BouwdetailWijzer Beton- en Gevelsystemen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BouwdetailWijzer Beton- en Gevelsystemen. www.archidat.nl"

Transcriptie

1 BouwdetailWijzer Beton- en Gevelsystemen

2 De BouwdetailWijzer Beton- en Gevelsystemen De serie BouwdetailWijzer bestaat uit praktische handboeken om uitgekiend te detailleren, met name voor ontwerpende, uitvoerende en controlerende partijen in de bouw. De boeken kennen een heldere opbouw en voldoen aan het huidige Bouwbesluit en NEN-normen. In elke uitgave zijn circa vijfenzeventig oplossingen opgenomen voor essentiële gebouwknooppunten. Bij deze uitgave BouwdetailWijzer Beton- en Gevelsystemen De BouwdetailWijzer bestaat uit de volgende delen: BouwdetailWijzer Beton- en Gevelsystemen BouwdetailWijzer Dak- en Gevelopeningen ISBN Archidat augustus

3 Samenstelling: ing. Max de Jong ing. Jourdain Martens Ontwerp en opmaak: KiaOramedia Alphazet Prepress Uitgever: Archidat B.V., Max de Jong (bouwtechnisch bedrijfskundige) Adres: Julianalaan 1, 2341 EN Oegstgeest Postbus 116, 2340 AC Oegstgeest Telefoon: (071) Fax: (071) Helpdesk: (071) Website: Archidat augustus 2010 Algemene voorwaarden Op alle overeenkomsten van Archidat B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Leiden. Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een door derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins. Dit verbod betreft tevens de gehele of gedeeltelijke bewerking. De uitgever verklaart dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld; evenwel kan de uitgever op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd, maar uitsluitend in combinatie met hun professionele kennis te gebruiken, en de gebruikte informatie op zijn juistheid te toetsen. BouwdetailWijzer Beton- en Gevelsystemen Losse verkoopprijs 79 Doorlopend abonnement 59 Excl. 6% BTW 2

4 Voorwoord Kwalitatief goede details hebben een positief effect op het hele bouwproject. De kwaliteit van een project wordt immers voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de toegepaste producten en de detailleringen die als basis dienen voor de verwerking. Dat klinkt heel logisch, maar het uitwerken of raadplegen van deze details is vaak een stuk moeilijker. Waar vind je de juiste detaillering en is het detail in de praktijk wel uitvoerbaar of hoe weet je of de detaillering voldoet aan alle eisen en voorschriften? Producenten en leveranciers beschikken over veel kennis en ervaring en spelen in dit proces een belangrijke rol. Zij weten als geen ander hoe hun product toegepast dient te worden. Dit is dan ook de reden dat Archidat is gestart om samen met producenten en leveranciers van bouwproducten een serie leveranciersgebonden bouwdetails te ontwikkelen. Met deze BouwdetailWijzer beschikt u over de eerste uitgave van deze nieuwe serie bouwdetails. Archidat Max de Jong Directeur 3

5

6 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene achtergrondinformatie over bouwdetails 7 Ontwerpuitgangspunten 8 : Bewuste keuzes op detailniveau verbeteren bouwproces 10 : Constructieve fouten door crisis niet ondenkbaar 26 : Innoverend vermogen sterktste troef 42 Weber-Beamix: Bouwkosten en details wezenlijk onderdeel van ontwerpproces 58 Overzicht Archidat producten 76 5

7

8 Algemene achtergrondinformatie over bouwdetails Inleiding Bij de voorbereiding van bouwplannen gaat veel aandacht uit naar de vraag: wat is haalbaar? Eisen en wensen zullen getoetst moeten worden aan regelgeving, budget en uitvoerbaarheid. Alle partijen die betrokken zijn bij het initiatief, het ontwerp en de uitvoering van bouwplannen hebben behoefte aan goede en overzichtelijke bouwdetails. Bouwdetails weerspiegelen de mogelijkheden en oplossingen van de gekozen bouwmethodiek. De keuze voor een bepaalde bouwmethodiek is afhankelijk van uiteenlopende factoren. De meest essentiële factoren die de uiteindelijke keuze voor een bouwmethodiek bepalen zijn: Ontwerp Projectgrootte Bouwplaats Beoogde bouwtijd Seriematigheid Materiaaleigenschappen Kostenfactoren Ervaring Uitvoerbaarheid Daarnaast zijn er nog vele andere randvoorwaarden die de keuze voor een bepaalde bouwmethodiek kunnen beïnvloeden. Deze editie van de BouwdetailWijzer gaat in op de productoplossingen van vooraanstaande producenten en leveranciers in de bouwkolom. De volgende producenten en leveranciers zijn in deze editie opgenomen; Leeswijzer De BouwdetailWijzer bestaat uit in de praktijk veel toegepaste knooppunten en detailoplossingen van de eerder genoemde producenten en leveranciers. De bouwdetails zijn gerangschikt in een logische volgorde. Middels de tabbladen aan de rechterzijde van de bladzijden kunnen de oplossingen van de verschillende producenten en leveranciers snel worden vergeleken. De beschikking over uitgewerkte bouwdetails is echter geen garantie voor de toepassing van de juiste materiaalkeuze en detaillering. Inzicht in bouwtechniek, ontwerpproces en bouwproces zijn eveneens noodzakelijk. De BouwdetailWijzer bevat een selectie van veel geraadpleegde en interessante bouwdetails. Interpretatie van de bouwdetails in afwijkende situaties dient weloverwogen te gebeuren. De bouwdetails zijn zo veel mogelijk overeenkomstig de gangbare bouwpraktijk ontwikkeld in samenwerking met de producenten en leveranciers. Dit wil zeggen dat nieuwe producten en bouwtechnieken en ook ontwikkelingen als duurzaam bouwen op de voet gevolgd worden. De meest actuele trends, regelgevingen en technieken worden door Archidat vertaald in de bouwdetails. Voor de gebruiker van deze informatie is het daarom van belang steeds de meest recente gegevens te gebruiken. Raadpleeg voor een volledig overzicht van de bouwdetails 7

9 Ontwerpuitgangspunten Voor een goede toepassing van de bouwdetails is het van belang kennis te nemen van enkele aanbevelingen en ontwerpuitgangspunten. Keuze voor een bepaalde bouwmethodiek brengen specifieke aanbevelingen met zich mee. De algemeen toepasbare aanbevelingen en uitgangspunten worden in dit hoofdstuk behandeld. De specifieke aanbevelingen van de in dit boek opgenomen productenten en leveranciers worden per toegepast product in de afzonderlijke bouwdetails beschreven. Algemeen Zorg voor voldoende naad- en kierdichting tussen de verschillende constructiedelen. Dit voorkomt lucht- en geluidstransport. Breng folies ten behoeve van vochtkering overlappend aan. Dit voorkomt vochtdoorslag. Gebruik duurzame materialen en pas bij voorkeur handelsmaten toe. Zorg ervoor dat materialen met verschillende uitzetcoëfficiënten niet koud op elkaar worden aangesloten. Pas zo nodig schuim, rubber, vilt of iets soortgelijks toe om scheurvorming te voorkomen. Beperk thermische overdracht en geluidsoverdracht door toepassing van isolatie en voldoende dilatatie. Fundering Houd de isolatie minimaal 60 mm vrij van de fundering of breng een strook isolatie met gesloten cellen aan ter plaatse van de funderingsbalk. Dit voorkomt vochtopname van de isolatieplaat. Pas indien mogelijk een geïsoleerde funderingsbekisting toe om koudebruggen te beperken. Breng een strook folie aan bij aanhechting tussen metselwerk en funderingsbalk. Dit voorkomt scheurvorming van de gevel en voert het lekwater af. Ventileer de kruipruimte. Dit voorkomt vocht- en schimmelproblemen. Pas bij een gemetseld buitenblad, bij voorkeur op de eerste 10 metsellagen, hardgebakken stenen toe. Dit voorkomt vochtopname van de gevel. Gevelopeningen Beperk de toetreding van ongedierte door openingen, zoals stootvoegen, afstand tussen latei en kozijn en dergelijke, niet groter te maken dan 10 mm. Zorg voor voldoende waterkerende lagen ter plaatse van gevelopeningen. Zorg voor voldoende naad- en kierdichting tussen de verschillende onderdelen van ramen en deuren. Dit voorkomt luchttransport. Ontwerp de opstanden ter plaatse van deuren, zoals dorpels, maximaal 20 mm boven het niveau van de afgewerkte vloer. Breng een onderdorpel van duurzaam materiaal aan. Dit voorkomt of beperkt onderhoud aan het gebouw. Voorkom vervuiling van de gevel door goede waterafvoer te realiseren met behulp van dorpels of waterslagen. Zorg voor een overstek van minimaal 30 tot 40 mm afhankelijk van de toegepaste producten en materialen. Vloeren Breng een krimpnet in de dekvloer aan bij wisseling van de ondergrond. Dit voorkomt scheurvorming. Breng ter plaatse van de vloeroplegging indien noodzakelijk een akoestisch materiaal aan. Dit voorkomt of beperkt geluidstransport. Zorg ervoor dat de dekvloer en harde vloerafwerking vrijgehouden worden van wanden en onderdorpel door toepassing van een kantstrook. Dit voorkomt scheurvorming en geluidsoverdracht. 8

10 Gevels Ontwerp bij een gemetselde gevel een luchtspouw van 40 mm. Hiermee wordt een minimale luchtspouw van 30 mm in de praktijk gerealiseerd ten behoeve van spouwventilatie. Zorg voor voldoende spouwventilatie. Dit voorkomt vochtproblemen. Breng open stootvoegen in het metselwerk aan ten behoeve van spouwventilatie en vochtafvoer. Beperk vervuiling van opspattend water door een grindlaag aan te brengen ter plaatse van de gevel. Breng voldoende dilatatievoegen aan. Dit voorkomt scheurvorming in gevel en constructie. Daken Houd rekening met de dakopbouw. Bij traditionele kapconstructies dient een waterwerende en dampdoorlatende laag aangebracht te worden. Bij prefab dakelementen zijn deze doorgaans in de fabriek aangebracht. Om vochtproblemen te voorkomen dient er voldoende ventilatieruimte aanwezig te zijn tussen dakconstructie en dakbedekking. Plaats een vogelschroot ter voorkoming van ongedierte ter verbetering van de ventilatie. Zorg voor voldoende stelruimte voor het plaatsen van de muurplaat. Voorkom dat water naar de gevel afgevoerd wordt, indien de hemelwaterafvoer verstopt raakt. 9

11 : Bewuste keuzes op detailniveau verbeteren bouwproces HALFEN maakt gebouwen mogelijk, het motto van het bedrijf dat specialist is op het gebied van beton-, gevelverankering en montagetechniek. Hier in Nederland bestaat de corebusiness van vooral uit projecten waarin metselwerkondersteuningen en lateien verwerkt worden. Eerst veelal in de prestigieuze kantoorprojecten, maar door een neergang in de utiliteitsbouw is het bedrijf de laatste jaren een steeds grotere rol gaan spelen binnen de woningbouw. Alferink: Als je kijkt naar de hedendaagse woningbouw, dan is er enorm veel veranderd in het gevelbeeld. HALFEN uit Borne (voorheen Enter) maakt deel uit van de internationale Group. Het bedrijf, met circa dertig werknemers, beschikt daarmee over de voordelen van een grote speler in de markt, maar kent anderzijds de charme van een klein, flexibel, familieachtig bedrijf. Ronald Alferink (41), Salesmanager Projecten, kan er uitvoerig en gepassioneerd over meepraten. Alferink werkt zelf al weer zeventien jaar bij het bedrijf uit Twente. We zijn hier geen van allen gladde verkopers. We zijn allemaal techneuten en gaan voor toegevoegde waarde en de relatie. Co-maker Het liefst vervult het bedrijf een co-maker-achtige relatie. Als co-maker zijn we echte partners, legt Alferink uit. Dat houdt in dat bedrijven echt alles met ons doen. Ze weten gewoon wat wij doen, hoeveel energie wij stoppen in de kwaliteit van onze producten, de engineering en ondersteuning. Als voorbeeld noemt Alferink een aannemer die op voorhand al een detailboekje opstuurt om er op te schieten. Hij bewondert die houding. Er zijn altijd moeilijke knooppunten. Moet je hier kijken wat er allemaal is getekend. Hij wijst naar een detail dat voor hem ligt. Je hebt metselwerk, binnenspouwbladen, een vloer, kozijnen, een suskast, rolluiken, metselwerkondersteuningen, spouwankers, een waterkering. En dat alles komt bij elkaar. Het geeft volgens Alferink genoeg gesprekstof. Salesmanager Projecten Ronald Alferink Ontwerpvrijheid Je ziet dat er een hele ontwikkeling heeft plaatsgevonden door de jaren heen, vertelt Alferink. Twintig jaar geleden was het bijna onvoorstelbaar dat wij ook zouden voorkomen in kleinschalige woningbouw, ééngezins- en laagbouw - woningen. Nou, op dit moment zit het er vol mee; grote puien, dubbele deuren met zijlichten daarnaast. Als je dan een dagmaat van vier meter hebt, dan lukt dat niet meer met een latei. Je zult dan metselwerkondersteuningen moeten gebruiken, vervolgens is de overspanning oneindig, want je hangt alles op aan de vloer, aan de constructie. In die zin dragen de producten van HALFEN in hoge mate bij aan een stuk ontwerpvrijheid. Kolommetjes op de hoeken worden overbodig, een eerste verdieping die helemaal naar voren komt kragen. Zomaar wat voorbeelden. Advies op gebied van detailleringen is daarbij geen overbodige luxe. Probleem Alferink pakt een blanco vel en schetst welk probleem zich kan voordoen op detailniveau. Het heeft heel vaak te maken met spouwankers in combinatie met de waterkering boven een kozijnopening. Hij laat zien hoe er regelmatig scheuren in het metselwerk boven een opening komen, doordat er in verband met de waterkering onvoldoende spouwankers worden toegepast. Dat kun je oplossen door een dubbele waterkering toe te passen, vertelt Alferink. We hebben besloten dit op detail te zetten. Het is een advies en we proberen er in ieder geval de mensen mee aan het denken te zetten. Laat ze maar zeggen hoe het anders moet. Dan komt het in ieder geval op detail te staan. Daarmee maak je van te voren wél een bewuste keuze en doe je er alles aan om te zorgen dat het uiteindelijk goed gaat. 10

12 Aannemer De salesmanager ziet het als taak van de aannemer om een steeds meer coördinerende rol te gaan vervullen, de juiste adviserende partners om zich heen te verzamelen om uiteindelijk met de kritieken van alle kanten tot een optimaal detail te komen. Dan hoeft hij niet tijdens de uitvoering met keuzes geconfronteerd te worden die op dat moment ad hoc besloten moeten worden. Vooral de grote bedrijven waar HALFEN mee samenwerkt zijn bereid om te investeren in engineering. Dan kan je gewoon het goedkoopste bouwen. Daar ben ik van overtuigd. Investeren in voorbereiding is eigenlijk details ontdekken. Samen praten, samen details Metselwerkondersteuningen bij nieuwbouwproject IJburg in Amsterdam, Steenhuis Bukman Architecten maken. Daar is heel veel in te doen. Met kleine aanpassingen van een detail is er volgens Alferink al heel veel geld voor een aannemer te verdienen. Of anders gezegd; ook veel onnodige kosten te besparen. Detailleringen Juist op het gebied van metselwerkondersteuningen en lateien heeft HALFEN een flink aantal details aangeleverd voor de website Bouwcad-online, maar ook op het gebied van gevelplaatverankering, natuursteenverankering, sandwichplaatverankering en koudebrugonderbrekingen voor balkon- en galerijplaten. Volgens Alferink is de deelname aan Bouwcad-online ook typisch een voorbeeld van een co-maker-samenwerking. We zijn een bedrijf dat niet alleen een product wil leveren, maar veel meer voor een klant wil doen. Dat is een van onze belangrijkste speerpunten, al jaren. Dat wordt ook gewaardeerd in de markt. Dat doe je dus door alle processen te optimaliseren; bestickering van de pallets op de bouwplaats, begeleiding, het adviseren over detaillering. Met Bouwcadonline heb je in feite een partner erbij, waardoor je mensen aan het denken kunt zetten met je detaillering. 11

13 - bouwdetail 002 Buitenwand met verdiepingsvloer en raamopening Metselwerkverankering - (Baksteen-) betonverankering wandopbouw metselwerk luchtspouw waterwerende, dampdoorlatende isolatieplaat stijlen 38x140 mm isolatieplaat dampremmende laag dubbel plaatmateriaal hamerkopbout type HS in ankerrail type HTA waterkerende laag metselwerkondersteuning type WS met DP-optie X K kantstrook vloeropbouw vloerafwerking dekvloer PE-folie geluidsisolatie uitvlaklaag breedplaatvloer open stootvoeg t.b.v. vochtafvoer hamerkopbout type HS in ankerrail type HTA V luchtdichte aansluiting zelfregulerend ventilatierooster prefab betonnen latei voorzien van waterhol spouw afsluiten waterkerende laag luchtdichte aansluiting luchtdichte aansluiting raamopening negge hardhout kozijn 67x114 mm hardhout raam 54x67 mm isolerende HR++ beglazing dagkant bouwdetails gemaakt door Archidat -

14 - bouwdetail 006 Buitenwand met verdiepingsvloer en raamopening Metselwerkverankering - (Baksteen-) betonverankering wandopbouw metselwerk luchtspouw spouwisolatie gestapeld binnenspouwblad kantstrook vloeropbouw vloerafwerking dekvloer PE-folie geluidsisolatie uitvlaklaag breedplaatvloer folie ter voorkoming van scheurvorming kimblok kimspecie hamerkopbout type HS in ankerrail type HTA metselwerkondersteuning type WS met DP-optie X K waterkerende laag open stootvoeg t.b.v. vochtafvoer V flexibele aansluiting veeranker boutanker prefab betonnen latei voorzien van waterhol glijfolie prefab betonnen latei waterkerende laag luchtdichte aansluiting max.10 mm luchtdichte aansluiting raamopening negge hardhout kozijn 67x114 mm hardhout raam 54x67 mm isolerende HR++ beglazing dagkant bouwdetails gemaakt door Archidat - 13

15 - bouwdetail 009 Buitenwand met verdiepingsvloer en raamopening Metselwerkverankering - Hoeklijnvormige metselwerkondersteuning wandopbouw metselwerk luchtspouw spouwisolatie i.h.w. gestorte betonwand i.h.w. gestorte kim lijmanker type HB-V K kantstrook vloeropbouw vloerafwerking dekvloer PE-folie geluidsisolatie uitvlaklaag breedplaatvloer waterkerende laag metselwerkondersteuning type G met DP-optie X open stootvoeg t.b.v. vochtafvoer Wv voldoende ruimte tussen hoeklijn en kozijn waterkerende laag luchtdichte aansluiting luchtdichte aansluiting raamopening negge hardhout kozijn 67x114 mm hardhout raam 54x67 mm isolerende HR++ beglazing dagkant bouwdetails gemaakt door Archidat -

16 - bouwdetail 014 Buitenwand met balkon of galerij Metselwerkverankering - Hoeklijnvormige metselwerkondersteuning wandopbouw metselwerk luchtspouw gestapeld binnenspouwblad folie ter voorkoming van scheurvorming kitvoeg vloeropbouw vloertegels lijmlaag egalisatielaag breedplaatvloer lijmanker type HB-V waterkerende laag open stootvoeg t.b.v. vochtafvoer X K horizontale dilatatie voorzien van kitvoeg op rugvulling metselwerkondersteuning type KW flexibele aansluiting veeranker voldoende ruimte t.b.v. uitzetten metselwerk bouwdetails gemaakt door Archidat - 15

17 - bouwdetail 016 Buitenwand met balkon of galerij Metselwerkverankering - Hoeklijnvormige metselwerkondersteuning wandopbouw metselwerk luchtspouw gestapeld binnenspouwblad folie ter voorkoming van scheurvorming balkon-/galerijplaat hamerkopbout type HZS in ankerrail type HZA waterkerende laag open stootvoeg t.b.v. vochtafvoer V X metselwerkondersteuning type KW K plafondopbouw stijlen 28x80 mm regelwerk 28x45 mm plafondbekleding bouwdetails gemaakt door Archidat -

18 - bouwdetail 018 Buitenwand Gevelplaatverankering waterkerende laag verstifting type HFV horizontale dilatatie voorzien van kitvoeg op rugvulling let op opening t.b.v. vochtafvoer wandopbouw prefab beton gevelplaat luchtspouw vochtbestendige isolatieplaat prefab beton wandelement gevelplaatanker type FPA-3 trek/druk huls met bout type DS bouwdetails gemaakt door Archidat - 17

19 - bouwdetail 024 Buitenwand met verdiepingsvloer Gevelplaatverankering opbouw vliesgevel isolerende beglazing aluminium achterconstructie aansluiting voldoende waterdicht uitvoeren waterkerende laag borstweringanker type BRA-AJ bevestiging achterconstructie vloeropbouw vloerafwerking dekvloer PE-folie geluidsisolatie uitvlaklaag breedplaatvloer haakkopbout type HS in ankerrail type HTA flexibele en luchtdichte aansluiting wandopbouw prefab beton gevelplaat luchtspouw vochtbestendige isolatieplaat prefab beton wandelement 18 bouwdetails gemaakt door Archidat -

20 - bouwdetail 025 Buitenwand met raamopening en verdiepingsvloer Sandwichanker stekeind stelspecie sandwichelement prefab beton buitenblad isolatieplaat dampremmende laag prefab beton binnenblad horizontale dilatatie voorzien van kitvoeg op rugvulling let op opening t.b.v. vochtafvoer kantstrook vloeropbouw vloerafwerking dekvloer vloer aanstorten stekeind in voeg kanaalplaat kanaalplaat trekbandwapening stekanker staafanker centreerstrip sandwichplaatanker type SP-FA oplegnok schijnvoeg aluminium afdruipprofiel kitvoeg luchtdichte aansluiting raamopening negge isolerende beglazing aluminium raam dagkant bouwdetails gemaakt door Archidat - 19

21 - bouwdetail 027 Buitenwand met verdiepingsvloer Sandwichanker stekeind vloeropbouw vloerafwerking 20 mm dekvloer 50 mm vloer aanstorten wapening in hamerkopsparing kanaalplaat 260 mm stelspecie waterkerende laag horizontale dilatatie voorzien van kitvoeg op rugvulling let op opening t.b.v. vochtafvoer folie ter voorkoming van scheurvorming stekanker boutanker sandwichplaatanker type SP-SPA sandwichelement prefab beton buitenblad isolatieplaat dampremmende laag prefab beton binnenblad bouwdetails gemaakt door Archidat -

22 - bouwdetail 028 Buitenwand met raamopening en verdiepingsvloer Natuursteenverankering stekeind stelspecie spreidanker type HB-BZ natuursteenanker type Body Anker DT epoxylijm glijhuls waterwerende, dampdoorlatende laag in zwarte uitvoering (optioneel) trekbandwapening stekanker staafanker spreidanker type HB-BZ natuursteenanker type Body Anker DT kantstrook vloeropbouw vloerafwerking dekvloer vloer aanstorten stekeind in voeg kanaalplaat kanaalplaat centreerstrip oplegnok wandopbouw natuursteen gevelplaat luchtspouw waterwerende, dampdoorlatende isolatie prefab beton binnenblad hoekverbinding type NAS-LW T gleuf t.b.v. afvoer lekwater waterkerende laag kitvoeg luchtdichte aansluiting raamopening negge isolerende beglazing aluminium raam dagkant bouwdetails gemaakt door Archidat - 21

23 - bouwdetail 030 Buitenwand met verdiepingsvloer Natuursteenverankering natuursteenanker type mortelanker UMA epoxylijm glijhuls kimblok kimspecie folie ter voorkoming van scheurvorming aanstorten t.b.v. metselen kim waterwerende, dampdoorlatende laag in zwarte uitvoering (optioneel) kantstrook vloeropbouw vloerafwerking dekvloer kanaalplaat natuursteenanker type mortelanker UMA epoxylijm glijhuls flexibele en luchtdichte aansluiting veeranker wandopbouw natuursteen gevelplaat luchtspouw waterwerende, dampdoorlatende isolatie gestapeld binnenspouwblad bouwdetails gemaakt door Archidat -

24 - bouwdetail 033 Buitenwand met verdiepingsvloer en balkon/galerij Koudebrugonderbreking compriband RVS sokkelprofiel opsteekprofiel (optioneel) waterkerende laag koudebrugonderbreking type HIT-BX dakbedekking afschot kantstrook vloeropbouw vloerafwerking dekvloer PE-folie geluidsisolatie uitvlaklaag breedplaatvloer balkon-/galerijplaat compriband wapeningslaag folie ter voorkoming van constructieve aanhechting h.w.a. Ø 80 mm wandopbouw siepleister wapeningslaag spanningsverdelende laag isolatieplaat hechtlaag gestapeld binnenblad bouwdetails gemaakt door Archidat - 23

25 - bouwdetail 035 Buitenwand met dak/terras Koudebrugonderbreking 180 prefab betonnen borstwering afschot min. 15 mm/m dak-/ terrasopbouw terrastegels dakbedekking EPS afschotplaat isolatieplaat 130 mm dampremmende laag breedplaat 250 mm koudebrugonderbreking type HIT-FT compriband wapeningslaag folie ter voorkoming van constructieve aanhechting wandopbouw siepleister wapeningslaag spanningsverdelende laag isolatieplaat hechtlaag gestapeld binnenblad bouwdetails gemaakt door Archidat -

26 - bouwdetail 036 Buitenwand met verdiepingsvloer Koudebrugonderbreking kimblok kimspecie waterkerende laag open stootvoeg t.b.v. vochtafvoer koudebrugonderbreking type HIT-OT prefab betonband kantstrook vloeropbouw vloerafwerking dekvloer PE-folie geluidsisolatie uitvlaklaag breedplaatvloer horizontale dilatatie voorzien van kitvoeg op rugvulling folie ter voorkoming van constructieve aanhechting wandopbouw metselwerk luchtspouw spouwisolatie gestapeld binnenspouwblad bouwdetails gemaakt door Archidat - 25

27 : Constructieve fouten door crisis niet ondenkbaar Heb je het in de bouw over Demu s, dan weet iedereen dat het over doorkoppelen gaat. En heb je het over Vemo s, dan gaat het over schroefhulzen. Richard van der Ham, de nieuwe Managing Director van DEMU Metaalindustrie is er heilig van overtuigd: de naam DEMU is een begrip als het gaat om vooraf ingestorte bevestigingsmiddelen. Toch is dat geen reden voor het 80-jarige bedrijf om achterover te gaan leunen. Met het nieuwe management hebben ze grote plannen. We willen nog meer met de voeten in de markt gaan staan., gevestigd in Utrecht, is in Nederland onbetwist marktleider als het gaat om bevestigingssystemen, constructieve systemen, doorkoppel- en hijsankersystemen. Prestigieuze projecten zoals de Noord-Zuidlijn, het KPMGgebouw langs de A9, het UMC St. Radbout in Nijmegen en het Centraal Station in Amsterdam zijn zomaar wat voorbeelden waar DEMU de boel letterlijk bij elkaar houdt. Maar constructief bevestigen is nog wel eens iets dat onderschat wordt volgens de Managing Director. Kritisch Richard neemt geen blad voor de mond. We zitten elkaar met zijn allen gewoon in de maling te nemen en gek te maken. Het is de wat scherpe omlijsting van een kritisch verhaal. Niet voor niets, want Richard ziet als het gaat om constructieve bevestigingen een hoop misgaan in de bouw. Daarnaast vormen verkorte verwerkingstijden en de tijdsdruk op de bouwplaats de oorzaak van een groot aantal constructieve missers. De doorlooptijd wordt overal onder druk gezet. Er is geen tijd meer voor gedegen werkvoorbereiding. Projecten worden op dit moment later vrijgegeven vanwege de crisis. Het is volgens Richard daarom ook niet ondenkbaar dat, los van de al hoge faalkosten in de bouw, juist in deze tijd er bij projecten heel wat constructieve fouten in kunnen sluipen. Het zijn wel boute uitspraken, ik hoop dat je het wat genuanceerd kan vertalen, vraagt Richard. Maar soms moet je ook wel eens dingen op scherp zetten, vervolgt hij. Niet alles in de bouw is verkeerd sterker nog, het is de mooiste industrie om werkzaam in te zijn. Richard van der Ham: Nog meer met de voeten in de markt gaan staan. Probleem Wij hebben het hier bij DEMU over bevestigingsmiddelen en constructieve bevestigingsmiddelen. Een bevestigingsmiddel wordt gebruikt om een airco op te hangen, verduidelijkt Richard. Een constructief bevestigingsmiddel wordt gebruikt om een IPE-profiel vast te zetten. Twee uitersten. Toch zit je met een levensgroot probleem als de airco naar beneden komt zetten terwijl er net iemand onderdoor loopt. Waar ligt die verantwoordelijkheid? vraagt Richard zich af. In de bouwmarkt liggen vaak best goede bevestigingsmiddelen, maar wie brengt ze aan en wie berekent de benodigde sterkte? Details Je kunt het nog zo goed verzinnen als fabrikant, maar daar heb je niks aan als het niet goed verwerkt wordt door een constructeur, tekenaar of op de bouwplaats. Daarom helpen de details hier ook bij. DEMU is één van de leveranciers die met haar bouwdetails op Bouwcad-online staat. Richard: Het is een mix: niet alleen het product, maar ook het detail en de verwerking bepalen de kwaliteit. Wij denken mee in het bouwproces en zetten daarom ook bijvoorbeeld de minimale buigmaat (Lb maat) in de details. Vanwege kostenbesparingen wordt geprobeerd de verantwoordelijkheid en de beslissing vaak door te schuiven naar de leverancier. Sales en marketingmanager Karin van Kuffeler vult Richard aan: In de hele bouwkolom is vanwege deze kostenbesparingen, de opzichter bijna wegbezuinigd. Er kan lang niet altijd meer goed worden gecontroleerd of de constructie ook zo wordt uitgevoerd als beschreven is. 26

28 Emotie Regelmatig schroomt Richard niet om stevige bewoordingen te gebruiken. Karin is het wel gewend. Het is ook de emotie, verklaart Richard. We hebben een enorm mooi bedrijf en product, maar het is ook wel eens frustrerend als wij uiteindelijk een keer moeten beslissen dat iets niet mogelijk is, wij onze verantwoordelijkheid nemen, maar daar wel op aangekeken worden. Voor DEMU is het daarom zaak meer dan alleen een ankertje of een hulsje te verkopen. Richard: We hebben een smal productengamma, maar het gaat wel héél diep. Daar zijn we specialist in en dat willen we ook blijven. Dat betekent dat de documentatie, de kennis, de advisering, de rekensoftware, de CAD tekeningen en de details óók onderdeel zijn van het DEMUproduct. Daarmee onderscheiden wij ons. Een prefab betonnen casco met een doorkoppelsysteem van DEMU 27

29 Demu Metaalindustrie - bouwdetail 002 Hoekaansluiting buitenwand Bevestigingssystemen gevelbekleding 10 mm draagprofiel vochtbestendige isolatieplaat prefab beton wandelement stelruimte afdichten VEMO-betonschroefhuls VEMO-betonschroefhuls verzinkt stalen hoekprofiel stelijzer stelanker 28 bouwdetails gemaakt door Archidat -

Prefab beton casco. In de bouwdetails zijn de volgende vloersystemen opgenomen: Begane grondvloer: Rib-cassettevloer Geïsoleerde kanaalplaatvloer

Prefab beton casco. In de bouwdetails zijn de volgende vloersystemen opgenomen: Begane grondvloer: Rib-cassettevloer Geïsoleerde kanaalplaatvloer Prefab beton casco Prefab betonnen casco s, ook vaak montagebouw genoemd, neemt in de moderne woningbouw een steeds prominentere plaats in. De draagstructuur is vervaardigd uit geprefabriceerde wanden

Nadere informatie

AANSLUITING GEVEL/ PLAT DAK (WONING)

AANSLUITING GEVEL/ PLAT DAK (WONING) AANSLUITING GEVEL/ PLAT DAK (WONING) Kingspan Insulation - bouwdetail 047 Plat met buiten (langsgevel) YTONG Kooltherm K8 - koudebrugonderbreking spouwplaat Bouwdetail gebaseerd op: 5,0 m² K/W 5,0 m² K/W

Nadere informatie

1. Funderingsdetail woningscheidende wand

1. Funderingsdetail woningscheidende wand 1 1. Funderingsdetail woningscheidende wand peil=0 160/180/240 120/140/200 160/180/240 60 120/140/200 ribcassettevloer (23G) folie (let op stabiliteit!) Ribcassettevloer 1 160/180/240 160/180/240 120/140/200

Nadere informatie

Fermacell - bouwdetail 109 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand

Fermacell - bouwdetail 109 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Fermacell - bouwdetail 109 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Montagewanden en vloerelementen (doos-in-doos) Bouwdetail gebaseerd op: knooppunt wand-vloer: geluid: horizontaal verticaal WBDBO 60

Nadere informatie

Detail V1. stucwerk. open stootvoeg t.b.v. spouwventilatie. DPC folie (let op stabiliteit) kantstrook. waterkerende laag DPC folie.

Detail V1. stucwerk. open stootvoeg t.b.v. spouwventilatie. DPC folie (let op stabiliteit) kantstrook. waterkerende laag DPC folie. 390 100 40 250 t.b.v. spouwventilatie peil=0 stucwerk DPC folie (let op stabiliteit) kantstrook Opbouw beganegrondvloer (Rc=> 7,0) - afwerking - cementdekvloer d=70mm - PS-combinatievloer Rd waarde 6,5

Nadere informatie

13 12 9 11 10 6/7 8 5 4 16 3 1/2 14 15 5 16

13 12 9 11 10 6/7 8 5 4 16 3 1/2 14 15 5 16 9 11 13 12 10 8 5 6/7 4 16 3 1/2 14 5 15 16 13 12 16 6 7/8 3 1 2 01 baluster Min: 1000 kunststeen waterdicht manchet Max: 200 open stootvoeg waterkerende laag cellenbeton baluster 25 120 70 130 30 14 45

Nadere informatie

fundering architektengroep roderveld kruipgat * = hart binnenspouwblad is hart strook bna voetplaat 600*600* # stiep 4 10 bgls 8 150

fundering architektengroep roderveld kruipgat * = hart binnenspouwblad is hart strook bna voetplaat 600*600* # stiep 4 10 bgls 8 150 650 155 175 150 120 700 640 3705 140 450 155 155 650 10300 395 395 975 840 120 600 210 140 155 155 500 150 S2 175 155 1067 650 500 1717 * kruipgat 165 165 530 530 3245 5295 5495 700 400 640 360 420 3245

Nadere informatie

Fermacell - bouwdetail 108 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand

Fermacell - bouwdetail 108 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Fermacell - bouwdetail 108 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Montagewanden en vloerelementen (half-doos-in-doos) Bouwdetail gebaseerd op: knooppunt wand-vloer: geluid: horizontaal verticaal WBDBO

Nadere informatie

Fermacell - bouwdetail 042 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand

Fermacell - bouwdetail 042 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Fermacell - bouwdetail 042 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Montagewanden en vloerelementen (half-doos-in-doos) Bouwdetail gebaseerd op: knooppunt wand-vloer: geluid: horizontaal verticaal WBDBO

Nadere informatie

11-03-2016 ZK16000047

11-03-2016 ZK16000047 Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 11-03-2016 ZK16000047 Medewerker Publiekszaken/vergunningen BEM1600041 gemeente Steenbergen Opdrachtgever: BVR Groep PROJECTNR: 1500630 1:5 Architect: Constructeur:

Nadere informatie

Details. Jeroen Boogaard - S1048606 Student Bouwkunde vormgeving Chr. Hogeschool Windesheim JBoogaard93@gmail.com 06-22 62 79 30

Details. Jeroen Boogaard - S1048606 Student Bouwkunde vormgeving Chr. Hogeschool Windesheim JBoogaard93@gmail.com 06-22 62 79 30 Details Tekeningenlijst nr naam Details 500 Detail overzicht 501 V-01 Funderings detail 502 V-02 Fundering Balkon kolom 503 V-03 Bovendorpel met aluminium uitstraling 504 V-04 Balkon kader 1e verdieping

Nadere informatie

Fermacell - bouwdetail 042 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand

Fermacell - bouwdetail 042 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Fermacell - bouwdetail 042 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Montagewanden en vloerelementen (half-doos-in-doos) Bouwdetail gebaseerd op: knooppunt wand-vloer: geluid: horizontaal verticaal WBDBO

Nadere informatie

cætshage architect enbureau

cætshage architect enbureau 04 8.890 dak 03 06 02 06 01 425 2.600 395 2.600 395 2.600 210 860 05 elektra en gasleiding zone tbv toevoer woningen 150 5.990 2e verdieping 2.995 1e verdieping 0 Begane grond -900 Fundering doorsnede

Nadere informatie

Definitief ontwerp. Kerkveld Jutphaas Nieuwegein. NVO Kerkveld BV. Details. 492-ni. DO 31a. renvooi. wijzigingen

Definitief ontwerp. Kerkveld Jutphaas Nieuwegein. NVO Kerkveld BV. Details. 492-ni. DO 31a. renvooi. wijzigingen renvooi. wijzigingen wijziging a wijziging b wijziging c wijziging d aanvullingen tbv omgevingsvergunning 2016.10.13 de bestaande toestand is rechtstreeks overgenomen van bestaande tekeningen en kadastrale

Nadere informatie

DETAILS. Architectenbureau Anton de Gruyl. Hogewoerd 149 2311 HK Leiden telefoon 071-5147984/06 18121526 info@antondegruyl.nl 1401 28.08.

DETAILS. Architectenbureau Anton de Gruyl. Hogewoerd 149 2311 HK Leiden telefoon 071-5147984/06 18121526 info@antondegruyl.nl 1401 28.08. DETAILS 18 17 16 10 21 19 vent. vent. merk c merk c 15 merk d merk d 7 5 4 5 20 11 12 9 8 merk e vent. vent. vent. 14 13 merk a merk b merk b merk a 1 2 3 250 2971 134 134 2971 240 240 2971 134 134 2971

Nadere informatie

BA-61. alle maten in het werk te controleren! project: DETAILLIJST BA-61. bladnr. omschrijving schaal datum wijz a wijz. b wijz. c wijz. d wijz.

BA-61. alle maten in het werk te controleren! project: DETAILLIJST BA-61. bladnr. omschrijving schaal datum wijz a wijz. b wijz. c wijz. d wijz. DETAILLIJST BA-61 bladnr. omschrijving schaal datum wijz a wijz. b wijz. c wijz. d wijz. e H0.01 kozijn / woningscheidende wand 1:5 18-12-2015 22-12-2015 24-12-2015 H0.02 kopgevel / HSB-mw 1:5 22-12-2015

Nadere informatie

Fermacell - bouwdetail 043 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand

Fermacell - bouwdetail 043 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Fermacell - bouwdetail 043 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Montagewanden en vloerelementen (doos-in-doos) Bouwdetail gebaseerd op: knooppunt wand-vloer: geluid: horizontaal verticaal WBDBO 60

Nadere informatie

Fermacell - bouwdetail 082 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand

Fermacell - bouwdetail 082 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Fermacell - bouwdetail 082 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Montagewanden en vloerelementen (half-doos-in-doos) Bouwdetail gebaseerd op: knooppunt wand-vloer: geluid: horizontaal verticaal WBDBO

Nadere informatie

PRINCIPE DETAIL 11. keramische dakpannen panlatten tengels vochtkerende damp-open folie ALLE MATEN IN HET WERK NIEUWEWEG 2 TE ANNA PAULOWNA

PRINCIPE DETAIL 11. keramische dakpannen panlatten tengels vochtkerende damp-open folie ALLE MATEN IN HET WERK NIEUWEWEG 2 TE ANNA PAULOWNA PRINCIPE DETAIL 11 keramische dakpannen panlatten tengels vochtkerende damp-open folie geïsoleerde prefab sporenkap Rc 6.0 m²k/w DOLLARDLAAN 102A 102A * 1784 BG DEN 1784 HELDER BG DEN HELDER * TEL.: 0223-623237

Nadere informatie

CELLA Detailnr.: 01. Schaal: 1:5 Omschrijving: Fundering. Datum: 27-5-2013. Ontwerpers: Groep 04

CELLA Detailnr.: 01. Schaal: 1:5 Omschrijving: Fundering. Datum: 27-5-2013. Ontwerpers: Groep 04 600 150 200 50 400 280 214 100 40 140 214 1 Kalkzandsteen 214mm XPS 140mm Luchtspouw 40mm Metselwerk 100mm Geisoleerde kanaalplaatvloer Peil = 0 Dekvloer Peil - 50 Maaiveld Klinkers Open stootvoeg Funderingsbalk

Nadere informatie

fase: Bouwaanvraag Principe Details

fase: Bouwaanvraag Principe Details opdrachtgever: Heijwaal projectontwikkeling project: 4 woningen Johan de Wittlaan bladomschrijving: fase: Bouwaanvraag Principe Details 1:5 20-07-2016 A B C D E F werknr: V2015-40 bladnr: BA-D01 Hanzeweg

Nadere informatie

Details buitengevelisolatie Diffutherm

Details buitengevelisolatie Diffutherm Details buitengevelisolatie Diffutherm PAVATEX BENELUX bv T +31 (0)53-4331769 F +31 (0)53-4352111 E info@pavatex.nl www.pavatex.nl 411, 412, 431, 432 511, 512, 531 311, 331 213, 233, 243 212, 232, 242

Nadere informatie

BOUWAANVRAAG. alle maatvoering ihw controleren!!

BOUWAANVRAAG. alle maatvoering ihw controleren!! principe details - RC- en U-waarden moeten voldoen aan de minimaal gestelde eis in EPC berekening n.t.b. - kozijndetaillering volgens KVT (in details aangegeven sponningen zijn indicatief) - constructieprincipes

Nadere informatie

01V. Trebbe. spouwlat Ayous/DRM PUR transportstrip. hardhouten kozijn schoonmetselwerk d=100mm. Easy-Entree onderdorpel kitvoeg

01V. Trebbe. spouwlat Ayous/DRM PUR transportstrip. hardhouten kozijn schoonmetselwerk d=100mm. Easy-Entree onderdorpel kitvoeg 75 114 105 6 spouwlat yous/drm PUR transportstrip Easy-Entree onderdorpel voeg o.k. kozijn -25 P waterkerende folie schoon metselwerk styrock kantplank d=85mm luchtdicht afpurren b.k. fundering -410 P

Nadere informatie

Fermacell - bouwdetail 130 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand

Fermacell - bouwdetail 130 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Fermacell - bouwdetail 130 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Montagewanden en vloerelementen (half-doos-in-doos) Bouwdetail gebaseerd op: knooppunt wand-vloer: geluid: horizontaal verticaal WBDBO

Nadere informatie

Isolatie. 1e editie September K108 Spouwplaat VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2

Isolatie. 1e editie September K108 Spouwplaat VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 Isolatie 1e editie September 2017 K108 Spouwplaat VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 Verwerkingsvoorschriften Transport en opslag l Droog transporteren en opslaan (bijv. waterdichte

Nadere informatie

A(--)001. Nieuwbouw woonhuis Mozartlaan 22 Castricum. Fam. Logchies. Principe details

A(--)001. Nieuwbouw woonhuis Mozartlaan 22 Castricum. Fam. Logchies. Principe details Blad Formaat Schaal Datum Versie Wijziging A(16)01 A3 1:5 A(16)02 A3 1:5 A(16)03 A3 1:5 A(16)04 A3 1:5 A(16)05 A3 1:5 A(16)06 A3 1:5 A(21)01 A3 1:5 A(21)02 A3 1:5 A(21)03 A3 1:5 A(21)04 A3 1:5 A(27)01

Nadere informatie

Fermacell - bouwdetail 086 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand

Fermacell - bouwdetail 086 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Fermacell - bouwdetail 086 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Montagewanden en vloerelementen (half-doos-in-doos) Bouwdetail gebaseerd op: knooppunt wand-vloer: geluid: horizontaal verticaal WBDBO

Nadere informatie

cætshage architectenbureau detail 01 horizontale principe detaillering binnenwanden 1:5 horizontale principe detaillering aansluting binnenwanden 1:5

cætshage architectenbureau detail 01 horizontale principe detaillering binnenwanden 1:5 horizontale principe detaillering aansluting binnenwanden 1:5 25 50 25 100 Metal Stud profielen, breedte 75 mm h.o.h. max 600 mm Metal Stud profielen, breedte 50 mm h.o.h. max 600 mm 100 Metal Stud profielen, breedte 50 mm h.o.h. max 600 mm 25 75 10 75 25 210 Metal

Nadere informatie

De Hoop Pekso - bouwdetail 030 Fundering met buitenwand (langsgevel) Ribcassettevloer

De Hoop Pekso - bouwdetail 030 Fundering met buitenwand (langsgevel) Ribcassettevloer - bouwdetail 030 Fundering met buitenwand (langsgevel) 345 100 40 105 100 opbouw wand metselwerk HR-spouwisolatie gestapeld binnenspouwblad t.b.v. ventilatie vloerventilatiekoker met muisdicht rooster

Nadere informatie

DETAILS. Plaats BERGWEG 196, ROTTERDAM Ontwikkeling door Cavern Vastgoed B.V. VANWILSUMVANLOON

DETAILS. Plaats BERGWEG 196, ROTTERDAM Ontwikkeling door Cavern Vastgoed B.V. VANWILSUMVANLOON DETAILS 350 320 60 DETAIL 1 380 380 kunststof voordeur Waterdichte aansluiting Luchtdichte aansluiting zandcementvloer 60mm ribcasettevloer BK vloer (P=0.00) Waterkerende laag Luchtdicht membraan Vochtbestendige

Nadere informatie

Fermacell - bouwdetail 087 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand

Fermacell - bouwdetail 087 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Fermacell - bouwdetail 087 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Montagewanden en vloerelementen (doos-in-doos) Bouwdetail gebaseerd op: gipsvezelplaat slagplug h.o.h. max. 700 mm kantstrook knooppunt

Nadere informatie

HALFEN als co-maker en BIM-partner

HALFEN als co-maker en BIM-partner Inhoud Editie 18 (februari 2013) HALFEN als co-maker en BIM-partner HALFEN als co-maker en BIM-partner BIM en Tekla Noviteiten tijdens de Internationale BouwBeurs Beton-projecten in beeld Gevel-projecten

Nadere informatie

nieuwbouw 2 starterwoningen Havenkwartier - detailboek omgevingsvergunning

nieuwbouw 2 starterwoningen Havenkwartier - detailboek omgevingsvergunning nieuwbouw 2 starterwoningen Havenkwartier - detailboek omgevingsvergunning datum status omschrijving 28.01.2015 prijsvorming opdrachtgever: Wonen op Flakkee Geerweg 2 3241LC Middelharnis tel: 0187-820206

Nadere informatie

BOUWAANVRAAG A-12. project. : Nieuwbouw 2 appartementengebouwen : Peperkampweg Delden. opdrachtgever. : Wonen Delden : Postbus 105, 7490 AC Delden

BOUWAANVRAAG A-12. project. : Nieuwbouw 2 appartementengebouwen : Peperkampweg Delden. opdrachtgever. : Wonen Delden : Postbus 105, 7490 AC Delden : Peperkampweg Delden opdrachtgever : Wonen Delden : Postbus 105, 7490 AC Delden : Details getekend : A.C. formaat : A3 gew. A-12 11' 494 494 100 43 351 metselwerk 100mm isolatie 137mm kalkzandsteen 214mm

Nadere informatie

Calduran. dilataties en aansluitingen

Calduran. dilataties en aansluitingen Calduran Bouwtechniek en Voorlichting Postbus 97 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341 464 004 dilataties en aansluitingen Wanden van kalkzandsteen kunnen beter niet onbeperkt lang gemaakt worden. De lengte

Nadere informatie

De Hoop Pekso - bouwdetail 022 Fundering met buitenwand (langsgevel) Kanaalplaatvloer

De Hoop Pekso - bouwdetail 022 Fundering met buitenwand (langsgevel) Kanaalplaatvloer - bouwdetail 022 Fundering met buitenwand (langsgevel) Bouwdetail gebaseerd op: Rc wand 5,0 m² W/K Rc vloer 5,0 m² W/K qv10-waarde 0,4 dm³/s per m² 345 100 40 105 100 metselwerk HR-spouwisolatie gestapeld

Nadere informatie

TO-4-00 De Provenier K A W

TO-4-00 De Provenier K A W TO-4-00 De Provenier K A W 140163 De Provenier TO in opdracht van Middin, Rijswijk 04 07 13 06 08 15 16 14 12 10 09 05 11 03 02 01 17 OV.01 K A W 140163 De Provenier TO in opdracht van Middin, Rijswijk

Nadere informatie

Isover RKL-31 Façade

Isover RKL-31 Façade NIEUW Isover RKL-31 Façade Compleet isolatiesysteem voor slanke houtskeletbouwgevels www.isover.nl/rkl Nieuwe eisen aan energiebesparing Ontwikkeling EPC-waarden Per 1 januari 2015 zijn de eisen aan energiebesparing

Nadere informatie

Details buitengevelisolatie

Details buitengevelisolatie Details buitengevelisolatie houtskeletbouw (HSB) Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. Bedrijvenpark Twente 322 E NL 7602 KL Almelo T. +31-(0)53-4330360 F. +31-(0)53-4352111 E. info@technostuc.nl

Nadere informatie

Details buitengevelisolatie Diffutherm Houtskeletbouw (HSB)

Details buitengevelisolatie Diffutherm Houtskeletbouw (HSB) Details buitengevelisolatie Diffutherm Houtskeletbouw (HSB) PAVATEX BENELUX bv T +31 (0)53-4331769 F +31 (0)53-4352111 E info@pavatex.nl www.pavatex.nl 07/2012 411, 412 511, 512 311 212 211 111, 112 413,

Nadere informatie

07/2012. Details Isolair. PAVATEX BENELUX bv T +31 (0)53-4331769 F +31 (0)53-4352111 E info@pavatex.nl www.pavatex.nl

07/2012. Details Isolair. PAVATEX BENELUX bv T +31 (0)53-4331769 F +31 (0)53-4352111 E info@pavatex.nl www.pavatex.nl Details Isolair PAVATEX BENELUX bv T +31 (0)53-4331769 F +31 (0)53-4352111 E info@pavatex.nl www.pavatex.nl Detailposities 405 401,402, 403, 404 301, 302 205, 206 203, 204 201, 202 101, 102 DETAIL 101

Nadere informatie

: 574 getekend : TT. blad : B03 schaal : 1:10. datum : formaat : A4. type : details 1 t/m 20. Dhr. van der Laar

: 574 getekend : TT. blad : B03 schaal : 1:10. datum : formaat : A4. type : details 1 t/m 20. Dhr. van der Laar : 574 getekend : TT blad : B03 schaal : 1:10 architecten e x t e r i e u r datum : 03-10-2016 formaat : A4 type : details 1 t/m 20 gewijz.: Dhr. van der Laar opdrachtgever project nieuwbouw woning Voornstraat

Nadere informatie

Noordgevel blok C. Zuidgevel blok C. Oostgevel. Binnengevel oostzijde blok C. Hazelaarstraat e.o. I.o.v. GroenWest Woerden Detailoverzicht

Noordgevel blok C. Zuidgevel blok C. Oostgevel. Binnengevel oostzijde blok C. Hazelaarstraat e.o. I.o.v. GroenWest Woerden Detailoverzicht 16 Noordgevel blok C 17 18 Zuidgevel blok C 22 15 09 19 02 03 01 08 07 13 06 05 14 Oostgevel 04 12 03 01 11 20 10 21 I.o.v. GroenWest Woerden Detailoverzicht Binnengevel oostzijde blok C schaal project

Nadere informatie

Principedetails Torenzicht 1 te Eemnes Formaat: A4 B David. Wijziging: Tekeningnummer: Projectnummer: P (tpv tuindeur) als 09.

Principedetails Torenzicht 1 te Eemnes Formaat: A4 B David. Wijziging: Tekeningnummer: Projectnummer: P (tpv tuindeur) als 09. 09 08 06 07 04 05 01 02 03 (tpv tuindeur) als 09 als 08 13 19 20 als 04 12 15 17 18 11 14 10 16 als 02 David Verg ouw B ouw kunde Wijziging: Principedetails Torenzicht 1 te Eemnes Schaal: 1:5 Fase: Bouwaanvr

Nadere informatie

Voorbeeldprojecten. KOMO-attest voor staalframebouw. Het optoppen van woongebouwen is een vrij nieuwe bouwopgave.

Voorbeeldprojecten. KOMO-attest voor staalframebouw. Het optoppen van woongebouwen is een vrij nieuwe bouwopgave. 8 Voorbeeldprojecten Het optoppen van woongebouwen is een vrij nieuwe bouwopgave. In hoofdstuk 2 bleek, dat optoppen een interessant instrument is om de voor de deur staande herstructurering van na-oorlogse

Nadere informatie

Isolatie. 1e editie Juli K8 Spouwplaat VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2

Isolatie. 1e editie Juli K8 Spouwplaat VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 Isolatie 1e editie Juli 2016 K8 Spouwplaat VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 Verwerkingsvoorschriften Transport en opslag l Droog transporteren en opslaan (waterdichte afdekfolie

Nadere informatie

Fermacell - bouwdetail 062 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand

Fermacell - bouwdetail 062 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Fermacell - bouwdetail 062 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Montagewanden en vloerelementen (half-doos-in-doos) Bouwdetail gebaseerd op: knooppunt wand-vloer: geluid: horizontaal verticaal WBDBO

Nadere informatie

Details buitengevelisolatie

Details buitengevelisolatie Details buitengevelisolatie steenachtige gevel Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. Bedrijvenpark Twente 322 E NL 7602 KL Almelo T. +31-(0)53-4330360 F. +31-(0)53-4352111 E. info@technostuc.nl

Nadere informatie

Postbus 12345 5200 GZ S-HERTOGENBOSCH. Ref. : dhr. P.J.M. de Haan. Geacht college,

Postbus 12345 5200 GZ S-HERTOGENBOSCH. Ref. : dhr. P.J.M. de Haan. Geacht college, Burgemeester en Wethouders van Postbus 12345 5200 GZ S-HERTOGENBOSCH s-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : dhr. P.J.M. de Haan Uw kenmerk : WB00010880 Tel. : 073-615 5790 Afdeling : SO/WABO - WB00010880

Nadere informatie

mei principe details incisielaag DO.901 1:5 / 1:10 Principe Details Fenix I Heijmans 01.11.2014 Projectnr.: Project: Opdrachtgever: Schaal: Onderwerp:

mei principe details incisielaag DO.901 1:5 / 1:10 Principe Details Fenix I Heijmans 01.11.2014 Projectnr.: Project: Opdrachtgever: Schaal: Onderwerp: principe details incisielaag architects and planners Schiehavenkade 522 3024 EZ Rotterdam t: +31(0)10 4252222 info@-arch.eu www.-arch.eu Project: Fenix I Projectnr.: 13011 Opdrachtgever: Heijmans Schaal:

Nadere informatie

R.101.7.3.02. sierpleister wapeningslaag isolatie 250mm. λreken 0,032 W/(m K)) hechtmortel. metselwerk

R.101.7.3.02. sierpleister wapeningslaag isolatie 250mm. λreken 0,032 W/(m K)) hechtmortel. metselwerk R.101.7.3.02 250 20 110 50 110 10 gevel bestaande vloerafwerking dekvloer steenachtige vloer PEIL=0 MAAIVELD 125-P grind waterdichte laag isolatie 200mm (λreken 0,032 W/(m K)) vrije hoogte min. 00mm isolatie

Nadere informatie

V.5.01 PIET ONDERWATER & PARTNERS ARCHITECTENBUREAU. Nieuwbouw 6 woningen te Nieuwveen. Principe details. A3 (420x297mm) 16 augustus 2016

V.5.01 PIET ONDERWATER & PARTNERS ARCHITECTENBUREAU. Nieuwbouw 6 woningen te Nieuwveen. Principe details. A3 (420x297mm) 16 augustus 2016 betreft: Nieuwbouw 6 woningen te Nieuwveen opdrachtgever: onderdeel: projectarchitect: formaat: projectnummer: Principe details ir. J. J. Guldemond A3 (420x297mm) projectleider: C. v.d. Meij bladnummer:

Nadere informatie

Detail 01. Detail 01 10.2107 SCHAAL: 02-03-2012 1 : 5

Detail 01. Detail 01 10.2107 SCHAAL: 02-03-2012 1 : 5 0 50 50 90 +700, o.k. kozijn Betahaak ophangsysteem Aluminium waterslag 59 9 650 0 00 0 90 Tussen bevestiging corten staal en gepoadercoat staal neopreen toepassen 5 +70, b.k. vensterbank Aluminium kozijn,

Nadere informatie

Detailblad. Sweelincklaan - Hillegersberg. project : onderdeel : tekening nummer :

Detailblad. Sweelincklaan - Hillegersberg. project : onderdeel : tekening nummer : 10 10 3 3 20 20 4 4 18 18 6 6 13 15 14 14 15 16 16 17 17 5a 5a fragment 22 22 10 10 08 07 06 05 04 03 02 01 datum : 1. 05-03-2015 2. 24-06-2015 3. 30-07-2015 4. 23-10-2015 0 Detailblad 1229 BA.D ~A Hoogste

Nadere informatie

1606 V-40. Voorontwerp Principedetails VOORGEVEL ACHTERGEVEL. "6 Woningen Populierenlaan te Zwanenburg" DOORSNEDE A-A

1606 V-40. Voorontwerp Principedetails VOORGEVEL ACHTERGEVEL. 6 Woningen Populierenlaan te Zwanenburg DOORSNEDE A-A 04. 03. 15. 02. 17. 14. 01. 16. 11. 12. 13. VOORGEVEL 18. CHTERGEVEL project: 07. 06. 10. 09. Ontwerp en BIM management onderdeel: "6 Woningen Populierenlaan te Zwanenburg" Voorontwerp Principedetails

Nadere informatie

Details buitengevelisolatie Diffutherm steenachtige gevel

Details buitengevelisolatie Diffutherm steenachtige gevel Details buitengevelisolatie Diffutherm steenachtige gevel PAVATEX BENELUX bv T +31 (0)53-4331769 F +31 (0)53-4352111 E info@pavatex.nl www.pavatex.nl 431, 432 531 331 233, 243 232, 242 231, 241 131, 141,

Nadere informatie

werknummer: project: Inbreiding C1000 locatie Skope Vastgoed BV VOF Graaf van Egmondstraat Oud-Beijerland BV Principedetails woningtype D PATIO

werknummer: project: Inbreiding C1000 locatie Skope Vastgoed BV VOF Graaf van Egmondstraat Oud-Beijerland BV Principedetails woningtype D PATIO Ventilatie-roostertypes & buitenbeglazing conform Akoestisch onderzoek geluidwerende voorzieningen, opgesteld door K+Adviesgroep kierdichting volgens kierdichtingsklasse 1 KT45 (45 db (A)) werknummer:

Nadere informatie

Aanduiding details categorie 1 laagbouw

Aanduiding details categorie 1 laagbouw 13 7 3 12 9 10 5 9 2 8 3 5 15 1 8 4 7 1 9 6 Aanduiding details categorie 1 laagbouw 3 5 18 8 16 15 Bestaande bouw 9 17 Aanduiding details categorie IIIvoor overige details zie aanduiding cat Ilaagbouw

Nadere informatie

AO-400. Van Reeshof Nieuwegein detailbladen AO-400. Van Reeshof, 40 appartementen 1e fase ONDERDEEL: J.O. OPDRACHTGEVER: Sustay FORMAAT: A3

AO-400. Van Reeshof Nieuwegein detailbladen AO-400. Van Reeshof, 40 appartementen 1e fase ONDERDEEL: J.O. OPDRACHTGEVER: Sustay FORMAAT: A3 O-400 Van Reeshof Nieuwegein detailbladen E bouw@thunnissen.nl www.thunnissen.nl ONDERDEEL: Titelblad 01-02-2016 O-400 V-12 H-06 H-01 V-10 H-02 H-04 H-05 H-03 V-08 V-04 V-05 V-06 V-01 voorgevel V-09 V-07

Nadere informatie

1 t/m 29 T G M E C T NN. Bouwaanvraag - principedetails. gemeente Utrechtse Heuvelrug CV Leersum. Onderwerp. Opdrachtgever. b.v.

1 t/m 29 T G M E C T NN. Bouwaanvraag - principedetails. gemeente Utrechtse Heuvelrug CV Leersum. Onderwerp. Opdrachtgever. b.v. P R I N C I P E D E T A I L S 1 t/m 29 Maten in het (bestaande) werk te meten en/of te controleren. Betreft Plan voor het bouwen van een zorgvilla "Nieuw Vogelesang" aan de Rijksstraatweg 162 te Leersum,

Nadere informatie

VLCS PRINCIPE DETAILS TO-12 ARCHITECTEN PROJECT OMSCHRIJVING NIEUWBOUW WONINGEN PLAN LAGE HEIDE TE VALKENSWAARD

VLCS PRINCIPE DETAILS TO-12 ARCHITECTEN PROJECT OMSCHRIJVING NIEUWBOUW WONINGEN PLAN LAGE HEIDE TE VALKENSWAARD PRINCIPE DETAILS BLADNO. TO-12 PROJECT OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING NIEUWBOUW WONINGEN PLAN LAGE HEIDE TE VALKENSWAARD OPDRACHTGEVER PROJECT ZUID B.V. DE WAAL 38 5684 PH BEST MGR. BIERMANSPLEIN 2 5563 BH

Nadere informatie

P.102.0.1.02.T1.ISO. kierdichting

P.102.0.1.02.T1.ISO. kierdichting Draagstructuur : meerdere draagstructuren mogelijk Gevelopbouw : houten binnenspouwblad en gemetseld buitenspouwblad Variant-detail :, dorpel, naar binnen draaiende deur 260 156 P.102.0.1.02.T1.ISO 85

Nadere informatie

Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Datum Getekend Wijzigingen FvE Uitwerken omgevingsvergunning Bouwplan

Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Datum Getekend Wijzigingen FvE Uitwerken omgevingsvergunning Bouwplan Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 11-4-2017 Details Getekend Wijzigingen 27-03-2017 FvE Uitwerken omgevingsvergunning - - - - - - Bouwplan Vrijstaande woning Formaat A3 Bouwlocatie Zadelmaker te Hilvarenbeek

Nadere informatie

VLCS PRINCIPE DETAILS TO-04 ARCHITECTEN PROJECT OMSCHRIJVING NIEUWBOUW WONINGEN PLAN LAGE HEIDE TE VALKENSWAARD

VLCS PRINCIPE DETAILS TO-04 ARCHITECTEN PROJECT OMSCHRIJVING NIEUWBOUW WONINGEN PLAN LAGE HEIDE TE VALKENSWAARD PRINCIPE DETAILS BLADNO. TO-04 PROJECT OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING NIEUWBOUW WONINGEN PLAN LAGE HEIDE TE VALKENSWAARD OPDRACHTGEVER PROJECT ZUID B.V. DE WAAL 38 5684 PH BEST MGR. BIERMANSPLEIN 2 5563 BH

Nadere informatie

Principe details hoofdstraat Liessel BENG

Principe details hoofdstraat Liessel BENG Principe details hoofdstraat Liessel BNG PO-030 08-12-2016 Div. wijzigingen PROJC: OPDRCHGVR: S: echnisch ontwerp principe details DUM M. SCH. PROJ. NR. BLD 28-11-2016 3 95-378 PO-030 3772 M Barneveld

Nadere informatie

TO. De Winkel van Verhage, 3 woningen & 3 appartementen. van Wengerden en Visser BV. project: d : a : datum : omschrijving: opdrachtgever:

TO. De Winkel van Verhage, 3 woningen & 3 appartementen. van Wengerden en Visser BV. project: d : a : datum : omschrijving: opdrachtgever: C D B A project omschrijving opdrachtgever De Winkel van Verhage, 3 woningen & 3 appartementen Technisch Principe detail Ontwerp A Principe Voordetails van Wengerden en Visser BV datum 08-04-16 d a e b

Nadere informatie

DILATATIEADVIES UITGANGSPUNTEN

DILATATIEADVIES UITGANGSPUNTEN Algemene verwerkingsrichtlijnen van de DILATATIEADVIES UITGANGSPUNTEN Wij zijn ervan uitgegaan, dat er geen oppervlaktebewerkingen op het metselwerk voorkomen. (verven, antigraffiti, stucwerk, etc.) en

Nadere informatie

Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen:

Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 27-7-2017 Details Getekend Wijzigingen 21-07-2017 T Uitwerken omgevingsvergunning - - - - - - Bouwplan Vrijstaande woning Formaat A3 Bouwlocatie Van Merodelaan 4a, te Hilvarenbeek

Nadere informatie

Details buitengevelisolatie Diffutherm Houtskeletbouw

Details buitengevelisolatie Diffutherm Houtskeletbouw 06/2007 60/80/100 WAND Details buitengevelisolatie Diffutherm Houtskeletbouw PAVATEX BENELUX bv T +31 (0)53-4331769 F +31 (0)53-4352111 E info@pavatex.nl www.pavatex.nl 06/2007 60/80/100 WAND Detailposities

Nadere informatie

Opzet en gebruik. Inleiding

Opzet en gebruik. Inleiding Opzet en gebruik Inleiding Stalen gevelbekleding wordt al grootschalig toegepast in hallenbouw en andere utiliteitsbouw, maar vraagt voor woningbouw een subtielere detaillering. Deze set details uit de

Nadere informatie

Porotherm Lijmblokken PL25 en PL-I

Porotherm Lijmblokken PL25 en PL-I Porotherm Lijmblokken PL25 en PL-I Sterk, kostenefficiënt en snel lijmen Baksteen. Voor mensen gemaakt. Een heldere visie op bouwen Building Value Wienerberger produceert keramische bouwmaterialen met

Nadere informatie

Detailboek. Opdrachtgever: Gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten. Plan: Nieuwbouw/verbouw bestuurscentrum, Markt 7, 7121 CS Aalten.

Detailboek. Opdrachtgever: Gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten. Plan: Nieuwbouw/verbouw bestuurscentrum, Markt 7, 7121 CS Aalten. Detailboek Opdrachtgever: Gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten. Plan: Nieuwbouw/verbouw bestuurscentrum, Markt 7, 7121 CS Aalten. Werknr. 1270 M. bladnr. 14 gew. d.d. 12-05-2015. get. J.T. Schaal

Nadere informatie

str DETAIL 1 GEVEL: baksteen w.f. volgens monster luchtspouw spouwisolatie 82 mm Eurowall Rc=3,5m2 K/W kalkzandsteen 120mm funderingsstrook 200x600

str DETAIL 1 GEVEL: baksteen w.f. volgens monster luchtspouw spouwisolatie 82 mm Eurowall Rc=3,5m2 K/W kalkzandsteen 120mm funderingsstrook 200x600 360 75 50 235 o.k. kozijn 500+ hardstenen onderdorpel vensterbank kunst-steen b.k. afwerklaag Peil=0 500 VLOER: zand- cementdekvloer dik 70 mm betonvloer d=120mm vloer isolatie EPS Rc=3,5m K/W kantstrook

Nadere informatie

DO-400. BM Projectontwikkeling BV Woonleefhart Langerak Fase II. Principe details. KuiperCompagnons 20-05-2014. indiening WERKNR. DATUM PLOT FORMAAT

DO-400. BM Projectontwikkeling BV Woonleefhart Langerak Fase II. Principe details. KuiperCompagnons 20-05-2014. indiening WERKNR. DATUM PLOT FORMAAT Blok A Blok B Blok C 0. 1. 2. 3. 20-05-2014 indiening BM Projectontwikkeling BV Woonleefhart Langerak Fase II DO-400 Principe details 4. WERKNR. 507.002.02 GETEKEND AR 5. DATUM PLOT 20-5-2014 11:03:18

Nadere informatie

Buitengevelisolatie: - hechtmortel - isolatie 170mm - wapeningslaag - sierpleister. aluminium sokkelprofiel 950+ waterkerende folie.

Buitengevelisolatie: - hechtmortel - isolatie 170mm - wapeningslaag - sierpleister. aluminium sokkelprofiel 950+ waterkerende folie. 23 29 28 27 26 25 22 24 01 04 07 21 18 19+20 15 15 als 15 als 02 16+17 als 13 03 als 03 05 06 14 02 13 als 13 10 11+12 08 David Verg ouw B ouwkunde Bouwkundig Adviesbureau Van Hagen Wittevrouwensingel

Nadere informatie

Details Vertikaal. Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 20 woningen "RIETPARK" te Rosmalen E14008 BA 4.01.

Details Vertikaal. Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 20 woningen RIETPARK te Rosmalen E14008 BA 4.01. Details Vertikaal project: Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 20 woningen "RIETPARK" te Rosmalen opdrachtgever: D.G.W. Hertogbouw BV Postbus 3 5240 BC Rosmalen t: 073-528 89 11 c. f.

Nadere informatie

DETAILS. 160 tekening. NL3-4 in opdracht van Portaal Vastgoed schaal 1:5 fase WABO status

DETAILS. 160 tekening. NL3-4 in opdracht van Portaal Vastgoed schaal 1:5 fase WABO status DETAILS 100-serie 100-serie 200-serie 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 118 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 201 202 203 204

Nadere informatie

Porotherm Poriso binnenmuurstenen

Porotherm Poriso binnenmuurstenen Porotherm Poriso binnenmuurstenen Het verschil tussen wonen en je goed voelen Baksteen. Voor mensen gemaakt. Een heldere visie op bouwen Building Value Wienerberger produceert keramische bouwmaterialen

Nadere informatie

ca bk dak bk staal detail ophanging techniekvloer stalen kolom KW 90 cf. opg. constr. stalen balk HEA200 cf. opg. constr.

ca bk dak bk staal detail ophanging techniekvloer stalen kolom KW 90 cf. opg. constr. stalen balk HEA200 cf. opg. constr. 2.800 40 390 120 ca 2,4m 40 470 340 2.600 40 590 A B C D=Nok E F 3.100 5.600 1.450 1.450 5.600 variabel +7.000 Techniek HELLEND DAK dakopbouw (R c >10,0m²k/W): - PV-panelen en leien - isolerend dakelement

Nadere informatie

GEVEL ISOLERENDE ELEMENTEN VILTON MURA

GEVEL ISOLERENDE ELEMENTEN VILTON MURA Productomschrijving De Vilton MURA is een dakrandopstand geschikt voor metselwerk buitenspouwbladen, waarmee de ideale dakopstand gemaakt kan worden. De Vilton MURA is een prefab dakrandopstand van EPS100

Nadere informatie

renovations globalarchitects

renovations globalarchitects House as a Rock House as a rock House as a rock is een moderne droomvilla, ontwikkeld in particulier opdrachtgeverschap in de duinen van Westlandse Zoom nabij het strand van Monster. De wens van de bewoners

Nadere informatie

BEDIENGEBOUW

BEDIENGEBOUW BEDIENGEBOUW 02.03.2017 VOORGEVEL ACHTERGEVEL ZIJGEVEL ZIJGEVEL RAL 9011 (grafietzwart) zetwerken / hekwerken/ kozijnen reliëf beton gevels toren vlak beton gevels onderhoudsgebouwen Emalit Colorbel voorgevelpui

Nadere informatie

inbo bouwkunde Geeresteinselaan 57 Postbus EB Woudenberg T +31 (0) inbo b.v.

inbo bouwkunde Geeresteinselaan 57 Postbus EB Woudenberg T +31 (0) inbo b.v. inbo bouwkunde T +31 (0)33 286 82 11 Info@inbo.com inbo b.v. Opdrachtgever architect leider Getekend nummer ROSEBROOM BV TCONCEPT R. Wallet s JTvB File Datum 24-02-2017 Woudenberg Handelsregister Amersfoort

Nadere informatie

Tonzon - bouwdetail 002 Fundering met buitenwand (langsgevel) Thermoskussens Vroeg-naoorlogse woningen - bouwperiode

Tonzon - bouwdetail 002 Fundering met buitenwand (langsgevel) Thermoskussens Vroeg-naoorlogse woningen - bouwperiode Tonzon - bouwdetail 002 Fundering met buitenwand (langsgevel) Vroeg-naoorlogse woningen - bouwperiode 1946-1964 Bouwdetail gebaseerd op: Rc wand 4,5 m² K/W Rc vloer 4,0 m² K/W 100 60 100 10 120 25 voorzetwand

Nadere informatie

Binnenwand. Algemeen. Productvoordelen. Samenstelling:

Binnenwand. Algemeen. Productvoordelen. Samenstelling: Binnenwand Algemeen Ultralight Floor wandelementen worden opgebouwd uit een skelet van C-profielen, geïsoleerd met minerale wol en beplaat met slagkrachtige cementgebonden gipsvezelplaten. Hierdoor blijft

Nadere informatie

Calduran. vellingwanden

Calduran. vellingwanden Calduran vellingwanden Bouwtechniek en Voorlichting Postbus 97 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341 464 004 Gelijmde wanden van vellingblokken hebben in de afgelopen jaren bewezen, als zichtwerk, een fraai

Nadere informatie

Binnenwand. Algemeen. Productvoordelen. Samenstelling:

Binnenwand. Algemeen. Productvoordelen. Samenstelling: Binnenwand Algemeen Steelframe Concrete Floor wandelementen worden opgebouwd uit een skelet van C-profielen, geïsoleerd met minerale wol en beplaat met slagkrachtige cementgebonden gipsvezelplaten. Hierdoor

Nadere informatie

ACHTERBOSCH ARCHITECTUUR. www.achterboscharchitectuur.nl info@achterboscharchitectuur.nl. Nieuwbouw 15 woningen Nieuwe Schrans.

ACHTERBOSCH ARCHITECTUUR. www.achterboscharchitectuur.nl info@achterboscharchitectuur.nl. Nieuwbouw 15 woningen Nieuwe Schrans. Maten in het werk te nemen en te controleren. Bij de uitvoering van ruwbouw en afbouw zijn de volgende gegevens van toepassing. Uitvoeringstekeningen van architect en aannemer en/of fabrikanten gelden

Nadere informatie

fase AV BOUWFYSISCHE LAGEN Horaplantsoen 20 Postbus CB EDE Tel dampregulerend luchtdicht

fase AV BOUWFYSISCHE LAGEN Horaplantsoen 20 Postbus CB EDE Tel dampregulerend luchtdicht afdeling detailboek tekeningnummer tek. nummer onderwerp eerste uitgifte tekening status wijz. wijz. datum wijz. omschrijving BOUWFYSISCHE LAGEN dampregulerend luchtdicht dampremmend B 40 Details 00 Detail

Nadere informatie

Zinken kraal. Voorzijde gevelmetselwerk. Hardsteen neut tot 400+P. Eiken kozijn met deur, buitenzijde verticale kraaldelen binnenzijde paneel

Zinken kraal. Voorzijde gevelmetselwerk. Hardsteen neut tot 400+P. Eiken kozijn met deur, buitenzijde verticale kraaldelen binnenzijde paneel 200 120 100 114 46 2 Tussenkalf verlijmd Zinken kraal Neut Rode meranti 28x106 160 mm hoog Batanker Geprofileerde deklijst Rode meranti 26x102mm Eiken kozijn 90x114 Eiken kozijn met deur, buitenzijde verticale

Nadere informatie

Woonservice Drenthe te Westerbork Seniorenappartementen Zuidbrink Westerbork. Bouwaanvraag Principe details. 1:5 A Definitief. R.

Woonservice Drenthe te Westerbork Seniorenappartementen Zuidbrink Westerbork. Bouwaanvraag Principe details. 1:5 A Definitief. R. Sacon bv Burg. Roelenweg 28 Postbus 30029 8003 CA Zwolle T 038-4221050 F 038-4235750 E info@sacon.nl I www.sacon.nl opdrachtgever project fase onderwerp Woonservice Drenthe te Westerbork Seniorenappartementen

Nadere informatie

klossen 38x120 mm h.o.h. 400 mm red cedar kenlplank 25x220 mm ventilatie 10 mm multipaint op rachels 22x46 mm ventilatie aftimmering

klossen 38x120 mm h.o.h. 400 mm red cedar kenlplank 25x220 mm ventilatie 10 mm multipaint op rachels 22x46 mm ventilatie aftimmering 11 196 18 300 rieten dakbedekking [schroefdak methode] prefab kapconstructie watervaste spaanplaat dik 18 mm sporen 36x196 mm h.o.h. 600 mm + 195 mm minerale wol Rc = 6,0 m2 K/W damprememende laag 11 mm

Nadere informatie

OVERZICHT DETAILS/ SUMMARY OF DETAILS Quantum Vloeren in gebouwen (excl parkeergarages)/ Quantum Floors in buildings ( excl.

OVERZICHT DETAILS/ SUMMARY OF DETAILS Quantum Vloeren in gebouwen (excl parkeergarages)/ Quantum Floors in buildings ( excl. 6. VOORBEELDEN VAN AANSLUITINGEN OVERZICHT DETAILS/ SUMMARY OF DETAILS Quantum Vloeren in gebouwen (excl parkeergarages)/ Quantum Floors in buildings ( excl. car parks) QD8 QD9 QD7 QD5 QD6 QD4 vert. doorsnede

Nadere informatie

M d W A R C H I T E C T U U R & S T E D E N B O U W PROJECT: NIEUWBOUW SATURN NIEUWGRAAF DUIVEN CARTOGRAAF DUIVEN

M d W A R C H I T E C T U U R & S T E D E N B O U W PROJECT: NIEUWBOUW SATURN NIEUWGRAAF DUIVEN CARTOGRAAF DUIVEN ALGEMEEN: -CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN UITSLUITEND CONFORM OPGAVE CONSTRUCTEUR -BOUWFYSICA EN BRANDVEILIGHEID CONFORM RAPPORTAGES -VOOR ALLE MATERIALEN EN ONDERDELEN TE ALLEN TIJDE DE VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

DUURZAAM BOUW & WOONCONCEPT FAB5+ BOUWEN MET FAB5+

DUURZAAM BOUW & WOONCONCEPT FAB5+ BOUWEN MET FAB5+ DUURZAAM BOUW & WOONCONCEPT FAB5+ BOUWEN MET FAB5+ BOUWEN MET FAB5+ FAB5+ DUURZAAM BOUW & WOONCONCEPT 02 Inhoud Introductie 3 Het 5S-bouwsysteem? 5 Waarom 5S gebruiken? 7 Isolatiewaarde 11 De praktijk

Nadere informatie

SEPARATIEPANELEN: DETAILS

SEPARATIEPANELEN: DETAILS SEPARATIEPANELEN: DETAILS Aansluiting op ruwe 2 5 specie 2 Aansluiting op bouwmuur met Aansluiting met dilatatievoeg stucgaas bij spuitwerk stucgaas Onderlinge aansluiting met Onderlinge aansluiting met

Nadere informatie

KANAALPLAATVLOER PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN

KANAALPLAATVLOER PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN 5 5 PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN KANAALPLAATVLOER Een kanaalplaatvloer is een vrijdragende systeemvloer met een rechthoekige doorsnede, die van holle kanalen is voorzien. De vloer wordt soms ook wel holle

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

BOUWAANVRAAG. alle maatvoering ihw controleren!!

BOUWAANVRAAG. alle maatvoering ihw controleren!! principe details - RC- en U-waarden moeten voldoen aan de minimaal gestelde eis in EPC berekening n.t.b. - kozijndetaillering volgens KVT (in details aangegeven sponningen zijn indicatief) - constructieprincipes

Nadere informatie