Nieuwsflits Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012"

Transcriptie

1 Nieuwsflits 2012 Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T F I. E. Zoals ieder jaar werd dit jaar op de derde dinsdag van september weer het belastingplan Een starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van een woning en het bedrag dat op basis van het inkomen en de normen van de Nationale Hypotheek Garantie maximaal kan worden geleend. De Starterslening is een annuïteitenlening die een looptijd heeft van maximaal 30 jaar en die de eerste drie jaren aflossings- en rentevrij is. Na de eerste drie jaren wordt door middel van een draagkrachttoets de betalingscapaciteit van de starter vastgesteld. Wanneer er voldoende betalingscapaciteit is zal de starter rente en aflossing op de starterslening moeten gaan betalen. Bij onvoldoende betalingscapaciteit zal de maandlast aangepast worden aan deze lagere capaciteit, waarbij in de huidige Starterslening rentebetaling voorop staat. Vanaf 1 januari 2013 gelden er nieuwe regels met betrekking tot de aftrekbaarheid van de hypotheekrente van de eigen woning. Vanaf 1 januari 2013 is de rente namelijk alleen aftrekbaar als de hypotheek gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste in 30 jaar wordt afgelost. De Startersregeling voldoet niet aan deze eis waardoor de lening formeel gezien niet kan aangemerkt worden als eigenwoningschuld. Dit is alleen anders wanneer de starter op 31 december 2012 een bestaande onherroepelijke, schriftelijke koopovereenkomst heeft getekend voor de koop van een eigen woning. De staatssecretaris van Financiën heeft echter recent in een besluit goedgekeurd dat Startersleningen die na 31 december 2012 door de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten worden verstrekt, toch zijn aan te merken als bestaande eigenwoningschuld. Hierbij worden de volgende voorwaarden gesteld: De Starterslening is in 2013 of 2014 opgemaakt middels een notariële akte. Voor de notariële akte in 2014 geldt tevens als voorwaarde dat de Starterslening is ontstaan ten gevolge van een op 31 december 2013 reeds betaande onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst voor de koop van een woning; De verschuldigdheid van de rente over de Starterslening is utsluitend afhankelijk van de betalingscapaciteit van de starter. De voorwaarden van de Starterslening wijken niet af van de voorwaarden die in 2012 door de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten voor de Starterslening werden gehanteerd. Eindejaarstips 2012 Het einde van het jaar 2012 is weer in zicht. Een goed moment om de laatste zaken van 2012 te regelen en zodoende nog wat extra belasting te besparen. Daarom presenteert Belasting Adviesgroep Asten de eindejaarstips Dit is een willekeurige selectie uit de grote aantallen tips die omstreeks deze tijd worden gepubliceerd. Voor vragen en advies kunt u altijd contact met ons opnemen. B e l a s t i n g A d v i e s g r o e p A s t e n

2 Ondernemers en rechtspersonen Maak optimaal gebruik van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie Speur- en ontwikkelingswerk dat heeft geleid tot een octrooi of S&O-verklaring kan worden gebruikt ten gunste van de fiscale voordelen van innovatie. Denk hierbij aan de verlaging van loonkosten voor innovatieve werkzaamheden (WBSO), de innovatiebox in de Vennootschapsbelasting, de Research & Developmentaftrek (RDA) en de S&O-aftrek voor zelfstandigen in de Inkomstenbelasting. Het aanvragen van een octrooi of innovatie in 2012 is (onder voorwaarden) nog steeds mogelijk. Benutten kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2012 Investeert u meer dan in (niet-uitgesloten) bedrijfsmiddelen, dan maakt u aanspraak op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Haalt u dit niet, kijk dan of u investeringen naar voren kunt halen. Investeert u in 2012 voor meer dan meer ,-? Dan komt u niet meer in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Het is dan verstandig om de investeringen te spreiden in de tijd, een deel bijvoorbeeld uit te stellen tot Investeren in zeer zuinige of nulemissie bedrijfsauto Schaft u een zuinige of nulemissie bedrijfsauto aan in 2012? Dan krijgt u op de aanschaf niet alleen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, maar kunt u, bij elektrische auto s en andere auto s met nulemissie, ook aanvullend gebruik maken van de milieu-investeringsaftrek. Een milieu-investering levert u een extra investeringsaftrek op van 13,5%, 27% of maximaal 36%! Daarnaast kunt u met de belastingregeling tijdelijke willekeurige afschrijving de zeer zuinige personenauto versneld afschrijven. Naast bovenstaande voordelen geldt voor de aanschaf van een zeer zuinige of nulemissie bedrijfsauto ook een vrijstelling voor de BPM en de Motorrijtuigenbelasting. Voorkom verdamping van verliezen uit 2003 De verliezen uit 2003 kunnen in 9 daaropvolgende jaren verrekend worden, uiterlijk tot en met Na dit jaar verdampen deze verliezen en zullen vervolgens niet meer te verrekenen zijn. Om dit te voorkomen kunt u bijvoorbeeld winst naar voren halen door bepaalde activa al in 2012 met boekwinst te verkopen en daardoor stille reserves te realiseren. Benut ondernemersfaciliteiten Wilt u in 2012 optimaal gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek, dan moet u voldoen aan het urencriterium (minimaal 1225 uur werken in en voor uw bedrijf). Vergeet dus niet uw uren correct te administreren! Zo voorkomt u onnodige discussie met de Belastingdienst en het mislopen van de ondernemersfaciliteiten. Uitkeringstoets dividenduitkeringen Wilt u aan het einde van 2012 nog een dividenduitkering ten gunste van uzelf doen, dan is voorzichtigheid geboden. Sinds 1 oktober 2012 geldt het nieuwe BV-recht. Zo dient een uitkeringstoets met betrekking tot dividenduitkeringen ook te worden toegepast door de bestaande BV. De uitkeringstoets ziet erop dat de BV na de dividenduitkering nog steeds zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Het bestuur van de BV moet goedkeuring geven voor de dividenduitkering. Indien achteraf blijkt dat de BV de uitkering toch niet had mogen doen, kan deze uitkering bij zowel aandeelhouder als bestuurder worden teruggevorderd. (zie ook een eerder artikel in deze rubriek). Schenkingen aan culturele instellingen Vanaf het jaar 2012 is het fiscaal voordeliger te schenken aan culturele instellingen in plaats van algemeen nut beogende instellingen. Schenkingen aan deze instellingen kunnen namelijk voor 125% in aftrek worden gebracht, waarbij de 25% wel is beperkt tot een bedrag van 1.250,-; Schenkingen via een BV aan een culturele instelling leidt zelfs tot een aftrek van 150% van het geschonkene. Ook hierbij geldt echter een maximumbedrag. Dit is in de BV situatie 2.500,-. Bij de aftrek van deze posten moet echter wel eerst de normale aftrekdrempel van de giften worden overwonnen. Deze bedraagt in de inkomstenbelasting 1% van het verzamelinkomen, maar voor de BV geldt geen drempel bedrag alleen een maximum ter grootte van 50% van de winst met een absoluut maximum van ,-. B e l a s t i n g A d v i e s g r o e p A s t e n

3 Inkomstenbelasting Fiscaal partnerschap Fiscale partners kunnen in hun aangifte Inkomstenbelasting zelf aangeven wie van beide de verschillende aftrekposten in box 1, de vermogensbestanddelen in box 3 en de voorheffing van dividendbelasting toebedeeld krijgt. Dit kan fiscaal gezien behoorlijk verschil maken! De aanmerking als fiscaal partner kan tot uiterlijk 31 december 2012 worden geregeld. Bent u in 2012 met elkaar getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan bent u voor 2012 elkaars fiscaal partners. Voldoet u slechts voor een deel van 2012 aan de voorwaarden, dan kunt u er voor kiezen het gehele jaar 2012 fiscaal partner te zijn. De overige samenwoners moeten echter aan diverse voorwaarden voldoen. Het is raadzaam hier grondig naar te kijken! Zijn u en uw echtgenoot/geregistreerd partner niet meer bij elkaar en uw partner woont inmiddels al duurzaam gescheiden op een ander adres? Dan bent u toch fiscaal partner tot het moment dat een verzoek tot echtscheiding wordt ingediend! Belastingvrij schenken aan kinderen en kleinkinderen U kunt uw kinderen in 2012 nog belastingvrij schenken. Daarnaast kunt u gebruik maken van de éénmalige verhoogde vrijstelling voor schenking aan kinderen jonger dan 35 jaar ter hoogte van Dit bedrag à kan worden verhoogd tot een vrijgestelde schenking van voor de aanschaf, financiering of aflossing van de eigen woning of het bekostigen van een studie van meer dan ,-. De schenking vervalt voorzover het geschonken bedrag niet in het jaar van schenking of de twee daarop volgende jaren wordt besteed aan verbetering, onderhoud van de woning of het bekostigen van de studie. Vanaf 2012 is voor de schenking voor eigen woning een notariële akte niet langer vereist, voor de schenking voor de dure opleiding blijft de notariële akte verplicht. U kunt aan alle overige verkrijgers, dus ook aan de kleinkinderen, vrijgesteld schenken. Vrijgestelde groene beleggingen Voor de vermogensrendementsheffing in box 3 van de Inkomstenbelasting zijn de groene beleggingen, de sociaal-ethische beleggingen, de beleggingen in durfkapitaal en de culturele beleggingen vrijgesteld en geldt tevens een extra heffingskorting. De peildatum voor box 3 ligt op 1 januari van ieder jaar. Vanaf zijn echter enkel de groene beleggingen vrijgesteld in box 3 en geldt alleen hiervoor nog een extra heffingskorting. Dit betekent dat de overige beleggingen gewoon in box 3 onder de vermogensrendementsheffing vallen! Het is raadzaam om te bekijken wat hier mogelijk is. Gewijzigde voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning Wilt u nog een kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrekening eigen woning afsluiten. Dan heeft u daarvoor nog maar tot 31 december de tijd. Vanaf 1 januari 2013 is dit, op basis van de huidige stand van de wetgeving, niet meer mogelijk. Als u dus wilt profiteren van de mogelijkheid om belastingvrij te sparen met behoud van maximale hypotheekrenteaftrek dan moet u dat komende weken nog regelen. Spaart u, naar uw mening, nu onvoldoende om uw hypotheek op termijn af te lossen, dan kunt u besluiten om voor 31 december een extra storting te doen in uw (bank) spaarhypotheek. In 2013 kan het eindkapitaal en het spaarbedrag niet meer, zonder fiscale gevolgen, worden verhoogd. Aftrekbare lijfrentepremies Heeft u in 2012 een pensioentekort en wilt u dit aanvullen door middel van een lijfrenteverzekering, dan kunt u onder voorwaarden de premies lijfrente in aftrek brengen. De lijfrente dient dan wel daadwerkelijk in 2012 betaald te zijn. Voorts bepalen de jaarruimte en de niet-benutte jaarruimten uit voorgaande jaren welk bedrag aan premies lijfrente in aftrek kan komen. Het is verstandig om te bekijken hoeveel premies voor aftrek in aanmerking komen, aangezien dit het belastbaar inkomen aanzienlijk verlaagd en de hoogste tarieven in de Inkomstenbelasting mogelijk worden vermeden. Benutten scholingskosten Volgt u een opleiding of studie om hiermee inkomen uit (toekomstig) beroep te kunnen verwerven, dan zijn bepaalde hiervoor gemaakte kosten aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2013 worden slechts kosten, die door de onderwijsinstelling als verplicht gestelde en noodzakelijke kosten van de opleiding of studie worden gezien, aftrekbaar gesteld. Denk hierbij aan studieboeken en verplicht B e l a s t i n g A d v i e s g r o e p A s t e n

4 gereedschap. Dit betekent dat niet-verplichte vakliteratuur en de afschrijving op een laptop die nodig zijn voor de opleiding of studie niet meer aftrekbaar zijn! Mogelijk kunt u deze kosten naar voren halen om zo optimaal te profiteren van de aftrek van scholingsuitgaven. De nieuwe uitkeringstest van de (Flex) BV beperkt toekomstige dividenduitkeringen! Vanaf 1 oktober 2012 is het nieuwe BV-recht in werking getreden. In het nieuwe BV-recht is onder meer het minimum aandelenkapitaal van ,- vervallen. Bestaande BV s kunnen het eerder gestorte (minimum) aandelenkapitaal - na aanpassen van de statuten bijna helemaal terugbetalen aan de aandeelhouder(s). Ook de civielrechtelijke regels voor het uitkeren van dividend zijn gewijzigd. Het uitkeren van dividend is alleen nog mogelijk na goedkeuring door het bestuur van de BV. Het bestuur moet toetsen of de continuïteit van de BV niet in gevaar komt door de dividenduitkering. Een ten onrechte door het bestuur goedgekeurde dividenduitkering kan tot gevolg hebben dat het bestuur door benadeelde schuldeisers aansprakelijk wordt gesteld en ook aansprakelijkheidstelling van de aandeelhouders is in bepaalde gevallen mogelijk. De betaling die de bestuurder in dit geval doet, vormt voor hem negatief loon en is aftrekbaar tegen maximaal 52%. Indien de aandeelhouder het dividend moet terugbetalen, dan is dit bij hem aftrekbaar tegen maximaal 25% (negatief voordeel uit aanmerkelijk belang). Bestuurders zijn tegenover de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de uitkeringen indien de BV overgaat tot uitkeringen terwijl de bestuurders wisten, of redelijkerwijs behoorden te voorzien, dat de BV na de uitkeringen haar opeisbare schulden niet meer zou kunnen blijven voldoen. Hier ontstaat dus een actieve onderzoek plicht voor de bestuurders. In de parlementaire behandeling van het nieuwe BV-recht zijn twee voorbeelden aangegeven waarin bestuurders weten of behoren te weten dat de vennootschap niet zal kunnen blijven voortgaan met betalen: Het bestuur stelt de financiële positie van de BV in de jaarrekening bewust te rooskleurig voor en gaat vervolgens op basis van deze jaarrekening over tot goedkeuring van het besluit tot uitkering van dividend aan aandeelhouders; of Een schuldeiser heeft de BV in gebreke gesteld ten aanzien van de voldoening van een schuld en het bestuur gaat daarna over tot goedkeuring van het besluit tot uitkering van een dividend aan de aandeelhouders, terwijl duidelijk was dat dat bedrag op dat moment nodig was om de vordering van de schuldeiser te kunnen voldoen. Wij adviseren bestuurders alle verplichtingen die de BV heeft goed in de gaten te houden. Betrek in uw uitkeringstoets alle verplichtingen die van belang zijn bij de beoordeling of de BV na de uitkering voort zal kunnen blijven gaan met het betalen van de schuldeiser(s). Het terugbetalen van het (minimum) aandelenkapitaal of het uitkeren van dividend kan ook gevolgen hebben voor de fiscale behandeling van een pensioenvoorziening of lijfrentevoorziening in de BV. Indien de BV door een van deze handelingen niet langer in staat is om het pensioen en/of stamrecht volledig uit te keren, is er sprake van een (gedeeltelijke) afkoop van pensioen of stamrecht. De volledige pensioen- en/of stamrechtaanspraak wordt dan direct in de belastingheffing betrokken en er wordt tevens bij de pensioen- en/of stamrechtgerechtigde 20% revisierente in rekening gebracht. Het is dus van groot belang dat na het uitkeren van dividend er voldoende vermogen in de BV achterblijft om de pensioen en/of stamrecht op korte en lange termijn te kunnen uitbetalen. Bij een pensioenvoorziening in eigen beheer leidt de uitkeringstoets er meestal toe dat het nieuwe BV-recht geen ruimte meer biedt om een dividenduitkering te doen of aandelenkapitaal terug te betalen. Dit komt vanwege het verschil tussen de commerciële en fiscale waardering van de pensioenvoorziening in eigen beheer. Als toch een uitkering wordt gedaan dan wel aandelenkapitaal wordt terugbetaald, kan de pensioenregeling als onzuiver worden beschouwd met als gevolg dat er fiscaal sprake is van een belaste fictieve afkoop van pensioen. B e l a s t i n g A d v i e s g r o e p A s t e n

5 Ten gevolge van de invoering van de zogenaamde Flex BV wetgeving kan aanpassing van de statuten leiden tot minder administratieve lasten Zelfstandigen zonder personeel (ZZP ers) spelen de laatste jaren een steeds grotere rol in de Nederlandse economie en velen van hen kiezen ervoor om de onderneming via een BV te drijven. De belangrijkste reden voor deze keuze is vaak om te voorkomen dat men privé aansprakelijk wordt gesteld voor schulden van de onderneming. Men gaat dan echter wel voorbij aan de altijd op de loer liggende bestuurdersaansprakelijkheid. Bedrijven gaan failliet en ondernemers kunnen alles kwijtraken. Een BV kan er in eerste instantie voor zorgen dat de ondernemer in privé niet aansprakelijk wordt gesteld. Maar het hebben van een BV is niet in alle gevallen zaligmakend. In het geval de onderneming in de vorm van een BV wordt gedreven, heeft de ondernemer namelijk twee verschillende petten op: als directeur en als aandeelhouder. Voor beide gevallen dienen spelregels in acht genomen te worden om aansprakelijkheid in privé te voorkomen c.q. te beperken. Voor de directeur en de aandeelhouder bestaan er verschillende regels. De directeur is enerzijds belast met het bestuur van de BV, zoals de dagelijkse leiding. Anderzijds is de directeur bevoegd om namens de BV overeenkomsten te sluiten. De aandeelhouder heeft, uit hoofde van zijn aandelenbezit naast het winstrecht ook het stemrecht. De uitoefening van dit stemrecht geschiedt in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (kortweg AVA genoemd). De directeur heeft voor diverse zaken toestemming nodig van de AVA. Dit betekent dat er schriftelijk dient te worden vastgelegd dat de AVA haar toestemming heeft gegeven voor handelingen van de directeur. De wet bepaalt dat de AVA beslist over het ontslag van de directeur, de vaststelling van de jaarrekening en het uitkeren van de winst/dividend. In de statuten kunnen uitbreidingen staan, waarvoor de directeur toestemming van de AVA nodig heeft, zoals het aangaan van een geldlening of het doen van een investering. In het Midden en Kleinbedrijf zijn de functie van directeur en aandeelhouder meestal verenigd in één persoon. Het lijkt dan onzinnig en enigszins schizofreen dat de directeur in een besluit moet vastleggen dat hij (als aandeelhouder) zichzelf (als directeur) toestemming geeft voor bepaalde handelingen. Op het moment dat echter geen notulen van een AVA zijn opgemaakt inzake de toestemming van de AVA voor bepaalde bestuursbesluiten, kan de directeur hierdoor ook jaren later nog in de problemen komen. Immers, gaat de BV failliet dan kan de directeur hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Door de invoering van de zogenaamde Flex BV wetgeving per 1 oktober 2012 is onder andere een grotere vrijheid gekomen voor de invulling van de statuten. Hierin kunnen nu heel veel regelingen worden weggelaten. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft een model gepresenteerd voor een oprichtingsakte voor kleine B.V. s. In deze oprichtingsakte zijn de statuten tot een minimum beperkt. Ook bestaande B.V. s kunnen hun statuten laten aanpassen aan de nieuwe Flex BV wetgeving. Diverse notariskantoren hanteren voor dit soort statutenwijzigingen speciale tarieven. Notarissen willen op deze manier het ondernemerschap stimuleren en meewerken aan lastenverlichting voor ondernemers. Prinsjesdag 2012 en de wijzigingsvoorstellen van 1 oktober 2012 Zoals ieder jaar werd dit jaar op de derde dinsdag van september weer het belastingplan voor het komende jaar gepresenteerd. Een groot gedeelte van de plannen waren al bekend. Dit als gevolg van de voorstellen van de gelegenheidscoalitie in het zogenaamde LenteAkkoord. In dit artikel zullen we in het kort een overzicht geven van de belangrijkste wijzigingsvoorstellen die staan opgesomd in het Belastingplan B e l a s t i n g A d v i e s g r o e p A s t e n

6 Voor de overzichtelijkheid zullen we de maatregelen onderverdelen in een aantal hoofdstukken, te weten: 1. Inkomstenbelasting 2. Vennootschapsbelasting 3. Loonbelasting 4. Overdrachtsbelasting 5. Invordering 1.INKOMSTENBELASTING In het kader van de voorstellen tot wijziging van de inkomstenbelasting zal per 1 januari 2013 voor nieuwe leningen de hypotheekrenteaftrek worden beperkt. De voorwaarde voor aftrek wordt dat er sprake is van een lening die binnen een periode van 30 jaar minstens annuïtair wordt afgelost. Aflossingsvrije hypotheken verliezen per 1 januari 2013 de hypotheekrenteaftrek. In dat kader vervalt tevens de vrijstelling voor de kapitaalverzekering eigen woning voor nieuwe polissen die na 1 januari 2013 worden afgesloten. Voor bestaande hypotheken blijft de bestaande aftrek vooralsnog onaangetast. Een tweede ingrijpende maatregel in de Belastingvoorstellen 2013 is de zogenaamde forensentaks. In het kort kwam het erop neer dat alle reiskostenvergoedingen voor het woon-werkverkeer vanaf 1 januari 2013 niet meer onbelast konden worden vergoed. Dit zou dan zowel gaan gelden voor openbaar vervoer reizen alsmede reizen met de auto of fiets. Op 1 oktober 2012 hebben de VVD en PvdA echter besloten om zowel de forenzentaks alsmede de langstudeerboete te schrappen. Daarvoor in de plaats zal de assurantiebelasting per 1 januari 2013 worden verhoogd naar 21% en wordt de vitaliteitspaarregeling niet ingevoerd. Ook zal de AOW leeftijd met ingang van het jaar 2016 sneller stijgen naar de leeftijd van 67 jaar in Ook zal per 1 januari 2013 een zogenaamde verhuurdersheffing worden ingevoerd. Door deze heffing worden verhuurders getroffen die meer dan 10 woningen verhuren. De grondslag voor de heffing is de WOZ waarde en de gemiddelde heffing per woning bedraagt in ,- en in het jaar ,-. De heffing geldt niet voor woningen met een huur boven de huurtoeslaggrens. (in het jaar 2012 was deze 664,66); 2. VENNOOTSCHAPSBELASTING In het kader van de invoering van de Flex BV per 1 oktober 2013 wordt het nieuwe criterium voor het kunnen aangaan van een fiscale eenheid dat de moedermaatschappij 95% van de stemrechten moet hebben in de dochtermaatschappij. De zogenoemde Thincapregeling wordt per 1 januari 2013 afgeschaft. Kort gezegd kwam deze regeling erop neer dat er een beperking was van de aftrek van betaalde rente indien binnen de onderneming een te groot gedeelte was gefinancierd met vreemd vermogen. Er komt een regeling voor het afstempelen van pensioen in eigen beheer. Dat wil zeggen dat, onder strenge voorwaarden en op pensioeningangsdatum, de pensioenverplichtingen kunnen worden verminderd als in de BV te weinig vermogen zit om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Ook worden hierbij eisen gesteld aan de eventuele rekening-courant positie tussen de B.V. en de directeur grootaandeelhouder. Pensioenaanspraken die op 1 januari 2013 al zijn ingegaan kunnen in de jaren 2013 tot en met 2015 ook eenmalig, onder dezelfde voorwaarden worden afgestempeld. 3. LOONBELASTING De werkkostenregeling die per 1 januari 2014 verplicht is, maar waarvoor in het jaar 2013 wel kan worden gekozen kent per 1 januari 2013 een vrije ruimte van 1,6%. Er worden strengere voorwaarden gesteld aan de toepassing van de afdrachtvermindering voor het onderwijs. Bij de loonadministratie dient de zogenaamde programmaverklaring te worden bewaard. Dit is een verklaring ondertekend door werkgever, onderwijsinstelling en leerling-werknemer dat de intentie B e l a s t i n g A d v i e s g r o e p A s t e n

7 aanwezig is om de volledige opleiding te volgen en af te sluiten met een diploma. Indien de werkgever dit niet vaststelt, aanpast en bewaart, kan de belastingdienst een verzuimboete opleggen van tot maximaal 4.920,-. Een andere wijziging is dat het jaarbedrag van de afdrachtvermindering in 2013 in 1x wordt verrekend in plaats van per loonaangifte in een jaar. De afdrachtvermindering Speur en Ontwikkelingswerk, in het kort de WBSO, zal in 2013 de volgende wijziging ondergaan: het tarief wordt verlaagd van 42 naar 38% maar dit tarief geldt nu wel tot een bedrag van in plaats van ,-. Op 1 oktober 2012 zijn de VVD en PvdA tevens overeengekomen dat flexwerkers langer recht krijgen op doorbetaling bij ziekte en ook dat een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar zal worden ingevoerd. 4. OVERDRACHTSBELASTING Zoals bekend is de overdrachtsbelasting voor woningen per 1 juli 2012 definitief vastgesteld op een percentage van 2. Het voorstel in om dit tarief per 1 januari 2013 ook van toepassing te laten zijn op garages. Tuin of schuur die op een later tijdstip worden gekocht dan de woning. Tot 1 september 2012 was het zo dat voor een onroerend goed dat binnen een periode van 6 maanden opnieuw van eigenaar wisselde, alleen overdrachtsbelasting hoefde te worden betaald over de meerwaarde. In het kader van de stagnerende woningmarkt heeft de staatssecretaris, vooruitlopend op het belastingplan 2013, bepaald dat de eerder genoemde termijn vanaf 1 september 2012 wordt verlengd tot 36 maanden. Particulieren en ondernemers die na 1 september maar voor 1 januari 2015 een woning of een bedrijfspand hebben gekocht en dat binnen 36 maanden weer doorverkopen, hoeven niet over de gehele verkoopprijs overdrachtsbelasting aan de koper in rekening te brengen. De koper is in dat geval alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde van het onroerend goed voorzover die de vorige verkoopprijs, waarover overdrachtsbelasting is betaald, overstijgt. 5. INVORDERING Het meest in het oog springende hierbij is het voorstel voor soepeler beleid bij uistel van betaling van belastingschulden. Met ingang van 1 januari 2013 is het mogelijk om uitstel van betaling te verkrijgen voor een periode van maximaal 4 maanden mits: Het nog te betalen bedrag van de belastingaanslag(en) niet meer is dan ,-; Geen dwangbevelen zijn opgelegd voor openstaande belastingaanslagen; Geen sprake is van het niet doen van aangifte; Geen belastingschulden in het verleden als oninbaar zijn afgeschreven; Met ingang van 1 januari 2013 kan de belastingdienst voor het opleggen van een aanslag eerst een verzuimboete opleggen. Daarbij is het mogelijk dat de boete gematigd zal als de aangifte alsnog binnen een bepaalde door de belastingdienst gestelde periode wordt ingediend. Verhoging van het algemene btw-tarief van 19% naar 21% Met ingang van 1 oktober 2012 gaat het algemeen btw-tarief van 19% naar 21%. De verhoging van het algemeen btw-tarief is een van maatregelen in de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord Het lage btw-tarief van 6% verandert (voorlopig) niet. In de overgangsregeling in het bijbehorende wetsvoorstel en aanvullende goedkeuringen is aangegeven hoe de btw-heffing verloopt bij de tariefsverhoging. Op grond van de overgangsregeling geldt in principe als hoofdregel dat het tijdstip waarop een prestatie (een levering of een dienst) wordt verricht beslissend is voor het toe te passen btw-tarief. In de overgangsregeling zijn een aantal uitzonderingen opgenomen B e l a s t i n g A d v i e s g r o e p A s t e n

8 en zijn in het bijzonder van belang voor prestaties die worden gecontracteerd tegen het btw-tarief van 19%, terwijl deze prestaties op of na 1 oktober 2012 worden verricht of daarna doorlopen. De overgangsregeling schrijft voor dat: 1. een levering of dienst die wordt verricht voor 1 oktober 2012 belast blijft met 19% btw. Hieraan doet niet af dat de btw mogelijk pas na 1 oktober 2012 verschuldigd wordt. 2. een levering of dienst die op of na 1 oktober 2012 wordt verricht, wordt belast met 21%. 3. wanneer de btw voor 1 oktober 2012 verschuldigd is tegen het btw-tarief van 19%, maar waarbij de prestatie valt onder het nieuwe tarief van 21%, de ondernemer gerechtigd is het meer verschuldigde bedrag aan btw aan de afnemer door te berekenen. Dit speelt bijvoorbeeld bij vooruitbetalingen of bij reeds gesloten contracten tegen het 19% tarief. 4. voor onroerende zaken een afwijkende regeling geldt. Ik zal deze verderop, onder het kopje onroerende zaken bespreken. In de meeste gevallen zal duidelijk zijn welk btw-tarief gehanteerd moet worden. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij het lastiger is om te bepalen welk btw-tarief gehanteerd moet worden. Ik zal enkele situaties hieronder nader toelichten: levering van roerende zaken Als (gedeeltelijk) is vooruitbetaald voor een levering van een goed na 30 september 2012, geldt uiteindelijk over de hele prijs het nieuwe btw-tarief van 21%. Voor doorlopende prestaties die zijn aangevangen voor 1 oktober 2012 en doorlopen na 30 september 2012, geldt het nieuwe tarief van 21% alleen voor het deel van de prestatie dat plaatsvindt na 30 september Andere diensten die enige tijd in beslag nemen Er zijn tal van diensten te noemen die niet binnen een korte periode worden verricht, maar nemen meer tijd in beslag. Denk bijvoorbeeld aan advieswerk, reparatiewerk, cursussen of trainingen en bemiddelingsdiensten. Als het niet gebruikelijk is om deze diensten te factureren na afloop van een periode maar na voltooiing, dan zijn deze diensten in principe belast tegen 21% als zij worden voltooid op of na 1 oktober Bijgevoegd treft u een schematisch overzicht aan inzake welk btw-tarief gehanteerd moet worden bij de levering van een dienst of goed. Schema BTW JA Is er sprake van een levering? Is er sprake van een doorlopende levering? NEE JA JA Is de beschikkingsmacht overgedragen voor ? NEE 19% BTW over het deel van de prestatie dat plaatsvindt voor % BTW over het deel van de prestatie dat plaatsvindt na % 21% NEE Is er sprake van een doorlopende dienst? JA 19% BTW over het deel van de prestatie dat plaatsvindt voor % BTW over het deel van de prestatie dat plaatsvindt na JA 19% NEE Is de dienst voltooid voor ? NEE 21% B e l a s t i n g A d v i e s g r o e p A s t e n

9 Onroerende zaken Voor onroende zaken geldt een afwijkende regeling. Voor nieuwe onroerende zaken die nog in aanbouw zijn op 1 oktober 2012, is een speciale regeling opgenomen. In de overgangsregeling is geregeld dat niet over de volledige prijs het nieuwe btw-tarief van 21% geldt, maar alleen over de termijnen die vervallen na 30 september Voor koop- en aannemingsovereenkomsten voor woningen die zijn gesloten voor 28 april 2012, is goedgekeurd dat het 19% btw-tarief een jaar langer van toepassing blijft. Concreet houdt dit in dat het 21% btw-tarief pas van toepassing is op bouwtermijnen die vervallen na 30 september Wat betreft verbouwingen van onroerende zaken heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat bij verbouwingen waarbij de vergoeding vervalt in termijnen het 19% btw-tarief kan worden toegepast op de termijnen die vervallen voor 1 oktober De termijnen op of na 1 oktober 2012 zijn belast met het 21% btw-tarief. Hierbij merk ik op dat deze goedkeuring alleen geldt voor verbouwingen waarbij de werkzaamheden zijn gericht op een verandering van de inrichting, de aard of de omvang van de onroerende zaak. De goedkeuring geldt dus niet voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Gezien bovenstaande kan het raadzaam zijn om bij koop- of aannemingsovereenkomsten die voor 1 oktober 2012 zijn gesloten, waarbij de (op)levering van de zaak of het werk op of na 1 oktober 2012 valt te verwachten, na te gaan of het contract voorziet in termijn betalingen. Zo niet, dan kan worden nagegaan of niet alsnog betalingen in termijnen zou moeten worden overeengekomen. Voor vragen over de btw verhoging kunt u uiteraard terecht bij Belasting Adviesgroep Asten.! Moeten nederlandse ondernemers haast maken met bedrijfsopvolgingen en moeten we massaal gaan schenken? Bovenstaande vraag is relevant geworden na een uitspraak van de Rechtbank Breda van 13 juli j.l. In deze uitspraak oordeelt de Rechtbank Breda dat de huidige vrijstelling voor ondernemingsvermogen voor de Schenk- en Erfbelasting in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De vrijstelling voor ondernemingsvermogen is een aantrekkelijke regeling. Hierbij hoeft, mits voldaan aan bepaalde voorwaarden, bij vererving of schenking van ondernemingsvermogen tot een bedrag van ,- geen Schenk- of Erfbelasting te worden betaald. Deze regeling is in het verleden in het leven geroepen om bij een bedrijfsopvolging de continuïteit van een onderneming niet in gevaar te brengen. Voor privé vermogen geldt deze vrijstelling niet en moet wel Schenk- dan wel Erfbelasting worden betaald. De Rechtbank Breda beargumenteert de uitspraak met de woorden dat de hoogte van de vrijstelling die de Bedrijfsopvolgingsregeling kent, dermate hoog is dat een ongelijke behandeling ontstaat tussen het schenken of vererven van ondernemingsvermogen en privé vermogen. Hiervoor bestaat volgens de Rechtbank Breda geen objectieve en redelijke rechtvaardiging, zodat er sprake is van een onaanvaardbare discriminatie. Om deze ongelijke behandeling gelijk te trekken is de Rechtbank Breda van mening dat de hoge vrijstelling van ,- niet alleen van toepassing zou moeten zijn op ondernemingsvermogen maar ook op privé vermogen (eigen woningen, Box III vermogen) De belastingdienst heeft, zoals verwacht, aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak. Mogelijk dat deze zaak zelfs kan leiden tot een procedure voor het Europees Hof. Het gevolg hiervan is een lange periode van onzekerheid. Naar verwachting zal de uitspraak van de Rechtbank Breda in hogere rechtscolleges worden teruggedraaid, maar 100% zekerheid hierover bestaat er niet. Dientengevolge zal de staatssecretaris van Financiën op zeer korte termijn met reparatiewetgeving komen, om het mogelijk verlies aan belastinginkomsten te voorkomen. Daardoor zal mogelijk de bestaande ruime vrijstelling voor ondernemingsvermogen aanzienlijk versoberd worden dan wel helemaal afgeschaft. De vraag is echter of dat met terugwerkende kracht mogelijk is tot de datum van de uitspraak van de Rechtbank Breda. B e l a s t i n g A d v i e s g r o e p A s t e n

10 Bedrijfsopvolging In dat kader is het van belang dat bestaande bedrijfsopvolgingstrajecten versneld worden doorgevoerd om nog gebruik te kunnen maken van de ruime vrijstelling voor ondernemingsvermogen. Gezien de grote publiciteit waartoe deze uitspraak heeft geleid en de Kamervragen die reeds zijn gesteld, zal reparatiewetgeving niet lang op zich laten wachten. Schenkingen Het gevolg van de uitspraak van de Rechtbank Breda is tevens dat ook een schenking van privé vermogen onder de ruime vrijstelling lijkt te vallen. Er zou dus kunnen worden overwogen om nu te schenken en vervolgens bezwaar te maken tegen de aanslag schenkbelasting. Een schenking in contanten is altijd mogelijk maar indien het over aanzienlijke vermogens gaat en men de gelden/vermogens niet kan of wil missen, is een zogenaamde papieren schenking ook een mogelijkheid. Deze vorm van schenking geschiedt via een notariële akte waarbij een bedrag wordt geschonken dat direct weer wordt teruggeleend. Tegen de aanslag die, door de belastingdienst, ten gevolge van deze schenking wordt opgelegd, dient dan bezwaar te worden gemaakt met een verwijzing naar de uitspraak van de Rechtbank Breda van 13 juli Men kan overwegen tevens te verzoeken om uitstel van betaling maar mocht de belastingdienst uiteindelijk in het gelijk worden gesteld, dient de aanslag verhoogd met rente te worden betaald. Tevens dient over de papieren schenking een rente te worden betaald van 6% op jaarbasis. Dit bedrag dient ook daadwerkelijk te worden overgemaakt. Indien de schenking uitsluitend wordt ingegeven door deze uitspraak, is het verstandig om de schenking herroepelijk te maken. Aan het herroepen van een schenking worden op dit moment nog geen extra voorwaarden gesteld. Dat wil zeggen dat de schenker op ieder moment (bijvoorbeeld indien achteraf blijkt dat de uitspraak van de Rechtbank Breda wordt vernietigd en de schenking toch belast is tegen het normale tarief) de schenking kan herroepen, Door de herroeping wordt de schenking ontbonden en vervalt de lening. De rente die is betaald voor de herroeping kan niet worden teruggevorderd. Eventueel betaalde schenkbelasting wordt grotendeels terugbetaald. Op basis van het bovenstaande is het dus onmogelijk om de in de titel genoemde vraag met een simpel ja of nee te beantwoorden. Een en ander is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden, wensen en verwachtingen. Mocht u willen weten wat in uw specifieke situatie de mogelijkheden zijn, gelieve dan contact op te nemen met uw relatiebeheerder. Registratieplicht uitzend ondernemingen per 1 juli 2012 van kracht Op 5 juni 2012 is door de 1e kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (hierna: WAADI) aangenomen. De wet wordt per 1 juli 2012 van kracht. De doelstelling van de WAADI is om de vele malafide uitzendondernemingen in binnen- en buitenland binnen twee jaren van de markt te halen. Het niet nakomen van de verplichtingen op grond van de WAADI kan grote nadelige gevolgen hebben! Een groot misverstand is dat de Wet alleen van toepassing zou zijn op uitzendbureaus. Dit is echter onjuist. De Wet geldt voor iedere onderneming die incidenteel of frequent mensen uitleent of inleent van andere ondernemingen, dus ook voor een administratiekantoor dat voor een periode van 6 maanden een medewerker voor het voeren van de boekhouding detacheert bij een klant. Het doel van de wettelijke registratieplicht voor iedere onderneming die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stelt, is het aanbrengen van een zuivering van de uitzendmarkt. Vandaar de plicht voor uitzend ondernemingen om zich als zodanig in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te registreren. Registratie geschiedt via het invullen van een formulier dat beschikbaar is bij de kamer van koophandel. Daarbij dient wel aandacht eraan te worden besteed dat in de statuten het uitzenden van personeel is toegestaan. Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten wordt in de WAADI als volgt gedefinieerd: Het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander, voor het onder diens toezicht B e l a s t i n g A d v i e s g r o e p A s t e n

11 of leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid. Daarbij wordt dus geen onderscheid gemaakt naar de intensiteit van uitzending. Ook buitenlandse ondernemingen die op de Nederlandse markt actief zijn, dienen zich verplicht op grond van de WAADI te registeren. Door het raadplegen van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel welke ondernemingen personeel uitlenen of detacheren wordt voor de arbeidsinspectie direct duidelijk welke ondernemingen legaal arbeidskrachten ter beschikking stellen. In het geval dat wordt vastgesteld dat er wel sprake is van ter beschikking stellen van personeel maar de onderneming niet is geregistreerd kunnen aan beide partijen boetes worden opgelegd. Deze bedragen zowel voor de inlener als de uitlener van het personeel op grond van de WAADI ,- per arbeidskracht met een maximum van Bij herhaling wordt de boete verdubbeld. Iedere onderneming dient te kunnen bewijzen dat zij als uitzendonderneming zodanig is geregistreerd in het Handelsregister, op het moment dat een overeenkomst tot het inlening van personeel met dat uitzendonderneming wordt aangegaan! Voorzichtigheid is dus geboden. U dient uitermate zorgvuldig te werk te gaan, indien uw onderneming personeel in- of uitleent. Controleer daarom altijd of de onderneming waarmee een overeenkomst tot het ter beschikking stellen van personeel is overeengekomen als zodanig geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. Doet u dit niet dan komen de nadelige gevolgen (lees: boete) ook op uw bord terecht! Maatregelen begrotingsakkoord april 2012 Het kabinet en de regeringspartijen VVD en CDA hebben in twee dagen met de oppositiepartijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie een akkoord gesloten over bezuinigingen en hervormingen in Op dit moment zijn alleen de hoofdlijnen van de maatregelen uit het akkoord bekend. Deze week gaan de concrete plannen naar het Centraal Planbureau. Eind mei wordt het zogenoemde Lenteakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. De inwerkingtreding van de maatregelen is vervolgens afhankelijk van de goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer. In het kort volgt hieronder een overzicht van een aantal bezuinigingen en hervormingen waarover de partijen het op donderdag 26 april 2012 eens zijn geworden Omzetbelasting Per 1 oktober 2012 gaat voor alle bedrijven het algemene BTW tarief omhoog van 19% naar 21%. Het lage BTW tarief blijft 6%. De BTW op podiumkunsten gaat weer terug van 19% naar 6%. Belastingvrije reiskostenvergoeding wordt afgeschaft De belastingvrije reiskostenvergoeding wordt afgeschaft. U kunt uw werknemer straks niet langer een onbelaste vergoeding betalen van 0,19 per kilometer. Deze wijziging geldt voor het woon- werkverkeer en voor de werkelijke reiskosten voor openbaar vervoer. De belastingvrije reiskostenvergoeding voor zakelijke ritten blijft bestaan. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer deze regeling ingaat. Bijtelling privé gebruik auto De vrijstelling voor het privé gebruik van de (lease) auto van de zaak vervalt. Volgens recente berichten zou de 500 kilometer vrijstelling blijven bestaan. Omdat het woon-werkverkeer echter dient te worden aangemerkt als privé kilometers, zal dit voor velen leiden tot een bijtelling bij het inkomen. Overdrachtsbelasting bij woningen blijft 2% Het tarief van de overdrachtsbelasting op woningen wordt definitief verlaagd van 6% tot 2%. Eerder was sprake van een tijdelijke verlaging tot 1 juli Deze wijziging treedt op 1 juli 2012 in werking. B e l a s t i n g A d v i e s g r o e p A s t e n

12 Werkgevers betalen eerste 6 maanden WW-uitkeringen Als werkgever betaalt u straks de eerste 6 maanden van de Werkeloosheidswet aan uw ontslagen werknemer. Hoogte en duur van de Werkeloosheidswet blijven overeind. Op dit moment betaalt u een WW-premie aan het UWV en betaalt het UWV de WW-uitkering aan uw ontslagen werknemer. Deze wijziging geldt vanaf In 2013 gaat u vooruitlopend hierop meer WW-premie betalen. Verhoging AOW leeftijd De AOW gaat sneller omhoog: in 2013 al met 1 maand. Daarna stijgt hij in stappen tot in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar is en in jaar. Daarna wordt de AOW aan de levensverwachting gekoppeld. In 2014 gaat de leeftijd voor aanvullende pensioenen naar 67 jaar. Om de inkomensgevolgen te verzachten komt een overgangsregeling. Hypotheekrente aftrek Vanaf 2013 geldt dat de rente van een nieuwe aflossingsvrije hypotheek niet meer aftrekbaar is. Voor oude aflossingsvrije hypotheken, ook als je deze na 2013 oversluit, blijft voorlopig de renteaftrek gehandhaafd. Let op: als je een oude aflossingsvrije hypotheek na januari 2013 wilt verhogen, dan is voor het extra afgesloten deel de hypotheekrente niet meer aftrekbaar. Vanaf januari 2013 moeten nieuwe hypotheken in dertig jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek. Op verzoek alsnog verruimde terugwenteling verlies uit BV In een besluit van 16 februari 2012 heeft de Staatssecretaris aangegeven dat, indien de aanslag vennootschapsbelasting over een betreffend jaar al onherroepelijk vaststaat, onder voorwaarden alsnog kan worden gekozen voor de verruimde Carry-back regeling. Vanaf het belastingjaar 2007 geldt voor de Vennootschapsbelasting dat verliezen slechts één jaar kunnen worden teruggewenteld (de zogenaamde carry-back). In het verlengde hiervan is het ook mogelijk de verliezen vervolgens maximaal negen jaren voorwaarts te verrekenen met toekomstige winsten (carryforward). Ten gevolge van de kredietcrisis is deze regeling voor de jaren 2009, 2010 en 2011 gewijzigd. In het Belastingplan 2010 heeft de Staatssecretaris (met terugwerkende kracht) beslist dat voor de jaren 2009 tot en met 2011 een verruimde carry-back tot drie jaren van kracht is. Daar staat tegenover dat de voorwaartse verliesverrekening wordt beperkt tot zes jaren. Kort gezegd komt het er op neer dat de BV het geleden verlies in bijvoorbeeld het jaar 2009 op verzoek terug kan wentelen en verrekenen met de winsten van 2006, 2007 en Dit heeft tot gevolg dat de mogelijkheid om het resterende verlies voorwaarts te verrekenen wordt beperkt tot zes in plaats van negen jaren (2010 tot en met 2015). De belastingplichtige diende zelf in de aangiften vennootschapsbelasting om deze verruimde Carry-back te verzoeken. In de praktijk is gebleken dat meerdere belastingplichtigen niet op de hoogte waren van het moeten doen van dit verzoek. Dientengevolge is In de aangifte destijds niet of niet op de juiste plaats gekozen voor de faciliteit. Als de aanslag vervolgens onherroepelijk vaststaat, was men te laat met het kiezen voor de verruimde Carry-back. In het bovengenoemde besluit heeft de staatssecretaris bepaald dat ook bij het onherroepelijk vaststaan van de aanslag vennootschapsbelasting, alsnog kan worden verzocht om de verruimde terugwenteling. Hieraan zijn echter wel de volgende voorwaarden verbonden: a. De belastingplichtige doet bij de inspecteur een verzoek waarin hij alsnog kiest voor verruimde carryback. Ook belastingplichtigen die al eerder een verzoek deden dat werd afgewezen, kunnen zich met een nieuw verzoek tot de inspecteur wenden. B e l a s t i n g A d v i e s g r o e p A s t e n

13 b. Het verzoek wordt voor 31 december 2012 ingediend. c. In het verzoek verklaart de belastingplichtige zich schriftelijk akkoord met: 1. de door de wet verruimde carry-back verbonden verkorting van de termijn voor de voorwaartse verliesverrekening, en 2. de (eventuele) navordering over het jaar waarvan de belastbare winst (of het Nederlandse inkomen) inmiddels volgens de wettelijke regels is verrekend met een verlies. Tijdige registratie van een overeenkomst van Durfkapitaal essentieel voor recht op aftrek verlies! Een manier om aan startkapitaal te komen voor startende ondernemers is door gebruik te maken van een overeenkomst van durfkapitaal( voorheen bekend als Tante Agaathlening). Om als durfkapitaal aangemerkt te worden moet wel een aantal voorwaarden in acht worden genomen. Alleen dan geniet de verstrekker van de lening een aantal voordelen die niet gelden voor een normale geldlening. Een van deze voorwaarden is een tijdige registratie, zoals ook blijkt uit een uitspraak van Hof Arnhem van 20 december Wat speelde hier? Belastingplichtige had in 2003 aan een startende ondernemer een lening verstrekt, waarop zij in haar aangifte 2009 een verlies wenste te nemen omdat de ondernemer in 2009 failliet was gegaan. Het Hof besliste echter dat er geen recht bestond op aftrek van een verlies omdat niet aan alle voorwaarden werd voldaan. Het hof kwam tot dit oordeel omdat de lening in 2003, bij het sluiten van de overeenkomst, niet binnen 4 weken bij de Belastingdienst was geregistreerd. Naar het oordeel van het hof is een termijn van 4 weken voor een eenvoudige handeling zoals het toesturen ter registratie van de leningsovereenkomst aan de Belastingdienst niet onredelijk. Naast een tijdige registratie zijn tevens de volgende voorwaarden van belang: Hoofdsom minimaal 2.269; Rente maximaal de wettelijke rente (per %) Lening mag niet zijn gefinancierd met geleend geld Met ingang van 1 januari 2011 zijn de fiscale faciliteiten echter versoberd en hier wordt in 2012 een vervolg aan gegeven. Tot 1 januari 2011 bestonden voor durfkapitaal de volgende faciliteiten: 1. een vrijstelling in box 3; 2. een heffingskorting voor directe beleggingen in durfkapitaal; 3. een aftrek van een verlies dat wordt geleden op een lening aan startende ondernemer. De eerste faciliteit blijft bestaan, de tweede faciliteit wordt stapsgewijs afgebouwd zodat deze per 1 januari 2014 nihil bedraagt en de derde faciliteit is per 1 januari 2011 afgeschaft. Bij deze laatste faciliteit geldt echter wel een overgangsregeling voor durfkapitaal die op 31 december 2010 reeds bestond. Per 1 januari 2012 bestaan dan nog de volgende faciliteiten: 1. een vrijstelling in box 3 per 1 januari 2012 van maximaal ,= per belastingplichtige; 2. een heffingskorting van 0,7% voor de beleggingen in durfkapitaal. Voor 2013 geldt een percentage van 0,4% en per 1 januari 2014 is deze nihil; 3. een aftrek van een verlies dat wordt geleden op leningen aan startende ondernemers indien deze leningen reeds op 31 december 2010 bestonden. Een dergelijk verlies is onder voorwaarden tot maximaal ,= aftrekbaar. Dit bedrag geldt per belastingplichtige en per startende ondernemer. B e l a s t i n g A d v i e s g r o e p A s t e n

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier.

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Eindejaarstips 2015! Optimaliseer investeringsaftrek De investeringsaftrek is een fiscale subsidie op investeringen. Boven een investeringsgedrag

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53 accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het moment om eens terug te kijken op het

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 Zoals u van ons gewend bent, informeren wij u ieder jaar over de voor u relevante wijzigingen van de fiscale regelgeving in het komende jaar. Het overzicht

Nadere informatie

Belastingplannen 2013

Belastingplannen 2013 1/ 7 Belastingplannen 2013 Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en de maatregelen liegen er niet om. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet Rutte

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN [1/5] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2013. Ondernemen

FISCALE SIGNALEN [1/5] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2013. Ondernemen FISCALE SIGNALEN [1/5] Jaargang 2012, nummer 1 Special Prinsjesdag: belastingpakket 2013 Op Prinsjesdag is naast de Miljoenennota ook het belastingpakket 2013 gepresenteerd. Het omvangrijke belastingpakket

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] Fiscale eindejaarstips Vennootschapsbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013 L.s., Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2014 Voorwoord In deze white paper gaan we in op de actuele fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor onderwijsinstellingen. In het voorjaar van

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Herziening aftrek voorbelasting Auto van de zaak Werkkostenregeling

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Vennootschapsbelasting Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80% Als de vennootschap 2012 met winst heeft afgesloten maar in 2013 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014

Informatieblad 06-07-14. Eigen woning in 2014 Informatieblad 06-07-14 Eigen woning in 2014 Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen woning. Een nieuwe lening voor de eigen woning moet aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Tips voor ondernemers en rechtspersonen www.stolk-accountants.nl Tips voor ondernemers en rechtspersonen Pro iteer optimaal van de investeringsaftrek en voorkom dat u door veel kleine investeringen de drempel van 2.300 net niet haalt. Vergeet

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling.

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling. Vennootschapsbelasting - eindejaarstips Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013 In 2013 bestaat voor vennootschappen opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN

BELASTINGPLAN 2010 SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN BELASTINGPLAN 2010 - LOONHEFFING/ SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN door Henk Bosman AA - INKOMSTENBELASTING/ VENNOOTSCHAPSBELASTING door Bennie Wijnne AA SCHENK- EN ERFBELASTING 2010 door Kees Westeneng AA/Fb

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

Als u overweegt om op korte termijn te investeren in een (nieuw) bedrijfsmiddel, dan zijn wij op uw verzoek graag bereid om u te adviseren.

Als u overweegt om op korte termijn te investeren in een (nieuw) bedrijfsmiddel, dan zijn wij op uw verzoek graag bereid om u te adviseren. Investeringen (willekeurige afschrijving + investeringsaftrek) Indien u in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2013 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen, dan mag u die bedrijfsmiddelen onder

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Btw-tariefverhoging van 19% naar 21%: bijzondere aandachtspunten

Btw-tariefverhoging van 19% naar 21%: bijzondere aandachtspunten Btw-tariefverhoging van 19% naar 21%: bijzondere aandachtspunten Op 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21% als onderdeel van de Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Nieuwsbrief eindejaarstips 2009 Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Voor de investeringsaftrek een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag is het bestelmoment bepalend.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 29 maart 2016

Nieuwsbrief van 29 maart 2016 Nieuwsbrief van 29 maart 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Extra aandacht bij aangifte inkomstenbelasting 2015 WOZ-beschikking 2016 Wetsvoorstel flexibele AOW Wet Deregulering Beoordeling

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

Eindejaarstips December 2017

Eindejaarstips December 2017 Eindejaarstips December 2017 Geachte relatie, Het nieuwe jaar komt alweer in zicht en daarmee wordt het weer tijd voor onze eindejaarstips. Zoals u van ons gewend bent hebben wij ook dit jaar weer een

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Tips voor de B.V. en de DGA

Tips voor de B.V. en de DGA www.stolk-accountants.nl Tips voor de B.V. en de DGA Voor DGA s gaan er wijzigingen plaatsvinden. Het gebruikelijk loon van de DGA wordt aangescherpt en dividenden en verkoopwinsten zijn belast tegen een

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend

negentig NIEUWS In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang NIEUWS 1 negentig In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 4 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 4 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 4 e editie Inhoud 1. De (ondernemer voor de) inkomstenbelasting 1.1 Ontwikkelingen op pensioengebied 1.2 Aandachtspunten aangifte

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1)

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1) Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1) Prinsjesdag 2014 (deel 1) In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste gevolgen van Prinsjesdag 2014 beschreven. Let wel, deze aangekondigde maatregelen moeten nog

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan

1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan 1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan Voorkom discussies met de belastingdienst over uw salaris; stel uw salaris niet te laag vast. Als u uw salaris te laag vaststelt

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom Prinsjesdagontbijt 2016 U bent van harte welkom 1 Update voor 2016 en 2017 Prinsjesdagontbijt 2016 Belastingplan 2017 cs Veel verschillende wetsvoorstellen Belastingplan 2017 Overige fiscale maatregelen

Nadere informatie

24 Slimme Belastingtips!

24 Slimme Belastingtips! Vitis Advies 24 Slimme Belastingtips! 2016-2017 24 slimme belastingtips om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoudsopgave Tip 1: Schenk vrijgesteld aan kinderen 3 Tip 2: In 2017 extra schenken voor

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL B.V. Denk aan gebruikelijk loon Denkt u, dga, er aan dat u voor iedere B.V. waarvoor u werkzaamheden verricht rekening moet houden met het gebruikelijke loon? Als u denkt voor

Nadere informatie

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie.

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Checklist aangifte Inkomstenbelasting Zoals u wellicht gemerkt heeft hebben wij voor het invullen van uw aangiften veel gegevens nodig. Om het voor u en ons overzichtelijk te maken hebben wij een lijst

Nadere informatie

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen.

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen. Kubus Prinsjesdag Special 2014 Via deze speciale Prinsjesdag nieuwsbrief houdt Kubus u op de hoogte van Prinsjesdag 2014. Hierna treft u de hoofdlijnen van de Miljoenennota 2015 en het Belastingplan 2015.

Nadere informatie

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Zoals elk jaar is op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit jaar zijn het zes wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Bram Faber 21 september 2016 Inhoud: Ontwikkelingen in 2016? Wat zijn de voorstellen uit het Belastingplan? De ontwikkelingen 3 De ontwikkelingen 4 De ontwikkelingen

Nadere informatie

Slimme belastingtips om dit jaar nog je voordeel mee te doen

Slimme belastingtips om dit jaar nog je voordeel mee te doen Slimme belastingtips om dit jaar nog je voordeel mee te doen Kijk op www.brummans.biz Inhoudsopgave: Tip 1: Schenk vrijgesteld aan kinderen Tip 2: In 2017 extra schenken voor eigen woning Tip 3: Rond onderhoud/verbetering

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie