Kerngegevens Pekela. Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerngegevens Pekela. Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006"

Transcriptie

1 Kerngegevens Pekela Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006

2 Kerngegevens gemeente Pekela Inleiding In dit document worden een aantal kerngegevens weergegeven over de gemeente Pekela. Deze zijn door het BeleidsInformatieCentrum van de provincie samengesteld, onder andere uit gegevens afkomstig van de internetsite van het Centraal Bureau van de Statistiek. Hoofdstuk 3.: Arbeidsmarkt is opgesteld op basis van gegevens van o.a. de website Arbeidsmarktgroningen.nl en het CWI. Door gebruik te maken van meerjarige overzichten, grafieken en het relateren aan zowel provinciale als nationale cijfers is getracht een adequate informatievoorziening te bewerkstelligen voor het gemeentebezoek van de commissaris van de koningin op 29 september 2006, maar ook voor algemeen gebruik. 1 Bodemgebruik 1.1 Gebruikscategorieën De gemeente Pekela had anno 2000 een landoppervlakte van 49 km² en 1,1 km² binnenwater en geen buitenwater. Daarmee is Pekela op vier na de kleinste gemeente in de provincie Groningen. Van de oppervlakte van de gemeente Pekela bestaat 4,5 km 2 uit bebouwd gebied, oftewel 9%, dat betekent een zesde positie van de gemeenten met het grootste aandeel bebouwd gebied. De landbouw beslaat 80% van het oppervlak van Pekela (40 km 2 ), acht Groninger gemeenten hebben relatief minder landbouwgrond. Verder is de verdeling van het bodemgebruik vrij normaal. Bodemgebruik gemeente Pekela anno ) 1,1% Pekela 3,9% 1,6% 2,2% Fig. 1.1: Bodemgebruik 2000 excl. buitenwater 2,7% 1,6% 1,5% 5,4% Provincie 2,8% 2,4% 9,6% Nederland 1,7% 4,3% 12,9% 6,4% 3,0% 1,3% 62,3% 5,9% 79,6% 80,0% Totaal 50 km² Totaal: 2400 km² Totaal: km² Landbouw Woongebied Overig bebouwd Semi-bebouwd Verkeer Bos & natuur Recreatie Bodemgebruikcategorie km² % *) % ***) km² % *) % ***) km² % *) Landbouw 40,0 79,6 2, ,0 8, ,3 Bebouwd 4,5 9,0 3, ,1 4, ,5 waarvan woongebied 3,2 6,4 3, ,3 4, ,9 Semi-bebouwd 0,5 1,1 1,4 38 1,6 7, ,3 Verkeer 1,3 2,6 2,1 64 2,7 5, ,0 Bos & natuur 2,0 3,9 1, ,4 2, ,9 Recreatie 0,8 1,6 2,3 36 1,5 4, ,4 Totaal land 49,0 97,8 2, ,7 6, ,4 Binnenwater 1,1 2,2 1,6 67 2,8 1, ,6 Totaal excl. buitenwater 50,2 100,0 2, ,0 **) 6, ,0 **) Buitenwater 0, ,0 **) 13, ,0 **) Totaal water 1,1 2,2 0, ,3 **) 8, ,6 **) Totaal generaal 50,2 100,0 1, ,0 **) 7, ,0 **) *) Percentages van het 'Totaal excl.buitenwater'. **) Percentages van het 'Totaal generaal'. ***) Aandeel in oppervlak per bodemgebruikcategorie van de provincie respectievelijk Nederland. 1) Momenteel (september 06) zijn dit nog steeds de meest recente statistieken over bodemgebruik Kerngegevens gemeente Pekela - 2 -

3 1.2 Bevolkingsdichtheid Anno 2000 was met ruim 13 duizend inwoners de bevolkingsdichtheid in Pekela 273 inwoners per km 2. Er zijn bijna acht Groninger gemeenten die een hogere bevolkingsdichtheid hebben dan Pekela. Het provinciale gemiddelde ligt op 240 inw./ km 2. Het landelijke gemiddelde is bijna twee keer zo hoog (470 inw./ km 2 ). Pekela bezit een areaal woongebied van ca. 323 ha. Dit is 6,6% van het totale oppervlak van de gemeente, zeven gemeenten hebben een hoger percentage van het grondgebied bestemd als woongebied. Met dit areaal beschikken de inwoners van Pekela gemiddeld over 241 vierkante meter woongebied per persoon. In zes gemeenten in Groningen hebben de inwoners minder vierkante meters woongebied tot hun beschikking dan in Pekela. 2 Bevolking 2.1 Aantalsontwikkeling Het inwonertal van Pekela ligt al sinds begin jaren negen iets boven de 13 duizend. Sinds het begin van de jaren negentig groeide het bevolkingsaantal in Pekela bijna twee keer zo hard als gemiddeld in de provincie, tot De landelijke bevolkingsgroei was nog anderhalf keer zo sterk. In 2002 bereikte de bevolkingsomvang in Pekela een piek van In de jaren daarna was telkens sprake van een bevolkingsdaling met 0,1% tot 0,7% tot op 1 januari Zonder de ca. 300 asielzoekers in Oude Pekela zou de bevolkingsdaling al in 2000 ingezet zijn. Met dit inwonertal zit Pekela in de middenmoot van de Groninger gemeenten. Index ( = 100) Fig. 2.1: Bevolkingsontwikkeling Pekela Aantal inwoners op 1 januari Pekela Provincie Jaartal Nederland 2.2 Leeftijdsverdeling en ontwikkeling Het aandeel jongeren onder de 20 jaar ligt met ca. 23,4%-punt midden tussen het landelijke en het provinciale aandeel van deze leeftijdscategorie. In 10 van de Groninger gemeenten ligt dit aandeel lager. De relatieve dip bij twintigers die bij veel Groninger gemeente gebruikelijke is, is in Pekela relatief minder. Alleen Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Appingedam en Winschoten scoren hier hoger. De leeftijdsklassen van 50 tot 80 jaar komen bovengemiddeld voor in Pekela. Het aandeel van de bevolking in Pekela jonger dan 20 jaar is 23,4% en ligt daarmee op 0,6%-punt lager dan in Het provinciale aandeel is in die periode evenwel 1%-punt gedaald. Aandeel van totale bevolking 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Aantal op Jaar 1 januari Groei ,1% ,4% ,4% ,8% ,2% ,4% ,4% ,0% ,4% ,8% ,1% ,7% ,2% ,4% bron: CBS Fig 2.2: Leeftijdsopbouw 2006 aantal inwoners op 1 januari per leeftijdsklasse < >95 Het aantal bewoners in de leeftijd tussen de 20 en 40 was in het begin van de jaren negentig vrij constant maar is de laatste 10 jaren gaan dalen. In 2006 ligt het aandeel van deze leeftijdscategorie op 24,9, ongeveer 4%-punt onder het provinciale gemiddelde. Begin jaren negentig was dat ook zo. Kerngegevens gemeente Pekela - 3 -

4 Het ontwikkeling van het aantal inwoners in de leeftijdscategorie van 40 tot 60 in Pekela liep altijd in gelijke pas met de landelijke ontwikkeling, zei het dat het aandeel van deze groep ruim 1%-punt hoger lag. Vanaf 2001 is toename in deze groep sterk afgenomen met een groei van 0,7%-punt sindsdien, minder dan de helft van de landelijke en provinciale groei. In de jaren negentig steeg het aandeel van de totale bevolking in de werkbare leeftijd van 20 tot 65 in Pekela licht, om daarna enige tijd weer licht te dalen. Anno 2006 is het niveau gelijk aan dat van Het aantal inwoners in deze leeftijd is dus in gelijke tred met de totale bevolkingsontwikkeling toegenomen. In de laatste 10 jaar is deze potentiële beroepsbevolking in Pekela met 1% toegenomen, in de provincie Groningen 2% en in heel Nederland met 4%. Het aandeel 65+-ers in de bevolking van Pekela is sinds 1992 met 0,5%-punt gestegen, iets meer dan het provinciale gemiddelde maar ongeveer de helft van het landelijke gemiddelde. Het aantal 65-plussers is in het laatste decennium met ruim 4% gestegen, tegen een stijging 5% voor de hele provincie en 13% landelijk. Vóór 1994 lag het aandeel 65+-ers in Pekela nog 2%-punt boven het landelijk gemiddelde, maar anno 2006 ligt het landelijk gemiddelde ruim 1%-punt onder dat in Pekela (15,6%) tegen een provinciaal gemiddelde van 14,7%. De gemiddelde leeftijd in Pekela ligt op 40,6 jaar, dat is 1,0 jaar boven de gemiddelde leeftijd in de provincie Groningen. Binnen de provincie zijn er maar 6 gemeenten met een hogere gemiddelde leeftijd. Sinds 1996 is de gemiddelde leeftijd in Pekela met 1,7 jaar toegenomen in vergelijking met een provinciale toename van +1,4 jaar en een landelijke toename +1,6 jaar. 2.3 Demografische druk De demografische druk 1) in Pekela is met 64,1 weliswaar hoger dan gemiddeld maar er zijn maar vijf gemeenten met een lagere demografische druk. De mediane waarde onder de Groninger gemeenten is 66,6, het gemiddelde ligt op 60,0 2). Gemiddeld ligt de demografische druk in Nederland op 62,9. De Grijze druk, het aantal 65-plussers ten opzicht van het aantal inwoners in de werkbare leeftijd, ligt met 25,6 ca. 2 punten boven de provinciale gemiddelde waarde, maar is precies gelijk aan de mediane waarde in Groningen. Aantal per 100 personen van jaar Fig 2.3a: Demografische druk 2006 aantal inwoners op 1 januari per leeftijdsklasse 38,4 36,4 De Groene druk, het aantal personen jonger dan 20 jaar ten opzicht van het Groen Grijs aantal 20 tot 65 jarigen, bedraagt in Pekela 38,4. Dat is 2 punten boven de gemiddelde waarde in Groningen, maar nog wel onder de mediane waarde (39,6). Zeven gemeenten hebben een lagere Groene druk. Tot 1997 daalde de demografische druk in Pekela licht naar ruim 62, om daarna weer licht toe te nemen tot een waarde van 65 in 2004, om vervolgens iets te zakken tot het huidige niveau van ca. 64. De demografische druk in Nederland als geheel vertoont de laatste decennia een constante stijging, vooral door een toename van het aantal 65-plussers. In de periode vanaf 1997 is de stijging in Pekela bijna dubbel zo groot geweest. 1) De 20- tot 65-jarigen vormen de groep die vrijwel totaal de werkende bevolking beslaan. De verhouding tussen die groep en het aantal jongeren (0-19 jaar) en ouderen (65 jaar of ouder) wordt de demografische druk genoemd. De eenheid die wordt gebruikt is 'het aantal personen op iedere 100 personen van 20 tot 64 jaar'. 2) Het grote verschil tussen de mediane waarde (= de middelste van de op grootte gesorteerde waarden) en de gemiddelde waarde wordt veroorzaakt door de sterk afwijkende leeftijdsopbouw van de bevolking van de gemeente Groningen. 25,6 23,6 23,2 39,6 Kerngegevens gemeente Pekela - 4 -

5 2.4 Allochtonen. In de gemeente Pekela vormden de 491 niet-westerse allochtonen op 1 januari ,7% van de totale bevolking. Het aandeel niet-westerse allochtonen in de bevolking van de provincie Groningen bedraagt ca. 5,5% en van Nederland 10,4%. Er zijn acht Groninger gemeenten met een hoger aandeel niet-westerse allochtonen in de bevolking. Vanaf het midden van de jaren negentig was het aantal allochtonen in Pekela vrijwel constant rond de 180 oftewel bijna 1,5%. In 2001 steeg het aantal en kwam in 2003 op een piek van ca Dit werd vooral veroorzaakt door de vestigingen van het asielzoekerscentrum in Oude Pekela. Percentage / totale bevolking Fig. 2.4: Niet-westerse allochtonen per 1 januari Nederland Pekela Provincie Groningen Jaar Aantal per 1-1 Aandeel v.d. totale bevolking , , , , , , , , , ,7 d.d Bevolking samengevat De bevolkingssamenstelling van Pekela is redelijk gemiddeld. Wanneer de komst van de asielzoekers niet wordt meegerekend is er sinds 2000 sprake van een bevolkingsdaling in Pekela. De dip bij het aantal twintigers, veroorzaakt doordat veel jongeren wegtrekken voor volgen van een opleiding, is veel minder dan bij de meeste Groninger gemeenten. De daling van het aantal inwoners tussen de 20 en 40 is dan ook minder sterk dan gemiddeld in de provincie. 3 Arbeidsmarkt 3.1 Banen Verloop In 2005 waren er, op de peildatum april, ca banen in de gemeente Pekela, 3,2% minder dan in 2004 (-94 banen). Dit is de grootste afname van de werkgelegenheid van alle Groninger gemeenten. Gemiddeld komt de provincie uit op een daling van 0,9%. Het grootste aantal banen had Pekela in 1999, ca In het jaar daarna daalde het aantal banen in Pekela weer om vervolgens tot 2003 weer te stijgen naar ruim Ten opzichte van 1996 is het aantal banen in Pekela vrijwel gelijk gebleven (+11 banen). Er zijn drie gemeenten in Groningen die in 2005 minder banen hadden dan in De provincie komt over de periode vanaf 1996 uit op een groei van gemiddeld 1,5%/jr. Landelijk is de Verloop aantal banen (Index 1996 = 100) Figuur 3.1a. Werkgelegenheid Totaal aantal werkzame personen 80-10% Jaar peildatum: 1 april bron: PWR voorlopig cijfer gemiddelde werkgelegenheidsgroei sinds 1996 ca. 1,9% per jaar. Voor de provincie Groningen als geheel was de piek in de werkgelegenheid in 2002 met vervolgens drie jaar met een dalende werkgelegenheid. 15% 10% 5% 0% -5% Groei per jaar (%) Kerngegevens gemeente Pekela - 5 -

6 3.1.2 Verdeling over sectoren De grootste sector in Pekela is de Industrie met een aandeel in de werkgelegenheid van bijna 30%, ruim het dubbele van het gemiddeld in de provincie Groningen (14,0%). Alleen in Hoogezand-Sappemeer is het aandeel van de Industrie in de werkgelegenheid hoger (40%). De Handel kom op de tweede plaats met een aandeel van 21,8%, alleen De Marne overtreft hierin de gemeente Pekela, zei het nipt (21,9%), tegen een provinciaal gemiddelde van 15,0%. De landbouw heeft een aandeel in de werkgelegenheid van bijna 10%, het dubbele van het provinciale gemiddelde. Fig. 3.1b.: Werkgelegenheid per sector Gemeente Pekela (2005) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Landbouw en visserij Industrie, energie en delfstoffen Bouw nijverheid 5,0% 9,9% 14,0% 5,2% 6,7% 29,7% Handel & reparatie 15,0% 21,6% Horeca Vervoer, opslag en communicatie Financiële instellingen 3,7% 5,8% 5,0% 2,0% 1,1% Zakelijke dienstverlening 4,1% 13,4% Openbaar bestuur, overheid Onderw ijs 6,4% 2,9% 8,3% Gezondheids- & w elzijnszorg 6,7% 17,4% Overige dienstverlening 3,8% Provincie Pekela Bron: Prov. Werkgeleheidsregister Werkgelegenheid: Aantal banen ongeacht duur, inclusief uitzendbanen 2,9% 4,1% 1,1% 5,0% De Zorgsector scoort met een aandeel van 6,7% nog niet de helft van het provinciale gemiddelde (17,4%) voor deze sector. Dit is op drie na het laagste aandeel voor de Zorg in de werkgelegenheid van alle Groninger gemeenten. Maar ook de sector Zakelijke dienstverlening en de sector Financiële instellingen zitten ruim onder het provinciale gemiddelde. 6,7% 21,6% 9,9% Landbouw en visserij 6,7% 29,7% Industrie, energie en delfstoffen Bouw nijverheid Handel & reparatie Horeca Vervoer, opslag en communicatie Financiële instellingen Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur, overheid Onderw ijs Gezondheids- & w elzijnszorg Overige dienstverlening Groei per sector De Zakelijke dienstverlening heeft in 2004 ook de grootste teruggang in werkgelegenheid gehad. Met een verlies van ruim honderd banen is deze sector bijna gehalveerd. Ook de industrie (-3%, -27 banen) leed verlies maar alle andere sectoren stonden in de plus, in tegenstelling tot het totaal voor de provincie, waar vrijwel alle sectoren negatief scoorden. De grootste winst, in absolute zin, zat bij de handel waar 24 banen bij kwamen (+4%). Bij de Bouw, het Vervoer en de Overige dienstverlening nam het aantal banen ook met ca. 10 toe. 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Fig. 3.1c.: Werkgelegenheidgroei per sector Gemeente Pekela (2005) D F G H I J K L M N O T D: Industrie, energie en delfstoffen F: Bouwnijverheid G: Handel & reparatie H: Horeca I: Vervoer, opslag & communicatie J: Financiële instellingen K: Zakelijke dienstverlening L: Openbaar bestuur, overheid M: Onderwijs N: Gezondheids- & welzijnszorg O: Overige dienstverlening T: Totaal Op provinciaal niveau zaten de meeste sectoren enkele procenten in de min, behalve de Bouwnijverheid en de Handel die enkele procenten in de plus zaten. Wanneer we kijken naar de afgelopen 10 jaar dan blijkt het aandeel van de sector Industrie gestaag te krimpen met in 1996 nog een aandeel in de werkgelegenheid van ruim 36%. De handel is geleidelijk gestegen van 18% in 1996 naar de huidige 22%. In de jaren negentig lag het aandeel van de landbouw op ca. 7% tegen de 10% van de laatste jaren Werkgelegenheid naar bedrijfsgrootte Bron: Prov. Werkgeleheidsregister Pekela Provincie Werkgelegenheid: Aantal banen ongeacht duur, inclusief uitzendbanen Over de periode nam het aantal werkzame personen (exclusief de landbouwtellingbedrijven) in Pekela toe van ca personen naar ruim 2700, een stijging van ca. 2%. Het totaal aantal bedrijfsvestigingen steeg van ca. 434 naar ca. 533; een stijging van bijna 23%. Het aantal eenpersoonsbedrijven is van bijna 127 in 1996 gegroeid naar 206 in 2005, een stijging van 62%. Kerngegevens gemeente Pekela - 6 -

7 In 1996 was 43% van de werknemers in Pekela werkzaam bij bedrijfjes met minder dan 10 personen. Dit aandeel is gedaald naar 41% in 2005, dit is een mediane waarde voor Groningen. In 1996 vormden zij 92% van alle bedrijven in Pekela, in 2005 was dat 93%. Er zijn vier bedrijven met meer dan honderd medewerkers in Pekela, goed voor 24% van de werkgelegenheid. In 1996 was het aantal bedrijven met meer dan 100 werknemers gelijk, maar het aantal werkzame personen lag bijna 200 hoger, waardoor het aandeel toen bijna 32% bedroeg. 3.2 Werkloosheid Ontwikkeling De werkloosheid in Pekela ligt ruim een %-punt boven het provinciale gemiddelde en bijna 5%-punt boven het landelijke gemiddelde. In december 2005 lag het werkloosheidspercentage in Pekela op 13,6% (775 niet-werkende werkzoekenden). Dat is wel een daling van bijna 60 ten opzicht van een jaar eerder (-1,0%). Landelijk en provinciaal is de werkloosheid gedaald in 2005, met respectievelijke 0,3%-punt en 0,9%-punt. 5 Er zijn 6 gemeenten in de provincie met een hoger werkloosheidspercentage in dan Pekela. De werkloosheid was het laagst in december van het jaar met een percentage van 12,2%. Toen lag het werkloosheidspercentage in 105 Nederland N-Nederland Pekela 5,4%-punt boven het landelijke Provincie Pekela gemiddelde (6,7%), in 2005 lag het er 100 4,6%-punt boven. Het verschil met het provinciale gemiddelde bedraagt 1,3%-punt. In de 1998 was dat verschil met 3,3%-punt het grootst. De seizoensafhankelijkheid van de werkloosheid is vrijwel gelijk aan het provinciale gemiddelde, vooral ook door het grote aandeel van de industrie in de werkgelegenheid. jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul Ten opzichte van juli 2005 is het aantal niet-werkende werkzoekenden van juli 2006 ruim 10% lager geworden (-80 NWW-ers), meer dan gemiddeld in de Nederland Provincie Groningen Noord-Nederland Marum provincie (-8%). Landelijke nam de werkloosheid in die periode 11% af Naar leeftijd De afname van het aantal werklozen in Pekela vond vooral plaats onder jongeren, onder de 50-plussers was er sprake van een lichte toename van de werkloosheid. De grootste afname was te zien bij de leeftijdscategorieën van 23 tot 49 jaar waar sprake was van een daling met ongeveer 20% (-62 NWW-ers). Daarmee was de tendens enigszins vergelijkbaar met de van de provincie als geheel, al was daar de groep onder de 23 jaar relatief het sterkst wijz.: verandering t.o.v. april 2005 gedaald. bron: CWI De ouderen lijken ook in Pekela het minst te profiteren van het economisch herstel. Tabel 3.2b.: Werkloosheid naar leeftijd Aantal NWW-ers en verdeling over leeftijdscategorieën voor juli 2006 en verandering t.o.v. juli 2005 leeftijd % van beroepsbevolking Index (december 2005 = 100) Fig. 3.2.: Werkloosheid aantal Niet Werkende Werkzoekenden (NWW-ers) Pekela Provincie Groningen aantal % aantal % 2006 wijz 2006 wijz 2006 wijz 2006 wijz < ,4-14, ,8-19, ,7-20, ,7-14, ,1-4, ,0-3, ,8 0, ,5 2,0 Totaal 0 0 0, ,1 100,0 Louis Witte Adviseur Beleidsinformatie en Onderzoek BeleidsInformatieCentrum (BIC) tel.: Kerngegevens gemeente Pekela - 7

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 51 22 december 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets minder dan een half miljoen werklozen 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (21) 4 Verklaring van tekens

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d. 230114 Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Sinds 2010 is de Economische Monitor Voorne-Putten een signalerend document inzake de

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-039 15 mei 2007 9.30 uur Werkloosheid loopt sterk terug De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-011 17 januari 2003 9.30 uur Werkloosheid in 2002 gestegen Het aantal geregistreerde werklozen kwam over heel 2002 gemiddeld uit op 170 duizend. Dat

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Versie 15-11-2016 Opgesteld door Futureconsult in opdracht van de gemeente Haaksbergen in het kader van de Strategische Visie Haaksbergen 2030 1 Inhoudsopgave 1. Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-268 20 december 2002 9.30 uur Aantal vacatures daalt fors Het aantal openstaande vacatures is in het derde kwartaal van 2002 verder afgenomen. Volgens

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004

Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004 Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004 EEN ANALYSE VAN DE ONTWIKKELINGEN IN DE WERKGELEGENHEID IN DE PROVINCIE GRONINGEN Uitgevoerd door het CAB in opdracht van de provincie Groningen Inhoud

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 1. Inleiding In het kader van de overeenkomst over de statistische dienstverlening houdt I&O Research voor de samenwerkende Westfriese gemeenten statistische

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren

Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid onder beroepsbevolking blijft stijgen, maar minder sterk dan voorgaande jaren Werkloosheid heeft een grote impact op mensen. Werk betekent deelname aan de maatschappij, een inkomen, sociale

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014 Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellenboek Vestigingsregister 2014 1 Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2014 juni 2015

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April De ontwikkeling van de werkloosheid algemeen

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April De ontwikkeling van de werkloosheid algemeen Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 213 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Persbericht. Aantal vacatures gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal vacatures gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-010 16 januari 2002 9.30 uur Aantal vacatures gedaald Het aantal vacatures is voor het eerst in zeven jaar gedaald. Volgens het CBS stonden eind tember

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013 Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2 april 213 Het aantal Niet Werkende Werkzoekenden 1 is vanaf januari 2 tot april 213 fors gestegen. In de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte, 30 juni 2007.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2013 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht www.onderzoek.utrecht.nl Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht beroepsbevolking, werkloosheid, baankansen, vacatures notitie van Onderzoek maart 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2015 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Grafimedia in cijfers

Grafimedia in cijfers Grafimedia in cijfers 2013 beeld: Karin van Hengel Inhoud 1 Aantal grafische bedrijven naar grootteklasse 2 Aantal grafische bedrijven naar hoofdactiviteit 3 Ontwikkeling van de omzet in de industrie en

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw meer vacatures

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw meer vacatures Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-037 13 mei 2011 9.30 uur Opnieuw meer vacatures 135 duizend openstaande vacatures vooral meer vacatures bij ICT, industrie en zorg dynamiek op arbeidsmarkt

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Zeeland 19% lager dan in dezelfde periode vorig

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2014 vrijwel gelijk gebleven. Het aantal werkzame personen nam af met 238; een daling van 0,2%. Het totaal komt hiermee op 117.550 full-time arbeidsplaatsen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December De ontwikkeling van de werkloosheid algemeen

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December De ontwikkeling van de werkloosheid algemeen Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 212 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Werkloosheid toegenomen

Werkloosheid toegenomen Persbericht PB14-005 23 januari 09.30 uur Werkloosheid toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen - In bijna 100 duizend werklozen erbij - Aantal WW-uitkeringen in december

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking

Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking Betaling én vervanging van vergrijzende arbeidspopulatie worden een probleem Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking Peter Ekamper, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) Op

Nadere informatie

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen In de commissievergadering Bestuur en Middelen op 9 februari 2016 is aangegeven dat er behoefte is aan meer inzicht in de werkgelegenheidscijfers in de gemeente

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures licht gestegen. Groei lager dan in derde kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures licht gestegen. Groei lager dan in derde kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-023 27 maart 2007 9.30 uur Aantal vacatures licht gestegen Het aantal vacatures is in het vierde kwartaal van 2006 licht gestegen. Eind december 2006

Nadere informatie

Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: Doorkiesnr.: Onderwerp: Werkloosheidsrapportage 2010 Uw kenmerk: Uw brief d.d.

Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: Doorkiesnr.: Onderwerp: Werkloosheidsrapportage 2010 Uw kenmerk: Uw brief d.d. Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 97 Beleidscoördinatie Onderzoek en Statistiek Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: 1099009331 Doorkiesnr.: 0492-587299 Onderwerp: Werkloosheidsrapportage

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Werkloosheid In opdracht van SER Gelderland September 20 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie