INHOUD BULLETIN. Regio s inspireren elkaar in E-Mob ACTIVITY REPORT INHOUD. Brabant in beeld bij Zweedse bedrijfsleven. Pingelen wordt wetenschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD BULLETIN. Regio s inspireren elkaar in E-Mob ACTIVITY REPORT INHOUD. Brabant in beeld bij Zweedse bedrijfsleven. Pingelen wordt wetenschap"

Transcriptie

1 INHOUD BULLETIN INHOUD 2 Brabant in beeld bij Zweedse bedrijfsleven 3 Pingelen wordt wetenschap 3 Verzakelijking bedrijventerreinen 4 LifetecZONe versnelt samenwerking 4 Brabant promotie in China 5 Ondernemer in beeld 6 Column BOM-directeur 6 Kort nieuws N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Het BOM bulletin wordt verzonden aan bedrijven en overheids- en kennisinstellingen in NoordBrabant en verschijnt vier tot vijf keer per jaar. Redactieadres: BOM Postbus DE Tilburg T F E I Fotografie: BOM, Wim Hollemans, Arriva, Scania, MarketRedesign Oplage: exemplaren Juli 2011 Reacties en adreswijzigingen: Wilt u reageren op de inhoud van het BOM Bulletin? Of kloppen uw persoons- en/of adresgegevens niet meer? Surf dan naar Op de startpagina, onder de afbeelding van dit BOM Bulletin, kunt u doorklikken naar een reactieformulier. ACTIVITY REPORT Tijdens een proefperiode van drie jaar rijden er drie elektrische bussen in de historische binnenstad van Den Bosch. Vervoersmaatschappij Arriva heeft speciaal voor het elektrisch vervoer 10 chauffeurs opgeleid. Regio s inspireren elkaar in E-Mob Allemaal verkeren ze in een ander stadium van ontwikkeling, maar leren ze van elkaar. Op initiatief van de BOM bundelden zes organisaties in vijf Europese regio s hun krachten in het project E-Mob, om zo het elektrisch rijden in hun omgeving een impuls te geven. Het leverde inspirerende business cases op. Binnen het POWER-programma (gesteund door Interreg 4C van de Europese Commissie) zoeken Andalusië (Spanje), Malopolska (Polen), Noord-Brabant, Zuidoost Engeland en Uppsala (Zweden) naar mogelijkheden om de markt voor elektrisch rijden in hun regio te versterken. De BOM is E-Mob gestart op verzoek van de provincie, omdat elektrisch rijden een speerpunt voor Brabant is. RIJDEN LANGS HET STRAND Nadat de contacten met andere interessante regio s waren gelegd, hebben de deelnemers gezamenlijk regionale business cases opgesteld. Volgens projectleider Wendy Persoon van de BOM was dit praktische gedeelte erg inspirerend: Hoewel er een aantal zaken is waar alle regio s tegenaan lopen denk aan de luchtkwaliteit en bereikbaarheid in stedelijk gebied zijn er ook grote verschillen in kansen en mogelijkheden. In Andalusië rijden er bijvoorbeeld jaarlijks duizenden huurauto s langs de kust. Samenwerken met hotelketens of adverteerders kan daar heel interessant zijn. Brabant heeft meer belang bij het zo snel mogelijk vermarkten van kennis uit de regio, om zo een voorsprong in de markt op te bouwen. Niet alleen nationaal maar ook zeker internationaal, vertelt ze. We hebben er daarom voor gekozen ons niet te beperken en verschillende cases uit te werken. VOOROP In juni zijn de business cases gepresenteerd. Eind september worden de beleidsaanbevelingen aan de provincie gepresenteerd. Daarna is het project E-Mob voor de BOM afgerond. Het is me opgevallen dat Brabant behoorlijk voorop loopt, besluit Persoon. Desalniettemin was E-Mob voor alle partners een verrijkende ervaring. Meer informatie Wendy Persoon, , 1

2 Onderzoek wees in 2006 uit dat de helft van de Nimby-bedrijven problemen ondervindt op de huidige locatie. Zo n 20% van de bedrijven wìl wel verplaatsen, maar stuit daarbij op veel weerstand. Van de gemeente bijvoorbeeld, die hun soort bedrijven niet meer wil huisvesten. Andere problemen zijn onvoldoende fysieke ruimte, hoge kosten en achtergebleven grond die nauwelijks te verkopen is. Bert Pauli (rechts) reikt op symbolische wijze de cheque van twee miljoen euro uit aan Frank Werst, directeur van Diffutherm Afvalverwerker? Recyclingbedrijf? Chemiebedrijf? Niet in mijn achtertuin! In Brabant zijn behoorlijk wat overlastveroorzakende bedrijven. Deze bedrijven vallen in de zwaardere milieucategorieën en worden Nimby-bedrijven genoemd, ofwel: Not In My Backyard. 30% van alle gemeenten in Brabant heeft last van Nimbybedrijven. De BOM heeft twee provinciale pilotprojecten voor oplossing van de overlastproblematiek succesvol uitgevoerd. Samen met gemeenten en bedrijven heeft de BOM twee pilotprojecten succesvol afgerond. Chemisch bedrijf Diffutherm in Bergeijk gaat bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar het regionaal Kempisch Bedrijven Park in Bladel. Voor Recyclingbedrijf BOWIE in Nuland was geen alternatieve locatie beschikbaar. Dit bedrijf heeft er daarom voor gekozen de grond aan de gemeente te verkopen en bedrijfsactiviteiten naar andere vestigingen over te plaatsen. Beide projecten kunnen rekenen op een steun van ieder twee miljoen euro van de provincie Noord-Brabant. Gedeputeerde Economische Zaken Bert Pauli: De problematiek van voor omwonenden zware overlastgevende bedrijven vraagt om blijvende aandacht. Uit deze pilotprojecten blijkt dat met mediation en procesmanagement succesvol gewerkt kan worden aan oplossingen van de Nimby-problematiek. Een structurele aanpak is gewenst, immers Brabant kan ook niet zónder deze bedrijven. Meer informatie: Hans Bierens, , / Serge Hoppenbrouwers, , Brabant in beeld bij Zweedse bedrijfsleven Er is serieuze belangstelling van het Zweedse bedrijfsleven voor een mogelijke vestiging in Brabant. Dat heeft een recent bezoek van de BOM aan Zweden uitgewezen. Nederland wordt door bedrijven in Zweden gezien als een sterke economie. Brabant onderscheidt zich daarin onder meer door haar strategische ligging en het innovatieve karakter van de aanwezige bedrijvigheid. Recente cijfers laten zien dat van alle buitenlandse investeringen in Brabant 20% afkomstig is uit Europese landen. Ook het Zweedse bedrijfsleven is sterk vertegenwoordigd in Brabant met onder andere vestigingen van Ericsson, Scania, SCA Packaging en Alfa Laval. IKEA heeft in Brabant een groot distributiecentrum. Zweedse bedrijven richten behalve voor hun productieactiviteiten de schijnwerpers vooral op Nederland als zij op zoek zijn naar een locatie voor een servicecenter, marketing & sales kantoor of distributiecentrum. In Zweden staat Nederland bekend als een sterke economie met een volwassen markt. Vooral de kwaliteit van de infrastructuur, Luchtfoto van Scania hoofdkantoor in Södertälje, Sweden. Het hoofdkantoor voor de Benelux is gevestigd in Breda. de meertaligheid van de beroepsbevolking maar ook de cultuur spreken Zweedse ondernemers aan. Ook de toegang tot hoogwaardige technologie en innovaties en het uitstekende woonen leefklimaat zijn belangrijke factoren. Deze vestigingscondities blijken het Zweedse bedrijfsleven wel aan te spreken, vertelt projectmanager Lars de Vries van de BOM. Hij bezocht in Zweden meer dan vijftien bedrijven. De reacties waren positief en de eerste vervolgafspraken dienen zich al aan. Meer informatie: Lars de Vries, , 2

3 A C T I V I T Y R E P O R T MarketRedesign voorspelt uw onderhandelingsruimte bij klanten Pingelen wordt wetenschap Als hij twee paar schoenen koopt, bedingt hij korting; voor directeur Ruud Schmeink van Market- Redesign is onderhandelen een sport. Maar niet iedereen is er even goed in. Veel verkoopafdelingen laten volgens hem geld liggen in de onderhandelingen met klanten. MarketRedesign adviseert ze bij het optimaliseren van hun prijsstrategieën door te berekenen welke klant welk prijspeil zal accepteren. De BOM gelooft in de voorspellende kracht van de software en participeert daarom in deze onderneming. MarketRedesign richt zich vooral op B2B-bedrijven, waar de verkoop plaatsvindt op basis van onderhandeling: Vooral bij de zogenaamde spot -verkopen wordt direct - veelal per telefoon - een prijs bepaald. Vaak maken salesmanagers zelf een inschatting en dat leidt tot veel variatie in prijsvorming, vertelt Schmeink. MarketRedesign ontwikkelde samen met de TU Eindhoven het webbased softwarepakket MyDealwinner: Het maakt gebruik van geavanceerde statistische methoden om het klantgedrag te analyseren en bepaalt daarna op basis van een benchmark een verkoopprijs, die past bij het volume en het afnamegedrag van de klant. Zo realiseer je een winstverbetering van 5 tot 10%. De eerste klanten, waaronder Mediq, zijn erg positief over de software. De voorspellende waarde is zeer reëel. Ruud Schmeink, directeur MarketRedesign GOEDE NEUS Schmeink merkt dat de participatie van de BOM zijn onderneming een robuuster profiel geeft: Afgezien van de financiële injectie en de kennis die de BOM inbrengt, heeft de samenwerking met de BOM een positief effect richting klanten. De BOM heeft een goede neus voor kansrijke starters en groeiers, deze participatie is een extra erkenning voor MarketRedesign. Meer informatie: Pascal Prins, , Verzakelijking bedrijventerreinen Pilots gestart in Breda en Deurne Grond op bedrijventerreinen wordt vaak per kavel uitgegeven waardoor de eigendomsstructuur versnipperd is. Dit staat gebiedsgerichte ontwikkeling van terreinen in de weg met als gevolg dat bedrijventerreinen relatief snel verouderen. Dat kan veranderen als de markt verzakelijkt. Door private partijen als beleggers, ontwikkelaars en eindgebruikers te betrekken bij de ontwikkeling en exploitatie moeten bedrijventerreinen beter gaan functioneren. Terreinen kunnen effectiever worden ingericht en er kan beter worden ingespeeld op behoeften en wensen van eind(gebruikers). Deze verzakelijking is een van de speerpunten van het nieuwe bedrijventerreinenbeleid van de overheid. PILOTS Landelijk worden er zes pilots uitgevoerd waarvan er twee in Noord- Brabant liggen. Het betreft bedrijventerreinen die geherstructureerd worden in Deurne en Breda. De BOM is betrokken bij het herstructureringsproces en zal in deze pilots dan ook een leidende rol spelen. Doel van de pilots is om op praktische wijze de betrokkenheid van marktpartijen te vergroten, voldoende praktijkkennis op te doen en leereffecten en ervaringen te delen met andere partijen in Nederland. Meer informatie: Lysbeth Slotegraaf, , (pilot Deurne) / Jeroen Krijgsman, , (pilot Breda) 3

4 LifetecZONe versnelt samenwerking BIOMEDICA Bas Lemmens van Nemo Healthcare is sinds maart van dit jaar bestuurslid van LifetecZONe: In Zuid-Nederland zijn vrij veel spelers actief in de medische technologie, dankzij LifetecZONe kunnen ze elkaar ook vinden, vertelt hij. Om die reden leverden wij een actieve bijdrage aan de Biomedica. Dit congres levert het bedrijfsleven in (Zuid-)Nederland interessante contacten op, zowel op wetenschappelijk als industrieel gebied. Het gaat goed met de positie van life sciences in Zuid-Nederland. Ruim 80% van alle bedrijven in de branche is inmiddels lid van netwerkorganisatie LifetecZONe. Ook het internationale congres Biomedica dat in april in Eindhoven werd gehouden, was mede dankzij de TU/e, gemeente Eindhoven én LifetecZONe, een groot succes. LifetecZONe faciliteert ontmoetingen, die leiden tot business development, vertelt programmamanager Ria Hein van de BOM. We zijn er twee jaar geleden samen met LIOF en Syntens mee gestart. Nu 130 van de 160 bedrijven in Zuid-Nederland lid zijn, zijn we redelijk compleet. In de toekomst zou ik ook graag zorginstellingen betrekken. AANSPREEKPUNT Lemmens wil de positie van LifetecZONe de komende jaren graag verder versterken: De Brainport regio laat zien hoe succesvol je kunt zijn als je jezelf nationaal en internationaal sterk profileert. Ook LifetecZONe zou haar leden kunnen helpen door zich te ontwikkelen tot hét aanspreekpunt voor bijvoorbeeld overheden en buitenlandse bedrijven en kennisinstellingen. Zo n warm bad scheelt enorm veel tijd als je tot vruchtbare samenwerking wilt komen. Meer informatie: Ria Hein, , of Het volgende Biomedica congres vindt plaats op 18 en 19 april 2012 in Luik. Noteer die data vast! Brabant promotie in China BOM organiseert High Tech Conferentie in Nanjing Op 9 juni organiseerde de BOM samen met de Nederlandse en Chinese overheid een conferentie over nieuwe technologieën en open innovatie. Het doel van de drukbezochte conferentie was het informeren van Chinese bedrijven over belangrijke competenties van Brabant en Nederland op het gebied van nieuwe technologieën om zo de weg vrij te maken voor meer samenwerking en uitwisseling. De focus lag op medische technologie en nieuwe materialen, sectoren die in beide provincies tot de speerpunten behoren. Een aantal belangrijke partijen actief in deze sectoren was aanwezig, zoals Holst Centre, High Tech Campus Eindhoven, Chemelot, LIOF en DSM. Verder presenteerden ook Philips Electronics en TNO zich. Wim van de Donk en gouverneur van Jiangsu Li Xueyong na de ondertekening van het Memorandum of Understanding (MOU) waarin de verdieping en uitbreiding van samenwerking tussen beide provincies is bezegeld. Chinese bedrijven die interesse hebben in vestigingsmogelijkheden in Brabant kunnen vanaf nu contact opnemen met mevrouw Gan Rui, vertegenwoordiger van het Brabant Office in Nanjing. Nanjing is de hoofdstad van de provincie Jiangsu, waarmee Brabant van oudsher veel economische banden heeft. Gan Rui gaat de activiteiten van Brabant in Jiangsu ondersteunen en werkt hierbij nauw samen met het NBSO-kantoor in Nanjing, het consulaatgeneraal in Shanghai en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Commissaris van de Koningin Wim van de Donk heeft op 9 juni samen met de Gouverneur van Jiangsu het kantoor officieel geopend. Meer informatie: Richard l Ami, , 4

5 BULLE Ondernemer in beeld Een start-up is een superkans De BOM is een echte netwerkorganisatie. In deze nieuwsbrief geven we een stukje van dat netwerk prijs en zetten we een ondernemer in the picture. Dit keer is dat Huib Heezen, managing director van start-up SoLayTec, dat met een nieuwe technologie het rendement van zonnecellen verhoogt: Toen ik vorig jaar de kans kreeg SoLayTec te leiden, wist ik: dit is een superkans. Zoveel start-ups zijn er immers niet. Heezen geniet van zijn avontuur: Het gevoel dat de eerste order met zich meebrengt is fantastisch. WAT ONDERNEEMT U? SoLayTech is een spin-off van TNO en investeert samen met zeven partners in de ontwikkeling van een machine, die een zeer dun laagje aluminiumoxide op zonnecellen aanbrengt met behulp van Atomic Layer Deposition (ALD). Uiteindelijk kunnen we de efficiency van de zonnecel daardoor laten stijgen met ongeveer 6%. Dankzij een landelijke subsidie en investeringen van de BOM en het Duitse bedrijf Rena kunnen we in 2012 een machine opleveren, die meer dan wafers per uur produceert. Onze eerste order kregen we afgelopen december, na een vrij uitgebreide selectieprocedure. Het moment dat we breed lachend het restaurant verlieten met een ja op zak, vergeet ik nooit meer. Die ervaringen maken het leiden van een start-up zo mooi. WAT ONDERSCHEIDT U? Alle reeds bestaande ALD-technieken werken met proceskamers, maar dat is tijdrovend. Wereldwijd zijn er, voor zover wij weten, drie spelers die werken aan deze nieuwe techniek. Van een bewerkingsproces van een paar seconden per laag schuiven we daarmee op naar een paar lagen per seconde. Daar komt bij dat de dikte van Huib Heezen de aangebrachte laag met dit nieuwe procedé makkelijk schaalbaar is. We zijn dus flexibeler, efficiënter en goedkoper. WAT VOEGT U TOE? Wij werken met zeven partners uit de regio, die allemaal mee investeren in de ontwikkeling van de machine. Dat zijn Frencken, Lamers High Tech Systems, Bronkhorst, TMC, Van Berlo, Sioux en NTS Mechatronics. Door verantwoordelijkheid te delen ontstaat eensgezindheid en onderling vertrouwen. Partners die elkaar kennen komen sneller tot resultaat, ook bij volgende projecten. Daarmee is de regio dus zeker gebaat. WAT IS UW LINK MET DE BOM? De BOM investeert in SoLayTec en heeft ons daarnaast goed geholpen door haar netwerk en kennis te delen, bijvoorbeeld op juridisch vlak en bij het opstellen van de aandeelhouderscontracten. De BOM benadert ons ook regelmatig voor andere interessante initiatieven op het gebied van solar, maar daar blijf ik kritisch op. Eerst SoLayTec maar eens volwassen laten worden. Meer informatie: 5

6 A C T I V I T Y R E P O R T T I N Een optimistisch bestuursakkoord Het kabinet Rutte legde eerder dit jaar de bal voor investeren in de regionale economie nadrukkelijk bij de provincie neer. Het spreekt voor zich dat we bij de BOM benieuwd waren naar de reactie van Brabant, verwoord in het nieuwe bestuursakkoord van CDA, VVD en SP. Afgezien van de korte en krachtige manier waarop het akkoord Tien voor Brabant is verwoord, ben ik verheugd over de positieve toon ervan. Het document straalt optimisme uit. De provincie staat voor een forse bezuinigingsopgave, maar net als de BOM gelooft zij duidelijk in het realiseren van een nieuwe economische samenleving. Het vraagt meer creativiteit van ons dan ooit tevoren, maar die is er in Brabant! Daar zijn de Provincie en de BOM van overtuigd. Het bestuursakkoord is gebaseerd op de Agenda van Brabant, daarnaast zijn de adviezen van SER-Brabant gebruikt als bouwstenen. Het resultaat is een bruikbaar programma, dat tevens aansluit bij de strategische agenda van de BOM. We kunnen de komende jaren verder werken aan wat overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven reeds samen hebben opgebouwd. Thema s als internationalisering, innovatie en duurzaamheid zijn én blijven belangrijk voor Brabant. Vooral dat eerste punt verdient onze aandacht; het MKB en de maakindustrie hebben toegang tot het wereldtoneel nodig om succesvol te blijven. De Europese Unie speelt daarbij een steeds grotere rol; daar wordt beleid gemaakt en zijn middelen en netwerken aanwezig. De provincie heeft de handschoen van Den Haag in mijn ogen op een goede manier opgepakt. Nu is het zaak om tot uitvoering over te gaan. Dat gaan we bijvoorbeeld doen door meer te investeren in plaats van te subsidiëren en door bedrijven meer uit te dagen tot creativiteit. Wij delen het optimisme van de provincie en zullen laten zien dat het vertrouwen in Brabant terecht is. Jan Pelle, directeur BOM C O L U M N DEFENSIE INNOVATIE BEZOEK UIT ESTLAND PROVINCIAAL OOGST COMPETITIE 2011 Op 7 en 8 juni was een delegatie uit HERSTRUCTURERINGS ECONOMISCHE OPBRENGST Op 14 oktober vindt voor het derde jaar de Estlandse universiteitsstad Tartu op PROGRAMMA (PHP) de Defensie Innovatie Competitie (DIC) bezoek in Brabant. Tartu en Brabant Tien Brabantse gemeenten ontvangen 2010 was het laatste jaar uit de periode kort nieuws plaats. Met deze competitie wil Defensie R&D innovatie en technologische ontwikkelingen bij het MKB stimuleren. Het winnende idee wordt beloond met Binnen het thema Defensie Light kan een projectvoorstel worden gepresenteerd voor doorontwikkeling van een idee tot een werkend prototype. Voorstellen kunnen tot 19 augustus worden ingediend. Aanmelden: Meer informatie: , werken samen in het Interreg project Innovation 4 Welfare. Het programma Innovatieve Acties Brabant, heeft in Estland de belangstelling van het opkomende Health & Technology cluster gewekt. De delegatie kreeg een rondgang langs de programma s IAB4, Slimme Zorg, Brainport Health en de 5-sterren regio. Ook bezochten ze het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Philips Experience Lab op de High Tech Campus. Meer informatie: Dick de Jager, , via de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB) een subsidie uit het PHP. De middelen worden ingezet voor investeringen in de publieke ruimte en doeleinden op verouderde bedrijventerreinen. Veertien gemeenten hebben een aanvraag ingediend waarvan er tien zijn gehonoreerd. Daarmee is van het beschikbare budget van 5,2 miljoen, ruim 5,0 miljoen toegewezen. De gemeenten investeren zelf aanvullend circa 13,9 miljoen. Meer informatie: Rob Gordon, , die in het teken heeft gestaan van de meerjarenafspraken met het Rijk en de Provincie Noord-Brabant. De BOM heeft de taakstellingen uit die meerjarenafspraken prima uitgevoerd en een belangrijke bijdrage geleverd aan de economie van Brabant. In de speciale uitgave Oogst laten we zien welke inspanningen we hebben geleverd en waartoe die hebben geleid. U kunt de uitgave inzien op de website: Meer informatie: Simone Prinsen, , 6

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren

Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Bedrijven willen elkaar opzoeken, overheden faciliteren Kempen broedplaats voor grensoverschrijdende samenwerking Meer dan 250 ondernemers, bestuurders en intermediairs uit Nederland en België waren aanwezig

Nadere informatie

Tim15 E-team. Wij zijn het E-team,

Tim15 E-team. Wij zijn het E-team, Wij zijn het E-team, Tim15 E-team Rene Aarnink: Senior Director Minimally Invasive Healthcare Group Philips Reserach Jeroen Kroonen: Programmamanager Energie Peter Dijks: Account manager De Lage Landen

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Werken aan mobiliteit levert winst op.

Werken aan mobiliteit levert winst op. Werken aan mobiliteit levert winst op. www.twentemobiel.nl Werken aan mobiliteit levert winst op Onze werk- en leefomgeving verandert. De digitale wereld, globalisering en toenemende verkeersdrukte vragen

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1258251 Behandelend ambtenaar : T.M.J. van de Schoot Directie/afdeling : Economie en Mobiliteit

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties markt/stakeholder onderzoek

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties markt/stakeholder onderzoek platform voor zorginnovaties markt/stakeholder onderzoek Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van De Ideale Connectie (REAP) Pagina: 2 Medtechpartners 6 september 2010. Barbara Schooneveldt

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Herstructurering. Ruimte voor de Brabantse economie. Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V.

Herstructurering. Ruimte voor de Brabantse economie. Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. Herstructurering Ruimte voor de Brabantse economie Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. Hoogwaardige, duurzame en voldoende vestigingsruimte voor bedrijven. Dat is een belangrijke

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Persbericht. Brabant investeert in zonne-energie

Persbericht. Brabant investeert in zonne-energie Persbericht Dit is een gezamenlijk bericht van ECN, TNO, TU/e en het Holst Centre (Solliance), Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), Knowledge and Innovation Community (KIC) InnoEnergy

Nadere informatie

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland ENERGY INNOVATION PARK Ruimte voor innovatie en groei Uw bedrijf tussen internationale spelers in de energie branche. Kavels te koop tussen 2.000 en 27.000 vierkante

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Titel. Campusvorming voor Chronische Zorg. Wiebe Cnossen, Jan Rietsema

Titel. Campusvorming voor Chronische Zorg. Wiebe Cnossen, Jan Rietsema Titel Campusvorming voor Chronische Zorg Wiebe Cnossen, Jan Rietsema Pagina: 2 Agenda Setting the scene Waarom nadenken over een campus? Wat is een Campus? Hoe richt je Open Innovatie in? Tilburg aan zet

Nadere informatie

INCUBATOR HEALTH INNOVATION CAMPUS

INCUBATOR HEALTH INNOVATION CAMPUS HEALT OVAT CAMP MMC INCUBATOR Máxima Medisch Centrum ontwikkelt voor startende bedrijven in de health-sector de MMC Incubator. Startups ontmoeten elkaar en profiteren van de directe nabijheid van medische

Nadere informatie

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren.

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren. Alleen de uitgesproken tekst geldt. Toespraak bij de opening van het Innoversum Innovatiecongres door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op woensdag 25 mei 2011 om 9:20 te Enschede.

Nadere informatie

Subsidiekansen.. SLIMME FINANCIERING VAN INNOVATIES. Wim Kan zei ooit: Subsidie is kunstmest. Maar hoeveel kunstmest is er nog?

Subsidiekansen.. SLIMME FINANCIERING VAN INNOVATIES. Wim Kan zei ooit: Subsidie is kunstmest. Maar hoeveel kunstmest is er nog? Jelle Oomen SLIMME FINANCIERING VAN INNOVATIES WAT ZIJN DE HUIDIGE MOGELIJKHEDEN Subsidiekansen.. Wim Kan zei ooit: Subsidie is kunstmest. Maar hoeveel kunstmest is er nog? ER ZIJN GELUKKIG NOG KANSEN

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

De juiste partners voor uw innovaties

De juiste partners voor uw innovaties De juiste partners voor uw innovaties Een project van: Ondernemer met innovatieplan Juiste partner(s) Kennis Financiering Ondernemers Overheid Onderzoekers Onderwijs Innovatief idee verdient partnerschap

Nadere informatie

Economisch Manifest. Noord-Limburg

Economisch Manifest. Noord-Limburg Noord-Limburg Inleiding In de vorm van een Plan van aanpak programma Greenport Venlo heeft de Provincie najaar 2014 haar visie gegeven op de koers die men voor Noord-Limburg van belang acht: het komen

Nadere informatie

Inspirerende sessie Brainport Network Kapitaal tijdens High Tech Capital

Inspirerende sessie Brainport Network Kapitaal tijdens High Tech Capital A.van Beerendonk Van: Brainport Network Verzonden: woensdag 1 juni 2016 15:08 Aan: M Wolfs Onderwerp: Nieuwsbrief Brainport Network Mei Klik hier als u deze nieuwsbrief niet

Nadere informatie

OVER ONS KENNISBANK NEEM CONTACT OP 19 januari 2017

OVER ONS KENNISBANK NEEM CONTACT OP 19 januari 2017 Hoen, Eline 't Van: KplusV Verzonden: donderdag 19 januari 2017 13:07 Aan: 1 Postbus Griffie OZ Onderwerp: Kennis en cases over clusters, pizzafinanciering, social impact bonds en meer

Nadere informatie

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Brainport Development ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid Strategie-ontwikkeling-uitvoering

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Het bedrijfsleven in de regio centraal. Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel

Het bedrijfsleven in de regio centraal. Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel Het bedrijfsleven in de regio centraal Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel KvK Den Haag, KvK Rotterdam, KvK Zuidwest Nederland & Syntens maart 2013 KvK verandert mee met maatschappij Samenleving

Nadere informatie

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3 PS2011MME05-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30-08-2011 Nummer PS: PS2011MME05 Afdeling : ECM Commissie : MME Registratienummer : 8096D8F2 Portefeuillehouder : Van Lunteren Titel

Nadere informatie

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011 Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015 19 oktober 2011 Pact Brabant 19 oktober 2011 p/a PSW s-hertogenbosch 073-6124325 f.aarten@psw.nl Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015, Pact Brabant,

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie

SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan:

SNN <communicatie=snn.eu@mail203.atl81.rsgsv.net> namens SNN <communicatie@snn.eu> Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Rienks, Diane Van: SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Waar verdient

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1292305 Behandelend ambtenaar : C.J.M. Korsten Directie/afdeling : Economie & Mobiliteit Nummer

Nadere informatie

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar Nationaal Export Event Ruben Dubelaar I 1 Wat doet FME met voetbal? I 2 Clusters FME Agro & Food Betaalbaar en gezond voedsel voor iedereen met technologie uit NL door slimmere samenwerking in de keten.

Nadere informatie

PROJECT PRESENTATIE TIM-15. Project-B: Verbinden

PROJECT PRESENTATIE TIM-15. Project-B: Verbinden PROJECT PRESENTATIE TIM-15 Project-B: Verbinden 1 INTRODUCTIE Team: Louis Derks zelfstandig consultant Toon Kleinhout Koninklijke Landmacht Hans Slotema DSM Resolve René Verhoeven KvK Limburg Opdracht:

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

INKOOP MET BELEID PIANOO DAG 26 MEI 2011 PROF. DR. JAN TELGEN

INKOOP MET BELEID PIANOO DAG 26 MEI 2011 PROF. DR. JAN TELGEN INKOOP MET BELEID PIANOO DAG 26 MEI 2011 PROF. DR. JAN TELGEN AGENDA Organisatiebeleid is leidend voor inkoopbeleid Verandert er wat in het beleid? Wat verandert dan voor inkoop? Voorbeelden: Regeerakkoord

Nadere informatie

ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO

ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO TOP ECONOMY, SMART SOCIETY 2- Zuidoost-Nederland: dé Europese open innovatieregio AIRPORT AIRPORT SEAPORT BRAINPORT NETWORK -3 4 - OVER BRAINPORT NETWORK

Nadere informatie

Alleen indien de noodzaak daartoe is aangetoond wil de Provincie zeer selectief nog een nieuw bedrijventerrein aanleggen.

Alleen indien de noodzaak daartoe is aangetoond wil de Provincie zeer selectief nog een nieuw bedrijventerrein aanleggen. Wat is het doel van het provinciale bedrijventerreinbeleid? Wij willen bereiken dat er een excellent vestigingsklimaat in onze provincie voor bedrijven aanwezig is. Daarvoor is het nodig dat de bedrijventerreinen

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus (BIC) te Eindhoven Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de stand van zaken bij de ontwikkeling

Nadere informatie

Werkconferentie Bedrijventerreinen

Werkconferentie Bedrijventerreinen Werkconferentie Bedrijventerreinen Wat gaan we vandaag doen? Welkom Wim van der Leegte Welkom Renée Hoekman, voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Werken Stedelijk Gebied Inhoudelijke toelichtingen Workshops

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

TE HUUR. Kantoorruimte van 23 tot 350 m²

TE HUUR. Kantoorruimte van 23 tot 350 m² Kantoorruimte van 23 tot 350 m² TE HUUR De Zaale 11 Twinning Eindhoven Moderne hightech kantoorunits direct aan de rondweg gelegen op het Science Park van de TU/e nabij het centrum. OMGEVINGSFACTOREN Twinning

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen Ons wereldbeeld ???!!! Intussen in Trends en ontwikkelingen >9 mld mensen!!!!! Wat betekent dit? Kernvraag Hoe zorgen we voor een blijvend goed leefklimaat voor onze burgers? Wonen, werken, welzijn

Nadere informatie

Smart Industry in Brabant

Smart Industry in Brabant Smart Industry in Brabant 1 Waarom is (Smart) Industry belangrijk voor Brabant? Vergelijking met Nederland ~20% ~30% ~50% Industrial employment manufacturing industry Company R&D spending Bron: BOM 2 HTSM

Nadere informatie

Business Cluster Semiconductors East Netherlands

Business Cluster Semiconductors East Netherlands Business Cluster Semiconductors East Netherlands Ledenbijeenkomst 2 november 2010 Roel Fonville Supported by Roel Fonville Ruim 30 jaar Philips: 20 jaar Philips Components & Semiconductors Ontwikkelaar

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Matchmaking & Marktoriëntatie reis Agrofood & Toerisme naar Sichuan Province en Liyang, CHINA

Matchmaking & Marktoriëntatie reis Agrofood & Toerisme naar Sichuan Province en Liyang, CHINA Matchmaking & Marktoriëntatie reis Agrofood & Toerisme naar Sichuan Province en Liyang, CHINA De missie vindt plaats tussen 19 tot en met 26 oktober. Na de succesvolle missie van vorig jaar is besloten

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

Food Tech Brainport...

Food Tech Brainport... Metropoolregio Eindhoven- Regionaal Platform Heeze, 12 april 2017 Food Tech Brainport... Food Tech Brainport is een internationaal expertisecluster voor technologie, product- en marktinnovaties. Het centrum

Nadere informatie

Wereldwijd arbeidsmarktonderzoek bekendheid Eindhoven & Brainport Eindhoven Region

Wereldwijd arbeidsmarktonderzoek bekendheid Eindhoven & Brainport Eindhoven Region Rapportage: 1 Data: Mogelijk gemaakt door: Wereldwijd arbeidsmarktonderzoek bekendheid Eindhoven & Brainport Eindhoven Region Highlights uniek enquête-onderzoek Maart 2015 2 BEKENDHEID BRAINPORT EINDHOVEN

Nadere informatie

Twice - ßèta gebouw, groeien in high tech R&D - Eindhoven

Twice - ßèta gebouw, groeien in high tech R&D - Eindhoven Twice - ßèta gebouw, groeien in high tech R&D - Eindhoven Contactpersoon Adresgegevens van Oijen High Tech Campus 9 06 24356458 5656EA Eindhoven j.vanoijen@brainportdevelopm Nederland ent.nl www.labforrent.nl

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren, bijgaand raadsvoorstel

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 65 Haarlem, 21 augustus 2001 Onderwerp: EU-programma innovatieve acties art. 4 EFRO Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het EU-programma de regio s in de nieuwe

Nadere informatie

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw Intentieverklaring Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw 19 november 2014 1 Partijen: 1. Royal HaskoningDHV Nederland B.V., vertegenwoordigd door mevrouw I. Siebrand-Oosterhuis, Business

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

Brainport 2020 wordt Brainport Network

Brainport 2020 wordt Brainport Network Een soepel draaiende arbeidsmarkt waar overheden, bedrijfsleven, werknemers en onderwijs moeiteloos hun weg kunnen vinden en constant beschikken over de meest actuele informatie, om de afstand tussen vraag

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg HealthValley where health & innovation meet Succesvol innoveren in de zorg 1 Succesvol innoveren in de zorg Health Valley Health Valley is een netwerk van bedrijven, overheden, kennis- en zorginstellingen

Nadere informatie

1.349.585.838 inwoners in 2013 (1,35 miljard) Grote steden: Shanghai (22,3 miljoen inw.), Peking (19,3 miljoen inw.) en Hangzhou (15 e stad)

1.349.585.838 inwoners in 2013 (1,35 miljard) Grote steden: Shanghai (22,3 miljoen inw.), Peking (19,3 miljoen inw.) en Hangzhou (15 e stad) China Grootste land ter wereld 1 van de BRIC-landen 1.349.585.838 inwoners in 2013 (1,35 miljard) Shanghai Delta rijkste van China Grote steden: Shanghai (22,3 miljoen inw.), Peking (19,3 miljoen inw.)

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Postzegel. niet nodig. Antwoordnummer 60584. Universiteit van Tilburg. 5000 WB Tilburg. Telos

Postzegel. niet nodig. Antwoordnummer 60584. Universiteit van Tilburg. 5000 WB Tilburg. Telos Telos Universiteit van Tilburg Antwoordnummer 60584 5000 WB Tilburg Postzegel niet nodig Bereikbaarheid Het Gebouw Tias herkent u als het zeven etages tellende gebouw van witte bakstenen op de campus van

Nadere informatie

Welkom HSD Stimuleringsfonds 2014

Welkom HSD Stimuleringsfonds 2014 Welkom HSD Stimuleringsfonds 2014 Wie = wie Camilo Penrroz (gemeente / HSD projectmanager) Cor de Jong (gemeente / subsidies) Erik van der Rijt (gemeente / HSD Campus) Vincent Holleman (gemeente / HSD

Nadere informatie

De industriële ambitie van de Brabantse Kempen

De industriële ambitie van de Brabantse Kempen De industriële ambitie van de Brabantse Kempen De industriële ontwikkeling van de Brabantse Kempen Op productie gerichte ambachten, zoals de maakindustrie en de agrosector, staan aan de basis van de bedrijvigheid

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

MARK HUIJSMANS VIJF CARRIÈRETIPS VAN. Marketingdirecteur bij Miele. Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing

MARK HUIJSMANS VIJF CARRIÈRETIPS VAN. Marketingdirecteur bij Miele. Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing in het hart van de marketing VIJF CARRIÈRETIPS VAN MARK HUIJSMANS Marketingdirecteur bij Miele Door: Tristan Lavender, bestuurslid NIMA Young Professionals Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing

Nadere informatie

Twice - Mµ gebouw, High Tech Campus Eindhoven - Eindhoven

Twice - Mµ gebouw, High Tech Campus Eindhoven - Eindhoven Twice - Mµ gebouw, High Tech Campus Eindhoven - Eindhoven Contactpersoon Adresgegevens van Oijen High Tech Campus 10 06 24356458 5656AE Eindhoven j.vanoijen@brainportdevelopm Nederland ent.nl www.labforrent.nl

Nadere informatie

Philips Innovations labs helpt u met het verbeteren van uw producten, prototypen en processen. - Eindhoven

Philips Innovations labs helpt u met het verbeteren van uw producten, prototypen en processen. - Eindhoven Philips Innovations labs helpt u met het verbeteren van uw producten, prototypen en processen. - Eindhoven Contactpersoon Ben Broers 0402748883 b.m.f.broers@philips.com Adresgegevens High Tech Campus 7

Nadere informatie

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot:

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: Jac. Gofers 16 april 2015 1 Smart Industry Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: de productvraag (specificaties,

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Guus Balkema, 010Works & initiatiefnemer & voorzitter SuGu Club. Arash Aazami, Bas Nederland & initiatiefnemer SuGu Club

Guus Balkema, 010Works & initiatiefnemer & voorzitter SuGu Club. Arash Aazami, Bas Nederland & initiatiefnemer SuGu Club De SuGu Club De SuGu (Start-Up & Grown-Up) Club richt zich op de biobased- en de creatieve industrie van Rotterdam. Op dit moment zien wij als ondernemers te weinig concrete samenwerking in deze sectoren,

Nadere informatie

Diensteninnovatie: wat is dat?

Diensteninnovatie: wat is dat? Over de AWT De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert regering en parlement over beleid voor wetenschap, technologie en innovatie De AWT adviseert gevraagd en ongevraagd.

Nadere informatie

Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse

Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse TIM 5 Agenda Brief aan Peter Blees Innovation Asset Recovery Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse Brief aan Hans de Gier De plek van het Design Institute

Nadere informatie

Profielschets Burgemeester. Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis.

Profielschets Burgemeester. Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Profielschets Burgemeester Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Dit is de gemeente Oirschot Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis.

Nadere informatie

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG der StatenGeneraal T 070456 0000 Geachte voorzitter, Op 30 juni ontving ik van uw Kamer vragen van de leden Van Helvert en Ronnes (beiden CDA) over de verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven. Bijgaand

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Presentatie 8 februari 2017 Provincie Gelderland Provinciale Staten Commissie Economie, Energie en Milieu Linze Rijswijk,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft vertegenwoordiging gemeente Eindhoven in Stichting IPC Sport Eindhoven.

gemeente Eindhoven Betreft vertegenwoordiging gemeente Eindhoven in Stichting IPC Sport Eindhoven. gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. R27 93. OOI Inboeknummer o8bstorgzo possiernummer 843.aS2 2I oktober 2008 Raads voorhangbrief Betreft vertegenwoordiging gemeente Eindhoven in Stichting IPC Sport Eindhoven.

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 1 november 2016 Corr.nr , ECP Nummer 78/2016 Zaaknr

v o o r d r a c h t 1 november 2016 Corr.nr , ECP Nummer 78/2016 Zaaknr v o o r d r a c h t 1 november 2016 Corr.nr. 2016-61.431, ECP Nummer 78/2016 Zaaknr. 656745 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in het kader van de consultatie van Provinciale

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 2 juli 2013 zaaknr

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 2 juli 2013 zaaknr op Statenvragen PS2013-588 Arnhem, 2 juli 2013 zaaknr. 2013-009481 Beantwoording schriftelijke Statenvragen statenlid M. Schriks ( VVD ) over subsidieverzoek Masterplan mode en vormgeving De leden van

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur

uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur Opening van Het House of Food Geachte heer, mevrouw, Op 25 november 2010 opent het House of Food, centrum voor de voedingsindustrie in Zaandam, haar deuren.

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Derde wijzigingsregeling Subsidieregeling cofinanciering Europese programma s 2014-2020 Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 8 maart 2016

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 8 maart 2016 Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 8 maart 2016 Onderwerp 1. Mondelinge vragen van de heer Van den Akker van de VVD-fractie aangaande (gewelds)incidenten in asielzoekerscentra

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

zomer 2012 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart

zomer 2012 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart zomer 2012 02 12 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart In gesprek met Jeanine Hennis-Plasschaert CBS op de innovatieve

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Vragen inzake Antwoorden op vragen ex art. 3.2. Reglement van Orde over ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden in Noord-Brabant.

Nadere informatie

AANTEKENEN. Provinciale Staten van Noord-Brabant Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch

AANTEKENEN. Provinciale Staten van Noord-Brabant Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch AANTEKENEN Provinciale Staten van Noord-Brabant Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch referentie doorkiesnummer datum CS/bhe (013) 594 47 28 16 maart 2015 onderwerp Position

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie