Het leven zoals het is, de consulent boomkwekerij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het leven zoals het is, de consulent boomkwekerij"

Transcriptie

1 trends De beroepsfederatie, een noodzaak... Het leven zoals het is, de consulent boomkwekerij Het leven van boomtelers kan erg hectisch zijn. Een bedrijf runnen betekent de aandacht verdelen over bedrijfsgerelateerde zaken allerhande. Een niet te onderschatten klus. Daardoor worden er vaak een aantal dingen op de lange baan geschoven, zoals het opvolgen van administratie en wetgeving of het oplossen van ondernemingsvraagstukken. Bart Boeraeve, consulent boomkwekerij bij AVBS, staat bedrijven daarom dag in dag uit bij. Bart Boeraeve Consulent boomkwekerij, AVBS AVBS Denen 157 B-9080 Lochristi E: T: +32 (0) F: +32 (0) Door heel veel tijd te investeren in productie, personeel, concurrentie, klanten en leveranciers komt de bedrijfsleider van een boomkwekerij er niet altijd aan toe om de administratie en wetgeving tijdig op te volgen, zich te informeren naar mogelijkheden voor de nodige bijscholing of promotie te voeren voor de sector Meer dan ooit heeft een boomteler nood aan een beroepsvereniging waarin belangenverdediging, dienstbetoon en een aangepast vormingsaanbod centraal staan. Maar ook Bart Boeraeve geeft te kennen de steun, het vrijwillig enthousiasme en kennis van de boomteler nodig te hebben. Als consulent bij AVBS, de Belgische Siertelers en Groenvoorzieners, leidt hij een druk bestaan. U fronst de wenkbrauwen? Volg dan even een dag mee uit het leven van een consulent boomkwekerij 8.00 u. Mijn gsm gaat over. Een boomteler uit Limburg wordt door de overheid onteigend, maar vindt de hem toegekende vergoeding te laag. Hij vraagt mij om na te gaan welk bedrag hij in werkelijkheid moet ontvangen u. Op kantoor aangekomen tref ik de secretaris van de boomtelersfederatie Noord- België aan. Hij wil samen met mij de laatste hand leggen aan een aantal zaken voor de feestavond van de Jaarvergadering van de boomtelers u. Bij één van onze leden boomtelers loopt momenteel een student stage die ik ter plaatse help begeleiden. Ook overleg ik er met de zaakvoerder over het nieuwe mestdecreet en de gerelateerde knelpunten voor de boomkwekerij. Broodnodige informatie, zo zal later blijken, voor een volgend overleg met de overheid u. s Middags ga ik langs bij de voorzitter van het verbond van boomtelers. We eten er samen en ik krijg de kans om met hem over een aantal zaken kort te sluiten en problemen aan te kaarten u. Overleg in Brussel met de overheidsinstantie bevoegd voor fytosanitaire zaken binnen de boomkwekerij. Ik moet er de belangen van de boomtelers verdedigen i.v.m. bacterievuur u. Op de terugweg naar ons kantoor krijg ik een drietal telefoontjes van boomtelers en mensen uit het onderzoek. Ik probeer ze zo goed als mogelijk op weg te helpen u. Ik bekijk en beantwoord de mails in mijn goed gevulde inbox. Heel wat vragen van boomtelers, maar ook een aantal mails vanuit de overheid met specifieke vragen voor de boomkwekerij u. Het dagelijks bestuur van de vereniging van boomtelers die exporteren, komt samen. Er wordt wat van gedachten gewisseld. We besluiten om op de volgende vergadering een expert op gebied van export aan het woord te laten omdat er heel wat vragen leven bij de leden m.b.t. uitvoer van planten en regelgeving in het buitenland u. Samen met het Innovatiesteunpunt organiseert onze vereniging een avond rond het vermarkten van sierteeltproducten. Dankzij de aanwezigheid van het talrijk opgekomen boomtelerspubliek wordt de avond een succes. Via deze korte aflevering van het leven zoals het is wil Bart Boeraeve het belang van de boomtelers en hun besturen onderstrepen, die zich vrijwillig inzetten voor het algemeen belang van de boomkwekerij in Vlaanderen. Zonder hun bijdrage en kennis is een dergelijke doorgedreven dienstverlening en imagoverbetering voor de sector niet mogelijk en is collegialiteit ver weg 66

2 Milieuvriendelijk telen Het fenomeen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zet zich in elke sector door. Zo ook in de groensector, zoals je wellicht al bekend is. Milieuvriendelijk telen is een manier van deugdelijk en duurzaam ondernemen. Het op de markt brengen van milieuvriendelijk geteelde sierplanten wordt stilaan ook een belangrijk verkoopargument. Hoog tijd om ons licht te werpen op VMS en MPS: het Vlaams milieuplan Sierteelt en het Nederlandse Milieu Programma Sierteelt. Ooit in het leven geroepen om de milieubelasting onder controle te houden en om bedrijven te stimuleren tot een milieubewuste teelt van planten en uitgangsmateriaal, kennen VMS (Vlaams Milieuplan Sierteelt) en MPS (Milieu Programma Sierteelt) steeds meer bijval. Bedrijfseconomisch verantwoord en tegelijk milieuvriendelijk telen is immers een uitdaging voor elke sierteler. Daarnaast heeft duurzame sierteelt steeds oog voor de impact op het milieu en de maatschappij, zonder daarbij het voortbestaan van het bedrijf en de economische realiteit over het hoofd te zien. Bovendien heeft een bedrijf dat er milieuvriendelijke teeltechnieken op nahoudt, ruimere afzetmogelijkheden door de stijgende vraag naar milieubewuste producten. Griet Grillaert Coördinator VMS vzw Milieustandaard VMS/MPS is een internationale milieustandaard, gebaseerd op de registratie van een aantal milieugegevens. Het Vlaamse Milieuplan Sierteelt werkt sinds 1997 samen met het Nederlandse Milieu Programma Sierteelt. MPS werd in 1993 in het leven geroepen door verschillende pilotgroepen, waar zowel telers, voorlichters als onderzoekers deel van uitmaakten. Bedoeling was om een certificeringsschema te ontwikkelen om de milieubelasting in de sierteelt te verlagen en om het imago van de sector te verbeteren. De Vlaamse variant ontstond drie jaar later en werd eveneens opgericht door representatieve vakorganisaties in de sierteelt. Registratie Wie milieuvriendelijke sierteeltproducten wil telen, moet in eerste instantie het gebruik van milieubelastende elementen op het bedrijf registreren. Hieronder vallen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, het energieverbruik en de afvalverwerking. En zoals bij zoveel zaken, is ook hier de leuze meten is weten. Want door de geregistreerde gegevens in groepsverband en per teelt te vergelijken, zijn de telers in staat om van elkaar te leren en kan bijgevolg het gebruik van milieubelastende stoffen danig gereduceerd worden. Daardoor kan men ook kostenbesparend werken. Iets waar elke teler wel oor naar heeft. Is het niet? Meer info hierover vindt u op de desbetreffende websites: en Controle Na het verwerken van de jaarlijks ingezonden registratieformulieren door de deelnemers, buigt MPS of VMS zich over het feit of de betrokkenen al dan niet een kwalificatie verdienen. Hiermee kan de deelnemer zich positief naar zijn klanten profileren. Opdat de klant zeker mag zijn dat het bedrijf met zulk label betrouwbaar is, worden er jaarlijks ook heel wat strenge controles uitgevoerd door een externe erkende instelling. Want een label, dat moet je verdienen SENSE OF GREEN

3 PUBLI TSD, al jaren partner van Peters Innovatieve IT-oplossingen voor de groensector Al 26 jaar is TSD, dat staat voor Total System Development, gespecialiseerd in automatiseringsprocessen. Dat houdt in dat dit Zwolse (NL) bedrijf softwareoplossingen levert op vlak van bedrijfsadministratie, projectmanagement, relatiebeheer, boekhouding, plantinformatie en tuinontwerp. De missie van TSD ligt erin om met behulp van zijn software bedrijven nog succesvoller te laten zijn. Zonder in het begin een specifiek publiek voor ogen te hebben, bouwde het Zwolse (NL) bedrijf zijn positie stilaan uit als expert op vlak van het ontwikkelen en leveren van softwareoplossingen voor bedrijven in de groene en civiele branche. Al jaren is TSD marktleider op het gebied van boomkwekerijsoftware. Deze pijler van de activiteiten vertegenwoordigt een omzet tot 85%, vertelt Gert Koster. Software voor hoveniers en groenvoorzieners vervolledigt het aanbod. Naast software bieden we ook hardware en netwerken aan. Kortom, alles wat nodig is om onze pakketten operationeel te maken. TSD richt zich niet alleen tot Nederlandse bedrijven, maar probeert zijn activiteiten ook naar het buitenland uit te breiden. Vandaag heeft TSD klanten in België, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Denemarken en Frankrijk. TSD IT in groen & civiel Schrevenweg 4 NL-8024 HA Zwolle Postbus NL-8003 CC Zwolle T: +31 (0) F: +31 (0) E: WinTree Het pakket PLT dat in de beginperiode ontwikkeld werd voor de boomkwekerij, is uitgegroeid tot een begrip in de sector. Vandaag wordt het nog steeds door heel wat gerenommeerde handelskwekerijen gebruikt, gaat Gert Koster door. Maar de tijd staat niet stil, want inmiddels heeft PLT opvolging gekregen in de vorm van een tweetal pakketten: WinTree en VACC. Omdat de gebruiker hiermee op eenvoudige wijze op de hoogte gehouden wordt van voorraad, verkopen, logistiek en levering, wordt de bedrijfsadministratie een stuk makkelijker, wat de rendabiliteit van de onderneming ten goede komt. Ook de communicatie binnen de keten, tussen de verschillende leveranciers, verloopt een stuk vlotter als alle partijen met dezelfde software werken. Bovendien zijn deze producten in modules opgebouwd, waardoor de klant een pakket op maat kan aanschaffen. DATAflor CAD V6 Een ander softwarepakket dat ontwikkeld werd voor tuin- en landschapsarchitecten, ingenieursbureau s, groenaannemers en gemeenten, is DATAflor Cad V6. Dit is ontwerpsoftware op basis van AutoCAD, waarmee de gebruiker, ook dankzij de modulaire opbouw, de functionaliteit naar behoefte kan variëren. Van het maken van

4 een ontwerp en beplantingsplannen tot het vervaardigen van technische uitvoeringsen uitzettekeningen. Hiermee kan het allemaal. De eenvoudige en krachtige tekentools maken ontwerpen nog makkelijker. De ontwerptekening kan worden uitgebouwd tot een belangrijk informatiesysteem met hoeveelheden, materiaal, beplanting, maatvoering e.d. DATAflor Business software Voor calculatie, projectbeheer en bedrijfsmanagement levert TSD een branchespecifiek softwarepakket, DATAflor Business, waarmee groenaannemers al hun bedrijfsadministratieve processen kunnen onderbrengen in één systeem. Van voorcalculatie tot nacalculatie en alle tussenliggende stappen. Het gebruik van DATAflor Business geeft voordeel voor de ondernemer bij voorbereiding en uitvoering van de werken, maar levert ook de vereiste bedrijfsinformatie die nodig is voor het sturen van de onderneming. Veel ondernemers in het groen maken inmiddels succesvol gebruik van dit waardevolle bedrijfsmiddel. Krachtige tools, vraag het aan Peters Omdat TSD heel wat belang hecht aan hoogkwalitatieve producten, investeert het bedrijf heel wat in ontwikkeling. Dat mensen almaar kritischer worden, komt ook de kwaliteit van onze producten ten goede, aldus nog Gert Koster. Ook Peters Belgian Outdoor Plants weet de hoogkwalitatieve producten en dienstverlening van TSD te appreciëren. Zij maken gebruik van een totaaloplossing waarmee ze de hele bedrijfsvoering kunnen automatiseren. Van voorraadbeheer, inkoop- en verkoopadministratie tot en met de facturering. Bovendien stelt onze software hen ook in staat om hun afhaalcentrum volledig te automatiseren en een geïntegreerde webshop uit te baten waarbij klanten de bestellingen rechtstreeks via het internet kunnen plaatsen. Daarbij werken we samen met Peters websitebouwer RCA-Online. Met de uitbreiding van Peters Belgian Outdoor Plants investeert de firma deze winter nog in een bijkomende logistieke oplossing. Hierdoor wordt het mogelijk om binnenkomende en buitengaande goederen te scannen, met behulp van internettechnologie. Een krachtige tool die zeker zijn vruchten zal afwerpen, besluit Gert Koster. Kijk voor meer informatie op 69 SENSE OF GREEN

5 PUBLI SBG Innovatie Recht rijden kan nu iedereen SBG Innovatie Hoornseweg 22 NL-1775 RB MIDDENMEER T: +31 (0) F: +31 (0) E: Recht geplante rijen zijn niet alleen maar mooi voor het oog. Ook alle volgende machinale bewerkingen kun je superprecies uitvoeren als je met GPS werkt. De eerste boomkwekers behalen inmiddels voordeel met GPSplaatsbepalingstechniek. In de akkerbouw is het werken met GPS rendabel vanaf 50 ha, zo berekende het Nederlandse onderzoeksinstituut PPO onlangs. Gemiddeld zijn boomteelten lang niet zo grootschalig als akkerbouwteelten, maar toch kan een investering in GPS ook door een boomkweker worden terugverdiend. SBG Innovatie is een ingenieursbureau uit het Nederlandse Middenmeer dat sinds 2003 actief is in de agrarische sector. Het is gestart met het ontwikkelen en produceren van een op RTK-GPS gebaseerd automatisch besturingssysteem voor trekkers en werktuigen. Hieruit is ons product SBGuidance ontstaan, vertelt Rik van Bruggen. Tot op de dag van vandaag wordt het product verder uitgebreid en breder toepasbaar en is het aanbod gegroeid naar automatische besturing van trekkers, zelfrijdende werktuigen, machines en varioploegen. Nauwkeurige navigatie SBGuidance is één van de weinige Europese RTK-GPS besturingssystemen op de markt. Het is een systeem dat op vrijwel iedere hydraulisch gestuurde trekker of zelfrijdende machine kan worden opgebouwd. Het is tegelijk snel uitwisselbaar tussen voertuigen en snel te bedienen, aldus nog Rik van Bruggen. Bovendien kan het worden ingezet om werktuigen te besturen. Voorts onderscheidt RTK-GPS zich van andere GPS-technieken door het ontbreken van abonnementskosten en een zeer snelle opstarttijd. En ook is men zeker van nauwkeurige navigatie. Het is mogelijk de positie van het voertuig tot op 2 centimeter nauwkeurig te berekenen. Recht rijden kan nu iedereen, want men zit automatisch op het juiste spoor. In tegenstelling tot vroeger kan men zich nu concentreren op de bewerking in plaats van op de precisie. Juist wanneer het erop aankomt, helpt SBGuidance mee om mens en machine optimaal te laten presteren, aldus Rik van Bruggen. Precisie in de boomteelt Hoewel de GPS besturing in eerste instantie vooral in de akkerbouw is geïntroduceerd, neemt ook de interesse in de boomteelt toe. Het gebruik van GPS in de boomteelt heeft een aantal specifieke voordelen die per bedrijf kunnen verschillen. Vaak kan veel tijd bespaard worden, bijvoorbeeld door zeer langzame bewerkingen uit te voeren zonder trekker-chauffeur. Ook bij het uitzetten van plantafstanden, of het boren van plantgaten in een vast patroon neemt het GPS-systeem veel werk uit handen. Door de grote nauwkeurigheid wordt het ook zeer eenvoudig om herhaalde werkzaamheden uit te voeren, zoals schoffelen of snoeiwerk. 70

6 PUBLI S.P.B. Dodewaard Succes oogsten met Holmac Importeur Benelux Al van bij het prille begin, is de familie Peters actief in de boomkwekerij. Altijd weer, gebeurt dit met de grootste zorg en met de meest geavanceerde middelen. Eens de bomen volgroeid en geschikt zijn voor de markt, is het tijd om ze uit de aarde te halen en ze klaar te maken voor verkoop. Sinds jaar en dag doet de familie Peters hiervoor beroep op de professionele dienstverlening van de Nederlandse firma S.P.B. Dodewaard bv. S.P.B. Dodewaard bv is een bedrijf dat sinds 1986 machines levert voor de boomkwekerij en de groensector. Nadat in aanvang verschillende machines in eigen beheer en naar de wens van de klant ontwikkeld werden, is de firma in de loop der jaren omgeschakeld naar import en handel in boomkwekerijmachines. Holmac We verzorgen sindsdien de verkoop van kluitenrooimachines van Holmac in de Benelux, Zweden en Denemarken, vertelt Martin Gijsbers. In deze branche is Holmac internationale leider dankzij zijn brede gamma aan kluitenrooimachines op rupsbanden, die zich vooral onderscheiden door de afmeting van de aardkluit, variërend van een diameter van 25 tot 180 cm. Heel wat jaren geleden leverden we de eerste Holmackluitenrooier aan de firma Peters. Deze bleek een beter en mooier product dan de machine waar Peters voorheen mee had gewerkt. Service en onderhoud Al snel bleek dat de capaciteit van deze Holmac veel groter was én minder storingsgevoelig. Sinds de familie Peters voor dit merk van kluitenrooiers gewonnen is, verzorgen we het onderhoud en de service van deze machines. Doordat we al zoveel jaren samenwerken, is de verstandhouding tussen S.P.B. Dodewaard en de familie Peters uitstekend. We doen ons uiterste best om onze band verder te bestendigen. Toekomstmuziek Voor de toekomst verzekert Martin Gijsbers dat S.P.B. Dodewaard de klok rond kan repareren. Bovendien staat ons magazijn vol onderdelen klaar om een probleemloos seizoen te kunnen garanderen. Voor de werking van onze machines en de diverse types verwijzen wij naar onze website: of Uiteraard is iedereen altijd welkom in ons bedrijf in Dodewaard waar alle types van de Holmac-kluitenrooiers te bezichtigen zijn. De koffie staat alvast klaar!, besluit Martin Gijsbers. S.P.B. Dodewaard b.v. Houtmanskampweg 15 NL-6669 MZ DODEWAARD T: +31 (0) SENSE OF GREEN

7 Bij Groep Jam ontvangt u uw volgende wagen in enkele dagen Ontdek onze droomprijzen op

8 Publi Groep JAM Voor ieder wat wils Groep JAM overkoepelt drie Mercedes-garages in Limburg die samen fungeren als concessiehouder van importeur Daimler Chrysler: Hermans (Hasselt), Modern (Bree) en Hermod (Lommel). De fusie tussen deze drie toonaangevende bedrijven laat enerzijds schaalvoordelen toe, anderzijds biedt de synergie ook voordelen in efficiëntie, garantie en tijdswinst Stuk voor stuk sterke troeven die Groep JAM ten volle uitspeelt. Om een breed publiek aan te spreken, vindt de hele range van Mercedes-Benz onderdak bij de verschillende verkoopspunten van Groep JAM. Van personenwagens en bestelwagens tot vrachtwagens. Om de keuzemogelijkheden voor het publiek te verbreden, houdt Groep JAM er een multimerken-benadering op na, waardoor ook wagens als Chrysler, Dodge, Jeep en Smart tot het aanbod behoren. Peters Belgian Outdoor Plants kiest voor Groep JAM Sinds jaar en dag is ook de familie Peters trouwe klant bij Groep JAM en verknocht aan Mercedes. Op dit moment heeft de firma Peters Belgian Outdoor Plants een zevental voertuigen van het Mercedes-merk die ze bij ons aankochten, vertelt salesmanager Philip Ceuleers. Hun wagenpark bestaat zowel uit rijtuigen van het type Sprinter als Vito en Vario. Dit laatste voertuig heeft een open laadbak. Voor een bedrijf in de groensector is dit type wagen een must, omdat planten en aanverwanten wel eens grillige vormen kunnen aannemen. Vervolgens vermeldt Ceuleers dat Groep JAM ook instaat voor het onderhoud van het wagenpark van Peters Belgian Outdoor Plants. Onze medewerkers waken er te allen tijde over dat de wagens in topconditie de weg op kunnen. Nearly New Cars Naast nagelnieuwe bolides, kan men bij Groep JAM ook terecht voor Nearly New Cars. Dit zijn uitstekende wagens, eveneens van bovenstaande merken, met een beperkt aantal kilometers op de teller, aan uitzonderlijke condities. Nearly New Car is een afdeling van Mercedes-Benz Belgium Luxembourg die 5 topmerken in haar aanbod opneemt, die elk een ander publiek aanspreken, vertelt Philip Ceuleers, salesmanager van Groep JAM. Wie opteert voor een Nearly New Car heeft keuze uit de grootste stock aan directieen jonge tweedehandswagens van België. Bovendien kent Nearly New Car alle gegevens over de historiek, kilometerstand, onderhoud, enz. Ook de afkomst van de wagen is bekend. Tevens beschikt Nearly New Car over een voorraad wagens waarin alle courante kleuren en uitrustingsniveau s zijn opgenomen. Als de klant iets speciaals zoekt, zal hij bij ons zeer waarschijnlijk zijn gading vinden. Een auto uit stock betekent volgens Ceuleers dat de auto in kwestie zeer snel leverbaar is. Binnen de week kan de klant zijn wagen komen ophalen. Sterke Service Zowel na aankoop van gloednieuwe wagens als na aankoop van een Nearly New Car, mag men rekenen op de sterke service van Groep JAM. We staan de klant van a tot z bij met advies, van de aankoop van zijn voertuig tot de financiering, de verzekering en het onderhoud. Zowel bij personen- als bedrijfswagens zorgt Groep JAM voor serviceverlening in de hoogste versnelling. Dat is in de eerste plaats af te leiden aan de ruime openingsuren. Verder beschikken we over een 24-urenservice (bedrijfsvoertuigen) en een expressdienst voor snelle interventies (personenwagens). Daarnaast heeft elk servicepunt een grote voorraad onderdelen die tot drie keer per dag kan aangevuld worden. Kortom, de klant kan bij ons rekenen op een professioneel totaalpakket op maat. Meer info op: en 73 SENSE OF GREEN

9 PUBLI Peltracom Superieure substraten Zonder goede potgrond en substraten geen mooie planten. Dat spreekt voor zich. Al meer dan 15 jaar is Peltracom vaste huisleverancier van Peters Belgian Outdoor Plants voor alle soorten superieure substraten. Dat Peltracom voor geen kleintje vervaard is, blijkt uit de cijfers Als potgrondbedrijf behoort Peltracom immers tot de Europese top 5. De medewerkers van Peltracom delen één gemeenschappelijke passie: De passie voor potgrond, de onmisbare basis voor succesvolle teelt. In onze fabrieken maken wij hoogkwalitatieve potgrond, niet alleen voor de particulier, maar ook voor de professionele markt, vertelt Maaike Perneel, business development manager bij Peltracom. Aangezien potgrond gemaakt wordt van veen, hebben we in Polen en Letland zelf veenvelden, die we eigenhandig oogsten, drogen en transporteren naar onze andere vestigingen. In de verschillende fabrieken wordt het veen in verschillende fracties gezeefd en worden meststoffen en kalk toegevoegd, al naargelang de toepassing van de potgrond. Uniek is dat Peltracom de hele keten in eigen beheer heeft. Van de ontginning, over de productie en het kwaliteitsbeheer, tot en met transport, verkoop en na-verkoop. We staan in voor alle denkbare facetten van het productieproces. QUALITY CHAIN QUALITY CYCLE PELTRACOM QUALITY CHAIN QUALITY CYCLE PELTRACOM People Passionate about Perfection Peltracom streeft naar Perfectie op alle domeinen, van turfoogst tot en met de teeltbegeleiding. In iedere schakel van de kwaliteitscyclus werken onze mensen met Passie om u de beste potgrond te garanderen. Voor meer informatie kan u ons steeds contacteren via Haltstraat 50 - B-3900 OVERPELT T +32(0) F +32(0)

10 Substraten op maat Verder vertelt Maaike Perneel dat Peltracom is mee geëvolueerd met Heyeveld, het kweekbedrijf van Peters Belgian Outdoor Plants. We hebben Heyeveld zien evolueren en uitgroeien tot een prachtig bedrijf. Zelf zijn we onze producten ook gaan afstemmen op de behoeften die Heyeveld kenbaar maakte. Vroeger leverden we de potgrond los, maar tegenwoordig leveren we ook in big bales, grote balen waarin de potgrond geperst is. Ook realiseerde Peltracom voor Heyeveld een substraat op maat: LP4C. Dit substraat is zorgvuldig ontwikkeld en bestemd voor coniferen en sierheesters. Het bevat brokjes zodenturf en Ierse turf, waardoor het een zeer stabiel substraat is dat tegelijkertijd ook drainerend werkt. Bij het produceren werd rekening gehouden met de behoeften van de plant en de manier van water geven. Producten De producten onder de merknaam Peltracom zijn bestemd voor de professionele markt, terwijl de Agrofino-producten hun weg vinden naar de hobbymarkt. Ook dit gamma springt in het oog door tal van innovaties die ieder jaar gelanceerd worden. Zo komen we dit jaar op de markt met potgrond voor meditterane planten, 100% biologische potgrond die ook in de biologische landbouw gebruikt kan worden, en aqua save grond. Dit laatste product is een potgrond die zo n 50% minder water nodig heeft. Ideaal tijdens warme zomers of als men er eventjes wil tussen uitknijpen of op vakantie wil gaan. Telkens weer tracht Peltracom het grootste respect te hebben voor het milieu. Het gebruik van duurzame grondstoffen in continue nieuwe productieprocessen, mét respect voor het milieu, zijn alvast twee sleutelbegrippen bij Peltracom, besluit Maaike Perneel. 75 SENSE OF GREEN

11 FLORANID Permanent (+2) sporenelementen Gekorrelde universele meststof met langdurende werking dankzij Isodur. Voor toepassingen in tuinen, gazons, beplantingen en in openbaar groen. Floranid Permanent biedt veel voordelen: Floranid Permanent bevat een uitgebalanceerde hoeveelheid stikstof, fosfaat, kalium, magnesium en sporenelementen. De formule bevat met 16% een hoog stikstofgehalte, wat resulteert in goede groeieigenschappen. Elke bemestingsbeurt geeft een perfect uitzicht en kleur van het gazon. Speciale microgranulaatformulering, geschikt voor kort en frequent gemaaide gazons. De aanwezige kalium zorgt ervoor dat beplantingen en gazons in de zomer beter bestand zijn tegen droogte en in de winter tegen vocht. Bijna 40% van de stikstof is in de vorm van Isodur aanwezig. De trage vrijstelling van deze stikstof garandeert een optimale benutting en een rustige groei gedurende 3 4 maanden, met goede wortelgroei en uitstoeling van de grassen. Ongewenste groeistoten en uitspoelingsverliezen worden vermeden. Voor meer informatie : Bruno Brasseur : 0497/ Paul Mertens : 0497/ Hugo Knapen (Prov. Limburg) : 0475/ COMPO Benelux nv Filliersdreef Deinze Tel : 0032/ Fax : 0032/

12 Compo Benelux Het gras is niet altijd groener aan de overkant! Publi Jaar in, jaar uit een grasgroen gazon dat blaakt van gezondheid? Het is geen onmogelijke opgave! Het is de ambitie van elke tuinaanlegger/groenvoorziener om zijn klanten de klok rond een mooi grastapijt te bezorgen, zonder daarom extra maaiwerk te creëren. Het lijkt wel een contradictie, maar toch is het mogelijk om een grasperk te bemesten zonder extra maaiwerk te moeten verrichten. De sleutel voor dit gegeven is isodur. Compo Floranid -meststoffen bevatten, naast nitrische en ammoniakale stikstof, tevens een synthetisch-organische stikstof, in de vorm van isodur. Terwijl de eerste twee stikstofvormen op relatief korte termijn werken, zorgt isodur voor een langdurige stikstofvoorziening. Onder invloed van warmte en vochtigheid wordt isodur geleidelijk omgezet in ammonium en nitraat, en dat gedurende een periode van 3 tot 4 maanden. Rustig groeitempo Door dergelijke isodurmeststoffen in te zetten op het juiste moment en met de juiste samenstelling is de hoger vermelde doelstelling zeker te bereiken. Een voorjaarsbehandeling met de stikstofrijke Floranid Gazon ( ) aan een dosis van 3 kg/are resulteert in een snelle aanvangswerking en dekt de hoge stikstofbehoefte die het gazon na de winter heeft. Nadien komt de isodur -stikstof geleidelijk vrij zodat het gazon aan een rustig tempo kan groeien zonder groeipieken. Weersbestendig gazon Een tweede behandeling, ditmaal met Floranid Permanent ( ), eveneens aan 3 kg/are, brengt meer kalium aan, zodat het gras beter gewapend is tegen mogelijke droogte- en hitteperioden. Eenzelfde bemesting, herhaald in september, zal tijdens de herfst en de winter leiden tot een gazon dat beter bestand is tegen betreding en vorst (kalium is hét antigel-element bij uitstek voor planten). En omdat het gazon, in functie van de temperatuur, steeds een weinig stikstof krijgt aangeboden, blijft het diepgroen, groeit het rustig, blijft het in conditie en biedt het aan mossen geen schijn van kans. 77 SENSE OF GREEN

13 PUBLI Bayer Environmental Science uw partner voor de groenvoorziening Al meer dan 10 jaar focust Bayer Environmental Science zich op de markt voor groenvoorziening. Jammer genoeg slinkt de catalogus door de implementatie van de strengere Europese wetgeving. Niettegenstaande gaan de ontwikkelingsactiviteiten van Bayer Environmental Science door en tracht de firma nieuwe innoverende producten op de markt aan te bieden. De laatste lancering dateert van Op één jaar tijd is Kid Way de referentie geworden onder de totaalherbiciden met nawerking. Kid Way bevat 3 actieve bestanddelen: glyfosaat voor de bestrijding van het bovenstaand onkruid op het ogenblik van de toepassing en diflufenican en oxadiazon om de bodem onkruidvrij te houden gedurende verschillende maanden. Door zijn 3 actieve bestanddelen bezit Kid Way een zeer breed werkingsspectrum. Zowel grassen als breedbladigen worden bestreden gedurende gans het seizoen. Een grote troef is zijn actieve werking tegen het mos. Dankzij zijn opkomstbelettende werking kan Kid Way tot aan de boord van aanpalende beplantingen en gazons gespoten worden. Meer zelfs, Kid Way is eveneens erkend voor de bestrijding van onkruid tussen aanplantingen van bomen en heesters. Voor meer info kan u terecht op Kid Way Curatief en preventief herbicide voor niet beteelde terreinen Herbicide curatif et préventif pour terrains non cultivés De meest complete specialiteit van de markt Een uitstekende en bewezen selectiviteit La spécialité la plus complète du marché Une excellente sélectivité démontrée A Business Group of Bayer CropScience De precisie ten dienste van de groene ruimte! La précision au service des espaces verts! Kid Way bevat 148 g glyfosaat, 15 g diflufenican (DFF), 200 g oxadiazon. Erkenningsnummer: 9532/B. Suspensie concentraat (SC). Gedeponeerde Merk Bayer Environmental Science. Aandachtig het etiket lezen voor gebruik. Kid Way contient 148 g de glyphosate, 15 g de diflufénican (DFF), 200 g d oxadiazon. N d agréation: 9532/B. Suspension concentrée (SC). Marque déposée Bayer Environmental Science. Lire attentivement l étiquette avant utilisation. KidWay 180x130.indd 1 23/01/09 9:30:38

14 trends Willy Reynders we moeten tuinmode maken Elk seizoen worden er duizenden bladzijden volgeschreven over de nieuwe mode en gaat (bijna) iedereen nieuwe kleren kopen. Stel je voor dat iets dergelijks in de siertuin zou bestaan, zegt Willy Reynders. Zijn de nieuwe tuinen al uit? Wat zijn de trends van dit seizoen? Samenwerken Zijn tuinaannemers elkaars concurrenten? Neen. Onze concurrenten zijn de reisbureaus, de juweliers, de autodealers, de verkopers van jacuzzi s... Het geld dat naar hen gaat, kan niet meer in een mooie tuin worden geïnvesteerd. Wij tuinaannemers zijn collega s, en wij moeten samenwerken om onze sector te promoten. Tuinmode Om te beginnen moeten wij met een kwaliteitsaanbod klaarstaan op het moment dat een potentiële klant geld te besteden heeft. Wij moeten hem overtuigen met voorstellen waarvan hij zegt: knap, dat had ik nooit zelf kunnen bedenken. Kwaliteit moet er ook zijn in de uitvoering. Daarom pleit ik voor het inschakelen van meer specialisten. Niemand kan én een tuinplan tekenen én het plantwerk doen én een muurtje metselen én een terras leggen én de verlichting aanleggen. Wij moeten ons ook organiseren om tuinmodes te creëren. Door de kleinere bouwpercelen en de toename van het aantal appartementen krimpt het tuinvolume in dit land. Ons antwoord moet zijn: meerwaarde creëren in de vorm van tuinmode en trends die geregeld vernieuwing brengen en de omzet op peil houden. Tuinmodules Anderzijds vind ik dat de rendabiliteit van de tuinsector moet verhogen door een grotere efficiëntie. Er is een concept waarin die efficiëntie perfect samengaat met tuinmode : de tuinmodule. Omdat je een tuinmodule op de duur zo goed in de vingers hebt, dat je ze snel en toch kwaliteitsvol kunt realiseren, honderden keren opnieuw. In mijn ogen zijn modules absoluut geen minderwaardige vorm van tuinontwerp. Integendeel: modules zijn zo grondig uitgedacht en uitgetest, dat alle onvolkomenheden eruit verdwenen zijn. En als de tuinmode verandert, is een module gemakkelijk aan te passen. Kortom, de tuinmodule is een van de antwoorden op de uitdagingen van onze sector. Willy Reynders 79 SENSE OF GREEN

15 PUBLI Kant & Klaar Haag Mobilane BeLux bvba Hogesteenakker 7/5 B-9070 Heusden (Destelbergen) T: +32 (0) M: +32 (0) E: Een fris groene woonomgeving om na de werkuren tot rust in te komen, daar houdt iedereen van. Een boek lezen of barbecueën in de privésfeer van je afgeschermde tuin, doet je de dagelijkse beslommeringen al snel vergeten. Voortaan moet je echter geen jaren meer wachten totdat de hagen zijn dichtgegroeid. De Kant & Klaar Haag van Mobilane is een prachtige groene, dichte haag die onmiddellijk op natuurlijke wijze privacy geeft. Zeker voor een nieuw aan te leggen of te renoveren tuin is de Mobilane Kant & Klaar Haag een welkome oplossing. Deze haag kan in slechts een dag tijd eenvoudig geplaatst worden en tovert uw terrein instant om in een afgesloten tuin die je veiligheid en privacy biedt. De haag is geënt op kwaliteitsvolle Bekaert-draadrasters van 180 cm x 120 cm, 100 cm x 120 cm, of nu ook van 230 cm x 120 cm. Het geheel wordt in een biologisch afbreekbare kokosmat geplaatst en via sleuven in de grond gezet, waarbij de kokosmatten op ecologische wijze in de tuinaarde verteren. De hagen worden aan elkaar bevestigd door middel van speciale beugels, geplaatst op duurzame hardhouten palen van het FCS-keurmerk of ijzeren Bekaert-palen. Standaard of op maat Wie een Mobilane Kant & Klaar Haag in zijn tuin wil aanbrengen, heeft de keuze uit klimop (Hedera), bladverliezende haagbeuk (Carpinus) of de zomergroene beuk (Fagus), waar s winters sfeervol blad in blijft zitten. Naast de standaardoplossingen, biedt Mobilane ook kant-en-klare hagen op maat aan. Zo is er ook nog keuze uit Piracantha, Jasminum, Lonicera, Bigonia, Tecomaria, rozen etc. Ook bonte hagen behoren nu tot het uitgebreide aanbod: Hedera Helix White Ripple, Glacier, Goldchild & Green Ripple, telkens in 180 cm x 120 cm. Privacy & veiligheid De hagen worden gedurende 2,5 jaar professioneel gekweekt in de serres van Mobilane, en zijn optimaal geschikt voor onmiddellijk gebruik. De tuin krijgt meteen een volwassen uitzicht en zorgt naast privacy ook voor veiligheid. Door het gebruik van nauwelijks zichtbaar, kwalitatief hoogwaardig hekwerk belemmert de Mobilane Kant & Klaar Haag op een vriendelijke wijze de doorgang voor kinderen, huisdieren en anderen. Bijkomend voordeel is dat de Mobilane Kant en Klaar Haag altijd beschikbaar is, onafhankelijk van de weersomstandigheden of het groeitijdstip van de planten. Dankzij de kokosmatten kunnen ze op elk moment van het jaar aangeplant worden. 80

16 Toepassingen Een Kant & Klaar Haag heeft uiteraard ook nog vele andere toepassingen. Ze kan ook dienen als beschutting op een balkon, terras of daktuin. De hagen zijn leverbaar in hardhouten bakken met voldoende gewicht om een stevige storm te doorstaan. Heel mooi en effectief is het om de haag tussen de afscheiding met het buurbalkon te gebruiken. Bovendien bevordert de groene beschutting het leefklimaat voor andere beplanting op het balkon of de tuin. Maar ook voor bedrijfsterreinen garandeert het hekwerk van de Kant & Klaar Haag veiligheid op een natuurlijke en vriendelijke manier. Verder levert Mobilane groentoepassingen voor gevelbegroeiing, maar ook bodembedekkende matten behoren tot het aanbod. SENSE OF GREEN

17 PUBLI Vangronsveld Verlichting & Electro De juiste sfeer creëren met het juiste licht Aan de Maastrichterstraat in Bilzen ligt het statige gebouw van Vangronsveld Verlichting & Electro. Wie voor de etalageruit staat, ziet in slechts één enkele oogopslag dat deze specialist een ruim en gespecialiseerd verlichtingsaanbod in huis heeft. Voordat je het zelf beseft, sta je tussen de prachtige armaturen en spotlights te grasduinen op zoek naar de juiste verlichting voor binnen of buiten. Hoewel ze allebei al actief waren in de zaak, vervullen Peter Vangronsveld en zijn echtgenote Inge Plusquin pas sinds de overname in 2007 hun rol als zaakvoerder. Werpen we een blik in het verleden, dan zien we dat de wortels van Vangronsveld teruggaan tot in 1968, toen vader Vangronsveld een installatiebedrijf oprichtte. Eind jaren tachtig is Vangronsveld ook gestart met de verkoop van verlichting. Brede waaier Vandaag biedt Vangronsveld zowel binnen- als buitenverlichting aan in de meest uiteenlopende stijlen en van verschillende merken. Van klassiek tot modern en hedendaags. Merken die in het oog springen voor de technische verlichting zijn onder meer Delta Light, Wever en Ducré en Kreon. Tot de designbrands behoren onder meer Brand & Van Egmond, Artimide en Fortana Arte. Terwijl Aldo Bernardé, Bega en Royal Potania enkele veelbelovende namen zijn wat de buitenverlichting betreft. Daarnaast kunnen ook doe-het-zelvers bij Vangronsveld terecht voor installatiematerialen. Hoge druklampen Al meer dan twintig jaar is de familie Peters klant bij Vangronsveld. Om het gloednieuwe complex de juiste uitstraling mee te geven, riep de familie de hulp in van Vangronsveld. We hebben de bekabeling voor onze rekening genomen, vertelt Peter Vangronsveld. Dat betekent dat we ook alle leidingen hebben gekapt voor de binnen- en de buitenverlichting. Voor het plein opteerde de familie voor drie hoge lichtmasten die met hogedruklampen worden verlicht. We hebben ook de stroomvoorziening in orde gebracht voor de pompen, voor de afwatering en beregening. Ook voor de binnenverlichting werden hogedruklampen gebruikt omdat deze een hoge lichtopbrengst én een laag verbruik hebben. Verder hebben we ook de stroomvoorziening voor de laadkades en poorten op punt gesteld. 82

18 Indirect licht Naast de groeiende interesse voor hogedruklampen, merkt de verlichtingsspecialist dat ledverlichting ook buiten steeds meer zijn opwachting maakt. Daar waar men vroeger opzichtige lantaarns plaatste voor functioneel gebruik, zien we dat oriëntatieverlichting met ledlampjes erg in zijn. Aan het creëren van sfeer in de tuin wordt almaar meer aandacht aan besteed. Andere indirecte verlichting kan gebeuren via spotjes in de grond of op de grond. In tegenstelling tot vroeger, maakt men nu ook meer gebruik van verschillende kringen die men met een afstandsbediening kan afstemmen. Op die manier kan men, al naargelang de stemming waarin men zich bevindt, de tuin van de gepaste verlichting voorzien. Lichtplan Naast particulieren, komen er bij Vangronsveld ook heel wat tuinarchitecten en tuinaanleggers over de vloer. Aangezien we heel wat ervaring hebben met het opmaken van lichtplannen, vinden ook mensen uit de groensector hun weg naar hier. Telkens weer hebben we oor naar de wensen van de klanten waarna we rekening houdend met hun behoeften en budget een mooi ontwerp afleveren. Daarbij hebben we oog voor de sfeer die er moet worden opgeroepen, maar besteden we ook ruime aandacht aan het uitkiezen van de gepaste lampen. Ze moeten immers niet alleen mooi ogen, maar ook energiezuinig zijn. Want wat heb je aan een mooi uitgelichte tuin, waarvan de energiekosten de pan uitswingen?, besluit Peter Vangronsveld. Verlichting VANGRONSVELD bvba Maastrichterstraat 48 B-3740 Bilzen T: +32 (0) E: SENSE OF GREEN

19 LENAERS AFSLUITINGEN NV - CLÔTURES SA LENAERS I ZEEPSTRAAT 16 I 3740 BILZEN TEL FAX WWW. LENAERSAFSLUITINGEN.BE

20 LENAERS Een schuifpoort als stijlvol sluitstuk PUBLI Meer info op De tuin is een verlengstuk van de hedendaagse woning. Het hoeft dan ook geen betoog dat ook de omheining mee evolueert met actuele woon- en architectuurtrends. Betafence heeft dat goed begrepen. Met de residentiële schuifpoorten Modivia en Antrachic, de verzamelnaam voor alle stijlvolle omheiningen in antracietgrijs, biedt Betafence voor iedere woonstijl wat wils! Iets meer cachet geven aan de omheining kan met Antrachic, een moderne combinatie van afscherming en stijlvol wonen. Het elegante antracietgrijs geeft net dat tikkeltje meer uitstraling aan de afsluiting en past perfect bij hedendaagse bouwmaterialen. Zowel de klassieke paneelafsluiting Bekafor Classic, het decoratieve paneelafrasteringssysteem Bekafor Prestige, als Pantanet Family de afrastering uit geplastificeerd gelast gaas op rollen worden voortaan aangeboden in antracietgrijs. En uiteraard zijn ook de poorten, palen en toebehoren beschikbaar in dezelfde tint. Vinger aan de pols Deze innovatie is trouwens het resultaat van een uitgebreide enquête die Betafence organiseerde in tal van winkelpunten en waarbij bijna zestig procent van de bevraagde consumenten te kennen gaf een duidelijke voorkeur te hebben voor antracietgrijs voor de omheining. Inspelen op trends Ook de residentiële Modivia is het uitgesproken bewijs dat Betafence inspeelt op hedendaagse trends. Elke schuifpoort is anders, want er zijn ongekend veel mogelijkheden om van de poort een persoonlijke creatie te maken, zowel wat invulling van de poortvleugel als wat kleurkeuze betreft. De integratie van de automatische Modivia in een compleet omheiningssysteem, met mogelijke installatie van componenten voor veiligheids- en toegangsbeheer, beantwoordt volkomen aan de huidige vraag naar privacy en veiligheid. 85 SENSE OF GREEN

Portret: Dominique Brichet Corner: Imcobel Studiedienst: Altijd aan uw zijde

Portret: Dominique Brichet Corner: Imcobel Studiedienst: Altijd aan uw zijde België-Belgique P.P./P.B. B-726 Bureau de dépôt Liège X Het magazine van de professional uit de autohandel en -reparatie en de aanverwante sectoren 129 135 Tweemaandelijks informatietijdschrift Maart/April

Nadere informatie

Jonge telers als gastredacteur

Jonge telers als gastredacteur Maart 2014 2 [ 12 ] Dirk van Geest, Albert Solleveld en Bart van Os Jonge telers als gastredacteur Spotlight Orchidee [ 18 ] [ 30 ] [ 34 ] [ 38 ] Chaotische creatievelingen gezocht! Cao is toe aan moderniseringsslag

Nadere informatie

DENKEN & DOEN OVER BEDRIJFSSTRATEGIE, JURIDISCHE STRUCTUUR EN KRITISCHE SUCCESFACTOREN

DENKEN & DOEN OVER BEDRIJFSSTRATEGIE, JURIDISCHE STRUCTUUR EN KRITISCHE SUCCESFACTOREN DENKEN & DOEN OVER BEDRIJFSSTRATEGIE, JURIDISCHE STRUCTUUR EN KRITISCHE SUCCESFACTOREN DENKEN & DOEN ONDERNEMEN IS netwerken, communiceren en onderhandelen ONDERNEMEN IS omgaan met externe factoren ONDERNEMEN

Nadere informatie

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion):

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financial Management - Mergers & Acquisitions Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders zomer 2008 nr. 3 Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Ondernemen

Nadere informatie

Vernieuwing voor verbetering

Vernieuwing voor verbetering info jaargang 3 - juni 2013 - driemaandelijkse uitgave - nr. 02 Vernieuwing voor verbetering Exit Deschacht Plastics, enter Deschacht TROTS Met enige trots kan ik u vertellen dat ALLE plannen die we in

Nadere informatie

Een groen datacenter goed voor milieu én portemonnee

Een groen datacenter goed voor milieu én portemonnee Maart 2008 - n r 3 The Future Runs on System z Business Resiliency: vertrouwensbasis voor zakelijke relaties Een geïntegreerde benadering van IT-beveiliging Een groen datacenter goed voor milieu én portemonnee

Nadere informatie

Nooit meer een off-day

Nooit meer een off-day JUNI 2015 WWW.VALUECHAIN.BE Nooit meer een off-day Industrie 4.0 en de ethische implicaties van altijd in het netwerk te zitten VERDER IN DIT NUMMER: STERKE AUTOMATISERING VOOR WEHKAMP - HET NIEUWE MAGAZIJN

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Carrosserie. Dossier. Eddy Lanhove. Het magazine van de professional uit de autohandel en -reparatie en de aanverwante sectoren

Carrosserie. Dossier. Eddy Lanhove. Het magazine van de professional uit de autohandel en -reparatie en de aanverwante sectoren België-Belgique P.P./P.B. B-726 Bureau de dépôt Liège X Het magazine van de professional uit de autohandel en -reparatie en de aanverwante sectoren 129 137 Tweemaandelijks informatietijdschrift Juli/Augustus

Nadere informatie

# 191. "We willen een onmisbare IT-speler worden" STEPHAN DAEMS EN LUC DE CLERCK CEGEKA. BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot!

# 191. We willen een onmisbare IT-speler worden STEPHAN DAEMS EN LUC DE CLERCK CEGEKA. BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot! HET MAGAZINE IN HET HART VAN DE ONDERNEMING # 191 APRIL JUNI 2010 BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot! PERSONEEL AANWERVEN Met of zonder niet-concurrentiebeding? GROEIENDE KMO'S Wanneer een financieel

Nadere informatie

De regeldruk in dit land is bizar

De regeldruk in dit land is bizar November 2013 5 [ 18 ] Irma Zwinkels De regeldruk in dit land is bizar Uitgelicht Komkommer & Potplanten [ 14 ] [ 28 ] [ 32 ] [ 44 ] Vaak gebrek aan afzetstrategie Wie zet de geldkraan weer open? Topondernemer

Nadere informatie

Een inspirerende partner

Een inspirerende partner Jaarverslag 2009 2 Een inspirerende partner 1900 medewerkers telt SD Worx vandaag. Ongetwijfeld staan sommigen onder hen dicht bij u. Via het kantoor in uw buurt, misschien. Of via het aanbod dat ze voor

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Interview Paul Maas, Rode Kruis Eindhoven Remcoh is snel en flexibel. Innovatie & Trends Windows 8 & werken in de cloud

Remcoh MAGAZINE. Interview Paul Maas, Rode Kruis Eindhoven Remcoh is snel en flexibel. Innovatie & Trends Windows 8 & werken in de cloud magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 2 de editie 2013 www.remcoh.nl Proactief meedenken met Alphacan Interview Paul Maas, Rode Kruis Eindhoven Remcoh is snel en flexibel Innovatie & Trends Windows

Nadere informatie

succesfactoren Thema: 30 jaar Acto Doodtij: hét moment voor meer transparantie Zeven trends in de servicemarkt

succesfactoren Thema: 30 jaar Acto Doodtij: hét moment voor meer transparantie Zeven trends in de servicemarkt succesfactoren over organisatie, processen, software en portfolio nummer 10, augstus 2010 Acto Informatisering MAGAZINE Thema: 30 jaar Acto Ir. J.G. van Noort, algemeen directeur Acto: Doodtij: hét moment

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD E-COMMERCE

DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD E-COMMERCE DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD LEES MEER OP WWW.SLIMONLINESHOPPEN.BE E-COMMERCE Februari 2015 ONLINE KAN

Nadere informatie

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave in het nieuws Voorjaar 2005, verhuisuitgave Klaar voor de toekomst Een verhuizing is een belangrijke mijlpaal voor een bedrijf. Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen

Nadere informatie

Tuinbouw. Dé vakbeurs voor de hele tuinbouwsector HAL HARDENBERG GORINCHEM VENRAY. Thema: Veranderen. Beursmagazine TBR GORINCHEM.

Tuinbouw. Dé vakbeurs voor de hele tuinbouwsector HAL HARDENBERG GORINCHEM VENRAY. Thema: Veranderen. Beursmagazine TBR GORINCHEM. Onder Glas Het maandelijkse vakblad voor de glastuinbouw Februari 2015 Jaargang 12 Beursmagazine TBR GORINCHEM Thema: Veranderen Evenementen HAL HARDENBERG GORINCHEM VENRAY Tuinbouw Dé vakbeurs voor de

Nadere informatie

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 Microsoft Dynamics ERP is er ook voor u. Samen met onze gekwalificeerde partners bieden we de juiste oplossing voor uw branche. VOORWOORD De ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

NATIONALE HOUTBEURS. www.lmbbrink.nl VAKKRANT VOOR DE BOSBOUW EN HOUTINDUSTRIE 20 10 14 EDITIE 01 JAARGANG 01 DE BOSBOUW IS EEN UITGAVE VAN DE

NATIONALE HOUTBEURS. www.lmbbrink.nl VAKKRANT VOOR DE BOSBOUW EN HOUTINDUSTRIE 20 10 14 EDITIE 01 JAARGANG 01 DE BOSBOUW IS EEN UITGAVE VAN DE DE BOSBOUW IS EEN UITGAVE VAN DE VAKKRANT VOOR DE BOSBOUW EN HOUTINDUSTRIE 20 10 14 EDITIE 01 JAARGANG 01 02 03 AVIH op de bres voor mens, hout, bos en natuur PEFC Boscertificering nu ook voor Nederlands

Nadere informatie

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory November 2012 Jaargang 25 #8 Special retail & logistiek Elke kans om ons proces te automatiseren, grijpen we aan. Serge Turel, Euro-Events Hoogvliet kiest voor QlikView voor inzicht in onze winkelresultaten.

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Metaalsector toont veerkracht WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 1 2011 REVUSS Van Rijbroek Staalbouw heeft passie voor staal

het ONDERNEMERS Metaalsector toont veerkracht WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 1 2011 REVUSS Van Rijbroek Staalbouw heeft passie voor staal NR. 1 2011 het ONDERNEMERS REVUSS B E L A N G Metaalsector toont veerkracht Van Kessel Machinefabriek: specialist in verspanende bewerkingen Gritstra: ruim 25 jaar specialist in metaalconservering Van

Nadere informatie

GELDERMALSEN SPECIAL 2013

GELDERMALSEN SPECIAL 2013 GELDERMALSEN Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen SPECIAL 2013 Bijeenkomsten

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Bruggenbouwer tussen ondernemers en gemeente WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

het ONDERNEMERS Bruggenbouwer tussen ondernemers en gemeente WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL het ONDERNEMERS B E L A N G Bruggenbouwer tussen ondernemers en gemeente WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL het ONDERNEMERS B E L A N G 08 11 13 23 Inhoud Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel

Nadere informatie

Driemaandelijks vakblad voor de gevelsector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel

Driemaandelijks vakblad voor de gevelsector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel FAÇADE 32 2009-4 November- December 2009 Post P209316 Driemaandelijks vakblad voor de gevelsector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel Afgiftekantoor Gent X In

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

HollandWerkt. 08 Unit4 en Hollandridderkerk bundelen hun krachten. 13 Hollandridderkerk, een echt familiebedrijf...

HollandWerkt. 08 Unit4 en Hollandridderkerk bundelen hun krachten. 13 Hollandridderkerk, een echt familiebedrijf... Het relatiemagazine van hollandridderkerk 2012 #2 06 De geheimen van SecuredDocuments 08 Unit4 en Hollandridderkerk bundelen hun krachten 13 Hollandridderkerk, een echt familiebedrijf... HollandWerkt Print

Nadere informatie

Een mooi huwelijk tussen Exact en VCD CSS

Een mooi huwelijk tussen Exact en VCD CSS Januari 2012 Jaargang 25 #3 SPECIAL NCT bereikt doel via toekomstbestendige oplossing van VCD CSS Exact Globe en Docdata zijn nu prima gekoppeld Castelijn & Beerens Koppeling Exact met VisionPlanner is

Nadere informatie