Onder één paraplu! nr BedrijfsBelang is een nieuwsbrief van Ondernemerskring Heerenveen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onder één paraplu! nr 01 03-2012. BedrijfsBelang is een nieuwsbrief van Ondernemerskring Heerenveen"

Transcriptie

1 nr BedrijfsBelang is een nieuwsbrief van Ondernemerskring Heerenveen 2 Weer een (her)certificering gehaald! 2 Nieuwe periode, nieuw plan van aanpak 3 Foppe de Haan nodigt u uit 4 De drie wijkagenten 5 Bouwbesluit Brandveiligheid Nieuw: het mobiele intelligente camerasysteem 6 Koperdieven 7 O - O - O 8 Bedrijven met een AED 8 IkMeld.nl - heeft u zich al eens gemeld? Onder één paraplu! Als voorzitter van de Ondernemerskring Heerenveen (OKH) maak ik graag gebruik van de mogelijkheid om het voorwoord voor de eerste Bedrijfsbelang in de nieuwe setting van onze vereniging te schrijven. Per 1 januari jongstleden zijn de OKH en CWH onder één bestuurlijke papaplu georganiseerd. Geen plu voor de regen, maar één met vrolijke kleuren, te gebruiken voor een vereniging met commissies van en voor ondernemers met de focus op een zonnig ondernemersklimaat in de gemeente Heerenveen. Een klimaat waarin belangenbehartiging en projecten in uitvoering dicht bij elkaar én dicht bij de leden ondergebracht zijn. Op de nieuwe OKH-website kunt u zien welke activiteiten en bijeenkomsten er zijn, welk nieuws er is en uiteraard staat er ook een overzicht van de OKH-leden op. En t mooie is, dat de site via een inlogcode door de leden aan te vullen is met bedrijfsgegevens en foto s van de vertegenwoordigers! De informatie via wordt binnenkort opgenomen op de OKH-website. Het bestuur van de OKH en de bestuursleden van de Commissie CWH hopen dat deelnemers die nog geen lid van de OKH zijn dit alsnog worden. Om de meerwaarde van een lidmaatschap zelf te kunnen ervaren, biedt de OKH deze ondernemers voor het jaar 2012 graag een lidmaatschap aan. Beoogd wordt dat de leden elkaar weten te vinden, zodat we elkaar met producten en diensten kunnen versterken en zo meerwaarde genereren. Daar zetten we ons voor in als bestuur en natuurlijk richten we ons ook op nieuwe kansen. Heerenveen biedt aantrekkelijke mogelijkheden om te ondernemen en die mogelijkheden willen we graag verder uitbreiden. Uiteraard doen we dat graag met inbreng van de leden. Ideeën, vragen en opmerkingen van uw zijde zijn dan ook van harte welkom! Nu de vorst uit de grond is verdwenen en er weer een zomerseizoen aanstaande is, wens ik alle ondernemers een - in alle opzichten - zonnig seizoen toe! Marian Bakker - voorzitter OKH 1

2 Weer een (her)certificering gehaald! Op woensdag 8 februari 2012 zijn de bedrijventerreinen van Heerenveen-Noord en de Kavels/IBF gehercertificeerd. Vanaf nu ontvangen zij een gezamenlijk KVO-B certificaat voor Continue Samenwerken. Heerenveen-Zuid is voor het eerst gecertificeerd en heeft het certificaat Basis Samenwerken ontvangen. De certificaten worden aan de gemeente, brandweer, politie en ondernemersvereniging uitgereikt, die een nieuw convenant zullen tekenen voor verdere samenwerking. Meer hierover vindt u op de volgende pagina. Nieuwe periode, nieuw plan van aanpak De werkgroepen van Heerenveen-Noord, de Kavels/IBF en Heerenveen-Zuid zijn samengevoegd in één KVO-B Beheersteam. Er is voor zowel Heerenveen-Noord en de Kavels/IBF, als voor Heerenveen-Zuid een nieuw plan van aanpak opgesteld met aandacht voor een aantal belangrijke nieuwe zaken. In het nieuwe samengevoegde KVO-B Beheersteam zijn ondernemers van alle (deel)terreinen, politie, brandweer, gemeente en de beveiliger vertegenwoordigd. Tevens wordt ondersteuning geboden vanuit het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Het nieuwe plan van aanpak bevat terugkerende maatregelen zoals het organiseren van een jaarlijkse dag- en nachtschouw, het communiceren van lopende zaken naar ondernemers, het geven van (preventie)- advies, het inventariseren (en aanpakken) van knelpunten rondom het beheer, onderhoud en verkeerssituaties en het aanbieden van een collectief beveiligingspakket. Nieuwe zaken waar de werkgroep de komende periode aandacht aan zal gaan besteden zijn: > Adviesbijeenkomst na inbraak Wanneer er een inbraak is geweest bij een bedrijf op het terrein, worden de bedrijven in de nabije omgeving op heel korte termijn namens de politie opgeroepen voor een bijeenkomst. Hier zal de politie (indien nodig aan de hand van de camerabeelden) u informatie, advies en tips geven over de betreffende zaak. Wat uw buurman overkomt, kan u namelijk ook overkomen. Alertheid en (gezamen lijke) aanpak van knelpunten zijn daarom belangrijk. > Verbeteren van aangifteprocedures De werkgroep zal er op toezien dat een inbraak bij een ondernemer op snelle wijze wordt afgehandeld. Wanneer u een inbraak heeft gemeld, wordt dit door de wijkagent doorgegeven aan de servicecoach van Trigion. Deze servicecoach neemt ter plekke uw aangifte op en handelt dit af met de politie. Zo blijven de onderlinge contacten goed gewaarborgd en hoeft u niet onnodig lang op het bureau te wachten. Niet alleen de werkgroep, maar ook de politie is op dit moment op zoek naar mogelijkheden om het doen van aangifte nog makkelijker te maken. > Realisatie calamiteitenplan op industrieterrein t Kanaal Bedrijventerrein t Kanaal heeft de alarmbel geluid over de ontsluiting van dit terrein. Er is slechts één ontsluitingsweg en als deze wordt geblokkeerd bij een calamiteit (bijvoorbeeld bij een grote brand), dan kan men geen kant op. Deze kwestie is in middels meerdere keren besproken tijdens de bestuursoverleggen en het jaarlijkse overleg waarbij ook de burgemeester aanwezig was. De burge meester was niet bekend met dit probleem, maar ziet wel degelijk noodzaak om dit op te lossen. De gemeente heeft aangegeven een calamiteitenplan op te stellen voor dit bedrijventerrein, zodat men niet voor verrassingen komt te staan. Zoals genoemd heeft de werkgroep ook voor Heerenveen-Zuid aan de hand van de resultaten uit de enquête, de dag- en nachtschouw en de incidentencijfers een plan van aanpak opgesteld voor de komende twee jaar. Enkele speerpunten zijn: > Onderzoek naar cameratoezicht vervolgen; > Onderzoek naar verbetering huisnummering en bebording op het terrein; > Inventariseren van verkeerstechnische knelpunten en waar nodig verbeteren; > Adviesbijeenkomsten namens politie organiseren direct na inbraak; > Verbeteren van aangifteprocedures. 2

3 Foppe de Haan nodigt u uit Zoals op de vorige pagina gemeld is er op woensdag 8 februari 2012 een audit geweest. De terreinen van Heerenveen-Noord zijn voor de derde keer gecertificeerd, de Kavels/IBF voor de tweede keer en Heerenveen-Zuid voor de eerste keer. Alle terreinen hebben het certificaat voor het Keurmerk Veilig Onder nemen voor Bedrijventerreinen behaald! De certificaten zullen worden uitgereikt door een speciale gast met een bijzonder verhaal: Foppe de Haan! Om dit te vieren nodigen Friesland College, de OKH en onze speciale gast Foppe de Haan u uit om de ondertekening van de convenanten (voor verdere samenwerking) en de uitreiking van deze certificaten bij te wonen. Aanwezig zullen zijn de ondernemersvereniging, politie, brandweer en uiteraard de nieuwe burgemeesters van Heerenveen en Skarsterlân: Tjeerd van der Zwan en Mary Looman-Struijs. De certificaten zullen worden uitgereikt door Foppe de Haan. Datum: dinsdag 27 maart 2012 Tijdstip: t/m uur Locatie: Friesland College, Saturnus 7 te Heerenveen Om te zorgen dat er voldoende stoelen, tafels, hapjes en drankjes aanwezig zijn, willen wij u vragen uw komst vóór 26 maart door te geven via Bij voorbaat dank hiervoor! Naast de uitreiking van deze certificaten en een bijdrage van Foppe de Haan over samenwerking tussen overheid, onderwijs en onder nemers, komen voor u als ondernemer belangrijke onderwerpen aan bod zoals: > Kortingsmogelijkheden op uw verzekeringen Indien een ondernemer op een KVO-B gecertificeerd terrein óók deelnemer is aan de collectieve beveiliging, zijn verzekeraars bereid om (fikse) kortingen te geven op de verzekeringen van bijvoorbeeld uw bedrijfspand. > Samenwerking Friesland College Voor de (her)certificeringen is de afgelopen jaren actief samengewerkt met het Friesland College in Heerenveen. Omdat de ondernemersvereniging het belangrijk vindt om studenten te betrekken bij projecten rondom het bedrijfsleven, is besloten om nog meer van elkaars kennis en kunde gebruik te maken. > Pilot ANPR camera s Kavels/IBF Op de bedrijventerreinen van Heerenveen-Noord en de Kavels/IBF zijn sinds 2009 intelligente camera s actief. De ondernemersvereniging zal binnenkort starten met een pilot op de Kavels/IBF waarbij gebruik wordt gemaakt van camera s die kentekens registreren. Wij hopen u tijdens deze bijeenkomst te mogen verwelkomen zodat we u op de hoogte kunnen brengen van de activiteiten die de ondernemersvereniging, nu en in de toekomst, op stapel heeft staan. Wij zorgen er voor dat het ondernemen op de bedrijventerreinen van Heerenveen voor u veilig en aantrekkelijk blijft. 3

4 De drie wijkagenten We vinden het belangrijk dat u bekend bent met de gezichten van de politie en dat u weet hoe u hen kunt bereiken. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer , waarbij u kunt vragen naar de betreffende wijkagent of het wijksecretariaat te Heerenveen. Mocht de wijkagent op dat moment niet bereikbaar zijn dan kunt u altijd direct een afspraak maken. Verder zijn er een aantal spreekuren in de wijken waar ondernemers en burgers zo binnen kunnen lopen om bepaalde zaken ten behoeve van de politie te bespreken. Jelte Bouma Anne Louwsma Johannes Bron Spreekuren * Heerenveen-Zuid Johannes Bron maandag (oneven week) uur Skoatterhûs (nu nog de Rank) - Oudeschoot De Kavels/IBF en Leeuwarderstraatweg Anne Louwsma dinsdag uur MFC De Spil (ruimte van het wijkteam) - Skoatterwâld Kanaal, Businesspark Friesland (-West), Haskerveen en Nijehaske Jelte Bouma dinsdag uur wijkcentrum De As ruimte van het wijkteam) - De Greiden * Door een spoedklus of ziekte kan het zijn, dat een spreekuur vervalt. telefoon:

5 Bouwbesluit Brandveiligheid 2012 Van alle loze meldingen die bij de brandweer binnen komen zijn 80% afkomstig van een brandmeldinstallatie. Dit houdt in dat de brandweer jaarlijks ongeveer maal uitrukt voor een loos alarm uit een brandmeldinstallatie, dit is elke dag 130 meldingen, dus elk uur rukt de brandweer ongeveer 5 maal voor niets uit! Met de projecten NUT (Nodeloze Uitrukken Terugdringen) en STOOM (Structureel Terugdringen Onechte en Ongewenste Meldingen) wordt de weg ingeslagen om het aantal loze meldingen minimaal te halveren. Eén van de speerpunten uit deze projecten is in te zetten op de eigen verantwoordlelijkheid. Wijziging regelgeving Per 1 april wijzigt de regelgeving op het gebied van bouwen. Het Bouwbesluit met hierin geïntegreerd het Gebruiksbesluit zal op die datum van kracht worden. Als eerste resultaat van het project NUT komen per 1 april veel verplichte doormeldingen voor brandmeldinstallaties te vervallen. De AlarmServiceCentrale van Trigion is de langst bestaande Particuliere Alarm Centrale van Nederland (PAC1). Zij hebben vele jaren ervaring in het afhandelen van alarmen en videoverificatie. De PAC neemt bij een melding contact op met de brandweer. Omdat er geen kwaliteitscontrole op dergelijke installaties is moet een melding van te voren geverifieerd worden. Dit moet ook blijken uit het protocol dat de PAC samen met de klant opstelt: wat te doen bij een brandalarm. De kosten van een aansluiting/doormelding naar een PAC kan een voordeel opleveren van minimaal 40% ten opzichte van een doormelding naar een Regionale Alarm Centrale. Er bestaat sinds januari 2012 de mogelijkheid deze brandmeldinstallaties via een PAC (Particulier Alarm Centrale) te laten door - melden naar de AlarmServiceCentrale van onze collectieve beveiliger Trigion. Binnenkort nemen wij telefonisch contact met u op om vrijblijvend een afspraak te maken. Heeft u na het lezen van deze brief direct al vragen? Neemt u dan contact op met Bas Janssen, salesmanager AlarmServiceCentrale Trigion, op telefoonnummer of via Nieuw: het mobiele intelligente camerasysteem In onze huidige samenleving is camerabewaking nauwelijks meer weg te denken. Heerenveen-Noord en de Kavels/ IBF zijn sinds eind 2009 als eerste bedrijventerreinen in Noord Nederland voorzien van collectieve camera s. Deze systemen vergen een belangrijk traject van projectie en installatie. Trigion Beveiligingstechniek beschikt sinds kort over een aantal mobiele intelligente camerasystemen die voor een bepaalde periode op elk moment en op elke plaats inzetbaar zijn. Voorbeeld van een locatie waar deze mobiele camerasystemen ingezet kunnen worden is op bedrijventerreinen waar (nog) geen vaste camera s staan en/of bij de bouw van een nieuw pand. Enkele sterke eigenschappen van het mobiele camera systeem zijn: > Plug & Play: snelle levering en plaatsing, degelijk en mobiel > Intelligente software, alarmering ongewenste personen en voertuigen > Voorkomt onnodige opvolging en vermindert valse alarmmeldingen > Grotere pakkans, prioriteit één politie > 24 uur per dag kijken op uw bouwplaats > Kostenbesparend Voor vragen over dit systeem kunt u contact opnemen met Jacob Miedema, salesmanager van Trigion:

6 Koperdieven Het boevengilde is een specialisme rijker: de koperdief. Steeds vaker slaat hij toe en niet zonder gevaar voor eigen leven. Zo gebeurt het wel eens dat een koperdief bij een spoorleiding iets te veel spanning op zijn vingers krijgt en aldus het loodje legt. En onlangs nog kon de politie een koperdief in de kraag vatten omdat hij bij het loshalen van een bliksemafleider bij een kerk van het dak was gevallen. Beroepsrisico, zullen we maar zeggen. In andere delen van de koperwereld ligt het thema van ondernemersrisico tegenwoordig een stuk gevoeliger. Toen halverwege de jaren negentig de meeste gemeentelijke radio- en televisienetwerken werden overgenomen door private kabelbedrijven, begonnen die enthousiast de verouderde kopernetwerken te moderniseren. Het aanbod aan televisiekanalen groeide en ook werden toepassingen als internettoegang en telefonie via de kabel mogelijk. Een fikse investering, waarbij de exploitanten natuurlijk wel op een bepaalde terugverdienperiode rekenden. Door het comprimeren van data, traffic management en het knijpen van populaire diensten proberen de kabelbedrijven het kopertijdperk zo lang mogelijk te rekken. De kosten voor dit ongevraagde management vinden uiteindelijk hun weerslag in de maandelijkse nota voor de gebruiker. Het niet direct kunnen verglazen van alle verbindingen vind ik persoonlijk echter minder kwalijk dan het publiciteits offensief van de kabelexploitanten, waarin glashard wordt beweerd dat 90% van de provincie Friesland via het kopernetwerk al breedband heeft. Voor de kabelaars gooit de snelle opkomst van glasvezel echter roet in het eten. Want hoewel ze inmiddels aanzienlijke delen van hun netwerk hebben verglaasd, blijft het laatste stuk koperkabel van wijkcentrale naar meterkast een zwakke schakel in de digitale ketting. Voor thuisgebruik levert dit nog niet direct zwaarwegende problemen op, maar de toenemende vraag naar bandbreedte en stabiliteit voor innovatieve, zakelijke toepassingen loopt binnen afzienbare tijd keihard klem op de koperkabel. Koperdieven of niet? Ik laat het oordeel graag aan u. Maar wat ik wel kan zeggen, is dat de ondernemer die nu overstapt op glasvezel in elk geval niet langer een dief van eigen beurs is. Want glasvezel maakt breedbanddiensten mogelijk waarvoor koper simpelweg te traag is. Vandaag al en morgen helemaal. Chris Jellema Fryslân Ring FOKKE & SUKKE BEGEVEN ZICH OP HET DIEVENPAd maar ze hebben dat koperdraad... beveiligd met stroom of zo 6

7 O - O - O Vanuit de redactie kregen we het verzoek de Commissie Arbeid & Onderwijs in de spotlight te zetten en dat doen we natuurlijk graag. De Commissie A&O houdt zich bezig met vraagstukken en initiatieven, waarbij ondernemers verbonden worden met onderwijs en overheid en andersom. Dit omdat er volop gezamenlijke belangen zijn. De Commissie A&O bestaat uit twee OKH-bestuurs leden en vertegenwoordigers van de gemeente, scholen en ondernemers. Gezamen lijk werken zij aan meer en effectievere samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. In 2011 was het thema: Het DNAprofiel van je medewerker. In drie bijeenkomsten werd algemene personele informatie gegeven, gevolgd door het delen van kennis over (blijven)de fysieke inzetbaarheid en mentale weerbaarheid van personeel. De vierde bijeenkomst, die dit jaar op de rol staat, zal gaan over scholing: van medewerkers van de toekomst, tot nascholing voor medewerkers van nu. De focus van de Commissie A&O ligt op het netwerk van Heerenveens. De werkwijze is praktisch en vanuit een aantal speerpunten. Het beoogde resultaat, het invullen van gastlessen, docentenstages, multidisciplinaire leerwerkplekken, open bedrijvendagen en dergelijke. Naast mogelijkheden binnen het huidige voort gezette MBO-onderwijs in Heerenveen, wil de commissie een netwerk met HBO en andere kennisinstellingen opbouwen. Tot slot worden er in samenwerking met het KvK Ondernemersplein Fan Fryslân projecten ontwikkeld. De eerste input daarvoor is in voorbereiding en daarvoor heeft de commissie u binnenkort nodig. Over niet al te lange tijd wordt u verzocht om mee te doen aan een enquête of aan een interview. Doelstelling hiervan is voor branches zoals financiële dienstverlening, zorg en techniek maatwerk te kunnen blijven bieden met betrekking tot wat gevraagd wordt binnen een bedrijf, in combinatie met wat geleerd wordt op school. Een leven lang leren, noemen ze dat dan en wees eerlijk, niemand van ons is toch te oud om te leren. En, wij leren ook graag van u! De Commissie A&O houdt zich daarom aanbevolen voor suggesties op het terrein van Arbeid & Onderwijs. U bereikt ons via Marian Bakker en Bauke IJntema OKH - Commissie Arbeid & Onderwijs Het DNA-profiel van je medewerker 7

8 Bedrijven met een AED Bent u ook in het bezit van een AED? Laat dit dan weten via Businesspark Friesland: Bedderie de Boer Jousterweg 34 Businesspark Friesland West: De Haske Publications BV Businesspark Friesland-West 15 ViaData Businesspark Friesland-West 45 Businesspark Nijehaske: Vellinga Adfysio Bokslee 4/6 Militair Geneeskundig Haskeruitgang 101 Logistiek Centrum (o.a. bij de portiersloge) Haskerveen: G4S - Training & Opleiding Duitslanddreef 29 De Kavels/IBF: Balink Glas & Aluminium Mercurius 20 Beenen BV Mercurius 22 Brant Visser en Zonen Venus 12 Distributiecentrum Lidl Heerenveen Mercurius 14 Kanaal: Energieservice Friesland BV De Werf 1 Filtrair BV De Werf 16 Mokobouw BV De Ynfeart 3 Noppert BV Wetterwille 31 VDL Berkhof Wetterwille 12 Wenau Transport & Cleaning BV It Kylblok 4 IkMeld.nl - heeft u zich al eens gemeld? Hierbij willen wij u nogmaals op de hoogte brengen van het bestaan van het digitale meldpunt, speciaal ontwikkeld vanuit de werkgroep om u als ondernemer snel te ontlasten van zaken waar u zich aan stoort. Via dit meldpunt kunt u heel eenvoudig zaken bij ons onder de aandacht brengen, zonder dat u daarvoor lang aan de telefoon hoeft te blijven. U vult op een aantal gegevens in en de melding komt dan, georganiseerd op categorie, terecht bij de juiste contactpersoon. Een melding betreffende beheer en onderhoud komt bijvoorbeeld bij de gemeente terecht en een melding over overlast/ criminaliteit bij de politie (allen vertegenwoordigd in de werkgroep). Op deze manier kan uw melding snel afgehandeld worden. Indien nodig worden deze meldingen teruggekoppeld naar de werkgroep KVO-B die zoekt naar oplossingen voor het probleem. Voorbeeld: parkeerproblemen Kavels/IBF Een melding die onlangs is gedaan door een ondernemer heeft betrekking op de parkeerproblemen op de Kavels/IBF ten tijde van voetbalwedstrijden. Tijdens deze avonden wordt veel op de openbare weg geparkeerd, wat als erg hinderlijk wordt ervaren. Deze melding is teruggekoppeld naar de werkgroep en samen met de politie wordt nu een oplossing gezocht. Voor informatie over het collectieve beveiligingsproject kunt u de website raadplegen. Bedrijfsnaam Adres Postcode, plaats Telefoon Contactpersoon Functie Aanmeldingsbon Colofon BedrijfsBelang is een uitgave van Ondernemerskring Heerenveen Tekstredactie Rotenco Communicatie, Oosterbierum Eindredactie OKH commissie Communicatie Druk/realisatie Graphic Support, Langezwaag Postadres Ondernemerskring Heerenveen Postbus 75, 8440 AA Heerenveen Algemene informatie Meldt zich hierbij aan als lid van de Ondernemerskring Heerenveen (OKH) (kosten lidmaatschap met 1 vertegenwoordiger 200,-, 2e vertegenwoordiger 75,- per jaar, excl. btw) Zijn reeds lid van de OKH en willen graag informatie ontvangen over deelname aan collectieve projecten. OKH Secretariaat E T Informatie KVO-B en Collectief Beveiligd Jan de Jong E 8 Deze bon in een envelop sturen naar secretariaat OKH, Postbus 75, 8440 AA Heerenveen of bovenstaande mailen naar T

Verbindingen leggen en daaruit kansen signaleren en faciliteren

Verbindingen leggen en daaruit kansen signaleren en faciliteren nr 02 05-2013 BedrijfsBelang is een nieuwsbrief van Ondernemerskring Heerenveen 2 Staxs B.V. wint KVO-B duim 2 Diefstal op klaarlichte dag bij Megategel en Sanitair 3 Calamiteitenkaart voor deelnemers

Nadere informatie

Voorkom inbraak, zorg voor goede verlichting!

Voorkom inbraak, zorg voor goede verlichting! nr 10 12-2011 BedrijfsBelang is een nieuwsbrief van bedrijventerrein Heerenveen Noord en de Kavels/IBF 2 Beheersteam Heerenveen-Noord en Kavels/IBF Heerenveen-Zuid 3 Intensievere samenwerking met OKH 4

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR BEDRIJVENTERREINEN door Robert de Koning procesbegeleider MKB Nederland 1 december 2015 1 KVO DATA MKB NEDERLAND 2 S A M E N W E R K I N G PARTNERS GEMEENTE

Nadere informatie

2 Het beheersteam Heerenveen-Zuid zet eerste stappen voor KVO-B

2 Het beheersteam Heerenveen-Zuid zet eerste stappen voor KVO-B nr 08 03-2011 BedrijfsBelang is een nieuwsbrief van bedrijventerrein Heerenveen Noord en de Kavels/IBF 2 Het beheersteam Heerenveen-Zuid zet eerste stappen voor KVO-B 3 Even voorstellen: Autobedrijf Hylkema

Nadere informatie

Nieuwe afspraken voor elektronisch gegenereerde alarmen

Nieuwe afspraken voor elektronisch gegenereerde alarmen Den Haag, 17 januari 2007 Raad van Hoofdcommissarissen Nieuwe afspraken voor elektronisch gegenereerde alarmen VERDERGAANDE SAMENWERKING POLITIE EN BEVEILIGINGSBRANCHE De politie gaat elektronische inbraakmeldingen

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN. VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN. VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL MKB - Nederland JANUARI 2013 1 S A M E N W E R K I N G PARTNERS KVO voor Bestaande en Nieuwe

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties Whitepaper Effectief beveiligen met mobiele applicaties Effectief beveiligen met mobiele applicaties Snel internet, smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken. Technische ontwikkelingen volgen

Nadere informatie

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC Protocol Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC Versie 2 1 februari 2014 VEBON 2014 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk

Nadere informatie

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven Nr Herkomst Datum start 1 Maat-regelen Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie /ondernem Zie communicatieplan. ers Via de thema nieuwsbrieven 28-11-2012 Verhogen veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Cams2Connect. Altijd in beeld

Cams2Connect. Altijd in beeld Cams2Connect SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet toegang? Het gemak

Nadere informatie

NVBR PARTNER DAG. Doormelding via PAC naar RAC. Erwin Schoemaker - directeur VEBON. Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen

NVBR PARTNER DAG. Doormelding via PAC naar RAC. Erwin Schoemaker - directeur VEBON. Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen NVBR PARTNER DAG Doormelding via PAC naar RAC Erwin Schoemaker - directeur VEBON Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen VEBON LEDEN EEN 100% ONDERNEMERSVERENIGING Brandalarmen via PAC naar

Nadere informatie

BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein!

BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011 Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! 1. Welkom en opening 2. Keurmerk Veilig Ondernemen 3. Voorstellen tijdelijk bestuur 4. Uitleg BIZ plan

Nadere informatie

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010 Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijvenpark Ruyven te Delfgauw. Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale 122 brandveiligheids INFO Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2012

NIEUWSBRIEF APRIL 2012 NIEUWSBRIEF APRIL 2012 De VPB volop actief voor u en door u!!! Voor u ziet u de april 2012 uitgave van de nieuwsbrief van de Vereniging Parkmanagement Bolsward. Via deze nieuwsbrief krijgt u de laatste

Nadere informatie

Bescherm wat u aan het hart gaat

Bescherm wat u aan het hart gaat Bescherm wat u aan het hart gaat met betrouwbare beveiliging van DETEC www.detec.nl Zeker van de zaak BORG gecertificeerd alarmsysteem Gecertificeerd leveren, installeren en onderhouden brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties aangaande de organisatie en de opvolging van

Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties aangaande de organisatie en de opvolging van Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties aangaande de organisatie en de opvolging van elektronische alarmen Definitieve versie 1.1, dd 26 oktober 2006

Nadere informatie

Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance

Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance Het is een landelijke trend dat steeds meer particulieren en ondernemers zich tegen criminaliteit gaan beveiligen. Bedrijven terreinen Stadskanaal,

Nadere informatie

Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek

Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek Bezoekadres: Postadres: Anthony Fokkerweg 57 Postbus 59027 3088 GE Rotterdam 3008 PA Rotterdam Kantoor: Alarmcentrale: Telefoon 010-428 23 11 Telefoon 010-429

Nadere informatie

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC Protocol Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC 15 November 2012 VEBON 2012 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Nadere informatie

Innovative Security Solutions ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING

Innovative Security Solutions ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING CAMERA ALARM 1. Sterkens Security, uw partner voor al uw beveiliging 2. Servicegarantie 3. Meldkamer 4. Videoverificatie via meldkamer TOEGANG

Nadere informatie

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties Groningen Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.......................................................3 2. Loos alarm......................................................4

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen her-certificering Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Mijlweg, Zeehaven, Krabbepolder, Louterbloemen te Dordrecht Voordat

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging Doelstelling van ICC Parkmanagement is het behartigen van de belangen van onze leden in ruime zin zoals op het gebied van: Het vergroten van de veiligheid op de bedrijventerreinen o.a. door 7 dagen per

Nadere informatie

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Certificatie bestaande brandmeldinstallaties LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Inhoud presentatie Inleiding Procedure Afwijkingen Certificatie Nieuwe bouwregelgeving / certificatieschema

Nadere informatie

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 3-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Hoogeind, De Weijer, Groot Schooten en BZOB in de gemeente Helmond Voordat u begint:

Nadere informatie

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Cams2Connect. Altijd in beeld

Cams2Connect. Altijd in beeld Cams2Connect SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern, een goed kassasysteem

Nadere informatie

Toonaangevend in veiligheid

Toonaangevend in veiligheid Retail Toonaangevend in veiligheid Veel retailers worden geplaagd door winkeldiefstal en winkelcriminaliteit. Enerzijds door winkelend publiek en anderzijds door eigen medewerkers. De hieruit voortvloeiende

Nadere informatie

MPL Alarm en Communicatie Centrale

MPL Alarm en Communicatie Centrale MPL Alarm en Communicatie Centrale MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Convenant beheersmaatregelen 24-uursopvang Wilhelminastraat Versie dd. 1 september 2015

Convenant beheersmaatregelen 24-uursopvang Wilhelminastraat Versie dd. 1 september 2015 Convenant beheersmaatregelen 24-uursopvang Wilhelminastraat 10-12 Versie dd. 1 september 2015 In dit convenant worden met betrokken partijen afspraken over het beheersen van (mogelijke) overlast vastgelegd.

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf PM collectieve beveiliging De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf Combineer de collectieve beveiliging met die van uw pand! Met actief cameratoezicht en een mobiele dienst

Nadere informatie

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309 VERMINDEREN VAN ONVEILIGHEIDSGEVOELENS IN HET BEDRIJF. Het percentage van onveiligheidsgevoelens terugbrengen van 26,3 % in 2009 tot 21 % in 2011 (vermindering 20%). Maatregel 1 Opstellen tips voor ondernemers

Nadere informatie

het bedrijvig gezicht van Nootdorp! Ledenvergadering VBBO 20 november 2012

het bedrijvig gezicht van Nootdorp! Ledenvergadering VBBO 20 november 2012 het bedrijvig gezicht van Nootdorp! Ledenvergadering VBBO 20 november 2012 Locatie: 1 Agenda 1. Opening & mededelingen 2. Notulen ledenvergadering d.d. 5 juni 2012 3. Terugkoppeling bestuur & werkgroep

Nadere informatie

Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen )

Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen ) Waarom naar een nieuwe aanpak? René Hagen, Lector Brandpreventie (Uitvoerder project Nodeloze uitrukken terugdringen ) Eerste doormeldingen in Nederland Eerste doormelding in Nederland in 1874 Beroepsbrandweer

Nadere informatie

Even Voorstellen! Ad van den Berg. Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie. Laatste jaren veel werk op bedrijventerreinen

Even Voorstellen! Ad van den Berg. Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie. Laatste jaren veel werk op bedrijventerreinen Ad van den Berg Even Voorstellen! Laatste jaren veel werk op bedrijventerreinen Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie Vanuit politiefunctie onmogelijk om aan vraag van ondernemers te voldoen 2005: Oprichting

Nadere informatie

Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier voor de webversie.

Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier voor de webversie. Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier voor de webversie. Voorwoord Beste leden van de OKH, Nieuws van de Ondernemerskring Heerenveen? Dat leest u voortaan in de nieuwe, digitale OKH-nieuwsbrief.

Nadere informatie

Bedrijventerreinvisie Heerenveen en regionaal plan Zuidoost Fryslân. Presentatie commissie ROM,

Bedrijventerreinvisie Heerenveen en regionaal plan Zuidoost Fryslân. Presentatie commissie ROM, Bedrijventerreinvisie Heerenveen en regionaal plan Zuidoost Fryslân Presentatie commissie ROM, 2011-03-14 In vogelvlucht Waarom een nieuwe visie Bestaande bedrijventerreinen Uitgeefbare bedrijventerreinen

Nadere informatie

Sport Alarm en Communicatie Centrale

Sport Alarm en Communicatie Centrale Sport Alarm en Communicatie Centrale SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 5 juni 2012

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 5 juni 2012 Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 5 juni 2012 Drabbe B.V. Gildeweg 4 -Nootdorp 1 Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering d.d. d 15 november 2011 3. Terugkoppeling vanuit

Nadere informatie

Whitepaper. Veiligheid begint bij weten wat je doet

Whitepaper. Veiligheid begint bij weten wat je doet Whitepaper Veiligheid begint bij weten wat je doet Veiligheid begint bij weten wat je doet Onoplettendheid en onwetendheid. Zo n tachtig procent van de veiligheidsrisico s in het midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

: Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein Dombosch I en II

: Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein Dombosch I en II AANGEPAST Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 19 december 2013 Agendanummer : 08 Datum burgemeester : 13 november 2013 besluit Onderwerp : Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein

Nadere informatie

Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept

Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept Secomhouse Nuenen, Mei 2006 Versie 1.0 1. Inleiding In

Nadere informatie

Technische Verificatie. Erwin Schoemaker Directeur VEBON-NOVB

Technische Verificatie. Erwin Schoemaker Directeur VEBON-NOVB Technische Verificatie Erwin Schoemaker Directeur VEBON-NOVB WAT IS VEBON-NOVB? VEBON-NOVB is de belangenbehartiger voor de technische (brand)veiligheid in Nederland. Een ondernemersvereniging die de leden

Nadere informatie

Werkbeschrijving werkgroep WhatsApp buurtpreventie. het Witte Dorp de Witte Burgh

Werkbeschrijving werkgroep WhatsApp buurtpreventie. het Witte Dorp de Witte Burgh Werkbeschrijving werkgroep WhatsApp buurtpreventie Daan van Sambeeck, Rob Ronde, Leo Schliekelmann Februari, 2016 wabp.hetwittedorp@gmail.com 1 1 Inleiding In 2014 is er in Tilburg een start gemaakt met

Nadere informatie

Voortgang project STOOM in Hollands Midden

Voortgang project STOOM in Hollands Midden B.13 1. Inleiding notitie Sinds 2014 steekt Brandweer Hollands Midden in de vorm van het project STOOM aandacht, tijd en energie in het terugdringen van het aantal loze automatische brandmeldingen. Brandweer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2013

NIEUWSBRIEF APRIL 2013 NIEUWSBRIEF APRIL 2013 De VPB volop actief voor u en door u!!! Voor u ziet u de april 2013 uitgave van de nieuwsbrief van de Vereniging Parkmanagement Bolsward. Via deze nieuwsbrief krijgt u de laatste

Nadere informatie

Nederlands Politie Instituut

Nederlands Politie Instituut Nederlands Politie Instituut 070 30540 1 8 JAN 2007 I.- I I I 1 Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties (VvBO) aangaande de organisatie - en opvolging

Nadere informatie

Toezicht op uw verhuurde (bedrijfs)pand. Contact

Toezicht op uw verhuurde (bedrijfs)pand. Contact Toezicht op uw verhuurde (bedrijfs)pand Tijdens de huurperiode wordt er van u als verhuurder verwacht dat u toezicht houdt op het (bedrijfs)pand. Eén keer per jaar is zeker niet genoeg. Hennepteelt heeft

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief documentnr.: INT/C/16/27498 zaaknr.: Z/C/15/21268 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Convenant cameratoezicht bedrijventerrein De Beijerd en t Riet Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : W.A.G. Hillenaar

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

DÉ TOTAALLEVERANCIER VAN BEVEILIGINGSSYSTEMEN

DÉ TOTAALLEVERANCIER VAN BEVEILIGINGSSYSTEMEN DÉ TOTAALLEVERANCIER VAN BEVEILIGINGSSYSTEMEN Onze producten: Camerasystemen Alarmsystemen Mistgeneratoren Toegangscontrole Intercoms Zorgtotaalsysteem Track & trace caz-veiligheid.nl CAZ VEILIGHEID DRAAGT

Nadere informatie

Mening van ondernemers industrieterreinen over reclamebelasting en Parkmanagement Zutphen. Ingevuld door 102 bedrijven.

Mening van ondernemers industrieterreinen over reclamebelasting en Parkmanagement Zutphen. Ingevuld door 102 bedrijven. Mening van ondernemers industrieterreinen over reclamebelasting en Parkmanagement Zutphen Ingevuld door 102 bedrijven 9 november 2016 Waarom een enquete? Waarom een enquete? Verordening reclamebelasting

Nadere informatie

VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN. 16 mei Definitief. Notitie.

VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN. 16 mei Definitief. Notitie. VERIFICATIETIJD MELDKAMER BRANDWEER: VAN 1 MINUUT NAAR 1+2 MINUTEN 16 mei 2017 Definitief Notitie www.brandweer.nl/gelderland-midden Verificatietijd meldkamer brandweer: van 1 minuut naar 1+2 minuten INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STOOM en certificering

STOOM en certificering STOOM en certificering Nationale kennisdag brandpreventie Inhoud Even voorstellen STOOM Gevolgen bouwbesluit 2012 + technische oplossingen Wettelijke basis certificering Certificatie Inspectie Beoordeling

Nadere informatie

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 15 november 2011

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 15 november 2011 Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 15 november 2011 Drukkerij van de Sande Ambachtshof 1 Nootdorp 1 Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering d.d. 27-01-2011 3. Terugkoppeling

Nadere informatie

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties Een veilig gevoel dat er iemand actie onderneemt als dat nodig is Laat uw waardevolle

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Naam: Adres: Hoog. Midden. Laag n.v.t. Adres: Newtonstraat 1. Telefoon: 0318 505 548. Brandweer. Verzekeraar. Eigenaar / Gebruiker

Naam: Adres: Hoog. Midden. Laag n.v.t. Adres: Newtonstraat 1. Telefoon: 0318 505 548. Brandweer. Verzekeraar. Eigenaar / Gebruiker 1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller Documentnummer: Datum opmaak: PvE-opsteller: Naam: Adres: Certificaat vereist: Ja Nee, wel rapport van oplevering Inspectiefrequentie: Hoog Midden Laag n.v.t. Bouwwerk:

Nadere informatie

2. Abonnement aansluiting NVD alarmcentrale. 1.1. De structuur van NVD beveiligingen. Bedrijf op bedrijvenpark Oostambacht T.a.v...

2. Abonnement aansluiting NVD alarmcentrale. 1.1. De structuur van NVD beveiligingen. Bedrijf op bedrijvenpark Oostambacht T.a.v... Bedrijf op bedrijvenpark Oostambacht T.a.v... Adres PC Nootdorp Haarlem, 4 oktober 2011 Betreft Referentie Behandeld door : Offerte Raamovereenkomst collectieve beveiliging Bedrijvenpark Oostambacht :..

Nadere informatie

Het halfjaarlijkse stressonderzoek van Stress-Alert-System Blijvend in gesprek met klant en opdrachtgever

Het halfjaarlijkse stressonderzoek van Stress-Alert-System Blijvend in gesprek met klant en opdrachtgever Het halfjaarlijkse stressonderzoek van Stress-Alert-System Blijvend in gesprek met klant en opdrachtgever De stap van curatie naar preventie Informatie voor coaches en professionals Stress-Alert-System

Nadere informatie

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN Quick-scan en keuzeschema camerabeveiliging op bedrijventerreinen Omschrijving De Quick-scan kan gebruikt worden voor een eerste verkenning

Nadere informatie

Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108

Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v.

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. De naam achter 30 jaar ICT specialisme EQUA gelooft in kennis, focus en specialisme. Wij groeien door beter te worden. Sinds onze oprichting in 1984 doen wij daarom

Nadere informatie

Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS

Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS Doel van deze handleiding Voorkomen van nodeloze brandmeldingen Uw gebouw is voorzien van een Brandmeldinstallatie (BMI) met een automatische doormelding naar de

Nadere informatie

Security2Connect. Wel zo veilig

Security2Connect. Wel zo veilig Security2Connect Wel zo veilig MedicalConnect, een totaalconcept voor zorginstellingen. Internet is tegenwoordig onmisbaar, ook voor een zorginstelling. En voor uw klanten is het wel fijn om gemakkelijk

Nadere informatie

Toonaangevend in services

Toonaangevend in services De juiste receptionistes, telefonistes en servicedeskmedewerkers Toonaangevend in services De juiste mensen op de juiste plek Trigion Services biedt al ruim 20 jaar oplossingen als het gaat om de invulling

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

Wij stellen uw medewerking erg op prijs!

Wij stellen uw medewerking erg op prijs! Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen De Boezem I en II, Ruyven en Oostambacht in de gemeente Pijnacker - Nootdorp. Voordat

Nadere informatie

Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht

Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht U-Safe (die de kwaliteit van het cameratoezicht zal monitoren en aan de gebieden gaat rapporteren) zullen in 2016 zo n 63.000,- excl. BTW bedragen. n de algemene ledenvergaderingen van de SKR is elke keer

Nadere informatie

Terugkoppeling op hoofdlijnen

Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 3 november 2015 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 5 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking

Nadere informatie

Camerabewaking op bedrijventerreinen

Camerabewaking op bedrijventerreinen Camerabewaking op bedrijventerreinen EVEN VOORSTELLEN Ad van den Berg Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie: Verkeer en ongevallendienst Werken in de wijk Mediation Recherche (specialisatie verdovende

Nadere informatie

Alarm over IP. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8

Alarm over IP. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Alarm over IP Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is Alarm over IP?... 3 1.2. Waarom lanceert The VOIP Company

Nadere informatie

Secomhouse. SeComHouse. Kwaliteitsverbetering en kostenreductie door samen te werken aan communicatie en veiligheid op het bedrijventerrein

Secomhouse. SeComHouse. Kwaliteitsverbetering en kostenreductie door samen te werken aan communicatie en veiligheid op het bedrijventerrein SeComouse Kwaliteitsverbetering en kostenreductie door samen te werken aan communicatie en veiligheid op het bedrijventerrein Bedrijfspand Bedrijfspand Bedrijfspand Bedrijfspand Op een bedrijventerrein

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

UNIEK BEVEILIGINGSAANBOD VOOR ONDERNEMERS OP DE BEITEL EN HEERLEN-NOORD

UNIEK BEVEILIGINGSAANBOD VOOR ONDERNEMERS OP DE BEITEL EN HEERLEN-NOORD De volgende partijen bieden u aan: UNIEK BEVEILIGINGSAANBOD VOOR ONDERNEMERS OP DE BEITEL EN HEERLEN-NOORD - Incidentgestuurd Intelligent Collectief Cameratoezicht - Behoorlijke korting op additionele

Nadere informatie

Focus op veiligheid! CAMERABEVEILIGING BRANDBEVEILIGING INBRAAKBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE

Focus op veiligheid! CAMERABEVEILIGING BRANDBEVEILIGING INBRAAKBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE Focus op veiligheid! CAMERABEVEILIGING BRANDBEVEILIGING INBRAAKBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE Focus op veiligheid! Iedere dag scherp Protectiepartners. Nieuw en toch meer dan 45 jaar jong. De naam Protectiepartners

Nadere informatie

Glasvezel op bedrijventerreinen

Glasvezel op bedrijventerreinen Glasvezel op bedrijventerreinen Volgens de jaarlijkse inventarisatie die in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt uitgevoerd, telt Nederland 3.722 werklocaties die aangemerkt kunnen

Nadere informatie

Gemeente ñ Bergen op Zoom

Gemeente ñ Bergen op Zoom Gemeente ñ Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom 3 0 SEP 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk U15-015951 Datum Uw brief Beh. door P.C.C. van de Watering Doorkiesnr.

Nadere informatie

Slim bekeken: camerabewaking op maat

Slim bekeken: camerabewaking op maat Ministerie van Veiligheid en Justitie Slim bekeken: camerabewaking op maat Slim bekeken: camerabewaking op maat U bent ondernemer en overweegt één of meerdere camera s aan te schaffen om uw bedrijf beter

Nadere informatie

Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert

Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Aanwezig: Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert Afwezig: René, Marieke Agenda 1 Opening Spreekuur voor gast om situatie brede

Nadere informatie

Beveiliging en Bewaking

Beveiliging en Bewaking Beveiliging en Bewaking Om bedrijven en de particulieren een totaalpakket te kunnen bieden is Taylor Elektrotechniek B.V. in 2008 een samenwerking aangegaan met PBK Technische Installaties B.V Voor een

Nadere informatie

Contactpersoon: Naam contactperso(o)n(en) op locatie tijdens evenement:

Contactpersoon: Naam contactperso(o)n(en) op locatie tijdens evenement: Evenementen-/tijdelijke gebruiksvergunning Aanvraagformulier 1. Gegevens aanvrager Naam organisatie: Adres secretariaat: Contactpersoon: m/v Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoon: Mobiel nummer: E-mailadres:

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement)

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) De aanvraag voor een B- of C-evenement dient minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement bij

Nadere informatie

Nodeloze brandmeldingen

Nodeloze brandmeldingen 121 brandveiligheids INFO Nodeloze brandmeldingen Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Brandmelders redden levens

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Bedrijventerreinen Weitzelpoort, Almeloseweg Oost, Oosteinde en Gasterlanden in Vriezenveen en Westerhaar (gemeente Twenterand) 4 juni 2013 19 maart 2013 Kiwa Fire

Nadere informatie

Gemeente Rijswijk algemeen

Gemeente Rijswijk algemeen Rijswijk bedrijven wegwijzer Alles wat u als ondernemer wilt weten Van harte gefeliciteerd met de vestiging van uw bedrijf in Rijswijk en welkom als ondernemer in Rijswijk! Om u zo goed mogelijk op weg

Nadere informatie

*U14.00487* *U14.00487*

*U14.00487* *U14.00487* *U14.00487* *U14.00487* Aan de leden van de Gemeenteraad Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Afdeling Vergunningverlening & Handhaving Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Verzenddatum 28 maart 2014

Nadere informatie

1. Contract X Trace Zeker+ SMC V12

1. Contract X Trace Zeker+ SMC V12 1. Contract X Trace Zeker+ SMC V12 Security Monitoring Centre BV, gevestigd te Tiel Hoog Kellenseweg 2, 4004 JB Tiel.Tel. 0344 78900, Fax 0344 789. Hierna te noemen SMC De vragen met een dienen minimaal

Nadere informatie

Samenwerking schoon, heel veilig en duurzaam! 17 juli 2013 Gouda

Samenwerking schoon, heel veilig en duurzaam! 17 juli 2013 Gouda Samenwerking schoon, heel veilig en duurzaam! 17 juli 2013 Gouda Voordat de zomerperiode écht van start gaat, sturen we u graag nog even een geheugensteuntje. We hebben namelijk nog niet van alle ondernemers

Nadere informatie

De juiste centralisten. Toonaangevend in veiligheid. De juiste mensen op de juiste plek

De juiste centralisten. Toonaangevend in veiligheid. De juiste mensen op de juiste plek De juiste centralisten Toonaangevend in veiligheid De juiste mensen op de juiste plek Intelligente camera s, tracking & tracing, toegangsverlening op afstand: er kan steeds meer waar het gaat om technische

Nadere informatie

Aanvraag Evenementenvergunning

Aanvraag Evenementenvergunning Aanvraag Evenementenvergunning 1. GEGEVENS VAN DE ORGANISATOR/AANVRAGER Naam organisatie: Naam aanvrager: Adres: Postcode en plaats: KvK-nummer: Gegevens contactpersoon tijdens het evenement: Naam: Adres:

Nadere informatie