Onder één paraplu! nr BedrijfsBelang is een nieuwsbrief van Ondernemerskring Heerenveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onder één paraplu! nr 01 03-2012. BedrijfsBelang is een nieuwsbrief van Ondernemerskring Heerenveen"

Transcriptie

1 nr BedrijfsBelang is een nieuwsbrief van Ondernemerskring Heerenveen 2 Weer een (her)certificering gehaald! 2 Nieuwe periode, nieuw plan van aanpak 3 Foppe de Haan nodigt u uit 4 De drie wijkagenten 5 Bouwbesluit Brandveiligheid Nieuw: het mobiele intelligente camerasysteem 6 Koperdieven 7 O - O - O 8 Bedrijven met een AED 8 IkMeld.nl - heeft u zich al eens gemeld? Onder één paraplu! Als voorzitter van de Ondernemerskring Heerenveen (OKH) maak ik graag gebruik van de mogelijkheid om het voorwoord voor de eerste Bedrijfsbelang in de nieuwe setting van onze vereniging te schrijven. Per 1 januari jongstleden zijn de OKH en CWH onder één bestuurlijke papaplu georganiseerd. Geen plu voor de regen, maar één met vrolijke kleuren, te gebruiken voor een vereniging met commissies van en voor ondernemers met de focus op een zonnig ondernemersklimaat in de gemeente Heerenveen. Een klimaat waarin belangenbehartiging en projecten in uitvoering dicht bij elkaar én dicht bij de leden ondergebracht zijn. Op de nieuwe OKH-website kunt u zien welke activiteiten en bijeenkomsten er zijn, welk nieuws er is en uiteraard staat er ook een overzicht van de OKH-leden op. En t mooie is, dat de site via een inlogcode door de leden aan te vullen is met bedrijfsgegevens en foto s van de vertegenwoordigers! De informatie via wordt binnenkort opgenomen op de OKH-website. Het bestuur van de OKH en de bestuursleden van de Commissie CWH hopen dat deelnemers die nog geen lid van de OKH zijn dit alsnog worden. Om de meerwaarde van een lidmaatschap zelf te kunnen ervaren, biedt de OKH deze ondernemers voor het jaar 2012 graag een lidmaatschap aan. Beoogd wordt dat de leden elkaar weten te vinden, zodat we elkaar met producten en diensten kunnen versterken en zo meerwaarde genereren. Daar zetten we ons voor in als bestuur en natuurlijk richten we ons ook op nieuwe kansen. Heerenveen biedt aantrekkelijke mogelijkheden om te ondernemen en die mogelijkheden willen we graag verder uitbreiden. Uiteraard doen we dat graag met inbreng van de leden. Ideeën, vragen en opmerkingen van uw zijde zijn dan ook van harte welkom! Nu de vorst uit de grond is verdwenen en er weer een zomerseizoen aanstaande is, wens ik alle ondernemers een - in alle opzichten - zonnig seizoen toe! Marian Bakker - voorzitter OKH 1

2 Weer een (her)certificering gehaald! Op woensdag 8 februari 2012 zijn de bedrijventerreinen van Heerenveen-Noord en de Kavels/IBF gehercertificeerd. Vanaf nu ontvangen zij een gezamenlijk KVO-B certificaat voor Continue Samenwerken. Heerenveen-Zuid is voor het eerst gecertificeerd en heeft het certificaat Basis Samenwerken ontvangen. De certificaten worden aan de gemeente, brandweer, politie en ondernemersvereniging uitgereikt, die een nieuw convenant zullen tekenen voor verdere samenwerking. Meer hierover vindt u op de volgende pagina. Nieuwe periode, nieuw plan van aanpak De werkgroepen van Heerenveen-Noord, de Kavels/IBF en Heerenveen-Zuid zijn samengevoegd in één KVO-B Beheersteam. Er is voor zowel Heerenveen-Noord en de Kavels/IBF, als voor Heerenveen-Zuid een nieuw plan van aanpak opgesteld met aandacht voor een aantal belangrijke nieuwe zaken. In het nieuwe samengevoegde KVO-B Beheersteam zijn ondernemers van alle (deel)terreinen, politie, brandweer, gemeente en de beveiliger vertegenwoordigd. Tevens wordt ondersteuning geboden vanuit het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Het nieuwe plan van aanpak bevat terugkerende maatregelen zoals het organiseren van een jaarlijkse dag- en nachtschouw, het communiceren van lopende zaken naar ondernemers, het geven van (preventie)- advies, het inventariseren (en aanpakken) van knelpunten rondom het beheer, onderhoud en verkeerssituaties en het aanbieden van een collectief beveiligingspakket. Nieuwe zaken waar de werkgroep de komende periode aandacht aan zal gaan besteden zijn: > Adviesbijeenkomst na inbraak Wanneer er een inbraak is geweest bij een bedrijf op het terrein, worden de bedrijven in de nabije omgeving op heel korte termijn namens de politie opgeroepen voor een bijeenkomst. Hier zal de politie (indien nodig aan de hand van de camerabeelden) u informatie, advies en tips geven over de betreffende zaak. Wat uw buurman overkomt, kan u namelijk ook overkomen. Alertheid en (gezamen lijke) aanpak van knelpunten zijn daarom belangrijk. > Verbeteren van aangifteprocedures De werkgroep zal er op toezien dat een inbraak bij een ondernemer op snelle wijze wordt afgehandeld. Wanneer u een inbraak heeft gemeld, wordt dit door de wijkagent doorgegeven aan de servicecoach van Trigion. Deze servicecoach neemt ter plekke uw aangifte op en handelt dit af met de politie. Zo blijven de onderlinge contacten goed gewaarborgd en hoeft u niet onnodig lang op het bureau te wachten. Niet alleen de werkgroep, maar ook de politie is op dit moment op zoek naar mogelijkheden om het doen van aangifte nog makkelijker te maken. > Realisatie calamiteitenplan op industrieterrein t Kanaal Bedrijventerrein t Kanaal heeft de alarmbel geluid over de ontsluiting van dit terrein. Er is slechts één ontsluitingsweg en als deze wordt geblokkeerd bij een calamiteit (bijvoorbeeld bij een grote brand), dan kan men geen kant op. Deze kwestie is in middels meerdere keren besproken tijdens de bestuursoverleggen en het jaarlijkse overleg waarbij ook de burgemeester aanwezig was. De burge meester was niet bekend met dit probleem, maar ziet wel degelijk noodzaak om dit op te lossen. De gemeente heeft aangegeven een calamiteitenplan op te stellen voor dit bedrijventerrein, zodat men niet voor verrassingen komt te staan. Zoals genoemd heeft de werkgroep ook voor Heerenveen-Zuid aan de hand van de resultaten uit de enquête, de dag- en nachtschouw en de incidentencijfers een plan van aanpak opgesteld voor de komende twee jaar. Enkele speerpunten zijn: > Onderzoek naar cameratoezicht vervolgen; > Onderzoek naar verbetering huisnummering en bebording op het terrein; > Inventariseren van verkeerstechnische knelpunten en waar nodig verbeteren; > Adviesbijeenkomsten namens politie organiseren direct na inbraak; > Verbeteren van aangifteprocedures. 2

3 Foppe de Haan nodigt u uit Zoals op de vorige pagina gemeld is er op woensdag 8 februari 2012 een audit geweest. De terreinen van Heerenveen-Noord zijn voor de derde keer gecertificeerd, de Kavels/IBF voor de tweede keer en Heerenveen-Zuid voor de eerste keer. Alle terreinen hebben het certificaat voor het Keurmerk Veilig Onder nemen voor Bedrijventerreinen behaald! De certificaten zullen worden uitgereikt door een speciale gast met een bijzonder verhaal: Foppe de Haan! Om dit te vieren nodigen Friesland College, de OKH en onze speciale gast Foppe de Haan u uit om de ondertekening van de convenanten (voor verdere samenwerking) en de uitreiking van deze certificaten bij te wonen. Aanwezig zullen zijn de ondernemersvereniging, politie, brandweer en uiteraard de nieuwe burgemeesters van Heerenveen en Skarsterlân: Tjeerd van der Zwan en Mary Looman-Struijs. De certificaten zullen worden uitgereikt door Foppe de Haan. Datum: dinsdag 27 maart 2012 Tijdstip: t/m uur Locatie: Friesland College, Saturnus 7 te Heerenveen Om te zorgen dat er voldoende stoelen, tafels, hapjes en drankjes aanwezig zijn, willen wij u vragen uw komst vóór 26 maart door te geven via Bij voorbaat dank hiervoor! Naast de uitreiking van deze certificaten en een bijdrage van Foppe de Haan over samenwerking tussen overheid, onderwijs en onder nemers, komen voor u als ondernemer belangrijke onderwerpen aan bod zoals: > Kortingsmogelijkheden op uw verzekeringen Indien een ondernemer op een KVO-B gecertificeerd terrein óók deelnemer is aan de collectieve beveiliging, zijn verzekeraars bereid om (fikse) kortingen te geven op de verzekeringen van bijvoorbeeld uw bedrijfspand. > Samenwerking Friesland College Voor de (her)certificeringen is de afgelopen jaren actief samengewerkt met het Friesland College in Heerenveen. Omdat de ondernemersvereniging het belangrijk vindt om studenten te betrekken bij projecten rondom het bedrijfsleven, is besloten om nog meer van elkaars kennis en kunde gebruik te maken. > Pilot ANPR camera s Kavels/IBF Op de bedrijventerreinen van Heerenveen-Noord en de Kavels/IBF zijn sinds 2009 intelligente camera s actief. De ondernemersvereniging zal binnenkort starten met een pilot op de Kavels/IBF waarbij gebruik wordt gemaakt van camera s die kentekens registreren. Wij hopen u tijdens deze bijeenkomst te mogen verwelkomen zodat we u op de hoogte kunnen brengen van de activiteiten die de ondernemersvereniging, nu en in de toekomst, op stapel heeft staan. Wij zorgen er voor dat het ondernemen op de bedrijventerreinen van Heerenveen voor u veilig en aantrekkelijk blijft. 3

4 De drie wijkagenten We vinden het belangrijk dat u bekend bent met de gezichten van de politie en dat u weet hoe u hen kunt bereiken. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer , waarbij u kunt vragen naar de betreffende wijkagent of het wijksecretariaat te Heerenveen. Mocht de wijkagent op dat moment niet bereikbaar zijn dan kunt u altijd direct een afspraak maken. Verder zijn er een aantal spreekuren in de wijken waar ondernemers en burgers zo binnen kunnen lopen om bepaalde zaken ten behoeve van de politie te bespreken. Jelte Bouma Anne Louwsma Johannes Bron Spreekuren * Heerenveen-Zuid Johannes Bron maandag (oneven week) uur Skoatterhûs (nu nog de Rank) - Oudeschoot De Kavels/IBF en Leeuwarderstraatweg Anne Louwsma dinsdag uur MFC De Spil (ruimte van het wijkteam) - Skoatterwâld Kanaal, Businesspark Friesland (-West), Haskerveen en Nijehaske Jelte Bouma dinsdag uur wijkcentrum De As ruimte van het wijkteam) - De Greiden * Door een spoedklus of ziekte kan het zijn, dat een spreekuur vervalt. telefoon:

5 Bouwbesluit Brandveiligheid 2012 Van alle loze meldingen die bij de brandweer binnen komen zijn 80% afkomstig van een brandmeldinstallatie. Dit houdt in dat de brandweer jaarlijks ongeveer maal uitrukt voor een loos alarm uit een brandmeldinstallatie, dit is elke dag 130 meldingen, dus elk uur rukt de brandweer ongeveer 5 maal voor niets uit! Met de projecten NUT (Nodeloze Uitrukken Terugdringen) en STOOM (Structureel Terugdringen Onechte en Ongewenste Meldingen) wordt de weg ingeslagen om het aantal loze meldingen minimaal te halveren. Eén van de speerpunten uit deze projecten is in te zetten op de eigen verantwoordlelijkheid. Wijziging regelgeving Per 1 april wijzigt de regelgeving op het gebied van bouwen. Het Bouwbesluit met hierin geïntegreerd het Gebruiksbesluit zal op die datum van kracht worden. Als eerste resultaat van het project NUT komen per 1 april veel verplichte doormeldingen voor brandmeldinstallaties te vervallen. De AlarmServiceCentrale van Trigion is de langst bestaande Particuliere Alarm Centrale van Nederland (PAC1). Zij hebben vele jaren ervaring in het afhandelen van alarmen en videoverificatie. De PAC neemt bij een melding contact op met de brandweer. Omdat er geen kwaliteitscontrole op dergelijke installaties is moet een melding van te voren geverifieerd worden. Dit moet ook blijken uit het protocol dat de PAC samen met de klant opstelt: wat te doen bij een brandalarm. De kosten van een aansluiting/doormelding naar een PAC kan een voordeel opleveren van minimaal 40% ten opzichte van een doormelding naar een Regionale Alarm Centrale. Er bestaat sinds januari 2012 de mogelijkheid deze brandmeldinstallaties via een PAC (Particulier Alarm Centrale) te laten door - melden naar de AlarmServiceCentrale van onze collectieve beveiliger Trigion. Binnenkort nemen wij telefonisch contact met u op om vrijblijvend een afspraak te maken. Heeft u na het lezen van deze brief direct al vragen? Neemt u dan contact op met Bas Janssen, salesmanager AlarmServiceCentrale Trigion, op telefoonnummer of via Nieuw: het mobiele intelligente camerasysteem In onze huidige samenleving is camerabewaking nauwelijks meer weg te denken. Heerenveen-Noord en de Kavels/ IBF zijn sinds eind 2009 als eerste bedrijventerreinen in Noord Nederland voorzien van collectieve camera s. Deze systemen vergen een belangrijk traject van projectie en installatie. Trigion Beveiligingstechniek beschikt sinds kort over een aantal mobiele intelligente camerasystemen die voor een bepaalde periode op elk moment en op elke plaats inzetbaar zijn. Voorbeeld van een locatie waar deze mobiele camerasystemen ingezet kunnen worden is op bedrijventerreinen waar (nog) geen vaste camera s staan en/of bij de bouw van een nieuw pand. Enkele sterke eigenschappen van het mobiele camera systeem zijn: > Plug & Play: snelle levering en plaatsing, degelijk en mobiel > Intelligente software, alarmering ongewenste personen en voertuigen > Voorkomt onnodige opvolging en vermindert valse alarmmeldingen > Grotere pakkans, prioriteit één politie > 24 uur per dag kijken op uw bouwplaats > Kostenbesparend Voor vragen over dit systeem kunt u contact opnemen met Jacob Miedema, salesmanager van Trigion:

6 Koperdieven Het boevengilde is een specialisme rijker: de koperdief. Steeds vaker slaat hij toe en niet zonder gevaar voor eigen leven. Zo gebeurt het wel eens dat een koperdief bij een spoorleiding iets te veel spanning op zijn vingers krijgt en aldus het loodje legt. En onlangs nog kon de politie een koperdief in de kraag vatten omdat hij bij het loshalen van een bliksemafleider bij een kerk van het dak was gevallen. Beroepsrisico, zullen we maar zeggen. In andere delen van de koperwereld ligt het thema van ondernemersrisico tegenwoordig een stuk gevoeliger. Toen halverwege de jaren negentig de meeste gemeentelijke radio- en televisienetwerken werden overgenomen door private kabelbedrijven, begonnen die enthousiast de verouderde kopernetwerken te moderniseren. Het aanbod aan televisiekanalen groeide en ook werden toepassingen als internettoegang en telefonie via de kabel mogelijk. Een fikse investering, waarbij de exploitanten natuurlijk wel op een bepaalde terugverdienperiode rekenden. Door het comprimeren van data, traffic management en het knijpen van populaire diensten proberen de kabelbedrijven het kopertijdperk zo lang mogelijk te rekken. De kosten voor dit ongevraagde management vinden uiteindelijk hun weerslag in de maandelijkse nota voor de gebruiker. Het niet direct kunnen verglazen van alle verbindingen vind ik persoonlijk echter minder kwalijk dan het publiciteits offensief van de kabelexploitanten, waarin glashard wordt beweerd dat 90% van de provincie Friesland via het kopernetwerk al breedband heeft. Voor de kabelaars gooit de snelle opkomst van glasvezel echter roet in het eten. Want hoewel ze inmiddels aanzienlijke delen van hun netwerk hebben verglaasd, blijft het laatste stuk koperkabel van wijkcentrale naar meterkast een zwakke schakel in de digitale ketting. Voor thuisgebruik levert dit nog niet direct zwaarwegende problemen op, maar de toenemende vraag naar bandbreedte en stabiliteit voor innovatieve, zakelijke toepassingen loopt binnen afzienbare tijd keihard klem op de koperkabel. Koperdieven of niet? Ik laat het oordeel graag aan u. Maar wat ik wel kan zeggen, is dat de ondernemer die nu overstapt op glasvezel in elk geval niet langer een dief van eigen beurs is. Want glasvezel maakt breedbanddiensten mogelijk waarvoor koper simpelweg te traag is. Vandaag al en morgen helemaal. Chris Jellema Fryslân Ring FOKKE & SUKKE BEGEVEN ZICH OP HET DIEVENPAd maar ze hebben dat koperdraad... beveiligd met stroom of zo 6

7 O - O - O Vanuit de redactie kregen we het verzoek de Commissie Arbeid & Onderwijs in de spotlight te zetten en dat doen we natuurlijk graag. De Commissie A&O houdt zich bezig met vraagstukken en initiatieven, waarbij ondernemers verbonden worden met onderwijs en overheid en andersom. Dit omdat er volop gezamenlijke belangen zijn. De Commissie A&O bestaat uit twee OKH-bestuurs leden en vertegenwoordigers van de gemeente, scholen en ondernemers. Gezamen lijk werken zij aan meer en effectievere samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. In 2011 was het thema: Het DNAprofiel van je medewerker. In drie bijeenkomsten werd algemene personele informatie gegeven, gevolgd door het delen van kennis over (blijven)de fysieke inzetbaarheid en mentale weerbaarheid van personeel. De vierde bijeenkomst, die dit jaar op de rol staat, zal gaan over scholing: van medewerkers van de toekomst, tot nascholing voor medewerkers van nu. De focus van de Commissie A&O ligt op het netwerk van Heerenveens. De werkwijze is praktisch en vanuit een aantal speerpunten. Het beoogde resultaat, het invullen van gastlessen, docentenstages, multidisciplinaire leerwerkplekken, open bedrijvendagen en dergelijke. Naast mogelijkheden binnen het huidige voort gezette MBO-onderwijs in Heerenveen, wil de commissie een netwerk met HBO en andere kennisinstellingen opbouwen. Tot slot worden er in samenwerking met het KvK Ondernemersplein Fan Fryslân projecten ontwikkeld. De eerste input daarvoor is in voorbereiding en daarvoor heeft de commissie u binnenkort nodig. Over niet al te lange tijd wordt u verzocht om mee te doen aan een enquête of aan een interview. Doelstelling hiervan is voor branches zoals financiële dienstverlening, zorg en techniek maatwerk te kunnen blijven bieden met betrekking tot wat gevraagd wordt binnen een bedrijf, in combinatie met wat geleerd wordt op school. Een leven lang leren, noemen ze dat dan en wees eerlijk, niemand van ons is toch te oud om te leren. En, wij leren ook graag van u! De Commissie A&O houdt zich daarom aanbevolen voor suggesties op het terrein van Arbeid & Onderwijs. U bereikt ons via Marian Bakker en Bauke IJntema OKH - Commissie Arbeid & Onderwijs Het DNA-profiel van je medewerker 7

8 Bedrijven met een AED Bent u ook in het bezit van een AED? Laat dit dan weten via Businesspark Friesland: Bedderie de Boer Jousterweg 34 Businesspark Friesland West: De Haske Publications BV Businesspark Friesland-West 15 ViaData Businesspark Friesland-West 45 Businesspark Nijehaske: Vellinga Adfysio Bokslee 4/6 Militair Geneeskundig Haskeruitgang 101 Logistiek Centrum (o.a. bij de portiersloge) Haskerveen: G4S - Training & Opleiding Duitslanddreef 29 De Kavels/IBF: Balink Glas & Aluminium Mercurius 20 Beenen BV Mercurius 22 Brant Visser en Zonen Venus 12 Distributiecentrum Lidl Heerenveen Mercurius 14 Kanaal: Energieservice Friesland BV De Werf 1 Filtrair BV De Werf 16 Mokobouw BV De Ynfeart 3 Noppert BV Wetterwille 31 VDL Berkhof Wetterwille 12 Wenau Transport & Cleaning BV It Kylblok 4 IkMeld.nl - heeft u zich al eens gemeld? Hierbij willen wij u nogmaals op de hoogte brengen van het bestaan van het digitale meldpunt, speciaal ontwikkeld vanuit de werkgroep om u als ondernemer snel te ontlasten van zaken waar u zich aan stoort. Via dit meldpunt kunt u heel eenvoudig zaken bij ons onder de aandacht brengen, zonder dat u daarvoor lang aan de telefoon hoeft te blijven. U vult op een aantal gegevens in en de melding komt dan, georganiseerd op categorie, terecht bij de juiste contactpersoon. Een melding betreffende beheer en onderhoud komt bijvoorbeeld bij de gemeente terecht en een melding over overlast/ criminaliteit bij de politie (allen vertegenwoordigd in de werkgroep). Op deze manier kan uw melding snel afgehandeld worden. Indien nodig worden deze meldingen teruggekoppeld naar de werkgroep KVO-B die zoekt naar oplossingen voor het probleem. Voorbeeld: parkeerproblemen Kavels/IBF Een melding die onlangs is gedaan door een ondernemer heeft betrekking op de parkeerproblemen op de Kavels/IBF ten tijde van voetbalwedstrijden. Tijdens deze avonden wordt veel op de openbare weg geparkeerd, wat als erg hinderlijk wordt ervaren. Deze melding is teruggekoppeld naar de werkgroep en samen met de politie wordt nu een oplossing gezocht. Voor informatie over het collectieve beveiligingsproject kunt u de website raadplegen. Bedrijfsnaam Adres Postcode, plaats Telefoon Contactpersoon Functie Aanmeldingsbon Colofon BedrijfsBelang is een uitgave van Ondernemerskring Heerenveen Tekstredactie Rotenco Communicatie, Oosterbierum Eindredactie OKH commissie Communicatie Druk/realisatie Graphic Support, Langezwaag Postadres Ondernemerskring Heerenveen Postbus 75, 8440 AA Heerenveen Algemene informatie Meldt zich hierbij aan als lid van de Ondernemerskring Heerenveen (OKH) (kosten lidmaatschap met 1 vertegenwoordiger 200,-, 2e vertegenwoordiger 75,- per jaar, excl. btw) Zijn reeds lid van de OKH en willen graag informatie ontvangen over deelname aan collectieve projecten. OKH Secretariaat E T Informatie KVO-B en Collectief Beveiligd Jan de Jong E 8 Deze bon in een envelop sturen naar secretariaat OKH, Postbus 75, 8440 AA Heerenveen of bovenstaande mailen naar T

BusinessPARK jaargang 9, april 2010

BusinessPARK jaargang 9, april 2010 1 BusinessPARK jaargang 9, april 2010 magazine Platform voor duurzaam beheer van bedrijventerreinen Duurzame raadsleden Collectieve beveiliging Trigion Duurzaam bouwen met subsidie Vijfsluizen: eerste

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 1 BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie De staten zijn aan zet 6 x BIZ in Westlandt Duurzaam duurt het langst Seminar Bedrijventerreinen Goed

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006 Gemeenschapshuis onder de loep In dit NieuwsHeft: WMO 't Heft komt naar u toe! 3 Bestuursleden Cor van Zutphen (links) en Chris van Helvoirt van Stichting Dorpshuis De

Nadere informatie

EBN-Veiligheidsdienst

EBN-Veiligheidsdienst REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 4 01/15 EBN-Veiligheidsdienst verzorgt volledige beveiligingsketen 22 Touax levert kant en klaar kantoorpand 16 DMzzp: dé bemiddelaar voor opdrachtgevers en zzp'ers 18

Nadere informatie

Masterplan voor herstructurering Havengebied Enschede. Apeldoorn optimaliseert duurzaam beheer. Freeriders: wie profiteert, moet ook betalen

Masterplan voor herstructurering Havengebied Enschede. Apeldoorn optimaliseert duurzaam beheer. Freeriders: wie profiteert, moet ook betalen jaargang 4, oktober 2005 3 Magazine over duurzaam beheer van bedrijventerreinen Masterplan voor herstructurering Havengebied Enschede Apeldoorn optimaliseert duurzaam beheer Freeriders: wie profiteert,

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

CYBERCRIMINOLOGIE. Samen Sterk tegen NVD SERVICECENTRALE. Klant in beeld MAKRO BEVERWIJK. Efficiënte oplossing. In gebruik genomen WARMTEBEELDCAMERA

CYBERCRIMINOLOGIE. Samen Sterk tegen NVD SERVICECENTRALE. Klant in beeld MAKRO BEVERWIJK. Efficiënte oplossing. In gebruik genomen WARMTEBEELDCAMERA M A G A Z I N E NVD Magazine is een uitgave van NVD Beveiligingsgroep, maart 2011 Klant in beeld MAKRO BEVERWIJK Efficiënte oplossing NVD SERVICECENTRALE In gebruik genomen WARMTEBEELDCAMERA Samen Sterk

Nadere informatie

Dordtse Kil III in beeld

Dordtse Kil III in beeld Dordtse Kil III in beeld Nieuwskrant voor ondernemers en belangstellenden van het bedrijventerrein JAARGANG 2 NUMMER 1 2008 Interview Rob Heijkoop en Ad van den Berg. Dordtse Kil III volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Heelweg Digitale Woestijn

Heelweg Digitale Woestijn Heelweg Digitale Woestijn Digitale Bereikbaarheid Op De Heelweg nu en in 2020 Geoff Coupe februari 2015 Heelwegs Belang februari 2015 i Inhoud 1 Samenvatting... 1 2 Introductie... 2 3 De Digitale Bereikbaarheid

Nadere informatie

NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit

NInforimaetiemuagaziw ne voors ge H meens e chap f shu t izen Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen In dit Jaargang 9 nummer 2 juni 2005 Kijken naar kansen Gemeenschapshuis nieuwe stijl In dit NieuwsHeft: Conferentie 't Heft Gemeenschapshuis De Deel 1 t Heft heeft wederom een succesvolle conferentie georganiseerd

Nadere informatie

Verzekeraars en veiligheid: vanzelfsprekend!

Verzekeraars en veiligheid: vanzelfsprekend! Visie Oktober 2012 Verzekeraars en veiligheid: vanzelfsprekend! 2 Verzekeraars en veiligheid: vanzelfsprekend! Inhoud Inleiding 4 1 Waarom zijn verzekeraars een vanzelfsprekende partner bij veiligheid?

Nadere informatie

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland nationaal congres active ageing 2015 magazine voor active ageing professionals Nieuwe website Active Ageing Nederland Met robots langer zelfstandig WelkomLife, nieuwe website voor 50-plussers Zorgsector

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. De voorzitter van Commissie Bestuur. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag : Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Uw brief van

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

Elektrische fietsen voor Kil III

Elektrische fietsen voor Kil III Dordtse Kil III in beeld Nieuwskrant voor ondernemers en belangstellenden van het bedrijventerrein JAARGANG 9 NUMMER 1 2015 Bedrijventerrein steeds duurzamer! Elektrische fietsen voor Kil III enthousiast

Nadere informatie

29 mei: ONO viert haar 1e verjaardag

29 mei: ONO viert haar 1e verjaardag NieuwsBrief /04-2013 Vooraankondiging van het ONO verjaardagsfeest op 29 mei 2013 IN DEZE NIEUWSBRIEF o.a: Vooraankondiging ONO Verjaardagsfeest Nieuw gevestigd op ons bedrijventerrein Energiebesparing

Nadere informatie

OVAsten ONDERNEMEN DOE JE SAMEN

OVAsten ONDERNEMEN DOE JE SAMEN OVAsten ONDERNEMEN DOE JE SAMEN sectie Detail sectie DIA nieuwsbrief juli 201122 Beste leden, Collega-ondernemers, Subsidie bedrijventerrein De provincie heeft een bedrag van 750.000,- beschikbaar gesteld

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F D O R P S R A A D W I J B O S C H

N I E U W S B R I E F D O R P S R A A D W I J B O S C H D O R P S R A A D W I J B O S C H 2 0 1 4, N U M M E R 1 N I E U W S B R I E F D O R P S R A A D W I J B O S C H J A N U A R I 2 0 1 4 I N D I T N U M M E R : J A A R V E R S L A G D O R P S R A A D 2013

Nadere informatie

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Inhoudsopgave Deel 1: Het beleid 1. Inleiding 2. 6 minuten bij hartstilstand 3. Wat kan uw gemeente doen? 3 4 6 Deel 2: De praktijk 4.

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Bedrijvenpark Oostambacht het bedrijvig gezicht van Nootdorp

Bedrijvenpark Oostambacht het bedrijvig gezicht van Nootdorp maart 2015 Bedrijvenpark Oostambacht het bedrijvig gezicht van Nootdorp De VBBO is vanaf de start van het ondernemersfonds actief in het verantwoord besteden van de gelden die door de ondernemers op bedrijvenpark

Nadere informatie

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT ADMINISTRATIEVE LASTEN EN NOG VEEL MEER Van de [nieuwe] Voorzitter

Nadere informatie

Een kopzorg of vier minder!

Een kopzorg of vier minder! Een kopzorg of vier minder! Voordeel en gemak voor deelnemers SBBU 1. Altijd de beste prijs en voorwaarden Dankzij de inkoop- en andere collectiviteitsvoordelen kunt u fors besparen op grote kostenposten

Nadere informatie