Praktisch sales- en accountmanagement. Inkijkexemplaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktisch sales- en accountmanagement. Inkijkexemplaar"

Transcriptie

1 Praktisch sales- en accountmanagement

2 Praktisch sales- en accountmanagement Robin van der Werf Concept uitgeefgroep

3 Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Concept uitgeefgroep Postbus PD Hilversum Tel.: Website: LinkedIn: Opmaak: az grafisch serviceburo BV, Den Haag, Ontwerp omslag: az grafisch serviceburo BV, Den Haag, Redactie: Bianca Kroon, Educatieve Uitgeverij Nederland (EUN) bv, 2013 Concept uitgeefgroep is een handelsnaam van Educatieve Uitgeverij Nederland (EUN) bv. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet, dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht. Bij het afbeelden van foto s en andere werken hebben wij al het mogelijke gedaan om de even tuele rechthebbenden te achterhalen en om overal de juiste naam en bron te vermelden. Indien u van mening bent dat uw naam ten onrechte niet (juist) vermeld is of dat sprake is van een onjuiste bronvermelding, neem dan contact met ons op. Wij zullen dit dan in een volgende druk herstellen. De cases met betrekking tot echte bedrijven zijn gebaseerd op informatie over deze bedrijven die uit openbare bronnen afkomstig is. In veel gevallen zijn de cases uitgebreid met fictieve feiten om een groter leereffect te bereiken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om fictieve bedragen, percen tages, aantallen, grafieken en tabellen. U kunt er derhalve niet van uitgaan dat de cases volledig in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. De cases met betrekking tot fictieve bedrijven en de cases waarin geen bedrijfsnaam wordt genoemd, zijn puur fictief. Elke gelijkenis met bestaande bedrijven en situaties berust op louter toeval. NUR: 801 management algemeen, sales- en accountmanagement ISBN:

4 inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 11 Inleiding 13 1 Introductie op sales- en accountmanagement 19 Kernstof Wat is sales? Van ruilhandel tot enterprise selling De salesomgeving Salesleiderschap De rol van sales in de organisatie Het bieden van klantwaarde Intern verkopen Lange termijn of korte termijn Vragen en opdrachten Extra: Sales en het marketingconcept Antwoorden 43 2 Salesplanning en het salesplan 47 Kernstof Wat is salesplanning? Het belang van salesplanning Voordelen van salesplanning Salesplanning in een dynamische omgeving Strategische, tactische en operationele salesplanning Van ondernemingsplan naar salesplan Planningsmethoden voor het salesplan Het salesplanningsproces, stap voor stap Het salesplan is teamwork Uitvoering van het salesplan Vragen en opdrachten Extra: Ontwikkelingen binnen de bedrijfskolom en samenwerking in de supply chain Antwoorden 89 3 De salesorganisatie 93 Kernstof De salesorganisatie Niveaus binnen de salesorganisatie Salesorganisatiestructuur Salesfuncties Taken van de salesafdeling 101 7

5 praktisch sales- en accountmanagement 3.6 Omvang van het salesteam Buitendienst Salesregio s Salessituaties Vragen en opdrachten Extra: Audit van de salesorganisatie Antwoorden Klantenmanagement en acquisitie 127 Kernstof Klantenmanagement Analyseren van het klantenbestand Klantportfolioanalyse Het customer-lifecycleconcept Koopgedrag van klanten De sales cycle Salestactieken Salesmethoden Managen van klantrelaties Bewerken van bestaande klanten Acquisitie Offertes Prijs-, leverings- en betalingscondities Vragen en opdrachten Extra: Customer lifetime value Antwoorden Leidinggeven aan het salesteam 177 Kernstof Leidinggeven Rollen van de salesmanager Taakgericht en mensgericht leidinggeven Instrumenten voor leidinggeven Het salesteam Werving en selectie van accountmanagers Motivatie en beloning Het ontwikkelen van het salesteam Ethiek Vragen en opdrachten Extra: Empowerment Antwoorden 219 8

6 inhoudsopgave 6 Key-accountmanagement, het managen van strategische klanten 223 Kernstof Ontstaan van key-accountmanagement Samenwerking met strategische klanten Redenen om key-accountmanagement in te voeren Voor- en nadelen van key-accountmanagement Key-accountorganisatie Het selecteren van de key-accounts Strategische inkoop De key-accountstrategie en -tactiek Het key-accountplanningsproces De functie van key-accountmanager Vragen en opdrachten Extra: Key-accountmanagement, hoe succesvol in te voeren? Antwoorden Salesbudgettering en performancemanagement 275 Kernstof Salesbudgettering Het budgetteren van de saleskosten Salesforecasting Performancemanagement Vragen en opdrachten Extra: De break-evenanalyse Antwoorden Sales op internationale markten 313 Kernstof Internationalisering is toekomst Redenen voor internationale sales Succesfactoren Landenselectie Organisatie Culturele factoren Vragen en opdrachten Extra: Samenwerking met internationale key-accounts Antwoorden 337 9

7 praktisch sales- en accountmanagement 9 Salesvaardigheden 343 Kernstof Salesvaardigheden Gespreksvaardigheden Salesgespreksmodellen Salesgesprekscyclus De follow-up Non-verbale communicatie Onderhandelen Vragen en opdrachten Extra: Commercieel presenteren Antwoorden 383 Literatuur 385 Index

8 voorwoord Voorwoord Het valt mij op dat sales- en accountmanagement een renaissance ondergaat. We komen uit een lange periode waarin de marketingfunctie soms de boventoon leek te voeren. Je kunt stellen dat vele organisaties hun marketing nu prima op orde hebben. Organisaties zijn goed in staat behoeften in de buitenwereld te herkennen, deze te vertalen naar product- en dienstenontwerp en de verkoop vervolgens op die behoeften te richten. De vraag is dan natuurlijk: Als alle concurrenten dit kunnen, hoe onderscheid ik me dan? Het is mijn overtuiging dat het juist de mannen en vrouwen zijn die het contact met de (potentiële) klant onderhouden die het verschil maken. Ons beroepenveld bevestigt dat ook. Goede sales(competenties) bepaalt het succes van bedrijven en commercieel ingestelde individuen daarbinnen. Ook in het commerciële hbo-onderwijs wordt hierop geacteerd. In het competentieprofiel waar wij voor opleiden wordt de saleskant steeds meer benadrukt. Bij de Hogeschool Rotterdam, werkend in de stad van ondernemerschap en handel, pakken we hier nog eens dubbel en dwars op door. Wij willen compleet opgeleide commerciële mensen op de arbeidsmarkt zetten. Het is daarom noodzakelijk om veelomvattend materiaal in de opleiding in te zetten. Praktisch sales- en accountmanagement geeft de lezer een omvangrijk beeld van het vakgebied sales. Concreet en met goede voorbeelden is te lezen wat de sales- en accountmanager moet doen om succes te hebben. De stappenplannen zetten gericht aan tot actie. De strategische aspecten en rollen in sales krijgen goede aandacht. Dat is een echte aanwinst. Aan marketing wordt aandacht besteed, maar niet ten koste van de focus van het boek: het commercieel proces. Praktisch sales- en accountmanagement ligt nu voor uw neus. Aarzel niet om ermee aan de slag te gaan. Het zal iedere lezer iets te bieden hebben. Mijn persoonlijke wens is dat het hbo-studenten en anderen nog enthousiaster zal maken om in sales werkzaam te zijn. drs. H.A.A. Biemans MBA Directeur Instituut voor Commercieel Management Hogeschool Rotterdam 11

9 Inleiding

10 inleiding Inleiding Verkopen, het gebeurt al eeuwen lang maar is waarschijnlijk al zo oud als de mensheid zelf. Het bijzondere is dat het vandaag de dag in essentie nog volgens dezelfde basisprincipes gebeurt. De moderne mens, altijd al in een sociale context samenlevend, voorzag al vroeg niet alleen in z n eigen behoeften maar ook in die van anderen, door goederen te ruilen. Zo ontstond de eerste vorm van handel. In Praktisch sales- en accountmanagement sta ik niet al te lang stil bij de geschiedenis van verkopen. Het is echter hetzelfde ruilprincipe dat ook nu nog de basis is van verkoop, tegenwoordig veelal sales genoemd. Sales is een belangrijk onderdeel van het economisch proces waarbij vaardigheden, kennis en ontelbare goederen dagelijks van eigenaar wisselen. Sterker nog, sales heeft zich in de afgelopen decennia binnen veel organisaties ontwikkeld tot een essentiële, strategisch belangrijke discipline. De Sales Management Association (SMA) draagt actief bij aan de professionalisering van het salesvak en het aanbod van commerciële trainingen en opleidingen, op zowel hbo- als academisch niveau, is groter dan ooit. Sales is een uiterst interessant en dynamisch werkgebied voor ambitieuze en resultaatgerichte mensen die een aantrekkelijke carrière nastreven. Maar hoewel de professionalisering, de positieve status en de inhoudelijke kennis dus groeien, is er ook nog veel te winnen, want organisaties lijken niet altijd raad te weten met de veranderingen die plaatsvinden in hun markten. Transparantie, internationalisering, schaalvergroting, veeleisende klanten, complexe inkoopprocessen en een ongenadig scherpe concurrentie dit alles vraagt om verandering. De verkoper die regelmatig zijn klanten bezoekt en met veel overtuigingskracht probeert de klant te verleiden om te kopen, om vervolgens weer snel op weg te gaan naar de volgende klant. Deze traditionele verkoper verdwijnt steeds meer en daarmee verdwijnt er ook iets mystieks, iets ongrijpbaars van het salesvak. Wat nu veel meer gevraagd wordt is professionaliteit, conceptueel en strategisch denken en teamwork. Dit vraagt van organisaties dat zij de bakens verzetten en sales opnieuw inrichten. Praktische basisvaardigheden zijn daarbij overigens onmisbaar. Het is de kunst om een praktische aanpak te combineren met een nieuwe set competenties en inzichten. De laatstgenoemde aspecten komen in dit boek voorbij. Hbo-studenten die een commerciële studierichting volgen, zoals Commerciële Economie, kunnen zo een stevige basis leggen om na hun opleiding in een salesfunctie te starten. Maar ook de al in het bedrijfsleven werkzame sales- en (key-)accountmanagers vinden in dit boek de theoretische basis en de praktische instrumenten om hun huidige functie nog beter te kunnen uitoefenen. Hoofdstuk 1 is een introductie op sales- en accountmanagement. Het begrip sales en de ontwikkeling die deze heeft doorgemaakt worden toegelicht. De actuele issues in de salesomgeving vormen daarbij een mooi vertrekpunt. Ook wordt het verband tussen 13

11 praktisch sales- en accountmanagement sales en marketing belicht. Het salesplanningsproces wordt in hoofdstuk 2 besproken. Daarin worden vragen beantwoord als: Wat houdt deze planning exact in en waarom is het zo belangrijk? En wat is nodig om van een grondige analyse tot nieuw uitvoerbaar beleid te komen? Ook wordt duidelijk hoe een goed salesplan wordt opgesteld. Hoofdstuk 3 staat in het teken van de salesorganisatie. We kijken hoe deze ingericht kan worden, maar ook de salesactiviteiten zelf staan centraal. Hoofdstuk 4 gaat over de samenwerking met de klant. Het managen van klantrelaties, de salesmethoden, acquisitie en het maken van offertes, het komt allemaal voorbij. De salesmanager richt zich primair op het leidinggeven aan het salesteam. In hoofdstuk 5 gaan we dit boeiende thema verkennen door te kijken naar thema s als de instrumenten voor leidinggeven, het salesteam, motivatie en salescompetenties. Het belang van een goede samenwerking met de strategische klanten, de key-accounts, wordt in hoofdstuk 6 belicht. Het is het werkgebied van de key-accountmanager. Het selecteren van key-accounts, key-accountstrategieën en het opstellen van een key-accountplan zijn onder andere de thema s. Omdat geen enkele salesorganisatie zonder een goede salesbudgettering en resultaatmeting kan, wordt daar in hoofdstuk 7 aandacht aan besteed. Onderwerpen als salesforecasting, salesperformance en de salesfunnel staan centraal. Steeds meer sales- en accountmanagers zijn actief op buitenlandse markten. Een goede reden dus om een speciaal hoofdstuk aan sales op internationale markten te wijden, hoofdstuk 8. We kijken naar de succesfactoren hierbij, de wijze waarop het georganiseerd kan worden en culturele factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Ten slotte komen we met hoofdstuk 9 van dit boek weer terug bij de oorsprong van sales, want ondanks alle veranderingen blijft het directe contact tussen mensen en het beschikken over salesvaardigheden van groot belang. In dit hoofdstuk komen dan ook gespreksvaardigheden, onderhandelen en de belangrijkste salesgesprekmodellen uitgebreid aan bod. Graag geef ik hier ook nog een korte toelichting op het gebruik van het woord sales. De literatuur op dit gebied, net als bij marketing trouwens, wordt gedomineerd door publicaties in Angelsaksische landen. De Engelse begrippen sales en marketing zijn bovendien ingeburgerd in het bedrijfsleven. Bedrijven hebben het over hun salesafdeling en over aftersales en de betreffende medewerkers hebben in de meeste gevallen Engelstalige functienamen, waarbij salesmanager en accountmanager de meest voorkomende zijn. Overigens gebruik ik de woorden verkoop en verkopen als dat meer voor de hand ligt. Het schrijven van dit boek was voor mij een bijzonder waardevolle ervaring en ik heb er met enorm veel plezier aan gewerkt. Na zo veel jaren in verschillende commerciële functies in het bedrijfsleven gewerkt te hebben en in deze discipline trainingen en opleidingen verzorgd te hebben, was het een belangrijke wens nog eens een boek over sales te schrijven. Die wens is uitgekomen en ik wil op deze plek graag een aantal mensen bedanken die daaraan een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Allereerst Céline Elkhuizen, uitgever van Concept uitgeefgroep. Jouw gedrevenheid, kritische kijk op de structuur van de teksten en je enthousiasme heb ik erg op prijs gesteld. Ook wil ik Jolijn van Eunen bedanken. Als voormalig uitgever van Concept heb je dit boek mogelijk gemaakt en ik kijk met plezier terug op onze gesprekken om dit project in de steigers te zetten. Ook Bianca Kroon bedankt. Jouw support als redacteur en onze regelmatige 14

12 inleiding gesprekken waren zeer waardevol. Gert-Jan Scheers, bedankt voor je waardevolle inhoudelijke feedback op mijn teksten. Verder wil ik iedereen bedanken met wie ik in al die jaren in het commerciële werkveld heb samengewerkt, als collega of als zakelijke relatie. En ook alle studenten en deelnemers aan commerciële opleidingen en trainingen die ik de afgelopen jaren heb ontmoet en die ik mocht begeleiden op hun pad van persoonlijke groei. Onze ontmoetingen hebben allemaal bijgedragen aan het ontstaan van dit boek. Ik wens de lezer veel plezier en (sales)succes toe! Robin van der Werf Ridderkerk, zomer 2013 Over de auteur Robin van der Werf heeft jarenlang in verschillende commerciële en leidinggevende functies gewerkt, waaronder key-accountmanager, international salesmanager en businessunitmanager. Hij werkte onder meer voor Bosch en Skil Europe. Vanuit zijn eigen adviesbureau CommVida biedt hij organisaties advies, training en coaching. Ook werkt hij als freelance docent en trainer voor opleidingsinstituten als NCOI Opleidingsgroep en ICM opleidingen & trainingen en voor het Instituut voor Commercieel Management van Hogeschool Rotterdam. Hij ontwikkelt en verzorgt opleidingen en trainingen op het gebied van sales, marketing, communicatie en management. 15

13 1 Introductie op sales- en accountmanagement

14 1 INTRODUCTIE OP SALES- EN ACCOUNTMANAGEMENT Kernstof Sales is een begrip waar op verschillende manieren tegenaan wordt gekeken en het is van alle tijden. De salesmethoden die nu gebruikt worden, zijn in essentie nog dezelfde als die in de eerste decennia van de vorige eeuw ontstonden. Maar ze zijn aangevuld met nieuwe, geavanceerde salesmodellen en goede sociale en communicatieve vaardigheden, waardoor sales in de organisatie een belangrijke betekenis heeft gekregen. KERNSTOF Voorafgaand aan de huidige positie van sales in organisaties hebben zich vijf fasen voorgedaan: de productie-, de product-, de verkoop-, de marketing- en de relatiemarketingfase. In de huidige periode is er sprake van een buyersmarket, waarin de koper het voor het zeggen heeft. Dit heeft tot nieuwe salesconcepten geleid, zoals key-accountmanagement en enterprise selling. In de omgeving van de salesorganisatie spelen zich continu zaken af die invloed hebben op het salesbeleid. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de: macro-omgeving; meso-omgeving; micro-omgeving. In de macro-omgeving zijn economie, zoals de conjunctuur, technologische invloeden (bijvoorbeeld telecommunicatie en IT) en internationalisering belangrijke krachten. In de meso-omgeving, de markt of bedrijfstak waarin een organisatie actief is, spelen zich ontwikkelingen af die direct inwerken op de organisatie, zoals veranderende klantwensen, bewegingen van bestaande en potentiële concurrenten, steeds kortere lifecycles, commoditisering, outsourcing en samenwerking met leveranciers. De microomgeving betreft de organisatie zelf, waar, naast aan de producten of diensten, belang wordt gehecht aan de wijze waarop klantwaarde wordt geboden en aan het hebben van een heldere visie. De rol van sales in organisaties kan zeer verschillend zijn. Organisaties kenmerken zich door een: salesgedreven cultuur; productgerichte cultuur; klantgerichte cultuur. Het bieden van klantwaarde staat centraal in nieuwe salesconcepten. De geïndividualiseerde waardepropositie is het aanbod dat nauwkeurig aansluit bij het behoeften- en wensenpatroon van de afnemer. Het waardedenken wordt in een proces van value selling in de praktijk gebracht. Intern verkopen is het proces waarbij sales- en accountmanagers hun overtuigingskracht intern gebruiken om veranderingen mogelijk te maken die leiden tot een klantgerichte organisatie. Sales krijgt steeds meer de positie van een essentiële bedrijfsfunctie die meer betrokken wordt bij het ondernemings- en marketingbeleid. Veel organisaties maken een zekere beweging van een meer kortetermijnaanpak naar een meer langetermijnaanpak en hierbij is salesleiderschap een belangrijke succesfactor. 17

15 praktisch Sales- en accountmanagement Salesleiderschap is nodig om goed om te kunnen gaan met alle uitdagingen waar de salesorganisatie zich voor gesteld ziet. Ook is het nodig om een goed inzicht te hebben in de ontwikkelingen in de markt, in de maatschappij als geheel en binnen de eigen organisatie, om vervolgens met een inspirerende visie concrete en uitvoerbare ideeën te lanceren om klantwensen in te vullen en te overtreffen. Hoewel sales aan grote veranderingen onderhevig is, zal de accountmanager zich altijd blijven richten op het tot stand brengen van de transactie. De verkoper blijft verkopen! 18

16 1 INTRODUCTIE OP SALES- EN ACCOUNTMANAGEMENT 1 Introductie op sales- en accountmanagement 1.1 Wat is sales? Stel deze vraag aan verschillende personen in een organisatie of in de privéomgeving en de kans is groot dat er heel verschillende antwoorden worden gegeven. Dat is begrijpelijk, want er wordt op verschillende manieren tegen sales ofwel verkoop aangekeken. En juist deze verschillende meningen, die allemaal een kern van waarheid bevatten, maken dat sales zo n intrigerend vakgebied is. Want sales kent een grote verscheidenheid aan functies en betekenissen voor organisaties. Het salesproces van een verkoper in een autoshowroom is een geheel andere dan die van een accountmanager die het inkoopkantoor van een supermarktketen bezoekt. En die van de balieverkoper van een technische groothandel is daarmee weer niet te vergelijken. Toch zijn het alle drie personen die werkzaam zijn in een salesfunctie. Sales is van alle tijden. En hoewel het aanbod van producten en diensten en de organisaties zelf enorm zijn veranderd, zijn de salesmethoden die nu gebruikt worden in essentie nog dezelfde als die in de eerste decennia van de vorige eeuw ontstonden. Wel zijn er allerlei ontwikkelingen die de salesfunctie stevig beïnvloeden. Markten zijn aan het veranderen en zijn meer internationaal gericht. De concurrentie is groter dan ooit en organisaties worden groter en richten hun inkoop anders in. En daarbij heeft technologie een enorme invloed, zowel op de manier van werken als op de informatievoorziening. THEORIE Conceptmatige sales Hoewel sales vooral een mensending is, wordt er steeds meer gewerkt met systemen en concepten. Net als in de marketingliteratuur worden ook in de salesliteratuur veel modellen en methoden beschreven die voor meer succes en dus meer transacties moeten zorgen. Dit is een interessant gegeven, want blijkbaar bestaat de behoefte om met behulp van krachtige (en ogenschijnlijk) nieuwe tools het salesvak van nieuwe impulsen te voorzien. Uiteraard gaat het hier niet over de nog altijd verschijnende boeken die accountmanagers een gegarandeerd verkoopsucces moeten opleveren. Deze boeken zijn vaak gebaseerd op oude principes en zorgen niet echt voor vernieuwing. Sales kent niet één betekenis of één juiste aanpak. Het zijn de nieuwe, geavanceerde salesmodellen in combinatie met bewezen verkoopmethoden en goede sociale en communicatieve vaardigheden die sales ook in deze tijd een belangrijke betekenis geven. 19

17 praktisch Sales- en accountmanagement Salesimago Sales heeft niet altijd een goed imago. Zowel binnen als buiten de organisatie wordt sales nogal eens gezien als het met een vlotte babbel inpalmen van anderen voor producten die eigenlijk niet nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de telefonische benadering of het in een winkelstraat aangeklampt worden door iemand die ons iets wil verkopen. Deze vormen van verkoop dragen niet bij aan een goed imago. Toch gaat het hier om een stereotype beeld dat grotendeels is achterhaald en dat niets te maken heeft met de veeleisende en belangrijke functie die sales is. Sales is een volwassen vakgebied en organisaties weten het belang ervan in het bedrijfsproces op waarde te schatten. Steeds meer organisaties houden er dan ook een uiterst professionele salesafdeling op na en zijn continu bezig, in samenwerking met andere disciplines als marketing, logistiek en productie, om de klantwensen in kaart te brengen en hier zo goed mogelijk op in te spelen. En dat er de drive is om te scoren, is niet meer dan logisch. Sterker nog, het is noodzakelijk, want mede daardoor worden de doelstellingen van de organisatie bereikt. 1.2 Van ruilhandel tot enterprise selling De salesfunctie zoals deze nu wordt ingevuld, is altijd aan verandering onderhevig geweest. Zoals gezegd is sales van alle tijden en de eerste primitieve vorm hiervan ontstond bij in de oertijd levende mensen. Zij hielden zich al bezig met ruilhandel, bijvoorbeeld door zelfgefabriceerde objecten te ruilen voor dierenhuiden of primitieve gereedschappen. Heel veel later, toen geld als ruilmiddel inmiddels breed was geaccepteerd, brachten marktkooplui hun waren op de markt aan de man en produceerden ambachtslieden op bestelling hun goederen. Er was in deze periode sprake van een zeer hoge klantgerichtheid, want er was een intensief persoonlijk contact tussen beide partijen en de producten werden volledig afgestemd op de wensen van de klant. Het economisch denken nam met de industriële revolutie een flinke vlucht. Het werd mogelijk producten in massa te produceren en sinds deze periode tot nu hebben zich grofweg vijf fasen voorgedaan (Verhage, 2009): de productie-, de product-, de verkoop-, de marketing- en de relatiemarketingfase Productiefase In de productiefase lag de focus vooral op het (massaal) produceren van goederen. Dit moest zo efficiënt mogelijk plaatsvinden, om ze tegen een zo laag mogelijke prijs te kunnen aanbieden. Goederen werden hierdoor voor iedereen bereikbaar en er zou automatisch vraag ontstaan, zo was de gedachte. Het was de tijd dat de industrieel Henry Ford met zijn lopende band voor een revolutie zorgde. Er was zo veel vraag door de groei van de nog prille economie en snelle toename van het inkomen van de, in dezelfde industrie werkzame, arbeiders dat feitelijk elk product wel verkocht werd. De wens van de klant speelde een ondergeschikte rol. 20

18 1 INTRODUCTIE OP SALES- EN ACCOUNTMANAGEMENT Figuur 1.1 Lopende band Ford fabriek Productfase Toen het eenmaal mogelijk was om efficiënt grote hoeveelheden producten te maken, werd de focus langzaam verlegd naar het productdenken, oftewel het beste, mooiste product stond centraal. De strijd om de gunst van de klant begon. De gedachte was dat de klant het beste product zou willen aanschaffen. Dit werkte inderdaad goed, want de vraag was nog altijd veel groter dan het aanbod Verkoopfase Door de afnemende schaarste, de nog altijd toenemende welvaart en de toenemende concurrentie zagen veel bedrijven zich gedwongen hun producten letterlijk aan de man te brengen. Er werden op grote schaal handelsreizigers in dienst genomen, die de producten eerst op beurzen en tentoonstellingen en later rechtstreeks bij bedrijven en consumenten gingen verkopen. Hier ligt de basis voor wat de salesdiscipline wordt genoemd. THEORIE NCR, een Amerikaanse fabrikant van kassasystemen, organiseerde aan het einde van de negentiende eeuw, als een van de eersten, verkooptrainingen voor de verkopers en richtte een verkoopschool op. Bij die trainingen stond het product centraal en de verkoper probeerde vanuit de kenmerken van het product de klant te overtuigen. De klant stond niet centraal. Er was geen klantgerichte argumentatie, laat staan dat er vragen werden gesteld over wat de klant wenste. In plaats daarvan was er sprake van overtuiging en innemendheid. Begin negentienhonderd verscheen in Amerika de eerste verkoopliteratuur, onder andere van Walter Dwight Moody met de titel Men Who Sell Things en van James Samuel Knox met de titel The Science and Art of Selling. Er was in deze periode sprake van een echte sellersmarket (verkopersmarkt). Hierin had de verkopende partij het vooral voor het zeggen. Door beperkt beschikbare informatie, weinig aanbod en relatief hoge prijzen speelde de verkoper een dominante rol. 21

19 praktisch Sales- en accountmanagement Figuur 1.2 The Science and Art of Selling van James Samuel Knox Marketingfase Halverwege de twintigste eeuw werd de basis gelegd voor de systematische verkoop, zoals we die nu kennen. Bedrijven realiseerden zich dat producten en diensten op de wensen en behoeften van hun klanten afgestemd moesten worden. Het klantgericht denken deed zijn intrede. Marketing als filosofie werd binnen organisaties belangrijker en sales ontwikkelde zich daarbinnen als de operationalisering daarvan richting de afnemers. Niet het product maar de behoeften van de klant vormden de basis voor de salesactiviteiten. Uit die tijd dateren de eerste boeken waarin het salesproces wordt omschreven als het consequent toepassen van een aantal stappen, het toepassen van vraagtechnieken om de klantbehoefte in kaart te brengen, het overtuigend presenteren van het product dat aansluit bij de wensen van de klant en het op een juiste manier omgaan met weerstand waarna de verkoop gesloten kan worden Relatiemarketingfase De meest recente echt grote ontwikkeling is de opkomst van relatiemarketing. Klantgerichtheid wordt concreter door het opbouwen van een relatie met de afnemers. De transactie staat niet meer centraal, maar wel de langetermijnrelatie, waarbij de leverancier waarde toevoegt voor de klant. De transactie is een onderdeel van het verkoopproces geworden. 22

20 1 INTRODUCTIE OP SALES- EN ACCOUNTMANAGEMENT Met de relatiemarketingfase heeft het salesvak zich ontwikkeld tot een essentiële bedrijfsdiscipline die zich allang niet meer uitsluitend bedient van verkooptechnieken die alleen zijn gericht op de transactie. Binnen het relatiemarketingdenken als bedrijfsbrede filosofie heeft sales een sterke professionaliseringslag gemaakt. Er is nu sprake van een buyersmarket (kopersmarkt). In een buyersmarket heeft de koper het voor het zeggen. Het aanbod is groot, de markt transparant, er is veel informatie beschikbaar en de afnemer bepaalt hoe, wanneer en bij wie hij de producten of diensten afneemt. De beschikbaarheid van informatie via internet heeft hier voor een belangrijk deel aan bijgedragen. Figuur 1.3 Ontwikkeling relatiemarketing (Verhage, 2009) Productoriëntatie Productieoriëntatie Verkooporiëntatie Marketingoriëntatie Relatiemarketing Key-accountmanagement Onder deze omstandigheden heeft sales zich verder kunnen ontwikkelen tot het keyaccountmanagementconcept. Bij deze samenwerkingsvorm zijn de producten of diensten niet meer het centrale thema, maar staat de samenwerking zelf centraal. De leverancier tracht vanuit een intensieve samenwerking meer te bereiken en gezamenlijke oplossingen (lees producten of diensten) te ontwikkelen. Hoewel het key-accountmanagementconcept al decennia bestaat, en het vooral door grote, internationaal werkende bedrijven, zoals Unilever en Proctor & Gamble wordt toegepast, vindt het steeds meer weerklank in het bedrijfsleven. Zo werkt Coca-Cola met de grote supermarktketens samen, Siemens met energiebedrijven en Bosch met de auto-industrie. In hoofdstuk 6 wordt key-accountmanagement in detail behandeld. THEORIE Enterprise selling Sommige organisaties zijn al toe aan de volgende fase, want in het verlengde van key-accountmanagement is enterprise selling in opkomst. Waar key-accountmanagement voortkomt uit een zekere afnemersmacht van de grootste afnemers en waar de leverancier het evenwicht probeert te herstellen door een speciale aanpak per account en hij deze probeert over te halen om samen te werken, is bij enterprise selling de intrinsieke motivatie tot samenwerking bij de klant aanzienlijk groter. 23

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema Inleiding sales Een introductie in een veelzijdig vakgebied Stefan Renkema Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Omslagontwerp: Cunera Joosten, Amsterdam Opmaak binnenwerk: Textcetera, Den Haag 2015 Stefan

Nadere informatie

Bouwstenen van management en organisatie. Inkijkexemplaar

Bouwstenen van management en organisatie. Inkijkexemplaar Bouwstenen van management en organisatie Bouwstenen van management en organisatie prof. dr. D.J. Eppink drs. G.P. Melker ir. drs. P.J. Tack Tweede, herziene druk Concept uitgeefgroep Meer informatie over

Nadere informatie

Kern van Marketing. Rien Hummel. m.m.v. Geert Jan van Dam. Eerste druk

Kern van Marketing. Rien Hummel. m.m.v. Geert Jan van Dam. Eerste druk Kern van Marketing Rien Hummel m.m.v. Geert Jan van Dam Eerste druk Kern van Marketing Kern van Marketing Rien Hummel m.m.v. Geert Jan van Dam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Eerste druk Ontwerp

Nadere informatie

Organisatie en verandering in de praktijk. Prof. dr. A.J. Cozijnsen. Tweede, herziene druk. Inkijkexemplaar. Concept uitgeefgroep

Organisatie en verandering in de praktijk. Prof. dr. A.J. Cozijnsen. Tweede, herziene druk. Inkijkexemplaar. Concept uitgeefgroep Organisatie en verandering in de praktijk Prof. dr. A.J. Cozijnsen Tweede, herziene druk Concept uitgeefgroep Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Concept uitgeefgroep Postbus

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Handboek voor de interne communicatiespecialist

Handboek voor de interne communicatiespecialist Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Serie Beheersen van bedrijfsprocessen. De kern van de administratieve organisatie

Serie Beheersen van bedrijfsprocessen. De kern van de administratieve organisatie Serie Beheersen van bedrijfsprocessen De kern van de administratieve organisatie Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de administratieve organisatie Beginselen van de financiële administratie

Nadere informatie

De kern van de administratieve organisatie

De kern van de administratieve organisatie SERIE Beheersen van bedrijfsprocessen De kern van de administratieve organisatie M. Paur, A.G.J. van Boxel, C.B. Leeftink, L. Paape (eindredactie) Tweede druk Noordhoff Uitgevers bv Serie Beheersen van

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement in de praktijk. Inkijkexemplaar

Kwaliteitsmanagement in de praktijk. Inkijkexemplaar Kwaliteitsmanagement in de praktijk Kwaliteitsmanagement in de praktijk Kwaliteit is mensenwerk: verbeelden, verbinden, verbeteren ir. C.D.R. (Kees) de Vaal drs. ing. O.J. (Ouke) Pijl dr. B.C. (Ben) van

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Handboek Inkoop en Uitbesteden: handig naslagwerk voor de toekomst. Redactieleden: Ing. P.J. Jurg Ir. T.W. van der Heijde Mevr. Ir. I.M.P.

Handboek Inkoop en Uitbesteden: handig naslagwerk voor de toekomst. Redactieleden: Ing. P.J. Jurg Ir. T.W. van der Heijde Mevr. Ir. I.M.P. Handboek Inkoop en Uitbesteden: handig naslagwerk voor de toekomst Redactieleden: Ing. P.J. Jurg Ir. T.W. van Mevr. Ir. I.M.P. Meuwissen 1 Inleiding 2 Beleid- & strategievorming in inkoop 3 De inkooporganisatie

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

pressure to close BUSINESS SALESVAARDIGHEDEN RENE SUSAN Eerste druk

pressure to close BUSINESS SALESVAARDIGHEDEN RENE SUSAN Eerste druk pressure to close BUSINESS SALESVAARDIGHEDEN RENE SUSAN Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Salesvaardigheden René Susan Eerste druk, 0 Noordhoff Uitgevers Groningen / Houten 0 Noordhoff Uitgevers bv Omslag:

Nadere informatie

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory November 2012 Jaargang 25 #8 Special retail & logistiek Elke kans om ons proces te automatiseren, grijpen we aan. Serge Turel, Euro-Events Hoogvliet kiest voor QlikView voor inzicht in onze winkelresultaten.

Nadere informatie

Ketensamenwerking in de bouw. Een leidraad voor ondernemers die ketensamenwerking willen implementeren.

Ketensamenwerking in de bouw. Een leidraad voor ondernemers die ketensamenwerking willen implementeren. R R B O U W R A P P O R T 139 Ketensamenwerking in de bouw Een leidraad voor ondernemers die ketensamenwerking willen implementeren. R R B O U W R A P P O R T 139 Een aan de praktijk getoetst kader voor

Nadere informatie

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman DE NIEUWE PROFESSIONAL Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING SAMENSTELLING: Walter van Hulst ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman INHOUD 1. Inleiding 2. De professional: een marktverkenning

Nadere informatie

MARCOM Magazine.NL. komt eraan!

MARCOM Magazine.NL. komt eraan! MARCOM Magazine.NL komt eraan! H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S - & M A R K E T I N G P R O F E S S I O N A L S! J U L I 2 0 0 9 4 In gesprek met Judith Koekenbier, Managing Director

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

SALESmagazine bestaat 1 jaar!

SALESmagazine bestaat 1 jaar! SALESmagazine bestaat 1 jaar! Extra dik jubileumnummer h é t c a r r i è r e m a g a z i n e v o o r s a l e s - & m a r k e t i n g p r o f e s s i o n a l s! M e i 2 0 0 9 3 In gesprek met Eise Harkema,

Nadere informatie

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma 0747051 Patrick Chan 0744038

Nadere informatie

lsle van 11 hoogleraren

lsle van 11 hoogleraren lsle van 11 hoogleraren prof. Jrs J. Bunt J,\U. \'dn Engelen. Jr A.R. un Goor pn t. dr H.W.C. van der Hart ~d. Jr P.S.H. l ecflang P. \1.} I.M. Matthysscns rr..,f. dr F.J. Nijssen :111 Jr 1r '-l.c. ~.1ntema

Nadere informatie

Succesvol Lean. Vincent Wiegel John Maes

Succesvol Lean. Vincent Wiegel John Maes Succesvol Lean Vincent Wiegel John Maes ISBN 978-90-430-3038-0 NUR 801 Trefw.: management, Lean Dit is een uitgave van Pearson Benelux Postbus 75598, 1070 AN Amsterdam Website: www.pearson.nl E-mail: amsterdam@pearson.com

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen. nodig. Gerbrand Rustenburg

Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen. nodig. Gerbrand Rustenburg Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen nodig Gerbrand Rustenburg 1 Inhoudsopgave Over de auteur GERBRAND RUSTENBURG heeft verschillende functies bekleed op (internationaal) managementniveau

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie