IMK Studierichtinginformatie, september 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMK Studierichtinginformatie, september 2016"

Transcriptie

1 IMK Studierichtinginformatie, september 2016 EERSTE GRAAD blz. 2 TWEEDE EN DERDE GRAAD Belangstellingsgebied Wetenschappen Theoretisch-technisch TECHNIEK-WETENSCHAPPEN blz. 4 Belangstellingsgebied Welzijn en sociale wetenschappen theoretisch-technisch SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN blz. 6 theoretisch-praktisch JEUGD- EN GEHANDICAPTENZORG blz. 9 praktisch VERZORGING-VOEDING blz. 12 VERZORGING blz. 14 met specialisaties KINDERZORG THUIS- EN BEJAARDENZORG/ZORGKUNDIGE vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg Dilsen-Stokkem

2 - 2 - IMK De eerste graad In de eerste graad biedt IMK drie niveaus aan. Niveau 1 en 2 bestaan in de A-stroom, d.i. klas 1A en het 2 de leerjaar van de 1 ste graad. Niveau 3 vind je in de B-stroom, d.i. 1B en BVL (Beroepsvoorbereidend leerjaar). In 1 A bestaat een gemeenschappelijk programma dat voor alle leerlingen in alle scholen hetzelfde is. Voor de aanvulling bieden wij twee keuzepakketten aan: techniek-wetenschappen en sociale en technische vorming. In het 2 de leerjaar wordt hetzelfde onderscheid gemaakt: we spreken dan over basisopties. De B-stroom is vooral bedoeld voor leerlingen die niet zo gemakkelijk leren of die vooral geïnteresseerd zijn in heel praktische lessen. In BVL organiseren wij de beroepenvelden verzorging-voeding en mode. Lessentabellen van het 1 ste jaar 1 TW 1 STV 1 B Aardrijkskunde 2 2 Frans 1 Frans 4 4 gezinstechnieken 3 Geschiedenis 1 1 godsdienst 2 Godsdienst 2 2 lichamelijke opvoeding 2 lichamelijke opvoeding 2 2 maatschappelijke vorming 3 muzikale opvoeding 1 1 muzikale opvoeding 1 natuurwetenschappen 2 2 natuurwetenschappen 2 Nederlands 5 5 Nederlands 4 plastische opvoeding 2 2 plastische opvoeding 3 Techniek 2 2 sociale activiteiten (Leefsleutels) 1 Keuzepakketten techniek 6 ICT 1 1 wiskunde 4 sociale activiteiten (Leefsleutels) 1 1 totaal aantal uren per week 32 sociale en technische vorming 2 project wetenschappelijke verkenningen 2 wiskunde (apart TW- STV) 5 5 totaal aantal uren per week Het keuzepakket TW is interessant voor als je redelijk goed bent in wiskunde én als je geïnteresseerd bent in weten9schappen. Het niveau is vergelijkbaar met dat van verscheidene ASO-rich-tingen. Het keuzepakket STV is dan weer interessant als je denkt aan een sociale studierichting en minder goed bent in talen, wiskunde en wetenschappen. 99

3 - 3 - Lessentabellen van het 2 de jaar 2TW 2 STV BVL Aardrijkskunde 1 1 Frans 1 Engels 2 2 godsdienst 2 Frans 3 3 lichamelijke opvoeding 2 Geschiedenis 2 2 maatschappelijke vorming 2 Godsdienst 2 2 muzikale opvoeding 1 lichamelijke opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 muzikale opvoeding 1 1 Nederlands 3 Natuurwetenschappen 1 1 plastische opvoeding 1 Nederlands 4 4 sociale activiteiten (Leefsleutels) 1 Techniek 2 2 wiskunde 3 Basisopties beroepenvelden wetenschappelijke vorming 5 verzorging-voeding 7 Nederlands (1 uur extra) 1 mode 7 sociale activiteiten (Leefsleutels) 1 1 totaal aantal uren per week 32 sociale en technische vorming 7 wiskunde 5 4 totaal aantal uren per week Vanaf het eerste jaar kan je kiezen voor de keuzepakketten TW of STV. Daardoor hoef je niet te wachten tot het 2 de jaar om je interesses en mogelijkheden te verkennen voor onze studierichtingen in de 2 de en 3 de graad. In het 1 ste jaar krijgen TW en STV allebei 5 uren wiskunde, maar er zijn toch belangrijke verschillen. In TW ligt het tempo voor wiskunde wat hoger dan in STV. Er worden meer oefeningen gemaakt en sommige wiskundige onderwerpen worden wat dieper uitgewerkt. In TW is wiskunde dus moeilijker dan in STV. In project wetenschappelijke verkenningen krijg je een eerste kennismaking met wetenschappelijke vakken en onderwerpen die in de hogere jaren van TW uitgebreid aan bod komen. Dat gebeurt via experimentjes, waarnemingen, metingen, leren werken met tabellen en grafieken, ICTtoepassingen Op het einde van het 1 ste jaar krijg je een advies van de klassenraad of de keuze voor TW de juiste was. Vanaf het 2 de jaar worden de verschillen tussen TW en STV groter. In 2 TW vormen de vakken natuurwetenschappen en wiskunde een aanzienlijke blok. In 2 STV gaat veel aandacht uit naar het vak sociale en technische vorming. Op het einde van het 2 de jaar geeft de klassenraad een advies over de aangewezen studierichting. Natuurlijk kan je je keuze ook zelf aanpassen. Toelatingsvoorwaarden 1 ste leerjaar A - Leerlingen met getuigschrift basisonderwijs - Leerlingen die het zesde jaar gewoon lager onderwijs zonder getuigschrift hebben beëindigd mits gunstige beslissing van de klassenraad en advies CLB - Leerlingen van het buitengewoon lager onderwijs of secundair onderwijs zonder getuigschrift mits gunstige beslissing van de klassenraad en advies CLB 1 ste leerjaar B - Leerlingen zonder getuigschrift gewoon basisonderwijs die het zesde leerjaar al dan niet beëindigd hebben en uiterlijk op 31 december de leeftijd van 12 jaar bereiken - Leerlingen met getuigschrift basisonderwijs met akkoord ouders en mits advies CLB - Leerlingen van het buitengewoon lager onderwijs of secundair onderwijs zonder getuigschrift mits gunstige beslissing van de klassenraad en advies CLB.

4 - 4 - IMK Techniek-wetenschappen (TW) Belangstellingsgebied Wetenschappen leertraject abstract en theoretisch De opleiding TW is gesitueerd in de tweede en derde graad van het technisch secundair onderwijs, studiegebied Chemie. We spreken dus over het derde tot en met het zesde jaar. Om toegang te krijgen tot de afdeling TW moet je beschikken over: een A-attest van het voorgaande jaar ASO of TSO, een B-attest van voorgaande jaar ASO of TSO op voorwaarde dat de richting TW niet werd uitgesloten. Studieprofiel TW is een wetenschappelijke, technische studierichting. Biologie, chemie en fysica zijn belangrijke vakken en worden ondersteund door laboratoriumoefeningen. Ook aan wiskunde wordt ruime aandacht besteed, met sterke accenten op oefeningen i.p.v. theorie. Leerlingprofiel TW richt zich tot jongeren die geïnteresseerd zijn in natuur, wetenschappen en techniek en die de nadruk willen leggen op labo en oefeningen. Zij moeten: behoorlijke uitslagen behalen voor wiskunde, biologie, wetenschappen en technologische opvoeding; bereid zijn om regelmatig theorie te verwerken; een goede ingesteldheid hebben om ordelijk en nauwkeurig te werken; aandacht hebben voor veiligheid; geen allergie hebben voor bepaalde chemische stoffen; in de 3 de graad is samenwerking in groepsverband bijzonder belangrijk. Lessentabellen TW 3 TW 4 TW 5 TW 6 TW aardrijkskunde Biologie Chemie Engels Frans Fysica geschiedenis godsdienst informatica lichamelijke opvoeding Nederlands toegepaste biologie toegepaste chemie toegepaste fysica wetenschappelijk tekenen wiskunde geïntegreerde proef totaal aantal uren per week

5 - 5 - Een beetje uitleg bij de specifieke vakken Wiskunde is qua moeilijkheidsgraad te vergelijken met deze van de wiskundige richtingen in het ASO maar beklemtoont sterker de toepassingen van wiskunde in de wetenschappen. Daarom wordt ook in wiskunde meer aandacht gegeven aan oefeningen dan aan theorie. Fysica behandelt algemene eigenschappen van materie, licht, krachten, druk, arbeid, vermogen, gassen, warmte en energie. Je leert metingen uitvoeren en het cijfermateriaal grafisch voorstellen. Chemie bestudeert de opbouw van de stof en stofomzettingen: atomen, moleculen, mengsels, bindingen, chemische reacties en berekeningen (wetten en reactietypen). Biologie tracht te verduidelijken hoe een levend wezen (mens, plant, dier) zich in een gegeven levensmilieu in stand kan houden. Dit vereist inzicht in de wijze waarop organismen informatie verkrijgen en hoe ze hierop reageren. Daarvoor wordt verwezen naar de bouw en werking van zintuigen, spieren, zenuw- en hormonaal stelsel en prikkels. Daarnaast komen ook de classificatie van levende wezens en de milieuproblematiek aan bod. Toegepaste biologie, toegepaste chemie en toegepaste fysica ondersteunen de thema's van de overeenkomende algemene vakken door waarnemingen en experimenten. Het uitvoeren van proeven en het overzichtelijk noteren van de waarnemingen veronderstelt zin voor nauwkeurigheid, veiligheid en een zekere handigheid. In labo-oefeningen worden de theoretische items verduidelijkt door waarnemingen en experimenten die nauwgezet uitgevoerd, verwerkt en gerapporteerd moeten worden. Toegepaste fysica behandelt mechanica, elektriciteit, elektromagnetisme, trillingen en golven, elektronica en kernfysica. Toegepaste biologie bestudeert de levende wezens in hun chemische samenstelling, cellulaire opbouw, specifieke levensfuncties en onderlinge relatie en interactie. Daarbij komen ook erfelijkheid en de evolutietheorie aan bod. Toegepaste chemie omvat algemene chemie, analytische chemie en koolstofchemie. Wetenschappelijk tekenen steunt voornamelijk op de wiskunde (meetkunde) om ruimtelijke gegevens, processen en bewerkingen, wiskundige en wetenschappelijke opgaven voor te stellen. Oefeningen op perspectief, projectie, meetkundige constructies e.a. veronderstellen ook de nodige zin voor nauwkeurigheid en netheid. Toekomstmogelijkheden De studierichting TW geeft een uitstekende voorbereiding op uiteenlopende studies in het hoger onderwijs. De meeste leerlingen komen terecht in het hoger professioneel onderwijs (professionele bachelor). Anderen wagen hun kans in het academisch onderwijs aan de hogescholen of aan de universiteiten (academische bachelors). Het gaat vooral: gezondheidszorg: verpleegkunde, voedings- en dieetkunde, vroedkunde, ergotherapie, podologie; industriële wetenschappen en technologie: chemie, milieuzorg; onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs; handelswetenschappen en bedrijfskunde: toegepaste informatica, medical management assistant, rechtspraktijk; architectuur: architectuur-assistentie, landschaps- en tuinarchitectuur.

6 - 6 - IMK Sociale en technische wetenschappen (STW) Belangstellingsgebied Welzijn en sociale wetenschappen leertraject theoretisch en technisch De opleiding STW is gesitueerd in de tweede en derde graad van het technisch secundair onderwijs, studiegebied Personenzorg. Om toegang te krijgen tot de afdeling STW moet je beschikken over: een A-attest van het voorgaande jaar ASO, KSO of TSO. een B-attest van het voorgaande jaar ASO, KSO of TSO op voorwaarde dat STW niet werd uitgesloten. Studieprofiel STW is een theoretisch-technische richting die in volle ontwikkeling is. Imk voert geleidelijk nieuwe leerplannen in waarin nieuwe inhouden en methoden aan bod komen. De leerlingen verkennen de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en hun eigen positie daarbinnen. De wetenschappelijke onderbouw gebeurt vanuit de vakken natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. De verscheidene theoretische en praktische aspecten van deze studierichting komen samen in het vak integrale opdrachten. De leerlingen voeren in projectvorm opdrachten die over de jaren geleidelijk toenemen in moeilijkheidsgraad. Hierbij wordt de kennis vanuit andere vakken geïntegreerd. De leerlingen ontwikkelen sociale, technische, organisatorische, creatieve en expressieve competenties. Leerlingprofiel STW verwacht van de leerlingen: uitgesproken interesse hebben voor mens en samenleving: interesse hebben voor diverse wetenschappen en hun praktische toepassingen; praktische vaardigheden hebben: nauwkeurigheid, orde, netheid, organisatie, creativiteit; bereidheid tot teamwerk; sociale en communicatieve vaardigheden; verantwoordelijkheidszin.

7 - 7 - Lessentabellen STW 3 STW 4 STW 5 STW 6 STW aardrijkskunde Engels Frans geschiedenis godsdienst informatica lichamelijke opvoeding Nederlands Wiskunde Natuurwetenschappen sociale wetenschappen integrale opdrachten competentie 1: sociaalwetenschappelijk en natuurwetenschappelijk onderzoek competentie 2: persoonsgebonden activiteit competentie 3: mondelinge presentatie competentie 4: studieloopbaan buitenschoolse inleefdagen geïntegreerde proef totaal aantal uren per week Een beetje uitleg bij de specifieke vakken van het nieuwe programma De verscheidene theoretische en praktische aspecten van deze studierichting komen samen in het vak integrale opdrachten. De leerlingen voeren opdrachten en projecten uit die geleidelijk toenemen in moeilijkheidsgraad. Hierbij wordt de kennis vanuit andere vakken geïntegreerd. De leerlingen ontwikkelen sociale, technische, organisatorische, creatieve en expressieve competenties. Deze competenties worden toegespitst op vier centrale domeinen: 1. binnen een welomschreven opdracht sociaalwetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken; 2. een persoonsgebonden activiteit voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden; 3. mondeling voor een groep presenteren; 4. je eigen studieloopbaan in handen nemen. In het vak sociale wetenschappen verkennen de leerlingen hun eigen mogelijkheden. In de 2 de graad leren ze passend communiceren in verschillende situaties en leren menselijk gedrag en interacties waarnemen en observeren. Welke rechten en plichten hebben jongeren? Hoe omgaan met diversiteit tussen de mensen? In de 3 de graad komen een aantal psychologische, pedagogische en sociologische thema s aan bod. Hoe verloopt de lichamelijke, verstandelijke en emotionele ontwikkeling van de mens? Welke elementen spelen een rol in het pedagogisch handelen? Welke factoren beïnvloeden het menselijk gedrag? Tenslotte gaat ook aandacht uit naar de rol en de plaats van de mens in de samenleving. In het vak natuurwetenschappen komen elementen samen uit biologie, chemie, fysica en laboratoriumopdrachten. Samen met wiskunde krijgen de leerlingen hier wetenschappelijke

8 - 8 - kennis die wordt meegenomen naar de integrale opdrachten. De nadruk ligt sterk op praktische toepassingen van de theoretische kennis. Toekomstmogelijkheden Na het zesde jaar STW ben je degelijk voorbereid op uiteenlopende studies in het hoger onderwijs. De meeste leerlingen kiezen voor hoger professioneel onderwijs (professionele bachelors). Het gaat vooral om de volgende studiegebieden: biotechnisch: voedingsmiddelentechnologie; gezondheidszorg: verpleegkunde, voedings- en dieetkunde, vroedkunde, ergotherapie, podologie; onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs; sociaal-agogisch werk: maatschappelijke veiligheid, orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie; andere studiegebieden van het hoger professioneel onderwijs, andere opleidingsvormen, bijv. politie.

9 - 9 - IMK Jeugd- en gehandicaptenzorg (JGZ) 3 de graad Belangstellingsgebied Welzijn en sociale wetenschappen leertraject theoretisch-praktisch De opleiding JGZ is gesitueerd in de derde graad van het TSO, studiegebied Personenzorg. We spreken dus over het vijfde en het zesde jaar. Om toegang te krijgen tot de richting JGZ moet je beschikken over: een A-attest van de tweede graad ASO of TSO (4 de jaar), een B-attest van de tweede graad ASO of TSO (4 de jaar) op voorwaarde dat de richting JGZ niet werd uitgesloten, het 6 de jaar BSO met vrucht beëindigd hebben. Studieprofiel In deze studierichting krijg je een opleiding tot opvoed(st)er/begeleid(st)er bij kinderen, jongeren, volwassenen en bejaarden met een beperking. De opleiding JGZ begint op het 5 de jaar en duurt twee jaar. Je leert om op een verantwoorde manier om te gaan met uiteenlopende types handicap of probleemsituaties: verstandelijke of fysieke, enkelvoudige of meervoudige beperking, kinderen en jongeren in een moeilijke opvoedingssituatie JGZ is een boeiende richting met vakken zoals pedagogie en psychologie, orthopedagogiek, expressie en animatie. Vele oud-leerlingen getuigen dat zij in JGZ als persoon sterk zijn gegroeid en tot ontplooiing zijn gekomen. Leerlingprofiel De opleiding JGZ is ideaal voor wie zijn persoonlijkheid wil ontwikkelen en zijn grenzen wil verleggen. De studierichting JGZ mag niet onderschat worden. Je moet er niet aan beginnen als je niet voldoende gemotiveerd bent om te werken met personen met een beperking. Je moet ook over het potentieel beschikken om te groeien in: sociale interactie; communicatieve vaardigheden; expressieve en animerende vaardigheden. Dit zijn immers de drie competenties die in de opleiding centraal staan, wil je aan een jongere of persoon met een beperking de begeleiding kunnen geven die verwacht wordt. Deze opleiding vraagt bovendien: inlevingsvermogen, creatief en probleemoplossend kunnen werken, zin voor verantwoordelijkheid, inzet, stiptheid,

10 flexibiliteit, talent voor organisatie, talent voor teamwerking, een redelijk pakket theorie kunnen en willen verwerken, bereidheid om zich voor stages te verplaatsen. Een gunstig advies van de arbeidsgeneesheer is verplicht om op een stageplaats te mogen beginnen. Lessentabellen JGZ 5 JGZ 6 JGZ aardrijkskunde 1 1 Engels 2 2 Frans 2 2 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lichamelijke opvoeding 2 2 Nederlands 3 3 wiskunde 2 2 beroepsgerichte pedagogiek en psychologie 4 1 beroepsgerichte zorgkunde 2 - biologie van de mens 2 2 expressie en animatie 2 2 ortho(ped)agogiek en ortho(ped)agogische vaardigheden 4 5 stages 4 8 wetgeving 1 1 geïntegreerde proef - totaal aantal uren per week Belangrijk: de stage vormt een belangrijk deel van de opleiding, maar dit mag niet ten koste gaan van de algemene vakken en de theoretische vakken uit het specifieke gedeelte. Wie voor JGZ-TSO kiest, kiest voor de héle lessentabel. Een beetje uitleg over de specifieke vakken Beroepsgerichte pedagogiek en psychologie. In psychologie maak je kennis met basisbegrippen zoals waarneming, verbeelding, intelligentie, geheugen, motivatie, emoties Ook verwerf je inzicht in het ontwikkelingsproces van de mens. In pedagogiek gaat de aandacht uit naar het opvoedingsproces. Je leert er nadenken over opvoedingsdoelen, pedagogische houdingen en stijlen Er wordt ingegaan op verschillende opvoedingsmilieus en hun betekenis voor de ontwikkeling van het kind. In beroepsgerichte zorgkunde komen twee grote thema s aan bod: de zorgende houding en de verzorgende vaardigheden. Het thema de zorgende houding gaat over aanraken, verzorgen en het belang hiervan voor mensen met een beperking. Het thema verzorgende vaardigheden gaat over concrete handelingen die methodisch en in team uitgevoerd moeten worden: lichaamhygiëne, toedienen van een maaltijd, medicatie toedienen, EHBO In het vak biologie van de mens krijg je inzicht in de bouw en de werking van het menselijke lichaam. Deze kennis gaat over de microscopische opbouw van de cel, maar evenzeer over

11 de anatomie en de fysiologie van het lichaam. Ook worden een aantal aangeboren en verworven aandoeningen bestudeerd: erfelijkheidsleer en embryologie zijn daarvoor noodzakelijk. Dit vak brengt de leerlingen ook in contact met nieuwe ontwikkelingen in de biotechniek. Een voornaam aspect van het werk als opvoed(st)er of begeleid(st)er bestaat erin mensen met een handicap te begeleiden tijdens activiteiten en (vrije)tijdsbesteding. In het vak expressie en animatie leer je welke activiteiten geschikt zijn voor de verschillende doelgroepen, hoe je een activiteit organiseert en begeleidt We proberen alles uit: verkleden en toneelspelen, verhalen vertellen, knutselen, een feest organiseren, liedjes aanleren en zingen, versiering maken, dansen, schminken, speelgoed maken Ortho(ped)agogiek en ortho(ped)agogische vaardigheden. In ortho(ped)agogiek wordt de opvoeding van kinderen en volwassenen met een beperking of een probleemsituatie besproken. Steeds wordt de vraag gesteld hoe je als opvoed(st)er zinvol kan werken. Hoe kan je de mogelijkheden van de mens met een beperking zo goed mogelijk gebruiken? Welke verantwoordelijkheid heb je? Wat is jouw eigen taak binnen het team? Het luik ortho(ped)agogische vaardigheden behandelt de technieken en vaardigheden waarover je moet beschikken: efficiënt werken in een team, vergadertechnieken, observeren, sfeer scheppen, werken met groepen, samenwerken met ouders en familie van personen met een handicap In wetgeving maak je kennis met allerlei principes uit het recht en de sociale wetgeving. Ook leer je de vele opvangmogelijkheden kennen in de gehandicaptenzorg en in de jeugdbijstand. Bovendien leer je de rechten en plichten van de opvoed(st)er en begeleid(st)er: dit is de plichtenleer of deontologie. Training in de vereiste vaardigheden kan alleen via praktijk, met andere woorden via de stage. Die gekoppeld is aan het stage-doe-boek. De stage vindt plaats in voorzieningen waarmee onze school een overeenkomst heeft gesloten. Je volbrengt de stage onder begeleiding van een mentor van de stageplaats en een begeleider van de school. Tijdens deze stage word je ingezet in de dagelijkse werking van een leefgroep, opvang, dagcentrum, BuBaO of een initiatief voor buitenschoolse opvang. In het 6 de jaar maken de stage en het stage-doe-boek deel uit van de Geïntegreerde Proef (GIP). Voor de GIP stel je ook een zelfbeeldportfolio samen. Dit is een map waarin je alle verslagen bundelt die jou persoonlijke groei als opvoeder/begeleider weergeven. Op het einde van het schooljaar maak je hiervan een samenvattend schriftelijk verslag, dat je voor een jury mondeling presenteert. Toekomstmogelijkheden Met het diploma JGZ kan je als opvoed(st)er of begeleid(st)er solliciteren of verder studeren in het hoger onderwijs. De meeste leerlingen die verder studeren, kiezen voor het hoger professioneel onderwijs (professionele bachelors) in de volgende studiegebieden: sociaal-agogisch werk: maatschappelijke veiligheid, orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie; gezondheidszorg: verpleegkunde, ergotherapie, logopedie en audiologie; onderwijs: kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs.

12 IMK - Verzorging-voeding (VV), 2 de graad Belangstellingsgebied Welzijn en sociale wetenschappen leertraject praktisch De opleiding Verzorging-voeding (VV) is gesitueerd in de 2 de graad van het beroepssecundair onderwijs, studiegebied Personenzorg. We spreken dus over het 3 de en 4 de jaar. Om toegang te krijgen tot VV moet je geslaagd zijn in het vorige leerjaar ASO, TSO of BSO. In sommige situaties moet de toelatingsklassenraad zijn akkoord geven. Leerlingprofiel VV richt zich op leerlingen die baat hebben bij een praktijkgerichte studie. Zij moet een sociale ingesteldheid hebben, d.w.z. dat zij willen werken met en voor andere mensen. Hun voorkeur moet uitgaan naar verzorgende taken bij kinderen en/of bejaarden. Studieprofiel In het 3 de en 4 de jaar worden naast algemene vakken de eerste begrippen bijgebracht van voeding (koken), onderhoud, verzorging en sociale vorming. De leerlingen maken in eenvoudige leersituaties en onder directe begeleiding kennis met de wereld van de zorg en diensten. Zij ontdekken hun kwaliteiten, mogelijkheden en interesses voor een verdere oriëntering naar de directe zorg of indirecte dienstverlening. Deze ontdekking gebeurt in verschillende contexten: gezonde kinderen van 2,5 tot 10 jaar, gezonde volwassenen en medeleerlingen. In een combinatie van theorie en praktijk wordt gewerkt aan 9 belangrijke doelstellingen die zijn voorgeschreven in het leerplan. Deze leerplandoelstellingen (LPD) zijn: 1. binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen; 2. binnen een welomschreven opdracht communiceren in een 1-1 relatie; 3. binnen een welomschreven opdracht, binnen een klasgroep, in groep werken; 4. binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor de gezondheid en het welzijn; 5. binnen een welomschreven opdracht ondersteunen bij (ped)agogische opdrachten; 6. binnen een welomschreven opdracht een maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden; 7. binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor lokalen, keuken en leefruimte; 8. binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor linnen; 9. oriënteren op beroepen binnen directe en indirecte zorg en studiekeuze. Lessentabel van 3 en 4 VV 3 VV 4 VV Frans 2 2 godsdienst 2 2 lichamelijke opvoeding 2 2 muzikale opvoeding 1 1 plastische opvoeding 2 2 project algemene vakken 6 6 toegepaste informatica 1 1 verzorging-voeding gezondheid & welzijn 4 4 sociale vorming 3 3 zorg voor voeding 6 3

13 interieur & textiel 3 3 project totaal aantal uren per week Het beroepsgerichte deel van de lessentabel wordt ingedeeld in luiken: 1. indirecte zorg = interieur & textiel en voeding: a. een maaltijd plannen, voorbereiden en bereiden (LPD 6), b. zorg dragen voor lokalen, keuken, leefruimte (LPD 7) en zorg voor linnen (LPD 9), 2. directe zorg = zorg dragen voor gezondheid en welzijn (LPD 4), 3. (ped)agogisch handelen = sociale vorming: binnen een groep werken (LPD 3), communiceren in een 1-1 relatie (LPD 2), (ped)agogische activiteiten en opdrachten ondersteunen (LPD ). Binnen elk onderdeel worden kwaliteitsbewust handelen (LPD 1), communicatie (LPD 2) en groepswerking (LPD 3) centraal gesteld. Een belangrijk deel van de opleiding gebeurt via projecten met kinderen, volwassenen en medeleerlingen.

14 IMK - Verzorging (VZ), 3 de graad Specialisatie Kinderzorg (KZ) Specialisatie Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige (TBZZ) Belangstellingsgebied Welzijn en sociale wetenschappen leertraject praktisch De opleiding Verzorging (VZ) is gesitueerd in de 3 de graad van het beroepssecundair onderwijs, studiegebied Personenzorg. We spreken over het 5 de en 6 de jaar. Om toegang te krijgen tot het 5 de jaar VZ moet je geslaagd zijn in het vorige leerjaar ASO, TSO of BSO. In sommige situaties moet de toelatingsklassenraad zijn akkoord geven. De opleidingen Kinderzorg (KZ) en Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige (TBZZ) zijn het 3 de leerjaar in de 3 de graad. Zij zijn specialisatiejaren. We spreken ook over het 7 de jaar. Om toegang te krijgen tot KZ of TBZZ moet je geslaagd zijn in het 6 de jaar in de onderliggende studierichting Verzorging. Leerlingprofiel Van leerlingen worden de volgende vaardigheden gevraagd: voldoende contactvaardig zijn, graag met mensen omgaan (interesse in jonge zorgvrager en oude zorgvrager), goed voor zichzelf zorg kunnen dragen (fysiek /psychisch), praktisch ingesteld zijn, geduldig zijn, openstaan voor opbouwende kritiek, kunnen samenwerken/ teamplayer, zich stipt aan afspraken kunnen houden, theoretische kennis kunnen omzetten in praktijk (stage), bereid zijn extra initiatieven te nemen voor bepaalde opdrachten, een leerling die thuis ook eens graag de handen uit de mouwen steekt! De leerlingen van de 3 de graad moeten bereid zijn om zich voor stages te verplaatsen. Een gunstig advies van de arbeidsgeneesheer is verplicht om op een stageplaats te mogen beginnen. Studieprofiel In het 3 de en 4 de jaar Verzorging-voeding worden de eerste begrippen bijgebracht van voeding (koken), onderhoud, verzorging en omgangskunde. In het 5 de en 6 de jaar Verzorging bouwen we daarop verder. Via een geïntegreerd programma van theorie, praktijk en stage word je vertrouwd gemaakt met een aantal algemene doelstellingen: 1. binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen; 2. binnen een welomschreven opdracht communiceren; 3. binnen een welomschreven opdracht, in een organisatie, in team werken; 4. binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn; 5. binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen; 6. binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen; 7. oriënteren op beroepen binnen de directe zorg en begeleidend en voorbereiden op studieof loopbaan.

15 Via deze doelstellingen leer je een zeer belangrijke competentie ontwikkelen, nl. als verzorgende binnen het kader van zorg- en bijstandsverlening, zorg verlenen vanuit een totaalvisie. Er worden basistechnieken aangeleerd die van toepassing zijn, zowel bij het jonge kind als bij de oudere zorgvrager. Tijdens de stageperiode worden deze verder ingeoefend onder verwijderd toezicht en in eenvoudige situaties. Met het getuigschrift van het 6 de jaar Verzorging ben je verzorgende. Met dit getuigschrift kan je gaan werken als verzorgende of verder studeren: kinderzorg, thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige, organisatie-assistentie, HBO5 studierichting verpleegkunde. Specialisatiejaren Het volgen van het 7de jaar Kinderzorg of Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige leidt tot een diploma van het secundair onderwijs en een kwalificatie als begeleider in de kinderopvang (KZ) of zorgkundige (TBZZ) De algemene doestellingen van het 5 de en 6 de jaar Verzorging worden verder uitgewerkt, zodat je de centrale competentie kan verwerven, nl. KZ: als voorbereiding en oriëntatie op het functioneren als begeleider in de kinderopvang, kinderen begeleiden vanuit een totaal visie; TBZZ: als voorbereiding en oriëntatie op het functioneren als zorgkundige, zorg verleden vanuit een totaalvisie. Deze specialisatie zal uiteraard een positieve weerslag hebben op je tewerkstellingskansen. Bovendien kunnen afgestudeerden ook nog een 4 de graad Verpleegkunde BSO of Plastische kunsten BSO volgen. Ook kunnen ze instromen in een 7 de jaar TSO, zoals Leefgroepenwerking. Lessentabellen van de 3 de graad VZ, KZ en TBZZ 5 VZ 6 VZ 7 KZ 7 TBZZ Frans Godsdienst lichamelijke opvoeding project algemene vakken Expressie Verzorging indirecte zorg (ped)agogisch handelen gezondheid en welzijn stages geïntegreerde proef Kinderzorg / Thuis- en bejaardenzorg Indirecte zorg (ped)agogisch handelen gezondheid en welzijn stages geïntegreerde proef - - totaal aantal uren per week

16 Een beetje uitleg over de specifieke vakken De cursus (ped)agogisch handelen wordt opgesplitst in twee grote delen. Deel 1 betreft sociale vaardigheden: hoe ga ik om met mezelf, collega's en zorgvragers (kind, bejaarde, zorgvragend gezin)? Deel 2 handelt over de ontwikkeling van de mens: van de geboorte, over adolescentie en volwassenheid, naar de oudere zorgvrager. Ook worden de nodige expressieve en creatieve vaardigheden toegelicht en in praktijk gebracht. Er worden zoveel mogelijk technieken bijgebracht die de goede omgang met zowel het kind als de bejaarde moeten garanderen. In de vakken gezondheid en welzijn worden de basisbehoeften van kinderen en bejaarden behandeld: zorg voor het lichaam, bewegen en rusten, eten en drinken, uitscheiding, voorkomen van ziekten en ongevallen, geneesmiddelen Daarnaast komen ook EHBO, Activiteiten in het Dagelijks Leven, Gezondheidsvoorlichting en Zorgend Handelen aan bod. Dit alles wordt in de theorie en in de praktijk uitgewerkt. In deze lessen worden ook alle aspecten van de taak van de verzorgende belicht. Het vak behandelt de rechten en de plichten van elke verzorgende: plichtenleer, gezondheidsrecht, basisaspecten van sociaal recht. Indirecte zorg. In de 2 de graad komen basistechnieken aan bod van voeding, interieurzorg, textielzorg en decoratie en van functionele zorg. In de 3 de graad worden de technieken telkens gericht naar de jonge zorgvrager en de oude zorgvrager, in eenvoudige geïntegreerde situaties. Training in de vereiste vaardigheden kan alleen via praktijk, met andere woorden via de stage. Deze vindt plaats in voorzieningen waarmee onze school een overeenkomst heeft gesloten. Je volbrengt de stage onder begeleiding van een mentor uit de stageplaats en een begeleider uit de school. Tijdens de stages word je ingezet in de dagelijkse werking van een voorziening. Toekomstmogelijkheden De meest voor de hand liggende toekomstmogelijkheden zijn: kinderverzorg(st)er : in kinderdagverblijven of mini-crèches, buitenschoolse kinderopvang, of zelf een opvanggezin opstarten; verzorgende in de thuiszorg: in het kader van organisaties als OCMW-Thuiszorg, Familiehulp, voorzieningen voor personen met een fysieke beperking en een niet-aangeboren hersenletsel... Gezien de beperking van de hospitalisatieduur en de veroudering van de bevolking, doen steeds meer hulpbehoevende gezinnen beroep op deze organisaties die elk jaar opnieuw onze afgestudeerden in dienst nemen. Nieuw in deze sector is ook de kraamhulp in jonge gezinnen. Er is geen gebrek aan werk in deze sector, integendeel. In het gezin vervult de verzorgende alle familiale en huishoudelijke taken: o.a. kinderen verzorgen en begeleiden, koken, dagelijks onderhoud van de woning, was en strijk, verstelwerk, boodschappen doen, telefoneren, krant voorlezen, familie ontvangen, begeleiding bieden in dagelijkse actieve of passieve bezigheden ; bejaardenverzorg(st)er in rust- en verzorgingstehuizen, rustoorden enzovoort Deze verzorgenden staan in voor de hygiënische zorgen van de bewoners, de linnendienst, het onderhoud, begeleiding, zinvolle vrijetijdsbesteding enzovoort.

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad www.instituutmariakoningin.be Imk Lanklaar Rotem IMK Dilsen-Stokkem Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad Specialisatie Kinderzorg Specialisatie Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige Eerste

Nadere informatie

IMK Verzorging-voeding, 2 de graad

IMK Verzorging-voeding, 2 de graad 1 IMK Verzorging-voeding, 2 de graad Belangstellingsgebied Welzijn en sociale wetenschappen leertraject praktisch De opleiding Verzorging-voeding (VV) is gesitueerd in de 2 de graad van het beroepssecundair

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad IMK Lanklaar

Nadere informatie

Studiebrochure IMK Dilsen-Stokkem

Studiebrochure IMK Dilsen-Stokkem www.instituutmariakoningin.be Studiebrochure IMK Dilsen-Stokkem vu: vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem IMK Dilsen-Stokkem Studieaanbod 1 Blz. Een waaier aan mogelijkheden

Nadere informatie

Studiebrochure 2017 IMK Dilsen-Stokkem

Studiebrochure 2017 IMK Dilsen-Stokkem www.instituutmariakoningin.be Studiebrochure 2017 IMK Dilsen-Stokkem Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem IMK Dilsen-Stokkem Studieaanbod 1 Blz. Een

Nadere informatie

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO IVV Sint-Vincentius Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Je bent sociaal

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad Techniek-wetenschappen,

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED PERSONENZORG (tso)

STUDIEGEBIED PERSONENZORG (tso) STUDIEGEBIED PERSONENZORG (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen Derde graad Sociale en technische wetenschappen Gezondheids- en welzijnswetenschappen STUDIEGEBIED PERSONENZORG Studierichting

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen Derde graad... Sociale en technische wetenschappen Gezondheids- en welzijnswetenschappen STUDIEGEBIED PERSONENZORG Studierichting

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Studieaanbod 1 ste graad

Studieaanbod 1 ste graad Studieaanbod 1 ste graad A-stroom / optie Latijn / Optie moderne / Optie handel / Optie techniek / B-stroom / 1B / BVL / Verzorging-voeding en mode / Elektriciteit en metaal / aso / tso / bso 02 IKSO voor

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

Brochure 2e, 3e graad en 7e jaar tso

Brochure 2e, 3e graad en 7e jaar tso Sint-Norbertusinstituut Stationsstraat 6, 2570 Duffel 015 30 38 58 mail@snorduffel.be www.snorduffel.be Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 2e, 3e graad en 7e jaar tso Schooljaar 2017-2018

Nadere informatie

STUDIEGEBIED PERSONENZORG SINT-MARIA-INSTITUUT GEEL

STUDIEGEBIED PERSONENZORG SINT-MARIA-INSTITUUT GEEL STUDIEGEBIED PERSONENZORG SINT-MARIA-INSTITUUT GEEL STUDIEGEBIED PERSONENZORG TSO BSO 2 de graad STW VV 3 de graad STW JGZ VZ OH 2 Sociale & Technische Wetenschappen 2 DE GRAAD STW? Focus op Integrale

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

Omgang en communicatie. Huishoudzorg. Gezondheid en welzijn. Tweede graad Verzorging voeding. Schooljaar 2010-2011. Verzorging-voeding

Omgang en communicatie. Huishoudzorg. Gezondheid en welzijn. Tweede graad Verzorging voeding. Schooljaar 2010-2011. Verzorging-voeding KIJK WIJZER VV Tweede graad Verzorging voeding Schooljaar 2010-2011 Verzorging - voeding Basiszorg Omgang en communicatie Wie ben ik? Zelfbeeld Ik in omgang met de ander Omgang Verzorging-voeding Ik =

Nadere informatie

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO 7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST 8 Se-n-Se INTERNAATSWERKING Se-n-Se LEEFGROEPENWERKING 9 EEN SPRINGPLANK NAAR HET ECHTE LEVEN Se-n-Se INTERNAATSWERKING TSO WELKOM IN INTERNAATSWERKING BIJ

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

Tweede en derde graad TSO

Tweede en derde graad TSO Tweede en derde graad TSO Farmaceutisch-technisch assistent (3de graad) Eigenheid: is een praktisch-technische richting wijdt je in in de wereld van geneesmiddelen, ziekten, voedingsstoffen is minder zwaar

Nadere informatie

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN Onze school heet u van harte welkom in de studierichting: TSO 3 de graad GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN Inschrijvingen: tijdens schooldagen en zomervakantie van 9u tot 12u en van 13u tot 16u Opendeurdag:

Nadere informatie

IVV Sint-Vincentius. Jeugd- en Gehandicaptensector: iets voor jou? Leefgroepenwerking Se-n-Se specialisatiejaar TSO

IVV Sint-Vincentius. Jeugd- en Gehandicaptensector: iets voor jou? Leefgroepenwerking Se-n-Se specialisatiejaar TSO IVV Sint-Vincentius Jeugd- en Gehandicaptensector: iets voor jou? Leefgroepenwerking Se-n-Se specialisatiejaar TSO Je bent sociaal voelend en je wil in de toekomst graag werken met kinderen, jongeren en

Nadere informatie

IVV Sint-Vincentius. Zorgsector: iets voor jou? Verzorging - Voeding 2de graad BSO

IVV Sint-Vincentius. Zorgsector: iets voor jou? Verzorging - Voeding 2de graad BSO IVV Sint-Vincentius Zorgsector: iets voor jou? Verzorging - Voeding 2de graad BSO Verzorging-Voeding: echt iets voor jou? Je bent gemotiveerd en enthousiast. Je hebt een goede gezondheid en een groot uithoudingsvermogen.

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

Secundair na secundair: Internaatswerking

Secundair na secundair: Internaatswerking Secundair na secundair: Internaatswerking Omschrijving Hier word je opgeleid tot opvoeder in een internaat. Als internaatsopvoeder zal je doorgaans met leerlingen van het lager en/of het secundair onderwijs

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

L E S S E N T A B E L L E N

L E S S E N T A B E L L E N O n z e L i e v e V r o u w c o l l e g e C a m p u s C e n t r u m L E S S E N T A B E L L E N schooljaar 01013 Zavel 15 960 Zottegem Tel. 09 360 1 9 Fax 09 361 0 88 http://www.centrum.olvcollege.be L

Nadere informatie

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Inhoud...1 1 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN...2 1.1 De kolom Leerplannummer...2 1.2 De kolom B/S/C (niet

Nadere informatie

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD Algemeen Secundair ASO Technisch Secundair TSO Beroepssecundair BSO LATIJN HANDEL KANTOOR ECONOMIE SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN VERZORGING- VOEDING WETENSCHAPPEN Het ASO (algemeen secundair

Nadere informatie

Een nieuwe school zoeken, een aangepaste studierichting vinden, het is een hele uitdaging.

Een nieuwe school zoeken, een aangepaste studierichting vinden, het is een hele uitdaging. Beste ouders en leerlingen Een nieuwe school zoeken, een aangepaste studierichting vinden, het is een hele uitdaging. We hopen dat de informatie in deze brochure u op weg kan helpen. Blijven er nog zaken

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

ONZE LIEVE VROUW VAN TROOST - INSTITUUT HOSPITAALSTRAAT KORTEMARK 051/ WELKOM

ONZE LIEVE VROUW VAN TROOST - INSTITUUT HOSPITAALSTRAAT KORTEMARK 051/ WELKOM ONZE LIEVE VROUW VAN TROOST - INSTITUUT HOSPITAALSTRAAT 22 8610 KORTEMARK 051/56.79.00 WELKOM SCHOOLJAAR 2005-2006 Inhoudstafel: Voorwoord p. 2 De opleiding p. 3 Toelatingsvoorwaarden p. 3 Getuigschriften

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Wetenschappen (3de graad ASO) Leerlingprofiel Ben je een leerling die sterk geïnteresseerd is in de verschillende wetenschappelijke disciplines: aardrijkskunde,

Nadere informatie

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015

VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 VERNIEUWD STUDIEAANBOD VAN HET 1 STE LEERJAAR A 2014-2015 WIJZIGINGEN STUDIEAANBOD 1 STE LEERJAAR A Waarom? interesse talenten observatie oriënteren 2 STUDIEAANBOD 2013-2014 1 STE LEERJAAR A Agro- en biotechnieken

Nadere informatie

Immaculata TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS. Techniek-wetenschappen - STEM. Sociale en technische vorming

Immaculata TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS. Techniek-wetenschappen - STEM. Sociale en technische vorming Immaculata Immaculata biedt je opleidingen in het technisch en het beroepssecundair onderwijs. Je vindt er vooral jongeren met interesse in de mens, zijn omgeving en alle wetenschap en zorg die daarbij

Nadere informatie

W&M. Welzijn & maatschappij. Humane wetenschappen Sociale en technische wetenschappen Bio-esthetiek Haarzorg Verzorging-voeding

W&M. Welzijn & maatschappij. Humane wetenschappen Sociale en technische wetenschappen Bio-esthetiek Haarzorg Verzorging-voeding Welzijn & maatschappij W&M Humane wetenschappen Sociale en technische wetenschappen Bio-esthetiek Haarzorg Verzorging-voeding AT TT T 16 Studiegids tweede graad Humane wetenschappen AT Aardrijkskunde 1

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

Naar de tweede graad in de

Naar de tweede graad in de Naar de tweede graad in de INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 WOORD VOORAF... 2 ALGEMEEN, KUNST, TECHNISCH OF BEROEPSSECUNDAIR?... 3 DE ONDERWIJSSTRUCTUUR IN ONZE SCHOOL... 4 ASO IN

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren:

keuzebegeleiding door CLB Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar capaciteiten andere factoren: op stap naar het secundair onderwijs.. Informatie voor ouders van leerlingen uit het 6 e leerjaar studiekeuze: studiekeuze: capaciteiten andere factoren: belangstelling studiehouding vrienden afstand keuzebegeleiding

Nadere informatie

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Campus Assebroek Campus Sint-Michiels Daverlostraat 132 Baron de Serretstraat 88 8310 Assebroek 8200 Sint-Michiels

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Instituut Heilig Hart

Instituut Heilig Hart Instituut Heilig Hart Algemeen Secundair Onderwijs Kalmthout Heuvel 37-03 666 91 61 Kapellensteenweg 190-03 666 94 51 www.hhartkalmthout.be hhartkalmthout@pandora.be Instituut Heilig Hart 1 Welkom Beste

Nadere informatie

Studieaanbod 2 de graad. BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso

Studieaanbod 2 de graad. BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso Studieaanbod de graad ASO / Economie / Humane Wetenschappen / Latijn / Wetenschappen / TSO / Techniek-Wetenschappen / BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso 0 IKSO voor jongeren met ambitie De studierichting

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

Op Stap naar het SO 0

Op Stap naar het SO 0 Op Stap naar het SO 0 We staan stil bij Verandering troef! Een goede keuze maken De structuur van het secundair onderwijs Nieuwtjes Veranderen of overstappen? Op voorwaarde Een A-, B- of C-attest? Wat

Nadere informatie

1e leerjaar A Mechanica-elektriciteit-hout-bouw

1e leerjaar A Mechanica-elektriciteit-hout-bouw 1e leerjaar A Mechanica-elektriciteit-hout-bouw Doelstellingen In deze keuze krijg je een brede algemene vorming. Je talenten voor techniek kan je grondig verkennen tijdens de lessen van de praktische

Nadere informatie

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Examenperiode voor de leerlingen van 1A Halve dag systeem Examenrooster: op smartschool + in agenda Mogelijkheid tot instuderen op school Projectperiode voor

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Studiegids tweede graad

Studiegids tweede graad Studiegids tweede graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO

Studierichtingen 2 e GRAAD ASO 2 e GRAAD ASO EC-M = Economie (economie met extra talen 4 u wiskunde) EC-W = Economie (economie met extra wiskunde 5 u wiskunde) LA = Latijn WE = Wetenschappen Lessenrooster EC-M EC-W LA WE Godsdienst

Nadere informatie

Studierichtingen derde graad

Studierichtingen derde graad Studierichtingen derde graad www.inspirocollege.be 2 WELKOM Beste leerling Je bent 16-17 jaar. Je hebt stilaan een betere kijk op je mogelijkheden en interesses gekregen. Het Inspirocollege biedt een waaier

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

Studiegids derde graad

Studiegids derde graad Studiegids derde graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Naar de tweede graad in de

Naar de tweede graad in de Naar de tweede graad in de INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 WOORD VOORAF... 2 ALGEMEEN, KUNST, TECHNISCH OF BEROEPSSECUNDAIR?... 3 DE ONDERWIJSSTRUCTUUR IN ONZE SCHOOL... 4 ASO IN

Nadere informatie

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS Je wil extra uitdaging op theoretisch vlak. Je hebt doorzettingsvermogen, je werkt nauwkeurig en kunt een stevig studieritme aan. Door de 7 uren Latijn en

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

naar de derde graad woensdag 10 mei 2017

naar de derde graad woensdag 10 mei 2017 naar de derde graad woensdag 10 mei 2017 Studieaanbod in het Onze-Lieve- Vrouwcollege 1ste graad campus Bevegem campus Centrum campus Grotenberge 1ste leerjaar A- 1ste leerjaar A-moderne 2de Grieks- 2de

Nadere informatie

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Van één naar twee Welkom in Don Bosco spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Middenschool Don Bosco Haacht IK STA ACHTER JOU 2016-2017 Hoe wordt uw kind in de middenschool begeleid? Eerste

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren van harte welkom logo studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren studiegebieden auto bouw elektriciteit grafische hout koeling en warmte mechanica abstractieniveaus denkers

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure 7 Administratie (7de jaar BSO) Leerlingprofiel Je hebt het zesde jaar Administratie of Retail achter de rug. Je wil jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten en bovendien

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure 7 Retail (7de jaar BSO) Leerlingprofiel Je hebt het zesde jaar Retail of Administratie achter de rug. Je wil jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten en bovendien

Nadere informatie

[Centrumgids] Welkom. Campus Centrum staat voor. Inschrijvingen. Onze-Lieve-Vrouwcollege II Campus Centrum STUDIEAANBOD. 7de specialisatiejaren

[Centrumgids] Welkom. Campus Centrum staat voor. Inschrijvingen. Onze-Lieve-Vrouwcollege II Campus Centrum STUDIEAANBOD. 7de specialisatiejaren Onze-Lieve-Vrouwcollege II Campus Centrum Zavel 15, 9620 Zottegem STUDIEAANBOD Campus Centrum [Centrumgids] Welkom De school bevindt zich in het centrum van Zottegem en is gemakkelijk te bereiken met het

Nadere informatie

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS http://www.klasse.be/tvklasse/ 12751-Naar-het-secundair DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Hoe kiezen?

Nadere informatie

Van TSO naar TSO : (g)een probleem

Van TSO naar TSO : (g)een probleem Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen Van TSO naar TSO : (g)een probleem De brochure Van ASO naar TSO werd uitgebreid met een gedeelte dat de aansluitmogelijkheden bij overgangen binnen de TSO-richtingen

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure 7 RETAIL (7de jaar BSO) Leerlingenprofiel Je hebt het zesde jaar Retail of Administratie achter de rug. Je wil jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten en bovendien

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics

Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Maatschappelijk debat eindtermen Hoofdstuk I: Eindtermen de basics Inhoud Inleiding... 2 Gewoon lager onderwijs... 2 Kleuteronderwijs... 2 Gewoon secundair onderwijs... 3 Buitengewoon onderwijs... 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Economie (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je bent op zoek naar een studierichting die aansluit bij jouw interesses? Al eens nagedacht over de studierichting

Nadere informatie

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Prognose bevolking 2 18-jarigen 1991 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO Inhoud VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN Inleiding quiz Situering HW binnen SO Specifieke vakken binnen HW Lessentabel Profiel leerlingen Vervolgopleidingen Jaarplan Ruben Delafontaine Inleiding quiz Surf

Nadere informatie