Handboek Soldaat Inwerkboek voor nieuwe arts-assistenten en stagiairs Afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Onze Lieve Vrouwe Gasthuis A dam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Soldaat Inwerkboek voor nieuwe arts-assistenten en stagiairs Afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Onze Lieve Vrouwe Gasthuis A dam"

Transcriptie

1 Handbek Sldaat Inwerkbek vr nieuwe arts-assistenten en stagiairs Afdeling Spedeisende Hulp (SEH) Onze Lieve Vruwe Gasthuis A dam

2 Versie: 10/03/2015 Auteur: Mark Frederikse, aangepast dr Jasper Rebel, SEH-arts KNMG Welkm p de afdeling Spedeisende Hulp (SEH) van het OLVG! Dit handbek is geschreven m nieuwe arts-assistenten en stagiairs enigszins wegwijs te maken p de nieuwe werk- f stageplek. Lees het geheel dr en lees k de bijgevegde/aanbevlen PDF s en de bijlage Werkafspraken. Op de werkvler en bij (tussentijdse) berdelingen wrdt de inhud van deze dcumenten bekend verndersteld! De Medische Staf van de afdeling SEH van het OLVG wenst je een prettig en leerzaam verblijf te p nze afdeling. Wij zijn uiteraard altijd bereikbaar, mcht je ng vragen hebben. Inhudspgave Blz. De afdeling 3 Patiënten Indeling Persneel Spedeisende Geneeskunde 6 Karakteristieken Erkend vakgebied Advanced (Trauma) Life Supprt Triage Luchtwegmanagement Reanimatie Pijn Prcedurele Sedatie en Analgesie (PSA) Traumatlgie 8 HET Geplankte patiënten Traumadienst Verrichtingen Handletsels Sciale cntext Pli-cntrle Kinderen 10 Uiterlijk vrkmen en gedrag 11 Badges en kleding 12 Eten en drinken Materieel Servicecncept Privacy & berepsgeheim 13!2

3 Verslaglegging Infrmatievrziening 14 Aanvragen Beeldvrmend nderzek Blednderzek Cnsulten Medicatie Lgistiek 17 ZC Drlptijden Zrgpaden / TGV Nachtdiensten Seinen 18 Besprekingen Medische verdracht Röntgenbespreking Necrlgiebespreking Teamverleg Shckrm training Artsen-teamleidersverleg Onderwijs Veiligheid / agressie 19 Psychiatrie Vrijheidsbeperkende interventies (VBI) MRSA 20 Rampen en calamiteiten Cllegiale pvang Onderzek Interessante casuïstiek 21 Physician Wellness Brnnen 22 DKS Websites Beken Medische Biblitheek OLVG EM Practice Handletselkaart Pdcasts iphne Apps Rster 23 Ecare 24 X/care DBC Bijlagen 25 Checklist!3

4 De afdeling patiënten bezeken nze afdeling per jaar 80% is nverwezen 70% kmt met eigen verver! 10% kmt per ambulance na 112 melding ( free-call )! 2% kmt via de afdeling radilgie Deze wrden primair gezien dr de seh-arts(assistent) De verige 20% kmt via de huisarts f pli. Deze wrden gezien dr de arts-assistent van het betreffende specialisme De SEH is verdeeld in - Emergency Care (EC), k wel Shckrm genemd ABCD-instabiele patiënten Hg Energetisch Trauma (HET) Thrmblyse prtcl - Urgent Care (UC) ABC-stabiel, echter Sped (triagecategrie ranje) Bewerkelijk (categrie geel) - Shrt Care (SC) Patiënt die slechts krt zrg ndig hebben Triagecategrie gren en blauw Op aanwijzing van seh-arts k een deel van geel - KNO- en kaakchirurgiekamer Hier wrden tanden gespalkt dr de kaakchirurg Er is een rmicrscp Laryngscpie met flexibele scp, bijv. bij graatje in keel mag je zelf den, na instructie dr seh-arts - Gipskamer Hier wrdt buiten kantruren gegipst dr seh-verpleegkundigen Binnen kantrtijden wrdt gegipst dr gipsverbandmeesters, na verleg (2960) p de gipskamer bij de pli chirurgie f p de SEH - Duche (DC) en MRSA-kamer!4

5 Duche vr brandwnden en te water geraakte f zeer vervuilde patiënten MRSA-kamer vr MRSA verdachte f bewezen patiënten Betreden via de duche, niet via de gang bij de SC In de ducheruimte liggen schrten/maskers/mutsjes etc Medewerkers Medische Staf SEH-artsen 1025 Michiel Grzeman Jasper Rebel Sphie de Vries Mariska Zwartsenburg Femke Gresnigt Wendy Prawirdirdj Bastiaan van den Steen Anne-Marie van Asten Mirjam Visser Mieke Willemsen (Lcatie West) Kate Brkent (Lcatie West) Mar Sandel (Lcatie West) Teamleiders (verpleegkundig) Peter Bcxe Lydi Jansen Gijs de Vente Bijna 100 SEH verpleegkundigen Baliemedewerkers Dienstndersteunende Taken (DOT) Unie van Vrijwilligers (UVV) Beveiliging Arts-assistenten / stagiairs SEH-artsen in pleiding werken zelfstandig en met de seh-arts AIOS algemene chirurgie die bij ns stage lpen meten alle patiënten die geen evident heelkundige prblematiek hebben, verleggen met de SEH-arts Dit geldt dus k vr patiënten die een deels heelkundig prbleem hebben, bijvrbeeld een cllumfractuur na een val bv duizeligheid. Wij meten dan de duizeligheid analyseren. Dit geldt k vr zaken als buikpijn waarbij geen harde heelkundige diagnse gesteld is. Evident heelkundige prblemen mgen k verlegd wrden (graag zelfs), maar daarin mag wat meer naar eigen inzicht gehandeld wrden. vermelden in tegenstelling tt wat gebruikelijk is bij de vakgrep algemene chirurgie- niet de naam van de SEH!5

6 supervisr in het verslag tenzij k daadwerkelijk verlegd is ANIOS / HAIO! andere werkwijze dan ais! Vraag laagdrempelig advies aan SEH-arts f icc als SEH-arts niet aanwezig is meten alle niet-verslagen röntgenft s en ECG s ter berdeling aanbieden aan de seh-arts, vr de patiënt met ntslag gaat dienen alle nderstaande casus te bespreken met de seh-arts handletsel buikklachten pijn p de brst kinderen t/m 4 jaar cllaps en verder bij twijfel Cassistent, nurse practitiner/physician assistant in pleiding Overleggen liefst met de seh-arts. Is deze niet tijdig beschikbaar, dan met een seh arts-assistent. Mgen niet zelf medicatie vrschrijven, f pdracht geven tt tediening p de SEH (Wet BIG) Alle patiënten dienen vr ntslag dr een arts gezien te zijn; deze arts is (juridisch) verantwrdelijk vr deze patiënt Buitenlandse AIOS Hebben hier (juridisch gezien) de status van c-assistent mdat zij niet in Nederland geregistreerd staan als arts Meten altijd bij het eerste cntact met de patiënt vragen f deze het ged vindt gehlpen te wrden dr een Engelstalige arts; dit m klachten van patiënten te vrkmen. Meten p de eerste dag MRSA-kweken laten afnemen en cntact pnemen met de ziekenhuishygieniste Early Warning Signs 1) (Bij) patiënten met een Eearly Warning Scre (EWS) 3 met(en): wrden gemeld aan SEH-arts dr verpleegkundige en arts-assistent f stagiair. een verklaring wrden gevnden. wrden besprken met en gezien dr SEH-arts f indien niet aanwezig met cnsultering ander specialisme plaatsvinden.!6

7 status wrden gelezen dr SEH-arts vrafgaand aan ntslag van patiënt. 2) (Bij) Patiënten die met zelfde klacht terugkmen binnen 48 uur met(en): wrden gezien dr SEH-arts f indien niet aanwezig met cnsultering ander specialisme plaatsvinden. de status wrden gelezen dr SEH-arts vrafgaand aan ntslag van patiënt. 3) Bij alle verige patiënten (met een EWS<3 en niet retur met zelfde klachten binnen 48 uur) met: de status gecntrleerd zijn p medisch inhudelijke njuistheden dr dienstdende SEH-arts vr einde dienst.!7

8 Spedeisende Geneeskunde Waarin nderscheidt SEH-geneeskunde zich van andere disciplines? Tijd- en ruimte gebrek; p de SEH is regelmatig gebrek aan tijd- en ruimte. Ons handelen wrdt hierdr in grte mate bepaald. Prcessen meten z veel mgelijk simultaan lpen i.p.v. serieel. We werken niet vlgens de klassieke vlgrde anamneselichamelijk nderzek-differentiaal diagnse-aanvullend nderzekdiagnse-behandeling. Zwel het medisch prbleem als de lgistieke situatie is van invled p de vlgrde van handelen. We gaan altijd eerst uit van wrst case scenari ; wij zijn gericht p het uitsluiten van gevaarlijke aandeningen. Op de SEH is de patiënt (ernstig) ziek tt het tegendeel bewezen is. Wij werken altijd vanuit het ABCDE-systeem; zie hiernder. Januari 2009 is de Spedeisende Geneeskunde dr de Medisch Specialisten Registratie Cmmissie (MSRC) van de KNMG erkend als eigen vakgebied. Artsen die de 3-jarige erkende vervlgpleiding met ged gevlg hebben afgernd mgen daarna de beschermde titel SEH-arts KNMG veren. De SEH-arts KNMG is lid van de Medische Staf van het ziekenhuis. In dit handbek wrdt met SEH-arts de SEH-arts KNMG bedeld. De superviserend SEH-arts p de vler heeft altijd sein De eerste stap in de spedeisende geneeskunde is zrgen dat de patiënt in leven blijft. De pvang van ernstig zieke f gewnde patiënten gebeurt vlgens Advanced Life Supprt principes, waarbij in een vaste vlgrde de vitale kenmerken zals ademhaling en bledsmlp wrden gecntrleerd en z ndig gestabiliseerd. Zie vr uitgebreidere uitleg en efencasus en klik naar Acute geneeskunde vr cassistenten Triage is k een specifiek element van de Spedeisende Geneeskunde. Het idee achter triage is dat niet alle patiënten tegelijk gehlpen kunnen wrden en er dus bepaald met wrden in welke vlgrde de patiënten gehlpen meten wrden. Er zijn verschillende systemen vr SEH s in de wereld waarvan de systemen uit Manchester, Bstn, Canada en Australië het bekendst zijn. In Nederland wrdt vral het Manchester Triage Systeem (MTS) gebruikt. In het OLVG wrdt het Bstn systeem, de Emergency Severity Index (ESI), gebruikt. Het verschil met het MTS is dat naast medische urgentie k lgistieke urgentie wrdt meegewgen. Patiënten wrden ingedeeld vlgens 5 categrieën. Dit gebeurt in de triagekamer dr een triageverpleegkundige. Categrie 1 (rd): ABCD instabiel Categrie 2 (ranje): stabiel maar wel haast gebden, bijvrbeeld vanwege hevige pijn f ptentiële instabiliteit Categrie 3 (geel): stabiel dch bewerkelijk Categrie 4 (gren): 1 resurce ndig, bijvrbeeld een röntgenft Categrie 5 (blauw): geen resurces ndig; kunnen na klinische berdeling dr arts met ntslag!8

9 In het hele OLVG (met uitzndering van de ICU en OK) wrden de zgeheten crash-intubaties gedaan dr de seh-arts(-assistent) Crash -intubatie is het intuberen van een patiënt die reeds znder medicatie bewustels en verslapt is, zals bij reanimaties Zie het reanimatieprtcl. Iedere nieuwe seh-a(n)is krijgt intubatietraining p de OK. Neem cntact p met de Rstermaker vr inrstering Zie je aan de patiënt dat intubatie echt meilijk gaat wrden (LEMON), f is een andere vrm van invasief luchtwegmanagement ndig, bijvrbeeld RSI f wakkere intubatie: geef maximaal zuurstf pas z ndig masker-ballnbeademing (met Guedel) te laat de IC-arts en/f anesthesilg bellen met de vraag m de Glidescpe/meilijke intubatiekar mee te brengen Reanimaties Het nummer m het reanimatieteam p te repen is: 2222 Iedereen die (mgelijk) actief betrkken gaat zijn bij reanimaties dient bij aanvang van stage c.q. indiensttreding een afspraak te maken met Rn Schachtschabel vr instructie in het OLVG-reanimatieprtcl. Mensen die niet actief deelnemen aan een reanimatie p de shckrm (EC) meten plaats nemen p de tribune van de meekijkruimte (K0.66) Bij elke reanimatie dienen frmulieren ingevuld te wrden. In de hectiek wrdt dit ngal eens vergeten dus help de verantwrdelijke dkter dr hem/haar hierp te attenderen!! Reanimatiefrmulier: dr arts-assistent cardilgie OHCA: In rekje naast printer EC1 IHCA: achterkant reanimatiekar! Aanwezigheid stafleden: dr seh-arts(-assistent) In rekje naast printer EC1 (Achterkant reanimatiekar)! Ambulance evaluatie: dr ambulanceverpleegkundige In rekje naast printer EC1 Pijn Een van de belangrijkste redenen van SEH bezek is pijn Symptmbestrijding is een van de kerntaken van de SEH-arts! never frget hw painful pain is Ezelsbruggetje: A is Airway, en Analgetica! Het meten van pijn is zeer belangrijk p de SEH; het geeft richting aan het geven analgetica, maar het nut zit vrnamelijk in het mnitren van de effecten van de behandeling. Herhaal dus geregeld het meten van de pijnschaal en nteer deze (met tijdstip!) in je verslag. Er zijn diverse gevalideerde pijnschalen. Zie vr cmpleet verzicht Tintinalli blz 258 (6 e druk) f blz 260 (7 e druk).!9

10 VAS = Visual Analg Scale; patiënt zet een streep p een lijn van 100mm. De waarde wrdt uitgedrukt in millimeters. VQS = Verbal Quantitative Scale; patiënt wrdt gevraagd de pijn een cijfer tussen 0 en 10 te geven NRS = Numerical Rating Scale; patiënt wijst p een grafiekje aan heveel pijn hij/zij heeft FACES pijnschaal vr kinderen: s (fig , 6 e druk) Pijnprtcl kinderen: nder prtcllen Prcedurele Sedatie & Analgesie (PSA) is een specifieke skill van de SEHarts KNMG. Het is het tedienen van sedativa zals esketamine f prpfl, al dan niet in cmbinatie met analgetica teneinde een krtdurend pijnlijke ingreep dragelijk te maken. Het tedienen van dergelijke middelen is niet znder gevaar en mag daarm alleen gedaan wrden dr daarvr pgeleide artsen. Op nze SEH dus alleen dr een SEH-arts KNMG, f eventueel een anesthesilg f intensivist. Arts-assistenten mgen dit alleen na testemming van een van deze specialisten en nder diens directe supervisie. Prcedures die vr PSA in aanmerking kmen zijn.a. Repneren van luxatie f fractuur Elektrische cardiversie Incisie & drainage van een grt abces Kinderen die een nderzek f behandeling meten ndergaan maar niet p andere wijze te kalmeren zijn Traumatlgie Als een ambulance nderweg is met een patiënt die vldet aan de criteria van Hg Energetisch Trauma (HET), dan verlegt deze en rute via de CPAtelefn met de ZC. Deze bepaalt (liefst in samenspraak met SEH-arts) f patiënt wrdt pgevangen p de Emergency Care f p de Urgent Care. Zie verder traumapvangprtcl. Geplankte patiënten die niet vlden aan HET-criteria wrden pgevangen p de UC. De SEH-arts bepaalt welke arts-assistent de patiënt pvangt. Het streven is m de patiënt z snel als medisch verantwrd van de plank te bevrijden. Maak daarbij gebruik van de nexus-criteria en de Canadian c- spine rules; te vinden p sehdc.nl nder criteria. Traumadienst verdeling: Maandag 8:00 tt dinsdag 8:00 vallen alle letsels van het steun- en bewegingsapparaat nder de zrg van de rthpedie Vrijdag 8:00 tt zaterdag 8:00 valt alle klinische traumatlgie nder de rthpedie. Fracturen die (in eerste instantie) cnservatief behandeld gaan wrden gaan naar de algemene chirurgie. Bij twijfel ver peratie-indicatie verleggen met de arts-assistent algemene chirurgie. Elk tweede vlle weekend van de maand heeft de rthpedie traumadienst Om de AIOS SEH, algemene chirurgie en rthpedie allen vldende expsure te laten hebben aan verrichtingen is de vlgende afspraak gemaakt!10

11 EVEN week: nder supervisie SEH-artsen ONeven week: nder supervisie algemene chirurgie In de praktijk kmt het er meestal p neer dat degene die er tijd vr heeft het det; de patiënt mag niet ndels wachten. Verrichtingen die hier bedeld wrden Repsitie gewrichten/fracturen Plaatsen thraxdrain Incisie & drainage abcessen Hechten extensrpeesletsel Ongeveer 80% van alle letselschadeclaims afkmstig van de SEH betreft handletsels (zie bekje Vangnetten van MediRisk). Lees dus het Handletselbek, en haal gratis een handletselkaart p bij de Audi-Visuele Dienst van het OLVG. Je anamnese en nderzek van de hand dient cnfrm deze kaart te zijn. Dus k p schrift! Bij knieletsels dient gehandeld te wrden vlgens betreffende NHG-standaard Overweeg bij het ntslaan van een patiënt altijd even de thuissituatie. Bijvrbeeld een bejaarde die dr een val een humerusfractuur heeft pgelpen. Indien het de dminante arm betreft en patiënt alleen wnt, is het sms niet mgelijk dat patiënt naar huis kan. Hetzelfde geldt vr een gekneusde heup die niet belastbaar is, maar k vr een klacht als duizeligheid. Indien patiënt alleen ADL-verzrging ndig heeft maar er geen echte pname-indicatie vr het ziekenhuis bestaat, prbeer dan Buiten kantruren (na 17:00): een ndbed te regelen via Crdaan Thuiszrg ( f ) Binnen kantruren, f buiten kantruren als een bed regelen via Crdaan niet lukt: bel afdeling B7, tel 2703 en prbeer daar een bed te regelen. Lukt dit k niet: vraag dan het specialisme dat traumadienst heeft in cnsult indien een trauma de rzaak van het prbleem is en vraag de Interne in cnsult indien het een niet-traumatisch prbleem betreft. Pli-afspraken algemene chirurgie Wij handelen simpele fracturen zelf af en laten deze terug kmen p de pli chirurgie vr cntrle In principe een afspraak na 1 week maken, tenzij medisch f lgistiek een reden is m een andere duur te kiezen Zrg dat al het papierwerk in rde is 2 gipsbriefjes het SEH- verslag uitprinten en meegeven vr de huisarts vitamine C recept bij plsfractuur fit-t-fly verklaring; liefst een uitprinten ngeacht f patiënt cncrete plannen heeft; dan wrden we tenminste niet in paniek van Schiphl pgebeld als patiënt vijf weken later nverwacht besluit p een gedkpe last-minute in te gaan zrg dat een infrmatiebekje ver gips mee gegeven wrdt Vraag de baliemedewerk(st)er van de SEH de afspraak te maken!11

12 Bij bijzndere fracturen dien je p de SEH een cnsult algemene chirurgie aan te vragen Ongebruikelijk verlp fractuurlijnen Cmminutie Fracturen die mgelijk af gaan glijden (bijv. distale radius) Intra-articulaire fracturen Mgelijke peratie-indicatie Open fractuur: direct 1500 mg cefurxim IV geven. Deze patiënten kmen terug p het speciale traumatlgie-spreekuur p dinsdag (vlwassenen) f wensdag (kinderen). Alle simpele fracturen terugbestellen na een week p de pli, maar liefst niet p dinsdag. Anders wrdt dat spreekuur te vl. Als er een lgistieke reden is m een simpele fractuur p dinsdag te laten terug kmen, dan mag dat natuurlijk wel. Ok als je de patiënt p dinsdag ziet, want dan geldt de 1-week regel. Kinderen wel altijd p het kindertraumatlgie spreekuur p de wensdag plannen. Bij twijfel: verleg met SEH-arts f assistent algemene chirurgie Als de patiënt bled met laten afnemen vrafgaand aan het plicntact, instrueer de hem/haar dan een uur vr de pli-afspraaktijd naar het priklab te gaan. Zrg dat je altijd cit aankruist! Als de patiënt p de pli een cntrleft met krijgen, vraag deze dan vast aan in X-care. De rthpedie heeft p wensdag traumatlgie-spreekuur, dus alle traumata die cntrle dr rthpeed beheven, p wensdag laten terugkmen. Bij cmplexe fracturen: cnsult rthpedie p SEH, vlgens traumadienst-afspraken; zie hierbven. Kinderen - arts-assistent kindergeneeskunde in cnsult bij kinderen jnger dan 1 jaar vermeden p kindermishandeling indien afgelpen jaar bij de kinderarts geweest afwijkende vitale parameter(s) abnrmaal belp ziektebeeld - bledafname <1 jaar: kinderarts(assistent) >1 jaar: SEH-verpleegkundige - Pijnprtcl kinderen: SEH intranetsite nder prtcllen - Wanneer kan een kind besluiten ver zijn/haar eigen behandeling? Jngeren van 16 jaar en uder wrden in de gezndheidszrg (WGBO) beschuwd als vlwassenen, tenzij de jngere niet in staat is tt een redelijke waardering van de eigen belangen.!12

13 Ouders f vgd zijn wettelijke vertegenwrdigers van kinderen jnger dan 16 jaar is er een levensbedreigende situatie, handel dan naar medisch inzicht, zelfs als de uders het hiermee niet eens zijn (zals bled geven aan een kind waarvan de uders Jehva s getuigen zijn). Bel indien ndig de Officier van Justitie ( ) m de uders tijdelijk uit de uderlijke macht te ntzetten. 12 t/m 15 jaar: mcht er een discrepantie bestaan tussen de wens van het kind en die van de uders, dan prevaleert de wens van het kind bven die van de uders, mits het kind in staat wrdt geacht een welverwgen beslissing te nemen. Bel bij twijfel met de juridische dienst van het OLVG (tel. 3875, sein 44405) - Welke uder heeft recht p infrmatie na een scheiding? Hfdregel is dat na echtscheiding de uders beiden wettelijk vertegenwrdiger blijven en gezamenlijk de uderlijke macht uitefenen. Zij beslissen dan beiden ver de behandeling en hebben beiden recht p infrmatie ver behandeling van het kind. Dit geldt k vr de uder die niet f nauwelijks bij de pvering betrkken is. Als de rechter het gezag aan 1 van beide uders te heeft gewezen, heeft de niet met gezag belaste uder recht p infrmatie die hem/ haar een glbaal beeld geeft van de gezndheidstestand. Deze uder kan echter niet rechtsgeldig testemming geven. Vgdij ntstaat als beide uders (tijdelijk) zijn ntzet uit de uderlijke macht f zijn verleden N.B. Hulpverlener heeft geen plicht m actief te nderzek te verrichten naar de hedanigheid van de uder die het kind bij een cnsult begeleidt. Alleen als er twijfel is met het gezagsregister wrden geraadpleegd (bij griffie rechtbank het dichtst gelegen bij gebrteplaats kind). - Specifieke vragen: Kind 16 jaar kmt p SEH i.v.m. cmazuipen. Mgen de uders wrden ingelicht? In principe besluit de 16 jarige ver de eigen behandeling en mgen uders niet znder testemming wrden ingelicht. Is de 16 jarige niet in staat tt een redelijke afweging van zijn belangen en dus wilsnbekwaam dan kmen pas uders/vgd in beeld. Kind 16 jaar meldt zich p SEH. Er wrdt lab nderzek verricht. Ouders vragen f aan de lab uitslag te zien is f het kind k drugs heeft gebruikt. Mgen deze gegevens aan de uders wrden verstrekt? Nee, dat mag niet znder testemming van de 16-jarige.!13

14 Uiterlijk vrkmen en gedrag Uiterlijk vrkmen en kleding vldet aan de vrschriften van het OLVG en de SEH in het bijznder Onze artsen en stagiairs: grijze scrubs met/znder witte dktersjas Naambadge duidelijk leesbaar dragen Geen sieraden/hrlge aan arm/pls /hand/vingers Krte muwen Was k je handen na het uittrekken van handschenen Ken de Gedragscde SEH en handel ernaar Badges en kleding Ga p je eerste dag langs bij Mandy van der Brugh, Officemanager van de SEH. Haar kantr is in het gangetje naast bed 10 p de Urgent Care.. Zij geeft je frmulieren waarmee je een OLVG-pas en een Ecare-pas kan regelen. Met je OLVG-pas kan je bij de linnenkamer een dktersjas regelen. Met deze pas kun je k nze kleedruimte in, waar je de grijze scrubs vindt. Zek een leegstaande lcker vr je spullen en geef aan Mandy dr welke lcker. Eten & drinken Eet wanneer dat kan. Overleg met je cllega s en supervisr als je wilt gaan eten Eet niet in het zicht van patiënten f hun begeleiders Drinken is tegestaan achter de balie. Gebruik afsluitbare cntainers en/f plaats je drinken z, dat het niet m kan vallen. Materieel De hechtsets zijn dispsable, de rest van het materieel niet. In de bijkeuken van de UC en SC staan twee bakken. Let ged p wat je waarin git! Servicecncept Gastvrijheid is een van de kernwaarden van het OLV Gasthuis. De patiënt wrdt tegenwrdig niet meer alleen als patiënt gezien, maar k als klant. Behalve medische zrg leveren wij dus k service (dienstverlening). Empathie, bejegening en g vr zaken die niet puur medisch zijn, zals cmfrt, eten/drinken en het veraangenamen van de wachttijd zijn in tenemende mate belangrijk. Er zijn zwel OLVG-brede als SEH-specifieke regels pgesteld. Bestudeer de gedragcde en handelswijze die p juw functie van tepassing is. De vier pijlers van patiënttevredenheid zijn - wachtijd/ligtijd!14

15 - de kwaliteit van infrmatievrziening - de kwaliteit van de interactie met de zrgverlener (bejegening) - pijnbehandeling Werk dus aan deze punten dr - efficiënt te werken; zie lgistiek - gede en frequente uitleg te geven; geef schriftelijke uitleg mee dmv OLVG-flders (SEH-intranetsite) en/f NHG-patiëntenbrieven (sehdc.nl) - gede bejegening; zie gedragscde - vreg in het prces adequate pijnstilling/psa te regelen; zie pijn Privacy, berepsgeheim, prfessinaliteit - De kuip-vrmige balie waarachter wij zitten wekt de indruk geluidsdicht te zijn. Dit is echter geenszins het geval. Praat dus altijd p gedempte tn en nem liever geen eigennaam van de patiënt maar wijs p het scherm aan wie je bedelt. Als je niet gedempt spreekt, kunnen de patiënten p UC 2, 3 en 4 je wrdelijk vlgen, znder daar meite vr te heven den. - Prbeer patiënten met buikklachten te zien p een kamer (UC 4-8) en niet p de Obs. Het is ngal gênant m vragen te stellen ver ntlasting, vaginale afscheiding en sexuele anamnese terwijl iedereen ermheen kan meeluisteren dr de dunne grdijntjes. En vervlgens uit te leggen dat je gaat tucheren en wat dat precies inhudt.. Overleg met bijbehrend verpleegkundige f ZC f patiënt naar een kamer kan. Hetzelfde geldt vr andere privacygevelige gesprekken, zals PEP. - Prbeer het spreken ver privézaken te beperken achter de werkbalies. Bij patiënten die bang zijn, pijn hebben en/f lang meten wachten wekt dit de indruk dat we niet met patiëntenzrg bezig zijn, met fficiële klachten als gevlg. Bewaar je vakantieverhalen vr de kffiekamer. - Ok je checken achter de balie met je m dezelfde reden niet achter de werkbalie den. Patiënten kunnen uit de verte p de schermen kijken. - Let er k p geen dcumentatie f patiëntenstickers te laten slingeren. - Tussen de Obs en CC ruimte staat een rekje vr paperassen die bij de patiënt hren. Leg daar de ECG s, statussen, binnengekmen faxen etc., dan slingert het niet rnd en is het vr al het bij de patiënt betrkken persneel snel te vinden. Verslaglegging - Altijd je naam vermelden - Schrijf niet de naam van de SEH-supervisr in je verslag, tenzij je k echt verlegd hebt. N.B. Een mededeling achteraf is niet hetzelfde als verleg! - Schrijf bij langere liggers een decursus. Vermeld de tijdstippen dat je bij de patiënt bent geweest, he de patiënt er p dat mment aan te was (pijn, vitale parameters, klinische verbetering/verslechtering) en welke beleidmatige beslissing daaruit vrt gekmen is. Vermeld k altijd!15

16 duidelijk tijdstippen van verleg en de naam en functie van degene waarmee verlegd is. - Als je een patiënt wilt gaan ntslaan, kijk dan even f er ng rde f paarse blkjes staan in Ecare. Die betekenen dat er ng iets gedaan met wrden. Vaak is dit het invullen van het Sputvam f het autriseren van medicatie. Dat is de taak van de behandelend arts! - De ambulanceritfrmulieren staan in Ecare staat p het tabblad dcumenten in de rechter klm nder geschreven dcumenten. - Prbeer met g p ksten en milieu dubbelzijdig te printen. Dit kan alleen p de UC printers. Laat de afdrukken pp-up verschijnen dr In Ecare te klikken p Druk af, bijvrbeeld als je een ambulante status/ntslagbrief wilt printen Buiten Ecare, bijvrbeeld m een PSA-frmulier, NHGpatiëntenbrief f ander dcument af te drukken: Ctrl-P. Als de afdrukken pp-up verschijnt klik je p Eigenschappen/prperties/vrkeursinstellingen tabblad finishing, en dan een van de vlgende pties aanklikken! 2-sided printing! Print n Bth Sides! Ec-printing Infrmatievrziening Uit nderzek blijkt dat patiënten de helft van wat je ze verteld hebt, bij het verlaten van het ziekenhuis alweer vergeten zijn. Geef daarm zveel mgelijk tevens schriftelijke infrmatie mee. - OLVG flders Deze staan in het rek tegenver de inschrijfbalie O.a. hersenschudding, gips Ze zijn k uit te printen via de seh intranet site > frmulieren > patiënten flders O.a. bledneus, HVS, verwijskaart SOA-pli, (nd)tandartsgegevens, tetanusvaccinatieschema, Indermil (Nederlands en Engels), wndverzrging na hechten - Is er geen OLVG flder, gebruik dan NHG-patiëntenbrieven sehdc.nl > NHG-patiëntenvrlichting.a. kinderen met krts, verstuikte enkel, vedingsadvies bij maagklachten, (tips bij) gewne lage rugpijn, steen in de urinewegen, en vele anderen N.B. denk aan dubbelzijdig printen! Beeldvrmend nderzek Aanvragen van aanvullend nderzek heeft nadelen in de vrm van - Ksten - (stralen)belasting vr de patiënt!16

17 - druk p de lgistiek Met name dat laatste is van grt belang p nze drukke SEH. Bvendien is aanvullend nderzek niet altijd ndig en dient het juiste nderzek aangevraagd te wrden. Stagiairs die niet in Nederland als arts erkend zijn mgen niet znder verleg met de superviserende SEH-arts aanvullend nderzek aanvragen. Anis en hai s meten werken vlgens de bijgevegde stplicht-psters. Deze kmen weliswaar uit Australië (Prince f Wales Hspital, Sydney) maar zijn k een gede leidraad vr de SEH van het OLVG. grene nderzeken mgen znder verleg dr alle artsen aangevraagd wrden ranje alleen dr f na verleg met seh-ais f SEH-arts rde alleen na verleg met SEH-arts Aanvragen van beeldvullend nderzek de je in Ecare vermeld bij röntgen aanvragen altijd het traumamechanisme, de symptmen, en een duidelijke vraagstelling. Een thraxft met aanvraag Afwijkingen? is niet de bedeling. Sinds 3 dagen hesten en krts. LO/ crepitaties rechts basaal. VG/ HIV+. Vraag: infiltraat rechts? is he het hrt. Besef dat de radilg subtiele afwijkingen prbeert p te spren. De grve afwijkingen hebben wij er als het ged is zelf al uitgevist. Subtiele bevindingen pspren lukt alleen als je gede infrmatie ver de patiënt in de aanvraag zet. Kijk na aanmaken van de aanvraag f de röntgenlabrant p de SEH aanwezig is. Z niet, bel Tijdens kantruren maakt de radilg (tel. 3816) redelijk snel een verslag dat te vinden is in PACS. Check bij elke ft die je bekijkt f er een verslag is, en bel je supervisr alleen m mee te kijken naar de ft als er geen verslag is. Anis en hai s dienen alle niet-verslagen röntgenft s dr de seh-arts te laten berdelen vrdat patiënt met ntslag gaat. Bekijk ft s altijd p PACS en niet via X/care; de reslutie is te laag Blednderzek Wij werken met labaanvraag-pakketten. Kijk in Ecare welke aanvragen precies bij welk pakket hren. Gebruik z mgelijk deze pakketten. Bepaalde bepalingen later ng meten bijbestellen bij het HKCL levert een nwenselijke tename van de drlptijden p, en met z veel mgelijk vrkmen wrden. Overleg bij twijfel met seh-arts f verpleegkundige. Alleen artsen mgen zelfstandig blednderzek aanvragen, stagiairs met eerst verleggen met de SEH-arts. Hud in gedachten dat een bledtest de ligduur verlengt met een uur. Dat is een kwart van de maximaal tegestane ligduur van 4 uur. Het is dus van grt belang dat direct de juiste tests wrden aangevraagd en geen nndig nderzek wrdt gedaan. Tips: - cllumfractuur: klein traumapakket!17

18 - tachyarrithmie: cardipakket + TSH/vrij T4 (tenzij recent bepaald) - nderbuikspijn: klein buiklab - bvenbuikspijn: grt buiklab - nderbuikspijn vruw in fertiele leeftijd: altijd zwangerschapstest Cnsulten Het aanvragen van een Intercllegiaal Cnsult (ICC) heeft (nadelige) gevlgen vr de lgistiek. Het is van belang dat geen verbdige cnsulten wrden aangevraagd, en dat cnsulten wrden aangevraagd bij het juiste specialisme, p het juiste mment en p de juiste manier. Het aanvragen van een icc mag daarm alleen na verleg met en testemming van de seh-arts, tenzij de indicatie vr het cnsult reeds duidelijk vrtvleit uit een TGVflwschema. Schrijf in je verslag altijd z cncreet en gedetailleerd mgelijk wat de vraag aan de cnsulent is. Indien je twijfelt ver de diagnse, beschrijf dan letterlijk je gedachtengang/verwegingen. Vermeld k wat al wel duidelijk is, bijvrbeeld welke ziekten je verwgen hebt maar inmiddels uitgeslten f zeer nwaarschijnlijk zijn, en waarm. Dit vrkmt dat de cnsulent nndig extra nderzek f cnsulten gaat aanvragen. Prbeer met het g p de drlptijden cnsulten aan te vragen zdra de indicatie daarte duidelijk is. Het is lang niet altijd ndig het hele verhaal rnd f al helemaal p papier te hebben. Vrbeelden: Een 80-jarige patiënt heeft na een cllaps een grte wnd p het behaarde hfd en gebruikt acencumarl. Puur bv deze inf kan het cnsult neurlgie reeds wrden aangevraagd. Het uitzeken van de rzaak van de cllaps met uiteraard k gebeuren, maar het aanvragen van het neurlgiecnsult (lees: maken van de CT-hfd) heft daar niet p te wachten. Ok niet p het hechten van de wnd. Prcessen meten z veel mgelijk simultaan lpen, en niet serieel. Een patiënt die een week tevren een PTCA heeft ndergaan, sindsdien geen POB meer heeft gehad, k niet bij inspanning, meldt zich vanwege sinds 1 uur bestaande herkenbare angineuze POB. Anamnese en LO den ACS vermeden, er is geen verdenking p pneumthrax f pneumnie. Het cnsult cardilgie kan aangevraagd wrden zdra het ECG er is. Op dat mment is alleen van belang f er een STEMI te zien is. Er met uiteraard blednderzek gedaan wrden, maar de indicatie vr het ICC hangt niet af van de uitslag. Dus daar met dan k niet p gewacht wrden. Vraag je bij elk nderzek af: wat ga ik den als de test afwijkend is? en wat ga ik den als de test niet afwijkend is?. Is het antwrd p beide vragen hetzelfde, wacht dan niet eerst p de uitslag van de test. Klik als je een cnsult vraagt, direct de aanvraag aan in Ecare. Het registeren van de tijden is zeer belangrijk! Op de SEH van het OLVG betekent een cnsult in principe dat de eerst gecnsulteerde specialist vanaf dat mment hfdbehandelaar is. Sms is dat nhandig/nlgisch, zals wanneer meerdere specialisten in cnsult gevraagd!18

19 wrden. Overleg met de SEH-supervisr p mmenten dat dit nduidelijkheid geeft. Dialyse-patiënten zijn een bijznder(e) kwetsbare grep. Indien een dialysepatiënt zich p de SEH meldt, altijd de (eigen) nefrlg inlichten (f s nachts de arts-ass Interne) en dcumenteer dat je dit gedaan hebt. Onclgie-patiënten: idem Behalve vr algemene chirurgie en rthpedie kunnen nze baliemedewer(st)ers k sped-afspraken vr de pli gheelkunde inplannen. Bel de garts alleen wakker vr iets dat absluut p dat mment gezien met wrden en niet tt verdag (pli) kan wachten. Als je met een huisarts wilt verleggen, dan is het intercllegiale nummer te vinden in X/care nder externe applicaties > huisartsgegevens. Medicatie In principe mag een verpleegkundige alleen medicatie tedienen als de arts dit heeft vrgeschreven. Zet medicatie aanvragen dus altijd zsm in Ecare. Indien dit dr mstandigheden niet lukt, zrg dan in elk geval z snel als mgelijk vr autrisatie, anders ntstaat de juridisch nwenselijke situatie dat p papier althans- de verpleegkundige znder tussenkmst van een arts medicatie heeft vrgeschreven en tegediend. Gebruik alleen generieke namen, in wrd en schrift. Uitznderingen: rale anticnceptiva insuline medicatie met meer dan 2 actieve bestanddelen (bijv. Sfradex) pakketten, bijv. HAART f Helicbacter eradicatietherapie Lgistiek De Zrgcördinatr (ZC) is de hfdverpleegkundige p de werkvler. Hij/zij cördineert samen met de SEH-arts de lgistiek p de afdeling. De ZC heeft altijd sein nummer en is je eerste aanspreekpunt vr lgistieke f afdelingstechnische vragen. Te lange drlptijden zijn een grt prbleem. Daarm is er afgesprken dat Een aangevraagd cnsult < 20 minuten gehnreerd met wrden Na 2 uur duidelijk met zijn wat de prgnse en het plan is De patiënt binnen 4 uur de SEH verlaat Om dit mgelijk te maken is het van belang dat k wij z efficiënt mgelijk werken en niet treuzelen bij het aanvragen van cnsulten. (zie nder cnsulten ) Op de SEH lpt een prject m de lgistiek en drlptijden te verbeteren nder de naam TGV. Dit staat vr Tnaangevend, Gastvrij (de kernwrden van het OLVG) en in de Versnelling. Handel altijd vlgens deze flwcharts. Nachtdiensten!19

20 Op dr-de-weekse nachten is vralsng geen superviserend seh-arts aanwezig. Dit vinden wij een nwenselijke situatie, maar met de huidige bezetting kunnen we dit helaas ng niet leveren. Dit betekent dat een a(n)is in zijn/haar eentje dienst det. Handletsels/buikpijn/cllaps etc kunnen dan niet met een seh-arts besprken wrden. Daarm het advies bij twijfel laagdrempelig met een arts van een ander specialisme te verleggen f deze in cnsult te vragen. Maak z veel mgelijk gebruik van het bek 5-minute emergency medicine cnsult ; deze ligt p de balie van de UC en SC. Het antwrd p veel van je vragen is hier snel en makkelijk in vindbaar. Van patiënten die zijn gezien dr de seh-a(n)is waarbij s nachts een ECG gemaakt is en die niet pgenmen zijn, dient (een kpie van) het ECG meegenmen te wrden naar de chtendverdracht van de SEH. s Nachts gemaakte ft s wrden s chtends besprken bij de röntgenbespreking. Het is dan k leerzaam m aansluitend aan je nachtdienst mee te gaan naar de röntgenbespreking. Wat te den als je twijfels hebt ver een röntgenft en er is geen SEH-arts f arts van de radilgie in huis? Traumaft: verleg met arts-ass algemene chirurgie Indien arts-ass algemene chirurgie niet beschikbaar is (staat bijv. p OK) f er blijft nduidelijkheid na verleg EN de uitslag van de ft heeft directe klinische cnsequenties: arts-ass radilgie thuis bellen en z ndig in huis laten kmen. Mcht dit prblemen geven, nteer dan de naam van de arts-ass en kppel later terug met Michiel Grzeman. Overdracht en andere besprekingen De medische verdracht vindt m 8:00, 15:30 en 23:15 plaats in de verdrachtsruimte van de SEH, f indien deze ruimte bezet is- achter de balie van de Urgent Care. De verdracht wrdt gedaan met behulp van een checklist (deze hangt aan de muur in de verdrachtsruimte en achter de balie van de UC). De verdracht van 8:00 duurt langer, mdat dan de patiënten van de nacht besprken wrden. Beluister het praatje Clinical Skills ; daarin wrdt uiteengezet he je een patiënt dient te presenteren. Een kpie van de niet dr een seh-arts f arts van de cardilgie berdeelde ECG s dient meegenmen te wrden naar de verdracht. Dit is met name van belang bij de chtendverdracht. Dagevaluatie dagelijks na de verpleegkundige middagverdracht Overdrachtsruimte SEH; zie rster Van maandag t/m vrijdag is er van 8:30 tt 9:00 röntgenbespreking p de eerste verdieping bij de radilgie. Prbeer daar z veel mgelijk bij te zijn (na testemming van de dienstdend seh-arts). Dit is leerzaam. Ga k naar de bespreking in aansluiting van je nachtdienst. Daar wrden de ft s besprken van de patiënten die jij in je dienst gezien hebt.!20

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

Format handleiding jaarconsult Diabetes

Format handleiding jaarconsult Diabetes Frmat handleiding jaarcnsult Diabetes Inhudspgave 1. Inleiding... 2 2. Wrkflw jaarcnsult diabetes... 2 3. Instructie stap vr stap jaarcnsult Diabetes... 3 3.1. Inlggen in Caresharing Cllab... 3 3.2 Bestaande

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Oncologisch Centrum MCH-Bronovo en Groene Hart Ziekenhuis. Uw Zorgplan. Longoperatie. Informatie voor patiënten

Oncologisch Centrum MCH-Bronovo en Groene Hart Ziekenhuis. Uw Zorgplan. Longoperatie. Informatie voor patiënten Onclgisch Centrum MCH-Brnv en Grene Hart Ziekenhuis Uw Zrgplan Lngperatie Infrmatie vr patiënten Inleiding U bent pgenmen vr een lngperatie. In het zrgplan leest u ver het verlp van de zrg rndm uw peratie.

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Overeenkomst toedien medicijnen

Overeenkomst toedien medicijnen Overeenkmst tedien medicijnen 1. Hierbij geeft/geven..., uder(s)/verzrger(s) van..., testemming aan gastuder... m aan haar/zijn/hun/ kind tijdens het verblijf bij de gastuder het hierna genemde geneesmiddel/zelfzrgmiddel

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Uw vraag aan ons. Kindermishandeling en de jeugdzorgketen. Keten jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg = Aansluittaak voorliggende veld

Uw vraag aan ons. Kindermishandeling en de jeugdzorgketen. Keten jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg = Aansluittaak voorliggende veld Kindermishandeling en de jeugdzrgketen Uw vraag aan ns Signaleren Melden bij / Bureau Jeugdzrg Grningen Wat gebeurt er daarna? Interne keten BJZ Keten jeugdzrg in prvincie Grningen 2 Keten jeugdzrg Hettie

Nadere informatie

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort Verkrte Handleiding Versie Beheerder Januari 2013 Inrichten van OTIB-skillsmanager in het krt OTIB-skillsmanager is een instrument waarmee leidinggevenden en medewerkers functinerings-, berdelings- f ntwikkelingsgesprekken

Nadere informatie

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers)

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers) Bijlagen bij het mdel Plan van Aanpak vr de kraamtijd bijlage 1 (vr het steekprefsgewijs verzamelen van brstvedingscijfers) Zrg vr brstveding certificering vraagt bij (re) certificering naar de brstvedingscijfers.

Nadere informatie

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen Wegwijzer Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen WELKOM! In Heideheuvel gaan we uit van de vlgende kernwaarden: Zrg ged vr jezelf Zrg ged vr de ander Zrg ged vr je mgeving Ga uit van

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Diabetesverpleegkundige

Diabetesverpleegkundige Diabetesverpleegkundige 2 Inleiding Bij de Ommelander Ziekenhuis Grep zijn vier deeltijd diabetesverpleegkundigen werkzaam. Samen met andere zrgverleners in het ziekenhuis zals, internisten, kinderartsen,

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Groep 6. Werkboek Werkstuk

Groep 6. Werkboek Werkstuk Grep 6 Werkbek Werkstuk Naam: Wat ga je den? In de kmende tijd ga je werken aan een werkstuk. Je met je vrstellen dat je ver juw nderwerp gaat vertellen. Net zals bij een spreekbeurt! Maar nu schrijf je

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

afspraken gemaakt zijn.

afspraken gemaakt zijn. Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen die

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Helpt u dit schooljaar ook mee?

Helpt u dit schooljaar ook mee? Helpt u dit schljaar k mee? OUDERHULPBOEKJE 2015-2016 Jenaplanschl t Schrijverke Helpt u k mee? Elk schljaar zijn veel uders actief bij de vrbereiding van Sint en Kerst, bij sprt- en spelactiviteiten,

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! In Heideheuvel gaan we uit van de vlgende kernwaarden: Zrg ged vr jezelf Zrg ged vr de ander Zrg ged vr je mgeving

Nadere informatie

Pijnbehandeling. Voorbereiding voor de behandeling. Hoe gaat de behandeling?

Pijnbehandeling. Voorbereiding voor de behandeling. Hoe gaat de behandeling? Pijnbehandeling 2 Pijnbehandeling Pijn is een ingewikkeld verschijnsel. In het algemeen ntstaat pijn drdat zenuwen in een gebied van weefselbeschadiging signalen (kleine elektrische strmpjes) naar de hersenen

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Spoedeisende hulp. Werkafspraken. OLVG Oosterpark AC Amsterdam T (020) F (020)

Spoedeisende hulp. Werkafspraken. OLVG Oosterpark AC Amsterdam T (020) F (020) Spoedeisende hulp Werkafspraken OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam T (020) 5999111 F (020)5992996 Jasper_rebel@hotmail.com www.olvg.nl Werkafspraken, afdeling SEH Ter inleiding Dit is een levend document.

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Een natuurlijk proces

Een natuurlijk proces Ik vel het weer. Het is er weer. Sms even, dan de hele tijd. Ik wil je niet kwetsen. Ik wil het niet weer zeggen, maar het is er weer. (Gijs Hrvers) Overprikkeling Veel mensen met autisme hebben gede intellectuele

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

Fase 1: Re-integratiefase

Fase 1: Re-integratiefase Bijlage Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

MET ONTSLAG! Ontslaginformatie voor neurologie/neurochirurgie patiënten

MET ONTSLAG! Ontslaginformatie voor neurologie/neurochirurgie patiënten MET ONTSLAG! Ontslaginfrmatie vr neurlgie/neurchirurgie patiënten Het ntslag U bent pgenmen p de afdeling neurlgie/neurchirurgie en u mag met ntslag. Wij hebben de meest gestelde vragen met betrekking

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Rondom uw hartoperatie Wachtlijst Opname Vooronderzoek op vrijdag

Rondom uw hartoperatie Wachtlijst Opname Vooronderzoek op vrijdag Rndm uw hartperatie Van uw behandelend cardilg hebt u vernmen, dat u in aanmerking kmt vr een hartperatie in het academisch ziekenhuis Maastricht (azm). Deze infrmatie is bedeld m u vertruwd te maken met

Nadere informatie

Afdeling Dagbehandeling

Afdeling Dagbehandeling Afdeling Dagbehandeling Inleiding Binnenkrt kmt u vr een dagbehandeling naar de Ommelander Ziekenhuis Grep, lcatie Delfzicht. In deze flder vindt u infrmatie ver de gang van zaken bij een pname p de afdeling

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

Aandachtspuntenlijst jongeren met een schisis

Aandachtspuntenlijst jongeren met een schisis Aandachtspuntenlijst jngeren met een schisis Deze aandachtpuntenlijst is bedeld m de gesprekken vr te bereiden die je hebt met de verschillende artsen/hulpverleners. In de aandachtspuntenlijst staan punten

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen)

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen) Licht traumatisch hersenletsel (vlwassenen) 2 Inleiding U heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen uw hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie ver de mgelijke

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Vragenlijst. naar het. zorggebruik en ziekte van kinderen

Vragenlijst. naar het. zorggebruik en ziekte van kinderen Vragenlijst naar het zrggebruik en ziekte van kinderen (TiC-P kinderen Ouderversie) Instructie Deel l De vlgende vragen zijn bedeld m in kaart te brengen, met welke hulpverleners uw kind in de afgelpen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Gastoudercommissie vergadering 28 oktober 2015

Gastoudercommissie vergadering 28 oktober 2015 Gastudercmmissie vergadering 28 ktber 2015 1. Krista heet iedereen welkm 2. De ntulen van de vrige vergadering wrden ged gekeurd. 3. Ingekmen stuk: schrijven ver de nieuwe pleiding Dienstverlening niveau

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Inventarisatie landelijke enquête

Inventarisatie landelijke enquête Inventarisatie landelijke enquête Inleiding Tijdens de studie geneeskunde gaan er hnderden deuren vr je pen. Naast de studie wrden er zwel intra- als extracurriculair vele mgelijkheden gebden m jezelf

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Inleiding. Reden van opname. Stroke-unit

Inleiding. Reden van opname. Stroke-unit Strke-unit Inleiding In verleg met de neurlg is beslten m u p te nemen p de Strkeunit van Ommelander Ziekenhuis Grningen p lcatie Lucas. Dit is een nderdeel van de afdeling neurlgie (Ost 4), waar bererte

Nadere informatie

ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem. Totale heupprothese. Info voor patiënten. Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg

ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem. Totale heupprothese. Info voor patiënten. Toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg ZNA Jan Palfijn Lange Bremstraat 70 B2170 Merksem Ttale heupprthese Inf vr patiënten Tegankelijke en kwaliteitsvlle gezndheidszrg GEHEUGENSTEUNTJE VOOR UW INGREEP Duidt vr uzelf aan wat je al gedaan hebt,

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

Obs de Wezeboom. Protocol vervoer bij uitstapjes onder schooltijd. Protocol vervoer onder schooltijd obs de Wezeboom 1

Obs de Wezeboom. Protocol vervoer bij uitstapjes onder schooltijd. Protocol vervoer onder schooltijd obs de Wezeboom 1 Obs de Wezebm Prtcl verver bij uitstapjes nder schltijd Prtcl verver nder schltijd bs de Wezebm 1 Vrwrd Vr u ligt het prtcl: verver bij uitstapjes nder schltijd. Op schl wrden allerlei activiteiten gerganiseerd,

Nadere informatie

LOKAAL OPLEIDINGSPLAN KNO

LOKAAL OPLEIDINGSPLAN KNO LOKAAL OPLEIDINGSPLAN KNO Grene Hart Ziekenhuis 1 Inleiding Beste Kim, Bij deze willen wij je van harte welkm heten p de afdeling KNO van het Grene Hart ziekenhuis. De kmende 8 tt 12 maanden zullen wij

Nadere informatie

PET/CT scan met koolhydraatarm dieet

PET/CT scan met koolhydraatarm dieet PET/CT scan met klhydraatarm dieet H14.025-01 Inhudspgave Inhudspgave... 1 Inleiding... 2 Wat is een PET/CT-scan?... 2 He bereidt u zich vr p het nderzek?... 3 Wat mag u drinken?... 3 Wat mag u eten?...

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Type vergoeding SEL-overleg GDT-overleg Overleg psychiatrische patiënt Welzijns-overleg (proefproject vanaf 2014) Enkel indien voldaan aan SELcriteria

Type vergoeding SEL-overleg GDT-overleg Overleg psychiatrische patiënt Welzijns-overleg (proefproject vanaf 2014) Enkel indien voldaan aan SELcriteria Vergedingen 2013 SEL Amberes Type vergeding SEL-verleg GDT-verleg Overleg psychiatrische patiënt Welzijns-verleg (prefprject vanaf 2014) Organisatr 200 per MDO Vergeding enkel vr erkende SEL-rganisatren.

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe leerling

Inschrijfformulier nieuwe leerling Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het bevlkingsregister.

Nadere informatie