Handboek Soldaat Inwerkboek voor nieuwe arts-assistenten en stagiairs Afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Onze Lieve Vrouwe Gasthuis A dam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Soldaat Inwerkboek voor nieuwe arts-assistenten en stagiairs Afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) Onze Lieve Vrouwe Gasthuis A dam"

Transcriptie

1 Handbek Sldaat Inwerkbek vr nieuwe arts-assistenten en stagiairs Afdeling Spedeisende Hulp (SEH) Onze Lieve Vruwe Gasthuis A dam

2 Versie: 10/03/2015 Auteur: Mark Frederikse, aangepast dr Jasper Rebel, SEH-arts KNMG Welkm p de afdeling Spedeisende Hulp (SEH) van het OLVG! Dit handbek is geschreven m nieuwe arts-assistenten en stagiairs enigszins wegwijs te maken p de nieuwe werk- f stageplek. Lees het geheel dr en lees k de bijgevegde/aanbevlen PDF s en de bijlage Werkafspraken. Op de werkvler en bij (tussentijdse) berdelingen wrdt de inhud van deze dcumenten bekend verndersteld! De Medische Staf van de afdeling SEH van het OLVG wenst je een prettig en leerzaam verblijf te p nze afdeling. Wij zijn uiteraard altijd bereikbaar, mcht je ng vragen hebben. Inhudspgave Blz. De afdeling 3 Patiënten Indeling Persneel Spedeisende Geneeskunde 6 Karakteristieken Erkend vakgebied Advanced (Trauma) Life Supprt Triage Luchtwegmanagement Reanimatie Pijn Prcedurele Sedatie en Analgesie (PSA) Traumatlgie 8 HET Geplankte patiënten Traumadienst Verrichtingen Handletsels Sciale cntext Pli-cntrle Kinderen 10 Uiterlijk vrkmen en gedrag 11 Badges en kleding 12 Eten en drinken Materieel Servicecncept Privacy & berepsgeheim 13!2

3 Verslaglegging Infrmatievrziening 14 Aanvragen Beeldvrmend nderzek Blednderzek Cnsulten Medicatie Lgistiek 17 ZC Drlptijden Zrgpaden / TGV Nachtdiensten Seinen 18 Besprekingen Medische verdracht Röntgenbespreking Necrlgiebespreking Teamverleg Shckrm training Artsen-teamleidersverleg Onderwijs Veiligheid / agressie 19 Psychiatrie Vrijheidsbeperkende interventies (VBI) MRSA 20 Rampen en calamiteiten Cllegiale pvang Onderzek Interessante casuïstiek 21 Physician Wellness Brnnen 22 DKS Websites Beken Medische Biblitheek OLVG EM Practice Handletselkaart Pdcasts iphne Apps Rster 23 Ecare 24 X/care DBC Bijlagen 25 Checklist!3

4 De afdeling patiënten bezeken nze afdeling per jaar 80% is nverwezen 70% kmt met eigen verver! 10% kmt per ambulance na 112 melding ( free-call )! 2% kmt via de afdeling radilgie Deze wrden primair gezien dr de seh-arts(assistent) De verige 20% kmt via de huisarts f pli. Deze wrden gezien dr de arts-assistent van het betreffende specialisme De SEH is verdeeld in - Emergency Care (EC), k wel Shckrm genemd ABCD-instabiele patiënten Hg Energetisch Trauma (HET) Thrmblyse prtcl - Urgent Care (UC) ABC-stabiel, echter Sped (triagecategrie ranje) Bewerkelijk (categrie geel) - Shrt Care (SC) Patiënt die slechts krt zrg ndig hebben Triagecategrie gren en blauw Op aanwijzing van seh-arts k een deel van geel - KNO- en kaakchirurgiekamer Hier wrden tanden gespalkt dr de kaakchirurg Er is een rmicrscp Laryngscpie met flexibele scp, bijv. bij graatje in keel mag je zelf den, na instructie dr seh-arts - Gipskamer Hier wrdt buiten kantruren gegipst dr seh-verpleegkundigen Binnen kantrtijden wrdt gegipst dr gipsverbandmeesters, na verleg (2960) p de gipskamer bij de pli chirurgie f p de SEH - Duche (DC) en MRSA-kamer!4

5 Duche vr brandwnden en te water geraakte f zeer vervuilde patiënten MRSA-kamer vr MRSA verdachte f bewezen patiënten Betreden via de duche, niet via de gang bij de SC In de ducheruimte liggen schrten/maskers/mutsjes etc Medewerkers Medische Staf SEH-artsen 1025 Michiel Grzeman Jasper Rebel Sphie de Vries Mariska Zwartsenburg Femke Gresnigt Wendy Prawirdirdj Bastiaan van den Steen Anne-Marie van Asten Mirjam Visser Mieke Willemsen (Lcatie West) Kate Brkent (Lcatie West) Mar Sandel (Lcatie West) Teamleiders (verpleegkundig) Peter Bcxe Lydi Jansen Gijs de Vente Bijna 100 SEH verpleegkundigen Baliemedewerkers Dienstndersteunende Taken (DOT) Unie van Vrijwilligers (UVV) Beveiliging Arts-assistenten / stagiairs SEH-artsen in pleiding werken zelfstandig en met de seh-arts AIOS algemene chirurgie die bij ns stage lpen meten alle patiënten die geen evident heelkundige prblematiek hebben, verleggen met de SEH-arts Dit geldt dus k vr patiënten die een deels heelkundig prbleem hebben, bijvrbeeld een cllumfractuur na een val bv duizeligheid. Wij meten dan de duizeligheid analyseren. Dit geldt k vr zaken als buikpijn waarbij geen harde heelkundige diagnse gesteld is. Evident heelkundige prblemen mgen k verlegd wrden (graag zelfs), maar daarin mag wat meer naar eigen inzicht gehandeld wrden. vermelden in tegenstelling tt wat gebruikelijk is bij de vakgrep algemene chirurgie- niet de naam van de SEH!5

6 supervisr in het verslag tenzij k daadwerkelijk verlegd is ANIOS / HAIO! andere werkwijze dan ais! Vraag laagdrempelig advies aan SEH-arts f icc als SEH-arts niet aanwezig is meten alle niet-verslagen röntgenft s en ECG s ter berdeling aanbieden aan de seh-arts, vr de patiënt met ntslag gaat dienen alle nderstaande casus te bespreken met de seh-arts handletsel buikklachten pijn p de brst kinderen t/m 4 jaar cllaps en verder bij twijfel Cassistent, nurse practitiner/physician assistant in pleiding Overleggen liefst met de seh-arts. Is deze niet tijdig beschikbaar, dan met een seh arts-assistent. Mgen niet zelf medicatie vrschrijven, f pdracht geven tt tediening p de SEH (Wet BIG) Alle patiënten dienen vr ntslag dr een arts gezien te zijn; deze arts is (juridisch) verantwrdelijk vr deze patiënt Buitenlandse AIOS Hebben hier (juridisch gezien) de status van c-assistent mdat zij niet in Nederland geregistreerd staan als arts Meten altijd bij het eerste cntact met de patiënt vragen f deze het ged vindt gehlpen te wrden dr een Engelstalige arts; dit m klachten van patiënten te vrkmen. Meten p de eerste dag MRSA-kweken laten afnemen en cntact pnemen met de ziekenhuishygieniste Early Warning Signs 1) (Bij) patiënten met een Eearly Warning Scre (EWS) 3 met(en): wrden gemeld aan SEH-arts dr verpleegkundige en arts-assistent f stagiair. een verklaring wrden gevnden. wrden besprken met en gezien dr SEH-arts f indien niet aanwezig met cnsultering ander specialisme plaatsvinden.!6

7 status wrden gelezen dr SEH-arts vrafgaand aan ntslag van patiënt. 2) (Bij) Patiënten die met zelfde klacht terugkmen binnen 48 uur met(en): wrden gezien dr SEH-arts f indien niet aanwezig met cnsultering ander specialisme plaatsvinden. de status wrden gelezen dr SEH-arts vrafgaand aan ntslag van patiënt. 3) Bij alle verige patiënten (met een EWS<3 en niet retur met zelfde klachten binnen 48 uur) met: de status gecntrleerd zijn p medisch inhudelijke njuistheden dr dienstdende SEH-arts vr einde dienst.!7

8 Spedeisende Geneeskunde Waarin nderscheidt SEH-geneeskunde zich van andere disciplines? Tijd- en ruimte gebrek; p de SEH is regelmatig gebrek aan tijd- en ruimte. Ons handelen wrdt hierdr in grte mate bepaald. Prcessen meten z veel mgelijk simultaan lpen i.p.v. serieel. We werken niet vlgens de klassieke vlgrde anamneselichamelijk nderzek-differentiaal diagnse-aanvullend nderzekdiagnse-behandeling. Zwel het medisch prbleem als de lgistieke situatie is van invled p de vlgrde van handelen. We gaan altijd eerst uit van wrst case scenari ; wij zijn gericht p het uitsluiten van gevaarlijke aandeningen. Op de SEH is de patiënt (ernstig) ziek tt het tegendeel bewezen is. Wij werken altijd vanuit het ABCDE-systeem; zie hiernder. Januari 2009 is de Spedeisende Geneeskunde dr de Medisch Specialisten Registratie Cmmissie (MSRC) van de KNMG erkend als eigen vakgebied. Artsen die de 3-jarige erkende vervlgpleiding met ged gevlg hebben afgernd mgen daarna de beschermde titel SEH-arts KNMG veren. De SEH-arts KNMG is lid van de Medische Staf van het ziekenhuis. In dit handbek wrdt met SEH-arts de SEH-arts KNMG bedeld. De superviserend SEH-arts p de vler heeft altijd sein De eerste stap in de spedeisende geneeskunde is zrgen dat de patiënt in leven blijft. De pvang van ernstig zieke f gewnde patiënten gebeurt vlgens Advanced Life Supprt principes, waarbij in een vaste vlgrde de vitale kenmerken zals ademhaling en bledsmlp wrden gecntrleerd en z ndig gestabiliseerd. Zie vr uitgebreidere uitleg en efencasus en klik naar Acute geneeskunde vr cassistenten Triage is k een specifiek element van de Spedeisende Geneeskunde. Het idee achter triage is dat niet alle patiënten tegelijk gehlpen kunnen wrden en er dus bepaald met wrden in welke vlgrde de patiënten gehlpen meten wrden. Er zijn verschillende systemen vr SEH s in de wereld waarvan de systemen uit Manchester, Bstn, Canada en Australië het bekendst zijn. In Nederland wrdt vral het Manchester Triage Systeem (MTS) gebruikt. In het OLVG wrdt het Bstn systeem, de Emergency Severity Index (ESI), gebruikt. Het verschil met het MTS is dat naast medische urgentie k lgistieke urgentie wrdt meegewgen. Patiënten wrden ingedeeld vlgens 5 categrieën. Dit gebeurt in de triagekamer dr een triageverpleegkundige. Categrie 1 (rd): ABCD instabiel Categrie 2 (ranje): stabiel maar wel haast gebden, bijvrbeeld vanwege hevige pijn f ptentiële instabiliteit Categrie 3 (geel): stabiel dch bewerkelijk Categrie 4 (gren): 1 resurce ndig, bijvrbeeld een röntgenft Categrie 5 (blauw): geen resurces ndig; kunnen na klinische berdeling dr arts met ntslag!8

9 In het hele OLVG (met uitzndering van de ICU en OK) wrden de zgeheten crash-intubaties gedaan dr de seh-arts(-assistent) Crash -intubatie is het intuberen van een patiënt die reeds znder medicatie bewustels en verslapt is, zals bij reanimaties Zie het reanimatieprtcl. Iedere nieuwe seh-a(n)is krijgt intubatietraining p de OK. Neem cntact p met de Rstermaker vr inrstering Zie je aan de patiënt dat intubatie echt meilijk gaat wrden (LEMON), f is een andere vrm van invasief luchtwegmanagement ndig, bijvrbeeld RSI f wakkere intubatie: geef maximaal zuurstf pas z ndig masker-ballnbeademing (met Guedel) te laat de IC-arts en/f anesthesilg bellen met de vraag m de Glidescpe/meilijke intubatiekar mee te brengen Reanimaties Het nummer m het reanimatieteam p te repen is: 2222 Iedereen die (mgelijk) actief betrkken gaat zijn bij reanimaties dient bij aanvang van stage c.q. indiensttreding een afspraak te maken met Rn Schachtschabel vr instructie in het OLVG-reanimatieprtcl. Mensen die niet actief deelnemen aan een reanimatie p de shckrm (EC) meten plaats nemen p de tribune van de meekijkruimte (K0.66) Bij elke reanimatie dienen frmulieren ingevuld te wrden. In de hectiek wrdt dit ngal eens vergeten dus help de verantwrdelijke dkter dr hem/haar hierp te attenderen!! Reanimatiefrmulier: dr arts-assistent cardilgie OHCA: In rekje naast printer EC1 IHCA: achterkant reanimatiekar! Aanwezigheid stafleden: dr seh-arts(-assistent) In rekje naast printer EC1 (Achterkant reanimatiekar)! Ambulance evaluatie: dr ambulanceverpleegkundige In rekje naast printer EC1 Pijn Een van de belangrijkste redenen van SEH bezek is pijn Symptmbestrijding is een van de kerntaken van de SEH-arts! never frget hw painful pain is Ezelsbruggetje: A is Airway, en Analgetica! Het meten van pijn is zeer belangrijk p de SEH; het geeft richting aan het geven analgetica, maar het nut zit vrnamelijk in het mnitren van de effecten van de behandeling. Herhaal dus geregeld het meten van de pijnschaal en nteer deze (met tijdstip!) in je verslag. Er zijn diverse gevalideerde pijnschalen. Zie vr cmpleet verzicht Tintinalli blz 258 (6 e druk) f blz 260 (7 e druk).!9

10 VAS = Visual Analg Scale; patiënt zet een streep p een lijn van 100mm. De waarde wrdt uitgedrukt in millimeters. VQS = Verbal Quantitative Scale; patiënt wrdt gevraagd de pijn een cijfer tussen 0 en 10 te geven NRS = Numerical Rating Scale; patiënt wijst p een grafiekje aan heveel pijn hij/zij heeft FACES pijnschaal vr kinderen: s (fig , 6 e druk) Pijnprtcl kinderen: nder prtcllen Prcedurele Sedatie & Analgesie (PSA) is een specifieke skill van de SEHarts KNMG. Het is het tedienen van sedativa zals esketamine f prpfl, al dan niet in cmbinatie met analgetica teneinde een krtdurend pijnlijke ingreep dragelijk te maken. Het tedienen van dergelijke middelen is niet znder gevaar en mag daarm alleen gedaan wrden dr daarvr pgeleide artsen. Op nze SEH dus alleen dr een SEH-arts KNMG, f eventueel een anesthesilg f intensivist. Arts-assistenten mgen dit alleen na testemming van een van deze specialisten en nder diens directe supervisie. Prcedures die vr PSA in aanmerking kmen zijn.a. Repneren van luxatie f fractuur Elektrische cardiversie Incisie & drainage van een grt abces Kinderen die een nderzek f behandeling meten ndergaan maar niet p andere wijze te kalmeren zijn Traumatlgie Als een ambulance nderweg is met een patiënt die vldet aan de criteria van Hg Energetisch Trauma (HET), dan verlegt deze en rute via de CPAtelefn met de ZC. Deze bepaalt (liefst in samenspraak met SEH-arts) f patiënt wrdt pgevangen p de Emergency Care f p de Urgent Care. Zie verder traumapvangprtcl. Geplankte patiënten die niet vlden aan HET-criteria wrden pgevangen p de UC. De SEH-arts bepaalt welke arts-assistent de patiënt pvangt. Het streven is m de patiënt z snel als medisch verantwrd van de plank te bevrijden. Maak daarbij gebruik van de nexus-criteria en de Canadian c- spine rules; te vinden p sehdc.nl nder criteria. Traumadienst verdeling: Maandag 8:00 tt dinsdag 8:00 vallen alle letsels van het steun- en bewegingsapparaat nder de zrg van de rthpedie Vrijdag 8:00 tt zaterdag 8:00 valt alle klinische traumatlgie nder de rthpedie. Fracturen die (in eerste instantie) cnservatief behandeld gaan wrden gaan naar de algemene chirurgie. Bij twijfel ver peratie-indicatie verleggen met de arts-assistent algemene chirurgie. Elk tweede vlle weekend van de maand heeft de rthpedie traumadienst Om de AIOS SEH, algemene chirurgie en rthpedie allen vldende expsure te laten hebben aan verrichtingen is de vlgende afspraak gemaakt!10

11 EVEN week: nder supervisie SEH-artsen ONeven week: nder supervisie algemene chirurgie In de praktijk kmt het er meestal p neer dat degene die er tijd vr heeft het det; de patiënt mag niet ndels wachten. Verrichtingen die hier bedeld wrden Repsitie gewrichten/fracturen Plaatsen thraxdrain Incisie & drainage abcessen Hechten extensrpeesletsel Ongeveer 80% van alle letselschadeclaims afkmstig van de SEH betreft handletsels (zie bekje Vangnetten van MediRisk). Lees dus het Handletselbek, en haal gratis een handletselkaart p bij de Audi-Visuele Dienst van het OLVG. Je anamnese en nderzek van de hand dient cnfrm deze kaart te zijn. Dus k p schrift! Bij knieletsels dient gehandeld te wrden vlgens betreffende NHG-standaard Overweeg bij het ntslaan van een patiënt altijd even de thuissituatie. Bijvrbeeld een bejaarde die dr een val een humerusfractuur heeft pgelpen. Indien het de dminante arm betreft en patiënt alleen wnt, is het sms niet mgelijk dat patiënt naar huis kan. Hetzelfde geldt vr een gekneusde heup die niet belastbaar is, maar k vr een klacht als duizeligheid. Indien patiënt alleen ADL-verzrging ndig heeft maar er geen echte pname-indicatie vr het ziekenhuis bestaat, prbeer dan Buiten kantruren (na 17:00): een ndbed te regelen via Crdaan Thuiszrg ( f ) Binnen kantruren, f buiten kantruren als een bed regelen via Crdaan niet lukt: bel afdeling B7, tel 2703 en prbeer daar een bed te regelen. Lukt dit k niet: vraag dan het specialisme dat traumadienst heeft in cnsult indien een trauma de rzaak van het prbleem is en vraag de Interne in cnsult indien het een niet-traumatisch prbleem betreft. Pli-afspraken algemene chirurgie Wij handelen simpele fracturen zelf af en laten deze terug kmen p de pli chirurgie vr cntrle In principe een afspraak na 1 week maken, tenzij medisch f lgistiek een reden is m een andere duur te kiezen Zrg dat al het papierwerk in rde is 2 gipsbriefjes het SEH- verslag uitprinten en meegeven vr de huisarts vitamine C recept bij plsfractuur fit-t-fly verklaring; liefst een uitprinten ngeacht f patiënt cncrete plannen heeft; dan wrden we tenminste niet in paniek van Schiphl pgebeld als patiënt vijf weken later nverwacht besluit p een gedkpe last-minute in te gaan zrg dat een infrmatiebekje ver gips mee gegeven wrdt Vraag de baliemedewerk(st)er van de SEH de afspraak te maken!11

12 Bij bijzndere fracturen dien je p de SEH een cnsult algemene chirurgie aan te vragen Ongebruikelijk verlp fractuurlijnen Cmminutie Fracturen die mgelijk af gaan glijden (bijv. distale radius) Intra-articulaire fracturen Mgelijke peratie-indicatie Open fractuur: direct 1500 mg cefurxim IV geven. Deze patiënten kmen terug p het speciale traumatlgie-spreekuur p dinsdag (vlwassenen) f wensdag (kinderen). Alle simpele fracturen terugbestellen na een week p de pli, maar liefst niet p dinsdag. Anders wrdt dat spreekuur te vl. Als er een lgistieke reden is m een simpele fractuur p dinsdag te laten terug kmen, dan mag dat natuurlijk wel. Ok als je de patiënt p dinsdag ziet, want dan geldt de 1-week regel. Kinderen wel altijd p het kindertraumatlgie spreekuur p de wensdag plannen. Bij twijfel: verleg met SEH-arts f assistent algemene chirurgie Als de patiënt bled met laten afnemen vrafgaand aan het plicntact, instrueer de hem/haar dan een uur vr de pli-afspraaktijd naar het priklab te gaan. Zrg dat je altijd cit aankruist! Als de patiënt p de pli een cntrleft met krijgen, vraag deze dan vast aan in X-care. De rthpedie heeft p wensdag traumatlgie-spreekuur, dus alle traumata die cntrle dr rthpeed beheven, p wensdag laten terugkmen. Bij cmplexe fracturen: cnsult rthpedie p SEH, vlgens traumadienst-afspraken; zie hierbven. Kinderen - arts-assistent kindergeneeskunde in cnsult bij kinderen jnger dan 1 jaar vermeden p kindermishandeling indien afgelpen jaar bij de kinderarts geweest afwijkende vitale parameter(s) abnrmaal belp ziektebeeld - bledafname <1 jaar: kinderarts(assistent) >1 jaar: SEH-verpleegkundige - Pijnprtcl kinderen: SEH intranetsite nder prtcllen - Wanneer kan een kind besluiten ver zijn/haar eigen behandeling? Jngeren van 16 jaar en uder wrden in de gezndheidszrg (WGBO) beschuwd als vlwassenen, tenzij de jngere niet in staat is tt een redelijke waardering van de eigen belangen.!12

13 Ouders f vgd zijn wettelijke vertegenwrdigers van kinderen jnger dan 16 jaar is er een levensbedreigende situatie, handel dan naar medisch inzicht, zelfs als de uders het hiermee niet eens zijn (zals bled geven aan een kind waarvan de uders Jehva s getuigen zijn). Bel indien ndig de Officier van Justitie ( ) m de uders tijdelijk uit de uderlijke macht te ntzetten. 12 t/m 15 jaar: mcht er een discrepantie bestaan tussen de wens van het kind en die van de uders, dan prevaleert de wens van het kind bven die van de uders, mits het kind in staat wrdt geacht een welverwgen beslissing te nemen. Bel bij twijfel met de juridische dienst van het OLVG (tel. 3875, sein 44405) - Welke uder heeft recht p infrmatie na een scheiding? Hfdregel is dat na echtscheiding de uders beiden wettelijk vertegenwrdiger blijven en gezamenlijk de uderlijke macht uitefenen. Zij beslissen dan beiden ver de behandeling en hebben beiden recht p infrmatie ver behandeling van het kind. Dit geldt k vr de uder die niet f nauwelijks bij de pvering betrkken is. Als de rechter het gezag aan 1 van beide uders te heeft gewezen, heeft de niet met gezag belaste uder recht p infrmatie die hem/ haar een glbaal beeld geeft van de gezndheidstestand. Deze uder kan echter niet rechtsgeldig testemming geven. Vgdij ntstaat als beide uders (tijdelijk) zijn ntzet uit de uderlijke macht f zijn verleden N.B. Hulpverlener heeft geen plicht m actief te nderzek te verrichten naar de hedanigheid van de uder die het kind bij een cnsult begeleidt. Alleen als er twijfel is met het gezagsregister wrden geraadpleegd (bij griffie rechtbank het dichtst gelegen bij gebrteplaats kind). - Specifieke vragen: Kind 16 jaar kmt p SEH i.v.m. cmazuipen. Mgen de uders wrden ingelicht? In principe besluit de 16 jarige ver de eigen behandeling en mgen uders niet znder testemming wrden ingelicht. Is de 16 jarige niet in staat tt een redelijke afweging van zijn belangen en dus wilsnbekwaam dan kmen pas uders/vgd in beeld. Kind 16 jaar meldt zich p SEH. Er wrdt lab nderzek verricht. Ouders vragen f aan de lab uitslag te zien is f het kind k drugs heeft gebruikt. Mgen deze gegevens aan de uders wrden verstrekt? Nee, dat mag niet znder testemming van de 16-jarige.!13

14 Uiterlijk vrkmen en gedrag Uiterlijk vrkmen en kleding vldet aan de vrschriften van het OLVG en de SEH in het bijznder Onze artsen en stagiairs: grijze scrubs met/znder witte dktersjas Naambadge duidelijk leesbaar dragen Geen sieraden/hrlge aan arm/pls /hand/vingers Krte muwen Was k je handen na het uittrekken van handschenen Ken de Gedragscde SEH en handel ernaar Badges en kleding Ga p je eerste dag langs bij Mandy van der Brugh, Officemanager van de SEH. Haar kantr is in het gangetje naast bed 10 p de Urgent Care.. Zij geeft je frmulieren waarmee je een OLVG-pas en een Ecare-pas kan regelen. Met je OLVG-pas kan je bij de linnenkamer een dktersjas regelen. Met deze pas kun je k nze kleedruimte in, waar je de grijze scrubs vindt. Zek een leegstaande lcker vr je spullen en geef aan Mandy dr welke lcker. Eten & drinken Eet wanneer dat kan. Overleg met je cllega s en supervisr als je wilt gaan eten Eet niet in het zicht van patiënten f hun begeleiders Drinken is tegestaan achter de balie. Gebruik afsluitbare cntainers en/f plaats je drinken z, dat het niet m kan vallen. Materieel De hechtsets zijn dispsable, de rest van het materieel niet. In de bijkeuken van de UC en SC staan twee bakken. Let ged p wat je waarin git! Servicecncept Gastvrijheid is een van de kernwaarden van het OLV Gasthuis. De patiënt wrdt tegenwrdig niet meer alleen als patiënt gezien, maar k als klant. Behalve medische zrg leveren wij dus k service (dienstverlening). Empathie, bejegening en g vr zaken die niet puur medisch zijn, zals cmfrt, eten/drinken en het veraangenamen van de wachttijd zijn in tenemende mate belangrijk. Er zijn zwel OLVG-brede als SEH-specifieke regels pgesteld. Bestudeer de gedragcde en handelswijze die p juw functie van tepassing is. De vier pijlers van patiënttevredenheid zijn - wachtijd/ligtijd!14

15 - de kwaliteit van infrmatievrziening - de kwaliteit van de interactie met de zrgverlener (bejegening) - pijnbehandeling Werk dus aan deze punten dr - efficiënt te werken; zie lgistiek - gede en frequente uitleg te geven; geef schriftelijke uitleg mee dmv OLVG-flders (SEH-intranetsite) en/f NHG-patiëntenbrieven (sehdc.nl) - gede bejegening; zie gedragscde - vreg in het prces adequate pijnstilling/psa te regelen; zie pijn Privacy, berepsgeheim, prfessinaliteit - De kuip-vrmige balie waarachter wij zitten wekt de indruk geluidsdicht te zijn. Dit is echter geenszins het geval. Praat dus altijd p gedempte tn en nem liever geen eigennaam van de patiënt maar wijs p het scherm aan wie je bedelt. Als je niet gedempt spreekt, kunnen de patiënten p UC 2, 3 en 4 je wrdelijk vlgen, znder daar meite vr te heven den. - Prbeer patiënten met buikklachten te zien p een kamer (UC 4-8) en niet p de Obs. Het is ngal gênant m vragen te stellen ver ntlasting, vaginale afscheiding en sexuele anamnese terwijl iedereen ermheen kan meeluisteren dr de dunne grdijntjes. En vervlgens uit te leggen dat je gaat tucheren en wat dat precies inhudt.. Overleg met bijbehrend verpleegkundige f ZC f patiënt naar een kamer kan. Hetzelfde geldt vr andere privacygevelige gesprekken, zals PEP. - Prbeer het spreken ver privézaken te beperken achter de werkbalies. Bij patiënten die bang zijn, pijn hebben en/f lang meten wachten wekt dit de indruk dat we niet met patiëntenzrg bezig zijn, met fficiële klachten als gevlg. Bewaar je vakantieverhalen vr de kffiekamer. - Ok je checken achter de balie met je m dezelfde reden niet achter de werkbalie den. Patiënten kunnen uit de verte p de schermen kijken. - Let er k p geen dcumentatie f patiëntenstickers te laten slingeren. - Tussen de Obs en CC ruimte staat een rekje vr paperassen die bij de patiënt hren. Leg daar de ECG s, statussen, binnengekmen faxen etc., dan slingert het niet rnd en is het vr al het bij de patiënt betrkken persneel snel te vinden. Verslaglegging - Altijd je naam vermelden - Schrijf niet de naam van de SEH-supervisr in je verslag, tenzij je k echt verlegd hebt. N.B. Een mededeling achteraf is niet hetzelfde als verleg! - Schrijf bij langere liggers een decursus. Vermeld de tijdstippen dat je bij de patiënt bent geweest, he de patiënt er p dat mment aan te was (pijn, vitale parameters, klinische verbetering/verslechtering) en welke beleidmatige beslissing daaruit vrt gekmen is. Vermeld k altijd!15

16 duidelijk tijdstippen van verleg en de naam en functie van degene waarmee verlegd is. - Als je een patiënt wilt gaan ntslaan, kijk dan even f er ng rde f paarse blkjes staan in Ecare. Die betekenen dat er ng iets gedaan met wrden. Vaak is dit het invullen van het Sputvam f het autriseren van medicatie. Dat is de taak van de behandelend arts! - De ambulanceritfrmulieren staan in Ecare staat p het tabblad dcumenten in de rechter klm nder geschreven dcumenten. - Prbeer met g p ksten en milieu dubbelzijdig te printen. Dit kan alleen p de UC printers. Laat de afdrukken pp-up verschijnen dr In Ecare te klikken p Druk af, bijvrbeeld als je een ambulante status/ntslagbrief wilt printen Buiten Ecare, bijvrbeeld m een PSA-frmulier, NHGpatiëntenbrief f ander dcument af te drukken: Ctrl-P. Als de afdrukken pp-up verschijnt klik je p Eigenschappen/prperties/vrkeursinstellingen tabblad finishing, en dan een van de vlgende pties aanklikken! 2-sided printing! Print n Bth Sides! Ec-printing Infrmatievrziening Uit nderzek blijkt dat patiënten de helft van wat je ze verteld hebt, bij het verlaten van het ziekenhuis alweer vergeten zijn. Geef daarm zveel mgelijk tevens schriftelijke infrmatie mee. - OLVG flders Deze staan in het rek tegenver de inschrijfbalie O.a. hersenschudding, gips Ze zijn k uit te printen via de seh intranet site > frmulieren > patiënten flders O.a. bledneus, HVS, verwijskaart SOA-pli, (nd)tandartsgegevens, tetanusvaccinatieschema, Indermil (Nederlands en Engels), wndverzrging na hechten - Is er geen OLVG flder, gebruik dan NHG-patiëntenbrieven sehdc.nl > NHG-patiëntenvrlichting.a. kinderen met krts, verstuikte enkel, vedingsadvies bij maagklachten, (tips bij) gewne lage rugpijn, steen in de urinewegen, en vele anderen N.B. denk aan dubbelzijdig printen! Beeldvrmend nderzek Aanvragen van aanvullend nderzek heeft nadelen in de vrm van - Ksten - (stralen)belasting vr de patiënt!16

17 - druk p de lgistiek Met name dat laatste is van grt belang p nze drukke SEH. Bvendien is aanvullend nderzek niet altijd ndig en dient het juiste nderzek aangevraagd te wrden. Stagiairs die niet in Nederland als arts erkend zijn mgen niet znder verleg met de superviserende SEH-arts aanvullend nderzek aanvragen. Anis en hai s meten werken vlgens de bijgevegde stplicht-psters. Deze kmen weliswaar uit Australië (Prince f Wales Hspital, Sydney) maar zijn k een gede leidraad vr de SEH van het OLVG. grene nderzeken mgen znder verleg dr alle artsen aangevraagd wrden ranje alleen dr f na verleg met seh-ais f SEH-arts rde alleen na verleg met SEH-arts Aanvragen van beeldvullend nderzek de je in Ecare vermeld bij röntgen aanvragen altijd het traumamechanisme, de symptmen, en een duidelijke vraagstelling. Een thraxft met aanvraag Afwijkingen? is niet de bedeling. Sinds 3 dagen hesten en krts. LO/ crepitaties rechts basaal. VG/ HIV+. Vraag: infiltraat rechts? is he het hrt. Besef dat de radilg subtiele afwijkingen prbeert p te spren. De grve afwijkingen hebben wij er als het ged is zelf al uitgevist. Subtiele bevindingen pspren lukt alleen als je gede infrmatie ver de patiënt in de aanvraag zet. Kijk na aanmaken van de aanvraag f de röntgenlabrant p de SEH aanwezig is. Z niet, bel Tijdens kantruren maakt de radilg (tel. 3816) redelijk snel een verslag dat te vinden is in PACS. Check bij elke ft die je bekijkt f er een verslag is, en bel je supervisr alleen m mee te kijken naar de ft als er geen verslag is. Anis en hai s dienen alle niet-verslagen röntgenft s dr de seh-arts te laten berdelen vrdat patiënt met ntslag gaat. Bekijk ft s altijd p PACS en niet via X/care; de reslutie is te laag Blednderzek Wij werken met labaanvraag-pakketten. Kijk in Ecare welke aanvragen precies bij welk pakket hren. Gebruik z mgelijk deze pakketten. Bepaalde bepalingen later ng meten bijbestellen bij het HKCL levert een nwenselijke tename van de drlptijden p, en met z veel mgelijk vrkmen wrden. Overleg bij twijfel met seh-arts f verpleegkundige. Alleen artsen mgen zelfstandig blednderzek aanvragen, stagiairs met eerst verleggen met de SEH-arts. Hud in gedachten dat een bledtest de ligduur verlengt met een uur. Dat is een kwart van de maximaal tegestane ligduur van 4 uur. Het is dus van grt belang dat direct de juiste tests wrden aangevraagd en geen nndig nderzek wrdt gedaan. Tips: - cllumfractuur: klein traumapakket!17

18 - tachyarrithmie: cardipakket + TSH/vrij T4 (tenzij recent bepaald) - nderbuikspijn: klein buiklab - bvenbuikspijn: grt buiklab - nderbuikspijn vruw in fertiele leeftijd: altijd zwangerschapstest Cnsulten Het aanvragen van een Intercllegiaal Cnsult (ICC) heeft (nadelige) gevlgen vr de lgistiek. Het is van belang dat geen verbdige cnsulten wrden aangevraagd, en dat cnsulten wrden aangevraagd bij het juiste specialisme, p het juiste mment en p de juiste manier. Het aanvragen van een icc mag daarm alleen na verleg met en testemming van de seh-arts, tenzij de indicatie vr het cnsult reeds duidelijk vrtvleit uit een TGVflwschema. Schrijf in je verslag altijd z cncreet en gedetailleerd mgelijk wat de vraag aan de cnsulent is. Indien je twijfelt ver de diagnse, beschrijf dan letterlijk je gedachtengang/verwegingen. Vermeld k wat al wel duidelijk is, bijvrbeeld welke ziekten je verwgen hebt maar inmiddels uitgeslten f zeer nwaarschijnlijk zijn, en waarm. Dit vrkmt dat de cnsulent nndig extra nderzek f cnsulten gaat aanvragen. Prbeer met het g p de drlptijden cnsulten aan te vragen zdra de indicatie daarte duidelijk is. Het is lang niet altijd ndig het hele verhaal rnd f al helemaal p papier te hebben. Vrbeelden: Een 80-jarige patiënt heeft na een cllaps een grte wnd p het behaarde hfd en gebruikt acencumarl. Puur bv deze inf kan het cnsult neurlgie reeds wrden aangevraagd. Het uitzeken van de rzaak van de cllaps met uiteraard k gebeuren, maar het aanvragen van het neurlgiecnsult (lees: maken van de CT-hfd) heft daar niet p te wachten. Ok niet p het hechten van de wnd. Prcessen meten z veel mgelijk simultaan lpen, en niet serieel. Een patiënt die een week tevren een PTCA heeft ndergaan, sindsdien geen POB meer heeft gehad, k niet bij inspanning, meldt zich vanwege sinds 1 uur bestaande herkenbare angineuze POB. Anamnese en LO den ACS vermeden, er is geen verdenking p pneumthrax f pneumnie. Het cnsult cardilgie kan aangevraagd wrden zdra het ECG er is. Op dat mment is alleen van belang f er een STEMI te zien is. Er met uiteraard blednderzek gedaan wrden, maar de indicatie vr het ICC hangt niet af van de uitslag. Dus daar met dan k niet p gewacht wrden. Vraag je bij elk nderzek af: wat ga ik den als de test afwijkend is? en wat ga ik den als de test niet afwijkend is?. Is het antwrd p beide vragen hetzelfde, wacht dan niet eerst p de uitslag van de test. Klik als je een cnsult vraagt, direct de aanvraag aan in Ecare. Het registeren van de tijden is zeer belangrijk! Op de SEH van het OLVG betekent een cnsult in principe dat de eerst gecnsulteerde specialist vanaf dat mment hfdbehandelaar is. Sms is dat nhandig/nlgisch, zals wanneer meerdere specialisten in cnsult gevraagd!18

19 wrden. Overleg met de SEH-supervisr p mmenten dat dit nduidelijkheid geeft. Dialyse-patiënten zijn een bijznder(e) kwetsbare grep. Indien een dialysepatiënt zich p de SEH meldt, altijd de (eigen) nefrlg inlichten (f s nachts de arts-ass Interne) en dcumenteer dat je dit gedaan hebt. Onclgie-patiënten: idem Behalve vr algemene chirurgie en rthpedie kunnen nze baliemedewer(st)ers k sped-afspraken vr de pli gheelkunde inplannen. Bel de garts alleen wakker vr iets dat absluut p dat mment gezien met wrden en niet tt verdag (pli) kan wachten. Als je met een huisarts wilt verleggen, dan is het intercllegiale nummer te vinden in X/care nder externe applicaties > huisartsgegevens. Medicatie In principe mag een verpleegkundige alleen medicatie tedienen als de arts dit heeft vrgeschreven. Zet medicatie aanvragen dus altijd zsm in Ecare. Indien dit dr mstandigheden niet lukt, zrg dan in elk geval z snel als mgelijk vr autrisatie, anders ntstaat de juridisch nwenselijke situatie dat p papier althans- de verpleegkundige znder tussenkmst van een arts medicatie heeft vrgeschreven en tegediend. Gebruik alleen generieke namen, in wrd en schrift. Uitznderingen: rale anticnceptiva insuline medicatie met meer dan 2 actieve bestanddelen (bijv. Sfradex) pakketten, bijv. HAART f Helicbacter eradicatietherapie Lgistiek De Zrgcördinatr (ZC) is de hfdverpleegkundige p de werkvler. Hij/zij cördineert samen met de SEH-arts de lgistiek p de afdeling. De ZC heeft altijd sein nummer en is je eerste aanspreekpunt vr lgistieke f afdelingstechnische vragen. Te lange drlptijden zijn een grt prbleem. Daarm is er afgesprken dat Een aangevraagd cnsult < 20 minuten gehnreerd met wrden Na 2 uur duidelijk met zijn wat de prgnse en het plan is De patiënt binnen 4 uur de SEH verlaat Om dit mgelijk te maken is het van belang dat k wij z efficiënt mgelijk werken en niet treuzelen bij het aanvragen van cnsulten. (zie nder cnsulten ) Op de SEH lpt een prject m de lgistiek en drlptijden te verbeteren nder de naam TGV. Dit staat vr Tnaangevend, Gastvrij (de kernwrden van het OLVG) en in de Versnelling. Handel altijd vlgens deze flwcharts. Nachtdiensten!19

20 Op dr-de-weekse nachten is vralsng geen superviserend seh-arts aanwezig. Dit vinden wij een nwenselijke situatie, maar met de huidige bezetting kunnen we dit helaas ng niet leveren. Dit betekent dat een a(n)is in zijn/haar eentje dienst det. Handletsels/buikpijn/cllaps etc kunnen dan niet met een seh-arts besprken wrden. Daarm het advies bij twijfel laagdrempelig met een arts van een ander specialisme te verleggen f deze in cnsult te vragen. Maak z veel mgelijk gebruik van het bek 5-minute emergency medicine cnsult ; deze ligt p de balie van de UC en SC. Het antwrd p veel van je vragen is hier snel en makkelijk in vindbaar. Van patiënten die zijn gezien dr de seh-a(n)is waarbij s nachts een ECG gemaakt is en die niet pgenmen zijn, dient (een kpie van) het ECG meegenmen te wrden naar de chtendverdracht van de SEH. s Nachts gemaakte ft s wrden s chtends besprken bij de röntgenbespreking. Het is dan k leerzaam m aansluitend aan je nachtdienst mee te gaan naar de röntgenbespreking. Wat te den als je twijfels hebt ver een röntgenft en er is geen SEH-arts f arts van de radilgie in huis? Traumaft: verleg met arts-ass algemene chirurgie Indien arts-ass algemene chirurgie niet beschikbaar is (staat bijv. p OK) f er blijft nduidelijkheid na verleg EN de uitslag van de ft heeft directe klinische cnsequenties: arts-ass radilgie thuis bellen en z ndig in huis laten kmen. Mcht dit prblemen geven, nteer dan de naam van de arts-ass en kppel later terug met Michiel Grzeman. Overdracht en andere besprekingen De medische verdracht vindt m 8:00, 15:30 en 23:15 plaats in de verdrachtsruimte van de SEH, f indien deze ruimte bezet is- achter de balie van de Urgent Care. De verdracht wrdt gedaan met behulp van een checklist (deze hangt aan de muur in de verdrachtsruimte en achter de balie van de UC). De verdracht van 8:00 duurt langer, mdat dan de patiënten van de nacht besprken wrden. Beluister het praatje Clinical Skills ; daarin wrdt uiteengezet he je een patiënt dient te presenteren. Een kpie van de niet dr een seh-arts f arts van de cardilgie berdeelde ECG s dient meegenmen te wrden naar de verdracht. Dit is met name van belang bij de chtendverdracht. Dagevaluatie dagelijks na de verpleegkundige middagverdracht Overdrachtsruimte SEH; zie rster Van maandag t/m vrijdag is er van 8:30 tt 9:00 röntgenbespreking p de eerste verdieping bij de radilgie. Prbeer daar z veel mgelijk bij te zijn (na testemming van de dienstdend seh-arts). Dit is leerzaam. Ga k naar de bespreking in aansluiting van je nachtdienst. Daar wrden de ft s besprken van de patiënten die jij in je dienst gezien hebt.!20