GESCHIEDENIS VAN DE MUZIEK IN DE REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GESCHIEDENIS VAN DE MUZIEK IN DE REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN 1572-1795"

Transcriptie

1 RUDOLF RASCH MIJN WERK OP INTERNET, DEEL EEN GESCHIEDENIS VAN DE MUZIEK IN DE REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN Verwijzingen naar deze tekst graag als volgt: Rudolf Rasch, Geschiedenis van de Muziek in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (= Mijn Werk op Internet, Deel Een), Literatuur Voor suggesties, correcties, aanvullingen en opmerkingen: Versie: Rudolf Rasch, Utrecht/Houten, 2013

2 Jaar muziek en wetenschap in Nederland. Catalogus tentoonstelling Haags Gemeentemuseum, Totaal 274 nummers. 45 Years of Dutch carillons , Editors Loek Boogert, André Lehr, Jacques Maassen (Asten 1992). A Acht, Rob van, Dutch wind-instruments , TVNM 38 (1988), pp Acht, Rob van, Ende, Vincent van den & Schimmel, Hans, Niederländische Blockflöten des 18. Jahrhunderts / Dutch recorders of the 18th century. Sammlung / Collection Haags Gemeentemuseum (Celle D: Moeck, 1991). Acht, Rob van, Bouterse, Jan, & Dhont, Piet, Niederländische Doppelrohrblattinstrumente des 17. und 18. Jahrhunderts / Dutch double reed instruments of the 17th and 18th centuries. Sammlung / Collection Haags Gemeentemuseum (Laaber: Laaber, 1997). Acquoy, J.G.R., De psalmwijzen der Nederlandsche Hervormde Kerk en hare herziening, Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis 4 (1893), pp Acquoy, J.G.R., De zangwijze van het O Kersnacht, schooner dan de daegen, TVNM 4 (1893), pp Acquoy, J.G.R., De vijf, in den toren te Boskoop gevonden boekjes, Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis 6 (1897), pp Adler, Israël, La pratique musicale savante dans quelques communautés juives en Europe aux XVII e et XVIII e siècles (Parijs/Den Haag 1966). Adler, Israël, Musical life and traditions of the Portuguese Jewish community of Amsterdam (Jerusalem 1974). Adler, Israel (with the assistance of Lea Shalem), Hebrew notated manuscript sources up to circa 1840: A descriptive and thematic catalogue with a checklist of printed sources, Volume 1-II (München 1989 = RISM IX,1). Aken, L.J.N.K. van, Catalogus Nederlands toneel (3 delen; Amsterdam ). Albach, Ben, Drie eeuwen «Gijsbrecht van Aemstel» (Amsterdam 1937). Albach, Ben, Jan Punt en Marten Corver: Nederlandsch toneelleven in de 18e eeuw (Amsterdam 1946). Albach, Ben, De schouwburgbrand van 11 mei 1772, Jaarverslag Toneelmuseum 1971 (1972), pp Albach, Ben, De Amsterdamse geschreven bronnen van de Nederlandse toneelgeschiedenis, Scenarium 1 (1977), pp Albach, Ben, De geschreven bronnen buiten Amsterdam van de Nederlandse toneelgeschiedenis, met een geselecteerde literatuurlijst, Scenarium 3 (1979), pp Albach, Ben, Morianen en morendansen op het toneel van de Amsterdamse Schouwburg, De Zeventiende Eeuw 13 (1992), pp

3 Alberdingk Thijm, J.A., Pauwels Foreester: Een Amsterdams musyck-collegie in de 17e eeuw (Amsterdam??). Albers, P., Aantekeningen over toonkunst en toonkunstenaars in oude tijden te Maastricht, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg 67 (1931), pp Algra, Hans P., Jacques Vredeman en het Collegium Musicorum te Leeuwarden in de eerste jaren van de 17de eeuw, Spiegel Historiael 22 (1987), pp Algra, Hans, Muziek aan het hof van Anna van Hannover en Willem Carel Hendrik Friso, in: Van Leeuwarden naar Den Haag (1997), pp Anderson, Otto, Musikliterarische Fäden zwischen Holland und Finnland am Ende des 18. Jahrhunderts, in: Gedenkboek aangeboden aan Dr. D.F. Scheurleer (Den Haag 1925), pp Andriessen, Pieter, Carel Hacquart ( ?) (Brussel 1974). Annegarn, Alfons F.J., Floris en Cornelis Schuyt (Amsterdam 1973). Arents, P., Bijdrage tot de Marnix-bibliografie: Het Boeck der Psalmen Davids, in: Miscellanea J. Gessler (Antwerpen 1948), pp Ashbee, Arthur, Records of English court music. Volume II ( ) (Snodland Kent 1987). Auda, Antoine, La musique et les musiciens de l ancien Pays de Liège (Brussel 1930). Autenboer, E. van, Het Brabants landjuweel der rederijkers ( ) (Middelburg 1981). Ave praeclara: 500 Jaar koorzang in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Zwolle (Zwolle 1998). Avercamp, Anton, De souterliedekens, TVNM 12 (1927), pp B Baak Griffioen, Ruth van, Jacob van Eyck s Der fluyten lust-hof (1644-c1655) (VNM 1991). Bachrach, A.G.H., Leiden en de strolling players, Jaarboekje voor de Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken (1968), 29-***. Balfoort, Dirk J., Het muziekleven in Nederland in de 17de en 18de eeuw. (Amsterdam: Van Kampen, 1938 = Patria 10) 188 pp. Tweede, herziene druk, voorzien van een voorwoord, nieuwe illustraties, bibliografie en een uitgebreid register door Rudolf Rasch. Den Haag: Nijhoff, pp. Balfoort, Dirk J., Quirinus Gideon van Blankenburg, Jaarboek Die Haghe 1938 (1939), pp Balfoort, Dirk J., De Hollandsche vioolmakers (Amsterdam 1939). Bank, J., Geschiedenis van de katholieke kerkmuziek. Deel I: De liturgische muziek. Het gregoriaans (Amsterdam 1947). Barents-Vermeer, Gerda, Muziek tot luister van de stad: De muzikale cultuur in Utrecht tussen 1631 en 1795, Jaarboek Oud-Utrecht (1999), pp Barents-Vermeer, Gerda, Utrecht, 1 januari 1631: Het stadsmuziekcollege wordt opgericht: Muziekcolleges in de Republiek, in: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam 2001), p Barger, H.H., Ons kerkboek. Met een aanhangsel gesteld door J.W. Enschedé (Groningen 1900). Baron, John H., Foreign influences on the German secular solo continuo Lied of the mid-seventeenth century (Dissertation Brandeis University, 1967). Baron, John H., Dutch influences on the German secular solo-continuo Lied in the mid-seventeenth century, Acta Musicologica 43 (1971), pp

4 Basemans, Els, De praktijk van 18e-eeuwse opera in de Republiek: De Nederlandse taal als historisch verantwoord medium, Tijdschrift voor Oude Muziek 13 (1998), pp Bauer, Wilhelm A., & Deutsch, Otto Erich, Mozart: Briefe und Aufzeichnungen. Gesamtausgabe. Band I: (Kassel 1962), pp Beelen, Hans, «Als een kindt des lichts in een nyeuwigheyt des leuens»: Die eigenwilligen Psalmen Jan Utenhoves, in: Der Genfer Psalter (2004), pp Beelen, Hans, «Braeve lieflijckheidt», «helderheidt van snaeren», «deftig singhen»: Pieters Corneliszoon Hooft als Psalmendichter, in: Der Genfer Psalter (2004), pp Beijer, Erik, & Samama, Leo, Muziek in de Nederlanden van 1100 tot heden (Utrecht: Teleac, 1989). 200 pp. Studieboek bij de gelijknamige Teleaccursus. Bennink Janssonius, R., Geschiedenis van het kerkgezang by de Hervormden in Nederland (Arnhem ; Amsterdam 2/1863). Bernet Kempers, Karel Philippus, Die Souterliedekens des Jacobus Clemens non Papa: Ein Beitrag zur Geschichte des niederländischen Volksliedes und zur Vorgeschichte des protestantischen Kirchengesanges, TVNM 12 (1928), , 13 (1929), 29-43, Bernet Kempers, Karel Philippus, Meerstemmig psalm-gezang in de kerk onzer vaderen, in: Pro regno pro sanctuario: Een bundel studies en bijdragen... bij de 60ste verjaardag van G. van der Leeuw (Nijkerk 1950), pp Bernet Kempers, Karel Philippus, Meerstemmig psalmgezang in de Hervormde Kerk van Nederland, TVNM 17 (1951), pp Besten, Ad den, Wilhelmus van Nassouwe: Het gedicht en zijn dichter (Leiden 1985). Beyerman, H., Toen. Nu. Dan., Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 2 (1837), pp. 253-***. Biema, Eduard van, Episoden uit het leven van Francesco Lopez de Liz, naar bescheiden uit de archieven, Jaarboek Die Haghe ( ), pp Biezen, Jan van, Het tempo van de gemeentezang, Het Orgel 60 (1964), pp Biezen, Jan van, Nogmaals de gemeentezang: Het tempo van reformatorische kerkliederen, Het Orgel 75 (1979), pp (reactie op Bolt 1979). Biezen, Jan van, Open brief aan Klaas Bolt, Het Orgel 76 (1980), pp Biezen, Jan van, Het Nederlandse orgel in de Renaissance en de Barok, in het bijzonder de school van Jan van Covelens (Utrecht: VNM, 1995). Bijsmans, A.C., «Een lach en een traan»: Achttiende-eeuws vermaak voor alle standen in de Fransche Schouwburg aan de Overtoom, Amstel Mare (Tijdschrift van de Vereniging Historisch Amstelveen) 2/4 (december 1991), p Bijtelaar, B., De zingende torens van Amsterdam (Amsterdam: De Bussy, 1947). Bloemen, Carel, Drie eeuwen Maastrichts theater (Maastricht 1964). Blokland, Cornelis, Willem Sluiter (Assen 1965; dissertatie Utrecht). Boekerij van muzijkwerken en geschriften, toebehoorende aan de Maatschappij: Tot bevordering der Toonkunst. Catalogus A-B (Amsterdam 1862). Boer, Jan N. de, t Vermaaklijk Nut, Haarlems Jaarboek (1983), pp Bokum, Jan G.A. ten, Muziek in de IJsselsteden: Beschrijving van het muziekleven in Deventer, Zutphen, Zwolle en Kampen in de 19de en het begin van de 20ste eeuw met bijzondere aandacht voor de familie Brandts Buys (Utrecht: Bohn, Scheltema en Holkema, 1988). In de Inleiding (pp. 7-11) wordt de periode vóór de 19de eeuw kort besproken. 4

5 Bolt, Klaas, De gemeentezang in een crisissituatie, Het Orgel 75 (1979), pp Bolt, Klaas, Reactie op reacties, Het Orgel 1976 (1980), pp Bolte, J., Die Singspiele der englischen Komödianten und ihrer Nachfolger in Deutschland, Holland und Skandinavien (Hamburg 1893). Bonda, Jan Willem, De meerstemmige Nederlandse liederen van de vijftiende en zestiende eeuw (Hilversum 1996). Boogerd, L. van den, Het jezuïetendrama in de Nederlanden (Groningen 1961). Bordewijk, Cobi, Roding, Juliette & Veldheer, Vic. «Wat geeft die Comedie toch een bemoeijing!»: De Leidse Schouwburg (Amsterdam, 2005). Bos, Bertine, «Mit neu erweckten Zungen»: Das deutsche geistliche Lied vom Spätmittelalter bis zur Romantik in den Niederlanden (Proefschrift Nijmegen 2003). Bos-Bliek, Anneke & Wentz, Jed, De trompet en het rad: De lotgevallen van de 18de-eeuwse musicus Albertus Groneman, Die Haghe Jaarboek (1997), pp Bosch, Roel A., «En nooit meer oude Psalmen zingen»: Zingend geloven in een nieuwe tijd (Zoetremeer: Boekencentrum, 1996). Bosch, Roel A., Die «Statenberijming» von 1773 in den Niederlanden: Staatliches Bemühen, theologische Grundlagen und kirchliche Rezeption, in: Der Genfer Psalter (2004), pp Bostoen, Karel, Weyerman en de muziek, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 9 (1986), p Bottenheim, S.A.M., Muziek te Amsterdam gedurende de achttiende eeuw, in: Zeven eeuwen Amsterdam IV: De achttiende en de negentiende eeuw (Amsterdam 1945c), pp Bottenheim, S.A.M., De opera in Nederland (Amsterdam 1946). Tweede, herziene druk... door Peter Wander (Leiden 1983). Boulangé, F., & Koogje, A.J.. Marten Corver en zijn Nederduytsche Schouwburg, Juffrouw Ida 11/1 (april 1985), pp Bouman, A., Nederland orgelland (Leiden 1964). Bourlier, E., Le recueil de cantiques de 1802: Un chapitre de l histoire du chant sacré des Églises wallonnes, Bulletin de la Commission de l Histoire des Églises Wallonnes 2de reeks 4 (1909), pp Bouterse, Jan, Nederlandse houtblaasinstrumenten en hun bouwers (Proefschrift Utrecht 2001). Bouws, Jan, Musiek in Suid-Afrika (Brugge 1946); Die musiekbeoefening aan die Kaap in die Hollandse Kompanjiestyd, Kwartaalblad van die Suid-Afrikaanse Biblioteek 16 (1962), pp Bouws, Jan, Die Musikpflege bei den holländischen Ost- und Westindischen Kompagnien, Die Musikforschung 10 (1957), pp Bovet, Félix, Histoire du psautier des églises reformées (Parijs 1872). Braekman, W.L., Early Flemish broadside ballads in the University Library in Ghent, Quaerendo 2 (1972), pp Braekman, W.L., Dutch black-letter ballads of the sixteenth and seventeenth centuries, Quaerendo 4 (1974), pp Breuker, P.H., It wurk fan Gysbert Japix (Leeuwarden 1989; dissertatie Amsterdam VU). I: Tekst yn facsimile; II. Oerlevering en ôntstaen. Breuker, Ph.H., It Ljouwerter Collegium Musicorum waard oprjochte yn 1593, Ut 'e Smidte 16/1 (1982), p

6 Breuker, Ph.H.,, Nochris oer de oprjochting fan it Collegium Musicorum, Ut 'e Smidte 16/2 (1982), p. 12. Bronsveld, A.W., De Evangelische Gezangen verzameld in de jaren (Utrecht 1917). Bruijn, Kees de, & Spies, Marijke, Vondel vocaal: De liederen van Vondel (Haarlem 1988). Bruin, Kees de, Verstechniek en zang bij de 16e- en 17e-eeuwse psalmvertalingen, De Zeventiende Eeuw 5 (1989), pp Bruin, Martine de, Bevroren boekjes: Een geuzenliedboek van en andere vondsten, in: Veelderhande liedekens (Leuven 1997), pp Bruin, Martine de, Het Wilhelmus tijdens de Republiek, in Nationale hymnen: Het Wilhelmus en zijn buren (Nijmegen/Amsterdam: SUN/Meertens Instituut, 1998; Louis Peter Grijp [redactie]; tevens Volkskundig Bulletin 24/1), pp Dezelfde bundel bevat ook studies over de latere geschiedenis van het Wilhelmus: Louis Peter Grijp, Nationale hymnen in het Koninkrijk der Nederlanden, I: , II: , pp , 74-95, en over de nationale hymnen van België, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Bruinsma, H., The Souterliedekens and its relation to psalmody in the Netherlands (dissertatie University of Michigan, 1949). Bruinsma, H.A., The organ controversy in the Netherlands Reformation to 1640, Journal of the American Musicological Society 7 (1954), pp Bruinsma, H.A., An introduction to Vondel and music, TVNM 31 (1981), pp Buitendijk, W.J.C., Nederlandse strijdzangen ( ) (Culemborg 2/1977). Burney, Charles, Tagebuch einer musikalischen Reise (Hamburg ; drie delen, 311, 272, 314 pp.). Duitse vertaling/bewerking door C.D. Ebeling. De Nederlandse episode in de Dritter Band (Durch Böhmen, Sachsen, Brandenburg, Hamburg und Holland), pp Facsimile-uitgave: Faksimile-Neudruck herausgegeben von Richard Schaal (Kassel 1959). Burney, Charles, An eighteenth-century musical tour in Central Europe and the Netherlands, being Dr. Charles Burney s account of his musical experiences. Edited by Percy A. Scholes (Londen 1959). Burney, Charles, Rijk gestoffeerd verhaal van de eigenlijke gesteldheid der hedendaagse toonkunst, of Karel Burney s... Dagboek van zyne, onlangs gedaane musicale reizen door Frankrijk, Italië en Duitsland (Groningen 1786, 472 pp.; Utrecht 1790). Nederlandse vertaling en bewerking Jacob Wilhelm Lustig: De Nederlandse episode op pp Burney, Charles, Muzikale reizen: Kroniek van het Europese muziekleven in de 18de eeuw. Moderne bewerking van de Nederlandse vertaling uit 1786 (Antwerpen 1991). De Nederlandse episode op pp C Cardaux, Jean-Daniël, Le psautier huguenot chez les imprimeurs néerlandais: Concurrence ou spécialisation? in: Le magasin de l univers (Leiden 1992), pp Catalogus der muziekbibliotheek van D.F. Scheurleer (Den Haag 1893), 567 pp.; Vervolg (Den Haag 1903), 357 pp.; 2de Vervolg (Den Haag 1910), 217 pp. Catalogus der muzijk- en boekwerken toebehoorende aan de Maatschappij: Tot bevordering der Toonkunst (Amsterdam: 1853). Catalogus der muzijk- en boekwerken toebehoorende aan de Maatschappij: Tot bevordering der Toonkunst en hare afdeelingen (Amsterdam: 1859). 6

7 Catalogus van de bibliotheek der Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis [Samengesteld door S.A.M. Bottenheim] (Amsterdam 1919). 274 pp. Catalogus van de bibliotheken der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis. [Samengesteld door H.C. Rogge] (Amsterdam 1884). Supplement Catalogus van de muziekwerken en de boekwerken over muziek, Eerste-Tweede deel, Register (Den Haag 1923, 1924, 1925). Catalogus van de collectie Scheurleer. Charbon, Marie H., Catalogus van de muziekbibliotheek - Deel I - Historische en theoretische werken tot 1800 (Amsterdam 1969). Clement, Albert, Maçonnerie en muziek in de tijd voorafgaand aan de Bataafse Republiek, in: Hef aan! (1997), pp Clement, Albert, Pieter Bustijn, musicyn en organist, TVNM 38 (1988), pp Clement, Albert. Migratie onder musici: Een aspect van het muziekleven in de Noordelijke Nederlanden in de achttiende eeuw, De Achttiende Eeuw 26 (1994), pp Clement, Albert, Aspecten van het muziekleven in Middelburg ten tijde van het stadhouderschap van Willem V ( ), Zeeland 3/2 (1994), pp Clostermann, Annemarie, Niederländische Musikimpressionen aus der Zeit des Wilhelm von Oranien: Auf der Suche nach möglichen Einflusslinien zwischen den Niederlanden und Mitteldeutschland, in: Barockes Musiktheater im mitteldeutschen Raum im 17. und 18. Jahrhundert (Keulen 1994), pp Coppenol, Johan, Leids heelal: Het «Loterijspel» van Jan van Hout (Hilversum 1998). Corver, Maarten, Tooneel-aanteekeningen... in een... brief aan den schrijver van Het leven van Jan Punt (Leiden: Cornelis Heyligert, 1786). Cramer, J., Bijdragen tot de geschiedenis van ons kerklied en ons kerkgezang, Doopsgezinde Bijdragen 40 (1900), pp Crawford, Tim, Constantijn Huygens and the «Engelsche viool», Chelys 18 (1989), pp Curtis, Alan, Dutch harpsichord makers, TVNM 19 (1960), pp Curtis, Alan, Hendrick Speuy and the earliest printed Dutch keyboard music, TVNM 19 (1963), pp Curtis, Alan, Sweelinck s keyboard music (Leiden/Londen, 1969, 2/1972, 3/1987). D Darbellay, Étienne, Giovanni Henrico Albicastro alias Heinrich Weissenburg: Un compositeur suisse au tournant des XVII e et XVIII e siècles, Schweizerische Musikzeitung 116 (1976), pp Aanvulling pp Das, G., De strijd over het orgelgebruik in de protestantse kerken, Stemmen des Tijds (1925), pp Das, G., Orgels en organisten te Arnhem, Bijdragen en Mededeelingen Gelre 28 (1925), pp Davies, Malcolm Musici en de vrijmetselarij in de 18de eeuw: Een inventarisatie, Thoth 49 (1998), pp Davies, Malcolm, Jean-Pierre-Isaaq du Bois ( ), Thoth 51 (2001), pp Davies, Malcolm, Musici in «La Vertu» en negen canons door J.A. Kauchlitz Colizzi, Thoth 50 (2001), pp

8 Davies, Malcolm, The masonic Muse: Songs, music and musicians associated with Dutch freemasonry (Utrecht 2005; dissertatie 2003). De Smet, Monique, La vie du violoniste Jean Malherbe (Olne 1741-Amsterdam 1800), Maître de Chapelle de S.A.S. le Prince d Orange et de Nassau, d après ses lettres inédites (Brussel 1962). De Smet, Monique, La musique à la cour de Guillaume V, prince d Orange ( ) d après les archives de la Maison Royale des Pays-Bas (VNM 1973). Dekhuijzen, T., 350 jaar Venlose componisten (Venlo 1993). Dekker, Alfred, J. Pzn. Sweelinck en zijn collegium musicum, Mens en Melodie 26 (1971), pp Den Haag destijds: Een bundel opstellen over muziek in de hofstad, eindredactie Gert Oost (Den Haag 1998). Dewitte, A., Bonaventura Vulcanius en Philips Marnix van Sint-Aldegonde , in: Album Albert Schouteet (Brugge 1973), pp B. Smilde, It tredde aspekt by de bistudearring fan Gysbert Japiks psalmen, It Beaken 18 (1956), pp ;Oantekeningen op Gysbert Japicx wurken (Bolswart 1966). Dijk, H. van, Panorama van drie eeuwen muziek in Limburg (Leeuwarden/Maastricht 1991). Dirksen, Pieter, The keyboard music of Jan Pieterszoon Sweelinck (VNM 1997). Dirksen, Pieter, Amsterdam, 1698: Cornelis Sweerts houdt een pleidooi voor het gebruik van de eigen taal in de muziek: Zingen in een kleine taal rond 1700, in: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam 2001), p Doedes, J.I., David Mostart, openbaar notaris te Amsterdam, als verbeteraar van het hervormd kerkgezang herdacht, Stemmen voor Waarheid en Vrede 10 (1873), pp Doedes, J.I., De drie ons bekende exemplaren van de «Hymni, ofte Loff-sangen op de Christelijcke feestdagen», Godgeleerde Bijdragen 43 (1869), pp Doedes, J.I., Een vierde exemplaar van de «Hymni, ofte Loff-sangen», Godgeleerde Bijdragen 43 (1869), pp Doedes, J.I., Twee verschillende drukken van «Hymni, ofte Loff-sangen», in 1615 uitgegeven voor de Hervormden van Utrecht, Godgeleerde Bijdragen 43 (1869), pp Doel, Huibrecht G. van den, «Daar moet veel strijds gestreden zijn»: Dirk Rafaelsz Camphuysen en de contraremonstranten: Een biografie (Meppel 1967; dissertatie). Dolk, W., Muzikanten rond 1600: Sprokkels uit Leeuwarder archivalia, Fries Museum Bulletin (december 1993), pp Domp, Joachim, Studien zur Geschichte der Musik an Westfälischen Adelshöfen im XVIII. Jahrhundert (Freiburg CH 1934; dissertatie). Doornink-Hoogenraad, M.M., Een Zutphens organist uit Sweelinck s tijd, TVNM 19 (1963), pp Doove, J.A.F., Van Rhynsburch X Steen = De Voys: Familielaties tussen drie Leidse geslachten, Jaarboekje voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 60 (1968), pp Douen, Orentin, Clément Marot et le psautier huguenot (Parijs ). Of ? <<UB*** Dozy, Ch.M., Aantekeningen uit het archief van Amsterdam, TVNM 2 (1887), pp Dubbe, B., Bijdrage tot de geschiedenis van het muziekleven te Deventer tot het eind van de 18e eeuw, Verslagen en Mededelingen van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 76 (1961), pp Duijzer-van Dijk, B.W. & Duijzer, D., «in der gerechtigheid»: Het Nederlandse volkslied als lied van bevrijding ([Nijkerk] 1995). 8

9 Duits, Henk, Van Bartholomeusnacht tot Bataafse opstand: Studies over de relatie tussen politiek en toneel in het midden van de zeventiende eeuw (Hilversum 1990). Duits, Henk, 11 november 1621: De Amsterdamse kerkeraad stuurt twee afgezanten naar de burgemeesters om te klagen over een opvoering van Samuel Costers Iphigenia in de Nederduytsche Academie, in: Een literatuurgeschiedenis (1993), pp Dunning, Albert, De muziekuitgever Gerhard Fredrik Witvogel en zijn fonds (Utrecht 1966). Dunning, Albert, Joseph Schmitt (Amsterdam 1962). Dunning, Albert, Count Unico Wilhelm van Wassenaer ( ) (Buren 1980). Dunning, Albert, Pietro Antonio Locatelli (Buren 1981), E Eck, Ton van, & Kler, Herman de, Kerkmuziek en haar beoefenaren in de Oud-Katholieke parochie «in t Juffrouw Ida Straatje», in: Den Haag destijds (1998), pp Eeghen, Isabella H. van, Vroege populariteit van het Wilhelmus, Tijdschrift voor Geschiedenis 56 (1941), p Eeghen, Isabella H. van, Zestig jaren Franse Schouwburg (Uit een familie-archiefje), Maandblad Amstelodamum 52 (1965), pp Eeghen, Isabella H. van, De tontine van 1784 ten behoeve van de Franse Schouwburg, Maandblad Amstelodamum 76 (1989), pp (Een tontine is een gemeenschappelijke kapitaalverzameling waarbij uiteindelijk de laatstoverlevende alleenbezitter wordt.) Eemeren, G. van, & Meeus, Hubert, Genres in het ernstige Renaissancetoneel der Nederlanden (Leuven 1988 = Deel 2 na Rens 1977). Eemeren, G. van, Elck raept wat: Inhoudsopgaven van de ernstige Nederlandstalige toneelstukken uit de periode , Deel 1 [ ] (Antwerpen 1991); Deel 2 [ ], met H. Meeus (1994). Eitner, Robert, Holländisches Musik-Lexicon oder Biographisch-bibliographisches Verzeichnis aller Tonkünstler und Schriftsteller über Musik, welche bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts in dem nördlichen Theile der Niederlande gelebt haben. 1868, Inzending op een prijsvraag van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Atb, Handschrift 206-H-32. Elders, Willem, TVNM : A century of musicological contributions surveyed, TVNM 32 (1982), pp Elisabeth s manly courage: Testimonials and songs of martyred Anabaptist women in the Low Countries, edited by Hermina Joldersma & Louis Grijp (Milwaukee WI: Marquette University Press, 2001). Elst, W. van der, De klokken van de Nicolaikerk te Utrecht in hun omgeving, Jaarboekje Oud-Utrecht (1927), pp Elst, W. van der, De klokken van den Domtoren te Utrecht (Amsterdam 1929). Enschedé, J.W., De melodie van het Wilhelmus, Oud-Holland 12 (1894), pp , Enschedé, J.W., De Wilhelmus-melodie in de Gedenck-clanck van Valerius, TVNM 5 (1897), pp Enschedé, J.W., Cornelis de Leeuw, TVNM 7 (1902), pp en (1903), pp Enschedé, J.W., Dertig jaren muziek in Holland ( ) (Haarlem 1904). Enschedé, J.W., Is Philips van Marnix de dichter van het Wilhelmus? TVNM 7 (1904), pp Enschedé, J.W., Vier psalm-orgelboeken ( ), TVNM 8 (1905), pp

10 Enschedé, J.W., Biografische aantekeningen over musici door J.W. Lustig, organist van de Martinikerk te Groningen (1762), TVNM 8 (1906), pp Enschedé, J.W., Twee Wilhelmus-noteeringen uit de achttiende eeuw, TVNM 9 (1914), pp Enschedé, J.W., De orgelconcerten van den abt Vogler in de Nederlanden , Oud-Holland 38 (1920), pp Enschedé, J.W., Haarlem en de muziek van 1700 tot 1850 (Haarlem 1920). Essential (The) guide to Dutch music: 100 Composers and their wroks, Jolande van der Klis (ed.) (Amsterdam 2000). Engelse vertaling van Het HonderdComponistenBoek. Estié, P., De psalmberijmingen van de Nederlandse lutherse gemeenten, in: Psalmzingen (1991), pp F Feith, H.O., Muzikanten en de beoefening der muziek in Groningen, Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde, inzonderheid van de Provincie Groningen 2 (1865), p Felix Meritis (Amsterdam 1987). Fellerer, Karl Gustav, Musikalische Beziehungen zwischen den Niederlanden und Deutschland im 17. Jahrhundert, in: Kongress-Bericht Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft Utrecht 1952 (Amsterdam 1953), pp Fellerer, Karl Gustav, Musikbeziehungen zwischen den nördlichen Niederlanden und dem Reich im 18. Jahrhundert, TVNM 30 (1980), pp Fleurkens, Anneke, Stichtelijke lust: De toneelspelen van D.V. Coornhert ( ) als middelen tot het geven van morele instructie (Hilversum 1990). Fransen, J., Les comédiens français en Hollande au XVII e et au XVIII e siècles (Paris 1925). Free, Coen, Willem van Oranje, s-hertogenbosch en de dichter van het Wilhelmus ( s-hertogenbosch 1997). G Gaillard, André, Essai sur le rapport des sources mélodiques des «Pseaumes cinquante» de Jean Louis (1555) et des «Souterliedekens» (Anvers 1540), in: Kongress-Bericht Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft Utrecht 1952 (VNM 1953), pp Geelen, Albert van, Deutsches Bühnenleben zu Amsterdam in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts (Nijmegen Geer, L. de, Ontstaan, invoering en ontvangst van den Evangelischen Gezangenbundel in de Nederduitsch Hervormde Kerk (Groningen 1902). Geesink, M.S., De keuze van het repertoire bij de Amsterdamse Schouwburg, De Zeventiende Eeuw 6 (1990), pp Gemert, E.M.P. van, Tussen de bedrijven door? De functie van de rei in Nederlandstalig toneel (Proefschrift Utrecht 1990; Deventer 1990). Genfer (Der) Psalter, und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden, Janhrhundert, herausgegeben von Eckhard Grunewald, Henning P. Jürgens und Jan R. Luth (Tübinger: Niemeyer, 2004). 10

11 Gessel, Jeroen van, «Een vaderland van goede muziek»: Een halve eeuw Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst ( ) en het Nederlandse muziekleven (Dissertatie Utrecht, 2001). Geuzenliedboek (Het) naar de oude drukken, uit de nalatenschap van E.T. Kuiper uitgegeven door P. Leendertsz. (2 delen; Zutphen ). Gierveld, Arend Jan, Het Nederlandse huisorgel in de 17de en 18de eeuw ([Utrecht]: VNM, 1977). Gierveld, Arend Jan, The harpsichord and clavichordin the Dutch Republic, TVNM 31 (1981), pp Gierveld, Arend Jan, Het klavierinstrument in openbaar bezit in de eerste eeuw van de Republiek ( ), De Zeventiende Eeuw 6 (1990), pp Giskes, Johan H., Tweehonderd jaar bouw van strijkinstrumenten in Amsterdam ( ), Jaarboek Genootschap Amstelodamum 79 (1987), pp Giskes, J.H., Venetiaanse muziek in zeventiende-eeuws Amsterdam, in Amsterdam: Venetië van het Noorden (Den Haag 1991), pp Gleich, Clemens von, Pianofortes uit de Lage Landen (Den Haag 1980). Gras, Henk, De geschiedenis van de Rotterdamse schouwburg is die van het Nederlands toneel, Holland 32 (2000), pp Gras, Henk, Political and cultural differentiation in the pre-revolutionary era in the Dutch Republic (ca ): Opera and Concert Audiences in Rotterdam, TVNM 57 (2007), pp Gregoir, Edmond G.J., Biographie des artistes-musiciens néerlandais des 18 e et 19 e siècles et des artistes étrangers résidant ou ayant résidé en Néerlande, à la même époque (Antwerpen 1864). Grijp, Louis Peter, «Fussbank»: Strophenvergleichung als heuristisches Verfahren, geprüft an einigen deutschen Barockliedern nach holländischen Mustern, in: Studien zum deutschen weltlichen Kunstlied des 17. und 18. Jahrhunderts (Amsterdam 1992), pp Grijp, Louis Peter, «Voetenbank»: Een methode om melodieën te zoeken bij liedteksten, beproefd op de reien in de Geeraerdt van Velsen van P.C. Hooft (1613), TVNM 34 (1984), pp Grijp, Louis Peter, Op zoek naar de melodieën voor de reien van Geeraerdt van Velsen, De Zeventiende Eeuw 3 (1987), pp Grijp, Louis Peter, De fascinatie van de Souterliedekens, Tijdschrift voor Oude Muziek 9 (1994), pp Grijp, Louis Peter, Dutch music in the Golden Age, in: Music and painting in the Golden Age (Den Haag/Zwolle 1994), pp Grijp, Louis Peter, The souterliedekens by Gherardus Mes (1561), an enigmatic pupil of Clemens non Papa, and popular song of the mid-sixteenth century, in: From Ciconia to Sweelinck: Donum natalicium Willem Elders (Amsterdam, 1994), pp Grijp, Louis Peter, Van geuzenlied tot Gedenck-clanck, Eerste deel: Het geuzenliedboek in de Gouden Eeuw, Tweede deel: De receptie van geuzenliederen, in het bijzonder in de contrafactuur, De Zeventiende Eeuw 10 (1994), pp , Grijp, Louis Peter, & Meeus, Hubert, Muziek op het toneel van de Gouden Eeuw: Eerste vruchten van een Vlaams-Nederlands samenwerkingsproject, in: Kort tijt-verdrijf: Opstellen over Nederlands toneel (vanaf ca. 1550) aangeboden aan Mieke B. Smits-Veldt (Amsterdam 1996), pp Grijp, Louis Peter, A different flavour in a psalm-minded setting: Dutch mennonite hymns from the sixteenth and seventeenth centuries, in: From martyr to muppy (Amsterdam 1994), pp Grijp, Louis Peter, Zingen in een kleine taal: De muzikale taalkeuze van Nederland, Volkskundig Bulletin 21 (1995 = Zingen in een kleine taal: De positie van het Nederlands in de muziek, onder redactie van Louis Peter Grijp), pp

12 Grijp, Louis Peter, Muziek voor Munster: Muziek en liederen ter gelegenheid van de Vrede van Munster, De Zeventiende Eeuw 13 (1997), pp Grijp, Louis Peter, De muzikale reconstructie van de Gouden Eeuw, De Zeventiende Eeuw 14 (1998), pp Grijp, Louis Peter, Das Gesang der Geusen, in: Krieg und Kultur (Münster 1998), pp Grijp, Louis Peter, Van Hadewich tot Hazes (Oratie Utrecht ). Groot, Hans de, Bibliografie van in Nederland verschenen 18de- en 19de-eeuwse toneeltijdschriften, Scenarium 4 (1980), pp Groot, Simon, De liederen in de Nederlandsche Gedenck-clanck van Adriaen Valerius, TVNM 51 (2001), pp Grootes, E.K., De ontwikkeling van de literaire organisatievormen tijdens de zeventiende eeuw in Noord- Nederland, De Zeventiende Eeuw 8 (1992), pp Grootes, E.K., Nieuweboer, E.C.J., Weel, H. van der, Hoofdstuk 11: Letterkunde en muziek, in Deugd boven geweld (1995), pp Grote (De) of Lebuïnuskerk te Deventer: De Dom van het Oversticht veelzijdig bekeken (Utrecht 1992). Gunning, J.H., De gezangenkwestie in de Nederduitsch Hervormde Kerk (Utrecht 1910). H Haagse (Het) muziekleven in de 17e en 18e eeuw. Catalogus tentoonstelling Gemeentemuseum s- Gravenhage Haan, P. de, Hogendoorn, W., Hoks, J.A.P., Kaaij, W.A. van der & Lucassen, E.H.L., Een Rotterdamse koopman en zijn repertoirelijst ( ), Scenarium 8 (1984), pp Haar, J. van der, Schatkamer van de gereformeerde theologie in Nederland (ca ) (Houten 1996). Haas, Anna S. de, Het repertoire van de Amsterdamse Schouwburg (Maastricht 2001). Haasnoot, Leendert, Leven en werken van Pieter Hellendaal ( ) (Dissertatie Amsterdam 1983). Hardenberg, H., Halen... zakken (Den Haag, 1976), met hoofdstuk over het afscheid van Rosette Baptiste. Hartmann, A., Oorsig van musiek in Suid-Afrika, (proefschrift Witwatersrand 1947). Hasper, H., Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst, verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk: Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek (2 delen; Den Haag ). Hasselt, Luc van, Heeft Vivaldi in 1738 Amsterdam bezocht? Mens en Melodie 32 (1977), pp Haverkorn van Rijsewijk, P., De oude Rotterdamsche schouwburg (Rotterdam 1882). Heel, D. van, & Knipping, B., Van schuilkerk tot zuilkerk (Amsterdam 1941). Heeres, Marianne, De Amsterdamse Schouwburg als operatheater tussen 1774 en 1795 (Doctoraalscriptie Muziekwetenschap, Utrecht Heeroma, K., Camphuysen en zijn Stichtelycke Rymen, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 68 (1951), pp Hef aan! Bataaf! Beschouwingen over muziek en muziekleven in Nederland omstreeks 1795, onder redactie van Paul van Reijen (Alphen aan den Rijn: Canaletto/Repro-Holland, 1997). Onder meer vijf opstellen, waarvan de volgende met een algemeen karakter: Wijnand W. Mijnhardt, Van vrijmetselaarsloge tot 12

13 Maatschappij Toonkunst, pp ; Nicolle Klinkeberg, Verenigd door de klanken der muziek alleen? pp Hegge Zijnen, B.A.J. van, De klokken van den Utrechtsen Dom, Jaarboekje Oud-Utrecht (1925), pp Heijden Th.C.J. Vander, & Boheemen, F.C. van, Met minnen versaemt: De Hollandse rederijkers vanaf de Middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw: Bronnen en bronnenstudies (Delft 1999). Heije, J.P., «Den singende swaen», in: Bouwsteenen 2 (1874), pp Heijting, W., Het gereformeerde psalmboek en het boekenbedrijf, in: Psalmzingen (1991), pp Hellwald, Ferdinand von, Geschichte des holländischen Theaters (Rotterdam 1874). Helmer, G.J., Den gheestelijcken nachtegael: Een liedboek uit de zeventiende eeuw (Dissertatie Nijmegen 1966). Henkys, Jürgen, Die deutsche Neutextierung des Genfer psalters durch Matthias Jorissen (1798): Hymnodiches Erbe und Geist der Zeit, in: Der Genfer Psalter (2004), pp Heuvel, Dick van, Instrumentale muziek van componisten in de Nederlanden tussen circa 1780 en circa 1813: De klank is koning of de strijd tussen dilettant en muzijkmeester, in Hef aan! (1997), pp Heuvel, Dick van, Amsterdam, 22 maart 1792: «Felix Meritis» organiseert een herdenkingsconcert voor de overleden dirigent Joseph Schmitt: Het Amsterdamse concertleven rond 1800, in: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam 2001), pp Heuvel, Dick van, De koor- en orkestbezetting bij de inwijding van het «Felix Meritis»-gebouw in 1788, TKVNM 55 (2005), pp Heye, J.P., Caecilia-concert te Arnhem, in Bouwsteenen 3 ( ), pp Hillman, Johannes, Ons theater (2 delen; ). Historie van den Amsterdamschen Schouwburg (Amsterdam: Gerrit Warnars en Petrus den Hengst, 1772). [Jan Fokke] [of Myndert de Boer?], Editie Den Haag Hoeffer, F.A., Klokkenspellen te Rotterdam, Rotterdamsch Jaarboekje (1892), pp Hoeffer, F.A., Aantekeningen betreffende de klokkenspelen van Middelburg, Archief: Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 8 (1902), pp Hofman, B., Liedekens vol gheestich confoort: Een bijdrage tot de kennis van de zestiende-eeuwse schriftuurlijke lyriek (Hilversum 1993; dissertatie Utrecht). Hofman, E., Nieuw licht op het Wilhelmus en zijn dichters (Zoetermeer 1996); Nieuwe wegen in het Wilhelmusonderzoek, Transparant 8/2 (1997), pp Hollweg, W., Geschichte der evangelischen Gesangbücher vom Niederrhein im Jahrhundert (Gütersloh 1923, reprint Hildesheim 1971). HonderdComponistenBoek (Het): Nederlandse muziek van Albicastro tot Zweers. Onder redactie van Pay- Uun Hiu en Jolande van der Klis (Haarlem/Hilversum 1997). Met twintig bijdragen over componisten uit de periode Honders, A.C., «Zo doe Hij ook aan mij...»: De psalmberijming van Datheen (1566) en de staatsberijming (1773), in: Psalmzingen (1991), pp Honig, J.J., Het gezangboek der gemeente te Balk voor 1854, Doopsgezinde Bijdragen 27 (1887), pp Hoogewerff, G.J., Joannes Stalpart van der Wielen: Zijn leven en keur uit zijne lyrische gedichten (Bussum 1920). 13

14 Hoop Scheffer, J.G. de, Korte geschiedenis van het kerkgezang onder de Doopsgezinden hier te lande; met naamlijsten van de dichters der onderscheidene bundels, thans nog bij hen in gebruik, Doopsgezinde Bijdragen 5 (1865), pp Hul, Dick van den, Klokkenkunst te Utrecht tot 1700: Met bijzondere aandacht voor het aandeel hierin van Jhr. Jacob van Eyck (Utrecht/Zutphen 1982 = Stichtse Historische Reeks 8 = Muziekhistorische Monografieën 9). Hummelen, W.M.H., De sinnekens in het rederijkersdrama (Groningen 1958). Hummelen, W.M.H., Inrichting en gebruik van het toneel in de Amsterdamse Schouwburg van 1637 (Amsterdam 1967); 1637: Jacob van Campen bouwt de Amsterdamse Schouwburg: Inrichting en gebruik van het toneel bij de rederijkers en in de Schouwburg, in: Een theatergeschiedenis (1996), pp Hummelen, W.M.H., Repertorium van het rederijkersdrama, 1500-ca (Assen 1968). Hunningher, B., De Amsterdamse Schouwburg van 1637: Type en karakter, Nederlandse Kunsthistorische Jaarboek 9 (1958), pp Hüsken, W.N.M., Noyt meerder vreucht: Compositie en structuur van het komische toneel in de Nederlanden voor de renaissance (Deventer 1987). Hutschenruyter, Wouter, Heeft te Rotterdam een Collegium musicum bestaan? Nieuwe Rotterdamsche Courant (juli 1919). I Intorno a Locatelli, a cura di Albert Dunning (Lucca 1995). Iperen, Josua van, Kerkelyke historie van het psalm-gezang der Christenen... Eerste-Tweede deel (Amsterdam: Weduwe Loveringh en Johannes Allard, ). J Jansen, W.P.H., «Den singende swaen», TVNM 3 (1890), pp Aanvulling: Kleine nalezing over Willem de Swaen en zijn zangboek in TVNM 4 (1893), PP Janssens-Aerts, C., Het geestelijk liedboek in de zuidelijke Nederlanden ( ), Ons Geestelijk Erf 38 (1964), pp Jespers, Frans P.M., De Noordnederlandse gregoriaanse zangboeken, Gregoriusblad 110 (1986), pp Jespers, Frans P.M., «Het loflyk werk der Engelen»: De katholieke kerkmuziek in Noord-Brabant van het einde der zeventiende tot het einde der negentiende eeuw (Tilburg 1988), vooral pp Johansson, Cari, J.J. & B. Hummel (3 delen; Stockholm 1972). Jonckbloet, W.J.A. & Land, J.P.N., Musique et musiciens au XVII e siècle: Correspondance et oeuvre musicales de Constantin Huygens (Leiden 1882) Jong, J.L. de, Lzn, It Ljouwerter Collegium Musicorum yn de 17e ieu, It Beaken 22 (1960), pp Jong, Rinus de, Lehr, André, & Romke de Waard, De zingende torens van Nederland (Zutphen ; heruitgave Zutphen 1990-). Joseph Th. Müller, Hymnologisches Handbuch zum Gesangbuch der Brüdergemeine (Hernhut 1916). 14

15 K Kahleys, Rainer, Conrad Friedrich Hurlebusch ( ) (Frankfurt 1984). Kalff, S., Oude muziekcolleges I-II-III, Caecilia en De Muziek 83/13 (1926a), pp ; pp , Karstkarel, G.P., Nassause sporen in Leeuwarden: Hofstad Leeuwarden van 1587 tot 1765, Oranje- Nassaumuseum Jaarboek ( ), pp ; II: De Prinsenstallen en het orgel in de Waalse Kerk, (1987), pp ; III: De grafkapel, gestoeltes, gedenkstenen, de Prinsentuin en Mariënburg, (1989), pp Kat, A.I.M., De geschiedenis der kerkmuziek in de Nederlanden sedert de Hervorming (Hilversum 1939). King, Richard G., Handel s travels in the Netherlands in 1750, Music and Letters 72 (1991), pp King, Richard G. & Willaert, Saskia, Giovanni Francesco Crosa and the first Italian comic operas in London, Brussels and Amsterdam, , Journal of the Royal Musical Association 118 (1993), pp King, Richard G., The Riehman family of court musicians, TVNM 44 (1994), pp King, Richard G., Anne of Hanover and Orange ( ) as patron and practitioner of the arts, in: Queenship in Britain : Royal patronage, court culture and dynastic politics, edited by Clarissa Campbell Orr (Manchester 2002), pp Kist, F.C., De toestand van het protestantsche kerk-gezang in Nederland, benevens de middelen tot deszelfs verbetering (Utrecht 1840). Kist, F.C. [& J.J. Dodt van Flensburg], De geschiedenis der muzijk te Utrecht van het jaar 1400 tot op onze tijd, Toestand der muzijk te Utrecht gedurende de zestiende eeuw, Caecilia 6 (1849), pp , ; Toestand der muzijk in Utrecht gedurende de zeventiende eeuw, 8 (1851), pp , 9 (1852), pp. 33-6, 57-59, , Geheel chronologisch, jaar voor jaar opgezet, uit archiefbronnen. Laatste aflevering loopt tot en met Kleerkoper, M.M., Een zeldzame uitgave der Souterliedekens in het British Museum te Londen, Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen 4 (1906), pp Kleij, W.D. van der, & Zwart, W.H., Orgels en organisten in Kampen (Kampen 1995). Kler, Herman de, Zeven eeuwen orgels in Den Haag (Alphen a/d Rijn 1987). Kler, Herman de, Een Haags spiegelbeeld van de geschiedenis van het orgelspel en gemeentezang, Het Orgel 96/6 (2000), pp Klerk, Jos de, Muzikale speurtochten in Haarlems historie (Haarlem 1960). 80 pp. Bundeling van krantenartikelen over onderwerpen uit de Haarlemse muziekgeschiedenis. Klerk, Jos de, Haarlems muziekleven in de loop der tijden (Haarlem 1965). 365 pp. Het standaardwerk over Haarlemse muziekgeschiedenis; pp over de 17de en 18de eeuw. Klinkeberg, Nicolle, Liefhebbers en meesters: Een samenspel tot bevordering der toonkunst , Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 22 (1999), pp Klinkeberg, Nicolle, Den Haag, 23 juni 1795: In de Grote Kerk in Den Haag wordt ter gelegenheid van de alliantie met Frankrijk «Het musicaalsche Oorlogs Theater» van M.J. von Böhm uitgevoerd: Muziek bij de Bataafse Revolutie en in de Franse tijd, in: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam 2001), pp Klinkend geloof: Uit de geschiedenis van het Nederlandse kerkelijk en geestelijk lied (Den Haag 1978). 15

16 Knetsch, F.R.J., Driemaal is scheepsrecht: De invoering van nieuwe psalmberijmingen in het gereformeerd protestantisme in Nederland, in: Psalmzingen (1991), pp Köchel, Ludwig von, Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amade Mozarts, Dritte Auflage, bearbeitet von Alfred Einstein. (Ann Arbor MI 1947), pp : werken gecomponeerd in de Republiek. Komter-Kuypers, Aafke, Muzyk yn Fryslân oant 1800 (Bolsward 1953). Koogje, Adriana J. & Boulangé, F., Muziek en toneel aan het hof van Willem V, Spiegel Historiael 21 (1986), pp Koogje, Adriana J., Le théâtre français de La Haye (Proefschrift Utrecht 1987). Koogje, Adriana J., Luisa Rosa Todi: Beknopte biografie aangevuld met gegevens over haar verblijf in Den Haag in 1790 op uitnodiging van stadhouder Willem V en prinses Wilhelmina, Oranje-Nassau Museum Jaarboek (1991), pp Koogje, Adriana J., Répertoire du Théâtre français de La Haye, , Studies on Voltaire and the eighteenth century 327 (1995), pp Kooiman, W.J., Luther s kerklied in de Nederlanden (Amsterdam 1943). Kooiman, W.J., Luther s kerkliederen in Nederland I, Musica sacra ( ), pp Koole, Arend, Leven en werken van Pietro Antonio Locatelli da Bergamo (Amsterdam 1949). Koole, Arend, Een kinderopera te Amsterdam in de 18e eeuw, Mens en Melodie 7 (1952), pp Kossmann, E.F., Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de 17 e en 18 e eeuw (Den Haag 1915). Kossmann, Fr. Refereynen en liedekens op losse bladen en Geuzenliederen, Het Boek 15 (1926), pp , Kossmann, Fr., Onuitgegeven gedichten van Anna Roemers Visscher, Oud-Holland 41 (1923), pp , , , Koster, Simon, Van schavot tot schouwburg: Vijfhonderd jaar toneel in Haarlem (Haarlem 1970). Kuyper, W., De publieke schouwburg aan de Oude Vest te Leiden, Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 73 (1973), pp L Lamberts Hurrelbrinck, L.H.J., Beknopt overzicht der geschiedenis van het Leidsch tooneel (Leiden 1890). Lambooy, Th.P.A., Leeuwarden musiceert: Anderhalve eeuw muziekleven in de Friese hoofdstad (Leeuwarden 1974). Het eerste hoofdstuk, pp behandelt de periode Lange, C. de, Het koor van de Mozes, Ons Amsterdam 18 (1966), p Lange, C. de, Van schuilkerk tot zuilkerk, Amstelodamum 58 (1971), pp Lasocki, David, Johann Christian Schickhardt (ca ), TVNM 27 (1977), pp Leaver, Robin A., Goostly psalmes and spirituall songes : English and Dutch metrical psalms from Coverdale to Utenhove Oxford: Clarendon Press, Leendertsz, P., Jr., Het Wilhelmus van Nassouwe met verklaring en historische toelichting (Zutphen 1925). Leendertse, M.J., Valerius «Gedenck-clanck» (Amsterdam 1930). 16

17 Leeuw, G. van der, Beknopte geschiedenis van het kerklied. Met medewerking van K.Ph. Bernet Kempers. (Groningen/Batavia, 1939, 2/1948). Leeuwe, H.H.J. de, De brand van de Amsterdamse Schouwburg, Spiegel Historiael 9 (1974), pp ; 11 mei 1772: Brand in de Amsterdamse Schouwburg: Reacties hierop en de veiligheid van schouwburgen, in: Een theatergeschiedenis der Nederlanden (1996), pp Leeuwe, H.H.J. de, Amsterdam, 11. Mai 1772: Die Schauburg brennt! in: Festschrift H.A. Frenzel: Bühnenformen (Berlijn 1974), pp Leeuwen, Charles van, Delft, 25 december 1630: De kloppen van het Bagijnhof zingen kerstliederen rondom het sterfbed van pastoor Stalpart van der Wiele: Zang als geestelijk wapen van de Contrareformatie, in: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam 2001), pp Leeuwen, Charles van, Hemelse voorbeelden: De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele (Nijmegen 2001; dissertatie Utrecht). Lehmacher, Heinrich, Zur Geschichte der Musik am Hofe zu Nassau-Weilburg (Dissertatie Bonn, 1916). Lehr, André, & Besemer, J.W.C., Zingende torens: Gelderland en Limburg, fotografie G.Th. Delemarre (Deventer 1990). Lehr, André, Truyen, Wim & Huybens, Gilbert, Beiaardkunst in de Lage Landen (Tielt B 1991). Ook in het Engels als The art of the carillon in the Low Countries (Tielt B 1991). Lehr, André, & Besemer, J.W.C., Zingende torens: Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel (Deventer 1994). Lehr, André, Van paardebel tot speelklok: De geschiedenis van de klokgietkunst in de Lage Landen (Zaltbommel 1967). Lenselink, Samuel Jan, De dichter van het Wilhelmus, Levende Talen (1948), pp Lenselink, Samuel Jan, Marnix en het Wilhelmus, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 67 (1950), pp Lenselink, Samuel Jan, Het Wilhelmus, een andere interpretatie, Nieuwe Taalgids 57 (1964), pp Lenselink, Samuel Jan, De Nederlandse hymnologie in internationaal perspectief, in: In navolging: Opstellen voor C.C. de Bruin = Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 56/1 (1975), pp Lenselink, Samuel Jan, De Nederlandse psalmberijmingen in de 16e eeuw van de souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk (Assen 1959; dissertatie Utrecht). Lenselink, Samuel Jan, Les pseaumes de Clément Marot: Édition critique du plus ancien texte... accompagnée du text définitive de 1562 et précédée d une étude (Assen 1969). Lenselink, Samuel Jan, De profundis: Psalm 130 in honderd berijmde bewerkingen van de veertiende eeuw tot 1986 (Amsterdam 1991). Lesure, François, Bibliographie des éditions musicales publiées par Estienne Roger et Michel-Charles le Cène (Amsterdam, ) (Parijs 1969). Levelt, H., Een Bergen-op-Zoomsch collegium musicum in de 18e eeuw, Sinte-Geertruydtsbronne 13 (1936), pp. 2-6, Liederen (De) uit Valerius Nederlandtsche Gedenck-clanck, verzorgd door K.Ph. Bernet Kempers, met aanteekeningen van C.M. Lelij (Rotterdam 1942). Lieffering, Aldo, Aangenaam vermaak en publiek vertoon: Het hof en het Haagse muziek- en theaterleven in de 18de eeuw, in: Den Haag destijds 1998, pp Lieffering, Aldo, De The French Comedy : Opera, drama, and the stadholder court in The Hague urban culture (KVNM 2007). 17

18 Lievense, Willy, De familie Mozart op bezoek in Nederland: Een reisverslag (Hilversum 1965). Lievense, Willy, Beroemde musici aan het hof van de stadhouders Willem IV en Willem V (Buren 1985). Lingbeek-Schalekamp, C., Overheid en muziek in Holland tot 1672 (Rotterdam: Block & Flohr, 1984). Lingbeek-Schalekamp, C., De verhouding overheid-musicus in Rotterdam tot 1672, Rotterdamsch Jaarboekje (1988), pp Loewenberg, Alfred, Early Dutch librettos and plays with music in the British Museum (Londen 1947). Loontjens, R.A.M., Inventaire des archives de Honoré de Pontèves, comte de Tournon, surnommé Clairville, directeur de théâtre à Maastricht (Maastricht 1974). Luth, Jan R., «Daer wert om t seerste uytgekreten...»: Bijdragen tot een geschiedenis van de gemeentezang in het Nederlandse Gereformeerde protestantisme (Kampen 2/1986;. dissertatie Groningen). Luth, Jan R., Een bron over de gemeentezang uit het begin van de 17e eeuw, Jaarboek voor Liturgie- Onderzoek 5 (1989), pp Luth, Jan R., Psalmzingen in het Nederlandse gereformeerde protestantisme sinds de zestiende eeuw, in: Psalmzingen (1991), pp Luth, Jan R., Den Haag, 19 juli 1773: De commissie voor de nieuwe psalmberijming gaat in optocht van het Mauritshuis naar de Staten Generaal om verslag uit te brengen van haar werkzaamheden: Psalmgezang en orgelspel in de Hervormde Kerk, in: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam 2001), pp Luth, Jan R., en B. Smilde, De melodieën van het Geneefse psalter, in Psalmzingen (1991), pp Luth, Jan R., Gemeindegesang in den Niederlanden im 16. Jahrhundert, in: Der Genfer Psalter (2004), pp Luth, Jan R., Gemeindegesang und Orgelbegleitung in den Niederlanden im 18. Jahrhundert, in: Der Genfer Psalter (2004), pp M Mak, J.J., De rederijkers (Amsterdam 1944). Mak, J.J., Uyt jonsten versaemt (Zwolle 1957). Mak, J.J., Rhetoricaal glossarium (Assen 1959). Maljaars, A. & Lenselink, S.J., Het Wilhelmus: Een bibliografie (Den Haag 1993). Zo compleet mogelijke bibliografie. Maljaars, A., Het Wilhelmus: Auteurschap, datering en strekking: een kritische toetsing en nieuwe interpretatie (Kampen 1996). Matter, Freek, Twee eeuwen psalmzingen in de N.H. Kerk ( ), Het Orgel 65 (1969), pp , , ; 66 (1970), pp , 53-63, , , Matter, Freek, «Als oft het tot noch toe quaet ware geweest...»: De gereformeerde kerkzang en de afkeer van verandering, Spiegel Historiael 22 (1987), pp Mazure, Jo, Nicolaas Barth ( ): A contribution to the history of music in Rotterdam, TVNM 28 (1978), pp Meer, J.H. van der, Benedictus a Sancto Josepho van de Orde der Carmelieten ( ), TVNM 18 (1958), pp Meeus, Hubert, Repertorium van het ernstige drama in de Nederlanden (Leuven 1983). 18

19 Meijer, Johan, De Heere, Datheen and Marnix: Three Dutch Versifiers of the Genevan Psalter, in: Der Genfer Psalter (2004), pp Meilink-Hoedemaker, Laura J., Luidklokken en speelklokken in Delft. Een cultuur-historische studie over een Nederlands erfgoed (Dissertatie Utrecht 1985). 268 pp. Mensink, B.A., J.B. Stalpart van der Wiele: Advocaat, priester en zielzorger (Bussum 1958). Merens, A., Het muziekcollege te Hoorn, Jaarboek van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland [= West-Frieslands Oud en Nieuw] 14 (1940), Mey, P.J. de De orgels en organisten van de St. Nicolaaskerk te Kampen voor en tijdens de Reformatie, Verslagen en Mededelingen Overijssels Regt en Geschiedenis 57 (1940),... <<< Meyer, E.H., Die Vorherrschaft der Instrumentalmusik im niederländischen Barock, TVNM 15 (1936), pp , en 15 (1939), pp Miller, James Ross, Calvin and the reformation of church music (dissertatie Claremont CA 1971) Minderhout, Sandra, Het Sint Caecilia-Concert te Arnhem: Scriptie Muziekwetenschap, Utrecht Möller, Max, The violin-makers of the Low Countries (Amsterdam 1955). Mozart in België: Een wonderkind op reis door de Zuidelijke Nederlanden, , onder leiding van Fons de Haas en Irène Smets (Antwerpen: Mercatorfonds, 1990). Mudde, Willem, Het evangelisch-luthers gezangboek I, Musica sacra ( ), pp Mudde, Willem, Het kerklied van luthersen huize, muzikaal bezien, in: Compendium (2/1978), pp Musique (La) en Belgique du Moyen Age à nos jours (Brussel 1950). Musique (La) en Wallonie et à Bruxelles (2 delen; [Brussel] ). Muziekgeschiedenis (Een) der Nederlanden, onder hoofdredactie van Louis Peter Grijp (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001). De hoofdstukjes 25 tot 53 (pp ) bestrijken de periode , maar een aantal daarvan betreft de Zuidelijke Nederlanden. Muzikale documenten uit twee eeuwen ( ) in de bibliotheek van het Instituut voor Muziekwetenschap der Rijksuniversiteit te Utrecht: Catalogus ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan - Musical documents from two centuries ( ) in the library of the Utrecht Institute of Musicology: A catalogue edited on the occasion of its fiftieth anniversary (Buren NL 1980). Muzyk yn Fryslân: Aspekten fan it Fryske muzyklibben juster en hjoed, ûnder redaksje fan Hans P. Algra, Hugo Lingmans, Theo P.A. Lambooij, Bernard Smilde, einredaksje Beart Oosterhaven (Leeuwarden 1996). N Nederlandsch muziekleven , voorbericht H.E. van Gelder (Den Haag 1936). Catalogus van een tentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum, in het totaal 737 nrs., pp. Nehlsen, Eberhard, Wilhelmus von Nassauen: Studien zur Rezeption eines niederländischen Liedes im deutschsprachigen Raum vom 16. bis 20. Jahrhundert (Münster 1993). Nehlsen, Eberhard, Het Wilhelmus over de grens, in Nationale hymnen (1998), pp Nie, Alwine de (met medewerking van Maria Angad Gaur), Dansen in de hoogste Haagse kringen: Dans en muziek ten tijde van de stadhouders prins Willem III en prins Willem IV, in Den Haag destijds (1998), pp Niemöller, Ursula, Carl Rosier ( ) (Keulen 1957). 19

20 Nieuw geuzenlied-boek, waarin begrepen is den gantschen handel der Nederlanden, beginnende anno 1564 uit alle oude geuzenlied-boeken bijeenverzameld, uit verschillende uitgaven opnieuw bijeenverzameld door H.J. van Lummel (Utrecht 1874). Tekstuitgave van 223 liederen. Nieuwkoop, Hans van, & Vis, G.N.M., Het Alkmaarse koororgel van Jan van Covelens en zijn bespelers tot 1630, in: Glans en glorie van de Grote Kerk (Alkmaar 1996), pp Nieuwkoop, Hans van, Haarlemse orgelkunst van 1400 tot heden: Orgels, organisten en orgelgebruik in de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem (Utrecht 1988 = Muziekhistorische Monografieën 11). Noske, Frits R., Het Nederlandse kinderlied in de achttiende eeuw, TVNM 19 (1963), pp Behandelt zettingen van de Proeve van kleine gedichten voor kinderen van Hieronymus van Alphen door Graf, Ruloffs en Rüppe. Noske, Frits R., Huygens de musicus: Enkele aspecten, in: Veelzijdigheid als levensvorm (Deventer 1987), pp Noske, Frits R., Sweelinck (Oxford 1988). Noske, Frits R., Music bridging divided religions (2 delen; Wilhelmhaven: Noetzel, 1989 = Paperbacks on Musicology 10). O Oey-de Vita, E., & Geesink, M., Academie en Schouwburg: Amsterdams toneelrepertoire (Amsterdam 1983). Oost, Gert, De edele zangkunst, in Hef aan! (1997), pp Over zangmuziek uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Oost, Gert, Storm en drang tot muzikale verbeelding: Illustratieve muziek in de Nederlanden rond 1799, Holland 32 (2000), pp Oost, Gert, Den Haag, 1764: Christian Ernst Graf vraagt in een lange brief op rijm verhoging van zijn traktement als hofcomponist: Oranje en de muziek, in: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam 2001), p Oosterhof, A.P., De stadsmuziek, in: Leeuwarden (Leeuwarden 1935), pp Oranje en de Muziek - Music and the House of Orange. Tentoonstelling Amsterdam, Koninklijk Paleis, Met gelijknamige catalogus door Gert Oost en Fieke Julius, met 2 CDs. Orgelbeschrijvingen door Georg Hendricus Broekhuyzen Senior (handschrift ca ) zijnde een vervolg en verdere uitbreiding van de dispositieverzamelingen van Joachim Hess (1774) en Nicolaas Arnoldi Knock (1788), uitgave verzorgd en ingeleid door Arend Jan Gierveld (Deel 1: A-K, 2: L-Z; Amsterdam: VNM, 1986 = Bouwstenen 4-5). Oud-Nederlandsche liederen uit den «Nederlantschen gedenck-clanck» van Adrianus Valerius (1626), met toelichting en klavierbegeleiding van A.D. Loman (Utrecht 1871). Tweede, vermeerderde druk in samenwerking met J.C.M. van Riemsdijk. (Uitgave 2 van de Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis) Ouwens, Koenraad, Psalmzang in de oud-katholieke traditie, in: Psalmzingen (1991), pp Ouwens, Koenraad, Het stukjesboek Missen en gezangen : De basis van het oud-katholieke kerklied in Nederland (Amersfoort: Oud-Katholiek Seminarie, 1996; dissertatie Utrecht). 20

Instructie voor leerkracht

Instructie voor leerkracht Instructie voor leerkracht Bij deze PPT hoort achtergrondinformatie. Dit vindt u ook op deze site. In het document: Informatie voor leerkrachten Print het uit. Dan heeft u de info bij de hand, tijdens

Nadere informatie

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A15 Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1626-1650) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A15 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de de Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der eeuwen (F.C. Vree jr.

Plaatsingslijst van het archief van de de Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der eeuwen (F.C. Vree jr. Plaatsingslijst van het archief van de de Stichting Geestelijke Liederen uit den Schat van de Kerk der eeuwen (F.C. Vree jr., penningmeester) (1932 (1948-2013) 1104 Samengesteld door Bert Kraan Historisch

Nadere informatie

HET ARCHIEF VAN DE WERKGROEP ELITES (FACULTEIT DER LETTEREN, RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN / UNIVERSITEIT LEIDEN),

HET ARCHIEF VAN DE WERKGROEP ELITES (FACULTEIT DER LETTEREN, RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN / UNIVERSITEIT LEIDEN), HET ARCHIEF VAN DE WERKGROEP ELITES (FACULTEIT DER LETTEREN, RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN / UNIVERSITEIT LEIDEN), 1975-2001 De Jacobs-Schumacher Stichting heeft zich in 2003-2006 ingezet voor het behoud

Nadere informatie

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 J. G. C. A. BRIELS Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek Met in bijlage

Nadere informatie

GESCHIEDENIS VAN DE MUZIEK IN DE REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN

GESCHIEDENIS VAN DE MUZIEK IN DE REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN RUDOLF RASCH MIJN WERK OP INTERNET, DEEL EEN GESCHIEDENIS VAN DE MUZIEK IN DE REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN 1572-1795 Verwijzingen naar deze tekst graag als volgt: Rudolf Rasch, Geschiedenis

Nadere informatie

Nummer Toegang: A04. Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies

Nummer Toegang: A04. Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies Nummer Toegang: A04 Nassau-Siegense en Nassau-Hadamarse Linies Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A04 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6

Nadere informatie

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming 7--05 60 50 jaar verandering in het aantal voornamen Gerrit Bloothooft en David Onland UiL OTS, Universiteit Utrecht abstract Een voornaam kiezen ouders niet zomaar voor hun kind. Ze worden in de keuze

Nadere informatie

Vereniging Thomas à Kempis, Zwolle

Vereniging Thomas à Kempis, Zwolle Plaatsingslijst Archivalia Vereniging Thomas à Kempis, Zwolle Archiefnummer: 735 Archiefnaam: TAK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling Datering: 1881-1965 Katholiek

Nadere informatie

Bibliografie Hans Wiersma

Bibliografie Hans Wiersma Bibliografie Hans Wiersma Redactionele functies: - redacteur Nieuw Kamper Dagblad van 1950 tot 1981 - redacteur De Mars: maandblad van en voor Overijssel van 1956 tot 1981 waarvan hoofdredacteur van 1958

Nadere informatie

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN. HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.In.M. Middeleeuwse Geschiedenis

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN. HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.In.M. Middeleeuwse Geschiedenis UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.In.M Middeleeuwse Geschiedenis April 2016 I ALGEMENE GESCHIEDENIS 0100 Handboeken, etc. 0110 Handboeken 0120 Algemene inleiding in ME

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW)

Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) Citation: C. Vellekoop, Levensbericht F.R. Noske, in: Levensberichten en herdenkingen, 1997, Amsterdam, pp. 31-34 This PDF was

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Plaatsingslijst Archivalia C. Pouderoijen Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

Liedboeken en kerkzang

Liedboeken en kerkzang Ulrike Hascher-Burger Liedboeken en kerkzang in: Arno Fafié, Tony Lindijer, Alice Nederkoorn (red.): 400 jaar Lutherse Kerk Haarlem. Haarlem (Spaar en Hout) 2015, p. 153-162. In de lutherse kerkdienst

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Studie (ruim 148 blz. met in de bijlage 48 blz. notenvoorbeelden ) geheel gewijd aan de Tonus Peregrinus door:

Studie (ruim 148 blz. met in de bijlage 48 blz. notenvoorbeelden ) geheel gewijd aan de Tonus Peregrinus door: Tonus Peregrinus Aantekeningen van Herman Lammers 2009 Chaim Storosum, joods Chazzan, Amsterdam, 020 664.0159; Amstelkade 169 ; 1078 AZ. (in de 2 e wereldoorlog bij de Franse Resistance; nu tegen de 90??

Nadere informatie

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper Plaatsingslijst van de collectie van brochures, jaarverslagen en overig drukwerk van gereformeerde en hervormde meisjes-, vrouwen-, jongens- en mannenbonden 363 (ca. 1892-1963) samenstelling: mr. M.A.

Nadere informatie

Calvijn en gemeentezang. Een verkenning

Calvijn en gemeentezang. Een verkenning Calvijn en gemeentezang Een verkenning Inleiding De traditie van het psalmen zingen is in kerkelijke gemeenten van reformatorische snit nog steeds springlevend. Als GG-ers van jongs af aan vertrouwd met

Nadere informatie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Leerjaar 1 t/m 4 (alleen de verplichte literatuur; aanbevolen literatuur is vermeld in de moduleboeken) 2012-2013 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Oude Testament

Nadere informatie

Bij de tijd Groep 6 thema 3, les 1 De Opstand Werkblad 1. dit is Klaas. Klaas is veer-tien jaar. hij loopt al heel lang.

Bij de tijd Groep 6 thema 3, les 1 De Opstand Werkblad 1. dit is Klaas. Klaas is veer-tien jaar. hij loopt al heel lang. Bij de tijd Groep 6 thema 3, les 1 De Opstand Werkblad 1 Rouwdouwen Kleur de woorden: sol-daat = geel vecht = rood vrij-heid = groen held = blauw dit is Klaas Klaas is veer-tien jaar hij loopt al heel

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 87 Archiefnaam: HUYH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: ( )

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 87 Archiefnaam: HUYH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: ( ) Plaatsingslijst Archief H.F.M. Huybers Archiefnummer: 87 Archiefnaam: HUYH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: (1841-1842) 1901-1929 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Nummer Toegang: 511 Inventaris van de collectie d.p. oosterbaan,

Nummer Toegang: 511 Inventaris van de collectie d.p. oosterbaan, Nummer Toegang: 511 Inventaris van de collectie d.p. oosterbaan, 1963-1973 Archief Delft 511 Collectie D.P. Oosterbaan 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf 5 Inleiding 13

Inhoudsopgave. Woord vooraf 5 Inleiding 13 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 Inleiding 13 1 1793-1810: van een verouderde manier der dichtgenootschappen 23 naar een zuiverder letterkundige smaak A Maatschappij en kerk 23 De Patriottentijd 23 Het Nut

Nadere informatie

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST REGIO NOORD Tryater Leeuwarden Artikel 3.9. Algemeen theater 1.500.000 92.766-1.592.766 Noord Nederlands Toneel Groningen Artikel 3.9. Algemeen theater 2.500.000 154.942-2.654.942 Het Houten Huis Groningen

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra (1878-1915 (1917)) 460 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer en F. de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Van Woensel Kooy

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Van Woensel Kooy 714 Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Van Woensel Kooy (1902-1999) Samengesteld door J.F. Seijlhouwer Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Akademiebibliothek. Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Akademiebibliothek Ausgewählte Literaturnachweise aus dem Bestand der Akademiebibliothek Francois Historiker Berlin 2002 Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen

Nadere informatie

HISTORISCHE PUBLICATIES ABN AMRO KUNST & HISTORIE

HISTORISCHE PUBLICATIES ABN AMRO KUNST & HISTORIE HISTORISCHE PUBLICATIES ABN AMRO KUNST & HISTORIE De Historie 68 pagina s, Amsterdam 1993 De Bazel en de Bank. Architect K.P.C. de Bazel en het hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij Ton

Nadere informatie

OVER WAPENBORDEN EN WAPENS OP HET VROEGERE ORGEL IN DE CUNERAKERK

OVER WAPENBORDEN EN WAPENS OP HET VROEGERE ORGEL IN DE CUNERAKERK OVER WAPENBORDEN EN WAPENS OP HET VROEGERE ORGEL IN DE CUNERAKERK Dr. A.J. de Jong f Op de lezingavond van onze historische vereniging in september gaf de heer J.P.C. Hoogendijk een interessante lezing

Nadere informatie

Meer dan 40 jaren naamrecht: Prof. Dr. Gerard-René de Groot

Meer dan 40 jaren naamrecht: Prof. Dr. Gerard-René de Groot Meer dan 40 jaren naamrecht: 1973-2016 Prof. Dr. Gerard-René de Groot Gelijke behandeling van mannen en vrouwen 1) Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in A) het naamrecht nooit voorrang naam vader

Nadere informatie

1.3. BLOEMLEZINGEN MET lillrk VAN AUTEURS UIT EEN BEPAALDE REGIO. ;:'

1.3. BLOEMLEZINGEN MET lillrk VAN AUTEURS UIT EEN BEPAALDE REGIO. ;:' 43 1.3. BLOEMLEZINGEN MET lillrk VAN AUTEURS UIT EEN BEPAALDE REGIO. ;:' --------------------------------------------------------------- 1. Inventaris. Een heleboel bloemlezingen presenteren werk van dic

Nadere informatie

door 1 De rebus gestis Bonifatii, comitis Africae et magistri militum. Tilburg - Breda, W. Bergmans, 121 blz. (Diss. Nijmegen).

door 1 De rebus gestis Bonifatii, comitis Africae et magistri militum. Tilburg - Breda, W. Bergmans, 121 blz. (Diss. Nijmegen). Bibliografie van Dr. J. L. M. De Lepper door J. M. F. IJSSELING Toelichting In deze bibliografie zijn opgenomen de titels van boeken en brochures, alsmede van bijdragen in boeken en van artikelen en boekbesprekingen

Nadere informatie

Orgelconcerten Willem Hörmann

Orgelconcerten Willem Hörmann Orgelconcerten Willem Hörmann Concerten 2013 Zaterdag 6 april, Middagconcert de Toonzaal m.m.v. Rembrandt Gerlach e.v.a. Zaterdag 4 mei 16.00 uur, Sint-Cathrienkerk, s-hertogenbosch Dinsdag 28 mei 20.15

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Plaatsingslijst Archief T.A. de Jager Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Binnengekomen

Nadere informatie

Het Gruuthuse-handschrift in woord en klank

Het Gruuthuse-handschrift in woord en klank Het Gruuthuse-handschrift in woord en klank Nieuwe inzichten, nieuwe vragen KANTL-colloquium 30 november 2007 onder redactie van Frank Willaert (with an introduction and summaries in English) Gent, Koninklijke

Nadere informatie

Macht en geloof 450 jaar Heidelbergse Catechismus. Tentoonstelling Kurpfälzisches Museum Heidelberg Slot Heidelberg 12 mei 15 september 2013

Macht en geloof 450 jaar Heidelbergse Catechismus. Tentoonstelling Kurpfälzisches Museum Heidelberg Slot Heidelberg 12 mei 15 september 2013 Macht en geloof 450 jaar Heidelbergse Catechismus Tentoonstelling Kurpfälzisches Museum Heidelberg Slot Heidelberg 12 mei 15 september 2013 Macht en geloof 450 jaar Heidelbergse Catechismus Een klein boekje

Nadere informatie

Cornelis Hofstede de Groot

Cornelis Hofstede de Groot RKDartists& Cornelis Hofstede de Groot man / Nederlands kunsthistoricus/onderzoeker, conservator, kunstverzamelaar 5 afbeeldingen Kwalificaties kunsthistoricus/onderzoeker, conservator, kunstverzamelaar

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Michiel van Mierevelt Portret van François van Aerssen van Sommelsdijk ( ), 1636 gedateerd London, Nederlandse Ambassade (Londen)

Michiel van Mierevelt Portret van François van Aerssen van Sommelsdijk ( ), 1636 gedateerd London, Nederlandse Ambassade (Londen) trant van Abraham de Vries Portret van en vrouw, ten onrechte geïdentificeerd als Stephania Torck ( -1702), ca. 1647-1650 Kasteelen, inv./cat.nr. 216 toegeschreven aan Cornelis Saftleven waarschijnlijk

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de collectie van collegedictaten van V. Hepp

Plaatsingslijst van de collectie van collegedictaten van V. Hepp 677 Plaatsingslijst van de collectie van collegedictaten van V. Hepp Levensjaren 1879-1950, (1922-1950) Samengesteld door drs. K.D. Houniet Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

donderdag 5 maart Arnhem

donderdag 5 maart Arnhem donderdag 5 maart Arnhem muzikanten Dirigent Jan Quintus Zwart kreeg zijn eerste muziek-lessen van zijn vader Willem Hendrik Zwart. Hij vervolgde zijn orgel-, piano- en theorielessen aan de Kamper Muziekschool.

Nadere informatie

Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW)

Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) Huygens Institute - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) Citation: H.E. Reeser, Levensbericht A.A. Smijers, in: Jaarboek, 1957-1958, Amsterdam, pp. 266-269 This PDF was made on 24 September

Nadere informatie

Parenteel van Willem Cornelis Mees [R 11-15]

Parenteel van Willem Cornelis Mees [R 11-15] Parenteel van Willem Cornelis Mees [R 11-15] 1 Willem Cornelis. 2 3 Willem en Dina als jong paar 4 Promotiediner 1906. 3e van 3e van rechts vader Adriaan W I Willem Cornelis Mees [R 11-15] (afb. 1 t/m

Nadere informatie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Leerjaar 1 t/m 4 (alleen de verplichte literatuur; aanbevolen literatuur is vermeld in de moduleboeken) 2013-2014 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Oude Testament

Nadere informatie

Jan Sluijters Melancholie, 1911 gedateerd Private collection

Jan Sluijters Melancholie, 1911 gedateerd Private collection Jan Sluijters Melancholie, 1911 Willem Drost Zelfportret, ca. 1653 Sotheby's (New York City) 2016-01-28-2016-01-29, nr. 491 mogelijk Johann Ludwig Tietz Portret van Eugenius van Savoye-Carignan (1663-1736),

Nadere informatie

Lied en eredienst. Een verkenning

Lied en eredienst. Een verkenning Lied en eredienst Een verkenning Psalmberijmingen Utenhove Datheen Statenberijming (1773) Nieuwe berijming (1967) Psalmen voor nu (heden) Gezangen Altijd discussie geweest, voornamelijk in Nederland In

Nadere informatie

Archief P.A Donker 1923-1965

Archief P.A Donker 1923-1965 Archief P.A Donker 1923-1965 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03478 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief P.A Donker...3 Archiefvorming...3 Inhoud en structuur...3

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

havo 1

havo  1 havo www.mevrouwzus.wordpress.com 1 www.mevrouwzus.wordpress.com 2 Tekstfragmenten/gedichten + vragen (kennis toepassen); Wat is? Noem kenmerken van (begrippen leren) Koppel titels aan schrijvers. www.mevrouwzus.wordpress.com

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Publicatielijst Louis Grijp

Publicatielijst Louis Grijp Publicatielijst Louis Grijp publicaties 2000 (met Annemies Tamboer) "Dodendansen in levenden lijve". In: L. Kerssemakers & P. PagŽe & P. Visser [ed]. Memento Mori - Dansen met de dood. De dodendans in

Nadere informatie

NEW PERSPECTIVES ON FLEMISH ILLUMINATION

NEW PERSPECTIVES ON FLEMISH ILLUMINATION Illuminare Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst (K.U.Leuven) Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Brussel) Bibliothèque nationale de France 16-18 november 2011 WOENSDAG 16 NOVEMBER 2011 17

Nadere informatie

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 I a - Jan Hekkema * 31-08-1791 Nietap ~ 11-09-1791 Roden 10-02-1869 Groningen Groningen Klerk, onderadjudant, commandant Zoon van: Steven Jans Hekkema en van: Frotje/Froontje

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

NEDERLAND IN DE 16e EEUW

NEDERLAND IN DE 16e EEUW NEDERLAND IN DE 16e EEUW In de 16e eeuw vielen de Nederlanden onder de Spaanse overheersing. Er bestonden grote verschillen tussen de gewesten (= provincies), bv: - dialect - zelfstandigheid van de gewesten

Nadere informatie

MAASTRICHT. 2. Limburg. 1. Limburg. Maastricht. 4. Limburg. 3. Limburg. 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad. 3. De hoofdstad Maastricht

MAASTRICHT. 2. Limburg. 1. Limburg. Maastricht. 4. Limburg. 3. Limburg. 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad. 3. De hoofdstad Maastricht 1. Limburg 2. Limburg Maastricht 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad 3. De hoofdstad Maastricht 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad 3. De hoofdstad Maastricht 3. Limburg 4. Limburg

Nadere informatie

6 november 2014. Het FBI- team

6 november 2014. Het FBI- team 6 november 2014 Deze periode in het najaar voor een nieuwe theatertour kenmerkt zich door het schrijven van nieuwe nummers, grasduinen door het repertoire en nadenken over de vorm en inhoud van de tour.

Nadere informatie

JOOST VAN DEN VONDEL. Jakub Jun Kristýna Němčanská Ema Kubovičová

JOOST VAN DEN VONDEL. Jakub Jun Kristýna Němčanská Ema Kubovičová JOOST VAN DEN VONDEL Jakub Jun Kristýna Němčanská Ema Kubovičová 1. Geboren in Duitsland op 17 november 1587 Overleden te Amsterdam op 5 februari 1679 Vanaf 1596 leefde hij in Amsterdam 2. Streven naar

Nadere informatie

GESCHIEDENIS VAN DE MUZIEK IN DE REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN 1572-1795

GESCHIEDENIS VAN DE MUZIEK IN DE REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN 1572-1795 RUDOLF RASCH MIJN WERK OP INTERNET, DEEL EEN GESCHIEDENIS VAN DE MUZIEK IN DE REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN 1572-1795 HOOFDSTUK VIER COMPONISTEN Voor literatuurverwijzingen zie LITERATUUR.

Nadere informatie

Veiling Historische Vereniging Haerlem, 11 oktober 2014

Veiling Historische Vereniging Haerlem, 11 oktober 2014 : 1 : Moormann, E.M., Uittenhoeve, W. Van Achilleus tot Zeus, Thema s uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater, 1999, 6 de druk (jubileumeditie) : 2 : Laarhoven, J.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, December 2015 NIEUWE PROGRAMMA S!!

NIEUWSBRIEF, December 2015 NIEUWE PROGRAMMA S!! NIEUWSBRIEF, December 2015 NIEUWE PROGRAMMA S!! In aansluiting op mijn reguliere series colleges Geschiedenis van de Klassieke Muziek, (voor lopende inschrijvingen zie website!!) heb ik een aantal nieuwe

Nadere informatie

Stofomschrijving Deze opdracht hoort bij 2.1-3.1 en 3.2 van De Republiek in tijd van Vorsten (Geschiedenis Werkplaats).

Stofomschrijving Deze opdracht hoort bij 2.1-3.1 en 3.2 van De Republiek in tijd van Vorsten (Geschiedenis Werkplaats). Het verhaal van 1588 Bodystorming Inleiding Het jaar 1588 is een belangrijk jaar in de geschiedenis van de Republiek. De gebeurtenissen die eraan vooraf gaan worden als feiten voorgelezen en tussen de

Nadere informatie

Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS

Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS GEMEENTE OOSTERHOUT WELSTANDSNOTA BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN GEMEENTE OOSTERHOUT WELSTANDSNOTA BIJLAGE 1

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Psalmberijming en de Stichting ter verkrijging van een Schriftgetrouwe Psalmberijming

Inventaris van het archief van het Comité Psalmberijming en de Stichting ter verkrijging van een Schriftgetrouwe Psalmberijming Inventaris van het archief van het Comité Psalmberijming en de Stichting ter verkrijging van een Schriftgetrouwe Psalmberijming 632 (1959-1987) Samenstelling: Peter Kok Historisch Documentatiecentrum voor

Nadere informatie

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren Geschiedenis kwartet jagers en boeren jagers en boeren jagers en boeren Reusachtige stenen die door mensen op elkaar gelegd zijn. Zo maakten ze een begraafplaats. * Hunebedden * Drenthe * Trechterbekers

Nadere informatie

25 jaar NMF. In vogelvlucht

25 jaar NMF. In vogelvlucht JUBILEUMMAGAZINE In vogelvlucht 25 jaar 1986 Welke belangrijke zaken zijn er allemaal gepasseerd in de eerste 25 jaar van het bestaan van het? Welke mensen speelden hierbij een rol? - de oprichtingsakte

Nadere informatie

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en Lijst van werken, betrekking hebbende op Leiden en Omgeving, verschenen in 1935, ten gemeente-archieve aanwezig. Jaarverslagen, catalogi, dag- en weekbladen, periodieken, programma s en courantenartikelen

Nadere informatie

LAUDATIO. LJ. Vandewiele

LAUDATIO. LJ. Vandewiele LAUDATIO 59 LJ. Vandewiele Als collega proximus heb ik de eer, mede in naam van de dekaan van de Fakulteit van de Farmaceutische Wetenschappen Prof. Dr. A. De Leenheer, hier Prof. Dr. H.A. Bosman-Jelgersma

Nadere informatie

Arthur Briët Opkamertje in Noord-Brabant Laren (Noord-Holland), Singer Museum, inv./cat.nr

Arthur Briët Opkamertje in Noord-Brabant Laren (Noord-Holland), Singer Museum, inv./cat.nr 1902 Diner in Hotel Pays-Bas te Utrecht ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van Wouterus van Houten (1845-1919) en Cecilia Geertruyd (Ciele) Verhagen (1849-1934), 1902 Noordelijke Nederlanden (historische

Nadere informatie

Er zit muziek in de kerk! STARTZONDAG. 15 september 2013 Kerkgemeente Edam. Grote Kerk

Er zit muziek in de kerk! STARTZONDAG. 15 september 2013 Kerkgemeente Edam. Grote Kerk STARTZONDAG 15 september 2013 Kerkgemeente Edam Grote Kerk Illustratie: Marijke ten Cate Er zit muziek in de kerk! Voorganger ds. Juup van Werkhoven- Romeijn Organist/pianist Frans Koning m.m.v. Marika

Nadere informatie

Gelderse portretkunst

Gelderse portretkunst Gelderse portretkunst Nummer: 25 kijk op www.gratisaanbiedingen.nl voor meer gratis downloads Gelderse portretkunst Colofon Dit is een uitgave van: Absolute Figures Margrietstraat 4, 6921 ZD Duiven Telefoon:

Nadere informatie

pagina 2 van 8 Holzappel. Johannes is overleden op vrijdag in Utrecht, 89 jaar oud. Johannes trouwde, 34 jaar oud, op woensdag i

pagina 2 van 8 Holzappel. Johannes is overleden op vrijdag in Utrecht, 89 jaar oud. Johannes trouwde, 34 jaar oud, op woensdag i pagina 1 van 8 Parenteel van Johannes Honig 1 Johannes Honig is geboren in 1620 in Oberdorfelden. Johannes is overleden vóór 1720, ten hoogste 100 jaar oud. Johannes trouwde met Anna Christina N. Kinderen

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de Christelijke Jongelingsvereniging De Heere zal t voorzien te Schiedam en andere jeugdorganisaties,

Plaatsingslijst van stukken betreffende de Christelijke Jongelingsvereniging De Heere zal t voorzien te Schiedam en andere jeugdorganisaties, Plaatsingslijst van stukken betreffende de Christelijke Jongelingsvereniging De Heere zal t voorzien te Schiedam en andere jeugdorganisaties, verzameld door A. en P. Plaisier 1099 (1917-2002) Samengesteld

Nadere informatie

Delftse Bijbel (1477)

Delftse Bijbel (1477) Delftse Bijbel (1477) 1 De uitvinding van de boekdrukkunst betekende een revolutie: de Bijbel kon nu veel goedkoper aangeboden worden en kwam binnen het bereik van gezinnen. De vraag naar de Bijbel in

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 476 Archiefnaam: RITZ Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1843-1932

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 476 Archiefnaam: RITZ Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1843-1932 Plaatsingslijst Archivalia J.M.H. Ritzen Archiefnummer: 476 Archiefnaam: RITZ Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1843-1932 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland LEDEN LEDENRAAD Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden Woonplaats Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland Mw. M.J.T. den Besten-Blom Harderwijk Gelderland Mw. E. Bette

Nadere informatie

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998)

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Inventaris van het archief van VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Tiny de Boer / Ramses van Bragt Den Haag 2001 / 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris

Nadere informatie

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.IN.N. Nieuwe Geschiedenis - vóór 1870

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.IN.N. Nieuwe Geschiedenis - vóór 1870 UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.IN.N Nieuwe Geschiedenis - vóór 1870 December 2009 Enige notities bij het "Overzicht van de Rubrieksindeling van de Bibliotheek van de

Nadere informatie

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper

Nederland, (IARFA) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper 132 Plaatsingslijst van stukken betreffende het Internationaal Reformatorisch Verbond Afdeling Nederland, (IARFA) (1953-1999) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het

Nadere informatie

toegeschreven aan Anselm van Hulle

toegeschreven aan Anselm van Hulle RKDimages toegeschreven aan Anselm van Hulle Ruiterportret van Willem I 'de Zwijger' van Oranje-Nassau (1533-1584), 1647 Amsterdam,, inv./cat.nr. 53 + Leaflet Map data OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA,

Nadere informatie

Nummer Toegang: A16. Willem III, prins van Oranje, koning van Engeland ( )

Nummer Toegang: A16. Willem III, prins van Oranje, koning van Engeland ( ) Nummer Toegang: A16 Willem III, prins van Oranje, koning van Engeland (1650-1702) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A16 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid History Christiane Simone Stadie Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid Herinneringen van mijne academiereis in 1843 (Abraham Des Amorie van der Hoeven Jr.) Seminar paper Christiane

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF CASPER HÖWELER (1897-1969)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF CASPER HÖWELER (1897-1969) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF CASPER HÖWELER (1897-1969) Nederlandse Muziekarchieven no. 325 Samengesteld door H.A. HENDRIKS Correspondentie en uitgeversdocumentatie Uitgeverij H. J. Paris Doos 3416 Map 1

Nadere informatie

Een leven lang zingen

Een leven lang zingen Een leven lang zingen Wij ondersteunen mensen in het beoefenen van hun hobby Wat doet de KCZB precies? In een notendop: de KCZB ondersteunt koren met een uitgebreid servicepakket. Wij zijn de grootste

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences)

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Raad van decanen U2011/00106 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Omvang: 180 studiepunten Propedeuse verplichte

Nadere informatie

GOV Vereniging van Kerkmusici. Wegwijzer

GOV Vereniging van Kerkmusici. Wegwijzer GOV Vereniging van Kerkmusici Wegwijzer Inhoudsopgave Adresgegevens Algemeen Bestuur... 2 Ledenadministratie... 2 Redactie Muziek & Liturgie... 2 Taakverdeling binnen Bestuur... 3 Contacten Bestuur Kringen...

Nadere informatie

Toonkunstkoor Schiedam - Concertlijst vanaf 1998. Datum Repertoire Locatie. 16-11-2014 Rossini: Petite Messe Solennelle Korenbeurs, Schiedam

Toonkunstkoor Schiedam - Concertlijst vanaf 1998. Datum Repertoire Locatie. 16-11-2014 Rossini: Petite Messe Solennelle Korenbeurs, Schiedam Toonkunstkoor - Concertlijst vanaf 1998 Datum Repertoire Locatie 16-11-2014 Rossini: Petite Messe Solennelle Korenbeurs, 23-11-2014 Rossini: Petite Messe Solennelle Open Hofkerk, Rotterdam- Ommoord 17-05-2014

Nadere informatie

Wegwijzer voor het Liedboek 2013

Wegwijzer voor het Liedboek 2013 Wegwijzer voor het Liedboek Liederen zoeken van en naar het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk Samenstelling Ellen van der Sar Aanwijzingen voor het gebruik Het uitgangspunt bij de samenstelling

Nadere informatie

Amsterdam, Concertgebouw, eerste uitvoering van Voor, - tusschen en naspelen uit Marsyas of De Betooverde Bron: CO o.l.v.

Amsterdam, Concertgebouw, eerste uitvoering van Voor, - tusschen en naspelen uit Marsyas of De Betooverde Bron: CO o.l.v. Bijlage 3: OVERZICHT VAN UITVOERINGEN TOT CIRCA 1940 (scenische opvoeringen met muziek zijn vet gedrukt) MARSYAS OF DE BETOOVERDE BRON 04-10-1910 Amsterdam, Paleis voor Volksvlijt, première Marsyas: N.V.

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WAALSE GEMEENTE (1825) DOOR A. VAN DER POEST CLEMENT

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WAALSE GEMEENTE (1825) DOOR A. VAN DER POEST CLEMENT G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 302 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WAALSE GEMEENTE 1686-1817 (1825) DOOR A. VAN DER POEST CLEMENT SCHIEDAM INHOUDSOPGAVE INVENTARIS... 3

Nadere informatie

GESCHIEDENIS VAN DE MUZIEK IN DE REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN 1572-1795

GESCHIEDENIS VAN DE MUZIEK IN DE REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN 1572-1795 RUDOLF RASCH MIJN WERK OP INTERNET, DEEL EEN GESCHIEDENIS VAN DE MUZIEK IN DE REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN 1572-1795 HOOFDSTUK TWEE AFBAKENING Voor literatuurverwijzingen zie LITERATUUR. Verwijzingen

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

CAHIER 23 DEUTERONOMIUM. onder redactie van K. SPRONK. Redactiecommissie: J. DUBBINK, J.W. DYK, P.J. VAN MIDDEN, K. SPRONK

CAHIER 23 DEUTERONOMIUM. onder redactie van K. SPRONK. Redactiecommissie: J. DUBBINK, J.W. DYK, P.J. VAN MIDDEN, K. SPRONK AMSTERDAMSE CAHIERS VOOR EXEGESE VAN DE BIJBEL EN ZIJN TRADITIES CAHIER 23 DEUTERONOMIUM onder redactie van K. SPRONK Redactiecommissie: J. DUBBINK, J.W. DYK, P.J. VAN MIDDEN, K. SPRONK Uitgeverij Skandalon

Nadere informatie

tentoonstellingen Herman Scholten: ruimte voor textiel Mondriaanhuis, Amersfoort

tentoonstellingen Herman Scholten: ruimte voor textiel Mondriaanhuis, Amersfoort tentoonstellingen 2010 : ruimte voor textiel Mondriaanhuis, Amersfoort Een mooi ding Ambacht, vormgeving, kunst 1890-2010 Museum Hilversum, Hilversum 2008 Palimpsest I Museum Waterland, Purmerend Benno

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het persoonsarchief Denaux- Kemp Maurits en Josiane

Plaatsingslijst van het persoonsarchief Denaux- Kemp Maurits en Josiane BE-A0516_110820_109553_DUT Plaatsingslijst van het persoonsarchief Denaux- Kemp Maurits en Josiane Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in

Nadere informatie

Archivalia J.H. Koelman. 1 Stukken betreffende Pastoraal Centrum bisdom Groningen, werkgroep liturgie omslag

Archivalia J.H. Koelman. 1 Stukken betreffende Pastoraal Centrum bisdom Groningen, werkgroep liturgie omslag Plaatsingslijst Archivalia J.H. Koelman Archiefnummer: 738 Archiefnaam: KOEL Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1906-1973 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

blz. 1 Alkmaar. Feestlokaal-Paardenmarkt. 19/08/1862 Amsterdam? 's Gravenhage? Paris?. 13/08/1846 Antwerpen,-Palais de l' industrie, des arts et du commerce. 26/07/1890 Antwerpen-Palais de l'industrie,

Nadere informatie