GESCHIEDENIS VAN DE MUZIEK IN DE REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GESCHIEDENIS VAN DE MUZIEK IN DE REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN 1572-1795"

Transcriptie

1 RUDOLF RASCH MIJN WERK OP INTERNET, DEEL EEN GESCHIEDENIS VAN DE MUZIEK IN DE REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN Verwijzingen naar deze tekst graag als volgt: Rudolf Rasch, Geschiedenis van de Muziek in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (= Mijn Werk op Internet, Deel Een), Literatuur Voor suggesties, correcties, aanvullingen en opmerkingen: Versie: Rudolf Rasch, Utrecht/Houten, 2013

2 Jaar muziek en wetenschap in Nederland. Catalogus tentoonstelling Haags Gemeentemuseum, Totaal 274 nummers. 45 Years of Dutch carillons , Editors Loek Boogert, André Lehr, Jacques Maassen (Asten 1992). A Acht, Rob van, Dutch wind-instruments , TVNM 38 (1988), pp Acht, Rob van, Ende, Vincent van den & Schimmel, Hans, Niederländische Blockflöten des 18. Jahrhunderts / Dutch recorders of the 18th century. Sammlung / Collection Haags Gemeentemuseum (Celle D: Moeck, 1991). Acht, Rob van, Bouterse, Jan, & Dhont, Piet, Niederländische Doppelrohrblattinstrumente des 17. und 18. Jahrhunderts / Dutch double reed instruments of the 17th and 18th centuries. Sammlung / Collection Haags Gemeentemuseum (Laaber: Laaber, 1997). Acquoy, J.G.R., De psalmwijzen der Nederlandsche Hervormde Kerk en hare herziening, Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis 4 (1893), pp Acquoy, J.G.R., De zangwijze van het O Kersnacht, schooner dan de daegen, TVNM 4 (1893), pp Acquoy, J.G.R., De vijf, in den toren te Boskoop gevonden boekjes, Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis 6 (1897), pp Adler, Israël, La pratique musicale savante dans quelques communautés juives en Europe aux XVII e et XVIII e siècles (Parijs/Den Haag 1966). Adler, Israël, Musical life and traditions of the Portuguese Jewish community of Amsterdam (Jerusalem 1974). Adler, Israel (with the assistance of Lea Shalem), Hebrew notated manuscript sources up to circa 1840: A descriptive and thematic catalogue with a checklist of printed sources, Volume 1-II (München 1989 = RISM IX,1). Aken, L.J.N.K. van, Catalogus Nederlands toneel (3 delen; Amsterdam ). Albach, Ben, Drie eeuwen «Gijsbrecht van Aemstel» (Amsterdam 1937). Albach, Ben, Jan Punt en Marten Corver: Nederlandsch toneelleven in de 18e eeuw (Amsterdam 1946). Albach, Ben, De schouwburgbrand van 11 mei 1772, Jaarverslag Toneelmuseum 1971 (1972), pp Albach, Ben, De Amsterdamse geschreven bronnen van de Nederlandse toneelgeschiedenis, Scenarium 1 (1977), pp Albach, Ben, De geschreven bronnen buiten Amsterdam van de Nederlandse toneelgeschiedenis, met een geselecteerde literatuurlijst, Scenarium 3 (1979), pp Albach, Ben, Morianen en morendansen op het toneel van de Amsterdamse Schouwburg, De Zeventiende Eeuw 13 (1992), pp

3 Alberdingk Thijm, J.A., Pauwels Foreester: Een Amsterdams musyck-collegie in de 17e eeuw (Amsterdam??). Albers, P., Aantekeningen over toonkunst en toonkunstenaars in oude tijden te Maastricht, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg 67 (1931), pp Algra, Hans P., Jacques Vredeman en het Collegium Musicorum te Leeuwarden in de eerste jaren van de 17de eeuw, Spiegel Historiael 22 (1987), pp Algra, Hans, Muziek aan het hof van Anna van Hannover en Willem Carel Hendrik Friso, in: Van Leeuwarden naar Den Haag (1997), pp Anderson, Otto, Musikliterarische Fäden zwischen Holland und Finnland am Ende des 18. Jahrhunderts, in: Gedenkboek aangeboden aan Dr. D.F. Scheurleer (Den Haag 1925), pp Andriessen, Pieter, Carel Hacquart ( ?) (Brussel 1974). Annegarn, Alfons F.J., Floris en Cornelis Schuyt (Amsterdam 1973). Arents, P., Bijdrage tot de Marnix-bibliografie: Het Boeck der Psalmen Davids, in: Miscellanea J. Gessler (Antwerpen 1948), pp Ashbee, Arthur, Records of English court music. Volume II ( ) (Snodland Kent 1987). Auda, Antoine, La musique et les musiciens de l ancien Pays de Liège (Brussel 1930). Autenboer, E. van, Het Brabants landjuweel der rederijkers ( ) (Middelburg 1981). Ave praeclara: 500 Jaar koorzang in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Zwolle (Zwolle 1998). Avercamp, Anton, De souterliedekens, TVNM 12 (1927), pp B Baak Griffioen, Ruth van, Jacob van Eyck s Der fluyten lust-hof (1644-c1655) (VNM 1991). Bachrach, A.G.H., Leiden en de strolling players, Jaarboekje voor de Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken (1968), 29-***. Balfoort, Dirk J., Het muziekleven in Nederland in de 17de en 18de eeuw. (Amsterdam: Van Kampen, 1938 = Patria 10) 188 pp. Tweede, herziene druk, voorzien van een voorwoord, nieuwe illustraties, bibliografie en een uitgebreid register door Rudolf Rasch. Den Haag: Nijhoff, pp. Balfoort, Dirk J., Quirinus Gideon van Blankenburg, Jaarboek Die Haghe 1938 (1939), pp Balfoort, Dirk J., De Hollandsche vioolmakers (Amsterdam 1939). Bank, J., Geschiedenis van de katholieke kerkmuziek. Deel I: De liturgische muziek. Het gregoriaans (Amsterdam 1947). Barents-Vermeer, Gerda, Muziek tot luister van de stad: De muzikale cultuur in Utrecht tussen 1631 en 1795, Jaarboek Oud-Utrecht (1999), pp Barents-Vermeer, Gerda, Utrecht, 1 januari 1631: Het stadsmuziekcollege wordt opgericht: Muziekcolleges in de Republiek, in: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam 2001), p Barger, H.H., Ons kerkboek. Met een aanhangsel gesteld door J.W. Enschedé (Groningen 1900). Baron, John H., Foreign influences on the German secular solo continuo Lied of the mid-seventeenth century (Dissertation Brandeis University, 1967). Baron, John H., Dutch influences on the German secular solo-continuo Lied in the mid-seventeenth century, Acta Musicologica 43 (1971), pp

4 Basemans, Els, De praktijk van 18e-eeuwse opera in de Republiek: De Nederlandse taal als historisch verantwoord medium, Tijdschrift voor Oude Muziek 13 (1998), pp Bauer, Wilhelm A., & Deutsch, Otto Erich, Mozart: Briefe und Aufzeichnungen. Gesamtausgabe. Band I: (Kassel 1962), pp Beelen, Hans, «Als een kindt des lichts in een nyeuwigheyt des leuens»: Die eigenwilligen Psalmen Jan Utenhoves, in: Der Genfer Psalter (2004), pp Beelen, Hans, «Braeve lieflijckheidt», «helderheidt van snaeren», «deftig singhen»: Pieters Corneliszoon Hooft als Psalmendichter, in: Der Genfer Psalter (2004), pp Beijer, Erik, & Samama, Leo, Muziek in de Nederlanden van 1100 tot heden (Utrecht: Teleac, 1989). 200 pp. Studieboek bij de gelijknamige Teleaccursus. Bennink Janssonius, R., Geschiedenis van het kerkgezang by de Hervormden in Nederland (Arnhem ; Amsterdam 2/1863). Bernet Kempers, Karel Philippus, Die Souterliedekens des Jacobus Clemens non Papa: Ein Beitrag zur Geschichte des niederländischen Volksliedes und zur Vorgeschichte des protestantischen Kirchengesanges, TVNM 12 (1928), , 13 (1929), 29-43, Bernet Kempers, Karel Philippus, Meerstemmig psalm-gezang in de kerk onzer vaderen, in: Pro regno pro sanctuario: Een bundel studies en bijdragen... bij de 60ste verjaardag van G. van der Leeuw (Nijkerk 1950), pp Bernet Kempers, Karel Philippus, Meerstemmig psalmgezang in de Hervormde Kerk van Nederland, TVNM 17 (1951), pp Besten, Ad den, Wilhelmus van Nassouwe: Het gedicht en zijn dichter (Leiden 1985). Beyerman, H., Toen. Nu. Dan., Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 2 (1837), pp. 253-***. Biema, Eduard van, Episoden uit het leven van Francesco Lopez de Liz, naar bescheiden uit de archieven, Jaarboek Die Haghe ( ), pp Biezen, Jan van, Het tempo van de gemeentezang, Het Orgel 60 (1964), pp Biezen, Jan van, Nogmaals de gemeentezang: Het tempo van reformatorische kerkliederen, Het Orgel 75 (1979), pp (reactie op Bolt 1979). Biezen, Jan van, Open brief aan Klaas Bolt, Het Orgel 76 (1980), pp Biezen, Jan van, Het Nederlandse orgel in de Renaissance en de Barok, in het bijzonder de school van Jan van Covelens (Utrecht: VNM, 1995). Bijsmans, A.C., «Een lach en een traan»: Achttiende-eeuws vermaak voor alle standen in de Fransche Schouwburg aan de Overtoom, Amstel Mare (Tijdschrift van de Vereniging Historisch Amstelveen) 2/4 (december 1991), p Bijtelaar, B., De zingende torens van Amsterdam (Amsterdam: De Bussy, 1947). Bloemen, Carel, Drie eeuwen Maastrichts theater (Maastricht 1964). Blokland, Cornelis, Willem Sluiter (Assen 1965; dissertatie Utrecht). Boekerij van muzijkwerken en geschriften, toebehoorende aan de Maatschappij: Tot bevordering der Toonkunst. Catalogus A-B (Amsterdam 1862). Boer, Jan N. de, t Vermaaklijk Nut, Haarlems Jaarboek (1983), pp Bokum, Jan G.A. ten, Muziek in de IJsselsteden: Beschrijving van het muziekleven in Deventer, Zutphen, Zwolle en Kampen in de 19de en het begin van de 20ste eeuw met bijzondere aandacht voor de familie Brandts Buys (Utrecht: Bohn, Scheltema en Holkema, 1988). In de Inleiding (pp. 7-11) wordt de periode vóór de 19de eeuw kort besproken. 4

5 Bolt, Klaas, De gemeentezang in een crisissituatie, Het Orgel 75 (1979), pp Bolt, Klaas, Reactie op reacties, Het Orgel 1976 (1980), pp Bolte, J., Die Singspiele der englischen Komödianten und ihrer Nachfolger in Deutschland, Holland und Skandinavien (Hamburg 1893). Bonda, Jan Willem, De meerstemmige Nederlandse liederen van de vijftiende en zestiende eeuw (Hilversum 1996). Boogerd, L. van den, Het jezuïetendrama in de Nederlanden (Groningen 1961). Bordewijk, Cobi, Roding, Juliette & Veldheer, Vic. «Wat geeft die Comedie toch een bemoeijing!»: De Leidse Schouwburg (Amsterdam, 2005). Bos, Bertine, «Mit neu erweckten Zungen»: Das deutsche geistliche Lied vom Spätmittelalter bis zur Romantik in den Niederlanden (Proefschrift Nijmegen 2003). Bos-Bliek, Anneke & Wentz, Jed, De trompet en het rad: De lotgevallen van de 18de-eeuwse musicus Albertus Groneman, Die Haghe Jaarboek (1997), pp Bosch, Roel A., «En nooit meer oude Psalmen zingen»: Zingend geloven in een nieuwe tijd (Zoetremeer: Boekencentrum, 1996). Bosch, Roel A., Die «Statenberijming» von 1773 in den Niederlanden: Staatliches Bemühen, theologische Grundlagen und kirchliche Rezeption, in: Der Genfer Psalter (2004), pp Bostoen, Karel, Weyerman en de muziek, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 9 (1986), p Bottenheim, S.A.M., Muziek te Amsterdam gedurende de achttiende eeuw, in: Zeven eeuwen Amsterdam IV: De achttiende en de negentiende eeuw (Amsterdam 1945c), pp Bottenheim, S.A.M., De opera in Nederland (Amsterdam 1946). Tweede, herziene druk... door Peter Wander (Leiden 1983). Boulangé, F., & Koogje, A.J.. Marten Corver en zijn Nederduytsche Schouwburg, Juffrouw Ida 11/1 (april 1985), pp Bouman, A., Nederland orgelland (Leiden 1964). Bourlier, E., Le recueil de cantiques de 1802: Un chapitre de l histoire du chant sacré des Églises wallonnes, Bulletin de la Commission de l Histoire des Églises Wallonnes 2de reeks 4 (1909), pp Bouterse, Jan, Nederlandse houtblaasinstrumenten en hun bouwers (Proefschrift Utrecht 2001). Bouws, Jan, Musiek in Suid-Afrika (Brugge 1946); Die musiekbeoefening aan die Kaap in die Hollandse Kompanjiestyd, Kwartaalblad van die Suid-Afrikaanse Biblioteek 16 (1962), pp Bouws, Jan, Die Musikpflege bei den holländischen Ost- und Westindischen Kompagnien, Die Musikforschung 10 (1957), pp Bovet, Félix, Histoire du psautier des églises reformées (Parijs 1872). Braekman, W.L., Early Flemish broadside ballads in the University Library in Ghent, Quaerendo 2 (1972), pp Braekman, W.L., Dutch black-letter ballads of the sixteenth and seventeenth centuries, Quaerendo 4 (1974), pp Breuker, P.H., It wurk fan Gysbert Japix (Leeuwarden 1989; dissertatie Amsterdam VU). I: Tekst yn facsimile; II. Oerlevering en ôntstaen. Breuker, Ph.H., It Ljouwerter Collegium Musicorum waard oprjochte yn 1593, Ut 'e Smidte 16/1 (1982), p

6 Breuker, Ph.H.,, Nochris oer de oprjochting fan it Collegium Musicorum, Ut 'e Smidte 16/2 (1982), p. 12. Bronsveld, A.W., De Evangelische Gezangen verzameld in de jaren (Utrecht 1917). Bruijn, Kees de, & Spies, Marijke, Vondel vocaal: De liederen van Vondel (Haarlem 1988). Bruin, Kees de, Verstechniek en zang bij de 16e- en 17e-eeuwse psalmvertalingen, De Zeventiende Eeuw 5 (1989), pp Bruin, Martine de, Bevroren boekjes: Een geuzenliedboek van en andere vondsten, in: Veelderhande liedekens (Leuven 1997), pp Bruin, Martine de, Het Wilhelmus tijdens de Republiek, in Nationale hymnen: Het Wilhelmus en zijn buren (Nijmegen/Amsterdam: SUN/Meertens Instituut, 1998; Louis Peter Grijp [redactie]; tevens Volkskundig Bulletin 24/1), pp Dezelfde bundel bevat ook studies over de latere geschiedenis van het Wilhelmus: Louis Peter Grijp, Nationale hymnen in het Koninkrijk der Nederlanden, I: , II: , pp , 74-95, en over de nationale hymnen van België, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Bruinsma, H., The Souterliedekens and its relation to psalmody in the Netherlands (dissertatie University of Michigan, 1949). Bruinsma, H.A., The organ controversy in the Netherlands Reformation to 1640, Journal of the American Musicological Society 7 (1954), pp Bruinsma, H.A., An introduction to Vondel and music, TVNM 31 (1981), pp Buitendijk, W.J.C., Nederlandse strijdzangen ( ) (Culemborg 2/1977). Burney, Charles, Tagebuch einer musikalischen Reise (Hamburg ; drie delen, 311, 272, 314 pp.). Duitse vertaling/bewerking door C.D. Ebeling. De Nederlandse episode in de Dritter Band (Durch Böhmen, Sachsen, Brandenburg, Hamburg und Holland), pp Facsimile-uitgave: Faksimile-Neudruck herausgegeben von Richard Schaal (Kassel 1959). Burney, Charles, An eighteenth-century musical tour in Central Europe and the Netherlands, being Dr. Charles Burney s account of his musical experiences. Edited by Percy A. Scholes (Londen 1959). Burney, Charles, Rijk gestoffeerd verhaal van de eigenlijke gesteldheid der hedendaagse toonkunst, of Karel Burney s... Dagboek van zyne, onlangs gedaane musicale reizen door Frankrijk, Italië en Duitsland (Groningen 1786, 472 pp.; Utrecht 1790). Nederlandse vertaling en bewerking Jacob Wilhelm Lustig: De Nederlandse episode op pp Burney, Charles, Muzikale reizen: Kroniek van het Europese muziekleven in de 18de eeuw. Moderne bewerking van de Nederlandse vertaling uit 1786 (Antwerpen 1991). De Nederlandse episode op pp C Cardaux, Jean-Daniël, Le psautier huguenot chez les imprimeurs néerlandais: Concurrence ou spécialisation? in: Le magasin de l univers (Leiden 1992), pp Catalogus der muziekbibliotheek van D.F. Scheurleer (Den Haag 1893), 567 pp.; Vervolg (Den Haag 1903), 357 pp.; 2de Vervolg (Den Haag 1910), 217 pp. Catalogus der muzijk- en boekwerken toebehoorende aan de Maatschappij: Tot bevordering der Toonkunst (Amsterdam: 1853). Catalogus der muzijk- en boekwerken toebehoorende aan de Maatschappij: Tot bevordering der Toonkunst en hare afdeelingen (Amsterdam: 1859). 6

7 Catalogus van de bibliotheek der Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis [Samengesteld door S.A.M. Bottenheim] (Amsterdam 1919). 274 pp. Catalogus van de bibliotheken der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis. [Samengesteld door H.C. Rogge] (Amsterdam 1884). Supplement Catalogus van de muziekwerken en de boekwerken over muziek, Eerste-Tweede deel, Register (Den Haag 1923, 1924, 1925). Catalogus van de collectie Scheurleer. Charbon, Marie H., Catalogus van de muziekbibliotheek - Deel I - Historische en theoretische werken tot 1800 (Amsterdam 1969). Clement, Albert, Maçonnerie en muziek in de tijd voorafgaand aan de Bataafse Republiek, in: Hef aan! (1997), pp Clement, Albert, Pieter Bustijn, musicyn en organist, TVNM 38 (1988), pp Clement, Albert. Migratie onder musici: Een aspect van het muziekleven in de Noordelijke Nederlanden in de achttiende eeuw, De Achttiende Eeuw 26 (1994), pp Clement, Albert, Aspecten van het muziekleven in Middelburg ten tijde van het stadhouderschap van Willem V ( ), Zeeland 3/2 (1994), pp Clostermann, Annemarie, Niederländische Musikimpressionen aus der Zeit des Wilhelm von Oranien: Auf der Suche nach möglichen Einflusslinien zwischen den Niederlanden und Mitteldeutschland, in: Barockes Musiktheater im mitteldeutschen Raum im 17. und 18. Jahrhundert (Keulen 1994), pp Coppenol, Johan, Leids heelal: Het «Loterijspel» van Jan van Hout (Hilversum 1998). Corver, Maarten, Tooneel-aanteekeningen... in een... brief aan den schrijver van Het leven van Jan Punt (Leiden: Cornelis Heyligert, 1786). Cramer, J., Bijdragen tot de geschiedenis van ons kerklied en ons kerkgezang, Doopsgezinde Bijdragen 40 (1900), pp Crawford, Tim, Constantijn Huygens and the «Engelsche viool», Chelys 18 (1989), pp Curtis, Alan, Dutch harpsichord makers, TVNM 19 (1960), pp Curtis, Alan, Hendrick Speuy and the earliest printed Dutch keyboard music, TVNM 19 (1963), pp Curtis, Alan, Sweelinck s keyboard music (Leiden/Londen, 1969, 2/1972, 3/1987). D Darbellay, Étienne, Giovanni Henrico Albicastro alias Heinrich Weissenburg: Un compositeur suisse au tournant des XVII e et XVIII e siècles, Schweizerische Musikzeitung 116 (1976), pp Aanvulling pp Das, G., De strijd over het orgelgebruik in de protestantse kerken, Stemmen des Tijds (1925), pp Das, G., Orgels en organisten te Arnhem, Bijdragen en Mededeelingen Gelre 28 (1925), pp Davies, Malcolm Musici en de vrijmetselarij in de 18de eeuw: Een inventarisatie, Thoth 49 (1998), pp Davies, Malcolm, Jean-Pierre-Isaaq du Bois ( ), Thoth 51 (2001), pp Davies, Malcolm, Musici in «La Vertu» en negen canons door J.A. Kauchlitz Colizzi, Thoth 50 (2001), pp

8 Davies, Malcolm, The masonic Muse: Songs, music and musicians associated with Dutch freemasonry (Utrecht 2005; dissertatie 2003). De Smet, Monique, La vie du violoniste Jean Malherbe (Olne 1741-Amsterdam 1800), Maître de Chapelle de S.A.S. le Prince d Orange et de Nassau, d après ses lettres inédites (Brussel 1962). De Smet, Monique, La musique à la cour de Guillaume V, prince d Orange ( ) d après les archives de la Maison Royale des Pays-Bas (VNM 1973). Dekhuijzen, T., 350 jaar Venlose componisten (Venlo 1993). Dekker, Alfred, J. Pzn. Sweelinck en zijn collegium musicum, Mens en Melodie 26 (1971), pp Den Haag destijds: Een bundel opstellen over muziek in de hofstad, eindredactie Gert Oost (Den Haag 1998). Dewitte, A., Bonaventura Vulcanius en Philips Marnix van Sint-Aldegonde , in: Album Albert Schouteet (Brugge 1973), pp B. Smilde, It tredde aspekt by de bistudearring fan Gysbert Japiks psalmen, It Beaken 18 (1956), pp ;Oantekeningen op Gysbert Japicx wurken (Bolswart 1966). Dijk, H. van, Panorama van drie eeuwen muziek in Limburg (Leeuwarden/Maastricht 1991). Dirksen, Pieter, The keyboard music of Jan Pieterszoon Sweelinck (VNM 1997). Dirksen, Pieter, Amsterdam, 1698: Cornelis Sweerts houdt een pleidooi voor het gebruik van de eigen taal in de muziek: Zingen in een kleine taal rond 1700, in: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam 2001), p Doedes, J.I., David Mostart, openbaar notaris te Amsterdam, als verbeteraar van het hervormd kerkgezang herdacht, Stemmen voor Waarheid en Vrede 10 (1873), pp Doedes, J.I., De drie ons bekende exemplaren van de «Hymni, ofte Loff-sangen op de Christelijcke feestdagen», Godgeleerde Bijdragen 43 (1869), pp Doedes, J.I., Een vierde exemplaar van de «Hymni, ofte Loff-sangen», Godgeleerde Bijdragen 43 (1869), pp Doedes, J.I., Twee verschillende drukken van «Hymni, ofte Loff-sangen», in 1615 uitgegeven voor de Hervormden van Utrecht, Godgeleerde Bijdragen 43 (1869), pp Doel, Huibrecht G. van den, «Daar moet veel strijds gestreden zijn»: Dirk Rafaelsz Camphuysen en de contraremonstranten: Een biografie (Meppel 1967; dissertatie). Dolk, W., Muzikanten rond 1600: Sprokkels uit Leeuwarder archivalia, Fries Museum Bulletin (december 1993), pp Domp, Joachim, Studien zur Geschichte der Musik an Westfälischen Adelshöfen im XVIII. Jahrhundert (Freiburg CH 1934; dissertatie). Doornink-Hoogenraad, M.M., Een Zutphens organist uit Sweelinck s tijd, TVNM 19 (1963), pp Doove, J.A.F., Van Rhynsburch X Steen = De Voys: Familielaties tussen drie Leidse geslachten, Jaarboekje voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 60 (1968), pp Douen, Orentin, Clément Marot et le psautier huguenot (Parijs ). Of ? <<UB*** Dozy, Ch.M., Aantekeningen uit het archief van Amsterdam, TVNM 2 (1887), pp Dubbe, B., Bijdrage tot de geschiedenis van het muziekleven te Deventer tot het eind van de 18e eeuw, Verslagen en Mededelingen van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 76 (1961), pp Duijzer-van Dijk, B.W. & Duijzer, D., «in der gerechtigheid»: Het Nederlandse volkslied als lied van bevrijding ([Nijkerk] 1995). 8

9 Duits, Henk, Van Bartholomeusnacht tot Bataafse opstand: Studies over de relatie tussen politiek en toneel in het midden van de zeventiende eeuw (Hilversum 1990). Duits, Henk, 11 november 1621: De Amsterdamse kerkeraad stuurt twee afgezanten naar de burgemeesters om te klagen over een opvoering van Samuel Costers Iphigenia in de Nederduytsche Academie, in: Een literatuurgeschiedenis (1993), pp Dunning, Albert, De muziekuitgever Gerhard Fredrik Witvogel en zijn fonds (Utrecht 1966). Dunning, Albert, Joseph Schmitt (Amsterdam 1962). Dunning, Albert, Count Unico Wilhelm van Wassenaer ( ) (Buren 1980). Dunning, Albert, Pietro Antonio Locatelli (Buren 1981), E Eck, Ton van, & Kler, Herman de, Kerkmuziek en haar beoefenaren in de Oud-Katholieke parochie «in t Juffrouw Ida Straatje», in: Den Haag destijds (1998), pp Eeghen, Isabella H. van, Vroege populariteit van het Wilhelmus, Tijdschrift voor Geschiedenis 56 (1941), p Eeghen, Isabella H. van, Zestig jaren Franse Schouwburg (Uit een familie-archiefje), Maandblad Amstelodamum 52 (1965), pp Eeghen, Isabella H. van, De tontine van 1784 ten behoeve van de Franse Schouwburg, Maandblad Amstelodamum 76 (1989), pp (Een tontine is een gemeenschappelijke kapitaalverzameling waarbij uiteindelijk de laatstoverlevende alleenbezitter wordt.) Eemeren, G. van, & Meeus, Hubert, Genres in het ernstige Renaissancetoneel der Nederlanden (Leuven 1988 = Deel 2 na Rens 1977). Eemeren, G. van, Elck raept wat: Inhoudsopgaven van de ernstige Nederlandstalige toneelstukken uit de periode , Deel 1 [ ] (Antwerpen 1991); Deel 2 [ ], met H. Meeus (1994). Eitner, Robert, Holländisches Musik-Lexicon oder Biographisch-bibliographisches Verzeichnis aller Tonkünstler und Schriftsteller über Musik, welche bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts in dem nördlichen Theile der Niederlande gelebt haben. 1868, Inzending op een prijsvraag van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Atb, Handschrift 206-H-32. Elders, Willem, TVNM : A century of musicological contributions surveyed, TVNM 32 (1982), pp Elisabeth s manly courage: Testimonials and songs of martyred Anabaptist women in the Low Countries, edited by Hermina Joldersma & Louis Grijp (Milwaukee WI: Marquette University Press, 2001). Elst, W. van der, De klokken van de Nicolaikerk te Utrecht in hun omgeving, Jaarboekje Oud-Utrecht (1927), pp Elst, W. van der, De klokken van den Domtoren te Utrecht (Amsterdam 1929). Enschedé, J.W., De melodie van het Wilhelmus, Oud-Holland 12 (1894), pp , Enschedé, J.W., De Wilhelmus-melodie in de Gedenck-clanck van Valerius, TVNM 5 (1897), pp Enschedé, J.W., Cornelis de Leeuw, TVNM 7 (1902), pp en (1903), pp Enschedé, J.W., Dertig jaren muziek in Holland ( ) (Haarlem 1904). Enschedé, J.W., Is Philips van Marnix de dichter van het Wilhelmus? TVNM 7 (1904), pp Enschedé, J.W., Vier psalm-orgelboeken ( ), TVNM 8 (1905), pp

10 Enschedé, J.W., Biografische aantekeningen over musici door J.W. Lustig, organist van de Martinikerk te Groningen (1762), TVNM 8 (1906), pp Enschedé, J.W., Twee Wilhelmus-noteeringen uit de achttiende eeuw, TVNM 9 (1914), pp Enschedé, J.W., De orgelconcerten van den abt Vogler in de Nederlanden , Oud-Holland 38 (1920), pp Enschedé, J.W., Haarlem en de muziek van 1700 tot 1850 (Haarlem 1920). Essential (The) guide to Dutch music: 100 Composers and their wroks, Jolande van der Klis (ed.) (Amsterdam 2000). Engelse vertaling van Het HonderdComponistenBoek. Estié, P., De psalmberijmingen van de Nederlandse lutherse gemeenten, in: Psalmzingen (1991), pp F Feith, H.O., Muzikanten en de beoefening der muziek in Groningen, Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde, inzonderheid van de Provincie Groningen 2 (1865), p Felix Meritis (Amsterdam 1987). Fellerer, Karl Gustav, Musikalische Beziehungen zwischen den Niederlanden und Deutschland im 17. Jahrhundert, in: Kongress-Bericht Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft Utrecht 1952 (Amsterdam 1953), pp Fellerer, Karl Gustav, Musikbeziehungen zwischen den nördlichen Niederlanden und dem Reich im 18. Jahrhundert, TVNM 30 (1980), pp Fleurkens, Anneke, Stichtelijke lust: De toneelspelen van D.V. Coornhert ( ) als middelen tot het geven van morele instructie (Hilversum 1990). Fransen, J., Les comédiens français en Hollande au XVII e et au XVIII e siècles (Paris 1925). Free, Coen, Willem van Oranje, s-hertogenbosch en de dichter van het Wilhelmus ( s-hertogenbosch 1997). G Gaillard, André, Essai sur le rapport des sources mélodiques des «Pseaumes cinquante» de Jean Louis (1555) et des «Souterliedekens» (Anvers 1540), in: Kongress-Bericht Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft Utrecht 1952 (VNM 1953), pp Geelen, Albert van, Deutsches Bühnenleben zu Amsterdam in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts (Nijmegen Geer, L. de, Ontstaan, invoering en ontvangst van den Evangelischen Gezangenbundel in de Nederduitsch Hervormde Kerk (Groningen 1902). Geesink, M.S., De keuze van het repertoire bij de Amsterdamse Schouwburg, De Zeventiende Eeuw 6 (1990), pp Gemert, E.M.P. van, Tussen de bedrijven door? De functie van de rei in Nederlandstalig toneel (Proefschrift Utrecht 1990; Deventer 1990). Genfer (Der) Psalter, und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden, Janhrhundert, herausgegeben von Eckhard Grunewald, Henning P. Jürgens und Jan R. Luth (Tübinger: Niemeyer, 2004). 10

11 Gessel, Jeroen van, «Een vaderland van goede muziek»: Een halve eeuw Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst ( ) en het Nederlandse muziekleven (Dissertatie Utrecht, 2001). Geuzenliedboek (Het) naar de oude drukken, uit de nalatenschap van E.T. Kuiper uitgegeven door P. Leendertsz. (2 delen; Zutphen ). Gierveld, Arend Jan, Het Nederlandse huisorgel in de 17de en 18de eeuw ([Utrecht]: VNM, 1977). Gierveld, Arend Jan, The harpsichord and clavichordin the Dutch Republic, TVNM 31 (1981), pp Gierveld, Arend Jan, Het klavierinstrument in openbaar bezit in de eerste eeuw van de Republiek ( ), De Zeventiende Eeuw 6 (1990), pp Giskes, Johan H., Tweehonderd jaar bouw van strijkinstrumenten in Amsterdam ( ), Jaarboek Genootschap Amstelodamum 79 (1987), pp Giskes, J.H., Venetiaanse muziek in zeventiende-eeuws Amsterdam, in Amsterdam: Venetië van het Noorden (Den Haag 1991), pp Gleich, Clemens von, Pianofortes uit de Lage Landen (Den Haag 1980). Gras, Henk, De geschiedenis van de Rotterdamse schouwburg is die van het Nederlands toneel, Holland 32 (2000), pp Gras, Henk, Political and cultural differentiation in the pre-revolutionary era in the Dutch Republic (ca ): Opera and Concert Audiences in Rotterdam, TVNM 57 (2007), pp Gregoir, Edmond G.J., Biographie des artistes-musiciens néerlandais des 18 e et 19 e siècles et des artistes étrangers résidant ou ayant résidé en Néerlande, à la même époque (Antwerpen 1864). Grijp, Louis Peter, «Fussbank»: Strophenvergleichung als heuristisches Verfahren, geprüft an einigen deutschen Barockliedern nach holländischen Mustern, in: Studien zum deutschen weltlichen Kunstlied des 17. und 18. Jahrhunderts (Amsterdam 1992), pp Grijp, Louis Peter, «Voetenbank»: Een methode om melodieën te zoeken bij liedteksten, beproefd op de reien in de Geeraerdt van Velsen van P.C. Hooft (1613), TVNM 34 (1984), pp Grijp, Louis Peter, Op zoek naar de melodieën voor de reien van Geeraerdt van Velsen, De Zeventiende Eeuw 3 (1987), pp Grijp, Louis Peter, De fascinatie van de Souterliedekens, Tijdschrift voor Oude Muziek 9 (1994), pp Grijp, Louis Peter, Dutch music in the Golden Age, in: Music and painting in the Golden Age (Den Haag/Zwolle 1994), pp Grijp, Louis Peter, The souterliedekens by Gherardus Mes (1561), an enigmatic pupil of Clemens non Papa, and popular song of the mid-sixteenth century, in: From Ciconia to Sweelinck: Donum natalicium Willem Elders (Amsterdam, 1994), pp Grijp, Louis Peter, Van geuzenlied tot Gedenck-clanck, Eerste deel: Het geuzenliedboek in de Gouden Eeuw, Tweede deel: De receptie van geuzenliederen, in het bijzonder in de contrafactuur, De Zeventiende Eeuw 10 (1994), pp , Grijp, Louis Peter, & Meeus, Hubert, Muziek op het toneel van de Gouden Eeuw: Eerste vruchten van een Vlaams-Nederlands samenwerkingsproject, in: Kort tijt-verdrijf: Opstellen over Nederlands toneel (vanaf ca. 1550) aangeboden aan Mieke B. Smits-Veldt (Amsterdam 1996), pp Grijp, Louis Peter, A different flavour in a psalm-minded setting: Dutch mennonite hymns from the sixteenth and seventeenth centuries, in: From martyr to muppy (Amsterdam 1994), pp Grijp, Louis Peter, Zingen in een kleine taal: De muzikale taalkeuze van Nederland, Volkskundig Bulletin 21 (1995 = Zingen in een kleine taal: De positie van het Nederlands in de muziek, onder redactie van Louis Peter Grijp), pp

12 Grijp, Louis Peter, Muziek voor Munster: Muziek en liederen ter gelegenheid van de Vrede van Munster, De Zeventiende Eeuw 13 (1997), pp Grijp, Louis Peter, De muzikale reconstructie van de Gouden Eeuw, De Zeventiende Eeuw 14 (1998), pp Grijp, Louis Peter, Das Gesang der Geusen, in: Krieg und Kultur (Münster 1998), pp Grijp, Louis Peter, Van Hadewich tot Hazes (Oratie Utrecht ). Groot, Hans de, Bibliografie van in Nederland verschenen 18de- en 19de-eeuwse toneeltijdschriften, Scenarium 4 (1980), pp Groot, Simon, De liederen in de Nederlandsche Gedenck-clanck van Adriaen Valerius, TVNM 51 (2001), pp Grootes, E.K., De ontwikkeling van de literaire organisatievormen tijdens de zeventiende eeuw in Noord- Nederland, De Zeventiende Eeuw 8 (1992), pp Grootes, E.K., Nieuweboer, E.C.J., Weel, H. van der, Hoofdstuk 11: Letterkunde en muziek, in Deugd boven geweld (1995), pp Grote (De) of Lebuïnuskerk te Deventer: De Dom van het Oversticht veelzijdig bekeken (Utrecht 1992). Gunning, J.H., De gezangenkwestie in de Nederduitsch Hervormde Kerk (Utrecht 1910). H Haagse (Het) muziekleven in de 17e en 18e eeuw. Catalogus tentoonstelling Gemeentemuseum s- Gravenhage Haan, P. de, Hogendoorn, W., Hoks, J.A.P., Kaaij, W.A. van der & Lucassen, E.H.L., Een Rotterdamse koopman en zijn repertoirelijst ( ), Scenarium 8 (1984), pp Haar, J. van der, Schatkamer van de gereformeerde theologie in Nederland (ca ) (Houten 1996). Haas, Anna S. de, Het repertoire van de Amsterdamse Schouwburg (Maastricht 2001). Haasnoot, Leendert, Leven en werken van Pieter Hellendaal ( ) (Dissertatie Amsterdam 1983). Hardenberg, H., Halen... zakken (Den Haag, 1976), met hoofdstuk over het afscheid van Rosette Baptiste. Hartmann, A., Oorsig van musiek in Suid-Afrika, (proefschrift Witwatersrand 1947). Hasper, H., Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst, verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk: Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek (2 delen; Den Haag ). Hasselt, Luc van, Heeft Vivaldi in 1738 Amsterdam bezocht? Mens en Melodie 32 (1977), pp Haverkorn van Rijsewijk, P., De oude Rotterdamsche schouwburg (Rotterdam 1882). Heel, D. van, & Knipping, B., Van schuilkerk tot zuilkerk (Amsterdam 1941). Heeres, Marianne, De Amsterdamse Schouwburg als operatheater tussen 1774 en 1795 (Doctoraalscriptie Muziekwetenschap, Utrecht Heeroma, K., Camphuysen en zijn Stichtelycke Rymen, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 68 (1951), pp Hef aan! Bataaf! Beschouwingen over muziek en muziekleven in Nederland omstreeks 1795, onder redactie van Paul van Reijen (Alphen aan den Rijn: Canaletto/Repro-Holland, 1997). Onder meer vijf opstellen, waarvan de volgende met een algemeen karakter: Wijnand W. Mijnhardt, Van vrijmetselaarsloge tot 12

13 Maatschappij Toonkunst, pp ; Nicolle Klinkeberg, Verenigd door de klanken der muziek alleen? pp Hegge Zijnen, B.A.J. van, De klokken van den Utrechtsen Dom, Jaarboekje Oud-Utrecht (1925), pp Heijden Th.C.J. Vander, & Boheemen, F.C. van, Met minnen versaemt: De Hollandse rederijkers vanaf de Middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw: Bronnen en bronnenstudies (Delft 1999). Heije, J.P., «Den singende swaen», in: Bouwsteenen 2 (1874), pp Heijting, W., Het gereformeerde psalmboek en het boekenbedrijf, in: Psalmzingen (1991), pp Hellwald, Ferdinand von, Geschichte des holländischen Theaters (Rotterdam 1874). Helmer, G.J., Den gheestelijcken nachtegael: Een liedboek uit de zeventiende eeuw (Dissertatie Nijmegen 1966). Henkys, Jürgen, Die deutsche Neutextierung des Genfer psalters durch Matthias Jorissen (1798): Hymnodiches Erbe und Geist der Zeit, in: Der Genfer Psalter (2004), pp Heuvel, Dick van, Instrumentale muziek van componisten in de Nederlanden tussen circa 1780 en circa 1813: De klank is koning of de strijd tussen dilettant en muzijkmeester, in Hef aan! (1997), pp Heuvel, Dick van, Amsterdam, 22 maart 1792: «Felix Meritis» organiseert een herdenkingsconcert voor de overleden dirigent Joseph Schmitt: Het Amsterdamse concertleven rond 1800, in: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam 2001), pp Heuvel, Dick van, De koor- en orkestbezetting bij de inwijding van het «Felix Meritis»-gebouw in 1788, TKVNM 55 (2005), pp Heye, J.P., Caecilia-concert te Arnhem, in Bouwsteenen 3 ( ), pp Hillman, Johannes, Ons theater (2 delen; ). Historie van den Amsterdamschen Schouwburg (Amsterdam: Gerrit Warnars en Petrus den Hengst, 1772). [Jan Fokke] [of Myndert de Boer?], Editie Den Haag Hoeffer, F.A., Klokkenspellen te Rotterdam, Rotterdamsch Jaarboekje (1892), pp Hoeffer, F.A., Aantekeningen betreffende de klokkenspelen van Middelburg, Archief: Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 8 (1902), pp Hofman, B., Liedekens vol gheestich confoort: Een bijdrage tot de kennis van de zestiende-eeuwse schriftuurlijke lyriek (Hilversum 1993; dissertatie Utrecht). Hofman, E., Nieuw licht op het Wilhelmus en zijn dichters (Zoetermeer 1996); Nieuwe wegen in het Wilhelmusonderzoek, Transparant 8/2 (1997), pp Hollweg, W., Geschichte der evangelischen Gesangbücher vom Niederrhein im Jahrhundert (Gütersloh 1923, reprint Hildesheim 1971). HonderdComponistenBoek (Het): Nederlandse muziek van Albicastro tot Zweers. Onder redactie van Pay- Uun Hiu en Jolande van der Klis (Haarlem/Hilversum 1997). Met twintig bijdragen over componisten uit de periode Honders, A.C., «Zo doe Hij ook aan mij...»: De psalmberijming van Datheen (1566) en de staatsberijming (1773), in: Psalmzingen (1991), pp Honig, J.J., Het gezangboek der gemeente te Balk voor 1854, Doopsgezinde Bijdragen 27 (1887), pp Hoogewerff, G.J., Joannes Stalpart van der Wielen: Zijn leven en keur uit zijne lyrische gedichten (Bussum 1920). 13

14 Hoop Scheffer, J.G. de, Korte geschiedenis van het kerkgezang onder de Doopsgezinden hier te lande; met naamlijsten van de dichters der onderscheidene bundels, thans nog bij hen in gebruik, Doopsgezinde Bijdragen 5 (1865), pp Hul, Dick van den, Klokkenkunst te Utrecht tot 1700: Met bijzondere aandacht voor het aandeel hierin van Jhr. Jacob van Eyck (Utrecht/Zutphen 1982 = Stichtse Historische Reeks 8 = Muziekhistorische Monografieën 9). Hummelen, W.M.H., De sinnekens in het rederijkersdrama (Groningen 1958). Hummelen, W.M.H., Inrichting en gebruik van het toneel in de Amsterdamse Schouwburg van 1637 (Amsterdam 1967); 1637: Jacob van Campen bouwt de Amsterdamse Schouwburg: Inrichting en gebruik van het toneel bij de rederijkers en in de Schouwburg, in: Een theatergeschiedenis (1996), pp Hummelen, W.M.H., Repertorium van het rederijkersdrama, 1500-ca (Assen 1968). Hunningher, B., De Amsterdamse Schouwburg van 1637: Type en karakter, Nederlandse Kunsthistorische Jaarboek 9 (1958), pp Hüsken, W.N.M., Noyt meerder vreucht: Compositie en structuur van het komische toneel in de Nederlanden voor de renaissance (Deventer 1987). Hutschenruyter, Wouter, Heeft te Rotterdam een Collegium musicum bestaan? Nieuwe Rotterdamsche Courant (juli 1919). I Intorno a Locatelli, a cura di Albert Dunning (Lucca 1995). Iperen, Josua van, Kerkelyke historie van het psalm-gezang der Christenen... Eerste-Tweede deel (Amsterdam: Weduwe Loveringh en Johannes Allard, ). J Jansen, W.P.H., «Den singende swaen», TVNM 3 (1890), pp Aanvulling: Kleine nalezing over Willem de Swaen en zijn zangboek in TVNM 4 (1893), PP Janssens-Aerts, C., Het geestelijk liedboek in de zuidelijke Nederlanden ( ), Ons Geestelijk Erf 38 (1964), pp Jespers, Frans P.M., De Noordnederlandse gregoriaanse zangboeken, Gregoriusblad 110 (1986), pp Jespers, Frans P.M., «Het loflyk werk der Engelen»: De katholieke kerkmuziek in Noord-Brabant van het einde der zeventiende tot het einde der negentiende eeuw (Tilburg 1988), vooral pp Johansson, Cari, J.J. & B. Hummel (3 delen; Stockholm 1972). Jonckbloet, W.J.A. & Land, J.P.N., Musique et musiciens au XVII e siècle: Correspondance et oeuvre musicales de Constantin Huygens (Leiden 1882) Jong, J.L. de, Lzn, It Ljouwerter Collegium Musicorum yn de 17e ieu, It Beaken 22 (1960), pp Jong, Rinus de, Lehr, André, & Romke de Waard, De zingende torens van Nederland (Zutphen ; heruitgave Zutphen 1990-). Joseph Th. Müller, Hymnologisches Handbuch zum Gesangbuch der Brüdergemeine (Hernhut 1916). 14

15 K Kahleys, Rainer, Conrad Friedrich Hurlebusch ( ) (Frankfurt 1984). Kalff, S., Oude muziekcolleges I-II-III, Caecilia en De Muziek 83/13 (1926a), pp ; pp , Karstkarel, G.P., Nassause sporen in Leeuwarden: Hofstad Leeuwarden van 1587 tot 1765, Oranje- Nassaumuseum Jaarboek ( ), pp ; II: De Prinsenstallen en het orgel in de Waalse Kerk, (1987), pp ; III: De grafkapel, gestoeltes, gedenkstenen, de Prinsentuin en Mariënburg, (1989), pp Kat, A.I.M., De geschiedenis der kerkmuziek in de Nederlanden sedert de Hervorming (Hilversum 1939). King, Richard G., Handel s travels in the Netherlands in 1750, Music and Letters 72 (1991), pp King, Richard G. & Willaert, Saskia, Giovanni Francesco Crosa and the first Italian comic operas in London, Brussels and Amsterdam, , Journal of the Royal Musical Association 118 (1993), pp King, Richard G., The Riehman family of court musicians, TVNM 44 (1994), pp King, Richard G., Anne of Hanover and Orange ( ) as patron and practitioner of the arts, in: Queenship in Britain : Royal patronage, court culture and dynastic politics, edited by Clarissa Campbell Orr (Manchester 2002), pp Kist, F.C., De toestand van het protestantsche kerk-gezang in Nederland, benevens de middelen tot deszelfs verbetering (Utrecht 1840). Kist, F.C. [& J.J. Dodt van Flensburg], De geschiedenis der muzijk te Utrecht van het jaar 1400 tot op onze tijd, Toestand der muzijk te Utrecht gedurende de zestiende eeuw, Caecilia 6 (1849), pp , ; Toestand der muzijk in Utrecht gedurende de zeventiende eeuw, 8 (1851), pp , 9 (1852), pp. 33-6, 57-59, , Geheel chronologisch, jaar voor jaar opgezet, uit archiefbronnen. Laatste aflevering loopt tot en met Kleerkoper, M.M., Een zeldzame uitgave der Souterliedekens in het British Museum te Londen, Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen 4 (1906), pp Kleij, W.D. van der, & Zwart, W.H., Orgels en organisten in Kampen (Kampen 1995). Kler, Herman de, Zeven eeuwen orgels in Den Haag (Alphen a/d Rijn 1987). Kler, Herman de, Een Haags spiegelbeeld van de geschiedenis van het orgelspel en gemeentezang, Het Orgel 96/6 (2000), pp Klerk, Jos de, Muzikale speurtochten in Haarlems historie (Haarlem 1960). 80 pp. Bundeling van krantenartikelen over onderwerpen uit de Haarlemse muziekgeschiedenis. Klerk, Jos de, Haarlems muziekleven in de loop der tijden (Haarlem 1965). 365 pp. Het standaardwerk over Haarlemse muziekgeschiedenis; pp over de 17de en 18de eeuw. Klinkeberg, Nicolle, Liefhebbers en meesters: Een samenspel tot bevordering der toonkunst , Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 22 (1999), pp Klinkeberg, Nicolle, Den Haag, 23 juni 1795: In de Grote Kerk in Den Haag wordt ter gelegenheid van de alliantie met Frankrijk «Het musicaalsche Oorlogs Theater» van M.J. von Böhm uitgevoerd: Muziek bij de Bataafse Revolutie en in de Franse tijd, in: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam 2001), pp Klinkend geloof: Uit de geschiedenis van het Nederlandse kerkelijk en geestelijk lied (Den Haag 1978). 15

16 Knetsch, F.R.J., Driemaal is scheepsrecht: De invoering van nieuwe psalmberijmingen in het gereformeerd protestantisme in Nederland, in: Psalmzingen (1991), pp Köchel, Ludwig von, Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amade Mozarts, Dritte Auflage, bearbeitet von Alfred Einstein. (Ann Arbor MI 1947), pp : werken gecomponeerd in de Republiek. Komter-Kuypers, Aafke, Muzyk yn Fryslân oant 1800 (Bolsward 1953). Koogje, Adriana J. & Boulangé, F., Muziek en toneel aan het hof van Willem V, Spiegel Historiael 21 (1986), pp Koogje, Adriana J., Le théâtre français de La Haye (Proefschrift Utrecht 1987). Koogje, Adriana J., Luisa Rosa Todi: Beknopte biografie aangevuld met gegevens over haar verblijf in Den Haag in 1790 op uitnodiging van stadhouder Willem V en prinses Wilhelmina, Oranje-Nassau Museum Jaarboek (1991), pp Koogje, Adriana J., Répertoire du Théâtre français de La Haye, , Studies on Voltaire and the eighteenth century 327 (1995), pp Kooiman, W.J., Luther s kerklied in de Nederlanden (Amsterdam 1943). Kooiman, W.J., Luther s kerkliederen in Nederland I, Musica sacra ( ), pp Koole, Arend, Leven en werken van Pietro Antonio Locatelli da Bergamo (Amsterdam 1949). Koole, Arend, Een kinderopera te Amsterdam in de 18e eeuw, Mens en Melodie 7 (1952), pp Kossmann, E.F., Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de 17 e en 18 e eeuw (Den Haag 1915). Kossmann, Fr. Refereynen en liedekens op losse bladen en Geuzenliederen, Het Boek 15 (1926), pp , Kossmann, Fr., Onuitgegeven gedichten van Anna Roemers Visscher, Oud-Holland 41 (1923), pp , , , Koster, Simon, Van schavot tot schouwburg: Vijfhonderd jaar toneel in Haarlem (Haarlem 1970). Kuyper, W., De publieke schouwburg aan de Oude Vest te Leiden, Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 73 (1973), pp L Lamberts Hurrelbrinck, L.H.J., Beknopt overzicht der geschiedenis van het Leidsch tooneel (Leiden 1890). Lambooy, Th.P.A., Leeuwarden musiceert: Anderhalve eeuw muziekleven in de Friese hoofdstad (Leeuwarden 1974). Het eerste hoofdstuk, pp behandelt de periode Lange, C. de, Het koor van de Mozes, Ons Amsterdam 18 (1966), p Lange, C. de, Van schuilkerk tot zuilkerk, Amstelodamum 58 (1971), pp Lasocki, David, Johann Christian Schickhardt (ca ), TVNM 27 (1977), pp Leaver, Robin A., Goostly psalmes and spirituall songes : English and Dutch metrical psalms from Coverdale to Utenhove Oxford: Clarendon Press, Leendertsz, P., Jr., Het Wilhelmus van Nassouwe met verklaring en historische toelichting (Zutphen 1925). Leendertse, M.J., Valerius «Gedenck-clanck» (Amsterdam 1930). 16

17 Leeuw, G. van der, Beknopte geschiedenis van het kerklied. Met medewerking van K.Ph. Bernet Kempers. (Groningen/Batavia, 1939, 2/1948). Leeuwe, H.H.J. de, De brand van de Amsterdamse Schouwburg, Spiegel Historiael 9 (1974), pp ; 11 mei 1772: Brand in de Amsterdamse Schouwburg: Reacties hierop en de veiligheid van schouwburgen, in: Een theatergeschiedenis der Nederlanden (1996), pp Leeuwe, H.H.J. de, Amsterdam, 11. Mai 1772: Die Schauburg brennt! in: Festschrift H.A. Frenzel: Bühnenformen (Berlijn 1974), pp Leeuwen, Charles van, Delft, 25 december 1630: De kloppen van het Bagijnhof zingen kerstliederen rondom het sterfbed van pastoor Stalpart van der Wiele: Zang als geestelijk wapen van de Contrareformatie, in: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam 2001), pp Leeuwen, Charles van, Hemelse voorbeelden: De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele (Nijmegen 2001; dissertatie Utrecht). Lehmacher, Heinrich, Zur Geschichte der Musik am Hofe zu Nassau-Weilburg (Dissertatie Bonn, 1916). Lehr, André, & Besemer, J.W.C., Zingende torens: Gelderland en Limburg, fotografie G.Th. Delemarre (Deventer 1990). Lehr, André, Truyen, Wim & Huybens, Gilbert, Beiaardkunst in de Lage Landen (Tielt B 1991). Ook in het Engels als The art of the carillon in the Low Countries (Tielt B 1991). Lehr, André, & Besemer, J.W.C., Zingende torens: Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel (Deventer 1994). Lehr, André, Van paardebel tot speelklok: De geschiedenis van de klokgietkunst in de Lage Landen (Zaltbommel 1967). Lenselink, Samuel Jan, De dichter van het Wilhelmus, Levende Talen (1948), pp Lenselink, Samuel Jan, Marnix en het Wilhelmus, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 67 (1950), pp Lenselink, Samuel Jan, Het Wilhelmus, een andere interpretatie, Nieuwe Taalgids 57 (1964), pp Lenselink, Samuel Jan, De Nederlandse hymnologie in internationaal perspectief, in: In navolging: Opstellen voor C.C. de Bruin = Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 56/1 (1975), pp Lenselink, Samuel Jan, De Nederlandse psalmberijmingen in de 16e eeuw van de souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk (Assen 1959; dissertatie Utrecht). Lenselink, Samuel Jan, Les pseaumes de Clément Marot: Édition critique du plus ancien texte... accompagnée du text définitive de 1562 et précédée d une étude (Assen 1969). Lenselink, Samuel Jan, De profundis: Psalm 130 in honderd berijmde bewerkingen van de veertiende eeuw tot 1986 (Amsterdam 1991). Lesure, François, Bibliographie des éditions musicales publiées par Estienne Roger et Michel-Charles le Cène (Amsterdam, ) (Parijs 1969). Levelt, H., Een Bergen-op-Zoomsch collegium musicum in de 18e eeuw, Sinte-Geertruydtsbronne 13 (1936), pp. 2-6, Liederen (De) uit Valerius Nederlandtsche Gedenck-clanck, verzorgd door K.Ph. Bernet Kempers, met aanteekeningen van C.M. Lelij (Rotterdam 1942). Lieffering, Aldo, Aangenaam vermaak en publiek vertoon: Het hof en het Haagse muziek- en theaterleven in de 18de eeuw, in: Den Haag destijds 1998, pp Lieffering, Aldo, De The French Comedy : Opera, drama, and the stadholder court in The Hague urban culture (KVNM 2007). 17

18 Lievense, Willy, De familie Mozart op bezoek in Nederland: Een reisverslag (Hilversum 1965). Lievense, Willy, Beroemde musici aan het hof van de stadhouders Willem IV en Willem V (Buren 1985). Lingbeek-Schalekamp, C., Overheid en muziek in Holland tot 1672 (Rotterdam: Block & Flohr, 1984). Lingbeek-Schalekamp, C., De verhouding overheid-musicus in Rotterdam tot 1672, Rotterdamsch Jaarboekje (1988), pp Loewenberg, Alfred, Early Dutch librettos and plays with music in the British Museum (Londen 1947). Loontjens, R.A.M., Inventaire des archives de Honoré de Pontèves, comte de Tournon, surnommé Clairville, directeur de théâtre à Maastricht (Maastricht 1974). Luth, Jan R., «Daer wert om t seerste uytgekreten...»: Bijdragen tot een geschiedenis van de gemeentezang in het Nederlandse Gereformeerde protestantisme (Kampen 2/1986;. dissertatie Groningen). Luth, Jan R., Een bron over de gemeentezang uit het begin van de 17e eeuw, Jaarboek voor Liturgie- Onderzoek 5 (1989), pp Luth, Jan R., Psalmzingen in het Nederlandse gereformeerde protestantisme sinds de zestiende eeuw, in: Psalmzingen (1991), pp Luth, Jan R., Den Haag, 19 juli 1773: De commissie voor de nieuwe psalmberijming gaat in optocht van het Mauritshuis naar de Staten Generaal om verslag uit te brengen van haar werkzaamheden: Psalmgezang en orgelspel in de Hervormde Kerk, in: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam 2001), pp Luth, Jan R., en B. Smilde, De melodieën van het Geneefse psalter, in Psalmzingen (1991), pp Luth, Jan R., Gemeindegesang in den Niederlanden im 16. Jahrhundert, in: Der Genfer Psalter (2004), pp Luth, Jan R., Gemeindegesang und Orgelbegleitung in den Niederlanden im 18. Jahrhundert, in: Der Genfer Psalter (2004), pp M Mak, J.J., De rederijkers (Amsterdam 1944). Mak, J.J., Uyt jonsten versaemt (Zwolle 1957). Mak, J.J., Rhetoricaal glossarium (Assen 1959). Maljaars, A. & Lenselink, S.J., Het Wilhelmus: Een bibliografie (Den Haag 1993). Zo compleet mogelijke bibliografie. Maljaars, A., Het Wilhelmus: Auteurschap, datering en strekking: een kritische toetsing en nieuwe interpretatie (Kampen 1996). Matter, Freek, Twee eeuwen psalmzingen in de N.H. Kerk ( ), Het Orgel 65 (1969), pp , , ; 66 (1970), pp , 53-63, , , Matter, Freek, «Als oft het tot noch toe quaet ware geweest...»: De gereformeerde kerkzang en de afkeer van verandering, Spiegel Historiael 22 (1987), pp Mazure, Jo, Nicolaas Barth ( ): A contribution to the history of music in Rotterdam, TVNM 28 (1978), pp Meer, J.H. van der, Benedictus a Sancto Josepho van de Orde der Carmelieten ( ), TVNM 18 (1958), pp Meeus, Hubert, Repertorium van het ernstige drama in de Nederlanden (Leuven 1983). 18

19 Meijer, Johan, De Heere, Datheen and Marnix: Three Dutch Versifiers of the Genevan Psalter, in: Der Genfer Psalter (2004), pp Meilink-Hoedemaker, Laura J., Luidklokken en speelklokken in Delft. Een cultuur-historische studie over een Nederlands erfgoed (Dissertatie Utrecht 1985). 268 pp. Mensink, B.A., J.B. Stalpart van der Wiele: Advocaat, priester en zielzorger (Bussum 1958). Merens, A., Het muziekcollege te Hoorn, Jaarboek van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland [= West-Frieslands Oud en Nieuw] 14 (1940), Mey, P.J. de De orgels en organisten van de St. Nicolaaskerk te Kampen voor en tijdens de Reformatie, Verslagen en Mededelingen Overijssels Regt en Geschiedenis 57 (1940),... <<< Meyer, E.H., Die Vorherrschaft der Instrumentalmusik im niederländischen Barock, TVNM 15 (1936), pp , en 15 (1939), pp Miller, James Ross, Calvin and the reformation of church music (dissertatie Claremont CA 1971) Minderhout, Sandra, Het Sint Caecilia-Concert te Arnhem: Scriptie Muziekwetenschap, Utrecht Möller, Max, The violin-makers of the Low Countries (Amsterdam 1955). Mozart in België: Een wonderkind op reis door de Zuidelijke Nederlanden, , onder leiding van Fons de Haas en Irène Smets (Antwerpen: Mercatorfonds, 1990). Mudde, Willem, Het evangelisch-luthers gezangboek I, Musica sacra ( ), pp Mudde, Willem, Het kerklied van luthersen huize, muzikaal bezien, in: Compendium (2/1978), pp Musique (La) en Belgique du Moyen Age à nos jours (Brussel 1950). Musique (La) en Wallonie et à Bruxelles (2 delen; [Brussel] ). Muziekgeschiedenis (Een) der Nederlanden, onder hoofdredactie van Louis Peter Grijp (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001). De hoofdstukjes 25 tot 53 (pp ) bestrijken de periode , maar een aantal daarvan betreft de Zuidelijke Nederlanden. Muzikale documenten uit twee eeuwen ( ) in de bibliotheek van het Instituut voor Muziekwetenschap der Rijksuniversiteit te Utrecht: Catalogus ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan - Musical documents from two centuries ( ) in the library of the Utrecht Institute of Musicology: A catalogue edited on the occasion of its fiftieth anniversary (Buren NL 1980). Muzyk yn Fryslân: Aspekten fan it Fryske muzyklibben juster en hjoed, ûnder redaksje fan Hans P. Algra, Hugo Lingmans, Theo P.A. Lambooij, Bernard Smilde, einredaksje Beart Oosterhaven (Leeuwarden 1996). N Nederlandsch muziekleven , voorbericht H.E. van Gelder (Den Haag 1936). Catalogus van een tentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum, in het totaal 737 nrs., pp. Nehlsen, Eberhard, Wilhelmus von Nassauen: Studien zur Rezeption eines niederländischen Liedes im deutschsprachigen Raum vom 16. bis 20. Jahrhundert (Münster 1993). Nehlsen, Eberhard, Het Wilhelmus over de grens, in Nationale hymnen (1998), pp Nie, Alwine de (met medewerking van Maria Angad Gaur), Dansen in de hoogste Haagse kringen: Dans en muziek ten tijde van de stadhouders prins Willem III en prins Willem IV, in Den Haag destijds (1998), pp Niemöller, Ursula, Carl Rosier ( ) (Keulen 1957). 19

20 Nieuw geuzenlied-boek, waarin begrepen is den gantschen handel der Nederlanden, beginnende anno 1564 uit alle oude geuzenlied-boeken bijeenverzameld, uit verschillende uitgaven opnieuw bijeenverzameld door H.J. van Lummel (Utrecht 1874). Tekstuitgave van 223 liederen. Nieuwkoop, Hans van, & Vis, G.N.M., Het Alkmaarse koororgel van Jan van Covelens en zijn bespelers tot 1630, in: Glans en glorie van de Grote Kerk (Alkmaar 1996), pp Nieuwkoop, Hans van, Haarlemse orgelkunst van 1400 tot heden: Orgels, organisten en orgelgebruik in de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem (Utrecht 1988 = Muziekhistorische Monografieën 11). Noske, Frits R., Het Nederlandse kinderlied in de achttiende eeuw, TVNM 19 (1963), pp Behandelt zettingen van de Proeve van kleine gedichten voor kinderen van Hieronymus van Alphen door Graf, Ruloffs en Rüppe. Noske, Frits R., Huygens de musicus: Enkele aspecten, in: Veelzijdigheid als levensvorm (Deventer 1987), pp Noske, Frits R., Sweelinck (Oxford 1988). Noske, Frits R., Music bridging divided religions (2 delen; Wilhelmhaven: Noetzel, 1989 = Paperbacks on Musicology 10). O Oey-de Vita, E., & Geesink, M., Academie en Schouwburg: Amsterdams toneelrepertoire (Amsterdam 1983). Oost, Gert, De edele zangkunst, in Hef aan! (1997), pp Over zangmuziek uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Oost, Gert, Storm en drang tot muzikale verbeelding: Illustratieve muziek in de Nederlanden rond 1799, Holland 32 (2000), pp Oost, Gert, Den Haag, 1764: Christian Ernst Graf vraagt in een lange brief op rijm verhoging van zijn traktement als hofcomponist: Oranje en de muziek, in: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam 2001), p Oosterhof, A.P., De stadsmuziek, in: Leeuwarden (Leeuwarden 1935), pp Oranje en de Muziek - Music and the House of Orange. Tentoonstelling Amsterdam, Koninklijk Paleis, Met gelijknamige catalogus door Gert Oost en Fieke Julius, met 2 CDs. Orgelbeschrijvingen door Georg Hendricus Broekhuyzen Senior (handschrift ca ) zijnde een vervolg en verdere uitbreiding van de dispositieverzamelingen van Joachim Hess (1774) en Nicolaas Arnoldi Knock (1788), uitgave verzorgd en ingeleid door Arend Jan Gierveld (Deel 1: A-K, 2: L-Z; Amsterdam: VNM, 1986 = Bouwstenen 4-5). Oud-Nederlandsche liederen uit den «Nederlantschen gedenck-clanck» van Adrianus Valerius (1626), met toelichting en klavierbegeleiding van A.D. Loman (Utrecht 1871). Tweede, vermeerderde druk in samenwerking met J.C.M. van Riemsdijk. (Uitgave 2 van de Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis) Ouwens, Koenraad, Psalmzang in de oud-katholieke traditie, in: Psalmzingen (1991), pp Ouwens, Koenraad, Het stukjesboek Missen en gezangen : De basis van het oud-katholieke kerklied in Nederland (Amersfoort: Oud-Katholiek Seminarie, 1996; dissertatie Utrecht). 20

Na gedane arbeid. Gids voor de geschiedenis van cultuurbeoefening en vrijetijdsbesteding in de provincie Utrecht

Na gedane arbeid. Gids voor de geschiedenis van cultuurbeoefening en vrijetijdsbesteding in de provincie Utrecht Na gedane arbeid Gids voor de geschiedenis van cultuurbeoefening en vrijetijdsbesteding in de provincie Utrecht Trajecten door Utrecht 10 Het Utrechts Archief in samenwerking met de Stichting Stichtse

Nadere informatie

Chronologische signaleringslijst van koloniaal en niet-surinaams literair werk over Suriname

Chronologische signaleringslijst van koloniaal en niet-surinaams literair werk over Suriname Chronologische signaleringslijst van koloniaal en niet-surinaams literair werk over Suriname Onder redactie van Michiel van Kempen Deze hieronder afgedrukte lijst bevat alle getraceerde bellettristische

Nadere informatie

UITGEVERIJ. VERLOREN najaar 2015

UITGEVERIJ. VERLOREN najaar 2015 UITGEVERIJ VERLOREN najaar 2015 Deze brochure bevat de Najaarsaanbieding 2015. Meer informatie over alle uitgaven is te vinden op onze website. Achter in deze brochure zit een bestelformulier. Uiteraard

Nadere informatie

TOP. Canon van het protestantse kerklied

TOP. Canon van het protestantse kerklied 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOP 10 11 12 Canon van het protestantse kerklied Protestantse Kerk uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland 1 2 3 4 5 6 7 8 TOP 9 10 11 12 Canon van het protestantse kerklied Canon

Nadere informatie

Bibliography on commons in The Netherlands

Bibliography on commons in The Netherlands Bibliography on commons in The Netherlands ACKER STRATINGH, Gozewijn, 1865. Marken in Friesland. Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde, Vol. 9. Amsterdam.

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici BIBLIOGRAFIE BEELDENDE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID 1550-1700 (2009-2013)

Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici BIBLIOGRAFIE BEELDENDE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID 1550-1700 (2009-2013) Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici BIBLIOGRAFIE BEELDENDE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID 1550-1700 (2009-2013) Samengesteld door Anna Cecilia Koldeweij Inleiding door Karolien de Clippel en Femke Diercks

Nadere informatie

Het heeft even geduurd, maar in 2001 verscheen de naam van het Instituut dan toch werkelijk op het gebouw.

Het heeft even geduurd, maar in 2001 verscheen de naam van het Instituut dan toch werkelijk op het gebouw. Jaarverslag 2001 Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gericht op onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur.

Nadere informatie

Verslag 2010 output van onderzoek en onderwijs. Titus Brandsma Instituut

Verslag 2010 output van onderzoek en onderwijs. Titus Brandsma Instituut 1 Verslag 2010 output van onderzoek en onderwijs Titus Brandsma Instituut 2 INHOUD VOORWOORD... 3 WETENSCHAPPELIJK DEEL... 4 1 Onderzoek uitgevoerd in 2010... 4 2 Het wetenschappelijk forum: Spirituality

Nadere informatie

Inhoud. Begunstigers. Patronen. Schenken en nalaten. Verslag van de directie. Bericht van de Raad van Toezicht. Publiek en media.

Inhoud. Begunstigers. Patronen. Schenken en nalaten. Verslag van de directie. Bericht van de Raad van Toezicht. Publiek en media. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Inhoud Begunstigers Patronen Schenken en nalaten Verslag van de directie Bericht van de Raad van Toezicht Publiek en media Tentoonstellingen Bruiklenen Aanwinsten Conserveren

Nadere informatie

HUGORIJPMA. A.P.P.C.R.E.deCeva

HUGORIJPMA. A.P.P.C.R.E.deCeva JONGE HISTORICISCHRIJVEN GESCHIEDENIS HUGORIJPMA A.P.P.C.R.E.deCeva A.P.P.C.R.E.deCeva Eenhovelingindekunstwereld,1791-1876 Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Biografie 20 2 De culturele situatie in Den Haag

Nadere informatie

Over Mars en Venus: Constructie van identiteiten in Brabantse almanakken (1578-1648) Cara Janssen

Over Mars en Venus: Constructie van identiteiten in Brabantse almanakken (1578-1648) Cara Janssen KU Leuven Faculteit Letteren Blijde Inkomststraat 21 bus 3301 3000 LEUVEN, BELGIË Over Mars en Venus: Constructie van identiteiten in Brabantse almanakken (1578-1648) Cara Janssen Masterproef aangeboden

Nadere informatie

Kan een mens wel zeker zijn?

Kan een mens wel zeker zijn? Kan een mens wel zeker zijn? Een moderne vraag in een oude Groningse disputatie Henk van den Belt Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap Rijksuniversiteit Groningen, Oude Boteringestraat 38,

Nadere informatie

George Sand in Nederland

George Sand in Nederland George Sand in Nederland Ontwikkelingen in het receptieonderzoek Suzan van Dijk George Sand in the Netherlands: Developments in reception studies The current focus of Dutch reception studies seems to be

Nadere informatie

Zusters van de Choorstraat in Oss, het H. Margaretha Mariagesticht Brouwerstraat De R.K. Burgerschool A en B, de boerenen de burgerschool

Zusters van de Choorstraat in Oss, het H. Margaretha Mariagesticht Brouwerstraat De R.K. Burgerschool A en B, de boerenen de burgerschool t u s s e n t i j d s 2/11 Een uitgave van de historische kring voor Oss en omgeving, stichting De Werkende Mens Jaargang 17 Najaar 2011 issn 1387-1498 Dit blad heeft een waarde van 4,50 Zie ook www.dewerkendemensoss.nl

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Schenkers en legatoren. Begunstigers. Patronen. Verslag van de directie. Aanwinsten. Conservering en restauratie.

Inhoud. Colofon. Schenkers en legatoren. Begunstigers. Patronen. Verslag van de directie. Aanwinsten. Conservering en restauratie. Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Colofon Inhoud Samenstelling en redactie Wieneke t Hoen en Pia van de Wiel Fotografie Afdeling Beeld Rijksmuseum en andere fotografen/instanties die in bijschriften zijn

Nadere informatie

INVENTARIS. De vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal. Vooraf. Remco Sleiderink KU Leuven HUBrussel, België

INVENTARIS. De vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal. Vooraf. Remco Sleiderink KU Leuven HUBrussel, België INVENTARIS De vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal Remco Sleiderink KU Leuven HUBrussel, België Vooraf Hieronder wordt een (welhaast tot mislukken gedoemde) poging ondernomen alle

Nadere informatie

Liturgische boekenkast

Liturgische boekenkast Liturgische boekenkast Een handreiking voor bibliotheken van parochies ten dienste van het vieren van liturgie Interdiocesaan Liturgisch Beraad in samenwerking met Berne Heeswijk. Versie 02 / juni-september

Nadere informatie

Inventaris van de op Suriname betrekking hebbende stukken in het Stadsarchief Amsterdam

Inventaris van de op Suriname betrekking hebbende stukken in het Stadsarchief Amsterdam Inventaris van de op Suriname betrekking hebbende stukken in het Stadsarchief Amsterdam Met inleiding van Jean Jacques Vrij Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw van het Nationaal Archief

Nadere informatie

Type publicatie. Aanwinsten van Anet Periode 2012/07

Type publicatie. Aanwinsten van Anet Periode 2012/07 Type publicatie. Aanwinsten van Anet Periode 2012/07 Congresverslagen Samenlevingsvormen & recht : huwelijk, wettelijk en feitelijk samenwonen : vijfde Antwerps juristencongres / [edit.] Elisabeth Alofs

Nadere informatie

Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg. de prate-banck

Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg. de prate-banck Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg de prate-banck informatiebulletin van vereniging hofwijck Eindredactie: Ben Bregman winternummer van de prate-banck

Nadere informatie

Voer voor bibliofielen Het gedrukte boek op weg naar de volwassenheid

Voer voor bibliofielen Het gedrukte boek op weg naar de volwassenheid E z e l s o o r Nieuwsbrief van de Werkgroep Boekwetenschap - Universiteit Leiden Jaargang 6, Nummer 1 Juni 2004 Voer voor bibliofielen Het gedrukte boek op weg naar de volwassenheid In de Universiteitsbibliotheek

Nadere informatie

Doelstelling De Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds stelt zich ten doel activiteiten op het gebied van de cultuur en het natuurbehoud in Nederland

Doelstelling De Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds stelt zich ten doel activiteiten op het gebied van de cultuur en het natuurbehoud in Nederland Doelstelling De Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds stelt zich ten doel activiteiten op het gebied van de cultuur en het natuurbehoud in Nederland te bevorderen. Daarbij wordt voorrang gegeven aan activiteiten

Nadere informatie

CAERT-THRESOOR. Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie 21ste jaargang 2002, nr. 1

CAERT-THRESOOR. Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie 21ste jaargang 2002, nr. 1 Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie R J. KIPP RESTAURATIE-ATEUER jjëéfje Abstederdijk 309 W$â 3582 BL Utrecht Telefoon (030)2516010 Conservering van kaarten met behoud van authenticiteit

Nadere informatie

Bronnen...I Werkinstrumenten...II Maten en gewichten...iv Lijst van gebruikte afkortingen...vii Literatuurlijst...VIII. 1 Inleiding...

Bronnen...I Werkinstrumenten...II Maten en gewichten...iv Lijst van gebruikte afkortingen...vii Literatuurlijst...VIII. 1 Inleiding... WOORD VOORAF Het voorleggen van een scriptie ter afsluiting van een universitaire studie is een ideaal moment om mijn erkentelijkheid uit te drukken ten aanzien van een aantal mensen die mij in de loop

Nadere informatie

Onderzoekschool Ius Commune. Wetenschappelijk verslag 1998-2002 t.b.v. de vervolgerkenning

Onderzoekschool Ius Commune. Wetenschappelijk verslag 1998-2002 t.b.v. de vervolgerkenning Onderzoekschool Ius Commune Wetenschappelijk verslag 1998-2002 t.b.v. de vervolgerkenning Inhoudsopgave Verantwoording... 1 Algemeen... 1 Uitgangspunten voor verslaglegging... 1 Algemeen... 1 Welke publicaties

Nadere informatie

MARITIME HISTORY. Gert Jan Bestebreurtje CATALOGUE 129

MARITIME HISTORY. Gert Jan Bestebreurtje CATALOGUE 129 MARITIME HISTORY Gert Jan Bestebreurtje CATALOGUE 129 GERT JAN BESTEBREURTJE Antiquarian Bookseller and Printdealer Langendijk 8, 4132 AK Vianen P.O. Box 113, 4130 EC Vianen The Netherlands Telephone +31-(0)347-322548

Nadere informatie

p. 707 VAN HEBBAN OLLA VOGALA TOT ERNST VAN ALTENA LITERAIRE VERTALING EN NEDERLANDSE LITERATUURGESCHIEDENIS THEO HERMANS

p. 707 VAN HEBBAN OLLA VOGALA TOT ERNST VAN ALTENA LITERAIRE VERTALING EN NEDERLANDSE LITERATUURGESCHIEDENIS THEO HERMANS Hermans, Theo, Van Hebban olla vogala tot Ernst van Altena. Literaire vertaling en Nederlandse literatuurgeschiedenis, in: Ons Erfdeel, jg. 30, nr. 5 november- december 1987 p. 707 VAN HEBBAN OLLA VOGALA

Nadere informatie

Scholen stichten. Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht. Het Utrechts Archief in samenwerking met

Scholen stichten. Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht. Het Utrechts Archief in samenwerking met Scholen stichten Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht Trajecten door Utrecht 11 Het Utrechts Archief in samenwerking met de Stichting Stichtse Geschiedenis Scholen

Nadere informatie

Het Antwerps Liedboek in de Deltareeks

Het Antwerps Liedboek in de Deltareeks Het Antwerps Liedboek in de Deltareeks Dieuwke van der Poel Onlangs is een nieuwe editie verschenen van het Antwerps Liedboek, de bundel als Een schoon liedekensboeck in 1544 door Jan Roulans in Antwerpen

Nadere informatie

Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581. Willem Janszoon Verwer. editie J.J. Temminck

Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581. Willem Janszoon Verwer. editie J.J. Temminck Memoriaelbouck Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581 Willem Janszoon Verwer editie J.J. Temminck bron. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581 (ed. J.J. Temminck). Schuyt, Haarlem

Nadere informatie