Lijst betrokkenen bij Zorgstandaard Obesitas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst betrokkenen bij Zorgstandaard Obesitas"

Transcriptie

1 Lijst betrokkenen bij Zorgstandaard Obesitas Op 25 november 2010 is de Zorgstandaard Obesias opgeleverd door het Partnerschap Overgewicht Nederland. Deze zorgstandaard had nooit tot stand kunnen komen zonder de gedrevenheid en inzet van de partnervertegenwoordigers en werkgroepleden van het PON en alle andere betrokkenen. Hieronder een overzicht van de mensen en organisaties die in de periode een bijdrage aan de ontwikkeling van deze zorgstandaard hebben geleverd. Legenda 1. Partnervertegenwoordiger PON 2. Deelnemer PON-werkgroep Implementatie CBO-richtlijn obesitas Deelnemer PON-werkgroep Richtlijnen en protocollen voor overgewicht en obesitas Deelnemer PON-werkgroep Preventie en vroegsignalering volwassenen Deelnemer PON-werkgroep Jeugd: diagnostiek 0-4-jarigen Deelnemer PON-werkgroep Ketenzorg jeugd - obesitas en morbide obesitas Deelnemer PON-werkgroep Ketenzorg volwassenen - overgewicht en obesitas Deelnemer PON-werkgroep Ketenzorg volwassenen - morbide obesitas Lid PON-adviesgroep 10. Lid managementteam PON Lid managementteam PON 2009 en Medewerker PON-bureau 13. Lid Coördinatieplatform Zorgstandaarden 14. Deelnemer werkgroep (Door)ontwikkeling BeweegKuur overgewicht en obesitas (NISB/PON) 15. Deelnemer sessie(s) ArgumentenFabriek Deelnemer expertmeeting zorgstandaarden 30 juni Deelnemer strategische bijeenkomst Zorgstandaard Obesitas 20 januari Deelnemer afstemmingsoverleg obesitasgerelateerde interventies en zorgstandaarden 29 januari en 13 april Deelnemer overleg PON en NHG-bestuur over Zorgstandaard Obesitas 26 mei Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens ActiZ organisatie van zorgondernemers 21. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens Artsenvereniging Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) 22. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens GGD Nederland 23. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) (gebundelde reactie) 24. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) 25. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) (gebundelde reactie) 26. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) 27. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) (gebundelde reactie) 27* is consultatie op persoonlijke titel 28. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) 28* is consultatie Belgische psychologen op persoonlijke titel 29. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 30. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens Nederlandse Obesitas Vereniging (NOV) (gebundelde reactie) 31. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) 32. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) (gebundelde reactie) 33. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) 34. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) (gebundelde reactie) 1 van 8

2 35. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) 36. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) (gebundelde reactie) 37. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO 38. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens College voor zorgverzekeringen (CVZ) 39. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 40. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) 41. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens PON-adviesgroep 42. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM 43. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens CBO-werkgroep Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen 44. Consultatie Zorgstandaard Obesitas namens werkgroep JGZ-richtlijn overgewicht 45. Deelnemer werkconferentie PON 27 november Deelnemer werkconferentie PON 26 november Deelnemer werkgroep Begrippen en definities zorgstandaarden van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden 48. Deelnemer Nationaal Actieprogramma Diabetes-werkgroep Implementatie 49. Deelnemer Nationaal Actieprogramma Diabetes-werkgroep Implementatie zorgstandaarden 50. Deelnemer Nederlandse Diabetes Federatie-werkgroep "Inhoudelijke afstemming zorgstandaarden 51. Deelnemer overig overleg De partnervertegenwoordigers van het PON zijn gevraagd openheid te geven over eventueel andere belangen, die relevant kunnen zijn voor de door hen te verrichten werkzaamheden voor het PON. Op basis van de gemelde informatie bleek er geen sprake te zijn van belangenconflicten. Indien wenselijk kan nadere informatie over de belangenverklaringen worden opgevraagd via Betrokkenen 14, 45 C.J.E. Aarsen, teamleider, Nederlandse Diabetes Federatie 3, 34, 45 Dr. E.L.T. van den Akker, kinderarts endocrinoloog, Erasmus MC Dr. E.J. Anten-Kools, arts maatschappij en gezondheid, Artsenvereniging Jeugdgezondheidszorg Nederland 45, 46 Drs. M.D. Appelman, projectleider, Zichtbare Zorg 13 Drs. J.D. Asin, arts, ACSION Group 13 Dr. M.J.P. van Avendonk, huisarts, wetenschappelijk medewerker afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, 18, 19, 27* Nederlands Huisartsen Genootschap 42, 51 Dr. C.A. Baan, projectleider, RIVM, centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek Drs. O.H. van der Baan-Slootweg, kinderarts, Kinderobesitascentrum Heideheuvel, Merem Behandelcentra, Hilversum 51 T. van Baar, praktijkondersteuner huisartsenpraktijk, kaderlid Nederlandse Vereniging van Dokters Assistenten 14 G. van Baggem-Bakker, voorzitter, Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten 45 Drs. J.A.M. van Balen, huisarts, senior wetenschappelijk medewerker afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Nederlands Huisartsen Genootschap 15 Drs. S.C.H. Balkenende, senior communicatieadviseur, Nederlandse Diabetes Federatie 15 G. van Beek, diëtist, Thebe Voeding en dieet Dr. R van Beek, kinderarts, Amphia ziekenhuis 34 4, 15, 42, 45 Dr.ir. W.J.E. Bemelmans, projectleider, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Dr. M. Berg, projectleider, Plexus, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 51 R. van Berlo, stafarts JGZ, de Zorggroep 20 12, 45, 46 S. Biemans, secretariaat, Partnerschap Overgewicht Nederland 7, 46 Drs. J.L. Bijker, consulent Gezondheidsbevordering en Preventie, Stichting Icare 2, 16, 37, 45, 47 Drs. T. Binkhorst, projectleider, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO 1, 2, 7, 18, 19, 27, 43, 45, 46 Prof. dr. J.J. van Binsbergen, huisarts, Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen Drs. H.E. Blokland Loggers, kinderarts 34 Drs. B.C. Blommerde, senior beleidsmedewerker chronische ziekten, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 13 Drs. G. Bocca, kinderarts-endocrinoloog, Universitair Medisch Centrum Groningen 34 1, 21, 2 van 8

3 9, 41, 51 Dr. A. Boer, lid Raad van Bestuur, College voor zorgverzekeringen 6, 46 Drs. G.A de Boer, consulent Gezondheidsbevordering en Preventie, Stichting Icare Dr. M.M. Boere-Boonekamp, arts maatschappij en gezondheid, epidemioloog, universitair hoofddocent Universiteit Twente 21 Drs. J.C. Boiten, lectoraat Mensen met Chronische Ziekten, docent fysiotherapie, Hogeschool Leiden 23 Drs. A.M.P. van Bolhuis, directeur, directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie, Ministerie van 10, 45 Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1, 13, 15, 45 Drs. M.A. de Booys, teammanager Kwaliteit, Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Dr. J.D. Bosch, universitair docent, Vrije Universiteit, Afdeling Ontwikkelingspsychologie, Amsterdam 28 Drs. F.S. Boukes, huisarts, senior wetenschappelijk medewerker, afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Nederlands Huisartsen Genootschap 19 14, 20 C.L. Bouwman, projectleider preventie, Sensire 13, 15 Drs. M.A.H.M. Bouwmans, coördinator modernisering eerste lijn, Zorgverzekeraars Nederland Drs. G.J. van Boven, arts, directeur Nictiz 13 Prof. C. Braet, hoogleraar, klinisch psycholoog en gedragstherapeut, Universiteit Gent, België 28 A. Brekelmans, wijkverpleegkundige JGZ, Valent thuiszorg 20 8,15, 46 Drs. L.M.T Breteler, psychiater, groepspsychotherapeut, St Antoniusziekenhuis Utrecht, locatie Overvecht Drs. D. van den Brink, directie Publieke Gezondheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 39 Drs. S. den Brinker, bedrijfsarts, Ardyn, Nijmegen 31 15, 16, 18, 40, 47, 50 Drs. C.J. Brinkman, senior beleidsmedewerker, Nederlandse Diabetes Federatie L. van den Broek, programma patiëntgerichtheid, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO 37 M.H.C. Bronzwaer-Prick, master kinderfysiotherapeut, Maastricht 23 Dr. M.C. de Bruijne, senior onderzoeker, VU medisch centrum 13 Dr. A.M.W. Bulk-Bunschoten, senior onderzoeker VU medisch centrum, arts maatschappij en gezondheid, 1, 5, 6, 21, 43, 45 Artsenvereniging Jeugdgezondheidszorg Nederland L. Butselaar, adviseur implementatie, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen 14 Prof. dr. S. van Buuren, hoofd afdeling statistiek, TNO 5 5, 45 Drs. E.C. Carmiggelt, jeugdarts KNMG, RIVM Centrum Gezond Leven Drs. K.C. Cheung, apotheker, projectleider, zorgcoördinator Reuma, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 25 M. Clarijs, beleidsmedewerker preventie en zorginnovatie, CZ Actief in Gezondheid 36 Drs. G.A. Cleyndert MBA, huisarts, Assendelft 27* Drs. B.V.M. Crul, arts, hoofdredacteur Medisch Contact, Arts in Spe & MCtv 45 1, 3, 14, 28, 43, 45 Drs. P.J. Daansen, klinisch psycholoog, PsyQ Haaglanden, Den Haag 3, 42, 45 Dr. D. van Dale, senior adviseur, RIVM Centrum Gezond Leven 4, 8, 15, 27*, 43, 45 Drs. A.L.M. Dapper, huisarts, Tienhoven 15, 18 Prof. dr.ir. J.M. Dekker, hoogleraar diabetesepidemiologie, VU medisch centrum Prof. dr. H.A. Delemarre - van de Waal, kinderendocrinoloog, hoofd afdeling kindergeneeskunde Leidsch 2, 34, 43 Universitair Medisch Centrum Drs. R.E. Derksen, beleidsmedewerker en onderzoeker, Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle 46 Drs. H.A. Diermanse, senior adviseur, Vilans kenniscentrum langdurende zorg 37 Drs. H. van Dis, bestuursvoorzitter sector Gezondheidszorg, Nederlands Instituut van Psychologen 45 43, 51 Ir. S.J. van Dis, beleidsmedewerker, Nederlandse Hartstichting I. van der Donk, diëtist en programmaleider gezond gewicht jeugd, Cordaan Thuiszorg 32 K. van Doorn, praktijkverpleegkundige, bestuurslid afdeling Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners, 1, 35, 45, 46 Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland 6, 23, 46 D.C.M. Douma - van Riet, kinderfysiotherapeut, Koudum Dr. A.J.M. Drenthen, teamleider preventie & patiëntenvoorlichting, Nederlands Huisartsen Genootschap 14 Dr. J.J. Duvekot, gynaecoloog, Erasmus MC, Rotterdam 43 M.J.A. van Eijndhoven, arts maatschappij en gezondheid, adviseur Innovatie, College voor zorgverzekeringen 45, 51 Dr. J.W.F. Elte, internist-endocrinoloog, Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam 29 M. van Enckevort, diëtist, Helvoirt 32 Drs. E. Euving, directeur patiëntenvereniging, Astma Fonds 13 Dr. C.M. van der Feltz-Cornelis, programmahoofd diagnostiek en behandeling, Trimbos Instituut 13 15, 45, 3 van 8

4 Drs. S. Flikweert, huisarts, senior beleidsmedewerker afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Nederlands Huisartsen Genootschap 1 Dr. A.J. Fogteloo, internist, Leidsch Universitair Medisch Centrum 7 Drs. S.A. Formsma, programmasecretaris, Diseasemanagement chronische ziekten, ZonMw 13 48, 49 Drs. G.C. Franx, programmahoofd zorginnovatie,trimbos Instituut Dr. A.M. Fredriks, liaison kinder- en jeugdpsychiater Curium-LUMC, VU medisch centrum 6 K. van Geene, diëtist, de Zorggroep 20 45, 48 Dr. E.M.S.J. van Gennip, directeur/voorzitter, Stivoro/Partnership Stop met Roken C. Gernette, lid Nederlandse Obesitas Vereniging 30 Drs. R. Glijsteen, huisarts, Rotterdam 27 * Dr. A.N. Goudswaard, hoofd afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Nederlands Huisartsen Genootschap 13, 18, 19 1, 2, 7, 32, 43, 45, 46 E. Govers, Bsc, diëtist Amstelring, Amsterdam 1, 3, 6, 33, 43 Prof. dr. J.W.M. Greve, chirurg, Atrium MC Parkstad, Heerlen 13, 15 Drs. N.I. Hagoort, medisch adviseur, Nederlandse Zorgautoriteit 6, 10, 11, 15, 45, 51 Drs. J. Halberstadt, projectleider, Partnerschap Overgewicht Nederland Drs. M. van Halteren, huisarts, Nijmegen, Groningen 27 * Drs. R.W. Haneveld, senior consultant, Vereniging Adviserend Geneeskundigen bij Zorgverzekeraars 45 U.R. Harkema, diëtist, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Diëtistenpraktijk Harkema & Krabshuis, 4, 45 Breukelen/Vleuten Drs. I.J.M. Harms, adviserend geneeskundige, Menzis Zorg en Inkomen 45 Drs. E.M. Harteveld, kinder- en jeugdpsychiater, Symforagroep, Amersfoort 51 2, 45 Drs. M. ten Have, aio Medische Ethiek, Erasmus MC, Rotterdam A.M. Hazelhoff, secretariaat, Partnerschap Overgewicht Nederland 3, 23 D. van Heeringen-de Groot, projectmedewerker, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Drs. Y.L.F. Heijnen van de Berg, kinderarts, t Lange Land Ziekenhuis, Zoetermeer 34 Dr. I.M. Hellemans, cardioloog, VU medisch centrum, Amsterdam 43 1, 4, 45 Dr. A.J.M. Hermans, hoofd afdeling Jeugdgezondheidszorg, GGD Nederland J. den Hertog, stafarts JGZ, Stichting thuiszorg Midden Gelderland 20 6, 15, 33, 45, 46 Prof. dr. L.W.E. van Heurn, kinderchirurg, Academisch Ziekenhuis Maastricht R.P.R. Heussen, senior-bedrijfsarts, Arbodienst Defensie, Arnhem 31 45, 51 T.P.J.A. van den Heuvel, directeur, Nederlandse Vereniging van Diëtisten 28, 45 Drs. A.L. Hilgers, psycholoog, PsyQ Amsterdam F.A. Hilgers, programma-assistent, Diseasemanagement chronische ziekten, ZonMw 47 T.M.J.J. Hilte-olde Scheper, arts maatschappij en gezondheid, medisch adviseur, Nederlandse Zorgautoriteit 45 Prof. dr. R.A. HiraSing, hoogleraar Jeugdgezondheidszorg, voorzitter Kenniscentrum Overgewicht, VU medisch 9, 10, 41, 44 centrum 45, 47 Drs. J.W.J Hofdijk, adviseur geïntegreerde zorg, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Dr. M. P. L Hoir, psychotherapeut, klinisch pedagoog, TNO Kwaliteit van Leven 5, 6 Drs. B.E.H. Homan, senior projectleider, zorgcoördinator Diabetes, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 25 Dr. P. van den Hombergh, senior beleidsadviseur, Landelijke Huisartsen Vereniging 1 Drs. G.R.M. van Hoof, arts maatschappij en gezondheid, medisch adviseur, CZ 36 8, 45, 46 Dr. M.M. Hoogbergen, plastisch chirurg, Catharina Ziekenhuis 8, 32, 46 N.M. ten Hoor-Aukema Bsc, diëtist, Bon Appétit Leidschendam A.P.J. Höppener, adviseur IGZ, voorzitter zorgstandaard Depressie i.o., adviseur Twijnstra Gudde 13 Dr. E.C.A.M. Houdijk, kinderarts-endocrinoloog, Juliana Kinderziekenhuis, Den Haag 34 1, 8, 28, 45 Dr. G.C.M. van Hout, klinisch psycholoog, psychotherapeut, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven 1, 26, 45, Drs. M.H.J. Huls, huisarts, Tiel 39, 51 J.H. de Jager, hoofd afdeling Gezond Leven, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Prof. dr. A. Jansen, hoogleraar experimentele psychologie, Universiteit Maastricht 28 8, 23, 46 M.C.M. Janssen, fysiotherapeut, Amphia Ziekenhuis Breda, Turfschip Breda 3, 8, 45 Dr. I.M. Jazet, internist, Leidsch Universitair Medisch Centrum E. Jeurissen, lid Nederlandse Obesitas Vereniging 30 Drs. P. de Jongh, bedrijfsarts, Altena & de Jongh bedrijfsartsen 43 13, 29 Dr. H.A.H. Kaasjager, internist, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem 4 van 8

5 Dr. C.P. Kaiser, medisch adviseur, Univé 45 Dr. G.H.M. Kampschöer, directeur, Nederlandse Obesitas Kliniek 15 36, 45 Dr. J. Kaper, programmamanager preventie, zorginnovatie, CZ Actief in Gezondheid P.R.M. Kerklaan, programmaleider overgewicht, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 45 Drs. H. Kiers, bestuurslid, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 45 Drs. R.A. Klaassen, chirurg Maasstadziekenhuis, Rotterdam 33 Dr. P.H.C. Klijn, klinische inspanningsfysioloog, Behandelcentrum Heideheuvel Hilversum 23 15, 45 Dr. R. Klop, programma coördinator, ZonMw Drs. H.J. Kok, kinderfysiotherapeut Amsterdam 23 C. te Kolsté, lid Nederlandse Obesitas Vereniging 30 Drs. A. Koolen-Nielen, directie-/bestuursadviseur Gezondheidszorg, Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) 45 Drs. M. Koopmans, preventieprogrammamedewerker thuiszorgorganisatie Icare, ATW Zwolle 4 Drs. B. Koot, kinderarts MDL, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 34 E.J. Koster, clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid, Ministerie van 13, 15, 39, 45, 51 Volksgezondheid, Welzijn en Sport E. Kramer, senior Zorginkoper, Zorg en Zekerheid, Leiden 36 Drs. M.L.A. de Kroon, jeugdarts, epidemioloog, VU medisch centrum 21 6, 14, 15, 30, 43, 45 Drs. S.A.A. Kruizinga, bestuursadviseur, Nederlandse Obesitas Vereniging 43, 45, 51 Dr. T. Kuijpers, senior adviseur, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Dr. C.H.Z. Kuiper, lector Arbeid&Gezondheid, Hogeschool Rotterdam 23 36, 45 Drs. Th.J. Kuiper, adviserend geneeskundige, Achmea Zorg 48, 49, 50 Mr. drs. H.P. Kuipers, directeur, Nederlandse Diabetes Federatie, E. Kusters, stafverpleegkundige, de Zorggroep 20 Drs. A.J. de Kwant, adviserend geneeskundige, DSW zorgverzekeraar 36 5, 6, 27*, 45, 46 Drs. F.N.M. Langens, huisarts, Amersfoort Drs. A.A.M. Leebeek, kinderarts, IJsselland Ziekenhuis 34 48, 49 Drs. I.C. Leenders, projectsecretaris, Nationaal Actieprogramma Diabetes J.M. van der Lelie, lid Nederlandse Obesitas Vereniging 30 Drs. A.C.A.M. Lelie-van der Zande, apotheker, manager GIC, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 25 S. Feenstra-Lemstra, diëtist, Instituut Xelf, Sneek 32 Dr. M.T.W Leurs, hoofd Centrum Gezond Leven, RIVM 9 1, 20, 46 H.A.M. van Lier, beleidsmedewerker, ActiZ zorgorganisatie van zorgondernemers Dr. G. Ligtenberg, medisch adviseur, College voor zorgverzekeringen, vervangster Dr. A. Boer PON adviesraad 9 Drs. S.M. van de Lindt, wetenschappelijk medewerker B, afdeling Management & Beleid, Trimbos instituut 48 Drs. J.J. Luinenburg, apotheker, wetenschappelijk medewerker GIC, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 25 Drs. I. Marsman, bedrijfsarts, MHP, A-REA Zeist 31 13, 15, 45 Drs. C.G. Mastenbroek, adviseur, College voor zorgverzekeringen Dr. I.M.J. Mathijssen, voorzitter, Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie 45 Prof. dr. E.M.H. Mathus-Vliegen, maag-darm-leverarts, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van 29, 43 Amsterdam, Amsterdam 38, 45, 51 Drs. F.M. van der Meer, adviseur, College voor zorgverzekeringen Drs. S.N. Mekenkamp-Oei, huisarts, Amsterdam 27* Ir. R.J. Metaal, senior beleidsambtenaar, directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie, ministerie van 39, 45 VWS Drs. H. S. Miedema, lector participatie Arbeid&Gezondheid, Hogeschool Rotterdam 23 1, 5, 6, 15, 34, 45, 46 Dr. E.G.A.H. van Mil, kinderarts-endocrinoloog, Jeroen Bosch ziekenhuis, s-hertogenbosch 5, 45 I.E.M. Mimpen-van den Hondel, diëtist, Zoetermeer A. van der Mooren, medewerker, Praktijk Mozaiek, Rotterdam 15 Drs. E. Mulder, projectleider, Bureau Zichtbare Zorg 13 7, 15, 23, 46 M.J. Mulder, sportfysiotherapeut, manueel therapeut, Maatschap Beweegcentrum, Winschoten 28, 43 Dr. S. Mulkens, universitair docent / psychotherapeut, Universiteit Maastricht Drs. I.J. Nanninga, beleidsmedewerker, zorgcoördinator Preventie, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter 1, 25, 45, 46 bevordering der Pharmacie Drs. L. Nawijn, onderzoeker, TNO Kwaliteit van Leven 46 5 van 8

6 4, 45 Drs. S. Niemer, beleidsmedewerker, Nederlandse Diabetes Federatie 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 46, 47, 48, 49, 50, 51 Drs. S. Niemer, projectmedewerker, Partnerschap Overgewicht Nederland M. te Niet, lid Nederlandse Obesitas Vereniging 30 Prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter, Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 1, 15, 24, 46 Geneeskunst Drs. H. Noordam, projectmedewerker en plaatsvervangend projectleider, Partnerschap Overgewicht Nederland 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 45, 46, 48, 51 S.A. Notenboom, eigenaar Gewoon Goed styling & creatieve concepten 15 3, 45 Dr. M.E. Numans, huisarts, Julius Centrum, UMC, Utrecht Drs. B.X. Oude Elberink, directeur, Nederlandse Internisten Vereniging 45 6, 46 Drs. H.G.M. Oude Luttikhuis, arts-assistent kindergeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen Drs. R. Oudkerk, huisarts, lector Leefstijlverandering bij Jongeren, De Haagse Hogeschool 45 Drs. E.E.M. Peters, adviserend geneeskundige, Zorgverzekeraars Nederland 36 1, 2, 29, 43 Prof. dr. H. Pijl, internist-endocrinoloog, Leidsch Universitair Medisch Centrum Dr. L. Pijnenborg, arts, programma-manager Sneller Beter, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO 2 Drs. J.M. Pijning, kinderarts, Vlietland Ziekenhuis 34 30, 46 N.L. van der Pol, bestuurslid, Nederlandse Obesitas Vereniging Drs. E.P. Poot, senior adviseur richtlijnen en indicatoren, Landelijk Expertisecentrum voor Verpleging & Verzorging 13 Dr. S.F.E. Praet, sportarts, Erasmus MC Rotterdam, Vereniging voor Sportgeneeskunde 14 Drs. A.G.J.A.C. Prince, medisch adviseur, CZ Actief in Gezondheid 45 E. Prins, nurse practitioner vasculaire zorg, HagaZiekenhuis, Den Haag 35 A.C. Punt, diëtist Vérian, projectleider en diëtist Tactus 32 47, 51 Drs. A.B.W.M. Quak, principal, Plexus Dr. E.A.A. Rameckers PhD, kinderfysiotherapeut/onderzoeker Adelante CAPHRI UM, AVANS+, MUMC 23 8, 33 Dr. B. van Ramshorst, chirurg, St. Antoniusziekenhuis, Nieuwegein Dr. J. Ravensbergen, lid managementteam ZonMw, hoofd Preventiecluster 51 Drs. J.J.B. Rehbock, kinderarts, t Lange Land Ziekenhuis 34 1, 3, 14, 15, 32, 45, 46 T.A. Remijnse, diëtist, beleidsadviseur, Nederlandse Vereniging van Diëtisten Dr. C.M. Renders, universitair docent Vrije Universiteit, projectleider Kenniscentrum Overgewicht VU medisch 6, 10, 44, 45 centrum, associate lector Gezonde Stad Hogeschool Windesheim Dr. W. van Rhenen, Chief Medical Officer, ArboNed 1, 4 14, 15, 18, 47, 48, 49 P. Rijnbeek, programmamanager BeweegKuur, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen Drs. G.G. Robeer, bedrijfsarts, stafarts ArboNed 31 48, 49, 51 Drs. E. Rolink, beleidscoördinator, Long Alliantie Nederland H.J. Romeijn, doktersassistent, Wijchen, secretaris Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten 7 Drs. E.C. Romijn, huisarts, senior beleidsmedewerker, Landelijke Huisartsen Vereniging 26 Ir. P.M. van Rooij, adjunct-directeur zorg, Zorgverzekeraars Nederland 45 9, 41, 45 P. Rosenmöller, voorzitter, Convenant Gezond Gewicht 1, 4, 14, 23, 45, 46 Drs. E.A. Rutte, beleidsmedewerker, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Dr. D. Ruwaard, directeur Publieke Gezondheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 51 Drs. M. Sangers, beleidsmedewerker, Nederlandse Diabetes Federatie 50 J. Schaap, fysiotherapeut, Beweegcentrum Winschoten, 1 werkgroepbijeenkomst als vervanger 7 Drs. D. Schaars, adviseur kennis, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen 14 Prof. dr. N.C. Schaper, internist, Maastricht Universitair Medisch Centrum+ 29 Drs. J.R. Scheenstra-van Rijn, senior opleider, adviseur JGZ, NSPOH 21 Drs. M.F. Schepers-Jansen, apotheker, Nederlandse Service Apotheek Beheer BV 25 Prof. dr. R. van Schilfgaarde, voorzitter Nederlandse Diabetes Federatie en voorzitter Coördinatieplatform 9, 13, 17, 41, 45 Zorgstandaarden 48, 49, 50 Drs. M. Schlatmann, projectleider, STIVORO 1, 3, 4, 15, 36, 45, 46 Drs. J.W. Schouten, arts, medisch adviseur, Zorgverzekeraars Nederland Dr. ir. D. Segaar, hoofd afdeling kennis, STIVORO 45 Prof. dr. ir. J.C. Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid VU en VU medisch centrum, voorzitter Partnerschap 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 43, 45, 46, 48, 51 Overgewicht Nederland C. Singh Bajwah, lid Nederlandse Obesitas Vereniging 30 Drs. J.E. Sluimers, plastisch chirurg Bronovo Ziekenhuis, 1 werkgroepbijeenkomst als vervanger 8 6 van 8

7 Drs. Y.L.M. Smits-de Bruyn, diëtist en gezondheidswetenschapper, Maastricht 32 Prof. dr. Y.M. Smulders, internist, VU medisch centrum 18 1, 2, 7, 8, 30, 43, 45, 46 M.C. van Spanje, ervaringsdeskundige, vice-voorzitter Nederlandse Obesitas Vereniging W. Spijk, bestuurslid Nederlandse Obesitas Vereniging, redacteur Infobesitas 30 Drs. B.E. Spelberg, huisarts Soest, wetenschappelijk medewerker Nederlands Huisartsen Genootschap 14 9, 13, 15, 41, 45, 48 Prof. dr. C. Spreeuwenberg, voorzitter Platform Vitale Vaten 45, 51 Mr. P.C. Staal, adviseur afdeling Zorg Advies, College voor zorgverzekeringen Drs. D. Stolker, programmaleider Preventie, afdeling Kennis en Innovatie, Nederlandse Hartstichting, 51 G. Stougie, diëtist, Bleiswijk 32 Dr. T. van Strien, universitair hoofddocent, Instituut voor Genderstudies, Radboud Universiteit Nijmegen 28 Drs. A.M. Strijbis, secretaris Vitale Vaten, projectmanager, afdeling Kennis & Innovatie Nederlandse Hartstichting 48, 49, 50, 51 42, 51 Dr. J.N. Struijs, senior onderzoeker, RIVM centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek J.C. Sutterland, beleidsadviseur, Jeugdgezondheidszorg Kennemerland BV 20 Ir. J.L. Felix, functionaris Gezondheidsbevordering GGD Midden-Nederland 22 M. Tankink, lid Nederlandse Obesitas Vereniging 30 7, 46 Drs. J.H.F.A. Teeuwen, adviseur, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO I. van Tongeren, lid Nederlandse Obesitas Vereniging 30 N.K.A. Tuk, arts maatschappij en gezondheid, adviserend geneeskundige, Menzis 36 Drs. M.J.E. te Vaarwerk, programmasecretaris Diseasemanagement chronische ziekten, secretaris 13, 46, 50 Coördinatieplatform Zorgstandaarden, ZonMw Prof. W. Vandereycken, hoogleraar psychiatrie, K.U. Leuven, hoofd afdeling directieve therapie Psychiatrische Kliniek Alexianen, Tienen, België 28 8, 25, 46 Drs. M.M. Vegter, apotheker, Manager Zorg, Kring-apotheek BV J. Veldwijk MSc, onderzoeker, RIVM Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek 46 A. van Velzen, arts maatschappij en gezondheid, adviserend geneeskundige, Menzis 36 V.A.H. Verhoeven-Corstjens, diëtist, Barendrecht, Rotterdam 32 Drs. M. Verschuur, senior Beleidsadviseur, Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners, V&VN 1, 7 J. Vervloet, diëtist, Alphen a/d Rijn 32 8, 15, 43, 45, 46 Dr. T.L.S. Visscher, epidemioloog, Academische Thuiszorgwerkplaats Zwolle E. Vliegen, bestuurslid, Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten 45 Dr. C. van Vliet, directeur, Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 45 47, 50 Drs. M. van Vliet, projectmanager, Long Alliantie Nederland Drs. E.A.A Vogels-Giesen, apotheker, hoofd farmaceutische zaken, Nederlandse Service Apotheek Beheer BV, 7, 25, 45 Service Apotheek Maar E.M van der Vorst, accountmanager Zorg, AGIS zorgverzekeringen 45 Dr. M.M.J. van der Vorst, kinderarts, St. Antonius Ziekenhuis 34 5, 20, 45 J. de Vries, beleidsmedewerker jeugd, ActiZ organisatie van zorgondernemers Drs. L.F.L. de Vries, directeur, GGD Nederland 45 Dr. M. de Vries, senior Kaartenmaker, De ArgumentenFabriek 46 Dr. P.M.J.M. de Vries, longarts, Westfries Gasthuis, Hoorn 43 Dr. M.A.M.J. de Vroede, kinderarts-endocrinoloog, Wilhelmina Kinderziekenhuis 34 7, 32, 45, 46 Drs. E.W. Wamsteker, psycholoog en diëtist, Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam Dr. J.J.H. Waterreus, huisarts-epidemioloog, Stg DBC-onderhoud 13 Dr. A.N.H. Weel, bedrijfsarts-epidemioloog, projectmanager, Kwaliteitsbureau Nederlandse Vereniging voor 1, 3, 7, 31, 45, 46 Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Drs. M.J.M. van Weelden-Hulshof, voorzitter, Nationaal Actieprogramma Diabetes 13 Dr. I. de Weerdt, projectleider Beweegkuur, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen 45 Dr. I. de Weerdt, adjunct-directeur Nederlandse Diabetes Federatie / programmamanager Nationaal 48, 49 Actieprogramma Diabetes 16, 45 Mr. M. Weerts, directeur, Stichting Hoofd Hart en Vaten Dr. Ph.J. van der Wees; fysiotherapeut, bewegingswetenschapper, Koninklijk Nederlands Genootschap voor 1, 2, 15, 23, 43, 45, 46 Fysiotherapie M. Wendt, diëtist, Den Haag 32 H.H.R. Westerink-van Holland, voorlichting Nederlandse Obesitas Vereniging 30 6, 15, 32, 46 B.J.M. van Wezel, diëtist, Den Haag 7 van 8

8 B. Wieman, diëtist Aveant Expertisecentrum, Afdeling voedingsvoorlichting en dieetadvisering 32 1, 4, 7, 15, 22, 45 Drs. J.N.T. Wigboldus, unithoofd Gezondheidsbevordering, GG&GD Utrecht Drs. J.K. van Wijngaarden, arts MPH, hoofdinspecteur Volksgezondheid, Inspectie voor de Gezondheidszorg 13 Drs. J.A. de Wilde, jeugdarts, Gemeente Den Haag, GGD, Jeugdgezondheidszorg 21 48, 49 E. Willems MA, Projectleider Zorg, STIVORO/Partnership Stop met Roken N. Willems, senior beleidsmedewerker preventie, Nederlandse Diabetes Federatie 18 Drs. J. Witmans, jeugdarts, Thebe Jeugdgezondheidszorg 20 Dr. H. Wittink, lector Leefstijl en Gezondheid, Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool Utrecht 23 Drs. A.H. van der Wulp, bedrijfsarts, Procompany 31 Drs. O.L. Yu, jeugdarts, Jeugdgezondheidszorg Kennemerland 20 De titels, functies en organisaties vermeld bij de betrokken personen golden op het moment van deelname aan de genoemde PON-werkzaamheden en kunnen nadien gewijzigd zijn. 8 van 8

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen ISBN 978-90-8523-184-4 2008 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Over de auteurs en redactie

Over de auteurs en redactie Over de auteurs en redactie Y. Atema (1976) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en behaalde het artsexamen in 2001. In 2010 heeft zij de opleiding tot jeugdarts KNMG afgerond.

Nadere informatie

Bijlagen. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 5. V&V 2020 Deel 5 Bijlagen 1

Bijlagen. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 5. V&V 2020 Deel 5 Bijlagen 1 Bijlagen DEEL 5 Bijlagen Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 5 V&V 2020 Deel 5 Bijlagen 1 Colofon V&V 2020 Deel 5 Bijlagen Overige delen V&V 2020: Deel 1 Leren van de toekomst Deel 2 Beroepsprofiel

Nadere informatie

De Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011 is mede mogelijk gemaakt door: Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011

De Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011 is mede mogelijk gemaakt door: Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011 De Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011 is mede mogelijk gemaakt door: Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011 Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011 Multidisciplinaire

Nadere informatie

Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen INITIATIEF: Partnerschap Overgewicht Nederland in samenwerking met het CBO IN SAMENWERKING

Nadere informatie

mr. J.W. Ilsink, plv. voorzitter/lid-jurist - raadsheer Hoge Raad i.b.d..

mr. J.W. Ilsink, plv. voorzitter/lid-jurist - raadsheer Hoge Raad i.b.d.. mr. A.L. Smit, voorzitter/lid-jurist - senior rechter rechtbank Overijssel; - vertrouwenspersoon Protestants Christelijk Onderwijs Ommen; - plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Optometristen Vereniging

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUW BELEID

TIJD VOOR EEN NIEUW BELEID TIJD VOOR EEN NIEUW BELEID JAAR VERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 1. Organisatie stichting WIP 6 1.1 Bestuur WIP 6 1.2 Regieraad WIP 7 1.3 Bureau WIP 9 2. Strategisch beleidsplan 2012-2015 10 2.1 Algemeen 10

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 5. 2. Over Pharos 9

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 5. 2. Over Pharos 9 Vastgesteld door de directie op 18 april 2012 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 25 april 2012 Pagina 2 Pharos Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Over Pharos 9 3. Migrant als klant:

Nadere informatie

Aanpak van risicofactoren van hart- en vaatziekten Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel II (voor patiënten)

Aanpak van risicofactoren van hart- en vaatziekten Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel II (voor patiënten) Platform Vitale Vaten Aanpak van risicofactoren van hart- en vaatziekten Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel II (voor patiënten) Met dank aan Mw. drs. E.A.M. Franke-Barendse (auteur/redacteur)

Nadere informatie

Programma IGZ Patiëntveiligheidscongres

Programma IGZ Patiëntveiligheidscongres www.igz.nl Programma IGZ Patiëntveiligheidscongres Overdragen doe je niet alleen informatie-uitwisseling cruciaal voor veilige zorg 18 juni 2015, Congresgebouw De Doelen te Rotterdam Voor gerechtvaardigd

Nadere informatie

Vroeg erbij, beter meedoen!

Vroeg erbij, beter meedoen! Samen investeren in gezondheid Nederlands congres Volksgezondheid 2008 Vroeg erbij, beter meedoen! 9-10 april 2008 Martiniplaza Groningen SHARE Graduate School for Health Research Algemene informatie Algemene

Nadere informatie

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG.

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG. NISB/10/44390/LBR/lrg BEWEEGKUUR Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) T.a.v. drs. M.A. Ruys Postbus 3017 3502 GA UTRECHT

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) T.a.v. drs. M.A. Ruys Postbus 3017 3502 GA UTRECHT > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) T.a.v. drs. M.A. Ruys Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH

Nadere informatie

Over de auteurs en redactie

Over de auteurs en redactie Over de auteurs en redactie M.C.B. Beckers (1955) studeerde Gezondheidswetenschappen (Beleid en Beheer) aan de Universiteit van Maastricht. Voor haar studie was zij zes jaar werkzaam bij een ziekenfonds.

Nadere informatie

Partners in de zorg. Phrenos-schizofreniecongres

Partners in de zorg. Phrenos-schizofreniecongres Partners in de zorg Phrenos-schizofreniecongres Zwolle 22 november 2012 Phrenos-schizofreniecongres De GGz richt zich steeds meer op het realiseren van een goed levensperspectief; hulpverleners willen

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010

Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 Multidisciplinaire richtlijn Hartfalen 2010 Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) De Hart&Vaatgroep Koninklijk

Nadere informatie

Ethiek in de zorgsector

Ethiek in de zorgsector start januari 2016 23e jaargang Part-time postacademische beroepsopleiding Ethiek in de zorgsector Module 1 Ethische vragen rond het begin en einde van het leven Module 2 Zorg en kwaliteit van leven bij

Nadere informatie

Algemene infomatie. Algemene informatie Nederlands Congres Volksgezondheid 2006 POSTERMARKT ORGANISATIE DOELGROEP INHOUD ACCREDITATIE

Algemene infomatie. Algemene informatie Nederlands Congres Volksgezondheid 2006 POSTERMARKT ORGANISATIE DOELGROEP INHOUD ACCREDITATIE Algemene infomatie Algemene informatie Nederlands Congres Volksgezondheid 2006 ORGANISATIE Het Nationaal Congres Openbare Gezondheidszorg 2006 en Het Nederlands Public Health Congres 2006/14e V&W/NVAG

Nadere informatie

Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg

Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg Beschrijving randvoorwaarden Colofon Titel Concept-handreiking Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis

Nadere informatie

NAJAARSCONGRES. 17-18 september 2015 WWW.NVIC.NL PROGRAMMA PSYCHIATRIE ECHOCARDIOGRAFIE PRO-CON DEBATTEN INTERACTIEF DELIER STOLLING WORKSHOPS ECHO

NAJAARSCONGRES. 17-18 september 2015 WWW.NVIC.NL PROGRAMMA PSYCHIATRIE ECHOCARDIOGRAFIE PRO-CON DEBATTEN INTERACTIEF DELIER STOLLING WORKSHOPS ECHO PROGRAMMA DELIER PRO-CON DEBATTEN PSYCHIATRIE STOLLING ECHOCARDIOGRAFIE WORKSHOPS ECHO INTERACTIEF COPD ORGANISATIE & FINANCIËN 2015 NAJAARSCONGRES 17-18 september 2015 Supernova Jaarbeurs, Utrecht WWW.NVIC.NL

Nadere informatie

samenwerken adviseren

samenwerken adviseren verbeteren overleggen scholen samenwerken adviseren vertegenwoordigen voorlichten belangenbehartigen ketensamenwerking Jaarverslag 2009 Colofon Redactie algemene inhoud O.D.M. Paauwe-Insinger, directeur

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012

Nadere informatie

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010...

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... ...de afgelopen 10 jaar 1 hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... 2...de afgelopen 10 jaar hebben we hard gewerkt aan het overbruggen

Nadere informatie

Het beste uit twee werelden

Het beste uit twee werelden Nederlands Congres Volksgezondheid 2015 Preventie in zorg & publieke gezondheid Het beste uit twee werelden 8 & 9 april 2015 De Doelen Rotterdam Het NCVGZ 2015 is een initiatief van: tsg1503_ncvgzkatern_online_proef1.indd

Nadere informatie

Dr.ing. R.H.J. Bruijns Scheper Ziekenhuis 7800 RA Emmen Dr. M. de Bruin Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 1090 HM Amsterdam Dr. T. Bruin Ziekenhuis Sint

Dr.ing. R.H.J. Bruijns Scheper Ziekenhuis 7800 RA Emmen Dr. M. de Bruin Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 1090 HM Amsterdam Dr. T. Bruin Ziekenhuis Sint naam Werkzaam in Drs. N.G.G.M. Abeling Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam 1100 DD Amsterdam Dr.ir. B.A.C. van Acker Orbis Medisch Centrum 6130 BM Sittard Dr. H.J. Adriaansen Gelre Apeldoorn

Nadere informatie

Groepswerk binnen het medisch maatschappelijk werk

Groepswerk binnen het medisch maatschappelijk werk Bijlagen Groepswerk binnen het medisch maatschappelijk werk Inventarisatie en behoefteschets ten aanzien van groepswerk in het medisch maatschappelijk werk Opdrachtgever Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk

Nadere informatie

Perspectieven op de volksgezondheid

Perspectieven op de volksgezondheid Nederlands Congres Volksgezondheid 04 Perspectieven op de volksgezondheid 0 & april 04 De Doelen Rotterdam Het NCVGZ 04 is een initiatief van: tsg jaargang 9 / 04 nummer 3 Nederlands Congres Volksgezondheid

Nadere informatie

NVvH Najaarsdag 2014 28 november 2014

NVvH Najaarsdag 2014 28 november 2014 Programma NVvH Najaarsdag 2014 28 november 2014 DeFabrique Utrecht Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie Nederlandse Vereniging voor

Nadere informatie

Naam van het ministerie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Naam van het ministerie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport Naam van het ministerie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jaartal: 03 Bedrag *.000 '= natuurlijk persoon of v.o.f. Subsidieregelingen en ontvangers Totaal uitgegeven bedrag 03 ARTIKEL : Volksgezondheid

Nadere informatie

A B. Overzicht Richtlijnen en landelijke werkdocumenten voor de jeugdgezondheidszorg Centrum Jeugdgezondheid

A B. Overzicht Richtlijnen en landelijke werkdocumenten voor de jeugdgezondheidszorg Centrum Jeugdgezondheid A B Overzicht Richtlijnen en landelijke werkdocumenten voor de jeugdgezondheidszorg Centrum Jeugdgezondheid Overzicht Richtlijnen en Landelijke werkdocumenten voor de Jeugdgezondheidszorg Colofon Versie

Nadere informatie