JULI E JAARGANG NUMMER 4 CHINA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JULI 2008 15E JAARGANG NUMMER 4 CHINA"

Transcriptie

1 JULI E JAARGANG NUMMER 4 CHINA The rise of the East and the fall of the West

2 Bijzonder betrokken INHOUDSOPGAVE COLOFON Heb jij de juiste kwaliteiten voor Ernst & Young? Die jongen in het rood is Laurens Weers, accountant bij Ernst & Young. Bijzonder betrokken bij een tenniswedstrijd. Maar soms meer met de scheidsrechter die het spel controleert, dan met een spannende rally. In zijn controlerende functie bij Ernst & Young is hij ook altijd zeer betrokken en verliest hij het zakelijke spel geen minuut uit het oog. Van dat soort mensen zoeken wij er meer. Betrokken collega s die het beste uit zichzelf willen halen. Heb jij ook bijzondere kwaliteiten? Kijk dan voor meer informatie op Colofon Uitgever Financiële Studievereniging Amsterdam Hoofdredacteur Alfred Prevoo Druk Grafiplan Nederland B.V. Vormgeving cover & DTP OCC-crossmedia Advertenties Fiducie verschijnt vier keer per jaar. Voor advertenties kan contact worden opgenomen met de Financiële Studievereniging Amsterdam FSA Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten en andersoortige onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever in deze geen aansprakelijkheid. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Inhoudsopgave VOORWOORD FIDUCIE P. 5 Alfred Prevoo, Voorzitter Financiële Studievereniging Amsterdam CHINA ALS BELEGGING: WELKE AANDELEN MOET JE HEBBEN? P. 6 Albert J. Menkveld, Vrije Universiteit Amsterdam INTERNATIONAAL BANKIEREN: DOET CHINA OOK MEE? P. 8 Dirk Schoenmaker & Christiaan van Laecke, Vrije Universiteit Amsterdam COMMUNISME EN CONCURRENTIE: MEDEDINGINGSBELEID IN CHINA P. 14 Jarig van Sinderen & Astrid Severijnen CHINA RISING P. 19 Maria Brouwer, Universiteit van Amsterdam WAAROM DE CHINESE GROEI ZAL VASTLOPEN EN EUROPA IETS TE BIEDEN HEEFT P. 24 Prof. Meine Pieter van Dijk, Erasmus Universiteit Amsterdam GLOBALISATION OF THE ECONOMY VS. IDENTIFICATION BY MOTHER TONGUE P. 30 Norbert Walter DOLLAR VERLIEST BIJZONDERE STATUS P. 35 Wim Boonstra, Vrije Universiteit Amsterdam 3

3 VOORWOORD FIDUCIE The rise of the East and the fall of the West Elementaire waarheden over de verschuiving van economische macht naar het oosten zijn bij u al bekend, echter de diepgang van de in deze Fiducie behandelde artikelen zullen naar ik hoop en meen wel degelijk een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan de momenteel woedende discussie. Allereerst moet er gedefinieerd worden wat (economische) stijging en daling precies betekent, waarna kan worden gekeken naar de geografische specificatie omtrent het Oosten en het Westen. Dit zal leiden tot interessante verbanden die dan gelegd kunnen worden tussen oorzaken als blijvende bevolkingsgroei en stijgende ondernemerszin en opleidingsniveau en gevolgen als informatie-, grondstof- en machtsverschuiving. Concrete causale verbanden zijn zeer moeilijk te bepalen, echter correlaties zijn reeds gevonden, worden nog uitgebreid en de praktijk moet de gemaakte modellen bevestigen danwel ontkennen. 5 Echter, alles begint nog steeds met de theorie en hierbij wil ik graag mijn functie als hoofdredacteur van de Fiducie afsluiten en u veel plezier en kennis wensen bij het lezen van deze Fiducie. Alfred Prevoo Voorzitter FSA 2007/2008

4 CHINA ALS BELEGGING: WELKE AANDELEN MOET JE HEBBEN? Tekst: Albert J. Menkveld, Vrije Universiteit Amsterdam Chinese beleggers betalen een hogere prijs voor aandelen in Chinese bedrijven dan buitenlandse beleggers. We tonen aan dat een belangrijke reden voor deze premie is dat ze betere informatie hebben over de kwaliteit van het bedrijf. Dit is verrassend omdat de buitenlandse belegger profiteert van hoogopgeleide en ervaren analisten. De wet verbiedt Chinese belegger weliswaar te handelen op de B-markt, maar ook het gebrek aan buitenlandse valuta weerhoudt haar ervan te kopen op de B-markt. De wereldburger koopt en China fabriceert. Maar, ik een zeer gedetailleerde dataset onderzocht waarin aandeel te kopen en heeft dus minder over voor het Informatie en A-aandeel premie Chinese beleggers te zijn die beter geïnformeerd zijn. als China een succesvol producent is, waarom belegt alle financiële transacties opgenomen waren voor de gemiddelde aandeel. In twee projecten toetsen we In een tweede artikel gepubliceerd in de Journal Een belangrijke reden is dat zij dicht bij het vuur zitten de wereldburger dan zo weinig in China? Het kan. Sinds begin jaren negentig kan zij aandelen kopen periode We vinden dat er minstens twee maal zoveel volume omgaat in de lokale A-markt. deze gedachte en de resultaten wijzen uit dat dit inderdaad een van de verklaringen lijkt te zijn. of Finance in 2008 vinden we dat de informatie voorsprong een reden is voor de hogere koers van het en dat is een voordeel in deze markt die beduidend minder transparent is dan de Westerse markten. 7 in Chinese bedrijven op de aandelenbeurzen in Shenzhen en Shanghai. De buitenlandse belegger handelt echter fors minder in deze aandelen dan de lokale Chinese belegger. De A-aandelen zijn door de jaren heen ook fors duurder geweest dan de B-aandelen. In onze data periode kosten ze bijna vijf keer zoveel. Hieruit blijkt dat de markten ook echt gesegmenteerd zijn. Immers, Analyse van de rendementen In een eerste artikel gepubliceerd in de Journal of Financial Markets in 2007 laten we zien dat er meer informatie zit in koersbewegingen in de A-markt dan A-aandeel. We bestuderen 74 aandelen en meten voor al deze aandelen hoeveel A-markt beleggers handelen op informatie. We relateren dit aan het koersverschil tussen het A-aandeel en het B-aandeel. We vinden dat dit koersverschil---de A-markt premie---hoger is Bedrijven publiceren weliswaar financiële berichten, maar controle op de gegevens is er niet of nauwelijks. Auteur Albert J. Menkveld (1971) is universitair hoofddocent De aandelenmarkt in China is strikt gesegmenteerd. als Chinese beleggers toegang zouden hebben tot de in de B-markt. We analyseren rendementen over vijf voor die aandelen waarin relatief veel geinformeerde bij de vakgroep financiering op de Vrije Universiteit Buitenlandse beleggers kopen zogenaamde B-markt, dan zouden ze daar massaal kopen. De minuten intervallen en vinden dat de B-rendementen A-markt beleggers handelen. Kennelijk zijn Amsterdam. In 2007 won hij de Pierson medaille B-aandelen en Chinese beleggers kopen A-aandelen. prijsdruk zal er dan voor zorgen dat deze aandelen vertraagd reageren op de A-rendementen. Dit duidt deze beleggers bereid een hogere prijs te betalen toegekend door de Koninklijke Vereniging voor B-aandelen noteren in Amerikaanse of Hong net zo duur worden als de A-aandelen. De wet op een informatie voorsprong in de A-markt. omdat ze minder risico lopen als gevolg van hun de Staathuishoudkunde Staatshuishoudkunde. Hij Kong dollars, A-aandelen in de lokale munt. Het verbiedt de Chinese belegger weliswaar te handelen Verdere analyse laat zien dat gemiddeld 80% van de informatievoorsprong. Onze resultaten zijn verrassend is research fellow op het Tinbergen Instituut en is onmogelijk voor beide groepen het andere type op de B-markt, maar ook het gebrek aan buitenlandse koersrelevante informatie eerst wordt opgenomen in de zin dat we vaak denken dat de internationale lid van de wetenschappelijke raad van de Franse aandelen te kopen. Dit is gelijk ook het enige valuta weerhoudt haar ervan te kopen op de B-markt. in A-aandelen en 20% eerst in de B-aandelen. Het grootbanken een informatie voorsprong hebben. Zij toezichthouder AMF. Meer informatie vindt u op onderscheid tussen beide aandelen. Zij krijgen De Chinese burger heeft simpelweg geen dollars en lijkt er dus inderdaad op dat de gemiddelde lokale beschikken immers over analisten met superieure zijn webpagina: hetzelfde dividend uitgekeerd en hebben hetzelfde kan er niet aankomen. A-markt belegger beter is geïnformeerd dan de scholing en ruimere ervaring. In het geval van China stemrecht. Dit laatste recht heeft overigens maar B-markt waarin de internationale belegger handelt. lijkt dit niet de doorslag te geven. Er blijken lokale beperkte waarde omdat de Chinese overheid meer Er bestaan vele redenen waarom de A-markt duurder dan 50% van alle aandelen in haar bezit heeft. is dan de B-markt. Wij kijken naar een informatie reden. Wellicht weet de Chinese belegger beter wat Door de jaren heen is de lokale A-markt veel actiever kwaliteitsbedrijven zijn en dus welke aandelen zij Bovenstaand artikel is gebaseerd op twee artikelen die te vinden zijn op: geweest dan de buitenlandse B-markt. Met Kalok moet kopen. De buitenlandse belegger heeft een Chan (Hong Kong) en Zhishu Yang (Beijing) heb informatie achterstand, loopt groter risico een slecht

5 INTERNATIONAAL BANKIEREN: DOET CHINA OOK MEE? Tekst: Dirk Schoenmaker en Christiaan van Laecke, Vrije Universiteit Amsterdam In dit artikel positioneren we de Chinese bankensector in het internationale speelveld. Eerst analyseren we de onderliggende oorzaken van de groei van banken. Vervolgens bekijken we de trends in een aantal grote landen. Tot slot analyseren we de internationalisatie van banken. Hiervoor voeren we een empirische toets uit. Het blijkt dat handelsblokken, zoals de Europese Unie, een belangrijke rol spelen bij de internationale expansie. In Azië ontbreken dergelijke handelsblokken vooralsnog. Grafiek 1. Relatieve grootte bankensector t.o.v. de Verenigde Staten (VS = 1) SP IT CH ZW NL FR VK DU JP VS ingehaald (O Neill, 2003). Japan is een oude reus die in de jaren negentig stil heeft gelegen en nu langzaam weer lijkt op te krabbelen De bankensector in Japan heeft in de jaren negentig namelijk fors af moeten schrijven op slechte leningen in de boeken naar aanleiding van het doorprikken van de activazeepbel. Dit proces ging samen met consolidatie in de sector. Pas na 2000 begint het einde van dit proces in zicht te komen. De economische groei, evenals inflatie is echter zeer laag, en nominale rentes liggen dicht bij het nulpunt. Met andere woorden, voor financiële instellingen een minder gunstig klimaat om in het thuisland organisch te groeien. ZW SP NL IT DU CH JP FR VK VS In het Westen wordt er voor een groot deel gegroeid 8 Groei van banken De kredietverlening van banken is de smeerolie van in een recessie en de Japanse banken bouwden hun internationale activiteiten af. alleen geïnteresseerd zijn in de grootte van markten, maar ook in de kracht van individuele banken in dat Bron: IMF, Centrale Bank van China, Banque Nationale Suisse, eigen berekeningen. Toelichting: VS = Verenigde Staten; CH = China; JP = Japan; DU = Duitsland; FR = Frankrijk; IT = Italië; NL = Nederland; SP = Spanje; VK = Verenigd Koninkrijk; ZW = Zwitserland nog een divers beeld zien, namelijk 2 clubs van grootte van de VS) nadert Japan (0,7 keer de VS) met landen met Frankrijk ertussen in, is het beeld in 2006 rasse schreden. De economische machtsverschuiving in (gemeten in activa) door middel van fusies en overnames, tevens stijgt de vraag naar complexe financiële producten. De investeerder stelt hogere eisen, en wil meer kunnen met zijn geld. Hier is voor gezorgd met tal van nieuwe producten en aanverwante markten, met andere woorden, de financiële markt wordt dieper. 9 de economie. Als de economie expandeert dan groeit land, gebruiken we geconsolideerde cijfers. Dit houdt behoorlijk door elkaar gegooid. Er zijn een aantal Azië is ook in de bankensector te zien. In Europa zien we laatste jaren steeds meer fusies de balans van banken mee. Als de economie krimpt dan vermindert de vraag naar krediet. De huidige onrust op de financiële markten gaat gepaard met Waar kunnen wij bovenstaande ontwikkelingen van internationale divestment het best plaatsen? Allereerst is het interessant om te bekijken hoe de bankenmarkt in dat de buitenlandse activa van een in Nederland gevestigde bank bij de Nederlandse markt worden geteld, bijvoorbeeld de Canadese business van ING. opvallende verschuivingen te zien. De Europese landen verdelen zich iets meer. Frankrijk en het VK schuiven samen de top 3 binnen, waar Duitsland Landen trends De onderliggende factoren van groei verschillen in en overnames, in vrijwel elke lidstaat. Kijk naar UniCredit - Hypovereinsbank, RBS/Fortis - ABN AMRO. De Interne Markt heeft ervoor gezorgd een inkrimping van het bankwezen en vertraging zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. In de De Verenigde Staten zijn de grafiek als indexatiepunt flink terugvalt. De terugval van Duitsland en Japan bovenstaand voorbeeld. In sommige landen zien we dat het voor ondernemingen gemakkelijker werd om van de economische groei. Wat is de impact van de eerste acht jaar van het millennium zijn de financiële genomen (VS = 1). In 2001 vinden we Frankrijk bij hangt samen met de terugval van hun economie (zie een sterke organische groei, bijvoorbeeld in Azië: grensoverschrijdend zaken te doen. Dit heeft de kosten huidige financiële onrust op de internationalisatie activa van banken aanzienlijk gegroeid. Dit is een 0,5 terug, wat inhoudt dat de totale activa van banken hieronder meer). Nederland, Italië en Spanje worden China en India (laatstgenoemde is niet meegenomen van grensoverschrijdend bankieren verlaagd. Daarnaast strategie van banken. Geschiedenis leert dat in wereldwijd verschijnsel, vanaf 2000 tot eind 2007 in Frankrijk de helft was van de Verenigde Staten. relatief groter, en Zwitserland valt iets terug. in bovenstaande steekproef). Deze organische is er op het gebied van kapitaalmarkten geprofiteerd tijden van moeilijkheden banken, geneigd zijn om zijn de totale bankenactiva namelijk meer dan groei laat zich kenmerken door sterke groei van de van de introductie van de euro. Het speelveld Europa bestaande diversificatie, op het niveau van diensten verdubbeld. De wereldwijde stijging is de som van Bovenstaand plaatje is onderhevig aan wisselkoersef- Japan, in 2001 nog 0,9 keer de grootte van de VS, vinden minder sophisticated financiële producten zoals is wat dat betreft gelijker geworden. of geografisch, teniet te doen, door dit van de hand te alle afzonderlijke landen. Hoewel de meeste landen fecten, wij corrigeren hier niet voor. We willen na- we in 2006 terug op een relatieve grootte van een kleine bankrekeningen. Meer mensen kunnen zich door doen of af te bouwen. een sterke groeiende bankensector hebben, bestaan er melijk weten hoe het internationale veld eruit ziet op 0,7. Een verklaring hiervoor is te vinden in het feit dat economische voorspoed veroorloven om geld sparen, De Verenigde Staten zijn een ander verhaal. Hier grote verschillen tussen bepaalde landen, met name de een bepaald moment, waar de dynamiek zich bevindt de totale activa van banken in Japan in vijf jaar niet of of hebben als ondernemer een bankrekening nodig heeft deregulering de laatste tien jaar een grote rol Een recente voorbeeld van een instelling die geografisch grotere landen. Grafiek 1 biedt meer inzicht. en of de macht verschuift. Dit is iets wat ook wordt nauwelijks is veranderd. China, het andere Aziatische om zaken te kunnen doen. Hier zien we dus dat de gespeeld. Kijk naar de Gramm-Leach-Bliley Act afbouwt is bijvoorbeeld Citigroup. Deze Amerikaanse beïnvloed door de wisselkoers, de laatste wordt dus land in de steekproef maakt echter een sterke groei door. markt breder wordt, het aantal klanten stijgt. van Deze nieuwe wet heeft barrières van de bank is van plan zijn retail bank activiteiten in Duitsland Om een vergelijking tussen landen makkelijker te meegenomen. In vijf jaar verdubbelt het relatief in grootte. Wanneer Glass-Steagall Act uit de jaren dertig weggenomen te verkopen. Hetzelfde patroon was zichtbaar voor de maken kijken we naar relatieve grootte. Grafiek 1 we weten dat de totale activa van de VS-banken in deze China is één van de BRIC s. Dit zijn snel groeiende die ervoor zorgden dat verschillende diensten zoals Japanse banken in de jaren negentig van de vorige illustreert de relatieve grootte van bankenactiva in In grafiek 1 valt op dat de relatieve verschillen tussen vijf jaar met 60% zijn gestegen, is de groei van China economieën (Brazilië, Rusland, India en China) die in bankieren en verzekeren niet binnen één instelling eeuw. De Japanse economie verkeerde 10 jaar lang een land in de jaren 2001 en Omdat we niet de acht landen kleiner zijn geworden. Waar we in indrukwekkend, ruwweg 220%. China (0,6 keer de 2050 de ontwikkelde landen zouden hebben moeten konden worden uitgeoefend. De nieuwe wet heeft

6 Grafiek 2. Internationalisatie van financiële instellingen op 3 continenten 10 de deur opengezet voor de creatie van cross-sector instellingen in Amerika. Dus grote commerciële banken konden nu ook verzekeringen en investmentbanking gaan doen. Citigroup, ontstaan uit Citibank (bankieren) en Travelers (verzekeren), is hier een mooi voorbeeld van. Er heeft consolidatie plaatsgevonden zowel in schaal als in scope. Bovenstaande voorbeelden geven aan waarom financiële instellingen groeien, namelijk omdat de economie groeit. De grootte van een bank geeft dus op een bepaalde manier weer wat de welvaart is in een land. In China zien we een sterke groei van de economie en de financiële sector. In bijvoorbeeld Japan zien we een niet groeiende economie en daarnaast een niet groeiende bankensector. Samenvattend kan gesteld worden dat banken mee-ademen met de economie. Hoe is dit verband internationaal? Internationalisatie trends China en Japan zijn in meerdere opzichten interessante voorbeelden. Bijvoorbeeld wanneer we kijken naar internationalisatie van banken. Internationalisatie is hier gedefinieerd als het percentage van de activiteiten in het buitenland. Literatuur wijst uit dat hoe groter de bank, hoe internationaler de business van de bank (zie bijvoorbeeld Focarelli en Pozzolo, 2001, of Schoenmaker en van Laecke, 2006). In zowel Japan als China is dit niet het geval. Grafiek 2 geeft de trend van internationalisatie in Europa, Amerika en Azië weer in de afgelopen zes jaar. Het niveau van 2000 is hierbij als basisjaar genomen. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Amerika - Europa Grafiek 2. Internationalisatie van financiële instellingen op 3 continenten. Bron: Schoenmaker en Van Laecke (2006) De mate van internationalisatie in de Aziatische groot exporteerder is, gaat dit niet om geavanceerde landen valt tegen wanneer we dit afzetten tegen diensten zoals financiële diensten, maar meer om andere grote banken in de wereld. Industrial and industriële producten. Commercial Bank of China (ICBC) is in termen van marktwaarde momenteel de grootste bank ter wereld De vraag is of de Chinese banken de internationale (ongeveer 175 miljard EUR); hun business buiten concurrentie aankunnen. De autoriteiten schermen China is echter nihil. HSBC, de twee na grootste de binnenlandse markt af, terwijl de banken zelf niet bank ter wereld in marktwaarde, is daarentegen wel naar buiten trekken. De praktijk leert dat banken internationaal actief. HSBC had zijn hoofdkantoor vaak expanderen vanuit een stevige thuisbasis in Hong Kong, maar met de eenwording van China (zie bijvoorbeeld Grosse and Goldberg, 1991, of en Hong Kong heeft HSBC zijn hoofdkantoor naar Focarelli en Pozzolo, 2005). Stevig in de zin van Londen verplaatst. HSBC is wel nog zeer actief in een concurrerende markt waar men moet vechten Azië. China, of de Chinese banken, gaan niet of om het hoofd boven water te houden. Voorbeelden nauwelijks naar buiten, tevens laten de autoriteiten hiervan zijn Spanje en Nederland. In deze landen maar mondjesmaat buitenlandse banken toe. hebben de autoriteiten de banken markt vroegtijdig geliberaliseerd in de jaren tachtig (onder meer door de regio en daarbuiten. Een voorbeeld hiervan is de Europese Unie. In Europa zien we een grotere focus over de landsgrenzen, en we zien dat de regionale component een steeds belangrijkere rol inneemt. De vrijheden die financiële instellingen binnen de Europese Unie hebben zijn groot. Maar niet alleen in Europa bestaan er handelsverdragen. Zo hebben we NAFTA in Noord-Amerika, en verscheidene kleinere handelsverdragen verspreid over de rest van de wereld. Onlangs is er zelfs een nieuw handelsverdrag (UNASUR) gesloten door een aantal sterk groeiende economieën in Zuid-Amerika. Handelsverdragen hebben onder meer als doel om handel tussen de landen binnen dit verdrag te bevorderen, en gezien het feit dat finance business volgt (Grosse en Goldberg, 1991), kun je ervan uit kunnen gaan dat grensoverschrijdende activiteiten met enige vertraging ook stijgen. Of dit ook daadwerkelijk zo is kan empirisch worden getest. We gebruiken een ordinary least squares regressie in de volgende vorm:. De afhankelijke variabele is INTi, de internationalisatie van bank i. De internationalisatie van banken proberen we te verklaren met de variabelen aan de rechterkant. X stelt hier de set van onafhankelijke variabelen voor, Z de dummyvariabelen en de error-term. Onderdeel van deze regressie zijn de 60 grootste banken van de wereld (The Banker, World Top 1000 Banks, ), afkomstig van drie continenten: Europa, Noord-Amerika en Azië. De periode, aangeduid met t, loopt van 2000 tot en met De set van onafhankelijke variabelen, zoals weergegeven in tabel 1, zijn GDP, GDP per capita, Stock Market Capitalisation, Domestic Credit, Concentration Ratio (CR5). De verwachting, zoals aangegeven onder verwacht teken, is dat de variabelen een negatief danwel positief effect hebben op internationalisatie. De enige variabele met een negatieve verwachting is het bruto binnenlands product (GDP). Geargumenteerd wordt dat een bank met een grote binnenlands markt minder snel buiten de landsgrenzen hoeft te kijken om te groeien. De mate van ontwikkeling van een economie geeft aan hoe geavanceerd en efficiënt het financiële systeem is, GDP per capita is een goede proxy voor ontwikkeling. De efficiëntie van het financiële systeem geeft tevens aan hoe concurrerend, en succesvol, de financiële instellingen in dat land kunnen zijn op de internationale markt. We verwachten zouden moeten concurreren. De CR5 zou een positief effect op internationalisatie moeten hebben. Domestic Credit geeft aan hoe diep de thuismarkt is, en hoezeer financiële instellingen kunnen leunen op stabiel inkomen uit de thuismarkt, wat hen in staat stelt om buitenlandse avonturen te financieren. We verwachten dat deze variabele een positief effect heeft. De relatieve grootte van de effectenmarkten geeft aan hoe innovatief financiële instellingen zijn. Op internationaal niveau zouden ze deze expertise kunnen benutten om succesvol te concurreren, ook van deze variabele wordt verwacht dat hij een positief effect heeft. Tot slot vormen EU en NAFTA dummy s voor de handelsverdragen zoals uitgelegd in de tekst hierboven. Van beide wordt verwacht dat zij een positief effect hebben op internationalisatie. De verwachting is dus dat een bank in de Europese Unie of Noord-Amerika internationaler is dan een bank in Azië. Tabel 1. Resultaten van de regressie. Onafhankelijke variabelen Verwacht Teken Afhankelijke variabele Internationalisatie GDP *** (log value) (0.002) GDP per capita *** (log value) (0.008) Domestic Credit *** (/GDP) (0.005) Stock Market Capitalization *** (/GDP) (0.024) CR *** (0.047) EU *** (0.025) NAFTA (0.024) R Aantal observaties Europa is het enige continent dat internationaler is geworden over deze periode. Opvallend genoeg is Europa ook het continent met het hoogste niveau van internationalisatie, namelijk 47% in Azië snijdt flink in de internationale business, van 21% in 2000 naar 14% in 2005, en blijft het laagste niveau van de drie aanhouden. Amerika geeft weinig toe op internationale activiteiten van , en daalt enigszins: van 23% in 2000, naar 22% in Is hier een verklaring voor te vinden? Zoals we al eerder melden is de organische groei binnen China een grote motor van groei voor de Chinese banken. Een verklaring is dat de Chinese banken niet naar het buitenland hoeven, juist omdat de economie zo hard groeit en dit veel geld oplevert. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat ze internationaal met andere concurrenten te maken krijgen, die een veel langere trackrecord hebben. Dus alhoewel China een het opheffen van het plafond op de kredietgroei). De liberalisatie was een prikkel voor banken om te innoveren: nieuwe winstgevende activiteiten ontplooien en/of kosten reduceren. Handelsblokken Wereldwijd zien we een wisselend beeld met betrekking tot internationalisatie. Binnen de internationalisatie is er nog een onderscheid te maken tussen activiteiten in een hogere mate van internationalisatie bij meer ontwikkelde economieën. De drie variabelen Stock Market Capitalisation, Domestic Credit en Concentration Ratio (CR5) zijn karakteristieken van de financiële sector. De laatste van de drie, de concentratie ratio zegt iets over de marktmacht van de financiële instellingen in de thuismarkt (marktaandeel van de grootste 5 banken). Een hoge concentratie betekent dat er weinig ruimte over is om in de thuismarkt te groeien en naar buiten moeten. En tevens dat de grote banken efficiënter zaken hebben gedaan dan historische concurrenten. Verwacht wordt dat deze banken op internationaal niveau ook succesvol Aantal landen 15 Bronnen: OECD voor GDP en GDP per capita, IMF voor Domestic Credit, IFSE voor Stock Market Capitalization en Centrale Bank statistieken voor CR5. Toelichting: Resultaten voor internationalisatie. De data betreffen de periode van 2000 tot De waarden tussen haakjes zijn de standaard fouten. *, **, *** geven de significantie op 10%, 5% and 1%, respectievelijk. Om te controleren voor heteroscedasticiteit een White-adjusted covariance matrix is toegepast in de gerapporteerde resultaten. Bron: Schoenmaker en Van Laecke (2008

7 China, of de Chinese banken, gaan niet of nauwelijks naar buiten, tevens laten de autoriteiten maar mondjesmaat buitenlandse banken toe. Wat valt er op? De resultaten in de bovenstaande Amerika is een verklaring te vinden in deregulering. de regio. Met andere woorden, een kleine economie tabel geven aan dat de hypothesen, op één na, in deze Hetzelfde jaar dat NAFTA werd gevormd werden omringd door reuzen, zal relatief meer bankieren in steekproef niet worden verworpen. De variabelen voor financiële instellingen barrières weggenomen de regio. Hier moet worden opgemerkt dat China zich voor de grootte en ontwikkeling van de economie zijn die staat-overschrijdend dienst verlenen onmogelijk in 2006 bij de Wereld Handelsorganisatie (WTO) significant en het teken is als verwacht, respectievelijk maakte. De Amerikaanse banken stonden destijds heeft aangesloten, hierna heeft de groei in de regio negatief en positief. De drie variabelen die de financiële voor een keuze, of de regio in, of de Verenigde Staten zich ook sterker ontwikkeld. Een geleidelijke opening sector karakteriseren zijn tevens alle significant en veroveren. Wanneer we een VS-dummy (om het effect van markten voor financiële diensten moet uitwijzen of positief. Dit betekent dat financiële instellingen die in van deze deregulering te meten) toevoegen aan de ook in Azië sterke regionale banken zullen ontstaan. het thuisland in staat zijn efficiënt en effectief te operen internationaal actiever zijn dan banken uit landen waar dit niet het geval is. regressie blijkt dat deze een negatief effect heeft op internationalisatie. Op hetzelfde moment wordt de NAFTA-dummy significant en positief, doch met een Conclusie In deze bankenanalyse valt op dat de Europese, en in kleinere waarde dan de EU-dummy. De VS banken mindere mate Amerikaanse, banken internationaal Het doel van de regressie is om de invloed van gaan dus nationaal, terwijl de Canadese banken wel actief zijn. De mate van internationalisatie van de handelsverdragen te toetsen. Hier vinden we profiteren van het NAFTA verdrag. Aziatische banken is erg laag. Japanse banken interessante uitkomsten. De EU-dummy is positief en zijn na de zware recessie in de jaren negentig van 12 significant. Zoals verwacht zijn banken in lidstaten die lid zijn van de Europese Unie internationaal actiever. Voor Azië ligt een verklaring zoals deregulering echter minder voor de hand. Het culturele aspect zou een rol het internationale toneel verdwenen, terwijl de Chinese banken zich internationaal nog niet hebben Dit onderstreept het belang van handel in de EU. De kunnen spelen. Japan en China zijn veruit de grootste gemeld. Verder schermen de Chinese autoriteiten dummy voor NAFTA daarentegen, is niet significant. economieën in Azië, maar liggen qua cultuur ver de binnenlandse bankenmarkt nog af. Dat is niet Data geven aan dat de banken in de Verenigde Staten uit elkaar. Toch, Japan is de grootste handelspartner verstandig. De Chinese industrie heeft bewezen de en Canada (beide aanwezig in de steekproef) minder van China, tevens zijn de economieën redelijk internationale concurrentie meer dan aan te kunnen. internationaal zijn geworden de afgelopen jaren. complementair en binnen een paar jaar vermoedelijk Voor de Chinese banken weten we dat nog niet. Dit is niet in lijn met de hypothese, namelijk dat handelsverdragen financiële instellingen over de grens zouden moeten trekken. Azië, met geen handelsverdrag gelijk in grootte. Gezien de grote potentie zou je meer regionale Auteurs Dirk Schoenmaker is hoogleraar Finance, Banking van grote importantie, kent een zeer laag niveau van dienstverlening verwachten. Relatieve potentiële & Insurance aan de Vrije Universiteit Amsterdam. grensoverschrijdende financiële diensten in de regio. handel in de regio (gemeten als gecombineerd Christiaan van Laecke is beleidsmedewerker bij de Wat verklaart de lage regionale grensoverschrijdende GDP van alle landen in die regio) is namelijk een directie Financiële Markten van het Ministerie van dienstverlening in Noord-Amerika en Azië? In Noord- determinant van internationalisatie van banken in Financiën en oud-student van de VU. Referenties Focarelli, Dario and Alberto Pozzolo (2001), The Patterns of Cross-border Bank Mergers and Shareholdings in OECD Countries, Journal of Banking & Finance 25, Focarelli, Dario and Alberto Pozzolo (2005), Where Do Banks Expand Abroad? An Empirical Analysis, The Journal of Business 78, Grosse, R. and L. G. Goldberg (1991), Foreign bank activity in the United States: An analysis by country of origin., Journal of Banking & Finance 15, O Neill, Jim (2003), Dreaming with BRICs, Global Economics Paper no. 134, Goldman Sachs. Schoenmaker, Dirk and Christiaan van Laecke (2006), Current State of Cross-Border Banking, FMG Special Paper no. 168, London: London School of Economics. Schoenmaker, Dirk and Christiaan van Laecke (2008), Determinants of International Banking: Evidence from the World s Largest Banks, Working Paper, Vrije Universiteit Amsterdam.

De verschuiving van de wereldhandel naar Azië: gevolgen voor Nederlandse export

De verschuiving van de wereldhandel naar Azië: gevolgen voor Nederlandse export augustus 13 De verschuiving van de wereldhandel naar Azië: gevolgen voor Nederlandse export Erasmus University Rotterdam Erasmus School of Economics Department of Economics Supervisor: B.S.Y Crutzen Cheryl

Nadere informatie

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Een verkennend onderzoek Opdrachtgever: Onderwijsraad ECORYS Ruud van der Aa Arjan Uwland Sabine Descka Rotterdam, 21 juni 2007 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

Marktwerking in Nederlandse netwerksectoren: leidt liberalisering tot grotere concurrentie?

Marktwerking in Nederlandse netwerksectoren: leidt liberalisering tot grotere concurrentie? Marktwerking in Nederlandse netwerksectoren: leidt liberalisering tot grotere concurrentie? Clement van de Coevering en Broos van der Werff1 December 2001 Samenvatting Wereldwijd heeft zich de afgelopen

Nadere informatie

De keuze voor een investeringsproject in China. Een Case-study voor Agfa-Gevaert

De keuze voor een investeringsproject in China. Een Case-study voor Agfa-Gevaert UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 De keuze voor een investeringsproject in China. Een Case-study voor Agfa-Gevaert Masterproef voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

Financiële en Monetaire Studies. Concentratie en concurrentie in het Nederlandse bankwezen. Wim Boonstra en Hans Groeneveld*

Financiële en Monetaire Studies. Concentratie en concurrentie in het Nederlandse bankwezen. Wim Boonstra en Hans Groeneveld* Financiële en Monetaire Studies Concentratie en concurrentie in het Nederlandse bankwezen Wim Boonstra en Hans Groeneveld* * De auteurs zijn werkzaam bij Rabobank Nederland als respectievelijk hoofd Kennis-

Nadere informatie

Kijken naar China door Westerse ogen Een onderzoek naar de kansen voor het Westerse bedrijfsleven in het Westen van China

Kijken naar China door Westerse ogen Een onderzoek naar de kansen voor het Westerse bedrijfsleven in het Westen van China Kijken naar China door Westerse ogen Een onderzoek naar de kansen voor het Westerse bedrijfsleven in het Westen van China (West) Public Sector MBA Scriptie Drs. Rutger Brouwer 1 december 2011 2 Kijken

Nadere informatie

FIDUCIE. Private Equity

FIDUCIE. Private Equity Financiële Studievereniging Amsterdam Januari 2006 Veertiende Jaargang Nummer 2 FIDUCIE Private Equity Private Equity heeft een helende invloed op het bedrijfsleven Interview met Drs. P. Visser Private

Nadere informatie

vba journaal 23e jaargang najaar 2007 Institutionele beleggers laten geld liggen 7 Normal backwardation, is dat normaal? 16

vba journaal 23e jaargang najaar 2007 Institutionele beleggers laten geld liggen 7 Normal backwardation, is dat normaal? 16 vba journaal 3nummer 23e jaargang najaar 2007 Institutionele beleggers laten geld liggen 7 Normal backwardation, is dat normaal? 16 7 Beleggen in grondstoffen nog steeds de moeite waard 24 Infrastructuur

Nadere informatie

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland Van: 1. Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van Amsterdam, B.E. Baarsma en M. de Nooij 2. Norton Rose Advocaten, W. Koster

Nadere informatie

SOVEREIGN WEALTH FUNDS. Gezamenlijke notitie ministeries van Financiën en Economische Zaken. MR-versie, februari 2008.

SOVEREIGN WEALTH FUNDS. Gezamenlijke notitie ministeries van Financiën en Economische Zaken. MR-versie, februari 2008. SOVEREIGN WEALTH FUNDS Gezamenlijke notitie ministeries van Financiën en Economische Zaken MR-versie, februari 2008 Executive summary 1. In het internationale en nationale debat bestaan er zorgen over

Nadere informatie

Veranderende structuren in de wereldeconomie en China s economische integratie. . De gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven

Veranderende structuren in de wereldeconomie en China s economische integratie. . De gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven Veranderende structuren in de wereldeconomie en China s economische integratie. De gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven Prof. Dr. H.A. Ebbers Oratie in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818 September 2011 De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen Auteur: R. Heining Studentnummer: s0101818 Bachelor eindopdracht Opleiding: Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector 2003

Monitor Financiële Sector 2003 NMa Postbus 16326 2500 BH Den Haag Bezoekadres: Wijnhaven 24 2511 GA Den Haag T (070) 330 33 30 F (070) 330 33 70 Informatielijn 0800-023 18 85 E-mail info@nmanet.nl Internet www.nmanet.nl Monitor Financiële

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector

Monitor Financiële Sector Monitor Financiële Sector De markt voor natura-uitvaartverzekeringen Datum 10 juni 2008 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Inhoud 1. Inleiding p. 3 2. De markt voor natura-uitvaartverzekeringen

Nadere informatie

Verplaatsing industrie: update 2012

Verplaatsing industrie: update 2012 Verplaatsing industrie: update 2012 Amsterdam, november 2012 In opdracht van SIC Verplaatsing industrie: update 2012 Bert Hof en Ward Rougoor Roetersstraat 29-1018 WB Amsterdam - T (+31) 20 525 1630 -

Nadere informatie

Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger?

Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger? Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger? Bachelorscriptie Finance Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Economische Wetenschappen Auteur: Patrick Janssen Studentnummer: 303456 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Jaargang 16 - November 2013. Langetermijnscenario s 2014-2017. Wereldhandel

Beleggingsvisie. Jaargang 16 - November 2013. Langetermijnscenario s 2014-2017. Wereldhandel Beleggingsvisie Jaargang 16 - November 2013 Langetermijnscenario s 2014-2017 Wereldhandel Colofon Auteurs: Rogier van Aart Olaf van den Heuvel Robert Jan van der Mark Jacob Vijverberg Redactie: Henk Eggens

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 OVER DE FINANCIËLE SECTOR. 13.2 Een stabiele financiële sector

HOOFDSTUK 13 OVER DE FINANCIËLE SECTOR. 13.2 Een stabiele financiële sector HOOFDSTUK 3 OVER DE FINANCIËLE SECTOR 3. Inleiding De commissie heeft onderzoek gedaan naar de maatregelen die de Nederlandse overheid in 008 en 009 heeft genomen om de financiële sector op de been te

Nadere informatie

Determinanten van buitenlandse directe investeringen in Centraal en Oost Europa: een cross-sectie analyse

Determinanten van buitenlandse directe investeringen in Centraal en Oost Europa: een cross-sectie analyse Afdeling Wetenschappelijk onderzoek en econometrie Determinanten van buitenlandse directe investeringen in Centraal en Oost Europa: een cross-sectie analyse J.P. Hania Onderzoeksrapport WO&E nr. 587 Juni

Nadere informatie

Marktwerking en Publieke Belangen

Marktwerking en Publieke Belangen Marktwerking en Publieke Belangen Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde Preadviezen 2009 Onder redactie van Prof. dr. Eric van Damme en Prof. dr. Maarten Pieter Schinkel ii ISBN 978-90-807422-8-4

Nadere informatie

CHEQ. Responsible Investing

CHEQ. Responsible Investing CHEQ Kwartaaluitgave 24 Mei 2007 Responsible Investing = De koers van het klimaat = Stuwende kracht achter duurzaamheid in de financiële wereld = People, planet, profit prikkels = Hoe kun je klimaatverandering

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector 2004. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Monitor Financiële Sector 2004. Nederlandse Mededingingsautoriteit Monitor Financiële Sector 2004 Nederlandse Mededingingsautoriteit Monitor Financiële Sector 2004 Inzichten van de NMa over de mededinging in de financiële sector 1 Inhoud Voorwoord 5 1 Monitoring van de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE POSITIES VAN

ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE POSITIES VAN BACHELOR- OPDRACHT ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE POSITIES VAN DE CONCURRENTEN VAN DE RABOBANK Auteur Sadiye Çiftçi Opleiding Bachelor Bedrijfskunde Afstudeercommissie Namens de Universiteit Twente: Examinator:

Nadere informatie

De efficiëntie van investeringen en sociaal kapitaal:

De efficiëntie van investeringen en sociaal kapitaal: De efficiëntie van investeringen en sociaal kapitaal: Verslag van een zoektocht Rudy de Jong Discussiepaper ten behoeve van het ASRE Onderzoeksseminar van 29 april 2010 over het thema Efficiëntie van Woningcorporaties

Nadere informatie

De rol van de overheid in de financiële sector. Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren

De rol van de overheid in de financiële sector. Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren De rol van de overheid in de financiële sector Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren »Index» Voorwoord» Inleiding» 1. SNS: wat gebeurde er?» 2. Geldschepping» 3. De rol van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Kiezen voor kenniswerkers

Kiezen voor kenniswerkers 81 Kiezen voor kenniswerkers Vaardigheden op de arbeidsmarkt voor kenniswerkers augustus 2013 Colofon Grafische werk: Meinou de Vries www.iclarify.nl Druk: Quantes - Rijswijk Augustus 2013 ISBN 9789077005620

Nadere informatie

Corporate development en de rol van bedrijfsnetwerken

Corporate development en de rol van bedrijfsnetwerken Corporate development en de rol van bedrijfsnetwerken AGRIFOOD n Samenwerking zal steeds verder toenemen n Corporate development draagt initieel positief bij aan financiële prestaties n Bewustzijn van

Nadere informatie

Het belang van importen voor het MKB

Het belang van importen voor het MKB Het belang van importen voor het MKB ir. C.C. van de Graaff drs. M.J. Overweel Zoetermeer, september 2002 ISBN: 90-371-0864-4 Bestelnummer: A200203 Prijs: 25,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek

Nadere informatie