nr.1 februari 2014 een magazine van fidelity worldwide investment 2014: roerig jaar voor fixed income Nieuw: FAST Fund De Amerikaanse belofte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nr.1 februari 2014 een magazine van fidelity worldwide investment 2014: roerig jaar voor fixed income Nieuw: FAST Fund De Amerikaanse belofte"

Transcriptie

1 insight nr.1 februari 2014 een magazine van fidelity worldwide investment 2014: roerig jaar voor fixed income Nieuw: FAST Global Fund De Amerikaanse belofte

2 OPINIE Inhoud 3 Outlook fixed income Jacht op rendement gaat onverminderd voort Fixed income verliest geen terrein in 2014 Amerikaanse aandelenmarkt biedt kansen voor winstgroei FAST Global Fund mikt op optimale outperformance Facts & Figures Column Nick Armet Wat brengt 2014? Voor u ligt de tweede editie van Fidelity Insight, ons periodiek dat ingaat op actuele en interessante onderwerpen die u als professional in de beleggingsmarkt kunt gebruiken in uw dagelijkse werkzaamheden is begonnen en het nieuwe jaar is ook een nieuw begin in de markt van distributie van beleggingsfondsen. Vanaf dit jaar is het niet meer mogelijk om commissies te ontvangen op de beleggingsfondsen die u adviseert. Dit zal gevolgen gaan hebben voor de dynamiek in de markt. Hoe zal de adviespraktijk zich gaan ontwikkelen, kunnen we een opmars zien in Execution Only, hoe groot wordt vermogensbeheer? Onze wereld krijgt dankzij deze wetgeving een nieuwe dynamiek. In deze editie van Fidelity Insight gaan we in op onze visie op de markten voor het nieuwe jaar. Onze CIO s zetten hun verwachtingen uiteen op het gebied van aandelen en obligaties, en een aantal andere fondsbeheerders en experts deelt hun visie op de markt met u. Tot slot wensen we u een gezond, dynamisch en voortvarend En we hopen samen met u uw beleggers van goede rendementen te voorzien! Paul van Olst Head of Distribution Benelux Als logisch gevolg van de economische omstandigheden zullen de rendementen van obligaties ook in 2014 in alle assetcategorieën laag blijven, stelt Andrew Wells, Global CIO Fixed Income van Fidelity. Maar de vrees dat investeerders massaal zullen overstappen van obligaties naar aandelen is wat hem betreft ongegrond. Bedrijven moeten het voortouw gaan nemen De verwachtingen over trendgroei bijstellen: dat is waar de huidige omstandigheden om vragen. Wells: Ik voorzie dat de jacht op rendement onverminderd doorgaat. Het overheidsrendement bevindt zich weliswaar op een historisch dieptepunt, maar de credit spreads blijven beduidend boven hun oude niveau, met een redelijk beheersbaar vreemd vermogen en hoge rentedekkingsverhoudingen. In combinatie met ondersteunend monetair beleid moet dit in 2014 een stevige basis vormen voor de markten van bedrijfsobligaties. Met name de Europese high yield is een uitstekende assetcategorie voor investeerders op zoek naar rendement. Dit komt door de aantrekkelijke mix van betere spreads, een hogere gemiddelde kredietkwaliteit en een lager renterisico. Daarnaast blijft wanbetaling in de high yield-markten laag, omdat veel bedrijven hun schulden hebben geactiveerd. Mondiale economieën Kijken we naar de Amerikaanse economie, dan valt de voor 2014 voorziene gemiddelde kwartaalgroei van 2 procent tegen, zeker als je kijkt naar de aanzienlijke economische speelruimte en monetaire ondersteuning, constateert Wells. We zien herstel, maar dat verhoudt zich nauwelijks tot het groeitempo van voor Wil het herstel doorzetten, dan moeten de bedrijven het voortouw nemen en investeren in de economie. De Britse economie doet het momenteel wel heel goed, maar ik denk dat deze opleving deels te verklaren is als inhaalslag voor de slechte groeicijfers van de afgelopen jaren. In de Eurozone kunnen de trends zich ook gunstig ontwikkelen, gezien de recente stabilisatie in de harde data, maar we hebben hier wel nog steeds te maken met enorme structurele uitdagingen. Langzame stijging rente 2014 laat wat de rentestand betreft waarschijnlijk een kleine opleving in Colofon Fidelity Insight is een uitgave van Fidelity Worldwide Investment. Redactie: Martijn Moens, Paul van Olst Concept & realisatie Redactiepartners Amsterdam (FD Mediagroep) Beeld: Fidelity, Shutterstock Editorial

3 opinie 4 Outlook global equity 5 de yields op staatsobligaties zien, voorziet Wells. Maar de omvang van het eventueel afstoten van obligaties zal beperkt zijn gezien de extreme voorzichtigheid van centrale banken. Alles wijst erop dat in de Verenigde Staten de kwantitatieve verruiming zal worden ingeperkt. De FED zal de obligatiemarkten dan wel duidelijk moeten maken dat er een groot verschil is tussen het inperken van de kwantitatieve verruiming en het normaliseren van de rentestand. En dat het blindelings aankopen van effecten niet de juiste weg is. Uiteindelijk zal het met de lage groei en de gunstige inflatiedruk nog jaren duren voordat de rente weer gaat stijgen. Waarbij het van cruciaal belang is dat normalisering van de rentetarieven het gevolg is van een sterkere economische groei en hogere inflatie. Diversificatie Investeerders in obligaties lopen in 2014 naast de dreiging van stijgende rentetarieven een aantal risico s. Veel investeerders richten zich op strategieën die de duration (rentegevoeligheid) in hun portfolio s verkorten. Andrew Wells noemt twee redenen waarom dit geen wondermiddel is: Allereerst wordt het rendement uitgehold en ten tweede veranderen de kenmerken van een obligatieportfolio dusdanig dat de obligaties hun diversificatievoordelen verliezen en meer gelijkenis met groei-activa vertonen. Bovendien vereist een korte duration strategie een feilloze timing, omdat een aanhoudend korte looptijd het rendement drukt en daarmee op de lange termijn tot mindere prestaties leidt. Dit kan zelfs al het geval zijn wanneer het rendement stijgt en de yield curves omhoog blijven gaan. Daarom is het volgens Wells beter om over het gehele obligatie-universum te diversificeren. Geïndexeerde obligaties blijven een uitstekende diversifier en bescherming tegen onvoorspelbaar beleid van de banken aangaande inflatierisico s. Nu de inflatie op de meeste grote markten onder controle is, is het een goed moment om te beginnen met het afdekken van inflatie, vooral omdat de markt gematigde vooruitzichten voorspelt. Deze obligaties kunnen ook nuttig zijn om het risico van stijgende rentetarieven af te dekken. Bottom-upbenadering De opleving op de Amerikaanse aandelenmarkt is gunstig voor het vertrouwen en het nettovermogen van de consument. Een groot deel van dit Amerikaanse vermogen wordt in de aandelenmarkt geïnvesteerd en een sterke aandelenmarkt heeft weer een stuwende werking op de economie. Rossi: Een duurzaam reëel groeipercentage van 3 in een lage inflatieomgeving betekent dat de Fed de kwantitatieve verruiming geleidelijk kan terugbrengen. Dit zijn gunstige omstandigheden voor de aandelenmarkandrew wells Global Chief Investment Officer Fixed Income EMD aantrekkelijk Schulden van opkomende markten zijn van oudsher een goede diversifier voor traditionele obligatieportfolio s. Maar het blijft oppassen voor valkuilen als matige liquiditeit en gevoeligheid van de activa voor de monetaire trends in de ontwikkelde wereld. Wells ziet ook een positieve trend: De assetcategorieën in Emerging Market Debt (EMD) ontwikkelen zich voorspoedig. China RMB of Dim Sum obligaties zijn een uitstekend voorbeeld. Deze assetcategorie heeft een geannualiseerde volatiliteit van rond de 3 procent (ongeveer een derde van de EM lokale valuta obligatie-indices), maar biedt een rendement van meer dan 4 procent. Dit is een aantrekkelijke optie gezien het bescheiden kredietbeoordelingsrisico, de looptijd met lage rente en de mogelijkheid gebruik te maken van de bescheiden opwaardering van de Chinese valuta. Ik verwacht dan ook goede prestaties van deze obligaties in Een ander interessant thema is de in 2014 aanhoudende ontwikkeling van vastrentende waardeinstrumenten. De druk op de banken om paal en perk te stellen aan lenen, drijft veel debuterende emittenten naar high yield en opkomende obligatiemarkten, terwijl de veranderende bancaire regelgeving ook de aard van de bankenschuld zelf verandert. Deze trends zullen zich over een tijdspanne van vele jaren voltrekken. Tot slot Samenvattend constateert Andrew Wells dat het rendement op bedrijfsobligaties in 2013 positief is gebleven; zelfs tegen de achtergrond van de mondiale stijging van de yields op staatsobligaties. Ik denk dat we in 2014 hetzelfde zullen zien. Hoewel de rente laag is en de kans bestaat op een lichte stijging in 2014, bieden credit spreads nog steeds rendement. Investeerders doen er verstandig aan hun strategieën op bedrijfsobligaties af te stemmen, met de nadruk op diversificatie en het afdekken van onvoorspelbare beleidsfactoren. Wind in de rug door Amerikaanse belofte Investeerders blijven inzetten op aandelen nu de voortekenen wijzen op duurzame groei in de Verenigde Staten, voorziet Dominic Rossi, Global CIO Equities bij Fidelity. Maar van stijging van de belangrijke rentetarieven zal in 2014 nog geen sprake zijn. De waarde van een uitgekiende aandelenstrategie blijft dus uiterst relevant. Duurzaam economisch herstel in de VS blijft de basis voor de voorspellingen voor de aandelenmarkt. Dankzij structurele verbeteringen van de zogenoemde twin deficit (tekort op de begroting en op de lopende rekening van de betalingsbalans) is de Amerikaanse economie gezond. Het Congressional Budget Office schat het begrotingstekort van 2015 op 3 procent van het bbp tegen 10 procent in Dat stelt de VS in staat hun schuldpositie te stabiliseren. Rossi: Tegelijkertijd zien we een aanzienlijke verbetering van de handelsbalans. Voor het eerst in 30 jaar is de handelspositie tijdens een periode van economische groei verbeterd. De reden daarvoor is structureel: de commerciële exploitatie van schaliegasvelden heeft ervoor gezorgd dat de Amerikaanse import van olie van 12 naar 8 miljoen vaten per dag daalde en ik verwacht nog een verdere daling. Dit alles komt de stabiliteit van de US dollar ten goede, wat ook deels verklaart waarom grondstofprijzen en bepaalde opkomende markten onder druk zijn komen te staan. Ik denk dat de koersdaling voorbij is en dat we aan de vooravond staan van een hernieuwde waardering en stabiliteit van de dollar.

4 opinie Outlook global equity 7 ten in de ontwikkelde wereld. Mijns inziens biedt de Amerikaanse markt de beste kansen voor winstgroei, maar over het algemeen denk ik dat de markten sneller zullen groeien dan de winsten. In dat geval gaan de marktwaarderingen omhoog. Het risico bestaat dan dat de aandelen duur worden, wat weer kan leiden tot prijscorrectie. De uitdaging voor investeerders is het vinden van bedrijven met een bovengemiddeld winstpotentieel; daarbij zal een bottom-upbenadering goed van pas komen. VS: groei en afbouw Hoewel er sprake is van een stevige opleving in de reële groei in de VS, zal de nominale groei laag blijven. Nu de inflatie in de grote economische zones over het algemeen laag blijft, is er geen reden voor een strenger monetair beleid en discussie over een snelle normalisatie van de rente is dan ook niet aan de orde. Rossi: De reële rentetarieven blijven waarschijnlijk nog enige tijd negatief gezien de schuldendynamiek van ontwikkelde economieën. Ondanks het terugdringen van deze schuldenniveaus is het niveau van de overheidsschulden vandaag de dag nog hoger dan in 2008; dit komt door de overheveling van schulden van de private naar de publieke sector. Taperen (het geleidelijk afbouwen van het opkoopprogramma van staatsleningen en hypotheekobligaties door de Federal Reserve) blijft een belangrijk thema in 2014 meent Rossi. Wanneer dat afbouwen begint en dat kan nog wel even duren levert dit voor Europa meer problemen op dan voor de VS. Gezien de deflationaire dynamiek in Europa voorspel ik dat er weer een herfinancieringsoperatie voor de lange termijn aankomt. Ondertussen is het te hopen dat de Fed niet te snel actie onderneemt in de VS nu de financiële omstandigheden in Europa fragiel blijven. Nu de arbeidsparticipatie op een historisch laag punt zit en de reële inkomens in de VS niet stijgen, is er weinig reden voor de Fed om tot actie over te gaan. Opleving op de aandelenmarkt gunstig voor het vertrouwen Ik zou graag een groei van 3 procent en substantiële verbetering van de werkgelegenheid zien voordat het afbouwen daadwerkelijk begint. Met het oog op de lage nominale groei en de lage rentes van de komende jaren (ongeacht of er wel of niet wordt afgebouwd) denk ik dat het zoeken naar rendement actueel blijft en dat aandelenopbrengsten een uiterst belangrijke kernstrategie blijven voor veel investeerders. Europa: tijd nodig Het prille herstel in Europa is vooral een statistisch gevolg van de extreem lage groei. Er is weinig voorraad in Europa, dus de geringste verschuiving in vraag heeft al een grote impact op de industriële productie en groei. Een bescheiden cyclische verbetering moet niet worden verward met structurele verbetering: de voorwaarden voor een dergelijke verandering zijn er immers nog niet, meent Rossi. Het structurele aanpassingsproces zal nog twee tot drie jaar in beslag nemen. Taperen blijft een belangrijk thema in 2014 De kans op toekomstige deflatie in Europa bestaat nog steeds, gezien het gevoerde overheidsbeleid. Rossi: Een inflatiepercentage van nagenoeg 0 is niet ondenkbaar in De nominale economische groei kan dus rond de 1 procent uitkomen. Als je bedenkt dat in een economie als de Italiaanse de tienjarige overheidsobligaties rond de 4,1 procent zitten, wordt het schuldenprobleem alleen maar groter. Landen hebben primaire overschotten nodig om alleen al de effecten van rente op rente tegen te gaan. Dit maakt het voor Europa moeilijk om de schuldenproblemen achter zich te laten. Ik denk dat er vroeg of laat alsnog een vorm van schuldsanering nodig zal zijn. Verder vormt de euro op zijn huidige niveau een belemmering voor verdere vooruitgang. Maar de waarderingen blijven aantrekkelijk en de helft van de aandelen op de Europese markt kent een rendement dat hoger is dan het kredietrendement dat bijna op een historisch dieptepunt zit. Opkomende markten moeten structurele hervormingen doorvoeren UK en Japan: herstel De kracht van het Britse herstel en de robuustheid van het Britse pond kunnen investeerders nog weleens verrassen in Hoewel het Verenigd Koninkrijk achterloopt op de Verenigde Staten waar het deleveraging en financiële normalisatie betreft, heeft de kapitaalsituatie van het bancaire systeem zich voorspoedig hersteld. Daarbij moet worden aangetekend dat de energiekosten in Groot-Brittannië nog steeds heel hoog zijn en het huidige overheidsbeleid maakt dat alleen maar erger, signaleert Dominic Rossi. Maar er is genoeg reden voor gematigd optimisme. De loongroei is bescheiden en de reële salarissen nemen af. De FTSE-100 maakt goede kans om door de 7000-puntengrens te gaan. In Japan zullen structurele hervormingen van het economisch programma investeerders over de streep moeten trekken. Fiscale bestedingen en monetaire prikkels moeten in 2014 tot dominic rossi Global Chief Investment Officer Equities een groei van het bbp leiden. Rossi: Tegen die achtergrond is er ruimte voor Japanse aandelen om te stijgen, maar het is nog de vraag of deze opleving leidt tot een meerjarige haussemarkt. Dat kan alleen als premier Abe erin slaagt de ingrijpende beleidsaanpassingen te realiseren. Opkomende markten Opkomende markten kunnen niet meer, zoals in de periode , vertrouwen op de voordelen van een zwakke dollar en hoge grondstofprijzen. De onderliggende heterogeniteit van opkomende markten zelf zal bepalend zijn. Mijns inziens moeten opkomende markten zich niet langer richten op economische modellen die uitsluitend uitgaan van export, maar moeten ze structurele hervormingen doorvoeren, aldus Rossi. Landen die dat doen, zoals China, zullen goed presteren en markten die dit nalaten blijven waarschijnlijk in zwaar weer verkeren. In termen van risico baart de ontwikkeling van de schuldencyclus in China me het meeste zorgen, gezien het gebrek aan transparantie. Duidelijk is wel dat de credit creation in China de economische groei al geruime tijd niet meer kan bijhouden; de nationale schuld bedraagt nu 200 procent van het bbp. In een land dat nog geen ontwikkelde financiële markten heeft, is dat reden tot zorg. Het is de vraag hoe deze markt reageert op een mogelijk deleveraging-proces. Ik geloof dat dit uiteindelijk tot een lagere economische groei zal leiden. Tot besluit voorziet Rossi wereldwijd een herwaardering van bedrijven met intellectueel eigendom op het gebied van technologie, gezondheidszorg en financiële dienstverlening. Deze sectoren zullen waarschijnlijk de aandelenmarkten in de nabije toekomst gaan aanvoeren. En de verschillen tussen sectoren zullen waarschijnlijk nog groter worden. Reden te meer om te focussen op een bottom-up investeringsstrategie.

5 ECONOMIE Fondsprofiel Nieuw: FAST - Global Fund Het Fidelity Active Strategy (FAST) Global Fund is de nieuwste toevoeging aan de Active Extension-producten van Fidelity. Dit nieuwe fonds betekent een evolutionaire stap in mondiaal investeren, met grote voordelen voor de beleggers. Dmitry Solomakhin 9 Dmitry Solomakhin maakt, samen met 23 portefeuillemanagers, deel uit van Fidelity s Global Equity Team. Met behulp van hun uitgebreide netwerk van researchprofessionals zijn zij voortdurend op zoek naar de allerbeste beleggingsmogelijkheden wereldwijd. Dmitry Solomakhin is een ervaren fondsmanager met meer dan 8 jaar beleggingservaring. Hij trad in januari 2006 in dienst bij Fidelity en werd twee jaar later benoemd tot Assistant Portfolio Manager binnen het Global Equities Team. Later dat jaar werd hij benoemd tot Portfolio Manager van het FF Global Technology Fund, dat sinds zijn aanstelling een absoluut rendement van 124,7% heeft behaald en relatief gezien 15% beter heeft gepresteerd dan de index. In tegenstelling tot de conventionele aandelenfondsen beschikt het FAST Global Fund over een flexibel long/ short portfolio extension-instrumentarium dat het mogelijk maakt om voordeel te halen uit foutieve waarderingen aan de onder- en bovenkant van de markt. Het fonds heeft een high conviction portefeuille met daarin aandelen die door fondsmanager Dmitry Solomakhin wereldwijd als de beste long/short beleggingsmogelijkheden zijn beoordeeld. Het doel op langere termijn is om een sterk risicogecorrigeerde outperformance te verwezenlijken in vergelijking met de algemene mondiale beursindices. Voordelen De mondiale focus van deze aanpak biedt een aantal belangrijke voordelen: Een breder scala van beleggingsmogelijkheden betekent betere rendementsvooruitzichten Investeerders hebben wereldwijd toegang tot investeringsmogelijkheden. De voortschrijdende mondialisering betekent dat aandelen in toenemende mate speelbal zijn geworden van een gezamenlijke dynamiek. De onderlinge vervlechting tussen bedrijven binnen de verscheidenheid aan sectoren en regio s leidt tot uitgelezen investeringskansen binnen de mondiale waardeketens. Dat stelt investeerders in staat hun voordeel te doen met aantrekkelijke waarderingen en fundamentals binnen het totale universum van wereldwijde sectoren, regio s en marktkapitalisatie. Hogere mate van diversificatie Vergeleken met een regionale aandelenstrategie waar investeerders mogelijk geneigd zijn te focussen op bepaalde sectoren en bedrijven stelt een wereldwijde benadering de investeerder in staat een meer gediversifieerde portefeuille op te bouwen. Hoger risicogecorrigeerd rendement Een breder spectrum biedt meer mogelijkheden voor het creëren van een hogere alpha en sterker risicomanagement door middel van diversificatie, wat weer tot betere risicogecorrigeerde rendementsvooruitzichten leidt. Het vinden van de beste ideeën op de wereldwijde aandelenmarkt vereist uitvoerige research. Het netwerk van Fidelity is als geen ander in staat om in het mondiale speelveld de potentiële winnaars en verliezers te onderscheiden. Strategie De ambitie van het FAST Global Fund is om de MSCI All Country World Index significant te verslaan in outperformance. Dit moet leiden tot een verbeterd rendement dat zich kan meten met actief beheerde long-only aandelenfondsen, zowel op relatieve als risicogecorrigeerde basis. Het fonds wil aanvullende alpha-bronnen aanboren door opportunistisch gebruik te maken van variabele long/short extensions. Dit zorgt ervoor dat zowel de positieve als negatieve investeringsbeoordelingen van de fondsmanager efficiënter worden benut, zonder dat er sprake is van een stijgende tracking error ten opzichte van een actief beheerd long-only aandelenfonds. Deze benadering biedt niet alleen de mogelijkheid om de relatieve performance van de strategie te verbeteren ten opzichte van longonly equivalenten, het vergroot tegelijkertijd het risicogecorrigeerde rendement van het fonds. De fondsmanager zoekt met behulp van Fidelity s researchanalisten en het ervaren in-house team van Global Sector portefeuillebeheerders de beste beleggingsmogelijkheden. Nadat de eerste ideeën zijn aangedragen, worden de aandelen verder geanalyseerd in het kader van de verificatiefase. De fondsma- nager maakt daarbij gebruik van Fidelity s interne research en research van derden, voert een diepgaande analyse uit van de jaarrekeningen, formuleert en test hypotheses en evalueert de mogelijke risico s. De fondsmanager selecteert vervolgens alleen die aandelen die hij het meest geschikt acht voor de langetermijncomponent van het fonds. Ook verdiept hij zich uitvoerig in de zwakste namen met slechte kortetermijnvooruitzichten om zo te kunnen bepalen voor welke aandelen het aantrekkelijk is om short te gaan. FAST beleggingsfilosofie De FAST Global Strategy werd in maart 2011 gelanceerd met kapitaal dat door Fidelity zelf beschikbaar is gesteld. Het representatieve track record van de strategie startte in december 2011 na een proof of conceptfase, waarin fondsmanager Dmitry Solomakhin de aanvullende tools van een FAST-fonds uitvoerig kon testen. Sinds die tijd heeft hij sterke absolute winsten geboekt en een aanzienlijke outperformance verwezenlijkt ten opzichte van de MSCI All Country World Index. De FAST Global beleggingsfilosofie berust grotendeels op de opvatting dat markten inefficiënt zijn en dat juist dit mogelijkheden schept voor actief beheer. Voor aandelen betekent dit dat zich beleggingsmogelijkheden aandienen wanneer investeerders: tekenen vertonen van een bias op de korte termijn; de langetermijneffecten van grootschalige verstoringen van bedrijfsmodellen niet op juiste waarde weten te schatten; bedrijven niet correct waarderen vanwege hun kunstmatige categorisering. Voor het fonds betekent dit dat er alpha kan worden gegenereerd door de omvang van posities op een dynamische en anticyclische manier te beheren.

6 Rens de Jong FACTS & FIGURES Op de hoogte 11 HOME THEMA PROGRAMMA ORGANISATIE INSCHRIJVEN A Global Perspective Amsterdam 13 maart 2014 Home Programma 15.00u Lorem 16.00u Ipsum Rens de Jong 16.45u Etiam sapien 18.00u Suscipit vitae 20.00u dapidus Lobortis Dominic Rossi Alan Brown Asoka Wohrmann foto: Walter Kallenbach Investment Forum 2014: A Global Perspective Etiam sapien ipsum, suscipit vitae est a, dapibus lobortis nulla. Ut felis nibh, dapibus at ultricies at, ornare in tellus. Curabitur sit amet lacus non magna A Global Perspective fermentum. Nullam quis rhoncus lacus, nec volutpat quam. Maecenas porta arcu orci, at tempus felis euismod eu.. Speciale gast: André Kuipers Nullam quis rhoncus lacus, nec volutpat quam. Maecenas porta arcu orci, at tempus felis euismod eu. Duis ultrices, turpis non tempor mollis, odio nibh posuere leo, sed venenatis enim risus sodales neque. INSCHRIJVEN Route & Contact Het Concertgebouw Concertgebouwplein LN Amsterdam Vragen? Bel Lorem Ipsum Column Geldillusie is de neiging om over geld in nominale en niet in reële (voor inflatie gecorrigeerde) termen te denken: je kijkt alleen naar het absolute bedrag op de bankrekening in plaats van naar wat je van dat geld echt kunt kopen. Op donderdag 13 maart 2014 organiseren Fidelity Worldwide Investment, Deutsche Asset & Wealth Management, en Schroders, voor de derde keer het Amsterdam Investment Forum. Chief Investment Officers Dominic Rossi, Asoka Wöhrmann en Alan Brown kruisen onder leiding van dagvoorzitter Rens de Jong de degens. Centraal staat de ontwikkeling van de wereldeconomie. Aansluitend In samenwerking met: Amsterdam Investment Forum 2014 neemt astronaut André Kuipers u mee op reis door de ruimte. Aan de hand van unieke foto s laat hij zien hoe alles met elkaar verbonden is en hoe fragiel het aardse leven is. André wordt hierbij begeleid door pianist Ralph van Raat, winnaar van verschillende prijzen voor moderne muziek. De middag wordt afgesloten met een lopend buffet. Bijwonen? Ga naar Internet of Things Wat wordt de next big wave in technologie? Ons antwoord: Internet of Things (IoT). Oftewel het wereldwijde ecosysteem van dingen die informatie kunnen verwerken en met elkaar communiceren. Mooie en dus aantrekkelijk om in te investeren voorbeelden zijn Samsung en Nike. Samsung heeft een wasmachine-met-wifi ontwikkeld. Daarmee kun je via je smartphone op afstand de was doen! Nike heeft het webbased platform Nike+ ontwikkeld. Nike maakt slim gebruik van de gegevens van miljoenen gebruikers. Zo zag het bedrijf in de data dat off-road running populair werd, waarna de productie van offroad sportschoenen flink is opgeschroefd. y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y 7 redenen om de VS op uw beleggingsradar te zetten De Amerikaanse aandelenmarkt is terug aan de top. Nog niet overtuigd? Hier zijn zeven redenen om uw beleggingskaarten op de VS te zetten. 1 Energieonafhankelijkheid: door de schaliegaswinning besparen bedrijfsleven en consumenten fors op energiekosten. 2 Efficiency door automatisering: het gebruik van machines (robots) blijft niet beperkt tot gebruikelijke sectoren als de elektronica, maar zal ook binnen andere sectoren (bijvoorbeeld communicatie) gewoon worden. 3 Voorop in de maakindustrie: van materialen voor de ruimtevaart tot 3D-printing; Amerika is hierin leading. 4 Onshoring: steeds meer (grote) bedrijven halen hun productie terug uit de emerging markets. 5 Voorloper in research: Amerika tekent voor een derde van de wereldwijde uitgaven aan R&D, de meeste Nobelprijswinnaars en de grootste footprint in technologie. 6 Dominantie op het web: denk aan Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Microsoft en Apple. 7 Voorop in medisch onderzoek: daarmee profiteert Amerika van de groeiende vraag naar gezondheidszorg. De Grote Geldillusie Wat je met een bepaald bedrag in de loop van de tijd kunt kopen, hangt vooral af van prijsstijgingen of -dalingen. Veel beleggers zien geld echter los van koopkracht. Het begrip geldillusie is door de Amerikaanse econoom Irving Fisher ( ) omschreven als de onmacht van het publiek om te zien dat de dollar, of welke munteenheid ook, in waarde groeit of daalt. Recent onderzoek in de gedragseconomie heeft het begrip geldillusie afgebakend als een probleem voor individuele beleggers dat belangrijke effecten op de economische bedrijvigheid kan hebben. In de gedragspsychologie is geldillusie een voorbeeld van de cognitieve tekortkoming frame dependence. Onze beslissingen hangen vaak af van hoe iets geformuleerd wordt en vermeende verliezen spelen in onze besluitvorming vaak een te prominente rol (salience). Neem het volgende onderzoek: Adam, Ben en Carl ontvangen elk een erfenis en kopen een huis kopen voor euro. Een jaar later verkoopt ieder zijn huis, maar onder verschillende economische omstandigheden. adam verkoopt zijn huis voor euro, 23% minder dan wat hij heeft betaald. Toen Adam eigenaar was van het huis, heerste er voor alle goederen en diensten een deflatie van 25%. Ben verkoopt zijn huis voor euro, 1% minder dan wat hij heeft betaald. Toen Ben eigenaar was, was er geen inflatie of deflatie. Carl verkoopt zijn huis voor euro, 23% meer dan wat hij heeft betaald. Toen Carl eigenaar was, was er voor alle goederen en diensten een prijsinflatie van 25%. Op de vraag wie de beste transactie had afgesloten, eindigde Carl verreweg als eerste (60%), Ben als tweede en Adam als derde. Het omgekeerde is waar! Adam is het beste uit omdat de prijzen over het algemeen met 25% daalden, terwijl hij zijn huis verkocht voor 23% minder dan wat hij ervoor had betaald: een reële koopkrachtwinst van 2%. Ben kwam als één na beste uit de bus met een nominaal en reëel verlies van 1% gezien het ongewijzigde algemene prijspeil. Carl kwam er het slechtst vanaf met een reëel verlies van 2%. Terwijl de nominale waarde van zijn huis met 23% toenam, steeg de inflatie met 25%: een koopkrachtverlies van 2%. Uit de antwoorden blijkt dat de respondenten sterk beïnvloed werden door de nominale waarde. De verklaring is dat ons denken wordt bepaald door automatische, emotionele reacties op de veranderingen in nominale waarden die ons sterk opvallen. De extra stap, de berekening om inflatie mee te laten wegen, is helemaal niet moeilijk. Toch lijken onze hersenen zich te fixeren op die nominale waarden. Zo n door emoties bepaalde snelle reactie was ongetwijfeld handig voor onze voorouders om bedreigingen het hoofd te bieden. In deze moderne tijd levert het vooral problemen op. Oók voor beleggers. Of om Warren Buffett te citeren over geldillusie en aandelenselectie: Prijs is wat je betaalt. Waarde is wat je krijgt. Nick Armet Head of Investment Communications, Fidelity Worldwide Investment

7 Waar vindt u Fidelity? FIL (Luxembourg) S.A. Netherlands Branch WTC, Toren H, 6e etage Zuidplein XV Amsterdam T F E Gratis via: Deze publicatie is uitsluitend bestemd voor professionele beleggingsdeskundigen en dient niet aan particuliere beleggers te worden overhandigd. Niets uit dit document mag worden gekopieerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming van Fidelity. Tenzij anders aangegeven zijn alle hier gegeven meningen en visies afkomstig van Fidelity. Deze publicatie is niet bestemd voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in rechtsgebieden waar de betreffende fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Fidelity/Fidelity Worldwide Investment betekent FIL Limited, en zijn dochterondernemingen. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, het Fidelity Worldwide Investment logo en het F symbool zijn handelsmerken van FIL Limited. Verwijzingen naar specifieke beleggingen dienen niet te worden beschouwd als aanbevelingen om deze te kopen of te verkopen, maar zijn slechts als voorbeeld opgenomen. Beleggers dienen er eveneens rekening mee te houden dat de hier gegeven opvattingen en meningen niet langer geldig kunnen zijn en reeds van invloed kunnen zijn geweest op het handelen van Fidelity. De hier vermelde research- en analysegegevens zijn door Fidelity vergaard ten behoeve van het beheer van onze compartimenten en kunnen al voor de betreffende beleggingen zijn aangewend. Fidelity verstrekt uitsluitend informatie over zijn eigen producten en diensten en geeft geen beleggingsadviezen die gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden. Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A., goedgekeurd en gereguleerd in Luxemburg door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

insight 2014: Nieuw: FAST Fund roerig jaar voor fixed income De Amerikaanse belofte nr.1 februari 2014 een magazine van fidelity worldwide investment

insight 2014: Nieuw: FAST Fund roerig jaar voor fixed income De Amerikaanse belofte nr.1 februari 2014 een magazine van fidelity worldwide investment insight nr.1 februari 2014 een magazine van fidelity worldwide investment 2014: roerig jaar voor fixed income Nieuw: FAST Global Fund De Amerikaanse belofte Inhoud 3 5 8 10 11 Fixed income verliest geen

Nadere informatie

Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later

Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later Richard Feenstra Senior Sales Manager Fidelity Worldwide Investment Op weg naar financiële zekerheid voor Later? 1. Waarom beleggen? 2. Hoe beleggen? 3. Wat

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

NPS score: -77 Lorem Ipsum Donec sodales lorem in libero rhoncus, ac egestas augue rhoncus.

NPS score: -77 Lorem Ipsum Donec sodales lorem in libero rhoncus, ac egestas augue rhoncus. Pakkende titel van de infographic Subtitel of introtekst: Praesent id congue lorem, eget ultricies sapien. Quisque vel nunc id quam porttitor feugiat non et quam. Donec vulputate mauris at consectetur

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST SOFTWARE

LICENTIEOVEREENKOMST SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST SOFTWARE De ondergetekenden: 1. De te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BasicSoftware, kantoorhoudende te Amsterdam (1017HD) aan de Condensatorweg

Nadere informatie

Rendement in een laagrentende omgeving

Rendement in een laagrentende omgeving Rendement in een laagrentende omgeving FIN bijeenkomst, 9 april 2015 Hendrik Zonnenberg (Multifund B.V.) Inhoud Lage verwachte lange termijn rendementen 3 Implicaties laag renderende omgeving 6 Impact

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 12.02.2017 II. CARMIGNAC PATRIMOINE - DE COMPONENTEN Een gediversifieerde strategie ontwikkelen met behulp van duurzame rendementsmotoren 12.02.2017 Langetermijnovertuigingen Voor

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis Twaalf grafieken over de ernst van de crisis 1 Frank Knopers 26-04-2012 1x aanbevolen Voeg toe aan leesplank We hebben een aantal grafieken verzameld die duidelijk maken hoe ernstig de huidige crisis is.

Nadere informatie

Houd medewerkers gemotiveerd en betrokken

Houd medewerkers gemotiveerd en betrokken 1 Another designfreebies.org exclusive Volume 1 Number 1 2014 Houd medewerkers gemotiveerd en betrokken In toporganisaties staan er negen engaged werknemers t.o.v. één disengaged medewerker. Gallup 2011

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

styleguide POWERNATION

styleguide POWERNATION styleguide Inleiding De branding van Powernation word uitgebereid beschreven in deze styleguide. Powernation is het nieuwe bedrijf dat producten verkoopt in alle populaire categorieën van sport. Hiermee

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

COMPANY NAME. Onderwerpregel 2. Opdrachtgever. Inschrijving / Offerte. Onderwerpregel 1. Onderwerpregel 3. ten behoeve van

COMPANY NAME. Onderwerpregel 2. Opdrachtgever. Inschrijving / Offerte. Onderwerpregel 1. Onderwerpregel 3. ten behoeve van Inschrijving / Offerte COMPANY NAME Onderwerpregel 1 Onderwerpregel 2 Onderwerpregel 3 ten behoeve van Opdrachtgever Opdrachtgever naamsvermelding Pagina 1 Opdrachtgever naamsvermelding Pagina 2 USB-stick

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over de rentestijging

Alles wat je moet weten over de rentestijging ARTIKEL 17 december 2015 Alles wat je moet weten over de rentestijging In eerste de maanden na een rentestijging neemt bij aandelen de volatiliteit vaak toe De impact van de renteverhoging op obligaties

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Emerging markets: toch weer terug naar af?

Emerging markets: toch weer terug naar af? Emerging markets: toch weer terug naar af? Wat is er toch gaande met de opkomende markten? In de afgelopen jaren werd er liefkozend naar deze markten gekeken en gesteld dat zij structureel aan het verbeteren

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Augustus MaandJournaal. Special. Technologie: op weg naar meer? Fonds onder de aandacht. NN Information Technology Fund.

Augustus MaandJournaal. Special. Technologie: op weg naar meer? Fonds onder de aandacht. NN Information Technology Fund. Augustus 2017 MaandJournaal Special Technologie: op weg naar meer? Fonds onder de aandacht NN Information Technology Fund www.nnip.nl Technologie: op weg naar meer? Technologieaandelen hebben de afgelopen

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Waarom Europa de brexitdreiging niet mag negeren

Waarom Europa de brexitdreiging niet mag negeren Waarom Europa de brexitdreiging niet mag negeren Date : maart 8, 2016 Terwijl de kranten in het Verenigd Koninkrijk momenteel druk speculeren over het referendum over het Britse lidmaatschap van de Europese

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2008 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Huisstijl-Boek -- Cards 4 Free

Huisstijl-Boek -- Cards 4 Free Huisstijl-Boek -- Cards 4 Free Door: Peter van der Meulen Mr Iniawei 1 9219 VR De Tike petervdmeulen.rfdgra.nl Inhoud Pagina 4 Pagina 5 pagina 6 pagina 7 2 HuisstijlBoek -- Cards4Free Dezign Samenvatting

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

TITEL SUBTITEL OF PROJECTNUMMER

TITEL SUBTITEL OF PROJECTNUMMER Verslag/nota - template cover zonder contactgegevens vaste positie corporate logo cover (100%) Arial Bold 30/40pt Arial Regular 20/30pt (caps) TITEL SUB Arial Regular 12/16pt Ruimte voor aanvullende tekst

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

ZAGIS - Inkopen voor ziekenhuisapotheken

ZAGIS - Inkopen voor ziekenhuisapotheken ZAGIS - Inkopen voor ziekenhuisapotheken 6 oktober 2015 -Robert van der Linde Meer tijd om in te kopen 1 De inhoud raakt ondergeschikt aan de administratie Brieven maken, offertes ontvangen en verwerken,

Nadere informatie

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN

BETERE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR 2013 ONDERSTEUNEN VOORKEUR VOOR AANDELEN Persbericht Bank of America Merrill Lynch Financieel Centrum 2 King Edward Street Londen EC1A 1HQ Neem voor meer informatie voor de media contact op met: Carolien Pors Media Relaties Nederland Merrill

Nadere informatie

MaandJournaal Special Visie 2016: Het jaar van de verschillen Fonds onder de aandacht

MaandJournaal Special Visie 2016: Het jaar van de verschillen Fonds onder de aandacht December 2015 MaandJournaal Special Visie 2016: Het jaar van de verschillen Fonds onder de aandacht NN Europe Fund www.nnip.nl Visie 2016: Het jaar van de verschillen: eurozone biedt kansen We gaan 2016

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk april 2016 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk april 2016 Welkom! Wij heten u van harte welkom 2 Programma 19.00 uur - Ontvangst 19.30 uur - Opening 19.40 uur - Impact lage olieprijs 20.00 uur - Pauze 20.10

Nadere informatie

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten.

November MaandJournaal. Special Outlook Aantrekkelijke aandelenmarkten. November 2017 MaandJournaal Special Outlook 2018 - Aantrekkelijke aandelenmarkten www.nnip.nl Beleggingsvooruitzichten 2018 De wereldeconomie staat er goed voor. Het economisch vertrouwen, winstgroei en

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Financiële positie ABP versterkt in tweede helft 2009

Financiële positie ABP versterkt in tweede helft 2009 Persbericht Financiële positie ABP versterkt in tweede helft 2009 Hoofdpunten: Rendement in 2009 20,2% Dekkingsgraad stijgt in tweede halfjaar Gestegen levensverwachting heeft drukkend effect op dekkingsgraad

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 Korte terugblik 2013 Ben Bernanke, de voorzitter van het Amerikaanse stelsel van Centrale Banken (de Fed ), was in 2013 voor het tweede jaar op rij één van de blikvangers

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Sterke groeivooruitzichten voor aandelen opkomende markten

Sterke groeivooruitzichten voor aandelen opkomende markten Sterke groeivooruitzichten voor aandelen opkomende markten Ook in 2017 groeien opkomende landen harder dan de ontwikkelde economieën. Bedrijven in opkomende markten profiteren bovendien van de oplevende

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/03/017 Het NN First Class Return Fund won in dit kwartaal 4,0% Allocatie aan duurzame aandelen sterk uitgebreid Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht

Beleggingsvisie. Specials. Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht Beleggingsvisie Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - Totaaloplossing voor de dynamische wereld van vandaag Economische omgeving Na gedenkwaardig kwartaal blijft klimaat

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

MaandJournaal Special Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Fonds onder de aandacht NN Euro Obligatie Fonds

MaandJournaal Special Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Fonds onder de aandacht NN Euro Obligatie Fonds Februari 2016 MaandJournaal Special Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Fonds onder de aandacht www.nnip.nl Onderscheidende obligatie-aanpak biedt kansen Door de turbulentie op de financiële

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Brandpepper. Navigatiestructuur.

Brandpepper. Navigatiestructuur. Navigatiestructuur Inhoud 1 Navigatie 2 Wireframes 21 22 23 Diensten 24 Portfolio 25 Contact sitemap Vacatures Diensten Portfolio Cases Onze klanten Contact Lay out Header Navigatie Pagina content Footer

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Factotum. Ons complete aanbod gebundeld in een handig Actueel Magazine. Aanbod van de maand september 2012

Factotum. Ons complete aanbod gebundeld in een handig Actueel Magazine. Aanbod van de maand september 2012 Ons complete aanbod gebundeld in een handig Actueel Magazine. Aanbod van de maand september 2012 WTC Schiphol Boulevard 383 1118 BJ Luchthaven Schiphol Tel: +31 (0)20 30 80 150 info@factotumdemomakelaar.nl

Nadere informatie

Zoning. Header. Header biedt identiteit en vaste links, los van schermen.

Zoning. Header. Header biedt identiteit en vaste links, los van schermen. Header Zoning Header biedt identiteit en vaste links, los van schermen. De pijltjes aan de zijkanten van het scherm kunnen gebruikt worden om te navigeren tussen de hoofdpagina s Inhoudsopgave Sociaal

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Voor vragen: http://www.richard3332.nl/ of mail naar Richard3332@gmail.com

Voor vragen: http://www.richard3332.nl/ of mail naar Richard3332@gmail.com Welkom bij mijn website tutorial (Deel 4) Ik ga uit van Microsoft XP voor de duidelijkheid. Ik heb dus geen idee of de programma s die ik gebruik ook op Vista werken. Notepad++ werkt zowieso op xp en Vista.

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie