nr.1 februari 2014 een magazine van fidelity worldwide investment 2014: roerig jaar voor fixed income Nieuw: FAST Fund De Amerikaanse belofte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nr.1 februari 2014 een magazine van fidelity worldwide investment 2014: roerig jaar voor fixed income Nieuw: FAST Fund De Amerikaanse belofte"

Transcriptie

1 insight nr.1 februari 2014 een magazine van fidelity worldwide investment 2014: roerig jaar voor fixed income Nieuw: FAST Global Fund De Amerikaanse belofte

2 OPINIE Inhoud 3 Outlook fixed income Jacht op rendement gaat onverminderd voort Fixed income verliest geen terrein in 2014 Amerikaanse aandelenmarkt biedt kansen voor winstgroei FAST Global Fund mikt op optimale outperformance Facts & Figures Column Nick Armet Wat brengt 2014? Voor u ligt de tweede editie van Fidelity Insight, ons periodiek dat ingaat op actuele en interessante onderwerpen die u als professional in de beleggingsmarkt kunt gebruiken in uw dagelijkse werkzaamheden is begonnen en het nieuwe jaar is ook een nieuw begin in de markt van distributie van beleggingsfondsen. Vanaf dit jaar is het niet meer mogelijk om commissies te ontvangen op de beleggingsfondsen die u adviseert. Dit zal gevolgen gaan hebben voor de dynamiek in de markt. Hoe zal de adviespraktijk zich gaan ontwikkelen, kunnen we een opmars zien in Execution Only, hoe groot wordt vermogensbeheer? Onze wereld krijgt dankzij deze wetgeving een nieuwe dynamiek. In deze editie van Fidelity Insight gaan we in op onze visie op de markten voor het nieuwe jaar. Onze CIO s zetten hun verwachtingen uiteen op het gebied van aandelen en obligaties, en een aantal andere fondsbeheerders en experts deelt hun visie op de markt met u. Tot slot wensen we u een gezond, dynamisch en voortvarend En we hopen samen met u uw beleggers van goede rendementen te voorzien! Paul van Olst Head of Distribution Benelux Als logisch gevolg van de economische omstandigheden zullen de rendementen van obligaties ook in 2014 in alle assetcategorieën laag blijven, stelt Andrew Wells, Global CIO Fixed Income van Fidelity. Maar de vrees dat investeerders massaal zullen overstappen van obligaties naar aandelen is wat hem betreft ongegrond. Bedrijven moeten het voortouw gaan nemen De verwachtingen over trendgroei bijstellen: dat is waar de huidige omstandigheden om vragen. Wells: Ik voorzie dat de jacht op rendement onverminderd doorgaat. Het overheidsrendement bevindt zich weliswaar op een historisch dieptepunt, maar de credit spreads blijven beduidend boven hun oude niveau, met een redelijk beheersbaar vreemd vermogen en hoge rentedekkingsverhoudingen. In combinatie met ondersteunend monetair beleid moet dit in 2014 een stevige basis vormen voor de markten van bedrijfsobligaties. Met name de Europese high yield is een uitstekende assetcategorie voor investeerders op zoek naar rendement. Dit komt door de aantrekkelijke mix van betere spreads, een hogere gemiddelde kredietkwaliteit en een lager renterisico. Daarnaast blijft wanbetaling in de high yield-markten laag, omdat veel bedrijven hun schulden hebben geactiveerd. Mondiale economieën Kijken we naar de Amerikaanse economie, dan valt de voor 2014 voorziene gemiddelde kwartaalgroei van 2 procent tegen, zeker als je kijkt naar de aanzienlijke economische speelruimte en monetaire ondersteuning, constateert Wells. We zien herstel, maar dat verhoudt zich nauwelijks tot het groeitempo van voor Wil het herstel doorzetten, dan moeten de bedrijven het voortouw nemen en investeren in de economie. De Britse economie doet het momenteel wel heel goed, maar ik denk dat deze opleving deels te verklaren is als inhaalslag voor de slechte groeicijfers van de afgelopen jaren. In de Eurozone kunnen de trends zich ook gunstig ontwikkelen, gezien de recente stabilisatie in de harde data, maar we hebben hier wel nog steeds te maken met enorme structurele uitdagingen. Langzame stijging rente 2014 laat wat de rentestand betreft waarschijnlijk een kleine opleving in Colofon Fidelity Insight is een uitgave van Fidelity Worldwide Investment. Redactie: Martijn Moens, Paul van Olst Concept & realisatie Redactiepartners Amsterdam (FD Mediagroep) Beeld: Fidelity, Shutterstock Editorial

3 opinie 4 Outlook global equity 5 de yields op staatsobligaties zien, voorziet Wells. Maar de omvang van het eventueel afstoten van obligaties zal beperkt zijn gezien de extreme voorzichtigheid van centrale banken. Alles wijst erop dat in de Verenigde Staten de kwantitatieve verruiming zal worden ingeperkt. De FED zal de obligatiemarkten dan wel duidelijk moeten maken dat er een groot verschil is tussen het inperken van de kwantitatieve verruiming en het normaliseren van de rentestand. En dat het blindelings aankopen van effecten niet de juiste weg is. Uiteindelijk zal het met de lage groei en de gunstige inflatiedruk nog jaren duren voordat de rente weer gaat stijgen. Waarbij het van cruciaal belang is dat normalisering van de rentetarieven het gevolg is van een sterkere economische groei en hogere inflatie. Diversificatie Investeerders in obligaties lopen in 2014 naast de dreiging van stijgende rentetarieven een aantal risico s. Veel investeerders richten zich op strategieën die de duration (rentegevoeligheid) in hun portfolio s verkorten. Andrew Wells noemt twee redenen waarom dit geen wondermiddel is: Allereerst wordt het rendement uitgehold en ten tweede veranderen de kenmerken van een obligatieportfolio dusdanig dat de obligaties hun diversificatievoordelen verliezen en meer gelijkenis met groei-activa vertonen. Bovendien vereist een korte duration strategie een feilloze timing, omdat een aanhoudend korte looptijd het rendement drukt en daarmee op de lange termijn tot mindere prestaties leidt. Dit kan zelfs al het geval zijn wanneer het rendement stijgt en de yield curves omhoog blijven gaan. Daarom is het volgens Wells beter om over het gehele obligatie-universum te diversificeren. Geïndexeerde obligaties blijven een uitstekende diversifier en bescherming tegen onvoorspelbaar beleid van de banken aangaande inflatierisico s. Nu de inflatie op de meeste grote markten onder controle is, is het een goed moment om te beginnen met het afdekken van inflatie, vooral omdat de markt gematigde vooruitzichten voorspelt. Deze obligaties kunnen ook nuttig zijn om het risico van stijgende rentetarieven af te dekken. Bottom-upbenadering De opleving op de Amerikaanse aandelenmarkt is gunstig voor het vertrouwen en het nettovermogen van de consument. Een groot deel van dit Amerikaanse vermogen wordt in de aandelenmarkt geïnvesteerd en een sterke aandelenmarkt heeft weer een stuwende werking op de economie. Rossi: Een duurzaam reëel groeipercentage van 3 in een lage inflatieomgeving betekent dat de Fed de kwantitatieve verruiming geleidelijk kan terugbrengen. Dit zijn gunstige omstandigheden voor de aandelenmarkandrew wells Global Chief Investment Officer Fixed Income EMD aantrekkelijk Schulden van opkomende markten zijn van oudsher een goede diversifier voor traditionele obligatieportfolio s. Maar het blijft oppassen voor valkuilen als matige liquiditeit en gevoeligheid van de activa voor de monetaire trends in de ontwikkelde wereld. Wells ziet ook een positieve trend: De assetcategorieën in Emerging Market Debt (EMD) ontwikkelen zich voorspoedig. China RMB of Dim Sum obligaties zijn een uitstekend voorbeeld. Deze assetcategorie heeft een geannualiseerde volatiliteit van rond de 3 procent (ongeveer een derde van de EM lokale valuta obligatie-indices), maar biedt een rendement van meer dan 4 procent. Dit is een aantrekkelijke optie gezien het bescheiden kredietbeoordelingsrisico, de looptijd met lage rente en de mogelijkheid gebruik te maken van de bescheiden opwaardering van de Chinese valuta. Ik verwacht dan ook goede prestaties van deze obligaties in Een ander interessant thema is de in 2014 aanhoudende ontwikkeling van vastrentende waardeinstrumenten. De druk op de banken om paal en perk te stellen aan lenen, drijft veel debuterende emittenten naar high yield en opkomende obligatiemarkten, terwijl de veranderende bancaire regelgeving ook de aard van de bankenschuld zelf verandert. Deze trends zullen zich over een tijdspanne van vele jaren voltrekken. Tot slot Samenvattend constateert Andrew Wells dat het rendement op bedrijfsobligaties in 2013 positief is gebleven; zelfs tegen de achtergrond van de mondiale stijging van de yields op staatsobligaties. Ik denk dat we in 2014 hetzelfde zullen zien. Hoewel de rente laag is en de kans bestaat op een lichte stijging in 2014, bieden credit spreads nog steeds rendement. Investeerders doen er verstandig aan hun strategieën op bedrijfsobligaties af te stemmen, met de nadruk op diversificatie en het afdekken van onvoorspelbare beleidsfactoren. Wind in de rug door Amerikaanse belofte Investeerders blijven inzetten op aandelen nu de voortekenen wijzen op duurzame groei in de Verenigde Staten, voorziet Dominic Rossi, Global CIO Equities bij Fidelity. Maar van stijging van de belangrijke rentetarieven zal in 2014 nog geen sprake zijn. De waarde van een uitgekiende aandelenstrategie blijft dus uiterst relevant. Duurzaam economisch herstel in de VS blijft de basis voor de voorspellingen voor de aandelenmarkt. Dankzij structurele verbeteringen van de zogenoemde twin deficit (tekort op de begroting en op de lopende rekening van de betalingsbalans) is de Amerikaanse economie gezond. Het Congressional Budget Office schat het begrotingstekort van 2015 op 3 procent van het bbp tegen 10 procent in Dat stelt de VS in staat hun schuldpositie te stabiliseren. Rossi: Tegelijkertijd zien we een aanzienlijke verbetering van de handelsbalans. Voor het eerst in 30 jaar is de handelspositie tijdens een periode van economische groei verbeterd. De reden daarvoor is structureel: de commerciële exploitatie van schaliegasvelden heeft ervoor gezorgd dat de Amerikaanse import van olie van 12 naar 8 miljoen vaten per dag daalde en ik verwacht nog een verdere daling. Dit alles komt de stabiliteit van de US dollar ten goede, wat ook deels verklaart waarom grondstofprijzen en bepaalde opkomende markten onder druk zijn komen te staan. Ik denk dat de koersdaling voorbij is en dat we aan de vooravond staan van een hernieuwde waardering en stabiliteit van de dollar.

4 opinie Outlook global equity 7 ten in de ontwikkelde wereld. Mijns inziens biedt de Amerikaanse markt de beste kansen voor winstgroei, maar over het algemeen denk ik dat de markten sneller zullen groeien dan de winsten. In dat geval gaan de marktwaarderingen omhoog. Het risico bestaat dan dat de aandelen duur worden, wat weer kan leiden tot prijscorrectie. De uitdaging voor investeerders is het vinden van bedrijven met een bovengemiddeld winstpotentieel; daarbij zal een bottom-upbenadering goed van pas komen. VS: groei en afbouw Hoewel er sprake is van een stevige opleving in de reële groei in de VS, zal de nominale groei laag blijven. Nu de inflatie in de grote economische zones over het algemeen laag blijft, is er geen reden voor een strenger monetair beleid en discussie over een snelle normalisatie van de rente is dan ook niet aan de orde. Rossi: De reële rentetarieven blijven waarschijnlijk nog enige tijd negatief gezien de schuldendynamiek van ontwikkelde economieën. Ondanks het terugdringen van deze schuldenniveaus is het niveau van de overheidsschulden vandaag de dag nog hoger dan in 2008; dit komt door de overheveling van schulden van de private naar de publieke sector. Taperen (het geleidelijk afbouwen van het opkoopprogramma van staatsleningen en hypotheekobligaties door de Federal Reserve) blijft een belangrijk thema in 2014 meent Rossi. Wanneer dat afbouwen begint en dat kan nog wel even duren levert dit voor Europa meer problemen op dan voor de VS. Gezien de deflationaire dynamiek in Europa voorspel ik dat er weer een herfinancieringsoperatie voor de lange termijn aankomt. Ondertussen is het te hopen dat de Fed niet te snel actie onderneemt in de VS nu de financiële omstandigheden in Europa fragiel blijven. Nu de arbeidsparticipatie op een historisch laag punt zit en de reële inkomens in de VS niet stijgen, is er weinig reden voor de Fed om tot actie over te gaan. Opleving op de aandelenmarkt gunstig voor het vertrouwen Ik zou graag een groei van 3 procent en substantiële verbetering van de werkgelegenheid zien voordat het afbouwen daadwerkelijk begint. Met het oog op de lage nominale groei en de lage rentes van de komende jaren (ongeacht of er wel of niet wordt afgebouwd) denk ik dat het zoeken naar rendement actueel blijft en dat aandelenopbrengsten een uiterst belangrijke kernstrategie blijven voor veel investeerders. Europa: tijd nodig Het prille herstel in Europa is vooral een statistisch gevolg van de extreem lage groei. Er is weinig voorraad in Europa, dus de geringste verschuiving in vraag heeft al een grote impact op de industriële productie en groei. Een bescheiden cyclische verbetering moet niet worden verward met structurele verbetering: de voorwaarden voor een dergelijke verandering zijn er immers nog niet, meent Rossi. Het structurele aanpassingsproces zal nog twee tot drie jaar in beslag nemen. Taperen blijft een belangrijk thema in 2014 De kans op toekomstige deflatie in Europa bestaat nog steeds, gezien het gevoerde overheidsbeleid. Rossi: Een inflatiepercentage van nagenoeg 0 is niet ondenkbaar in De nominale economische groei kan dus rond de 1 procent uitkomen. Als je bedenkt dat in een economie als de Italiaanse de tienjarige overheidsobligaties rond de 4,1 procent zitten, wordt het schuldenprobleem alleen maar groter. Landen hebben primaire overschotten nodig om alleen al de effecten van rente op rente tegen te gaan. Dit maakt het voor Europa moeilijk om de schuldenproblemen achter zich te laten. Ik denk dat er vroeg of laat alsnog een vorm van schuldsanering nodig zal zijn. Verder vormt de euro op zijn huidige niveau een belemmering voor verdere vooruitgang. Maar de waarderingen blijven aantrekkelijk en de helft van de aandelen op de Europese markt kent een rendement dat hoger is dan het kredietrendement dat bijna op een historisch dieptepunt zit. Opkomende markten moeten structurele hervormingen doorvoeren UK en Japan: herstel De kracht van het Britse herstel en de robuustheid van het Britse pond kunnen investeerders nog weleens verrassen in Hoewel het Verenigd Koninkrijk achterloopt op de Verenigde Staten waar het deleveraging en financiële normalisatie betreft, heeft de kapitaalsituatie van het bancaire systeem zich voorspoedig hersteld. Daarbij moet worden aangetekend dat de energiekosten in Groot-Brittannië nog steeds heel hoog zijn en het huidige overheidsbeleid maakt dat alleen maar erger, signaleert Dominic Rossi. Maar er is genoeg reden voor gematigd optimisme. De loongroei is bescheiden en de reële salarissen nemen af. De FTSE-100 maakt goede kans om door de 7000-puntengrens te gaan. In Japan zullen structurele hervormingen van het economisch programma investeerders over de streep moeten trekken. Fiscale bestedingen en monetaire prikkels moeten in 2014 tot dominic rossi Global Chief Investment Officer Equities een groei van het bbp leiden. Rossi: Tegen die achtergrond is er ruimte voor Japanse aandelen om te stijgen, maar het is nog de vraag of deze opleving leidt tot een meerjarige haussemarkt. Dat kan alleen als premier Abe erin slaagt de ingrijpende beleidsaanpassingen te realiseren. Opkomende markten Opkomende markten kunnen niet meer, zoals in de periode , vertrouwen op de voordelen van een zwakke dollar en hoge grondstofprijzen. De onderliggende heterogeniteit van opkomende markten zelf zal bepalend zijn. Mijns inziens moeten opkomende markten zich niet langer richten op economische modellen die uitsluitend uitgaan van export, maar moeten ze structurele hervormingen doorvoeren, aldus Rossi. Landen die dat doen, zoals China, zullen goed presteren en markten die dit nalaten blijven waarschijnlijk in zwaar weer verkeren. In termen van risico baart de ontwikkeling van de schuldencyclus in China me het meeste zorgen, gezien het gebrek aan transparantie. Duidelijk is wel dat de credit creation in China de economische groei al geruime tijd niet meer kan bijhouden; de nationale schuld bedraagt nu 200 procent van het bbp. In een land dat nog geen ontwikkelde financiële markten heeft, is dat reden tot zorg. Het is de vraag hoe deze markt reageert op een mogelijk deleveraging-proces. Ik geloof dat dit uiteindelijk tot een lagere economische groei zal leiden. Tot besluit voorziet Rossi wereldwijd een herwaardering van bedrijven met intellectueel eigendom op het gebied van technologie, gezondheidszorg en financiële dienstverlening. Deze sectoren zullen waarschijnlijk de aandelenmarkten in de nabije toekomst gaan aanvoeren. En de verschillen tussen sectoren zullen waarschijnlijk nog groter worden. Reden te meer om te focussen op een bottom-up investeringsstrategie.

5 ECONOMIE Fondsprofiel Nieuw: FAST - Global Fund Het Fidelity Active Strategy (FAST) Global Fund is de nieuwste toevoeging aan de Active Extension-producten van Fidelity. Dit nieuwe fonds betekent een evolutionaire stap in mondiaal investeren, met grote voordelen voor de beleggers. Dmitry Solomakhin 9 Dmitry Solomakhin maakt, samen met 23 portefeuillemanagers, deel uit van Fidelity s Global Equity Team. Met behulp van hun uitgebreide netwerk van researchprofessionals zijn zij voortdurend op zoek naar de allerbeste beleggingsmogelijkheden wereldwijd. Dmitry Solomakhin is een ervaren fondsmanager met meer dan 8 jaar beleggingservaring. Hij trad in januari 2006 in dienst bij Fidelity en werd twee jaar later benoemd tot Assistant Portfolio Manager binnen het Global Equities Team. Later dat jaar werd hij benoemd tot Portfolio Manager van het FF Global Technology Fund, dat sinds zijn aanstelling een absoluut rendement van 124,7% heeft behaald en relatief gezien 15% beter heeft gepresteerd dan de index. In tegenstelling tot de conventionele aandelenfondsen beschikt het FAST Global Fund over een flexibel long/ short portfolio extension-instrumentarium dat het mogelijk maakt om voordeel te halen uit foutieve waarderingen aan de onder- en bovenkant van de markt. Het fonds heeft een high conviction portefeuille met daarin aandelen die door fondsmanager Dmitry Solomakhin wereldwijd als de beste long/short beleggingsmogelijkheden zijn beoordeeld. Het doel op langere termijn is om een sterk risicogecorrigeerde outperformance te verwezenlijken in vergelijking met de algemene mondiale beursindices. Voordelen De mondiale focus van deze aanpak biedt een aantal belangrijke voordelen: Een breder scala van beleggingsmogelijkheden betekent betere rendementsvooruitzichten Investeerders hebben wereldwijd toegang tot investeringsmogelijkheden. De voortschrijdende mondialisering betekent dat aandelen in toenemende mate speelbal zijn geworden van een gezamenlijke dynamiek. De onderlinge vervlechting tussen bedrijven binnen de verscheidenheid aan sectoren en regio s leidt tot uitgelezen investeringskansen binnen de mondiale waardeketens. Dat stelt investeerders in staat hun voordeel te doen met aantrekkelijke waarderingen en fundamentals binnen het totale universum van wereldwijde sectoren, regio s en marktkapitalisatie. Hogere mate van diversificatie Vergeleken met een regionale aandelenstrategie waar investeerders mogelijk geneigd zijn te focussen op bepaalde sectoren en bedrijven stelt een wereldwijde benadering de investeerder in staat een meer gediversifieerde portefeuille op te bouwen. Hoger risicogecorrigeerd rendement Een breder spectrum biedt meer mogelijkheden voor het creëren van een hogere alpha en sterker risicomanagement door middel van diversificatie, wat weer tot betere risicogecorrigeerde rendementsvooruitzichten leidt. Het vinden van de beste ideeën op de wereldwijde aandelenmarkt vereist uitvoerige research. Het netwerk van Fidelity is als geen ander in staat om in het mondiale speelveld de potentiële winnaars en verliezers te onderscheiden. Strategie De ambitie van het FAST Global Fund is om de MSCI All Country World Index significant te verslaan in outperformance. Dit moet leiden tot een verbeterd rendement dat zich kan meten met actief beheerde long-only aandelenfondsen, zowel op relatieve als risicogecorrigeerde basis. Het fonds wil aanvullende alpha-bronnen aanboren door opportunistisch gebruik te maken van variabele long/short extensions. Dit zorgt ervoor dat zowel de positieve als negatieve investeringsbeoordelingen van de fondsmanager efficiënter worden benut, zonder dat er sprake is van een stijgende tracking error ten opzichte van een actief beheerd long-only aandelenfonds. Deze benadering biedt niet alleen de mogelijkheid om de relatieve performance van de strategie te verbeteren ten opzichte van longonly equivalenten, het vergroot tegelijkertijd het risicogecorrigeerde rendement van het fonds. De fondsmanager zoekt met behulp van Fidelity s researchanalisten en het ervaren in-house team van Global Sector portefeuillebeheerders de beste beleggingsmogelijkheden. Nadat de eerste ideeën zijn aangedragen, worden de aandelen verder geanalyseerd in het kader van de verificatiefase. De fondsma- nager maakt daarbij gebruik van Fidelity s interne research en research van derden, voert een diepgaande analyse uit van de jaarrekeningen, formuleert en test hypotheses en evalueert de mogelijke risico s. De fondsmanager selecteert vervolgens alleen die aandelen die hij het meest geschikt acht voor de langetermijncomponent van het fonds. Ook verdiept hij zich uitvoerig in de zwakste namen met slechte kortetermijnvooruitzichten om zo te kunnen bepalen voor welke aandelen het aantrekkelijk is om short te gaan. FAST beleggingsfilosofie De FAST Global Strategy werd in maart 2011 gelanceerd met kapitaal dat door Fidelity zelf beschikbaar is gesteld. Het representatieve track record van de strategie startte in december 2011 na een proof of conceptfase, waarin fondsmanager Dmitry Solomakhin de aanvullende tools van een FAST-fonds uitvoerig kon testen. Sinds die tijd heeft hij sterke absolute winsten geboekt en een aanzienlijke outperformance verwezenlijkt ten opzichte van de MSCI All Country World Index. De FAST Global beleggingsfilosofie berust grotendeels op de opvatting dat markten inefficiënt zijn en dat juist dit mogelijkheden schept voor actief beheer. Voor aandelen betekent dit dat zich beleggingsmogelijkheden aandienen wanneer investeerders: tekenen vertonen van een bias op de korte termijn; de langetermijneffecten van grootschalige verstoringen van bedrijfsmodellen niet op juiste waarde weten te schatten; bedrijven niet correct waarderen vanwege hun kunstmatige categorisering. Voor het fonds betekent dit dat er alpha kan worden gegenereerd door de omvang van posities op een dynamische en anticyclische manier te beheren.

6 Rens de Jong FACTS & FIGURES Op de hoogte 11 HOME THEMA PROGRAMMA ORGANISATIE INSCHRIJVEN A Global Perspective Amsterdam 13 maart 2014 Home Programma 15.00u Lorem 16.00u Ipsum Rens de Jong 16.45u Etiam sapien 18.00u Suscipit vitae 20.00u dapidus Lobortis Dominic Rossi Alan Brown Asoka Wohrmann foto: Walter Kallenbach Investment Forum 2014: A Global Perspective Etiam sapien ipsum, suscipit vitae est a, dapibus lobortis nulla. Ut felis nibh, dapibus at ultricies at, ornare in tellus. Curabitur sit amet lacus non magna A Global Perspective fermentum. Nullam quis rhoncus lacus, nec volutpat quam. Maecenas porta arcu orci, at tempus felis euismod eu.. Speciale gast: André Kuipers Nullam quis rhoncus lacus, nec volutpat quam. Maecenas porta arcu orci, at tempus felis euismod eu. Duis ultrices, turpis non tempor mollis, odio nibh posuere leo, sed venenatis enim risus sodales neque. INSCHRIJVEN Route & Contact Het Concertgebouw Concertgebouwplein LN Amsterdam Vragen? Bel Lorem Ipsum Column Geldillusie is de neiging om over geld in nominale en niet in reële (voor inflatie gecorrigeerde) termen te denken: je kijkt alleen naar het absolute bedrag op de bankrekening in plaats van naar wat je van dat geld echt kunt kopen. Op donderdag 13 maart 2014 organiseren Fidelity Worldwide Investment, Deutsche Asset & Wealth Management, en Schroders, voor de derde keer het Amsterdam Investment Forum. Chief Investment Officers Dominic Rossi, Asoka Wöhrmann en Alan Brown kruisen onder leiding van dagvoorzitter Rens de Jong de degens. Centraal staat de ontwikkeling van de wereldeconomie. Aansluitend In samenwerking met: Amsterdam Investment Forum 2014 neemt astronaut André Kuipers u mee op reis door de ruimte. Aan de hand van unieke foto s laat hij zien hoe alles met elkaar verbonden is en hoe fragiel het aardse leven is. André wordt hierbij begeleid door pianist Ralph van Raat, winnaar van verschillende prijzen voor moderne muziek. De middag wordt afgesloten met een lopend buffet. Bijwonen? Ga naar Internet of Things Wat wordt de next big wave in technologie? Ons antwoord: Internet of Things (IoT). Oftewel het wereldwijde ecosysteem van dingen die informatie kunnen verwerken en met elkaar communiceren. Mooie en dus aantrekkelijk om in te investeren voorbeelden zijn Samsung en Nike. Samsung heeft een wasmachine-met-wifi ontwikkeld. Daarmee kun je via je smartphone op afstand de was doen! Nike heeft het webbased platform Nike+ ontwikkeld. Nike maakt slim gebruik van de gegevens van miljoenen gebruikers. Zo zag het bedrijf in de data dat off-road running populair werd, waarna de productie van offroad sportschoenen flink is opgeschroefd. y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y 7 redenen om de VS op uw beleggingsradar te zetten De Amerikaanse aandelenmarkt is terug aan de top. Nog niet overtuigd? Hier zijn zeven redenen om uw beleggingskaarten op de VS te zetten. 1 Energieonafhankelijkheid: door de schaliegaswinning besparen bedrijfsleven en consumenten fors op energiekosten. 2 Efficiency door automatisering: het gebruik van machines (robots) blijft niet beperkt tot gebruikelijke sectoren als de elektronica, maar zal ook binnen andere sectoren (bijvoorbeeld communicatie) gewoon worden. 3 Voorop in de maakindustrie: van materialen voor de ruimtevaart tot 3D-printing; Amerika is hierin leading. 4 Onshoring: steeds meer (grote) bedrijven halen hun productie terug uit de emerging markets. 5 Voorloper in research: Amerika tekent voor een derde van de wereldwijde uitgaven aan R&D, de meeste Nobelprijswinnaars en de grootste footprint in technologie. 6 Dominantie op het web: denk aan Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Microsoft en Apple. 7 Voorop in medisch onderzoek: daarmee profiteert Amerika van de groeiende vraag naar gezondheidszorg. De Grote Geldillusie Wat je met een bepaald bedrag in de loop van de tijd kunt kopen, hangt vooral af van prijsstijgingen of -dalingen. Veel beleggers zien geld echter los van koopkracht. Het begrip geldillusie is door de Amerikaanse econoom Irving Fisher ( ) omschreven als de onmacht van het publiek om te zien dat de dollar, of welke munteenheid ook, in waarde groeit of daalt. Recent onderzoek in de gedragseconomie heeft het begrip geldillusie afgebakend als een probleem voor individuele beleggers dat belangrijke effecten op de economische bedrijvigheid kan hebben. In de gedragspsychologie is geldillusie een voorbeeld van de cognitieve tekortkoming frame dependence. Onze beslissingen hangen vaak af van hoe iets geformuleerd wordt en vermeende verliezen spelen in onze besluitvorming vaak een te prominente rol (salience). Neem het volgende onderzoek: Adam, Ben en Carl ontvangen elk een erfenis en kopen een huis kopen voor euro. Een jaar later verkoopt ieder zijn huis, maar onder verschillende economische omstandigheden. adam verkoopt zijn huis voor euro, 23% minder dan wat hij heeft betaald. Toen Adam eigenaar was van het huis, heerste er voor alle goederen en diensten een deflatie van 25%. Ben verkoopt zijn huis voor euro, 1% minder dan wat hij heeft betaald. Toen Ben eigenaar was, was er geen inflatie of deflatie. Carl verkoopt zijn huis voor euro, 23% meer dan wat hij heeft betaald. Toen Carl eigenaar was, was er voor alle goederen en diensten een prijsinflatie van 25%. Op de vraag wie de beste transactie had afgesloten, eindigde Carl verreweg als eerste (60%), Ben als tweede en Adam als derde. Het omgekeerde is waar! Adam is het beste uit omdat de prijzen over het algemeen met 25% daalden, terwijl hij zijn huis verkocht voor 23% minder dan wat hij ervoor had betaald: een reële koopkrachtwinst van 2%. Ben kwam als één na beste uit de bus met een nominaal en reëel verlies van 1% gezien het ongewijzigde algemene prijspeil. Carl kwam er het slechtst vanaf met een reëel verlies van 2%. Terwijl de nominale waarde van zijn huis met 23% toenam, steeg de inflatie met 25%: een koopkrachtverlies van 2%. Uit de antwoorden blijkt dat de respondenten sterk beïnvloed werden door de nominale waarde. De verklaring is dat ons denken wordt bepaald door automatische, emotionele reacties op de veranderingen in nominale waarden die ons sterk opvallen. De extra stap, de berekening om inflatie mee te laten wegen, is helemaal niet moeilijk. Toch lijken onze hersenen zich te fixeren op die nominale waarden. Zo n door emoties bepaalde snelle reactie was ongetwijfeld handig voor onze voorouders om bedreigingen het hoofd te bieden. In deze moderne tijd levert het vooral problemen op. Oók voor beleggers. Of om Warren Buffett te citeren over geldillusie en aandelenselectie: Prijs is wat je betaalt. Waarde is wat je krijgt. Nick Armet Head of Investment Communications, Fidelity Worldwide Investment

7 Waar vindt u Fidelity? FIL (Luxembourg) S.A. Netherlands Branch WTC, Toren H, 6e etage Zuidplein XV Amsterdam T F E Gratis via: Deze publicatie is uitsluitend bestemd voor professionele beleggingsdeskundigen en dient niet aan particuliere beleggers te worden overhandigd. Niets uit dit document mag worden gekopieerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming van Fidelity. Tenzij anders aangegeven zijn alle hier gegeven meningen en visies afkomstig van Fidelity. Deze publicatie is niet bestemd voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in rechtsgebieden waar de betreffende fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Fidelity/Fidelity Worldwide Investment betekent FIL Limited, en zijn dochterondernemingen. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, het Fidelity Worldwide Investment logo en het F symbool zijn handelsmerken van FIL Limited. Verwijzingen naar specifieke beleggingen dienen niet te worden beschouwd als aanbevelingen om deze te kopen of te verkopen, maar zijn slechts als voorbeeld opgenomen. Beleggers dienen er eveneens rekening mee te houden dat de hier gegeven opvattingen en meningen niet langer geldig kunnen zijn en reeds van invloed kunnen zijn geweest op het handelen van Fidelity. De hier vermelde research- en analysegegevens zijn door Fidelity vergaard ten behoeve van het beheer van onze compartimenten en kunnen al voor de betreffende beleggingen zijn aangewend. Fidelity verstrekt uitsluitend informatie over zijn eigen producten en diensten en geeft geen beleggingsadviezen die gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden. Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A., goedgekeurd en gereguleerd in Luxemburg door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

nr.1 september 2013 focus op de vs Inflatie zicht op risico s Mobiel brengt markten in beweging

nr.1 september 2013 focus op de vs Inflatie zicht op risico s Mobiel brengt markten in beweging insight nr.1 september 2013 een magazine van fidelity worldwide investment focus op de vs Mobiel brengt markten in beweging Inflatie zicht op risico s Inhoud 3 5 8 10 12 US equity weer aan kop Mobiele

Nadere informatie

Beleggen in. Analist survey 2014: Terugkeer van de animal spirits. Europese ondernemingen. nr.2 juni 2014

Beleggen in. Analist survey 2014: Terugkeer van de animal spirits. Europese ondernemingen. nr.2 juni 2014 insight nr.2 juni 2014 een magazine van fidelity worldwide investment Analist survey 2014: Terugkeer van de animal spirits Beleggen in Europese ondernemingen Morningstar Awards: dubbelinterview met San

Nadere informatie

strategie Dividend De voordelen van een Een andere kijk op high yield obligaties Investment clock: hoe staan we er voor?

strategie Dividend De voordelen van een Een andere kijk op high yield obligaties Investment clock: hoe staan we er voor? Nieuws, cijfers en analyse Een nieuwsbrief van Fidelity Worldwide Investment, 2012-Q2 Nederland Dividend De voordelen van een wereldwijde strategie Investment clock: hoe staan we er voor? Een andere kijk

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

rendement Dividendaandelen versus bedrijfsobligaties

rendement Dividendaandelen versus bedrijfsobligaties thema USA UNLIMITED oktober 2012 WWW.FONDSNIEUWS.NL OP zoek naar rendement Dividendaandelen versus bedrijfsobligaties Zwitserland bloedt leeg PAGINA 20 Euro Stoxx goedkoper, ook aantrekkelijker? PAGINA

Nadere informatie

FIDELITY Publicatie Voorjaar 2013 Kies actief: hoe beleggen, waarin beleggen?

FIDELITY Publicatie Voorjaar 2013 Kies actief: hoe beleggen, waarin beleggen? Voor de particuliere belegger FIDELITY Publicatie Voorjaar 2013 Kies actief: hoe beleggen, waarin beleggen? Kennis als basis voor beleggingsfilosofie Fidelity Worldwide Investment is wereldwijd een van

Nadere informatie

thema Smart Bèta Het anker is los! PAGINA 4-7

thema Smart Bèta Het anker is los! PAGINA 4-7 thema Smart Bèta JUNI 2013 www.fondsnieuws.nl Het anker is los! lage rente bedreigt rendementsperspectief PAGINA 4-7 execution only-platform rukt op PAGINA 12-13 CIO-debat: Verenigde Staten favoriet pagina

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

kapers op de kust Wealth managers azen op Nederlandse rijkdom

kapers op de kust Wealth managers azen op Nederlandse rijkdom thema VOLATILITEIT MEI 2012 WWW.FONDSNIEUWS.NL kapers op de kust Wealth managers azen op Nederlandse rijkdom Sparen versus beleggen PAGINA 10 Portefeuille behoeft onderhoud PAGINA 18 Thema: Volatiliteit

Nadere informatie

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën?

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? K W A R T A A L B E R I C H T P R I M O S E C U N D O T E R T I O Va n L a n s c h o t Ke m p e n Q U A R T O De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? Financiering als

Nadere informatie

EMERGING MARKETS. Klaar voor de toekomst

EMERGING MARKETS. Klaar voor de toekomst SEPTEMBER 2010 WWW.FONDSNIEUWS.NL EMERGING MARKETS Klaar voor de toekomst De stille kracht van valuta PAGINA 14 Groei Azië schaadt ons niet PAGINA 17 Waardering aandelen VS-Azië PAGINA 20 SEPTEMBER JUNI

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

ALS DE CRISIS VOORBIJ IS

ALS DE CRISIS VOORBIJ IS THEMA CHINA NOVEMBER 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ALS DE CRISIS VOORBIJ IS Asset managers over de toekomst van beleggen CIO-debat: De geldpers moet aan PAGINA 8 De moeilijke zoektocht naar het risicoprofiel

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014 Vooruitblik 214 Regionale aandelenmarkten Januari 214 Ondanks enkele donkere wolken op de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de regio op de lange termijn goed, dankzij de groeiende middenklasse

Nadere informatie

Bedrijfsobligaties: een aantrekkelijk alternatief

Bedrijfsobligaties: een aantrekkelijk alternatief Jaargang, nummer april / mei 9 Fondsportret Bedrijfsobligaties zijn aantrekkelijk door de hoge rentevergoeding. Adam Cordery en het team van het Schroder ISF EURO Corporate Bond fonds selecteren de meest

Nadere informatie

IEXProfs. De vette jaren liggen achter ons. Lukas Daalder (Robeco) voorziet meerdere jaren van magere rendementen voor beleggers

IEXProfs. De vette jaren liggen achter ons. Lukas Daalder (Robeco) voorziet meerdere jaren van magere rendementen voor beleggers jaargang 7 nummer 26 2014 VAN PROFESSIONALS VOOR PROFESSIONALS De vette jaren liggen achter ons Lukas Daalder (Robeco) voorziet meerdere jaren van magere rendementen voor beleggers DOE HET ZELF Beleggers

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

De eurocrisis Twee stappen vooruit, één stap terug

De eurocrisis Twee stappen vooruit, één stap terug De eurocrisis Twee stappen vooruit, één stap terug Asset Backed Securities in de schijnwerpers Jaargang 16 - februari 2013 Colofon Redactie Justin Boers, David van Bragt, Lieuwe Jousma, Menso van Leeuwen,

Nadere informatie

De vergrijzing. Vergrijzing, economische groei en financiële markten

De vergrijzing. Vergrijzing, economische groei en financiële markten Langetermijnscenario's 2013-2016 De vergrijzing Vergrijzing, economische groei en financiële markten Jaargang 15 - november 2012 Colofon Auteurs: Olaf van den Heuvel Jacob Vijverberg Rogier van Aart Sam

Nadere informatie

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld BLI Banque de Luxembourg Investments Herfst 2011 Kiezen voor eenvoud Door Phil Davis (1), onafhankelijk financieel journalist beleggers zijn verward

Nadere informatie

Langetermijnscenario's 2013-2016. De vergrijzing. Vergrijzing, economische groei en financiële markten

Langetermijnscenario's 2013-2016. De vergrijzing. Vergrijzing, economische groei en financiële markten Langetermijnscenario's 2013-2016 De vergrijzing Vergrijzing, economische groei en financiële markten Jaargang 15 - november 2012 Colofon Auteurs: Olaf van den Heuvel Jacob Vijverberg Rogier van Aart Sam

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Juli 2013. Kempen Insight. Cultuur als succesfactor. Kwartaalupdate rendementsverwachtingen. Inflatie: wees je ervan bewust

Juli 2013. Kempen Insight. Cultuur als succesfactor. Kwartaalupdate rendementsverwachtingen. Inflatie: wees je ervan bewust Kempen Insight Cultuur als succesfactor Kwartaalupdate rendementsverwachtingen Juli 2013 Inflatie: wees je ervan bewust 2 7 Pleidooi voor Europese smallcaps 4 12 2 Cultuur als succesfactor medewerkers

Nadere informatie