Staat en gezondheidszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staat en gezondheidszorg"

Transcriptie

1 Staat en gezondheidszorg Heilzame bezorgdheid Blinde staatszucht Of totalitaire werelddictatuur? door Désirée L. Röver 2008 Zij die wensen dat de toekomst anders is dan het verleden, moeten het verleden bestuderen. Baruch Spinoza, Nederlands filosoof ( ) Onze dagelijkse voeding wordt steeds schaarser en in toenemende mate ongezond. Via Brussel worden door de Europese regelgeving voor voedingssupplementen, en via de WTO door de Codex Alimentarius vervolgens vooral die natuurlijke geneeswijzen, -middelen en -voedingsstoffen onbereikbaar gemaakt, die in de huidige verarmde nutritionele omstandigheden onze gezondheid kunnen creëren en onderhouden. Daar overheen probeert minister Ab Klink juist die artsen buiten spel te zetten die zich bezighouden met de holistische benaderingen van de complementaire geneeskunde. Verkenningen en ontdekkingen in een verbijsterend web van mondiale intriges. Inleiding In de wereld van vandaag is vrijwel niets, zoals het ons wordt voorgespiegeld. Wie op het aspect van voeding en gezondheid kijkt voorbij de gebruikelijke mediahypnoses, vindt vele onvermoede feiten en onthutsende verbanden. Deze blijken vervolgens bewust en over een langere periode in positie te zijn gebracht door een relatief kleine groep van spelers. Zoals door verschillende culturen voor deze eindtijd aangekondigd, komt de waarheid over deze verborgen agenda s nu langzamerhand aan het licht. De andere kant is dat er gelukkig ook tal van levensconforme en levensbevorderende initiatieven zijn, bedacht en uitgevoerd door individuen met een groot hart. Nú is bij uitstek de tijd om die losstaande initiatieven tot een hecht netwerk met elkaar te verbinden, zodat we met kennis, en met de kracht van liefde voor de mensheid het kwade tij kunnen helpen keren. Sommige internationaal bekende personen en organisaties blijken beelden naar buiten te projecteren die niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid daarachter. Verder lezen kan daarom schokkend zijn. Echter, alleen met het kennen van de andere kant van de coulissen kunnen wij deze wereld aan onze kinderen doorgeven in een betere conditie dan hoe wij haar kregen Heinz Alfred Kissinger, auteur van de National Security Study Memorandum 200 (10 december 1974) heeft als favoriete uitspraak Voedsel is een wapen. Hij is een protégé van de Rockefellers, de monopolisten van het mondiaal militair-

2 farmaceutisch-medisch complex, dat tevens ingenieus is verbonden met onder meer de internationale bankwereld. Joseph Brewda schrijft in 1995 in de Executive Intelligence Review : De NSSM-200-studie beweerde ten onrechte dat de bevolkingsgroei in de zogeheten minder ontwikkelde landen (LDCs) een ernstige bedreiging vormde voor de Amerikaanse nationale veiligheid. In november 1975 door president Gerald Ford als officieel beleid aangenomen, was de NSSM 200 een gedetailleerd geheim plan om in die landen de bevolkingsgroei te verminderen door geboortebeperking, en ook, impliciet, door oorlog en hongersnood. Een andere Rockefeller trawant is de Pool Zbigniew Brzezinski. In 1970 geeft hij als auteur van het boek Between Two Ages de boodschap: de politiek van machtsbalans is uit, en wereldorde politiek is in (lees: de Nieuwe Wereld Orde, NWO, ofwel het Vierde Rijk, de voortzetting van het Romeinse Rijk). Daarnaast kondigt hij aan hoe in de toekomst nu dus stormen en droogtes, en ook vreselijke nieuwe ziekten zullen worden gecreëerd: Niet alleen zijn er nieuwe wapens geconstrueerd, maar ook sommige van de basisconcepten zijn fundamenteel veranderd. De controle van de ruimte en het weer hebben de zeedeining en Gibraltar als strategisch sleutelelement vervangen. Het Amerikaanse federale weermodificatie programma ($ miljoen per jaar, 700 vaste wetenschappelijke medewerkers) moest sluiten nadat in maart 1971 was uitgekomen dat Operation Popeye in Vietnam met het verlengen van de moessonperiode 8 jaar lang de vijandelijke Ho Chi Minh route tot een modderpoel had gemaakt. Operation Popeye/Motorpool/Intermediary-Compatriot, was grootschalig en langdurig: van 20 maart 1967 tot 5 juli De VN ontwierp een verdrag (Environmental Modifications Restrictions, 10 december 1976, ENMOD) dat een verbod inhoudt op het gebruik van weermodificatie voor oorlogsdoeleinden; dit werd in 1978 ondertekend. Sindsdien zijn de federale weermodificatie projecten simpelweg in civiele handen overgegaan; er zijn nu ten minste 60 niet-geheime (commerciële) programma s en aanbieders. De hoofdwetenschapper van één daarvan, onthulde in een radioprogramma dat hij tijdens Popeye diezelfde functie had vervuld. Het maken van regen als een oorlogswapen kan alleen leiden tot de ontwikkeling van nog veel gevaarlijker milieutechnieken, waarvan de consequenties onbekend zijn, en die onherstelbare schade kunnen toebrengen aan ons mondiale milieu. Dat is waarom de Verenigde Staten snel in actie moeten komen en alle milieu-, en geofysische modificatietechnieken uit het wapenarsenaal moeten verbannen. US Senate, Subcommittee on Oceans and International Environment; July 26, 1972; p. 4

3 Dergelijke retoriek garandeert niet dat aan de inhoud van deze woorden daadwerkelijk praktische opvolging wordt gegeven Ook Rusland en China houden zich bezig met het veranderen van de weersomstandigheden. Zo moeten tijdens de Olympische Spelen in 2008 fabrieken over heel China hun energieverbruik drastisch beperken, omdat de garantie door de Chinese regering van prachtig weer tijdens die specifieke periode gigahoeveelheden energie opeist dankzij werknemers en een jaarlijks budget van 40 miljoen dollar aldus Newsweek in Het is dus niet zo vreemd dat er anno nu allerhande vreemdsoortige weersveranderingen zijn tsunami s, koude en natte zomers, en op andere plaatsen juist ongekende droogtes. Deze omstandigheden hebben op verschillende niveaus verregaande gevolgen voor de voedselproductie en dus voor de gezondheid. In 1973 zet David Rockefeller samen met Brzezinski, de Council on Foreign Relations (CFR, 1921) en de Ford Foundation (1936), de Trilateral Commission op. Deze laatste is een verbinding tussen Amerika, Europa en Japan, om zich als een gemeenschap van ontwikkelde landen effectief te kunnen richten op de grotere problematiek van de mensheid. In datzelfde jaar geeft de Club van Rome opdracht aan Brzezinsky om The Technetronic Era te schrijven, een post-industrieel zero groeiplan bedoeld om de Amerikaanse industrie pootje te lichten ter voorbereiding op de al eerder genoemde Nieuwe Wereldorde. Ook dat is inmiddels ruim het niveau van theorie ontstegen. De Amerikaanse arts Stanley Monteith, die veel onderzoek heeft gedaan naar de macht achter de macht, zegt over Brzezinsky: Brzezinsky is één van de meest kwaadaardige mannen op aarde. Wie goed kijkt, vindt hem achter de schermen overal waar in de wereld onrust is. Brzezinski was in 1979 de nationale veiligheidsadviseur toen Saddam Hoessein aan de macht kwam; hij is verantwoordelijk voor het ten val brengen van de Sjah van Iran en voor het installeren van radicale ayatollahs als CIA-marionet Khomeiny, en ook precipiteerde hij de oorlog in Afghanistan (hij gunde de Russen hun eigen Vietnam ) die leidde tot het ontstaan van Al Quaeda en de Taliban. Niets in deze wereld is, hoe men voorgeeft dat het is. De Club van Rome, opgericht in 1968, publiceert in datzelfde jaar het rapport Limits to Growth (bevolkingsreductie, manipulatie van milieubewegingen, misinformatie). Dit rapport wordt in China gebruikt voor het instellen van de één-kind-politiek let wel: met hulp van de Amerikanen. Het resultaat is dat mobiele sterilisatiebrigades door het land trekken om vrouwen te steriliseren. Enkele van deze teams worden enige jaren later als ervaren mobiele Chinese sterilisatieteams ingezet in Peru, waar voornamelijk arme Indiaanse, niet-spaans sprekende vrouwen onder dwang door hen worden gesteriliseerd. In 1974 geeft de Club van Rome aan Cyrus Vance, Jimmy Carter s minister van Buitenlandse Zaken, de opdracht het Global 2000 rapport te schrijven een draconisch plan dat een wereld schetst van overbevolking en tekorten in

4 grondstoffen en voedsel, met 170 miljoen doden in het jaar Voor de afname van de wereldbevolking worden oorlogen, honger, ziekten en epidemieën gesuggereerd: hiv en de aids epidemie zijn hiervan een onderdeel. Dit Global 2000 rapport wordt op 24 juli 1980 aan president Carter aangeboden door de minister voor Buitenlandse Zaken Edmond Muskie (lid van zowel de Trilateral Commission, als de Council on Foreign Relations). Zes maanden daarna verschijnt Global Future, A Time To Act, het antwoord op Global 2000 door de Raad voor Milieukwaliteit van het Witte Huis. Dit rapport is een oproep tot maatregelen als bevolkingsbeperking door sterilisaties. Georganiseerde voedselschaarste Uiteraard niet zozeer in de door de Zionistische cabal gecensureerde media, maar wel op andere plaatsen komen tegenwoordig steeds meer berichten over voedseltekorten. De prijzen voor rijst, tarwe en andere essentiële voedingsbehoeften vliegen omhoog. Voedselopstanden hebben al plaatsgevonden in Egypte, Indonesië, de Filippijnen, Kameroen en Senegal. De Wereldbank kondigt vanuit voorkennis! problemen aan in 33 landen. In Australië, een van de grootste rijstproducenten ter wereld, is vanwege ongekende droogtes al twee jaar achter elkaar geen rijst geoogst. Het gevolg is dat dit land de export heeft stopgezet. Voor Indonesië geldt hetzelfde. De wereld voorraadbuffer van twee tot vier jaar zijn nagenoeg verdwenen, voedselhandelaren in Amerika die voorheen rijst per ton konden bestellen, krijgen nu druppelsgewijs slechts kleine beetjes binnen, of soms helemaal niets. Hetzelfde geldt voor andere voedselgewas producten. Niet alleen de klimaatsverstoringen zijn de oorzaak van de afname in de voedselproductie, ten nadele van voedselgewassen worden grote stukken grond onttrokken voor het vervaardigen van biobrandstof, een product dat in het productieproces meer energie opeist dan het naderhand ooit oplevert. Dankzij de Codex Alimentarius en de dwingende handelstoepassingen daarvan door de WTO, is de mondiale voedselmarkt gemakkelijker beheersbaar geworden voor enkele belanghebbenden, maar tegelijk aanzienlijk meer kwetsbaar voor de nietsvermoedende wereldburgers. Deze situatie is positief gebleken voor de winsten van de multinationals, maar fnuikend voor lokale voedselproductie. In ontwikkelingslanden is de plaatselijke landbouw vernietigd en is de bevolking afhankelijk geworden van geïmporteerd voedsel dat soms driemaal duurder is dan hun eigen producten ooit waren; en over de kwaliteit van die aanvoer van buiten zullen we het maar helemaal niet hebben. Wat we hier zien, is de kunstmatige opwekking van wat Thomas Robert Malthus in 1798 aankondigde in zijn An Essay on the Principles of Population: dat de mensheid zich sneller zal vermenigvuldigen dan de voedselaanvoer zal kunnen bijhouden. Tot de oplossingen die Malthus vanuit zijn graf aandraagt om deze spagaat te beheersen, behoren naast het aanmoedigen van de bevolking om in de buurt van stilstaand water en op andere ongezonde plaatsen te gaan wonen onder meer

5 ongelukken, oorlogen, hongersnood, infectieziekten, (kinder)moord, anticonceptie, en homoseksualiteit. Het zijn thema s die in de geschiedenis telkens weer en in vele verschillende gedaanten terugkeren, en aanleiding zijn voor het ontwikkelen van diverse, al dan niet geheime (overheids)programma s van weermodificatie, mind control, biologische oorlogvoering, vaccinatieprogramma s, chemtrails, stralingsexperimenten, etc. Shockerend syndicaat De zoektocht naar de oorsprong van de Westerse geneeskunde is geplaveid met gedocumenteerde aanwijzingen en bewijzen voor de onverbrekelijke verwevenheid tussen de hedendaagse gezondheids zorg en het medisch-chemisch-farmaceutischindustrieel complex, de politiek, het leger, de geheime diensten, de VN en daaraan gerelateerde organisaties als de WHO, UNICEF en de Codex Alimentarius, en weldoeners clubs als het World Wide Fund for Nature (WWF). Waar Rockefeller in het medisch-chemisch-farmaceutisch-industrieel complex een doorslaggevende rol heeft gespeeld in het doen ontstaan van steeds bredere multinationale corporatieve giganten, duikt in de arena van voeding en ruwe grondstoffen een onverwacht stel monopolisten op. In zijn artikel The Windsors Global Food Cartel: Instrument for Starvation in de Executive Intelligence Review van 8 december 1995, schrijft vast economisch EIRstaflid Richard E. Freeman: Tien tot twaalf centrale bedrijven, geassisteerd door een 40-tal andere, runnen de voedselvoorraad van de wereld. Zij vormen de strategische componenten van het Anglo-Nederlands-Zwitserse voedselkartel dat is gegroepeerd rond het Huis van Windsor. Aangevoerd door de zes leidende graanbedrijven Cargill, Continental, Louis Dreyfus, Bunge & Born, André, en Archer Daniels Midland/Töpfer heeft het door de Windsors geleide kartel voor voedsel complete werelddominantie over alle graangewassen in de wereld: van tarwe tot maïs en haver, van gerst tot sorghum en rogge. Daarnaast heeft dit kartel ook de controle over vlees, zuivel, consumptie oliën en vetten, groenten en fruit, suiker en alle mogelijke specerijen. Freeman vervolgt: Terwijl er geen grenzen zijn aan mankracht, en materiële-, en financiële bronnen die in het belang van het mensdom kunnen worden ingezet, en er geen reden is voor het feit dat het merendeel van de mensheid op, of onder de armoedegrens leeft, en terwijl er op deze planeet evenmin reden is voor epidemieën, oorlogen en hongersnood, is een project dat deze zaken uit de wereld helpt, nog altijd geen werkelijkheid. De oorzaak daarvan is simpel: er is een krachtig financieel en politiek apparaat dat onder de eigen leden bekend staat als de Club of the Isles (oorspronkelijk genoemd naar koningin Victoria s zoon Edward VII, prince of the Isles; nu draagt Charles deze titel). De filosofie van dit gezelschap staat absoluut haaks op de verspreiding van wetenschappelijke en technologische voortgang in

6 het bijzonder de voortgang die de groei versnelt van het volksstaat systeem dat meer dan 500 jaar geleden de kroon was op de Renaissance in Italië. Bron: Richard Freeman, The Windsor s Global Food Cartel: Instrument for Starvation De Club of the Isles is geen officiële vereniging ook in de kranten wordt er niet over gesproken maar een informele associatie van overwegend Europese vorstenhuizen en prinsdommen, met 10 miljard dollar aan activa.

7 Deze door de Windsors geleide oligarchie heeft één enkel geïntegreerd kartel opgebouwd met daarbinnen drie divisies: energie - ruwe grondstoffen en mineralen - en toenemend schaarse voedselvoorraden. De firma s binnen ieder kartel zijn ogenschijnlijk verschillende bedrijfsorganisaties, maar in werkelijkheid zijn zij deel van één en hetzelfde in elkaar grijpende syndicaat, met één gemeenschappelijk doel en met veelvuldig elkaar overlappende raden van bestuur. Deze kartels, eigendom van de rond de Windsors gegroepeerde oligarchie, zijn een door de eeuwen heen verworven machtsinstrument waarmee de soevereiniteit van naties kan worden gebroken. De Club domineert wereldwijd de voorraad aan olie, goud, diamanten en vele andere essentiële ruwe grondstoffen; deze zijn niet alleen onderwerp voor het vergaren van rijkdom, maar worden ook ingezet voor een geopolitieke agenda die in het belang van het behouden van het feodale systeem en de daarop gebaseerde mondiale macht tot doel heeft om de menselijke bevolking van de huidige 6 miljard binnen de komende twee tot drie generaties te reduceren tot minder dan 1 miljard. Dit bizarre gegeven staat in verschillende talen, in graniet uitgehouwen, te lezen op een Stonehenge-achtig monument in het Amerikaanse Elberton, Georgia. Freeman licht toe: Koningin Elizabeth II van England is de de facto CEO van de Club of the Isles, de uitvoerend leider ervan is prins-gemaal Philip Mountbatten (oorspronkelijk: Battenberg), hertog van Edinburgh. Deze laatste is daarnaast de internationale voorzitter van het Worldwide Fund for Nature, in 1961 gesticht als het World Wildlife Fund (WWF) door onder meer Julian Huxley, op dat moment voorzitter van de Eugenics Society. De WWF is een door weinigen doorziene dekmantel voor genocide; deze vindt nog vrijwel dagelijks plaats onder minderheids-groepen in Afrika, Zuid-Amerika, Canada en Australië. Het is ook deze prins Philip die in het boek van Fleur Cowles, If I Were An Animal, onder de titel Mensen als Beesten in zijn voorwoord schrijft: Ik vraag me af hoe het zou zijn om te reïncarneren als een dier dat in aantal zodanig is afgenomen, dat zijn uitroeiing dreigt. Wat zouden zijn gevoelens zijn ten opzichte van de menselijke soort, wiens bevolkingsexplosie zijn plaats van bestaan had afgenomen? Ik moet bekennen dat ik de verleiding voel om te vragen te mogen reïncarneren als een bijzonder dodelijk virus. Het is niet alleen uit dit taalgebruik dat blijkt dat deze officieuze Club of the Isles bepaald niet is gericht op het lichamelijk en geestelijk welbevinden van het mensdom in het algemeen. Interessant is vooral hoe opvallend de landkaart van de Britse koninklijke reikwijdte (Elisabeth) overeenkomt met de kaart van de internationale operaties van het World Wildlife Fund for Nature (Philip). Sommige van de Afrikaanse natuurreservaten hebben een dubbelfunctie als trainingskamp voor huursoldaten die

8 worden ingezet om onrust te stoken en de bevolking van landen tegen elkaar op te zetten (vgl. de strijd tussen de Hutu s en Tutsi s). Nogmaals, niets is wat het lijkt. De ingeslopen veranderingen In de afgelopen decennia zijn zowel de kleine boeren, als de buurtwinkels buiten spel gezet. Buiten ieder contact met de natuur om moeten we onze voeding kopen in supermarkten die worden bevoorraad door de Club of the Isles. Niet alleen is veel van die voeding in toenemende mate verarmd en misvormd, maar bovendien vaak voorzien van giftige chemicaliën (E-nummers) en/of of gebaseerd op nog giftiger genetisch gemanipuleerde componenten vervaardigd door dezelfde farmaceutische bedrijven die de medicijnen produceren die de negatieve gevolgen daarvan moeten genezen. En alsof dat allemaal niet genoeg is, hangt ons bovendien het volgende boven het hoofd: De richtlijnen van de Europese Directieven voor voedingssupplementen dreigen per 31 december 2009 tot wet te worden; deze zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Codex Alimentarius. Onder de vlag van consumentenveiligheid, dan wel voor het gerief van mondiale (handels)belangen van multinationals, worden uit naam van Codex de levensbevorderende natuurlijke, biologische-, en fytotherapeutische substanties in toenemende mate verboden, teruggeschroefd tot volslagen belachelijke toegestane hoeveelheden, en/of vervangen door inferieure, want lichaamsvreemde, farmaceutisch vervaardigde imitaties. Steeds precies die stoffen waarmee ons Steentijdorganisme qua gezondheid, vruchtbaarheid en intelligentie nog kan overleven in deze wereld van voedselkaalslag, belasting door nucleaire- en elektromagnetische straling, chemtrails, pesticiden en andere chemische gifstoffen, naast tal van maatschappelijke stressfactoren In een A&A-interview dat ik in 2002 had met orthomoleculair coryfee Ruud Nieuwenhuis, waarschuwde deze ernstig voor wat er vandaag gaande is. En net zoals de voedingssupplement distributeurs Nieuwenhuis toen een beetje meewarig aankeken, denken velen van hen ook nu dat het allemaal wel mee zal vallen. Een direct gevolg van deze maatregelen is dat ons voor het handhaven van gezondheid binnenkort vrijwel uitsluitend farmaceutische gifstoffen ten dienste staan met deze kunstgreep verliest iedere wereldburger tegelijkertijd het zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam. Normale vitaminen zijn dan alleen in synthetische vorm te verkrijgen... op recept en vele malen duurder. De artsen die deze producten voorschrijven, zetten hun licentie op het spel. Het elektronisch patiëntendossier (EPD) houdt alles immers keurig bij. Enerzijds kan men daarmee de artsen controleren, anderzijds kan men tot op N=1 formaat nauwkeurig volgen wat de hierdoor ontstane voedingstekorten opleveren aan kwalen, bij wie, en hoe snel...

9 Een volgende ondermijning van onze gezondheid is de moord op de vrije behandelkeuze die minister Ab Klink voor ogen heeft. Met steun van de KNMG die daartoe ijverig is opgestookt door de antikwakzalverij liga wil deze jurist/ socioloog een afvoerput creëren voor al die artsen, die het inzicht hebben om voor hun patiënten (vooral) lichaamsvriendelijke (en dus niet-reguliere) benaderingen en producten in te zetten. Deze Inquisitie blijkt de oudste beweging in de geschiedenis van de Westerse geneesknudde. In 1847 was de vernietiging van natuurlijke geneeswijzen de voornaamste reden voor de oprichting van de American Medical Association. Mijn bezoek aan de EU DG-Sanco Op 15 juli 2008 spreek ik in Brussel met Robert Madelin, directeur-generaal van DG- Sanco, het directoraat-generaal van de Europese Commissie Gezondheid & Consumentenbescherming. Ik vraag hem naar de disciplines van de wetenschappers (?) die in het kader van de Codex Alimentarius de veiligheid van voedingsstoffen, vitaminen en mineralen etc. bepalen, en de niet-reguliere geneeswijzen beoordelen naar mijn idee maakt het namelijk nogal verschil of dit farmaceuten, of orthomoleculair geschoolde biochemici zijn. Madelin weet/geeft daar geen antwoord op. Inmiddels ben ik tegengekomen dat hiervoor ad hoc experts worden

10 aangewezen; door wie is niet bekend, en ook de experts zijn aanvankelijk niet te achterhalen, laat staan aan te spreken. Sinds ik sprak op een bijeenkomst van de politieke partij Mens en Spirit in Baarn in 2008, weet ik dat in elk geval een toxicoloog van het RIVM zich met deze veiligheidsnormen bezighoudt. Wanneer hij tijdens zijn spreekbeurt meldt een dosis van enige tientallen milligrammen vitamine C al bedenkelijk te vinden, wordt mijn vrees bevestigd omtrent de onpartijdigheid en realiteitszin van de op te leggen maatstaven. In de loop van het gesprek in Brussel blijkt verder dat er wat voedingssupplementen en andere niet-reguliere middelen betreft, een politiek schaakspel actief is waarin de richtlijn van de Codex Alimentarius veelal als regelgeving wordt geïnterpreteerd. In een reactie op het TV-programma Radar op 19 mei 2008 zegt vice-voorzitter van de Codex Alimentarius Commissie Wim van Eck daarover: Bij het tot stand komen van de WTO in 1994 [sic] zijn normen van Codex in internationale verdragen erkend (evenals de normen van internationale zusterorganisaties die zijn belast met normen voor plant- en diergezondheid). Daardoor is het belang van Codex toegenomen. Normen van Codex zijn vrijwillig, maar via de hiervoor genoemde verdragen zijn zij de facto bindend. De World Trade Organisation (WTO, 1995) is de opvolger van het General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) uit Het Third World Network noemt de WTO de meest non-transparante van internationale organisaties, omdat de overgrote meerderheid van ontwikkelingslanden in het WTO-systeem zeer weinig zeggenschap heeft. Het gebrek aan transparantie wordt vaak als een probleem gezien voor democratie: politici kunnen onderhandelen voor regelgevingen die in een democratisch proces in hun eigen land niet mogelijk zouden zijn. Sommige landen oefenen druk uit voor bepaalde regelgevende standaards in internationale lichamen, en brengen die dan naar huis in de vorm van een eis tot harmonisatie en onder het mom van multilateralisme. Dit wordt ook wel politiek witwassen genoemd. In Brussel meldt Madelin voorts: Sommige aangelegenheden wat betreft voedingssupplementen en niet-reguliere middelen worden beslist op Europees niveau, andere onderdelen worden overgelaten aan de respectieve lidstaten. En niet alleen de Codex is op z n zachts gezegd ondoorzichtig. De Codex-strategie heeft veel weg van de tactiek rond het daarmee verwante EU- verdrag dat Balkenende in oktober 2007 in Lissabon ondertekende, in weerwil van de negatieve referendumuitspraak door het Nederlandse volk in Nadat hij daarmee de wens van de kiezers met voeten heeft getreden, tovert onze nationale Harry Potter vervolgens met zijn aanwezigheid begin juni 2008 op de geheime Bilderbergvergadering zijn laatste greintje gehoopte betrouwbaarheid weg. Volgens de Deense EUD voorzitter Jens-Peter Bonde is het Lissabon EU- verdrag een versie van de afgekeurde EU-grondwet uit 2005, maar dan met woorden meer

11 desondanks heeft dit nieuwe document, dankzij het gebruik van een kleiner lettertype, als bij toverslag 62 minder pagina s! Bonde: De ministers-presidenten namen de politieke beslissing om dit document nergens onderwerp van referendum te laten zijn. Maar omdat de rechterlijke macht in Ierland nog te veel onafhankelijk is, is dat plan daar niet gelukt!. Hij vervolgt: Wat tot nu toe is gepubliceerd, is een document dat door geen enkele ministerpresident ooit is gelezen, want ten eerste is het geen verdrag, en ten tweede is het niet leesbaar omdat het een verzameling is van 300 pagina s van amendementen op andere pagina s van verdragen. Dit geheel kan pas leesbaar worden wanneer in het huidige document bij ieder amendement, één voor één de bijbehorende verdragstekst wordt geplaatst. Het op deze manier samenvlechten tot een logisch en begrijpelijk geheel is een mammoetklus, leidend tot een opeenstapeling van pagina s, die overigens nadrukkelijk niet mag worden gepubliceerd vooraleer ALLE 27 lidstaten het huidige onleesbare verdrag hebben ondertekend... Vanwaar dit stiekem gedoe? Mogen wij domme, gewone burgers nutteloze eters niet weten dat er een Nieuwe Wereld Orde wordt bekokstoofd: de natte droom van enkelen die voor de rest van de wereldburgers totale slavernij betekent? A Brave new World anno 2012? De vraag blijft ook waarom het reguleren van door de eeuwen heen gebruikte levensconforme stoffen nu ineens zo hard nodig is. Farmaceutische substanties zijn vele malen meer belastend voor het lichaam, en wanneer gecombineerd met één of meer andere, neemt hun risico op ernstige gevolgen exponentieel toe: in een NEJM studie blijkt dat er vanwege de in 2002 meer dan 3.34 miljard voorgeschreven medicijnen, één op de vier patiënten leed aan waarneembare bijwerkingen. De gevaren top-3: SSRIs, NSAIDs, en calciumstroomblokkeerders. Lea Manders, voorzitter van de partij voor Mens en Spirit schrijft: Op zichzelf is het zeker niet onzinnig om bepaalde internationale normen vast te stellen om de consument te beschermen. Zo wordt bijvoorbeeld dagelijks miljoenen mensen met niet kloppende gezondheidsclaims het geld uit de zak geklopt met niet werkende of zelfs gevaarlijke afslankmiddelen (efedrine). Met deze uitspraak valt ze met vele anderen in de kuil, gegraven door de farmaceutische industrie, producent van vele tienduizenden giftige stoffen. Immers, deze benadering leidt onmiddellijk de aandacht weg van het feit dat van vitaminen nog nooit iemand is doodgegaan. Wèl door een gebrek daaraan (vgl. pellagra, beriberi, shaken baby syndrome). En tekorten aan vele essentiële voedingsstoffen is precies waartoe de Codex, de Europese regelgeving en de plannen van Ab Klink leiden. Klink s huidige voorliefde voor vaccins HPV-, en griepvaccins kan in een ondervoede en zonbezuinigde bevolking tot catastrofes leiden. Denkt hij zelf de dans te ontspringen?

12 Voorkeursbeleid Wat het doen van gezondheidsclaims betreft, zijn de verhoudingen al evenzeer zoek. Inmiddels zijn de leveranciers van levensconforme producten vrijwel geheel gemuilkorfd in zowel hun reclame-uitingen, als in hun teksten op etiketten en bijsluiters. De consument moet bijna helderziend zijn om nog te kunnen begrijpen waarvoor een product is bedoeld. Het tegendeel geldt voor farmaceutische substanties: de advertenties en zelfs TV-commercials daarvoor worden met de dag talrijker, en zijn in hun claims ook steeds meer ongeremd: de enige zorgvuldigheid die daarin wordt betracht, is het vermijden van ieder woord over de vele gevaarlijke ongewenste effecten van deze new to nature stoffen in het lichaam zowel vanwege hun onnatuurlijk karakter, als vanuit hun origine in allang achterhaalde wetenschap en/of glansrijk gemanipuleerde studies. Voor het creëren en in stand houden van een zo groot mogelijk leger van afnemers liggen veel van deze medicamenten inmiddels vrij voor het grijpen in de supermarkt; binnenkort worden daarvoor ook benzinestations ingeschakeld. Waar komt dit wonderlijke voorkeursbeleid vandaan? Helemaal niets wijst erop dat dit voor ons welbevinden is... Literatuur Operation Popeye, Fleur Cowles, If I Were An Animal, 1987, William Morrow, ISBN ; Richard Freeman, The Windsors Global Food Cartel: Instrument for Starvation, Executive Intelligence Review, 8 December 1995, 1995/2249_windsor_food.html; Joseph Brewda, Kissinger s 1974 Plan for Food Control Genocide, Executive Intelligence Review, 8 december 1995, ENMOD, Convention on the prohibition of military or any other hostile use of environmental modification techniques, 10 December 1976, UN_1976_Weather_Weapon_Treaty.pdf; Codex Alimentarius, EU webpages on traditional herbal medicine, DG Entreprise and Industry, ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/herbal/herbal_key.htm EU webpages on food supplements, DG Health and Consumer Protection, ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/index_en.htm Jens-Peter Bonde, ondertekening EU- verdrag, v=8kr0foq3cqe; Bron: Richard Freeman, The Windsor s Global Food Cartel: Instrument for Starvation, Executive Intelligence Review, 8 dec. 1995, 1995/2249_windsor_food.html; Hosein, Ian. "International Relations Theories and the Regulation of International Dataflows: Policy Laundering and other International Policy Dynamics". Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association, Le Centre Sheraton Hotel, Montreal, Quebec, Canada, Mar 17, 2004, Dennis L. Cuddy, Foundations And A Close Look At Ford, Cuddy/dennis127.htm; N. Chandra Mohan, Dial M for Malthus, Hidustan Times, 20 april 2008, bf46-6d31c205c45b&parentid= a-b507-40d3-8c43-2d7f63e20ad4&&headline=dial+m +for+malthus; David Icke, Big Brother The Big Picture, 6 juli 2008, q=the+big+picture&sitesearch=#.

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

ONTNEEM DE RIJKE ELITE DE MACHT OVER ONS!

ONTNEEM DE RIJKE ELITE DE MACHT OVER ONS! ONTNEEM DE RIJKE ELITE DE MACHT OVER ONS! DOCUMENT MET INFORMATIE TER BEVORDERING VAN EEN PRETTIGERE SAMENLEVING KORTE SAMENVATTING Dit document laat heel duidelijk zien dat onze maatschappij voor een

Nadere informatie

Chemo? Of kan ik zélf kiezen? Drs. Henk J. Trentelman. Chemo? Of kan ik zélf kiezen? Therapievrijheid voor kankerpatiënten

Chemo? Of kan ik zélf kiezen? Drs. Henk J. Trentelman. Chemo? Of kan ik zélf kiezen? Therapievrijheid voor kankerpatiënten Drs. Henk J. Trentelman Chemo? Of kan ik zélf kiezen? Therapievrijheid voor kankerpatiënten II III Chemo? Of kan ik zélf kiezen? De Eed van Hippocrates Drs. Henk J. Trentelman copyright 2008 by drs. Henk

Nadere informatie

Belangen in de wereldhandel

Belangen in de wereldhandel 1 Belangen in de wereldhandel Tineke D haese René de Schutter Wat zich in november 1999 in Seattle afspeelde, geeft treffend weer hoe de wereldhandel ervoor staat en waar het tegenwoordig op het internationale

Nadere informatie

Jonge Worldconnectors redden de aarde

Jonge Worldconnectors redden de aarde Jonge Worldconnectors redden de aarde Worldconnectors A Round Table on People and the Planet is een groep mensen uit verschillende hoeken van de samenleving, die samen nadenken over een betere wereld en

Nadere informatie

Strategieën tegen TTIP pagina 5. Een gratis krant over het dreigende TTIP-vrijhandelsverdrag. TTIP en Democratie. Door Jilles Mast

Strategieën tegen TTIP pagina 5. Een gratis krant over het dreigende TTIP-vrijhandelsverdrag. TTIP en Democratie. Door Jilles Mast TTIP: slecht voor je gezondheid pagina 3 Een alternatief voor het handelsbeleid pagina 4 Strategieën tegen TTIP pagina 5 In deze krant meer informatie over TTIP en andere vrijhandelsverdragen waar we last

Nadere informatie

voedselzekerheid globaliseringsreeks 2

voedselzekerheid globaliseringsreeks 2 voedselzekerheid globaliseringsreeks 2 NCDO is het centrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO levert een bijdrage aan de mondiale dimensie van burgerschap door kennis over en inzicht

Nadere informatie

Dit is de gratis downloadversie van: De wereld breekt open

Dit is de gratis downloadversie van: De wereld breekt open Dit is de gratis downloadversie van: De wereld breekt open Het boek is in 2011 in druk verschenen bij Pearson Education Benelux ISBN: 978-90-430-2174-6 NUR: 801 Trefw: management, strategische planning,

Nadere informatie

Mondiaal Bedrog, Mondiale Hoop Scottsdale, Arizona, zaterdag 26 februari 2011 Hon. Paul Hellyer, P.C. Voormalige Canadese minister van Defensie

Mondiaal Bedrog, Mondiale Hoop Scottsdale, Arizona, zaterdag 26 februari 2011 Hon. Paul Hellyer, P.C. Voormalige Canadese minister van Defensie Mondiaal Bedrog, Mondiale Hoop Scottsdale, Arizona, zaterdag 26 februari 2011 Hon. Paul Hellyer, P.C. Voormalige Canadese minister van Defensie Het wereldwijde financiële systeem is een totale fraude.

Nadere informatie

De Amerikaanse steun aan het Plan Colombia Ramp of redding voor de mensenrechtensituatie?

De Amerikaanse steun aan het Plan Colombia Ramp of redding voor de mensenrechtensituatie? Kernvakscriptie Mensenrechten, Democratie en Ontwikkeling Jorrit Kamminga Studentnummer: 949213 Datum: 5 maart 2001 De Amerikaanse steun aan het Plan Colombia Ramp of redding voor de mensenrechtensituatie?

Nadere informatie

Zorg dat je gezondheid in de beste handen is, je eigen handen!

Zorg dat je gezondheid in de beste handen is, je eigen handen! Voorwoord Zoektocht naar gezondheid In dit boek wil ik iedereen deelgenoot maken van mijn reis en zoektocht naar gezondheid. Een reis die ook bij mij begon door lichamelijke klachten die mij beperkingen

Nadere informatie

MAART 2015 CONNECTING INSIGHTS ON NEW BUSINESS MODELS

MAART 2015 CONNECTING INSIGHTS ON NEW BUSINESS MODELS MAART 2015 CONNECTING INSIGHTS ON NEW BUSINESS MODELS VOORWOORD Around the Boardroom Sandra Heuts Deze editie van Around the Boardroom besteedt speciaal aandacht aan de nieuwe businessmodellen die opkomen

Nadere informatie

DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM 12/8/06 3:09:06 PM

DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM 12/8/06 3:09:06 PM DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM DUURZAME OVERHEID? TIJD VOOR DUURZAAM LEIDERSCHAP Colofon: De reeks Duurzame Ontwikkelingen is een uitgave van het programma Leren voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Maatschappelijk Verantwoorde Keten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 2 2.1.

Hoofdstuk 2 Maatschappelijk Verantwoorde Keten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 2 2.1. Hoofdstuk 2 Maatschappelijk Verantwoorde Keten... 2 2.1 Inleiding... 2 2.1.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 2 2.1.2 Duurzaam ketenmanagement... 3 2.1.3 Maatschappelijk verantwoorde keten...

Nadere informatie

Vergeten mensenrecht

Vergeten mensenrecht 1 2 Vergeten mensenrecht Notitie SGP Tweede Kamer over geloofsvervolging December 2010 Auteur: Wilco Kodde Colofon SGP-fractie Tweede Kamer Bezoekadres: Plein 2, 2500 CR Den Haag Postadres: Postbus 20018,

Nadere informatie

tien keer tien Corruptie in 10 vragen en 100 antwoorden

tien keer tien Corruptie in 10 vragen en 100 antwoorden Uit 10 antwoorden op 10 vragen aan 10 deskundigen blijkt dat corruptie volledig uitbannen een illusie is, maar dat vermindering van corruptie wel van groot belang is. Hieruit volgt de verplichting voor

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 4 15e JAARGANG december 2009 migratie en religie, cultuur en traditie _ Hoe belangrijk zijn religie, cultuur en traditie voor de migrant en de samenleving? Wat is de rol van religieuze

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden [ 12 ] en geluk Noorwoord [ 1 ] geeft vrijheid. [ 2 ] geeft onmogelijkheid. [ 3 ] is een middel. [ 4 ] is een doel. Volgens de makers

Nadere informatie

21 september houden we erin! pagina 5. Dr. Martin Luther King jr. vergezeld door zijn publiciteitsmedewerker Harcourt Klinefelter

21 september houden we erin! pagina 5. Dr. Martin Luther King jr. vergezeld door zijn publiciteitsmedewerker Harcourt Klinefelter geweldloosheid en geloven redesspiraal Kwartaalblad van Kerk en Vrede, zomer 2008, jaargang 4, nummer 2, Afscheid inspirerend redacteur Piet Vliegenthart pagina 4 21 september houden we erin! pagina 5

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

ProcesNieuws. pacta servanda sunt* Een eeuw Vredespaleis en Arbitragehof M a n i f e s t a t i e b i j H o g e R a a d D e n H a a g

ProcesNieuws. pacta servanda sunt* Een eeuw Vredespaleis en Arbitragehof M a n i f e s t a t i e b i j H o g e R a a d D e n H a a g ProcesNieuws pacta servanda sunt* 100 sept 2013 in dit jubileumsnummer: B i j l a g e n P o s t e r e n b r o c h u r e, m e t i n t e r v i ew s e n t e r u g b l i k Zijn ze d r nòg? Geschiedenis van

Nadere informatie

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar In gesprek met Barbara Baarsma in dit nummer: Interview gesprek met met Sophie Rob de Wijk, in t Veld directeur HCSS CBS viert 10 jaar Centrum Demografische voor Beleidsstatistiek gevolgen van de economische

Nadere informatie

Internationale communicatie strategie Ontwikkeling in cross cultural communications, PR en social media

Internationale communicatie strategie Ontwikkeling in cross cultural communications, PR en social media Internationale communicatie strategie Ontwikkeling in cross cultural communications, PR en social media Sylvia Cambié en Yang-May Ooi 1 1. De wereld waarin we leven Het was iets na middernacht. Co-auteur

Nadere informatie

Europa en de energievoorziening

Europa en de energievoorziening Europa in de praktijk Europa en de energievoorziening Fossiele brandstoffen en kernenergie: grote gevaren voor mens en klimaat WISE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van

Nadere informatie

Nr. 6 - juli 2010. Voorwoord van de Voorzitter. Inhoudsopgave

Nr. 6 - juli 2010. Voorwoord van de Voorzitter. Inhoudsopgave Lead Story Headline Een Voorwoord van de Voorzitter Nr. 6 - juli 2010 Aan of afmelden voor de nieuwsbrief: http://www.dehoogstetijd.info Naslagwerk voor termen die in De Hoogste Tijd regelmatig worden

Nadere informatie

Onze gemeenschappelijke toekomst. Integrale visie op duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze gemeenschappelijke toekomst. Integrale visie op duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen Onze gemeenschappelijke toekomst Integrale visie op duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen Onze gemeenschappelijke toekomst Onze gemeenschappelijke toekomst Integrale visie op

Nadere informatie

Internationale conferentie nationale veiligheid. Minister Van Middelkoop over strategische verkenningen Defensie

Internationale conferentie nationale veiligheid. Minister Van Middelkoop over strategische verkenningen Defensie jaargang 1 nummer 3 maart 2008 Internationale conferentie nationale veiligheid Minister Van Middelkoop over strategische verkenningen Defensie Reacties op kanttekeningen basisvereisten crisismanagement

Nadere informatie

Minder pretentie, meer ambitie

Minder pretentie, meer ambitie WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Minder pretentie, meer ambitie ontwikkelingshulp die verschil maakt AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Minder pretentie, meer ambitie De Wetenschappelijke Raad voor

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie