vuurwerk Lustrum: FEWEB 60 jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vuurwerk Lustrum: FEWEB 60 jaar"

Transcriptie

1 vuurwerk Lustrum: FEWEB 60 jaar Singles and the city De BNP paradox Gemeentelijke lokale lasten China als Belegging Besliskunde en het rondje om de kerk Economisch contractonderzoek en het adviesbegrip Adoptie van innovaties Spitsmijden #8 oktober 2008 jaargang 4 Relatiemagazine van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

2 VOLGEND NUMMER De volgende Vuurwerk verschijnt in mei Deadline kopij: 1 april In dit nummer: Thema LUSTRUM Redactioneel 3 Overzicht FEWEB 4 Overzicht opleidingen FEWEB 5 Singles and the city 6 De BNP paradox 10 De gemeentelijke lokale lasten 15 Interview met Wim Kuijken 19 China als belegging 22 Besliskunde en het Rondje om de kerk 24 Economisch contractonderzoek 28 en het economisch adviesbegrip Cijfers FEWEB 33 Adoptie van innovaties 34 Spitsmijden: Werken prikkels? 38 Agenda 44 Nieuws FEWEB 45 De verdiensten van Gerrit Zalm voor de overheidsfinancien in Nederland 46 Prijzen en awards 47 Singles and the city / pagina 6 China als belegging / pagina 22 COLOFON Vierde jaargang, nr. 8, oktober 2008 Vuurwerk is het relatiemagazine van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB). Redactie Frans Snijders, Iris Visser, Ina Putter, Henri de Groot Adres Faculteitsbureau FEWEB, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam (020) Ontwerp en opmaak Room for ID s, Nieuwegein Druk Drukkerij Damen, Werkendam Fotografie FEWEB, Johan Hoekstra, Room for ID s Oplage Vuurwerk verschijnt twee keer per jaar in een oplage van exemplaren. Spitsmijden: werken prikkels? / pagina 38 2 vuurwerk #8 oktober 2008 jaargang 4

3 REDACTIONEEL/ Continuïteit en verandering De faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde bestaat 60 jaar. Vandaar deze speciale aflevering van Vuurwerk, die als achtergrond dient van de festiviteiten. Een belangrijk moment is de Dies Natalis van de Vrije Universiteit, op 20 oktober De traditionele diesviering heeft een facultair tintje meegekregen. De diesredenaar, André Lucas, hoogleraar Financiële markten en instellingen, laat zijn licht schijnen over de wereldwijde crisis op de financiële markten. En alumnus en voormalig bijzonder hoogleraar Economische politiek, Gerrit Zalm, krijgt een eredoctoraat voor zijn wezenlijke bijdrage aan de vernieuwing van het Nederlandse begrotingsbeleid vanaf het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw. Op 21 oktober 2008 houdt de faculteit het lustrumsymposium Prudentia: over financieren en begroten, gevolgd door een aangeklede receptie en de presentatie van het lustrumboek. Iedereen die iets van doen heeft of heeft gehad met de faculteit is welkom op deze bijzondere gelegenheden. We kunnen wel herdenken en vieren, maar waar staan we nu als 60-jarige? Wat studentenaantallen betreft zijn we inmiddels veruit de grootste faculteit van de Vrije Universiteit, zelfs de grootste economische faculteit in Amsterdam. Niet iedereen staat bij dit gegeven te juichen, dus daar kunnen we kort over zijn. Interessanter om te lezen zijn hopelijk de krenten uit de facultaire onderzoekspap. Als daar iets uit zou kunnen blijken, dan is het wel dat we als faculteit midden in de (mondiale) samenleving staan. Hadden de oprichters van de faculteit in 1948 ooit kunnen bevroeden dat zij aan de basis zouden staan van een faculteit die eens de vloer aan zou vegen met het BNP als welvaartsmaatstaf, kritische kantekeningen zou plaatsen bij de advisering door consultants en de succesfactoren zou identificeren voor mondiaal opererende ondernemingen? Of onderzoek zou doen naar de vraag waarom de wereldburger zo weinig belegd in Chinese aandelen? In 1948 had Mao wel een andere agenda. Blijkbaar kan het superieure denkraam van onze economen ook de huwelijksmarkt in Amsterdam analyseren. En de vraag waarom de lokale lasten tussen gemeentes zo verschillen, houdt ons ook allemaal bezig. In 1948 kenden we geen files, alleen opstoppingen, en was de vraag naar anders betalen voor mobiliteit nog niet bedacht. Net zomin als men zich toen voor zou kunnen stellen dat machinisten zouden kunnen staken omdat ze geen rondje om de kerk willen rijden. Er waren wel andere motieven geweest om de locs stil te zetten. Dat besliskundigen zoiets zouden kunnen oplossen! Veel nieuwe en actuele onderwerpen kenmerken het facultaire onderzoek, maar er blijft aandacht voor de publieke zaak. Wat zou Jelle Zijlstra ervan gevonden hebben dat de promotiecommissie van de mede door hem opgerichte faculteit nog eens een eredoctoraat zou toekennen aan een alumnus die zijn gedachtegoed in ere zou herstellen, zoals in deze aflevering word betoogd? Er is veel veranderd in 60 jaar, maar sommige kenmerken van de faculteit blijven. Deze continuïteit en verandering vormen de kracht van de faculteit. Harmen Verbruggen Decaan vuurwerk #8 oktober 2008 jaargang 4

4 OVERZICHT/FEWEB Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) De Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) biedt plaats aan ruim 3000 studenten, 1500 postgraduate studenten en 400 medewerkers. Daarmee is zij landelijk gezien een middelgrote faculteit. Tegelijkertijd is het één van de grotere faculteiten van de VU. De Faculteit der Economische Wetenschappen is opgericht in De opleiding Econometrie werd van 1962 tot 1987 verzorgd door de Interfaculteit der Actuariële Wetenschappen en Econometrie. Beide faculteiten zijn in 1987 samengevoegd tot de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie (FEWEC). Per 1 september 2000 is de opleiding Bedrijfswetenschappen van start gegaan. Dit heeft er toe geleid dat de naam van de Faculteit per 1 januari 2001 is veranderd in de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB). Afdelingen en Onderzoeksprogramma s De Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de VU heeft 8 afdelingen en 12 onderzoeksprogramma s: Algemene en Ontwikkelingseconomie, Prof. dr. G.J. van den Berg, Applied Labour Economics en Farms and Firms: The micoreconomics of poverty, risk and development Secretariaat AE: Kamer 2E-71, tel , fax Secretariaat OE: Kamer 2E-71, tel , fax Informatiekunde en Logistiek Prof. dr. A.R. van Goor en Information Systems for Organisational Networks Secretariaat: Kamer 3A-15, tel , fax Afdeling Marketing Prof. dr. R.T. Frambach Marketing Strategy Secretariaat: Kamer 2E-43, tel , fax Accounting, Prof. dr. T.L.C.M. Groot Accounting and Decision Making Secretariaat: kamer 2E-43, tel , fax Management en Organisatiekunde Prof. dr. T. Elfring Strategic Entrepreneurship, en Human Resources Secretariaat: Kamer 3A-15, tel , fax Econometrie Prof. dr. ir. G. van der Laan Strategic and Cooperative Decision Making; Time Series Econometrics: methods, computations and applications en Operations Research and Information Technology Secretariaat: Kamer 1A-17, tel , fax Financiering en Bedrijfskunde voor de Financiële Sector Prof. dr. M. van der Nat en Prof. dr. B. Compaijen Finance and Banking Secretariaat: Kamer 1A-17, tel , fax Ruimtelijke Economie Prof. dr. P. Rietveld Spatial, Transport and Environmental Economics Secretariaat: Kamer 4A-33, tel , fax Daarnaast heeft de faculteit verschillende Postdoctorale Opleidingen (De Postgraduate School, zie achterzijde van Vuurwerk) en twee stichtingen, te weten het Amsterdam Centre for Business and Economic Research (AMBER) en de Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening (SOW). AMBER, Secretariaat, Kamer 5A-36, tel. (020) , fax (020) , SOW, Secretariaat, Kamer 15A-15, tel. (020) , fax (020) , vuurwerk #7 #8 mei oktober jaargang jaargang 4 4

5 OVERZICHT OPLEIDINGEN/FEWEB Bacheloropleidingen De Faculteit biedt momenteel vier bacheloropleidingen aan en daarnaast voor een selecte groep studenten een honours programma : Economie en Bedrijfseconomie Econometrie en Operationele Research Bedrijfswetenschappen (in Amsterdam en Zwolle) International Business Administration (alleen in het Engels) Na succesvolle afronding ontvangen studenten het Bachelor of Science diploma. Masteropleidingen Een masteropleiding is een specialistische opleiding. Na afronding van een bacheloropleiding biedt een masteropleiding verdieping van kennis en inzicht in een deelgebied van de in de bachelor bestudeerde discipline. De masteropleiding is tevens een wetenschappelijke opleiding, waarbij niet alleen het doen van onderzoek, maar ook de toepassing van de wetenschap centraal staat. Na succesvolle afronding van de master ontvangen studenten het MSc (Master of Science) diploma. Deze is internationaal erkend. De onderstaande masters duren één jaar full-time, worden in het Engels gegeven en hebben een studielast van 60 ects. Accounting & Control Business Administration Econometrics and Operations Research Economics Finance Quantitative Finance Honors Track Marketing Spatial, Transport and Environmental Economics (STREEM) NIEUWS/FEWEB Het Tinbergen Instituut Het Tinbergen Instituut is een samenwerkingsverband tussen de economische faculteiten van de Vrije Universiteit, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam. Het Tinbergen Instituut is behalve een onderzoeksinstituut ook een opleidingsschool voor promovendi. Meer informatie over het Tinbergen Instituut is te lezen op Research- en deeltijdmasters: MPhil Economics (research master, twee jaar, full-time, Engelstalig) MSc Bedrijfswetenschappen (twee jaar, part-time, Nederlandstalig) MSc Accounting & Control i.c.m. RA-opleiding (drieëneenhalf jaar, part-time, Nederlandstalig) MPhil Finance (research master, twee jaar, full-time, Engelstalig) Voor meer informatie over opleidingen zie: vuurwerk #8#7 oktober mei 2008 jaargang 44

6 LUSTRUM/ Singles Pieter A. Gautier 1 In de succesvolle tv serie en bioscoopfilm Sex and the city worden vier vrouwen van in de dertig (deze leeftijd refereert aan hun karakters) in New York gevolgd in hun zoektocht naar de ware. Als de serie in Nederland zou spelen zou de regisseur waarschijnlijk voor Amsterdam kiezen waar het percentage singles (55%) veel hoger is dan het landelijk gemiddelde van 33%, terwijl in de middelgrote steden zoals Almere dit percentage slechts 25% is. Waarom hebben steden zo n aantrekkingskracht op singles? Steden zijn dichtbevolkte gebieden waar het aantal contacten tussen alleenstaanden groter is dan op het platteland. Alleenstaanden zullen daarom bereid zijn om hogere woningprijzen te accepteren om van dit voordeel gebruik te kunnen maken. Zodra een partner is gevonden verdwijnen deze baten echter maar blijven de kosten bestaan. Gehuwden hebben daarom een prikkel om de stad te verlaten. Dit initiële voordeel dat steden aan singles biedt leidt er vervolgens toe dat het extra aantrekkelijk wordt om restaurants, clubs, bars, bioscopen en allerlei andere diensten te openen waar vooral singles gebruik van maken en dit leidt vervolgens tot een verdere instroom van singles. 1 Pieter Gautier is Universitair Hoofddocent bij de afdeling Algemene en Ontwikkelingseconomie, de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, 2 Zie Gautier, Svarer en Teulings (2004), Marriage and the city, Tinbergen discussion paper. vuurwerk #8 oktober 2008 jaargang 4

7 and the City Waarom hebben steden zo n aantrekkingskracht op singles? Sommige alleenstaanden profiteren meer van de stad dan anderen. Volgens de evenwichtszoektheorie zullen vooral de meest aantrekkelijke alleenstaanden naar de stad trekken 2. Zij profiteren namelijk het meest van de dichtheid van de stad die ze in staat stelt om kieskeuriger te zijn. Als bijvoorbeeld alle vrouwen met Johnny Depp willen trouwen dan zal deze bereid zijn veel te betalen om te wonen in een gebied waar hij veel potentiële partners tegenkomt. Hij hoeft zich geen zorgen te maken of een aanzoek geweigerd wordt en profiteert altijd van een zo groot mogelijke keuze. Omdat de meest aantrekkelijke vrouwen met hem willen trouwen zijn voor hem de opportunity kosten van het single zijn ook het hoogst. Hoewel Johnny Depp misschien wel het liefst met Scarlett Johansson zou willen trouwen, zal hij zelfs in de stad toch bereid zijn om met andere vrouwen te trouwen omdat de kans dat hij Scarlett Johansson tegenkomt te gering is. Te grote kieskeurigheid leidt tot een te lange periode van ongehuwdheid. De stad stelt hen echter in staat om kieskeuriger te zijn dan op het platteland. Scarlett Johansson zal om dezelfde reden ook in de stad willen wonen. Samenvattend, de evenwichtszoektheorie voorspelt dat met name de aantrekkelijke alleenstaanden naar de stad trekken en de gehuwden de stad verlaten. Wat heeft dit met economie te maken? Sinds het baanbrekende werk van Becker in de jaren zeventig zou die vraag eigenlijk niet meer gesteld mogen worden. Economie gaat over het maken van keuzes en de keuze voor een partner is misschien wel de belangrijkste keuze die je moet maken in je leven. In Gautier, Svarer en Teulings (2004) testen we bovenstaande voorspellingen met een unieke Deense dataset waarin een cohort alleenstaanden met leeftijden tussen de 15 en 30 jaar voor 15 jaar gevolgd wordt en waarbij ook alle informatie van eventuele partners bijgehouden wordt. We vinden dat alleenstaanden inderdaad een grotere kans hebben om van het platteland naar de stad te trekken en dat gehuwden een grotere kans hebben om van de stad naar het platteland te trekken. Deze uitkomst blijkt robuust te zijn. Ze geldt ook voor de sub-populatie die nooit kinderen neemt, en wordt niet veroorzaakt door de aanwezigheid van universiteiten in steden. Onze gegevens staan ons helaas slechts toe om een zeer grove aantrekkelijkheidsmaat te construeren die afhangt van inkomen, opleiding, vaders inkomen en vaders opleiding. Op basis van deze maat blijkt dat, zoals de theorie voorspelt, inderdaad voornamelijk de aantrekkelijke alleenstaanden naar de stad trekken. Kan dit patroon niet door de arbeidsmarkt verklaard worden? Nee, want als de arbeidsmarkt de drijvende kracht vuurwerk #8 oktober 2008 jaargang 4

8 Om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen die de stad biedt dient de woningmarkt goed te functioneren zou zijn, zouden gehuwden ook naar de stad willen trekken en juist de power couples omdat die twéé schaarse topbanen moeten zoeken en dat is niet wat we vinden. Je zou kunnen denken dat ouderen de stad verlaten omdat hun preferenties veranderen als ze ouder worden (ze gaan liever vissen en wandelen dan naar de kroeg). We vinden echter dat koppels die naar het platteland trekken en scheiden daarna juist weer een grote kans hebben om naar de stad te trekken. Als hun belangrijkste motivatie om naar het platteland te gaan was dat ze wilden wandelen en vissen zouden ze na hun scheiding daar blijven. Wat interessant is aan dit onderzoek is dat als bepaalde groepen een sterk verlangen hebben om bij elkaar in een bepaalde omgeving te wonen dit vrij gemakkelijk en ongecoördineerd gebeurt. Alleenstaande lezers die op dit moment al in de stad wonen zijn wellicht meer geïnteresseerd in wat de beste locaties zijn om partners te vinden. De universiteit zelf is natuurlijk een uitstekende huwelijksmarkt die bestaat uit een grote groep mensen in dezelfde leeftijdsgroep met dezelfde interesses en vaardigheden. Dit zou in elk geval verklaren waarom de opkomst op vrijdagochtend bij de colleges zo laag is. Het verklaart ook waarom veel studies die weinig waarde op de arbeidsmarkt hebben toch zo populair zijn. Studeren biedt je namelijk toegang tot een goede huwelijksmarkt. In het uitgaanscircuit zien we een grote verscheidenheid aan clubs en disco s waarvan sommigen gratis zijn en anderen hoge toegangsprijzen vragen. Hoe kunnen we dit verklaren? Ronald Wolthoff, Fabien Postel-Vinay en ik zijn momenteel bezig met een economisch model dat dit kan verklaren. Het bijzondere aan clubs en scholen is dat de bezoekers en studenten die moeten beslissen waar ze heengaan niet alleen naar de entree of het collegegeld kijken maar ook naar de verwachte samenstelling van de groep. Johnny Depp zou, als hij single was, bereid zijn om relatief veel te betalen om bij een club terecht te komen waar alleen mooie actrices en topmodellen komen. Hetzelfde geldt echter voor de rest van zijn segment maar het geldt niet voor iedereen. Er zijn namelijk veel mannen die wel met Scarlett Johansson willen trouwen maar waarmee Scarlett Johansson niet wil trouwen. Het enige wat clubeigenaren hoeven te doen is de entreekosten voldoende hoog te maken zodat vanzelf alleen de meest aantrekkelijke singles bereid zijn om te komen wetende dat de hoge prijs de minder aantrekkelijke singles buiten de deur houdt. Voor universiteiten geldt ook dat als studenten het meest profiteren van slimme studiegenoten, ze bereid zijn om relatief veel te betalen om vuurwerk #8 oktober 2008 jaargang 4

9 tussen andere bollebozen terecht te komen. Als studenten niet gemakkelijk kunnen lenen kan dit sorting proces verstoord worden. Je kunt je tot slot afvragen of het feit dat gehuwden en samenwonenden een grotere kans hebben om de stad te verlaten iets met commitment te maken kan hebben. Er bestaat onderzoek waaruit blijkt dat het huwelijk tot een gewichtstoename leidt. Het idee is dat er veel relatie-specifieke investeringen (zoekkosten, kinderen, huis) gemaakt worden in een huwelijk. Beide partners hebben er daarom belang bij dat er niet wordt doorgezocht. Gewichtstoename kan dan opgevat worden als een commitment in de zin dat men minder aantrekkelijk wordt voor potentiële nieuwe partners. Dit is echter wel een inefficiënt commitment mechanisme omdat het met direct welvaartsverlies gepaard gaat. Het is efficiënter om de stad te verlaten en je te vestigen in een gebied waar je minder potentiële partners tegenkomt. Voor Denemarken vinden we ook dat de scheidingskans voor koppels die in de stad getrouwd zijn geringer is op het platteland dan in de stad. Van iedereen die in Kopenhagen getrouwd is blijken degenen die in de stad blijven een significant grotere scheidingskans te hebben dan degenen die naar het platteland trokken terwijl van de populatie die op het platteland trouwde, degenen die naar de stad trokken, significant vaker scheidden dan degenen die op het platteland bleven. Voor een deel wordt dit echter veroorzaakt doordat vooral de goede huwelijken naar het platteland trekken. Om een onderscheid te maken tussen het causale effect van de stad op echtscheidingen maken we gebruiken van een methode die door de VU economen Abbring en van den Berg ontwikkeld is. In deze methode is de snelheid waarmee koppels naar de stad verhuizen (bijvoorbeeld omdat daar banen zijn) en de interactie tussen hoe snel ze naar de stad trekken en hoe snel ze scheiden informatief over de kwaliteit van hun relatie. We betoogden hierboven dat steden een belangrijke economische functie vervullen doordat ze zoekfricties verkleinen. Deze voordelen zijn voor sommige groepen zoals alleenstaanden belangrijker dan voor andere groepen. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen die de stad biedt dient de woningmarkt goed te functioneren. Directe of indirecte subsidies voor bepaalde woningen kan immobiliteit tot gevolg hebben waardoor de steden niet optimaal benut worden. Voor beleidsmakers is het daarom belangrijk te onderkennen dat verstoringen op de woningmarkt door kunnen werken op andere markten zoals de huwelijks- en de arbeidsmarkt. vuurwerk #8 oktober 2008 jaargang 4

10 LUSTRUM/ Ondanks de vele theoretische en empirische kritieken op het bruto nationaal product (BNP) als maatstaf van maatschappelijke welvaart en vooruitgang is de invloed van BNP-informatie niet veranderd in de loop der tijd. Politici en veel macroeconomen worden nog steeds nerveus als het BNP niet of weinig groeit. Ten onrechte. Informatie over BNP-groei heeft een grote invloed op de keuzes van consumenten, bedrijven en overheden en aangezien het BNP verre van een goede welvaartsindicator is moet het gebruik ervan worden opgevat als een serieuze vorm van informatiefalen. Per definitie valt dan de collectieve welvaart lager uit dan mogelijk is. Teneinde politici hiervan te overtuigen zouden economen dienen te erkennen dat het gangbare gebruik van BNP een slechte gewoonte is die moet worden afgeleerd. 10 vuurwerk #8 oktober 2008 jaargang 4

11 De BNP paradox Jeroen van den Bergh 1 Veel journalisten en politici, ongeacht hun politieke voorkeur, laten zich kritiekloos uit over het BNP Inleiding In 2005 schreef ik een artikel met deze teneur in de Economisch-Statistische Berichten (ESB), een belangrijk communicatie-platform voor academisch economen in Nederland (Van den Bergh, 2005) 2. Dat riep enorm veel reacties op, variërend van zeer positief tot zeer negatief. Ik heb in de periode erna erg veel discussies gevoerd, waarvan er een aantal zijn gepubliceerd (bv. een debat in ESB 91(4481): ). Dit artikel geeft kort mijn ervaringen en aangepaste visie weer. Mijn zorg was dat het misschien niet erg origineel is om kritiek te leveren op het BNP als indicator voor welvaart of vooruitgang hoewel dergelijke kritiek in de loop der tijd is verfijnd op grond van economisch en psychologisch onderzoek naar gedrag en geluk van mensen maar dat het nodig blijkt te zijn om de kritiek te herhalen aangezien zij onvoldoende doordringt tot economen in de praktijk, het onderwijs, beleidsmakers, politici en journalisten. Voor de hand liggende conclusies en beleidsimplicaties worden daarom niet opgepikt. Überhaupt wordt onnauwkeurig met BNP-informatie omgegaan er wordt bv. niet altijd helder onderscheid gemaakt tussen BNP, BNP per capita, BNP per gewerkt uur, etc. Het enige dat lijkt te tellen is dat, wat het ook is, groeit. Veel journalisten en politici, ongeacht hun politieke voorkeur, laten zich kritiekloos uit over het BNP. Zelfs in een kwaliteitskrant als NRC Handelsblad ziet men regelmatig in redactionele commentaren afwisselend gebruik van de termen welvaart en BNP (groei), als waren het synoniemen. Toegegeven, een kleine groep economen erkent de tekortkomingen van het BNP en gaat er voorzichtig mee om. Maar de overgrote meerderheid lijkt de rol van BNP als welvaartsmaat klakkeloos te accepteren. Dit is niet slechts een paradox, maar onwenselijk bezien vanuit het streven naar een solide empirische informatiebasis voor publiek 1 Jeroen van den Bergh is hoogleraar Milieueconomie en werkzaam bij ICREA, Department of Economics and Economic History & Institute for Environmental Science and Technology, Autonomous University of Barcelona, Spanje en bij de afdeling Ruimtelijke Economie & het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit, de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam 2 J.C.J.M. van den Bergh (2005). BNP, weg ermee! Economisch-Statistische Berichten 90(4475): vuurwerk #8 oktober 2008 jaargang 4 11

12 beleid en economische ontwikkeling. Mijn originele artikel beoogde een helderdere beleidsconclusie te formuleren over wat te doen met het BNP dan eerdere studies. BNP kritieken De belangrijkste tekortkomingen van het BNP als welvaartsmaat zijn als volgt. Allereerst suggereert empirisch onderzoek dat in de meeste westerse (OESO) landen ergens in de periode tussen 1950 en 1970 de toename van welvaart of geluk is gestokt of zelfs is omgeslagen in een negatieve trend, ondanks een gestage groei van het BNP. Subjectieve welvaartstudies en psychologisch onderzoek tonen tevens dat individuen snel gewend raken aan nieuwe omstandigheden, zodanig dat hun subjectief gevoelde welvaart niet toeneemt. Voorts richt de BNP per capita indicator zich op gemiddelde inkomens en negeert de inkomensverdeling. Welvaart wordt echter gekenmerkt door een vergelijking met anderen en Allerlei tekenen wijzen op een belangrijke invloed van BNP op de economie rivaliteit, hetgeen zich uit in het streven naar opzichtige consumptie en statusgoederen. Status is echter absoluut schaars: als de een het heeft ontbeert de ander het. Het is wat speltheoretici wel een nulsomspel noemen. Economische groei helpt niet deze absolute schaarste te verminderen. Het BNP omvat slechts activiteiten en transacties die een prijs hebben en negeert dus informele transacties tussen mensen, buiten de markt om. Hiermee hangt samen dat BNP-groei vaak neerkomt op het overhevelen van bestaande informele activiteiten naar de formele markt, zowel in arme als rijke landen. Dit betekent dat de baten reeds werden genoten maar dat de marktkosten nog niet werden meegenomen in het BNP. Economen pleiten graag, en in toenemende mate, voor een afweging van kosten en baten in beleidsevaluatie. Maar voor wat de richting van de economie als geheel betreft blijken zij ineens tevreden met pure kosten, namelijk BNP-informatie. Een bijzondere categorie van ongeprijsde effecten omvat schade aan natuurlijk milieu en uitputting van grondstofvoorraden. Hieraan gerelateerde kapitaalafschrijvingen ontbreken in de BNP-berekening. We rekenen onszelf daardoor rijker dan we werkelijk zijn. Substitutie van basisvoorwaarden als ruimte, rust, directe toegang tot natuur en hechte lokale samenlevingen door marktgoederen zoals grote huizen, opzichtige auto s en vakanties in exotische oorden wordt dus onnodig gestimuleerd onnodig omdat het geen garantie biedt voor welvaartsverbetering. Tot slot, indien men bij wijze van gedachtenexperiment een tempo van 2% gemiddelde jaarlijkse BNP-groei extrapoleert komt men na 1000 jaar groei uit op een BNP dat (1.02) miljoen keer zo hoog is als het huidige BNP. Niemand zal toch willen geloven dat individuele en maatschappelijke welvaart in deze mate zouden kunnen toenemen. Dit illustreert dat op lange termijn het BNP geen goede indicator, of zelfs maar ruwe benadering, van welvaart kan opleveren. De paradox verklaard Om de paradox te verklaren dat ondanks alle kritiek op BNP het gebruik ervan niet is veranderd dient men de ambivalentie te erkennen waarmee veel economen de kritiek op het BNP tegemoet treden: ze accepteren deze maar ontkennen de relevantie ervan. Deze ontkenning kent twee vormen: (1) een geloof dat de omvang van de invloed van BNP-informatie op de economische werkelijkheid bescheiden is (in dat geval kan men echter niet veel bezwaar hebben tegen het negeren van BNP-informatie in de publieke sfeer); en (2) een geloof dat ondanks alle kritiek het BNP toch nog nuttige informatie verschaft. Hier beschouwen we kort beide visies. Allerlei tekenen wijzen op een belangrijke invloed van BNP op de economie. Er wordt structureel geïnvesteerd in het berekenen en voorspellen van BNP. Banken en financiële markten hebben de voorspelling van BNP tot een kernindicator gemaakt van hun financiële spel. Bedrijven zien BNP-groeiverwachtingen als een belangrijk aspect van het algemene investeringsklimaat. En zelfs het vertrouwen van consumenten blijkt zich te laten beïnvloeden door BNP-groeiverwachtingen. Maar vooral politici zijn bezorgd over lage BNP-groei, waarschijnlijk uit vrees hierop negatief te worden afgerekend. Bovendien maakt BNP-groei een stijgende belastingopbrengst mogelijk waardoor publieke uitgaven kunnen toenemen een prettig vooruitzicht voor politici 12 vuurwerk #8 oktober 2008 jaargang 4

13 aan de macht. De conclusie is dat de invloed van het BNP niet mag worden onderschat en verloopt via vele kanalen. De invloed wordt versterkt doordat onderzoeksinstituten en adviserende organen als CBS en CPB veel aandacht geven aan BNP-informatie en internationale organisaties als de OESO en met name IMF veel waarde hechten aan BNP-groei. Het gevolg is een groot effect van BNP informatie op consumptie-, spaar- en investeringsbeslissingen en in het verlengde hiervan de ontwikkeling van de economische structuur en indirect de sociale en natuurlijke omgeving. Tevens heeft BNP een pro-cyclisch effect: als iedereen namelijk gelooft dat het BNP een belangrijke invloed heeft op de werkelijkheid dan zullen door pessimistische/optimististische reacties op negatieve/positieve groeiverwachtingen deze veelal zelfvervullend zijn (een zgn. self-fullilling prophecy ). Zijn er voordelen die opwegen tegen de besproken nadelen of tekortkomingen van BNP-informatie? Een mogelijk voordeel zou kunnen zijn dat BNP-groei vertrouwen en economische stabiliteit schept. Maar uit de voorgaande discussie volgt dat de keerzijde van economische stabiliteit op basis van BNP-groeiverwachtingen is dat instabiliteit volgt uit negatieve verwachtingen. Een veelgenoemd voordeel in discussies met collega s is dat BNP een rol als macromodelvariabele kan spelen (hoewel dit indruist tegen het moderne streven naar microfoundations ). Sommige collega s beargumenteren bijvoorbeeld dat BNP-informatie gebruikt kan worden om te voorspellen welke inkomsten, uitgaven en staatsschuld de overheid kan verwachten. Maar schattingen gebaseerd op gedesaggregeerde informatie (bv. over toegevoegde waarde) zullen veelal betrouwbaarder zijn. BNP per capita wordt verder door velen gezien als nuttig om productiviteit te meten. Uiteraard is de minder vaak gerapporteerde BBP per gewerkt uur een accuratere indicator voor (gemiddelde nationale) productiviteit. Verhoging van arbeidsproductiviteit is echter geen ultiem doel. Velen wijzen daarnaast op het belang van economische groei voor ontwikkelingslanden. Inderdaad zou men verwachten dat welvaartsgroei hier een hogere correlatie vertoont met BNPgroei dan in rijke landen. Volgens empirische studies valt deze correlatie tegen, ofwel groei levert niet automatisch een hogere welvaart op. Er is daarom behoefte aan specifieke welvaartsindicatoren, juist voor arme landen waar ontwikkeling gericht op welvaartsgroei een complex vraagstuk is. Tot slot noemen veel macroeconomen dat de internationale standaard voor nationale rekeningen en BNP een garantie biedt voor uniformiteit van data over BNP, hetgeen bijdraagt aan een heldere vergelijking van landen. Dit is echter weliswaar een noodzakelijke, maar zeker geen voldoende voorwaarde voor zinvolle internationale vergelijkingen. Men kan een kwijtgeraakte sleutel zoeken in het licht van de lantaarnpaal (lees: gebruikmakend van BNP-informatie), maar als de sleutel elders ligt is de enige effectieve strategie om in het donker (zonder BNP) te zoeken. Een bijkomend nadeel van de internationale BNP-standaard is dat het niet eenvoudig zal zijn om verbeteringen door te voeren in de berekenwijze teneinde specifieke tekortkomingen te neutraliseren. Een reden is dat dit weerstand kan oproepen, bv. wanneer een nationale financiële bijdrage aan het budget van een supranationale orgaan (zoals de EU) gebaseerd is op de vuurwerk #8 oktober 2008 jaargang 4 13

Vuur werk. hét relatiemagazine van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. december 2013 jaargang 9, nr. 18

Vuur werk. hét relatiemagazine van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. december 2013 jaargang 9, nr. 18 Vuur werk hét relatiemagazine van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde december 2013 jaargang 9, nr. 18 REDACTIONEEL P.3 INTERVIEW Theo Kocken P.18 ARTIKEL IN MEMORIAM P.4 2 VERSLAG

Nadere informatie

sector Besturen periodiek van studievereniging Kraket jaargang 2 nummer 3 augustus 2012

sector Besturen periodiek van studievereniging Kraket jaargang 2 nummer 3 augustus 2012 Besturen sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 2 nummer 3 augustus 2012 strategy consultancy nooit gemiddeld spreken in het openbaar column het Peterprincipe de acht bestuurders de Stand

Nadere informatie

Ondernemerschap en probleemwijken

Ondernemerschap en probleemwijken Essay 4 Ondernemerschap en probleemwijken Duiding van een nieuwe stedelijke dynamiek Gerco de Ruijter (1961) experimenteert op bijzondere wijze met het oog van de camera. Hij fotografeert landschappen

Nadere informatie

Familiebedrijfskunde. Prof.dr. Roberto H. Flören

Familiebedrijfskunde. Prof.dr. Roberto H. Flören Familiebedrijfskunde Prof.dr. Roberto H. Flören Copyright 2004 Prof.dr. Roberto H. Flören, Linschoten. ISBN 90-73314-80-1. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm,

Nadere informatie

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar In gesprek met Barbara Baarsma in dit nummer: Interview gesprek met met Sophie Rob de Wijk, in t Veld directeur HCSS CBS viert 10 jaar Centrum Demografische voor Beleidsstatistiek gevolgen van de economische

Nadere informatie

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Lex Borghans Menselijk kapitaal wordt in de economie gezien als een belangrijke input in het productieproces, maar economen zijn nauwelijks

Nadere informatie

Het sociaal leenstelsel

Het sociaal leenstelsel Universiteit Twente Het sociaal leenstelsel En de verwachte effecten op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs Auteur: Begeleider: Esther Apperloo Hans Vossensteyn 2013 Het sociaal leenstelsel En

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818 September 2011 De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen Auteur: R. Heining Studentnummer: s0101818 Bachelor eindopdracht Opleiding: Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

management Open bestel: Op zoek naar de juiste dynamiek Hét vakblad voor management en bestuur van hbo- en wo-instellingen hoger onderwijs

management Open bestel: Op zoek naar de juiste dynamiek Hét vakblad voor management en bestuur van hbo- en wo-instellingen hoger onderwijs Nummer 1 jaargang 1 Hét vakblad voor en bestuur van hbo- en wo-instellingen hoger onderwijs Rankings en Classificaties De Europese aanpak Toekomstscenario s Onderweg naar een nieuwe leeren werkomgeving

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

(Zie vergadering van 28 november 2000.)

(Zie vergadering van 28 november 2000.) Van der Vlies over gesproken. Zij zegt terecht dat er nu snel een knoop moet worden doorgehakt. Voorzitter! Ik heb geprobeerd een aantal onderwerpen aan de orde te stellen die niet bij de Zorgnota aan

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Monitor Duurzaam Nederland 2011

Monitor Duurzaam Nederland 2011 Monitor Duurzaam Nederland 2011 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) het getal

Nadere informatie

TOEZICHT EN CERTIFICERING. opinie. column. de kwestie. extra. thema. Jos Dirks: Bestuursmodel kan simpeler en beter. Moeten AFM en DNB fuseren?

TOEZICHT EN CERTIFICERING. opinie. column. de kwestie. extra. thema. Jos Dirks: Bestuursmodel kan simpeler en beter. Moeten AFM en DNB fuseren? JAARGANG 18 - NUMMER 4 - MAGAZINE VAN HET ACTUARIEEL GENOOTSCHAP opinie Jos Dirks: Bestuursmodel kan simpeler en beter column 1984 de kwestie Moeten AFM en DNB fuseren? extra Victor Rod, EIOPA: Organisatie

Nadere informatie

MAGAZINE OVER INDIRECTE BELASTINGEN ALS AANTREKKELIJK STUDIE- EN WERKGEBIED

MAGAZINE OVER INDIRECTE BELASTINGEN ALS AANTREKKELIJK STUDIE- EN WERKGEBIED IndirectTax. Tax.nl MAGAZINE OVER INDIRECTE BELASTINGEN ALS AANTREKKELIJK STUDIE- EN WERKGEBIED Kiezen EEN UITGAVE VAN FONDS INDIRECT TAX voor indirecte belastingen Ervaringen en meningen van studenten,

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Alumnieuws. Economenleden: graag aandacht voor de aan u gerichte ingesloten brief! j u n I 2 0 0 8 j a a r g a n g 5 1 n u m m e r 3

Alumnieuws. Economenleden: graag aandacht voor de aan u gerichte ingesloten brief! j u n I 2 0 0 8 j a a r g a n g 5 1 n u m m e r 3 M e d e d e l i n g e n b l a d v a n d e A l u m n i V e r e n i g i n g Alumnieuws Economenleden: graag aandacht voor de aan u gerichte ingesloten brief! In deze uitgave onder andere 6 EAV komt oude

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Groningen

Rekenkamercommissie gemeente Groningen Onderzoek Lokale Lasten Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel. 050 367 7727 e-mail: rekenkamercommissie@griffie.groningen.nl website: www.groningen.nl/rkc

Nadere informatie

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress Besturen in het HBO: een sector met keuzestress De keuzes die bestuurders in de HBO sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe die

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Heeft het verleden nog een toekomst?

Heeft het verleden nog een toekomst? Heeft het verleden nog een toekomst? Perspectieven voor het middenbestuur Hedi van Dijk - Poot Jet Lepage Marc Plaum Remco Schimmel Juni 2010 Toepassingsfase MPA-opleiding In opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

De kiezende burger en het nieuwe zorgstelsel

De kiezende burger en het nieuwe zorgstelsel De kiezende burger en het nieuwe zorgstelsel De kiezende burger.indd 1 12-10-2007 10:44:38 De kiezende burger.indd 2 12-10-2007 10:44:38 Eugène Loos Enid Mante-Meijer de kiezende burger en het nieuwe zorgstelsel

Nadere informatie

ORGANISATIES, VEROUDERING EN MANAGEMENT: EEN ONDERZOEK ONDER WERKGEVERS

ORGANISATIES, VEROUDERING EN MANAGEMENT: EEN ONDERZOEK ONDER WERKGEVERS ORGANISATIES, VEROUDERING EN MANAGEMENT: EEN ONDERZOEK ONDER WERKGEVERS C. Remery K. Henkens J. Schippers J. van Doorne-Huiskes P. Ekamper nederlands interdisciplinair demografisch instituut Rapport no.

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie