DE TOEKOMSTIGE BEHOEFTE AAN ACUTE ZIEKENHUISVOORZIENINGEN IN BELGIË LES BESOINS FUTURS EN EQUIPEMENTS HOSPITALIERS AIGUS EN BELGIQUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE TOEKOMSTIGE BEHOEFTE AAN ACUTE ZIEKENHUISVOORZIENINGEN IN BELGIË LES BESOINS FUTURS EN EQUIPEMENTS HOSPITALIERS AIGUS EN BELGIQUE"

Transcriptie

1 DE TOEKOMSTIGE BEHOEFTE AAN ACUTE ZIEKENHUISVOORZIENINGEN IN BELGIË LES BESOINS FUTURS EN EQUIPEMENTS HOSPITALIERS AIGUS EN BELGIQUE EINDRAPPORT RAPPORT FINAL Onderzoeksleiding - Directions scientifiques Prof. Dr. L. Cannoodt (Universitaire Ziekenhuizen Leuven) Prof. Dr. P. Gemmel (Universiteit Gent) Prof. Dr. D. Rossi (Facultes Universitaires Catholiques de Mons) Dr. W. Tambeur (Universitaire Ziekenhuizen Leuven) Onderzoeksmedewerkers - Collaborateurs scientifiques Ir. G. Leunis (Universitaire Ziekenhuizen Leuven) Lic. G. Vanden Boer (Universitaire Ziekenhuizen Leuven) Lic. D. Vandijck (Universiteit Gent) Lic. I. Van lent (Universitaire Ziekenhuizen Leuven) Lic. J. Wrincq (Facultes Universitaires Catholiques de Mons) Enquête réalisée sur l'ordre du Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique R. Demotte et en collaboration avec l'organisation des Etablissements de Soins du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid R. Demotte en in samenwerking met de Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Oktober 2005 Octobre 2005

2

3 INHOUDSTAFEL TABLE DES MATIÈRES SITUERING VAN HET PROJECT PARTIE I : PROJECTION D UTILISATION DES LITS HOSPITALIERS AIGUS AU NIVEAU NATIONAL ET PAR ARRONDISSEMENT : HORIZONS INTRODUCTION I-8 TITRE 1. PROJECTION DE L UTILISATION DES LITS HOSPITALIERS AIGUS AU NIVEAU NATIONAL : HORIZONS I-10 Châpitre 1 : LES DONNEES SOURCES I Données médico-administratives I Données relatives aux durées de séjour. I Données relatives à l hospitalisation de jour I Données démographiques I-11 Châpitre 2 : EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ET CASE MIX I Analyse de l évolution de la population par classe d âge : horizons I Structure du case mix national en fonction de la structure d âge de la population I Case mix national : année de référence 2002 I Variation du case mix national en fonction de l évolution de la structure d âge de la population I-18

4 Châpitre 3. EVOLUTION DES DUREES DE SEJOUR I La base de données de référence I Modélisation des durées de séjour par APR-DRG I Impact de l évolution des durées de séjour sur l estimation des journées d hospitalisation I Projections de l utilisation des lits hospitaliers aigus : horizons I Méthodologie pour la modélisation des projections I Intégration dans le modèle des projections de la modélisation des durées de séjour I-38 Châpitre 4. ÉVOLUTION DE L HOSPITALISATION DE JOUR I La base de données de référence I Analyse de la tendance générale I Analyse par APR-DRG et par séjour I Variante n 1 : Élimination des séjours qui en hospitalisation classique correspondent à des séjours d une durée de 1, 2 et 3 jours I Variante n 2 : Élimination des séjours qui en hospitalisation traditionnelle correspondent à une durée de 1, 2 et 3 jours ET pour les APR-DRGs pour lesquels l hospitalisation de jour peut être reconnue comme alternative à l hospitalisation classique I Variante n 3 : Pondération dégressive pour les séjours de durée 1, 2 et 3 jours I-51 Châpitre 5. SYNTHÈSE DES PROJECTIONS : HORIZONS I-53 TITRE 2. PROJECTIONS DE L UTILISATION DES LITS AIGUS PAR ARRONDISSEMENT : HORIZONS I-58 Châpitre 1. ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE I-58 Châpitre 2. ANALYSE DU CASE MIX PAR ARRONDISSEMENT I-60

5 Châpitre 3. PROJECTIONS DES SÉJOURS PAR ARRONDISSEMENT I Méthodologie I Profil des séjours par arrondissement I Taux de réponse par arrondissement I Production par arrondissement I Taux de couverture et taux d attractivité par arrondissement I Analyse croisée Taux de réponse et taux d attractivité I-77 Châpitre 4. ANALYSE DES FLUX INTER-ARRONDISSEMENTS I Balance «flux entrant/flux sortant» I Traçabilité des flux de la patientèle entre les arrondissements I Analyse de l origine géographique des flux entrants I Analyse de la destination géographique des flux sortants I Mesure de l attractivité des arrondissements I Analyse du rapport flux entrant/flux sortant par arrondissement et par MDC I Analyse des points forts I Analyse des points faibles I Identification de pôles éventuels d attractivité I-91 Châpitre 5. ANALYSE DES ARRONDISSEMENTS SANS STRUCTURE HOSPITALIERE I Arrondissement d'ath I Arrondissement de Waremme I Arrondissement de Bastogne I Arrondissement de Virton I Arrondissement de Philippeville I-97 CONCLUSIONS I-98

6 DEEL II: TOEKOMSTSCENARIO S VOOR HET GEBRUIK VAN ACUTE ZORGVOORZIENINGEN VOOR DE ONDERZOEKSREGIO GENT INLEIDING II-12 Hoofdstuk 1: BEGRIPPENKADER II Algemeen II Onderzoeksregio Gent II Erkende bedden per arrondissement en per ziekenhuis II Arrondissement Gent II Arrondissement Aalst II Arrondissement Sint-Niklaas II Arrondissement Eeklo II Arrondissement Dendermonde II Begrippen II Minimale Klinische Gegevens registratie II Major Diagnostic Category II All Patients Refined Diagnosis Related Groups II Severity of Illness II Diagnosegroepen II-22 Hoofdstuk 2: PROJECTIE VAN DE EVOLUTIE IN GEBRUIK VAN ACUTE ZORGVOORZIENINGEN: «BIJ GELIJKBLIJVENDE PRAKTIJK» II Demografische analyse II Analyse van de verblijven in klassieke hospitalisatie II Projecties van gebruik op basis van de case-mix aan pathologie per leeftijdscategorie II Methodologie II Het model II-36 Hoofdstuk 3: TOEPASSING VAN HET MODEL OP DE GEGEVENS 3.1 Bepalen van het aantal verblijven en berekenen van de opnamepercentages II-38

7 per geslacht en per leeftijdscategorie 3.2 Bepalen van de relatieve gewichten per geslacht en per leeftijdscategorie voor alle APR-DRG s 3.3 Toepassen van de opnamepercentages op de bevolkingsprognoses II-38 II per geslacht en per leeftijdscategorie II Projectie van het verwacht aantal verblijven voor op de relatieve gewichten per arrondissement 3.5 Projectie van het verwacht aantal verpleegdagen per APR-DRG en per leeftijdscategorie voor Projectie van de evolutie in gebruik van acute ziekenhuisbedden bij gelijkblijvende praktijk voor II-41 II-42 II-44 Hoofdstuk 4: PROJECTIE VAN DE EVOLUTIE IN GEBRUIK VAN ACUTE ZORGVOORZIENINGEN: «VERFIJNING VAN DE ANALYSE» II Verfijning van de analyse: Oneigenlijke verblijven II Verfijning van de analyse: Substitutie verblijven in klassieke hospitalisatie naar daghospitalisatie II Verfijning van de analyse: Patiëntenstromen II Arrondissement Gent II Arrondissement Aalst II Arrondissement Dendermonde II Arrondissement Sint-Niklaas II Arrondissement Eeklo II-69 Hoofdstuk 5: PROJECTIE VAN DE EVOLUTIE IN GEBRUIK VAN ACUTE ZORGVOORZIENINGEN: «DETAILANALYSE» II Detailanalyse: Trend in verblijfsduur II Detailanalyse: Patiëntenstromen en de relatie met afstand II Analyse op MDC-niveau II Analyse op APR-DRG-niveau II Relatie met afstand II-86 Major Diagnostic Categories II-87 All Patients Refined Diagnosis Related Groups II-104

8 Hoofdstuk 6: DE DOORSTROMING VAN PATIENTEN UIT HET ZIEKENHUIS: ENKELE BEDENKINGEN II-112 Hoofdstuk 7: SLOTBESCHOUWINGEN II Synthese van het onderzoek II Algemene bevindingen en beperkingen van het onderzoek II Algemeen besluit II-123 DEEL III: BESCHRIJVING VAN HET PARAMETRISCH MODEL INLEIDING III-3 Hoofdstuk 1: ALGEMENE BESCHRIJVING III Doel en filosofie III Algemeen concept III Beschrijving van het basisframe III Algemene beschrijving van de analyseframes III Wegingsfactoren voor analyseframes III Beschrijving van enkele mogelijke analyseframes per factor III-9 Hoofdstuk 2: IMPLEMENTATIE III Gebruikte software III Gebruik en beschrijving programma III Model.xls III Model.sas III-16

9 DEEL IV: ERVARINGEN EN BELEID IN HET BUITENLAND Hoofdstuk 1: CAPACITEIT AAN ACUTE ZIEKENHUISBEDDEN IV Definitie acute zorg IV Beddencapaciteit anno 2002 IV Evolutie van de beddencapaciteit IV-12 Hoofdstuk 2: ANALYSE VAN HET ZIEKENHUISGEBRUIK IV Opnamefrequentie IV Gemiddelde verblijfsduur IV Bezette bedden IV Gemiddelde bezettingsgraad IV-31 Hoofdstuk 3: GEPUBLICEERDE TOEKOMSTSCENARIO S EN SITE VISITS IN ENKELE WEST-EUROPESE LANDEN IV Inleiding IV Gepubliceerde toekomstscenario s IV Rapport over de schatting van de toekomstige beddenbehoefte IV Prognoses voor de provincie Manitoba IV Prognoses voor Nederland IV Rapport over de beïnvloedende factoren IV Site visits IV Ierland IV Zweden IV Oostenrijk IV Verenigd Koninkrijk IV Nederland IV-48 Hoofdstuk 4: SAMENVATTING EN CONCLUSIES IV Beddencapaciteit IV Ziekenhuisgebruik IV Gepubliceerde scenario s van toekomstige bedbehoeften in acute ziekenhuiszorg IV-51

10 4.4. Expert-opinion IV-52 DEEL V: BELEIDSVOORSTELLEN EN SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK INLEIDING V-3 Hoofdstuk 1: PROGRAMMATIE VAN ACUTE ZIEKENHUISBEDDEN V-5 Hoofdstuk 2: ERKENNINGSNORMEN V-8 Hoofdstuk 3: FINANCIERING V-10 Hoofdstuk 4: CONCRETE VOORSTELLEN VAN BELEIDSINITIATIEVEN V-11 Hoofdstuk 5: REFLECTIES OVER ACTUELE BELEIDSVRAGEN V Beddencapaciteit per zone van ziekenhuiszorg V Reconversiemaatregelen en relatie met bouwkalender V Verdere uitbouw van eerstelijnszorg V Dienen extra maatregelen genomen tot uitbreiding van netwerken in de gezondheidszorg V Relatie tussen artsencontingentering en gebruik aan ziekenhuisbedden V Heeft het zin om binnen de groep van de volwassenen aparte leeftijdsgebonden zorgprogramma s uit te werken, en welk impact kan dit kan hebben op het ziekenhuisgebruik? V Eens de projecties van de toekomstig ziekenhuisgebruik en de daarmee gerelateerde ziekenhuiscapaciteit bekend is, hoe kan deze enveloppe van acute ziekenhuisbedden verder gestuurd worden? V-20

11 Hoofdstuk 6: SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK V-21 Hoofdstuk 7: ALGEMENE CONCLUSIE V-25 BIJLAGEN - ANNEXES BIBLIOGRAFIE

12

13 SITUERING VAN HET PROJECT Op 1 september 2004 startte het project Toekomstige behoefte aan acute ziekenhuisvoorzieningen in België, in opdracht van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De studie wordt uitgevoerd door drie universitaire onderzoeksequipes, respectievelijk: - Een equipe o.l.v. Prof. Dr. L. Cannoodt en Dr. W. Tambeur, gevestigd binnen de dienst Algemene Directie van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven - Een equipe o.l.v. Prof. Dr. D. Rossi-Turck, verbonden aan de Facultés Universitaires Catholiques de Mons: Unité de Recherche Gestion de la Production et des Opérations - Een equipe o.l.v. Prof. Dr. P. Gemmel, gevestigd binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Vakgroep Beleidsinformatie, Operationeel Beheer en Technologiebeleid, Universiteit Gent Voor de uitvoering van het onderzoek werden drie licentiaten aangetrokken, met name Dhr. D. Vandijck, Mevr. I. Van lent en Dhr. J. Wrincq. Ook Dhr. G. Leunis en Dhr. G. Vanden Boer van UZ Leuven hebben aan het onderzoek meegewerkt. De studieopdracht heeft een looptijd van 12 maanden. Deze studie beperkt zich tot de analyse van het gebruik en de bedbehoefte aan acute (niet-psychiatrische) ziekenhuiszorg in algemene ziekenhuizen. Met algemene ziekenhuizen wordt bedoeld: alle ziekenhuizen behalve de psychiatrische ziekenhuizen (dus bijvoorbeeld ook de universitaire ziekenhuizen). In het tussentijds rapport (februari 2005) werden de behoeften aan acute ziekenhuisbedden voor België geraamd op korte termijn (anno 2005). Er werd onderzocht of er met de beschikbare gegevens indicaties zijn van onevenwichten tussen vraag en aanbod, en indicaties van inefficiënties in het gebruik van de acute ziekenhuisvoorzieningen. Dit tussentijds rapport bestond uit twee delen, gevolgd door enkele conclusies en beleidsvoorstellen op korte termijn. 1

14 Het eerste deel van het tussentijds rapport raamde de behoefte aan acute ziekenhuisbedden in België op basis van de trendanalyse-methode. Deze methode bouwt voort op eerder onderzoek (Rapport GROOT-deel 1, 1986) aangaande de programmatie van acute ziekenhuisbedden in België tot het jaar 2000, mede rekening houdend met de meer recente informatie die ondertussen beschikbaar was. Uit de gegevens van de MKG 2000 versus MKG 2002 bleek dat het gebruik van de acute ziekenhuiszorg in België per inwoners van elk van dezelfde leeftijdsgroepen verder daalde. De dalingstrend, geëxtrapoleerd naar een periode van vijf jaar, was in grootteorde doorgaans vergelijkbaar met de dalingstrend van de prognoses van het Rapport GROOT voor de periode Mede gezien de aanwijzingen dat ook in andere Westerse landen deze dalingen van het ziekenhuisgebruik per leeftijdsgroep zich in recente jaren hadden doorgezet, waren er geen redenen om af te stappen van deze trendanalyse-methode. Bij de prognoses van de concrete dalingspercentages naar 2005 werd rekening gehouden met de mate waarin de prognoses van 2000 van het Rapport GROOT voor specifieke leeftijdsgroepen al dan niet gehaald werden. Rekening houdend met de trends in de parameters die de behoefte aan ziekenhuisbedden bepalen (opnamefrequentie, gemiddelde verblijfsduur en gemiddelde bezettingsgraad), werd de globale behoefte aan acute ziekenhuisbedden voor 2005 geraamd op zowat bedden of 3,7 bedden per inwoners. Het betreft hier alle ziekenhuisverblijven van < 90 dagen met betrekking tot patiënten die in België wonen en niet in een psychiatrische dienst verblijven. De analyse van het eerste deel eindigde met een berekening van het verschil tussen de geraamde bedbehoefte voor 2005 en de huidige beddencapaciteit van specifieke kliniekdiensten (situatie oktober 2004). Afhankelijk van de uitvoering van enkele concrete overheidsmaatregelen op korte termijn werd het overaanbod van de maternale en pediatrische voorzieningen geraamd op 335 à 520 M-bedden en 200 à 300 E-bedden. Voor de C, D, H* en G-bedden samen werd een overtal geraamd van à bedden bij een gemiddelde bezettingsgraad van 85 % (wat globaal voor deze diensten haalbaar is zonder te resulteren in wachtlijsten) en van zowat 725 à 750 bedden indien een gemiddelde bezettingsgraad van 80 % meer optimaal zou geacht worden. Het tweede deel vertrok van het gebruik van de algemene ziekenhuizen (MKG 2002), extrapoleerde dit naar 2005 en corrigeerde dit rekening houdend met de evolutie van de populatie en met verschillende hypothesen inzake de evolutie van exogene en endogene 2

15 factoren. Er werden verschillende scenario s uitgevoerd. De modellering al de rest gelijk blijvend ging uit van de veronderstelling dat de opnamefrequentie, de verdeling en de verblijfsduur per leeftijdsgroep en per APR-DRG gelijk blijven aan deze geobserveerd in Enkel de exogene variabele bevolking werd geëxtrapoleerd naar De kruising van het demografisch profiel met de verdeling van de APR-DRG s binnen dit profiel leidde tot het opstellen van een nationale cartografie van de pathologieën per leeftijd en per geslacht. De theoretische behoefte die zo werd bekomen voor 2005 bedroeg bedden (4,61 bedden/1.000 inwoners) en bedden (4,90 bedden/1.000 inwoners) aan een bezettingsgraad van respectievelijk 85 en 80%. De tweede stap van de modellering beoogde een aanpassing van de indicators aan de toekomstige evolutie die te verwachten en eveneens wenselijk was. Om de analyse verder te zetten werden drie indicatoren weerhouden: De Fout Klassieke verblijven, de verblijfsduur en de ontwikkeling van de daghospitalisatie. Er werden drie scenario s weerhouden. Een pessimistisch scenario op basis van de volgende hypothese: weerhouden van 2/3 van de oneigenlijke verblijven (Fout Klassieke), berekening van de verblijfsduur op basis van het gemiddelde en de overdracht naar daghospitalisatie van de verblijven met een verblijfsduur van 1 dag. In dit geval bedroeg de theoretische behoefte bedden (4,79 bedden/1.000 inwoners) en bedden (4,47 bedden/1.000 inwoners) bij een bezettingsgraad van respectievelijk 80 en 85%. Een gemiddeld scenario op basis van de volgende hypothese: weerhouden van 2/3 van de oneigenlijke verblijven (Fout Klassieke), berekening van de verblijfsduur op basis van de mediaan en de overdracht naar daghospitalisatie van de verblijven met een verblijfsduur van 2 dagen of minder. In deze context bedroeg de theoretische behoefte bedden (3,43 bedden/1.000 inwoners) en bedden (3,22 bedden/1.000 inwoners) bij een bezettingsgraad van respectievelijk 80 en 85%. Indien de verblijfsduur berekend werd op basis van het gemiddelde, bedroeg de theoretische behoefte bedden (4,41 bedden/1.000 inwoners) en bedden (4,47 bedden/1.000 inwoners) bedraagt bij een bezettingsgraad van respectievelijk 80 en 85%. Een optimistisch scenario op basis van de volgende hypothese: weerhouden van 2/3 van de oneigenlijke verblijven (Fout Klassieke), berekening van de verblijfsduur op basis van de mediaan en de overdracht naar daghospitalisatie van de verblijven met een verblijfsduur van 3 dagen of minder. In dit geval bedroeg de theoretische behoefte bedden (3,39 bedden/1.000 inwoners) en bedden (3,19 bedden/1.000 inwoners) bij een bezettingsgraad van respectievelijk 80 en 85%. 3

16 Na deze analyses werden enkele beleidsvoorstellen geformuleerd. Gegeven de geformuleerde hypothesen, overstijgt de capaciteit aan acute ziekenhuisbedden de geraamde nationale bedbehoefte voor Het overaanbod betreft vooral de C-, D-, M- en E-bedden. Daarentegen zijn er aanwijzingen dat er eerder een tekort is aan G-bedden. De grootteorde van dit overaanbod hangt samen met de overheidsmaatregelen om de capaciteit van aangepaste woon- en zorgcentra uit te breiden en de thuiszorg extra te ondersteunen. In het eindrapport wordt naar de lange termijn gekeken. Dit eindrapport bestaat uit vijf delen. Het eerste deel vertrekt van het gebruik van de algemene ziekenhuizen (MKG 2002), extrapoleert dit naar de toekomst en corrigeert dit rekening houdend met de evolutie van de populatie en met verschillende hypothesen inzake de evolutie van exogene en endogene factoren. Ook de patiëntenstromen tussen de arrondissementen worden weergegeven. Het tweede deel volgt de nationale benadering van het eerste deel, maar toegespitst op één regio, m.n. de regio Gent. Het derde deel is een beschrijving van de ontwikkeling van een parametrisch simulatiemodel. Dit is een tastbaar frame dat moet toelaten trends en inzichten betreffende de evolutie van belangrijke beïnvloedende parameters voor de acute toekomstige beddenbehoefte met elkaar te verenigen. Het vierde deel bespreekt de ervaringen en het beleid in het buitenland. Hierbij wordt een analyse gemaakt van de capaciteit en het gebruik van acute ziekenhuisvoorzieningen in een aantal geselecteerde landen. Dit wordt aangevuld met een synthese van enkele publicaties over de toekomstige behoefte aan ziekenhuisbedden en een verslag van de mening hierover van enkele buitenlandse topambtenaren. Het vijfde deel tenslotte bestaat uit het omschrijven van enkele beleidsvoorstellen op langere termijn. 4

17 LES BESOINS FUTURS EN ÉQUIPEMENTS HOSPITALIERS AIGUS EN BELGIQUE RAPPORT FINAL PARTIE I PROJECTION DE L UTILISATION DES LITS HOSPITALIERS AIGUS AU NIVEAU NATIONAL ET PAR ARRONDISSEMENT : HORIZONS Étude réalisée par l équipe scientifique Des Facultés Universitaires Catholiques de Mons Direction scientifique Collaborateur scientifique Prof. Dr. D. Rossi-Turck Lic. J. Wrincq I-1

18

19 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES... I-2 LISTE DES TABLEAUX... I-4 LISTE DES GRAPHIQUES... I-6 ANNEXES... I-7 PROJECTION D UTILISATION DES LITS HOSPITALIERS AIGUS AU NIVEAU NATIONAL ET PAR ARRONDISSEMENT : HORIZONS I-8 INTRODUCTION... I-8 TITRE 1. PROJECTION DE L UTILISATION DES LITS HOSPITALIERS AIGUS AU NIVEAU NATIONAL : HORIZONS I-10 CHAPITRE 1 : LES DONNEES SOURCES... I Données médico-administratives... I Données relatives aux durées de séjour.... I Données relatives à l hospitalisation de jour... I Données démographiques... I-11 CHAPITRE 2. EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ET CASE MIX... I Analyse de l évolution de la population par classe d âge : horizons I Structure du case mix national en fonction de la structure d âge de la population... I Case mix national : année de référence I Variation du case mix national en fonction de l évolution de la structure d âge de la population... I-18 CHAPITRE 3. EVOLUTION DES DUREES DE SEJOUR... I La base de données de référence... I Modélisation des durées de séjour par APR-DRG... I Impact de l évolution des durées de séjour sur l estimation des journées d hospitalisation.....i Projections de l utilisation des lits hospitaliers aigus : horizons I Méthodologie pour la modélisation des projections... I Intégration dans le modèle des projections de la modélisation des durées de séjour. I-38 CHAPITRE 4. ÉVOLUTION DE L HOSPITALISATION DE JOUR... I La base de données de référence... I Analyse de la tendance générale... I Analyse par APR-DRG et par séjour.... I Variante n 1 : Élimination des séjours qui en hospitalisation classique correspondent à des séjours d une durée de 1, 2 et 3 jours.... I-43 I-2

20 3.2 Variante n 2 : Élimination des séjours qui en hospitalisation traditionnelle correspondent à une durée de 1, 2 et 3 jours ET pour les APR-DRGs pour lesquels l hospitalisation de jour peut être reconnue comme alternative à l hospitalisation classique.i Variante n 3 : Pondération dégressive pour les séjours de durée 1, 2 et 3 jours... I-51 CHAPITRE 5. SYNTHÈSE DES PROJECTIONS : HORIZONS I-53 TITRE 2. PROJECTIONS DE L UTILISATION DES LITS AIGUS PAR ARRONDISSEMENT : HORIZONS I-58 CHAPITRE 1. ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE... I-58 CHAPITRE 2. ANALYSE DU CASE MIX PAR ARRONDISSEMENT... I-60 CHAPITRE 3. PROJECTIONS DES SÉJOURS PAR ARRONDISSEMENT... I Méthodologie... I Profil des séjours par arrondissement... I Taux de réponse par arrondissement... I Production par arrondissement... I Taux de couverture et taux d attractivité par arrondissement... I Analyse croisée Taux de réponse et taux d attractivité... I-77 CHAPITRE 4. ANALYSE DES FLUX INTER-ARRONDISSEMENTS... I Balance «flux entrant/flux sortant)... I Traçabilité des flux de la patientèle entre les arrondissements... I Analyse de l origine géographique des flux entrants... I Analyse de la destination géographique des flux sortants.... I Mesure de l attractivité des arrondissements... I Analyse du rapport flux entrant/flux sortant par arrondissement et par MDC.... I Analyse des points forts... I Analyse des points faibles... I Identification de pôles éventuels d attractivité... I-91 CHAPITRE 5. ANALYSE DES ARRONDISSEMENTS SANS STRUCTURE HOSPITALIERE... I Arrondissement d'ath... I Arrondissement de Waremme... I Arrondissement de Bastogne... I Arrondissement de Virton... I Arrondissement de Philippeville... I-97 CONCLUSIONS... I-98 I-3

21 LISTE DES TABLEAUX Tableau I- 1 : Evolution démographique de la population belge... I-12 Tableau I- 2 : Variation démographique par classe d'âge... I-13 Tableau I- 3 : MDC relatifs aux classes d'âge à croissance positive... I-20 Tableau I- 4 : MDC relatifs aux classes d'âge à croissance négative... I-21 Tableau I- 5 Structure de la base de données "Durées de séjour"... I-24 Tableau I- 6 : Moyenne pondérée de la durée de séjour par APR-DRG (tableau partiel)... I-25 Tableau I- 7 : Modélisation des durées de séjour par APR-DRG (tableau partiel)... I-28 Tableau I- 8 : Scénarios relatifs au R 2 pour acceptation d'un modèle... I-29 Tableau I- 9 : Prévisions des durées de séjour par APR-DRG selon modèle de régression (Tableau partiel)... I-30 Tableau I- 10 : Prévisions des durées de séjour par APR-DRG selon Moyenne Géométrique... I-31 Tableau I- 11 : Projections en termes de séjours et de journées I-38 Tableau I- 12: Synthèse des projections- Années I-39 Tableau I- 13 : Projections : variante n 1 pour l'hospitalisation de jour... I-43 Tableau I- 14: Corrélation entre séjours en hospitalisation traditionnelle et en hospitalisation de jour... I-45 Tableau I- 15 : APR-DRG appartenant aux séjours Faux Classiques et non retenus pour élimination des séjours de courte durée... I-49 Tableau I- 16: Projections : variante n 2 pour l'hospitalisation de jour... I-50 Tableau I- 17:Probabilité du «shift» de l hospitalisation classique vers le jour pour séjours = 1,2 et 3 jours... I-51 Tableau I- 18: Projections : variante n 3 pour hospitalisation de jour... I-52 Tableau I- 19: Légende des tableaux de synthèse... I-53 Tableau I- 20: Synthèse des projections pour l'année I-54 Tableau I- 21: Synthèse des projections pour l'année I-54 Tableau I- 22: Synthèse des projections pour l'année I-55 Tableau I- 23: Synthèse générale-projection de l utilisation des lits aigus selon scenarios simules et taux d'occupation... I-56 Tableau I- 24: Synthèse générale-projection du nombre de lits par habitants selon scenarios simulés et taux d occupation... I-57 Tableau I- 25: Liste des arrondissements... I-58 Tableau I- 26: Évolution démographique par arrondissement... I-59 I-4

22 Tableau I- 27: Profils de case mix par arrondissement... I-61 Tableau I- 28: Projection de la demande de séjours par arrondissement : horizons I-65 Tableau I- 29: Comparaison des projections niveau national et par arrondissement... I-65 Tableau I- 30: Projection des journées d'hospitalisation par arrondissement... I-70 Tableau I- 31: Taux de réponse par arrondissement... I-72 Tableau I- 32: Arrondissements avec taux de réponse < 50%... I-73 Tableau I- 33: Tableau de synthèse de la production de séjours hospitaliers par arrondissement. I-76 Tableau I- 34: Répartition des arrondissements en groupes homogènes selon le taux de réponse et l accueil des non résidents... I-77 Tableau I- 35: Balance flux entrant et sortant par arrondissement... I-79 Tableau I- 36: Arrondissements "attractifs"... I-80 Tableau I- 37 : Répartition des séjours entrants par arrondissement pour Charleroi et Louvain.. I-81 Tableau I- 38 : Répartition par arrondissement des séjours sortants pour Charleroi et Louvain... I-82 Tableau I- 39: Séjours entrants en provenance d'arrondissements non limitrophes... I-83 Tableau I- 40: Arrondissements avec plus de 30% de patientèle externe venant d'arrondissements non limitrophes... I-84 Tableau I- 41: Pourcentage des flux sortants vers arrondissements non limitrophes... I-85 Tableau I- 42: Rapport par arrondissement et par MDC du flux entrant/flux sortant... I-86 Tableau I- 43: Arrondissements avec rapport flux entrant/flux sortant > à 3 pour plus de 50% des MDC... I-88 Tableau I- 44: Arrondissements avec rapport flux entrant/flux sortant > 3 pour le MDC le plus attractif... I-88 Tableau I- 45: Arrondissements avec le plus grand taux de fuite... I-90 Tableau I- 46: Arrondissements avec au moins 10 sortants pour 1 entrant pour certains MDC... I-90 Tableau I- 47: Arrondissements avec fuite portant sur quelques MDC... I-91 Tableau I- 48: Identification de pôles d'attractivité... I-92 Tableau I- 49: Destination géographique patientèle d'ath... I-93 Tableau I- 50: Destination géographique patientèle de Waremme... I-94 Tableau I- 51: Destination géographique patientèle de Bastogne... I-95 Tableau I- 52: Destination géographique patientèle de Virton... I-96 Tableau I- 53: Destination géographique patientèle de Philippeville... I-97 I-5

23 LISTE DES GRAPHIQUES Graphique I- 1: Taux de variation de la population par classe d'âge... I-14 Graphique I- 2 : Variation en unités de la population par classe d'âge... I-15 Graphique I- 3 : Case Mix National 2002 sur base du nombre de séjours... I-16 Graphique I- 4 : Case Mix National 2002 sur base du nombre de journées... I-17 Graphique I- 5 : Poids relatif des MDC dans le Case Mix National I-18 Graphique I- 6 : évolution du case mix national en fonction de l'évolution de la structure de la population... I-21 Graphique I- 7 : Variation en % du nombre de séjours par MDC, horizon I-22 Graphique I- 8 : Modèle linéaire... I-26 Graphique I- 9: Modèle logarithmique... I-26 Graphique I- 10: Modèle exponentiel... I-27 Graphique I- 11 : Modèle puissance... I-27 Graphique I- 12 :Par APR-DRG, croisement variation attendue sur la durée de séjour avec le nombre de séjours, années I-33 Graphique I- 13 : Exemples de DRG avec tendance significative: APR DRG 560 et I-34 Graphique I- 14 : Exemples de DRG sans tendance significative mais importants en nombre de séjours... I-35 Graphique I- 15: Tendance hospitalisation de jour de 1996 à I-41 Graphique I- 16: Tendance hospitalisation traditionnelle de 1996 à I-41 Graphique I- 17: APR-DRG 73- Corrélation entre séjours en traditionnel et en jour... I-46 Graphique I- 18: APR-DRG 319 Corrélation entre séjours en traditionnel et en jour... I-46 Graphique I- 19: APR-DRG 315 Corrélation entre séjours en traditionnel et en jour... I-47 Graphique I- 20: APR-DRG 320 Corrélation entre séjours en traditionnel et jour... I-47 Graphique I-21: Taux de variation de la population par arrondissement aux horizons I-60 Graphique I- 22: Demande de séjours par arrondissement: horizons I-66 Graphique I- 23:Variation en % demande de séjours: horizons I-67 Graphique I- 24: Profil variation demande de séjours par arrondissement versus national... I-67 Graphique I- 25: Demande de séjours par hab./arrondissement... I-68 Graphique I- 26: Évolution de la durée moyenne de séjour par arrondissement... I-69 Graphique I- 27: Taux de réponse des arrondissements à la demande des résidents... I-73 Graphique I- 28: Classement des arrondissements selon la production en séjours hospitaliers... I-74 Graphique I- 29: Répartition de la production de séjours entre résidents et non résidents... I-75 Graphique I- 30: Par arrondissement, % des MDC avec rapport flux entrant/flux sortant > 3... I-87 Graphique I- 31:Pourcentage des MDC avec rapport flux entrant/flux sortant inférieur à 1/3... I-89 I-6

24 ANNEXES Annexe I-1. Description des fichiers Annexe I-2. Liste des Catégories majeures de diagnostic Annexe I-3. Correspondance MDC et liste des APR-DRGs version 15 Annexe I-4. Durée de séjour par APR-DRG : moyenne pondérée sur base du niveau de sévérité Annexe I-5. Modèles et prévisions des durées de séjour par APR-DRG ( R 2 > 0,60) Annexe I-6. Modèles et prévisions des durées de séjour par APR-DRG ( R 2 < 0,60) Annexe I-7. Poids relatifs des APR-DRGs sur les classes d âge Annexe I-8. Corrélation par APR-DRG entre séjours en hospitalisation traditionnelle et en jour Annexe I-9. Définition des séjours Faux Classiques Annexe I-10. Cartographie géographique des flux entrants par arrondissement Annexe I-11. Cartographique géographique des flux sortants par arrondissement I-7

25 PROJECTION D UTILISATION DES LITS HOSPITALIERS AIGUS AU NIVEAU NATIONAL ET PAR ARRONDISSEMENT : HORIZONS INTRODUCTION Estimer le besoin futur en lits hospitaliers aigus est un véritable challenge. Le système hospitalier est en effet, un système dynamique activé par des paramètres en perpétuelle évolution : référentiel des pathologies à traiter, pratiques médicales, technologies nouvelles, comportement des acteurs etc. La mise en place d un recueil systématique d informations médicalisées grâce au RCM 1 permet aujourd hui de mieux connaître la répartition des différents séjours hospitaliers dans les 25 catégories majeures de diagnostics (MDC) 2, elles mêmes subdivisées en 358 groupes homogènes de patients (APR-DRGs) 3 Cette information nous livre une meilleure connaissance des morbidités de la population et autorise une approche objective de l activité hospitalière. Dès lors, on peut considérer qu il est raisonnable de baser les projections de l utilisation des lits hospitaliers aigus sur l analyse de l activité constatée à condition d y intégrer les tendances relatives aux variables qui sont susceptibles, dans le futur, d influencer voire de modifier le paysage de l activité hospitalière. La présente étude établit une méthodologie statistique permettant de prendre en compte les évolutions des facteurs quantifiables et mesurables à savoir : évolution démographique, variation de la durée de séjour en hospitalisation classique, développement de l hospitalisation de jour comme alternative à l hospitalisation classique. Nous sommes conscients que d autres facteurs seront déterminants dans le futur comme, par exemple, le développement de nouvelles pathologies (obésité), les progrès technologiques (télémédecine), les modes de prises en charge (hospitalisation à domicile ou de nuit), etc. Toutefois, ces facteurs ne peuvent aujourd hui être véritablement évalués et quantifiés avec précision quant à leurs incidences futures. La première partie de ce rapport est subdivisée en deux titres. 1 RCM : Résumé Clinique Minimum 2 La liste des catégories majeures de diagnostics est reprise dans l annexe 2 3 La liste des 358 APR-DRGs version 15 est reprise dans l annexe 3. I-8

26 Le premier établit, au niveau national, les projections d utilisation des lits hospitaliers aigus aux horizons sur base d un modèle intégrant quatre indicateurs - L évolution démographique par classe d âge de 5 ans - Le «Case Mix» au niveau national par classe d âge de 5 ans et par APR-DRG - Les prévisions de durée de séjour par APR-DRG - Le «shift» attendu de l hospitalisation traditionnelle vers l hospitalisation de jour, par APR-DRG. Le second titre ventile les projections nationales au niveau des 43 arrondissements administrativement identifiés en Belgique. L objectif poursuivi est triple. - Connaître, par arrondissement et pour chacune des catégories majeures de diagnostic, la distribution des demandes exprimées par les résidents avec en contre partie la production réellement assurée par l infrastructure hospitalière de l arrondissement. - Établir la cartographie géographique des flux de patients inter-arrondissements - Dégager des pôles d attractivité sur base de l identification des catégories majeures de diagnostic associées aux dits flux. I-9

27 TITRE 1. PROJECTION DE L UTILISATION DES LITS HOSPITALIERS AIGUS AU NIVEAU NATIONAL : HORIZONS CHAPITRE 1 : LES DONNEES SOURCES Nous tenons à remercier très vivement le SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour avoir mis à notre disposition les données nécessaires pour mener à bien ce travail. Nos remerciements vont tout particulièrement au Docteur Mertens I. ainsi qu à Monsieur Legrand J. 1. DONNEES MEDICO-ADMINISTRATIVES Les données sources qui ont servis de base à la présente étude sont les données médicoadministratives relatives aux enregistrements RCM 4 des années de référence 2000 et Pour rappel, l obligation d enregistrement du RCM est applicable aux hôpitaux généraux non psychiatriques selon l Arrêté Royal en vigueur. Seuls, ces hôpitaux sont visés dans ce rapport. Quatre fichiers nous ont été fournis par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : STAYHOSP, STAYXTRA, STAYINDEX, LITS. La structure de ces fichiers est reprise dans l annexe 1. Les séjours repris dans la base de données sur laquelle s appuie notre étude doivent répondre aux conditions suivantes : Avoir été admis dans un hôpital général non psychiatrique Être résidant en Belgique (belges et non belges) Appartenir à la catégorie de séjour de type «H» correspondant à l hospitalisation classique (séjour donnant lieu à un prix de journée) 5 Concrètement, cela signifie que ne sont pas repris dans la base de données les séjours psychiatriques complets (code P) et les séjours de longue durée (codes F, M et L) 4 RCM : Résumé Clinique Minimum 5 Les différents types de séjour sont P : Psychiatrique complet, H : Hospitalisation classique, F-M-L : Séjours de longue durée, C : Hospitalisation de jour chirurgicale, D : Hospitalisation de jour, U : Contact avec le service d urgence sans hospitalisation, seulement urgence ambulatoire. I-10

28 Au sein de chacun de ces fichiers, hôpitaux et patients ont été anonymisés. Nous attirons l attention du lecteur sur le fait qu une correction a du être apportée en ce qui concerne les nourrissons de moins de 29 jours. En effet, il nous a paru opportun de sortir de la base de données les bébés «sans problème» à savoir les bébés entrés et sortis avec leur maman et ceci, pour ne pas comptabiliser deux fois le séjour (celui de la mère et celui du bébé). En conséquence, ont été exclus les nourrissons <29 jours pour lesquels seul l indice de lit «M» a été enregistré et associé au séjour. En ce qui concerne les bébés < 29 jours, mais pour qui un indice autre que «M» a été enregistré, ils ont été gardés dans la base de données et nous avons retenu pour leur séjour le «staytimeall» c est à dire la durée totale associée aux dits séjours. 2. DONNEES RELATIVES AUX DUREES DE SEJOUR. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, a mis à notre disposition un historique de l évaluation des durées de séjour relatif à la période couvrant les années de 1996 à Les données ont été fournies par MDC et par APR-DRG 6 avec identification au sein de ceux-ci des durées de séjour par niveau de sévérité. 3. DONNEES RELATIVES A L HOSPITALISATION DE JOUR Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, a mis à notre disposition un historique des enregistrements des hospitalisations de jour ventilés par MDC, par APR-DRG et par niveau de sévérité et ce, pour la période couvrant les années 1996 à DONNEES DEMOGRAPHIQUES Les données relatives à la structure de la population sont extraites des statistiques fournies par l Institut National de la Statistique (INS) 7 Les traitements des données ont été réalisés à l aide des outils SAS V.8, Microsoft Excel et Access APR-DRG : All Patient Refined Diagnosis Related Groups, Version 15 dont liste reprise dans l annexe 3. 7 Institut National de statistique : CD-ROM «Perspectives de population » I-11

29 CHAPITRE 2. EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ET CASE MIX 1. ANALYSE DE L EVOLUTION DE LA POPULATION PAR CLASSE D AGE : HORIZONS On sait que la fréquence des hospitalisations pour une pathologie donnée est très fortement liée à l âge et au sexe. C est la raison pour laquelle, l analyse de l évolution de la population par classe d âge de cinq ans nous paraît essentielle, dans la mesure où le besoin en lits est directement lié au case mix de la population par classe d âge. Le tableau ci-après est établi sur base des projections de l INS 8 aux horizons et Age Année 2002 Année 2005 Année 2010 Année 2015 [00-01[ [01-05[ [05-10[ [10-15[ [15-20[ [20-25[ [25-30[ [30-35[ [35-40[ [40-45[ [45-50[ [50-55[ [55-60[ [60-65[ [65-70[ [70-75[ [75-80[ [80-85[ [85-90[ [90-95[ [95-100[ [100 --> Total Tableau I- 1 : Evolution démographique de la population belge Globalement par rapport à l année de référence 2002, le taux de croissance de la population est de 0,67% en 2005, 1,68% en 2010, 2,60% en La progression, par tranche de 5 ans, est respectivement de 1% de 2005 à 2010 et de 0,9% de Institut National de la statistique, Op Cit I-12

30 à Eindrapport: De toekomstige behoefte aan acute ziekenhuisvoorzieningen in België Le tableau ci-après, montre les taux de variation par classe d âge par rapport à l année de référence Age Année 2005 Année 2010 Année 2015 Année 2020 [00-01[ -1,56% -2,55% -1,70% -0,51% [01-05[ -1,61% -3,43% -3,44% -2,06% [05-10[ -1,66% -4,60% -6,12% -5,94% [10-15[ -2,40% -6,67% -9,40% -10,78% [15-20[ 3,74% 3,91% -0,50% -3,33% [20-25[ -2,14% 0,76% 0,99% -3,04% [25-30[ 0,93% 0,06% 2,93% 3,21% [30-35[ -5,94% -8,58% -9,21% -6,68% [35-40[ -5,74% -12,96% -15,28% -15,79% [40-45[ 1,09% -6,64% -13,59% -15,78% [45-50[ 3,96% 6,78% -1,19% -8,37% [50-55[ 2,82% 10,16% 13,30% 5,06% [55-60[ 9,84% 13,13% 21,46% 25,16% [60-65[ 3,97% 32,39% 36,89% 47,40% [65-70[ -1,14% -2,17% 25,04% 30,01% [70-75[ -2,72% -6,23% -6,26% 20,51% [75-80[ 1,68% 2,29% -0,16% 1,16% [80-85[ 17,14% 21,80% 24,36% 23,43% [85-90[ 7,11% 60,42% 71,45% 78,68% [90-95[ 4,48% 3,09% 56,08% 73,13% [95-100[ 14,72% 32,04% 41,49% 114,92% [100 --> 23,80% 58,62% 81,33% 109,17% Tableau I- 2 : Variation démographique par classe d'âge On peut vérifier que la tendance se confirme à l horizon 2020 avec, de toute évidence, un vieillissement de la population. Les projections démographiques à l horizon 2015 montrent que plus de 21% de la population belge aura plus de 65 ans ; Ce taux passe à 22,8% à l horizon C est un facteur majeur à prendre en considération dans la planification des lits aigus. Le graphique ci-après illustre les taux de variation attendus par classe d âge par rapport à l année de référence 2002 pour les horizons 2010 et I-13

31 Taux de variation de la population par classe d'âge : Année de référence ,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% [00-01[ [01-05[ [05-10[ [10-15[ [15-20[ [20-25[ [25-30[ [30-35[ [35-40[ [40-45[ [45-50[ [50-55[ [55-60[ Graphique I- 1: Taux de variation de la population par classe d'âge [60-65[ [65-70[ [70-75[ [75-80[ [80-85[ [85-90[ [90-95[ [95-100[ [100 --> En termes de variation par rapport à l année de référence 2002, l analyse par classe d âge montre une diminution significative dans les classes d âge inférieures à 15 ans et de 35 à 45 ans. A l inverse, on observe une nette augmentation dans les classes d âge allant de 50 à 70 ainsi que dans les classes supérieures à 80 ans. On notera une petite exception pour la classe [70-75] pour laquelle on note une légère diminution. Cependant, l analyse en «taux de variation» masque l importance en termes d unités et risque de conduire à des interprétations biaisées. Ainsi, on observe un taux d augmentation de l ordre de 59% pour la classe d âge > 100 ans entre 2002 et 2010 mais, en fait, l augmentation en termes d unités n est que de 697 individus pour l ensemble de la Belgique. Pour avoir une image plus représentative de l évolution démographique, nous avons établi pour 2010 et 2015, l évolution attendue de la population en nombre d individus et ce, par classe d âge et par rapport à la situation actuelle en Le graphique ci-après reprend, classé par ordre d importance, les variations de la population aux horizons 2010 et 2015 par rapport à l année I-14

32 Variation en unités et par ordre croissant de la population par classe d'âge aux horizons 2010 et 2015 par rapport à la situation actuelle en [40-45[ [35-40[ [10-15[ [45-50[ [05-10[ [15-20[ [30-35[ [70-75[ [01-05[ [75-80[ [00-01[ GE100 [95-100[ [25-30[ [80-85[ [20-25[ [90-95[ [85-90[ [55-60[ [50-55[ [65-70[ [60-65[ var Var Graphique I- 2 : Variation en unités de la population par classe d'âge Au vu de ce graphique, on est conduit à identifier deux zones. A gauche, les classes d âge pour lesquelles on doit s attendre à une réduction importante de la population ; à droite, celles où, au contraire, on doit s attendre à une augmentation significative. Il nous paraît intéressant, dans la suite, de porter notre attention sur ces deux zones extrêmes afin de déterminer dans quelle mesure les variations attendues dans la structure d âge de la population vont inférer sur le profil du case mix au niveau national. 2. STRUCTURE DU CASE MIX NATIONAL EN FONCTION DE LA STRUCTURE D AGE DE LA POPULATION 2.1 Case mix national : année de référence 2002 Dans un premier temps, nous avons établi la structure du case mix national par rapport à l année de référence Le case mix est défini sur base des MDC 9. 9 MDC : Catégories Majeures de Diagnostics, liste reprise dans l annexe 2. I-15

33 Case Mix National sur base du nombre de séjours par MDC Année de référence ,00% 12,00% 14,0% 12,4% 11,1% 10,00% 8,00% 8,0% 7,9% 7,7% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 4,4% 4,1% 3,6% 3,6% 3,1% 2,8% 2,6% 2,4% 2,3% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,2% 0,9% 0,8% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% Graphique I- 3 : Case Mix National 2002 sur base du nombre de séjours On note que six MDC représentent 61,25% du total des séjours. Ce sont MDC 08 Système musculaire et tissu conjonctif 14,0% MDC 05 Système circulatoire 12,3% MDC 06 Système digestif 11,1% MDC 04 Système respiratoire 8,0% MDC 14 Grossesse et accouchement 7,9% MDC 01 Système nerveux 7,6% En termes de journées d hospitalisation le classement est quelque peu différent bien que l on retrouve en tête du classement les MDC 08 et 05 dans les deux cas de figure. I-16

34 Case Mix National sur base du nombre de journées par MDC Année de référence ,0% 16,0% 15,2% 14,0% 12,0% 10,0% 11,4% 10,5% 10,1% 8,9% 8,0% 7,7% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 5,0% 4,4% 3,3% 3,0% 2,9% 2,4% 2,1% 1,9% 1,7% 1,6% 1,3% 1,3% 1,3% 1,1% 0,9% 0,8% 0,5% 0,4% 0,1% 0,1% Graphique I- 4 : Case Mix National 2002 sur base du nombre de journées Les MDC qui représentent 63,86 % des journées d hospitalisation sont les suivants : MDC 08 Système musculaire et tissu conjonctif 15,2% MDC 05 Système circulatoire 11,4% MDC 04 Système respiratoire 10,5% MDC 01 Système nerveux 10,1% MDC 06 Système digestif 8,9% MDC 23 Facteurs influençant l état de santé 7,7% La ventilation du case mix national par classe d âge est décrite dans le graphique ci-après. On peut y voir le poids relatif des MDC par classe d âge selon la variable «nombre de séjours». I-17

35 Poids relatifs des MDC par classe d'âge au niveau national en % 90% Autres 80% 07 70% % Poids (%) 50% % 06 30% 05 20% 10% 08 0% [00-01[ [01-05[ [05-10[ [10-15[ [15-20[ [20-25[ [25-30[ [30-35[ [35-40[ [40-45[ [45-50[ [50-55[ [55-60[ [60-65[ [65-70[ [70-75[ [75-80[ [80-85[ [85-90[ [90-95[ [95-100[ Classes d'âge GE100 Graphique I- 5 : Poids relatif des MDC dans le Case Mix National 2002 On peut commenter ce graphique comme suit : La part des MDC 04 (Système respiratoire) et 05 (Système circulatoire) croît de manière significative avec l âge. La part du MDC 14 (Grossesse et accouchement) est, de toute évidence, prépondérante dans les classes d âge [15-40] Les MDC 06 (Système digestif) et 03 (Nez, gorge, oreilles) sont quant à eux, non négligeables, dans les classes d âge < 20 ans. Il n est pas inutile de rappeler qu ont été exclus les nourrissons <29 jours pour lesquels seul l indice de lit «M» a été enregistré et associé au séjour. 2.2 Variation du case mix national en fonction de l évolution de la structure d âge de la population Compte tenu de l évolution attendue dans la structure de la population, nous allons tenter d établir les implications sur le case mix national. Nous référant au graphique I-2. illustrant la variation en unités de la population par classe d âge, nous allons, à présent, nous intéresser aux deux zones extrêmes du graphique à savoir les classes d âge pour lesquelles on doit s attendre à l avenir à l accroissement le plus important de population I-18

36 et celles pour lesquelles, à l inverse, on doit s attendre à la plus grande diminution. a) Classes d âge pour lesquelles on doit s attendre au plus grand accroissement Les populations pour lesquelles ont doit s attendre, aux horizons , au plus grand accroissement sont, par ordre d importance, relatives aux classes d âge suivantes : [60-65 ; ; ; ; ; ; 80-85] Soit, en les regroupant, les classes allant de 50 à 70 ans et celles allant de 80 à 95 ans. Par rapport à la situation en 2002, l accroissement attendu pour l ensemble de ces classes d âge à l horizon 2015 est de personnes. Dans la suite, nous les appellerons les classes d âge «à croissance positive» Cela étant établi, il nous a paru intéressant d identifier quelles étaient les pathologies principales concernées par ces classes d âge afin de mesurer l impact probable sur la structure du case mix national. Pour ce faire, nous avons, pour chacune des classes d âge «à croissance positive», établi la distribution des MDC par rapport à la variable «nombre de séjours». Nous avons alors procédé à un rangement sur base de l importance relative des MDC et une analyse de Pareto nous a permis d identifier les MDC qui représentaient les 80% des pathologies à traiter au sein de chacune des classes d âge «à croissance positive». Ainsi, il ressort très clairement que c est le MDC 05 qui correspond à la pathologie la plus fréquemment rencontrée dans ces classes d âge. Vient ensuite le MDC 08, suivi du MDC 06 puis on trouve les MDC 04, 01, 11, 17, 07 etc. Selon l ordre d importance, nous avons attribué un rang aux différents MDC et établi le poids des classes d âge «à croissance positive» par rapport à l ensemble de la population pour les MDC concernés. A titre d exemple, le MDC 05 est le plus important pour les classes d âge «à croissance positive» et ces classes d âge représentent 55% du total des séjours associés au MDC 05. Pour mesurer l importance en termes de journées d hospitalisation résultant de l accroissement de population, nous avons également mis en regard la prévision des durées de séjour pour ces MDC à l horizon 2010 et I-19

37 MDC concernés Libellé du MDC Rang Poids relatif du DS prévisionnelle DS prévisionnelle par les classes MDC pour ces d âge classes d âge à croissance positive 05 Système circulatoire 1 55% Système musculaire 2 42% Système digestif 3 36% Système respiratoire 4 42% Système nerveux 5 41% Reins- voies urinaires Myélo. & néoplasmes Système hépato biliaire % 56% 48% Tableau I- 3 : MDC relatifs aux classes d'âge à croissance positive Comme on peut le constater, on doit s attendre, dans le futur, à une modification dans la structure du case mix national suite à l accroissement de population dans les classes d âge [50-70] et [80-95]. De plus, l impact sur les journées d hospitalisation sera non négligeable vu que, pour les MDC concernés, les durées de séjour prévisionnelles aux horizons 2010 et 2015 sont non négligeables. b) Classes d âge pour lesquelles on doit s attendre à la plus grande diminution Les classes d âge pour lesquelles ont doit s attendre à la plus grande diminution de population dans le futur sont dans l ordre : [40-45 ; ; ; ; ; ; 30-35] Soit en les regroupant les classes d âge [5-20] et [30-50]. Nous les appellerons les classes d âge à «croissance négative» Pour ces deux groupes, nous avons à nouveau identifié les MDC qui représentaient les 80% des pathologies traitées dans ces classes d âge et nous avons adopté la même méthodologie pour mesurer l impact sur le case mix national. I-20

38 MDC concernés par Libellé du MDC Rang Poids relatif du Duré Séjour Durée Séjour les classes d âge MDC pour ces prévisionnelle prévisionnelle à croissance négative classes d âge Classe [5-20] 06 Système digestif 1 10% Nez-Gorge-Oreille Système nerveux Système musculaire % 9% 6% 3,50 10, ,38 9, Classe [20-40] 14 Grossesses et Acc. 1 95% 5,41 5,05 08 Système musculaire 2 18% ,10 06 Système digestif 3 15% ,50 03 Nez-Gorge-Oreille 4 28% 3,50 3,38 Tableau I- 4 : MDC relatifs aux classes d'âge à croissance négative Ainsi, nous avons pu établir une image prospective du case mix au niveau national liée à l évolution de la structure démographique du pays ; elle est reprise dans le graphique ci-dessous. Evolution du Case Mix National : Années % 14% Part relative des MDC 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Groupe résiduel Système nerveux Affecions des yeux Nez, gorge, oreilles Système respiratoire Système circulatoire Système digestif Foie, bile et pancréas Système musculaire et tissu conjonctif Peau, tissu souscutané, sein Maladies endocriniennes, nutritives et du Reins et voies urinaires Organes génitaux masculins Organes génitaux féminins Grossesse et accouchement Nouveau-nés - Affections d'origine périnatale Sang et organes hematopoïétiques Maladies myéloprolifératives, néoplasmes peu Maladies infectieuses et parasitaire Troubles mentaux Alcoolisme et usage de drogue Traumatismes, empoisonnements Brûlures Facteurs influençant la santé Infections HIV Traumatismes multiples Graphique I- 6 : évolution du case mix national en fonction de l'évolution de la structure de la population I-21

39 Le graphique ci-après montre, par MDC, la variation sur la variable «nombre de séjours» à l horizon 2015 par rapport à l année de référence 2002 Variation en % du nombre de séjours à l'horizon 2015 Année de référence % 6,1% 5,1% 4,8% 4% 2% 3,5% 3,5% 3,5% 2,9% 2,2% 2,0% 1,9% 1,5% 1,3% 0,7% 0% -2% -4% Système circulatoire Affecions des yeux Sang et organes hematopoïétiques Système respiratoire Groupe résiduel Maladies myéloprolifératives, Organes génitaux masculins Foie, bile et pancréas Troubles mentaux Système nerveux Facteurs influençant la santé Reins et voies urinaires Système musculaire et tissu Peau, tissu souscutané, sein Système digestif Maladies endocriniennes, Maladies infectieuses et Traumatismes multiples Organes génitaux féminins Alcoolisme et usage de drogue Traumatismes, empoisonnements, Brûlures Nez, gorge, oreilles Nouveau-nés - Affections d'origine Infections HIV Grossesse et accouchement -6% -8% ,2% -0,4%-1,1% -2,2% -3,1% -4,7% -4,8% -5,0% -6,6% -6,7% -10% -9,4% -12% -11,4% -11,6% Graphique I- 7 : Variation en % du nombre de séjours par MDC, horizon 2015 Les pathologies qui sont concernées par l augmentation de la population à croissance positive sont principalement les affections de l appareil circulatoire, des yeux, du système respiratoire ainsi que les affections myéloprolifératives, celles du sang et organes hématopoïétiques ; viennent ensuite les affections liées aux organes génitaux masculins, au système hépatobiliaire et du pancréas, les troubles mentaux et les affections du système nerveux. A l inverse, par rapport à la population à croissance négative, on doit s attendre à une diminution des grossesses et accouchements, des affections concernant les nouveau-nés, les affections nezgorge oreille de même que les traumatismes, allergies et effets toxiques et les brûlures. On se souviendra que les MDC 08 (Système musculaire et tissu conjonctif) et 06 (Système digestif) interviennent aussi bien pour les classes d âge à croissance positive que négative. Il s ensuit que, globalement, on observe une compensation au niveau du case mix national. La part relative du MDC 08 se stabilise à 14% et celle du MDC 06 à 11%. I-22

40 Par contre, on enregistre une augmentation de 1% pour le MDC 05 (système circulatoire) qui passe de 12 à 13% et une diminution de 1% pour le MDC 14 (grossesse et accouchement) qui passe de 8% à 7%, résultats liés respectivement aux croissances positive et négative des classes d âge. I-23

41 CHAPITRE 3. EVOLUTION DES DUREES DE SEJOUR 1. LA BASE DE DONNEES DE REFERENCE Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, a mis à notre disposition un historique de l évaluation des durées de séjour relatif à la période couvrant les années de 1996 à Les données ont été fournies par MDC et par APR-DRG 10 avec identification au sein de ceux-ci des durées de séjour par niveau de sévérité. Le tableau ci-après reprend la structure de la base de données. rmdc_code rdrg_code ref_sub_pat_ill_code sum96 n96 mean96 sum97 n97 mean97 sum98 n98 mean98 sum99 n99 mean99 sum00 n00 mean00 sum01 n01 mean01 sum02 n02 mean , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 Etc. Tableau I- 5 Structure de la base de données "Durées de séjour" Pour intégrer dans notre analyse l information relative aux niveaux de sévérité nous avons calculé une moyenne pondérée des durées de séjour par APR-DRG ; Ce faisant, nous avons tenu compte de la part relative du nombre de séjours associés à chacun des niveaux de sévérité au sein de chaque APR-DRG. Dans un premier temps, nous avons identifié par APR-DRG, la tendance à la hausse ou à la baisse observée entre 1996 et Les résultats de cette première investigation sont reportés dans le tableau ci-après. 10 APR-DRG : All Patient Refined Diagnosis Related Groups, Version 15, liste reprise dans l annexe 3. I-24

42 MDC APRDRG (Txt) MP96 MP97 MP98 MP99 MP00 MP01 MP02 Tendance ,92 17,40 17,74 22,57 22,64 22,76 23,57 Hausse ,85 19,30 15,62 26,16 27,20 26,71 27,66 Hausse ,14 15,25 14,60 16,21 16,30 16,40 17,71 Hausse ,35 8,78 9,44 8,21 9,65 9,00 9,81 Hausse ,71 6,43 5,78 11,22 10,13 9,98 8,84 Hausse ,89 19,14 22,37 21,23 20,25 20,99 21,54 Hausse ,99 21,36 20,67 21,05 20,35 20,36 19,82 Baisse ,11 18,03 18,38 18,53 17,51 16,57 17,66 Baisse ,77 15,47 13,84 14,46 14,93 13,58 13,94 Baisse ,56 12,19 10,99 10,86 10,31 10,40 9,96 Baisse ,63 3,66 3,68 3,28 3,17 3,08 3,05 Baisse ,84 14,31 14,95 15,33 15,40 15,38 16,40 Baisse ,06 12,98 13,51 12,59 14,02 14,27 13,62 Baisse ,65 16,09 15,60 15,86 15,78 16,16 15,04 Baisse ,23 18,58 17,47 19,05 18,64 18,80 18,55 Baisse ,19 9,49 8,70 7,86 7,99 8,00 7,25 Baisse ,09 16,60 15,96 18,06 16,84 17,22 17,16 Baisse ,38 22,05 21,08 22,33 21,73 22,33 21,96 Baisse ,41 18,66 16,98 18,45 17,74 17,41 17,36 Baisse ,40 11,31 11,46 11,49 11,09 10,90 10,75 Baisse ,32 9,99 9,42 9,16 8,93 9,19 8,78 Baisse ,76 16,15 13,59 13,95 12,79 13,45 14,71 Baisse ,13 12,57 11,12 12,02 9,12 9,62 11,42 Hausse ,58 5,69 5,98 5,14 4,25 4,74 4,60 Baisse ,57 11,45 11,97 11,36 11,10 10,87 9,54 Baisse ,52 6,32 6,09 6,24 6,45 6,45 6,41 Baisse ,07 4,79 4,59 4,33 4,28 4,27 4,03 Baisse ,31 10,14 10,29 10,91 10,97 11,24 11,52 Hausse ,62 6,45 5,72 5,88 6,18 6,46 6,77 Hausse ,47 2,30 2,25 2,33 2,37 2,27 2,17 Baisse ,69 9,64 9,30 7,43 6,41 6,08 5,20 Baisse Tableau I- 6 : Moyenne pondérée de la durée de séjour par APR-DRG (tableau partiel) Le tableau complet des moyennes pondérées par APR-DRG est repris dans l annexe 4 I-25

43 2. MODELISATION DES DUREES DE SEJOUR PAR APR-DRG Dans un second temps, nous avons tenté de modéliser la tendance pour chacun des 358 APR-DRGs. Quatre types de modèles ont été testés pour chaque APR-DRG Linéaire y = a * x + b a : pente de la droite b : ordonnée à l origine APRDRG : 313 y = -0,0962x + 6,0206 R 2 = 0, ,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 6,07 5,78 5,68 5,53 5,48 5,50 5,42 MP96 MP97 MP98 MP99 MP00 MP01 MP Linéaire (313) Graphique I- 8 : Modèle linéaire Logarithmique y = c* ln( x) + b c et b sont des constantes ln, fonction du logarithme népérien 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 5,04 4,69 APRDRG : 226 4,54 4,28 y = -0,619Ln(x) + 5,1041 R 2 = 0,9745 4,09 4,01 MP96 MP97 MP98 MP99 MP00 MP01 MP02 3, Logarithmique (226) Graphique I- 9: Modèle logarithmique I-26

44 Exponentiel y = c * e * exp( b * x) c et b sont des constantes e, est la base du logarithme népérien 12 APRDRG : 514 y = 11,564e -0,1133x R 2 = 0, ,30 9,27 8,99 8 7, ,72 5,82 4, MP96 MP97 MP98 MP99 MP00 MP01 MP Exponentiel (514) Graphique I- 10: Modèle exponentiel Puissance y = c * x*exp( b) c et b sont des constantes 7 6 APRDRG : 565 y = 3,7564x -0,2455 R 2 = 0, , ,73 2,87 2,66 2,76 2,54 2, MP96 MP97 MP98 MP99 MP00 MP01 MP Puissance (565) Graphique I- 11 : Modèle puissance Pour chacun de ces modèles nous avons mesuré la qualité de l ajustement par le coefficient de détermination R 2. La valeur du R 2 est comprise entre 0 et 1. Elle exprime le pourcentage de la variation totale expliquée par le modèle ajusté. Par APR-DRG, nous avons retenu le modèle I-27

45 donnant le meilleur R 2. C est ce modèle qui a servi de modèle de prévision des durées de séjour pour les années 2005, 2010 et Les résultats partiels sont repris dans le tableau ci dessous. APR-DRG Modèle R y = -2,5782 Ln (x) + 36,673 27,32% 36,67 30,74 29,69 28,95 2 y = -1,2686 * Ln (x) + 37,053 12,42% 37,05 34,13 33,62 33,25 3 y = -1,9623 * Ln(x) + 30,699 32,55% 30,70 30,70 25,38 25,67 4 y = 1,2728x + 53,469 90,30% 54,74 54,74 72,56 78,93 5 y = 0,1067Ln*(x) + 31,058 2,07% 31,06 31,30 31,35 31,38 20 y = 19,76x0, ,29% 19,76 21,67 22,03 22,28 21 y = -0,2086x + 21,493 74,19% 21,28 19,41 18,36 17,32 22 y = -0,1839x + 18,561 35,94% 18,38 16,72 15,80 14,88 23 y = 15,171e-0,0128x 34,81% 14,98 13,35 12,52 11,74 24 y = -1,3909Ln(x) + 12,734 94,41% 12,73 9,53 8,97 8,57 25 y = 3,8751e-0,0362x 86,93% 3,74 2,70 2,25 1,88 26 y = -0,1503Ln(x) + 15,699 1,44% 15,70 15,35 15,29 15,25 40 y = -0,8078Ln(x) + 14,849 24,18% 14,85 12,99 12,66 12,43 41 y = 15,958e-0,0035x 10,31% 15,90 15,41 15,14 14,88 42 y = -0,1591Ln(x) + 18,809 3,73% 18,81 18,44 18,38 18,33 43 y = -1,457Ln(x) + 10,271 94,16% 10,27 6,92 6,33 5,91 44 y = -0,2281Ln(x) + 17,41 4,16% 17,41 16,88 16,79 16,73 45 y = -0,5297Ln(x) + 22,768 26,71% 22,77 21,55 21,33 21,18 46 y = -0,9852Ln(x) + 19,203 60,81% 19,20 16,93 16,54 16,25 47 y = -0,7268Ln(x) + 12,227 84,18% 12,23 10,55 10,26 10,05 48 y = 9,7908e-0,0142x 54,44% 9,65 8,49 7,91 7,37 49 y = -1,2443Ln(x) + 15,857 46,66% 15,86 12,99 12,49 12,13 50 y = 12,016e-0,0235x 19,18% 11,74 9,50 8,45 7,51 51 y = 6,1376e-0,046x 62,41% 5,86 3,87 3,08 2,45 52 y = 12,367e-0,027x 63,27% 12,04 9,44 8,25 7,21 53 y = 0,0097x + 6,3156 1,99% 6,33 6,41 6,46 6,51 54 y = -0,5161Ln(x) + 5,109 97,19% 5,11 3,92 3,71 3,56 55 y = 10,407e0,0116x 26,90% 10,53 11,69 12,38 13,12 56 y = -0,098Ln(x) + 2, ,76% 2,43 2,20 2,16 2,13 57 y = -0,098Ln(x) + 2, ,76% 2,43 2,20 2,16 2,13 58 y = 12,429e-0,1235x 97,62% 10,99 3,61 1,95 1,05 70 y = 5,8541e-0,0358x 86,60% 5,65 4,09 3,42 2,86 71 y = -0,7583Ln(x) + 5, ,91% 5,06 3,31 3,00 2,79 72 y = -0,2885Ln(x) + 2, ,68% 2,91 2,24 2,13 2,04 73 y = -0,4024Ln(x) + 2, ,28% 2,92 1,99 1,83 1,72 80 y = -0,92Ln(x) + 8, ,99% 8,20 6,08 5,70 5,44 Tableau I- 7 : Modélisation des durées de séjour par APR-DRG (tableau partiel) I-28

46 Toutefois, pour admettre que le modèle ajusté est significatif et s adapte bien aux données, il convient de fixer la frontière à partir de laquelle on retient ou l on refuse le modèle. Nous avons envisagé différents scénarios par rapport à la valeur à retenir pour le R 2 marquant la frontière entre la zone d acceptation et la zone de rejet du modèle ajusté. Pour chacun des scénarios, nous avons déterminé l impact en termes de Nombre d APR-DRGs couverts Nombre de séjours couverts Nombre de journées couvertes. Critère Valeur frontière du R 2 Nbre DRGs % DRGs couverts Nbre de séjours base 2002 % séjours couverts Nbre journées base 2002 % journées couvertes > 90% 83 23,18% ,19% ,95% >80% ,03% ,35% ,07% >75% ,78% ,16% ,68% >70% ,93% ,53% ,28% >60% ,31% ,70% ,39% Tableau I- 8 : Scénarios relatifs au R 2 pour acceptation d'un modèle Ainsi, si l on fixe la valeur frontière du R 2 à 75% pour admettre la validité d un modèle, on vérifie d après ce tableau que l on couvre 41% des APR-DRGs, 63% des séjours et 55% des journées d hospitalisation. Si on relâche le critère en admettant la validité du modèle à partir d un R 2 égal à 60%, on couvre 55% des APR-DRGs, 79% des séjours et 75% des journées d hospitalisation. Nous avons opté pour le seuil de 60% qui correspond, dans ce cas de figure, à un comportement plutôt optimiste en ce qui concerne la réduction de la durée de séjour puisque les modèles ont le plus souvent, tendance à marquer une réduction de la durée de séjour. Le tableau ci-après illustre les résultats obtenus pour quelques APR-DRGs classés selon la valeur du R 2. On trouvera dans l annexe 5 la totalité des résultats. I-29

47 Nbre de Nbre PREVISIONS DES DUREES DE SEJOUR PAR APPLICATION D'UN MODELE DE REGRESSION (R2 60%) séjours- journées- MODELES DE REGRESSION HISTORIQUE PREVISIONS APRDRG Modèle ajusté R2 MP96 MP97 MP98 MP99 MP00 MP01 MP02 Modèle y = -0,336Ln(x) + 5,0616 0,995 5,077 4,817 4,689 4,571 4,526 4,457 4,429 5,062 4,288 4,152 4, y = 6,0474e-0,0149x 0,994 5,964 5,842 5,797 5,708 5,619 5,523 5,441 5,958 5,210 4,836 4, y = -0,419Ln(x) + 3,7289 0,994 3,737 3,428 3,249 3,144 3,097 2,985 2,890 3,729 2,764 2,594 2, y = 3,8263e-0,047x 0,993 3,667 3,454 3,354 3,141 3,015 2,921 2,740 3,651 2,391 1,891 1, y = 3,3507e-0,044x 0,993 3,223 3,086 2,895 2,788 2,711 2,584 2,459 3,206 2,158 1,732 1, y = 8,1604e-0,0461x 0,992 7,813 7,465 7,084 6,738 6,533 6,093 5,975 7,793 5,146 4,087 3, y = 22,045e-0,047x 0,991 20,752 20,166 19,225 18,375 17,618 16,637 15,663 21,033 13,778 10,893 8, y = 9,7525e-0,0217x 0,991 9,567 9,262 9,198 8,938 8,756 8,537 8,382 9,543 7,850 7,043 6, y = 6,9597e-0,0365x 0,990 6,693 6,461 6,324 5,963 5,753 5,626 5,387 6,710 4,831 4,025 3, y = 5,981e-0,0382x 0,990 5,725 5,529 5,345 5,212 4,904 4,787 4,543 5,757 4,082 3,372 2, y = 16,363e-0,0601x 0,989 15,447 14,459 13,786 12,970 11,818 11,336 10,917 15,409 8,971 6,643 4, y = 10,919e-0,0447x 0,989 10,325 10,146 9,580 9,143 8,598 8,362 8,021 10,442 6,983 5,585 4, y = 6,0342e-0,0425x 0,987 5,768 5,632 5,279 5,014 4,868 4,734 4,476 5,783 3,945 3,190 2, y = -0,8109Ln(x) + 6,9852 0,986 6,932 6,438 6,150 5,882 5,758 5,536 5,289 6,985 5,118 4,789 4, y = -0,6392Ln(x) + 10,722 0,985 10,688 10,300 10,068 9,863 9,626 9,645 9,419 10,722 9,250 8,991 8, y = -1,1093Ln(x) + 6,9494 0,985 6,952 6,067 5,824 5,450 5,297 4,902 4,695 6,949 4,395 3,945 3, y = 10,677e-0,0377x 0,984 10,268 9,893 9,668 9,030 8,828 8,623 8,160 10,282 7,324 6,065 5, y = -0,6369Ln(x) + 9,5986 0,983 9,570 9,174 8,910 8,711 8,625 8,518 8,251 9,599 8,132 7,874 7, y = 4,8834e-0,0447x 0,981 4,576 4,529 4,348 4,086 3,876 3,702 3,583 4,670 3,123 2,498 1, y = 6,1915e-0,0373x 0,981 6,044 5,705 5,485 5,283 5,148 5,038 4,736 5,965 4,264 3,538 2, y = -0,2646Ln(x) + 6,2381 0,980 6,241 6,054 5,913 5,887 5,854 5,765 5,695 6,238 5,629 5,522 5, y = -1,618Ln(x) + 13,384 0,980 13,410 12,393 11,456 10,920 10,775 10,729 10,209 13,384 9,658 9,002 8, y = -0,7583Ln(x) + 5,0578 0,979 5,032 4,479 4,351 4,078 3,746 3,708 3,546 5,058 3,312 3,004 2, y = 12,429e-0,1235x 0,976 10,693 9,638 9,304 7,430 6,410 6,075 5,200 10,985 3,615 1,949 1, y = 15,715e-0,0516x 0,976 14,650 14,159 13,955 12,697 12,073 11,597 10,855 14,925 9,380 7,247 5, y = 10,933x-0,0959 0,976 10,982 10,231 9,857 9,416 9,361 9,147 9,231 10,933 8,767 8,432 8, y = -1,0437Ln(x) + 15,324 0,976 15,227 14,819 14,081 13,827 13,720 13,445 13,249 15,324 12,921 12,498 12, y = -1,5671Ln(x) + 12,077 0,976 12,092 11,054 10,055 10,114 9,581 9,390 8,891 12,077 8,469 7,833 7, y = -1,3547Ln(x) + 22,438 0,975 22,303 21,517 21,204 20,619 20,322 19,815 19,737 22,438 19,319 18,769 18, y = 3,7304e-0,0288x 0,975 3,659 3,473 3,416 3,362 3,195 3,164 3,044 3,624 2,797 2,422 2, y = -0,619Ln(x) + 5,1041 0,975 5,039 4,686 4,541 4,276 4,093 4,012 3,806 5,104 3,679 3,428 3, y = 6,0369x-0,057 0,973 6,068 5,777 5,678 5,525 5,483 5,500 5,420 6,037 5,294 5,173 5, y = 18,67e-0,0298x 0,973 18,208 17,642 17,176 16,184 16,063 15,718 15,228 18,122 13,859 11,940 10, y = -0,6181Ln(x) + 4,8754 0,973 4,790 4,538 4,287 3,967 3,886 3,778 3,612 4,875 3,452 3,202 3, y = -0,5161Ln(x) + 5,109 0,972 5,074 4,792 4,592 4,327 4,279 4,267 4,033 5,109 3,921 3,711 3, y = 25,428e-0,0336x 0,972 24,317 24,172 23,169 21,968 21,529 20,503 20,326 24,588 18,171 15,361 12, y = 10,587e-0,0569x 0,968 9,928 9,836 8,740 8,230 7,989 7,486 7,216 10,001 5,993 4,509 3, y = -0,7172Ln(x) + 5,0319 0,968 4,917 4,634 4,329 4,090 3,867 3,755 3,516 5,032 3,380 3,090 2, y = -0,7598Ln(x) + 5,4427 0,968 5,524 4,799 4,640 4,311 4,166 4,234 3,948 5,443 3,693 3,385 3, y = -2,0115Ln(x) + 29,655 0,967 29,580 28,523 27,245 26,673 26,536 26,423 25,459 29,655 25,023 24,208 23, y = -0,7992Ln(x) + 6,9038 0,967 6,784 6,420 6,129 5,895 5,654 5,409 5,222 6,904 5,064 4,740 4, y = 4,7202e-0,0479x 0,967 4,451 4,371 4,011 3,942 3,790 3,443 3,400 4,499 2,924 2,301 1, y = -0,8811Ln(x) + 9,6656 0,966 9,595 9,126 8,651 8,544 8,296 8,189 7,746 9,666 7,637 7,280 7, y = 24,206e-0,0459x 0,964 23,477 21,343 21,642 20,093 19,177 18,227 17,696 23,120 15,296 12,159 9, y = -4,2758Ln(x) + 32,262 0,962 32,318 29,402 28,102 25,136 25,291 24,648 24,487 32,262 22,417 20,683 19, y = 3,4146e-0,0294x 0,961 3,273 3,273 3,154 2,990 2,974 2,831 2,795 3,316 2,545 2,197 1, y = 3,7964e-0,0489x 0,960 3,672 3,440 3,313 2,990 2,945 2,887 2,720 3,615 2,328 1,823 1,428 Tableau I- 9 : Prévisions des durées de séjour par APR-DRG selon modèle de régression (Tableau partiel) I-30

48 En ce qui concerne les APR-DRGs pour lesquels aucune tendance significative n a pu être mise en évidence (R 2 < 60%), nous avons établi la prévision sur base de la moyenne géométrique des durées de séjour calculée sur les 3 dernières années disponibles dans la base de données à savoir : La moyenne géométrique est justifiée dans la mesure où elle est particulièrement bien adaptée aux problèmes de taux de variation et de rapports entre mesures prises à des périodes de temps. Le tableau ci-après montre les résultats obtenus pour quelques APR-DRGs. Les résultats complets sont repris dans l annexe 6. PREVISIONS Nbre DES de DUREES Nbre DE SEJOUR PAR APPLICATION DE LA MOYENNE GEOMETRIQUE SUR (R2 < 60%) séjours- journées- HISTORIQUE APRDRG MP96 MP97 MP98 MP99 MP00 MP01 MP02 Prévision ,88 10,16 10,57 11,94 11,62 11,76 11,84 11, ,69 13,45 13,44 12,99 12,41 12,04 11,95 12, ,98 6,78 6,19 6,76 6,06 5,92 6,34 6, ,80 11,49 11,26 11,39 11,54 11,37 11,26 11, ,73 5,24 4,72 4,76 4,87 5,17 4,79 4, ,70 2,26 2,60 2,06 2,10 2,19 2,17 2, ,69 27,20 25,80 34,16 40,56 32,32 33,92 35, ,85 6,68 6,64 6,87 6,68 7,31 7,68 7, ,71 8,96 8,51 8,36 8,39 8,63 7,66 8, ,26 17,58 19,08 22,18 22,43 25,66 18,73 22, ,32 9,99 9,42 9,16 8,93 9,19 8,78 8, ,52 2,48 2,53 2,43 2,61 2,60 2,69 2, ,14 9,69 9,46 9,73 8,34 8,79 9,34 8, ,15 7,53 6,99 7,96 6,82 6,84 7,10 6, ,62 6,45 5,72 5,88 6,18 6,46 6,77 6, ,47 2,30 2,25 2,33 2,37 2,27 2,17 2, ,30 7,97 7,43 7,98 7,85 7,66 7,50 7, ,50 7,39 7,33 7,82 7,61 7,91 7,74 7, ,88 17,05 16,04 16,48 16,57 16,90 17,04 16, ,51 2,87 2,67 2,79 3,08 2,46 2,79 2, ,65 10,14 10,25 10,71 10,89 10,98 10,88 10, ,05 17,62 16,95 18,33 17,04 16,02 16,62 16, ,35 33,98 39,31 46,87 34,04 37,88 36,00 35, ,48 14,50 14,02 13,52 14,14 14,49 14,07 14, ,72 22,84 24,58 22,80 24,69 24,07 24,54 24, ,76 16,15 13,59 13,95 12,79 13,45 14,71 13, ,75 20,82 25,45 20,32 19,80 18,68 19,49 19, ,58 10,37 9,40 10,67 9,44 9,69 9,25 9, ,30 5,77 5,72 6,02 5,79 5,91 5,57 5, ,14 8,57 8,61 8,53 8,64 8,73 8,57 8, ,41 3,40 3,45 3,46 3,40 3,53 3,47 3, ,32 27,32 24,54 24,44 24,82 26,10 26,73 25, ,37 17,51 16,46 17,46 17,78 19,47 20,31 19, ,51 4,09 3,97 4,44 4,44 3,90 3,42 3, ,11 9,45 9,11 9,64 9,60 9,29 9,34 9, ,81 13,43 13,09 13,18 13,81 13,34 13,35 13, ,31 4,15 3,93 4,32 4,18 3,99 3,83 3, ,36 11,17 10,91 12,14 11,53 10,39 9,37 10, ,47 6,64 6,56 5,45 5,82 5,22 5,02 5, ,97 26,29 30,56 34,87 28,18 30,33 26,54 28, ,27 49,93 49,28 49,02 49,38 50,20 47,91 49, ,74 7,88 7,83 8,47 7,88 7,92 7,92 7, ,11 18,03 18,38 18,53 17,51 16,57 17,66 17, ,76 6,76 6,75 9,13 6,99 7,88 8,22 7, ,90 8,03 8,08 8,49 8,01 8,16 8,21 8, ,53 6,18 5,38 6,12 6,81 5,28 6,08 6, ,54 3,46 3,30 3,54 3,57 3,16 3,23 3,32 Tableau I- 10 : Prévisions des durées de séjour par APR-DRG selon Moyenne Géométrique 11 En ce qui concerne les APR-DRGs pour lesquels la modélisation ne donnait pas de résultat statistiquement satisfaisant, la tendance pouvait être estimée soit par la moyenne simple des durées de séjour de 96 à 2002, soit par la moyenne géométrique de 96 à 2002, soit encore par la moyenne géométrique calculée sur les 3 dernières années de l historique. Il est très vite apparu qu il n y avait pas vraiment de différence significative entre ces 3 approches. Nous avons donc opté pour une moyenne géométrique calculée sur les 3 dernières périodes de l historique. I-31

49 En conclusion, les prévisions de durée de séjour par APR-DRG pour les horizons 2005, 2010 et 2015 ont été établies comme suit : Si le R 2 est supérieur ou égal à 60%, le modèle établi par la régression a été exploité pour les prévisions. On y dénombre 200 APR-DRGs soit 56% Si le R 2 est inférieur à 60%, la prévision a été établie sur base de la moyenne géométrique calculée sur les 3 années On y dénombre 158 APR-DRGs soit 44% 3. IMPACT DE L EVOLUTION DES DUREES DE SEJOUR SUR L ESTIMATION DES JOURNEES D HOSPITALISATION. A ce stade de l analyse, il convient de vérifier si les tendances identifiées par la modélisation des durées de séjour sont susceptibles d avoir un impact important sur l estimation prévisionnelle des journées prévisionnelles d hospitalisation et par voie de conséquence sur l utilisation des lits hospitaliers aigus. Pour ce faire, nous avons réalisé une analyse croisée mettant en relation d une part la variable «nombre de séjours» et d autre part «la prévision de durée de séjour» par APR-DRG. Nous avons ensuite classé les APR-DRGs par ordre décroissant du nombre de séjours par rapport à l année de référence 2002 et nous avons, en regard, positionné la variation prévisionnelle de la durée de séjour pour 2005, 2010 et Les graphiques ci-après nous permettent de voir si les taux de variation attendus en termes de durée de séjour sont relatifs à des APR-DRGs importants ou non sur le plan du nombre de séjours. I-32

50 Par APR-DRG, variation attendue en % de la durée de séjour à l'horizon 2005 selon l'importance relative de l'apr-drg en termes de séjours Par APR-DRG, variation attendue en % de la durée de séjour à l'horizon 2010 selon l'importance relative de l'apr-drg en termes de séjours 6,00% 80,00% 6,00% 80,00% 5,00% 4,00% 60,00% 40,00% 20,00% 5,00% 4,00% 60,00% 40,00% 20,00% 3,00% 0,00% 3,00% 0,00% 2,00% 1,00% -20,00% -40,00% -60,00% 2,00% 1,00% -20,00% -40,00% -60,00% 0,00% % Nbre de séjours (réf 02) % var DS 2005 vs ,00% 0,00% % Nbre de séjours (réf 02) % var DS 2010 vs ,00% Par APR-DRG, variation attendue en % de la durée de séjour à l'horizon 2015 selon l'importance relative de l'apr-drg en termes de séjours 6,00% 80,00% 5,00% 60,00% 40,00% 4,00% 20,00% 3,00% 0,00% -20,00% 2,00% -40,00% 1,00% -60,00% -80,00% 0,00% % Nbre de séjours (réf 02) % var DS 2015 vs ,00% Graphique I- 12 :Par APR-DRG, croisement variation attendue sur la durée de séjour avec le nombre de séjours, années Ainsi, en ce qui concerne l APR-DRG 560 «Accouchement par voie vaginale» qui représente à lui seul séjours (5% du total des séjours), le modèle, excellent sur base du R 2 avec une valeur de , nous suggère par rapport à l année de référence 2002, une réduction de la durée de séjour de l ordre de 5% à l horizon 2010 et de 12% à l horizon Il en est de même pour l APR-DRG 302 «Interv., articulation, rattachement membres des extrémités infér. sans trauma)» qui représente séjours (1,61% du total des séjours) et pour lequel on doit s attendre à une réduction de l ordre 30 et 44% aux horizons 2010 et I-33

51 Les graphiques ci-après illustrent la significativité de la tendance à la baisse de la durée de séjour pour ces deux APR-DRGs. - 0, x Y = 6,047e R 2 = 0,9942 APRDRG 560:"Vaginal Delivery" Horizon ,84 Horizon ,49 30 Y = 22,045e -0,047x R 2 = 0,99 APRDRG 302: "Major joint & limb reattach proc of lower extremity for trauma" Horizon ,89 Horizon , ,96 5,84 5,80 5,71 5,62 5,52 5, ,75 20,17 19,22 18,38 17,62 16,64 15, MP96 MP97 MP98 MP99 MP00 MP01 MP02 0 MP96 MP97 MP98 MP99 MP00 MP01 MP Graphique I- 13 : Exemples de DRG avec tendance significative: APR DRG 560 et 302 Par contre, pour certains APR DRGs, importants sur le plan du nombre de séjours, la modélisation ne donne pas de résultats suffisamment satisfaisants que pour les prendre en compte dans les projections futures. A titre d exemples : le 53 (Attaque, appartenant au MDC 01) qui représente séjours et journées le 45 (Accident vasculaire cérébral avec infarctus, appartenant au MDC 01) qui avec 8128 séjours représente journées. le 343 (Fracture pathol. et aff. malignes du tissu conjonctif ou du système musculosquelletique appartenant au MDC 08) représentant séjours et journées. Le 342 (Fractures ou luxations excepté fémur et bassin, appartenant au MDC 08) qui représente séjours et journées. Les graphiques ci-après illustrent la non significativité d une tendance quelconque quant à l évolution de la durée de séjour des dits APR-DRGs. I-34

52 APRDRG : 53 y = 0,0097x + 6,3156 R 2 = 0,0199 APRDRG :343 y = 0,0627x + 16,335 R 2 = 0, ,52 6,32 6,09 6,24 6,45 6,45 6, ,14 16,84 16,46 16,63 16,37 17,02 16, Horizon ,68 Horizon ,68 1 Horizon ,46 Horizon , MP96 MP97 MP98 MP99 MP00 MP01 MP02 0 MP96 MP97 MP98 MP99 MP00 MP01 MP02 53 Linéaire (53) 343 Linéaire (343) 30 APRDRG : 45 y = -0,1092x + 22,56 R 2 = 0, APRDRG : 342 y = 0,07x + 5,9624 R 2 = 0, ,38 22,05 21,08 22,33 21,73 22,33 21, Horizon Horizon ,26 5,96 5,77 6,43 6,54 6,33 6, MP96 MP97 MP98 MP99 MP00 MP01 MP02 0 MP96 MP97 MP98 MP99 MP00 MP01 MP Linéaire (342) 45 Linéaire (45) Graphique I- 14 : Exemples de DRG sans tendance significative mais importants en nombre de séjours I-35

53 4. PROJECTIONS DE L UTILISATION DES LITS HOSPITALIERS AIGUS : HORIZONS Méthodologie pour la modélisation des projections Étant donné que la base de données relative aux durées de séjour de 96 à 02 ne nous donnait pas une ventilation par sexe, nous nous sommes trouvés dans l obligation de refaire les estimations sans distinction de sexe en appliquant la logique du modèle décrit dans le rapport intermédiaire associé à cette étude 12. Nous rappelons brièvement la structure du modèle. Définition des Indices Indice i = APR-DRG i = 1, 358 lignes 13 Indice j = classe d âge j = 1, 22 (23) 14 (Indice s = sexe Définition des Variables s= 1 : masculin ; 2 : féminin) Pj : Population dans la classe d âge j (INS ; année 2002) S i, j : Nombre de séjours dans l APR-DRG i et dans la classe d âge j (année 2002) SS j Total séjours dans la classe d âge j (année 2002) L i,j : Durée moyenne de séjours dans l APR-DRG i et dans la classe d âge j (année 2002) Tj Taux d admission dans la classe d âge j (année 2002) Fi,j Poids de l APR-DRG i dans l ensemble des séjours à la classe d âge J (année 2002) 15 Pˆ j Population prévisionnelle dans la classe d âge j (INS) ; année x Ŝ i, j Nombre de séjours attendus dans l APR-DRG i et dans la classe d âge j ; année x Tˆ S Total des séjours attendus année x Tˆ JH Total des journées d hospitalisation attendues année x 12 Cannoodt L, Gemmel P, Rossi D, Tambeur W. et al. «Les besoins futurs en équipements hospitaliers aigus en Belgique», Partie II, «Estimation des capacités nécessaires sur base d un scenario projectif détaillé : horizon 2005», p. 77 et suiv., février Sur base de la nomenclature des APR-DRGs fournie par le MSF classes d âge pour la population sur base de la référence INS 23 classes pour les séjours hospitaliers avec distinction des nourrissons <28 jours et > 29 jours. 15 Tableau des poids relatifs dans l annexe 7 I-36

54 Le Modèle Eindrapport: De toekomstige behoefte aan acute ziekenhuisvoorzieningen in België Calcul d un taux d admission, par classe d âge, correspondant au rapport entre le nombre de séjours sur la taille de la population (année de référence 2002) Taux d admission par classe d âge = Tj = SSj Pj Détermination du nombre de séjours attendus par classe d âge en appliquant le taux d admission (base 2002) à la population prévisionnelle par classe d âge (2005, 2010, 2015) Séjours attendus dans la classe d âge j = S ~ j = Pˆ j * Tj Détermination du poids relatifs de l APR-DRG i dans la classe d âge j tout sexe confondu (base 2002). Fi,j = Si, j SSj i, j Détermination pour les horizons 2005, 2010 et 2015 du nombre de séjours attendus par APR-DRG et par classe d âge (base 2002). Séjours attendus dans la classe d âge j S ~ j = Pˆ j * Tj Distribution des séjours prévisionnels par classe d âge sur les APR-DRG par application des poids relatifs Séjours attendus dans l APR-DRG i et dans la classe d âge j Ŝ i, j= S ~ j *Fi,j Total des séjours attendus (année x) Tˆ S = Ŝ i, j i j Total des journées attendues (année x) Tˆ JH = i j Ŝ i, j*li,j I-37

55 4.2 Intégration dans le modèle des projections de la modélisation des durées de séjour Disposant d une estimation prévisionnelle pour la durée de séjour par APR-DRG, il fallait ensuite distribuer cette valeur prévisionnelle sur les différentes classes d âge afin de tenir compte de la différence des durées de séjour pour un même APR-DRG selon les classes d âge. Cette répartition s est faite en deux étapes Elaboration de la distribution de la durée moyenne de séjour d un APR-DRG sur les classes d âge (année de référence 2002) Application de la part relative de chaque classe d âge à la durée de séjour prévisionnelle de l APR-DRG obtenue par modélisation. Partant du nombre de séjours prévisionnels et de la durée de séjour par APR-DRG et par classe d âge, nous avons déterminé le nombre de journées prévisionnelles par APR-DRG et par classe d âge aux horizons 2005, 2010 et Les résultats sont reportés dans le tableau ci dessous Somme des séjours Somme des journées Tableau I- 11 : Projections en termes de séjours et de journées Un commentaire s impose en ce qui concerne la projection pour l année L application des modèles de durée de séjour sur le nombre prévisionnel de séjours pour 2005 par APR-DRG et par classe d âge, conduit à un total de journées pour On peut vérifier que cette estimation est très proche de celle obtenue dans le rapport intermédiaire 16 par rapport au scenario où l on prenait comme estimation de la durée de séjour la médiane. Dans ce contexte en effet, le nombre total de journées s élevait à L intégration des modèles relatifs aux tendances prévisionnelles des durées de séjour par APR-DRG se rapproche très fort, de manière globale bien sûr, d une estimation des durées de séjour sur base de la médiane. 16 Op. Cit. «Les besoins futurs en équipements hospitaliers aigus en Belgique» I-38

56 Le tableau ci-après établit la synthèse des projections établies pour les années sur base de l évolution de la structure démographique dans le pays et de la modélisation des tendances associées aux durées de séjour par APR-DRG 17. Population Variation en valeur Variation en % Nombre de séjours Variation en valeur Variation en % Durée moyenne de séjour Variation en valeur Variation en % Nombre de journées Variation en valeur Variation en % Projection utilisation lits aigus (taux occupation 100%) Année 2002 Année 2005 Année 2010 Année ,67% +1,68% +2,60% ,84% +5,16% +8,54% 8,48 8,32 8,20 8,11-0,15-0,28-0,36-1,82% -3,31% -4,28% ,02% +1,68% +3,90% Projection utilisation lits aigus / 3,81 3,79 3,81 3, habitants (taux occupation 100%) Tableau I- 12: Synthèse des projections- Années Nonobstant une diminution globale de la durée de séjour de 4,28% en 2015 par rapport à l année de référence 2002, l accroissement de la population combiné à l effet du vieillissement induit une augmentation du nombre total de journées d hospitalisation de l ordre de 4% à l horizon Au taux d occupation de 100%, le nombre de lits par habitants passe de 3,81 en 2002 à 3,86 en 2015, soit une augmentation de 1,3%. En conclusion, le changement dans la structure de la population par classe d âge combiné à la prise en compte des prévisions relatives aux durées de séjour par APR-DRG, induit une augmentation du nombre total de journées et par voie de conséquence un accroissement de la projection d utilisation des lits hospitaliers aigus. 17 Les chiffres ont été reportés dans le tableau avec une approximation de 2 décimales. I-39

57 CHAPITRE 4. ÉVOLUTION DE L HOSPITALISATION DE JOUR L objectif de ce chapitre est double. - Identifier pour quel type de pathologie (APR-DRG) l hospitalisation de jour peut, dans le futur, être considérée comme une alternative à l hospitalisation classique. - Mesurer l impact du shift probable vers l hospitalisation pour les pathologies retenues sur l utilisation des lits hospitaliers aigus. 1. LA BASE DE DONNEES DE REFERENCE Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, a mis à notre disposition un historique des enregistrements des hospitalisations de jour ventilés Par MDC Par APR-DRG Par niveau de sévérité et ce, pour la période couvrant les années 1996 à ANALYSE DE LA TENDANCE GENERALE Dans un premier temps, nous avons déterminé, de manière globale c est à dire, toutes pathologies confondues, quelle était la tendance générale sur la période d observation de 1996 à 2002 sur base des variables : Somme des séjours/an en hospitalisation de jour Somme des séjours/an en hospitalisation traditionnelle Pour ce faire, nous avons ajusté un modèle de régression sur les séries chronologiques. L équation obtenue pour l hospitalisation de jour est la suivante : Y = * t avec un R 2 de 99,51% Où t représente la variable «année». Le graphique ci-après illustre la tendance générale pour l hospitalisation de jour I-40

58 Tendance Hospitalisation de jour sur base du total des séjours par année (1996 à 2002) y = 86631x R 2 = 0, Total séjours Série1 Linéaire (Série1) Graphique I- 15: Tendance hospitalisation de jour de 1996 à 2002 La même analyse a été faite pour l hospitalisation traditionnelle. L équation obtenue pour l hospitalisation traditionnelle est la suivante : Y = * Ln (t) + 2 E + 06 avec un R 2 de 70,67% Où t représente la variable «année». Le graphique ci-après illustre la tendance générale pour l hospitalisation traditionnelle Tendance Hospitalisation traditionnelle sur base du total des séjours par année (1996 à 2002) y = 18816Ln(x) + 2E+06 R 2 = 0, Total séjours Série1 Logarithmique (Série1) Graphique I- 16: Tendance hospitalisation traditionnelle de 1996 à La comparaison de ces deux équations et/ou graphiques, montre de toute évidence une tendance générale à la hausse pour l hospitalisation de jour et à la baisse, avec effet asymptotique, pour l hospitalisation traditionnelle. I-41

59 Le R 2 pour l hospitalisation traditionnelle est un peu moins bon car il tient compte des effets associés aux années 1996 à Toutefois si nous regardons les années 2000 à 2002 on observe clairement un renversement de tendance dans le cadre de l hospitalisation traditionnelle. Sur base de ce constat, nous allons tenter de mesurer le «shift» de l hospitalisation traditionnelle vers l hospitalisation de jour. Le problème est relativement complexe car, comme nous le verrons ultérieurement, l augmentation en hospitalisation de jour n induit pas nécessairement une diminution de l hospitalisation traditionnelle et inversement. Autrement dit, il n y a pas une relation directe de cause à effet. Diverses raisons peuvent être invoquées comme, par exemple, modification des pratiques médicales, évolution des technologies, changement des comportements de la patientèle etc. 3. ANALYSE PAR APR-DRG ET PAR SEJOUR. L analyse a été faite sous forme de trois variantes correspondant à des hypothèses progressivement affinées. Variante n 1 : On reprend l approche avancée dans lé rapport intermédiaire associé à cette étude 18 et qui partait du principe que dans un futur proche les séjours de 1, 2 et 3 jours passeraient en hospitalisation de jour 19. Variante n 2 : On identifie les APR-DRGs pour lesquels, sur base d une analyse scientifique, l hospitalisation de jour peut être reconnue comme alternative à l hospitalisation traditionnelle. On pose alors l hypothèse que, dans ce cas de figure, il y a de fortes chances pour que les séjours de 1, 2 et 3 jours passent effectivement en hospitalisation de jour dans le futur. Variante n 3 : On adopte la même démarche que dans la variante 2 tout en pondérant de manière dégressive les séjours de 1, 2, 3 jours. 18 Op. Cit «Les besoins futurs en équipements hospitaliers aigus en Belgique», Partie II : «Estimation des capacités nécessaires sur base d un scenario projectif détaillé : horizon 2005» p. 100 et suiv. 19 Biersack O. «Les méthodes de planification des cantons.», Évaluation de la planification hospitalière, Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires. (CDS) Bâle I-42

60 3.1 Variante n 1 : Élimination des séjours qui en hospitalisation classique correspondent à des séjours d une durée de 1, 2 et 3 jours. Nous avons dans la base de données correspondant aux projections pour les années 2005, 2010 et 2015 sélectionné tous les séjours correspondant respectivement à des durées de séjour 1 jour, 2 jours et 3 jours. Pour chacun de ces scénarios, nous avons calculé le nombre de séjours, la durée moyenne de séjour et le total des journées attendus aux horizons Nous avons, dans le même temps, mesuré l impact en termes de taux de variation par rapport à la solution qui consistait à prendre la totalité des séjours. Les résultats sont reportés dans le tableau ci-après. Projections Tous les séjours Sans séjours 1 jour Sans séjours 2 jours Sans séjours 3 jours 2005 Population Nombre séjours Impact sur Séjours Durée séjour Impact sur DS Total journées Impact sur journées , ,79% 9,08 +9,13% ,55% ,83% 9,78 +17,48% ,26% ,86% 10,33 +24,12% ,08% 2010 Population Nombre séjours Impact sur Séjours Durée séjour Impact sur DS Total journées Impact sur journées , ,47% 8,90 +8,61% ,62% ,38% 9,58 +16,83% ,16% ,30% 10,11 +23,36% ,82% 2015 Population Nombre séjours Impact sur Séjours Durée séjour Impact sur DS Total journées Impact sur journées , ,19% 8,76 +7,94% ,84% ,99% 9,41 +16,00% ,26% ,82% 9,93 +22,37% ,81% Tableau I- 13 : Projections : variante n 1 pour l'hospitalisation de jour. Il est évident que l impact en termes du nombre de séjours est plus important que l impact en termes de journées, vu que l on considère des séjours de très courte durée. I-43

61 En ce qui concerne la variable «durée de séjour», on vérifie que, quelle que soit l hypothèse envisagée, elle diminue au fur et à mesure des années. Par contre, pour une année donnée, la durée de séjour moyenne augmente selon l hypothèse choisie. Ceci est la conséquence évidente de l élimination des séjours de courte durée. 3.2 Variante n 2 : Élimination des séjours qui en hospitalisation traditionnelle correspondent à une durée de 1, 2 et 3 jours ET pour les APR-DRGs pour lesquels l hospitalisation de jour peut être reconnue comme alternative à l hospitalisation classique. Plutôt que de prendre des choix arbitraire quant à l évolution future de l hospitalisation de jour, nous avons cherché à identifier les APR-DRGs pour lesquels on pouvait scientifiquement admettre que l hospitalisation de jour pouvait être envisagée comme une alternative à l hospitalisation classique. Clairement, il fallait identifier les APR-DRGs pour lesquels on observait en parallèle et simultanément une diminution de l hospitalisation traditionnelle et une augmentation de l hospitalisation de jour. Pour mesurer le taux de substitution de l hospitalisation de jour à l hospitalisation traditionnelle, nous avons calculé un coefficient de corrélation «r» entre les deux séries suivantes : séjours en hospitalisation de jour et séjours en hospitalisation traditionnelle sur les périodes allant de 1996 à Le tableau ci-après illustre la démarche suivie. I-44

62 NOMBRE DE SEJOURS EN HOSPITALISATION TRADITIONNELLE NOMBRE DE SEJOURS EN HOSPITALISATION DE JOUR rdrg_code Corrélation , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 Tableau I- 14: Corrélation entre séjours en hospitalisation traditionnelle et en hospitalisation de jour Le tableau complet des corrélations entre les séjours en hospitalisation traditionnelle et en jour est repris dans l annexe 8. Le signe du coefficient de corrélation témoigne du sens de la relation entre les deux séries. Un signe + signifie que les séries évoluent dans le même sens (augmentation ou diminution) Un signe signifie que les séries évoluent en sens opposé (si l une augmente, l autre diminue et inversement) La valeur du coefficient (0 r 1) atteste de l intensité de la liaison entre les deux séries. Sur cette base, deux cas de figure peuvent être identifiés. Les séries varient en sens inverse et laisse supposer un shift de l hospitalisation traditionnelle vers l hospitalisation de jour Les séries varient dans le même sens ; il n y a donc pas lieu de considérer l hospitalisation de jour comme une alternative à l hospitalisation classique Nous allons à présent, sur base d exemples concrets, illustrer notre raisonnement. I-45

63 a) APR-DRG pour lesquels le coefficient de corrélation «r» est négatif et de valeur supérieure à 0,5 APR-DRG 73 : INTERVENTIONS SUR LE CRISTALLIN AVEC OU SANS VITRECTOMIE Corrélation= - 0, H. Traditionelle H. Jour Graphique I- 17: APR-DRG 73- Corrélation entre séjours en traditionnel et en jour APR-DRG 319 : ENLEVEMENT MATERIEL DU SYSTEME MUSCULOSQUELLETIQUE Corrélation = -0, H. Traditionelle H. Jour Graphique I- 18: APR-DRG 319 Corrélation entre séjours en traditionnel et en jour Il est clair que, dans ces deux cas de figure, on peut réellement parler de «shift» d un mode d hospitalisation à un autre. On observe, en effet, que la diminution en hospitalisation traditionnelle coïncide simultanément et en parallèle avec une augmentation en hospitalisation de jour. I-46

64 b) APR-DRGs pour lesquels le coefficient de corrélation «r» est positif et de valeur supérieure à 0,5 APR-DRG 315: INTERVENTIONS EPAULE, COUDE, AVANT BRAS Corrélation + 0, H. Traditionnelle H. Jour Graphique I- 19: APR-DRG 315 Corrélation entre séjours en traditionnel et en jour Pour l APR-DRG 315, on observe que la tendance est à la hausse aussi bien pour l hospitalisation classique que pour l hospitalisation de jour. Cet exemple illustre le fait qu une tendance à la hausse en hospitalisation de jour n a pas nécessairement comme corolaire une tendance à la baisse en hospitalisation traditionnelle. APR-DRG 320 AUTRES INTERVENTIONS DU SYSTEME MUSCULOSQUELETTIQUE ET TISSU CONJONCTIF corrélation + 0, H.Traditionnelle H.Jour Graphique I- 20: APR-DRG 320 Corrélation entre séjours en traditionnel et jour Enfin, l APR-DRG 320 témoigne d une réduction simultanée en hospitalisation traditionnelle et en jour. On vérifie à travers cet exemple qu une diminution en hospitalisation traditionnelle n a pas I-47

65 non plus comme corolaire systématique une augmentation en hospitalisation de jour. Tous ces cas témoignent de la difficulté à bien cerner la problématique du «shift» vers l hospitalisation de jour. De plus, un examen très attentif de la base de données, a attiré notre attention sur le fait que, si l on sélectionne les séjours de courte durée (1 jour, 2 jours et 3 jours), on peut mettre en évidence le fait que, pour certains APR-DRG, la part relative de l hospitalisation de jour dans le total des séjours appartenant à ces trois catégories, reste malgré tout relativement faible. Cela signifie concrètement que, même si la durée de séjour est très courte, il n y aura pas, ipso facto, «shift» vers l hospitalisation de jour car le recours à l hospitalisation classique peut, pour de multiples raisons, s avérer parfois justifiée. Sur base de ce constat, il reste à déterminer quels sont les APR-DRGs pour lesquels la part de l hospitalisation de jour est suffisamment significative que pour admettre, en toute logique, que le «shift» vers l hospitalisation de jour ne fera que se développer dans le futur. Pour tenir compte des données les plus récentes et ne pas biaiser l approche par des données trop anciennes qui ne reflètent plus la tendance actuelle, nous avons calculé sur les 3 dernières années ( ) et par APR-DRG, la part relative des séjours en hospitalisation de jour sur le total des séjours correspondant à des séjours de respectivement 1, 2 et 3 jours. Nous avons ensuite retenu comme estimation de la part relative de l hospitalisation de jour pour ces 3 catégories, la moyenne géométrique des parts relatives calculées sur les 3 dernières années. A titre d exemples : Pour les séjours 1 jour on a fait le rapport séjours = 1jour en hospi jour séjours = 1 jour en hospi Traditionnel + jour Pour les séjours 2 jours on fait le rapport séjours α jours en hospi Jour séjours α jours en hospi traditionnel + Jour α = 1,2 Pour les séjours 3 jours on fait le rapport séjours α jours en hospi Jour séjours α jours en hospi traditionnel + Jour α = 1,2,3 Dès lors, nous avons admis l hypothèse que si la part observée de l hospitalisation de jour était I-48

66 supérieure à 1/3 du total des séjours, nous pouvions admettre que les séjours de durée égale à 1, 2 et 3 jours, pourraient, avec une bonne probabilité, passer dans le futur en hospitalisation de jour. Dans le cadre de cette seconde variante, nous avons donc choisi de simuler l élimination des séjours correspondant à respectivement 1, 2 ou 3 jours à condition de vérifier les deux conditions suivantes : Avoir un coefficient de corrélation négatif entre les séries «séjours en hospitalisation traditionnelle» et «séjours en hospitalisation jour» Avoir au niveau de l APR-DRG auquel ces séjours appartiennent une part relative des séjours en hospitalisation de jour à 33% (1/3) La règle de décision ainsi établie montre que ce faisant, on élimine les séjours de 1, 2 et 3 jours pour les APR-DRGs correspondant aux «Séjours Faux Classiques» tels que définis par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 20, exception faite des APR-DRGs repris dans le tableau ci-après et pour lesquels la part de l hospitalisation de jour dans le total des séjours reste très faible. APR-DRG Libellé Part relative= Séjours Jour Total des séjours Interventions intraoculaires excepté cristallin Interventions du pied Interventions épaule, coude, avant-bras Interventions urétrales et transurétrales Interventions sur utérus/annexe, pour carcinome in 23,09% 22,36% 13,27% 17,53% 20,47% situ et affections bénignes Tableau I- 15 : APR-DRG appartenant aux séjours Faux Classiques et non retenus pour élimination des séjours de courte durée Les résultats des simulations menées dans le cadre de cette seconde variante relative à la prise en compte de l évolution de l hospitalisation de jour sur les projections à l horizon sont repris dans les tableaux ci-après. 20 Définition des séjours «Faux Classiques» en annexe 9. I-49

67 Projections Tous les séjours Sans séjours Sans séjours Sans séjours 1 jour 2 jours 3 jours Corrélation négative Corrélation négative Corrélation négative Part Jour > 1/3 Part Jour > 1/3 Part Jour > 1/ Population Nombre séjours Impact sur Séjours Durée séjour Impact sur DS Total journées Impact sur journées , ,16% 8,88 +6,71% ,46% ,45% 9,35 +12,39% ,22% ,26% 9,68 +16,28% ,23% 2010 Population Nombre séjours Impact sur Séjours Durée séjour Impact sur DS Total journées Impact sur journées , ,92% 8,70 +6,14% ,70% ,11% 9,15 +11,66% ,38% ,85% 9,46 +15,44% ,33% 2015 Population Nombre séjours Impact sur Séjours Durée séjour Impact sur DS Total journées Impact sur journées , ,72% 8,56 +5,51% ,03% ,82% 8,99 +10,86% ,66% ,50% 9,29 +14,53% ,55% Tableau I- 16: Projections : variante n 2 pour l'hospitalisation de jour Les commentaires qui précèdent montrent bien la difficulté rencontrée dans l interprétation qu il faut donner à l évolution de l hospitalisation de jour par rapport à l hospitalisation traditionnelle. Il est clair qu il faut se garder de choix arbitraires et non fondés sur une analyse minutieuse. I-50

68 3.3 Variante n 3 : Pondération dégressive pour les séjours de durée 1, 2 et 3 jours D aucuns argumentent qu il n est pas très réaliste d envisager que les séjours de 2 et 3 jours passeront systématiquement en hospitalisation de jour. La variante n 3 reprend donc les hypothèses de la variante n 2 mais en associant une probabilité différente au «shift» de l hospitalisation traditionnelle vers le jour pour les séjours de 2 et 3 jours. Le tableau ci-après reprend les probabilités associées aux différents cas de figure. Durée de séjour Probabilité de basculer en Jour 1 100% 2 60% 3 40% Tableau I- 17:Probabilité du «shift» de l hospitalisation classique vers le jour pour séjours = 1,2 et 3 jours Dans ce contexte, nous avons simulé le scenario suivant : On élimine les séjours 1 jour avec une probabilité de 100% = 2 jours avec une probabilité de 60% = 3 jours avec une probabilité de 40% Si Corrélation négative entre Jour et Traditionnel Part du Jour > 1/3 du total des séjours (1, 2 et 3 jours, resp.) Les résultats sont repris dans le tableau suivant. I-51

69 Projections Tous les séjours Sans séjours 1 jour (prob =100%) = 2 jours (prob =60%) =3 jours (prob =40%) Corrélation négative Part Jour > 1/3 total des séjours pour resp. 1, 2, 3 jours 2005 Nombre Séjours Impact sur séjours Durée séjour Impact sur DS Total Journées Impact sur Journées , ,06% 9,26 +11,24% ,52% 2010 Nombre Séjours Impact sur séjours Durée séjour Impact sur DS Total Journées Impact sur Journées , ,73% 9,06 +10,56% ,68% 2015 Nombre Séjours Impact sur séjours Durée séjour Impact sur DS Total Journées Impact sur Journées , ,46% 8,91 +9,81% ,95% Tableau I- 18: Projections : variante n 3 pour hospitalisation de jour. Cette troisième et dernière variante nous paraît particulièrement défendable et de «grand bon sens». En effet, tout en prenant compte de l évolution probable des paramètres qui influent sur la détermination de l utilisation des lits hospitaliers, elle limite les risques par rapport à des solutions «trop optimistes» empruntées à d autres pays de réalité économique et sociale différente de celle de la Belgique. I-52

70 CHAPITRE 5. SYNTHÈSE DES PROJECTIONS : HORIZONS Nous sommes à présent en mesure de présenter la synthèse des résultats obtenus par les diverses simulations associées aux différents scenarios retenus. Afin d alléger la présentation des tableaux de synthèse, nous présentons ci dessous la légende reprise dans les dits tableaux. LÉGENDE DES TABLEAUX DE SYNTHÈSE [0] : All Séjours Tous les séjours [1] : Sans séjours : [DS1] Sans séjours avec durée 1 jour [2] : Sans séjours : [DS2] Sans séjours avec durée 2 jours [3] : Sans séjours : [DS3] Sans séjours avec durée 3 jours [4] : Sans séjours : [DS1;r<0; Tx1/3] Sans séjours avec durée 1 jour Si : Corrélation négative entre Jour et Traditionnel Part du jour sur total séjour (1 jour) > 1/3 Sans séjours avec durée 2 jours [5] : Sans séjours : [DS2;r<0; Tx1/3] Si : Corrélation négative entre Jour et Traditionnel Part du jour sur total séjour > 1/3 (1 et 2 jours resp.) Sans séjours avec durée 3 jours [6] : Sans séjours : [DS3;r<0; Tx1/3] [7] : Sans séjours : [r<0;tx1/3]; [DS1;60%DS=2; 40%DS=3] Si : Corrélation négative entre Jour et Traditionnel Part du jour sur total séjour > 1/3 (1,2 et 3 jours resp) Sans séjours avec durée 1 jour 60% des séjours avec durée = 2 jours 40% des séjours avec durée = 3 jours Si : Corrélation négative entre Jour et Traditionnel Part du jour sur total séjour > 1/3 (1, 2,3 jours resp.) Tableau I- 19: Légende des tableaux de synthèse Les tableaux qui suivent présentent pour les trois années , la synthèse des résultats obtenus pour les différents scenarios qui ont été simulés. Dans les tableaux de synthèse, les taux de variation sont toujours calculés par rapport à l hypothèse de base selon laquelle on garde dans la projection la totalité des séjours. I-53

71 Projection à l'horizon 2005 All Séjours [1] : Sans séjours : [DS1] [2] : Sans séjours : [DS2] [3] : Sans séjours : [DS3] [4] : Sans séjours : [DS1;Tx1/3] [5] : Sans séjours : [DS2;Tx1/3] [6] : Sans séjours : [DS3;Tx1/3] [7] : Sans séjours : [r<0;tx1/3] et [DS1; 60%DS=2; Durée Nombre de Nombre de moyenne de journées séjours séjour , (0,00%) (0,00%) (0,00%) , (20,79%) (9,13%) -(13,55%) , (33,83%) (17,48%) -(22,26%) , (42,86%) (24,12%) -(29,08%) , (15,16%) (6,71%) -(9,46%) , (25,45%) (12,39%) -(16,22%) , (32,26%) (16,28%) -(21,23%) , %DS=3] -(24,06%) (11,24%) -(15,52%) Tableau I- 20: Synthèse des projections pour l'année 2005 Projection à l'horizon 2010 All Séjours [1] : Sans séjours : [DS1] [2] : Sans séjours : [DS2] [3] : Sans séjours : [DS3] [4] : Sans séjours : [DS1;Tx1/3] [5] : Sans séjours : [DS2;Tx1/3] [6] : Sans séjours : [DS3;Tx1/3] [7] : Sans séjours : [r<0;tx1/3] et [DS1; 60%DS=2; Durée Nombre de Nombre de moyenne de journées séjours séjour , (0,00%) (0,00%) (0,00%) , (20,47%) (8,61%) -(13,62%) , (33,38%) (16,83%) -(22,16%) , (42,30%) (23,36%) -(28,82%) , (14,92%) (6,14%) -(9,70%) , ,11%) (11,66%) -(16,38%) , (31,85%) (15,44%) -(21,33%) , %DS=3] -(23,73%) (10,56%) -(15,68%) Tableau I- 21: Synthèse des projections pour l'année 2010 I-54

72 Projection à l'horizon 2015 All Séjours [1] : Sans séjours : [DS1] [2] : Sans séjours : [DS2] [3] : Sans séjours : [DS3] [4] : Sans séjours : [DS1;Tx1/3] [5] : Sans séjours : [DS2;Tx1/3] [6] : Sans séjours : [DS3;Tx1/3] [7] : Sans séjours : [r<0;tx1/3] et [DS1; 60%DS=2; Durée Nombre de Nombre de moyenne de journées séjours séjour , (0,00%) (0,00%) (0,00%) , (20,19%) (7,94%) -(13,84%) , (32,99%) (16,00%) -(22,26%) , (41,82%) (22,37%) -(28,81%) , (14,72%) (5,51%) -(10,03%) , (24,82%) (10,86%) -(16,66%) , (31,50%) (14,53%) -(21,55%) , %DS=3] -(23,46%) (9,81%) -(15,95%) Tableau I- 22: Synthèse des projections pour l'année 2015 Sur base de ces différents éléments, nous pouvons faire un récapitulatif de la projection de l utilisation théorique des lits aigus pour les années La projection de l utilisation des lits hospitaliers aigus est exprimée selon différentes hypothèses relatives au taux d occupation allant de 70 à 100%. Les résultats exprimés en termes d utilisation des lits aigus par jour et par habitants sont présentés dans les deux tableaux ci-après. I-55

73 PROJECTIONS DE L'UTILISATION DES LITS AIGÜS AUX HORIZONS SELON LES SCENARIOS SIMULES ET LE TAUX D'OCCUPATION Projection à l'horizon 2005 All Séjours Sans séjours : [DS1] Sans séjours : [DS2] Sans séjours : [DS3] Sans séjours : [DS1;Tx1/3] Sans séjours : [DS1;Tx1/3] [DS=2;Tx1/3] Sans séjours : [DS1;Tx1/3] [DS=2;Tx1/3] [DS=3;Tx1/3] Sans séjours : [DS1;Tx1/3] 60%[DS=2;Tx1/3] 40%[DS=3;Tx1/3] Nbre de lits (Tx 100%) , , , , , , , ,19 Nbre de lits (Tx 90%) , , , , , , , ,32 Nbre de lits (Tx 85%) , , , , , , , ,99 Nbre de lits (Tx 80%) , , , , , , , ,23 Nbre de lits (Tx 75%) , , , , , , , ,58 Nbre de lits (Tx 70%) , , , , , , , ,12 Projection à l'horizon 2010 All Séjours Sans séjours : [DS1] Sans séjours : [DS2] Sans séjours : [DS3] Sans séjours : [DS1;Tx1/3] Sans séjours : [DS1;Tx1/3] [DS=2;Tx1/3] Sans séjours : [DS1;Tx1/3] [DS=2;Tx1/3] [DS=3;Tx1/3] Sans séjours : [DS1;Tx1/3] 60%[DS=2;Tx1/3] 40%[DS=3;Tx1/3] Nbre de lits (Tx 100%) , , , , , , , ,06 Nbre de lits (Tx 90%) , , , , , , , ,07 Nbre de lits (Tx 85%) , , , , , , , ,60 Nbre de lits (Tx 80%) , , , , , , , ,83 Nbre de lits (Tx 75%) , , , , , , , ,08 Nbre de lits (Tx 70%) , , , , , , , ,52 Projection à l'horizon 2015 All Séjours Sans séjours : [DS1] Sans séjours : [DS2] Sans séjours : [DS3] Sans séjours : [DS1;Tx1/3] Sans séjours : [DS1;Tx1/3] [DS=2;Tx1/3] Sans séjours : [DS1;Tx1/3] [DS=2;Tx1/3] [DS=3;Tx1/3] Sans séjours : [DS1;Tx1/3] 60%[DS=2;Tx1/3] 40%[DS=3;Tx1/3] Nbre de lits (Tx 100%) , , , , , , , ,20 Nbre de lits (Tx 90%) , , , , , , , ,00 Nbre de lits (Tx 85%) , , , , , , , ,58 Nbre de lits (Tx 80%) , , , , , , , ,00 Nbre de lits (Tx 75%) , , , , , , , ,60 Nbre de lits (Tx 70%) , , , , , , , ,85 Tableau I- 23: Synthèse générale-projection de l utilisation des lits aigus selon scenarios simules et taux d'occupation I-56

74 PROJECTIONS DE L'UTILISATION DES LITS/1.000 HAB. AUX HORIZONS SELON LES SCENARIOS SIMULES ET LE TAUX D'OCCUPATION Projection à l'horizon 2005 All Séjours Sans séjours : [DS1] Sans séjours : [DS2] Sans séjours : [DS3] Sans séjours : [DS1;Tx1/3] Sans séjours : [DS2;Tx1/3] Sans séjours : [DS3;Tx1/3] Sans séjours : [DS1;Tx1/3] 60%[DS=2;Tx1/3] 40%[DS=3;Tx1/3] Nbre de lits/1000 hab. (Tx 100%) 3,79 3,27 2,94 2,69 3,43 3,17 2,98 3,20 Nbre de lits/1000 hab. (Tx 90%) 4,21 3,64 3,27 2,99 3,81 3,53 3,32 3,56 Nbre de lits/1000 hab. (Tx 85%) 4,46 3,85 3,46 3,16 4,03 3,73 3,51 3,76 Nbre de lits/1000 hab. (Tx 80%) 4,74 4,09 3,68 3,36 4,29 3,97 3,73 4,00 Nbre de lits/1000 hab. (Tx 75%) 5,05 4,37 3,93 3,58 4,57 4,23 3,98 4,27 Nbre de lits/1000 hab. (Tx 70%) 5,41 4,68 4,21 3,84 4,90 4,53 4,26 4,57 Projection à l'horizon 2010 All Séjours Sans séjours : [DS1] Sans séjours : [DS2] Sans séjours : [DS3] Sans séjours : [DS1;Tx1/3] Sans séjours : [DS2;Tx1/3] Sans séjours : [DS3;Tx1/3] Sans séjours : [DS1;Tx1/3] 60%[DS=2;Tx1/3] 40%[DS=3;Tx1/3] Nbre de lits/1000 hab. (Tx 100%) 3,81 3,29 2,97 2,71 3,44 3,19 3,00 3,22 Nbre de lits/1000 hab. (Tx 90%) 4,24 3,66 3,30 3,02 3,83 3,54 3,33 3,57 Nbre de lits/1000 hab. (Tx 85%) 4,49 3,88 3,49 3,19 4,05 3,75 3,53 3,78 Nbre de lits/1000 hab. (Tx 80%) 4,77 4,12 3,71 3,39 4,31 3,99 3,75 4,02 Nbre de lits/1000 hab. (Tx 75%) 5,09 4,39 3,96 3,62 4,59 4,25 4,00 4,29 Nbre de lits/1000 hab. (Tx 70%) 5,45 4,71 4,24 3,88 4,92 4,56 4,29 4,59 Projection à l'horizon 2015 All Séjours Sans séjours : [DS1] Sans séjours : [DS2] Sans séjours : [DS3] Sans séjours : [DS1;Tx1/3] Sans séjours : [DS2;Tx1/3] Sans séjours : [DS3;Tx1/3] Sans séjours : [DS1;Tx1/3] 60%[DS=2;Tx1/3] 40%[DS=3;Tx1/3] Nbre de lits/1000 hab. (Tx 100%) 3,86 3,33 3,00 2,75 3,48 3,22 3,03 3,25 Nbre de lits/1000 hab. (Tx 90%) 4,29 3,70 3,34 3,06 3,86 3,58 3,37 3,61 Nbre de lits/1000 hab. (Tx 85%) 4,54 3,92 3,53 3,23 4,09 3,79 3,56 3,82 Nbre de lits/1000 hab. (Tx 80%) 4,83 4,16 3,75 3,44 4,34 4,02 3,79 4,06 Nbre de lits/1000 hab. (Tx 75%) 5,15 4,44 4,00 3,67 4,63 4,29 4,04 4,33 Nbre de lits/1000 hab. (Tx 70%) 5,52 4,75 4,29 3,93 4,96 4,60 4,33 4,64 Tableau I- 24: Synthèse générale-projection du nombre de lits par habitants selon scenarios simulés et taux d occupation I-57

75 TITRE 2. PROJECTIONS DE L UTILISATION DES LITS AIGUS PAR ARRONDISSEMENT : HORIZONS Le second titre de ce rapport couvre trois objectifs : Connaître dans les diverses régions administrativement définies et correspondant à une réalité économique et sociale, la répartition des séjours hospitaliers avec identification d une part, de la demande exprimée par les résidents et d autre part, de la production assurée par l infrastructure hospitalière d un arrondissement. Connaître par arrondissement, l évolution des séjours potentiels. Ainsi, l analyse par arrondissement ventile la projection établie en termes du nombre de séjours et de journées d hospitalisation au niveau national entre les différents arrondissements. La projection est basée sur l analyse du case mix par arrondissement et prend en compte l évolution de la population et de la durée de séjour. Connaître les flux de patients entre arrondissements et tenter de dégager des centres d attractivité. CHAPITRE 1. ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE L analyse a été faite pour les 43 arrondissements dont l identification est reprise dans la liste ci dessous. Code localité Nom localité Arrondissement d'anvers Arrondissement de Malines Arrondissement de Turnhout Arrondissement de Bruxelles-Capitale Arrondissement de Hal-Vilvorde Arrondissement de Louvain Arrondissement de Nivelles Arrondissement de Bruges Arrondissement de Dixmude Arrondissement d'ypres Arrondissement de Courtrai Arrondissement d'ostende Arrondissement de Roulers Arrondissement de Tielt Arrondissement de Furnes Arrondissement d'alost Arrondissement de Termonde Arrondissement d'eeklo Arrondissement de Gand Arrondissement d'audenarde Arrondissement de Saint-Nicolas Arrondissement d'ath Arrondissement de Charleroi Arrondissement de Mons Arrondissement de Mouscron Arrondissement de Soignies Arrondissement de Thuin Arrondissement de Tournai Arrondissement de Huy Arrondissement de Liège Arrondissement de Verviers Arrondissement de Waremme Arrondissement de Hasselt Arrondissement de Maaseik Arrondissement de Tongres Arrondissement d'arlon Arrondissement de Bastogne Arrondissement de Marche-en-Famenne Arrondissement de Neufchâteau Arrondissement de Virton Arrondissement de Dinant Arrondissement de Namur Arrondissement de Philippeville Tableau I- 25: Liste des arrondissements I-58

76 Le tableau ci-après montre, par arrondissement, l évolution attendue de la population selon les projections de l INS aux horizons Les taux de variation sont calculés par rapport à l année de référence Pour différentier les arrondissements pour lesquels le taux de variation de la population était supérieur à la croissance attendue au niveau national, nous avons grisé les cases correspondantes. On remarquera également que certains arrondissements ont un taux de croissance négatif. Code localité Nom localité Var Var Var Anvers ,04% 0,08% 0,15% Malines ,85% 2,05% 3,04% Turnhout ,31% 3,15% 4,63% Bruxelles-Capitale ,63% 1,93% 3,47% Hal-Vilvorde ,80% 1,75% 2,52% Louvain ,44% 3,50% 5,24% Nivelles ,87% 4,54% 6,95% Bruges ,05% -0,28% -0,69% Dixmude ,18% -0,60% -1,09% Ypres ,36% -1,10% -1,95% Courtrai ,17% -0,62% -1,30% Ostende ,33% 0,67% 0,80% Roulers ,29% 0,51% 0,35% Tielt ,07% 0,01% -0,27% Furnes ,79% 1,84% 2,67% Alost ,42% 0,86% 1,05% Termonde ,56% 1,34% 1,89% Eeklo ,04% -0,03% -0,30% Gand ,45% 1,01% 1,30% Audenarde ,29% 0,72% 1,04% Saint-Nicolas ,67% 1,59% 2,31% Ath ,82% 2,06% 3,36% Charleroi ,18% 0,57% 1,21% Mons ,49% 1,44% 2,62% Mouscron ,39% -0,97% -1,47% Soignies ,21% 3,05% 4,86% Thuin ,64% 1,63% 2,76% Tournai ,13% 0,39% 0,77% Huy ,57% 3,99% 6,36% Liège ,39% 1,16% 2,15% Verviers ,09% 2,77% 4,50% Waremme ,10% 5,28% 8,29% Hasselt ,93% 2,26% 3,22% Maaseik ,67% 4,10% 6,01% Tongres ,03% 2,50% 3,58% Arlon ,44% 3,49% 5,41% Bastogne ,36% 3,50% 5,63% Marche-en-Famenne ,15% 5,28% 8,27% Neufchâteau ,75% 2,02% 3,51% Virton ,77% 2,03% 3,33% Dinant ,07% 2,80% 4,62% Namur ,97% 2,56% 4,24% Philippeville ,52% 1,31% 2,15% ,67% 1,68% 2,60% Tableau I- 26: Évolution démographique par arrondissement I-59

77 Le graphique ci-après permet de visualiser les arrondissements pour lesquels on doit s attendre aux horizons 2010 et 2015 à une variation positive ou négative. 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% Taux de croissance de la population par arrondissement aux horizons Année de référence Tx Tx Graphique I- 21: Taux de variation de la population par arrondissement aux horizons On notera que les arrondissements qui enregistrent la plus grande variation positive (> à 5%) sont : Waremme, Marche en Famenne, Nivelles, Huy, Maaseik, Bastogne, Arlon et Louvain. Ceux qui, a contrario, enregistrent une diminution de plus de 1% sont : Ypres, Mouscron, Courtrai et Dixmude. Nous signalons, que pour les besoins de l étude, nous avons également établi les taux de variation de la population par arrondissement et par classe d âge de 5 ans pour les années Les tableaux sont toutefois trop volumineux que pour les intégrer dans ce rapport. CHAPITRE 2. ANALYSE DU CASE MIX PAR ARRONDISSEMENT Le case mix d un arrondissement est défini par la distribution de la demande de séjours hospitaliers et la projection de ceux-ci sur les MDC. Il est donc établi par rapport à la patientèle d un arrondissement quel que soit le lieu d hospitalisation. Le tableau ci-après montre, pour chaque arrondissement repris en ligne, la part relative de la demande de séjours hospitaliers par MDC : c est le profil de case mix par arrondissement ; l analyse en colonne invite à une analyse comparative entre les arrondissements par rapport au poids relatif de chaque MDC. I-60

78 CASE MIX PAR ARRONDISSEMENT SUR BASE DE LA REPARTITION DES SEJOURS PAR MDC Libellé Arrond Anvers 1,03% 7,50% 2,07% 4,28% 8,08% 13,32% 10,31% 2,69% 14,67% 3,97% 2,53% 4,35% 1,61% 2,75% 7,02% 1,06% 0,86% 2,62% 1,20% 2,43% 0,56% 1,25% 0,16% 3,52% 0,06% 0,09% Malines 0,78% 7,33% 1,25% 4,30% 7,76% 14,42% 11,55% 2,87% 15,13% 3,68% 2,64% 4,37% 1,89% 2,61% 6,42% 0,84% 0,83% 2,98% 1,19% 1,99% 0,64% 1,25% 0,08% 3,10% 0,02% 0,10% Turnhout 0,80% 7,12% 1,37% 3,80% 9,12% 15,74% 11,05% 2,62% 14,61% 3,66% 2,79% 4,25% 1,65% 2,78% 5,47% 2,20% 0,95% 2,71% 1,23% 1,89% 0,43% 1,34% 0,08% 2,24% 0,02% 0,08% Bruxelles-Capitale 0,63% 7,34% 1,62% 4,40% 7,56% 9,97% 10,27% 3,10% 12,35% 3,78% 2,29% 4,16% 1,61% 2,86% 10,77% 2,71% 1,05% 2,47% 1,21% 2,05% 0,75% 1,68% 0,04% 4,97% 0,27% 0,09% Hal-Vilvorde 0,94% 7,62% 1,41% 3,56% 7,30% 12,94% 11,62% 3,23% 14,43% 3,75% 2,34% 4,40% 2,10% 3,00% 7,15% 1,10% 0,84% 2,77% 1,14% 1,65% 0,38% 1,37% 0,04% 4,74% 0,05% 0,13% Louvain 0,96% 7,50% 1,19% 3,42% 8,45% 13,55% 11,32% 3,06% 14,73% 3,19% 2,31% 4,58% 1,62% 2,62% 6,72% 1,67% 0,94% 3,39% 1,31% 2,05% 0,63% 1,53% 0,09% 3,00% 0,05% 0,14% Nivelles 0,80% 7,84% 1,56% 3,81% 7,36% 13,13% 10,23% 3,01% 13,94% 3,70% 2,13% 4,42% 1,83% 3,26% 8,13% 1,06% 0,88% 2,65% 1,14% 1,93% 0,53% 1,51% 0,04% 4,87% 0,09% 0,16% Bruges 1,42% 7,65% 2,43% 4,92% 7,08% 12,85% 10,40% 2,32% 15,73% 3,59% 2,72% 3,42% 2,06% 2,46% 5,11% 2,03% 0,80% 2,02% 1,78% 3,42% 0,69% 1,26% 0,06% 3,63% 0,01% 0,12% Dixmude 0,98% 6,91% 1,64% 4,00% 7,96% 15,22% 11,27% 2,66% 15,20% 3,02% 2,60% 3,76% 2,08% 2,41% 5,50% 1,41% 0,75% 3,02% 1,14% 2,80% 0,54% 1,31% 0,08% 3,55% 0,00% 0,17% Ypres 0,84% 8,16% 1,67% 3,80% 8,38% 12,50% 12,17% 2,88% 15,45% 3,22% 1,76% 3,91% 1,83% 2,97% 5,68% 4,37% 0,51% 1,25% 1,23% 2,65% 0,74% 1,67% 0,09% 2,13% 0,00% 0,12% Courtrai 0,94% 8,21% 1,97% 4,65% 8,12% 12,74% 10,67% 2,60% 15,88% 3,14% 2,05% 3,38% 1,79% 2,92% 5,64% 0,95% 0,84% 1,99% 1,24% 4,30% 1,38% 1,46% 0,08% 2,93% 0,01% 0,10% Ostende 1,12% 7,62% 1,48% 4,72% 8,46% 14,09% 10,64% 2,67% 14,25% 3,31% 2,46% 3,45% 1,62% 2,53% 4,70% 0,57% 0,93% 3,18% 1,08% 3,67% 1,05% 1,14% 0,07% 5,08% 0,03% 0,09% Roulers 0,74% 7,41% 1,18% 4,13% 8,59% 14,04% 11,74% 2,60% 14,56% 3,18% 2,80% 3,96% 1,83% 2,31% 5,45% 1,94% 0,80% 2,44% 1,26% 2,81% 0,63% 1,59% 0,05% 3,86% 0,01% 0,11% Tielt 1,01% 7,90% 1,28% 4,19% 9,11% 12,99% 12,63% 2,57% 15,05% 2,89% 2,14% 3,71% 1,49% 3,01% 6,28% 1,37% 1,24% 2,49% 0,97% 2,61% 0,87% 1,25% 0,07% 2,76% 0,02% 0,11% Furnes 1,54% 7,52% 1,69% 4,18% 6,52% 14,47% 10,94% 2,55% 14,85% 3,49% 1,90% 3,97% 1,93% 3,02% 4,86% 0,96% 0,89% 2,81% 1,11% 2,70% 0,35% 1,27% 0,12% 6,24% 0,00% 0,11% Alost 0,82% 7,37% 1,46% 4,38% 8,59% 13,60% 11,55% 3,09% 14,43% 3,28% 3,28% 4,18% 1,78% 2,92% 5,87% 1,13% 0,70% 2,35% 1,06% 2,12% 0,82% 1,38% 0,08% 3,60% 0,02% 0,15% Termonde 0,83% 8,18% 1,17% 3,89% 7,65% 14,92% 11,94% 2,88% 15,64% 3,32% 2,74% 4,26% 1,67% 2,91% 6,21% 1,00% 0,65% 1,72% 1,01% 1,93% 0,65% 1,47% 0,10% 3,16% 0,01% 0,10% Eeklo 1,13% 8,29% 1,21% 4,85% 7,63% 12,55% 11,67% 2,49% 15,10% 3,18% 2,35% 3,77% 1,99% 2,74% 5,40% 1,86% 0,62% 2,47% 1,36% 3,36% 0,84% 1,08% 0,13% 3,79% 0,01% 0,14% Gand 0,82% 8,28% 1,65% 4,54% 7,76% 11,67% 10,34% 2,39% 15,67% 3,47% 2,70% 3,94% 1,86% 3,14% 6,23% 2,49% 0,84% 1,79% 1,09% 2,89% 0,94% 1,26% 0,10% 4,03% 0,02% 0,09% Audenarde 1,02% 7,88% 1,15% 5,00% 8,64% 12,10% 11,55% 2,82% 15,55% 3,35% 2,19% 3,25% 1,68% 3,15% 5,94% 1,21% 0,76% 1,44% 0,97% 4,43% 1,65% 1,33% 0,10% 2,67% 0,00% 0,15% Saint-Nicolas 0,94% 7,62% 1,21% 4,04% 7,32% 13,62% 10,81% 2,69% 17,25% 3,37% 2,59% 3,73% 2,04% 3,09% 6,80% 1,08% 1,03% 2,88% 0,88% 1,59% 0,67% 1,35% 0,11% 3,15% 0,03% 0,12% Ath 0,64% 7,28% 1,10% 3,76% 7,62% 11,09% 12,00% 3,50% 14,47% 3,46% 2,33% 3,62% 1,53% 2,64% 7,03% 4,45% 0,61% 2,54% 0,90% 3,65% 1,03% 1,56% 0,06% 2,96% 0,03% 0,14% Charleroi 0,71% 7,95% 1,19% 3,93% 8,84% 13,48% 10,99% 3,45% 13,25% 3,77% 2,71% 4,13% 1,33% 2,94% 7,81% 1,98% 1,01% 1,62% 1,23% 1,96% 0,79% 1,56% 0,08% 3,07% 0,05% 0,14% Mons 0,81% 7,41% 0,92% 4,89% 8,59% 12,15% 11,48% 3,25% 12,30% 3,49% 2,28% 4,01% 1,41% 2,90% 6,92% 3,97% 0,91% 2,20% 1,05% 2,28% 1,16% 1,92% 0,09% 3,44% 0,03% 0,15% Mouscron 0,67% 8,26% 1,62% 4,17% 9,08% 12,15% 11,66% 2,66% 16,45% 3,32% 2,61% 3,40% 1,80% 3,47% 6,53% 1,15% 0,71% 1,49% 1,14% 2,56% 0,84% 1,49% 0,09% 2,60% 0,00% 0,08% Soignies 0,79% 7,86% 1,47% 4,24% 8,44% 11,61% 11,65% 3,29% 13,11% 3,66% 2,34% 4,13% 1,45% 2,74% 6,96% 1,47% 0,84% 2,58% 1,25% 3,57% 1,06% 1,41% 0,09% 3,82% 0,04% 0,13% Thuin 0,95% 8,62% 1,47% 3,70% 8,59% 13,53% 11,58% 3,22% 12,80% 3,48% 2,45% 4,25% 1,48% 2,82% 7,14% 1,08% 1,11% 1,68% 1,14% 2,50% 0,95% 1,60% 0,12% 3,61% 0,02% 0,10% Tournai 0,78% 9,30% 1,70% 3,45% 7,93% 12,16% 11,39% 2,93% 13,22% 3,53% 2,19% 3,95% 1,58% 2,78% 6,52% 2,10% 0,81% 2,51% 1,20% 3,75% 1,58% 1,98% 0,07% 2,40% 0,02% 0,15% Huy 0,76% 7,82% 1,60% 3,61% 7,44% 12,48% 11,72% 2,91% 13,29% 3,52% 3,00% 4,21% 1,70% 2,69% 7,64% 1,67% 1,06% 2,34% 1,02% 2,91% 1,09% 1,43% 0,14% 3,74% 0,05% 0,17% Liège 0,54% 8,58% 2,35% 3,85% 8,12% 13,02% 10,96% 2,63% 12,03% 3,35% 3,16% 4,04% 1,56% 3,38% 7,38% 1,64% 1,07% 1,68% 0,87% 3,01% 1,06% 1,87% 0,11% 3,54% 0,07% 0,12% Verviers 1,01% 7,83% 2,26% 3,74% 6,77% 13,62% 12,65% 3,08% 14,08% 3,28% 2,59% 3,71% 1,84% 3,11% 8,08% 0,75% 0,99% 2,21% 0,84% 1,86% 0,90% 1,82% 0,10% 2,69% 0,03% 0,16% Waremme 0,54% 8,21% 2,24% 3,49% 7,74% 13,29% 10,59% 2,79% 13,68% 3,50% 3,25% 3,79% 1,66% 3,40% 6,85% 1,80% 1,12% 2,17% 0,88% 2,92% 0,87% 1,78% 0,09% 3,13% 0,01% 0,19% Hasselt 0,72% 7,87% 1,16% 3,84% 9,89% 14,64% 11,80% 2,50% 13,78% 3,72% 2,42% 4,21% 1,71% 2,92% 6,00% 0,86% 1,00% 3,61% 1,17% 2,18% 0,34% 1,14% 0,07% 2,33% 0,02% 0,12% Maaseik 0,85% 7,67% 0,92% 3,58% 9,18% 16,43% 11,61% 2,89% 13,78% 3,56% 2,29% 4,12% 1,94% 2,90% 6,03% 0,63% 1,08% 3,91% 1,19% 1,43% 0,16% 1,05% 0,09% 2,56% 0,02% 0,13% Tongres 0,81% 8,08% 0,91% 3,08% 9,86% 16,06% 11,62% 2,58% 13,99% 3,40% 2,56% 4,29% 1,72% 2,49% 5,52% 0,75% 1,04% 3,31% 1,01% 2,51% 0,30% 1,21% 0,05% 2,66% 0,02% 0,15% Arlon 0,51% 6,88% 1,80% 4,60% 8,16% 13,98% 9,80% 2,90% 14,27% 3,59% 2,38% 3,22% 1,60% 2,96% 7,95% 0,93% 0,78% 1,76% 1,39% 1,65% 1,63% 2,17% 0,08% 4,83% 0,05% 0,15% Bastogne 0,74% 7,57% 1,67% 4,08% 7,92% 13,91% 11,84% 2,59% 13,74% 2,50% 2,59% 3,26% 1,81% 2,85% 8,99% 0,82% 0,73% 1,40% 1,13% 1,74% 0,68% 2,30% 0,06% 4,89% 0,03% 0,16% Marche-en-Famenne 1,00% 7,14% 1,48% 3,75% 8,02% 14,93% 9,29% 3,09% 13,48% 2,58% 2,64% 3,82% 1,93% 3,74% 7,66% 0,91% 0,87% 1,62% 0,72% 2,43% 1,10% 1,97% 0,07% 5,47% 0,07% 0,24% Neufchâteau 0,72% 9,43% 1,39% 3,43% 7,68% 13,28% 10,55% 2,87% 13,89% 2,92% 3,32% 4,03% 2,07% 2,75% 7,97% 0,79% 0,93% 1,50% 1,07% 1,82% 1,36% 2,19% 0,09% 3,70% 0,03% 0,21% Virton 0,56% 7,00% 2,14% 4,38% 7,11% 14,27% 10,43% 2,71% 13,94% 3,48% 2,40% 3,59% 1,87% 3,18% 8,35% 0,98% 0,78% 1,54% 1,20% 1,87% 1,29% 2,33% 0,04% 4,34% 0,04% 0,19% Dinant 0,67% 8,43% 1,12% 3,98% 8,42% 12,97% 9,71% 2,91% 13,14% 3,06% 2,39% 3,78% 1,55% 4,16% 7,40% 2,26% 0,85% 1,72% 0,85% 3,76% 1,34% 2,01% 0,08% 3,21% 0,03% 0,21% Namur 0,84% 8,27% 1,05% 3,57% 8,04% 14,79% 11,15% 3,54% 12,28% 3,36% 2,33% 4,01% 1,50% 3,06% 7,59% 1,87% 1,01% 1,62% 1,14% 1,94% 1,01% 1,56% 0,07% 4,23% 0,02% 0,16% Philippeville 0,81% 7,92% 1,13% 4,16% 8,03% 15,07% 10,40% 3,40% 13,40% 3,45% 2,63% 3,93% 1,44% 3,48% 7,51% 1,53% 0,82% 1,81% 1,01% 1,71% 0,75% 1,96% 0,10% 3,25% 0,10% 0,18% % Max 1,54% 9,43% 2,43% 5,00% 9,89% 16,43% 12,65% 3,54% 17,25% 3,97% 3,32% 4,58% 2,10% 4,16% 10,77% 4,45% 1,24% 3,91% 1,78% 4,43% 1,65% 2,33% 0,16% 6,24% 0,27% 0,24% Tableau I- 27: Profils de case mix par arrondissement I-61

79 Il ressort clairement qu il n y a pas vraiment de différence significative entre les profils de case mix des arrondissements qui présentent les même caractéristiques que le profil de case mix national. Les MDC au «top» sont les MDC 08 (Système musculaire et tissu conjonctif), 05 (Système circulatoire) et 06 (Système digestif) avec pratiquement les mêmes pourcentages au niveau des arrondissements que ceux observés au niveau national. Nous avons toutefois identifié par MDC l arrondissement pour lequel le poids relatif du MDC était comparativement le plus important ; la valeur est reportée en gras dans le tableau. CHAPITRE 3. PROJECTIONS DES SÉJOURS PAR ARRONDISSEMENT 1. METHODOLOGIE L estimation des séjours potentiels est réalisée, pour chaque arrondissement, par APR-DRG et par classe d âge. La répartition des séjours par APR-DRG, par classe d âge, et par arrondissement est déterminée par rapport à la base de données de référence : Année A partir de la connaissance de la probabilité d être hospitalisé à un âge et pour une pathologie donnée, et connaissant la structure d âge de la population par arrondissement, il est possible d estimer le nombre de séjours potentiels par APR-DRG, par classe d âge et par arrondissement. Toutefois, au niveau d un arrondissement, il convient d être très précis sur ce que l on entend par «séjours» d un arrondissement. En effet, la demande d hospitalisation exprimée par un patient résidant dans un arrondissement peut être honorée soit par un hôpital appartenant à l arrondissement dans lequel il réside soit par un hôpital appartenant à un autre arrondissement. Pour tenir compte des déplacements de la patientèle, il convient donc d identifier par arrondissement : Les séjours des résidents qui sont hospitalisés dans l arrondissement ; Les séjours des résidents qui sortent de l arrondissement ; Les séjours des non résidents qui entrent dans l arrondissement ; La répartition entre ces trois types de séjour est établie à partir de la distribution observée pour l année de référence La demande de séjour des patients appartenant à un arrondissement est identifiée sur base du code INS patient ; celle de l endroit où ils se font fait soigner est établie sur base du code INSZH Pour chacun des séjours hospitaliers, on peut identifier dans la base de données le lieu de résidence du patient ( code INS) et lieu de l hospitalisation (code INSZH) I-62

80 Pour la clarté de compréhension et pour éviter toute ambigüité dans l interprétation, nous allons définir, pour la suite de ce rapport, certaines conventions de langage. Nous identifions cinq types de séjours. [1] Séjours «In-In»: Ils se rapportent aux patients qui sont hospitalisés dans des hôpitaux situés dans l'arrondissement dans lequel ils résident. [2] Séjours «In-Out»: Ils se rapportent aux patients qui sont hospitalisés dans des hôpitaux situés en-dehors de l'arrondissement dans lequel ils résident. Il s'agit des séjours qui sortent de l'arrondissement. [3] Séjours «Out-In»: Ils se rapportent aux patients qui résident dans un arrondissement différent de celui dans lequel ils se font soignés. Pour l arrondissement qui les accueille, il s'agit des séjours qui entrent dans l'arrondissement. [4] Séjours [«In-In» + «In-Out»]: Cette variable identifie la demande totale de séjours hospitaliers exprimée par les patients d un arrondissement quel que soit l'arrondissement dans lequel ils sont hospitalisés. [5] Séjours [«In-In» + «Out-In»] Cette variable identifie la production totale en séjours hospitaliers d un arrondissement quel que soit le lieu de résidence du patient. Arrondissement Demande Séjours dans l arrondissement : In-In + Séjours sortants de l arrondissement : In-Out Production Séjours dans l arrondissement : In-In + Séjours entrants dans l arrondissement: Out-In I-63

81 A partir de ces notions, nous pouvons définir les quatre indicateurs suivants : Taux de réponse = ( In - In) (In - In) + (In - Out) Il exprime la part relative de la demande totale de séjours hospitaliers des résidents satisfaite dans les hôpitaux de l arrondissement. Taux de fuite = ( In - Out) ) ( In - In ) + (In - Out) Il exprime la part relative de la demande totale de séjours hospitaliers des résidents qui a été satisfaite dans des hôpitaux situés en-dehors de l'arrondissement. Taux de Couverture = (In - In) (In - In) + (Out - In) Il exprime, par rapport à la production totale des séjours d un arrondissement, la part relative des séjours imputables aux résidents. Taux d' attractivité = (In - In) (Out - In) + (Out - In) Il exprime, par rapport à la production totale des séjours d un arrondissement, la part relative des séjours imputables aux non résidents. 2. PROFIL DES SEJOURS PAR ARRONDISSEMENT La première étape consiste à comparer la demande de séjours par arrondissement. Il s agit donc ici de la demande exprimée par les résidents d un arrondissement quel que soit le lieu de l hospitalisation. Le tableau ci-après reprend les projections pour les années 2010 et 2015 par rapport à l année de référence I-64

82 Nom de l'arrondissement Nombre de séjours Var en % par rapport à Var Var Anvers ,90% 6,23% Malines ,78% 9,89% Turnhout ,28% 16,17% Bruxelles-Capitale ,60% 3,67% Hal-Vilvorde ,07% 9,55% Louvain ,20% 11,89% Nivelles ,06% 14,75% Bruges ,09% 8,30% Dixmude ,44% 7,09% Ypres ,40% 4,99% Courtrai ,52% 6,64% Ostende ,44% 7,99% Roulers ,52% 8,28% Tielt ,42% 7,09% Furnes ,61% 8,22% Alost ,73% 7,49% Termonde ,72% 9,45% Eeklo ,28% 5,37% Gand ,73% 6,59% Audenarde ,70% 6,07% Saint-Nicolas ,53% 9,45% Ath ,68% 6,34% Charleroi ,17% 5,53% Mons ,18% 5,94% Mouscron ,45% 4,19% Soignies ,24% 9,20% Thuin ,16% 7,61% Tournai ,45% 4,54% Huy ,15% 10,91% Liège ,49% 5,79% Verviers ,86% 9,93% Waremme ,73% 13,21% Hasselt ,47% 14,94% Maaseik ,22% 21,94% Tongres ,74% 15,33% Arlon ,04% 11,43% Bastogne ,23% 11,06% Marche-en-Famenne ,40% 13,91% Neufchâteau ,39% 7,68% Virton ,09% 9,27% Dinant ,26% 10,72% Namur ,08% 9,34% Philippeville ,57% 8,11% ,18% 8,58% Tableau I- 28: Projection de la demande de séjours par arrondissement : horizons L analyse au niveau des arrondissements affine l approche sur le plan de la prise en compte du case mix en fonction de la structure de la population ; ceci induit une très légère différence entre les valeurs des projections aux horizons 2010 et Le tableau ci-après montre la comparaison des résultats en termes du nombre de séjours entre l approche nationale et par arrondissement. Années Projections Nationales Projections/arrondissement Taux d écart ,20% 0,19% Tableau I- 29: Comparaison des projections niveau national et par arrondissement Cette différence de moins de 1/5 de % est tout à fait négligeable. I-65

83 Le graphique ci-après montre en valeur absolue les demandes de séjours hospitaliers par arrondissement pour les horizons 2010 et Demande de séjours hospitaliers par arrondissement : Anvers Malines Turnhout Bruxelles- Hal-Vilvorde Louvain Nivelles Bruges Dixmude Ypres Courtrai Ostende Roulers Tielt Furnes Alost Termonde Eeklo Gand Audenarde Saint-Nicolas Ath Charleroi Mons Mouscron Soignies Thuin Tournai Huy Liège Verviers Waremme Hasselt Maaseik Tongres Arlon Bastogne Marche-en- Neufchâteau Virton Dinant Namur Philippeville Graphique I- 22: Demande de séjours par arrondissement: horizons Pour illustrer d avantage les évolutions attendues par rapport à l année de référence 2002, nous avons reporté sur le graphique suivant les variations attendues en pourcentage. 25,00% Variation en % de la demande de séjours aux horizons Année de référence ,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Anvers Malines Turnhout Bruxelles- Hal-Vilvorde Louvain Nivelles Bruges Dixmude Ypres Courtrai Ostende Roulers Tielt Furnes Alost Termonde Eeklo Gand Audenarde Saint-Nicolas Ath Charleroi Mons Mouscron Soignies Thuin Tournai Huy Liège Verviers Waremme Hasselt Maaseik Tongres Arlon Bastogne Marche-en- Neufchâteau Virton Dinant Namur Philippeville I-66

84 Graphique I- 23:Variation en % demande de séjours: horizons On peut vérifier que le taux d accroissement n est pas homogène et que, pour des arrondissements comme Maaseik, Tongres, Nivelles etc., on doit s attendre à une demande accrue de séjours hospitaliers. Sachant que la variation au niveau national est estimée à 5,18 % en 2010 et à 8,58% en 2015, on peut identifier les arrondissements pour lesquels le profil de la demande de séjours hospitaliers se distingue du profil national comme l illustre le graphique ci-dessous où la ligne en traits interrompus représente la valeur nationale. Profil de la variation de la demande de séjours des arrondissements versus Belgique : ,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Anvers Malines Turnhout Bruxelles- Hal-Vilvorde Louvain Nivelles Bruges Dixmude Ypres Courtrai Ostende Roulers Tielt Furnes Alost Termonde Eeklo Gand Audenarde Saint-Nicolas Ath Charleroi Mons Mouscron Soignies Thuin Tournai Huy Liège Verviers Waremme Hasselt Maaseik Tongres Arlon Bastogne Marche-en- Neufchâteau Virton Dinant Namur Philippeville Graphique I- 24: Profil variation demande de séjours par arrondissement versus national Pour illustrer la différence entre les arrondissements en termes de taux d admission, nous avons ramené les projections de séjours à la taille de la population de chaque arrondissement. Taux admission / arr Avec i = n de l arrondissement j = année an i ; j = Demande séjours arr Population arr i ; an i ; j an j *1.000 I-67

85 Demande de séjours/1.000 hab par arrondissement Anvers Malines Turnhout Bruxelles- Hal-Vilvorde Louvain Nivelles Bruges Dixmude Ypres Courtrai Ostende Roulers Tielt Furnes Alost Termonde Eeklo Gand Audenarde Saint-Nicolas Ath Charleroi Mons Mouscron Soignies Thuin Tournai Huy Liège Verviers Waremme Hasselt Maaseik Tongres Arlon Bastogne Marche-en- Neufchâteau Virton Dinant Namur Philippeville Graphique I- 25: Demande de séjours par hab. /arrondissement De manière globale, on peut voir que la demande de séjours par habitants croît pratiquement dans la même proportion pour tous les arrondissements à l horizon 2015 mais qu elle n est certainement pas uniforme. Par contre, la comparaison des durées moyenne de séjour par arrondissement montre que, par rapport à l année de référence 2002, on arrive, dans le futur, à une beaucoup plus grande homogénéisation des durées de séjour comme l illustre le graphique ci-après. I-68

86 Evolution de la durée moyenne de séjour par arrondissement 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 Anvers Malines Turnhout Bruxelles- Hal-Vilvorde Louvain Nivelles Bruges Dixmude Ypres Courtrai Ostende Roulers Tielt Furnes Alost Termonde Eeklo Gand Audenarde Saint-Nicolas Ath Charleroi Mons Mouscron Soignies Thuin Tournai Huy Liège Verviers Waremme Hasselt Maaseik Tongres Arlon Bastogne Marche-en- Neufchâteau Virton Dinant Namur Philippeville Graphique I- 26: Évolution de la durée moyenne de séjour par arrondissement Les projections en termes de journées d hospitalisation attendues par arrondissement sont reprises dans le tableau ci-dessous. L écart entre les projections faites au niveau national et par arrondissement reste inférieur à 1%. I-69

87 Nom de l'arrondissement Nombre de journées Anvers Malines Turnhout Bruxelles-Capitale Hal-Vilvorde Louvain Nivelles Bruges Dixmude Ypres Courtrai Ostende Roulers Tielt Furnes Alost Termonde Eeklo Gand Audenarde Saint-Nicolas Ath Charleroi Mons Mouscron Soignies Thuin Tournai Huy Liège Verviers Waremme Hasselt Maaseik Tongres Arlon Bastogne Marche-en-Famenne Neufchâteau Virton Dinant Namur Philippeville Tableau I- 30: Projection des journées d'hospitalisation par arrondissement I-70

88 2. TAUX DE REPONSE PAR ARRONDISSEMENT Le taux de réponse exprime la part relative de la demande totale de séjours hospitaliers des résidents satisfaite dans les hôpitaux de l arrondissement. Il est établi en faisant le rapport entre les séjours des résidents traités dans l arrondissement (In-In) et la demande totale des résidents quel que soit le lieu d hospitalisation [(In-In) + (In-Out)]. Taux de réponse = ( In - In) [(In - In) + (In - Out)] Le taux de réponse montre dans quelle mesure les résidents restent dans leur arrondissement pour y recevoir des soins de santé. Le tableau ci-après synthétise le taux de réponse par arrondissement par rapport à la demande exprimée toutes pathologies confondues. I-71

89 Nom de l'arrondissement In/In In/Out Dde exprimée Taux de réponse Anvers ,0% Malines ,0% Turnhout ,9% Bruxelles-Capitale ,1% Hal-Vilvorde ,5% Louvain ,7% Nivelles ,1% Bruges ,8% Dixmude ,7% Ypres ,7% Courtrai ,6% Ostende ,3% Roulers ,2% Tielt ,2% Furnes ,2% Alost ,8% Termonde ,4% Eeklo ,5% Gand ,8% Audenarde ,3% Saint-Nicolas ,4% Ath ,0% Charleroi ,6% Mons ,1% Mouscron ,1% Soignies ,7% Thuin ,4% Tournai ,7% Huy ,6% Liège ,3% Verviers ,3% Waremme ,0% Hasselt ,7% Maaseik ,5% Tongres ,6% Arlon ,7% Bastogne ,0% Marche-en-Famenne ,8% Neufchâteau ,3% Virton ,0% Dinant ,3% Namur ,1% Philippeville ,0% Tableau I- 31: Taux de réponse par arrondissement On remarque dans ce tableau que certains arrondissements ont des taux de réponse nuls. Il s agit Soit d arrondissements pour lesquels il n existe pas d infrastructure hospitalière (cas de Virton et Philippeville) Soit d arrondissements pour lesquels à la suite de fusion d hôpitaux, les hôpitaux de l arrondissement sont repris sous le numéro d agrément d un hôpital situé dans un autre arrondissement (cas d Ath, Waremme, Bastogne) I-72

90 Le graphique ci-après illustre le classement des arrondissements selon le taux de réponse à la demande des résidents. Taux de réponse des arrondissements à la demande de séjours des résidents 100% 80% 60% 40% 20% 0% Liège Bruxelles-Capitale Anvers Bruges Roulers Gand Mons Alost Hasselt Arlon Charleroi Malines Namur Louvain Courtrai Ostende Turnhout Saint-Nicolas Ypres Neufchâteau Verviers Tournai Soignies Mouscron Furnes Dinant Audenarde Marche-en-Famenne Maaseik Huy Tielt Eeklo Termonde Nivelles Tongres Hal-Vilvorde Thuin Dixmude Ath Waremme Bastogne Virton Philippeville Graphique I- 27: Taux de réponse des arrondissements à la demande des résidents. On constate que, pour près de 50% des arrondissements, le taux de réponse est inférieur à 70%. On notera également les très faibles taux de réponse (inférieur à 50%) pour les arrondissements suivants : Arrondissement Taux de réponse < 50% Hal Vilvorde 22,5 Nivelles 38,1 Tielt 44,2 Termonde 38,4 Eecklo 40,5 Thuin 10,4 Huy 48,6 Maaseik 49,5 Tongres 35,6 Tableau I- 32: Arrondissements avec taux de réponse < 50% On observe aussi, de manière assez logique, que les arrondissements avec les taux de réponse les plus élevés sont ceux où sont localisés les hôpitaux universitaires. I-73

91 Eindrapport: De toekomstige behoefte aan acute ziekenhuisvoorzieningen in België 3. PRODUCTION PAR ARRONDISSEMENT La production se définit comme étant égale à la totalité des séjours hospitaliers enregistrés dans l arrondissement qu il s agisse de la patientèle résidente ou non résidente. C est donc l entièreté des séjours qui ont été accueillis par l infrastructure hospitalière de l arrondissement. Taux de Production = Séjours "in -in" + Séjours "out -in" Le graphique ci-après montre le classement des arrondissements en fonction de la variable :»nombre de séjours hospitaliers produits dans l arrondissement». Classement des arrondissement selon la production en séjours Bruxelles-Capitale Anvers Liège Gand Louvain Hasselt Charleroi Alost Malines Mons Bruges Turnhout Namur Roulers Soignies Courtrai Saint-Nicolas Verviers Ostende Nivelles Dinant Hal-Vilvorde Tournai Maaseik Ypres Audenarde Termonde Tongres Marche-en-Famenne Arlon Huy Neufchâteau Mouscron Furnes Tielt Eeklo Thuin Dixmude Ath Waremme Bastogne Virton Philippeville Graphique I- 28: Classement des arrondissements selon la production en séjours hospitaliers On peut alors mettre en regard la production totale de séjours d un arrondissement en la ventilant entre séjours des résidents et séjours des non résidents. 4. TAUX DE COUVERTURE ET TAUX D ATTRACTIVITE PAR ARRONDISSEMENT Par rapport à la production totale de séjours hospitaliers qui a été réalisée dans un arrondissement, on peut définir deux indicateurs par rapport aux flux entrant et sortant. Pour un arrondissement «X» fixé, le «flux entrant» correspond aux patients qui entrent dans l arrondissement pour y recevoir des soins dans l un des hôpitaux, alors qu ils résident dans un arrondissement différent (Séjours «Out-In»). Le flux entrant peut être interprété comme une «attractivité» de l arrondissement. Taux d' attractivité (Out - In) = [(In - In) + (Out - In)] I-74

92 Il exprime, par rapport à la production totale des séjours d un arrondissement, la part relative des séjours imputables aux non résidents. Le complément du taux d attractivité est le «taux de couverture». (In - In) Taux de Couverture = (In - In) + (Out - In) Il exprime, par rapport à la production totale des séjours d un arrondissement, la part relative des séjours imputables aux résidents. Le graphique ci-après juxtapose par arrondissement le taux de couverture (séjours imputables aux résidents) et le taux d attractivité (séjours imputables aux non résidents) Taux de couverture versus taux d'attractivité (Répartition en % de la production des séjours d'un arrondissement entre residents versus non résidents) 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Anvers Malines Turnhout Bruxelles- Hal-Vilvorde Louvain Nivelles Bruges Dixmude Ypres Courtrai Ostende Roulers Tielt Furnes Alost Termonde Eeklo Gand Audenarde Saint- Ath Charleroi Mons Mouscron Soignies Thuin Tournai Huy Liège Verviers Waremme Hasselt Maaseik Tongres Arlon Bastogne Marche-en- Neufchâteau Virton Dinant Namur Philippeville Résidents Non Résidents Graphique I- 29: Répartition de la production de séjours entre résidents et non résidents Globalement on peut noter que la part des non résidents reste relativement faible à l exception toutefois des arrondissements de Soignies, Marche en Famenne, Dinant pour lesquels plus de 50% de la production des séjours hospitaliers sont attribués à des non résidents. Signalons le cas tout à fait particulier de Dixmude où le raisonnement en pourcentage n est certes pas significatif vu le très petit nombre de séjours enregistrés dans cet arrondissement. Le tableau ci-après résume l ensemble de l information par rapport à la production de séjours hospitaliers par arrondissement. I-75

93 Tx. Couverture Tx. Attractivité Code INS Nom de l'arrondissement In/In Out/In Production In/In-Prod. Out/In-Prod Anvers ,37% 14,63% Malines ,49% 37,51% Turnhout ,63% 8,37% Bruxelles-Capitale ,46% 37,54% Hal-Vilvorde ,82% 18,18% Louvain ,75% 42,25% Nivelles ,31% 19,69% Bruges ,08% 28,92% Dixmude ,11% 60,89% Ypres ,42% 21,58% Courtrai ,06% 16,94% Ostende ,69% 18,31% Roulers ,17% 49,83% Tielt ,55% 19,45% Furnes ,58% 24,42% Alost ,48% 47,52% Termonde ,69% 15,31% Eeklo ,96% 33,04% Gand ,53% 28,47% Audenarde ,32% 29,68% Saint-Nicolas ,85% 25,15% Ath ,00% 0,00% Charleroi ,84% 22,16% Mons ,01% 33,99% Mouscron ,44% 15,56% Soignies ,63% 54,37% Thuin ,52% 45,48% Tournai ,20% 20,80% Huy ,40% 26,60% Liège ,59% 26,41% Verviers ,70% 10,30% Waremme ,00% 0,00% Hasselt ,31% 41,69% Maaseik ,91% 14,09% Tongres ,39% 7,61% Arlon ,03% 44,97% Bastogne ,00% 0,00% Marche-en-Famenne ,10% 57,90% Neufchâteau ,12% 41,88% Virton ,00% 0,00% Dinant ,21% 53,79% Namur ,98% 27,02% Philippeville ,00% 0,00% Tableau I- 33: Tableau de synthèse de la production de séjours hospitaliers par arrondissement I-76

94 5. ANALYSE CROISEE TAUX DE REPONSE ET TAUX D ATTRACTIVITE Le regroupement des deux analyses précédentes : «Taux de réponse à la demande des résidents» et «Part relative des non résidents dans la production» nous permet d identifier trois groupes assez homogènes pour une partie des arrondissements. Un premier groupe reprend les arrondissements avec un taux de réponse supérieur à 70% par rapport à la demande des résidents et avec une part d accueil supérieur à 30% pour les non résidents. Il s agit en quelque sorte des arrondissements qui, non seulement, répondent très bien à la demande interne de l arrondissement mais attirent aussi une patientèle externe. Un second groupe reprend les arrondissements avec un taux de réponse supérieur à 70% par rapport à la demande des résidents mais avec une production inférieure à 30% pour les non résidents. Il s agit des arrondissements pour lesquels l infrastructure hospitalière est principalement exploitée pour les résidents. Enfin un troisième groupe identifie les arrondissements qui tout en ayant un taux de réponse inférieur à 70% pour les résidents accueille quand même plus de 30% de non résidents. Le tableau ci-après identifie ces trois groupes. Taux de réponse à la demande des résidents > 70% Part relative des non résidents dans la production >30% Taux de réponse à la demande des résidents > 70% Part relative des non résidents dans la production <30% Taux de réponse à la demande des résidents < 70% Part relative des non résidents dans la production >30% Malines Bruxelles Capitale Louvain Roulers Alost Turnhout Bruges Courtrai Ostende Gand (Dixmude) Eecklo Soignies Marche en Famenne Dinant Mons Hasselt Arlon Saint Nicolas Charleroi Liège Namur Tableau I- 34: Répartition des arrondissements en groupes homogènes selon le taux de réponse et l accueil des non résidents Les autres arrondissements ne se prêtent pas vraiment à des regroupements typés significatifs. I-77

95 CHAPITRE 4. ANALYSE DES FLUX INTER-ARRONDISSEMENTS 1. BALANCE «FLUX ENTRANT/FLUX SORTANT) Il s agit, en l occurrence, de mesurer le nombre de patients qui entrent dans un arrondissement par rapport au nombre de patients qui en sortent. Le tableau ci-dessous établit le rapport entre le nombre absolu de séjours sortants et entrants. Ce rapport, exprimé en nombre de séjours et non en pourcentage, est un indicateur de l impact sur l infrastructure hospitalière d un arrondissement des flux de patients entre arrondissements. La balance entre les flux entrants et sortants est reprise dans le tableau ci dessous. Un rapport supérieur à 1 dans la colonne Balance signifie que le nombre de séjours entrants dans l arrondissement est supérieur au nombre de séjours sortants. Ainsi par exemple, dans le cas de Bruxelles Capitale, on observe 11,63 patients entrants pour 1 sortant ; pour Roulers ce rapport est de 7,40 entrants pour 1 sortant. I-78

96 Balance Nom de l'arrondissement In-Out Out-In (Out-In) / (In-Out) Anvers ,73 Malines ,90 Turnhout ,25 Bruxelles-Capitale ,63 Hal-Vilvorde ,06 Louvain ,16 Nivelles ,15 Bruges ,22 Dixmude ,01 Ypres ,60 Courtrai ,57 Ostende ,62 Roulers ,40 Tielt ,19 Furnes ,45 Alost ,37 Termonde ,11 Eeklo ,34 Gand ,41 Audenarde ,54 Saint-Nicolas ,84 Ath ,00 Charleroi ,93 Mons ,95 Mouscron ,29 Soignies ,00 Thuin ,10 Tournai ,46 Huy ,34 Liège ,32 Verviers ,22 Waremme ,00 Hasselt ,64 Maaseik ,16 Tongres ,05 Arlon ,85 Bastogne ,00 Marche-en-Famenne ,54 Neufchâteau ,48 Virton ,00 Dinant ,50 Namur ,12 Philippeville ,00 Tableau I- 35: Balance flux entrant et sortant par arrondissement On repère, à nouveau, dans ce tableau les arrondissements sans infrastructure hospitalière officielle et pour lesquels la variable «In-Out», par voie de conséquence, identifie la demande totale des résidents. Si l on considère comme «attractif» un arrondissement pour lequel on a au moins 3 patients entrants pour 1 sortant, et ce, toutes pathologies confondues, on obtient la sélection suivante : I-79

97 Arrondissement Balance ( Out In) /( In Out) Bruxelles Capitale Liège Roulers Alost Bruges 11,63 9,32 7,40 4,37 3,22 Tableau I- 36: Arrondissements "attractifs" 2. TRAÇABILITE DES FLUX DE LA PATIENTELE ENTRE LES ARRONDISSEMENTS Pour «tracer» les déplacements de la patientèle, il convient, à ce stade de l analyse de déterminer l origine géographique des flux entrants et la destination géographique des flux sortants. Pour ce faire, il faut, par séjour, identifier le lieu de résidence du patient (code INS) et le lieu de son hospitalisation (code INSZ) 2.1 Analyse de l origine géographique des flux entrants Nous avons, par arrondissement, identifié, pour chacun des séjours hospitaliers enregistrés dans l arrondissement, quel était le lieu de résidence du patient. Ceci nous a permis d établir la part relative de la patientèle externe traitée dans l arrondissement ainsi que la distribution des séjours entrants par arrondissement. Le tableau ci-dessous illustre pour les arrondissements de Charleroi et de Louvain la répartition des séjours entrants par arrondissement. Ainsi, pour l arrondissement de Charleroi et par rapport à la totalité des séjours entrants, l arrondissement de Thuin représente 37,22%, celui de Philippeville 29,50% et ainsi de suite. I-80

98 Code Code d'hospitalisation résidence Lieu résidence Eindrapport: De toekomstige behoefte aan acute ziekenhuisvoorzieningen in België Charleroi Louvain Out/In Séjours entrants Poids relatifs Code d'hospitalisation Code résidence Lieu résidence Out/In Séjours entrants Poids relatifs Thuin 6126,54 37,22% Hasselt 8303,20 21,01% Philippeville 4855,90 29,50% Turnhout 6616,89 16,74% Namur 2732,16 16,60% Hal-Vilvorde 6562,14 16,61% Nivelles 1025,58 6,23% Maaseik 3036,30 7,68% Mons 425,29 2,58% Malines 2392,30 6,05% Soignies 381,19 2,32% Anvers 2313,84 5,86% Bruxelles-Capitale 217,81 1,32% Tongres 2290,52 5,80% Dinant 183,27 1,11% Nivelles 1465,41 3,71% Tournai 125,69 0,76% Bruxelles-Capitale 909,36 2,30% Liège 50,12 0,30% Saint-Nicolas 643,14 1,63% Ath 45,77 0,28% courtrai 604,75 1,53% Hal-Vilvorde 41,14 0,25% Bruges 555,17 1,40% Huy 33,72 0,20% Alost 536,14 1,36% Neufchâteau 28,96 0,18% Termonde 527,75 1,34% Marche-en-Famenne 27,28 0,17% Roulers 377,83 0,96% Verviers 24,41 0,15% Gand 329,26 0,83% Arlon 18,50 0,11% Ostende 328,11 0,83% Waremme 13,67 0,08% Waremme 240,87 0,61% Bastogne 12,91 0,08% Ypres 204,27 0,52% Virton 12,34 0,07% Tielt 166,32 0,42% Furnes 11,39 0,07% Furnes 165,44 0,42% Ostende 10,45 0,06% Audenarde 154,22 0,39% Anvers 7,15 0,04% Dixmude 114,39 0,29% Louvain 6,39 0,04% Verviers 111,38 0,28% Audenarde 6,22 0,04% Liège 96,39 0,24% Bruges 5,37 0,03% Eeklo 83,87 0,21% Mouscron 5,19 0,03% Namur 53,33 0,13% Roulers 5,18 0,03% Charleroi 50,89 0,13% Saint-Nicolas 4,82 0,03% Soignies 38,89 0,10% Hasselt 3,38 0,02% Mons 31,14 0,08% Turnhout 3,30 0,02% Mouscron 29,45 0,07% Gand 2,18 0,01% Neufchâteau 26,13 0,07% Alost 2,12 0,01% Bastogne 24,11 0,06% courtrai 2,05 0,01% Ath 24,06 0,06% Malines 2,03 0,01% Arlon 21,88 0,06% Tongres 1,17 0,01% Dinant 18,91 0,05% Termonde 1,02 0,01% Tournai 18,37 0,05% 16461,67 100,00% Thuin 14,56 0,04% Philippeville 12,55 0,03% Marche-en-Famenne 11,03 0,03% Huy 8,70 0,02% Virton 4,28 0,01% 39517,55 100,00% Tableau I- 37 : Répartition des séjours entrants par arrondissement pour Charleroi et Louvain Les tableaux complets des séjours entrants par arrondissement sont repris dans l annexe 10. Cette analyse permet d établir, pour un arrondissement donné, le profil géographique de la patientèle externe ; concrètement on identifie les arrondissements qui sont «potentiellement» demandeurs 2.2 Analyse de la destination géographique des flux sortants. De la même manière, nous avons cherché à identifier la destination géographique des flux sortants. Le tableau ci après illustre la destination géographique des séjours sortants pour les arrondissements de Charleroi et Louvain. I-81

99 INSCODE Lieu de Résidence Eindrapport: De toekomstige behoefte aan acute ziekenhuisvoorzieningen in België Charleroi Louvain In/Out INSCODE Nbre séjours Lieu de sortants Résidence In/Out Nbre séjours sortants Lieu INSCODEZH d'hospitalisation Poids relatif Lieu INSCODEZH d'hospitalisation Poids relatif Soignies 7793,54 44,22% Malines 7058,20 38,66% Bruxelles- Capitale 4105,69 23,30% Hasselt 4792,66 26,25% Namur 2476,31 14,05% Bruxelles-Capitale 2358,98 12,92% Nivelles 1226,63 6,96% Mons 1161,41 6,36% Dinant 915,79 5,20% Anvers 845,51 4,63% Liège 253,34 1,44% Hal-Vilvorde 437,87 2,40% Mons 195,67 1,11% Turnhout 385,83 2,11% Anvers 96,11 0,55% Alost 192,87 1,06% Tournai 64,93 0,37% Bruges 141,53 0,78% Thuin 53,41 0,30% Liège 130,57 0,72% Louvain 50,89 0,29% Gand 130,25 0,71% Ostende 44,51 0,25% Nivelles 121,57 0,67% Neufchâteau 43,51 0,25% Ostende 103,86 0,57% Furnes 42,60 0,24% Saint-Nicolas 68,60 0,38% Gand 39,32 0,22% Maaseik 44,69 0,24% Huy 32,15 0,18% Tongres 43,31 0,24% Hal-Vilvorde 30,63 0,17% Furnes 37,59 0,21% Bruges 26,85 0,15% Roulers 33,70 0,18% Verviers 22,47 0,13% Dinant 26,91 0,15% Alost 21,39 0,12% Namur 24,56 0,13% Marche-en- Famenne 17,48 0,10% Marche-en-Famenne 19,01 0,10% Malines 13,40 0,08% Termonde 14,91 0,08% Arlon 9,35 0,05% Courtrai 14,48 0,08% Mouscron 9,20 0,05% Verviers 13,57 0,07% Hasselt 8,09 0,05% Neufchâteau 11,89 0,07% Courtrai 7,15 0,04% Charleroi 6,39 0,04% Audenarde 5,24 0,03% Huy 6,26 0,03% Saint-Nicolas 5,13 0,03% Thuin 5,49 0,03% Roulers 4,18 0,02% Ypres 5,39 0,03% Termonde 4,00 0,02% Arlon 5,27 0,03% Turnhout 3,12 0,02% Soignies 5,20 0,03% Tongres 1,03 0,01% Audenarde 3,28 0,02% Eeklo 1,02 0,01% Eeklo 2,13 0,01% Tielt 1,94 0,01% 17624,10 1, ,68 1,00 Tableau I- 38 : Répartition par arrondissement des séjours sortants pour Charleroi et Louvain Ainsi, 44,22% des séjours sortants de l arrondissement de Charleroi le sont à destination de Soignies et 23,30% à destination de Bruxelles Capitale. L annexe 11 donne pour chaque arrondissement la destination géographique des flux sortants. 3. MESURE DE L ATTRACTIVITE DES ARRONDISSEMENTS Dans la mesure de l attractivité d un arrondissement, il convient de prendre en considération la distance existant entre le lieu de résidence du patient et celui de son hospitalisation. Seuls, doivent être considérés comme véritablement «attractifs», les arrondissements pour lesquels on observe des déplacements significatifs. On peut admettre qu un déplacement est significatif s il correspond à des séjours de patients venant d arrondissements non limitrophes. Sont considérés comme limitrophes par rapport à un arrondissement X, les arrondissements qui, du point de vue de leur frontière administrative, ont un point de contact avec l arrondissement X considéré. Dans notre analyse de l attractivité, nous avons donc sélectionné uniquement les séjours correspondant à des patients résidant dans des arrondissements non limitrophes. Le tableau ci-après reprend par arrondissement le nombre de séjours entrants en provenance d arrondissements non limitrophes. Le pourcentage est établi pour chaque arrondissement en faisant I-82

100 le rapport des séjours entrants non limitrophes par rapport au total des séjours entrants dans l arrondissement. Code Arr. Séjours entrants issus d'arrondissements non limitrophes Arrondissements Nbre de séjours entrants % par rapport au total entrant dans l'arrondissement Arrondissement de Bruxelles-Capitale ,00% Arrondissement de Louvain ,00% Arrondissement de Mons ,00% Arrondissement d'anvers ,00% Arrondissement de Liège ,00% Arrondissement de Gand ,00% Arrondissement de Dinant ,91% Arrondissement d'alost ,20% Arrondissement de Bruges ,91% Arrondissement de Roulers ,70% Arrondissement de Courtrai ,00% Arrondissement d'ostende ,00% Arrondissement de Namur ,00% Arrondissement de Charleroi ,00% Arrondissement de Saint-Nicolas ,00% Arrondissement de Furnes ,00% Arrondissement de Hal-Vilvorde ,00% Arrondissement de Hasselt 842 2,50% Arrondissement de Nivelles ,00% Arrondissement de Tournai ,00% Arrondissement de Marche-en-Famenne ,00% Arrondissement de Malines 650 3,00% Arrondissement de Soignies 614 2,47% Arrondissement de Neufchâteau ,85% Arrondissement de Verviers ,50% Arrondissement de Huy ,00% Arrondissement de Turnhout 280 5,70% Arrondissement de Tongres ,00% Arrondissement d'audenarde 257 5,00% Arrondissement de Maaseik 225 8,00% Arrondissement de Tielt ,00% Arrondissement de Termonde 204 9,00% Arrondissement d'ypres 199 6,00% Arrondissement d'arlon 190 3,00% Arrondissement d'eeklo 162 5,90% Arrondissement de Mouscron ,00% Arrondissement de Thuin 113 4,96% Arrondissement de Dixmude 1 1,00% Tableau I- 39: Séjours entrants en provenance d'arrondissements non limitrophes I-83

101 On vérifie qu il n y a que 7 arrondissements (16%) pour lesquels la part des séjours entrants en provenance d arrondissements non limitrophes est supérieure à 30% du total d accueil de la patientèle externe. Force est de constater que c est le facteur proximité qui justifie la plupart du temps les flux entrants de patientèle. Arrondissement Furnes Ostende Louvain Mons Dinant Bruxelles Capitale Courtrai % de patientèle externe issue d arrondissements non limitrophes 55,00 % 44,00 % 42,00 % 38,00 % 37,91 % 35,00% 32,00 % Tableau I- 40: Arrondissements avec plus de 30% de patientèle externe venant d'arrondissements non limitrophes Il faut cependant noter que Mons, du fait de la fusion des hôpitaux, reprend des patients d arrondissements non limitrophes mais qui, en réalité, sont hospitalisés dans l arrondissement de leur lieu de résidence. Comme nous l avons fait pour les flux entrants, nous avons déterminé, par arrondissement les flux sortants en nombre ainsi qu en part relative pour chaque arrondissement et ce, dans le cadre de l hypothèse où les sorties sont à destination d arrondissements non limitrophes. Le tableau ci-après donne, par arrondissement, l information relative aux flux sortants en nombre de séjours ainsi qu en pourcentage par rapport au nombre total de séjours sortants de l arrondissement à destination d arrondissements non limitrophes. I-84

102 Séjours sortants vers des arrondissements non limitrophes Nbre séjours Code Arr. Arrondissements sortants % au sein de l'arrondissement Arrondissement de Hal-Vilvorde ,19% Arrondissement de Tournai ,00% Arrondissement d'anvers ,14% Arrondissement de Charleroi ,00% Arrondissement de Mons ,00% Arrondissement de Furnes ,00% Arrondissement de Courtrai ,00% Arrondissement de Maaseik ,00% Arrondissement de Bruxelles-Capitale ,00% Arrondissement d'alost ,00% Arrondissement de Louvain ,00% Arrondissement de Namur ,00% Arrondissement de Tongres ,00% Arrondissement d'ostende ,00% Arrondissement de Bruges ,00% Arrondissement de Marche-en-Famenne ,00% Arrondissement de Thuin ,00% Arrondissement de Nivelles ,00% Arrondissement d'ath ,00% Arrondissement de Mouscron ,00% Arrondissement de Dinant ,00% Arrondissement de Bastogne ,00% Arrondissement de Hasselt ,00% Arrondissement de Virton ,00% Arrondissement de Gand ,00% Arrondissement de Liège ,00% Arrondissement d'arlon ,00% Arrondissement de Saint-Nicolas ,00% Arrondissement de Termonde ,00% Arrondissement de Neufchâteau ,00% Arrondissement de Roulers ,00% Arrondissement de Verviers ,00% Arrondissement de Soignies ,00% Arrondissement d'ypres ,00% Arrondissement de Turnhout ,00% Arrondissement de Malines 958 7,51% Arrondissement d'audenarde 808 9,00% Arrondissement de Philippeville 792 8,00% Arrondissement de Waremme 670 5,00% Arrondissement de Huy 607 7,00% Arrondissement de Dixmude 462 5,00% Arrondissement d'eeklo 423 5,00% Arrondissement de Tielt 376 4,00% Tableau I- 41: Pourcentage des flux sortants vers arrondissements non limitrophes I-85

103 On observe dans ce cas que pour 15 arrondissements (35%), plus de 30% des séjours sortants le sont à destination d arrondissements non limitrophes. Si nous avons mis en évidence l impact du facteur «proximité» dans l analyse des flux entrants de la patientèle inter-arrondissements, il semble établi clairement que les flux sortants ou «fuite» de la patientèle relève d avantage de motivations liées à la recherche de compétence puisque les sorties se font avec une plus grande fréquence vers des arrondissements non limitrophes. Reste, à présent, à vérifier si certains arrondissements présentent un caractère attractif pour des pathologies particulières. 4. ANALYSE DU RAPPORT FLUX ENTRANT/FLUX SORTANT PAR ARRONDISSEMENT ET PAR MDC. La question à se poser à ce stade de l analyse est de savoir pourquoi les patients sortent ou entrent dans un arrondissement pour y recevoir des soins de santé. Pou chaque arrondissement, nous avons ventilé la balance des flux entrants sur les flux sortants par MDC. Le tableau suivant présente par arrondissement et par MDC le rapport des séjours entrants dans l'arrondissement sur les séjours sortants de l'arrondissement. Code localité ,4 1,2 12,9 2,4 1,1 2,5 1,1 0,8 1,6 1,6 2,3 1,5 1,6 1,9 1,7 2,6 1,9 1,9 1,4 1,5 0,8 1,4 12,7 1,5 7,7 1, ,8 1,7 0,4 1,7 2,2 1,8 2,8 2,7 2,2 1,9 1,5 1,8 2,7 2,4 2,7 0,9 0,9 0,7 1,7 2,0 4,2 1,9 0,2 1,4 0,1 1, ,3 0,2 0,1 0,5 0,4 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 0,2 0,1 0,2 0,2 0,6 0,4 0,1 0,1 0,0 0, ,7 9,4 11,5 14,1 10,5 12,4 11,9 17,4 10,9 13,6 11,2 16,0 13,3 17,5 15,9 22,2 20,4 30,0 11,2 8,0 3,7 12,6 0,8 5,1 8,8 9, ,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0, ,7 2,3 7,0 1,4 2,1 2,2 2,0 2,8 1,6 1,9 1,4 2,5 1,3 2,1 1,1 3,0 3,4 8,3 2,7 1,7 0,7 2,0 9,2 2,4 5,0 1, ,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,7 0,0 0, ,4 2,8 2,0 5,9 4,6 4,8 3,4 2,3 2,9 2,6 4,7 3,9 4,0 2,0 2,2 6,7 5,2 2,5 5,7 5,1 4,0 3,7 1,5 1,0 2,0 2, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0, ,4 0,5 0,8 0,5 0,7 0,4 0,8 0,5 0,4 0,7 0,3 0,6 0,8 1,0 0,9 4,7 0,3 0,1 0,7 0,9 0,7 0,9 2,8 0,7 0,0 0, ,9 0,6 0,3 1,0 0,6 0,3 0,7 0,5 0,5 1,0 0,7 0,6 0,8 1,2 0,9 0,2 0,6 0,3 0,6 0,9 1,6 0,6 0,5 0,3 0,0 0, ,4 0,7 0,1 0,5 0,7 0,4 0,7 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 2,0 0,2 0,4 0,2 0,4 0,6 0,5 0,4 2,6 2,8 0,2 1, ,0 9,9 1,5 3,8 12,5 8,8 9,9 8,3 9,5 6,6 10,2 11,6 12,2 3,8 5,0 2,9 10,3 7,0 7,6 6,2 5,4 3,8 9,0 3,7 1,2 5, ,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0, ,4 0,7 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,5 0,5 1,7 0,6 0,8 2,7 0,0 1, ,5 3,9 1,1 3,8 8,3 15,2 6,2 5,6 3,3 2,8 3,5 7,8 9,4 3,2 4,0 1,0 4,6 1,8 3,9 2,8 5,4 3,8 1,2 0,9 0,6 2, ,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0, ,4 0,4 0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,1 0,4 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,1 0,1 0,0 0, ,3 2,5 2,6 1,6 1,2 3,0 1,8 2,6 2,4 3,0 2,8 2,3 1,6 2,7 2,1 6,4 1,5 6,9 2,0 1,0 0,8 1,9 6,5 5,1 5,0 2, ,6 0,5 0,3 0,4 0,9 0,4 0,7 0,7 0,4 0,5 0,3 0,5 0,7 0,6 0,6 0,2 0,4 0,2 0,7 1,8 1,2 0,8 0,8 0,5 0,0 0, ,0 0,9 0,8 0,9 1,2 0,3 1,0 0,8 2,0 0,6 0,8 0,7 0,7 0,6 0,8 0,3 0,7 0,2 0,8 1,1 2,2 1,0 0,3 0,5 0,0 0, ,6 1,1 0,1 0,6 0,9 1,3 1,1 1,0 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 1,0 0,8 0,5 0,7 1,0 0,8 1,0 10,7 0,8 1,3 1, ,6 2,8 0,5 2,2 5,2 1,4 5,1 2,5 3,2 2,5 1,8 3,8 3,4 2,4 6,2 9,0 2,2 1,7 3,8 8,0 7,8 4,2 1,4 1,1 0,0 2, ,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,6 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1 0,0 0, ,3 2,0 1,2 1,5 2,5 2,7 2,7 2,6 1,5 1,7 1,8 2,5 2,4 1,7 2,0 1,0 2,6 1,2 2,9 1,8 2,5 2,0 0,8 1,5 3,7 1, ,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0, ,3 0,9 0,2 0,6 0,4 0,3 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,3 0,7 0,5 0,4 0,1 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,1 0,3 0,0 0, ,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,3 0,3 0,8 0,4 0,1 2,6 0,0 0, ,0 9,7 14,9 8,1 7,3 14,0 12,1 12,8 10,6 7,2 14,7 9,8 11,8 21,3 21,7 31,5 13,5 5,8 9,8 6,5 7,1 7,5 13,1 1,3 5,1 12, ,1 0,2 0,1 0,2 0,6 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,4 0,3 0,2 0,7 0,5 0,3 0,0 0,7 0,4 0, ,2 2,8 0,4 2,1 2,7 3,7 3,1 2,7 2,4 2,3 3,2 3,3 5,7 2,4 3,0 1,4 3,3 2,4 1,7 2,4 2,7 1,8 0,5 1,7 0,2 4, ,2 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,0 0, ,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0, ,8 2,2 3,3 2,0 3,2 2,4 3,5 3,4 2,6 3,9 1,7 5,7 2,4 3,5 6,4 1,3 2,5 0,7 3,0 1,5 5,6 9,8 1,0 2,3 0,0 3, ,0 1,4 0,4 1,9 1,6 0,8 2,4 1,7 2,1 1,0 0,8 1,4 1,5 2,5 3,1 0,5 1,4 0,3 2,6 0,7 2,1 4,7 0,8 1,5 0,0 2, ,5 1,6 0,5 0,7 2,3 1,1 2,2 1,8 1,4 1,2 1,2 1,3 2,0 0,9 1,9 1,0 1,6 0,4 1,2 2,0 2,4 1,3 2,2 3,2 0,0 1, ,0 2,1 0,6 3,2 2,9 3,3 1,2 1,6 1,0 0,6 1,6 1,5 1,8 0,3 0,1 0,5 2,1 2,4 2,8 4,6 1,8 0,8 0,1 0,4 2,3 2, ,1 0,8 0,2 1,3 0,9 1,2 1,2 0,9 1,6 1,3 0,9 0,9 1,1 1,3 1,9 2,0 0,6 0,9 0,8 0,4 0,6 0,8 0,2 1,0 0,1 0,5 Tableau I- 42: Rapport par arrondissement et par MDC du flux entrant/flux sortant I-86

104 4.1 Analyse des points forts Nous pouvons, à partir de ce tableau, identifier par arrondissement et par MDC les cas où le rapport séjour entrant sur séjour sortant est supérieur à trois ; ceci peut être interprété comme un indicateur de point fort pour l arrondissement. Le graphique suivant reprend pour l'ensemble des arrondissements le pourcentage de MDC pour lesquels nous observons au moins 3 patients entrants pour 1 patient sortant (rapport Out/In sur In/Out est à 3). Pourcentage des MDC présentant un rapport "entrant/sortant" supérieur à 3 par arrondissement 100% 96% 96% 85% 75% 65% 50% 54% 42% 50% 25% 0% 12% 4% 4% % 19% % % % 8% 4% Graphique I- 30: Par arrondissement, % des MDC avec rapport flux entrant/flux sortant > 3 Au vu de ce graphique, nous pouvons identifier les arrondissements qui constituent des zones d'attraction pour la patientèle externe. Deux cas de figure peuvent être envisagés. Les arrondissements qui sont globalement attractifs pour la patientèle externe : rapport flux entrant/ flux sortant à 3 et ce, pour plus de 50% des MDC 12% Le tableau ci-après reprend la liste des arrondissements qui vérifient ces deux conditions avec identification pour chacun d eux du MDC le plus attractif sur base du rapport flux entrant/flux sortant. I-87

105 Code Nom arrondissement MDC Libellé MDC Rapport + Entrant/ attractif Sortant Bruxelles Capitale 17 Maladies myélop. Néoplasmes peu différenciés 30, Bruges 15 Nouveau-nés, Aff. Origine périnatale 6, Roulers 04 Système respiratoire 12, Alost 05 Système circulatoire 15, Liège 15 Nouveau-nés, Aff. Origine périnatale 31, Arlon 20 Alcoolisme & usage de drogue 9,81 Tableau I- 43: Arrondissements avec rapport flux entrant/flux sortant > à 3 pour plus de 50% des MDC Les arrondissements qui sont attractifs pour la patientèle externe mais uniquement pour certains MDC. Nous avons identifié pour ceux-ci le MDC le plus attractif sur base du rapport entrant/sortant. Code Nom arrondissement MDC + attractif Anvers Malines Louvain Bruges Ypres Gand Charleroi Mons Soignies Hasselt Arlon Marche en Famenne Neufchâteau Dinant 19 Libellé MDC Affections des yeux Alcoolisme & usage de drogue Brûlures Nouveau-nés, Aff. Origine périnatale Nouveau-nés, Aff. Origine périnatale Maladies myélop. Néoplasmes peu différenciés Brûlures Nouveau-nés, Aff. Origine périnatale Infection HIV Organes génitaux masculins Alcoolisme & usage de drogue Alcoolisme et usage de drogue Facteurs influençant la santé Troubles mentaux Rapport Entrant/ Sortant 12,90 4,20 9,20 6,70 4,70 6,90 10,70 9,00 3,70 5,70 9,80 4,70 3,20 4,60 Tableau I- 44: Arrondissements avec rapport flux entrant/flux sortant > 3 pour le MDC le plus attractif I-88

106 4.2 Analyse des points faibles Comme nous l avons fait pour les points forts, nous allons identifier les arrondissements qui enregistrent le plus de fuite de leur patientèle vers d autres arrondissements avec identification des MDC associés à ces fuites. Nous référant au tableau I-42 donnant le rapport flux entrant/flux sortant par MDC et par arrondissement, nous avons représenté dans le graphique suivant par arrondissement, le pourcentage de MDC pour lesquels on observe au moins 3 patients sortants pour 1 patient entrant (rapport Out/In sur In/Out est à 1/3). Pourcentage des MDC présentant un rapport "entrant/sortant" inférieur à 1/3 par arrondissement 100% 100% 96% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 81% 77% 75% 73% 65% 54% 50% 31% 35% 25% 0% 8% % 23% 15% % 19% % 4% % Graphique I- 31:Pourcentage des MDC avec rapport flux entrant/flux sortant inférieur à 1/3 4% 8% 4% % 12% On peut dans ce cas identifier 3 cas de figure. Le premier groupe concerne les arrondissements avec le plus grand taux de fuite de leur patientèle vers d autres arrondissements. Il s agit des arrondissements qui, pour plus de 90% des MDC, présentent un rapport de plus de 3 sortants pour 1 entrant. I-89

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

DE TOEKOMSTIGE BEHOEFTE AAN ACUTE ZIEKENHUISVOORZIENINGEN IN BELGIË LES BESOINS FUTURS EN EQUIPEMENTS HOSPITALIERS AIGUS EN BELGIQUE

DE TOEKOMSTIGE BEHOEFTE AAN ACUTE ZIEKENHUISVOORZIENINGEN IN BELGIË LES BESOINS FUTURS EN EQUIPEMENTS HOSPITALIERS AIGUS EN BELGIQUE DE TOEKOMSTIGE BEHOEFTE AAN ACUTE ZIEKENHUISVOORZIENINGEN IN BELGIË LES BESOINS FUTURS EN EQUIPEMENTS HOSPITALIERS AIGUS EN BELGIQUE Executive Summary Samenvatting Eindrapport - Résumé Rapport Final Onderzoeksleiding

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

75564 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

75564 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 75564 MONITEUR BELGE 25.07.2017 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE [2017/203666] Pouvoir judiciaire Tribunal du travail d Anvers arrondissement Limbourg

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Chapitre Champ d'application

Chapitre Champ d'application Convention collective de ràvail du 2 novembre concernant l'octroi de congé supplémentaire pour les dans la d'âge de 3 à 44 ans dans le secteur socioculturel Chapitre Champ d'application Article 1er. La

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2215/005 DOC 54 2215/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 februari 2017 9 février 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

La présence étrangère à Bruxelles : une démographie très dynamique. De buitenlandse aanwezigheid in Brussel: een heel dynamische demografie

La présence étrangère à Bruxelles : une démographie très dynamique. De buitenlandse aanwezigheid in Brussel: een heel dynamische demografie La présence étrangère à Bruxelles : une démographie très dynamique Jean-Pierre Hermia De buitenlandse aanwezigheid in Brussel: een heel dynamische demografie 26 Novembre novembre 2014 2015 www.ibsa.irisnet.be

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk?

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Korte inhoud En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Les résultats de resultaten Odette Wlodarski An Rommel 1. Méthodologie 2. Les répondants 3. L expérience des jeunes stage 4.

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe WOORD VOORAF Michel FlamÉe Voorzitter van CEPANI CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, en de nationale organisatie van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), hebben op 17 januari

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Employment Monitor Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Methodologie Werkgevers N=500 Telefonische interviews Interviews met HR professionals Representatieve steekproef (Graydon) op basis

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2569/005 DOC 54 2569/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 14 juli 2017 14 juillet 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek der registratie-,

Nadere informatie

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald :

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald : _ -12-1999 COMITE VOOR DE X? van de collectieve van 14 oktober 1992 de collectieve van 15 maart 1985 en 25 juni 1985) vaststelling van de arbeids- en 1 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg;

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg; ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE --- --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE VEROUDERING VAN DE BEVOLKING EN DUURZAME ONTWIKKELING Prof. J. DE MOL Dr en Psychologie LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

2002 N. Chapitre 1 er. Champ d'application. Hoofdstuk Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Vrijstelling van arbeidsprestaties voor oudere werknemers

2002 N. Chapitre 1 er. Champ d'application. Hoofdstuk Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Vrijstelling van arbeidsprestaties voor oudere werknemers Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2002 inzake vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van voor oudere werknemers in de Sociale Werkplaatsen Convention collective de travail du 26 février

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

Le diagnostic pragmatique

Le diagnostic pragmatique Le diagnostic pragmatique échange d expériences et bonnes pratiques Een beknopte socio-economische uitwisseling van ervaringen en van goede aanpak Christophe Ebermann et Sarah Seus, Ramboll Management

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

Bijlage I HET ETIKET. 1. Model van het etiket

Bijlage I HET ETIKET. 1. Model van het etiket Bijlage I HET ETIKET 1. Model van het etiket 2. Specificaties betreffende het etiket a) De hoger geïllustreerde modellen zijn door de Richtlijn 2002/40/EG toegelaten modellen die betrekking hebben op

Nadere informatie

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 78116 BELGISCH STAATSBLAD 26.11.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2004 4493 [2004/14243] 29 OKTOBER 2004. Ministerieel besluit houdende vaststelling van de wijze

Nadere informatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Consultatie BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Om te voldoen aan de eis inzake

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2

Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2 Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2 Epreuve du Mardi 21 Juin 2016 Série L langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve : 3h Coefficient : 4 Série L LVO

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Ministerieel besluit tot

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 4 MONITEUR BELGE 02.01.2003 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin 1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin De Belg en homeopathie IPSOS Studie uitgevoerd in mei 2011 in België met een representatief

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 RELATIVE A LA A 58 ANS. Art. La présente convention collective de travail

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

en «de 29,80 EUR sur toutes autres

en «de 29,80 EUR sur toutes autres Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe et de la force obligatoire des CCT Federale overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.12.2001 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45167 F. 2001 3817 [C 2001/03638] 18 DECEMBRE 2001. Arrêté ministériel relatif à l introduction de l euro dans les arrêtés ministériels relatifs aux

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 55065 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE N. 2004 2769 [C 2004/14142] 1 JULI 2004. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 november 1996 houdende

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail 3-916/6 3-916/6 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2006-2007 ZITTING 2006-2007 7 FÉVRIER 2007 7 FEBRUARI 2007 Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 2222/002 DOC 50 2222/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 19 februari 2003 19 février 2003 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit n r 78 van

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Neerlegging-Dépôt: 04/12/2012 Regist.-Enregistr.: 20/1212012 N : 112580/C0/331 PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012 inzake

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation

Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Neerlegging-Dépôt: 24/12/2008 Regist.-Enregistr.: 26/01/2009 N : 90397/CO/308 Paritair comité voor de maatschappijen voor hypothécaire leningen, sparen en kapitalisatie Commission paritaire pour les sociétés

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie