Geschiedenis commissies medische ethiek. Gelijklopend met de bio-ethische beweging in het algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geschiedenis commissies medische ethiek. Gelijklopend met de bio-ethische beweging in het algemeen"

Transcriptie

1 Geschiedenis commissies medische ethiek Gelijklopend met de bio-ethische beweging in het algemeen Medisch-technologische vooruitgang Economische impact van gezondheidszorg Integriteit en waardigheid van de persoon? Gevolgen voor het maatschappelijk leven? Belang van andere dan medische stemmen in het ethisch debat en van de stem van de patiënt?

2 Geschiedenis Internationaal 1947 Code van Nürnberg (experimenten) 1957 Pius XII : morele en religieuze problemen i.v.m. reanimatie 1960 Seattle : Comité van de kunstnier 1966 : Henry BEECHER : Ethics in clinical medicine Oprichting van het Hastings en van het Kennedy Center, gewijd aan het onderzoek, de studie en de opleiding in de bio-ethiek Commissies voor klinische ethiek in de Canadese katholieke ziekenhuizen. Ethische en morele handleiding voor katholieke ziekenhuizen USA National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavior Research Beauchamp en Childress : Principles of medical ethics Belmont-rapport : Autonomie, Beneficence en Rechtvaardigheid 1975 Verklaring van Helsinki 1983 Frankrijk : Comité Consultatif National d'ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé In België Commissie voor ethiek van het NFWO Advies van de Nationale Raad van de Orde der geneesheren over de experimenten op mensen. Dit advies verwijst naar de commissies voor ethiek en preciseert hoe ze samengesteld dienen te zijn. Advies van de Nationale Raad waarin de rol van de commissies voor ethiek uitgebreid en gepreciseerd wordt. Koninklijk besluit houdende oprichting van de ziekenhuiscomités voor ethiek in het kader van de wet op de ziekenhuizen Januari : oprichting van het Nationaal Raadgevend Comité voor bio-ethiek Invoeging van een artikel 70ter betreffende de commissies voor ethiek in de wet op de ziekenhuizen

3 Geschiedenis : lokale initiatieven als antwoord op medische uitdagingen. 1984: deontologische richtlijn van Orde v Geneesheren: verplicht advies inwinnen van een CME bij medisch experiment. KB 12/08/1994: verplicht alle verzorgingsinstellingen een ethisch comité op te richten. (vertaalfoutje)

4 Vormvereisten Elke verzorgingsinstelling Minimum 8, maximum 15 leden Meerderheid artsen Minstens 1 vpk en 1 jurist Mogelijk ook andere belangstellenden (ethici worden niet vermeld) Onverenigbaarheid met bepaalde directiefuncties

5 Taakomschrijving Begeleidende en raadgevende functie m.b.t. de ethische aspecten van de gezondheidszorg. Adviserende functie m.b.t. alle protocollen inzake experimenten op mensen. Ondersteunende functie bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek. (valt niet meer onder KB)

6 Activiteitenverslag 2010

7 Thema s andere Patiëntenrechten Privacy Beroepsgeheim Lichaamsmateriaal (dure) geneesmiddelen Sociaal-financiële implicaties van behandelingen Culturele diversiteit Eigen functioneren Vorming en opleiding

8 De praktijk: CME in Scheiding tussen begeleidings-en toetsingscommissie Maandelijkse bijeenkomst Samenstelling begeleidingscommissie artsen 1 ethicus -2 vpk-1 jurist-1 huisarts

9 De praktijk: thema s

10 Ethiek van CME en zorgrelatie: CME: grote thema s Technischspecialistische aanpak: Hippocrates Deontologie Recht: wetten Medisch-ethische beginselen reflectie Als mens/burger: Gevoel Verontwaardiging Intuïtief

11 Ethiek van CME en zorgrelatie: Zorgrelatie: verscholen ethiek Als mens: Hart Emoties Intuïtief Eigen waarden Betrokkenheid Als professional: Hoofd Morele professionaliteit Zorgethiek reflectie

12 Medische ethiek en recht Zorgethiek Methodes van systematische reflectie Waarden en verontwaardiging Betrokkenheid Morele professionaliteit

13 De mensen in de CME Mensen met een hart voor ethiek Gemotiveerd om de aandacht voor ethiek in de dagelijkse zorg te bevorderen Kartrekkers binnen hun domein

14 Nu: De CME als kartrekker? Voornamelijk medisch-adviserend orgaan Weinig zichtbaar en gekend?: Adviesteksten op intranet Beperkt aanbod sensibiliseringscampagnes zoals opleiding, studienamiddagen Een variapunt beroerde de gemoederen: zorgethiek in tijden van accreditering

15 De commissie als kartrekker? Constructieve voorstellen: aan ethiek DOEN debat

16 De commissie als kartrekker? Dromen: Ethiek een prominente plaats geven in het algemeen kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis Medewerkers versterken in hun morele professionaliteit Voorbeeld van interprofessioneel samenwerken Ruimere aandacht voor zorgethiek in tijden van Technologische innovaties, digitalisering, accreditering en economisering van de gezondheidszorg Toenemende maatschappelijke aandacht voor autonomie en patiëntenrechten

17 De commissie als kartrekker? Constructieve voorstellen: aan ethiek doen Visie(tekst) over zorgrelatie tot bij beleid brengen Benadrukken en promoten van interprofessioneel samenwerken en communicatie in het belang van de patiënt bijv. door ruimere feedback over ad hoc casus Uitbreiden van multidisciplinair vormingsaanbod: bijv. n.a.v. toenemend aantal euthanasievragen en impact voor ziekenhuiswerkers

18 De commissie als kartrekker? Motor van een ethisch zorgklimaat met aandacht voor de dagelijkse praktijk en de verscholen ethiek Onderschrijven van ( kleinschalige) concrete initiatieven omdat CME formeel en traditioneel het belangrijkste instrument is om ethiek een plaats te geven in een organisatie. broodjes ethiek lerende gemeenschappen sensibiliseringscampagnes ethische consultaties Zichtbaar uithangbord i.p.v. besloten conclaaf

19 bronnen slag%20cme%202010_def_nl.pdf Lamers H. Verslag ICURO symposium Ethische perspectieven 2011: 21(1), Meulenbergs T., Vermeylen J., Schotsmans P. De opdrachten van de commissies voor medische ethiek in België: overzicht en commentaar vanuit klinischethisch perspectief. Tijdschr. voor Geneeskunde 2005: 61, nr.1, 8-15

De werking en adviezen van de ethische commissies van het Verbond der Verzorgingsinstellingen en van het Vlaams Welzijnsverbond

De werking en adviezen van de ethische commissies van het Verbond der Verzorgingsinstellingen en van het Vlaams Welzijnsverbond De werking en adviezen van de ethische commissies van het Verbond der Verzorgingsinstellingen en van het Vlaams Welzijnsverbond Yvonne Denier, Chris Gastmans & Fons Geerts 1. ETHISCHE REFLECTIE IN HET

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. Informatiesessie Veiligheidsconsulenten 24/02/2012

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. Informatiesessie Veiligheidsconsulenten 24/02/2012 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Informatiesessie Veiligheidsconsulenten 24/02/2012 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 Agenda - Inleiding

Nadere informatie

6 Ethiek in zorginstellingen en zorgopleidingen 1

6 Ethiek in zorginstellingen en zorgopleidingen 1 6 Ethiek in zorginstellingen en zorgopleidingen 1 Wie in de zorg werkt, wordt onvermijdelijk geconfronteerd met morele kwesties. Dat kunnen grote en bekende dilemma s zijn, zoals abortus of euthanasie,

Nadere informatie

Namen deel aan de rondetafel van 9 februari 2007:

Namen deel aan de rondetafel van 9 februari 2007: Mei 2008 Leidraad over niet-interventionele studies Deze leidraad komt voort uit de rondetafel over niet-interventionele studies van 9 februari 2007 die werd ingericht door het Federaal Agentschap voor

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE VAN DE CAMERABEWAKING OP DE ARBEIDSPLAATS --------------------

Nadere informatie

Informatieveiligheidsconsulent. 23 sept 2014 Gent

Informatieveiligheidsconsulent. 23 sept 2014 Gent Informatieveiligheidsconsulent 23 sept 2014 Gent Wie zijn ze wat doen ze? VERANTWOORDELIJKHEDEN INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENTEN Wie moet een informatieveiligheidsconsulent aanstellen? De verplichting

Nadere informatie

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Leren en DOCeren Uitgangspunten voor discipline overstijgende cursussen in de medisch specialistische vervolgopleidingen Leren en DOCeren Uitgangspunten

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN (DG1)

ARCHIEF VAN DE FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN (DG1) ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN AANGAANDE DE TOEPASSING VAN DE CODE VOOR DEONTOLOGIE

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN AANGAANDE DE TOEPASSING VAN DE CODE VOOR DEONTOLOGIE PRAKTISCHE RICHTLIJNEN AANGAANDE DE TOEPASSING VAN DE CODE VOOR DEONTOLOGIE Inhoudsopgave DEEL I. TOELICHTING BIJ DE BASISREGELS Hoofdstuk I. Wetenschappelijke bijeenkomsten Afdeling 1. Definitie Afdeling

Nadere informatie

Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen

Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Uitgangspunten voor medisch-wetenschappelijk onderzoek September 2013 13.278.834 Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Uitgangspunten voor

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Chronische, Ouderen- en Palliatieve Zorg Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel FEDERALE EVALUATIECEL PALLIATIEVE ZORG EVALUATIERAPPORT

Nadere informatie

50 jaar ziekteverzekering: invaliden

50 jaar ziekteverzekering: invaliden 50 jaar ziekteverzekering: invaliden Sigrid Vancorenland, Onderzoek en Ontwikkeling Met dank aan Luc Cools en Etienne Laurent (Medische directie), Ruben Degraeve (Uitkeringen), Pieter Herwege (Ziekenzorg

Nadere informatie

Celverantwoordelijke Interculturele Bemiddeling, FOD Volksgezondheid

Celverantwoordelijke Interculturele Bemiddeling, FOD Volksgezondheid Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling stand van zaken - toekomstperspectieven Hans Verrept 1 Celverantwoordelijke Interculturele Bemiddeling, FOD Volksgezondheid In de resultaten van wetenschappelijk

Nadere informatie

Beroepscode Doktersassistent. Ethische en praktische richtlijnen voor de beroepsuitoefening

Beroepscode Doktersassistent. Ethische en praktische richtlijnen voor de beroepsuitoefening Beroepscode Doktersassistent Ethische en praktische richtlijnen voor de beroepsuitoefening Inhoud De Beroepscode Doktersassistent De Beroepscode Doktersassistent 3 Basishouding van de doktersassistent

Nadere informatie

Dossier. Koninklijke Belgische Vereniging voor Gynaecologie en Verloskunde

Dossier. Koninklijke Belgische Vereniging voor Gynaecologie en Verloskunde VOL 14 NR 67 SEPTEMBER 2009 Maandelijks - Verschijnt niet in januari, juli februari en augustus en juli -- Afgiftekantoor: Charleroi X X -- P301162 Dossier PReconCEPTiONele CONSULTATIE GUN_14_7_N_2009

Nadere informatie

Rondetafel 2: Seksueel geweld door professionals in de gezondheidszorg en in de hulpverlening

Rondetafel 2: Seksueel geweld door professionals in de gezondheidszorg en in de hulpverlening Verslag rondetafel Seksueel geweld door professionals in de gezondheidszorg en in de hulpverlening Peking+15: Rondetafels van de Vrouwenraad In 2010 wordt het Actieplatform van de Vierde Wereldvrouwenconferentie

Nadere informatie

Handreiking verantwoord inkopen

Handreiking verantwoord inkopen eerlijkheid geheimhouding betrouwbaarheid niet-schadelijk gedrag Zakelijk fatsoen niet samenspannen vermijden van gedwongen winkelnering Vrije mededinging Deskundigheid en objectiviteit innemen van een

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

Geweld tegen kinderen

Geweld tegen kinderen Kinderrechtenforum Geweld tegen kinderen Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw nr.3, 2006 G E W E L D T E G E N K I N D E R E N 27 Voorwoord Sinds de oprichting van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen in

Nadere informatie

Handleiding bekwaamheidsonderzoek

Handleiding bekwaamheidsonderzoek Handleiding bekwaamheidsonderzoek In het kader van een EVC-procedure voor kandidaten brugopleiding naar bachelor verpleegkunde Campus Lier Campus Turnhout Deze handleiding is geldig voor een portfolio

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Samenvatting 5

Inhoudsopgave. Samenvatting 5 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Inleiding 10 1.1 Waarom een advies over professionals in de gezondheidszorg? 10 1.2 Adviesdomein en begrippen 10 1.3 Functie van het advies 13 1.4 Beleidsvragen 14 1.5 Werkwijze

Nadere informatie

Beroepsprofiel verpleegkundig specialist

Beroepsprofiel verpleegkundig specialist Beroepsprofiel verpleegkundig specialist DEEL 4 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 4 V&V 2020 Deel 4 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist 1 Colofon V&V

Nadere informatie

Palliatieve sedatie. Inleiding 2 1. Stand van zaken 3. 4. Besluitvorming en zorgzame omkadering 12

Palliatieve sedatie. Inleiding 2 1. Stand van zaken 3. 4. Besluitvorming en zorgzame omkadering 12 Palliatieve sedatie INHOUD Inleiding 2 1. Stand van zaken 3 1.1. Definitie 3 1.2. Indicatie en voorwaarden 3 1.3. Prevalentie en kenmerken 4 1.4. Kunstmatige voedsel- en vochttoediening 5 1.5. Onderscheid

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeut

KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeut KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeut Januari 2014 Cor de Vries Leo Hagenaars Henri Kiers Maarten Schmitt Inhoud Voorwoord...4 Inleiding...5 Hoofdstuk 1 Het domein fysiotherapie...7 1.1 Fundamentele uitgangspunten...7

Nadere informatie

ADVIESCOMITÉ VOOR HET KADERVERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN NATIONALE MINDERHEDEN. Tweede advies over Nederland, goedgekeurd op 20 juni 2013

ADVIESCOMITÉ VOOR HET KADERVERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN NATIONALE MINDERHEDEN. Tweede advies over Nederland, goedgekeurd op 20 juni 2013 Straatsburg, 20 juni 2013 Beperkte verspreiding ACFC/OP/II(2013)003 ADVIESCOMITÉ VOOR HET KADERVERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN NATIONALE MINDERHEDEN Tweede advies over Nederland, goedgekeurd op 20 juni

Nadere informatie

Gezondheidszorg en diversiteit: het voorbeeld van de moslimpatiënten

Gezondheidszorg en diversiteit: het voorbeeld van de moslimpatiënten Gezondheidszorg en diversiteit: het voorbeeld van de moslimpatiënten Cette publication est également disponible en français sous le titre: Les soins de santé face aux défis de la diversité: le cas des

Nadere informatie