Leiden van organisaties in welzijn en gezondheid Een theoretisch onderbouwd leertraject over het creëren van een efficiënte, mensgerichte organisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leiden van organisaties in welzijn en gezondheid Een theoretisch onderbouwd leertraject over het creëren van een efficiënte, mensgerichte organisatie"

Transcriptie

1 Leiden van organisaties in welzijn en gezondheid Een theoretisch onderbouwd leertraject over het creëren van een efficiënte, mensgerichte organisatie Een managementfunctie in de welzijns- en gezondheidszorg is altijd opnieuw een uitdaging. De sector is in volle verandering, en ook jouw organisatie verandert mee. Hoe speel je in op de vaak tegenstrijdige verwachtingen van de maatschappij, de overheid, de omgeving, de medewerkers en vooral de gebruikers? Het antwoord kan kort zijn: met een volgehouden inspanning en strategie. Dit leertraject werd speciaal ontwikkeld om op een succesvolle manier met die verwachtingen en de groeiende vraag naar professionalisering om te gaan. De opleiding duurt 18 dagen. Ze is onderbouwd door theoretische modellen, thema s en achtergronden die vertaald worden naar jouw sector en organisatie. Hoe kan je het menselijk kapitaal in je organisatie efficiënt aansturen en actief meenemen in het verhaal? Hoe leer je op de juiste manier kijken naar je eigen handelen en de werking van je organisatie? Hoe ontwikkel je de kennis en de managementvaardigheden, lees: het nodige leiderschap, om de organisatie optimaal op haar missie af te stemmen? Het leertraject voltrekt zich binnen een actieve leergroep waarin docenten en deelnemers samen bijdragen aan de vorming van elkeen. Behalve onmiddellijk toepasbare kennis en middelen worden je ook bredere en verdiepende inzichten aangereikt. Na het voltooien van de opleiding ontvang je een getuigschrift met het signatuur van VOCA Training & Consult en LUCAS (K.U. Leuven), de organisatoren van deze managementopleiding. Het programma werd samengesteld in nauw overleg met de sector en in samenwerking met het Vlaams Welzijnsverbond. Managementopleiding 2012

2 DOELGROEP Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor mensen met managementfuncties in de welzijns- en gezondheidszorg (directie, coördinator, verantwoordelijke,...). Managers of managers in spe die hun leidinggevende kwaliteit willen verbeteren op basis van onderbouwde theorieën, modellen, thema s en achtergronden en de praktische invulling ervan naar hun organisatie. Mensen die behoefte hebben aan duidelijke inzichten die ze willen meenemen in de groei van hun organisatie. DOELSTELLINGEN Na deze managementopleiding ben je in staat om vanuit theoretische modellen en praktische voorbeelden je organisatie verder uit te bouwen; de uitdagingen voor je organisatie preciezer te kaderen en efficiënter te hanteren; het menselijk kapitaal van je organisatie optimaal te benutten; de context van de organisatie beter te begrijpen; beter in te spelen op verschillende beleidsthema s; je leidinggevende vaardigheden door te geven aan anderen. INHOUD Het opleidingsprogramma bestaat uit 5 modules: 1. Algemeen management: de missie realiseren & het leren stimuleren In deze module wordt het strategisch beleid van de organisatie behandeld. Elke organisatie vertrekt vanuit een visie en een missie, meestal neergeschreven in een opdrachtverklaring, de toetssteen voor alles wat er in de organisatie gebeurt. Hoe vertaal je die opdrachtverklaring naar strategische doelstellingen? Wat is de rol van de organisatiestructuur in dit verhaal? En hoe kan je inspelen op de steeds luider klinkende roep naar samenwerking en netwerking? Ook leren en ondernemen wordt steeds belangrijker binnen organisaties. Via theoretische kaders vanuit HRD (Human Resources Development) en MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen)tonen we hoe je het leren en ondernemen in je organisatie kan stimuleren.

3 2. Juridisch en wetgevend kader: specifiek voor jouw sector Welk wetgevend en juridisch kader is relevant voor de welzijns- en gezondheidssector? Dat verneem je in deze module. We behandelen er topics zoals o.m. de financiering, de vzw-wetgeving, de arbeidswetgeving en de wetgeving met betrekking tot verzekeringen. 3. Actuele tendensen in het welzijnsbeleid: omgaan met nieuwe begrippen Zorg op maat, budgetfinanciering, case management, geïndividualiseerd project voor sociale integratie, zorgbonnen en cultuurcheques, palliatieve zorg, privatisering, zorgverzekering, commerciële dienstverlening, persoonsgebonden assistentiebudget, cliënt- of bewonersparticipatie, responsabilisering, zorgbemiddelaar, zorgmakelaar, integrale kwaliteitszorg, effectiviteit en efficiëntie,...allemaal begrippen die tot voor kort vreemd waren aan de wereld van welzijns- en gezondheidszorg. Namen voor actuele antwoorden op oude en nieuwe vragen. In deze module worden die antwoorden in kaart gebracht. Welke nieuwe ontwikkelingen hebben zich in de voorbije jaren voorgedaan in de sector? Wat zijn de uitdagingen die je als beleidsverantwoordelijke moet aangaan? 4. Managementfuncties: van theorie naar praktijk In deze module worden een aantal belangrijke managementfuncties onder de loep genomen: HRD in de praktijk: personeelsbegeleidingsmomenten Medewerkers zijn onze belangrijkste garantie voor kwaliteitszorg. Dat veronderstelt een HRD die ontwikkelingsgericht is naar medewerkers én inzet. Maar hoe motiveer je mensen om te leren? Samen gaan we op zoek naar de mogelijkheden om te komen tot concrete begeleidingsmomenten. HRD in de praktijk: communicatieve beïnvloeding Medewerkers en (sub)groepen in organisaties beïnvloeden elkaar voortdurend. Hoe werkt die onderlinge beïnvloeding en hoe kunnen we ze het best managen? Coachen: een concrete benadering voor jouw organisatie Coachen vertrekt van de zelfsturing van mensen. Mooi, maar hoe breng je die theorie in de (dagelijkse) praktijk? Wat zijn de voorwaarden voor en de implicaties van coachend leiderschap? Hoe groei je naar ontwikkelingsgericht coachen en wat betekent dit voor o.a. de interne communicatie? Welke tools kan je inzetten om zaken te concretiseren? En hoe coach je teams? Vanuit verschillende hoeken worden inzichten aangereikt om die vragen te beantwoorden, ook in jouw specifieke organisatie. Kwaliteitszorg: wat na het harmonisatiedecreet?

4 Hoe vertaal je het strategisch beleid naar de praktijk? Met kwaliteitszorg. Maar daarvoor moet eerst een kwaliteitsmanagementsysteem worden uitgebouwd. Het geharmoniseerd kwaliteitsdecreet legt sterk de nadruk op het uitwerken van een goed zelfevaluatie-instrument. In deze module komt dit alles uitgebreid aan bod. Financieel management Voor een goede sturing van de organisatie is ook een goed inzicht nodig in financiële beleidsinstrumenten. Hoe komen we tot een degelijk en onderbouwd financieel management? Samen bekijken we het opstellen van de balans en de resultatenrekening, verwerven we inzicht in de uitvoering van een financiële analyse en het opstellen van een begroting. Veranderingsmanagement Omgaan met verandering is een hot item in elke organisatie. Want verandering is een must en roept weerstand op. Hoe kan je veranderingen op een systematische manier aanpakken en omgaan met de weerstanden die ze meebrengen? Public relations Het realiseren van strategische doelstellingen is ook een kwestie van de juiste marketing en pr. Hoe kan je relevante stakeholders identificeren en hun behoeften en belangen in kaart brengen? Samen passen we de principes van externe communicatie toe op de uitdagingen van de socialprofit (knelpuntberoepen, fondsenwerving,...). Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de zorg - Contouren van ondernemerschap in de zorg - ISO richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen : ook voor de zorg? - Voorbeelden van goede praktijk 5. Organisatiecoachen: In deze afrondende sessie synthetiseren we een aantal organisatieconcepten. Het coachen van een organisatie tot een lerende organisatie is dé uitdaging. Want het ordewoord in organisaties is openheid. Een goede interne organisatie is niet meer toereikend. Ook de buitenwereld speelt een steeds belangrijkere rol. Aan de hand van een uniek concept, ontwikkeld door R. Vermeylen rond de coaching van organisatiehefbomen, reiken we je vernieuwende en uitdagende ideeën aan. WERKVORMEN

5 Hoe gaan we te werk om deze managementopleiding relevant en succesvol te maken voor iedere deelnemer? Opleidingsdagen Deskundigen behandelen de thema s op basis van theoretische inzichten, aangevuld met groepsbesprekingen, ervaringsuitwisselingen en oefeningen. De vaardigheden worden aangeleerd via trainingen en rollenspelen. Het uitgangspunt is: samen leren en theoretische kaders en modellen vertalen naar de eigen context. Intervisie Drie halve dagen worden expliciet gewijd aan het vertalen van de aangereikte inzichten naar de eigen praktijksituatie. Daarbij wordt gewerkt in kleine groepjes. Internet Via internet (Blackboard) krijg je de kans om bijkomende documentatie en informatie te raadplegen. Via een eigen paswoord kan je presentaties, teksten, achtergrondmateriaal en weblinks i.v.m. de diverse sessies raadplegen, wanneer je dit wenst. Engagement is ook een werkvorm. Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij/zij tijdens de opleiding regelmatig reflecties neerschrijft en uitwisselt. Ook leren van elkaar is een noodzakelijk proces. Eindwerk De vorming wordt afgerond met een eindwerk. Aan de hand van een concreet project geef je aan wat je binnen de opleiding hebt geleerd. Dit eindwerk wordt voorgesteld aan de hele groep. Uiteraard krijg je uitgebreide feedback. We nodigen volgende juryleden uit: Linda Beirens, stafmedewerker projectwerking en beleidsondersteuning Vlaams welzijnsverbond, Annemie Vanden Bussche, coördinator Cairos, Liesbeth Coninx, directeur Social Profit Acerta.

6 GETUIGSCHRIFT Het LUCAS getuigschrift Managementopleiding: een waardevolle referentie Deelnemers die de lessen voldoende bijwonen, actief participeren via reflecties en hun eindwerk op overtuigende wijze verdedigen, ontvangen een getuigschrift Managementopleiding. Een waardevolle referentie door de samenwerking met LUCAS. PROGRAMMALEIDING Koen Joly, consultant, VOCA Training & Consult De programmaleiding is verantwoordelijk voor de inhoudelijke opbouw, samenhang en de organisatie van het programma. De programmaleider zal aanwezig zijn op de opleidingsdagen. Hij begeleidt je doorheen het hele traject zodat het ook een persoonlijk leertraject wordt. DOCENTEN Werken mee aan deze opleiding: Koen Joly, consultant, VOCA Training & Consult Koen Joly is pedagoog. Hij werkte een aantal jaren in de gehandicaptenzorg als educatief en stafmedewerker. Hij was van meet af aan geboeid door het realiseren van verandering vanuit de mogelijkheden van mensen. Sinds 2003 is hij als consultant voor VOCA Training & Consult actief in het begeleiden van mensen, teams en organisaties met betrekking tot kwaliteitszorg, strategisch en leerbeleid. Accenten die je voortdurend terugvindt in zijn werk: het in beweging brengen van mensen, het toepassen van de waarderende benadering en het centraal stellen van leren. Hij is een gewaardeerd expert op het gebied van kwaliteitszorg, organisatieontwikkeling, veranderingsmanagement, HRD-beleid, enz. Hij combineert theoretische met praktijkgerichte kennis waardoor je heel wat kan opsteken voor de organisatie en voor jezelf. Michel Rosius, consultant, VOCA Training & Consult Michel Rosius is gegradueerde in de orthopedagogie en systeemtherapeut. Hij was 24 jaar actief in de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector als hulpverlener en als beleidsverantwoordelijke. Hij is geboeid door communicatie en interacties tussen mensen en hoe die worden aangewend om organisaties het verschil te laten maken bij cliënten en medewerkers. Sedert 2008 werkt hij als consultant bij VOCA Training

7 &Consult, vooral rond thema s als leidinggeven, communicatie en samenwerking. Begeleiding van teams en van leidinggevenden - individueel en in groep-is zijn actieterrein. Zijn vertrekpunt: mensen en organisaties de krachten en middelen aanreiken die tot oplossingen en groei leiden. Bernadette Van den Heuvel, stafmedewerker ouderenzorg Zorgnet Vlaanderen Bernadette Van den Heuvel is lid van het team van stafmedewerkers dat het natraject verzorgd van GPS 2021 Nieuwe navigatie voor ouderenzorg van Zorgnet Vlaanderen, beleidsverantwoordelijke ouderenzorg Gasthuiszusters Antwerpen en auteur van diverse artikels en boeken over ouderen- en thuiszorg, kwaliteit, zorgethiek. Anja Declercq, docent & projectleider, LUCAS (K.U.Leuven) Anja Declercq is econoom en socioloog. Zij is docent en projectleider aan de K.U.Leuven. Bij Lucas, centrum voor zorgonderzoek en consultancy, doet ze onderzoek over ouderen(zorg). Lucas-onderzoek is steeds wetenschappelijk onderzoek, maar met een duidelijke link naar de praktijk en/of het beleid. De expertise van Anja betreft vooral de kwaliteit van zorg voor ouderen, innovaties in zorg en in de zorgorganisatie en de impact van maatschappelijke veranderingen op de nood aan en het gebruik van zorg. Vanessa Verdeyen, medewerker Instituut voor Sociaal Recht, K.U. Leuven Vanessa Verdeyen is jurist en is sinds 2002 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht van de K.U. Leuven, waar ze onderzoek uitvoerde inzake sociale zekerheidsrecht en welzijnsrecht. In 2009 verdedigde zij haar doctoraat rond overheidssturing van sociale zekerheidsinstellingen. Sinds 2008 is zij ook deeltijds onderzoeker bij het Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin. Zij doceert sociaal zekerheidsrecht en welzijnsrecht aan de Sociale School Heverlee (K.H.Leuven). Werner Peremans, financieel economisch coördinator, VZW Emmaüs Werner Peremans is financieel economisch coördinator van de groep Emmaüs, waar hij nu bijna 25 jaar actief is op het vlak van financiering, fiscaliteit, verzekeringen en economisch beleid van zorgvoorzieningen. Hij is zowel betrokken bij het effectieve beleid als bij de begeleiding van beleidsmakers. In dit kader ontwikkelde hij een geïntegreerd instrument voor meerjarenplanning en resultaatsnormering. Hij probeert zijn ervaring op een directe wijze met je te delen en een aantal begrippen en methodieken mee te geven die meteen toepasbaar zijn binnen je organisatie, vanuit een gedegen theoretische onderbouw.

8 Annelies Popp, partner Bermuda Als licentiaat in de pedagogische wetenschappen is Annelies nu 10 jaar actief als leidinggevende in de social profit. Zij concentreert zich daarbij vooral op personeelsbeleid, veranderingsmanagement en coaching (individueel en in teams). Innovatie vormt de rode draad doorheen haar activiteiten. Annelies combineert een brede theoretische kennis met een doorleefde praktijkervaring. Wouter Sonneville, partner Bermuda Wouter heeft een pedagogische opleiding genoten en heeft inmiddels een ruime ervaring opgedaan in verschillende social profit organisaties, in het middenkader en op directieniveau. Hij gelooft in de drijvende kracht van een inspirerende missie en een heldere visie. Ook Wouter is iemand die bewezen heeft hoe theorie en praktijk op een efficiënte manier met elkaar verenigd kunnen worden. Wat vinden en vonden de deelnemers zelf van de opleiding? Een aantal getuigenissen Je krijgt als verantwoordelijke vaak uitnodigingen voor managementopleidingen in de bus, maar die gaan meestal meteen de prullenbak in wegens te duur, te algemeen of te ambitieus. De folder over de managementopleiding van VOCA trok wél mijn aandacht. De inhoud van de opleiding, de kwaliteit van de docenten en de manier waarop de groep werd begeleid, gaven me meteen zin om aan de slag te gaan. Met succes. De theoretische onderbouw heeft een aantal inzichten aangescherpt en door het samen leren kijk je ook op een andere manier naar problemen waarmee je te maken krijgt als verantwoordelijke in organisaties. Het eindwerk was voor mij de voorbereiding van een proces dat we nu in de organisatie aan het opstarten zijn. Kortom, de return on investment van deze opleiding is zeer positief voor mij! Peter Warrie, adjunct-directeur Patiëntenzorg, Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius, Grimbergen Wanneer vorming meer is dan theorie, meer is dan formeel cursussen volgen... Wanneer vorming het accent legt op een dynamisch interactief proces, oog heeft voor de persoonlijke groei van de cursist via constructieve groepsdiscussies... Wanneer een continue terugkoppeling naar het eigen werkveld een basisvoorwaarde is... Wanneer je op de hoogte wil zijn van de allerlaatste ontwikkelingen op managementgebied... Wanneer je verwacht dat docenten die bereid zijn tot discussie je prikkelen om verder te lezen en te studeren... Wanneer je aanvoelt dat je jezelf kan zijn en dat de

9 begeleiding respect heeft voor elk individu... Aarzel dan niet, dit is de vorming op maat voor de manager in jou. Luc Tanghe, directeur, WZC Mariahuis, Gavere Ik ben als enige niet-leidinggevende binnen een groep van ervaringsdeskundigen in de cursus gestapt. Ik had me voorbereid op een cursus ex cathedra, maar ik kwam terecht in een interactieve groep waar iedereen werd uitgedaagd om de managementdomeinen in de socialprofit creatief te verkennen. Onze lesgevers waren mensen die kwamen spreken vanuit een sterke theoretische onderbouw, maar ook vanuit hun eigen werkervaring. De modellen die je hanteert en de besproken thema s worden ook vertaald naar je eigen werksfeer en organisatie. Ik kijk terug op een boeiend leerproces met als belangrijkste resultaten: een beter inzicht in het maatschappelijk kader, de eigen organisatiestructuur en een niet te onderschatten portie zelfkennis. dr. Katleen Ballon, kinderarts, Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, Leuven Toen ik eindverantwoordelijke werd van een grote social profit organisatie ging ik op zoek naar een opleiding om mijn managementinzichten en -vaardigheden verder te ontwikkelen. Ik zat volop in een inwerkperiode, dus was ik vooral geïnteresseerd in een overzicht en een mix van basisvaardigheden, maar ook met voldoende diepgang. Mijn leertraject ligt nu ruim anderhalf jaar achter mij en ik moet erkennen dat ik al geregeld materiaal uit de opleiding in de praktijk heb gebracht. De mappen die we er maakten, met hand-outs, eigen nota s, aanvullende teksten, enz. houd ik nog steeds binnen handbereik. Snel iets opzoeken, terug wegzetten, een methodiek raadplegen,... Allemaal bruikbaar werkmateriaal voor mijn dagelijkse, leidinggevende praktijk. Peter Van Houtven, algemeen directeur, DVC Sint-Jozef, Antwerpen PRAKTISCH Data 11 en 12 oktober 2012 (residentieel), 26 oktober, 7, 28 november en 14 december 2012, 11 en 25 januari 2013, 28 februari, 1 maart 2013 (residentieel), 15 en 29 maart en 19 april 2013 (residentieel), 17, 31 mei, 13 en 14 juni Telkens van 9.00 tot uur en van tot uur.

10 Plaats Behalve de residentiële seminaries zullen de lessen doorgaan in de FACULTY CLUB Groot Begijnhof LEUVEN De residentiële seminaries vinden plaats in HEERLIJCKYT VAN ELSMEREN Weg op Halen GEETBETS Prijs De deelnameprijs bedraagt 4585,95 EUR, exclusief btw. In deze prijs zijn begrepen: koffiepauzes, lunches, overnachting bij de residentiële seminaries, uitgebreide documentatie, gebruik van blackboard, getuigschrift. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 16. Inschrijvingen Graag via de website: Op 24 september 2012 worden alle kandidaten uitgenodigd voor een intakegesprek. Meer informatie Koen JOLY VOCA Training & Consult

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

Eindverslag Ondersteuningsproject EMK 2013

Eindverslag Ondersteuningsproject EMK 2013 Eindverslag Ondersteuningsproject EMK 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stuurgroep... 6 2.1 Interne Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK... 6 2.2 Uitgebreide Stuurgroep Ondersteuningsproject EMK... 7

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS

PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS SCHOOLJAAR 2009 2010 Als beginnend schoolleider van een katholieke basisschool sta je plots op het kruispunt van de vele complexe relaties binnen het onderwijsveld.

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Halfjaarlijks magazine mei 2010. Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente

Halfjaarlijks magazine mei 2010. Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente Halfjaarlijks magazine mei 2010 Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente Samen verbeteren Organisatieverbetering staat hoog op de agenda van veel lokale besturen. VVSG start daarom met een nieuwe dienstverlening

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 Beste

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO. Ondersteuningsplan 2010-2011

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO. Ondersteuningsplan 2010-2011 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO Ondersteuningsplan 2010-2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Pedagogische begeleiding van de katholieke centra voor volwassenenonderwijs 4 1.2 Samenwerking

Nadere informatie

Expertisecentrum voor ontwikkeling en leren: Innovatief en inclusief onderwijs Ontwikkelingsstoornissen: Meertaligheid & interculturaliteit

Expertisecentrum voor ontwikkeling en leren: Innovatief en inclusief onderwijs Ontwikkelingsstoornissen: Meertaligheid & interculturaliteit CODE Thomas More Expertisecentrum voor ontwikkeling en leren: Innovatief en inclusief onderwijs Ontwikkelingsstoornissen: ADHD & ASS; taal- en leerstoornissen Meertaligheid & interculturaliteit 2014-2015

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit: Opleidingsoverzicht Primair Najaar 2015 Onderwijs Maak uw keuze uit: Rekencoördinator Anti-pestcoördinator Talentbegeleider Intern Begeleider Onderwijskundig (e-)learning Ontwerper Strategisch Onderwijskundig

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND ADVIES 6 ZORGZAME ONDERNEMERS IN DE ZORG Over managementaspecten en leiderschapsstijl in welzijnsorganisaties Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat

Nadere informatie

Bedrijfskundig Management

Bedrijfskundig Management Transfergroep Post-hbo-opleidingen & masters Bedrijfskundig Management Bedrijfskunde Register Bedrijfskunde veranderend ondernemen: kennis - inzicht - toepassen Bedrijfskundig Management Ondernemen in

Nadere informatie

Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6. Oplossingsgericht werken p. 16. Basishouding p. 10

Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6. Oplossingsgericht werken p. 16. Basishouding p. 10 Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6 Signalen van welzijn & Signalen van veiligheid p. 14 Basishouding p. 10 Oplossingsgericht werken p. 16 Weerstandspatronen p. 11 Combi Basishouding

Nadere informatie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie Beter toezicht door inzicht nvtz Academie 2014 2 Voorwoord NVTZ Academie: Bouwen aan vertrouwen! De zorg is complexer geworden en overheid en burgers zijn kritischer geworden op het functioneren van toezichthouders.

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma Welkom bij Djoj training & opleiding Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2014

The Independence Company. Programma Trainingen 2014 The Independence Company Programma Trainingen 2014 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie