Leiden van organisaties in welzijn en gezondheid Een theoretisch onderbouwd leertraject over het creëren van een efficiënte, mensgerichte organisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leiden van organisaties in welzijn en gezondheid Een theoretisch onderbouwd leertraject over het creëren van een efficiënte, mensgerichte organisatie"

Transcriptie

1 Leiden van organisaties in welzijn en gezondheid Een theoretisch onderbouwd leertraject over het creëren van een efficiënte, mensgerichte organisatie Een managementfunctie in de welzijns- en gezondheidszorg is altijd opnieuw een uitdaging. De sector is in volle verandering, en ook jouw organisatie verandert mee. Hoe speel je in op de vaak tegenstrijdige verwachtingen van de maatschappij, de overheid, de omgeving, de medewerkers en vooral de gebruikers? Het antwoord kan kort zijn: met een volgehouden inspanning en strategie. Dit leertraject werd speciaal ontwikkeld om op een succesvolle manier met die verwachtingen en de groeiende vraag naar professionalisering om te gaan. De opleiding duurt 18 dagen. Ze is onderbouwd door theoretische modellen, thema s en achtergronden die vertaald worden naar jouw sector en organisatie. Hoe kan je het menselijk kapitaal in je organisatie efficiënt aansturen en actief meenemen in het verhaal? Hoe leer je op de juiste manier kijken naar je eigen handelen en de werking van je organisatie? Hoe ontwikkel je de kennis en de managementvaardigheden, lees: het nodige leiderschap, om de organisatie optimaal op haar missie af te stemmen? Het leertraject voltrekt zich binnen een actieve leergroep waarin docenten en deelnemers samen bijdragen aan de vorming van elkeen. Behalve onmiddellijk toepasbare kennis en middelen worden je ook bredere en verdiepende inzichten aangereikt. Na het voltooien van de opleiding ontvang je een getuigschrift met het signatuur van VOCA Training & Consult en LUCAS (K.U. Leuven), de organisatoren van deze managementopleiding. Het programma werd samengesteld in nauw overleg met de sector en in samenwerking met het Vlaams Welzijnsverbond. Managementopleiding 2012

2 DOELGROEP Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor mensen met managementfuncties in de welzijns- en gezondheidszorg (directie, coördinator, verantwoordelijke,...). Managers of managers in spe die hun leidinggevende kwaliteit willen verbeteren op basis van onderbouwde theorieën, modellen, thema s en achtergronden en de praktische invulling ervan naar hun organisatie. Mensen die behoefte hebben aan duidelijke inzichten die ze willen meenemen in de groei van hun organisatie. DOELSTELLINGEN Na deze managementopleiding ben je in staat om vanuit theoretische modellen en praktische voorbeelden je organisatie verder uit te bouwen; de uitdagingen voor je organisatie preciezer te kaderen en efficiënter te hanteren; het menselijk kapitaal van je organisatie optimaal te benutten; de context van de organisatie beter te begrijpen; beter in te spelen op verschillende beleidsthema s; je leidinggevende vaardigheden door te geven aan anderen. INHOUD Het opleidingsprogramma bestaat uit 5 modules: 1. Algemeen management: de missie realiseren & het leren stimuleren In deze module wordt het strategisch beleid van de organisatie behandeld. Elke organisatie vertrekt vanuit een visie en een missie, meestal neergeschreven in een opdrachtverklaring, de toetssteen voor alles wat er in de organisatie gebeurt. Hoe vertaal je die opdrachtverklaring naar strategische doelstellingen? Wat is de rol van de organisatiestructuur in dit verhaal? En hoe kan je inspelen op de steeds luider klinkende roep naar samenwerking en netwerking? Ook leren en ondernemen wordt steeds belangrijker binnen organisaties. Via theoretische kaders vanuit HRD (Human Resources Development) en MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen)tonen we hoe je het leren en ondernemen in je organisatie kan stimuleren.

3 2. Juridisch en wetgevend kader: specifiek voor jouw sector Welk wetgevend en juridisch kader is relevant voor de welzijns- en gezondheidssector? Dat verneem je in deze module. We behandelen er topics zoals o.m. de financiering, de vzw-wetgeving, de arbeidswetgeving en de wetgeving met betrekking tot verzekeringen. 3. Actuele tendensen in het welzijnsbeleid: omgaan met nieuwe begrippen Zorg op maat, budgetfinanciering, case management, geïndividualiseerd project voor sociale integratie, zorgbonnen en cultuurcheques, palliatieve zorg, privatisering, zorgverzekering, commerciële dienstverlening, persoonsgebonden assistentiebudget, cliënt- of bewonersparticipatie, responsabilisering, zorgbemiddelaar, zorgmakelaar, integrale kwaliteitszorg, effectiviteit en efficiëntie,...allemaal begrippen die tot voor kort vreemd waren aan de wereld van welzijns- en gezondheidszorg. Namen voor actuele antwoorden op oude en nieuwe vragen. In deze module worden die antwoorden in kaart gebracht. Welke nieuwe ontwikkelingen hebben zich in de voorbije jaren voorgedaan in de sector? Wat zijn de uitdagingen die je als beleidsverantwoordelijke moet aangaan? 4. Managementfuncties: van theorie naar praktijk In deze module worden een aantal belangrijke managementfuncties onder de loep genomen: HRD in de praktijk: personeelsbegeleidingsmomenten Medewerkers zijn onze belangrijkste garantie voor kwaliteitszorg. Dat veronderstelt een HRD die ontwikkelingsgericht is naar medewerkers én inzet. Maar hoe motiveer je mensen om te leren? Samen gaan we op zoek naar de mogelijkheden om te komen tot concrete begeleidingsmomenten. HRD in de praktijk: communicatieve beïnvloeding Medewerkers en (sub)groepen in organisaties beïnvloeden elkaar voortdurend. Hoe werkt die onderlinge beïnvloeding en hoe kunnen we ze het best managen? Coachen: een concrete benadering voor jouw organisatie Coachen vertrekt van de zelfsturing van mensen. Mooi, maar hoe breng je die theorie in de (dagelijkse) praktijk? Wat zijn de voorwaarden voor en de implicaties van coachend leiderschap? Hoe groei je naar ontwikkelingsgericht coachen en wat betekent dit voor o.a. de interne communicatie? Welke tools kan je inzetten om zaken te concretiseren? En hoe coach je teams? Vanuit verschillende hoeken worden inzichten aangereikt om die vragen te beantwoorden, ook in jouw specifieke organisatie. Kwaliteitszorg: wat na het harmonisatiedecreet?

4 Hoe vertaal je het strategisch beleid naar de praktijk? Met kwaliteitszorg. Maar daarvoor moet eerst een kwaliteitsmanagementsysteem worden uitgebouwd. Het geharmoniseerd kwaliteitsdecreet legt sterk de nadruk op het uitwerken van een goed zelfevaluatie-instrument. In deze module komt dit alles uitgebreid aan bod. Financieel management Voor een goede sturing van de organisatie is ook een goed inzicht nodig in financiële beleidsinstrumenten. Hoe komen we tot een degelijk en onderbouwd financieel management? Samen bekijken we het opstellen van de balans en de resultatenrekening, verwerven we inzicht in de uitvoering van een financiële analyse en het opstellen van een begroting. Veranderingsmanagement Omgaan met verandering is een hot item in elke organisatie. Want verandering is een must en roept weerstand op. Hoe kan je veranderingen op een systematische manier aanpakken en omgaan met de weerstanden die ze meebrengen? Public relations Het realiseren van strategische doelstellingen is ook een kwestie van de juiste marketing en pr. Hoe kan je relevante stakeholders identificeren en hun behoeften en belangen in kaart brengen? Samen passen we de principes van externe communicatie toe op de uitdagingen van de socialprofit (knelpuntberoepen, fondsenwerving,...). Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de zorg - Contouren van ondernemerschap in de zorg - ISO richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen : ook voor de zorg? - Voorbeelden van goede praktijk 5. Organisatiecoachen: In deze afrondende sessie synthetiseren we een aantal organisatieconcepten. Het coachen van een organisatie tot een lerende organisatie is dé uitdaging. Want het ordewoord in organisaties is openheid. Een goede interne organisatie is niet meer toereikend. Ook de buitenwereld speelt een steeds belangrijkere rol. Aan de hand van een uniek concept, ontwikkeld door R. Vermeylen rond de coaching van organisatiehefbomen, reiken we je vernieuwende en uitdagende ideeën aan. WERKVORMEN

5 Hoe gaan we te werk om deze managementopleiding relevant en succesvol te maken voor iedere deelnemer? Opleidingsdagen Deskundigen behandelen de thema s op basis van theoretische inzichten, aangevuld met groepsbesprekingen, ervaringsuitwisselingen en oefeningen. De vaardigheden worden aangeleerd via trainingen en rollenspelen. Het uitgangspunt is: samen leren en theoretische kaders en modellen vertalen naar de eigen context. Intervisie Drie halve dagen worden expliciet gewijd aan het vertalen van de aangereikte inzichten naar de eigen praktijksituatie. Daarbij wordt gewerkt in kleine groepjes. Internet Via internet (Blackboard) krijg je de kans om bijkomende documentatie en informatie te raadplegen. Via een eigen paswoord kan je presentaties, teksten, achtergrondmateriaal en weblinks i.v.m. de diverse sessies raadplegen, wanneer je dit wenst. Engagement is ook een werkvorm. Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij/zij tijdens de opleiding regelmatig reflecties neerschrijft en uitwisselt. Ook leren van elkaar is een noodzakelijk proces. Eindwerk De vorming wordt afgerond met een eindwerk. Aan de hand van een concreet project geef je aan wat je binnen de opleiding hebt geleerd. Dit eindwerk wordt voorgesteld aan de hele groep. Uiteraard krijg je uitgebreide feedback. We nodigen volgende juryleden uit: Linda Beirens, stafmedewerker projectwerking en beleidsondersteuning Vlaams welzijnsverbond, Annemie Vanden Bussche, coördinator Cairos, Liesbeth Coninx, directeur Social Profit Acerta.

6 GETUIGSCHRIFT Het LUCAS getuigschrift Managementopleiding: een waardevolle referentie Deelnemers die de lessen voldoende bijwonen, actief participeren via reflecties en hun eindwerk op overtuigende wijze verdedigen, ontvangen een getuigschrift Managementopleiding. Een waardevolle referentie door de samenwerking met LUCAS. PROGRAMMALEIDING Koen Joly, consultant, VOCA Training & Consult De programmaleiding is verantwoordelijk voor de inhoudelijke opbouw, samenhang en de organisatie van het programma. De programmaleider zal aanwezig zijn op de opleidingsdagen. Hij begeleidt je doorheen het hele traject zodat het ook een persoonlijk leertraject wordt. DOCENTEN Werken mee aan deze opleiding: Koen Joly, consultant, VOCA Training & Consult Koen Joly is pedagoog. Hij werkte een aantal jaren in de gehandicaptenzorg als educatief en stafmedewerker. Hij was van meet af aan geboeid door het realiseren van verandering vanuit de mogelijkheden van mensen. Sinds 2003 is hij als consultant voor VOCA Training & Consult actief in het begeleiden van mensen, teams en organisaties met betrekking tot kwaliteitszorg, strategisch en leerbeleid. Accenten die je voortdurend terugvindt in zijn werk: het in beweging brengen van mensen, het toepassen van de waarderende benadering en het centraal stellen van leren. Hij is een gewaardeerd expert op het gebied van kwaliteitszorg, organisatieontwikkeling, veranderingsmanagement, HRD-beleid, enz. Hij combineert theoretische met praktijkgerichte kennis waardoor je heel wat kan opsteken voor de organisatie en voor jezelf. Michel Rosius, consultant, VOCA Training & Consult Michel Rosius is gegradueerde in de orthopedagogie en systeemtherapeut. Hij was 24 jaar actief in de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector als hulpverlener en als beleidsverantwoordelijke. Hij is geboeid door communicatie en interacties tussen mensen en hoe die worden aangewend om organisaties het verschil te laten maken bij cliënten en medewerkers. Sedert 2008 werkt hij als consultant bij VOCA Training

7 &Consult, vooral rond thema s als leidinggeven, communicatie en samenwerking. Begeleiding van teams en van leidinggevenden - individueel en in groep-is zijn actieterrein. Zijn vertrekpunt: mensen en organisaties de krachten en middelen aanreiken die tot oplossingen en groei leiden. Bernadette Van den Heuvel, stafmedewerker ouderenzorg Zorgnet Vlaanderen Bernadette Van den Heuvel is lid van het team van stafmedewerkers dat het natraject verzorgd van GPS 2021 Nieuwe navigatie voor ouderenzorg van Zorgnet Vlaanderen, beleidsverantwoordelijke ouderenzorg Gasthuiszusters Antwerpen en auteur van diverse artikels en boeken over ouderen- en thuiszorg, kwaliteit, zorgethiek. Anja Declercq, docent & projectleider, LUCAS (K.U.Leuven) Anja Declercq is econoom en socioloog. Zij is docent en projectleider aan de K.U.Leuven. Bij Lucas, centrum voor zorgonderzoek en consultancy, doet ze onderzoek over ouderen(zorg). Lucas-onderzoek is steeds wetenschappelijk onderzoek, maar met een duidelijke link naar de praktijk en/of het beleid. De expertise van Anja betreft vooral de kwaliteit van zorg voor ouderen, innovaties in zorg en in de zorgorganisatie en de impact van maatschappelijke veranderingen op de nood aan en het gebruik van zorg. Vanessa Verdeyen, medewerker Instituut voor Sociaal Recht, K.U. Leuven Vanessa Verdeyen is jurist en is sinds 2002 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht van de K.U. Leuven, waar ze onderzoek uitvoerde inzake sociale zekerheidsrecht en welzijnsrecht. In 2009 verdedigde zij haar doctoraat rond overheidssturing van sociale zekerheidsinstellingen. Sinds 2008 is zij ook deeltijds onderzoeker bij het Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin. Zij doceert sociaal zekerheidsrecht en welzijnsrecht aan de Sociale School Heverlee (K.H.Leuven). Werner Peremans, financieel economisch coördinator, VZW Emmaüs Werner Peremans is financieel economisch coördinator van de groep Emmaüs, waar hij nu bijna 25 jaar actief is op het vlak van financiering, fiscaliteit, verzekeringen en economisch beleid van zorgvoorzieningen. Hij is zowel betrokken bij het effectieve beleid als bij de begeleiding van beleidsmakers. In dit kader ontwikkelde hij een geïntegreerd instrument voor meerjarenplanning en resultaatsnormering. Hij probeert zijn ervaring op een directe wijze met je te delen en een aantal begrippen en methodieken mee te geven die meteen toepasbaar zijn binnen je organisatie, vanuit een gedegen theoretische onderbouw.

8 Annelies Popp, partner Bermuda Als licentiaat in de pedagogische wetenschappen is Annelies nu 10 jaar actief als leidinggevende in de social profit. Zij concentreert zich daarbij vooral op personeelsbeleid, veranderingsmanagement en coaching (individueel en in teams). Innovatie vormt de rode draad doorheen haar activiteiten. Annelies combineert een brede theoretische kennis met een doorleefde praktijkervaring. Wouter Sonneville, partner Bermuda Wouter heeft een pedagogische opleiding genoten en heeft inmiddels een ruime ervaring opgedaan in verschillende social profit organisaties, in het middenkader en op directieniveau. Hij gelooft in de drijvende kracht van een inspirerende missie en een heldere visie. Ook Wouter is iemand die bewezen heeft hoe theorie en praktijk op een efficiënte manier met elkaar verenigd kunnen worden. Wat vinden en vonden de deelnemers zelf van de opleiding? Een aantal getuigenissen Je krijgt als verantwoordelijke vaak uitnodigingen voor managementopleidingen in de bus, maar die gaan meestal meteen de prullenbak in wegens te duur, te algemeen of te ambitieus. De folder over de managementopleiding van VOCA trok wél mijn aandacht. De inhoud van de opleiding, de kwaliteit van de docenten en de manier waarop de groep werd begeleid, gaven me meteen zin om aan de slag te gaan. Met succes. De theoretische onderbouw heeft een aantal inzichten aangescherpt en door het samen leren kijk je ook op een andere manier naar problemen waarmee je te maken krijgt als verantwoordelijke in organisaties. Het eindwerk was voor mij de voorbereiding van een proces dat we nu in de organisatie aan het opstarten zijn. Kortom, de return on investment van deze opleiding is zeer positief voor mij! Peter Warrie, adjunct-directeur Patiëntenzorg, Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius, Grimbergen Wanneer vorming meer is dan theorie, meer is dan formeel cursussen volgen... Wanneer vorming het accent legt op een dynamisch interactief proces, oog heeft voor de persoonlijke groei van de cursist via constructieve groepsdiscussies... Wanneer een continue terugkoppeling naar het eigen werkveld een basisvoorwaarde is... Wanneer je op de hoogte wil zijn van de allerlaatste ontwikkelingen op managementgebied... Wanneer je verwacht dat docenten die bereid zijn tot discussie je prikkelen om verder te lezen en te studeren... Wanneer je aanvoelt dat je jezelf kan zijn en dat de

9 begeleiding respect heeft voor elk individu... Aarzel dan niet, dit is de vorming op maat voor de manager in jou. Luc Tanghe, directeur, WZC Mariahuis, Gavere Ik ben als enige niet-leidinggevende binnen een groep van ervaringsdeskundigen in de cursus gestapt. Ik had me voorbereid op een cursus ex cathedra, maar ik kwam terecht in een interactieve groep waar iedereen werd uitgedaagd om de managementdomeinen in de socialprofit creatief te verkennen. Onze lesgevers waren mensen die kwamen spreken vanuit een sterke theoretische onderbouw, maar ook vanuit hun eigen werkervaring. De modellen die je hanteert en de besproken thema s worden ook vertaald naar je eigen werksfeer en organisatie. Ik kijk terug op een boeiend leerproces met als belangrijkste resultaten: een beter inzicht in het maatschappelijk kader, de eigen organisatiestructuur en een niet te onderschatten portie zelfkennis. dr. Katleen Ballon, kinderarts, Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, Leuven Toen ik eindverantwoordelijke werd van een grote social profit organisatie ging ik op zoek naar een opleiding om mijn managementinzichten en -vaardigheden verder te ontwikkelen. Ik zat volop in een inwerkperiode, dus was ik vooral geïnteresseerd in een overzicht en een mix van basisvaardigheden, maar ook met voldoende diepgang. Mijn leertraject ligt nu ruim anderhalf jaar achter mij en ik moet erkennen dat ik al geregeld materiaal uit de opleiding in de praktijk heb gebracht. De mappen die we er maakten, met hand-outs, eigen nota s, aanvullende teksten, enz. houd ik nog steeds binnen handbereik. Snel iets opzoeken, terug wegzetten, een methodiek raadplegen,... Allemaal bruikbaar werkmateriaal voor mijn dagelijkse, leidinggevende praktijk. Peter Van Houtven, algemeen directeur, DVC Sint-Jozef, Antwerpen PRAKTISCH Data 11 en 12 oktober 2012 (residentieel), 26 oktober, 7, 28 november en 14 december 2012, 11 en 25 januari 2013, 28 februari, 1 maart 2013 (residentieel), 15 en 29 maart en 19 april 2013 (residentieel), 17, 31 mei, 13 en 14 juni Telkens van 9.00 tot uur en van tot uur.

10 Plaats Behalve de residentiële seminaries zullen de lessen doorgaan in de FACULTY CLUB Groot Begijnhof LEUVEN De residentiële seminaries vinden plaats in HEERLIJCKYT VAN ELSMEREN Weg op Halen GEETBETS Prijs De deelnameprijs bedraagt 4585,95 EUR, exclusief btw. In deze prijs zijn begrepen: koffiepauzes, lunches, overnachting bij de residentiële seminaries, uitgebreide documentatie, gebruik van blackboard, getuigschrift. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 16. Inschrijvingen Graag via de website: Op 24 september 2012 worden alle kandidaten uitgenodigd voor een intakegesprek. Meer informatie Koen JOLY VOCA Training & Consult

Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap

Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap Effectief hulpverlenen met goesting in een veranderend welzijnslandschap Vermaatschappelijking van de zorg, persoonsvolgende financiering, sociaal ondernemerschap. Het zijn evoluties die niet meer weg

Nadere informatie

Traject Leiderschap 2015-2016

Traject Leiderschap 2015-2016 Traject Leiderschap 2015-2016 Aanpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit een kick-off, 3 workshops van een halve dag, gecombineerd met 2*2uur

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

Traject Leiderschap. Aanpak traject

Traject Leiderschap. Aanpak traject Aanpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit een kick-off, 3 workshops van een halve dag, gecombineerd met 2*2uur individuele coaching. Er wordt

Nadere informatie

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze!

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze! V O L WA S S E N E N O N D E R W I J S KMO-management Een praktijkgerichte opleiding in management Persoonlijke groei is mijn keuze! Voor wie is de opleiding bestemd? KMO-bedrijfsleiders die hun managementvaardigheden

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG Driedaagse vormingsreeks c Sterk in mijn functie als ergotherapeut in de STUDIEDAG ouderenzorg ERGOTHERAPIE of de geestelijke gezondheidszorg BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG 27 NOVEMBER 2014 De Kronkels-studiedag

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken Leergang Opleidingsmanagement inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook Voor : trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken 2 Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

Opleiding Leidinggeven

Opleiding Leidinggeven Opleiding Leidinggeven Voor wie? De Opleiding Leidinggeven richt zich naar (bege)leiders van teams, organisaties en bedrijven: managers, directeuren, HR-managers, projectleiders, coördinatoren, teamcoaches

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Krachtig Leidinggeven binnen een Social Profit Organisatie.

Krachtig Leidinggeven binnen een Social Profit Organisatie. Basisopleiding Krachtig Leidinggeven binnen een Social Profit Organisatie. Geef je leiding aan een team? Ben je actief betrokken bij het beleid en het management van de organisatie waar je werkt maar heb

Nadere informatie

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald:

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald: Projectmatig Werken/Werken in Projecten 1. Aanleiding Projectmatig werken en het werken in projecten zijn in veel organisaties bekende termen en procedures. Hun toepassing wordt gezien als een effectieve

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers

SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers Ben je geboeid door wetenschappelijk onderzoek? Voel je je uitgedaagd om wetenschappelijk onderzoek te verrichten en de minister hiermee te ondersteunen bij het

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel.

Art of Hosting. organisatie en aan het grotere geheel. Art of Hosting Hoe bouw je in deze tijden van verandering een omgeving waarin je met elkaar in vertrouwen werkt aan een zinvolle en gezamenlijke toekomst? Hoe creëer je een veilige omgeving, waarin ruimte

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK LEIDINGGEVEN AAN VERANDERING IN DE PRAKTIJK Real change by real people The Human Effect INLEIDING Dit leertraject is speciaal ontworpen voor mensen die leiding geven aan veranderingsprocessen met een bepaalde

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden Dagvan de Social Profit Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie P E R S O O N L I J K E U I T N O D I G I N G Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Nadere informatie

Beste coördinator Beste omkaderingslid. Wanneer? Maandag 31 mei 2010

Beste coördinator Beste omkaderingslid. Wanneer? Maandag 31 mei 2010 Kdag Ontdek het leiderschap in jezelf Een uniek, interactief en inspirerend dagtraject voor elke leider. Beste coördinator Beste omkaderingslid Mensen motiveren en inspireren, open en duidelijk communiceren,

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je

Nadere informatie

Total Respect Management Cyclus

Total Respect Management Cyclus Total Respect Management Cyclus Leer excellent leiding te geven en onderneem op een duurzame manier, met excellente resultaten als gevolg Hoe komt het dat bedrijven zoals Torfs, Colruyt, Umicore of Apple

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer:

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: COACHEND LEIDERSCHAP vierdaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Als leidinggevende heb je te maken met verschillende medewerkers met ieder

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb.

WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb. Open aanbod trainingen WEB Consult 2009 WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb.be 014 46 27 19 Wie is WEB Consult? Vanuit

Nadere informatie

Traject Leiderschap 2016

Traject Leiderschap 2016 Traject Leiderschap 2016 A anpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit 3 workshops in groep, gecombineerd met 2*2uur individuele coaching. Er wordt

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Regisseur van wijkzorg Verstand van Zorg Omslag nodig in denken én doen Regisseur van wijkzorg Wat kunt u nog zelf? Dát bepaalt de benodigde zorg in onze nieuwe

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

Permanente vorming. Opleidingen voor ondernemers & professionals

Permanente vorming. Opleidingen voor ondernemers & professionals Permanente vorming Opleidingen voor ondernemers & professionals Levenslang leren aan UHasselt Lifelong employability skills Gebouwd op UHasselt onderzoeksexpertise Samenwerking met experts uit de praktijk

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl

www.ludenstraining.nl MANAGEMENT DEVELOPMENT Het is belangrijk om als organisatie de jonge (potentiële) leidinggevenden te koesteren. Ten slotte zijn het de leiders van de toekomst. Een MD- traject is een effectieve manier

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Training Lean Green Belt

Training Lean Green Belt Training Lean Green Belt Deze training biedt een uitgebreid overzicht van de meest gebruikte instrumenten en technieken van Lean. Daarnaast staan we ook stil bij de vaardigheden die je nodig hebt om deze

Nadere informatie

Coachingsopleiding. Process Communication Model

Coachingsopleiding. Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Coachingsopleiding Process Communication Model Zou je misschien, als je tijd hebt, hoor Je bent altijd op zoek naar die ene manier om je cliënt écht te helpen.

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging De gezondheidszorg is continue in beweging, de afgelopen jaren is er veel veranderd en dat zal de komende jaren zeker zo blijven. De marktwerking,

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

ORGANISATIEADVIES INTERIM- EN VERANDERMANAGEMENT MANAGEMENT COACHING

ORGANISATIEADVIES INTERIM- EN VERANDERMANAGEMENT MANAGEMENT COACHING ORGANISATIEADVIES INTERIM- EN VERANDERMANAGEMENT MANAGEMENT COACHING SPECIALISMEN DE LANGEN CONSULTANCY Analyseren van knelpunten in uw organisatie en vervolgens: Uitstippelen van oplossingsgerichte strategieën

Nadere informatie

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO*

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO* Page1 Geachte mevrouw, heer Beste collega, Je bent werkzaam in de zorg als verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, medisch secretaresse, laborant, maatschappelijk werker en je wilt

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

Training KED-Coach Gevorderd

Training KED-Coach Gevorderd Training KED-Coach Gevorderd Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Verbindende Communicatie

Verbindende Communicatie in samenwerking met VakantieInZICHT Verbindende Communicatie Inspiratie voor impact, dialoog en samenwerking Verbindende Communicatie (VC) is een eenvoudig en krachtig concept voor iedereen die op een

Nadere informatie

Coaching en coachend leiderschap

Coaching en coachend leiderschap S.E. Booij Consultancy Coaching en coachend leiderschap voor leidinggevenden in de zorg in samenwerking met drs Joep Choy prof dr Jan Moen prof dr Willem van der Does Burgemeester Ketelaarstraat 29 2361

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Mindful Coachen Amsterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Amsterdam tweejarige opleiding Mindful Coachen Amsterdam Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?

Nadere informatie

Opleidingen 2016 voor politici

Opleidingen 2016 voor politici Opleidingen 2016 voor politici WIVO vzw Koning Leopold III-Laan 41, 8200 Brugge www.wivo.be p. 1 Inhoudstafel Besluitvormingsprocessen begeleiden van brainstorm tot beslissing... 3 Beslissen op intuïtie...

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Constructief beïnvloeden

Constructief beïnvloeden Deze vier-daagse training biedt u de kans uw persoonlijke effectiviteit in allerlei beïnvloedingssituaties te verhogen: leiding geven, adviseren, stuurgroepen, projectgroepen, klachten behandelen,vergaderen,

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Liever assertiever op het werk

Liever assertiever op het werk Waarom een assertiviteitstraining? Voor veel mensen is het niet gemakkelijk om in een werkomgeving bijvoorbeeld voor de eigen mening uit te komen, neen te zeggen, om te gaan met de boosheid van een collega

Nadere informatie

Verbindende Communicatie

Verbindende Communicatie in samenwerking met VakantieInZICHT Verbindende Communicatie Inspiratie voor impact, dialoog en samenwerking Verbindende Communicatie (VC) is een eenvoudig en krachtig concept voor iedereen die op een

Nadere informatie

De kunst jezelf en anderen te leiden

De kunst jezelf en anderen te leiden 4D organisatieontwikkeling & opleiding individu groep taak context TGI-opleiding 2015 2017 De kunst jezelf en anderen te leiden 1 TGI, de kunst jezelf en anderen te leiden Als leidinggevende, projectleider,

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Mensen versterken en verrijken in hun loopbaan én in hun leven Tips en tricks

Mensen versterken en verrijken in hun loopbaan én in hun leven Tips en tricks Mensen versterken en verrijken in hun loopbaan én in hun leven Tips en tricks cvo MIRAS Ute Coudyser en Els Raepsaet Even voorstellen cvo MIRAS cvo MIRAS Fusie van 4 West-Vlaamse CVO Actief op meer dan

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

TIME OUT PROJECTEN. Samen. Aan Toekomst. Werken VZW ELEGAST

TIME OUT PROJECTEN. Samen. Aan Toekomst. Werken VZW ELEGAST TIME OUT PROJECTEN Samen Werken Aan Toekomst Wat is SWAT? SWAT staat voor Samen Werken Aan Toekomst. Het is een intensief begeleidingstraject voor jongeren die dreigen uit te vallen binnen het onderwijs.

Nadere informatie

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing In company Workshop Inspirerend Leiderschap Een workshop voor leidinggevenden die authentiek contact willen met de bronnen van persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Hoe succesvol jaarlijkse evaluatie/functioneringsgesprekken voeren? Verandert het onderhoud van evaluatie in hoeksteen van het individuele management! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Bij ons leer je de wereld kennen Leiden Leadership Programme Voor wie? In het Leiden Leadership Programme ontwikkel je als

Nadere informatie

POST- GRADUAAT. professionele coach

POST- GRADUAAT. professionele coach POST- GRADUAAT professionele coach POSTGRADUAAT PROFESSIONELE COACH Je wil coaching inzetten als een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, en communicatie en samenwerking te optimaliseren? Je

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie