Opdrachtencentrale iris-aankopen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdrachtencentrale iris-aankopen"

Transcriptie

1 Het iris ziekenhuizen netwerk Opdrachtencentrale iris-aankopen BVZD - 27 november 2014 "Sleutels voor een efficiënt beheer- Bundeling van krachten" Ioan Stefos Algemeen Directeur iris-aankopen

2 Het iris ziekenhuizen net 1996 Ontstaan van het irisnet Doel Continuïteit van de openbare gezondheidszorg in Brussel IRIS: Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking Algemene bevoegdheid tot coördinatie, beleids- en strategiebepaling, budgetcontrole van 5 ziekenhuizen 5 ziekenhuizen verspreid over 11 campussen UVC Brugmann UMC Sint-Pieter Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola Jules Bordet Instituut Iris Ziekenhuizen Zuid 3 campussen 2 campussen 1 campus 1 campus 4 campussen 2002 Vereniging iris-aankopen Algemeen mandaat voor alle aankopen binnen het irisnet 2006 Vereniging iris-onderzoek Financiering van onderzoeksprojecten in het irisnet 2013 Vereniging iris-lab Laboratoriumactiviteiten 2

3 De oprichting van iris-aankopen IRIS in de periode fusies, rationalisaties, financiële plannen - zeer sporadisch gegroepeerde aankopen December RvB van IRIS besluit om de Vereniging iris-aankopen op te richten Bundeling van aankopen binnen het Irisnet Situatie aankopen iris in Zeer specifieke producten en diensten 2. Talrijke opdrachtgevers/ gebruikers/ wettelijke verantwoordelijkheden 3. Overrompeling van verouderde procedures 4. Logistieke samenwerking tussen ziekenhuizen quasi onbestaande 5. Vaak werden dezelfde producten aangekocht bij dezelfde leveranciers Zelden werden dezelfde prijzen gehandhaafd binnen de verschillende ziekenhuizen 6. Strikt wettelijk kader 3

4 Doelstellingen Koepelvereniging iris / iris Ziekenhuizen Doelstellingen iris-aankopen 1. De beste beschikbare producten en diensten leveren 2. Gezamenlijk aankopen tegen de beste leveringsvoorwaarden 3. Coherent en gestandaardiseerd rationeel aankoopbeleid met naleving van de reglementering op overheidsopdrachten 4. Billijk evenwicht tussen directie, medische diensten en overheid Twee opties april 2002 Externe consultancy - Tussenkomst van externe consultant (gedeelde verantwoordelijkheid) - Personeelskost & financiële kost (aanbod consultancy "50 % van de besparingen / jaar") "Home made" Oplossing : vertrouwen op de betrokkenheid van het personeel en hun know-how 3 IA sleutels efficiënt aankoopbeheer 1. Tool Beslissing irisnet Wettelijk kader 2. Actoren Personeel irisnet 1 ste "flash" opdrachten 3. Methode Procedures irisnet 4

5 Tool Een vereniging oprichten met rechts persoonlijkheid Noodzakelijke voorwaarde ontoereikend Art 4 : Belast met de organisatie van alle aankopen Art 5 : Beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden in de opdrachtsuitvoering Art 9 : De ziekenhuizen geven aan iris-aankopen de exclusieve toegang tot hun aankopen Actoren Onontbeerlijke voorwaarde ontoereikend De ziekenhuisspecialisten verenigen (wettelijke en beleidsverantwoordelijkheden) Methode Noodzakelijke voorwaarde ontoereikend 1 ste "flash" oprachten 1. Gemeenschappelijke & stringente aankoopprocedures & voorschriften instellen die medische expertise koppelen aan het logistiek aankoopbeheer 2. De ziekenhuisspecialisten doen instemmen met de logistieke reorganisatie van hun activiteiten (invloed van de tool) 3. Bemiddelen tussen IA in ieder ziekenhuis (communicatie ) 4. Een communicatieplan opstellen (intern, interhospitaal en extern) Onmiddellijke resultaten behalen om het beste eruit te halen/ tegenstanders te overtuigen 5

6 Organisatie iris-aankopen 2002 Beperkte centrale coördinatie 1 FTE aankoper + 0,5 FTE secretariaat (ondersteuning iris) Gedeeltelijke ontkoppeling 1 dag / week Aankoopverantw. Twee permanente comités Comités Hoofdapothekers / Aankoopverantwoordelijken Selectie opdrachten IA Consoliderende opdrachten met veel potentieel (pharma) Herdelegeren van de niet-weerhouden opdrachten (werken) Ondersteunende comités Experts vanuit alle ziekenhuisdiensten Ondersteunende organen CMM, CMP, SIPP, Comité Ziekenhuishygiëne 2009 Permanent bureau iris-aankopen Part-time engagement 1 apotheker, 1 verpleegk., 4 de IA sleutel efficiënt aankoopbeheer 1 ziekenhuisaankoper (allen 1 dag/week.) 2014 Payroll iris-aankopen Full time : 2 aankopers, 1 verpleegkundige, 2 juristen Part-time : 2 apothekers, 1 aankoper, 1 verpleegkundige, secretariaat v

7 iris-aankopen vanaf Financiële balans > 400 aandelen/ georganiseerde markten (alle uitgavenposten) 2012 >> 40 miljoen / courante aankopen/ investeringen Eco. 1/4 markten niet-gewaardeerd Stop waardering besparingen Kwalitatieve balans 1. Geslaagde samenwerking medisch personeel/ apothekers/ aankoopverantw. 2. Ontwikkeling van een overtuigende gemeenschappelijke aankoopprocedure 3. Standaardisering kwalitatieve producten & verwerving materialen hoge kwaliteit 3. Huidige kritieke punten 1. Verzet tegen verandering op elk niveau 2. Niet-uniforme database producten 3. Organisatie van testen op verschillende campussen 4. Belangen beheerders/ gebruikers stemmen niet altijd overeen 5. Technische complexiteit van de georganiseerde markt 6. Complexiteit overheidsopdrachten 7

8 Bundeling van krachten : vb. markten iris-aankopen September 2003 Overheidsopdracht energie Aankopen Gas & Elektriciteit via systeem de "clic beursopportuniteiten" vanaf 2003 WG Technische diensten/ Energiediensten / Aankoopdiensten September 2006 Handschoenen WG Aanbiedingen Testen Besluit Overheidsopdracht verzorgingshandschoenen Latex, vinyl, polyurethaan, nitril Artsen, verpleegkundigen, apothekers, aankopers 13 beoordeelde leveranciers 4 maanden in 70 medische eenheden Kwaliteit nitril irisnet (meerkost 10% aanvaard door de AD ziekenhuizen) September 2008 Overheidsopdracht verzorgingshandschoenen in nitril Prijzen 20 % lager dan in 2006 Juli 2013 Overheidsopdrachten geneesmiddelen 8

9 Overheidsopdrachten geneesmiddelen iris-aankopen Aankoop geneesmiddelen irisnet Situatie tot 2013 : 60 miljoen / jaar : Geconceptualiseerde / gecontracteerde verbintenissen 2013 : De nieuwe wet op overheidsopdrachten wordt aangekondigd 2013 : Toestroom contractvoorstellen (meermaals per jaar) Geweigerde voorstellen (beoordelingen> < in de geest van de wet) 1 juli 2013 : Inwerkingtreding van de nieuwe reglementering rond overheidsopdrachten 24 juli 2013 : 1ste vergadering GT pharmaceuticals iris "Overheidsopdrachten Geneesmiddelen" De bevoorradingen optimaliseren in toepassing van de nieuwe wet Plan "Overh. Opdr. Med." in 3 fases 1. Analyse van de nieuwe toe te passen reglementering 2. Aanpassing van de aankoopmethode van geneesmiddelen 3. Aanpassing procedures iris-aankopen 9

10 Plan Overheidsopdrachten geneesmiddelen iris-aankopen 24 juli 2013 GT Overheidsopdrachten medicatie 1. Analyse van de nieuwe toe te passen MP reglementering - Art. 5 - KB 15 juillet 2013 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren - Marktprospectie 2. Aanpassing aankoopmethode van medicatie 22 nov Brief opgestuurd naar alle leveranciers van geneesmiddelen 1. Gebrevetteerde medicatie 2. Vervaldatum brevetten 3. Pipeline : nieuwe geneesmiddelen voorzien 22 jan - 27 feb 2014 Prospectievergaderingen met 57 leveranciers 3. Aanpassing Procedures iris-aankopen : - Werking MPC geformaliseerd dans la rédaction csc - WG Ov.Opdr. Geneesmiddelen : 4 Hoofdapothekers, 1 Jurist, 1 Arts, 1 Aankoper, 1 Assistent, 5 MPC 10

11 Plan Overheidsopdrachten geneesmiddelen iris-aankopen Algemene richtlijnen voortvloeiend uit prospecties 1. Terughoudendheid om info. te verstrekken rond brevetten en pipeline 2. Deze info is moeilijk elders te verkrijgen. (FAGG, RIZIV) 3. Meerderheid van de ziekenhuizen hebben langetermijnscontracten getekend in Groeiende professionalisering van leveranciers rond. Ov. Opdr. (advocaten, beroep) Factoren Overheidsopdrachten iris voortvloeiend uit prospecties 1. Samenstelling Database : vervaldata brevetten, pipeline nieuwe producten 5 jaar, technische fiches 2. Strategische opties: - Geneesmiddelen volgens elk lot, elke opdracht - Plaatsingsmethodes Ov. Opdr. geval per geval volgens Database - Optimale duur van Ov. Opdr. geval per geval volgens Database - Toewijzingscriteria Ov. Opdr. geval per geval volgens Database Acties 1. Opmaak 1 ste bestekken met tussenkomst van de MPC iris, ervoor en erna 2. Oprichting 1 ste overheidsopdrachten geneesmiddelen volgens Database in dec

12 Opdrachtencentrale iris-aankopen / Besluit Sleutels voor een efficiënt beheer - Bundeling van krachten 1. Efficiëntie wordt niet bereikt door enkel de aankoopvolumes te hergroeperen 2. Sterk beleid en moduleerbare organisatie afgestand op de specifiteiten 3. Duidelijke maar pragmatische richtlijnen (medico-legale, logistieke voorschriften) 4. Prioriteit geven aan lopende opdrachten (pharmaceutische aankopen) 5. Volume / uitgave-effecten sterk bestendigen (courante aankopen > < invest.) 6. De beste keuzes samen maken. Samen deze keuzes respecteren 7. Continue communicatie / relais iris-aankopen Een optimalisatie van aankopen met als doel de zorgkwaliteit, de veiligheid en het comfort van het personeel en van de patiënten door het toepassen van professionele en efficiënte aankoopmechanismen. Bedankt voor uw aandacht 12

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.3.2004 SEC(2004) 379 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE COMMISSIE, HET HOF VAN JUSTITIE, DE REKENKAMER, HET

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Sage 100. Een zorgeloos beheer! De beste ERP oplossing voor veeleisende bedrijven. Het alternatief voor dure en moeilijk te implementeren oplossingen

Sage 100. Een zorgeloos beheer! De beste ERP oplossing voor veeleisende bedrijven. Het alternatief voor dure en moeilijk te implementeren oplossingen Sage 100 Een zorgeloos beheer! De beste ERP oplossing voor veeleisende bedrijven Het alternatief voor dure en moeilijk te implementeren oplossingen 100 Living Your Business 100 Sage 100 de standaard voor

Nadere informatie

Welke rol speelt het fagg in de strijd tegen Ebola? P. 12

Welke rol speelt het fagg in de strijd tegen Ebola? P. 12 Jaarverslag 2 014 " Namaak- en illegale geneesmiddelen duiken nog niet op in het Belgische legale circuit. Het fagg spant zich in om dat zo te houden." P. 11 Welke rol speelt het fagg in de strijd tegen

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. Informatiesessie Veiligheidsconsulenten 24/02/2012

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. Informatiesessie Veiligheidsconsulenten 24/02/2012 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Informatiesessie Veiligheidsconsulenten 24/02/2012 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 Agenda - Inleiding

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 2004 Jaar verslag 2003 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Jaarverslag 2003 Federale Overheidsdienst Economie,

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) CODEC 1420 E ER 284 ECOFI 569 PE 359 OTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

de invoering van intelligente meetsystemen:aanbeveling ten opzichte van de richtlijn elektriciteit 2009/72/EG

de invoering van intelligente meetsystemen:aanbeveling ten opzichte van de richtlijn elektriciteit 2009/72/EG REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20120420-136) betreffende: de invoering van intelligente meetsystemen:aanbeveling ten opzichte van de richtlijn

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be INHOUD 2 3 Voorwoord 4 Focus op sociale zekerheid en gezondheid 5 Expertise, flexibiliteit, standaardisatie en schaalvoordelen 6 In-house -dienstverlening binnen helder

Nadere informatie

Zeldzame ziekten worden gedefinieerd als aandoeningen met een prevalentie van minder dan 1 persoon op 2.000. België engageerde zich om de Europese

Zeldzame ziekten worden gedefinieerd als aandoeningen met een prevalentie van minder dan 1 persoon op 2.000. België engageerde zich om de Europese 1 Zeldzame ziekten worden gedefinieerd als aandoeningen met een prevalentie van minder dan 1 persoon op 2.000. België engageerde zich om de Europese oproep te volgen en een actieplan voor Zeldzame Ziekten

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Project Visite. Stand van zaken. 3. Tussenkomstbeleid in energiekosten. Voorstel

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 www.smals.be Inhoud 3 4 6 8 9 10 12 12 13 14 15 16 18 20 22 23 23 25 26 28 29 48 49 50 51 53 57 59 60 61 62 64 64 64 65 Voorwoord UP-site: Klaar voor de toekomst ICT voor Werk,

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Ontwerp van beheerscontract tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het BAO (Brussels Agentschap voor de Onderneming VZW)

Ontwerp van beheerscontract tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het BAO (Brussels Agentschap voor de Onderneming VZW) Ontwerp van beheerscontract tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het BAO (Brussels Agentschap voor de Onderneming VZW) 2012-2017 BAO Beheerscontract 2012-2017 1 Table of Contents

Nadere informatie

Het model de aantrekkelijke instelling

Het model de aantrekkelijke instelling Het model de aantrekkelijke instelling De aantrekkelijke instelling wordt gedefinieerd volgens drie gemeenschappelijke krachtlijnen: een gemeenschappelijke opdrachtverklaring die gedeeld wordt door de

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

Krijtlijnen voor de Toekomst van de Gezondheidszorg. Visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op de evolutie van de gezondheidszorg in België

Krijtlijnen voor de Toekomst van de Gezondheidszorg. Visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op de evolutie van de gezondheidszorg in België Krijtlijnen voor de Toekomst van de Gezondheidszorg Visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op de evolutie van de gezondheidszorg in België Visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op de evolutie van

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2006

ACTIVITEITENVERSLAG 2006 ACTIVITEITENVERSLAG 2006 REGULERINGSBELEID ACTIVITEITENVERSLAG 2006 Reguleringsbeleid 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2009L0081 NL 01.01.2014 004.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2009/81/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 13.3.2004 L 77/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 460/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Auditverslag H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen Roeselare

Auditverslag H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen Roeselare Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2010/35930] 11 JUNI 2010. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgedankte autobatterijen en -accu s Gelet op de Richtlijn 2006/66/EG

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie