The Fat Pay Double Discriminatie en andere mensenrechtenproblemen bij het overgewichtbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The Fat Pay Double Discriminatie en andere mensenrechtenproblemen bij het overgewichtbeleid"

Transcriptie

1 The Fat Pay Double Discriminatie en andere mensenrechtenproblemen bij het overgewichtbeleid Vooraf: Ik stel mijzelf hier een onaangename taak: te wijzen op de slechte kanten van goede bedoelingen. Volksgezondheid bevorderen is een goed doel evenals het beschermen van de bevolking tegen terrorisme. Maar zeker als de probleemanalyse niet juist is, tellen de onbedoelde slechte neveneffecten des te harder. Wat dat betreft: overgewicht is geen volksgezondheidsprobleem evengoed als er geen weapons of mass destruction waren in Irak. Overgewicht wordt als een van de meest bedreigende problemen voorgesteld; in dezelfde categorie als roken en fijnstof alle drie zouden volgens sommige berekeningen goed zijn voor doden per jaar. DG Volksgezondheid De Goeij zei vorig jaar: De epidemie [van toenemend overgewicht] heeft het karakter van een sluipmoordenaar. Als dit zo doorgaat, komt er voor het eerst in de geschiedenis een generatie die haar eigen kinderen overleeft. Laat u dat even rustig op u inwerken! En vergelijk het eens met de aankondiging voor Rapportage ouderen 2006 (15 juni 2006): Een belangrijke conclusie is dat het met de meerderheid van ouderen in Nederland goed gaat. Velen staan midden in de samenleving, zo blijkt uit hun betrokkenheid in het vrijwilligerswerk en de informele zorg. Daarnaast zijn meer ouderen aan het werk gegaan. Hun gezonde levensverwachting en een gunstige sociaaleconomische positie maken een relatief lang sociaal leven mogelijk. De Goeij zegt overigens niets anders dan surgeon-generals in de VS al 10 jaar lang aan de Amerikaanse bevolking voorhouden. De Amerikaanse jurist Paul Campos, die deze problematiek uitvoerig heeft onderzocht, zegt hierover in zijn boek The Obesity Myth: why America s obsession with weight is hazardous to your health (2004: xvi): As a lawyer I thought I had become accustomed to the extent to which people are willing to bend, spindle, and mutilate the truth in the pursuit of their own interests. But nothing could have prepared me for the sheer extent of the distortions that feed America s rapidly intensifying weight hysteria. 1 1 Ik wijs naast dit boek van Campos ook op de boeken van Michael Gard & Jan Wright, The obesity epidemic: science, morality and ideology (2005); Michael E.

2 Mijn bedoeling hier is: Door een wetenschappelijk meer adequate voorstelling van zaken te geven, de overgewichtproblematiek te relativeren; en om in het licht van die meer adequate kennis enkele slechte bijwerkingen van het overgewichtbeleid aan te wijzen; en om die vanuit een kritisch juridisch perspectief te duiden. Voor de goede orde: Overgewicht is een specifieke gewichtscategorie, net als ondergewicht en obesitas; ik houd de gebruikelijke indeling volgens BMI aan. Ernstig ondergewicht (anorexia; BMI < 16; <50 kg bij 180 cm) 2 en zeer ernstig overgewicht (morbide obesitas; BMI > 40; > 130 kg bij 180 cm) 3 zijn problematisch, maar overgewicht is dat niet (meer dan een normaal gewicht). Het overgewichtbeleid is problematisch in de volgende opzichten: 1. Het beleid vormt een inbreuk op het recht van mensen op privacy en een ongestoord gezinsleven en levert dus een schending op van een grondrecht (art. 8 EVRM). Want 2. De inbreuk is niet expliciet wettelijk geregeld, maar het gevolg van beleid. 3. De inbreuk dient geen algemeen belang i.c. de volksgezondheid want de wetenschappelijke uitgangspunten kloppen niet. 4. Het beleid berust niet op een adequate afweging van voor- en nadelen: de negatieve kanten worden genegeerd. 5. Het beleid discrimineert indirect: vooral de lager opgeleide burger is het slachtoffer Het meest ingrijpende beleid is niet expliciet wettelijk geregeld (en dus in strijd met de Grondwet en het EVRM). Geheel in hedendaagse stijl wordt dit beleid breed uitgewerkt, o.a. via de televisie met programma s als De afvallers [in UK: The losers; in Oakes, Bad Foods: changing attitudes about what we eat (2004); en Uffe Ravnskov, The cholesterol myths: exposing the fallacy that saturated fat and cholesterol cause heart disease (2002). 2 Fitclub.nl merkt bij deze gegevens op: Er zijn geen medische redenen voor je om af te vallen. Afvallen kan je gezondheid zelfs schaden. We raden je af lid te worden van Fitclub. Gezond leven zou je doel moeten zijn - niet afvallen. Succes! 3 Fitclub.nl merkt bij deze gegevens op: Je BMI is 40,12 en dat betekent dat je veel te zwaar bent en om medische redenen een flink aantal kilo's moet proberen af te vallen. 4 Bij levensverzekeringen worden mensen met overgewicht direct gediscrimineerd, doordat zij ten onrechte een hogere premie betalen voor hun levensverzekering.

3 de U.S. The biggest loser]. Deze benaming is sterk symbolisch: te dikke mensen worden tot het afval gerekend als ze niet afvallen. Jeugdartsen kennen sinds november 2004 het Signaleringsprotocol overgewicht in de jeugdgezondheidszorg. Een interview met prof. Hira Sing opsteller in het NRC Handelsblad (16 augustus 2005; p. 3) maakt duidelijk hoe de invasion of privacy eruit ziet in gezinnen met kinderen met overgewicht. 5 o Kinderen die te zwaar zijn komen samen met hun ouders drie keer terug bij de GGD. Aan de hand van een eet- en beweegdagboek stellen jeugdarts of verpleegkundige, ouders én kind een veranderplan op. Daarin staan afspraken over minder gezoete (fris)drank, elke dag meer bewegen en ten minste een uur buitenspelen, maximaal twee uur tv-kijken of computeren, en meer en beter ontbijten. Op het moment dat ouders niet gemotiveerd zijn, worden ze uitgenodigd voor een apart gesprek. 6 In algemene zin stelt minister Hogervorst dat mensen geen recht hebben op een ongezonde levensstijl, die hij plastisch omschrijft als er maar op los leven. 5 Datzelfde krantenartikel meldt dat in het Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht is gepleit voor overgewicht als factor in de kinderbescherming. Paul Campos schetst een hororcasus uit de VS (2004: ). 6 Hira Sing erkent in het interview dat er geen succesvolle manieren bekend zijn om mensen te laten afvallen. Niettemin verdedigt hij deze interventies met de opinie dat je anders een hele generatie opgeeft. De professor vindt ook dat er een vettax moet komen, ook al is dat nu niet mogelijk volgens het Europese recht. Als concreet voorbeeld noemt hij de hamburger, de beruchte usual suspect in dit soort zaken, niettegenstaande het feit dat een hamburger nauwelijks vet bevat en gemeten naar zijn werkelijke voedingswaarde enorm gezond is (vgl. Oakes 2004).

4 3. De wetenschappelijke uitgangspunten van het overgewichtbeleid kloppen niet: Mensen met overgewicht hebben geen slechtere overlevingskansen dan mensen met een normaal gewicht. Volgens sommige onderzoekers hebben ze zelfs een betere kans op overleven: Flegel et al (JAMA 2005): niet rokers jonger dan 60 jaar hebben bij overgewicht en zelfs bij obesitas een aanmerkelijk kleinere kans: 0,66 en 0,75. Lee et al (JAMA 2006) geven in hun index voor de kans op overlijden binnen vier jaar aan mensen met een normaal gewicht op lager een extra punt. 7 Dit type epidemiologisch onderzoek biedt overigens sowieso een uiterst twijfelachtige basis voor het beleid. De randvoorwaarden en aanwijzingen voor zorgvuldige interpretatie van grondleggers en vooraanstaande beoefenaren worden vrijwel altijd genegeerd. De epidemiologie is een voorzorgwetenschap geworden in zijn recent aangepaste basisbeginselen. 8 Het gewicht van mensen is niet een kwestie van individuele levensstijlkeuze. 95% van alle mensen is binnen drie jaar na een succesvol dieet weer terug bij af ; 9 en dan meestal zwaarder; 10 dit jojo-en heeft zijn eigen nadelige effecten. 7 Wim Kohler (medisch wetenschapsredacteur) zegt hierover in NRC Handelsblad (16 februari 2006) dat (veel) te dikke mensen eerst ziek worden, dan vermageren en dan overlijden. Een mooi voorbeeld van een drogreden. 8 Strong associations are more likely to be causal then weak ones. Weak associations are more likely to be explained by undetected biases. However, this does not rule out the possibility of a weak association being causal. An association is more likely to be causal when a number of similar results emerge from different studiesdone in different populations. Lack of consistency, however, does not rule out a causal association. The existence of a plausible mechanism strengthens the evidence for causality, however, lack of such a mechanism may simply reflect limitations in the current state of knowledge. The observation that an increasing dose of an exposure increases the risk of an outcome strengthens the evidence for causality. Again, however, absence of a dose response does not rule out a causal association. 9 Dat geldt in hoge mate ook voor chirurgische ingrepen. Aan de genetische component wordt in het beleid niet of nauwelijks aandacht geschonken. 10 Fitclub.nl geeft iemand met een BMI van 40 de volgende ondersteunende boodschap: Wij denken dat je op termijn moet proberen om je BMI tussen de 20 en 25 te krijgen. Dat lijkt misschien moeilijk of zelfs onmogelijk, maar dat is het niet. Het

5 In de werkelijkheid van het alledaagse leven blijkt het eenvoudige en overtuigende idee van de balans van eten en bewegen niet uit te komen. 11 Het is behoudens extreme gevallen als gif onmogelijk en onverantwoord om een bepaald voedsel(product) op zichzelf tot (on)gezond te verklaren. 12 Datzelfde geldt voor levensstijl : ook ongezond gedrag is niet of nauwelijks als verantwoord etiket te gebruiken. 13 Dus de uitspraak dat je er geen recht op hebt, heeft geen substantie. Op grond van deze kritiek kunnen we vaststellen dat het beleid geen algemeen belang (i.c. de volksgezondheid) dient. Dus zélfs voor zover het expliciet door de wetgever is gelegitimeerd, is het nog steeds een inbreuk op art. 8 EVRM. 4. Het beleid berust niet op een adequate afweging van voor en nadelen: Als overgewicht inderdaad samenhangt met o.a. diabetes en hart- en vaatziekten dan moeten er óók gezondheidsvoordelen aan kleven als de mortaliteit lager ligt. Diëten en andere levensstijlinterventies zijn vaak slecht gefundeerd, bewezen onwerkzaam of zelfs contraproductief. is veel mensen al gelukt. Meld je aan bij Fitclub en probeer gewicht te verliezen. Succes! (cursivering rp) 11 De bodem onder de balansdag is dus boterzacht. De expliciete mededeling nooit meer op dieet in deze reclameboodschap is overigens in strijd met de veel belangrijkere impliciete boodschap: altijd op dieet! 12 Er zijn mensen overleden aan een overdosis water en toediening van zuurstof blijkt gevaarlijk te zijn. Hét embleem van gezond voedsel is b.v. de appel; maar de voedingswaarde hiervan is erbarmelijk en wordt verre overtroffen door de aardappel, die een zwakke reputatie heeft. Oakes (2004) heeft aangetoond dat vrouwen gezond gelijk stellen aan zonder vet. 13 In dezelfde periode (mei/juni 2006) dat de EU met een rapport kwam waarin de grote kosten van alcoholmisbruik breed werden uitgemeten, publiceerde het British Medical Journal (BMJ 2006; 332; ) onderzoek waaruit bijvoorbeeld bleek dat bij mannen het risico op hart- en vaatziekten met toenemend drankgebruik met 7 tot 40 procent afneemt (bericht in NRC Handelsblad, 30 mei 2006).

6 Aan de gezondheidsrisico s van beleidsinterventies wordt geen of onvoldoende aandacht besteedt. Het bekende jojo-effect van diëten verhoogt b.v. de kans op diabetes. Het slechte zelfbeeld dat te dikke mensen wordt opgedrongen heeft een negatieve invloed op hun (psychisch) welbevinden. Het beleid ondersteunt de sociale stigmatisering en discriminatie; Die stigmatisering en discriminatie zelf weer als legitimering aanvoeren, is een vorm van blaming the victim. Vaak wordt benadrukt dat overgewicht zulke enorme hoge kosten met zich meebrengt. Het genuanceerde betoog hierover komt zelden aan bod. 14 Net als bij veel ander beleid gaat het hier om kansen op ziekte of andere nadelen; 15 In al z n ongefundeerde stelligheid en onaanvaardbare oversimplificaties getuigt het overgewichtbeleid van slippery slope denken; het wordt dus gekenmerkt door een logische drogreden. 5. Het beleid discrimineert indirect: Vooral de lager opgeleide burger is het slachtoffer want overgewicht komt vooral bij hen voor. 16 Zij zijn veel slechter dan de hoger opgeleide burger in staat om zich te verzetten tegen de invasion of privacy van medici en media. Juist zij worden op TV publiek te schande gemaakt als luie en vette couch potato en onderworpen aan autoritaire leefstijlregimes. 17 Gerard de Vries schreef over deze verandering in de gezondheidszorg van bestrijding van ziekte naar preventie dat de burger daardoor verandert van een zieke met rechten in een risicodrager met plichten. Bij levensverzekeringen worden mensen met overgewicht direct gediscrimineerd, doordat zij ten onrechte een hogere premie betalen voor hun levensverzekering. 14 Zo levert NRC Magazine (juli 2005) het ongenuanceerde verhaal af onder de titel De tijdbom (en plaatst een kritische reactie niet omdat het echt een groot probleem is ). Eerder dat jaar kwam Vrij Nederland (25 juni 2005) wel met een genuanceerd betoog onder de titel: Slecht leven: goed voor u. 15 Bijvoorbeeld ADHD en het risico op criminaliteit. 16 Paradoxaal is dat overgewicht vooral voorkomt in rijke samenlevingen, maar dáár dat juist weer vooral bij het armere deel van de bevolking. 17 Zie de korte sketches over een obesitas (zelf)hulpgroep in de Britse comedy Little Britain waarin de instructrice haar cursisten steeds weer voor rotte vis scheldt.

7 6. Het beleid is eigenlijk gewoon ideologische moraalpolitiek de (slanke) hoger opgeleide burgers proberen hun eigen schoonheidsideaal onder het mom van wetenschappelijk bewezen risico op te dringen aan hun (zwaardere) lager opgeleide medeburgers. Dat gebeurde altijd al in direct culturele zin: in alle visuele media worden mensen op hun gewicht en omvang gediscrimineerd Het beleid als typisch voorbeeld van de nieuwe verburgerlijking de burgerlijke middenklasse gaat steeds meer de eigen waarden en normen als maatstaf opleggen aan de onderkant en de bovenkant van de samenleving. de verantwoorde levensstijl wordt veelal gepresenteerd als wetenschappelijk onderbouwt preventiebeleid; klassiek voorbeelden hiervan is de campagnes voor safe sex i.v.m. aids; maar ook was je handen vijf keer per dag anders besmet je jezelf en anderen. Steeds meer komen incivilities en kleine, indirecte en theoretische risico s expliciet onder repressieve druk van sociale omgeving en officiële overheid te staan. 19 Risicodragers worden steeds strenger en dreigender aangesproken op hun maatschappelijk onverantwoorde gedrag. Niet alleen als dat gedrag geacht wordt anderen rechtstreeks te benadelen, maar ook als die nadelen de samenleving indirect raken. 18 Films waarin slanke acteurs (Eddy Murphy en Mike Meyers) en actrices (Gwynneth Paltrow) met behulp van een fat suit dik worden gemaakt, slagen er zonder problemen in om op onze lachlust te werken. 19 De politie treedt streng op tegen onheuse bejegening én handhaaft het bedelverbod in gemeentelijke APVs. Tegelijk worden bekenden van mogelijke terroristen in hun dagelijks leven verstoord.

O vergewicht is allang geen particulier. Het opgepompte probleem van overgewicht

O vergewicht is allang geen particulier. Het opgepompte probleem van overgewicht Corbis Het opgepompte probleem van overgewicht Kilootje meer kan gezond zijn Dik zijn is ongezond en dikkerds zijn zondaars, zo leert het evangelie van de experts. Maar overgewicht en gezondheid gaan juist

Nadere informatie

Leefstijldifferentiatie in de zorgverzekering

Leefstijldifferentiatie in de zorgverzekering Leefstijldifferentiatie in de zorgverzekering Een overzicht van ethische argumenten Dr. Marieke ten Have Signalering Ethiek en Gezondheid 2013 Centrum voor Ethiek en Gezondheid Leefstijldifferentiatie

Nadere informatie

Goed handelen in preventie: over ethiek en filosofie van en in preventie, professionaliteit en public health

Goed handelen in preventie: over ethiek en filosofie van en in preventie, professionaliteit en public health Goed bemoeien? Goed handelen in preventie: over ethiek en filosofie van en in preventie, professionaliteit en public health Johan M. Melse Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Volksgezondheid

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 202 Inhoud Inleiding... 3 2 Een literatuurverkenning... 2. Inleiding...

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 203 Update, juni 203 Een jaar geleden werd dit rapport geschreven, verspreid

Nadere informatie

Gezondheid en determinanten

Gezondheid en determinanten Gezondheid en determinanten Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter Redactie: N. Hoeymans J.M. Melse C.G. Schoemaker Gezondheid en determinanten Deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Nadere informatie

Het doel heiligt de middelen? Prof.dr. Dike van de Mheen

Het doel heiligt de middelen? Prof.dr. Dike van de Mheen a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Het doel heiligt de middelen? Prof.dr. Dike van de Mheen a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Nadere informatie

ADVIES. Aan Dazure B.V. over premiedifferentiatie op basis van postcode bij de Finvita overlijdensrisicoverzekering

ADVIES. Aan Dazure B.V. over premiedifferentiatie op basis van postcode bij de Finvita overlijdensrisicoverzekering ADVIES Aan Dazure B.V. over premiedifferentiatie op basis van postcode bij de Finvita Januari 2014 SAMENVATTING Geen discriminatie bij Finvita. Discussie in de Tweede Kamer over postcodediscriminatie bij

Nadere informatie

loont en solidariteit

loont en solidariteit Toekomst voor de zorg Ons hele leven lang is onze gezondheid belangrijk, genietend van goede jaren, of kampend met een zwakke gezondheid. Ons leven lang is de gezondheidszorg belangrijk, we maken er gebruik

Nadere informatie

Ouders aan het woord!

Ouders aan het woord! Ouders aan het woord! Een social marketing onderzoek naar leefstijlgerelateerde determinanten onder risicogroepen in Twente Auteurs: Lieke Rotman Judith Waleczek Karlien Zomer Uitgave van: Twente in Balans,

Nadere informatie

Van gezond naar beter

Van gezond naar beter Van gezond naar beter Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 F. van der Lucht en J.J. Polder Van gezond naar beter Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 Van gezond

Nadere informatie

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis. De risico s van het vertrouwen op vertrouwen

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis. De risico s van het vertrouwen op vertrouwen De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis De risico s van het vertrouwen op vertrouwen De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis De risico s van het vertrouwen op vertrouwen

Nadere informatie

Beleidsinterventies ter vermindering van sociaaleconomische

Beleidsinterventies ter vermindering van sociaaleconomische VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT VAN DE GENEESKUNDE EN FARMACIE Vakgroep Medische Sociologie Beleidsinterventies ter vermindering van sociaaleconomische gezondheidsverschillen Miriam Beck In opdracht

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Zelfredzaamheid van burgers bij rampen en zware ongevallen

Zelfredzaamheid van burgers bij rampen en zware ongevallen Zelfredzaamheid van burgers bij rampen en zware ongevallen COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement Regionale Brandweer Amsterdam e.o. Drs. A.G.W. Ruitenberg Dr. I. Helsloot Met medewerking

Nadere informatie

Zorgkosten van ongezond gedrag. Zorg voor euro s - 3

Zorgkosten van ongezond gedrag. Zorg voor euro s - 3 Zorgkosten van ongezond gedrag Zorg voor euro s - 3 Zorgkosten van ongezond gedrag Zorg voor euro s - 3 P.H.M. van Baal R. Heijink R.T. Hoogenveen J.J. Polder www.kostenvanziekten.nl kostenvanziekten@rivm.nl

Nadere informatie

Leefstijl en de zorgverzekering. Achtergrondstudie

Leefstijl en de zorgverzekering. Achtergrondstudie Leefstijl en de zorgverzekering Achtergrondstudie RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich

Nadere informatie

17 Attributie, juridische causaliteit en preventieve werking

17 Attributie, juridische causaliteit en preventieve werking 17 Attributie, juridische causaliteit en preventieve werking Over causaliteitstoerekening vanuit psychologisch perspectief en de mogelijke gevolgen daarvan voor (de preventieve werking van) het aansprakelijkheidsrecht

Nadere informatie

Klasien Horstman: Ik vind het als filosoof spannend om de praktijk op te zoeken.

Klasien Horstman: Ik vind het als filosoof spannend om de praktijk op te zoeken. 1 Klasien Horstman: Ik vind het als filosoof spannend om de praktijk op te zoeken. In: Cursor, Informatie- en opinieblad van de Technische Universiteit Eindhoven, jaargang 45 (2002-2003) door Chantal Louwers

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd

Gezondheidsraad. Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd Gezondheidsraad Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Koelkast of medicijnkast? Gezonde voeding eet je met gezond verstand

Koelkast of medicijnkast? Gezonde voeding eet je met gezond verstand Koelkast of medicijnkast? Gezonde voeding eet je met gezond verstand Inhoudstafel Voorwoord p. 2 De Maakbare Mens vzw p. 4 1. Functionele voeding en voedingssupplementen p. 6 2. Truken en technieken p.

Nadere informatie

DE JONGERE BESTAAT NIET

DE JONGERE BESTAAT NIET LITERATUURONDERZOEK Marije Cornelissen DE JONGERE BESTAAT NIET Negatieve gevolgen van beeldvorming over jongeren November 2000 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1. Inleiding 8 2. Begripsbepaling

Nadere informatie

Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid

Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Advies d.d. 15 juni 2015 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Advies Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Raad voor

Nadere informatie

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Jeugdmonitor Utrecht. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. www.utrecht.nl/jeugdmonitor

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Jeugdmonitor Utrecht. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. www.utrecht.nl/jeugdmonitor Geneeskundige en Gezondheidsdienst Jeugdmonitor Utrecht Groep 7 en 8 van het basisonderwijs www.utrecht.nl/jeugdmonitor Schooljaar 9-1 Voorwoord Met trots presenteer ik u alweer de vijfde editie van de

Nadere informatie

Voorzitter. (Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.)

Voorzitter. (Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.) Voorzitter (Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.) De voorzitter: Ingekomen is een beschikking van de voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Normaal of abnormaal? Begripsvorming beïnvloed door adverteerders voor psychofarmaca

Normaal of abnormaal? Begripsvorming beïnvloed door adverteerders voor psychofarmaca Normaal of abnormaal? Begripsvorming beïnvloed door adverteerders voor psychofarmaca Samenvatting afstudeerscriptie van Janneke Toussaint, voor de Opleiding Psychologie, Theorie en Geschiedenis aan de

Nadere informatie

Mobiele Telefonie Etiquette

Mobiele Telefonie Etiquette Mobiele Telefonie Etiquette Belgedrag in openbare ruimtes Juli 2011 Judith Aerts 3114791 Docent: Daniel Janssen 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Inleiding... 3 3. Literatuur... 5 3.1 Een korte

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie