Wat is Rotary? Boekje Wat is Rotary.indd Boekje Wat is Rotary.indd :15: :15:11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is Rotary? 710600 Boekje Wat is Rotary.indd1 1 710600 Boekje Wat is Rotary.indd1 1 05-02-2007 15:15:11 05-02-2007 15:15:11"

Transcriptie

1 Wat is Rotary? Boekje Wat is Rotary.indd :15:11

2 Boekje Wat is Rotary.indd :15:12

3 Inhoud 4 Voorwoord 5 Missie en doelstelling van Rotary 6 Grondslagen van Rotary 16 Rotarytijdbalk 18 Rotary in Nederland 26 De stichting Rotary Administratie Nederland 27 Vademecum 35 Rotarywegwijzer in letterland Fotografie: Marcel Harlaar (De Rotarian); Alyce Henson (RI); Monika Lozinska-Lee (RI) WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:19

4 Voorwoord Rotary International Rotary International, s werelds oudste organisatie van serviceclubs, omvat ruim clubs in 200 landen. De 1,2 miljoen leden van deze serviceclubs vormen aldus een wereldomvattend netwerk van zakelijke en professionele leiders die vrijwillig hun tijd en talenten geven om de maatschappij waarin zij leven te dienen. Service above Self Het motto van Rotary, Service Above Self, dient als voorbeeld voor de humanitaire geest van de organisatie. Een sterk onderlinge Fellowship en een gemeenschap met inhoud en de inzet voor internationale serviceprojecten, kenmerken Rotary wereldwijd. Basiskennis van Rotary Rotary mag zich verheugen in een rijke, soms complexe traditie en organisatorische structuur met vele programma s en gewoonten die verwarrend kunnen zijn voor nieuwe en zelfs niet zo nieuwe leden. Het boekje Wat is Rotary? voorziet in de basiskennis en zal ieder lid een beter beeld geven van Rotary. 4 WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:23

5 Missie en doelstelling van Rotary Rotary International (RI) formuleert missie en doelstellingen als volgt: Mission statement The mission of Rotary International is to support its member clubs in fulfilling the Object of Rotary by: Fostering unity among member clubs Strengthening and expanding Rotary around the world Communicating world-wide the work of Rotary Providing a system of international administration (Bron: Manual of Procedure, 2004) The Object of Rotary The object of Rotary is to encourage and foster the ideal of service as a basis of worthy enterprise and, in particular, to encourage and foster: 1. the development of acquaintance as an opportunity for service; 2. high ethical standards in business and professions; the recognition of the worthiness of all useful occupations; and the dignifying of each Rotarian occupation as an opportunity to serve society; 3. the application of the ideal of service in each Rotarian s personal, business and community life; 4. the advancement of international understanding, goodwill and peace through a world Fellowship of business and professional persons united in the ideal of service. (Bron: Manual of Procedure, 2004) De doelstellingen van Rotary worden in Nederland als volgt vertaald: Het doel van Rotary Het doel van Rotary is het aanmoedigen en het aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van: 1. Het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid; 2. De toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, de erkenning van de waarde van iedere nuttige functie en het waarderen door iedere rotarian van het beroep als middel om de maatschappij te dienen; 3. De toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid van iedere rotarian in het persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk leven; 4. Internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en verenigd zijn in het ideaal van dienstvaardigheid. (Bron: Jaarboek ) WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:23

6 De grondslagen van Rotary Grondlegger van Rotary International is de advo caat Paul Harris ( ), die zich begin twintigste eeuw ernstige zorgen maakte over de onverschilligheid in de menselijke verhoudingen in de Verenigde Staten. Op 23 februari 1905 nodigde hij drie vrienden thuis in Chicago uit om te bespreken of, en zo ja hoe, deze situatie kon worden verbeterd. Het waren een kolenhandelaar, een textielhandelaar, een mijningenieur. De heren kwamen wekelijks bijeen, steeds bij een van hen thuis. De bijeenkomsten roteerden, vandaar de naam Rotary. Steeds werden nieuwe mensen uitgenodigd om aan de bijeenkomsten deel te nemen. Zo ontstond de eerste Rotaryclub. Rotary is nu een wijdvertak te internationale beweging, die in 2005 haar honderdjarig bestaan vierde. Service above Self Rotary is een wereldwijde organisatie van serviceclubs. Zij telt meer dan 1,2 miljoen leden, verspreid over Rotaryclubs en 530 districten in 200 landen. Nederland telde in leden in ruim 470 clubs. Rotary is niet religieus of politiek geëngageerd. De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk: Service above Self. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zicht baar wilt maken. Paul Harris: Fellowship en service zijn de basis voor succes De opzet van de organisatie nodigt daartoe uit. Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn om hun (vak)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatie ve projecten. De open communicatie van de honderdduizenden leden verbindt rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële grondbeginsel: service. De servicedoelstelling van Rotary is dus niet alleen het opzetten van fundraisingprojecten (van wereldwijd tot lokaal), maar ook het ter beschikking stellen van je (vak)kennis. Rotary combineert op deze 6 WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:23

7 wijze Community Service en Vocational Service. Wie lid is van Rotary schrijft de gedragscode integriteit in het beroep hoog in het vaandel. De permanente uitwisseling van informatie over elkaars beroep leidt automatisch tot meer begrip voor elkaar. Een prachtige voedingsbodem, want samenwerking door kennisuitwisseling in een sfeer van kameraadschap blijkt een formule te zijn die in de praktijk verbluffende resultaten afwerpt. Elk jaar opnieuw worden vele grote en kleine projecten gerealiseerd. Het lidmaatschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Wie lid wil worden van een sociëteit is in Rotary niet op zijn plaats. In alle duidelijkheid: Rotary is een werkwoord. Een cursus Rotary Rotarians zijn leden van Rotaryclubs die tot de wereldwijde organisatie Rotary International (RI) behoren. Iedere club kiest zijn eigen bestuursleden en heeft een belangrijke mate van autonomie in het raamwerk van de statuten en reglementen van Rotary. De clubs zijn gegroepeerd in 530 Rotarydistricten, elk geleid door een districtsgouverneur, die een bestuurslid is van RI. De districts-administratie, met inbegrip van assistent-gouverneurs (DGA) en verscheidene commissies, leidt en ondersteunt de clubs. In het verleden is wel eens al te gemakkelijk girale liefde bedreven. Thans gaan gelukkig steeds meer handen letterlijk uit de mouwen. Dat alles en nog zoveel meer is Rotary. Rotarykantoren Evanston het hoofdkantoor van Rotary International is gevestigd in Evanston in de staat Illinois (VS). Het hoofdbestuur van Rotary International wordt gevormd door een jaarlijks te verkiezen president, zijn opvolger, de President-Nominee, en een uit negentien leden bestaande Board of Directors. Zij wordt bijgestaan door een secretaris-gene raal. Zürich in Zürich heeft Rotary een kantoor ten dienste van de Europese en Afrikaanse clubs. Daar werkt ook de contactpersoon voor de Nederlandse districten. Amsterdam In 1951 besloten de gouverneurs van de Nederlandse districten tot het voeren van een gezamenlijke centrale administratie. Het kantoor van de Stichting Rotary Administratie Nederland voorziet in deze behoefte (zie ook p.26). WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:24

8 Effectieve clubs streven ernaar het fundament van hun lidmaatschap te steunen of te versterken, deel te nemen aan serviceprojecten die nuttig zijn voor hun eigen omgeving en in andere landen, financiële steun te geven aan de Rotary Foundation, deel te nemen aan het programma en leiders voort te brengen die in staat zijn Rotary te dienen boven het niveau van de club. De 19 leden tellende RI Board of Directors, inclusief de President RI en de President Elect, komt eens per kwartaal bijeen om het beleid vast te stellen. Traditiegetrouw ontwikkelt de President RI die jaarlijks gekozen wordt een thema waar dat jaar de nadruk op komt te liggen. Terwijl de President RI de belangrijkste leider van de organisatie is, is de Algemene Secretaris van RI de werkende, leidinggevende persoon, die aan het hoofd staat van ongeveer zeshonderd mensen op het hoofdkantoor in Evanston, een voorstad van Chicago in Illinois (VS) en op de zeven internationale kantoren in Argentinië, Australië, Brazilië, India, Japan, Korea en Zwitserland. In Nederland kennen wij het kantoor van de Stichting Rotary Administratie Nederland dat is gevestigd in Amsterdam. Verantwoordelijkheden van het lidmaatschap Wat rotarians uit Rotary halen, hangt grotendeels af van wat ze erin stoppen. Veel eisen die aan het lidmaatschap gesteld worden zijn bedacht om de leden te helpen ten volle te kunnen genieten van hun Rotaryervaring. De club is de hoeksteen van Rotary en door de wekelijkse bijeenkomsten bij te wonen krijgen de leden gelegenheid te genieten van het gevoel van Fellowship in de club en hun professionele en persoonlijke kennis te verrijken. Als leden hun eigen wekelijkse clubbijeenkomst missen, worden ze aangemoedigd bijeenkomsten van andere Rotaryclubs bij te wonen een gebruik dat rotarians een warm welkom garandeert in gemeenschappen over de hele wereld. Kijk voor adressen van Rotaryclubs in de Official Directory of op de Club Locator op de website (www.rotary.org) voor bijeenkomsten en tijden. Regelmatige attendance helpt de leden om een andere belangrijke verantwoordelijkheid te nemen het deelnemen aan serviceprojecten van de club. Leden leren van de betrokkenheid van hun club bij plaatselijke en internationale projecten en kunnen hun tijd en talenten beschik- 8 WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:24

9 baar stellen daar waar ze het hardst nodig zijn. Om de clubs sterk te houden is iedere rotarian verantwoordelijk voor aanwas van nieuwe leden voor Rotary. Ook nieuwe leden kunnen gasten meenemen naar bijeenkomsten en uitnodigen om deel te nemen aan een serviceproject. Het waardevolle van Rotary spreekt voor zich en de beste manier om belangstelling van potentiële leden op te wekken is door ze het gevoel van Fellowship en service uit de eerste hand te laten ervaren. Het in Rotary geïnteresseerd houden van nieuwe leden is een andere verantwoordelijkheid van iedere rotarian. Een goede Fellowship binnen de club en het in een vroeg stadium betrokken worden bij serviceprojecten, zijn de beste manieren om het lidmaatschap van de club te verstevigen. Beginselen van Rotary In de geschiedenis van Rotary hebben zich enkele basisprincipes ontwikkeld om rotarians te begeleiden naar het ideaal van dienstvaardigheid en hoge ethische normen. Classificatiebeginsel Het classificatiebeginsel waarborgt dat iedere Rotaryclub de zakelijke en beroepsmatige samenstelling van de gemeenschap (waarin de club opereert) vertegenwoordigt. De classificatie van ieder lid is gebaseerd op zijn of haar zaak of beroep. Het aantal leden dat onder die classificatie valt, wordt beperkt door de grootte van de club. Het gevolg is verscheidenheid van beroepen, die de sociale sfeer van de club verlevendigt en een rijke bron is van deskundigheid om serviceprojecten uit te voeren. Avenues of Service De vier Avenues of Service, gebaseerd op het doel van Rotary, vormen de filosofische hoeksteen en het grondvest van Rotary waarop de activiteiten van de club zijn gestoeld. Club Service Dit zijn alle werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, die het goed functioneren van de club bevorderen. Tot Club Ser vice behoren: goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, maar ook Het doel van Rotary (= object of Rotary, zie pag 5) en werd voor het eerst geformuleerd in Het is door de jaren heen met de uitbreiding van Rotary s missie aangepast. Het doel van Rotary is een bondige definitie van het doel van de organisatie en de verantwoordelijkheden van de individuele clubleden. WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:25

10 een goed programma en persoonlijke inzet. Onmisbaar daartoe is een regelmatig clubbezoek. Een hoge attendance bevordert de Fellowship, de hoeksteen van het bestaan van Rotary. Vocational Service Uitgangspunt is hier de vraag: hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club herkenbaar wordt. Community Service Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoon lijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk. Samenwerking met bestaande organisaties behoort tot de moge lijkheden. International Service De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid met mensen uit andere landen. Middelen hiertoe zijn persoonlijke contacten, deelne men aan de activiteiten van de Rotary Foundation, World Commu nity Service, jeugduitwisseling, contactclubs, e.d. Four-Way Test De zogeheten four-way Test, wereldwijd opgevolgd door rotarians in hun zakelijke en beroepsmatige leven, werd bedacht door rotarian Herbert J. Taylor in Sindsdien is deze vertaald in meer dan 100 talen. The 4-Way Test of the things we think, say or do Is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendships? Will it be beneficial to all concerned? Programma s van Rotary International Onderstaande programma s en dienstverlenende mogelijkheden zijn ontworpen om rotarians te helpen te voorzien in de behoeften binnen hun eigen gemeenschap en de hand uit te steken om mensen in nood over de hele wereld te helpen. Interact Rotaryclubs organiseren en sponsoren deze service organisatie voor jongeren van 14 tot 18 jaar; meer dan 9300 clubs in 114 landen. Rotaract Rotaryclubs organiseren en sponsoren leiderschap, professionele ontwikkeling en deze service organisatie voor jonge volwassenen van 18 tot 30 jaar; meer dan 7500 clubs in 156 landen. R R R R R R j 10 WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:26

11 Rotary Community Corps (RCC) Rotaryclubs organiseren en sponsoren groepen van niet-rotarians die eraan werken om hun leefgemeenschappen vooruit te helpen; bijna 5000 RCC s in 74 landen. Rotary Fellowship International Gericht op groepen die op recreatieve, beroepsmatige en gezondheidsgebieden werken, staan open voor alle rotarians en hun echtgenotes met gemeenschappelijke interesses; ongeveer 93 Fellowships. Rotary Friendship Exchange Rotarians en hun gezinnen brengen wederzijdse bezoeken aan andere landen, verblijven in elkaars huizen en leren van culturen uit de eerste hand. Rotary Volunteers Terwijl iedere rotarian een vrijwilliger is, geven honderden van hen met speciale vaardigheden en ervaring via RI hun krachten aan service in het buitenland; dit gebeurt elk jaar gedurende kortere periodes. Rotary Youth Exchange Clubs en districten sponsoren en verlenen onderdak aan studenten van 15 tot 19 jaar die naar het buitenland reizen om een jaar te studeren of voor een verlengde vakantie; ongeveer 7000 studenten per jaar. Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) Clubs en districten sponsoren seminars om kwaliteiten en leiderschap van jongeren en jong volwassenen van 14 tot 30 jaar te versterken en te erkennen. World Community Service (WCS) Rotaryclubs en districten vormen internationale deelgenootschappen om hulp te bieden aan een service project van een club of district in een ander land; veel van deze projecten krijgen fondsen vanuit Rotary Foundation Humanitarian Programs toelagen. Mogelijkheden tot dienstbaarheid RI heeft een prioriteitenlijst opgesteld met 9 domeinen waarop clubs en districten hun serviceactiviteiten kunnen richten: kinderen in nood, gehandicapten, gezondheidszorg, internationaal verstandhouding, ongeletterdheid, bevolkingsvraagstukken, armoede en honger, leefmilieu en stedelijke problemen. Rotary Foundation Giften van rotarians gaan naar een van de drie belangrijkste fondsen: het Annual Programs Fund dat toelagen (grants) en prijzen (awards) toekent middels programma s van de Foundation, naar het Permanent Fund, een schenking (endowment) waarvan alleen de opbrengsten worden besteed ter ondersteuning van de programma s van de Rotary Foundation (TRF), en naar het PolioPlus Fonds die de strijd tegen het poliovirus ondersteunt. Iedere dollar die door rotarians via contributie bijeen wordt gebracht, draagt bij aan de humanitaire en onderwijskundige programma s zodat rotarians hun diensten internationaal kunnen uitbreiden. Clubs en districten dienen verzoeken in en ontvangen subsidies van de Foundation om WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:26

12 studeren voor een Master s degree aan Rotary Centers for International Studies die zich bezig houden met het oplossen van vraagstukken over oorlog en vrede. 3. Rotary Peace and Conflict Studies Fellowships worden toegekend aan individuen; een verkort programma aan het Rotary Center for Peace and Conflict Studies in Thailand vele waardevolle projecten over de hele wereld uit te voeren. In een poging voldoende middelen bijeen te krijgen voor de financiering van deze programma s lanceerde TRF de campagne Every Rotarian, Every year, waarin wordt beoogd dat ieder lid jaarlijks 100 dollar overmaakt. Educatieve programma s Onderwijsprogramma s zijn opgezet om internationaal begrip te bevorderen door mensen van verschillende landen en culturen bijeen te brengen. 1. Ambassadorial Scholarships deze beurzen worden jaarlijks toegekend aan 1000 studenten om als ambassadeurs van goodwill te fungeren terwijl ze in het buitenland studeren. 2. Rotary World Peace Fellowships worden toegekend aan individuen om te 4. Group Study Exchange is een uitwisselingsprogramma tussen districten in verschillende landen voor zakenmensen en beroepsgerichte mannen en vrouwen in de leeftijd van 25 tot 40 jaar. Humanitaire programma s Subsidies uit humanitaire programma s stellen rotarians in staat om hun steun voor internationale service projecten te versterken zoals het verschaffen van waterputten, eerste onderkomens, medische zorg, cursussen om te leren lezen en schrijven en andere essentiële zaken voor mensen in nood. Deelname van Rotary is de sleutel tot het succes van deze projecten. 1. District Simplified Grants stellen Rotarydistricten in staat een deel van hun District Designated Fund (DDF) te gebruiken voor serviceprojecten of humanitaire projecten in hun eigen land en/of gemeenschap. 2. Volunteer Service Grants ondersteunen de reiskosten van individuele rotarians 12 WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:26

13 en hun partner als zij een gemeenschap bezoeken in het kader van een project 3. Matching Grants assisteren Rotaryclubs en districten om humanitaire projecten uit te voeren met clubs in een ander land. 4. Health, Hunger and Humanity Grants financieren langlopende, zelfhulp en ontwikkelingsprojecten aan de basis die te omvangrijk zijn voor een club of een district. Lees meer in het brochure: De Rotary Foundation van RI die verkrijgbaar is via de Stichting Rotary Administratie Nederland District, regionale en internationale bijeenkomsten Gedurende het Rotaryjaar worden verschillende bijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben rotarians de gelegenheid om ideeën en ervaringen uit te wisselen, successen te vieren, van Fellowship te genieten en de toekomst te bepalen. De grootste van deze bijeenkomsten, de conventie van RI, wordt ieder jaar in mei of juni op een andere plek van de wereld van Rotary gehouden. Deze levendige, vier dagen durende bijeenkomst kenmerkt zich door toespraken van wereld- en Rotaryleiders, waarbij men op spectaculaire wijze een afspiegeling van de plaatselijke cultuur voorgeschoteld krijgt en niet te evenaren mogelijkheden om de ware reikwijdte van het internationale Rotaryfellowship te ervaren. Presidentiële conferenties worden ieder jaar in verschillende delen van de wereld gehouden. Tijdens een dergelijke conferentie houdt men zich bezig met kwesties die specifiek door de president RI zijn vastgesteld. Deze conferenties bieden stof voor temperamentvolle discussies en gelegenheid om internationale service partnerships te vormen. Rotarians worden aangemoedigd om hun districtsconferentie bij te wonen, een jaarlijkse vergadering die motiverend is en waarop club- en districtsactiviteiten worden gepresenteerd. Een familie-evenement waarbij de districtsconferentie Fellowship mengt met leren en rotarians de gelegenheid biedt directer betrokken te raken bij het in kaart brengen van de toekomst van hun district. De Council on Legislation (COL) is de wetgevende vergadering van Rotary International. De laatste COL is in juni 2004 gehouden. De voldoening van het lidmaatschap Rotarians wijden hun tijd en talenten niet alleen aan de uitroeiing van polio maar aan WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:28

14 honderden waardevolle zaken zowel plaatselijk als internationaal. Hier zijn slechts enkele voorbeelden van de humanitaire en vredestichtende activiteiten waarvoor rotarians over de hele wereld bekend staan. Medische missies Via bijvoorbeeld de Rotary Doctors Nederland gaan artsen en tandartsen voor een bepaalde periode naar afgelegen plekken. Ieder jaar bereiken 400 artsen ongeveer patiënten waarvoor geen ziekenhuizen zijn en die anders geen medische zorg zouden krijgen. Studiebeurzen Via het grootste, meest internationale particuliere beurzenprogramma ter wereld, het Rotary Foundation Ambassadorial Scholarships Program, hebben elk jaar 1100 beursstudenten de mogelijkheid om in het buitenland te studeren. Tijdens deze buitenlandse reis bereiden velen zich voor op een carrière op het terrein van de diplomatie, de overheid en/of internationale betrekkingen. Sinds 1947 zijn meer dan jonge mannen en vrouwen uit 100 landen Rotarybeursstudent geweest. Onder de velen die zich op hun vakgebied onderscheidden komen we de Amerikaanse journalist Bill Moyers, de Duitse architect Helmut Jahn en Sadako Ogato, de speciale Japanse adviseur voor Afghanistan en vroegere Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN tegen. Bestrijding analfabetisme Meer dan de helft van alle Rotaryclubs zetten zich in voor de strijd tegen analfabetisme, dat een miljard mensen over de hele wereld kwelt. Rotarians participeren in programma s waarin via boekencampagnes, het lesgeven aan kinderen of het herstellen van bouwvallige scholen kansarme mensen een mogelijkheid krijgen een nieuwe toekomst op te bouwen. Het Lighthouses for Literacy project is zeer succesvol geweest op basisscholen, in het geven van cursussen voor volwassenen om te leren lezen en schrijven en in programma s bedoeld voor straatkinderen. Door deze vernieuwende lesmethode zijn opmerkelijke resultaten geboekt in Brazilië, Egypte, Zuid Afrika, Thailand en andere landen. Het doel van duurzame ontwikkeling Rotarians zorgen voor blijvende ontwikkeling door kleine leningen in contanten of 14 WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:28

15 natura te verstrekken aan arme ondernemers en door aanvullende plaatselijke ontwikkelingsprojecten te steunen. In Oeganda levert een door Rotary gesteund kleinschalig krediet project melkkoeien aan leden van een coöperatie van vrouwen; de coöperatie schenkt daarna de eerste kalveren van hun dieren aan andere vrouwen. In Ecuador stelt een door Rotary gesteund fonds, vrouwen in staat om een bloeiende cateringservice te beginnen. Op de Filippijnen helpt men dorpelingen met kleine leningen een start te maken met een kleermakersbedrijfje, een fietstaxi of een ander bedrijf. Hulp bij rampen Sinds 1913, toen Amerikaanse Rotaryclubs reageerden op de ernstige situatie van de slachtoffers van een watersnood in de Verenigde Staten, hebben rotarians vrijwillig hun tijd gegeven en financiële bronnen aangeboord om hulp te bieden bij de wederopbouw van door natuurrampen verwoeste leefgemeenschappen. Veel met rampen verband houdende Rotaryinitiatieven zijn het gevolg van activiteiten van clubs en districten die slachtoffers in hun gemeenschap hulp boden. Intussen hebben RI en de Foundation door de jaren heen inspanningen gesteund met als doel noodhulp en lange termijn herstel van verwoeste gemeenschappen. Het veranderende gezicht van Rotary Rotary kan reageren op de noden van de dag, van kinderzorg tot vluchtelingenwerk tot plattelandsontwikkeling. Zowel op plaatselijk als op internationaal niveau zijn creatieve Rotaryprogramma s ontwikkeld; van initiatieven om risicojongeren te helpen tot humanitaire subsidies voor armoedebestrijding. Er hebben zich ook nogal wat veranderingen voorgedaan binnen Rotary. In de tachtiger jaren begonnen vrouwen in het zakenleven en als professionele leiders de gelederen van de organisatie te versterken. Rotary is in toenemende mate geïnternationaliseerd, waarbij tweederde van de rotarians tegenwoordig buiten de VS woont. De moderne technologie verandert ook de manier en snelheid waarmee rotarians met elkaar communiceren, hun activiteiten promoten en bezig zijn met de Rotaryzaak. Voor meer informatie over Rotary en Rotary International, bezoek WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:29

16 Rotarytijdbalk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1905 De advocaat Paul Harris organiseert in Chicago op 23 februari de eerste Rotarybijeenkomst die tot de oprichting van RC Chicago leidt RC Chicago zorgt voor een openbaar toilet buiten het stadhuis, het eerste Community Serviceproject van Rotary Paul Harris gekozen als eerste president van de National Association of Rotary Clubs op de eerste Rotaryconventie Clubs opgericht in Canada, Groot-Brittannië en Ierland; de naam van de organisatie verandert in International Association of Rotary Clubs. Het tijdschrift National Rotarian wordt uitgebracht Goedkeuring voor club op Cuba, het eerste niet-engels sprekende Rotaryland President Arch Klumph doet het voorstel een steunfonds in het leven te roepen, de voorloper van de Rotary Foundation (TRF) Huidig Rotaryembleem aangenomen Rotaryconferentie in Londen over onderwijs en culturele uitwisseling is de eerste stap op weg naar de UNESCO Negenenveertig rotarians helpen met het opstellen van het Handvest van de VN Oprichter Paul Harris sterft in Chicago; stroom van gelden van rotarians om Fellowshipprogramma in leven te roepen Eerste 18 Rotary Fellows studeren in het buitenland, een voorloper van Ambassadorial Scholars Eerste Interact club gevormd in Melbourne (Florida, VS); World Community Service programma uitgebracht Matching Grants en Group Study Exchange (GSE) programma beginnen. A 16 WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:29

17 Rotarytijdbalk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rotaract programma gestart Foundation Grant om vijf miljoen Filippijnse kinderen te vaccineren tegen polio; dit is de voorloper van PolioPlus Rotary lanceert het PolioPlus programma en de campagne om 120 miljoen Amerikaanse dollars op te brengen en alle kinderen ter wereld te vaccineren Het aantal leden komt boven de 1 miljoen Met behulp van de campagne PolioPlus brengen rotarians wereldwijd 247 miljoen Amerikaanse dollars op Het westelijke deel van de Stille Zuidzee wordt poliovrij verklaard Europa wordt poliovrij verklaard. Rotary kondigt een campagne aan van 80 miljoen Amerikaanse dollars om polio wereldwijd tegen 2005 uit te roeien. Voorbereidingen voor het eeuwfeest van Rotary in 2005 zijn in volle gang Rotary International bestaat 100 jaar. Het eeuwfeest wordt gevierd in Chicago, de stad waar het allemaal begon. Ruim rotarians uit de hele wereld zijn aanwezig om de tweede eeuw in te luiden De eerste vrouwen doen mee in Rotary. Rotary komt terug in Hongarije en Polen Het westelijk halfrond wordt poliovrij verklaard Rotarycentra voor internationale studies in vraagstukken van oorlog en vrede gevestigd. WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:30

18 Rotary in Nederland Rotary International bakent gebieden (districten) af waarbinnen de clubs organisatorisch zijn samengevoegd. In elk district is een gouverneur werkzaam. De gouverneur wordt benoemd door de Internationale Conventie, op voordracht van de jaarlijkse districtsconferentie. De gouverneur is te beschouwen als een gedelegeerd bestuurslid van RI binnen het district. De gouverneur is een jaar lang onder meer belast met de begeleiding van de clubs in het district. Minstens één maal per jaar bezoekt de gouverneur de clubs in het district. De gouverneur behartigt de belangen van het district. Het is een jaar lang een onbezoldigde baan, met een nagenoeg volledige dagtaak. In Nederland hebben de zeven gouverneurs zich verenigd in het Gouverneursberaad. Hoe werkt een Rotaryclub? Rotaryclubs in Nederland zijn autonoom, maar onderschrijven de internationale statuten zoals door Rotary International ont worpen en vastgesteld. Het is een internationaal paspoort, waarmee ieder lid van Rotary welkom is in elke club over de hele wereld. Elke Rota ryclub kan zelf een huishoudelijk reglement vaststellen. Gedetailleerde informatie ver schaft het jaarboek dat aan het begin van het nieuwe clubjaar - op 1 juli - onder alle clubs wordt ver spreid. Het lidmaatschap is niet aan leeftijd gebonden, wel wordt een instapleeftijd van 30 jaar gehanteerd. Een Rotaryclub is een zogeheten classificatieclub, dat wil zeggen dat elk beroep in beginsel door een clublid wordt vertegenwoordigd. Voorwaarde voor het lidmaatschap is: je moet iets in je beroep te vertellen hebben en je moet je beroep met integriteit uitoefenen. Dan maak je kans uitgenodigd te worden voor Rotary. Wie eenmaal lid is van een Rotaryclub ontdekt al snel de meerwaarde van het lidmaatschap voor de maatschappij en voor zichzelf. Hij of zij wordt opgenomen in een dienstbaar netwerk en verruimt daardoor ook zijn of haar blik op de samenleving. In deze tijd van vergaande specialisatie is Rotary ook een forum bij uitstek om een brede kijk te krijgen op maatschappe lijke ontwikkelingen in de samenleving. Een Rotaryclub komt wekelijks bijeen. Het is nadrukkelijk geen businessclub, er worden dus geen zaken gedaan. Rotary vindt haar leden in alle geledingen van de samenleving. De club is een rijke bron voor het uitwisselen van informatie en kennis, gestoeld op openheid en vertrouwen. Zo groeit de onmisbare Fellowship. In de woorden van Paul Harris: Fellowship en service zijn de basis voor succes. In de verschillende clubcommissies krijgen deze vertrekpunten hun nadere uitwer- 18 WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:36

19 king, waarbij het afleggen van verantwoording in de club als een vanzelfsprekendheid geldt. Andere mogelijk heden om de Fellowship uit te breiden en te verdiepen dienen zich aan bij het houden van beroepspraatjes (vakvoordrachten), levensbe richten en bij de Avondjes van Zes die bij de leden thuis worden gehouden. Rotary werkt. Voor de gemeenschap en voor jezelf. Memorabele clubinitiatieven zijn daarvan elk jaar weer getuige. Wat betekent Rotary voor een clublid? Een Rotaryclub is een plaats waar je in alle openheid kunt praten met anderen over mogelijkheden en ontwikkelingen die spelen in beroep of in het privé-leven, waar je van anderen kunt leren. Het is een van de manieren om elkaar beter te leren kennen. In moeilijke situaties in het leven kan Rotary verrassend veel steun geven. Ongevraagd en onverwacht. Rotary werkt voor een clublid op twee fronten: door samen projecten aan te pakken die resultaten boeken, ontstaat kame raadschap. En door deze onderlinge contacten groeien vaak vriend schappen voor het leven. Rotary kost tijd. Als vuistregel geldt dat een lid toch zeker zes tig procent van de clubbijeenkomsten in een jaar moet bijwonen. Maar de aanwezigheid (= attendance) in de club is niet het laatste woord. Het lidmaatschap kan op meer dan een manier worden ingevuld. Actief meedenken en meedoen in de uiteenlopende commissies zijn evenzeer van onmisbare waarde. Wie bereid is iets van zijn vakkennis en financiële middelen te geven, wie zich belangeloos wil inzetten zodat anderen kunnen volgen, is in Rotary op zijn plaats. Vrouwen in Rotary Rotary is in 1905 opgericht als een mannenbeweging en het duurde tot 1989 voor zij de deur voor vrouwen openstelde. Sindsdien is de integratie van vrouwen in de clubs in Nederland snel en voorspoedig verlopen. Vrijwel alle clubs zijn in ons land gemengd. Inmiddels bekleden vrouwen binnen Rotary vele leidinggevende posities. In het Rotaryjaar had Rotary in Nederland de eerste vrouwelijke gouverneur. Regels voor toetreding Als vuistregel gold tot voor kort dat van ieder beroep één vertegenwoordiger tot de club wordt toegelaten, met de mogelijkheid van nog een tweede actief lid. Na vijftien jaar werd een lid Senior Active Member (SAM) en werd op deze wijze ruimte gemaakt voor toelating van een nieuw actief werkzaam lid. WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:36

20 De Council on Legislation - de wetgevende vergadering van Rotary - heeft deze bepalingen in 2001 aanzienlijk verruimd. De clubs kennen voortaan alleen nog leden en ereleden en er kunnen meer actieve vertegenwoordigers uit één beroep worden toegelaten. Daarbij geldt de volgende regel: tot vijf bij een bestand tot vijftig en tot tien procent bij een bestand boven de vijftig leden. Wanneer een clublid zich door de toetreding van een branchegenoot minder vrij zou voelen om zich in alle openheid binnen de club te uiten, dan heeft geen toetreding van een tweede branchegenoot plaats. Echter, de praktijk leert dat er binnen vele branches verschillende segmenten zijn die elkaar totaal niet bijten. Zeker voor bestaande clubs wordt het rekruteren van nieuwe leden hiermee aanzienlijk eenvoudiger. De toekomst Heeft Rotary in deze eeuw nog voldoende bestaansrecht? In deze tijd van individualisering en secula risatie is er, tegen de verdrukking in, een toenemende behoef te aan solidariteit met mensen in eigen land en daarbuiten aan wie de groei van de welvaart is voorbijgegaan en voor wie een handreiking onmisbaar is. Een niet-gouvernementele organisatie (NGO) als Rotary is bij al dit werk van onschatbare betekenis. Men realiseert zich te weinig dat Rotary een stem van betekenis is met ruim 1,2 miljoen leden in de wereld. Door het maat schappelijke engagement zijn er bijvoorbeeld zeer gewaardeerde banden met de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef. Met de beschikbare middelen van de mondiale Rotaryorganisatie enerzijds en de al dan niet gebundelde activiteiten van de clubs anderzijds kunnen activiteiten worden ontplooid die anders nooit mogelijk zouden zijn geweest. En daar mag Rotary best trots op zijn. Rotary en jeugd Binnen Rotary in Nederland worden vele activiteiten ontwikkeld voor jongeren en op het gebied van de jeugduitwisseling. De activiteiten omtrent de jeugduitwisseling worden gecoördineerd door de Multi District Jeugduitwisselingscommissie (MDJC), deze organisatie organiseert uitwisselingsprogramma s die openstaan voor alle jongeren. Op basis van wederkerigheid worden Neder landse jongeren naar het buitenland gezonden en worden buitenlandse jongeren hier ontvangen. Een lange uitwisseling duurt een jaar, een korte enkele weken in vakantietijd. Scholieren die aan een uitwisselingsprogramma van Rotary hebben deelgenomen, hebben zich verenigd in ROTEX. Zij geven voordrachten op clubbij eenkomsten over R j j R 20 WAT IS ROTARY? Boekje Wat is Rotary.indd :15:36

De Grondslagen van Rotary

De Grondslagen van Rotary rotary global outlook De Grondslagen van Rotary Rotary International (RI), s werelds oudste organisatie van serviceclubs, omvat ruim 33.000 clubs in meer dan 200 landen en gebieden. De ruim 1,2 miljoen

Nadere informatie

GRONDSLAGEN VAN ROTARY

GRONDSLAGEN VAN ROTARY GRONDSLAGEN VAN ROTARY ROTARY INTERNATIONAL Rotary International, s werelds oudste en meest prestigieuze organisatie van serviceclubs, omvat zo n 30.000 clubs in meer dan 160 landen. Haar leden vormen

Nadere informatie

Wat is Rotaryclub De Rottemeren?

Wat is Rotaryclub De Rottemeren? Wat is Rotaryclub De Rottemeren? Rotaryclub De Rottemeren is een Rotaryclub voor het gebied van de gemeente Lansingerland. De club is een gemengde club, samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende

Nadere informatie

TITLE DISTRICT INFODAG - RLI TITLE ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE NL Nanning van der Hoop (RC Houten Castellum trainer/bestuurslid RLI) Naam

TITLE DISTRICT INFODAG - RLI TITLE ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE NL Nanning van der Hoop (RC Houten Castellum trainer/bestuurslid RLI) Naam TITLE DISTRICT INFODAG - RLI HORST 8 oktober 2016 TITLE ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE NL Nanning van der Hoop (RC Houten Castellum trainer/bestuurslid RLI) ROLLCALL Naam Classificatie Club Aantal jaren lid

Nadere informatie

INHOUD. Doel van Rotary Statistieken RC Westdorpe Zelzate Euregio. Bestuur Kas Controle Commissie (KCC) Avenues

INHOUD. Doel van Rotary Statistieken RC Westdorpe Zelzate Euregio. Bestuur Kas Controle Commissie (KCC) Avenues ROTARY INHOUD Doel van Rotary Statistieken RC Westdorpe Zelzate Euregio Bestuur Kas Controle Commissie (KCC) Avenues club service (incl ledencommissie) vocational service community service international

Nadere informatie

1. WAT IS ROTARY. informatie nieuwe leden Rotaryclub 01/01/07 blad 1 van 8

1. WAT IS ROTARY. informatie nieuwe leden Rotaryclub 01/01/07 blad 1 van 8 1. WAT IS ROTARY Doelstelling van Rotary Het doel van Rotary is het aanmoedigen en aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het

Nadere informatie

Rotary in vogelvlucht Bart Muller IPDG 1610 zaterdag 11 april 2015

Rotary in vogelvlucht Bart Muller IPDG 1610 zaterdag 11 april 2015 Rotary in vogelvlucht Bart Muller IPDG 1610 zaterdag 11 april 2015 Tekst van de site bij inschrijving: Een kennismaking met de brede wereldwijde organisatie van Rotary International en Rotary Foundation.

Nadere informatie

Rotary begrippen Active member Additional member Ann Annual Fund Attendance Attendance Card Attendance Master Avenues (of Service) Avondjes van zes

Rotary begrippen Active member Additional member Ann Annual Fund Attendance Attendance Card Attendance Master Avenues (of Service) Avondjes van zes Rotary begrippen Active member = Een werkend lid, in Rotaryverband ook wel 'gewoon lid' genoemd. Eén van de soorten lidmaatschap binnen Rotary. 'Werkend' staat hier voor werkzaam zijn in de maatschappij.

Nadere informatie

Handboek Rotary Texel, deel 2 Exchange students outbound

Handboek Rotary Texel, deel 2 Exchange students outbound Handboek Rotary Texel, deel 2 Exchange students outbound Jaaruitwisseling Voor wie Dit programma van Rotary International is bestemd voor scholieren uit het Voortgezet Onderwijs. Het is de bedoeling dat

Nadere informatie

ROTARY INTERNATIONAL. WETGEVENDE VERGADERING April 2010. Naast de vier bekende service avenues (speerpunten) Youth Service (jeugdzaken) als vijfde.

ROTARY INTERNATIONAL. WETGEVENDE VERGADERING April 2010. Naast de vier bekende service avenues (speerpunten) Youth Service (jeugdzaken) als vijfde. ROTARY INTERNATIONAL WETGEVENDE VERGADERING April 2010 Naast de vier bekende service avenues (speerpunten) Youth Service (jeugdzaken) als vijfde. AVENUES-SERVICES-SPEERPUNTEN Vocational Service Van uit

Nadere informatie

The Rotary Foundation s Future Vision Plan

The Rotary Foundation s Future Vision Plan The Rotary Foundation s Future Vision Plan Siebe Stellingwerff Beintema Voorzitter District Rotary Foundation Commissie Lid van Rotaryclub Voorhout Onderwerpen Achtergrond Welke Grants Pilot versus non-pilot

Nadere informatie

Rotterdam Nieuwe Dag. Power point met introductie RND en Rotary. Doelgroep: aspirant leden en leden die pas sinds kort lid zijn.

Rotterdam Nieuwe Dag. Power point met introductie RND en Rotary. Doelgroep: aspirant leden en leden die pas sinds kort lid zijn. Rotterdam Nieuwe Dag Power point met introductie RND en Rotary Doelgroep: aspirant leden en leden die pas sinds kort lid zijn. Rotterdam Nieuwe Dag: een Rotary club voor vroege vogels en wakkere geesten

Nadere informatie

Gent, 23 april 2016 Mesdames, messieurs, Dames, mijne heren, Cher Ernest, gouverneur, Beste ere-gouverneurs, Cher Michel-André, gouverneur-élu, Beste

Gent, 23 april 2016 Mesdames, messieurs, Dames, mijne heren, Cher Ernest, gouverneur, Beste ere-gouverneurs, Cher Michel-André, gouverneur-élu, Beste Gent, 23 april 2016 Mesdames, messieurs, Dames, mijne heren, Cher Ernest, gouverneur, Beste ere-gouverneurs, Cher Michel-André, gouverneur-élu, Beste gastheer Paul, erelid van de Rotary Club Gent-Noord,

Nadere informatie

ROTARY INTERNATIONAL. WETGEVENDE VERGADERING April Naast de vier bekende service avenues (speerpunten) Youth Service (jeugdzaken) als vijfde.

ROTARY INTERNATIONAL. WETGEVENDE VERGADERING April Naast de vier bekende service avenues (speerpunten) Youth Service (jeugdzaken) als vijfde. ROTARY INTERNATIONAL WETGEVENDE VERGADERING April 2010 Naast de vier bekende service avenues (speerpunten) Youth Service (jeugdzaken) als vijfde. AVENUES-SERVICES-SPEERPUNTEN Vocational Service Van uit

Nadere informatie

WAT IS ROTARY? VERBIND, DEEL EN DOE www.rotary.nl

WAT IS ROTARY? VERBIND, DEEL EN DOE www.rotary.nl WAT IS ROTARY? VERBIND, DEEL EN DOE www.rotary.nl INHOUD 3 INLEIDING 5 ROTARY BEGINSELEN Geschiedenis van Rotary Kernwaarde, doel en missie van Rotary Rotary lidmaatschap Avenues of Service 11 ROTARY ORGANISATIE

Nadere informatie

ROTARY HELPT MENSEN Wat kunnen wij doen?

ROTARY HELPT MENSEN Wat kunnen wij doen? ROTARY HELPT MENSEN Wat kunnen wij doen? Doel van de Workshop Hoe kan de Rotary Foundation bijdragen aan club plannen Hoe kan de club de Rotary Foundation gebruiken Door: Uitwisselen ervaring, kruisbestuiving,

Nadere informatie

WAT IS ROTARY? VERBIND, DEEL EN DOE www.rotary.nl

WAT IS ROTARY? VERBIND, DEEL EN DOE www.rotary.nl WAT IS ROTARY? VERBIND, DEEL EN DOE www.rotary.nl INLEIDING Rotary International, s werelds oudste organisatie van serviceclubs, omvat ruim 32.000 clubs in 200 landen. De 1,2 miljoen leden van deze serviceclubs

Nadere informatie

International Association of Lions Clubs. Wij zijn Lions

International Association of Lions Clubs. Wij zijn Lions Wij zijn Lions De grootste humanitaire NGO 3 Canada Verenigde Staten Europa Verre Oosten Zuid-Oost-Azië 1.675 Lions Clubs 39.621 leden 12.845 Lions Clubs 379.738 leden 9.541 Lions Clubs 270.688 leden 7.509

Nadere informatie

GEEF JE INSPIRATIE EEN KANS! DE COMMISSIE VOCATIONAL SERVICE - 4 WAY TEST VOCATIONAL SERVICE - JOBROTARY

GEEF JE INSPIRATIE EEN KANS! DE COMMISSIE VOCATIONAL SERVICE - 4 WAY TEST VOCATIONAL SERVICE - JOBROTARY GEEF JE INSPIRATIE EEN KANS! Oktober is in Rotary de Vocational Service Maand. Op 23 februari 1905 kwamen Paul Harris en drie vrienden samen in een klein bureau in Chicago. Het doel van de eerste Rotaryclub

Nadere informatie

Vademecum 2012-2013 / RCK 1 mei 2012

Vademecum 2012-2013 / RCK 1 mei 2012 Voorwoord Deze hernieuwde uitgave van VADEMECUM 1 van de Rotaryclub Kampen is bedoeld voor de nieuwe leden die hun weg moeten vinden in Rotary International en in hun eigen club. Het kan echter beslist

Nadere informatie

PRESIDENT ELECT TRAINING SEMINAR

PRESIDENT ELECT TRAINING SEMINAR PRESIDENT ELECT TRAINING SEMINAR PETS 2016 - DISTRICT 1630 JEUGDWERKING Pierre VEYS YEP-Chairman D1630 Dutch speaking part Jeugdwerking In 2010 werd Youth Service de Fifth Avenue of Service Club service

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015. Internationaal thema: Light up Rotary. Districtsthema: Samen Sterker. Jaarthema voorzitter: Veranderen houdt levend

Jaarplan 2014-2015. Internationaal thema: Light up Rotary. Districtsthema: Samen Sterker. Jaarthema voorzitter: Veranderen houdt levend Jaarplan 2014-2015 Internationaal thema: Light up Rotary Districtsthema: Samen Sterker Jaarthema voorzitter: Veranderen houdt levend Voorwoord: Zoals de laatste jaren gebruikelijk is binnen onze club zal

Nadere informatie

Rotary Venray Eerste aanzet om te komen tot een gezamenlijk visie 28 april 2015

Rotary Venray Eerste aanzet om te komen tot een gezamenlijk visie 28 april 2015 Rotary Venray Eerste aanzet om te komen tot een gezamenlijk visie 28 april 2015 Mission Rotary International We provide service to others, promote integrity, and advance world understanding, goodwill,

Nadere informatie

Kiwanis. Groningen SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD. Kiwanis Huis Martini Ziekenhuis Groningen

Kiwanis. Groningen SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD. Kiwanis Huis Martini Ziekenhuis Groningen Kiwanis Groningen SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD Kiwanis Huis Martini Ziekenhuis Groningen Wat is Kiwanis? Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers verenigd in serviceclubs die zich

Nadere informatie

Rotary International. Youth Exchange Program. Kijk voor meer info www.rotary.nl/yep

Rotary International. Youth Exchange Program. Kijk voor meer info www.rotary.nl/yep Rotary International Youth Exchange Program Kijk voor meer info www.rotary.nl/yep Landelijke Organisatie Multi District Jeugd Commissie 1550-1560-1570-1580-1590-1600-1610 Alle 7 nederlandse Rotary districten

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Archief van de Rotary Club Amsterdam

Archief van de Rotary Club Amsterdam Archief van de Rotary Club Amsterdam Algemene kenmerken Toegangsnummer: 1275 Periode: 1919-2004 Archiefvormer Rotary Amsterdam Inleiding Dit archief is momenteel in bewerking. De inventarisatie zal onder

Nadere informatie

PETS+ Bart Muller IPDG 1610 zaterdag 11 april 2015

PETS+ Bart Muller IPDG 1610 zaterdag 11 april 2015 PETS+ Bart Muller IPDG 1610 zaterdag 11 april 2015 Hoe mooi kan het zijn als voorzitter Tekst van de site bij inschrijving: Verdieping van de PETS voor inkomend-voorzitters, met als doel: Hoe word je een

Nadere informatie

DISTRICT 1580 EEN HANDLEIDING VOOR VOORZITTERS/CLUBFUNCTIONARISSEN VOCATIONAL SERVICE

DISTRICT 1580 EEN HANDLEIDING VOOR VOORZITTERS/CLUBFUNCTIONARISSEN VOCATIONAL SERVICE DISTRICT 1580 EEN HANDLEIDING VOOR VOORZITTERS/CLUBFUNCTIONARISSEN INLEIDING...2 DE ONDERWERPEN VAN DE 5 MODULES ZIJN:...2 LITERATUUR:...2 MODULE 1. POSITIONERING VAN...3 A. WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Rotary in Nederland & Social Media. Wat is het? Wat kan ik ermee? Hoe meld ik me aan?

Rotary in Nederland & Social Media. Wat is het? Wat kan ik ermee? Hoe meld ik me aan? Rotary in Nederland & Social Media Wat is het? Wat kan ik ermee? Hoe meld ik me aan? 16 Juli 2011 Rotary in Nederland (RiN) & Sociale Media Rotary in Nederland 7 Districten, 500 Rotary Clubs, 20,000 Rotarians

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Draaiboek Club Jeugd Commissie

Draaiboek Club Jeugd Commissie Draaiboek Club Jeugd Commissie Maand Community en Vocational International januari in samenwerking met vocational service plan maken voor New Generation Program/contact met landencommissies/contact met

Nadere informatie

3/23/2016 COMMISSIE JEUGD Soorten programma s

3/23/2016 COMMISSIE JEUGD Soorten programma s COMMISSIE JEUGD 2015-2016 2013 Soorten programma s Uitwisselings programma s Leerprogramma s Beurzen Contact met Rotaract Club-eigen programma s (jeugdhappening, organisaties voor onze jongeren, TSO,.

Nadere informatie

Rotary Club Kinderdijk

Rotary Club Kinderdijk Rotary Club Kinderdijk JAARPLAN 2015-2016 INHOUD I. Inleiding II. Invulling van de clubactiviteiten III. Bestuur en functionarissen IV. In- en externe communicatie V. Ledenbeleid VI. Clubavonden VII. Samenwerking

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Rotary in Nederland. Een wereldwijd netwerk van betrokken vrijwilligers

Rotary in Nederland. Een wereldwijd netwerk van betrokken vrijwilligers Maandbrief Januari Rotary Awareness-Month. Rotary in Nederland Een wereldwijd netwerk van betrokken vrijwilligers Rotary International District 1610 Beste Rotarians, Allereerst wens ik u allen een goed

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS ROTARYCLUB SON BELEIDSPLAN - DOELSTELLING - BELONINGSBELEID

STICHTING STEUNFONDS ROTARYCLUB SON BELEIDSPLAN - DOELSTELLING - BELONINGSBELEID BELEIDSPLAN - DOELSTELLING - BELONINGSBELEID Plaatsbepaling De Rotary International bestaat uit Rotaryclubs verspreid over de gehele wereld. Per land zijn de aangesloten Rotaryclubs ondergebracht in districten

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

samen voor anderen in de Kop van Overijssel

samen voor anderen in de Kop van Overijssel samen voor anderen in de Kop van Overijssel Het Rode Kruis is de grootste humanitaire hulporganisatie ter wereld. Haar vrijwilligers, gesteund door een aantal beroepskrachten, doen overal belangrijk werk.

Nadere informatie

Beleidsplan Rotaryclub Sliedrecht e.o SAMEN BETROKKEN

Beleidsplan Rotaryclub Sliedrecht e.o SAMEN BETROKKEN Goedgekeurd : 24-09-2013 Pagina : 1 van 7 SAMEN BETROKKEN Inleiding Elke twee jaar wordt het beleidsplan geactualiseerd en jaarlijks aan het eind van het clubjaar geëvalueerd. Maar ook tussentijdse aanpassingen

Nadere informatie

8-12-2012. De MEB is een Multi Districts Organisatie van de 7 districten van Rotary in Nederland.

8-12-2012. De MEB is een Multi Districts Organisatie van de 7 districten van Rotary in Nederland. Medical Equipment B ank kortweg: de MEB! De MEB is een Multi Districts Organisatie van de 7 districten van Rotary in Nederland. Wat is dat, de MEB? De MEB is een activiteit van Rotarians in Nederland.

Nadere informatie

Stichting Service Rotary Amsterdam Arena

Stichting Service Rotary Amsterdam Arena Stichting Service Rotary Amsterdam Arena Uitgave september 2010 Inleiding Met deze brochure willen wij de (nieuwe) leden van de Rotary Club Amsterdam-Arena, in het volgende kortweg aan te duiden met "de

Nadere informatie

Vocational Training Teams (VTT) Foundation Seminar 20 november 2014 DRFC 1570 - VTT-commissie

Vocational Training Teams (VTT) Foundation Seminar 20 november 2014 DRFC 1570 - VTT-commissie Vocational Training Teams (VTT) Foundation Seminar 20 november 2014 DRFC 1570 - VTT-commissie Workshop VTT 1 Welkom en korte inleiding 2 Feiten over VTT op een rij 3 In gesprek over VTT Doel en samenstelling

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

The Rotary Foundation s Future Vision Plan

The Rotary Foundation s Future Vision Plan The Rotary Foundation s Future Vision Plan Siebe Stellingwerff Beintema Voorzitter D1600 Rotary Foundation Commissie Lid van Rotaryclub Voorhout Onderwerpen Doel Future Vision Plan District Grants Global

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas Beleidsplan 2015-2020 Stichting Compas Gepubliceerd op 15 oktober 2015 Voorwoord Stichting Compas is in 2005 opgericht. Na een vliegende start te hebben gemaakt zijn de activiteiten van de stichting met

Nadere informatie

Rotary Club Hellevoetsluis. Samen Sterk!

Rotary Club Hellevoetsluis. Samen Sterk! ```````````````````````````````````````````````` Rotary Club Hellevoetsluis Jaarplan 2012-2013 Rotary Club Hellevoetsluis JAARPLAN 2012/2013 Samen Sterk! : Secretaris: Penningmeester: Inkomend voorzitter:

Nadere informatie

beleidsplan

beleidsplan ROTARY CLUB ZIERIKZEE beleidsplan 2003-2004 Voorzitter Jan van den Broeke Christinastraat 6 4328 CB Burgh-Haamstede Telefoon 0111-653160 Email : jvdbroeke@zeelandnet.nl 1. Inleiding. Het nieuwe clubjaar

Nadere informatie

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 www.himalayawelfare.org 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van de Himalaya Welfare Foundation. De Stichting Himalaya Welfare is opgericht op

Nadere informatie

District Trainingsdag 11 april

District Trainingsdag 11 april District Trainingsdag 11 april Workshop Communicatie met leden Presentatie door Christine Barnhard Clubs zijn de hoeksteen van Rotary. Wekelijkse bijeenkomsten bieden de gelegenheid van het gevoel van

Nadere informatie

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2015

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2015 STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2015 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 6 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december

Nadere informatie

Odd Fellow Jeugdprijs Win een reis naar de Verenigde Naties en New York!

Odd Fellow Jeugdprijs Win een reis naar de Verenigde Naties en New York! Odd Fellow Jeugdprijs Win een reis naar de Verenigde Naties en New York! Odd Fellow Jeugdprijs De Odd Fellows in Nederland organiseren jaarlijks een essay-wedstrijd met als hoofdprijs een reis naar Amerika

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION Dit plan bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur van LEMON FOUNDATION / STICHTING LEMON (de Stichting ) ten aanzien van: A. de te verrichten

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Internationaal thema: Be a Gift to the world. Jaarthema voorzitter : Durf te veranderen

Jaarplan 2015-2016. Internationaal thema: Be a Gift to the world. Jaarthema voorzitter : Durf te veranderen Jaarplan 2015-2016 Internationaal thema: Be a Gift to the world Districtsthema : Maak Het Waar Jaarthema voorzitter : Durf te veranderen Voorwoord: Als op 26 juni 2015 de voorzittersketting om mijn nek

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1 1 Stichting Sharing Worlds Oprichting van Stichting Sharing Worlds is ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk van Lars Mokveld in Tanzania van 2002 tot en met 2004. In die periode zette hij

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen voor 2015

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Beleidsplan Clubjaar

Beleidsplan Clubjaar Beleidsplan Clubjaar 2017-2018 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Rotaract Club Hoeksche Waard. Dit plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten. Daarnaast geeft dit plan inzicht

Nadere informatie

PowerPoint 2: Paar bekende voorbeelden van symbolen; kruis pictogram geweld OM teken- peace- Live strong armband- red ribbon- toilet pictogrammen

PowerPoint 2: Paar bekende voorbeelden van symbolen; kruis pictogram geweld OM teken- peace- Live strong armband- red ribbon- toilet pictogrammen PowerPoint 1: De stad Haarlem heeft een vriendschapsband met de stad Mutare in Zimbabwe. Net als bij de vriendschap tussen mensen onderling houdt een vriendschap tussen twee steden in dat je leuke dingen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 5 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation

Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Statuten en regelgeving van de Dutch Society of NeuroRehabilitation Artikel 1: Naam De vereniging draagt de naam Dutch society of Neuro-Rehablitation, Inc. of DSNR. Artikel 2: Een non-profit organisatie.

Nadere informatie

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl De missie van stichting Voedselbank de Ronde Venen is het tegengaan van verborgen armoede en bijdragen aan het basislevensonderhoud van individuen en gezinnen die hier zelf niet voldoende in kunnen voorzien.

Nadere informatie

Op Seyst te Zeist, District 1570, Midden Nederland

Op Seyst te Zeist, District 1570, Midden Nederland nieuwsbrief februari 2017 RC Op Seyst Marion van den Brink za 18-2-2017 22:14 Aan:Chris Engelsman ; Op Seyst te Zeist, District 1570, Midden Nederland

Nadere informatie

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p.

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020 Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2 Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. 2 Hoofdstuk 3 Visie en Missie p. 3 Hoofdstuk 4 Ambities p. 4 Hoofdstuk 5 Stappenplan p. 5 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting beleidsplan 2014-2018

Samenvatting beleidsplan 2014-2018 Samenvatting beleidsplan 2014-2018 The Nethrelands-Turkey Friendship Foundation Bezoekadres: Pieter Cornelisz. Hooftstraat 47, 1071 BN Amsterdam Tel: 020-7763 09 55 Mobiel; 06-52 627 833 Web: www.ntff.nl

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

Maak het verschil. Stage in Ghana. www.one-love-foundation.com

Maak het verschil. Stage in Ghana. www.one-love-foundation.com Maak het verschil Stage in Ghana www.one-love-foundation.com Inhoud Wie zijn wij? Wie zijn wij? Hoe wij werken Behoefte Gezondheidszorg Algemeen Kliniek Educatie Algemeen Lesgeven stages Stages gezondheidszorg

Nadere informatie

KIT Scholarship Fund. Jaarcijfers 2015

KIT Scholarship Fund. Jaarcijfers 2015 KIT Scholarship Fund Jaarcijfers 2015 Opgesteld te Amsterdam Maart 2016 KIT Scholarship Fund Al 50 jaar leidt het KIT artsen, verpleegkundigen en andere gezondheidsprofessionals van over de hele wereld

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS ROTARYCLUB SON BELEIDSPLAN - DOELSTELLING - BELONINGSBELEID

STICHTING STEUNFONDS ROTARYCLUB SON BELEIDSPLAN - DOELSTELLING - BELONINGSBELEID BELEIDSPLAN - DOELSTELLING - BELONINGSBELEID Plaatsbepaling De Rotary International bestaat uit Rotaryclubs verspreid over de gehele wereld. Per land zijn de aangesloten Rotaryclubs ondergebracht in districten

Nadere informatie

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord

Stichting Emda. Beknopt Jaarverslag 2013. Network for European Monitoring and Development Assistance EMDA. Voorwoord Stichting Emda Beknopt Jaarverslag 2013 Voorwoord Vanaf 2014 is er voor Organisaties met een ANBI-status, zoals Stichting Emda, een publicatieplicht via de website. De Stichting meent met de publicatie

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

3 maanden vrijwilligerswerk in Guatemala met EVS Subsidie Voor jongeren van 18-30 jaar

3 maanden vrijwilligerswerk in Guatemala met EVS Subsidie Voor jongeren van 18-30 jaar 3 maanden vrijwilligerswerk in Guatemala met EVS Subsidie Voor jongeren van 18-30 jaar Vrijwilligerswerk in Guatemala, Quetzaltenango In samenwerking met onze partnerorganisatie FDI hebben we subsidie

Nadere informatie

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan STICHTING HART VOOR HET TWISKE Beleidsplan Versie 1.01 maart 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hart voor het Twiske. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Rotary jaaruitwisseling. Ted Verdegaal Outboundcoördinator zuidelijk halfrond

Rotary jaaruitwisseling. Ted Verdegaal Outboundcoördinator zuidelijk halfrond Rotary jaaruitwisseling Ted Verdegaal Outboundcoördinator zuidelijk halfrond De verschillende jeugduitwisselingen Long Term Program 1. De intercontinentale Jaaruitwisseling Landelijke Organisatie Long

Nadere informatie

LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker

LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker Stichting tegen Kanker en het lokale Levensloop vrijwilligerscomité organiseren LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker VIEREN HERINNEREN STRIJDEN STK008_Levensloop_Broch_NL_03.indd 1 26/04/13 12:14 Levensloop,

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Kas/bank- en spaarrekeningen 53.372 - Totaal activa 53.372 - Algemene reserve 53.372 - Crediteuren - - Reservering vakantiegeld - -

Kas/bank- en spaarrekeningen 53.372 - Totaal activa 53.372 - Algemene reserve 53.372 - Crediteuren - - Reservering vakantiegeld - - BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA Liquide middelen Kas/bank- en spaarrekeningen 53.372 - Totaal activa 53.372 - PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve 53.372 - Kortlopende schulden Crediteuren - - Reservering

Nadere informatie

Omarm diversiteit en Help vluchtelingen wereldwijd!

Omarm diversiteit en Help vluchtelingen wereldwijd! Omarm diversiteit en Help vluchtelingen wereldwijd! Actualiteit en urgentie Het aantal mensen dat wereldwijd op de vlucht is, neemt nog steeds niet af. De situaties waaronder vluchtelingen en ontheemden

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014 Stichting Aangepast Actief Nederland Buitenzagerij 57 1021NP Amsterdam info@aangepastactief.nl www.aangepastactief.nl KvK 57302669 RSIN 852523166 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan voor 2014 van Stichting

Nadere informatie

Reglement museumregistratie

Reglement museumregistratie Reglement museumregistratie Stichting Het Nederlands Museumregister 1. Inleiding 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek,

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR

Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR Associatie Raamwerk Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en MERCOSUR De Argentijnse Republiek, de Federatieve Republiek Brazilië, de Republiek Paraguay, de Republiek ten oosten van de Uruguay, de

Nadere informatie

Beleidsplan SVK

Beleidsplan SVK Beleidsplan SVK 2016 2020 1 Competentie vorming 1.1 Doelstelling Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), draagt veel bij aan de ontwikkeling van het hele district.

Nadere informatie

EEN NIEUW ROTARY-JAAR EN WIE IS MARTJE VAN DER BRUG?

EEN NIEUW ROTARY-JAAR EN WIE IS MARTJE VAN DER BRUG? EEN NIEUW ROTARY-JAAR In de zomer staan de Rotary-activiteiten meestal op een laag pitje. Toch wil ik jullie in deze mijn eerste gouverneursbrief kort nieuws brengen uit ons district. Op 29 juni jl. kreeg

Nadere informatie

Ledenwerving en ledenbehoud. Landelijke Ledenbeleid Commissie Versie 2013-02

Ledenwerving en ledenbehoud. Landelijke Ledenbeleid Commissie Versie 2013-02 Ledenwerving en ledenbehoud pagina 2 INTRODUCTIE In vrijwel elke club wordt enkele malen per jaar het ledenbeleid besproken. Het gaat dan meestal over het aantrekken van nieuwe leden, over de leeftijdsopbouw

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie