Klachtenservice voor kleine en middelgrote organisaties in de zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klachtenservice voor kleine en middelgrote organisaties in de zorg"

Transcriptie

1 Klachtenservice voor kleine en middelgrote organisaties in de zorg Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. De klachtencommissie 3 Samenstelling klachtencommissie Vergaderfrequentie en afspraken Werkwijze 3. Overzicht klachten 4 4. Abonnees van de klachtenservice 6 Audité klachtencommissie zorg is de onafhankelijke klachtencommissie van Zorgbelang Drenthe De Kazerne Annerweg KV Zuidlaren T W E

2 1. Inleiding In 2009 is Zorgbelang Drenthe gestart met het product klachtenservice. Er bestaat een wettelijke verplichting voor organisaties in de zorg om een klachtenreglement en een klachtencommissie te hebben. In de praktijk blijkt dat vooral kleinere organisaties niet in staat zijn om deze voorziening, die beoogt de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van de cliënt, te borgen en vorm te geven. Met het product klachtenservice wordt voorzien in de behoefte van deze kleine en middelgrote organisaties om het eigen klachtenklimaat goed op orde te hebben. Organisaties kunnen een abonnement nemen op de klachtenservice waarmee ze gebruik kunnen maken van een goed klachtenreglement dat voldoet aan de WKCZ en de Wet BOPZ. Cliënten van deze organisaties kunnen hun klachten indienen bij deze onafhankelijke klachtencommissie die gefaciliteerd wordt door Zorgbelang Drenthe. Per 1 januari 2010 is de Klachtencommissie officieel geïnstalleerd. Vanaf mei 2013 heeft er een naamwijziging plaatsgevonden en gaat de klachtencommissie verder onder de naam Audité klachtencommissie zorg. 2

3 2. De klachtencommissie Samenstelling van de klachtencommissie In 2014 bestaat de klachtencommissie uit de volgende leden: - De heer mr. J.M. Frons, jurist (voorzitter) - Mevrouw mr. M. Arends, jurist (wnm. voorzitter) - Mevrouw S. Drent, verpleegkundige - Mevrouw M. Deden, BOPZ arts, specialist ouderengeneeskunde (vanaf ) - De heer F. Landwaart, directeur welzijnsinstelling - De heer H. Tillema, cliëntvertegenwoordiger - Mevrouw D. Wynia, psychiater (vanaf ) - Mevrouw E. Buursma, pedagogisch wetenschapper (vanaf ) Tevens is er één reservelid. De klachtencommissie is gedurende het verslagjaar tot juli bijgestaan door mevrouw W.M. de Jong-Hagting als ambtelijk secretaris. Vergaderfrequentie en afspraken In het jaar 2014 hebben de volgende bijeenkomsten plaatsgevonden: twee maal reguliere vergadering één maal hoorzitting met betrekking tot de behandeling van de klacht één maal cursus leden klachtencommissie met betrekking tot klachtrecht en nieuwe wet- en regelgeving. Het meeste overleg rond de afhandeling van de binnengekomen klachten heeft via of telefonisch plaatsgevonden. 3 De klachtencommissie heeft een eigen website Op deze website is algemene informatie te vinden, denk hierbij aan de samenstelling van de klachtencommissie, het klachtenreglement en een overzicht van onze leden. Werkwijze De werkwijze van de klachtencommissie is vastgelegd in het klachtenreglement. Het reglement is openbaar en te vinden op

4 3. Overzicht klachten Niet iedere klacht die binnenkomt kan door de klachtencommissie behandeld worden. De klacht dient ingediend te worden conform het klachtenreglement en voldoende gemotiveerd te zijn. In 2014 zijn drie klachten behandeld (één klacht is eind 2013 ingediend maar in 2014 behandeld). De drie klachten hadden betrekking op drie aangesloten organisaties. 1. Klacht Klager is niet tevreden over de communicatie met betrekking tot de zorg die hij heeft gekregen en de nota die hier tegenover staat. Behandeling De klachtencommissie heeft de klager vooraf geattendeerd op het feit dat klachten met betrekking tot de hoogte van de gefactureerde werkzaamheden niet door haar behandeld worden (zie klachtenreglement, Klager heeft besloten de klacht door te zetten. Uitspraak Na hoor en wederhoor is de klachtencommissie van mening dat de klacht alleen betrekking heeft op de hoogte van de, door de aangeklaagde, gefactureerde werkzaamheden. Derhalve acht de klachtencommissie de klacht niet ontvankelijk. De klacht voldoet niet aan de vereisten van het geldende klachtenreglement. Aanbeveling Aanbevolen wordt dat behandelaar vooraf duidelijk inhoud van behandeling, de hieraan verbonden kosten en wijze van declareren. Klager wordt geadviseerd hierin zelf ook het initiatief te nemen. Dit om onduidelijkheden en als gevolg hiervan misverstanden achteraf te voorkomen Klacht Klager is niet tevreden over de werkwijze/begeleiding in het kader van verzuim en reintegratie. De klacht is onderverdeeld in zeven specifieke onderwerpen die betrekking hebben op: a. het advies en de conclusie(s); b. de werkwijze en/of bejegening. Behandeling Na hoor, wederhoor, repliek en dupliek heeft er een hoorzitting plaatsgevonden waar klager en aangeklaagde zijn gehoord met betrekking tot de zeven specifieke onderwerpen. Een groot deel van de klachten zijn in de basis terug te leiden tot communicatie (geen, gebrekkige en/of miscommunicatie). Dit geldt voor beide partijen. Uitspraak Alles meenemend komt de klachtencommissie tot de volgende uitspraak: - de klachten met betrekking tot a. zijn niet ontvankelijk verklaard; - de klachten met betrekking tot b. zijn ongegrond verklaard. Aanbeveling Aan beide partijen wordt aanbevolen beter en tijdig met elkaar te communiceren.

5 3. Klacht: Klager is niet tevreden over het handelen of nalaten van handelen van een aanbieder van zorg versus de vergoeding die hier tegenover staat. De klacht is onderverdeeld in twee gedeelten; a. het handelen of nalaten van handelen; b. de vergoeding die hier tegenover staat. Behandeling: Na hoor, wederhoor, repliek en dupliek is de klacht terug te leiden tot het wisselen van behandelaars en daarmee gepaard gaande miscommunicatie. Uitspraak: Na behandeling komt de klachtencommissie tot de volgende uitspraak: - klachten met betrekking tot a. zijn ontvankelijk maar ongegrond verklaard; - de klacht met betrekking tot b. heeft te maken met de hoogte van een nota en is derhalve niet ontvankelijk (conform ons klachtenreglement). Aanbeveling: Klager wordt aanbevolen om klachten over geleverde zorg eerder en schriftelijk kenbaar te maken aan behandelaar. Dit om onduidelijkheid over geuite klachten en de noodzaak van behandelingen in de toekomst te voorkomen. 5

6 4. Abonnees van de klachtenservice Op 31 december 2014 kent de klachtenservice 39 aangesloten organisaties. In 2014: - 9 nieuwe abonnees; - 2 abonnees hebben opgezegd; - 2 abonnees zijn geroyeerd. Uit bovenstaande blijkt de behoefte die er aan deze service bestaat. Interessant is op te merken dat de Inspectie van de Gezondheidszorg kleine organisaties in toenemende mate attendeert op de mogelijkheid een abonnement op de klachtenservice te nemen. Verder blijkt dat nieuwe abonnees met name door mond-op-mondreclame op Audité, de onafhankelijke klachtencommissie zorg worden geattendeerd. De abonnees zijn als volgt op grootte ingedeeld (stand ): grootte organisatie aantal organisaties < 5 medewerkers medewerkers medewerkers medewerkers medewerkers 1 > 500 medewerkers Namens de Klachtencommissie, Wilma de Jong-Hagting, ambtelijk secretaris Assen, januari 2015

Klachtenregeling klachtencommissie

Klachtenregeling klachtencommissie Klachtenregeling klachtencommissie Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten bemiddelingsorganisatie, zijnde een

Nadere informatie

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Revisie Datum: 06-11-13 Pagina 1 van 11 Klachtenreglement Zorgfront DH BV klachtencommissie BTN KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Een goed contact met uw bemiddelingsorganisatie is heel belangrijk Gelukkig

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012]

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012] reglement Sigma Zorg Versie 1.2 [1 februari 2012] Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Klachtenregeling klachtencommissie BTN Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten (thuiszorg- en/of kraamzorg)organisatie,

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Idee, opmerking of klacht?

Idee, opmerking of klacht? ALGEMEEN Idee, opmerking of klacht? Klachtenopvang in Laurentius Het Laurentius ziekenhuis wil goede zorg verlenen door deskundig, zorgvuldig, patiëntgericht en goed georganiseerd te werken. We vinden

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Artikel 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten [thuiszorg- en/of kraamzorg]aanbieder, zijnde een rechtspersoon of

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder:

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder: KLACHTENREGLEMENT INLEIDING Shared Value Groep hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is en blijft echter mensenwerk, hoe zorgvuldig daarbij ook te

Nadere informatie

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Datum vaststelling : 21 januari 2009 Datum invoering : Januari 2009 Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : niet van toepassing Eerstvolgende

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Klachtencommissies Cliëntenzorg Pro Persona

Jaarverslag 2013 Klachtencommissies Cliëntenzorg Pro Persona Jaarverslag 2013 Klachtencommissies Cliëntenzorg Pro Persona Klachtencommissies Pro Persona, april 2014 Colofon Samenstellers: M. Bakker, voorzitter en E. Kempers, ambtelijk secretaris Klachtencommissie

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs.

De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs. Soort document Doel Doelgroep Middelen Reglement De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs. Leerlingen van

Nadere informatie

Klachtenprocedure. 1. Definities

Klachtenprocedure. 1. Definities Klachtenprocedure Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over E&R Opleidingen, dan kunt u een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht

Nadere informatie

Serieus werk maken van klachten en suggesties

Serieus werk maken van klachten en suggesties Serieus werk maken van klachten en suggesties Kwink is een organisatie in beweging. Kinderdagopvang, peuterspeelzalen, voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang en vakantieopvang maken onderdeel

Nadere informatie

Reglement klachtrecht Eleos

Reglement klachtrecht Eleos Reglement klachtrecht Eleos Datum vaststelling : 25 februari 2011 Datum invoering : Oktober 2001 eerste versie Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : de regelingen voor klachtenbehandeling

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

Serieus werk maken van klachten en suggesties Informatie over de klachtenprocedure van Kinderopvang SKAR

Serieus werk maken van klachten en suggesties Informatie over de klachtenprocedure van Kinderopvang SKAR Serieus werk maken van klachten en suggesties Informatie over de klachtenprocedure van Kinderopvang SKAR Serieus werk maken van klachten en suggesties Een klacht, en nu? Kinderopvang SKAR is een organisatie

Nadere informatie

Klachtenreglement INTOS 2013

Klachtenreglement INTOS 2013 2013 Klachtenreglement INTOS 2013 Klachtenreglement INTOS 2013 Strekking Artikel 1 Doel Het klachtenreglement van INTOS is geschreven om de werknemer een middel te verschaffen om een voor hem / haar onaanvaardbare

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

INTERNE KLACHTENREGELING

INTERNE KLACHTENREGELING INTERNE KLACHTENREGELING Plieger Training streeft naar een optimale dienstverlening. Mocht het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over één van de diensten van het instituut, dan horen we dat natuurlijk

Nadere informatie

GEDRAGSCODES. Mr. T.J.J. van Dijk, advocaat te Zoetermeer

GEDRAGSCODES. Mr. T.J.J. van Dijk, advocaat te Zoetermeer GEDRAGSCODES Mr. T.J.J. van Dijk, advocaat te Zoetermeer 1. Inleiding 2. Status gedragscodes 3. Overzicht relevante gedragscodes 3.1 Gedragscode behandeling letselschade 3.2 Gedragscode verzekeraars 3.3

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Jaarverslag 2012; Klachten, Fona & Arbo, Vertrouwenspersoon

Jaarverslag 2012; Klachten, Fona & Arbo, Vertrouwenspersoon Jaarverslag 2012; Klachten, Fona & Arbo, Vertrouwenspersoon Vastgesteld door: MT VRF op 26 februari 2013 Dagelijks Bestuur op 6 maart 2013 Algemeen Bestuur op 27 maart 2013 Opgesteld door: S. Oomkens-

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STEDELIJKE GESCHILLENCOMMISSIE BREDA

JAARVERSLAG 2012 STEDELIJKE GESCHILLENCOMMISSIE BREDA JAARVERSLAG 2012 STEDELIJKE GESCHILLENCOMMISSIE BREDA INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Stedelijke lencommissie Breda... 3 3. Overzicht ontvangen en behandelde geschillen... 4 3.1 Aangehouden

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie