Gedragscode SWECO AB Tel: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode SWECO AB Tel: Fax:"

Transcriptie

1 SWECO AB (publ) Bedrijfsidentificatienr Gjörwellsgatan 22, Postbus 34044, SE Stockholm Tel: Fax: Gedragscode

2 Het doel van de Gedragscode van Sweco Gedragscode Brief van de President en CEO De laat zien hoe wij moeten handelen en wat onze verantwoordelijkheden zijn ten opzichte van klanten, concurrenten, collega's, aandeelhouders en de maatschappij als geheel. Onze Gedragscode is de basis van onze werkwijze en helpt ons om ervoor te zorgen dat onze belanghebbenden op ons blijven vertrouwen. De is van toepassing op alle onderdelen van de Sweco-groep en dient door alle werknemers te worden nageleefd. Wij verwachten bovendien van onze zakenpartners dat ze op dezelfde verantwoorde wijze te werk gaan. Het uitvoerend management van de groep, managers op alle niveaus en individuele werknemers dienen het mvo-beleid en de Gedragscode na te leven. Ik raad u aan de Gedragscode nauwkeurig te lezen. Ik verwacht dat iedereen op ieder moment werkt en handelt in overeenstemming met de Gedragscode. Stockholm, april 2015 Tomas Carlsson President en CEO, Sweco De ingenieurs, architecten en milieudeskundigen van Sweco werken aan projecten die zowel invloed hebben op gemeenschappen als op het dagelijks leven van mensen. Om deze reden worden er hoge eisen gesteld wat betreft ecologische, ethische en sociaal-economische overwegingen. Onze ambitie om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij is de basis voor alles wat wij doen. Alle werknemers van Sweco vertegenwoordigen het merk en de reputatie van het bedrijf. Niet alleen door de oplossingen die we creëren, maar ook door ons gedrag en de deskundigheid die we zowel zakelijk als privé overbrengen op de mensen om ons heen. Het is absoluut noodzakelijk dat alle werknemers van Sweco de bestaande wet- en regelgeving naleven. Wij leven wet- en regelgeving na op het gebied van corruptiebestrijding, mededingingsregels en de arbeidsmarkt, evenals alle andere wet- en regelgeving die van toepassing is op onze activiteiten. Maar hoe je met ethische en morele kwesties omgaat, is niet altijd wettelijk vastgelegd. Onze waarden en aandacht voor klanten, concurrenten, collega's, aandeelhouders en de maatschappij bepalen onze handelswijze. Daarom moeten we verdere richtlijnen bieden met betrekking tot bedrijfsethiek door duidelijk te maken wat er van ons wordt verwacht. Dit is het doel van de Gedragscode van Sweco. De Gedragscode laat zien hoe wij moeten handelen en wat onze verantwoordelijkheden zijn ten opzichte van collega's, klanten, aandeelhouders en de maatschappij als geheel. De is van toepassing op alle onderdelen van de Sweco-groep en dient door alle werknemers van Sweco te worden nageleefd. Wij verwachten van onze zakenpartners dat ze op dezelfde verantwoorde wijze te werk gaan. Het mvo-beleid van Sweco staat op www. swecogroup.com en definieert onze basisbeginselen wat betreft mvo-kwesties. De Gedragscode is gebaseerd op deze beginselen en biedt extra richtlijnen en instructies over onze benadering van de maatschappij. Sweco heeft bovendien interne richtlijnen en procedures inzake bedrijfsethiek die onze werknemers extra richtlijnen bieden. Zowel het uitvoerend management van de groep, als managers op alle niveaus en individuele werknemers dienen het mvo-beleid en de na te leven. De 9000 deskundigen van Sweco bestuderen, plannen en ontwerpen de steden en gemeenschappen van de toekomst. Sweco is de Scandinavische marktleider en een van de tien grootste ingenieursbureaus in Europa, en voert jaarlijks in 80 landen over de hele wereld projecten uit. Het bedrijf heeft een jaaromzet van circa SEK 9 miljard en is genoteerd aan de NASDAQ OMX Stockholm AB. 1

3 De Gedragscode weerspiegelt onze waarden Het doel van Sweco om de meest gerespecteerde kennisonderneming op het gebied van raadgevend ingenieurschap, milieutechnologie en architectuur in Europa te worden, omvat meer dan alleen het ontwikkelen en uitvoeren van fantastische projecten. We bouwen namelijk ook relaties op met onze klanten, zakenpartners en collega's op basis van respect en verantwoordelijkheid. Om ons doel te bereiken moet onze werkwijze duidelijk zijn. Als medewerkers van Sweco zijn wij verantwoordelijk voor het verschaffen van deze duidelijkheid, met respect voor de waarden van Sweco. Waarden van Sweco Leergierigheid De bereidheid om nieuwe dingen te leren en te profiteren van nieuwe kennis motiveert mij om de uitdagingen van de klant op te lossen. Ik durf initiatief te nemen en nieuwe methoden uit te proberen om de onderneming en mezelf als persoon continu te ontwikkelen om zo een koploper in mijn beroep te blijven. Toewijding Ik vind het leuk om samen te werken met mijn collega's en onze klanten. Ik werk hard om de beste oplossingen te creëren die een blijvende waarde voor onze klanten en de maatschappij vormen. Onze diversiteit is een verrijking voor onze samenwerking en de oplossingen die wij creëren. Het resultaat van onze gemeenschappelijke inspanning is groter dan de bijdrage van ieder individu. Verantwoordelijkheid Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn handelingen en werk in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en het beleid van Sweco inzake bedrijfsethiek. Ik neem ook verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat een opdracht van begin tot eind dezelfde hoge kwaliteit behoudt. Ik streef naar oplossingen die duurzaam en winstgevend zijn voor zowel de klant als voor Sweco. Ik deel mijn kennis en ervaring met mijn collega's en sta ervoor open om van anderen te leren. Ik ben flexibel en eerlijk en werk efficiënt. 2 3

4 Onze werkwijze laat zien wat onze waarden zijn Het bedrijfsmodel van Sweco is gebaseerd op eenvoud en klantgerichtheid en heeft als doel dat het gemakkelijk moet zijn om zaken met ons te doen. Als werknemers van Sweco creëren we gezamenlijk het merk en de reputatie van het bedrijf door hoe we ons gedragen en wat we overbrengen op de mensen om ons heen. We werken in een gedecentraliseerde, klantgerichte organisatie die hoge eisen stelt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en aan de verantwoordelijkheid van iedere werknemer. Wij doen zaken in het kader van de geldende professionele normen, nationale weten regelgeving en het beleid en de normen van Sweco. Wij erkennen echter dat het omgaan met ethische en morele kwesties niet altijd wettelijk vastgelegd kan worden. Daarom helpt de ons om te bepalen hoe we ons moeten gedragen en hoe we zaken doen in verschillende omstandigheden en situaties. Ieder van ons wordt geacht de Gedragscode en de waarden waarop deze is gebaseerd te kennen, te begrijpen en na te leven. Bovendien hebben we de verplichting tegenover anderen om ze te helpen dit ook te doen. De Gedragscode biedt richtlijnen over de normen met betrekking tot integriteit en bedrijfsvoering, maar is tegelijkertijd geen vervanging voor onze persoonlijke verantwoordelijkheid om ons inzicht te gebruiken en richtlijnen over goede bedrijfsvoering te verkrijgen. Bij twijfel vragen we om extra richtlijnen en ondersteuning van collega's, managers of de afdelingen juridische zaken, hr of communicatie van de Sweco-groep. De regels, het beleid en de Gedragscode van Sweco gelden voor alle landen waar we actief zijn. 4 5

5 Vier aspecten van de Gedragscode van Sweco Alle werknemers dienen ervoor te zorgen dat de relatie met en de benadering van klanten, de maatschappij, concurrenten en zakenpartners en collega's gekenmerkt worden door integriteit, professionaliteit, respect en hoge ethische normen. Aspect: Klanten Onze klanten staan centraal bij alles wat we doen. Ons bestaan als bedrijf is gebaseerd op het toevoegen van waarde aan de bedrijven van onze klanten. Omdat klanten om onze kennis en deskundigheid vragen, moeten wij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in onze respectieve vakgebieden. We moeten toegankelijk zijn en toegewijd aan onze relatie met onze klanten. We komen onze contractuele verplichtingen na, brengen verslag over onze diensten uit en brengen deze in rekening zoals is afgesproken. We respecteren te allen tijde de vertrouwelijkheid en privacy van onze klanten. We doen onze zaken op gepaste wijze en onze klanten kunnen altijd vertrouwen op de informatie die we verschaffen. Deze verantwoordelijkheid houdt ook in dat we samenwerken met verantwoordelijke zakenpartners. Het is voor ieder van ons onaanvaardbaar en strikt verboden om ons in te laten met fraude, samenspanning, corruptie of dwang of om steekpenningen te vragen, te aanvaarden, aan te bieden, te beloven of te betalen. In onze opvatting over geschenken en entertainment dienen gematigdheid en inzicht centraal te staan. Wij begrijpen dat het bestaan van sectorbrede gewoonten niet als een impliciete aanvaarding kan worden gezien. Wij bieden of aanvaarden geen zaken die onze oprechtheid of ethische werkwijze in twijfel zouden kunnen brengen. Alle geschenken en entertainment dienen gemakkelijk met ons bedrijf geassocieerd te kunnen worden. Aspect: Maatschappij Sweco werkt op verantwoorde en duurzame wijze. Dit betekent dat wij altijd verantwoord handelen op maatschappelijke en milieuvriendelijke wijze, binnen de wet- en regelgeving van de landen waarin we werken en dat we de grondrechten van de mens ondersteunen en respecteren (zoals de VN heeft gedefinieerd in Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ). Het betekent ook dat we de dialoog behouden en samenwerken om op verantwoordelijke wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van gemeenschappen. Wij vertegenwoordigen Sweco op een manier die onze reputatie versterkt en overeenstemt met ons merk, ongeacht of het gaat om vertegenwoordiging in de media, op evenementen of op andere wijze. Wij ondersteunen met veel toewijding internationale en lokale initiatieven om corruptie en financiële criminaliteit uit te bannen. Wij zullen nooit deelnemen aan activiteiten die we niet kunnen verdedigen of verantwoorden, en we zullen geen besluiten nemen op basis van persoonlijke belangen of ongepaste relaties. Aspect: Concurrenten Sweco is van mening dat concurrentie belangrijk is voor bedrijfsontwikkeling en -innovatie. Wij concurreren met inachtneming van de wet- en regelgeving van ieder land en steunen gepaste en onbeperkte concurrentie met onze eigen voorstellen, aanbestedingen van leveranciers en de inkoopprocessen hiervoor. Werknemers van Sweco hebben niet het recht om deel te nemen aan verboden concurrentiebeperkende activiteiten, d.w.z. onwettige prijsafspraken, marktverdeling of misbruik van machtspositie. Het is strikt verboden om voordeel te behalen met behulp van methoden die als omkoping of smeergeld kunnen worden geïnterpreteerd, ongeacht of dit uitsluitend ten goede komt aan het bedrijf en niet de werknemer. Werknemers van Sweco hebben niet het recht om te werken voor of indirect diensten te verlenen aan een organisatie die concurreert of zaken doet met Sweco. Voor richtlijnen hierover dient contact te worden opgenomen met de lijnmanager van de werknemer. Aspect: Collega's De veiligheid van alle werknemers van Sweco heeft te allen tijde de hoogste prioriteit. Deze verantwoordelijkheid ligt zowel bij Sweco als werkgever als de werknemers van Sweco. Alle werknemers kunnen ondersteuning van de afdeling hr ontvangen voor werkplaatsgerelateerde problemen. Wij erkennen dat we als deskundigen en werknemers van Sweco allemaal in hetzelfde team zitten. Dit betekent dat wij loyaal zijn aan en klaar staan voor onze collega's. Wij behandelen onze collega's op respectvolle, waardige, rechtvaardige en beleefde wijze. Onze houding naar elkaar is professioneel, we komen onze beloften na en leveren op tijd zoals afgesproken, en in geval van belemmeringen stellen wij de betrokkenen op de hoogte. Wij werken met veel toewijding aan een werkomgeving zonder discriminatie, pesterij en vergelding. Wij moedigen open communicatie aan waarbij ieders mening wordt gerespecteerd. Wanneer er een besluit wordt genomen, respecteren wij dit en handelen wij in overeenstemming hiermee. 6 7

6 Naleving van en toezicht op de Gedragscode Kader voor ethisch gedrag en besluitvorming Gebruik deze vragen voor ondersteuning in geval van onduidelijk over de juiste ethische handelswijze. De antwoorden bieden richtlijnen. 1. Kan het op enigerlei wijze onwettig zijn? 2. Is het op enigerlei wijze in tegenspraak met de cultuur en werkwijze van Sweco? 3. Zou het een negatieve impact kunnen hebben op Sweco of het merk van de klant? 4. Zijn er mogelijke gevolgen voor andere partijen dan Sweco en uw klant die in acht moeten worden genomen? 5. Zou het verkrijgen van meer informatie helpen bij het nemen van een besluit? Naleving van de Gedragscode Iedereen bij Sweco is verantwoordelijk voor het naleven van de Gedragscode en dient anderen hierbij te helpen. Managers bij Sweco in het bijzonder dienen het goede voorbeeld te geven en ervoor te zorgen dat de Gedragscode in de praktijk wordt gebracht. Alle managers dienen ervoor te zorgen dat werknemers, zakenpartners en andere relevante partijen op de hoogte zijn van de Gedragscode. In geval van werknemers is dit onderdeel van de werving, introductie en functioneringsgesprekken. Alle werknemers dienen onze zakenpartners aan te moedigen om te werk te gaan met inachtneming van de Gedragscode. Toezicht op de Gedragscode Het toezicht houden op de Gedragscode is onderdeel van ons dagelijks werk. Werknemers van Sweco dienen alle schendingen van de bedrijfsethiek te melden die zich tijdens het werk voordoen, zelfs als Sweco niet direct betrokken of partij is bij de desbetreffende overeenkomst. Dit kan door te praten met de lijnmanager, diens manager, de afdeling hr of de juridisch adviseur van de groep. Bovendien kunnen werknemers schendingen van de bedrijfsethiek anoniem melden aan de Ethieklijn van Sweco, ons externe en veilige meldingssysteem voor bedrijfsethiek. Schending van onze regels Als er een schending van de wordt gemeld of vermoed, worden er maatregelen getroffen om deze meldingen te onderzoeken en indien nodig de situatie te herstellen. Iedere persoon die de Gedragscode, wet- of regelgeving of enig beleid heeft geschonden, wordt onderworpen aan een disciplinaire sanctie, wat mogelijk beëindiging van het dienstverband inhoudt. Indien een van de zakenpartners van Sweco onze Gedragscode schendt, beschouwen wij dit als reden om deze relatie te beëindigen. 6. Zou het helpen om het dilemma aan een collega voor te leggen voor een second opinion? 7. Wat zou de publieke opinie zijn als er in de media verslag zou worden gedaan over uw handelingen? 8. Is het eerlijk tegenover uw concurrenten? 9. Is het verenigbaar met gezond verstand en inzicht? 10. Voelt het goed? 8 9

7 Praktische hulpmiddelen voor dagelijks gebruik Mvo-beleid Het mvo-beleid is het belangrijkste document van Sweco op het gebied van bedrijfsethiek. Het beschrijft de algehele zienswijze van Sweco op mvo-kwesties, geeft een opsomming van onze verplichtingen en de internationale overeenkomsten die we hebben ondertekend en dienen na te leven. Het mvo-beleid is terug te vinden op CSR/ Duurzaamheidsverklaring van Sweco Onze duurzaamheidsverklaring beschrijft onze benadering van duurzaamheid en is terug te vinden op Ga voor meer informatie over onze rol als bedrijf bij duurzame ontwikkeling naar de website van de World Business Council for Sustainable Development op Sweco is sinds 2013 lid van de WBCSD en ontwikkelt en verdiept de rol van bedrijven bij duurzame ontwikkeling door middel van bijdragen aan deze organisatie. Ethieklijn van Sweco Gedrag dat als schending van de wet- of regelgeving of de Gedragscode dient te worden opgevat of om goede redenen zou kunnen worden opgevat, dient te worden gemeld. Sweco heeft interne procedures voor het melden van schendingen van de bedrijfsethiek met gebruik van ons externe en veilige meldingssysteem voor bedrijfsethiek. Alle meldingen dienen indien gewenst vertrouwelijk en anoniem te worden behandeld. De contactgegevens van de Ethieklijn van Sweco zijn terug te vinden op het intranet. Communicatiebeleid van Sweco Het communicatiebeleid van Sweco bevat de basisbeginselen wat betreft communicatie en informatieverwerking die een mogelijke invloed hebben op relaties met klanten, de aandelenkoers en het merk Sweco, zoals contact met de media, werknemerscommunicatie en marketingcommunicatie. Alle werknemer dienen kennis te nemen van de inhoud van het beleid en de richtlijnen en deze na te leven. Het communicatiebeleid van Sweco is terug te vinden op het intranet. Ethische gedragscode van de FIDIC De International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) erkent dat het werk van de sector voor raadgevend ingenieurschap essentieel is voor het behalen van duurzame ontwikkeling in de maatschappij en voor het milieu. Als leden van de nationale bonden delen wij de opvatting dat de beginselen zoals beschreven in de Ethische gedragscode van de FIDIC essentieel zijn voor ons gedrag, daar de maatschappij vertrouwen dient te hebben in ons als adviseurs. De Ethische gedragscode is terug te vinden op org/node/

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen

Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen Ondernemingsbeleid Grontmij In onze rol als toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en management hebben wij een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen

Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Wij zijn een toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O BERICHT AAN ALLE MEDEWERKERS HEINEKEN is uitgegroeid tot s werelds meest internationale brouwer en het Heineken merk tot het meest

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS. VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep

GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS. VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep GEDRAGSCODE/ GEDRAGSREGELS VOOR MEDEWERKERS van de NOVEC groep Inleiding Als aanbieder van mast infrastructuur, glasvezeldiensten, rentmeesterdiensten en leverancier van (turn-key) projecten voor mobiele

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Onze normen en waarden

Onze normen en waarden Gedragscode Onze normen en waarden De Basis van Ons Succes Uitgave IV Ons Bedrijf Vanaf het begin is het geloof in het juiste te doen, de leidraad geweest in de geschiedenis van MSD. George Merck benadrukte

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode

www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode Wij handelen professioneel. We zijn integer in ons zakendoen. De reputatie van onze klanten zowel als onze eigen reputatie houden we hoog.

Nadere informatie

Gedragscode. ERIKS groep

Gedragscode. ERIKS groep Gedragscode ERIKS groep ERIKS nv Postbus 1088 1810 KB Alkmaar Nederland Tel: +31 72 547 58 88 Fax: +31 72 547 58 89 E-mail: info@eriks.com Deze gedragscode is te vinden op www.eriks.com/csr ERIKS - Gedragscode

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Arkpressen, Västerås, 2006.

Arkpressen, Västerås, 2006. ONZE GEDRAGSCODE 2 Arkpressen, Västerås, 2006. ASSA ABLOY gelooft als belangrijkste slotengroep ter wereld in een verantwoordelijk sociaal en ethisch gedrag. De Groep heeft een verantwoordelijkheid naar

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Gerteric Lindquist. Kjell Ekermo Business Area Manager NIBE Energy Systems

Gerteric Lindquist. Kjell Ekermo Business Area Manager NIBE Energy Systems Onze Waarden Onze visie om wereldwijd ongeëvenaarde oplossingen te creëren op het gebied van duurzame energie betekent een interactie tussen economie, sociale factoren en het milieu. Om u door deze gebieden

Nadere informatie

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep Bijlagen WOORD VOORAF DOOR JEAN-LOUIS BOUCHARD, VOORZITTER

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Sonova Groep Gedragscode

Sonova Groep Gedragscode Sonova Groep Gedragscode Een mededeling van de CEO Innovatie, engagement en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden en overtuigingen die we allen delen. Zij geven onze bedrijfscultuur weer en verbinden

Nadere informatie

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20%

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20% Gedragscode 2 Vesuvius / Gedragscode 3 Bericht van de CEO Deze gedragscode onderstreept het belang dat wij hechten aan ethisch handelen en naleving van wet- en regelgeving Beste collega s, Deze gedragscode

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode Versie definitief 1 november 2012 Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode versie definitief 1 november 2012 1 Inleiding De

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE DEONTOLOGISCHE CODE 1. INLEIDING De gedragscode heeft tot doel: de kwaliteit van de dienstverlening, de onpartijdigheid, de sociale en milieugebonden verantwoordelijkheid, de eerlijke mededinging, de goede

Nadere informatie

Gedragscode Korte versie The global leader in door opening solutions

Gedragscode Korte versie The global leader in door opening solutions Gedragscode Korte versie The global leader in door opening solutions 2 Gedragscode Deze versie van de Gedragscode bevat een samenvatting van de Gedragscode en wordt aan alle medewerkers uitgereikt. De

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

Regeling Klokkenluiden

Regeling Klokkenluiden Regeling Klokkenluiden Doelgroep Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers van Van Lanschot. Gepubliceerd door Compliance Vervangt Beleid d.d. 1 april 2015 Instemming verleend door De ondernemingsraad

Nadere informatie

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell bepalen de wijze waarop de afzonderlijke tot de Shell Groep* behorende Maatschappijen hun bedrijf uitoefenen. * Royal

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Pensioenfonds Legal & General Eigenaar regeling: Bestuur Auteur: A.H.M. Dasselaar /Compliance Officer 1 Documenthistorie Versie Status Datum Omschrijving 0.1 concept 01-08-2016

Nadere informatie

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat.

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat. Gedragscode Prins Claus Fonds 3 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2002 Zo zijn onze manieren! Inleiding Een gedragscode voor het Prins Claus Fonds dient rekening te houden met de aard van de organisatie, het

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen.

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen. Gedragscode Talis De gedragscode Talis bevat informatie over de algemene werkafspraken die gelden in het kader van integriteit. Algemeen: - Het beleid van Talis dragen wij eenduidig uit. - Wij erkennen

Nadere informatie

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek)

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) 1 2 Bericht van de CEO Elke dag en overal waar wij actief zijn kan iedereen bij Securitas helpen bij het opbouwen van onze reputatie en ons merk en bij het

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. Inleiding

GEDRAGSCODE. Inleiding GEDRAGSCODE Inleiding De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs (DHS), is een maatschappelijke organisatie. In de scholen wordt kennis overgedragen aan de leerlingen en om

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit.

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit. KLOKKENLUIDERSBELEID Reglement voor het omgaan met een vermoeden van een misstand Introductie De ForFarmers gedragscode (Code of Conduct) bevat richtlijnen en principes voor het dagelijks handelen. Het

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

April 2011. Gedragscode voor leveranciers

April 2011. Gedragscode voor leveranciers April 2011 Gedragscode voor leveranciers INLEIDING Het uitoefenen van commerciële activiteiten met inachtneming van hoge ethische normen, is voor Sodexo van essentieel belang. In dit opzicht hebben wij

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Vertrouwen verdienen. De essentie van ons bedrijf. Onze gedragscode helpt ons onze principes te handhaven in elke situatie

Vertrouwen verdienen. De essentie van ons bedrijf. Onze gedragscode helpt ons onze principes te handhaven in elke situatie Vertrouwen verdienen De essentie van ons bedrijf Onze gedragscode helpt ons onze principes te handhaven in elke situatie Over AEGON* AEGON is een internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

Voorwoord Directie. Inhoud. Waarom deze Gedragscode? Doel... 5 Toepasselijkheid... 6

Voorwoord Directie. Inhoud. Waarom deze Gedragscode? Doel... 5 Toepasselijkheid... 6 1 Gedragscode Inhoud gedragscode Voorwoord Directie 3 Doel.... 5 Toepasselijkheid.... 6 1 Leiderschap.... 7 2 Mensen.... 8 2.1 Respect voor elkaar.... 8 2.2 Communicatie.... 8 2.3 Vertrouwelijke informatie....

Nadere informatie