KI,ACF+ïHNCOMMISSÏE GETOND}IETDSUORG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KI,ACF+ïHNCOMMISSÏE GETOND}IETDSUORG"

Transcriptie

1 LANNELïJKE KI,ACF+ïHNCOMMISSÏE GETOND}IETDSUORG r AA R RA P P o RrAG E LAN D E Lrr KE -rï:ïlr-ï M M I ss I E GEzo N D H E I Dszo RG

2 KhACÏ LA"IiDELïJKf, TENCOMÀ,ITSSTE GEUONDHEINSZORG JAARRAPPORTAG E LKGZ 2OL2 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING De landelijke klachtencommissie is een initiatief van Semzorg Handelsnaam onderneming Semzorg (VOF) KVK nummer 56883s01 BTW nummer N Naam ondernemer: Cynthia Rouwen horst-zweeris Gerrit Peter Sven Rouwenhorst Vestigingsadres: Lotterstraat 34, 2021 TG, Haa rlem Webadres(sen) adres Telefoonnummer: o Verwante reglementen Klachtenreglement LKGZ versie Voorwaarden lidmaatschap LKGZ versie

3 1 ONTWIKKELINGEN & WIJZIGINGEN Onze Landelijke Klachtencommissie Gezondheidszorg is opgericht in september 201I door Semzorg ter ondersteuning van een aantal organisaties ln eerste instantie is onze klachtencommissie opgericht ter ondersteuning van een aantal organisaties waar Semzorg advies & ondersteuningsdiensten uitvoerde in het kader van de kwaliteit van zorg en wet-/regelgeving ln juli 2012 hebben wij besloten, vanwege de toenemende vraag vanuit zelfstandige zorgverleners en zorgorganisaties de Landel'rjke Klachtencommissie Gezondheidszorg als lidmaatschapsdienst aan te bieden voor diverse zorgorganisaties Onze Landelijke Klachtencommissie bediend nu de volgende orga nisaties: VRIJGEVESTIGDE INSTELLINGEN Huisartsen en apotheken Fysiotherapeuten Psychotherapeuten EXTRAMURALE ZORGVOORZIENINGEN Th uiszo rgo rga nisaties ZZP-ers in de zorg < 100 zorgvragers zorgvragers e zorgvragers > 500 zorgvragers INTRAMURALE ZORGVOORZIENINGEN Verpleeg-/verzorgingstehuizen GGZ instellingen Gehandicaptenzorg Kleinschalige woonvoorzieningen Zorgboerderijen LEVERANCIERS MEDISCHE HULPMIDDELEN Mammacare Wondzorg,stomazorg,incontinentiezorg Orthopedische hulpmiddelen Medisch speciaalzaken

4 KtA CtrïnN c # 3,ï 5{ï ib SiE DE WET KLACHTRECHT CLIENTEN ZORGSECTOR De Wet klachtrecht Cliënten Zorgsector stelt eisen aan zelfstandige zorgverleners, zorgorganisaties en praktijken De LKGZ is een onafhankelijke commissie die geschillen behandelt om een objectieve beoordeling van klachten te waarborgen Volgens de gedragscode en algemene voorwaarden van de instelling wordt beoordeeld of de klacht volgens de regels en procedures is behandeld en of de klacht van de zorgvrager ontvankelijk is SAMENSTELLING VAN DE KLACHTENCOMMISSIE Onze klachtencommissie bestaat uit een vaste kern Deze vaste kern is verantwoordelijk voor het opstellen van het klachtenreglement, toezien op de naleving hiervan en de wijziging van het klachtenreglement op basis van geldende wet-/regelgeving en richtlijnen De voorzitter van de klachtencommissie stelt de zittingscommissie samen voor de behandeling van individuele klachten De klachtencommissie is momenteel samengesteld uit 4 onafhankelijke leden: o r o r - jurist in de gezondheidszorg Mw C Zweeris (ambtelijk secretaris) Mw A Bonenkamp (adviseur kwaliteit)- kwaliteitssystemen en kwaliteitseisen Dhr S Rouwenhorst (onafhankelijk lid verpleging & verzorging) Roel de Leeuw (voorzitter) PROFIEL VAN DE KLACHTENCOMMISSIE r Algemene kennis van klachtencommissies Kennis van zorg-/hulpverlening en belangen van de doelgroep Op de hoogte van rechten van zorgvragers mbt klachtenmogelijkheden Vermogen om toepassing van regels en procedures te beoordelen TAKEN VAN DE KLACHTENCOMMISSIE a a Deelnemen aan vergaderingen Onderzoeken en beoordelen van en het toezien op de afhandeling van klachten, vanuit deskundigheid en achtergrond, van zorgvragers of opdrachtgevers van de bij de LKGZ aangesloten zorgorganisaties en praktijken Bij belangrijke wijzingen die van invloed zijn op de uitvoering van de Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector wort het lid tijdig op de hoogte gehouden door de klachtencommissie

5 AFHANDELING VAN KLACHTEN Afronding van de klachtenprocedure betekent dat de klachtencommissie (schriftelijk) uitspraak doet of de ingediende klacht gegrond is of niet De klachtencommissie kan aan die uitspraak een aanbeveling verbínden, gericht aan de zorgorganisatie en/of praktijk BIJ EEN KOMSTEN KLACHTENCOMMISSIE De commissie komt minstens 1 keer per jaar bij elkaar voor een algemene vergadering De commissie streeft ernaar ieder kwartaal overleg te hebben lndien er geen klachten zijn tot binnengekomen klachten, ingediend, wordt er ook geen overleg gevoerd met betrekking Wat dient de zorgorganisatie en/of praktijk zelf te regelen naast de aansluiting bij de klachtencommissie? De zorgvrager wordt geïnformeerd over de klachtenregeling welke wordt gehanteerd door de onderneming en de wijze waarop klachten ingediend kunnen worden, bijvoorbeeld in een klachtenfolder De zorgorganisatie mag in communicatieve uitingen zoals visitekaartjes, briefpapier, s of website aangeven dat hij is aangesloten bij de LKGZ De organisatie krijgt ook voorbeeldmateriaal aangeleverd bij een abonnement Aanstellen van een klachtenfunctionaris of aanspreekpunt voor de zorgvrager die in eerste instantie de klacht, gericht aan de zorgorganisatie, afhandelt volgens de interne klachtenprocedure lndien de klacht niet opgelost kan worden kan de zorgvrager de klachtencommissie inschakelen BEOORDETING VAN DE KLACHT Op basis van de leveringsvoorwaarden, gedragscode van de zorgorganisatie en het interne klachtenreglement wordt de ingediende klacht beoordeelt op nakomen van de interne afspraken Volgens het externe reglement van de LKGZ wordt nagegaan of de organisatie conform de Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector en beschreven artikelen heeft gehandeld waarna we een advies uit brengen aan de organisatie WAT REGETT DE ORGANISATIE ZELF? Wijze van bekendmakinc hij cliënten van klachtenregeling: De zorgaanbieders,leden aangesloten bij de klachtencommissie stellen of wijzen binnen de instelling een klachtenfunctionaris aan De klachtenfunctionaris is een vertrouwenspersoon binnen de instelling waar de klager steun kan vinden, als hij een probleem wil aankaarten' Als het probleem met behulp van de klachtenfunctionaris niet opgelost kan worden, bestaat de mogelijkheid de klachtencommissie in te schakelen De instelling besteedt aandacht aan en geeft bekendheid van de klachtenregeling aan medewerkers en cliënten binnen de organisatie middels oa leveri ngsvoorwaarden, cl iëntenfolder

6 LANNELTJKE KIACHÏEhICOMÀ TSSTE GfUO'liD}IEID$ZORG BEHANDELDE KLACHTEN IN 2OL2 Onze Landelijke Klachtencommissie heeft in 2012 geen klachten ontvangen van aangesloten leden! Rantal ingediende klachten bij de LKGZ Aantal in behandeling genomen klachten,o "* "------"-t---" Aantal klachten waarover de LKGZ advies i0 heeft uitgebracht Aantal klachten dat gegrond verklaard is; totaal aantal gegronde klachtonderdelen Aard van de signalen en/of klachten :0 : --^--i---*-"-* NAMENS DE KTACHTENCOMMISSIE Opgesteld op te Haarlem, AMBTELUK SECRETARIS Cynthia Rouwen horst-zweeris

Klachtenregeling klachtencommissie

Klachtenregeling klachtencommissie Klachtenregeling klachtencommissie Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten bemiddelingsorganisatie, zijnde een

Nadere informatie

Idee, opmerking of klacht?

Idee, opmerking of klacht? ALGEMEEN Idee, opmerking of klacht? Klachtenopvang in Laurentius Het Laurentius ziekenhuis wil goede zorg verlenen door deskundig, zorgvuldig, patiëntgericht en goed georganiseerd te werken. We vinden

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Artikel 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten [thuiszorg- en/of kraamzorg]aanbieder, zijnde een rechtspersoon of

Nadere informatie

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Revisie Datum: 06-11-13 Pagina 1 van 11 Klachtenreglement Zorgfront DH BV klachtencommissie BTN KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Een goed contact met uw bemiddelingsorganisatie is heel belangrijk Gelukkig

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Klachtenregeling klachtencommissie BTN Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten (thuiszorg- en/of kraamzorg)organisatie,

Nadere informatie

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012]

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012] reglement Sigma Zorg Versie 1.2 [1 februari 2012] Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming Als u een klacht heeft Over de Raad voor de Kinderbescherming Inhoud 3 > Als u een klacht heeft over de Raad 4 > Een klacht indienen 6 > De klachtprocedure 7 > Cliëntvertrouwenspersoon 7 > Onafhankelijk

Nadere informatie

Serieus werk maken van klachten en suggesties

Serieus werk maken van klachten en suggesties Serieus werk maken van klachten en suggesties Kwink is een organisatie in beweging. Kinderdagopvang, peuterspeelzalen, voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang en vakantieopvang maken onderdeel

Nadere informatie

De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs.

De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs. Soort document Doel Doelgroep Middelen Reglement De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs. Leerlingen van

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

ORTEC FINANCE B.V. REGELING KLACHTEN OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN EVENTS APRIL 2015

ORTEC FINANCE B.V. REGELING KLACHTEN OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN EVENTS APRIL 2015 ORTEC FINANCE B.V. REGELING KLACHTEN OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN EVENTS APRIL 2015 Ortec Finance B.V. 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1. ALGEMEEN 3 1.2. INWERKINGTREDING 3 1.3. BEGRIPPEN 3 2. ARTIKELEN KLACHTENREGELING

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling. To The Point Expertise BV

Klachtenregeling. To The Point Expertise BV Klachtenregeling To The Point Expertise BV 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Samenstelling van de klachtencommissie 4 Artikel 3 Indiening van een klacht 4 Artikel 4 Doelstelling klachtenregeling

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden.

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden. 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan het contact met de begeleider. Ook in de organisatie van het begeleidingstraject kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die anders hadden moeten

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Klachtenprocedure voor patiënten. Niet tevreden? Laat het ons weten!

Klachtenprocedure voor patiënten. Niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtenprocedure voor patiënten Niet tevreden? Laat het ons weten! Niet tevreden? De medewerkers van GGZ ingeest doen hun uiterste best om patiënten te behandelen op een manier die past bij hun wensen

Nadere informatie

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Datum vaststelling : 21 januari 2009 Datum invoering : Januari 2009 Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : niet van toepassing Eerstvolgende

Nadere informatie

Wat kunt u doen met een klacht?

Wat kunt u doen met een klacht? Wat kunt u doen met een klacht? Uw opmerkingen over VUmc. Alle medewerkers van VU medisch centrum (VUmc) zetten zich in om u als patiënt tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en

Nadere informatie

Klachtenprocedure. 1. Definities

Klachtenprocedure. 1. Definities Klachtenprocedure Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over E&R Opleidingen, dan kunt u een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Reglement klachtrecht Eleos

Reglement klachtrecht Eleos Reglement klachtrecht Eleos Datum vaststelling : 25 februari 2011 Datum invoering : Oktober 2001 eerste versie Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : de regelingen voor klachtenbehandeling

Nadere informatie

Kan het beter? Laat het ons weten!

Kan het beter? Laat het ons weten! Kan het beter? Laat het ons weten! Uitgave juli 2013 Laat ons horen wat u dwarszit! Alle medewerkers van Zorggroep Sint Maarten doen hun best om u zorg- en dienstverlening van een goede kwaliteit te bieden.

Nadere informatie

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato U heeft een klacht en dan Informatie over de klachtenregeling van Cato November 2014 Als u niet tevreden bent Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor u als bewoner of klant. Uw welzijn en een goede

Nadere informatie

Dit kan volgens mij beter

Dit kan volgens mij beter Dit kan volgens mij beter Klachtenregeling voor cliënten Verzorging, Verpleging en Zorg Thuis Uw klacht is voor ons een gratis advies Het kan voorkomen, dat u 1 ontevreden bent of een klacht heeft over

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan H.V.P. Zorg B.V. te Den Haag op 19 januari 2012. Den Haag, februari 2012

Rapport van het inspectiebezoek aan H.V.P. Zorg B.V. te Den Haag op 19 januari 2012. Den Haag, februari 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan H.V.P. Zorg B.V. te Den Haag op 19 januari 2012 Den Haag, februari 2012 Inleiding Op 19 januari 2012 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie