Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten!"

Transcriptie

1 Patiëntenvoorlichting Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten! Wat u vooraf moet weten Wat is een klacht precies Onze klachtenprocedure Overige klachtenbehandeling Aansprakelijkheid Tot slot Belangrijke adressen Wat u vooraf moet weten Wij doen in ons ziekenhuis ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat er iets mis gaat of dat onze werkwijze niet geheel volgens uw verwachtingen verloopt. Gezondheidszorg is en blijft mensenwerk. Net als iedereen willen ook wij van onze fouten en vergissingen leren. Wij kiezen hierbij voor een persoonlijke benadering. U kunt ons hierbij helpen door uw ervaringen met ons te delen. Dus Als u een klacht heeft, aarzelt u dan niet om deze klacht in te dienen. Het is uw goed recht en u helpt ons de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Alle klachten worden geregistreerd en intern besproken met betrokkenen. De Raad van bestuur ontvangt maandelijks een rapportage over klachten en gedane aanbevelingen. Wij ontvangen uw klacht bij voorkeur schriftelijk. Mocht u problemen hebben met de Nederlandse taal of als u het moeilijk vindt om een brief te schrijven, dan kunt u contact opnemen met het Zorginformatiepunt of de Klachtenfunctionaris. Voor de afhandeling van een klacht bestaat in ons ziekenhuis een vaste klachtenprocedure. Hoe u gebruik kan maken van deze procedure wordt in deze brochure uitgelegd. Onze klachtenprocedure sluit aan op de landelijke richtlijnen. Wat is een klacht precies? Een klacht is een uiting van onvrede. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over behandeling, verpleging, verzorging, bejegening, financiën of andere zaken in en om het ziekenhuis. Wie kunnen er klagen? Als u patiënt bent (geweest) kunt u een klacht indienen. Betreft de klacht een ander persoon dan kunt u alleen een klacht indienen namens deze persoon. Die moet u daarvoor dan wel (schriftelijk) toestemming hebben gegeven. Als het een overleden patiënt betreft, kunnen alleen de direct nabestaanden of de daartoe gemachtigde(n) een klacht indienen. Voor personen die niet in staat zijn om zelfstandig een klacht in te dienen geldt eveneens dat alleen de daartoe gemachtigde belangenbehartiger een klacht kan indienen.

2 De eenvoudigste oplossing U kunt in de meeste gevallen het snelst tot een oplossing komen als u uw vraag of klacht rechtstreeks bespreekt met degene die naar uw mening de klacht veroorzaakt heeft of daarvoor verantwoordelijk is. Er kan dan tijdens uw opname of polikliniekbezoek een oplossing gezocht worden. Leidt dit niet tot een voor u bevredigend resultaat dan kunt u uiteraard van één van de andere hierna beschreven mogelijkheden gebruik maken. Onze klachtenprocedure Zorginformatiepunt (1 e opvang en bemiddeling) Het Zorginformatiepunt houdt zich bezig met de klachtopvang en de bemiddeling van eenvoudig op te lossen onvrede, bijvoorbeeld over de faciliteiten of bereikbaarheid van het ziekenhuis. De medewerkers registreren uw klachtbrief of horen uw melding aan en maken hiervan een klachtregistratie. Een afschrift van deze registratie wordt naar betrokkenen gestuurd. Desgewenst wordt medewerking verleend bij het verwoorden van uw klacht, het tot stand brengen van een (telefonisch) contact tussen beide partijen, of het verkrijgen van een schriftelijke reactie van de betrokkene(n) op uw melding. Indien de melding door het Zorginformatiepunt niet naar uw tevredenheid kan worden opgelost, kunnen zij u informeren over de alternatieven. Medewerkers van het Zorginformatiepunt vormen zich geen oordeel over de melding en kiezen geen partij. Klachtenfunctionaris (bemiddeling en begeleiding) De klachtenfunctionaris houdt zich bezig met meer gecompliceerde klachten, bijvoorbeeld bij voortdurende onvrede of problemen in de behandelrelatie, of dreigende conflictsituaties. In die situaties kan zij als onpartijdig bemiddelaar ondersteuning bieden aan beide partijen. Na ontvangst van uw klachtbrief of aankondiging van het Zorginformatiepunt neemt de klachtenfunctionaris contact met u op om uw melding en de afhandeling van uw klacht te bespreken. Vervolgens neemt zij contact op met degene tegen wie de klacht gericht is. De bemiddeling door de klachtenfunctionaris is gericht op het bespreken en zo mogelijk opheffen van individueel ongenoegen. De klachtenfunctionaris vormt zich ook geen oordeel over uw klacht en kiest geen partij. Als de bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen bevredigende oplossing biedt, dan is beoordeling van uw klacht door de Patiëntenklachtencommissie alsnog mogelijk.

3 Patiëntenklachtencommissie (beoordeling en uitspraak) Als bemiddeling niet tot het gewenste resultaat leidt of als u geen bemiddeling wenst maar een beoordeling en uitspraak over de gegrondheid van uw klacht, kunt u uw klacht rechtstreeks indienen bij de Patiëntenklachtencommissie. De commissie neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. Samenstelling (klachtencommissie) De commissie bestaat uit 7 leden: Externen: een voorzitter, een jurist en een afvaardiging van een patiëntenorganisatie; Internen: een afvaardiging van: medisch specialisten, paramedici en verpleegkundigen. De leden hebben vaste vervangers en komen maandelijks bijeen. Uitspraak Om uw klacht te kunnen beoordelen en tot een goed onderbouwde uitspraak te komen, stelt de commissie een onderzoek in. Hierbij wordt het principe van hoor en wederhoor toegepast. In eerste instantie gebeurt dit schriftelijk. Tevens wordt, met uw toestemming, uw dossier geraadpleegd. De commissie kan ook besluiten om u en de aangeklaagde medewerker(s) uit te nodigen voor een hoorzitting om aanvullende informatie te verkrijgen. Wanneer de commissie een hoorzitting organiseert, dan ontvangt u een uitnodiging met algemene informatie over de zitting. Ook kan de commissie besluiten tot een externe expertise. De uitspraak en eventuele aanbevelingen van de commissie worden schriftelijk medegedeeld aan zowel u als aan de aangeklaagde(n) en aan de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur stuurt u een reactie op de uitspraak en sluit daarmee de procedure af. Overige klachtenbehandeling Tegen de uitspraak van de Patiëntenklachtencommissie is intern geen beroep mogelijk, tenzij er procedurele fouten zijn gemaakt. Als u dat wenst kunt u uw klacht alsnog voorleggen aan een externe klachtinstantie. Ook als u uw klacht rechtstreeks door een andere instantie dan het ziekenhuis wilt laten afhandelen kunt u gebruik maken van externe klachtinstanties, zoals: - de Inspectie voor de Gezondheidszorg - het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg - de Rechter Het verdient aanbeveling juridisch advies in te winnen alvorens u een dergelijke stap neemt. Aansprakelijkheid Als u denkt dat bij uw verzorging of behandeling in het verwijtbare fouten zijn gemaakt waardoor u schade heeft ondervonden en u wilt het ziekenhuis daarvoor aansprakelijk stellen, dan dient u dit altijd schriftelijk kenbaar te maken bij de Raad van Bestuur. Deze laat onderzoeken of het ziekenhuis wettelijk aansprakelijk is en of u recht heeft op een schadevergoeding. De klachtenfunctionaris kan u hierover informeren. In principe is het niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen. In bepaalde gevallen kan hierop echter een uitzondering worden gemaakt.

4 Tot slot Geheimhouding:.. alle medewerkers van het ziekenhuis, de klachtenfunctionaris en de leden van de Patiëntenklachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waarvan ze in het kader van de klachtenbehandeling kennis nemen. U kunt erop rekenen dat alle gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld. Kosten:.. aan de bemiddeling en behandeling van uw klacht binnen het ziekenhuis zijn voor u geen kosten verbonden. Machtiging: wanneer de klachtenfunctionaris of de patiëntenklachtencommissie het medisch en / of verpleegkundig dossier willen inzien, dan zullen zij u hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Registratie:..wanneer u een klacht indient, wordt deze geregistreerd. De klachtgegevens en de daaraan gekoppelde aanbevelingen worden anoniem in een overzicht verwerkt en voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Uw klacht is daarmee een belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit van onze zorgverlening en dienstverlening te verbeteren. Reglement:..het volledige klachtenreglement van het is bij de klachtenfunctionaris en bij het Zorginformatiepunt opvraagbaar. Voor hun bereikbaarheid zie blz. 8 achter in deze brochure en onze website: Belangrijke adressen Voor telefonisch advies en informatie: Zorginformatiepunt telefoon: ma t/m vr van 8:15-16:30 Klachtenfunctionaris Mw. C. Vogelesang-Stöve telefoon: Di Woe - Do van 8:00 15:30 uur Ambtelijk secretaris Patiëntenklachtencommissie Mw. I. Hoogstraten-Kooiman telefoon: Ma Woe Vrij van 09:30 17:30

5 Voor het indienen van uw klacht: Internet: Melden via de website van het ziekenhuis is een snelle methode om uw klacht in te dienen. Raadpleeg hiervoor de website van het ziekenhuis: onder Comlimenten en klachten. Daar treft u het online klachtenformulier dat u kunt invullen en verzenden. Schriftelijk: Postadressen Zorginformatiepunt Postbus AR Hoorn Mail: Mw. C. Vogelesang-Stöve, klachtenfunctionaris Postbus AR Hoorn Patiëntenklachtencommissie T.a.v. Mw. I. Hoogstraten-Kooiman, ambtelijk secretaris Postbus AR Hoorn Landelijk Adviespunt Zorgbelang Hier kunt u terecht met een vraag of klacht over de zorg. De medewerkers van collega Zorgbelangorganisaties beantwoorden vragen en geven bij klachten advies over mogelijke vervolgstappen. Het Adviespunt Zorgbelang helpt mensen die vastlopen in de zorg en is onafhankelijk van aanbieders, verzekeraars en overheden. Adviespunt Zorgbelang is telefonisch bereikbaar op: van 09:00 14:00 uur. Meer informatie vindt u op de website U kunt ook contakt opnemen via het formulier op de website.

6 Inspectie voor de Gezondheidszorg Noord-Holland Postbus NN Amsterdam Telefoon: Patiëntenvoorlichting\web\06\Juli 2014

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Algemeen Bent u ontevreden of heeft u een klacht? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Bent u ontevreden over zaken in het ziekenhuis?... 3 Heeft u een klacht over de Spoedpost in ons ziekenhuis?... 4 Bureau

Nadere informatie

Idee, opmerking of klacht?

Idee, opmerking of klacht? ALGEMEEN Idee, opmerking of klacht? Klachtenopvang in Laurentius Het Laurentius ziekenhuis wil goede zorg verlenen door deskundig, zorgvuldig, patiëntgericht en goed georganiseerd te werken. We vinden

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Wat kunt u doen met een klacht?

Wat kunt u doen met een klacht? Wat kunt u doen met een klacht? Uw opmerkingen over VUmc. Alle medewerkers van VU medisch centrum (VUmc) zetten zich in om u als patiënt tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... De Raad van Bestuur, de medewerkers en de artsen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Revalidatiecentrum Tolbrug en het Sport Medisch Centrum willen goede en veilige patiëntenzorg bieden.

Nadere informatie

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Revisie Datum: 06-11-13 Pagina 1 van 11 Klachtenreglement Zorgfront DH BV klachtencommissie BTN KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Een goed contact met uw bemiddelingsorganisatie is heel belangrijk Gelukkig

Nadere informatie

Klachten over uw apotheek

Klachten over uw apotheek Klachten over uw apotheek WAT KUNT U DOEN MET UW KLACHT HOE GAAT DE KLACHTENCOMMISSIE TE WERK GEEN KOSTEN ZORGVULDIG MET PRIVACY VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? VRAAG HET UW APOTHEKER KLACHTEN OVER UW APOTHEEK

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

Serieus werk maken van klachten en suggesties

Serieus werk maken van klachten en suggesties Serieus werk maken van klachten en suggesties Kwink is een organisatie in beweging. Kinderdagopvang, peuterspeelzalen, voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang en vakantieopvang maken onderdeel

Nadere informatie

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012]

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012] reglement Sigma Zorg Versie 1.2 [1 februari 2012] Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Als je zelf klachten hebt over werk of een werksituatie, dan kun je een beroep doen op de Werknemersklachtenregeling.

Als je zelf klachten hebt over werk of een werksituatie, dan kun je een beroep doen op de Werknemersklachtenregeling. Een klacht, wat nu? Voorwoord Alle medewerkers in ons ziekenhuis zetten zich steeds zo goed mogelijk in voor een goede zorg- en dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat patiënten of bezoekers

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Bent u ontevreden? Vertel het ons! Kijk voor meer informatie op www.prolife.nl/klachten Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u ontevreden over een beslissing

Nadere informatie

KLACHTENBROCHURE. Allerliefst Kraamzorg

KLACHTENBROCHURE. Allerliefst Kraamzorg Versie 1/261107 KLACHTENBROCHURE Brochure voor cliënten In deze brochure leest u waar u terecht kunt met uw klachten en wat u vervolgens kunt verwachten. Het klachtenformulier vindt u in deze brochure

Nadere informatie

Dit kan volgens mij beter

Dit kan volgens mij beter Dit kan volgens mij beter Klachtenregeling voor cliënten Verzorging, Verpleging en Zorg Thuis Uw klacht is voor ons een gratis advies Het kan voorkomen, dat u 1 ontevreden bent of een klacht heeft over

Nadere informatie

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato U heeft een klacht en dan Informatie over de klachtenregeling van Cato November 2014 Als u niet tevreden bent Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor u als bewoner of klant. Uw welzijn en een goede

Nadere informatie

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Datum vaststelling : 21 januari 2009 Datum invoering : Januari 2009 Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : niet van toepassing Eerstvolgende

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Reglement klachtrecht Eleos

Reglement klachtrecht Eleos Reglement klachtrecht Eleos Datum vaststelling : 25 februari 2011 Datum invoering : Oktober 2001 eerste versie Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : de regelingen voor klachtenbehandeling

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie

Klachtenregeling klachtencommissie Klachtenregeling klachtencommissie Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten bemiddelingsorganisatie, zijnde een

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Klachtenregeling klachtencommissie BTN Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten (thuiszorg- en/of kraamzorg)organisatie,

Nadere informatie

Klachtenbehandeling bij Zorgverzekeringen

Klachtenbehandeling bij Zorgverzekeringen Klachtenbehandeling bij Zorgverzekeringen Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. Informatie voor

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Artikel 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten [thuiszorg- en/of kraamzorg]aanbieder, zijnde een rechtspersoon of

Nadere informatie

Klachtenprocedure voor patiënten. Niet tevreden? Laat het ons weten!

Klachtenprocedure voor patiënten. Niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtenprocedure voor patiënten Niet tevreden? Laat het ons weten! Niet tevreden? De medewerkers van GGZ ingeest doen hun uiterste best om patiënten te behandelen op een manier die past bij hun wensen

Nadere informatie

De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs.

De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs. Soort document Doel Doelgroep Middelen Reglement De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs. Leerlingen van

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie