Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties"

Transcriptie

1 Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties mr. L.J. Sarlemijn, voorzitter Senior rechter sector civiel rechtbank te Rotterdam mr. R.A. Dozy, (plv.) voorzitter, (plv.) lid-jurist Senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Plv.) voorzitter en (plv.) lid jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Lid-jurist College van Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw Redacteur NJ Feitenrechtspraak Mederedacteur en auteur Tekst & Commentaar Huurrecht en BW Auteur onderdeel Voogdij (Boek I) in Tekst & Commentaar BW en Personen- en familierecht mr. A.E.B. ter Heide, (plv) voorzitter Raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Co-auteur Stelplicht en Bewijslast Kluwer Redacteur Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht Co-auteur Wet en Rechtspraak mr. J.S.W. Holtrop, (plv.) voorzitter Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag (Plv.) lid hof van Discipline Den Bosch Adviserend lid van het generaal College voor het Opzicht van de Protestantse kerken in Nederland (Plv.) voorzitter en (plv.) lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Docent/ begeleider opleidingen aan raio s, rio s en gerechtssecretarissen in Nederland (SSR) in Suriname (SJSSN) Voorzitter College van Beroep Incident Management (bergers (Plv.) voorzitter Geschillencommissie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) mr. M.A.F. Tan- de Sonnaville, (plv.) voorzitter Senior raadsheer Gerechtshof Den Haag mr. H.A.B. van Dorst-Tatomir, (plv) lid-jurist Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag Rechter plaatsvervanger rechtbank Rotterdam mr. M. E. Honée, (plv) lid-jurist Raadsheer Gerechtshof Den Haag Bestuurslid van de stichting Harry Honéefonds mr. M.W. Koek, lid-jurist Voorzitter van het bestuur van de rechtbank Zeeland-West Brabant

2 mr. E.T.M. Olsthoorn-Heim, (plv.) lid-jurist Gezondheidsjuriste Met Recht, expert in gezondheidsrecht, (Plv.) lid-jurist Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Lid bestuur se Bridge Academie Club (ABAC) Beheerder adressysteem staf Stichting t Vossenhol mr. E.B. Schaafsma- van Campen, (plv.) lid-jurist Secretaris van de Compensatiecommissie Voorzitter van de Medezeggenschapsraad van de Vijverhofschool te Voorburg mr. H. Uhlenbroek, (plv.) lid-jurist Advocaat Boekel De Nerée N.V. te Lid van de beroepscommissie van het Aidsfonds Vice-voorzitter van het bestuur van Holland Symfonia Lid van de Raad van Toezicht van GGZ Pro Persona mr. H.M. Wattendorff, (plv) lid-jurist Raadsheer Gerechtshof Den Haag, afdeling civiel Docent juridisch PAO Leiden, leergang civiele cassatie Lid commissie civiele cassatieadvocatuur Auteur Stelplicht & Bewijslast mr. dr. R.P. Wijne, (plv.) lid-jurist (Plv.) lid-jurist Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Docent Gezondheidsrecht bij de Universiteit van Medewerker van het wetenschappelijk bureau Holla advocaten te Eindhoven Hoofdredacteur GZR-updates (online) Spinninginstructrice te Bussum H.C. Baak, (plv.) lid-arts Huisarts M Bakker, (plv.) lid-arts Verzekeringsarts UWV Bijzondere Zaken te (Plv.) lid-arts Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te R.H.P. van Beest, (plv.) lid-arts Psychiatrisch adviseur en mediator, zelfstandig gevestigd Adviseur van Centramed Lid Raad van Commissarissen Parnassia Groep Lid-beroepsgenoot College van Medisch Toezicht Gastdocent Universiteit Maastricht

3 P.A.M. Beker, (plv.) lid-arts Vertrouwensarts inzake Kindermishandeling, Advies en Meldpunt Kindermishandeling te Maastricht (Plv.) lid-arts Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te (Plv.) lid-arts Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven prof. dr. J.H. van Bockel, (plv.) lid-arts Chirurg, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) Voorzitter Opleidingscommissie Geneeskunde LUMC Klachtencommissie LUMC (lid) Klachtencommissie Medisch Centrum Haaglanden (lid) Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Advies en Bemiddelingscommissie (lid) Diverse ad hoc expertises t.a.v. patiënten problemen en/of geschillen t.b.v. IGZ, ziekenhuizen, rechtbanken, centramed en medirisk dr. I. Dawson, (plv) lid-arts Chirurg IJsselland Ziekenhuis Capelle aan de IJssel Opleider Heelkunde IJsselland Ziekenhuis Capelle aan de IJssel Secretaris Concilium Chirurgicum, Utrecht Secretaris Plenaire visitatiecommissie, Opleidingsklinieken Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Utrecht (Plv) lid Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten, Utrecht dr. G.J. Dogterom, (plv) lid-arts Zelfstandig werkend huisarts, mede praktijkeigenaar van Huisartsenpraktijk Westplaat te Sommelsdijk Penningmeester Zorggroep Haringvliet Coöperatieve Vereniging U.A Penningmeester Zorggroep Haringvliet Diabeteszorg BV Huisarts-opleider verbonden aan Universitair Huisartseninstituut EMC Huisarts in intramurale instelling voor meervoudig gehandicapten, instelling Zuidwester locatie Hernesseroord J. Edwards van Muijen, (plv.) lid-arts Specialist ouderengeneeskunde wooncentrum Berkenstede te Diemen Eindverantwoordelijk arts regio Oost van Cordaan (Plv.) lid-arts van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te dr. B. van Ek, (plv.) lid-arts Huisarts, als solist gevestigd Bestuurslid SMASH portefeuille Kwaliteit Bestuurslid Interne Klachtencommissie SMASH

4 Erkend Kwaliteits Consulent Klachtenfunctionaris SMASH prof. dr. J.W. de Fijter, (plv) lid-arts Internist-nefroloog Plv. Hoofd Afdeling Interne Geneeskunde, Leids Universitair Medisch centrum Hoogleraar Inwendige Geneeskunde en Nierziekten, i.h.b. Niertransplantatie Hoofdopleider Interne Geneeskunde Regio Leiden Lid Concilium Interne geneeskunde dr. N.G. Hartwig, (plv) lid-arts Kinderarts-infectioloog, Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam Opleider kindergeneeskunde Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam Voorzitter Centrale Opleidingscommissie, Sint Franciscus gasthuis, Rotterdam Docent klinisch redeneren, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Lid Concilium Pediatricum Hoofdredacteur Tijdschrift Kindergeneeskunde, BSL te Houten Raad van Toezicht kinderpraktijk Hillegersberg, Rotterdam Medisch deskundige voor de Rechtbank (incidentele zaken) Prof. dr. A.M. van Hemert, plv lid-arts Psychiater LUMC Afdelingshoofd Psychiatrie LUMC Voorzitter Divisie 3 LUMC Plaatsvervangend opleider specialistenopleiding psychiatrie LUMC- Rivierduinen Voorzitter kwaliteitscommissie zorgprogrammering Rivierduinen prof. dr. M.W. Hengeveld, (plv) lid-arts Psychiater, zelfstandig gevestigd te Leiden Lid Raad van Toezicht Forensisch Psychiatrisch Centrum De Kijvelanden Poortugaal Voorzitter redactie MGv, magazine voor GGZ en verslavingszorg Bestuurslid Vereniging tegen de Kwakzalverij Lid Raad van Toezicht Riagg Rijnmond, Rotterdam Redacteur Maandblad Geestelijke Volksgezondheid Vice-voorzitter visitatiecommissie Stichting TOPGGz, Amersfoort M. Keus, (plv.) lid-arts Verzekeringsarts (bezwaar en beroep) bij het UWV H.N. Koetsier, (plv) lid-arts Psychiater GGZ Noord Holland Noord dr. R.W. Koster, (plv.) lid-arts Cardioloog Academisch Medisch Centrum te en Cardiologiepraktijk Geervliet te

5 (Plv.) lid-arts Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Lid bestuur Stichting Het Zedelijk Lichaam Charitas te Lid Working Group BLS/AED European Resuscitation Council te Antwerpen Lid Working Group BLS/AED International Liaison Committee on Resuscitation F.S. Kroon, (plv.) lid-arts tevens (plv.) lid-tandarts Kaakchirurg Vrijgevestigd kaakchirurg Spijkenisse Medisch Centrum Kaakchirurg Erasmus Medisch Centrum afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Bijzondere Tandheelkunde en Orthodontie Gastmedewerker afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie/orale pathologie, VU medisch centrum/acta Lid Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) Vast beëdigd forensisch geneeskundige/odontoloog Lid Specialisten onderhandelingscommissie Kaakchirurgie (SocK) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) Lid Klachtencommissie Spijkenisse Medisch Centrum (Plv.) lid-tandarts van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Dr. R.F. Kropman, (plv.) lid-arts Uroloog Haga Ziekenhuis te s-gravenhage Vakvertegenwoordiger urologie Haga Ziekenhuis Secretaris Stichting BMS Den Haag Bestuurslid NVVS, onderwijscommissie Lid Adviesraad Lilly Nederland Lid Nederlandse wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie (NVVS) Lid European Society Sexual Medicine (ESSM) Lid Deutsche Gesellschaft für Urologie Lid Nederlandse Vereniging voor Urologie P.C.L.A. Lambregts, (plv) lid-arts Neuroloog Lid medische staf ziekenhuis Bronovo te s-gravenhage, vakgroep neurologie Lid bestuur stafmaatschap ziekenhuis Bronovo Consulent neurologie Penitentiair ziekenhuis Scheveningen dr. J.W. de Leeuw, (plv.) lid-arts Gynaecoloog Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam Gynaecoloog Spijkenisse Medisch Centrum Opleider afdeling Gynaecologie/Verloskunde Ikazia Ziekenhuis Rotterdam

6 G.A. van Meer, (plv.) lid-arts Neuroloog Groene Hart Ziekenhuis te Gouda Consulent neurologie Zorgpartners Midden-Holland dr. mr. P.H.M.T. Olde Kalter, (plv.) lid-arts KNO-arts Streekziekenhuis Gooi-Noord (Plv.) lid-arts Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te prof. dr. R.G. Pöll, (plv.) lid-arts Orthopaedisch chirurg (vigerende termijn van MSCR registratie 1 juli 1985 tot 1 november 2017 Emeritus hoogleraar orthopaedie VU medisch centrum, Vrije Universiteit VU medisch centrum, Vrije Universiteit, promotor, begeleiding promovendi (tot promotie bevoegd tot 1 november 2017) Lid van de adviescommissie voor de behandeling van bezwaren (ACO) van de KNMG voor de Orthopaedische Chirurgie, adviesorgaan voor de KNMG voor bestreden beslissingen van o.a. CCMS en MSCR met name ten aanzien van de eerste inschrijving dan wel herregistratie medisch specialisten (herbenoeming in gang, 2017) dr. F.E. Ros, (plv.) lid-arts Oogarts Diakonessenhuis Utrecht Ad hoc medisch adviseur van Medirisk Bestuurslid van de Stichting Leer Anderen Helpen dr. J.P. van der Sluijs Intensivist Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag Intensivist Bronovo Ziekenhuis, Den Haag Voorzitter vakgroep Intensive Care, Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo Den Haag Voorzitter IFMS-commissie Medisch centrum Haaglanden, Den Haag prof. dr. M.E. Vierhout, (plv) lid-arts Gynaecoloog Hoofd Pijler Algemene Gynaecologie Universitair Medisch Centrum Sint Radboud te Nijmegen (Plv.) lid-arts Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te dr. J.W. van t Wout, (plv.) lid-arts Internist Ziekenhuis Bronovo Den Haag Associate professor Afdeling Infectieziekten LUMC Leiden (Plv.) opleider Interne Geneeskunde Ziekenhuis Bronovo Den Haag Lid Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) van CVZ

7 J.M.W. Croes, lid-tandarts Tandarts, werkzaam bij- en aandeelhouder van EndoRotterdam Penningmeester Rotterdamse Tandartsen Vereniging Adviseur kascontrolecommissie NVT H.W. Luk, (plv.) lid-tandarts Tandarts algemeen practicus, DentArts B.V. Commissielid tandartsspoedgevallendienst Den Haag e.o. M.M.L.F. Smulders, lid-tandarts Tandarts algemeen practicus, met eigen praktijk Mede-eigenaar van het nascholingsinstituut CIDE, Centre for Innovative Dental Education F.C.D. Buist, lid-verloskundige Niet opgegeven I.A.H. Mourits, (plv.) lid-verloskundige Verloskundige, praktijkhouder/lid van de maatschap verloskundig centrum Partera te Zoetermeer Lid van de maatschap prenataal screeningscentrum Bovenmaas Prenataal Zoetermeer M.M.C. Visser-Boonman, lid-verloskundige Werkveldassessor opleiding voor verloskundigen Hogeschool Rotterdam M.M. Goddijn, (plv.) lid-apotheker Apotheker, mede-eigenaar van apotheek Brusse te Den Haag en Huygens Apotheek te Voorburg DGA van Mirjam Goddijn Holding BV W.S.C.J.M. van der Pol, lid-apotheker Ziekenhuisapotheker, n.i.l., waarnemend Eigen praktijk als counseler en apotheker Directeur AMIZ BV gevestigd te Delft Lid Werkgroep medische Missers T. Vlietstra, (plv.) lid-apotheker Apotheker, eigenaar Duin apotheek te s-gravenhage Drs. J.E. Geensen, (plv.) lid-fysiotherapeut Fysiotherapeut, algemeen practicus Op projectbasis als gezondheidswetenschapper werkzaam voor Defensie bij het onderdeel Civil Military Cooperation CIMIC (Functioneel Specialist) K.A. de Haan, lid-fysiotherapeut Fysiotherapeut, vrije vestiging te Arnhem

8 Lid van de Commissie van Toezicht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Lid-fysiotherapeut van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle Lid-fysiotherapeut van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Groningen Mr. W.M. Mooij, lid-fysiotherapeut Fysio- en manueeltherapeut Lid maatschap Praktijk voor Fysio-en Manuele Therapie te Warmond Lid Commissie van Toezicht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie te Amersfoort Werkzaam bij CAPRI handrevalidatie (Plv.) lid-fysiotherapeut van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te (Plv.) lid-fysiotherapeut van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven M.J. van Bergeijk, (plv.) lid-verpleegkundige Voormalig verpleegkundig directeur van verpleeg- en verzorgingshuizen Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Johanniter Opvang, Bennekom Bestuurslid Op weg met de ander, vereniging voor Gehandicapten, Houten Scriba kerkenraad Hervormde Gemeente Schoonhoven Secretaris werkgroep Dorcaswinkel Schoonhoven Lid raad van Toezicht Stichting Agrarische Zorgonderneming Vlist, Vlist Lid van de werkgroep Stichting Alzheimer Nederland, Krimpenerwaard W.M.E. Bil MANP, (plv.) lid-verpleegkundige Verpleegkundig specialist intensieve zorg somatische aandoeningen Klinische Geriatrie, Slotervaart Ziekenhuis Columnist/auteur Gastdocent Lid congrescommissie Geriatriedagen Lid Grootstedelijk Geriatrie Overleg (GGO) Lid Landelijk Netwerk Klinische Geriatrie (LKG) V&VN Lid Landelijk Netwerk Verpleegkundig Specialisten Klinische Geriatrie (LVSKG) V&VN Ontwikkelaar Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde Redacteur vakblad De Verpleegkundig Specialist I.M. Bonte, (plv.) lid-verpleegkundige Kwaliteitsfunctionaris Intensieve Zorg (IC,MC,Pacu) ziekenhuis Rijnstate Arnhem Medium Care verpleegkundige ziekenhuis Rijnstate Arnhem

9 Verpleegkundig Lid klachtencommissie Ziekenhuis Rijnstate Arnhem Ambtelijk secretaris van de Centrale Necrologiecommissie ziekenhuis Rijnstate Arnhem Plaatsvervangend verpleegkundig lid van de klachtencommissie van het Deventer ziekenhuis te Deventer Op incidentele basis screeningsverpleegkundige van medisch/verpleegkundige dossiers voor het NIVEL-dossier onderzoek Schade in Nederlandse Ziekenhuizen en voor Medirede, onderzoeksbureau voor dossieronderzoek in de gezondheidszorg Dr. M. Houtlosser, (plv.) lid verpleegkundige Docent onderzoeker ethiek LUMC Gastdocent verpleegkundige nascholing Lid Commissie Ethiek en Kind, Hagaziekenhuis locatie Julianakinderziekenhuis Lid METC ZuidWestHolland W.J. van der Meer, (plv.) lid-verpleegkundige IC-CC-verpleegkundige op een intensive care en coronaire care Voorzitter van de ondernemingsraad in het ziekenhuis waar de hoofdfunctie wordt uitgevoerd E.M. Rozemeijer, (plv.) lid-verpleegkundige Jeugdverpleegkundige 0-4 jaar bij de GGD-Zaanstreekwaterland K. C. Timm- van Ruitenburg (plv.) lid verpleegkundige Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen, dermatologie, IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel Gastdocent MANP opleidingen Rotterdam en Leiden Bestuurslid WCS Kenniscentrum Wondzorg Eindredacteur WCS Nieuws, vakblad WCS Kenniscentrum Wondzorg Vice-voorzitter Wondplatform Nederland Redacteur Nurse Academy Lid Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, Rho Chi S. Pereboom MPA, lid physician assistant Voorzitter van de Stichting Huisartspraktijken HOED Nieuwerkerk aan den IJssel Manager/coördinator HOED Nieuwerkerk aan den IJssel (maatschap van drie huisartsenpraktijken) J. Feenstra, lid-gezondheidszorgpsycholoog GZ-psycholoog BIG Kinder- en jeugdpsycholoog Specialist (N.I.P.) Directeur praktijk voor voor Kinderpsychologie en Pedagogiek B.V., Oegstgeest

10 N.A.M. Perquin (plv) lid gezondheidszorgpsycholoog, tevens (plv) lid psychotherapeut Klinisch psycholoog/psychotherapeut Hoofdopleider Gezondheidszorgpsychologie bij de Stichting Postacademisch (G)GZ opleidingen te (Plv) lid regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te, Eindhoven, Groningen en Zwolle Docent bij- en nascholing GGZ RINO Praktijk voor coaching en supervisie, zelfstandig gevestigd te E.S.J. Roorda-de Man, lid-gezondheidszorgpsycholoog Klinisch psycholoog/seksuoloog Klinisch psycholoog Penitentiaire inrichting Haaglanden Klinisch psycholoog Consulent Stichting Reclassering Nederland Vast gerechtelijk deskundige Forensische Psychologie Kinder- en jeugdspecialist Maatschap De Man & Roorda Praktijkopleider gezondheidszorgpsycholoog P. Citroen, lid-psychotherapeut Psycholoog/psychotherapeut mr. G.G.M.L. Huntjens, secretaris Plv. voorzitter Klachtencommissie Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden mr. Y. M.C. Bouwman, (plv) secretaries Voorzitter Klachtencommissie Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden mr. A.F. de Kok, (plv) secretaris Voorzitter Klachtencommissie Stichting Klachtrecht AAG Voorzitter Klachtencommissie Sophia Revalidatie Den Haag Voorzitter Klachtencommissie Saffier Den Haag Voorzitter Klachtencommissie Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam mr. S.R.M.I. Roos-Bollen, (plv) secretaris Secretaris Klachtencommissie Seksueel Misbruik RKK Secretaris Centrale Klachtencommissie NMT mr. I.C.M. Spitters, (plv.) secretaris mr. C.G. Versteeg, (plv.) secretaris Advocaat Secretaris Commissie van Toezicht en College van Beroep Gedragscode Farmaceutische Bedrijfstak mr. E.C. Zandman, (plv.) secretaris

11 Senior juridisch medewerker Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, afdeling civiel

Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties. (Plv.) voorzitter en (plv.) lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege

Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties. (Plv.) voorzitter en (plv.) lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties mr. L.J. Sarlemijn, voorzitter Senior rechter Rechtbank Rotterdam mr. R.A. Dozy, (plv.) voorzitter, (plv.) lid-jurist Senior raadsheer

Nadere informatie

Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties. (Plv.) voorzitter en (plv.) lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege

Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties. (Plv.) voorzitter en (plv.) lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties mr. L.J. Sarlemijn, voorzitter Senior rechter Rechtbank Rotterdam mr. R.A. Dozy, (plv.) voorzitter, (plv.) lid-jurist Senior raadsheer

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Erkende opleidingen per opleiding

Erkende opleidingen per opleiding Opleiding Instelling geldigheidsduur Ambulanceverpleegkundige Academie voor Ambulancezorg Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid 31-3-2014 AmbulanceZorg Limburg Noord 30-5-2014 AmbulanceZorg Rotterdam 31-3-2014

Nadere informatie

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd.

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd. IN DIT NUMMER : Eerste erkenning Cardiac Care Informatiebijeenkomst FZO contactpersonen Kamer en College Innovatieprijs Prijswijzigingen 2011 Erkenningen Benoemingen Eerste erkenning Cardiac Care In april

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion Ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS)

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) Verschil Instelling Subsector 46 59 13 Amarant Gehz 249.097 3.501 208.598 5.690 34 41 7 Ziekenhuisgroep Twente AZ 275.981 8.264 248.942 1.241 16 22 6 Cordaan Groep Gemengd

Nadere informatie

specialist 80 143290 150915 124039 129943 19251 20972 0 0 specialist 60 147727 155994 127117 131553 20610 24441 0 0

specialist 80 143290 150915 124039 129943 19251 20972 0 0 specialist 60 147727 155994 127117 131553 20610 24441 0 0 1A: Overzicht van overschrijdingen Wopt werkgever werkgever jaarloon jaarloon Totaal Totaal specialist 63 129983 121873 111615 104895 18368 16978 0 0 specialist 80 143290 150915 124039 129943 19251 20972

Nadere informatie

mr. M. van Walraven, (plv.) voorzitter vice-president rechtbank Amsterdam plv voorzitter klachtencommissie Leids Universitair Medisch Centrum

mr. M. van Walraven, (plv.) voorzitter vice-president rechtbank Amsterdam plv voorzitter klachtencommissie Leids Universitair Medisch Centrum Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties mr. A.A.AM. Schreuder, voorzitter lid klachtencommissie openbaar onderwijs Zwolle (OOZ) senior rechter rechtbank Overijssel plaatsvervangend

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

Erkende zorginstellingen per opleiding

Erkende zorginstellingen per opleiding Opleiding Ambulanceverpleegkundige Anesthesiemedewerker Instelling Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Conexxion ambulance Services B.V Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening

Nadere informatie

Bijlage: Beroepsverenigingen

Bijlage: Beroepsverenigingen Accreditaties MI Basistraining (3 dagen) Accreditaties MI Vervolgtrainingen Mi Expert training (6 dagen) Verdiepingsdag Weerstand (1 dag) Verdiepingsdag Verandertaal (1 dag) Bijlage: Beroepsverenigingen

Nadere informatie

-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------- IN DIT NUMMER: Naamswijziging CZO Erkenningsaanvragen op juridische entiteit Samenvoegen Kamers Aanpassing diplomaregistratie Start Jos Rutting Cursus Toetsen in de praktijk Erkenningen Benoemingen -----------------------------------------------------

Nadere informatie

1A: Overzicht van overschrijdingen WOPT 2010

1A: Overzicht van overschrijdingen WOPT 2010 2010 2009 werkgever 2010 werkgever 2009 jaarloon 2010 jaarloon 2009 totaal 2010 totaal 2009 deeltijdfactor Functienaam Plaats Organisatie 1 Abrona Huis ter heide Voorzitter Raad van Bestuur 100 234.109

Nadere informatie

* deel deze informatie met uw eigen social network via bovenstaande buttons!

* deel deze informatie met uw eigen social network via bovenstaande buttons! * deel deze informatie met uw eigen social network via bovenstaande buttons! ACCREDITATIE Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) 6 punten - Scholing verpleegkundig specialist acute

Nadere informatie

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER:

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER: IN DIT NUMMER: HBO ontwikkelingen operatieassistent en anesthesiemedewerker Cursus Toetsen in de praktijk wordt voor de derde maal georganiseerd Innovatieprijs Indienen van erkenningsaanvraag INTR OC Erkenningen

Nadere informatie

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier.

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier. Kassa inventariseerde de standaard warme maaltijden die worden geserveerd in de Nederlandse ziekenhuizen. Ontkoppeld koken betekent dat het ziekenhuis de maaltijden bereidt, koelt en later weer opwarmt.

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS)

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Datum: 1 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008 Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wettelijk kader en werkzaamheden van de Stichting 4 3 Overzicht van bij de Stichting geregistreerde instellingen,

Nadere informatie

mr. A.A.AM. Schreuder, voorzitter senior rechter Rechtbank Overijssel plaatsvervangend voorzitter en lid-jurist College van Medisch Toezicht

mr. A.A.AM. Schreuder, voorzitter senior rechter Rechtbank Overijssel plaatsvervangend voorzitter en lid-jurist College van Medisch Toezicht Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties mr. A.A.AM. Schreuder, voorzitter senior rechter Rechtbank Overijssel plaatsvervangend voorzitter en lid-jurist College van Medisch Toezicht

Nadere informatie

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU-VUmc - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Jaarverslag COLLEGE GENEESKUNDIGE SPECIALISMEN (CGS)

Jaarverslag COLLEGE GENEESKUNDIGE SPECIALISMEN (CGS) Jaarverslag 2010 COLLEGE GENEESKUNDIGE SPECIALISMEN (CGS) Voorwoord Eén jaar CGS. Een jaar waarin vooral achter de schermen veel gebeurde. Zo is de vertrouwde structuur verlaten waarin de specialismen

Nadere informatie

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ Overzicht kwaliteitscategorieën bariatrische chirurgie (revisie 01-01-2012) beste zorg Ziekenhuizen die volgens de kwaliteitskaders van CZ als beste scoren worden als voorkeursziekenhuis bestempeld: deze

Nadere informatie

Studentnumme Instelling 0892877 Laurens - Noord-West exacte locatie/afdeling volgt 0882212 Erasmus - 7 Zuid Leerunit Neurochirurgie 0884417 Laurens -

Studentnumme Instelling 0892877 Laurens - Noord-West exacte locatie/afdeling volgt 0882212 Erasmus - 7 Zuid Leerunit Neurochirurgie 0884417 Laurens - Studentnumme r Instelling 0892877 Laurens - Noord-West exacte locatie/afdeling volgt 0882212 Erasmus - 7 Zuid Leerunit Neurochirurgie 0884417 Laurens - Oudelandse Hof 0873485 Sint Franciscus Gasthuis -

Nadere informatie

Psychisch letsel. medisch en juridisch belicht WERKGROEP ARTSEN ADVOCATEN. Vrijdag 21 november 2008 10.00 uur - 17.00 uur Media Plaza Utrecht

Psychisch letsel. medisch en juridisch belicht WERKGROEP ARTSEN ADVOCATEN. Vrijdag 21 november 2008 10.00 uur - 17.00 uur Media Plaza Utrecht Psychisch letsel medisch en juridisch belicht Vrijdag 21 november 2008 10.00 uur - 17.00 uur Media Plaza Utrecht WERKGROEP ARTSEN ADVOCATEN 5 Media Plaza Utrecht Deze bijzondere locatie is gelegen in de

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie Registratie outcomeparameters Procedure melden inspectie Procedure melden incidenten Procedure voor interne klachten Scholingsbeleid Certificering vóór 2006 Kwaliteitscommissie/functionaris Kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet Amsterdam, 2015 1 st. Wandpaneel, EKZ, 2 st. Verzorgingszuil EKZ Breda, Amphia Ziekenhuis 2015 2 st. Plafondpendels, hybride OK Helmond 2015 12 st. Voorzieningenbrug, IC Elkerliek Ziekenhuis 2 st. Wandvoorzieningsgoot,

Nadere informatie

Bijlage: Beroepsverenigingen ABAN

Bijlage: Beroepsverenigingen ABAN Accreditaties MI Basistraining (3 dagen) Accreditaties MI Vervolgtrainingen Mi Expert training (6 dagen) Verdiepingsdag Weerstand (1 dag) Verdiepingsdag Verandertaal (1 dag) Bijlage: Beroepsverenigingen

Nadere informatie

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995 ICT-kostenbeheersing Over ICT-kostenonderzoek in de zorg en ICT Benchmark GGZ Patrick van Eekeren Atlanta, 1 maart 2010 Agenda Onderzoek naar ICT-kosten in de zorg i.o.v. VWS Wat zijn de totale ICT-kosten

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

NEVENFUNCTIES. -bestuurslid Stichting Jurdoc (Juridische documentatie Nederlandse Antillen en Aruba); -redacteur Caribisch Juristenblad;

NEVENFUNCTIES. -bestuurslid Stichting Jurdoc (Juridische documentatie Nederlandse Antillen en Aruba); -redacteur Caribisch Juristenblad; 1 NEVENFUNCTIES leden, plaatsvervangend leden, rechters-plaatsvervanger, raio s en rio s van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Het Tandheelkundig Jaar 2013

Het Tandheelkundig Jaar 2013 Het Tandheelkundig Jaar 2013 Toegang tot de website Aan ieder exemplaar van Het tandheelkundig jaar 2013 is een unieke inlogcode toegekend die gratis en onbeperkt toegang geeft tot de online versie van

Nadere informatie

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w)

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w) GEGEVENS BESTUUR VGVZ EN DE RADEN Om onderstaande lijst ook up-to-date te kunnen houden willen wij alle werkveldraden en sectoren vragen ons te berichten als er wijzigingen plaatsvinden. Dit kan via info@vgvz.nl.

Nadere informatie

Congres: Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie

Congres: Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie Congres: Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie Accreditatie Aangevraagd voor : Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen

Nadere informatie

REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK

REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK Medische fouten, incidenten en meldingsplicht voor specialisten en AIOS Vrijdag 8 juni 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert op 8 juni 2012 de cursus

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Briefadvies Amendement bij het onderzoek naar NIPT voor prenatale

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Langzame daling van het aantal overledenen aan kanker of hart-en vaatziekte; in 2003 nog bijna 60%

Doodsoorzaak: Langzame daling van het aantal overledenen aan kanker of hart-en vaatziekte; in 2003 nog bijna 60% 61 4 62 Volksgezondheid Aantal patiënten van huisartsen boven norm Op 1 januari 2004 zijn er 39 huisartsen in de gevestigd, één minder dan een jaar daarvoor. De gemiddelde praktijkgrootte wordt daardoor

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een autismespectrum stoornis. Donderdag 23 januari 2014 Jaarbeurs Utrecht

Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een autismespectrum stoornis. Donderdag 23 januari 2014 Jaarbeurs Utrecht Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een autismespectrum Congres stoornis Donderdag 23 januari 2014 Jaarbeurs Utrecht Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een AUTISMESPECTRUMSTOORNIS

Nadere informatie

Bijlage 3. Structuur organisatie

Bijlage 3. Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Op 31 december 2013 bestond de Raad van Bestuur uit de heer A.A. (Anton) Westerlaken (voorzitter) en de heer J.J. (Johan) Dorresteijn. De

Nadere informatie

Referenties. Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT

Referenties. Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT Referenties Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award.

Nadere informatie

Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline

Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline Mindfulness in de praktijk Congres Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline Mindfulness Mindfulness mag zich de laatste

Nadere informatie

Erkende zorginstellingen per opleiding

Erkende zorginstellingen per opleiding Opleiding Ambulanceverpleegkundige Anesthesiemedewerker Instelling Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Conexxion ambulance Services B.V Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening

Nadere informatie

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime 19-6-2013 Koninklijke Visio ZGT Dimence GGD Twente Fulltime 28-6-2013

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime 19-6-2013 Koninklijke Visio ZGT Dimence GGD Twente Fulltime 28-6-2013 vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 19.322 4 slaapwachten 8 uur RIBW Groep Overijssel Parttime 29-6-2013 19.328 Orthoptist/optometrist (2x) 16-32 uur Koninklijke Visio Parttime

Nadere informatie

Derde Jaarcongres Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011

Derde Jaarcongres Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011 Derde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011

Nadere informatie

Algemene informatie poliklinieken. Ziekenhuislocatie Scheper

Algemene informatie poliklinieken. Ziekenhuislocatie Scheper Algemene informatie poliklinieken Ziekenhuislocatie Scheper 2 Inhoudsopgave Hoe maakt u een afspraak met een specialist? 4 Waar kunt u terecht voor inlichtingen? 4 Gastdames 4 Rolstoel en rollator 5 Ziekenhuispasje

Nadere informatie

IN DIT NUMMER: SEPTEMBER

IN DIT NUMMER: SEPTEMBER IN DIT NUMMER: Ambulancezorg Nederland sluit aan Mandatering afgeven erkenningen Decentralisering vooropleidingseis Ziekenhuishygiënist FZO Feestelijke bijeenkomst OLVG Registratie Erkenningen Benoemingen

Nadere informatie

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN Kloosterhotel ZIN te Vught Maandag 25 t/m woensdag 27 augustus 2014 Nijmeegse bedrijfsartsenopleiding Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de

Nadere informatie

Hoogachtend, Dr. N. van Alfen, Neuroloog en klinisch neurofysioloog UMC St. Radboud, Nijmegen

Hoogachtend, Dr. N. van Alfen, Neuroloog en klinisch neurofysioloog UMC St. Radboud, Nijmegen Wij willen u daarom met grote klem verzoeken om de eigen regie te waarborgen voor deze groep mensen. Dit is voor hen de sleutel voor deelname aan de maatschappij, kwaliteit van leven en zingeving van hun

Nadere informatie

Overzicht aangesloten instellingen

Overzicht aangesloten instellingen Overzicht aangesloten instellingen - A - Academisch Medisch Centrum (AMC) Academisch Ziekenhuis Maastricht Amarantis Onderwijsgroep Amphia Ziekenhuis Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ Astronomische

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB)

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Datum: 17 maart 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST

KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST (VRAAG GP.06. EN SP.06. - mondelinge vragenlijst) 1. Wegens een klacht, ziekte 2. Diagnostisch of preventief onderzoek, test 3. Voor een behandeling

Nadere informatie

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Ex. artikel 4 van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen. Algemeen Het

Nadere informatie

Overzicht professionals Technische Geneeskunde

Overzicht professionals Technische Geneeskunde Overzicht professionals Technische Geneeskunde VERSIE 21-10-2014 AUTEUR Kwaliteitscommissie 1 / 6 Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Woonplaats Werkgever Locatie werkgever E.A. Aalbersberg Amsterdam

Nadere informatie

Ik onderschrijf het advies van de Commissie Bevolkingsonderzoek.

Ik onderschrijf het advies van de Commissie Bevolkingsonderzoek. Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Briefadvies Amendement DENSE-studie Uw kenmerk : 701406-129805-PG Ons kenmerk : I-1611/JB/pm/894-O1

Nadere informatie

Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis

Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis Goede zorg voor iedereen staat voorop in ons ziekenhuis. Dat doen we met betrokkenheid, oprechte interesse en aandacht. We vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt

Nadere informatie

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken.

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken. Waar staan we nu? Eindelijk VS en andere belangrijke zaken., MANP (bestuurslid ) NP nu 12 jaar in Nederland 26 maart 2010 eerste Verpleegkundig Specialisten geregistreerd in art. 14 BIG-register Alleen

Nadere informatie

mr. J.W. Ilsink, plv. voorzitter/lid-jurist - raadsheer Hoge Raad i.b.d..

mr. J.W. Ilsink, plv. voorzitter/lid-jurist - raadsheer Hoge Raad i.b.d.. mr. A.L. Smit, voorzitter/lid-jurist - senior rechter rechtbank Overijssel; - vertrouwenspersoon Protestants Christelijk Onderwijs Ommen; - plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Optometristen Vereniging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34306 10 december 2013 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2013, 2013-0000167945,

Nadere informatie

Verantwoordelijk docent en contactpersonen bij rechterlijke instellingen

Verantwoordelijk docent en contactpersonen bij rechterlijke instellingen Law Extra Stage bij Rechtbank Arnhem en Hof Arnhem (5 EC) Doelstelling Studenten maken kennis met de praktijk van het recht, nadat zij in het tweede jaar kennis hebben genomen van allerlei theorieën over

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

verenigingen BIG-registratie Andere of aanvullende registers Periode en kosten AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ (Artikel 34)

verenigingen BIG-registratie Andere of aanvullende registers Periode en kosten AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ (Artikel 34) Pagina 1 van 7 Overzicht kosten (her)registratie in (kwaliteits)registers en BIG-registers van de FBZ-verenigingen, 4 maart 2015 AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ - Optometrist en Orthoptist - Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Trends in tevredenheid (2007/08)

Trends in tevredenheid (2007/08) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2007/08) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Trends in

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland CHV Zorggroep Gelders Rivierenland Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur wie zijn wij? Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur

Nadere informatie

Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik

Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik Lijst van arbiters opgesteld overeenkomstig artikel 3, lid 4, van het Arbitragereglement (25 april 2012) Juristen Dirk De Meulemeester Geboren in 1970 Hij

Nadere informatie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie

Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Uitnodiging en programma Symposium Patiëntveiligheid en Medische technologie Datum: donderdag 27 november 2014 Tijdstip: 12.00-18.00 uur Locatie: Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht Universitair

Nadere informatie

Congres Hartrevalidatie 2015 Morgen is vandaag begonnen! - Leefstijl en fysiek: praktijkvoorbeelden en innovaties -

Congres Hartrevalidatie 2015 Morgen is vandaag begonnen! - Leefstijl en fysiek: praktijkvoorbeelden en innovaties - Congres Hartrevalidatie 2015 Morgen is vandaag begonnen! - Leefstijl en fysiek: praktijkvoorbeelden en innovaties - Vrijdag 4 december 2015 De Reehorst, Ede Georganiseerd door de Commissie Cardiovasculaire

Nadere informatie

Overzicht opleidingsrichtingen. Universiteit (bachelor)

Overzicht opleidingsrichtingen. Universiteit (bachelor) Overzicht opleidingsrichtingen Universiteit (bachelor) Zorg en welzijn: Iets voor jou? Werken in zorg en welzijn... méér dan alleen witte jassen. Wat kun je allemaal worden? In de werkvelden van zorg of

Nadere informatie

VICTAS Klachten BOPZ

VICTAS Klachten BOPZ VICTAS Klachten BOPZ Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een klacht? 2.1. Klachten over het verblijf op de afdeling B3 van Victas 2.2. BOPZ-klachten 3. De klachtencommissie 3.1. Hoe dien

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker 61 4 62 Volksgezondheid Jaarlijks een huisarts erbij Op 1 januari 2004 zijn er 41 huisartsen in de gevestigd. Sinds 2000 komt er gemiddeld elk jaar een huisarts bij. Het aantal tandartsen en specialisten

Nadere informatie

Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta)

Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde Universitair Medisch Centrum Utrecht

Nadere informatie

Julius Academy. Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht januari-maart 2015 tien namiddagcolleges van 16.00-19.

Julius Academy. Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht januari-maart 2015 tien namiddagcolleges van 16.00-19. Julius Academy Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht januari-maart 2015 tien namiddagcolleges van 16.00-19.00 uur Toelichting bij de cursus U komt als hulpverlener, klachtenfunctionaris

Nadere informatie

De kinder- en jeugdpsycholoog

De kinder- en jeugdpsycholoog De kinder- en jeugdpsycholoog Uw kind is doorverwezen naar de kinder- en jeugdpsycholoog bij Rijnstate. In deze folder leest u hoe de kinder- en jeugdpsycholoog werkt, voor welke klachten uw kind doorverwezen

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

Leg hoofdbehandelaarschap bij de psychiater

Leg hoofdbehandelaarschap bij de psychiater Leg hoofdbehandelaarschap bij de psychiater Publica tie Jaargan g Rubrie k Auteur Pagina' s Nr. 26-27 juni 2013 2013 Medisch Contact Artikelen Chris Vleugels 1448-1450 Regie in gespecialiseerde ggz hoort

Nadere informatie

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer Arbeidsrecht 2014 Juridische wegwijzer Inhoudsopgave 1 Inleiding Nederlandse arbeidsrechtspraak 1.1 De organisatie van de rechtspraak 1.2 De kantonrechter 1.3 De dagvaardingsprocedure 1.4 De verzoekschriftprocedure

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Organisatie en Inrichting van het Onderwijs

Organisatie en Inrichting van het Onderwijs Organisatie en Inrichting van het Onderwijs Inleiding De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-opleiding) is een postdoctorale beroepsopleiding voor psychologen en pedagogen die werkzaam willen zijn

Nadere informatie

Centrale Cursus Anesthesiologie E Cursus 2008

Centrale Cursus Anesthesiologie E Cursus 2008 PROGRAMMA Centrale Cursus Anesthesiologie E Cursus 2008 Datum: 16 januari 2009 Locatie: Domus Medica, Mercatorlaan 1200, Utrecht Zaal: Auditorium Programma Ochtend 09.00 09.25 Ontvangst met koffie 09.25

Nadere informatie

Julius Academy. Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van 16.00-19.

Julius Academy. Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van 16.00-19. Julius Academy Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van 16.00-19.00 uur Toelichting bij de cursus U komt als hulpverlener, klachtenfunctionaris

Nadere informatie

Verdeelplan Jaar 2016

Verdeelplan Jaar 2016 Verdeelplan Jaar 2016 NZa nummer update Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom personen Instroom in fte Doorstroom in fte 020-0100 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 13 13

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Klazien Verboom-Teeuwissen Geboortedatum: 08-10-1961 Curriculum Vitae Klazien Verboom PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Klazien Verboom-Teeuwissen Adres Stadhouderslaan 22 3761 EL Soest Geboortedatum 08

Nadere informatie

NASCHOLING VOOR HUISARTSEN

NASCHOLING VOOR HUISARTSEN UTRECHT PAO-H NASCHOLING VOOR HUISARTSEN GEACCREDITEERD Man of vrouw: het verschil doet ertoe in de huisartspraktijk Vrijdag 14 maart 2014 9.00-17.00 uur Geaccrediteerd voor 6 punten INLEIDING De PAOH

Nadere informatie

Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP) POP-adviescentrum

Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP) POP-adviescentrum Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP) POP-adviescentrum Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie (POP) -adviescentrum Kennemer Gasthuis Wat is de POP-poli? POP staat voor Psychiatrie - Obstetrie (verloskunde)

Nadere informatie

Wat is kwaliteitsvisitatie?

Wat is kwaliteitsvisitatie? Wat is kwaliteitsvisitatie? Visitatie is een intercollegiale doorlichting van het zorgverleningproces op locatie. De visitatie wordt verricht op basis van vertrouwelijkheid, door leden van de Commissie

Nadere informatie

STI CHTING TER BEVORDERING VAN KLINISCH ONDERZOEK IN DE PSYCHIATRIE STICHTING B.K.O.P. B.K.O.P. XXVIII,ste CORSENDONKCURSUS KLINISCH

STI CHTING TER BEVORDERING VAN KLINISCH ONDERZOEK IN DE PSYCHIATRIE STICHTING B.K.O.P. B.K.O.P. XXVIII,ste CORSENDONKCURSUS KLINISCH STI CHTING TER BEVORDERING VAN KLINISCH ONDERZOEK IN DE PSYCHIATRIE STICHTING B.K.O.P. B.K.O.P. XXVIII,ste CORSENDONKCURSUS KLINISCH ONDERZOEK IN DE PSYCHIATRIE 20 JANUARI 25 JANUARI 2013 PRIORIJ CORSENDONK

Nadere informatie