Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties"

Transcriptie

1 Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties mr. L.J. Sarlemijn, voorzitter Senior rechter sector civiel rechtbank te Rotterdam mr. R.A. Dozy, (plv.) voorzitter, (plv.) lid-jurist Senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Plv.) voorzitter en (plv.) lid jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Lid-jurist College van Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw Redacteur NJ Feitenrechtspraak Mederedacteur en auteur Tekst & Commentaar Huurrecht en BW Auteur onderdeel Voogdij (Boek I) in Tekst & Commentaar BW en Personen- en familierecht mr. A.E.B. ter Heide, (plv) voorzitter Raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Co-auteur Stelplicht en Bewijslast Kluwer Redacteur Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht Co-auteur Wet en Rechtspraak mr. J.S.W. Holtrop, (plv.) voorzitter Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag (Plv.) lid hof van Discipline Den Bosch Adviserend lid van het generaal College voor het Opzicht van de Protestantse kerken in Nederland (Plv.) voorzitter en (plv.) lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Docent/ begeleider opleidingen aan raio s, rio s en gerechtssecretarissen in Nederland (SSR) in Suriname (SJSSN) Voorzitter College van Beroep Incident Management (bergers (Plv.) voorzitter Geschillencommissie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) mr. M.A.F. Tan- de Sonnaville, (plv.) voorzitter Senior raadsheer Gerechtshof Den Haag mr. H.A.B. van Dorst-Tatomir, (plv) lid-jurist Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag Rechter plaatsvervanger rechtbank Rotterdam mr. M. E. Honée, (plv) lid-jurist Raadsheer Gerechtshof Den Haag Bestuurslid van de stichting Harry Honéefonds mr. M.W. Koek, lid-jurist Voorzitter van het bestuur van de rechtbank Zeeland-West Brabant

2 mr. E.T.M. Olsthoorn-Heim, (plv.) lid-jurist Gezondheidsjuriste Met Recht, expert in gezondheidsrecht, (Plv.) lid-jurist Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Lid bestuur se Bridge Academie Club (ABAC) Beheerder adressysteem staf Stichting t Vossenhol mr. E.B. Schaafsma- van Campen, (plv.) lid-jurist Secretaris van de Compensatiecommissie Voorzitter van de Medezeggenschapsraad van de Vijverhofschool te Voorburg mr. H. Uhlenbroek, (plv.) lid-jurist Advocaat Boekel De Nerée N.V. te Lid van de beroepscommissie van het Aidsfonds Vice-voorzitter van het bestuur van Holland Symfonia Lid van de Raad van Toezicht van GGZ Pro Persona mr. H.M. Wattendorff, (plv) lid-jurist Raadsheer Gerechtshof Den Haag, afdeling civiel Docent juridisch PAO Leiden, leergang civiele cassatie Lid commissie civiele cassatieadvocatuur Auteur Stelplicht & Bewijslast mr. dr. R.P. Wijne, (plv.) lid-jurist (Plv.) lid-jurist Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Docent Gezondheidsrecht bij de Universiteit van Medewerker van het wetenschappelijk bureau Holla advocaten te Eindhoven Hoofdredacteur GZR-updates (online) Spinninginstructrice te Bussum H.C. Baak, (plv.) lid-arts Huisarts M Bakker, (plv.) lid-arts Verzekeringsarts UWV Bijzondere Zaken te (Plv.) lid-arts Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te R.H.P. van Beest, (plv.) lid-arts Psychiatrisch adviseur en mediator, zelfstandig gevestigd Adviseur van Centramed Lid Raad van Commissarissen Parnassia Groep Lid-beroepsgenoot College van Medisch Toezicht Gastdocent Universiteit Maastricht

3 P.A.M. Beker, (plv.) lid-arts Vertrouwensarts inzake Kindermishandeling, Advies en Meldpunt Kindermishandeling te Maastricht (Plv.) lid-arts Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te (Plv.) lid-arts Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven prof. dr. J.H. van Bockel, (plv.) lid-arts Chirurg, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) Voorzitter Opleidingscommissie Geneeskunde LUMC Klachtencommissie LUMC (lid) Klachtencommissie Medisch Centrum Haaglanden (lid) Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Advies en Bemiddelingscommissie (lid) Diverse ad hoc expertises t.a.v. patiënten problemen en/of geschillen t.b.v. IGZ, ziekenhuizen, rechtbanken, centramed en medirisk dr. I. Dawson, (plv) lid-arts Chirurg IJsselland Ziekenhuis Capelle aan de IJssel Opleider Heelkunde IJsselland Ziekenhuis Capelle aan de IJssel Secretaris Concilium Chirurgicum, Utrecht Secretaris Plenaire visitatiecommissie, Opleidingsklinieken Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Utrecht (Plv) lid Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten, Utrecht dr. G.J. Dogterom, (plv) lid-arts Zelfstandig werkend huisarts, mede praktijkeigenaar van Huisartsenpraktijk Westplaat te Sommelsdijk Penningmeester Zorggroep Haringvliet Coöperatieve Vereniging U.A Penningmeester Zorggroep Haringvliet Diabeteszorg BV Huisarts-opleider verbonden aan Universitair Huisartseninstituut EMC Huisarts in intramurale instelling voor meervoudig gehandicapten, instelling Zuidwester locatie Hernesseroord J. Edwards van Muijen, (plv.) lid-arts Specialist ouderengeneeskunde wooncentrum Berkenstede te Diemen Eindverantwoordelijk arts regio Oost van Cordaan (Plv.) lid-arts van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te dr. B. van Ek, (plv.) lid-arts Huisarts, als solist gevestigd Bestuurslid SMASH portefeuille Kwaliteit Bestuurslid Interne Klachtencommissie SMASH

4 Erkend Kwaliteits Consulent Klachtenfunctionaris SMASH prof. dr. J.W. de Fijter, (plv) lid-arts Internist-nefroloog Plv. Hoofd Afdeling Interne Geneeskunde, Leids Universitair Medisch centrum Hoogleraar Inwendige Geneeskunde en Nierziekten, i.h.b. Niertransplantatie Hoofdopleider Interne Geneeskunde Regio Leiden Lid Concilium Interne geneeskunde dr. N.G. Hartwig, (plv) lid-arts Kinderarts-infectioloog, Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam Opleider kindergeneeskunde Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam Voorzitter Centrale Opleidingscommissie, Sint Franciscus gasthuis, Rotterdam Docent klinisch redeneren, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Lid Concilium Pediatricum Hoofdredacteur Tijdschrift Kindergeneeskunde, BSL te Houten Raad van Toezicht kinderpraktijk Hillegersberg, Rotterdam Medisch deskundige voor de Rechtbank (incidentele zaken) Prof. dr. A.M. van Hemert, plv lid-arts Psychiater LUMC Afdelingshoofd Psychiatrie LUMC Voorzitter Divisie 3 LUMC Plaatsvervangend opleider specialistenopleiding psychiatrie LUMC- Rivierduinen Voorzitter kwaliteitscommissie zorgprogrammering Rivierduinen prof. dr. M.W. Hengeveld, (plv) lid-arts Psychiater, zelfstandig gevestigd te Leiden Lid Raad van Toezicht Forensisch Psychiatrisch Centrum De Kijvelanden Poortugaal Voorzitter redactie MGv, magazine voor GGZ en verslavingszorg Bestuurslid Vereniging tegen de Kwakzalverij Lid Raad van Toezicht Riagg Rijnmond, Rotterdam Redacteur Maandblad Geestelijke Volksgezondheid Vice-voorzitter visitatiecommissie Stichting TOPGGz, Amersfoort M. Keus, (plv.) lid-arts Verzekeringsarts (bezwaar en beroep) bij het UWV H.N. Koetsier, (plv) lid-arts Psychiater GGZ Noord Holland Noord dr. R.W. Koster, (plv.) lid-arts Cardioloog Academisch Medisch Centrum te en Cardiologiepraktijk Geervliet te

5 (Plv.) lid-arts Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Lid bestuur Stichting Het Zedelijk Lichaam Charitas te Lid Working Group BLS/AED European Resuscitation Council te Antwerpen Lid Working Group BLS/AED International Liaison Committee on Resuscitation F.S. Kroon, (plv.) lid-arts tevens (plv.) lid-tandarts Kaakchirurg Vrijgevestigd kaakchirurg Spijkenisse Medisch Centrum Kaakchirurg Erasmus Medisch Centrum afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Bijzondere Tandheelkunde en Orthodontie Gastmedewerker afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie/orale pathologie, VU medisch centrum/acta Lid Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) Vast beëdigd forensisch geneeskundige/odontoloog Lid Specialisten onderhandelingscommissie Kaakchirurgie (SocK) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) Lid Klachtencommissie Spijkenisse Medisch Centrum (Plv.) lid-tandarts van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Dr. R.F. Kropman, (plv.) lid-arts Uroloog Haga Ziekenhuis te s-gravenhage Vakvertegenwoordiger urologie Haga Ziekenhuis Secretaris Stichting BMS Den Haag Bestuurslid NVVS, onderwijscommissie Lid Adviesraad Lilly Nederland Lid Nederlandse wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie (NVVS) Lid European Society Sexual Medicine (ESSM) Lid Deutsche Gesellschaft für Urologie Lid Nederlandse Vereniging voor Urologie P.C.L.A. Lambregts, (plv) lid-arts Neuroloog Lid medische staf ziekenhuis Bronovo te s-gravenhage, vakgroep neurologie Lid bestuur stafmaatschap ziekenhuis Bronovo Consulent neurologie Penitentiair ziekenhuis Scheveningen dr. J.W. de Leeuw, (plv.) lid-arts Gynaecoloog Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam Gynaecoloog Spijkenisse Medisch Centrum Opleider afdeling Gynaecologie/Verloskunde Ikazia Ziekenhuis Rotterdam

6 G.A. van Meer, (plv.) lid-arts Neuroloog Groene Hart Ziekenhuis te Gouda Consulent neurologie Zorgpartners Midden-Holland dr. mr. P.H.M.T. Olde Kalter, (plv.) lid-arts KNO-arts Streekziekenhuis Gooi-Noord (Plv.) lid-arts Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te prof. dr. R.G. Pöll, (plv.) lid-arts Orthopaedisch chirurg (vigerende termijn van MSCR registratie 1 juli 1985 tot 1 november 2017 Emeritus hoogleraar orthopaedie VU medisch centrum, Vrije Universiteit VU medisch centrum, Vrije Universiteit, promotor, begeleiding promovendi (tot promotie bevoegd tot 1 november 2017) Lid van de adviescommissie voor de behandeling van bezwaren (ACO) van de KNMG voor de Orthopaedische Chirurgie, adviesorgaan voor de KNMG voor bestreden beslissingen van o.a. CCMS en MSCR met name ten aanzien van de eerste inschrijving dan wel herregistratie medisch specialisten (herbenoeming in gang, 2017) dr. F.E. Ros, (plv.) lid-arts Oogarts Diakonessenhuis Utrecht Ad hoc medisch adviseur van Medirisk Bestuurslid van de Stichting Leer Anderen Helpen dr. J.P. van der Sluijs Intensivist Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag Intensivist Bronovo Ziekenhuis, Den Haag Voorzitter vakgroep Intensive Care, Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo Den Haag Voorzitter IFMS-commissie Medisch centrum Haaglanden, Den Haag prof. dr. M.E. Vierhout, (plv) lid-arts Gynaecoloog Hoofd Pijler Algemene Gynaecologie Universitair Medisch Centrum Sint Radboud te Nijmegen (Plv.) lid-arts Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te dr. J.W. van t Wout, (plv.) lid-arts Internist Ziekenhuis Bronovo Den Haag Associate professor Afdeling Infectieziekten LUMC Leiden (Plv.) opleider Interne Geneeskunde Ziekenhuis Bronovo Den Haag Lid Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) van CVZ

7 J.M.W. Croes, lid-tandarts Tandarts, werkzaam bij- en aandeelhouder van EndoRotterdam Penningmeester Rotterdamse Tandartsen Vereniging Adviseur kascontrolecommissie NVT H.W. Luk, (plv.) lid-tandarts Tandarts algemeen practicus, DentArts B.V. Commissielid tandartsspoedgevallendienst Den Haag e.o. M.M.L.F. Smulders, lid-tandarts Tandarts algemeen practicus, met eigen praktijk Mede-eigenaar van het nascholingsinstituut CIDE, Centre for Innovative Dental Education F.C.D. Buist, lid-verloskundige Niet opgegeven I.A.H. Mourits, (plv.) lid-verloskundige Verloskundige, praktijkhouder/lid van de maatschap verloskundig centrum Partera te Zoetermeer Lid van de maatschap prenataal screeningscentrum Bovenmaas Prenataal Zoetermeer M.M.C. Visser-Boonman, lid-verloskundige Werkveldassessor opleiding voor verloskundigen Hogeschool Rotterdam M.M. Goddijn, (plv.) lid-apotheker Apotheker, mede-eigenaar van apotheek Brusse te Den Haag en Huygens Apotheek te Voorburg DGA van Mirjam Goddijn Holding BV W.S.C.J.M. van der Pol, lid-apotheker Ziekenhuisapotheker, n.i.l., waarnemend Eigen praktijk als counseler en apotheker Directeur AMIZ BV gevestigd te Delft Lid Werkgroep medische Missers T. Vlietstra, (plv.) lid-apotheker Apotheker, eigenaar Duin apotheek te s-gravenhage Drs. J.E. Geensen, (plv.) lid-fysiotherapeut Fysiotherapeut, algemeen practicus Op projectbasis als gezondheidswetenschapper werkzaam voor Defensie bij het onderdeel Civil Military Cooperation CIMIC (Functioneel Specialist) K.A. de Haan, lid-fysiotherapeut Fysiotherapeut, vrije vestiging te Arnhem

8 Lid van de Commissie van Toezicht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Lid-fysiotherapeut van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle Lid-fysiotherapeut van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Groningen Mr. W.M. Mooij, lid-fysiotherapeut Fysio- en manueeltherapeut Lid maatschap Praktijk voor Fysio-en Manuele Therapie te Warmond Lid Commissie van Toezicht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie te Amersfoort Werkzaam bij CAPRI handrevalidatie (Plv.) lid-fysiotherapeut van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te (Plv.) lid-fysiotherapeut van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven M.J. van Bergeijk, (plv.) lid-verpleegkundige Voormalig verpleegkundig directeur van verpleeg- en verzorgingshuizen Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Johanniter Opvang, Bennekom Bestuurslid Op weg met de ander, vereniging voor Gehandicapten, Houten Scriba kerkenraad Hervormde Gemeente Schoonhoven Secretaris werkgroep Dorcaswinkel Schoonhoven Lid raad van Toezicht Stichting Agrarische Zorgonderneming Vlist, Vlist Lid van de werkgroep Stichting Alzheimer Nederland, Krimpenerwaard W.M.E. Bil MANP, (plv.) lid-verpleegkundige Verpleegkundig specialist intensieve zorg somatische aandoeningen Klinische Geriatrie, Slotervaart Ziekenhuis Columnist/auteur Gastdocent Lid congrescommissie Geriatriedagen Lid Grootstedelijk Geriatrie Overleg (GGO) Lid Landelijk Netwerk Klinische Geriatrie (LKG) V&VN Lid Landelijk Netwerk Verpleegkundig Specialisten Klinische Geriatrie (LVSKG) V&VN Ontwikkelaar Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde Redacteur vakblad De Verpleegkundig Specialist I.M. Bonte, (plv.) lid-verpleegkundige Kwaliteitsfunctionaris Intensieve Zorg (IC,MC,Pacu) ziekenhuis Rijnstate Arnhem Medium Care verpleegkundige ziekenhuis Rijnstate Arnhem

9 Verpleegkundig Lid klachtencommissie Ziekenhuis Rijnstate Arnhem Ambtelijk secretaris van de Centrale Necrologiecommissie ziekenhuis Rijnstate Arnhem Plaatsvervangend verpleegkundig lid van de klachtencommissie van het Deventer ziekenhuis te Deventer Op incidentele basis screeningsverpleegkundige van medisch/verpleegkundige dossiers voor het NIVEL-dossier onderzoek Schade in Nederlandse Ziekenhuizen en voor Medirede, onderzoeksbureau voor dossieronderzoek in de gezondheidszorg Dr. M. Houtlosser, (plv.) lid verpleegkundige Docent onderzoeker ethiek LUMC Gastdocent verpleegkundige nascholing Lid Commissie Ethiek en Kind, Hagaziekenhuis locatie Julianakinderziekenhuis Lid METC ZuidWestHolland W.J. van der Meer, (plv.) lid-verpleegkundige IC-CC-verpleegkundige op een intensive care en coronaire care Voorzitter van de ondernemingsraad in het ziekenhuis waar de hoofdfunctie wordt uitgevoerd E.M. Rozemeijer, (plv.) lid-verpleegkundige Jeugdverpleegkundige 0-4 jaar bij de GGD-Zaanstreekwaterland K. C. Timm- van Ruitenburg (plv.) lid verpleegkundige Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen, dermatologie, IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel Gastdocent MANP opleidingen Rotterdam en Leiden Bestuurslid WCS Kenniscentrum Wondzorg Eindredacteur WCS Nieuws, vakblad WCS Kenniscentrum Wondzorg Vice-voorzitter Wondplatform Nederland Redacteur Nurse Academy Lid Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, Rho Chi S. Pereboom MPA, lid physician assistant Voorzitter van de Stichting Huisartspraktijken HOED Nieuwerkerk aan den IJssel Manager/coördinator HOED Nieuwerkerk aan den IJssel (maatschap van drie huisartsenpraktijken) J. Feenstra, lid-gezondheidszorgpsycholoog GZ-psycholoog BIG Kinder- en jeugdpsycholoog Specialist (N.I.P.) Directeur praktijk voor voor Kinderpsychologie en Pedagogiek B.V., Oegstgeest

10 N.A.M. Perquin (plv) lid gezondheidszorgpsycholoog, tevens (plv) lid psychotherapeut Klinisch psycholoog/psychotherapeut Hoofdopleider Gezondheidszorgpsychologie bij de Stichting Postacademisch (G)GZ opleidingen te (Plv) lid regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te, Eindhoven, Groningen en Zwolle Docent bij- en nascholing GGZ RINO Praktijk voor coaching en supervisie, zelfstandig gevestigd te E.S.J. Roorda-de Man, lid-gezondheidszorgpsycholoog Klinisch psycholoog/seksuoloog Klinisch psycholoog Penitentiaire inrichting Haaglanden Klinisch psycholoog Consulent Stichting Reclassering Nederland Vast gerechtelijk deskundige Forensische Psychologie Kinder- en jeugdspecialist Maatschap De Man & Roorda Praktijkopleider gezondheidszorgpsycholoog P. Citroen, lid-psychotherapeut Psycholoog/psychotherapeut mr. G.G.M.L. Huntjens, secretaris Plv. voorzitter Klachtencommissie Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden mr. Y. M.C. Bouwman, (plv) secretaries Voorzitter Klachtencommissie Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden mr. A.F. de Kok, (plv) secretaris Voorzitter Klachtencommissie Stichting Klachtrecht AAG Voorzitter Klachtencommissie Sophia Revalidatie Den Haag Voorzitter Klachtencommissie Saffier Den Haag Voorzitter Klachtencommissie Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam mr. S.R.M.I. Roos-Bollen, (plv) secretaris Secretaris Klachtencommissie Seksueel Misbruik RKK Secretaris Centrale Klachtencommissie NMT mr. I.C.M. Spitters, (plv.) secretaris mr. C.G. Versteeg, (plv.) secretaris Advocaat Secretaris Commissie van Toezicht en College van Beroep Gedragscode Farmaceutische Bedrijfstak mr. E.C. Zandman, (plv.) secretaris

11 Senior juridisch medewerker Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, afdeling civiel

Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties. (Plv.) voorzitter en (plv.) lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege

Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties. (Plv.) voorzitter en (plv.) lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties mr. L.J. Sarlemijn, voorzitter Senior rechter Rechtbank Rotterdam mr. R.A. Dozy, (plv.) voorzitter, (plv.) lid-jurist Senior raadsheer

Nadere informatie

Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties. (Plv.) voorzitter en (plv.) lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege

Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties. (Plv.) voorzitter en (plv.) lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties mr. L.J. Sarlemijn, voorzitter Senior rechter Rechtbank Rotterdam mr. R.A. Dozy, (plv.) voorzitter, (plv.) lid-jurist Senior raadsheer

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Gelderland Docent ERA (Europese Rechts

Nadere informatie

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101002 Umc Sint Radboud Nijmegen Anesthesiologie 6 6,00 101003 Universitair Medisch Centrum Utrecht Utrecht Anesthesiologie

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam ERA (Europese Rechts Academie) te Trier, Duitsland SSR (Stichting Studiecentrum

Nadere informatie

EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT

EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT INVITATIONAL CONFERENCE EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT HELDERHEID OVER ROLLEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BELANGEN DONDERDAG 6 OKTOBER 2016 15.15 20.30 UUR SPOORWEGMUSEUM, UTRECHT Op donderdag 6 oktober 2016

Nadere informatie

Erkende opleidingen per opleiding

Erkende opleidingen per opleiding Opleiding Instelling geldigheidsduur Ambulanceverpleegkundige Academie voor Ambulancezorg Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid 31-3-2014 AmbulanceZorg Limburg Noord 30-5-2014 AmbulanceZorg Rotterdam 31-3-2014

Nadere informatie

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd.

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd. IN DIT NUMMER : Eerste erkenning Cardiac Care Informatiebijeenkomst FZO contactpersonen Kamer en College Innovatieprijs Prijswijzigingen 2011 Erkenningen Benoemingen Eerste erkenning Cardiac Care In april

Nadere informatie

Plaats Ziekenhuis Status

Plaats Ziekenhuis Status Zorg Plan Selectief Overzicht van geselecteerde ziekenhuizen Voor het Zorg Plan Selectief hebben we een beperkt aantal ziekenhuizen geselecteerd die kwalitatief goede zorg verlenen en de laagste prijs

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion Ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

mr. M. van Walraven, (plv.) voorzitter vice-president rechtbank Amsterdam plv voorzitter klachtencommissie Leids Universitair Medisch Centrum

mr. M. van Walraven, (plv.) voorzitter vice-president rechtbank Amsterdam plv voorzitter klachtencommissie Leids Universitair Medisch Centrum Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties mr. A.A.AM. Schreuder, voorzitter lid klachtencommissie openbaar onderwijs Zwolle (OOZ) senior rechter rechtbank Overijssel plaatsvervangend

Nadere informatie

Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling CLUSTERING BEROEPSGROEPEN T.B.V. OPSTELLEN AFWEGINGSKADERS

Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling CLUSTERING BEROEPSGROEPEN T.B.V. OPSTELLEN AFWEGINGSKADERS Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling CLUSTERING BEROEPSGROEPEN T.B.V. OPSTELLEN AFWEGINGSKADERS 1 Cluster 1 Psychologen, psychotherapeuten, pedagogen, sociaal werkers,

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

specialist 80 143290 150915 124039 129943 19251 20972 0 0 specialist 60 147727 155994 127117 131553 20610 24441 0 0

specialist 80 143290 150915 124039 129943 19251 20972 0 0 specialist 60 147727 155994 127117 131553 20610 24441 0 0 1A: Overzicht van overschrijdingen Wopt werkgever werkgever jaarloon jaarloon Totaal Totaal specialist 63 129983 121873 111615 104895 18368 16978 0 0 specialist 80 143290 150915 124039 129943 19251 20972

Nadere informatie

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS)

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) Verschil Instelling Subsector 46 59 13 Amarant Gehz 249.097 3.501 208.598 5.690 34 41 7 Ziekenhuisgroep Twente AZ 275.981 8.264 248.942 1.241 16 22 6 Cordaan Groep Gemengd

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Rang Ziekenhuis Type Gewogen Verhouding gemiddelde dagverpleging / ligduur klinische verpleegdagen 1 Zaans Medisch Centrum Perifeer 2,33 36% 2 St. Anna Zorggroep Perifeer 2,36

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

mr. A.A.AM. Schreuder, voorzitter senior rechter Rechtbank Overijssel plaatsvervangend voorzitter en lid-jurist College van Medisch Toezicht

mr. A.A.AM. Schreuder, voorzitter senior rechter Rechtbank Overijssel plaatsvervangend voorzitter en lid-jurist College van Medisch Toezicht Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties mr. A.A.AM. Schreuder, voorzitter senior rechter Rechtbank Overijssel plaatsvervangend voorzitter en lid-jurist College van Medisch Toezicht

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

1A: Overzicht van overschrijdingen WOPT 2010

1A: Overzicht van overschrijdingen WOPT 2010 2010 2009 werkgever 2010 werkgever 2009 jaarloon 2010 jaarloon 2009 totaal 2010 totaal 2009 deeltijdfactor Functienaam Plaats Organisatie 1 Abrona Huis ter heide Voorzitter Raad van Bestuur 100 234.109

Nadere informatie

-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------- IN DIT NUMMER: Naamswijziging CZO Erkenningsaanvragen op juridische entiteit Samenvoegen Kamers Aanpassing diplomaregistratie Start Jos Rutting Cursus Toetsen in de praktijk Erkenningen Benoemingen -----------------------------------------------------

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 10-04-2015 L/VD: vergunning donortestlaboratorium Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 08-11-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

* deel deze informatie met uw eigen social network via bovenstaande buttons!

* deel deze informatie met uw eigen social network via bovenstaande buttons! * deel deze informatie met uw eigen social network via bovenstaande buttons! ACCREDITATIE Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) 6 punten - Scholing verpleegkundig specialist acute

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD.

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD. Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 10-05-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

Bijlage: Beroepsverenigingen

Bijlage: Beroepsverenigingen Accreditaties MI Basistraining (3 dagen) Accreditaties MI Vervolgtrainingen Mi Expert training (6 dagen) Verdiepingsdag Weerstand (1 dag) Verdiepingsdag Verandertaal (1 dag) Bijlage: Beroepsverenigingen

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Erkende zorginstellingen per opleiding

Erkende zorginstellingen per opleiding Opleiding Ambulanceverpleegkundige Anesthesiemedewerker Instelling Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Conexxion ambulance Services B.V Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening

Nadere informatie

dr. C.L.M. Appelman Huisarts te Utrecht, Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht

dr. C.L.M. Appelman Huisarts te Utrecht, Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht Over de auteurs dr. E.H. van den Akker Afdeling KNO, Meander Medisch Centrum Amersfoort dr. C.L.M. Appelman Huisarts te Utrecht, Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht prof.dr. W.J.J. Assendelft

Nadere informatie

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier.

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier. Kassa inventariseerde de standaard warme maaltijden die worden geserveerd in de Nederlandse ziekenhuizen. Ontkoppeld koken betekent dat het ziekenhuis de maaltijden bereidt, koelt en later weer opwarmt.

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen Ziekenhuis Plaats DagOpname Klinische Opname Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 13.986 15.21 Atrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen 31.453 30.128 Orbis medisch en zorgconcern Sittard-Geleen 28.194 18.29

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium 3750 L/VD L/VD

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium 3750 L/VD L/VD Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 02-10-2017 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008

Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008 Jaarverslag Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting 2008 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wettelijk kader en werkzaamheden van de Stichting 4 3 Overzicht van bij de Stichting geregistreerde instellingen,

Nadere informatie

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER:

FEBRUARI 2010 IN DIT NUMMER: IN DIT NUMMER: HBO ontwikkelingen operatieassistent en anesthesiemedewerker Cursus Toetsen in de praktijk wordt voor de derde maal georganiseerd Innovatieprijs Indienen van erkenningsaanvraag INTR OC Erkenningen

Nadere informatie

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU-VUmc - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS FRANCISCUS GASTHUIS Kindergeneeskunde in het Franciscus Gasthuis Het Franciscus Gasthuis heeft deze folder over de gang van zaken op de polikliniek en kliniek

Nadere informatie

BEST SIMPLY THE LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT

BEST SIMPLY THE LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT THE SIMPLY BEST LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT, VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT 52 PO EURO 2.500,-- EXCL. BTW START NOVEMBER 2015

Nadere informatie

6e Scholing PALLIATIEVE ZORG. Intuïtie, wijsheid of wetenschap?

6e Scholing PALLIATIEVE ZORG. Intuïtie, wijsheid of wetenschap? 6e Scholing PALLIATIEVE ZORG Intuïtie, wijsheid of wetenschap? Donderdag 13 maart 2014 Toelichting Het Radboudumc, IKNL en PAO Heyendael organiseren op 13 maart 2014 voor de zesde maal de scholing PALLIATIEVE

Nadere informatie

Welke instellingen (> 100 mln) hebben het beste track-record?

Welke instellingen (> 100 mln) hebben het beste track-record? (Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening + mutaties voorzieningen) / totale opbrengsten 1 St. Jansdal ZKH 134.890.969 12,0% 10,4% 8,1% 6,5% 9,2% 2 Promens Care GHZ 119.641.567 5,4% 7,1% 4,6% 17,3% 8,6%

Nadere informatie

Jaarverslag COLLEGE GENEESKUNDIGE SPECIALISMEN (CGS)

Jaarverslag COLLEGE GENEESKUNDIGE SPECIALISMEN (CGS) Jaarverslag 2010 COLLEGE GENEESKUNDIGE SPECIALISMEN (CGS) Voorwoord Eén jaar CGS. Een jaar waarin vooral achter de schermen veel gebeurde. Zo is de vertrouwde structuur verlaten waarin de specialismen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een autismespectrum stoornis. Donderdag 23 januari 2014 Jaarbeurs Utrecht

Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een autismespectrum stoornis. Donderdag 23 januari 2014 Jaarbeurs Utrecht Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een autismespectrum Congres stoornis Donderdag 23 januari 2014 Jaarbeurs Utrecht Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een AUTISMESPECTRUMSTOORNIS

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS)

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Datum: 1 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ Overzicht kwaliteitscategorieën bariatrische chirurgie (revisie 01-01-2012) beste zorg Ziekenhuizen die volgens de kwaliteitskaders van CZ als beste scoren worden als voorkeursziekenhuis bestempeld: deze

Nadere informatie

Verdeelplan Jaar 2016

Verdeelplan Jaar 2016 Verdeelplan Jaar 2016 NZa nummer update Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom personen Instroom in fte Doorstroom in fte 020-0100 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 13 13

Nadere informatie

mr. J.W. Ilsink, plv. voorzitter/lid-jurist - raadsheer Hoge Raad i.b.d..

mr. J.W. Ilsink, plv. voorzitter/lid-jurist - raadsheer Hoge Raad i.b.d.. mr. A.L. Smit, voorzitter/lid-jurist - senior rechter rechtbank Overijssel; - vertrouwenspersoon Protestants Christelijk Onderwijs Ommen; - plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Optometristen Vereniging

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie (Besluit orthopedie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid, onder

Nadere informatie

9e Scholing. PALLIATIEVE ZORG Intuïtie, wijsheid of wetenschap?

9e Scholing. PALLIATIEVE ZORG Intuïtie, wijsheid of wetenschap? 9e Scholing PALLIATIEVE ZORG Intuïtie, wijsheid of wetenschap? Donderdag 9 maart 2017 Toelichting De Radboudumc Health Academy/PAO Heyendael organiseert op 9 maart 2017 voor de negende maal de scholing

Nadere informatie

PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker

PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker PRIAS (Prostaatkanker) / prostaatkanker Onderzoek naar een alternatief voor de behandeling van patiënten met prostaatkanker. Onderzocht wordt wat de effecten zijn van een 'actief afwachtend beleid' bij

Nadere informatie

Bijlage: Beroepsverenigingen ABAN

Bijlage: Beroepsverenigingen ABAN Accreditaties MI Basistraining (3 dagen) Accreditaties MI Vervolgtrainingen Mi Expert training (6 dagen) Verdiepingsdag Weerstand (1 dag) Verdiepingsdag Verandertaal (1 dag) Bijlage: Beroepsverenigingen

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

NEVENFUNCTIES. -bestuurslid Stichting Jurdoc (Juridische documentatie Nederlandse Antillen en Aruba); -redacteur Caribisch Juristenblad;

NEVENFUNCTIES. -bestuurslid Stichting Jurdoc (Juridische documentatie Nederlandse Antillen en Aruba); -redacteur Caribisch Juristenblad; 1 NEVENFUNCTIES leden, plaatsvervangend leden, rechters-plaatsvervanger, raio s en rio s van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Nadere informatie

Congres: Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie

Congres: Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie Congres: Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie Accreditatie Aangevraagd voor : Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen

Nadere informatie

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet Amsterdam, 2015 1 st. Wandpaneel, EKZ, 2 st. Verzorgingszuil EKZ Breda, Amphia Ziekenhuis 2015 2 st. Plafondpendels, hybride OK Helmond 2015 12 st. Voorzieningenbrug, IC Elkerliek Ziekenhuis 2 st. Wandvoorzieningsgoot,

Nadere informatie

Psychisch letsel. medisch en juridisch belicht WERKGROEP ARTSEN ADVOCATEN. Vrijdag 21 november 2008 10.00 uur - 17.00 uur Media Plaza Utrecht

Psychisch letsel. medisch en juridisch belicht WERKGROEP ARTSEN ADVOCATEN. Vrijdag 21 november 2008 10.00 uur - 17.00 uur Media Plaza Utrecht Psychisch letsel medisch en juridisch belicht Vrijdag 21 november 2008 10.00 uur - 17.00 uur Media Plaza Utrecht WERKGROEP ARTSEN ADVOCATEN 5 Media Plaza Utrecht Deze bijzondere locatie is gelegen in de

Nadere informatie

Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg?

Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? www.igz.nl Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? In Nederland heeft u recht op goede gezondheidszorg. Dit betekent volgens

Nadere informatie

Het Tandheelkundig Jaar 2013

Het Tandheelkundig Jaar 2013 Het Tandheelkundig Jaar 2013 Toegang tot de website Aan ieder exemplaar van Het tandheelkundig jaar 2013 is een unieke inlogcode toegekend die gratis en onbeperkt toegang geeft tot de online versie van

Nadere informatie

Het medisch jaar

Het medisch jaar Het medisch jaar 2008-2009 Het medisch jaar 2008 2009 onder redactie van dr. J.N. Keeman dr. J.A. Mazel prof. dr. F.G. Zitman Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 12 april 2010 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Klachten over uw zorg?

Klachten over uw zorg? Klachten over uw zorg? Het tuchtrecht heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen, en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig

Nadere informatie

Studentnumme Instelling 0892877 Laurens - Noord-West exacte locatie/afdeling volgt 0882212 Erasmus - 7 Zuid Leerunit Neurochirurgie 0884417 Laurens -

Studentnumme Instelling 0892877 Laurens - Noord-West exacte locatie/afdeling volgt 0882212 Erasmus - 7 Zuid Leerunit Neurochirurgie 0884417 Laurens - Studentnumme r Instelling 0892877 Laurens - Noord-West exacte locatie/afdeling volgt 0882212 Erasmus - 7 Zuid Leerunit Neurochirurgie 0884417 Laurens - Oudelandse Hof 0873485 Sint Franciscus Gasthuis -

Nadere informatie

Hoogachtend, Dr. N. van Alfen, Neuroloog en klinisch neurofysioloog UMC St. Radboud, Nijmegen

Hoogachtend, Dr. N. van Alfen, Neuroloog en klinisch neurofysioloog UMC St. Radboud, Nijmegen Wij willen u daarom met grote klem verzoeken om de eigen regie te waarborgen voor deze groep mensen. Dit is voor hen de sleutel voor deelname aan de maatschappij, kwaliteit van leven en zingeving van hun

Nadere informatie

Opleidingen: : M-ANP, Eindhoven : HBO-V, Eindhoven 1

Opleidingen: : M-ANP, Eindhoven : HBO-V, Eindhoven 1 Naam: Thea Korpershoek Functie bestuur: voorzitter In bestuur sinds: 2009 Functie werk: verpleegkundig specialist MDL Werkgever: Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht Contact: voorzitter.mdl@venvn.nl

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 7 oktober 2015 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Kaderbesluit CCMS van

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de acute hartzorg

Recente ontwikkelingen in de acute hartzorg Recente ontwikkelingen in de acute hartzorg GEVOLGEN VOOR DE ORGANISATIE IN ZIEKENHUIZEN ROB VAN MECHELEN CONNECT 2012-2016 9-10-16 NVVC CONNECT 2016 1 Sterfte hartinfarct in Nederland 1970-2016 30 % Mortaliteit

Nadere informatie

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe?

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Naast gelijk regievoerder! Riet van Dommelen Opleidingsmanager, hoofdopleider Master Advanced Nursing Practice, verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995 ICT-kostenbeheersing Over ICT-kostenonderzoek in de zorg en ICT Benchmark GGZ Patrick van Eekeren Atlanta, 1 maart 2010 Agenda Onderzoek naar ICT-kosten in de zorg i.o.v. VWS Wat zijn de totale ICT-kosten

Nadere informatie

Verdeelplan Jaar: 2015

Verdeelplan Jaar: 2015 Verdeelplan Jaar: 2015 Nza-nummer Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen instroom in fte doorstroom in fte 020-0100 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 12 12 020-0100

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

Bijlage 3. Structuur organisatie

Bijlage 3. Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Op 31 december 2013 bestond de Raad van Bestuur uit de heer A.A. (Anton) Westerlaken (voorzitter) en de heer J.J. (Johan) Dorresteijn. De

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie Registratie outcomeparameters Procedure melden inspectie Procedure melden incidenten Procedure voor interne klachten Scholingsbeleid Certificering vóór 2006 Kwaliteitscommissie/functionaris Kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Derde Jaarcongres Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011

Derde Jaarcongres Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011 Derde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen Zorgprogramma-ontwikkeling en e-health door klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen UITNODIGING vrijdag 25 november 2011

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET CONCILIUM VAN DE NVOG

REGLEMENT VOOR HET CONCILIUM VAN DE NVOG REGLEMENT VOOR HET CONCILIUM VAN DE NVOG Versie 1.0 Datum Goedkeuring 19-09-2007 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording NVOG Artikel 1 Het Concilium Obstetricum et Gynaecologicum, hierna te

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014

Jaarverslag klachten 2014 Jaarverslag klachten 2014 Patiënten die klachten hebben over Tergooi nemen wij zeer serieus. Hiervoor heeft ons ziekenhuis een klachtenfunctionaris en een klachtencommissie. De klachtenfunctionaris behandelt

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline

Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline Mindfulness in de praktijk Congres Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline Mindfulness Mindfulness mag zich de laatste

Nadere informatie

REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK

REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK Medische fouten, incidenten en meldingsplicht voor specialisten en AIOS Vrijdag 8 juni 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert op 8 juni 2012 de cursus

Nadere informatie

De indeling van de sector Gezondheidszorg

De indeling van de sector Gezondheidszorg De indeling van de sector Gezondheidszorg Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Geneeskunde 2 Verlos- en verpleegkunde 3 Tandheelkunde

Nadere informatie

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w)

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w) GEGEVENS BESTUUR VGVZ EN DE RADEN Om onderstaande lijst ook up-to-date te kunnen houden willen wij alle werkveldraden en sectoren vragen ons te berichten als er wijzigingen plaatsvinden. Dit kan via info@vgvz.nl.

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB)

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Datum: 17 maart 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime 19-6-2013 Koninklijke Visio ZGT Dimence GGD Twente Fulltime 28-6-2013

vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting Parttime 19-6-2013 Koninklijke Visio ZGT Dimence GGD Twente Fulltime 28-6-2013 vac nr vacature titel * Organisatienaam Dienstverband sluiting 19.322 4 slaapwachten 8 uur RIBW Groep Overijssel Parttime 29-6-2013 19.328 Orthoptist/optometrist (2x) 16-32 uur Koninklijke Visio Parttime

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Langzame daling van het aantal overledenen aan kanker of hart-en vaatziekte; in 2003 nog bijna 60%

Doodsoorzaak: Langzame daling van het aantal overledenen aan kanker of hart-en vaatziekte; in 2003 nog bijna 60% 61 4 62 Volksgezondheid Aantal patiënten van huisartsen boven norm Op 1 januari 2004 zijn er 39 huisartsen in de gevestigd, één minder dan een jaar daarvoor. De gemiddelde praktijkgrootte wordt daardoor

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e r l a n d s Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Briefadvies Amendement bij het onderzoek naar NIPT voor prenatale

Nadere informatie

Over de toekomst van de psychiatrische diagnostiek

Over de toekomst van de psychiatrische diagnostiek Over de toekomst van de psychiatrische diagnostiek Wetenschappelijk symposium ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Michiel W. Hengeveld als afdelingshoofd psychiatrie bij het Erasmus MC Rotterdam

Nadere informatie