Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties"

Transcriptie

1 Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties mr. L.J. Sarlemijn, voorzitter Senior rechter sector civiel rechtbank te Rotterdam mr. R.A. Dozy, (plv.) voorzitter, (plv.) lid-jurist Senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Plv.) voorzitter en (plv.) lid jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Lid-jurist College van Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw Redacteur NJ Feitenrechtspraak Mederedacteur en auteur Tekst & Commentaar Huurrecht en BW Auteur onderdeel Voogdij (Boek I) in Tekst & Commentaar BW en Personen- en familierecht mr. A.E.B. ter Heide, (plv) voorzitter Raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Co-auteur Stelplicht en Bewijslast Kluwer Redacteur Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht Co-auteur Wet en Rechtspraak mr. J.S.W. Holtrop, (plv.) voorzitter Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag (Plv.) lid hof van Discipline Den Bosch Adviserend lid van het generaal College voor het Opzicht van de Protestantse kerken in Nederland (Plv.) voorzitter en (plv.) lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Docent/ begeleider opleidingen aan raio s, rio s en gerechtssecretarissen in Nederland (SSR) in Suriname (SJSSN) Voorzitter College van Beroep Incident Management (bergers (Plv.) voorzitter Geschillencommissie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) mr. M.A.F. Tan- de Sonnaville, (plv.) voorzitter Senior raadsheer Gerechtshof Den Haag mr. H.A.B. van Dorst-Tatomir, (plv) lid-jurist Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag Rechter plaatsvervanger rechtbank Rotterdam mr. M. E. Honée, (plv) lid-jurist Raadsheer Gerechtshof Den Haag Bestuurslid van de stichting Harry Honéefonds mr. M.W. Koek, lid-jurist Voorzitter van het bestuur van de rechtbank Zeeland-West Brabant

2 mr. E.T.M. Olsthoorn-Heim, (plv.) lid-jurist Gezondheidsjuriste Met Recht, expert in gezondheidsrecht, (Plv.) lid-jurist Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Lid bestuur se Bridge Academie Club (ABAC) Beheerder adressysteem staf Stichting t Vossenhol mr. E.B. Schaafsma- van Campen, (plv.) lid-jurist Secretaris van de Compensatiecommissie Voorzitter van de Medezeggenschapsraad van de Vijverhofschool te Voorburg mr. H. Uhlenbroek, (plv.) lid-jurist Advocaat Boekel De Nerée N.V. te Lid van de beroepscommissie van het Aidsfonds Vice-voorzitter van het bestuur van Holland Symfonia Lid van de Raad van Toezicht van GGZ Pro Persona mr. H.M. Wattendorff, (plv) lid-jurist Raadsheer Gerechtshof Den Haag, afdeling civiel Docent juridisch PAO Leiden, leergang civiele cassatie Lid commissie civiele cassatieadvocatuur Auteur Stelplicht & Bewijslast mr. dr. R.P. Wijne, (plv.) lid-jurist (Plv.) lid-jurist Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Docent Gezondheidsrecht bij de Universiteit van Medewerker van het wetenschappelijk bureau Holla advocaten te Eindhoven Hoofdredacteur GZR-updates (online) Spinninginstructrice te Bussum H.C. Baak, (plv.) lid-arts Huisarts M Bakker, (plv.) lid-arts Verzekeringsarts UWV Bijzondere Zaken te (Plv.) lid-arts Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te R.H.P. van Beest, (plv.) lid-arts Psychiatrisch adviseur en mediator, zelfstandig gevestigd Adviseur van Centramed Lid Raad van Commissarissen Parnassia Groep Lid-beroepsgenoot College van Medisch Toezicht Gastdocent Universiteit Maastricht

3 P.A.M. Beker, (plv.) lid-arts Vertrouwensarts inzake Kindermishandeling, Advies en Meldpunt Kindermishandeling te Maastricht (Plv.) lid-arts Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te (Plv.) lid-arts Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven prof. dr. J.H. van Bockel, (plv.) lid-arts Chirurg, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) Voorzitter Opleidingscommissie Geneeskunde LUMC Klachtencommissie LUMC (lid) Klachtencommissie Medisch Centrum Haaglanden (lid) Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Advies en Bemiddelingscommissie (lid) Diverse ad hoc expertises t.a.v. patiënten problemen en/of geschillen t.b.v. IGZ, ziekenhuizen, rechtbanken, centramed en medirisk dr. I. Dawson, (plv) lid-arts Chirurg IJsselland Ziekenhuis Capelle aan de IJssel Opleider Heelkunde IJsselland Ziekenhuis Capelle aan de IJssel Secretaris Concilium Chirurgicum, Utrecht Secretaris Plenaire visitatiecommissie, Opleidingsklinieken Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Utrecht (Plv) lid Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten, Utrecht dr. G.J. Dogterom, (plv) lid-arts Zelfstandig werkend huisarts, mede praktijkeigenaar van Huisartsenpraktijk Westplaat te Sommelsdijk Penningmeester Zorggroep Haringvliet Coöperatieve Vereniging U.A Penningmeester Zorggroep Haringvliet Diabeteszorg BV Huisarts-opleider verbonden aan Universitair Huisartseninstituut EMC Huisarts in intramurale instelling voor meervoudig gehandicapten, instelling Zuidwester locatie Hernesseroord J. Edwards van Muijen, (plv.) lid-arts Specialist ouderengeneeskunde wooncentrum Berkenstede te Diemen Eindverantwoordelijk arts regio Oost van Cordaan (Plv.) lid-arts van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te dr. B. van Ek, (plv.) lid-arts Huisarts, als solist gevestigd Bestuurslid SMASH portefeuille Kwaliteit Bestuurslid Interne Klachtencommissie SMASH

4 Erkend Kwaliteits Consulent Klachtenfunctionaris SMASH prof. dr. J.W. de Fijter, (plv) lid-arts Internist-nefroloog Plv. Hoofd Afdeling Interne Geneeskunde, Leids Universitair Medisch centrum Hoogleraar Inwendige Geneeskunde en Nierziekten, i.h.b. Niertransplantatie Hoofdopleider Interne Geneeskunde Regio Leiden Lid Concilium Interne geneeskunde dr. N.G. Hartwig, (plv) lid-arts Kinderarts-infectioloog, Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam Opleider kindergeneeskunde Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam Voorzitter Centrale Opleidingscommissie, Sint Franciscus gasthuis, Rotterdam Docent klinisch redeneren, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Lid Concilium Pediatricum Hoofdredacteur Tijdschrift Kindergeneeskunde, BSL te Houten Raad van Toezicht kinderpraktijk Hillegersberg, Rotterdam Medisch deskundige voor de Rechtbank (incidentele zaken) Prof. dr. A.M. van Hemert, plv lid-arts Psychiater LUMC Afdelingshoofd Psychiatrie LUMC Voorzitter Divisie 3 LUMC Plaatsvervangend opleider specialistenopleiding psychiatrie LUMC- Rivierduinen Voorzitter kwaliteitscommissie zorgprogrammering Rivierduinen prof. dr. M.W. Hengeveld, (plv) lid-arts Psychiater, zelfstandig gevestigd te Leiden Lid Raad van Toezicht Forensisch Psychiatrisch Centrum De Kijvelanden Poortugaal Voorzitter redactie MGv, magazine voor GGZ en verslavingszorg Bestuurslid Vereniging tegen de Kwakzalverij Lid Raad van Toezicht Riagg Rijnmond, Rotterdam Redacteur Maandblad Geestelijke Volksgezondheid Vice-voorzitter visitatiecommissie Stichting TOPGGz, Amersfoort M. Keus, (plv.) lid-arts Verzekeringsarts (bezwaar en beroep) bij het UWV H.N. Koetsier, (plv) lid-arts Psychiater GGZ Noord Holland Noord dr. R.W. Koster, (plv.) lid-arts Cardioloog Academisch Medisch Centrum te en Cardiologiepraktijk Geervliet te

5 (Plv.) lid-arts Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Lid bestuur Stichting Het Zedelijk Lichaam Charitas te Lid Working Group BLS/AED European Resuscitation Council te Antwerpen Lid Working Group BLS/AED International Liaison Committee on Resuscitation F.S. Kroon, (plv.) lid-arts tevens (plv.) lid-tandarts Kaakchirurg Vrijgevestigd kaakchirurg Spijkenisse Medisch Centrum Kaakchirurg Erasmus Medisch Centrum afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Bijzondere Tandheelkunde en Orthodontie Gastmedewerker afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie/orale pathologie, VU medisch centrum/acta Lid Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) Vast beëdigd forensisch geneeskundige/odontoloog Lid Specialisten onderhandelingscommissie Kaakchirurgie (SocK) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) Lid Klachtencommissie Spijkenisse Medisch Centrum (Plv.) lid-tandarts van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Dr. R.F. Kropman, (plv.) lid-arts Uroloog Haga Ziekenhuis te s-gravenhage Vakvertegenwoordiger urologie Haga Ziekenhuis Secretaris Stichting BMS Den Haag Bestuurslid NVVS, onderwijscommissie Lid Adviesraad Lilly Nederland Lid Nederlandse wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie (NVVS) Lid European Society Sexual Medicine (ESSM) Lid Deutsche Gesellschaft für Urologie Lid Nederlandse Vereniging voor Urologie P.C.L.A. Lambregts, (plv) lid-arts Neuroloog Lid medische staf ziekenhuis Bronovo te s-gravenhage, vakgroep neurologie Lid bestuur stafmaatschap ziekenhuis Bronovo Consulent neurologie Penitentiair ziekenhuis Scheveningen dr. J.W. de Leeuw, (plv.) lid-arts Gynaecoloog Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam Gynaecoloog Spijkenisse Medisch Centrum Opleider afdeling Gynaecologie/Verloskunde Ikazia Ziekenhuis Rotterdam

6 G.A. van Meer, (plv.) lid-arts Neuroloog Groene Hart Ziekenhuis te Gouda Consulent neurologie Zorgpartners Midden-Holland dr. mr. P.H.M.T. Olde Kalter, (plv.) lid-arts KNO-arts Streekziekenhuis Gooi-Noord (Plv.) lid-arts Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te prof. dr. R.G. Pöll, (plv.) lid-arts Orthopaedisch chirurg (vigerende termijn van MSCR registratie 1 juli 1985 tot 1 november 2017 Emeritus hoogleraar orthopaedie VU medisch centrum, Vrije Universiteit VU medisch centrum, Vrije Universiteit, promotor, begeleiding promovendi (tot promotie bevoegd tot 1 november 2017) Lid van de adviescommissie voor de behandeling van bezwaren (ACO) van de KNMG voor de Orthopaedische Chirurgie, adviesorgaan voor de KNMG voor bestreden beslissingen van o.a. CCMS en MSCR met name ten aanzien van de eerste inschrijving dan wel herregistratie medisch specialisten (herbenoeming in gang, 2017) dr. F.E. Ros, (plv.) lid-arts Oogarts Diakonessenhuis Utrecht Ad hoc medisch adviseur van Medirisk Bestuurslid van de Stichting Leer Anderen Helpen dr. J.P. van der Sluijs Intensivist Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag Intensivist Bronovo Ziekenhuis, Den Haag Voorzitter vakgroep Intensive Care, Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo Den Haag Voorzitter IFMS-commissie Medisch centrum Haaglanden, Den Haag prof. dr. M.E. Vierhout, (plv) lid-arts Gynaecoloog Hoofd Pijler Algemene Gynaecologie Universitair Medisch Centrum Sint Radboud te Nijmegen (Plv.) lid-arts Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te dr. J.W. van t Wout, (plv.) lid-arts Internist Ziekenhuis Bronovo Den Haag Associate professor Afdeling Infectieziekten LUMC Leiden (Plv.) opleider Interne Geneeskunde Ziekenhuis Bronovo Den Haag Lid Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) van CVZ

7 J.M.W. Croes, lid-tandarts Tandarts, werkzaam bij- en aandeelhouder van EndoRotterdam Penningmeester Rotterdamse Tandartsen Vereniging Adviseur kascontrolecommissie NVT H.W. Luk, (plv.) lid-tandarts Tandarts algemeen practicus, DentArts B.V. Commissielid tandartsspoedgevallendienst Den Haag e.o. M.M.L.F. Smulders, lid-tandarts Tandarts algemeen practicus, met eigen praktijk Mede-eigenaar van het nascholingsinstituut CIDE, Centre for Innovative Dental Education F.C.D. Buist, lid-verloskundige Niet opgegeven I.A.H. Mourits, (plv.) lid-verloskundige Verloskundige, praktijkhouder/lid van de maatschap verloskundig centrum Partera te Zoetermeer Lid van de maatschap prenataal screeningscentrum Bovenmaas Prenataal Zoetermeer M.M.C. Visser-Boonman, lid-verloskundige Werkveldassessor opleiding voor verloskundigen Hogeschool Rotterdam M.M. Goddijn, (plv.) lid-apotheker Apotheker, mede-eigenaar van apotheek Brusse te Den Haag en Huygens Apotheek te Voorburg DGA van Mirjam Goddijn Holding BV W.S.C.J.M. van der Pol, lid-apotheker Ziekenhuisapotheker, n.i.l., waarnemend Eigen praktijk als counseler en apotheker Directeur AMIZ BV gevestigd te Delft Lid Werkgroep medische Missers T. Vlietstra, (plv.) lid-apotheker Apotheker, eigenaar Duin apotheek te s-gravenhage Drs. J.E. Geensen, (plv.) lid-fysiotherapeut Fysiotherapeut, algemeen practicus Op projectbasis als gezondheidswetenschapper werkzaam voor Defensie bij het onderdeel Civil Military Cooperation CIMIC (Functioneel Specialist) K.A. de Haan, lid-fysiotherapeut Fysiotherapeut, vrije vestiging te Arnhem

8 Lid van de Commissie van Toezicht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Lid-fysiotherapeut van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle Lid-fysiotherapeut van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Groningen Mr. W.M. Mooij, lid-fysiotherapeut Fysio- en manueeltherapeut Lid maatschap Praktijk voor Fysio-en Manuele Therapie te Warmond Lid Commissie van Toezicht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie te Amersfoort Werkzaam bij CAPRI handrevalidatie (Plv.) lid-fysiotherapeut van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te (Plv.) lid-fysiotherapeut van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven M.J. van Bergeijk, (plv.) lid-verpleegkundige Voormalig verpleegkundig directeur van verpleeg- en verzorgingshuizen Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Johanniter Opvang, Bennekom Bestuurslid Op weg met de ander, vereniging voor Gehandicapten, Houten Scriba kerkenraad Hervormde Gemeente Schoonhoven Secretaris werkgroep Dorcaswinkel Schoonhoven Lid raad van Toezicht Stichting Agrarische Zorgonderneming Vlist, Vlist Lid van de werkgroep Stichting Alzheimer Nederland, Krimpenerwaard W.M.E. Bil MANP, (plv.) lid-verpleegkundige Verpleegkundig specialist intensieve zorg somatische aandoeningen Klinische Geriatrie, Slotervaart Ziekenhuis Columnist/auteur Gastdocent Lid congrescommissie Geriatriedagen Lid Grootstedelijk Geriatrie Overleg (GGO) Lid Landelijk Netwerk Klinische Geriatrie (LKG) V&VN Lid Landelijk Netwerk Verpleegkundig Specialisten Klinische Geriatrie (LVSKG) V&VN Ontwikkelaar Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde Redacteur vakblad De Verpleegkundig Specialist I.M. Bonte, (plv.) lid-verpleegkundige Kwaliteitsfunctionaris Intensieve Zorg (IC,MC,Pacu) ziekenhuis Rijnstate Arnhem Medium Care verpleegkundige ziekenhuis Rijnstate Arnhem

9 Verpleegkundig Lid klachtencommissie Ziekenhuis Rijnstate Arnhem Ambtelijk secretaris van de Centrale Necrologiecommissie ziekenhuis Rijnstate Arnhem Plaatsvervangend verpleegkundig lid van de klachtencommissie van het Deventer ziekenhuis te Deventer Op incidentele basis screeningsverpleegkundige van medisch/verpleegkundige dossiers voor het NIVEL-dossier onderzoek Schade in Nederlandse Ziekenhuizen en voor Medirede, onderzoeksbureau voor dossieronderzoek in de gezondheidszorg Dr. M. Houtlosser, (plv.) lid verpleegkundige Docent onderzoeker ethiek LUMC Gastdocent verpleegkundige nascholing Lid Commissie Ethiek en Kind, Hagaziekenhuis locatie Julianakinderziekenhuis Lid METC ZuidWestHolland W.J. van der Meer, (plv.) lid-verpleegkundige IC-CC-verpleegkundige op een intensive care en coronaire care Voorzitter van de ondernemingsraad in het ziekenhuis waar de hoofdfunctie wordt uitgevoerd E.M. Rozemeijer, (plv.) lid-verpleegkundige Jeugdverpleegkundige 0-4 jaar bij de GGD-Zaanstreekwaterland K. C. Timm- van Ruitenburg (plv.) lid verpleegkundige Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen, dermatologie, IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel Gastdocent MANP opleidingen Rotterdam en Leiden Bestuurslid WCS Kenniscentrum Wondzorg Eindredacteur WCS Nieuws, vakblad WCS Kenniscentrum Wondzorg Vice-voorzitter Wondplatform Nederland Redacteur Nurse Academy Lid Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, Rho Chi S. Pereboom MPA, lid physician assistant Voorzitter van de Stichting Huisartspraktijken HOED Nieuwerkerk aan den IJssel Manager/coördinator HOED Nieuwerkerk aan den IJssel (maatschap van drie huisartsenpraktijken) J. Feenstra, lid-gezondheidszorgpsycholoog GZ-psycholoog BIG Kinder- en jeugdpsycholoog Specialist (N.I.P.) Directeur praktijk voor voor Kinderpsychologie en Pedagogiek B.V., Oegstgeest

10 N.A.M. Perquin (plv) lid gezondheidszorgpsycholoog, tevens (plv) lid psychotherapeut Klinisch psycholoog/psychotherapeut Hoofdopleider Gezondheidszorgpsychologie bij de Stichting Postacademisch (G)GZ opleidingen te (Plv) lid regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te, Eindhoven, Groningen en Zwolle Docent bij- en nascholing GGZ RINO Praktijk voor coaching en supervisie, zelfstandig gevestigd te E.S.J. Roorda-de Man, lid-gezondheidszorgpsycholoog Klinisch psycholoog/seksuoloog Klinisch psycholoog Penitentiaire inrichting Haaglanden Klinisch psycholoog Consulent Stichting Reclassering Nederland Vast gerechtelijk deskundige Forensische Psychologie Kinder- en jeugdspecialist Maatschap De Man & Roorda Praktijkopleider gezondheidszorgpsycholoog P. Citroen, lid-psychotherapeut Psycholoog/psychotherapeut mr. G.G.M.L. Huntjens, secretaris Plv. voorzitter Klachtencommissie Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden mr. Y. M.C. Bouwman, (plv) secretaries Voorzitter Klachtencommissie Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden mr. A.F. de Kok, (plv) secretaris Voorzitter Klachtencommissie Stichting Klachtrecht AAG Voorzitter Klachtencommissie Sophia Revalidatie Den Haag Voorzitter Klachtencommissie Saffier Den Haag Voorzitter Klachtencommissie Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam mr. S.R.M.I. Roos-Bollen, (plv) secretaris Secretaris Klachtencommissie Seksueel Misbruik RKK Secretaris Centrale Klachtencommissie NMT mr. I.C.M. Spitters, (plv.) secretaris mr. C.G. Versteeg, (plv.) secretaris Advocaat Secretaris Commissie van Toezicht en College van Beroep Gedragscode Farmaceutische Bedrijfstak mr. E.C. Zandman, (plv.) secretaris

11 Senior juridisch medewerker Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, afdeling civiel

mr. J.W. Ilsink, plv. voorzitter/lid-jurist - raadsheer Hoge Raad i.b.d..

mr. J.W. Ilsink, plv. voorzitter/lid-jurist - raadsheer Hoge Raad i.b.d.. mr. A.L. Smit, voorzitter/lid-jurist - senior rechter rechtbank Overijssel; - vertrouwenspersoon Protestants Christelijk Onderwijs Ommen; - plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Optometristen Vereniging

Nadere informatie

Julius Academy. Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van 16.00-19.

Julius Academy. Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van 16.00-19. Julius Academy Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van 16.00-19.00 uur Toelichting bij de cursus U komt als hulpverlener, klachtenfunctionaris

Nadere informatie

Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta)

Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde Universitair Medisch Centrum Utrecht

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke. Verantwoording 2010 NKI-AVL

Jaardocument Maatschappelijke. Verantwoording 2010 NKI-AVL Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 NKI-AVL Inhoud 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 5 2 Profiel van de organisatie... 9 2.1 Algemene identificatiegegevens... 9 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Programma IGZ Patiëntveiligheidscongres

Programma IGZ Patiëntveiligheidscongres www.igz.nl Programma IGZ Patiëntveiligheidscongres Overdragen doe je niet alleen informatie-uitwisseling cruciaal voor veilige zorg 18 juni 2015, Congresgebouw De Doelen te Rotterdam Voor gerechtvaardigd

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

Over de auteurs en redactie

Over de auteurs en redactie Over de auteurs en redactie Y. Atema (1976) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en behaalde het artsexamen in 2001. In 2010 heeft zij de opleiding tot jeugdarts KNMG afgerond.

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Jaardocument 2012. St. Elisabeth Ziekenhuis

Jaardocument 2012. St. Elisabeth Ziekenhuis Jaardocument 2012 St. Elisabeth Ziekenhuis ELISABETH T OPZ O R G ZEKER V O O R U 1 Jaardocument St. Elisabeth Ziekenhuis 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord Raad van Bestuur 5 1

Nadere informatie

Jaardocument. Medisch Centrum Haaglanden

Jaardocument. Medisch Centrum Haaglanden Jaardocument Medisch Centrum Haaglanden 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 4 2 Strategie en beleid 5 2.1 Profiel van de organisatie 5 2.2 Missie en visie 8 2.3 Strategisch beleidsplan 9 3 Leiderschap

Nadere informatie

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121 Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 7 2 Profiel van de organisatie... 8 2.1 Algemene identificatiegegevens... 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Ethiek in de zorgsector

Ethiek in de zorgsector start januari 2016 23e jaargang Part-time postacademische beroepsopleiding Ethiek in de zorgsector Module 1 Ethische vragen rond het begin en einde van het leven Module 2 Zorg en kwaliteit van leven bij

Nadere informatie

Bijlagen. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 5. V&V 2020 Deel 5 Bijlagen 1

Bijlagen. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 5. V&V 2020 Deel 5 Bijlagen 1 Bijlagen DEEL 5 Bijlagen Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 5 V&V 2020 Deel 5 Bijlagen 1 Colofon V&V 2020 Deel 5 Bijlagen Overige delen V&V 2020: Deel 1 Leren van de toekomst Deel 2 Beroepsprofiel

Nadere informatie

Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl

Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl 2012 Jaardocument Zorg die groeit Jaardocument 2012 Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond www.elkerliek.nl Voorwoord Terugkijken naar 2012 laat zien dat er weer veel bereikt is in het

Nadere informatie

Prof. dr. Nardo van der Meer MBA Professor Expertisegebieden: Health & Education (Health Care Management)

Prof. dr. Nardo van der Meer MBA Professor Expertisegebieden: Health & Education (Health Care Management) Prof. dr. Nardo van der Meer MBA Professor Expertisegebieden: Health & Education (Health Care Management) Nardo van der Meer (1970) behaalde zijn mastergraad aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij

Nadere informatie

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Amphia groeit! Jaardocument 2011 Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur Voorwoord Raad van Toezicht 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Blik op. Jaardocument

Blik op. Jaardocument Blik op 2014 Jaardocument 2014 JAARDOCUMENT Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond www.elkerliek.nl Inleiding Het Elkerliek ziekenhuis publiceert voor al haar belanghebbenden het jaardocument, vanwege haar

Nadere informatie

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis

Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis Jaardocument 2011 Stichting Diakonessenhuis zorg met passie Jaardocument Stichting Diakonessenhuis 2011 maatschappelijk verslag voorwoord 1 Inhoud deel 1* Voorwoord Raad van Bestuur 4 Voorwoord Raad van

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2010 Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Maatschappelijk verslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 2. Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUW BELEID

TIJD VOOR EEN NIEUW BELEID TIJD VOOR EEN NIEUW BELEID JAAR VERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 1. Organisatie stichting WIP 6 1.1 Bestuur WIP 6 1.2 Regieraad WIP 7 1.3 Bureau WIP 9 2. Strategisch beleidsplan 2012-2015 10 2.1 Algemeen 10

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag

Maatschappelijk verslag 10 Vlietland Ziekenhuis irti ii.14i1 LTIIIi IiI Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Beter worden doen we samen Schiedam, 10 december 2014 Voorwoord Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Het jaar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22433 4 augustus 2015 Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg Vastgesteld

Nadere informatie

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle

jaarverslag Stichting Isala klinieken, Zwolle jaarverslag, Zwolle 2005 pagina Inhoudsopgave 1 1 Jaarverslag 1.1 Personalia 2 1.2 Verslag van de Raad van toezicht 3 1.3 Verslag van de Raad van Bestuur 7 1.4 Opbrengsten 14 1.5 Verslag van de Medisch

Nadere informatie

Jaardocument 2008. Stichting Holding Isala klinieken

Jaardocument 2008. Stichting Holding Isala klinieken Jaardocument 2008 Stichting Holding Isala klinieken Jaardocument 2008 Stichting Holding Isala klinieken 1 2 op de drempel naar een nieuw begin: het realiseren van een ziekenhuis op één locatie Inhoudsopgave

Nadere informatie

DE COMMISSIES. De commissie tandheelkunde

DE COMMISSIES. De commissie tandheelkunde Voorwoord Er gaan vele wegen naar Rome: zo ook de wegen die de Van Hoytema Stichting bewandelt. Oude wegen proberen we goed te onderhouden, nieuwe wegen onderzoeken we met o.a. de regionale ziekenhuizen,

Nadere informatie

Over de sprekers. Dagvoorzitter

Over de sprekers. Dagvoorzitter Over de sprekers Dagvoorzitter Mardjan Seighali is directeur van het Universitair Asielfonds (UAF), een stichting voor vluchteling studenten. Zij studeerde in Nederland en kreeg de kans om succesvol te

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente

Jaarverslag 2014. Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente Jaarverslag 2014 Gebruikersinformatie Dit interactieve document kan het beste bekeken worden met Acrobat Reader. Download hier gratis de laatste versie van Acrobat Reader: http://get.adobe.com/nl/reader

Nadere informatie

Over de auteurs en redactie

Over de auteurs en redactie Over de auteurs en redactie M.C.B. Beckers (1955) studeerde Gezondheidswetenschappen (Beleid en Beheer) aan de Universiteit van Maastricht. Voor haar studie was zij zes jaar werkzaam bij een ziekenfonds.

Nadere informatie

Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2009: Beleid in uitvoering, uitvoering met beleid

Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2009: Beleid in uitvoering, uitvoering met beleid Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2009: Beleid in uitvoering, uitvoering met beleid Colofon Versie: 1.3 Goedgekeurd tijdens de Raad van Toezichtsvergadering d.d. 10 mei

Nadere informatie

Trainingsbureau Agressietrainingen. opgesteld ten behoeve van. Veiligezorg in ziekenhuizen

Trainingsbureau Agressietrainingen. opgesteld ten behoeve van. Veiligezorg in ziekenhuizen Trainingsbureau Agressietrainingen opgesteld ten behoeve van Veiligezorg in ziekenhuizen m.m.v. Paul van Esveld, Trainingsbureaus agressietrainingen Achtergrond Bij de ziekenhuizen die meedoen aan Veiligezorg

Nadere informatie