PROGRAMMA BEROEPSOPLEIDING OCTROOIGEMACHTIGDEN (BO-13)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMA BEROEPSOPLEIDING OCTROOIGEMACHTIGDEN 2013-2014 (BO-13)"

Transcriptie

1 PGAA PSPLIDING CTIGACHTIGDN (-13) nderliggend programma is samengesteld uit de opleiding van de reguliere deelnemers -13 ( ) en het tweede opleidingsjaar van de kandidaten welke in 2012 in het tweede opleidingsjaar bij de -11 ( ) zijn ingestroomd, waarbij zoveel als mogelijk getracht is aan te sluiten bij de reguliere deelnemers. De opleiding is in drie blokken verdeeld; de onderdelen Praktische Vaardigheden, eroepspraktijk en Communicatieve Vaardigheden zijn gespreid over de juridische blokken opgenomen. lok I lok II lok III echt Algemeen / Communicatieve Vaardigheden (reguliere deelnemers -13 en instroomkandidaten 2012/2013) ctrooirecht (reguliere deelnemers -13 en instroomkandidaten 2012/2013) verige I-rechten en uropees echt/mededinging (reguliere deelnemers -13) Na elk blok vinden schriftelijke tentamens plaats (www.examenoctrooigemachtigden.nl). De bijeenkomsten vinden zoveel als mogelijk plaats ten kantore van de docent. odules echt Algemeen () Communicatieve Vaardigheden () eroepspraktijk () ctrooirecht () Praktische Vaardigheden () verige I-rechten (I) uropees recht/mededinging () r. dr. H. Wammes r..j. van den roek Prof. mr. Th.C.J.A. van ngelen Dr. J.H.J. den Hartog Drs. H.A.. arsman Ir. H.J.. Schrijnemaekers Prof. mr. T. Cohen Jehoram r.. Ludding Programma -13

2 etreft de reguliere -13 deelnemers en de instroomkandidaten LK I 1CHT ALGN / CUNICATIV VAADIGHDN Datum 2/ 3nderwerp 4Code 5Docenten a 07/01/2013 NL ctrooicentrum Di 08/01/2013 NL ctrooicentrum Presentatie Kader opleiding ( uur) Inleiding tot het recht (1) (basisbegrippen) ( uur) Inleiding tot het recht (1) (basisbegrippen) ( uur) Inleiding tot het recht (2) (basisbegrippen) ( uur) Inleiding Schrijfvaardigheid Het analyseren van argumentatie Tangena a 21/01/2013 CP Nijmegen Di 22/01/2013 NL ctrooicentrum a 04/02/2013 CP Nijmegen Di 05/02/2013 NL ctrooicentrum a 04/03/2013 CP Nijmegen Di 05/03/2013 olengraaff instituut Utrecht a 18/03/2013 CP Nijmegen Di 19/03/2013 NL ctrooicentrum Di 02/04/2013 olengraaff instituut Utrecht a 08/04/2013 CP Nijmegen a 22/04/2013 Aristo Zalen Utrecht Vermogensrecht: basisbegrippen Vermogensrecht: overeenkomstenrecht (1) Het beoordelen van argumentatie Het schrijven van een argumentatieve tekst Vermogensrecht: overeenkomstenrecht (2) Vermogensrecht: verbintenissen uit de wet Vermogensrecht: goederenrecht Sancties algemeen (Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 3 maart) ijzondere overeenkomsten (opdracht, arbeids- overeenkomst) en vertegenwoordiging (volmacht) ndernemingsrecht Nationaal procesrecht (1) Nationaal procesrecht (2) (incl. aansprakelijkheid bij ten uitvoerlegging) Toepassing van de verworven kennis a.d.h.v. vermogensrechtelijke casus Common Law en uropese wetgeving en Systematiek Internationaal Privaatrecht (1) Internationaal Privaatrecht (2) Inleiding I (1) Inleiding I (2) Proeftentamen/vragenuur echt Algemeen Inleiding tot de eroepsethiek/gedragsregels ( uur) Presentatie Jonge rde ( uur) Tentamen echt Algemeen 16 17ptionee l Wammes Wammes Dammingh Dammingh Klomp Dammingh ensen Jongbloed Jongbloed Loesberg Klomp Wammes Schumann (i.p.v. Hooiveld) (eivakantie 27 april t/m 5 mei 2013) Programma -13

3 - etreft de reguliere en de instroomkandidaten - etreft alleen de reguliere -13 kandidaten - etreft alleen de instroomkandidaten van de LK II CTICHT Datum / nderwerp Code Docenten a 06/05/2013 V.. Systematiek in het octrooirecht ctrooieerbare materie ostyn Di 07/05/2013 Hoyng onegier ateriële vereisten W/V (1) (nieuwheid) ateriële vereisten W/V (2) Van den roek Di 21/05/2013 Groep chemie: V.. Amersfoort Groep e/w: CP Nijmegen Woe 22/05/2013 Hoyng onegier a 03/06/2013 Di 04/06/2013 Hoyng onegier a 17/06/2013 (i.p.v. 03/06/13) (uitvindingshoogte) 14Introductie opstellen octrooiaanvrage (klassikaal) 15Introductie opstellen octrooiaanvrage (klassikaal) Introductie opstellen octrooiaanvrage Introductie opstellen octrooiaanvrage ateriële vereisten W/V (3) (overige) Verdieping materiële vereisten W/V efenopgave octrooiaanvrage (1) De rauw lackstone Westbroek Di 18/06/2013 V.. a 24/06/2013 Di 25/06/2013 CP Nijmegen eschermingsomvang (1) echten te ontlenen aan octrooi echthebbende op octrooi ctrooiverleningsprocedures (1) eschermingsomvang (2) Samenwerkingsverdrag/octrooiverleningsprocedures (2) arsman (chemie) Schrijnemaekers (e/w) arsman (chemie) Schrijnemaekers (e/w) Theuws bbink Hermans Van den roek Kuipers Dorna Van den roek Jessen efenopgave octrooiaanvrage (2) Introductie verdedigen octrooiaanvrage (klassikaal) Introductie verdedigen octrooiaanvrage (klassikaal) ( uur; lunch uur) ppositie V (procedurele aspecten) ( uur) (Vakantieperiode 29 juni t/m 1 september) Schrijnemaekers (e/w) arsman (chemie) Van Deursen a 02/09/2013 Di 03/09/2013 Hoyng onegier Di 10/09/2013 CP Nijmegen a 16/09/2013 Kantoor tutor a 23/09/2013 (i.p.v. 09/09/13) Freshfields ruckhaus Deringer Programma -13 efenopgave octrooiaanvrage en verdedigen (1) Voorgebruik en dwanglicentie uropa en grensoverschrijdende handhaving Vermogensrechtelijke aspecten: licentieovereenkomsten Vermogensrechtelijke aspecten: overdracht van octrooien en octrooiaanvragen; zekerheidsrechten en beslag efenopgave octrooiaanvrage en verdedigen (6) ctrooiprocesrecht (+bijzondere sancties) Partiële nietigheid ( uur) Aanvullende beschermingscertificaten ( uur) - etreft de reguliere en de instroomkandidaten ijsvogels Theuws (i.p.v. 23/09/13) Hendrick Hendrick eekel

4 - etreft de reguliere en de instroomkandidaten - etreft alleen de reguliere -13 kandidaten - etreft alleen de instroomkandidaten van de LK II CTICHT Datum / nderwerp Code Docenten a 30/09/2013 efenopgave octrooiaanvrage en verdedigen (2) a 07/10/2013 Campus IP CTC Arnhem / (Her)tentamen Schrijven van een advies Di 08/10/2013 efenopgave octrooiaanvrage en verdedigen (7) (Herfstvakantie 12 t/m 27 oktober) a 28/10/2013 Di 29/10/2013 V.. Amersfoort efenopgave octrooiaanvrage en verdedigen (3) Introductie opstellen verzoek om advies/ oppositie uropa (klassikaal) arsman Di 05/11/2013 Hoyng onegier a 11/11/2013 Kantoor tutor a 18/11/2013 a 25/11/2013 a 02/12/2013 Villa Klein Heumen Nijmegen (i.v.m. aansluitend afsluiting deelnemers ) Di 03/12/2013 Hoyng onegier a 16/12/2013 Campus IP CTC Arnhem uitenlands octrooirecht; rechtsvergelijking I (systeem VS) uitenlands octrooirecht; rechtsvergelijking II (Far ast; Japan; China; Korea; Taiwan) efenopgave octrooiaanvrage en verdedigen (8) Vragenuur A en efenopgave octrooiaanvrage en verdedigen (4) efenopgave ppositie uropa / Verzoek om advies (1) efenopgave octrooiaanvrage en verdedigen (5) Proeftentamen/ vragenuur ctrooirecht ( uur) (aansluitend mondelinge evaluatie module ctrooirecht) Tentamen pstellen van een octrooiaanvrage en Verdedigen van een octrooiaanvrage ptioneel asser Steenbeek arsman/ Schrijnemaekers Van den roek a 13/01/2014 Aristo Zalen Utrecht Tentamen ctrooirecht etreft de reguliere -13 kandidaten Programma -13

5 -13 6LK III VIG I-CHTN N UPS CHT/DDINGING Datum 7/ 8nderwerp 9Code 10Docent a 10/02/2014 Inleiding t.o.v. het beroep van ctrooigemachtigde I De rauw verzicht I-rechten en enelux merkenrecht en I lackstone uropese erkenrecht Westbroek Formele en materiële vereisten erkenwet I Di 11/02/2014 a 10/03/2014 V.. efenopgave ppositie uropa / Verzoek om advies (1) (Voorjaars- en Carnavalsvakantie 17 februari t/m 8 maart) echten te ontlenen aan het merk/eperking I erkenrecht (1) (inbreuk, licenties, overdracht) vereenkomst van adrid/ Gemeenschapsmerk/ I Protocol ( uur) Handelsnaamwet en overige onderscheidingstekens I ( uur) Conijn (i.p.v. van Conijn Cohen Jehoram) Van den erg (i.p.v. Klos) De uijter Van Leent Di 11/03/2014 V.. a 17/03/2014 CP Nijmegen a 24/03/2014 Di 25/03/2014 (i.p.v. 07/04/2014) DLA Piper echten te ontlenen aan het merk/eperking erkenrecht (2) (nietigheid/verval) Kwekersrecht, octrooirecht en biotechnologie I I Auteursrechtbeginselen en erner Conventie I Van Leent Auteursrecht, software en databank I Van Leent Verzoek om advies (2) eginselen uropees en nationaal mededingingsrecht elatie uitoefening I-rechten en vrij verkeer van goederen; misbruik van machtspositie Korsten (i.p.v. Van Wanroij) Ludding a 07/04/2014 (i.p.v. 25/03/2014) Nauta Dutilh Di 08/04/2014 Di 22/04/2014 Klos orel Vos & Schaap a 12/05/2014 Di 13/05/2014 ctrooicentrum Nederland DH a 26/05/2014 Aristo Zalen Utrecht rennerbaan N Know how, trade secrets odellenrecht: algemeen/modellenrechten en techniek/slaafse navolging efenopgave octrooiaanvrage en verdedigen (6) Vragenuur opstellen van octrooiaanvrage en verdedigen hiervan (A en ) I-gerelateerde overeenkomsten: licenties, minnelijke schikkingen asisprincipes Licenties (eivakantie 26 april t/m 5 mei) Verzoek om advies (3) 18 Proeftentamen/vragenuur I/uropees recht ( uur) (aansluitend mondelinge evaluatie modules I/) Tentamen I/uropees recht/mededinging I I optioneel 3 19I/ 20ptioneel Gielen Geerts arsman en Schrijnemaekers Nijs (i.p.v. Speyart) eeskamp tutoren (i.p.v. Cohen Jehoram) en Ludding De rauw lackstone Westbroek : Claude Debussylaan 80, 1082 D V.. : Johan de Wittlaan 7, 2517 J DLA Piper : Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Nauta Dutilh : Strawinskylaan 1999, 1077 XV Klos orel Vos & Schaap : Weteringschans 24, 1017 SG ctrooicentrum Nederland : Prinses eatrixlaan 2, 2595 AL Programma -13

6 etreft de reguliere -13 kandidaten CNCPT Di 10/06/2014 a 23/06/2014 a 30/06/2014 Do 03/07/2014 (i.p.v. 30/06/2014) a 01/09/2014 Di 02/09/2014 Locatie nog nader te bepalen a 15/09/2014 Di 16/09/2014 Locatie nog nader te bepalen a 22/09/2014 Di 23/09/2014 Locatie nog nader te bepalen a 06/10/2014 Campus IP CTC Arnhem Janspoort 1-2, 6811 G 12LK III 13juni t/m november 2014 Introductie opstellen inbreukadvies/ vrijgaveadvies (1) (klassikaal) Introductie opstellen inbreukadvies/ vrijgaveadvies (2) (klassikaal) efenopgave opstellen inbreukadvies (1) /w efenopgave octrooiaanvrage en verdedigen (7) Chemie efenopgave octrooiaanvrage en verdedigen (7) Zomervakantieperiode 5 juli t/m 31 augustus efenopgave opstellen inbreukadvies (2) Pleiten Pleiten Valbracht/Gerlofs Valbracht/Gerlofs Totaalcasus (1) eslechten van geschillen buiten de rechter om/ managing international IP conflicts (1) eslechten van geschillen buiten de rechter om/ managing international IP conflicts (2) efenopgave octrooiaanvrage en verdedigen (8) / Commercialiseren van I Vragenuur ctrooiaanvrage C (Nietigheid/ppositie) Tentamen pstellen van een octrooiaanvrage en Verdedigen van een octrooiaanvrage Herfstvakantie 11 t/m 26 oktober Najaar 2014 ezoek echtbank ptioneel Schalkwijk Schalkwijk Tangena Schrijnemaekers a 03/11/2014 a 17/11/2014 (aansluitend afsluiting -13) Locatie Nijmegen a 01/12/2014 Campus IP CTC Arnhem Janspoort 1-2, 6811 G Totaalcasus (2) / Totaalcasus (3) ( uur) Vragenuur Inbreukadvies (klassikaal) ( uur) Tentamen Schrijven van een advies ptioneel Programma -13

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring op hoofdlijnen: doel en inhoud In 2005 hebben Nederland en Duitsland een Gezamenlijke Verklaring

Nadere informatie

Forumshoppen voor een negatieve verklaring voor recht bij een dreigende schadeclaim?

Forumshoppen voor een negatieve verklaring voor recht bij een dreigende schadeclaim? Forumshoppen voor een negatieve verklaring voor recht bij een dreigende schadeclaim? M r. J. S. K o o i j * 1. Inleiding Een partij die een schadeclaim boven haar hoofd heeft hangen heeft een keuze: stilzitten

Nadere informatie

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders?

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? ONTSLAG De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? MR. DR. R.L. VAN HEUSDEN 1 In de arbeidsrechtpraktijk worden beëindigingsovereenkomsten vaak

Nadere informatie

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren te, vis, ie, muis, drag, elzijn, zo doende 2004, toetsing, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit cin, toezicht, erief, edrag, rzorging, over dierproeven en proefdieren Voorwoord Deze uitgave

Nadere informatie

DE STAAT VAN HET RECHT

DE STAAT VAN HET RECHT NEDERLANDS JURISTENBLAD DE STAAT VAN HET RECHT Vermogensrecht Straf(proces)recht Algemeen bestuursrecht Intellectuele eigendom Internationaal publiekrecht Ondernemingsrecht Mededingingsrecht Gezondheidsrecht

Nadere informatie

Van idee tot octrooi. NL Octrooicentrum helpt u verder. >>Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal

Van idee tot octrooi. NL Octrooicentrum helpt u verder. >>Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Van idee tot octrooi NL Octrooicentrum helpt u verder >>Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal 2 Van idee tot octrooi U hebt een idee en staat te popelen om het te ontwik kelen. Daar

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Inhoud 1. Aanleiding p. 1 2. Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland

Nadere informatie

Anders, of toch niet?

Anders, of toch niet? Anders, of toch niet? Een onderzoek naar de mogelijkheden van meer Awb-conforme onderwijswetgeving Mr. J.A. de Boer (TiU) Prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels (TiU) Prof. mr. drs. W. den Ouden (UL) Prof. mr.

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/134115

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Licentie-overeenkomst deponeringsdatum:

Licentie-overeenkomst deponeringsdatum: Licentie-overeenkomst deponeringsdatum: Bij deze licentie-overeenkomst zijn de volgende partijen betrokken: 1. de organisatie of de persoon die gerechtigd is de digitale dataset(s) over te dragen en in

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 00.063 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM

Nadere informatie

TOEGANG TOT HET RECHT: EEN ACTUEEL PORTRET

TOEGANG TOT HET RECHT: EEN ACTUEEL PORTRET 2014 mr. Hilke Grootelaar, mr. Laurens Venderbos, Simone Vromen LL.B. onder leiding van mr. dr. Herman van Harten TOEGANG TOT HET RECHT: EEN ACTUEEL PORTRET Een verkennend onderzoek naar relevante Nederlandse

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en verhaal bij Fondsen voor Gemene Rekening

Aansprakelijkheid en verhaal bij Fondsen voor Gemene Rekening Aansprakelijkheid en verhaal bij Fondsen voor Gemene Rekening Reactie op prof. mr. W.A.K. Rank en mr. B. Bierman, Aangaan van verplichtingen voor rekening van een FGR: aansprakelijkheid en verhaal, FR

Nadere informatie

Ieder zijn eigen toets?

Ieder zijn eigen toets? UDL als oplossing voor studeren met een functiebeperking Ieder zijn eigen toets? Anita van Boxtel, Judith Jansen, Lex Jansen en Jackelien ter Burg Het toewijzen van een aanpassing van de tentamenvorm en/of

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

161. Optioneel internationaal contractenrecht in de Nederlandse

161. Optioneel internationaal contractenrecht in de Nederlandse 161. Optioneel internationaal contractenrecht in de Nederlandse praktijk 1 MR.DR. H.N. SCHELHAAS De term optioneel contractenrecht kan duiden op de vrijheid van contractspartijen om de inhoud van een contract

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Zelf doen? Inventarisatiestudie van zelfreguleringsinstrumenten

Zelf doen? Inventarisatiestudie van zelfreguleringsinstrumenten Zelf doen? Inventarisatiestudie van zelfreguleringsinstrumenten Barbara Baarsma Flóra Felsö Sjoerd van Geffen José Mulder André Oostdijk (Research voor Beleid) Onderzoek in opdracht van het Ministerie

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES

106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES 106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES in het geding tussen: mevrouw A, wonende te E, ouder van B, verzoekster, en het bestuur van

Nadere informatie

Tot zover het Belgisch kartelparadijs

Tot zover het Belgisch kartelparadijs Tot zover het Belgisch kartelparadijs Frank WIJCKMANS en Filip TUYTSCHAEVER 1 De Europese Commissie en de mededingingsautoriteiten van onze buurlanden leggen in sneltempo recordboetes op voor horizontale

Nadere informatie

als archiefdeskundige: drs. A. Mul, senior-informatiemanager Doxis

als archiefdeskundige: drs. A. Mul, senior-informatiemanager Doxis Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., j o 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg tussen de Rijksdienst voor Wegverkeer en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals

Nadere informatie

De formele positie van ouders in het onderwijs

De formele positie van ouders in het onderwijs De formele positie van ouders in het onderwijs Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld naar aanleiding van de intentieverklaring Versterking School-Ouderbetrokkenheid Drs. Nicole van Dartel, Algemene Vereniging

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

RECHTS- WETENSCHAP NEDERLANDS JURISTENBLAD

RECHTS- WETENSCHAP NEDERLANDS JURISTENBLAD NEDERLANDS JURISTENBLAD RECHTS- WETENSCHAP Rechtswetenschappelijk onderzoek - uitkomsten landelijke enquête Het Calimero-gevoel van de jurist - interview met Carel Stolker n.a.v. zijn boek Rethinking the

Nadere informatie