VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN 2015-2016"

Transcriptie

1 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN LEREN VAN PROFESSIONALS PROFESSIONEEL, PRAKTIJKGERICHT, SYNTRA

2 2 IN SPURT NAAR EEN LOOPBAAN MET EEN VOLTIJDSE DAGOPLEIDING Wil j graag vrdr studrn, maar is d univrsitit of hogschool nit mtn j ding? Kis dan voor n voltijds dagopliding bij Syntra-AB. Onz praktijkgricht oplidingn stomn j mtn klaar voor d arbidsmarkt. INHOUD 4 MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE 6 BASISOPLEIDING POLYVALENT BOUWVAKKER 8 AANNEMER SCHILDERWERKEN 9 DIGITAAL TECHNISCH TEKENAAR 10 AANNEMER INSTALLATEUR CENTRALE VERWARMING 11 POLYVALENT SCHRIJNWERKER 13 HONDENTRIMMER EN UITBATER VAN EEN HONDEN- EN KATTENPENSION 14 ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 16 TECHNICUS ONDERHOUDSMECHANICA 17 BOEKHOUDER 18 SPORTVERZORGER EN FITNESSINSTRUCTEUR 20 GRAFISCH VORMGEVER 21 WEBDESIGNER 22 WEBDESIGNER EN GRAFISCH VORMGEVER 23 REALISATOR VAN AUDIOPRODUCTIES 25 3D-ARTIST 26 FOTOGRAAF 28 TUINAANNEMER- TUINVERZORGER 29 BROOD- EN BANKETBAKKER 30 RESTAURANTHOUDER 33 ANALIST PROGRAMMEUR 34 PC TECHNICUS 35 NETWERKBEHEERDER 36 WEBONTWIKKELAAR 38 ONDERNEMER E-COMMERCE 41 JUWELIER-GOUDSMID 42 MODEVORMGEVER 44 LINGERIE EN KORSETTENMAKER 45 INTERIEURSTYLIST 46 INTERIEURSTYLIST/TEXTIELDESIGNER 47 INTERIEURINRICHTER 48 SCHOONHEIDSSPECIALISTE 49 KAPPER 50 GESPECIALISEERDE VOETVERZORGER MET VERKOPER/VERKOOPSTER 52 OPTICIEN OPTOMETRIST 53 MARKETING- EN SALESVERANTWOORDELIJKE 54 POLYVALENT LASSER 55 ALGEMEEN ONDERNEMER IN MOTORVOERTUIGEN 56 FIETSTECHNICUS - FIETSVAKHANDELAAR 57 CARROSSERIETECHNICUS BEHAAL JE DIPLOMA IN ÉÉN JAAR TIJD D voltijds dagoplidingn bstaan mstal uit bropsknnis én bdrijfsbhr. Als j slaagt voor all moduls, krijg j n diploma (officil rknd door d Vlaams ovrhid). D voltijds dagoplidingn zijn n prima altrnatif voor jongrn di op zok zijn naar n vrkort trajct om knnis n skills in n spcifik domin t vrwrvn. J bhaalt j diploma in tijd (of in 1,5 jaar tijd bij nkl oplidingn). EEN MINIMUM AAN THEORIE, EEN MAXIMUM AAN PRAKTIJK Gn lang, saai thortisch lssn, maar vakknnis n praktijkxprtis. Onz docntn zijn gn profssorn of acadmici, maar vakxprtn di n strk voling hbbn mt d bdrijfswrld n d ralitit van ht bropslvn. Z dragn mt vl nthousiasm hun knnis én praktijkrvaring ovr zodat j na d opliding startklaar bnt om jouw droomjob uit t ofnn. Bij n aantal oplidingn is r n vrplicht stag voorzin. TIJDENS JE STUDIE BLIJF JE TEN LASTE VAN JE OUDERS Jongrn di ht volldig trajct volgn, blijvn tn last van d oudrs voor kindrbijslag n fiscalitit. J kan wl gn aanspraak makn op n studiburs. JE EIGEN BAAS Stroomt r ondrnmrsblod door jouw adrn? D voltijds dagopliding bridt j voor op n lvn als zlfstandig ondrnmr. In d modul bdrijfsbhr krijg j o.a. n basis bokhoudn, rcht, commrcil n financil blid. Spcialistn makn j attnt op d do s & don ts n d rglgving in jouw sctor, zodat j god voorbrid kan startn.

3 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN NUTTIGE WEETJES Onz trovn. Jouw voordln. Tolatingsvoorwaardn D voltijds dagopliding in bld boind mix van thori & praktijk docntn zijn vakxprtn di mt bid votn in d praktijk staan officil rknd diploma in ampr 1 (soms 2) jaar j blijft tn last van j oudrs voor kindrbijslag n fiscalitit d modul bdrijfsbhr bridt j voor op n ign zaak Voor d mrdrhid van d voltijds dagoplidingn zijn r gn spcifik instapvoorwaardn tnzij andrs vrmld bij d opliding zlf. Idrn mt n minimum lftijd van 18 jaar of wi voldaan hft aan d lrplicht, is wlkom. Bldn zggn mr dan woordn. Bkijk ht filmpj ovr d voltijds dagoplidingn op Kom naar ht infomomnt ovr d voltijds dagopliding op zatrdagvoormiddag 25 april 2015 (9u30 11u30). J kan r d sfr op d campus opsnuivn of n praatj makn mt d docntn. Ook tijdns onz algmn infomomntn, kan j j vrdr informrn. zatrdag 6 juni 2015 (9-12 uur) dondrdag 27 augustus 2015 (18-21 uur) Of stl j vraag aan ht klantncntrum op ht nummr of via d hlpdsk Wij wnsn jou vl succs bij ht kizn van j opliding. D rst stap naar jouw droomjob! D vrmld kostprijs is d inschrijvingsprijs incl. btw. Prijzn voor handbokn, grondstoffn n matrialn wordn afzondrlijk vrmld. Ht zijn d prijzn pr cursusjaar. Inschrijvn kan vanaf 25 april Ht lsprogramma is opgbouwd uit mrdr blokkn. J dint t slagn voor n blok alvorns ovr t gaan naar n volgnd blok. Cursistn uit d voltijds dagopliding kunnn gn aanspraak makn op n studiburs n studipuntn. In vrschillnd oplidingn is stag voorzin. J zokt zlf n passnd stagplaats. Dit wordt vrdr toglicht in j opliding. Wrkzokndn di zijn ingschrvn bij d VDAB komn moglijks in aanmrking voor tussnkomst door d VDAB bij ht volgn van n officil rknd knlpuntbrop. Informr bij j trajctbglidr van VDAB of RVA of j hirvoor in aanmrking komt. Syntra-AB bhoudt ht rcht om d opliding nit t latn startn bij onvoldond inschrijvingn. Prijzn, startdata n lsinhoud ondr voorbhoud. Aan dz publicati kunnn gn rchtn ontlnd wordn. Z is loutr informatif bdold. Syntra-AB campus Mtropool vrhuist in Cursistn di ls volgn in d lsplaats Kontich zulln in d loop van ht cursusjaar vrhuizn naar d lsplaats in Brchm (vlakbij ht station). J wordt hirvan natuurlijk tijdig vrwittigd. START

4 4 ADMINISTRATIE EN ONTHAAL MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE En bkwaam administratif bdind handlt administrativ takn op n god n fficiënt manir af. Om dz job profssionl uit t vorn, is n stvig basis informatica, bokhoudn n social wtgving onmisbaar. In dz voltijds dagopliding maak j ook knnis mt vrschillnd soortn ondrnmingn n hun spcifik nodn waardoor j inzicht krijgt in d organisati van n bdrijf. Als mrtalig administratif bdind schakl j vlot ovr naar n andr taal. W focussn in dz opliding op ht Frans, ht Engls n ht Duits. J talnknnis is n xtra trof op d arbidsmarkt. BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE) Brng j ign laptop (PC of MAC) m naar d lssn informatica. Voorzi 70 uro voor d aankoop van n Offic 365 prsonal licnti. STAGE J loopt 4 wkn stag op ht ind van ht cursusjaar. Mr wtn ovr jouw favorit opliding? Zaklijk taal (8 sssis) Handlscorrspondnti (7 sssis) Notulrn van vrgadringn (2 sssis) Frans (28 sssis) Engls (33 sssis) Duits (17 sssis) Bdrijfsorganisati (7 sssis) Kantooradministrati (9 sssis) Social wtgving (6 sssis) Basisknnis bokhoudn (10 sssis) Informatica (31 sssis) Tlfonisch onthaal (3 sssis) Social communicati: tamwork (5 sssis) Eindwrkbgliding (2 sssis) Eindprof (1 sssi) 21 sptmbr 2015 Luvn Turnhout 950 uro

5 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN

6 6 BOUW EN HOUT BASISOPLEIDING POLYVALENT BOUWVAKKER NIEUW Sla d vacaturs r maar op na, tal van bdrijvn zijn vandaag op zok naar n polyvalnt bouwvakkr. Bn j n dynamisch prsoon di graag mt d handn wrkt? Hb j nig tchnisch inzicht n wil j zowl binnn als buitn wrkn? In dz opliding word j n cht vakman (of vrouw). J krijgt d basisknnis ovr n aantal bropn n j dot th ral stuff : mtsn, isolrn, plakkn, btgln, vlorn, gipswandn plaatsn n lktricitit. Na d nodig thori rond matriaalsoortn, opmtn, offrts makn, miliu n vilighid ofnn w dz knnis in praktijk, zoals ht n cht bouwvakkr btaamt. GOESTING IN ONDERNEMEN? Rikt jouw ambiti vrdr dan Polyvalnt bouwvakkr? Bhaal n xtra diploma in avondondrwijs: Aannmr mtsl- n btonwrkn, Aannmr plistrwrkn, Aannmr tglzttn of Elktrotchnisch installatur. Basis ruwbouw thori (16 sssis) planlzn n planrknn bouwtchnologi vilighid n miliu / VCA Basis praktijk mtsl- n btonwrkn (16 sssis) grdschap n machins kunnn hantrn n ondrhoudn wrfinrichting basistchnikn van d uitvoring van mtslwrk n nvoudig btonconstructi kunnn vrvaardign Basis ruwbouwafwrking thori (16 sssis) planlzn n opmtn matrialnknnis n tchnologi Basis praktijk tglzttn (15 sssis) grdschap n machins kunnn hantrn n ondrhoudn basistchnikn van ht cmntrn uitvorn basistchnikn van ht dkvlorlggn uitvorn d vrschillnd soortn vlor- n wandtgls mt d nodig zorg n juisthid op maat makn basistchnikn voor ht vrlijmn van wandtgls Basis praktijk plistrwrkn (15 sssis) grdschap n machins kunnn hantrn n ondrhoudn wrfinrichting n ondrhoud d basistchnikn van plistrwrk (wand- n plafondbplistring) uitvorn Drog afbouw (10 sssis) warnknnis n tchnologi gipskartonplatn n ondrstructuur uitvoring 21 sptmbr 2015 Turnhout 850 uro uro xtra kostn

7 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN Basis lktricitit (16 sssis) lktrisch groothdn: spanning, stroom, vrmogn mtingn ht lktrisch nt lichtschaklingn, symboln n soortn, ofningn vilighid : VA4 + VCA aarding + AREI praktijkofningn Motorn n snsorn - rsidntil (11 sssis) motorschaklingn - symboln - ofningn snsorn - soortn n aansluitn schakln van d vrbruikr, str n drihok, knmrkn, mtingn rgln torntal thori uitgaand van d torntalformul praktijk aansluitn motorn str of drihok praktijk - foutopsporing n oplossingn Basisvilighid door aannmrs nivau 12 (4 sssis) Asbst nvoudig handlingn (2 sssis) Wrkn op hoogt (1 sssi) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) Mr wtn ovr jouw favorit opliding?

8 8 BOUW EN HOUT AANNEMER SCHILDERWERKEN (POLYVALENT SCHILDER) Mr wtn ovr jouw favorit opliding? Als schildr pak j zowl d binnnkant als d buitnkant van gbouwn aan, schildr j dcoratif n bhang j murn. Dz opliding voorzit in n aantal thorilssn ovr matriaalsoortn, ht opmtn, ht opstlln van offrts, miliu n vilighid. Vrvolgns is r aandacht voor ht crativ aspct n ralisrn w vl praktijkofningn. Na dz opliding hb j d knnis n praktijkrvaring om als profssionl schildr t startn. GEZOCHT! Schildr is n knlpuntbrop. Na dz opliding kan j sollicitrn in n schildrsbdrijf of n ign zaak als zlfstandig schildr startn. Schildr Basis schildr, wand n vlor (31 sssis) d wrkopdracht (bouwdossir) tchnologi: klurnlr, matriaalknnis n grdschap d wrkopdracht uitvorn vilighid n miliu modulprof Schildrtchnikn (32 sssis) analys van n wrkopdracht uitvorn van n opdracht modulprof Bouwadministrati (9 sssis) Basisvilighid door aannmrs - nivau 12 (4 sssis) Asbst nvoudig handlingn (2 sssis) Wrkn op hoogt (1 sssi) Basis dcorativ tchnikn n problmanalys (15 sssis) Uitvoringsdossir indafwrking (5 sssis) Bhangwrk (10 sssis) matriaalknnis, grdschap n tchnologi uitvorn van n opdracht pathologi modulprof Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) 21 sptmbr 2015 Mchln 850 uro uro xtra kostn DIPLOMA

9 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN DIGITAAL TECHNISCH TEKENAAR (DIGITAAL BOUWKUNDIG TEKENAAR) Voor n digitaal tchnisch tknaar is n uitgbrid bouwtchnisch achtrgrond n must. Pn & papir is passé n daarom tknn dz vakmnsn bijna uitsluitnd op computr. In dz opliding krijg j o.a. lssn Autocad n 3D Studio Max om ht tknwrk op PC ondr d kni t krijgn. Op ht programma staan o.a. visualisatimoduls zoals n bouwaanvraag van n woning in 2D n n ruimtlijk voorstlling van n woning in 3D. GEZOCHT! D arbidsmarkt is constant op zok naar gschoold, digitaal tchnisch tknaars. Ht brop wordt door VDAB officil bschouwd als knlpuntbrop. Voor vragn in vrband mt j rchtn n plichtn als wrkloz kan j bst contact opnmn mt d RVA of j VDAB-trajctbglidr. Digitaal tknaar Inliding bouwtchnik (33 sssis) matrialnknnis planlzn bouwconstructi wtnschapplijk tknn sktchup modulprof Digitaal tknn in Autocad (33 sssis) initiati tknn 2D bouwaanvraag van n woning 2D initiati 3D tknn 21 sptmbr sptmbr 2015 Kontich Turnhout portfolio modulprof Visualisati in autocad (33 sssis) ruimtlijk voorstlling van d woning 3D visualisati (mapping, blichting, rndring) portfolio modulprof Visualisati in 3D Studio Max (33 sssis) initiati visualisati (mapping, blichting, rndring) in- Export intrnt modulprof Ondrnmr digitaal tchnisch tknaar (6 sssis) markting offrt, bstlbon, factuur vrzkring startn als zlfstandig Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (2 sssis) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) 950 uro + xtra kostn DIPLOMA BOUW EN HOUT

10 10 BOUW EN HOUT AANNEMER INSTALLATEUR CENTRALE VERWARMING Mr wtn ovr jouw favorit opliding? Wil j graag aan d slag als aannmr van cntral vrwarmingsinstallatis? Supr, maar ws brid om d handn uit d mouwn t stkn. Als installatur van cntral vrwarming montr, bvstig, ondrhoud n sluit j spcifik lmntn van cntral vrwarmingsinstallatis in niuwbouwprojctn of rnovatipandn aan. J gaat chtr ook plannn analysrn, warmtvrlisbrkningn uitvorn, kostprijs calculatis don, brkningn rond dimnsionring van n installati n normn topassn. En god voorbld van n praktisch brop waarbij ook d grijz massa rg blangrijk is. GEZOCHT! En bouwopliding mt tokomstprspctif. Vl installatibdrijvn zijn op zok naar dit profil om hun opnstaand vacaturs in t vulln. Cntral vrwarming Inlidnd modul installatis (16 sssis) tknn n planlzn voor d installatur warnknnis n matrialnlr voor d installatur initiati gas initiati cntral vrwarming initiati sanitair basisvilighid/kostprijs/wrkorganisati Inlidnd modul vrbindingn makn (14 sssis) praktisch ofningn Elktricitit voor d vrwarmingstchnicus - modul 1 (13 sssis) Basis installatis (22 sssis) Aannmr installatur cntral vrwarming (39 sssis) Bouwadministrati (9 sssis) Basisvilighid door aannmrs - nivau 12 (4 sssis) Asbst nvoudig handlingn (2 sssis) Wrkn op hoogt (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) 21 sptmbr sptmbr 2015 Turnhout Mchln 850 uro + xtra kostn DIPLOMA

11 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN POLYVALENT SCHRIJNWERKER Om schrijnwrk t plaatsn mot j n cht pro zijn. In dz opliding vrwrf j all vaardighdn waarovr n binnnschrijnwrkr n intriurbouwr mot bschikkn. Thortisch lssn rond matriaal, grdschap, machins n planlzn wordn afgwissld mt praktijkmoduls om ht vak cht in d vingrs t krijgn. Ervarn schrijnwrkrs bglidn j hirbij mt tips n tricks. GOESTING IN ONDERNEMEN? Rikt jouw ambiti vrdr dan Polyvalnt schrijnwrkr? Bhaal n xtra diploma in avondondrwijs: Aannmr binnnschrijnwrk of Aannmr intriurbouw. Schrijnwrk Machinal houtbwrking (18 sssis) matrialnlr knnis grdschap n machins planlzn praktijk Basis binnnschrijnwrk (16 sssis) warn- n productknnis algmnhdn n machinlr planlzn binnndurn trappn praktijk Basis intriur/mubl (16 sssis) 21 sptmbr 2015 Mchln matrialnlr bdrijfsuitrusting constructilr praktijk incl modulprof Producti n plaatsn binnnschrijnwrk (32 sssis) producti n plaatsn trappn producti n plaatsn binnndurn producti n plaatsn wandn, plafonds n lambrisring Intriurbouwr (32 sssis) matrialnlr bdrijfsuitrusting constructilr planlzn praktijk modulprof Basisvilighid door aannmrs - nivau 12 (4 sssis) Asbst nvoudig handlingn (2 sssis) Wrkn op hoogt (1 sssi) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) 850 uro + xtra kostn (zi wbsit) BOUW EN HOUT

12

13 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN HONDENTRIMMER EN UITBATER VAN EEN HONDEN- EN KATTENPENSION Hou j van dirn? Dan haal j wllicht vl voldoning uit d vrzorging van onz trouw virvotrs. Ht profssionl vrzorgn van dirn vrist chtr n uitgbrid knnis n n aantal vaardighdn di w in dz opliding inofnn. J krijgt lssn ovr vrschillnd rassn, anatomi, fysiologi, gdrag, voding, vachtngropn, rglmntring, miliuwtgving n d inrichting van n pnsion. J lrt d tchnik van ht trimmn op d vrschillnd vachtsoortn al dond. TWEE VOOR DE VAN ÉÉN Bhaal tw diploma s in één jaar tijd. Na d opliding kan j aan d slag als (zlfstandig) Hondntrimmr of als Uitbatr van n hondn n/of kattnpnsion. Basisjaar Elmntair vrzorging (11 sssis) Elmntair kynologi (16 sssis) D kat (8 sssis) Uibatr van n hondn- n kattnpnsion D hond in functi van ht pnsion (8 sssis) D kat in functi van ht pnsion (5 sssis) Uitbating n inrichting van n hondn- n kattnpnsion (11 sssis) Modulprof (1 sssi) Eindprof Uitbatr van n hondn- n kattnpnsion - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) Hondntrimmr Praktijk vachtvrzorging (22 sssis) Rassnknnis (2 sssis) Praktijk (38 sssis) Huid n huidaandoning (2 sssis) Inrichting van n trimsalon (3 sssis) Eindprof Hondntrimmr - vrddiging indwrk voor n jury (3 sssis) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) Fairly vrtlt D voltijds dagopliding hft mijn lvn op n positiv manir op z n kop gzt. Ik bn nu dag in dag uit mt hondn bzig n dat vind ik supr. Door d modul bdrijfsbhr kan ik mijn droom waarmakn n n ign trimsalon startn. Fairly Jrvis, cursist VDO Hondntrimmr Uitbatr van n hondn- n kattnpnsion 21 sptmbr 2015 Antwrpn 950 uro uro xtra kostn DIPLOMA DIEREN

14 14 ELEKTRO ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Mr wtn ovr jouw favorit opliding? Bn j gbtn door tchnik n wil j graag aan d slag als lktricin? In dz opliding word j opglid tot installatur van rsidntil lktrisch installatis. W lrn j ht vak van A tot Z. Van d basis lktricitit, ovr ht tknn van lktricititsschma s n ht opmakn van n dossir van huishoudlijk installati tot lichtrclam. Ook ht opstlln van n prijsoffrt komt aan bod. JE DIPLOMA OPENT DEUREN Ht brop van Elktrotchnisch installatur is grglmntrd, m.a.w. nkl wi n diploma bzit, mag ht brop uitofnn. STAGE J loopt 160 uur stag bij n zlfstandig lktrotchnisch installatur. J zokt zlf j stagplaats. Basis lktricitit (16 sssis) lktrisch groothdn n wttn inclusif mtingn ht lktrisch nt lichtschaklingn - symboln n soortn - lidingn vilighid - AREI aarding praktijk ofningn Motorn n snsorn - rsidntil (11 sssis) motorschaklingn - symboln - ofningn snsorn - soortn n aansluitingn schakln van d vrbruikr, str n drihok, knmrkn, mtingn rgln torntal praktijk - ofningn n foutopsporing Elktrotchnisch activititn (39 sssis) inliding n comptntis - grdschappn wtgving (AREI) aansturn van vrlichting dradn, kabls, buizn n hulpstukkn bviligingn d studi rond n bouwplan dossir van n huishoudlijk installati projct van d installati tknn van n ééndraadschma n situatischma vrbruikrs in str-drihok datacommunicati n databkabling opmakn van kast lay-out logo! aansluitn n configurrn parlofoni n vidofoni rlais- n contactorschaklingn 21 sptmbr 2015 Mchln NIEUW Turnhout 850 uro uro xtra kostn DIPLOMA

15 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN basisprincips brand- n inbraakbviliging Elktrotchnisch managmnt (30 sssis) algmn administrati BA5 laagspanning omgaan mt moilijk klantn opmakn van n prijsoffrt commrciël aspctn inliding domotica opmakn van n dossir uitwrkn van grotr projctn lktrisch nttn lichtrklam Stag (160 uur) Eindprof lktrotchnisch installatur (1 sssi) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi)

16 16 ELEKTRO TECHNICUS ONDERHOUDSMECHANICA Mr wtn ovr jouw favorit opliding? Ht ondrhoudn n hrstlln van industriël uitrusting n machins vrgt vakknnis. En profssional wt raad mt vrbindingstchnikn, hydraulica, AREI-normn, schakllogica n rductikastn. Hij (of zij) is ook n krak in ht opsporn van foutn n ht crërn van oplossingn. Ga dz tchnisch uitdaging aan n zt d stap naar n bloftvoll carrièr. STAGE J loopt 120 uur stag. J zokt zlf j stagplaats. Basis lktricitit (16 sssis) lktrisch groothdn n wttn inclusif mtingn ht lktrisch nt lichtschaklingn - symboln n soortn - lidingn vilighid - AREI aarding praktijk ofningn Motorn n snsorn - industril (19 sssis) motorn n fout zokn snsorn n fout zokn schakllogica (logo) praktijk - foutopsporing n oplossingn Basis ondrhoudsmchanica (16 sssis) vrbindingstchnikn lagrs kttingn rimn rductikastn kopplingn Ondrhoudsmchanica (32 sssis) pnumatik hydraulica ondrhoudsmchanica togpast bdrijfsvoring mt bgliding indprof Stag (120 uur) Eindprof tchnicus ondrhoudsmchanica (1 sssi) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) 21 sptmbr 2015 Mchln 950 uro uro bokn DIPLOMA

17 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN BOEKHOUDER D tijd dat d hoofdvraag voor sollicitantn bokhoudrs luidd: Wrk j graag mt cijfrs?, is zondr twijfl voorbij. In dz opliding bhandln w all aspctn di n profssionl bokhoudr mot bhrsn om ht brop conform d wtgving n d voorschriftn van d bropsvrniging uit t ofnn. Vrnvoudigd bokhoudn, vnnootschapsbokhoudn, jaarrkningn, financiël ratio s n financiringstchnikn... alls wordt haarfijn uitglgd door vakspcialistn aan d hand van vl praktijkvoorbldn, tips & tricks. Bdrijfsbhr is ook gïntgrrd in dz opliding. Zodat j na afloop in ht bzit bnt van n diploma. Ht diploma is rknd door ht BIBF (Bropsinstituut van Erknd Bokhoudrs n Fiscalistn) n gft d moglijkhid om d rknning tot zlfstandig bokhoudr aan t vragn. Algmn bokhoudn (32 sssis) Burgrlijk rcht (4 sssis) Social wtgving (6 sssis) BTW (19 sssis) Prsonnblasting (14 sssis) Handls- n vnnootschapsrcht (10 sssis) Bokhoudn n vnnootschapsbokhoudn (26 sssis) Financil blid (11 sssis) Vnnootschapsblasting (21 sssis) Analytisch bokhoudn (15 sssis) Gvalstudis: bokhoudn n vnnootschapsbokhoudn (20 sssis) Rgistrati n succssi (5 sssis) Financiël doorlichting van d jaarrkning (6 sssis) Bropsorganisatis, dontologi n actualia (3 sssis) Stag (240u) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) 21 sptmbr 2015 Kontich Luvn Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) TOELATINGSVOORWAARDEN Cursistn di dz opliding willn volgn, motn minimum n diploma Hogr Scundair Ondrwijs (6ASO, 6TSO, 6KSO of 7BSO) hbbn bhaald. Diploma s wordn tijdns d rst lswkn gcontrolrd. Cursistn di nit ovr n diploma HSO bschikkn, dinn t voldon aan d volgnd puntjs: n schriftlijk motivati voor t lggn t slagn voor n schriftlijk prof t slagn voor n intakgsprk D prof vrist gn voorknnis. D tst gaat na of d kandidaat d nodig maturitit n algmn basisvaardighdn bzit om d opliding mt succs t volgn n t bëindign. Nm voor d start van d cursus contact op mt d campus voor mr informati. GEZOCHT! Dz opliding bidt hog twrkstllingskansn, kijk d vacaturs r maar op na. STAGE J loopt 6 wkn stag tijdns d zomrvakanti J studrt dus af in sptmbr uro + xtra kostn DIPLOMA FINANCIËN & VERZEKERINGEN

18 18 GEZONDHEID EN SPORT SPORTVERZORGER EN FITNESSINSTRUCTEUR Als j van sportif n actif wrk houdt, dan hb j mt d opliding Sportvrzorgr n fitnssinstructur d idal match gvondn. Mdwrkrs in n fitnsscntrum of zlfstandig sportvrzorgrs zijn nit nkl spcialistn in sporttchnikn, maar zijn ook ondrlgd in d mntal aspctn van sportbgliding, EHBO, didactisch wrkvormn n sportvrzorging voor spcifik lichaamsrgio s. Dz voltijds dagopliding staat ondr ht dskundig tozicht van BLOSO/VTS n DFO. TWEE VOOR DE VAN ÉÉN Bhaal tw diploma s in één jaar tijd. J doorloopt ht volldig trajct van Fitnssinstructur (Initiator fitnssinstructur + Fitnssinstructur B) n Sportvrzorgr. Initiator fitnss Algmn gdlt (6 sssis) Sporttchnisch modul (3 sssis) Didactisch - mthodisch modul (8 sssis) Stag (4 sssis) Instructur B Algmn gdlt instructur B (68 sssis) Disciplinovrschrijdnd modul (10 sssis) Didactisch - mthodisch modul (11 sssis) Stag (13 sssis) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) Sportvrzorgr Algmn basisopliding (5 sssis) Bropsspcifik basisopliding (6 sssis) Hulpvrlnr EHBO (5 sssis) Stag (11 sssis) Mr wtn ovr jouw favorit opliding? Sportvrzorging - lichaamsrgio s (25 sssis) Togpast bdrijfsvoring sportvrzorgr (6 sssis) Mntal aspctn in sportvrzorging (4 sssis) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) 21 sptmbr 2015 Turnhout 1450 uro uro xtra kostn DIPLOMA

19 Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) TOELATINGSVOORWAARDEN Minstns 18 jaar wordn in d loop van ht kalndrjaar waarin j d cursus start. Ervaring hbbn in fitnssbofning mt tostlln, t bwijzn aan d hand van n kopi van fitnssabonnmnt, burtnkaart bij inschrijving. Mdisch attst vrist vóór ht startn van d opliding. STAGE 4 sssis tijdns d modul Initiator fitnss 13 sssis tijdns d modul Instructur B 11 sssis tijdns d modul Sportvrzorgr

20 20 GRAFISCHE EN AUDIOVISUELE TECHNIEKEN GRAFISCH VORMGEVER ZEG HET MET BEELDEN Om d brifing van j klant of n id visul t vrtaln in n aantrkklijk n tchnisch corrct ontwrp, is cratif inzicht n vakxprtis nodig. Tot aan d krokusvakanti lr j d pakkttn knnn. J wrkt mt Photoshop, Illustrator n Indsign. En w makn onz ontwrpn drukklaar. Na d krokusvakanti start ht twd dl mt ruim aandacht voor cratif ontwrpn. Print is not th limit. W zttn n Indsign-ontwrp om tot n dynamisch ipad-app. J indprof is d rod draad in dit twd dl. Mt ht voorstlln van j grafisch portfolio voor d jury, sluitn w ht jaar af. BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE) Brng j ign laptop m naar d ls mt voldond ghugn (8 gig ram) n n god schrm (HD min 15 inch). Voorzi 70 uro voor d aankoop van Adob Crativ Cloud. Grafisch vormgvr Digitaal tknn (17 sssis) Digital bldvrwrking (16 sssis) Digital opmaak n typografi (20 sssis) Drukwrkvoorbriding (12 sssis) Cratif ontwrpn (32 sssis) Mr wtn ovr jouw favorit opliding? Crossmdia - van Indsign naar ipad app (12 sssis) Togpast bdrijfsvoring (8 sssis) Eindwrkbgliding (12 sssis) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) START sptmbr 2015 Antwrpn Luvn 950 uro uro xtra kostn DIPLOMA

21 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN WEBDESIGNER En god wbdsignr is tchnisch n cratif strk. J maakt vlot d ovrstap van brifing naar n grafisch ontwrp. Dit laatst vrtaal j dan naar n wrknd wbsit mt corrct HTML n CSS. J doorgrondt d ghimn van Dramwavr, Photoshop n Illustrator. Maar ook jqury, HTML5 n CSS3 komn aan bod. Na d opliding wt j ook wat n god wbsit gbruiksvrindlijk maakt n ho god t scorn in Googl. BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE) Brng j ign laptop m naar d ls mt voldond ghugn (8 gig ram) n n god schrm (HD min 15 inch). Voorzi 70 uro voor d aankoop van Adob Crativ Cloud. HTML n CSS zijn d bouwstnn van ht wb. J mot ook grafisch uit d votn kunnn (Illustrator n Photoshop). W lrn ook jqury n HTML5 n CSS3 aan. In ht twd jaar is r ruimt voorzin voor bgliding indwrk (ht bouwn van n wbsit). 21 sptmbr 2015 Antwrpn Mr wtn ovr jouw favorit opliding? Wbdsignr Inliding n intrnttchnikn + wbsitbhr (21 sssis) Grafisch tchnikn (24 sssis) Analys (14 sssis) Dynamisch wbtchnikn (20 sssis) Animati (20 sssis) Eindwrkbgliding (10 sssis) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) STAGE J loopt n stag van 80 urn. 950 uro uro xtra kostn DIPLOMA GRAFISCHE EN AUDIOVISUELE TECHNIEKEN

22 22 GRAFISCHE EN AUDIOVISUELE TECHNIEKEN WEBDESIGNER EN GRAFISCH VORMGEVER En god grafisch vormgvr knt mr dan nkl grafisch pakkttn. Als j ook j wg vindt in d digital wrld n html n css knt, sta j dubbl zo strk op d arbidsmarkt. Dz opliding is n unik mix van Grafisch vormgvr n Wbdsignr. Th bst of both worlds dus. Tijdns dz opliding lr j wrkn mt Photoshop, Illustrator, Indsign, Dramwavr, HTML n CSS. D opgdan knnis n vaardighdn vrwrk j in 2 indprovn n n grafisch portfolio. Mt dat laatst hb j alvast its concrt in handn om t tonn tijdns sollicitatis. J lrt n Indsign-ontwrp om t zttn naar ipad app. Ook dynamisch wbtchnikn (php, rsponsiv), animati (jqury) n analys komn aan bod. BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE) Brng j ign laptop m naar d ls mt voldond ghugn (8 gig ram) n n god schrm (HD min 15 inch). Voorzi 70 uro voor d aankoop van Adob Crativ Cloud. 1 st dl: basisvaardighdn grafisch pakkttn n html + css Digitaal tknn (17 sssis) Digital bldvrwrking (16 sssis) Digital opmaak n typografi (20 sssis) Drukwrkvoorbriding (12 sssis) Grafisch pakkttn ifv wbdsign (24 sssis) Basis intrnttchnikn: html n css (21 sssis) 2 d dl: cratif ontwrpn n wbdsign gvordrd Grafisch vormgvr Cratif ontwrpn (32 sssis) Crossmdia - van Indsign naar ipad app (12 sssis) Togpast bdrijfsvoring (8 sssis) Eindwrkbgliding (12 sssis) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) Wbdsignr Analys (14 sssis) Dynamisch wbtchnikn (20 sssis) Animati (20 sssis) Eindwrkbgliding (10 sssis) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) STAGE J loopt n stag van 80 urn. Mr wtn ovr jouw favorit opliding? START sptmbr 2015 januari 2016 Antwrpn Mchln Luvn 1,5 jaar 1600 uro uro xtra kostn DIPLOMA

23 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN REALISATOR VAN AUDIOPRODUCTIES (MUZIEKPRODUCER) Mr wtn ovr jouw favorit opliding? NIEUW Music was my first lov, and it will b my last. Hrkn j jzlf in dz tkst n droom j rvan om n carrièr in d muzik uit t bouwn? Blf j droom in dz opliding. J lrt zlf (lktronisch) muzik t makn n muzik t producn. W mixn, componrn, rcordn in n profssionl studio. D krs op d taart is j ign portfolio dat j voorstlt aan n profssionl jury. D opliding vrist n profssionl houding n inzt, maar dz inzt wordt bloond. Na d opliding kan j aan d slag als zlfstandig muzikproducr n crër j lktronisch muzik, animatis, film, rclamjingls, nz. BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE) Brng j ign MAC m naar d ls. PC is nit moglijk, d gbruikt softwar wrkt alln op MAC. Voorzi 180 voor ht aankopn van n Logic pro licnti. Zorg voor n god hoofdtlfoon - d klassik ipod oortjs voldon nit. Erst trimstr Inliding in d lctronisch muzik (2 sssis) Initiati muzikproducti (10 sssis) Initiati instrumntn (6 sssis) Initiati mixing (6 sssis) Initiati compositi (8 sssis) 21 sptmbr 2015 Antwrpn Twd trimstr Ondrnmrsmodul basis muzikproducti n instrumntn (17 sssis) Ondrnmrsmodul mixing audio-opnam (15 sssis) Drd trimstr Ondrnmrsmodul bld n muzik (18 sssis) Ondrnmrsmodul muzik n sounddsign (14 sssis) Eindprof - voorstlln van j portfolio voor n vakjury (2 sssis) J mot gslaagd zijn in all ondrdln van n trimstr om naar ht volgnd trimstr t mogn ovrgaan. Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) TOELATINGSVOORWAARDEN All inschrijvingn zijn ondrworpn aan n scrning. Dit is n gsprk mt d docnt uro uro xtra kostn DIPLOMA GRAFISCHE EN AUDIOVISUELE TECHNIEKEN

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan Jaarvrslag 2012 Vrniuwn is vooruitgaan Enkl concrt rsultatn van 2012 Lapauw Intrnational VCST Amplidata Flandrs PlasticVision Blwind I-movix Spac Applications Srvics Psychomd Provan Laborx Physiol Flxiways

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg!

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg! Gmnt @ Oktobr 2014 Gmntlijk Infokrant vrschijnt 11 maal pr jaar V.U.: Marln Van dn Bussch, Klin Livvrouwdrf 8, 9990 Woordj burgmstr D burgmstr ovrhandigd aan Rubn D Clrcq d goudn UiT-na-School-Box in ht

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

Zelfmanagement bij ouderen

Zelfmanagement bij ouderen Zlfmanagmnt bij oudrn factsht Inhoud Wat is zlfmanagmnt bij oudrn? 3 Thoriën di tn grondslag liggn aan zlfmanagmnt bij oudrn 3 Zlfmanagmnt uitgaand van communicativ zlfsturing 4 D zlfmanagmnt van wlbvindn

Nadere informatie

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren Holtnxtra MG Ht niuwsblad voor Holtn TANKSTATION nl Dondrdag 23 april 2015 6 jaargang nr. 16 "DE HAAR" PRESENTATIE TRIATHLON PAG. 3 AGENDA KULTURHUS PAG. 5 MINTONETTE KAMPIOEN Léon Haanstra opn! PAG. 11

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

zo mooi is onze achtertuin

zo mooi is onze achtertuin zo mooi is onz achtrtuin Nm gratis m! Mt natuuragnda 2012. Vrrassing in Hollands duin Duinn als natuurlijk filtr Op avontuur in Wassrgst Kraamkamr Niuwkoop d n Va rdacti BELEEF LANDGOED NIEUW LEEUWENHORST

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

Anders veranderen volgens Thijs Homan

Anders veranderen volgens Thijs Homan Vrslag vijfd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrandrn 20 fbruari 2014 bij ING t Amstrdam Bijnkomst vijf van ht lrntwrk Andrs Wrkn van Factor Vijf n NSvP vindt

Nadere informatie

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot Oldnzaals Auto Dalr Club H't prsntrt AUTOWEEKEND VOLOP KEUZE EN REUZE VOORDEEL BIJ DRIEDAAGSE AUTOSHOW FRANS OP DEN BULT Vrijdag 1 mi Zatrdag 2 mi Zondag 3 mi 18.00 tot 21.00 uur 10.00 tot 17.00 uur 10.00

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten Gitt Livn Bram & Mari n n Livn Ht landbouwblid hft vl gzichtn D famili Ptrs Maak knnis mt www.dfamiliptrs.b 4 Als ik its do, wil ik ht god don. Ik hb n hkl aan half wrk, dat wtn mijn lrlingn maar al

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie