VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN 2015-2016"

Transcriptie

1 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN LEREN VAN PROFESSIONALS PROFESSIONEEL, PRAKTIJKGERICHT, SYNTRA

2 2 IN SPURT NAAR EEN LOOPBAAN MET EEN VOLTIJDSE DAGOPLEIDING Wil j graag vrdr studrn, maar is d univrsitit of hogschool nit mtn j ding? Kis dan voor n voltijds dagopliding bij Syntra-AB. Onz praktijkgricht oplidingn stomn j mtn klaar voor d arbidsmarkt. INHOUD 4 MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE 6 BASISOPLEIDING POLYVALENT BOUWVAKKER 8 AANNEMER SCHILDERWERKEN 9 DIGITAAL TECHNISCH TEKENAAR 10 AANNEMER INSTALLATEUR CENTRALE VERWARMING 11 POLYVALENT SCHRIJNWERKER 13 HONDENTRIMMER EN UITBATER VAN EEN HONDEN- EN KATTENPENSION 14 ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 16 TECHNICUS ONDERHOUDSMECHANICA 17 BOEKHOUDER 18 SPORTVERZORGER EN FITNESSINSTRUCTEUR 20 GRAFISCH VORMGEVER 21 WEBDESIGNER 22 WEBDESIGNER EN GRAFISCH VORMGEVER 23 REALISATOR VAN AUDIOPRODUCTIES 25 3D-ARTIST 26 FOTOGRAAF 28 TUINAANNEMER- TUINVERZORGER 29 BROOD- EN BANKETBAKKER 30 RESTAURANTHOUDER 33 ANALIST PROGRAMMEUR 34 PC TECHNICUS 35 NETWERKBEHEERDER 36 WEBONTWIKKELAAR 38 ONDERNEMER E-COMMERCE 41 JUWELIER-GOUDSMID 42 MODEVORMGEVER 44 LINGERIE EN KORSETTENMAKER 45 INTERIEURSTYLIST 46 INTERIEURSTYLIST/TEXTIELDESIGNER 47 INTERIEURINRICHTER 48 SCHOONHEIDSSPECIALISTE 49 KAPPER 50 GESPECIALISEERDE VOETVERZORGER MET VERKOPER/VERKOOPSTER 52 OPTICIEN OPTOMETRIST 53 MARKETING- EN SALESVERANTWOORDELIJKE 54 POLYVALENT LASSER 55 ALGEMEEN ONDERNEMER IN MOTORVOERTUIGEN 56 FIETSTECHNICUS - FIETSVAKHANDELAAR 57 CARROSSERIETECHNICUS BEHAAL JE DIPLOMA IN ÉÉN JAAR TIJD D voltijds dagoplidingn bstaan mstal uit bropsknnis én bdrijfsbhr. Als j slaagt voor all moduls, krijg j n diploma (officil rknd door d Vlaams ovrhid). D voltijds dagoplidingn zijn n prima altrnatif voor jongrn di op zok zijn naar n vrkort trajct om knnis n skills in n spcifik domin t vrwrvn. J bhaalt j diploma in tijd (of in 1,5 jaar tijd bij nkl oplidingn). EEN MINIMUM AAN THEORIE, EEN MAXIMUM AAN PRAKTIJK Gn lang, saai thortisch lssn, maar vakknnis n praktijkxprtis. Onz docntn zijn gn profssorn of acadmici, maar vakxprtn di n strk voling hbbn mt d bdrijfswrld n d ralitit van ht bropslvn. Z dragn mt vl nthousiasm hun knnis én praktijkrvaring ovr zodat j na d opliding startklaar bnt om jouw droomjob uit t ofnn. Bij n aantal oplidingn is r n vrplicht stag voorzin. TIJDENS JE STUDIE BLIJF JE TEN LASTE VAN JE OUDERS Jongrn di ht volldig trajct volgn, blijvn tn last van d oudrs voor kindrbijslag n fiscalitit. J kan wl gn aanspraak makn op n studiburs. JE EIGEN BAAS Stroomt r ondrnmrsblod door jouw adrn? D voltijds dagopliding bridt j voor op n lvn als zlfstandig ondrnmr. In d modul bdrijfsbhr krijg j o.a. n basis bokhoudn, rcht, commrcil n financil blid. Spcialistn makn j attnt op d do s & don ts n d rglgving in jouw sctor, zodat j god voorbrid kan startn.

3 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN NUTTIGE WEETJES Onz trovn. Jouw voordln. Tolatingsvoorwaardn D voltijds dagopliding in bld boind mix van thori & praktijk docntn zijn vakxprtn di mt bid votn in d praktijk staan officil rknd diploma in ampr 1 (soms 2) jaar j blijft tn last van j oudrs voor kindrbijslag n fiscalitit d modul bdrijfsbhr bridt j voor op n ign zaak Voor d mrdrhid van d voltijds dagoplidingn zijn r gn spcifik instapvoorwaardn tnzij andrs vrmld bij d opliding zlf. Idrn mt n minimum lftijd van 18 jaar of wi voldaan hft aan d lrplicht, is wlkom. Bldn zggn mr dan woordn. Bkijk ht filmpj ovr d voltijds dagoplidingn op Kom naar ht infomomnt ovr d voltijds dagopliding op zatrdagvoormiddag 25 april 2015 (9u30 11u30). J kan r d sfr op d campus opsnuivn of n praatj makn mt d docntn. Ook tijdns onz algmn infomomntn, kan j j vrdr informrn. zatrdag 6 juni 2015 (9-12 uur) dondrdag 27 augustus 2015 (18-21 uur) Of stl j vraag aan ht klantncntrum op ht nummr of via d hlpdsk Wij wnsn jou vl succs bij ht kizn van j opliding. D rst stap naar jouw droomjob! D vrmld kostprijs is d inschrijvingsprijs incl. btw. Prijzn voor handbokn, grondstoffn n matrialn wordn afzondrlijk vrmld. Ht zijn d prijzn pr cursusjaar. Inschrijvn kan vanaf 25 april Ht lsprogramma is opgbouwd uit mrdr blokkn. J dint t slagn voor n blok alvorns ovr t gaan naar n volgnd blok. Cursistn uit d voltijds dagopliding kunnn gn aanspraak makn op n studiburs n studipuntn. In vrschillnd oplidingn is stag voorzin. J zokt zlf n passnd stagplaats. Dit wordt vrdr toglicht in j opliding. Wrkzokndn di zijn ingschrvn bij d VDAB komn moglijks in aanmrking voor tussnkomst door d VDAB bij ht volgn van n officil rknd knlpuntbrop. Informr bij j trajctbglidr van VDAB of RVA of j hirvoor in aanmrking komt. Syntra-AB bhoudt ht rcht om d opliding nit t latn startn bij onvoldond inschrijvingn. Prijzn, startdata n lsinhoud ondr voorbhoud. Aan dz publicati kunnn gn rchtn ontlnd wordn. Z is loutr informatif bdold. Syntra-AB campus Mtropool vrhuist in Cursistn di ls volgn in d lsplaats Kontich zulln in d loop van ht cursusjaar vrhuizn naar d lsplaats in Brchm (vlakbij ht station). J wordt hirvan natuurlijk tijdig vrwittigd. START

4 4 ADMINISTRATIE EN ONTHAAL MEERTALIG ADMINISTRATIEF BEDIENDE En bkwaam administratif bdind handlt administrativ takn op n god n fficiënt manir af. Om dz job profssionl uit t vorn, is n stvig basis informatica, bokhoudn n social wtgving onmisbaar. In dz voltijds dagopliding maak j ook knnis mt vrschillnd soortn ondrnmingn n hun spcifik nodn waardoor j inzicht krijgt in d organisati van n bdrijf. Als mrtalig administratif bdind schakl j vlot ovr naar n andr taal. W focussn in dz opliding op ht Frans, ht Engls n ht Duits. J talnknnis is n xtra trof op d arbidsmarkt. BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE) Brng j ign laptop (PC of MAC) m naar d lssn informatica. Voorzi 70 uro voor d aankoop van n Offic 365 prsonal licnti. STAGE J loopt 4 wkn stag op ht ind van ht cursusjaar. Mr wtn ovr jouw favorit opliding? Zaklijk taal (8 sssis) Handlscorrspondnti (7 sssis) Notulrn van vrgadringn (2 sssis) Frans (28 sssis) Engls (33 sssis) Duits (17 sssis) Bdrijfsorganisati (7 sssis) Kantooradministrati (9 sssis) Social wtgving (6 sssis) Basisknnis bokhoudn (10 sssis) Informatica (31 sssis) Tlfonisch onthaal (3 sssis) Social communicati: tamwork (5 sssis) Eindwrkbgliding (2 sssis) Eindprof (1 sssi) 21 sptmbr 2015 Luvn Turnhout 950 uro

5 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN

6 6 BOUW EN HOUT BASISOPLEIDING POLYVALENT BOUWVAKKER NIEUW Sla d vacaturs r maar op na, tal van bdrijvn zijn vandaag op zok naar n polyvalnt bouwvakkr. Bn j n dynamisch prsoon di graag mt d handn wrkt? Hb j nig tchnisch inzicht n wil j zowl binnn als buitn wrkn? In dz opliding word j n cht vakman (of vrouw). J krijgt d basisknnis ovr n aantal bropn n j dot th ral stuff : mtsn, isolrn, plakkn, btgln, vlorn, gipswandn plaatsn n lktricitit. Na d nodig thori rond matriaalsoortn, opmtn, offrts makn, miliu n vilighid ofnn w dz knnis in praktijk, zoals ht n cht bouwvakkr btaamt. GOESTING IN ONDERNEMEN? Rikt jouw ambiti vrdr dan Polyvalnt bouwvakkr? Bhaal n xtra diploma in avondondrwijs: Aannmr mtsl- n btonwrkn, Aannmr plistrwrkn, Aannmr tglzttn of Elktrotchnisch installatur. Basis ruwbouw thori (16 sssis) planlzn n planrknn bouwtchnologi vilighid n miliu / VCA Basis praktijk mtsl- n btonwrkn (16 sssis) grdschap n machins kunnn hantrn n ondrhoudn wrfinrichting basistchnikn van d uitvoring van mtslwrk n nvoudig btonconstructi kunnn vrvaardign Basis ruwbouwafwrking thori (16 sssis) planlzn n opmtn matrialnknnis n tchnologi Basis praktijk tglzttn (15 sssis) grdschap n machins kunnn hantrn n ondrhoudn basistchnikn van ht cmntrn uitvorn basistchnikn van ht dkvlorlggn uitvorn d vrschillnd soortn vlor- n wandtgls mt d nodig zorg n juisthid op maat makn basistchnikn voor ht vrlijmn van wandtgls Basis praktijk plistrwrkn (15 sssis) grdschap n machins kunnn hantrn n ondrhoudn wrfinrichting n ondrhoud d basistchnikn van plistrwrk (wand- n plafondbplistring) uitvorn Drog afbouw (10 sssis) warnknnis n tchnologi gipskartonplatn n ondrstructuur uitvoring 21 sptmbr 2015 Turnhout 850 uro uro xtra kostn

7 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN Basis lktricitit (16 sssis) lktrisch groothdn: spanning, stroom, vrmogn mtingn ht lktrisch nt lichtschaklingn, symboln n soortn, ofningn vilighid : VA4 + VCA aarding + AREI praktijkofningn Motorn n snsorn - rsidntil (11 sssis) motorschaklingn - symboln - ofningn snsorn - soortn n aansluitn schakln van d vrbruikr, str n drihok, knmrkn, mtingn rgln torntal thori uitgaand van d torntalformul praktijk aansluitn motorn str of drihok praktijk - foutopsporing n oplossingn Basisvilighid door aannmrs nivau 12 (4 sssis) Asbst nvoudig handlingn (2 sssis) Wrkn op hoogt (1 sssi) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) Mr wtn ovr jouw favorit opliding?

8 8 BOUW EN HOUT AANNEMER SCHILDERWERKEN (POLYVALENT SCHILDER) Mr wtn ovr jouw favorit opliding? Als schildr pak j zowl d binnnkant als d buitnkant van gbouwn aan, schildr j dcoratif n bhang j murn. Dz opliding voorzit in n aantal thorilssn ovr matriaalsoortn, ht opmtn, ht opstlln van offrts, miliu n vilighid. Vrvolgns is r aandacht voor ht crativ aspct n ralisrn w vl praktijkofningn. Na dz opliding hb j d knnis n praktijkrvaring om als profssionl schildr t startn. GEZOCHT! Schildr is n knlpuntbrop. Na dz opliding kan j sollicitrn in n schildrsbdrijf of n ign zaak als zlfstandig schildr startn. Schildr Basis schildr, wand n vlor (31 sssis) d wrkopdracht (bouwdossir) tchnologi: klurnlr, matriaalknnis n grdschap d wrkopdracht uitvorn vilighid n miliu modulprof Schildrtchnikn (32 sssis) analys van n wrkopdracht uitvorn van n opdracht modulprof Bouwadministrati (9 sssis) Basisvilighid door aannmrs - nivau 12 (4 sssis) Asbst nvoudig handlingn (2 sssis) Wrkn op hoogt (1 sssi) Basis dcorativ tchnikn n problmanalys (15 sssis) Uitvoringsdossir indafwrking (5 sssis) Bhangwrk (10 sssis) matriaalknnis, grdschap n tchnologi uitvorn van n opdracht pathologi modulprof Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) 21 sptmbr 2015 Mchln 850 uro uro xtra kostn DIPLOMA

9 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN DIGITAAL TECHNISCH TEKENAAR (DIGITAAL BOUWKUNDIG TEKENAAR) Voor n digitaal tchnisch tknaar is n uitgbrid bouwtchnisch achtrgrond n must. Pn & papir is passé n daarom tknn dz vakmnsn bijna uitsluitnd op computr. In dz opliding krijg j o.a. lssn Autocad n 3D Studio Max om ht tknwrk op PC ondr d kni t krijgn. Op ht programma staan o.a. visualisatimoduls zoals n bouwaanvraag van n woning in 2D n n ruimtlijk voorstlling van n woning in 3D. GEZOCHT! D arbidsmarkt is constant op zok naar gschoold, digitaal tchnisch tknaars. Ht brop wordt door VDAB officil bschouwd als knlpuntbrop. Voor vragn in vrband mt j rchtn n plichtn als wrkloz kan j bst contact opnmn mt d RVA of j VDAB-trajctbglidr. Digitaal tknaar Inliding bouwtchnik (33 sssis) matrialnknnis planlzn bouwconstructi wtnschapplijk tknn sktchup modulprof Digitaal tknn in Autocad (33 sssis) initiati tknn 2D bouwaanvraag van n woning 2D initiati 3D tknn 21 sptmbr sptmbr 2015 Kontich Turnhout portfolio modulprof Visualisati in autocad (33 sssis) ruimtlijk voorstlling van d woning 3D visualisati (mapping, blichting, rndring) portfolio modulprof Visualisati in 3D Studio Max (33 sssis) initiati visualisati (mapping, blichting, rndring) in- Export intrnt modulprof Ondrnmr digitaal tchnisch tknaar (6 sssis) markting offrt, bstlbon, factuur vrzkring startn als zlfstandig Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (2 sssis) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) 950 uro + xtra kostn DIPLOMA BOUW EN HOUT

10 10 BOUW EN HOUT AANNEMER INSTALLATEUR CENTRALE VERWARMING Mr wtn ovr jouw favorit opliding? Wil j graag aan d slag als aannmr van cntral vrwarmingsinstallatis? Supr, maar ws brid om d handn uit d mouwn t stkn. Als installatur van cntral vrwarming montr, bvstig, ondrhoud n sluit j spcifik lmntn van cntral vrwarmingsinstallatis in niuwbouwprojctn of rnovatipandn aan. J gaat chtr ook plannn analysrn, warmtvrlisbrkningn uitvorn, kostprijs calculatis don, brkningn rond dimnsionring van n installati n normn topassn. En god voorbld van n praktisch brop waarbij ook d grijz massa rg blangrijk is. GEZOCHT! En bouwopliding mt tokomstprspctif. Vl installatibdrijvn zijn op zok naar dit profil om hun opnstaand vacaturs in t vulln. Cntral vrwarming Inlidnd modul installatis (16 sssis) tknn n planlzn voor d installatur warnknnis n matrialnlr voor d installatur initiati gas initiati cntral vrwarming initiati sanitair basisvilighid/kostprijs/wrkorganisati Inlidnd modul vrbindingn makn (14 sssis) praktisch ofningn Elktricitit voor d vrwarmingstchnicus - modul 1 (13 sssis) Basis installatis (22 sssis) Aannmr installatur cntral vrwarming (39 sssis) Bouwadministrati (9 sssis) Basisvilighid door aannmrs - nivau 12 (4 sssis) Asbst nvoudig handlingn (2 sssis) Wrkn op hoogt (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) 21 sptmbr sptmbr 2015 Turnhout Mchln 850 uro + xtra kostn DIPLOMA

11 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN POLYVALENT SCHRIJNWERKER Om schrijnwrk t plaatsn mot j n cht pro zijn. In dz opliding vrwrf j all vaardighdn waarovr n binnnschrijnwrkr n intriurbouwr mot bschikkn. Thortisch lssn rond matriaal, grdschap, machins n planlzn wordn afgwissld mt praktijkmoduls om ht vak cht in d vingrs t krijgn. Ervarn schrijnwrkrs bglidn j hirbij mt tips n tricks. GOESTING IN ONDERNEMEN? Rikt jouw ambiti vrdr dan Polyvalnt schrijnwrkr? Bhaal n xtra diploma in avondondrwijs: Aannmr binnnschrijnwrk of Aannmr intriurbouw. Schrijnwrk Machinal houtbwrking (18 sssis) matrialnlr knnis grdschap n machins planlzn praktijk Basis binnnschrijnwrk (16 sssis) warn- n productknnis algmnhdn n machinlr planlzn binnndurn trappn praktijk Basis intriur/mubl (16 sssis) 21 sptmbr 2015 Mchln matrialnlr bdrijfsuitrusting constructilr praktijk incl modulprof Producti n plaatsn binnnschrijnwrk (32 sssis) producti n plaatsn trappn producti n plaatsn binnndurn producti n plaatsn wandn, plafonds n lambrisring Intriurbouwr (32 sssis) matrialnlr bdrijfsuitrusting constructilr planlzn praktijk modulprof Basisvilighid door aannmrs - nivau 12 (4 sssis) Asbst nvoudig handlingn (2 sssis) Wrkn op hoogt (1 sssi) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) 850 uro + xtra kostn (zi wbsit) BOUW EN HOUT

12

13 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN HONDENTRIMMER EN UITBATER VAN EEN HONDEN- EN KATTENPENSION Hou j van dirn? Dan haal j wllicht vl voldoning uit d vrzorging van onz trouw virvotrs. Ht profssionl vrzorgn van dirn vrist chtr n uitgbrid knnis n n aantal vaardighdn di w in dz opliding inofnn. J krijgt lssn ovr vrschillnd rassn, anatomi, fysiologi, gdrag, voding, vachtngropn, rglmntring, miliuwtgving n d inrichting van n pnsion. J lrt d tchnik van ht trimmn op d vrschillnd vachtsoortn al dond. TWEE VOOR DE VAN ÉÉN Bhaal tw diploma s in één jaar tijd. Na d opliding kan j aan d slag als (zlfstandig) Hondntrimmr of als Uitbatr van n hondn n/of kattnpnsion. Basisjaar Elmntair vrzorging (11 sssis) Elmntair kynologi (16 sssis) D kat (8 sssis) Uibatr van n hondn- n kattnpnsion D hond in functi van ht pnsion (8 sssis) D kat in functi van ht pnsion (5 sssis) Uitbating n inrichting van n hondn- n kattnpnsion (11 sssis) Modulprof (1 sssi) Eindprof Uitbatr van n hondn- n kattnpnsion - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) Hondntrimmr Praktijk vachtvrzorging (22 sssis) Rassnknnis (2 sssis) Praktijk (38 sssis) Huid n huidaandoning (2 sssis) Inrichting van n trimsalon (3 sssis) Eindprof Hondntrimmr - vrddiging indwrk voor n jury (3 sssis) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) Fairly vrtlt D voltijds dagopliding hft mijn lvn op n positiv manir op z n kop gzt. Ik bn nu dag in dag uit mt hondn bzig n dat vind ik supr. Door d modul bdrijfsbhr kan ik mijn droom waarmakn n n ign trimsalon startn. Fairly Jrvis, cursist VDO Hondntrimmr Uitbatr van n hondn- n kattnpnsion 21 sptmbr 2015 Antwrpn 950 uro uro xtra kostn DIPLOMA DIEREN

14 14 ELEKTRO ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Mr wtn ovr jouw favorit opliding? Bn j gbtn door tchnik n wil j graag aan d slag als lktricin? In dz opliding word j opglid tot installatur van rsidntil lktrisch installatis. W lrn j ht vak van A tot Z. Van d basis lktricitit, ovr ht tknn van lktricititsschma s n ht opmakn van n dossir van huishoudlijk installati tot lichtrclam. Ook ht opstlln van n prijsoffrt komt aan bod. JE DIPLOMA OPENT DEUREN Ht brop van Elktrotchnisch installatur is grglmntrd, m.a.w. nkl wi n diploma bzit, mag ht brop uitofnn. STAGE J loopt 160 uur stag bij n zlfstandig lktrotchnisch installatur. J zokt zlf j stagplaats. Basis lktricitit (16 sssis) lktrisch groothdn n wttn inclusif mtingn ht lktrisch nt lichtschaklingn - symboln n soortn - lidingn vilighid - AREI aarding praktijk ofningn Motorn n snsorn - rsidntil (11 sssis) motorschaklingn - symboln - ofningn snsorn - soortn n aansluitingn schakln van d vrbruikr, str n drihok, knmrkn, mtingn rgln torntal praktijk - ofningn n foutopsporing Elktrotchnisch activititn (39 sssis) inliding n comptntis - grdschappn wtgving (AREI) aansturn van vrlichting dradn, kabls, buizn n hulpstukkn bviligingn d studi rond n bouwplan dossir van n huishoudlijk installati projct van d installati tknn van n ééndraadschma n situatischma vrbruikrs in str-drihok datacommunicati n databkabling opmakn van kast lay-out logo! aansluitn n configurrn parlofoni n vidofoni rlais- n contactorschaklingn 21 sptmbr 2015 Mchln NIEUW Turnhout 850 uro uro xtra kostn DIPLOMA

15 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN basisprincips brand- n inbraakbviliging Elktrotchnisch managmnt (30 sssis) algmn administrati BA5 laagspanning omgaan mt moilijk klantn opmakn van n prijsoffrt commrciël aspctn inliding domotica opmakn van n dossir uitwrkn van grotr projctn lktrisch nttn lichtrklam Stag (160 uur) Eindprof lktrotchnisch installatur (1 sssi) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi)

16 16 ELEKTRO TECHNICUS ONDERHOUDSMECHANICA Mr wtn ovr jouw favorit opliding? Ht ondrhoudn n hrstlln van industriël uitrusting n machins vrgt vakknnis. En profssional wt raad mt vrbindingstchnikn, hydraulica, AREI-normn, schakllogica n rductikastn. Hij (of zij) is ook n krak in ht opsporn van foutn n ht crërn van oplossingn. Ga dz tchnisch uitdaging aan n zt d stap naar n bloftvoll carrièr. STAGE J loopt 120 uur stag. J zokt zlf j stagplaats. Basis lktricitit (16 sssis) lktrisch groothdn n wttn inclusif mtingn ht lktrisch nt lichtschaklingn - symboln n soortn - lidingn vilighid - AREI aarding praktijk ofningn Motorn n snsorn - industril (19 sssis) motorn n fout zokn snsorn n fout zokn schakllogica (logo) praktijk - foutopsporing n oplossingn Basis ondrhoudsmchanica (16 sssis) vrbindingstchnikn lagrs kttingn rimn rductikastn kopplingn Ondrhoudsmchanica (32 sssis) pnumatik hydraulica ondrhoudsmchanica togpast bdrijfsvoring mt bgliding indprof Stag (120 uur) Eindprof tchnicus ondrhoudsmchanica (1 sssi) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) 21 sptmbr 2015 Mchln 950 uro uro bokn DIPLOMA

17 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN BOEKHOUDER D tijd dat d hoofdvraag voor sollicitantn bokhoudrs luidd: Wrk j graag mt cijfrs?, is zondr twijfl voorbij. In dz opliding bhandln w all aspctn di n profssionl bokhoudr mot bhrsn om ht brop conform d wtgving n d voorschriftn van d bropsvrniging uit t ofnn. Vrnvoudigd bokhoudn, vnnootschapsbokhoudn, jaarrkningn, financiël ratio s n financiringstchnikn... alls wordt haarfijn uitglgd door vakspcialistn aan d hand van vl praktijkvoorbldn, tips & tricks. Bdrijfsbhr is ook gïntgrrd in dz opliding. Zodat j na afloop in ht bzit bnt van n diploma. Ht diploma is rknd door ht BIBF (Bropsinstituut van Erknd Bokhoudrs n Fiscalistn) n gft d moglijkhid om d rknning tot zlfstandig bokhoudr aan t vragn. Algmn bokhoudn (32 sssis) Burgrlijk rcht (4 sssis) Social wtgving (6 sssis) BTW (19 sssis) Prsonnblasting (14 sssis) Handls- n vnnootschapsrcht (10 sssis) Bokhoudn n vnnootschapsbokhoudn (26 sssis) Financil blid (11 sssis) Vnnootschapsblasting (21 sssis) Analytisch bokhoudn (15 sssis) Gvalstudis: bokhoudn n vnnootschapsbokhoudn (20 sssis) Rgistrati n succssi (5 sssis) Financiël doorlichting van d jaarrkning (6 sssis) Bropsorganisatis, dontologi n actualia (3 sssis) Stag (240u) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) 21 sptmbr 2015 Kontich Luvn Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) TOELATINGSVOORWAARDEN Cursistn di dz opliding willn volgn, motn minimum n diploma Hogr Scundair Ondrwijs (6ASO, 6TSO, 6KSO of 7BSO) hbbn bhaald. Diploma s wordn tijdns d rst lswkn gcontrolrd. Cursistn di nit ovr n diploma HSO bschikkn, dinn t voldon aan d volgnd puntjs: n schriftlijk motivati voor t lggn t slagn voor n schriftlijk prof t slagn voor n intakgsprk D prof vrist gn voorknnis. D tst gaat na of d kandidaat d nodig maturitit n algmn basisvaardighdn bzit om d opliding mt succs t volgn n t bëindign. Nm voor d start van d cursus contact op mt d campus voor mr informati. GEZOCHT! Dz opliding bidt hog twrkstllingskansn, kijk d vacaturs r maar op na. STAGE J loopt 6 wkn stag tijdns d zomrvakanti J studrt dus af in sptmbr uro + xtra kostn DIPLOMA FINANCIËN & VERZEKERINGEN

18 18 GEZONDHEID EN SPORT SPORTVERZORGER EN FITNESSINSTRUCTEUR Als j van sportif n actif wrk houdt, dan hb j mt d opliding Sportvrzorgr n fitnssinstructur d idal match gvondn. Mdwrkrs in n fitnsscntrum of zlfstandig sportvrzorgrs zijn nit nkl spcialistn in sporttchnikn, maar zijn ook ondrlgd in d mntal aspctn van sportbgliding, EHBO, didactisch wrkvormn n sportvrzorging voor spcifik lichaamsrgio s. Dz voltijds dagopliding staat ondr ht dskundig tozicht van BLOSO/VTS n DFO. TWEE VOOR DE VAN ÉÉN Bhaal tw diploma s in één jaar tijd. J doorloopt ht volldig trajct van Fitnssinstructur (Initiator fitnssinstructur + Fitnssinstructur B) n Sportvrzorgr. Initiator fitnss Algmn gdlt (6 sssis) Sporttchnisch modul (3 sssis) Didactisch - mthodisch modul (8 sssis) Stag (4 sssis) Instructur B Algmn gdlt instructur B (68 sssis) Disciplinovrschrijdnd modul (10 sssis) Didactisch - mthodisch modul (11 sssis) Stag (13 sssis) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) Sportvrzorgr Algmn basisopliding (5 sssis) Bropsspcifik basisopliding (6 sssis) Hulpvrlnr EHBO (5 sssis) Stag (11 sssis) Mr wtn ovr jouw favorit opliding? Sportvrzorging - lichaamsrgio s (25 sssis) Togpast bdrijfsvoring sportvrzorgr (6 sssis) Mntal aspctn in sportvrzorging (4 sssis) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) 21 sptmbr 2015 Turnhout 1450 uro uro xtra kostn DIPLOMA

19 Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) TOELATINGSVOORWAARDEN Minstns 18 jaar wordn in d loop van ht kalndrjaar waarin j d cursus start. Ervaring hbbn in fitnssbofning mt tostlln, t bwijzn aan d hand van n kopi van fitnssabonnmnt, burtnkaart bij inschrijving. Mdisch attst vrist vóór ht startn van d opliding. STAGE 4 sssis tijdns d modul Initiator fitnss 13 sssis tijdns d modul Instructur B 11 sssis tijdns d modul Sportvrzorgr

20 20 GRAFISCHE EN AUDIOVISUELE TECHNIEKEN GRAFISCH VORMGEVER ZEG HET MET BEELDEN Om d brifing van j klant of n id visul t vrtaln in n aantrkklijk n tchnisch corrct ontwrp, is cratif inzicht n vakxprtis nodig. Tot aan d krokusvakanti lr j d pakkttn knnn. J wrkt mt Photoshop, Illustrator n Indsign. En w makn onz ontwrpn drukklaar. Na d krokusvakanti start ht twd dl mt ruim aandacht voor cratif ontwrpn. Print is not th limit. W zttn n Indsign-ontwrp om tot n dynamisch ipad-app. J indprof is d rod draad in dit twd dl. Mt ht voorstlln van j grafisch portfolio voor d jury, sluitn w ht jaar af. BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE) Brng j ign laptop m naar d ls mt voldond ghugn (8 gig ram) n n god schrm (HD min 15 inch). Voorzi 70 uro voor d aankoop van Adob Crativ Cloud. Grafisch vormgvr Digitaal tknn (17 sssis) Digital bldvrwrking (16 sssis) Digital opmaak n typografi (20 sssis) Drukwrkvoorbriding (12 sssis) Cratif ontwrpn (32 sssis) Mr wtn ovr jouw favorit opliding? Crossmdia - van Indsign naar ipad app (12 sssis) Togpast bdrijfsvoring (8 sssis) Eindwrkbgliding (12 sssis) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) START sptmbr 2015 Antwrpn Luvn 950 uro uro xtra kostn DIPLOMA

21 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN WEBDESIGNER En god wbdsignr is tchnisch n cratif strk. J maakt vlot d ovrstap van brifing naar n grafisch ontwrp. Dit laatst vrtaal j dan naar n wrknd wbsit mt corrct HTML n CSS. J doorgrondt d ghimn van Dramwavr, Photoshop n Illustrator. Maar ook jqury, HTML5 n CSS3 komn aan bod. Na d opliding wt j ook wat n god wbsit gbruiksvrindlijk maakt n ho god t scorn in Googl. BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE) Brng j ign laptop m naar d ls mt voldond ghugn (8 gig ram) n n god schrm (HD min 15 inch). Voorzi 70 uro voor d aankoop van Adob Crativ Cloud. HTML n CSS zijn d bouwstnn van ht wb. J mot ook grafisch uit d votn kunnn (Illustrator n Photoshop). W lrn ook jqury n HTML5 n CSS3 aan. In ht twd jaar is r ruimt voorzin voor bgliding indwrk (ht bouwn van n wbsit). 21 sptmbr 2015 Antwrpn Mr wtn ovr jouw favorit opliding? Wbdsignr Inliding n intrnttchnikn + wbsitbhr (21 sssis) Grafisch tchnikn (24 sssis) Analys (14 sssis) Dynamisch wbtchnikn (20 sssis) Animati (20 sssis) Eindwrkbgliding (10 sssis) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) STAGE J loopt n stag van 80 urn. 950 uro uro xtra kostn DIPLOMA GRAFISCHE EN AUDIOVISUELE TECHNIEKEN

22 22 GRAFISCHE EN AUDIOVISUELE TECHNIEKEN WEBDESIGNER EN GRAFISCH VORMGEVER En god grafisch vormgvr knt mr dan nkl grafisch pakkttn. Als j ook j wg vindt in d digital wrld n html n css knt, sta j dubbl zo strk op d arbidsmarkt. Dz opliding is n unik mix van Grafisch vormgvr n Wbdsignr. Th bst of both worlds dus. Tijdns dz opliding lr j wrkn mt Photoshop, Illustrator, Indsign, Dramwavr, HTML n CSS. D opgdan knnis n vaardighdn vrwrk j in 2 indprovn n n grafisch portfolio. Mt dat laatst hb j alvast its concrt in handn om t tonn tijdns sollicitatis. J lrt n Indsign-ontwrp om t zttn naar ipad app. Ook dynamisch wbtchnikn (php, rsponsiv), animati (jqury) n analys komn aan bod. BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE) Brng j ign laptop m naar d ls mt voldond ghugn (8 gig ram) n n god schrm (HD min 15 inch). Voorzi 70 uro voor d aankoop van Adob Crativ Cloud. 1 st dl: basisvaardighdn grafisch pakkttn n html + css Digitaal tknn (17 sssis) Digital bldvrwrking (16 sssis) Digital opmaak n typografi (20 sssis) Drukwrkvoorbriding (12 sssis) Grafisch pakkttn ifv wbdsign (24 sssis) Basis intrnttchnikn: html n css (21 sssis) 2 d dl: cratif ontwrpn n wbdsign gvordrd Grafisch vormgvr Cratif ontwrpn (32 sssis) Crossmdia - van Indsign naar ipad app (12 sssis) Togpast bdrijfsvoring (8 sssis) Eindwrkbgliding (12 sssis) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) Wbdsignr Analys (14 sssis) Dynamisch wbtchnikn (20 sssis) Animati (20 sssis) Eindwrkbgliding (10 sssis) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) STAGE J loopt n stag van 80 urn. Mr wtn ovr jouw favorit opliding? START sptmbr 2015 januari 2016 Antwrpn Mchln Luvn 1,5 jaar 1600 uro uro xtra kostn DIPLOMA

23 SYNTRA-AB VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN REALISATOR VAN AUDIOPRODUCTIES (MUZIEKPRODUCER) Mr wtn ovr jouw favorit opliding? NIEUW Music was my first lov, and it will b my last. Hrkn j jzlf in dz tkst n droom j rvan om n carrièr in d muzik uit t bouwn? Blf j droom in dz opliding. J lrt zlf (lktronisch) muzik t makn n muzik t producn. W mixn, componrn, rcordn in n profssionl studio. D krs op d taart is j ign portfolio dat j voorstlt aan n profssionl jury. D opliding vrist n profssionl houding n inzt, maar dz inzt wordt bloond. Na d opliding kan j aan d slag als zlfstandig muzikproducr n crër j lktronisch muzik, animatis, film, rclamjingls, nz. BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE) Brng j ign MAC m naar d ls. PC is nit moglijk, d gbruikt softwar wrkt alln op MAC. Voorzi 180 voor ht aankopn van n Logic pro licnti. Zorg voor n god hoofdtlfoon - d klassik ipod oortjs voldon nit. Erst trimstr Inliding in d lctronisch muzik (2 sssis) Initiati muzikproducti (10 sssis) Initiati instrumntn (6 sssis) Initiati mixing (6 sssis) Initiati compositi (8 sssis) 21 sptmbr 2015 Antwrpn Twd trimstr Ondrnmrsmodul basis muzikproducti n instrumntn (17 sssis) Ondrnmrsmodul mixing audio-opnam (15 sssis) Drd trimstr Ondrnmrsmodul bld n muzik (18 sssis) Ondrnmrsmodul muzik n sounddsign (14 sssis) Eindprof - voorstlln van j portfolio voor n vakjury (2 sssis) J mot gslaagd zijn in all ondrdln van n trimstr om naar ht volgnd trimstr t mogn ovrgaan. Basisknnis bdrijfsbhr Administrati n bokhoudn (6 sssis) Rcht n wtgving (7 sssis) Commrcil blid (7 sssis) Financil blid (11 sssis) Projctomschrijving (1 sssi) Visi n stratgi (1 sssi) Eindprof - vrddiging indwrk voor n jury (1 sssi) TOELATINGSVOORWAARDEN All inschrijvingn zijn ondrworpn aan n scrning. Dit is n gsprk mt d docnt uro uro xtra kostn DIPLOMA GRAFISCHE EN AUDIOVISUELE TECHNIEKEN

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Scrtariaat : Tokomststraat 29-8530 Harlbk - Dirctur: Ing Krkhov Tl.: 056/ 694 570-056/714 810 - Email : samwdharlbk@skynt.b Basisschool Bavikhovdorp

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 KB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo KB Biologi PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2015

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2015 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 3 KB oktobr 2015 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2015 3 vmbo KB Biologi priod tots lrststofomschrijving ind-trmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) gwicht

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Scrtariaat : Tokomststraat 29-8530 - Dirctur: Ing Krkhov Tl.: 056/ 694 570-056/714 810 - Email : samwdharlbk@skynt.b Basisschool Bavikhovdorp 16 8531 Bavikhov

Nadere informatie

VERNIEUWD 1STEJAAR A-STROOM INGENIEURSKLAS - TECHNOKLAS

VERNIEUWD 1STEJAAR A-STROOM INGENIEURSKLAS - TECHNOKLAS T ME T LEN TA H ISC HN TEC VERNIEUWD STEJAAR ASTROOM INGENIEURSKLAS TECHNOKLAS D bidt 5 STEMrichtingn aan: op TSOnivau n op BSOnivau. STEM staat voor n bundlt n waair aan tchnologisch n xact wtnschappn.

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandbok Algmn richtlijnn & instructis voor gbruik van d huisstijl Jongrn Svnum Huisstijlhandbok Jongrn Svnum Inhoud Inliding pag 4 Huisstijl pag 5 Bldmrk pag 6 Huisstijlklurn pag 8 Voorbldn van

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uisroomdiffrniais : Nwrkbhrdr Crbo uisroom 95323 Cohor : 2014-2016 Nivau : 4 Lrwg : BBL Locai : Almlo, D Sumpl Ho zi j opliding rui Algmn oplidingsggvns

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

ICT Campus in Hilversum

ICT Campus in Hilversum ndrwijs spcial 13 ICT Campus in Hilvrsum Sinds 2008 bidt d ICT Campus in Hilvrsum twtalig ICT-oplidingn op mbo-nivau. Dz uitdagnd oplidingn wordn in samnwrking mt RC Middn Ndrland aangbodn in n klinschalig

Nadere informatie

Ventilatie vraagt om een totaalconcept!

Ventilatie vraagt om een totaalconcept! Vntilati vraagt om n totaalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van nrgivrbruik is in d bstaand woningvoorraad van cruciaal blang. aarbij strft uco naar d kwalititsisn di ook bij niuwbouw gldn. at

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Duurzaam gebouwd, Anneke Augustinus 21 september Samenwerking versterken noodzakelijk voor een zorgvriendelijke samenleving

Duurzaam gebouwd, Anneke Augustinus 21 september Samenwerking versterken noodzakelijk voor een zorgvriendelijke samenleving Duurzaam gbouwd, Annk Augustinus 21 sptmbr 2017 Samnwrking vrstrkn noodzaklijk voor n zorgvrindlijk samnlving Hrvormingn in d zorg Visi op zorg Langr thuis blijvn Mr zorg thuis Mr zlfrdzaamhid n ign rgi

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO) FUNCTIEBESCHRIJVING Hoofd Evaluati, Kwalitit n Ontwikkling (EKO) Organisati Ht UMC St Radboud, opgricht in 1951, is n van d acht Univrsitair Mdisch Cntra in Ndrland. Sinds haar oprichting hft ht UMC St.

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

Duco geeft op een natuurlijke manier. zuurstof aan ieder gebouw. Verse. lucht rechtstreeks via de gevel. binnenbrengen, zonder complexe

Duco geeft op een natuurlijke manier. zuurstof aan ieder gebouw. Verse. lucht rechtstreeks via de gevel. binnenbrengen, zonder complexe DUO at HOME nl HOME OF OXYGEN Duco gft op n natuurlijk manir zuurstof aan idr gbouw. Vrs lucht rchtstrks via d gvl binnnbrngn, zondr complx tovorkanaln, is d ultim garanti voor n gzond binnnklimaat. D

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

plus Werken Erg leerzaam! Barcelona, Spanje! (Stageprogramma) in Spanje en Latijns-Amerika

plus Werken Erg leerzaam! Barcelona, Spanje! (Stageprogramma) in Spanje en Latijns-Amerika Spaans lrn uit ico! n t Gr o to, Mx rk) ajua ligrsw n a u G rijwil (V Erg lrzaam! Barclona, Spanj! (Stagprogramma) Gwldig! panj! ol, S S l d a t s o C ramma) g o r p k r w (Btaald plus Wrkn in Spanj n

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie