Voor KMO s is durf kapitaal!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor KMO s is durf kapitaal!"

Transcriptie

1 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 13 MAART 2006 Voor KMO s is durf kapitaal! Sinds Fientje Moerman Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel is, werd een hele reeks instrumenten ontwikkeld voor de verschaffing van durfkapitaal aan innovatieve KMO s. Denk maar aan ARKimedes, de Vriendenlening, de vernieuwde Waarborgregeling en last but not least het Vlaams Innovatiefonds (VINNOF). In deze Innovatiekrant gaat Rudy Aernoudt, kabinetschef van minister Moerman, dieper in op de redenen voor dit arsenaal nieuwe steuninstrumenten. In het overheidsinstrumentarium voor de aanmoediging van innovatie speelt het IWT een belangrijke rol. De uitbreiding ervan biedt het IWT dan ook een uitgelezen kans om nog meer bij te dragen tot innovatie bij KMO s, en vooral bij starters. Het IWT wil die kans met beide handen grijpen, want innovatie is voor onze Vlaamse economische toekomst van vitaal belang. Daarom wordt binnen het KMO-steunprogramma een nieuw product gelanceerd dat innovatieve starters financieel steunt: KMO- Innovatiestudies type 6. Ook hierover leest u binnenin meer. Er is echter meer. Voor alle innovatieve KMO's wordt het aanbod van achtergestelde leningen aantrekkelijker, en dit met de VINNOF-middelen. In de loop van 2006 wordt de instrumentenmix voor innovatiesteun nog verder verruimd. Maar dat is stof voor volgende Innovatiekranten. Veel leesplezier, Paul Zeeuwts Directievoorzitter >>

2 > IN DIT NUMMER KMO s die willen innoveren, moeten investeren. Al is dat allesbehalve vanzelfsprekend. Gelukkig steunt de VLAAMSE OVERHEID hen door de VER- SCHAFFING VAN RISICOKAPITAAL. Rudy Aernoudt, kabinetschef van minister Fientje Moerman, legt uit hoe en waarom. >> 03 > lees verder pagina 3 1 > EDITORIAAL GIMV EN VINNOF: het is niet altijd meteen duidelijk bij wie een ondernemer het best terechtkan voor risicokapitaal. Wij zochten Dirk Boogmans, gedelegeerd bestuurder van de GIMV, op en vroegen hem hoe de vork precies in de steel zit. 2 > IN DIT NUMMER 3 > ACTUEEL De Vlaamse overheid en risicokapitaal >> 04 > lees verder pagina 4 4 > CASE STUDY GIMV en VINNOF: twee handen op één buik? Wat reilt en zeilt er bij bedrijven en organisaties? En hoe kunnen we hen nog beter ondersteunen? Op deze vragen zal de unit MONITORING & ANALYSE, de opvolger van het IWT-Observatorium, voortaan een antwoord geven. 5 > IN DE KIJKER Goed bezig? M&A zoekt het uit Impactanalyse van innovatiebeleid op regionaal vlak 7 > IWT-NIEUWS >> 05 > lees verder pagina 5 8 > INNOVATIE-AGENDA Ideeën uitwisselen over het stimuleren van regionale groei, nieuwe samenwerkingsverbanden opstarten of cross-sectorale netwerken uitbouwen: op het CREATIVITY WORLD FORUM op 15 en 16 november 2006 in Gent kan het allemaal. >> 08 > lees verder pagina 8 2

3 > ACTUEEL De Vlaamse overheid en risicokapitaal Vroeg begonnen is half gewonnen Toen Fientje Moerman twee jaar geleden als minister in de nieuwe Vlaamse regering aantrad, beloofde ze om het overheidsinstrumentarium voor innovatie drastisch te verruimen. Innovatieve KMO s moesten makkelijker toegang krijgen tot risicokapitaal. Ondertussen veranderde er al heel wat. We zochten kabinetschef Rudy Aernoudt op en vroegen hem hoe de zaken er vandaag voor staan. KMO s die willen innoveren, moeten investeren. Al is dat allesbehalve vanzelfsprekend. Veelal hebben ze het niet makkelijk om het nodige kapitaal te verzamelen. Waar schuilt het probleem precies? Rudy Aernoudt: Met innovatie gaat heel wat geduld gepaard. Een onderneming die een baanbrekend product wil ontwikkelen, zal in een eerste fase heel wat middelen uitgeven. Pas in een later stadium zal ze daar ook de vruchten van plukken. Bovendien is het lang niet altijd zeker of de gedane investeringen het verhoopte resultaat lees rendement zullen opleveren. De combinatie van deze factoren schrikt heel wat potentiële private investeerders af. Ze komen meestal pas in een latere fase als rendement waarschijnlijker is met risicokapitaal over de brug. Nochtans is het belangrijk dat innovatieve Rudy Aernoudt ideeën van in het prille begin op steun kunnen rekenen. Daarom creëerde de Vlaamse overheid enkele nieuwe instrumenten. Langs welke weg verschaft de Vlaamse overheid vandaag risicokapitaal aan innovatieve ondernemingen? Rudy Aernoudt: Via diverse kanalen. In 2005 werd bijvoorbeeld het Vlaams Innovatiefonds kortweg VINNOF opgericht. Het VINNOF beschikt over 150 miljoen euro, afkomstig van de verkoop van aandelenparticipaties. Dat geld wordt gebruikt als zaaigeld om innovatieve ondernemingen in hun eerste levensfase te financieren en het hen zo makkelijker te maken om in een later stadium een beroep te doen op private kapitaalverschaffers. Ondernemingen kunnen onder andere via het IWT een VINNOF-investering aanvragen onder de vorm van een achtergestelde lening. Daarnaast bestaat er een KMO-steunprogramma, dat door het IWT beheerd wordt. Hoe staat het daarmee? Rudy Aernoudt: Het programma is bedoeld voor bestaande Vlaamse KMO s die willen innoveren in hun producten, processen of diensten. Het aantal aanvragen voor financiële steun stijgt elk jaar. Er worden zes projectvormen onderscheiden waarvoor financiële steun mogelijk is. De recentste, KMO-Innovatiestudies type 6, richt zich tot ondernemers die op basis van een innovatief idee, product of dienst een economische activiteit willen uitbouwen. Het IWT steunt hen financieel, zodat ze de nodige kennis kunnen ontwikkelen voor de succesvolle realisatie en commercialisering van hun idee, product of dienst. Waarom dit accent op risicokapitaal? Rudy Aernoudt: De verschaffing van risicokapitaal door de Vlaamse overheid in een vroeg stadium maakt deel uit van een grotere dynamiek, waarin ook andere instrumenten een belangrijke rol spelen. Het ARKimedes-Fonds, bijvoorbeeld, haalt via de uitgave van aandelen en obligaties kapitaal op bij het grote publiek en steunt zo sterk groeiende ondernemingen. Met de WinWinlening (of Vriendenlening) moedigt de Vlaamse overheid via een fiscaal voordeel particulieren dan weer aan om rechtstreeks te investeren in startende ondernemingen. En met de Waarborgregeling stelt ze zich borg voor een deel van het krediet dat KMO s van een bank krijgen. Deze regeling werd trouwens vernieuwd, waardoor ze voor nagenoeg alle KMO s in Vlaanderen toegankelijk is. Het zijn allemaal manieren om de economische groei te bevorderen en de werkgelegenheid te stimuleren. Dat blijkt ook uit de cijfers. Dat private investeerders ervoor opteren om pas in een latere fase risicokapitaal te verschaffen, is een normale zaak. Voor hen telt in eerste instantie het rendement. In Europa denken we dat de verschaffing van risicokapitaal aan innovatieve ondernemers in Amerika veel vlotter verloopt. Terecht? Rudy Aernoudt: Bij ons leeft inderdaad de idee dat het risicokapitaal in de Verenigde Staten vooral privaat van aard is. Niks is echter minder waar. Maar liefst 70 % van het zaaikapitaal en het kapitaal dat in de prille innovatiefase verschaft wordt, is afkomstig van de overheid, of wordt door de overheid gegarandeerd. We hoeven ons dus helemaal niet te schamen. Integendeel. Vlaams Innovatiefonds (VINNOF) Het VINNOF, een dochtervennootschap van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, verstrekt startkapitaal aan innovatieve ondernemers in Vlaanderen. Het VINNOF is geen subsidieorgaan, maar investeert via kapitaalparticipatie, achtergestelde leningen of een hybride tussenvorm in ondernemingen. Een VINNOF-investering kan aangevraagd worden via het VINNOF zelf, via de door haar erkende risicokapitaalverschaffers of via het IWT. 3

4 Achtergestelde leningen in een vernieuwd aanbod Een achtergestelde lening is een lening die bij liquidatie van een onderneming pas terugbetaald wordt als alle andere schulden en gewone leningen zijn afgelost. De kredietgever loopt dus meer risico en rekent daarom een hogere interest aan. Een achtergestelde lening steunt wat betreft de modaliteiten voor terugbetaling maximaal op het principe van geduldig kapitaal. Achtergestelde leningen worden o.m. door de banksector beschouwd als 'quasi eigen vermogen'. Elke KMO die bij het IWT een O&O-bedrijfsproject of KMO- Innovatieproject indient, komt in aanmerking voor een achtergestelde lening bovenop de toegekende subsidies. De financiële steun die het IWT via een achtergestelde lening verleent, is een extra middel om kapitaalverstrekkers te overtuigen die voortgaan op de expertise en beoordeling van het IWT om zelf te investeren. Het vernieuwd aanbod voor KMO's ziet er als volgt uit: tot , met een rente gelijk aan de EU-referentierente (actueel 3,7%); van tot , met een rente gelijk aan de EU-referentierente vermeerderd met 4% (actueel 7,7%); terugbetaling over 3 jaar, 3 jaar na einde van het gesteunde project (zonder rente op ondertussen verschuldigde rente). KMO-Innovatiestudie type 6 KMO-Innovatiestudie type 6 is een nieuw IWT-product. Het richt zich tot KMO-starters die rond een innovatief idee, product of dienst al dan niet technologisch van aard een economische activiteit willen opstarten. Het IWT biedt de starters financiële ondersteuning, zodat zij de nodige kennis kunnen ontwikkelen om hun idee, product of dienst te realiseren en te commercialiseren. De voorziene toelage van maximaal voor een studie met een looptijd van hoogstens 2 jaar kan toegekend worden voor: de voorbereiding van een bedrijfsplan ter ontwikkeling en commercialisering van de geplande innovatie; de uitwerking van een aangepast business model; de eerste fase in het op punt stellen van de te hanteren technologie (haalbaarheidsonderzoek, proof of concept,...); de voorbereiding van een KMO-Innovatieproject of omvangrijker O&O-project. Behalve een toelage van het IWT is voor hetzelfde bedrag een achtergestelde lening vanuit het VINNOF mogelijk. Een KMO kan maximaal één keer een beroep doen op een KMO-Innovatiestudie type 6. Meer info vindt u in de handleiding op Meer info vindt u in de nieuwe handleiding op > CASESTUDY 4 GIMV en VINNOF: Twee handen op één buik? Al ruim een kwarteeuw zorgt de GIMV voor een solide financiële uitvalsbasis voor bedrijven en helpt ze hen de beste koers te kiezen. Sinds het Vlaams Innovatiefonds kortweg VINNOF in 2005 opgericht werd, is het voor ondernemers echter niet altijd duidelijk bij wie ze nu het best aankloppen voor risicokapitaal. Bij de GIMV of het VINNOF? Dirk Boogmans, gedelegeerd bestuurder van de GIMV, schept duidelijkheid. Het VINNOF vult een leemte op, vertelt Dirk Boogmans. Het reikt innovatieve bedrijven financiering aan om de eerste levensfase door te komen. Dat is heel belangrijk, want uit Europese statistieken blijkt dat het rendement van een vroege financiering op lange termijn quasi nihil is. Innovatieve starters kunnen dan ook nauwelijks bij privé-investeerders terecht. Dirk Boogmans De GIMV was nauw betrokken bij de oprichting van het VINNOF. Ze had er immers alle belang bij dat het VINNOF succesvol zou zijn. Dirk Boogmans: Voor een De GIMV heeft alle belang bij product of dienst op punt het succes van het VINNOF. staat en begint te renderen, gaat er heel wat tijd voorbij. De steun van het VINNOF zorgt ervoor dat meer starters deze moeilijke periode succesvol kunnen invullen en overbruggen. En dat leidt ertoe dat meer ondernemingen in een latere fase bij ons of andere investeerders terechtkunnen. De volgende stap De GIMV en het VINNOF vullen elkaar dus aan. Nadat een onderneming haar vroegste en moeilijkste levensfase met de hulp van het VINNOF doorlopen heeft, nemen wij als het ware de fakkel over, zegt Dirk Boogmans. We springen bijvoorbeeld bij voor de afwerking van prototypes en als er extra werkkapitaal nodig is. In deze fase bestaat al een duidelijk businessplan en is al een deel van het management aanwezig. De GIMV is gespecialiseerd in private equity. Dirk Boogmans: Wij investeren via participaties in niet-beursgenoteerde ondernemingen. Daarbij nemen we zowel minderheids- als meerderheidsparticipaties. In voor innovatie? De GIMV treedt pas in actie in een groeifase van een onderneming. Vraag rijst dan ook in hoeverre het

5 aspect innovatie voor haar een rol speelt. We beschikken over drie business units, legt Dirk Boogmans uit. Enerzijds zijn we actief in de traditionele sectoren: metaalbewerking, logistiek, etc. Daar doen we aan buy-outs en groeifinanciering. Voor ons is innovatie in deze traditionele sectoren een absoluut pluspunt. Het verhaal van Federal Express in de Verenigde Staten bewijst immers dat ook een innovatief concept voor bijvoorbeeld de traditionele postbedeling erg succesvol kan zijn. De GIMV laat zich ook niet onbetuigd op het vlak van life sciences en ICT, twee innovatieve sectoren. Dirk Boogmans: We steunen onder meer bedrijven uit de IMEC-omgeving en helpen ondernemingen die biotechnologische producten ontwikkelen met een grote toegevoegde waarde. Voor life sciences werken we onder andere nauw samen met het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. En op ICT-vlak zijn we door de Vlaamse overheid erkend als ARKIV. Troeven op tafel Volgens velen hangen er donkere wolken boven het ondernemingslandschap in Vlaanderen. Dirk Boogmans is echter een andere mening toegedaan: De evolutie van globalisering is al eeuwen aan de gang. We beschikken in Vlaanderen echter over uitstekend opgeleide mensen We beschikken in Vlaanderen met zin voor kwaliteit. Het over uitstekend opgeleide mensen met zin voor kwaliteit. komt erop aan om mee te evolueren met de veranderde omstandigheden van vandaag. En om ons onderwijs, dat in vergelijking met andere landen een bijzonder hoog niveau haalt, nog meer af te stemmen op de noden van de maatschappij en de bedrijfswereld. Op dit vlak kan het VINNOF een belangrijke rol spelen. Een ander onderwerp is volgens Dirk Boogmans de vergrijzing. We kunnen er niet omheen: de bevolking in ons land veroudert snel. En dat heeft gevolgen. De vergrijzing tegengaan is onmogelijk. Wat we nodig hebben, is innovatie in onze gedachten, besluit hij. GIMV in t kort De Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen kortweg GIMV werd in 1980 opgericht en is sinds 1997 genoteerd op Euronext Brussel. Ze is gespecialiseerd in private equity. Ze investeert via participaties in niet-beursgenoteerde ondernemingen. Haar portefeuille is evenwichtig verspreid over binnen- en buitenlandse ondernemingen in zowel traditionele als innovatieve sectoren. De winst die de GIMV realiseert, wordt opnieuw geïnvesteerd nadat een deel aan de aandeelhouders als dividend is uitbetaald. Gezien het Vlaams Gewest 40 % van de aandelen bezit, krijgt het ook een jaarlijks bedrag van de GIMV. De GIMV zorgt niet alleen voor de nodige financiële middelen. Omdat ze eveneens vertegenwoordigd is in het bestuur van bedrijven, draagt ze haar waardevolle kennis en ervaring ook over aan het management. Meer info? Surf naar De GIMV als ARKIV De GIMV is door de Vlaamse overheid erkend als ARKIV op ICT-vlak. Maar wat is een ARKIV precies? We vroegen het Dirk Boogmans. ARKIV s zijn risicokapitaalverschaffers die erkend zijn in het kader van de ARKimedes-regeling, verduidelijkt Dirk Boogmans. Ondernemingen die op zoek zijn naar kapitaal, kunnen bij ons terecht met hun businessplan. Nadat we dat onderzocht en geëvalueerd hebben, kunnen we autonoom beslissen om in hen te investeren en om daarbij de middelen van ARKimedes aan te wenden. > IN DE KIJKER GOED BEZIG? Monitoring & Analyse zoekt het uit Innovatie wint aan belang: zowel in bedrijven als organisaties heeft men er vandaag de mond van vol. Tegelijk komt de 15de verjaardag van het IWT in zicht. Logisch dus, dat we precies willen weten in welke mate het IWT bijdraagt aan de vernieuwingsinspanningen. Wat er reilt en zeilt bij bedrijven en organisaties. En hoe we hen nog beter kunnen ondersteunen. Om deze vragen te beantwoorden, werd onlangs een gloednieuwe unit boven de doopvont gehouden: Monitoring & Analyse. Een gesprek met Eric Sleeckx, Coördinator M&A. Eric Sleeckx 5

6 Monitoring & Analyse wordt een waardige opvolger voor het IWT-Observatorium, dat bijna 10 jaar lang instond voor publicaties ter ondersteuning van het innovatiebeleid, aldus Eric Sleeckx. De stafdienst zal verder bijdragen tot de professionalisering en versterking van de IWT-diensten en -producten. Hiervoor zal Monitoring & Analyse gegevens verzamelen en analyseren over de innovatie-inspanningen van zowel bedrijven als intermediaire organisaties in Vlaanderen. Opdrijven Return On Innovation Investment Er staan ook tal van activiteiten op stapel om de Return On Innovation Investment (ROI 2 ) in Vlaanderen te verhogen, vervolgt hij. "Zo telt het Vlaams InnovatieNetwerk (VIN) ruim 250 voltijdse adviseurs die bedrijven helpen bij hun innovatie-inspanningen. Om de slagkracht van het innovatiebeleid te vergroten, is het van groot belang dat de dienstverlening van dit netwerk optimaal wordt uitgebouwd. Dat is slechts één van de concrete opdrachten van Monitoring & Analyse: de dienstverlening ervan in kaart brengen, praktische tools en vorming aanreiken aan de adviseurs, feedback geven over hun prestaties en de effecten ervan,... In het kader hiervan ontwikkelt de Monitoring & Analyse unit het project Innovatieprofielen: een tool waarmee de innovatieadviseurs hun diensten aan bedrijven kunnen registreren, innovatieportretten van bezochte bedrijven kunnen opslaan en eventuele bijkomende noden kunnen noteren. Eric Sleeckx: De adviseurs leggen jaarlijks meer dan bedrijfsbezoeken af. Adequate registratie zal ons een klaar en duidelijk inzicht bieden in wie welke diensten levert aan welk soort bedrijf. Op basis hiervan kunnen wij in de toekomst het dienstenaanbod nog beter afstemmen op de noden. Het Segmentatieproject sluit hier nauw bij aan. Het zal het innovatiepotentieel van individuele bedrijven in kaart brengen, om zo gericht diensten en producten te kunnen aanbieden. Eric Sleeckx: Door de combinatie van deze twee projecten kan het IWT op termijn - meer nog dan vandaag - een uniek loket in Vlaanderen worden met diensten op maat voor alle bedrijven met innovatiepotentieel. En de projectlijst reikt verder. Met Effectmetingen VIN wil het IWT een beter inzicht krijgen in de effecten van de diensten van de innovatieadviseurs. Eric Sleeckx: Dit laat toe om projecten met onvoldoende effect bij te sturen. En we gaan nog een stapje verder. Het Europese project Impactscan4innopol - Impactscan in de wandelgangen biedt ons de ideale gelegenheid om ons Vlaams Innovatiesysteem - dat sterk steunt op intermediaire organisaties - te benchmarken met innovatiesystemen in andere regio s. We moeten onszelf en onze aanpak continu in vraag durven stellen. Niet alleen onze bedrijven moeten innovatief zijn, ook IWT is dit aan zichzelf en zijn klanten verplicht. Nog een stap verder Recent lanceerde het IWT - op vraag van minister Fientje Moerman - een nieuwe studieopdracht over gedragsadditionaliteit van innovatiesteun. Wat dat precies inhoudt? Eric Sleeckx: Via een grondige bevraging bij ondernemingen willen we nagaan in welke mate hun innovatiesteun toegevoegde waarde had: heeft die hun innovatiestrategie beïnvloed, impact gehad op het management, aanleiding gegeven tot een vergroting van hun innovatiecapaciteit, enz.? We hopen er tegen de zomer een klaar zicht op te krijgen. Impactanalyse van innovatiebeleid op regionaal vlak Met het project IMPACTSCAN4INNOPOL wil de Europese Commissie de impact van het innovatiebeleid op regionaal vlak analyseren. Hiertoe wordt een systeem ontwikkeld dat niet alleen interregionale benchmarking toelaat, maar ook een fundamentele verbetering initieert van het effect op (sub)regionaal vlak. In een transnationaal platform zullen kruisbestuiving en een wederzijds leerproces centraal staan. Er wordt gestreefd naar een interregionale uitwisseling van ervaringen en de overdracht van best practices. Adequate aanbevelingen inzake innovatiebeleid en een doelgerichte verspreiding van de projectresultaten zullen de bewustwording van beleidsmakers en regionale autoriteiten in de hand werken. Via het benchmarkinginstrument kan nagegaan worden of de regionale onderzoeks- en innovatiepolitiek efficiënt is. Ook de impact van het Vlaams Innovatie- Netwerk (VIN) wordt gemeten. Bijzondere aandacht gaat naar het effect van de coördinatieopdracht van de subregionale actoren. Het creëren van een evaluatiecultuur - waarbij de beleidsopties desgevallend bijgestuurd worden - wordt ongetwijfeld een uitdaging. Ook wordt de adequaatheid onderzocht van de organisatiestructuur, het werkingsmodel en de aard van innovatiesystemen en -politiek. IWT als coördinator van een ruim internationaal netwerk In het Impactscan-project neemt het IWT het initiatief om het netwerk op te zetten en de projectorganisatie te structureren. Het Transnationaal Project Management Comité bestaat uit de regionale projectmanagers van de partnerregio's uit het Consortium: Laag-Oostenrijk, Bretagne, Syntens-Zuid (Nederland), Madrid, Laag-Silezië (Polen) en Slovenië. Het is zinvol ook actoren uit andere regio s te betrekken om een bredere basis te hebben voor de vergelijking van de effectiviteit en de performance van regionale innovatieondersteunende infrastructuren. 6

7 Een uitdagende doelstelling Als partner in het Consortium neemt het IWT ook deel aan de uitwerking van het project. In eerste instantie wordt getoetst in welke mate de aanbodzijde van innovatieondersteunende infrastructuur tegemoetkomt aan de noden van de bedrijven aan de vraagzijde. Een gevalideerde indicatorenset ligt aan de basis van een regionale tool voor zelfevaluatie en van het interregionale benchmarkinginstrument. Hiermee worden sterke en zwakke punten zichtbaar. Een kritische vergelijking laat toe om de situatie in Vlaanderen te positioneren tegenover die in andere regio's. Een verklarend onderzoek gaat dieper in op onderliggende redenen van diversiteit en verschillen in performance en effectiviteit. Hiertoe is vooraf al een contextuele analyse uitgevoerd naar de specifieke regionale situaties, het behoeftepatroon van de bedrijven en de dienstverlening door de innovatieactoren. Best practices worden geïdentificeerd en overgenomen waar mogelijk. Dit alles zal enerzijds resulteren in een degelijk onderbouwd aanbevelingsplan. Anderzijds zullen de onderzoeksresultaten gericht worden verspreid naar het brede publiek, de innovatiegemeenschap en de beleidsmakers in het bijzonder. Zo zullen beleidsmakers succesvolle maatregelen aanmoedigen voor een nóg beter innovatiebeleid in Vlaanderen. Dit staat borg voor een blijvende, positieve impact op economisch en sociaal vlak in de Vlaamse regio. > IWT-NIEUWS In 2005 steunde het IWT 342 O&O-projecten van bedrijven voor een totaal bedrag van 85 miljoen euro (en 1,75 miljoen euro aan achtergestelde leningen) 466 projecten van onderzoeksinstellingen en innovatie-actoren voor een totaal bedrag van 92 miljoen euro O&O Aantal Subsidie Lening bedrijfsprojecten (keur) (keur) O&O-algemeen KMO-Programma TOTAAL Onderzoeksinstellingen Aantal Subsidie Innovatie-actoren (keur) Post-doc (OZM) VIS TETRA SBO LandbouwOnderzoek Specialisatiebeurzen TOTAAL Daarnaast deed het IWT nog de voorbereiding van een aantal initiatieven met beslissing door de minister of door de Vlaamse Regering. Vlaams Loket voor Karakterisering van Coatings laat zich kennen via het web Op 20 oktober 2005 zag het licht: een handige, gloednieuwe website met een overzicht van de beschikbare technologie en apparatuur in Vlaanderen voor functionele karakterisering en structuuranalyse van deklagen. De site wil de bezoeker snel en efficiënt de weg wijzen naar de meest geschikte partner voor zijn specifieke vraag over deklaagkarakterisering. Doel is het zoektraject - dat vaak veel tijd en energie vergt - in te korten. De site richt zich in de eerste plaats tot KMO s: voor hen wordt de drempel tot de deelnemende onderzoeksgroepen verlaagd. Maar de gedetailleerde informatie over de beschikbare toestellen en de aanwezige expertise is al even interessant voor de R&D-centra van grote ondernemingen, en voor de onderzoeksinstellingen zelf. Het Virtueel loket - het IWT-project waarin deze site In dienst sinds november 2005 Anne De Brabandere, wetenschappelijk adviseur Leslie De Meersman, medewerkster Luc De Ridder, wetenschappelijk adviseur Frederik De Vusser, wetenschappelijk adviseur Anita Vekemans, logistiek assistente kadert - werd geïnitieerd vanuit het Coatingplatform. Dit brengt op initiatief van het IWT actoren op het vlak van coatingtechnologie samen. Bedrijven hadden nood, zo bleek, aan een snellere, meer gestructureerde en efficiënte toegang tot de dienstverlening voor het karakteriseren van deklagen. Deze is immers verspreid over verschillende universiteiten, onderzoekscentra en collectieve centra in Vlaanderen. De tien partners van het project (Centexbel, CoRI, KULeuven, IMEC, UA, CMSE/UGent, UHasselt/IMO, VITO, VUB, WTCM) plaatsten ondertussen al meer dan 340 toestellen op de site: een erg ruim aanbod van alle mogelijke karakteriseringstechnieken voor coatings! 7

8 > INNOVATIE-AGENDA Jij bent Flanders Future! Vlaanderen voor ondernemerschap, innovatie en creativiteit Op donderdag 12 januari lanceerde Vlaams minister Fientje Moerman Jij bent Flanders Future!. Dit actieplan wil u ertoe aanzetten om mee te werken aan een maatschappij waarin volop ruimte is voor ondernemerschap, innovatie en creativiteit. Het actieplan Jij bent Flanders Future! is gebaseerd op drie krachtlijnen: ruimte om te ondernemen, ondernemerschap als bron van welzijn en innovatie als nieuwe levensstijl. Elk ervan zal worden vertaald in diverse acties en initiatieven. Want we zijn allemaal aandeelhouders in onze maatschappij, hetzij als werknemer, consument, spaarder, investeerder of ondernemer. Meer welvaart door een sterkere economische groei is dan ook een zaak van elk van ons. Wilt u meer weten? Surf dan naar U vindt er ook een overzicht van de geplande activiteiten. AGENDA Octrooitrainingen Data-mining op gratis online octrooidatabanken voor onderzoekers en innoverende ondernemers, in de kantoren van het IWT telkens van 13u00 tot 18u00 op 23 februari, 23 maart, 27 april, 18 mei en 22 juni 2006 Meer info: voor 23 februari 2006 (organisatie Agoria) An Van de Vel Meer info: voor 23 maart 2006 (organisatie GOM Oost-Vlaanderen) Annemie Hautekiet E:mail: Meer info: Kristel Allewijn (Tel: 02/ EBS of European Business Summit 2006, op 16 en 17 maart 2006 in de gebouwen van Tour & Taxis in Brussel Meer info: IWT-vooruitzichten, De innovatieparadox. We hebben kennis genoeg, maar slagen er onvoldoende in om dit in toegevoegde waarde om te zetten, op 19 april 2006 van 15u30 tot 18u30 in de kantoren van het IWT (op uitnodiging) Meer info: Olivier De Cock (Tel. 02/ IWT-vooruitzichten, Open innovatie in de parktijk, op 21 juni 2006 van 15u30 tot 18u30 in de kantoren van het IWT (op uitnodiging) Meer info: Olivier De Cock (Tel. 02/ IWT-vooruitzichten, Additionaliteit van innovatiesteun, op 17 oktober 2006 van 15u30 tot 18u30 in de kantoren van het IWT (op uitnodiging) Meer info: Olivier De Cock (Tel. 02/ FDC Creativity World Forum, op 15 en 16 november 2006 in het ICC in Gent Meer info: REDACTIE IWT-VLAANDEREN BISCHOFFSHEIMLAAN 25, B-1000 BRUSSEL T. +32 (0) F. +32 (0) Stap de wereld van de interactieve digitale televisie binnen Ga kijken op: >> E. VORMGEVING EN OPMAAK WEB N LIL, BRUSSEL TEKSTEN LUNA

De Innovatiekrant >> 16. April 2007. > Editoriaal. Transparantie

De Innovatiekrant >> 16. April 2007. > Editoriaal. Transparantie De Innovatiekrant > Editoriaal >> 16 April 2007 Transparantie In de loop van 2006 lieten we Deloitte onze organisatie doorlichten. Bijzondere aandacht ging daarbij naar objectiviteit en transparantie:

Nadere informatie

IWT-Vlaanderen. Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel

IWT-Vlaanderen. Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel IWT-Vlaanderen Instituut voor Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Bischoffsheimlaan

Nadere informatie

Een praktische kijk op. KMO financiering

Een praktische kijk op. KMO financiering Een praktische kijk op KMO financiering PMV nv is een Vlaamse investeringsmaatschappij PLAATS VAN PMV IN HET VLAAMSE INVESTERINGSLANDSCHAP PUBLIEK & INSTITUTIONELE INVESTEERDERS VLAAMS GEWEST 100 % 100

Nadere informatie

Welkom. 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden

Welkom. 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden Welkom 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden 2. Innovatiecentra Wie? Wat hebben we te bieden? Kennis Kennissen: Vlaams Innovatienetwerk Zelfkennis: de innovatieaudit Geld: subsidie begeleiding Creativiteit:

Nadere informatie

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven.

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Infosessie Crowdfunding 14 november 2013 Dames en heren, Totnogtoe

Nadere informatie

Hervorming kmo-portefeuille Luc Royackers. Seminarie Incentives 4 your Business (30-11-2015 Fineko)

Hervorming kmo-portefeuille Luc Royackers. Seminarie Incentives 4 your Business (30-11-2015 Fineko) Hervorming kmo-portefeuille Luc Royackers Seminarie Incentives 4 your Business (30-11-2015 Fineko) Context Uitgangspunten Vlaams regeerakkoord Fusie AO en IWT Transparant Administratief eenvoudig Maatwerk

Nadere informatie

STORT UW GELD IN VLAANDEREN. BELEG IN HET ARKIMEDES-FONDS EN HELP ONDERNEMERS AAN GROEIKAPITAAL. Het kapitaal van Vlaanderen

STORT UW GELD IN VLAANDEREN. BELEG IN HET ARKIMEDES-FONDS EN HELP ONDERNEMERS AAN GROEIKAPITAAL. Het kapitaal van Vlaanderen STORT UW GELD IN VLAANDEREN. BELEG IN HET ARKIMEDES-FONDS EN HELP ONDERNEMERS AAN GROEIKAPITAAL. Het kapitaal van Vlaanderen Stort uw geld in Vlaanderen. Beleg in het ARKimedes Fonds en help jonge ondernemers

Nadere informatie

Financiele Stimulansen voor KMO s. Cynthia Stinckens 25 mei 2008

Financiele Stimulansen voor KMO s. Cynthia Stinckens 25 mei 2008 Financiele Stimulansen voor KMO s Cynthia Stinckens 25 mei 2008 1. Financiële Stimulansen 2. VLAO: Adviesverlening en Begeleiding 3. Informatie Voor wat hoort wat? U gaat investeren U gaat aanwerven of

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

info@iwt.be www.iwt.be www.innovatienetwerk.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

info@iwt.be www.iwt.be www.innovatienetwerk.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen info@iwt.be www.iwt.be www.innovatienetwerk.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en

Nadere informatie

a) Hoeveel aanvraagdossiers werden in de periode 2009-2014 jaarlijks ingediend voor de Innovatiemezzanine? Over hoeveel ondernemingen gaat het?

a) Hoeveel aanvraagdossiers werden in de periode 2009-2014 jaarlijks ingediend voor de Innovatiemezzanine? Over hoeveel ondernemingen gaat het? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 702 van WILLEM-FREDERIK SCHILTZ datum: 7 juli 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Participatiemaatschappij Vlaanderen - Innovatiemezzanine

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact. Agentschap Ondernemen

1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact. Agentschap Ondernemen FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO 18 mei 2011 Agentschap Ondernemen Ondernemingen actief informeren en adviseren over overheidsmaatregelen en stimuli, complementair

Nadere informatie

Regionale antenne van het agentschap voor innovatie door wetenschap en technologie - IWT

Regionale antenne van het agentschap voor innovatie door wetenschap en technologie - IWT Innovatieve starters Een onderneming opstarten rond een innovatief product of een innovatieve dienst brengt heel wat (extra) risico s met zich mee. Een gedegen voorbereiding is dan ook noodzakelijk. Door

Nadere informatie

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011 FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO 18 mei 2011 1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Informatieblad 06-07-14 Succesvol financieren Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Nadere informatie

PMV Vitamines voor Vlaamse Ondernemingen WORKSHOP ITB 22 OKTOBER 2010

PMV Vitamines voor Vlaamse Ondernemingen WORKSHOP ITB 22 OKTOBER 2010 PMV Vitamines voor Vlaamse Ondernemingen WORKSHOP ITB 22 OKTOBER 2010 PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen PUBLIEK & INSTITUTIONELEN VLAAMSE GEWEST 100% 100% 100% VPM LRM 73% 27% GIMV

Nadere informatie

Evaluatie Interfacediensten. Volledige naam

Evaluatie Interfacediensten. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Interfacediensten Evaluatie Interfacediensten Van 1998 tot 2002 werd de ondersteuning door de Vlaamse overheid van de universitaire interfacediensten

Nadere informatie

1 Omgeving; Vlaams Innovatienetwerk

1 Omgeving; Vlaams Innovatienetwerk Wie zijn wij? 1. Omgeving Vlaams Innovatienetwerk Onze rol en verankering daarin Doelgroep Onze partners 2. Innovatie 3. Onze diensten 4. Enkele voorbeelden 1 Omgeving; Vlaams Innovatienetwerk 1 1 Omgeving;

Nadere informatie

Ondersteuning bij deelname aan KP7

Ondersteuning bij deelname aan KP7 Samenwerkingsverband tussen IWT Vlaanderen en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid Thematische infosessie KP7 Overzicht presentatie 1. Ondersteuning door het Vlaams

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, april 2014 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Met de helpende hand van de overheid meer kans van slagen Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 12 > EDITORIAAL. Competentie Poolen OKTOBER 2005

De Innovatiekrant >> 12 > EDITORIAAL. Competentie Poolen OKTOBER 2005 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 12 OKTOBER 2005 Competentie Poolen Op 22 juli 2005 keurde de Vlaamse Regering, op mijn voorstel, het beleidskader goed voor steun aan Competentiepolen en Strategische

Nadere informatie

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend Iedere ochtend in Afrika ontwaakt een leeuw met de wetenschap dat hij sneller moet lopen dan de traagste gazelle Productiebedrijven in Vlaanderen met uitsterven bedreigd springlevend of? Benchmark uw productielogistiek

Nadere informatie

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding,

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding, EWI CJSM Kunsten & Erfgoed Sociaal-cultureel Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) Intermediairen Kunstenloket Vti BAM Muziekcentrum Vlaanderen (MCV) Vlaams Architectuurinstituut (Vai) oko VOBK NICC

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Europese InnovatieStimulering (EIS) Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context

Europese InnovatieStimulering (EIS) Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context Europese InnovatieStimulering () Mogelijkheden voor onderzoek in internationale context Infosessie Europese onderzoeksfinanciering, 23/01/2007 Annelies Vandamme Inhoud presentatie KMO-definitie Subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Ondernemingsfinanciering

Ondernemingsfinanciering Een beknopt overzicht van de financieringsmogelijkheden die de overheid u kan bieden. Ondernemingsfinanciering Introductie Als ondernemer moet u snel en eenvoudig kunnen zien hoe de overheid kan helpen

Nadere informatie

Nood aan opleiding of advies? Vraag uw steun aan! Steun voor opleiding & advies

Nood aan opleiding of advies? Vraag uw steun aan! Steun voor opleiding & advies Nood aan opleiding of advies? Vraag uw steun aan! Steun voor opleiding & advies Met de kmo-portefeuille kan u als kmo, eenmanszaak of beoefenaar van een vrij beroep tot 40.000 euro steun per jaar genieten

Nadere informatie

Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT

Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT Samenwerkingsverband tussen IWT-Vlaanderen en de administratie Wetenschap en Innovatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Europese Innovatie Stimulering (EIS) voor ICT Christophe Bruynseraede

Nadere informatie

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 83 November 2014 Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi Sarah Botterman (GFK Belgium) Colofon Wilt u meer weten

Nadere informatie

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 1 Publiek-private samenwerking 1.1 Ontstaan en evolutie - Faillissement Trefil-Arbed 1993 - Oprichting

Nadere informatie

De verschillende financieringskanalen en hoe de overheid u hierbij kan helpen Agentschap Ondernemen

De verschillende financieringskanalen en hoe de overheid u hierbij kan helpen Agentschap Ondernemen De verschillende financieringskanalen en hoe de overheid u hierbij kan helpen Agentschap Ondernemen Iris Detavernier Greenbridge, 11 december 2014 Programma Algemene voorstelling AO Subsidiedatabank Overzicht

Nadere informatie

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen -opleiding -advies over

Nadere informatie

Winwinlening De Vlaamse Cooreman-Declercq voor KMO s: reeds 98,4 mio leningen

Winwinlening De Vlaamse Cooreman-Declercq voor KMO s: reeds 98,4 mio leningen PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Woensdag 9 januari 2013 Winwinlening De

Nadere informatie

Vlaanderen. is ondernemen INNOVATIE START HIER AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN

Vlaanderen. is ondernemen INNOVATIE START HIER AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN Vlaanderen is ondernemen INNOVATIE START HIER AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN Innoveren & Ondernemen Innoveren is ondernemen en ondernemen is innoveren. Wie onderneemt moet elke dag een beetje innoveren

Nadere informatie

AMBITIES HOLLAND FINTECH

AMBITIES HOLLAND FINTECH AMBITIES HOLLAND FINTECH 1 infrastructuur Holland FinTech streeft naar het creëren van transparantere, toegankelijke (digitale) financiële diensten en financiële van het allerbeste niveau door middel van

Nadere informatie

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities I N V E S T E R E N I N O N T W I K K E L I N G Ideeën Plannen Het is tijd voor de NOM! Ambities Missie De NOM is de permanente katalysator van economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Dit is niet

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

Innovatiesubsidies. Bedrijvenpark Malle 26/02/2015

Innovatiesubsidies. Bedrijvenpark Malle 26/02/2015 Innovatiesubsidies Bedrijvenpark Malle 26/02/2015 Wie zijn we? Missie: Vlaamse KMO's helpen te innoveren door hen toegang te geven tot kennis, creativiteit en financiële middelen Dienstverlening: Kosteloos

Nadere informatie

KMO Innovatieondersteuning. Vlaanderen. Kurt Peys. Innoveer met ruimtevaarttechnologie 25/03/2014 Kruibeke

KMO Innovatieondersteuning. Vlaanderen. Kurt Peys. Innoveer met ruimtevaarttechnologie 25/03/2014 Kruibeke KMO Innovatieondersteuning in Vlaanderen Kurt Peys Innoveer met ruimtevaarttechnologie 25/03/2014 Kruibeke Missie Innovatiecentrum Vlaamse KMO's helpen innoveren door hen toegang te geven tot kennis, creativiteit

Nadere informatie

Installeren van zonnepanelen

Installeren van zonnepanelen Wie zijn we? Wat doen we? Wat is innovatie? Installeren van zonnepanelen Wijnproeven Springwise.com Website die doorschakelt Springwise.com www.multicap.be Draadloze muizenval Kreukpaal Ichoosr Definitie

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN Financiering (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden Financiering - MCN De kapitaalmarkt in Beweging Toegang tot bancaire financiering meer onder druk Investeerders schuiven op in het gat dat banken

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging!

R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging! R&D-kostenkampioen van Europa? Een haalbare uitdaging! Onze ambitie: de R&D-kostenkampioen van Europa worden > Agoria > Meer dan 1.600 lidbedrijven > Goed voor 300.000 werknemers > Exporteert ongeveer

Nadere informatie

Nieuwe toepassingen van prestatiegerichte betonsoorten zoals Vezelversterkt ktbt beton Licht beton Zelfverdichtend beton HSB of UHSB

Nieuwe toepassingen van prestatiegerichte betonsoorten zoals Vezelversterkt ktbt beton Licht beton Zelfverdichtend beton HSB of UHSB Prestatiegerichte betonsoorten in hybride toepassingen Innovatie stimuleren op basis van betonkennis Uitvoering: Hoofdthema s: Nieuwe toepassingen van prestatiegerichte betonsoorten zoals Vezelversterkt

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven zijn bang van concurrenten maar innoveren niet

Vlaamse bedrijven zijn bang van concurrenten maar innoveren niet Vlaamse bedrijven zijn bang van concurrenten maar innoveren niet Het overgrote deel van de ondernemers (72%) checkt minstens jaarlijks wat de concurrentie doet, slechts 20% reserveert ook jaarlijks een

Nadere informatie

De OMC peer review van België. Dr Patries Boekholt Managing Director Technopolis Group

De OMC peer review van België. Dr Patries Boekholt Managing Director Technopolis Group De OMC peer review van België Dr Patries Boekholt Managing Director Technopolis Group De peer review exercitie van 2011 Open Method of Co-ordination (OMC): een Europees proces in het kader van het bereiken

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

MKBi-Groeifonds Obligaties

MKBi-Groeifonds Obligaties MKBi-Groeifonds Obligaties Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met het MKBi Groeifonds! Meer

Nadere informatie

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw B R U S S E L, 22 s e p t e m b e r 2014 Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw De coöperatieve bank Crelan steunt innovatie in de landbouw via leerstoel aan

Nadere informatie

In de beleidsnota staat dat de Vlaamse kennisinstellingen opvallend veel samenwerken met de bedrijfswereld.

In de beleidsnota staat dat de Vlaamse kennisinstellingen opvallend veel samenwerken met de bedrijfswereld. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 127 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Spin-offbedrijven - Stand van zaken Met betrekking

Nadere informatie

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt.

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt. SPEECH SG OP DENKDAG GROENE ECONOMIE Welkom op deze eerste bijeenkomst die het departement Leefmilieu, Natuur en Energie organiseert onder de noemer groene economie. Groene economie is een kans om in te

Nadere informatie

Agenda. Verwelkoming & inleiding. De ARKimedes-regeling. Markante gebeurtenissen tijdens het boekjaar. Verslag commissaris, verslag RVB, jaarrekening

Agenda. Verwelkoming & inleiding. De ARKimedes-regeling. Markante gebeurtenissen tijdens het boekjaar. Verslag commissaris, verslag RVB, jaarrekening Agenda Verwelkoming & inleiding De ARKimedes-regeling Markante gebeurtenissen tijdens het boekjaar Verslag commissaris, verslag RVB, jaarrekening Benoeming en ontslag van bestuurders Vraagstelling Stemming

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen met de Rabobank.

Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Ron Droste, commercieel directeur. Rabobank Den Haag en omgeving Rabobank en duurzaamheid Coöperatieve organisatievorm Klant- en maatschappelijk belang als uitgangspunt

Nadere informatie

Eendagsvlieg of pionier: welke ondernemer redt onze economie?

Eendagsvlieg of pionier: welke ondernemer redt onze economie? Eendagsvlieg of pionier: welke ondernemer redt onze economie? Clarysse, B. (2004). Eendagsvlieg of pionier: welke ondernemer redt de economie? Antwerpen: Garant Uitgevers. Het geloof in getalenteerde ondernemers

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

FINANCIERINGEN PMV WEEK VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT 26 OKTOBER 2015

FINANCIERINGEN PMV WEEK VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT 26 OKTOBER 2015 FINANCIERINGEN PMV WEEK VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT 26 OKTOBER 2015 PLAATS VAN PMV IN HET VLAAMSE INVESTERINGSLANDSCHAP PUBLIEK & INSTITUTIONELE INVESTEERDERS VLAAMS GEWEST 100 % 100 % 100 % 2 VPM LRM GIMV

Nadere informatie

Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital

Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital Doel Het doel van de Seed-faciliteit is: De onderkant van de Nederlandse risicokapitaalmarkt zodanig stimuleren en mobiliseren, dat technostarters in hun kapitaalbehoefte

Nadere informatie

C57 ECO9 Commissievergadering

C57 ECO9 Commissievergadering vergadering C57 ECO9 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie van 7 november

Nadere informatie

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014?

a)hoeveel aanvragen voor microkredieten-microstart zijn er geweest in 2013-2014? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 470 van PAUL VAN MIERT datum: 23 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Microkredieten - Stand van zaken De laatste jaren is het

Nadere informatie

Resultaten Investeringsbarometer 2016

Resultaten Investeringsbarometer 2016 WELKOM! Resultaten Investeringsbarometer 2016 Bevraging bij Ondernemers, gepresenteerd bij BAN Vlaanderen sinds januari 2013 Business Angels, lid bij BAN Vlaanderen Resultaten 2016 Ondernemers Algemeen

Nadere informatie

Eerste Snapshot: tussentijdse analyse van de Vlaamse deelname aan het Europese Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (7 november 2005)

Eerste Snapshot: tussentijdse analyse van de Vlaamse deelname aan het Europese Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (7 november 2005) Eerste Snapshot: tussentijdse analyse van de Vlaamse deelname aan het Europese Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (7 november 2005) 1. Inleiding Deze snapshot is een momentopname die in een oogopslag

Nadere informatie

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter.

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter. 3. INFORMATIE VOOR STARTENDE ONDERNEMERS Als jij een onderneming wil opstarten, kan jij beroep doen op en aantal organisaties waar jij meer informatie kunt vinden en waar jij tevens administratieve of

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 03 > EDITORIAAL. Onderzoek in Europees verband MAART 2003

De Innovatiekrant >> 03 > EDITORIAAL. Onderzoek in Europees verband MAART 2003 De Innovatiekrant > EDITORIAAL >> 03 MAART 2003 Onderzoek in Europees verband Europa heeft zich als ambitie gesteld om de meest competitieve, kennisgedreven regio ter wereld te worden tegen 2010. Om deze

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Ondernemers voor Ondernemers B2B - Extra inzet voor het Zuiden

Ondernemers voor Ondernemers B2B - Extra inzet voor het Zuiden Ondernemers voor Ondernemers B2B - Extra inzet voor het Zuiden Samen het Zuiden vooruit helpen Ondernemers voor Ondernemers is een Belgische vereniging met ngo's en particuliere bedrijven als leden. De

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 11 SPECIALE EDITIE > EDITORIAAL. Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid MEI 2005

De Innovatiekrant >> 11 SPECIALE EDITIE > EDITORIAAL. Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid MEI 2005 SPECIALE EDITIE De Innovatiekrant > EDITORIAAL 11 MEI 2005 Een verruimde policy mix voor het Innovatiebeleid In 2004 trad de nieuwe Vlaamse regering aan en werd Fientje MOERMAN verantwoordelijk minister

Nadere informatie

Gewestelijke steun. Nodig voor bekomen van steun ontwrichte zone

Gewestelijke steun. Nodig voor bekomen van steun ontwrichte zone Gewestelijke steun Nodig voor bekomen van steun ontwrichte zone Agentschap Ondernemen De drijvende kracht achter meer en beter ondernemerschap in Vlaanderen Complementair aan Innovatiecentra & IWT (innoveren)

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 05

De Innovatiekrant >> 05 De Innovatiekrant >> 05 > EDITORIAAL JULI 2003 Innovatie is gebaat bij Coöpetitie Neen, dit is geen tikfout! Coöpetitie slaat op de integratie van coöperatie en competitie. Prof. Leo Apostel stelde dat

Nadere informatie

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16

Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Verslag kernteam overleg nr. 4 WISE Donderdag 5 juni 2014 10.00 12.00 uur Het Breedhuis, Het Breed 16 Aan het kernteam worden een aantal vragen voorgelegd naar aanleiding van de adviezen uit de zevende

Nadere informatie

Maak kennis met de verschillende financieringsinstrumenten van de overheid

Maak kennis met de verschillende financieringsinstrumenten van de overheid Maak kennis met de verschillende financieringsinstrumenten van de overheid Iris Detavernier, Agentschap Ondernemen Kris Honraet, Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen Programma Voorstelling Agentschap Ondernemen

Nadere informatie

Bridging The Gap EquiCon Corporate Finance. Financiering van Innovatie

Bridging The Gap EquiCon Corporate Finance. Financiering van Innovatie Financiering van Innovatie Introductie Fred Hoogeland financieringsspecialist (> 25 jr ervaring) van equity tot rekening courant van starters tot groeiers en bedrijfovernames Evelyn Overduin business &

Nadere informatie

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen financieren = werkgelegenheid en inkomen creëren In ontwikkelingslanden

Nadere informatie

PMV, uw gids in bedrijfsfinanciering. Waarborgen. De beste manier om uw bankier te overtuigen. Informatiebrochure voor ondernemers

PMV, uw gids in bedrijfsfinanciering. Waarborgen. De beste manier om uw bankier te overtuigen. Informatiebrochure voor ondernemers PMV, uw gids in bedrijfsfinanciering Waarborgen De beste manier om uw bankier te overtuigen Informatiebrochure voor ondernemers Als ondernemer stapt u voor de financiering van uw investeringen doorgaans

Nadere informatie

Stapelen van financieringen

Stapelen van financieringen Stapelen van financieringen Hoe werkt het In deze speakernote leest u de thema s die voorbij kwamen in het seminar over het stapelen van financieringen. U kunt zo op uw gemak nog eens nalezen wat de mogelijkheden

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 242 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Handshaking bij innovatiemanagement. Brainstorming voor KVIV denknet Toekomst Vlaanderen: Hoe innovatie vermarkten? Luc Bongaerts, 25 april 2004

Handshaking bij innovatiemanagement. Brainstorming voor KVIV denknet Toekomst Vlaanderen: Hoe innovatie vermarkten? Luc Bongaerts, 25 april 2004 Handshaking bij innovatiemanagement Brainstorming voor KVIV denknet Toekomst Vlaanderen: Hoe innovatie vermarkten? Luc Bongaerts, 25 april 2004 Overzicht Handshaking: Wat is dat? Probleemstelling Waarom

Nadere informatie

Winwinleningen nemen met helft toe

Winwinleningen nemen met helft toe 08-01-2013, p.42 Antwerpen, Brabant-Hageland, De Nieuwe Gazet, De Ring-Brussel, Dendermonde, Denderstreek, Gent-Eeklo- Deinze, Gent-Wetteren-Lochristi, Kempen, Leiestreek, Leuven-Brabant, Limburg, Mandelstreek,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2016/1. Fiscale voordelen 2 e woning

Nieuwsbrief 2016/1. Fiscale voordelen 2 e woning Nieuwsbrief 2016/1 In deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: - Fiscale voordelen 2 e woning - Winwinlening - Schijnzelfstandigheid - Kort gezegd Uw online pensioendossier Bijzondere rekening

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij medegefinancierd door Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij zijn een duurzame en efficiënte

Nadere informatie

De Innovatiekrant >> 15. > Editoriaal. Het IWT elitair? NOVEMBER 2006

De Innovatiekrant >> 15. > Editoriaal. Het IWT elitair? NOVEMBER 2006 De Innovatiekrant > Editoriaal >> 15 NOVEMBER 2006 Het IWT elitair? Er wordt wel eens gefluisterd dat het IWT zich vooral richt op de trendy hoogtechnologische bedrijven, in de biotechnologie bijvoorbeeld.

Nadere informatie

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl 5 jaar in beeld www.lifesciencesatwork.nl Het LifeSciences@work programma Innovaties in de Life Sciences kunnen grote impact hebben voor de samenleving. Het LifeSciences@work programma helpt startende

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Affiliates. Eigenschappen van een affiliate Een affiliate bezit de volgende eigenschappen:

Affiliates. Eigenschappen van een affiliate Een affiliate bezit de volgende eigenschappen: Affiliate Manual Symbid is een aandelen-crowdfunding platform, gevestigd in Rotterdam. Het platform is opgericht in 2011 en groeit sindsdien hard. Symbid wil zoveel mogelijk ondernemers, met behoefte aan

Nadere informatie

Starten als zelfstandige in 10 stappen

Starten als zelfstandige in 10 stappen Starten als zelfstandige in 10 stappen Hoe begin ik eraan? Wil je een eigen zaak starten, maar zit je met de handen in het haar omdat je niet weet waar eerst beginnen? De volgende 10 stappen leiden je

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Cultuur Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Cultuur Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Beleggen in cultuur met de Rabobank Cultuur: het bindmiddel van een samenleving. Hoe te zorgen dat die cultuur levend blijft? We kunnen dit bereiken

Nadere informatie

Arkafund NV is een initiatief van Arkimedes, Dexia Bank en Sydes

Arkafund NV is een initiatief van Arkimedes, Dexia Bank en Sydes Arkafund NV is een initiatief van Arkimedes, Dexia Bank en Sydes ARKAFUND = tijdelijke aandeelhouder in jonge groeibedrijven actief in de Media en ICT sector DRIE KERNTAKEN: Aanreiken van financiële middelen

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

ADVIES 77bis. Beleidsbrief 2001-2002 'Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid' HOOFDLIJNEN

ADVIES 77bis. Beleidsbrief 2001-2002 'Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid' HOOFDLIJNEN ADVIES 77bis Beleidsbrief 2001-2002 'Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid' HOOFDLIJNEN 24 januari 2002 VRWB-R/ADV-77bis 24 januari 2002 2/4 Advies op HOOFDLIJNEN bij de Beleidsbrief 2001-2002

Nadere informatie