Digitale Projector X31/X36/X46

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitale Projector X31/X36/X46"

Transcriptie

1 Digitale Projector X31/X36/X46 Netwerkgids Bedankt voor de aanschaf van dit product. deze handleiding en de andere handleidingen voor dit product om te lezen hoe u het product correct gebruikt. WAARSCHUWING Lees, voordat u dit product gaat gebruiken eerst alle handleidingen van dit product. Als je ze gelezen hebt, bewaar ze dan op een veilige plaats voor toekomstige referentie. Kenmerken Netwerkpresentatie: hiermee kunt u PC beelden projecteren die zijn verzonden via een netwerk. ( 37) Webbesturing: hiermee kunt u de projector via een netwerk met een PC bedienen en besturen. ( 45) Mijn Beeld: hiermee kunt u de projector vier stilstaande beelden laten opslaan en projecteren. ( 70) Messenger: hiermee kunt u de projector tekst laten weergeven die via een netwerk vanaf een PC is verzonden. ( 72) Netwerkbrug: hiermee kunt u een extern apparaat via de projector vanaf een PC besturen. ( 74) N.B. zonder voorafgaande mededeling. deze handleiding kunnen staan. Het herproduceren, overbrengen of kopiëren van de gehele handleiding of een deel daarvan is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijk geschreven toestemming. Handelsmerk erkenning, Internet Explorer, Windows, Windows Vista en Aero zijn geregistreerde is een geregistreerd handelsmerk van Intel Corporation. andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

2 Inhoud Inhoud 1. Verbinding maken met het netwerk Netwerkpresentatie Presentatiemodus Toon de gebruikersnaam

3 Inhoud 3. Webbesturing Poortinstellingen Waarschuwingsinstellingen Planningsinstellingen De functie Mijn Beeld Messengerfunctie De functie Netwerkbrug Communicatiepoort Overige functies Agenda schema Oplossingen vinden

4 1. Verbinding maken met het netwerk 3M Digital Projector X31/X36/X Systeemeisen Vereiste apparatuur voorbereiding via het netwerk. Projector LAN-kabel Computer Vereiste pc-hardware en -software moet uw pc aan de volgende eisen voldoen. BS: Een van de volgende. Windows Windows Vista CPU Geheugen Ruimte op de harde schijf of hoger Webbrowser: Internet Explorer of hoger CD-ROM drive N.B. netwerk. ( INSTELLING menu in de Gebruiksaanwijzing) dit product op onze website. ( 7) installeren in uw Windows Vista. 4

5 1. Verbinding maken met het netwerk 1.1 Systeemeisen (vervolg) N.B. dat een negatieve invloed op de verzendsnelheid. nieuwste versie.

6 1. Verbinding maken met het netwerk 3M Digital Projector X31/X36/X LiveViewer installeren LiveViewer installeren netwerk op de projector wilt aansluiten. software te kunnen installeren. N.B. [Toestaan] om door te gaan met de installatie. dialoog verschijnen zoals u hier rechts kunt en klik op [OK]. N.B. dan als volgt te werk: [Start] (2) Voer E:\software\setup.exe in en druk dan op [OK]. de E te vervangen door de juiste driveletter die toegewezen is op [Cancel] eerste procedure opnieuw. verschijnen zoals u hier rechts kunt zien. op [Next]. 6

7 1. Verbinding maken met het netwerk 1.2 LiveViewer installeren (vervolg) [Next]. [Next]. N.B. LiveViewer map zal aangemaakt worden en Wanneer u het in een andere map wilt installeren, klik dan op [Browse] en selecteer een andere map. [Next] om verder te gaan. Als dat niet het geval, voer dan de gewenste mapnaam in en druk op [Next]. N.B. dialoog verschijnen als u Windows Vista [Dit stuurprogramma toch installeren] om de installatie voort te zetten. voltooid zijn en zal de Voltooi setupdialoog [Finish] PC start dan automatisch opnieuw op. [Start] knop op selecteer dan de Projector Tools map. (2) als de installatie probleemloos was LiveViewer updaten Voor sommige functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven 7

8 1. Verbinding maken met het netwerk 3M Digital Projector X31/X36/X Het netwerk installeren Zorg, voordat u uw pc en projector via een netwerk met elkaar verbindt, dat de In werking in de Gebruiksaanwijzing). Anders kan er geen verbinding tot stand worden gebracht Schematische weergave van de aansluitingsprocedure Hieronder ziet u schematisch weergegeven hoe u uw pc en de projector via een netwerk kunt aansluiten. netwerk snel en eenvoudig installeren. geselecteerd Enter PassCode (Voer het Wachtwoord in) Als Enter PassCode geselecteerd ( ) geselecteerd N.B. op de projector. 8

9 1. Verbinding maken met het netwerk 1.3 Het netwerk installeren (vervolg) Installeer de LiveViewer 1.4 De netwerkverbindingsmodus selecteren. ( 10) 9

10 1. Verbinding maken met het netwerk 3M Digital Projector X31/X36/X De netwerkverbindingsmodus selecteren Select te Network Connection netwerkverbinding...) scherm. gebruikten. Er zijn drie opties in het menu Draadloze LAN of bedrade LAN selecteren. ( hieronder) Het selecteren van Mijn verbinding. ( 12) N.B. 1.5 De methode voor netwerkverbinding selecteren. ( 14) een draadloos netwerk en het toegangspunt en de projector via een bedraad netwerk Draadloze LAN of bedrade LAN selecteren wordt er een lijst van netwerkadaptors op uw PC getoond in het menu. [Next]. 1.5 De methode voor netwerkverbinding selecteren. ( 14) N.B. adaptors op uw PC getoond. [Oplossingen vinden] Het scherm verschijnt in het geval dat de geselecteerde netwerkadapter ongeldig is. [Yes] en ga dan naar sectie 1.5. ( 14) [No] en het scherm is teruggekeerd naar de vorige om een andere netwerkadapter te selecteren. Als er geen adaptors in uw PC meer zijn, dan wordt

11 1. Verbinding maken met het netwerk 1.4 De netwerkverbindingsmodus selecteren (vervolg) A network connection was not established (Er is geen netwerkverbinding gemaakt.) Het scherm verschijnt in het geval dat de projecter niet is aangesloten met een geselecteerd werd. Controleer of de projector aangesloten is [OK], het scherm is teruggekeerd naar de vorige om de netwerkverbindingsmodus te selecteren. (Aan)) Het scherm wordt weergegeven in het [Yes]. (Aan) op [No], de projector kan daardoor misschien niet in staat zijn met uw PC via het netwerk. [Allow communication with LiveViewer by adding it to the Exceptions list] 1.5 De methode voor netwerkverbinding selecteren. ( 14) N.B. [Yes] wordt. de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing.

12 1. Verbinding maken met het netwerk 3M Digital Projector X31/X36/X De netwerkverbindingsmodus selecteren (vervolg) Het selecteren van Mijn verbinding [My Connection] en klik op [Connect]. wordt de PC verbonden met de projector verbinding. ( 35) PC onmiddelijk de verbinding met de projector maken. 1.8 De verbinding met uw bestemming bevestigen. ( 30) N.B. zijn dat de netwerkverbinding tussen de projecter en PC niet gemaakt wordt het niet gebruikt worden. [Oplossingen vinden] A network connection could not be established. (Er kon geen netwerkverbinding gemaakt worden.) wijzigingen. gebruikersautoriteit. [OK] om terug te gaan naar het scherm om de netwerkverbindingsmodus te selecteren. ( 10) Installeer de LiveViewer. ( 9)

13 1. Verbinding maken met het netwerk 1.4 De netwerkverbindingsmodus selecteren (vervolg) Het bericht verschijnt wanneer de door u geselecteerde adaptor reeds gebruikt wordt voor een andere netwerkverbinding. [Yes] naar sectie 1.8 De verbinding met uw bestemming bevestigen. ( 30) [No] om terug te gaan naar het scherm om de netwerkverbindingsmodus te selecteren. ( 10)

14 1. Verbinding maken met het netwerk 3M Digital Projector X31/X36/X De methode voor netwerkverbinding selecteren Er zijn meerdere opties om verbinding te maken met het netwerk. Enter PassCode (Voer het Wachtwoord in.) handmatig). voldoet. Enter PassCode (Voer de Passcode in) Wanneer u het Wachtwoord wilt gebruiken voor de netwerkverbinding, selecteer dan [Enter PassCode] en klik op [Next]. Het Wachtwoord wordt op de projector op het scherm getoond. En u hoeft slechts het Wachtwoordverbinding. ( 15) en klik op [Next].. ( 23) Select From List (Selecteer uit de lijst.) Voordat u deze optie selecteert dienen uw PC en de projectoren met hetzelfde netwerk verbonden te zijn. Wanneer de verbinding reeds gemaakt is, selecteer dan [Select From List]. 1.8 De verbinding met uw bestemming bevestigen. ( 30)

15 1. Verbinding maken met het netwerk 1.5 De methode voor netwerkverbinding selecteren (vervolg) Wachtwoordverbinding verbinding met het netwerk. Het Wachtwoord is een code die de netwerkinstelling in de projector uitdrukt. netwerkinstellingen in de projector en de PC met elkaar in overeenstemming gebracht en wordt de verbinding direct gemaakt. (1) Het verkrijgen van het Wachtwoord Het Wachtwoord verschijnt op de projector wanneer de LAN geselecteerd als ingangsbron. N.B. Er zijn twee methoden om het Wachtwoord van de projector te verkrijgen. Methode 1 COMPUTER INPUT scherm te lezen.

16 1. Verbinding maken met het netwerk 3M Digital Projector X31/X36/X De methode voor netwerkverbinding selecteren (vervolg) Methode 2 scherm verschijnt. MENU op de projector om het menu op het scherm te laten verschijnen. N.B. LAN

17 1. Verbinding maken met het netwerk 1.5 De methode voor netwerkverbinding selecteren (vervolg) (2) Het invoeren van het Wachtwoord Wanneer u [Enter PassCode] bij sectie 1.5 Wachtwoord in, in elk van de 3 vakjes (in totaal [Connect] om verbinding te maken met de projector. 1.8 De verbinding met uw bestemming bevestigen. ( 30) Als u op [Back] klikt, dan gaat het scherm terug naar sectie 1.5 De methode voor netwerkverbinding selecteren. ( 14) N.B. verbinding handmatig tot stand te brengen. Als het handmatige scherm weergegeven wordt ga dan naar secte (3). ( 21) [Oplossingen vinden] Incorrect PassCode. (Incorrect Wachtwoord.) Het incorrecte Wachtwoord werd ingevoerd. [Back] om terug te gaan naar het Controler het Wachtwoord op het projectorscherm ( 15) en voer de code nogmaals in.

18 1. Verbinding maken met het netwerk 1.5 De methode voor netwerkverbinding selecteren (vervolg) A network connection could not be established. (Er kon geen netwerkverbinding gemaakt worden.) wijzigingen. gebruikersautoriteit. [OK] hoofdmenu weergeven hoewel de verbinding in het hoofdmenu en ga dan terug naar sectie 1.5 De methode voor netwerkverbinding selecteren. ( 14) Installeer de LiveViewer. ( 9) te maken met de projector. computer moet toevoegen om verbinding te maken met de projector. Controleer bij uw netwerkbeheerder of de in het dialoogvenster weergegeven op [Yes]. [No] de verbinding met het netwerk niet gemaakt is. in het hoofdmenu en ga dan terug naar sectie 1.5 De methode voor netwerkverbinding selecteren. ( 14)

19 1. Verbinding maken met het netwerk 1.5 De methode voor netwerkverbinding selecteren (vervolg) dialoogvenster niet opnieuw weergegeven. toevoegen te wijzigen, klikt u op [Change]. Een dialoogvenster voor het wijzigen van de subnetmasker in en klik vervolgens op [OK]. de projector start. 1.8 De verbinding met uw bestemming bevestigen. ( 30) Als u op [Cancel] klikt, keert u terug naar het toe te voegen. van de projector hetzelfde zijn, wordt een dialoogvenster met een waarschuwing, zoals rechts afgebeeld, weergegeven. [OK] en voer in het dialoogvenster Als geen verbinding beschikbaar is met de dialoogvenster met een waarschuwing, zoals rechts afgebeeld, weergegeven. [OK] om terug te keren naar het N.B. de projector hebt toegevoegd op de computer, wordt de toegevoegde

20 1. Verbinding maken met het netwerk 3M Digital Projector X31/X36/X De methode voor netwerkverbinding selecteren (vervolg) Het bericht verschijnt wanneer de door u geselecteerde adaptor reeds gebruikt wordt voor een andere netwerkverbinding. [Yes]. 1.8 De verbinding met uw bestemming bevestigen. ( 30) [No] hoofdmenu weergeven hoewel de verbinding met het netwerk niet gemaakt in het hoofdmenu en ga dan terug naar sectie 1.5 De methode voor netwerkverbinding selecteren. ( 14)

21 1. Verbinding maken met het netwerk 1.5 De methode voor netwerkverbinding selecteren (vervolg) 17 handmatig tot stand brengen als u een ander subnetmasker gebruikt dan klasse A, 15) 22). Draadloze LAN. *1 Voer de volgende informatie in. *2: ********** (voorbeeld) 2) het instellen op de projector. *3 Voer de volgende informatie in. *4: [Connect]. 1.8 De verbinding met uw bestemming bevestigen. ( 30) *1 toegangspunt. *2 op met de netwerkbeheerder om de coderingsleutel te controleren die op de projector is ingesteld. ********** *3 22) *4 in te stellen.

22 1. Verbinding maken met het netwerk 3M Digital Projector X31/X36/X De methode voor netwerkverbinding selecteren (vervolg) Wired LAN (Bedraad LAN.) projector: *1: [Connect]. worden. 1.8 De verbinding met uw bestemming bevestigen. ( 30) *1 venster. N.B. volg dan de volgende procedure om daar achter te komen: scherm verschijnt. MENU op de projector om het menu op het scherm te laten verschijnen. 22

23 1. Verbinding maken met het netwerk Er zijn drie opties voor de handmatige hieronder) 24) netwerkinstellingen) ( 25) ga dan naar 1.7 De netwerkinstellingen. ( 25) het netwerk met de projector te verbinden. tevoren op te slaan. ( 33). staat. [Connect]. worden. 1.8 De verbinding met uw bestemming bevestigen. ( 30) N.B. volgende stappen ondernemen: 4) netwerkverbinding tussen de projecter en PC niet gemaakt wordt omdat de 23

24 1. Verbinding maken met het netwerk 3M Digital Projector X31/X36/X Historieverbinding tijdens het verbinding maken met de projector selecteren van een historierecord het netwerk snel verbinden met de projector. [History]. staat. [Connect]. 1.8 De verbinding met uw bestemming bevestigen. ( 30) N.B. een verbinding gemaakt wordt met het netwerk d.m.v. de histrorierecord. adressen verschillend kunnen zijn. historierecord. 24

25 1. Verbinding maken met het netwerk Al het instellen voor de netwerkverbinding tussen de projector en de PC wordt handmatig ingevoerd. Manually] netwerkinstellingen). en de PC met elkaar wilt verbinden. Draadloze LAN. 26). Wired LAN (Bedraad LAN.) 27).

26 1. Verbinding maken met het netwerk 3M Digital Projector X31/X36/X46 Draadloze LAN. *1 Voer de volgende informatie in. *2: ********** (voorbeeld) [Next]. 3) Voer de volgende informatie in die ingesteld is in de projector. *3 [Connect]. 1.8 De verbinding met uw bestemming bevestigen. ( 30) *1 toegangspunt. *2 op met de netwerkbeheerder om de coderingsleutel te controleren die op de projector is ingesteld. ********** *3 22) 26

27 1. Verbinding maken met het netwerk Wired LAN (Bedraad LAN.) projector: *1 (voorbeeld) [Connect]. 1.8 De verbinding met uw bestemming bevestigen. ( 30) *1 22) [Oplossingen vinden] A network connection could not be established. (Er kon geen netwerkverbinding gemaakt worden.) wijzigingen. gebruikersautoriteit. [OK] hoofdmenu weergeven hoewel de verbinding in het hoofdmenu en ga dan terug naar sectie 1.5 De methode voor netwerkverbinding selecteren. ( 14) Installeer de LiveViewer. ( 9) 27

28 1. Verbinding maken met het netwerk 3M Digital Projector X31/X36/X46 te maken met de projector. computer moet toevoegen om verbinding te maken met de projector. Controleer bij uw netwerkbeheerder of de in het dialoogvenster weergegeven op [Yes]. [No] de verbinding met het netwerk niet gemaakt is. in het hoofdmenu en ga dan terug naar sectie 1.5 De methode voor netwerkverbinding selecteren. ( 14) dialoogvenster niet opnieuw weergegeven. toevoegen te wijzigen, klikt u op [Change]. Een dialoogvenster voor het wijzigen van de subnetmasker in en klik vervolgens op [OK]. de projector start. 1.8 De verbinding met uw bestemming bevestigen. ( 30) Als u op [Cancel] klikt, keert u terug naar het toe te voegen. 28

29 1. Verbinding maken met het netwerk van de projector hetzelfde zijn, wordt een dialoogvenster met een waarschuwing, zoals rechts afgebeeld, weergegeven. [OK] en voer in het dialoogvenster Als geen verbinding beschikbaar is met de dialoogvenster met een waarschuwing, zoals rechts afgebeeld, weergegeven. [OK] om terug te keren naar het N.B. de projector hebt toegevoegd op de computer, wordt de toegevoegde Het bericht verschijnt wanneer de door u geselecteerde adaptor reeds gebruikt wordt voor een andere netwerkverbinding. [Yes]. 1.8 De verbinding met uw bestemming bevestigen. ( 30) [No] hoofdmenu weergeven hoewel de verbinding met het netwerk niet gemaakt in het hoofdmenu en ga dan terug naar sectie 1.5 De methode voor netwerkverbinding selecteren. ( 14) 29

30 1. Verbinding maken met het netwerk 3M Digital Projector X31/X36/X De verbinding met uw bestemming bevestigen Verbinding en overbrengen Wanneer de netwerkverbinding gemaakt is dan (Verbinding met de projector succesvol) scherm getoond. Controleeer of de juiste projector waarnaar u uw afbeelding naar toe wilt sturen, geselecteerd is door het op het scherm getoonde naam en [Yes]. Het overbrengen zal beginnen. beelden weer te geven. [No] beeldoverdracht is, hoewel er toch een netwerkverbinding tot stand is gebracht.) Het overbrengen kan beginnen wanneer u op de of knop klikt in het Wanneer u wenst om de huidig verbindingsinstelling te gebruiken als [Register this connection setting to My Connection] verbinding). [Oplossingen vinden] is op dit moment in gebruik (presenterend) door een andere gebruiker.) naar toe wilt sturen is bezet door een andere computer in de Presentatiemodus. [OK] uw afbeeldingen opnieuw te versturen nadat de Presentatiemodus uitgeschakeld is.

31 1. Verbinding maken met het netwerk 1.8 De verbinding met uw bestemming bevestigen (vervolg) weer te geven.) [Yes] show en wijzigt de ingangsbron in de LAN [No] en de projector blijft in de ( ingesteld. [Yes] en de projector wordt [No] en de projector blijft zoals op uw PC.

32 1. Verbinding maken met het netwerk 3M Digital Projector X31/X36/X De verbinding met uw bestemming bevestigen (vervolg) Verbindingsfout Wanneer de verbinding met de projector niet gemaakt kon worden, dan verschijnt er een foute worden.). [OK] hoofdmenu weergeven hoewel de verbinding in het hoofdmenu en ga dan terug naar sectie 1.5 De methode voor netwerkverbinding selecteren. ( 14) N.B. Controleer de netwerkinstelling en probeer opnieuw te verbinden vanaf sectie Installeer de LiveViewer. ( 9) 32

33 1. Verbinding maken met het netwerk zijn is het enige wat u hoeft te doen het selecteren van de gegevens om verbinding te maken met het netwerk. Het wordt aanbevolen wanneer dezelfde netwerkverbinding vaak gebruikt wordt. 23) worden voor elke netwerkadaptor. en klik op [New]. gemaakt heeft, dan kunt u geen nieuwe maken totdat u opgeslagen gegevens wist. Voer alle benodigde informatie in voor uw netwerkverbinding. Als u de door u ingevoerde informatie wilt wissen, klik dan op [Clear]. [OK] en alle informatie is ingesteld. Als u het niet wilt opslaan, klik dan op [Cancel]. [OK]. N.B. sterk aanbevolen om te controleren of de nieuwe gegevens goed kunnen 23) 33

34 1. Verbinding maken met het netwerk 3M Digital Projector X31/X36/X46 ( 23) en klik op een van de in het venster staande gegevens. [Edit]. verschijnt. worden. Als u alle informatie in het venster wilst wissen, klik dan op [Clear]. [OK] nadat het bewerken afgerond is. Als u het niet wilt opslaan, klik dan op [Cancel]. de nieuwe informatiedatum wanneer u klikt op [OK]. N.B. aanbevolen om te controleren of de bewerkte gegevens goed kunnen 23) 34

35 1. Verbinding maken met het netwerk Het registreren van Mijn verbinding maken met het netwerk. ( 12) [My Connection]. Verbinding toe) scherm zal verschijnen. getoond in de lijst. venster en vink deze aan. afgevinkt. [OK] en het venster wordt afgesloten. Wanneer u geen nieuwe wilt selecteren, klik dan op [Cancel]. N.B. gegevens aan in het venster en klik op [OK].

36 1. Verbinding maken met het netwerk 3M Digital Projector X31/X36/X46 netwerkverbinding tot stand gebracht is. Wanneer de netwerkverbinding gemaakt is dan (Verbinding met de projector succesvol) scherm getoond. ( 30) Wanneer u de huidige verbindingsinstelling voor vakje aan voor [Register this setting to My Connection] verbinding). en wanneer het geen probleem is te overschrijven, klik dan op [OK]. N.B. aanvinkvakje. 36

37 2. Netwerkpresentatie 2.1 LiveViewer gebruiken In het hoofdmenu kunt u instellingen wijzigen en functies kiezen om uw beelden naar de projector te zenden Het hoofdmenu en de bedieningsknoppen 1) Menu Type weergegeven. Het gemakkelijke type Het geavanceerde type naar het gemakkelijke Indicator 2) Bedieningsknoppen. Startende vangknop. weergegeven. laatst weergegeven weergave modus gebruikt. Stopknop. Het overbrengen van de afbeelding wordt gestopt. N.B. Het primaire beeld wordt weergegeven in een meervoudige weergaveomgeving. 37

38 2. Netwerkpresentatie 3M Digital Projector X31/X36/X LiveViewer gebruiken (vervolg) Holdknop projectorscherm te laten zien. Weergavemodusknop ( 40) Verbindingsknop Het scherm om de verbindingsmous te selecteren wordt weergegeven ( 14) Optieknop Het optiescherm wordt weergegeven. Knop Webbesturing weer om de projector te bedienen en de verschillende instellingen voor de projector ( 45) te wijzigen. Informatieknop, Afsluitknop afgesloten. Minimaliseerknop mogelijkheden. Wanneer er op het icoon dubbel geklikt wordt, dan zal het Verbonden De verbinding is verbroken Niet aangesloten Hold 38

39 2. Netwerkpresentatie 2.1 LiveViewer gebruiken (vervolg) Het tonen van de status Indicator Status Aantekening Hold Verbonden verbroken nog niet gemaakt. versturen van afbeeldingen is gepauzeerd. afbeeldingen op de PC worden naar de projector verstuurd. verbroken. Het icoon wordt aan de rechterzijde van de weergavemodusknoppen getoond. van het scherm gebruikt wordt, wordt getoond. Status Statusicoon Er is geen PC op het scherm. N.B. deze niet weergegeven. 39

40 2. Netwerkpresentatie 3M Digital Projector X31/X36/X LiveViewer gebruiken (vervolg) Het omschakelen van de weergavemodus omgeschakeld worden in het hoofdmenu. in het hoofdmenu. : tot de knoppen en klik er op. volledige scherm getoond. kwart van het scherm getoond, 3) Het projectorscherm wordt teruggeschakeld naar de bovenstaande afbeelding op het scherm te laten zien. 4) Het icoon i het hoofdmenu is vervangen door het door u geselecteerde icoon. N.B. automatisch in 4 zones verdeeld. knop Als u de knop van het kwartscherm waarop de afbeeldingen van een andere computer worden weergeven selecteert, wordt de beeldoverdracht van die computer gestopt. instelling die werd geregeld is van kracht, ongeacht de instelmethode. (Zie het NETWERK Menu in de Gebruiksaanwijzing voor de functies op de projector.)

41 2. Netwerkpresentatie 2.1 LiveViewer gebruiken (vervolg) Optiemenu 19, 28) wilt weergeven wanneer u uw computer verbindt met de projector. Het is standaard uitgeschakeld. Optimaliseer prestaties Overbrengingsnelheid Het scherm op de projecter wordt sneller geschreven omdat de overgebrachte data kleiner is, maar de kwaliteit van de afbeelding is slechter. Afbeeldingskwaliteit Het scherm op de projecter wordt langzamer geschreven omdat de overgebrachte data groter is, maar de kwaliteit van de afbeelding is beter.

42 2. Netwerkpresentatie 3M Digital Projector X31/X36/X LiveViewer gebruiken (vervolg) Presentatiemodus een toegangspoging van een andere PC blokkeren als de Presentatiemodus een afbeelding op het scherm onverwachts omgeschakeld kan worden naar Wanneer u deze wilt inschakelen vink het dan aan in het vakje. N.B. de Presentatiemodus ongeldig. modus dan is de Presentateimodus instelling van de PC geldig. presentatormodus is ingeschakeld, kunt u deze functie annuleren met het Toon de naam van de gebruiker. bestaande uit alfanumerieke karakters. u er achter kunt komen wiens afbeelding op dit moment op het scherm staat. (Zie het NETWERK Menu in de Gebruiksaanwijzing) Wanneer het vakje niet aangevinkt is dan wordt de informatie niet naar de projector verstuurd. 42

43 2. Netwerkpresentatie 2.2 De Netwerkpresentatie starten computerbeelden die werden verzonden via een netwerk kunt projecteren. projector zonder gebruik van computerkabels op een bestaand netwerk aan te sluiten. maken en vergaderingen te organiseren. LAN Displaymodus 43

44 2. Netwerkpresentatie 2.2 De Netwerkpresentatie starten (vervolg) Het projecterscherm is in vier zones onderverdeeld Presentatiemodus een toegangspoging van een andere PC blokkeren als de Presentatiemodus verzonden door een andere PC. 41) Toon de gebruikersnaam wordt op het scherm d.m.v. het bedienen van het menu op de projector. Er kan dus nagegaan worden wiens afbeelding er op dit moment op het scherm staat. ( 41) 44

45 3. Webbesturing 3. Webbesturing op een PCE die aangesloten is op hetzelfde netwerk. N.B. gebruiken. Zie de hulpbestanden voor uw webbrowser voor informatie over hoe

46 3. Webbesturing 3M Digital Projector X31/X36/X Inloggen gebruikersnaam en wachtwoord. ( 47) webbrowser. Voorbeeld : afgebeeld. openen. Verbind uw computer en de projector via 9) ( 37) om de webbrowsersoftware te starten. Zorg ervoor dat uw computer en de projector zijn verbonden via een netwerk en start vervolgens de webbrowser. Voorbeeld : 2) Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op [OK]. N.B. SCHERM Menu in de Gebruiksaanwijzing) 46

47 3. Webbesturing 3.1 Inloggen (vervolg) Gebruikersnaam Administrator Wachtwoord <leeg> Als het inloggen is gelukt, wordt het onderstaande scherm weergegeven. Hoofdmenu 47

48 3. Webbesturing 3M Digital Projector X31/X36/X Netwerkinformatie Optie Projectornaam DHCP IP-adres Subnetmasker Standaard gateway DNS-serveradres MAC-adres Beschrijving Toont de instellingen van de projectornaam. Toont het subnetmasker. 48

49 3. Webbesturing 3.3 Netwerkinstellingen Optie Beschrijving SCHAKEL DHCP IN SCHAKEL DHCP UIT IP-adres Subnetmasker Standaard gateway Projectornaam syslocation (SNMP) syscontact (SNMP) DNS-serveradres AMX D.D. (AMX Device Discovery) Een bepaalde projectornaam wordt standaard toegewezen. kunnen gebruikt worden. kunnen gebruikt worden. [Toepassen] om de instellingen op te slaan. N.B. opnieuw starten door te drukken op [Netwerk resetten] in het hoofdmenu. met de netwerkbeheerder voordat u de adressen van de server instelt. 49

50 3. Webbesturing 3M Digital Projector X31/X36/X Poortinstellingen Optie Netwerkbeheerpoort 1 (Poort:23) Poort geopend Netwerkbeheerpoort 2 (Poort:9715) Poort geopend PJLink TM -poort (Poort:4352) Poort geopend Mijn beeld-poort (Poort:9716) Poort geopend Messengerpoort (Poort:9719) Poort geopend Beschrijving [Schakel in] vink het vakje aan om poort 23 te gebruiken. [Schakel in] Vink het vakje aan wanneer autenticatie vereist is voor deze poort. [Schakel in] gebruiken. [Schakel in] Vink het vakje aan wanneer autenticatie vereist is voor deze poort. [Schakel in] gebruiken. [Schakel in] vereist voor deze poort. [Schakel in] gebruiken. [Schakel in] vereist voor deze poort. [Schakel in] gebruiken. [Schakel in] vereist voor deze poort.

51 3. Webbesturing 3.4 Poortinstellingen (vervolg) Optie SNMP-poort Poort geopend Trap-adres MIB-bestand downloaden Netwerkbrugpoort Poortnummer Beschrijving [Schakel in] gebruiken. opgezet in de Netwerkinstellingen Voer het poortnummer in. [Toepassen] om de instellingen op te slaan. N.B. connectie herstarten door te klikken op [Netwerk resetten] in het hoofdmenu.

52 3. Webbesturing 3M Digital Projector X31/X36/X instellingen Optie verzenden SMTP-serveradres adres afzender adres ontvanger Beschrijving [Schakel in] te gebruiken. onder de Waarschuwingsinstellingen. formaat. opgezet in de Netwerkinstellingen alfanumerieke karakters zijn. [aan] of [cc] karakters zijn. [Toepassen] om de instellingen op te slaan. N.B. door de [Test- verzenden] verstureninstelling in voor dat u op [Test- verzenden]. op met de netwerkbeheerder voordat u de adressen van de server instelt.

53 3. Webbesturing 3.6 Waarschuwingsinstellingen Optie Dekselfout Ventilatiefout Lampfout Temperatuurfout Luchtstroomfout Onderkoelingsfout Filterfout Andere fout Planuitvoeringsfout Lamptijdalarm Filtertijdalarm Transitiedetectoralarm Koude start Beschrijving het binnenste deel warm geworden is. Er bestaat de mogelijkheid dat het binnenste deel verwarmd is. Er bestaat de mogelijkheid dat het binnenste deel onderkoeld is. Wanneer deze foutmelding getoond wordt, neem dan contact op met uw dealer. Planuitvoeringsfout. ( 55) Lampoverluchttijdalarminstelling. Transitiedetectoralarm. ( OPTIE Menu in de Gebruiksaanwijzing) Als de projector op het net is aangesloten, werkt deze als volgt. naar aan (de lamp gaat aan). ( INSTELLING menu in de Gebruiksaanwijzing) Zie de Oplossingen vinden in de Gebruiksaanwijzing voor een meer gedetailleerde uitleg van fouten behalve Andere fout en de Planuitvoeringsfout.

54 3. Webbesturing 3M Digital Projector X31/X36/X Waarschuwingsinstellingen (vervolg) Optie Alarmtijd SNMP-trap verzenden Onderwerp van Tekst van Beschrijving (Alleen Lamptijdalarm en Filtertijdalarm.) [Schakel in] waarschuwingen in te schakelen. [Schakel in] vink het vak je aan om Koude start en.) karakters zijn. Koude start en.) bestaan. Als u speciale tekens gebruikt, kan de maximale lengte echter korter zijn. Koude start en.) [Toepassen] om de instellingen op te slaan. N.B. Filterfout is afhankelijk van de instelling ( OPTIE Menu in de Gebruiksaanwijzing) Lamptijdalarm Filtertijdalarm

55 3. Webbesturing 3.7 Planningsinstellingen Optie Dagelijks Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Beschrijving

56 3. Webbesturing 3M Digital Projector X31/X36/X Planningsinstellingen (vervolg) Planning Optie Datum (maand/dag) Beschrijving [Schakel in] vink het vakje aan om het schema in te schakelen. is geselecteerd. [Toepassen] om de instellingen op te slaan. te stellen. Optie Tijd Opdracht [Parameter] Stroom Invoerbron Mijn beeld Messenger Slide show Beschrijving invoer. 70) 72) [Registreren] om nieuwe opdrachten aan de schemalijst toe te voegen. [Verwijderen] om opdrachten uit de schemalijst te wissen. [Reset] uit de schemalijst te resetten

Digitale Projector WX36

Digitale Projector WX36 Digitale Projector WX36 Netwerkgids Bedankt voor de aanschaf van dit product. deze handleiding en de andere handleidingen voor dit product om te lezen hoe u het product correct gebruikt. WAARSCHUWING Lees,

Nadere informatie

Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede

Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede Nätverksguide Руководство по работе в сети Regulatory models: W60, W61 010-0756-00 DISPERINDAG No.

Nadere informatie

Digitale Projector X30N/X35N

Digitale Projector X30N/X35N Digitale Projector X30N/X35N Netwerkgids Bedankt voor de aanschaf van deze projector. Deze projector heeft een netwerkfunctie met de volgende belangrijke eigenschappen. Webbesturing De projector kan bestuurd

Nadere informatie

Projector IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Gebruiksaanwijzing Netwerkgids

Projector IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Gebruiksaanwijzing Netwerkgids Projector IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Gebruiksaanwijzing Netwerkgids Bedankt voor de aanschaf van deze projector. Deze projector heeft een netwerkfunctie met de volgende belangrijke eigenschappen. ü

Nadere informatie

Deze handleiding is alleen bedoeld om de Netwerk Functies uit te leggen.

Deze handleiding is alleen bedoeld om de Netwerk Functies uit te leggen. X62w Multimedia Projector Netwerk Functies Deze handleiding is alleen bedoeld om de Netwerk Functies uit te leggen. WAARSCHUWING Lezes de 'Veiligheidsgids op Product' en deze handleidingen aandachtig door

Nadere informatie

DATA PROJECTOR XJ-UT310WN. Netwerk functiegids

DATA PROJECTOR XJ-UT310WN. Netwerk functiegids DATA PROJECTOR XJ-UT310WN NL Netwerk functiegids Lees de Veiligheidsvoorzorgen en Voorzorgen in het gebruik in het document Instelgids dat meegeleverd wordt met de Data Projector en zorg ervoor dat u dit

Nadere informatie

EM6250 Easy Pro View IP camera

EM6250 Easy Pro View IP camera EM6250 Easy Pro View IP camera 2 NEDERLANDS EM6250 Easy Pro View IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera te benaderen... 4 1.3 Hardware

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

1U Series DVR Snelstart gids

1U Series DVR Snelstart gids 1U Series DVR Snelstart gids 1 Inhoudsopgave 1 Hardware installatie en aansluiting... 5 1.1 Controleer de uitgepakte DVR... 5 1.2 Over het voorpaneel en achterpaneel... 5 1.3 Na het verwijderen van de

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding Gebruiksaanwijzing

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding <Basis functies> Gebruiksaanwijzing FAX Option Type 3030 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 Aan de slag Faxen Internetfaxfuncties gebruiken Programmeren Probleemoplossing Lees deze handleiding aandachtig door voordat

Nadere informatie

EM6104R1 / EM6108R1 Surveillance Recorder

EM6104R1 / EM6108R1 Surveillance Recorder EM6104R1 / EM6108R1 Surveillance Recorder 2 NEDERLANDS EM6104R1 / EM6108R1 Surveillance Recorder Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 3 2.0 Uitleg van de aansluitingen...

Nadere informatie

Arcadyan VGV7519 Router. Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Ondernemerspakket Internet & IPbellen & Zakelijk ADSL/VDSL van KPN

Arcadyan VGV7519 Router. Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Ondernemerspakket Internet & IPbellen & Zakelijk ADSL/VDSL van KPN Arcadyan VGV7519 Router Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Ondernemerspakket Internet & IPbellen & Zakelijk ADSL/VDSL van KPN Versie 1.1 mei 2012 Inhoudsopga ve 1 Aansluiten van de router... 5 2 Instellingen

Nadere informatie

EM6104 / EM6108 Surveillance Recorder

EM6104 / EM6108 Surveillance Recorder EM6104 / EM6108 Surveillance Recorder 2 NEDERLANDS EM6104 / EM6108 Surveillance Recorder Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 3 2.0 Uitleg van de aansluitingen... 4 2.1 4

Nadere informatie

MailCredit. gebruikershandleiding. Frankeertegoed laden via een PC. rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc

MailCredit. gebruikershandleiding. Frankeertegoed laden via een PC. rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc MailCredit Frankeertegoed laden via een PC gebruikershandleiding rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc 2 Mailcredit Gebruikershandleiding Over deze handleiding Doelgroep De gebruikershandleiding

Nadere informatie

CE-waarschuwing. Canada

CE-waarschuwing. Canada Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet

Nadere informatie

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is.

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Inleiding Bedankt voor het kiezen van een Viscoo DVR! Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Deze handleiding is voor

Nadere informatie

SAFESCAN TA-8000 Serie TIJDREGISTRATIESYSTEEM

SAFESCAN TA-8000 Serie TIJDREGISTRATIESYSTEEM SAFESCAN TA-8000 Serie TIJDREGISTRATIESYSTEEM HANDLEIDING ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN BASISINSTALLATIE EN BEDIENING

Nadere informatie

Nederlandstalige Gebruikershandleiding

Nederlandstalige Gebruikershandleiding Nederlandstalige Gebruikershandleiding Opgesteld door: Viscoo Nederland B.V. Oktober 2011 Inleiding Bedankt voor het kiezen voor onze producten. Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2 Gebruikershandleiding Nederlandse Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Programma introductie...4 2. Voorbereidingen voor bediening...4 2.1 Minimale systeemeisen...4 2.2 evideoclient16 installeren...4 2.3 Netwerk

Nadere informatie

PG-D50X3D PG-D45X3D INSTELGIDS DATA-PROJECTOR MODEL

PG-D50X3D PG-D45X3D INSTELGIDS DATA-PROJECTOR MODEL DATA-PROJECTOR MODEL PG-D50X3D PG-D45X3D INSTELGIDS Toewijzing van de aansluitpinnen... RS-3C technische gegevens en commando-instellingen... 4 Instellen van de netwerkomgeving van de projector... 9. Aansluiten

Nadere informatie

2.4GHz IEEE802.11g 54Mbps WLANbreedbandrouter BLW-54PM. Planex Communications Inc.

2.4GHz IEEE802.11g 54Mbps WLANbreedbandrouter BLW-54PM. Planex Communications Inc. 2.4GHz IEEE802.11g 54Mbps WLANbreedbandrouter BLW-54PM Planex Communications Inc. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 1.1 Eigenschappen BLW-54PM... 4 1.1.1 Eigenschappen Internettoegang... 4 1.1.2

Nadere informatie

EM7071 - hdmedia High-Definition Media Player

EM7071 - hdmedia High-Definition Media Player E EM7071 - hdmedia High-Definition Media Player 2 NEDERLANDS EM7071 - hdmedia High-Definition Media Player Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Nadere informatie

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR 4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Gebruikers Handleiding VER 2.0 4 Kanaals Netwerk DVR Real-time afspelen / USB backup The most stable and reliable real stand alone Digital Video Multiplex Recorder Installatie

Nadere informatie

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Nederlands

Gebruikshandleiding. Nederlands Gebruikshandleiding Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y cam producten. Y cam Black Y cam Knight Y cam White De eigenschappen en bedieningen beschreven in deze handleiding zijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

DJ Controller. Handleiding

DJ Controller. Handleiding DJ Controller http://pioneerdj.com/support/ De bovengenoemde Pioneer website biedt een overzicht van de vaak gestelde vragen, informatie over software, tips en hulpfuncties om uw gebruik van dit product

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie