1 Inleiding. Veel succes bij jouw keuze!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inleiding. Veel succes bij jouw keuze!"

Transcriptie

1 1 Inleiding Uit onderzoek is gebleken dat het toetsen van mondelinge spreek- en gespreksvaardigheid in de praktijk nogal eens problemen oplevert. De mondelinge vaardigheden worden in het moderne vreemde talenonderwijs steeds belangrijker. Docenten en scholen worden hiermee geconfronteerd en zoeken hiervoor een oplossing. Om jou als docent hierbij te helpen, is een beknopte keuzegids ontwikkeld. Je zoekt middelen die passen binnen het schoolbudget, die passen bij je eigen situatie, binnen je eigen mogelijkheden en die van de school. De diverse mogelijkheden zijn samengevat in twee tabellen. Aan de hand van deze tabellen kun je in één oogopslag zien wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Misschien gebruik je nog geen tool, maar wil je wel met digitale middelen gaan werken. Om je daarbij te helpen is één van de middelen uitgewerkt: Voic board. Aan de hand van het in deze gids opgenomen stappenplan, wordt duidelijk hoe je met dit digitale middel mondeling kunt toetsen en met welke ERK-gerelateerde beoordelingscriteria. Voor extra ondersteuning zijn er ook diverse oefeningen op A1- en A2-niveau opgenomen. Met behulp van deze keuzegids kun je een keuze maken voor een digitaal middel ter ondersteuning van het toetsen van gespreksvaardigheid op ERK-niveau. Veel succes bij jouw keuze! 1

2 2 Achtergrond Bij het maken van de schema s zijn als uitgangspunt de dilemma s onderzocht, waar je als docent bij het toetsen van mondelinge vaardigheden in de praktijk tegenaan loopt. Dit zijn: organisatie betrouwbare/valide beoordeling Borging evaluatie Wat wil je toetsen en wordt er van je verwacht? Wat zijn de eisen van de huidige regelgeving en van je school? Voor de mondelinge vaardigheden kun je hierin onderscheid maken tussen spreken ( monoloog/presentaties) en gesprekken (gespreksvaardigheid/dialoog) Dit onderscheid is belangrijk, omdat dit consequenties heeft voor de wijze, waarop getoetst moet worden. De benodigde technische benodigdheden zijn in het overzicht van groot belang, aangezien dit in de praktijk vaak financiële consequenties met zich meebrengt voor de school. Wat zijn de huidige faciliteiten van de school en hoe kun je dat het beste benutten. Wat is het budget van de school voor deze noodzakelijke ontwikkelingen? Ook het toetsen individueel of groepsgewijs heeft voor de organisatie consequenties. Moet je als docent alleen het mondeling toetsen voor je rekening nemen, of zijn er mogelijkheden dat je in je organisatie hulp kunt inroepen van derden. Zijn er vakbekwame docenten, die kunnen assisteren of zijn er derden die toezicht kunnen houden, zodat er geen fraude gepleegd kan worden? Heb je als docent voldoende ruimte tot je beschikking, of is het woekeren met de ruimte in de (computer)lokalen? Zijn er voldoende afgeschermde lokalen aanwezig of ik ook dat een probleem? Is het alternatief, dat de leerlingen thuis met de opdrachten aan de slag kunnen een optie? Belangrijk bij dit dilemma is, dat de betrouwbaarheid van de toetsing niet in het geding moet komen. Wat voor de keuze van een digitaal middel voor de mondelinge toetsing van het grootste belang is, is dat de monologen en/of dialogen opgeslagen kunnen worden in een privéomgeving. Voor de evaluatie van de gesprekken is dit noodzakelijk. Ook voor jezelf als docent is het van belang dat je voor de beoordeling de opdrachten nog een keer terug kunt halen voor de definitieve beoordeling en/of voor een goed vergelijk tussen de leerlingen t.o.v. elkaar. Dit moet in een privé-omgeving kunnen worden opgeslagen en niet publiekelijk toegankelijk zijn i.v.m. de privacy van de betrokkenen. Daarnaast is het voor de school van belang dat zij de mondelinge toetsen op verzoek van de inspectie kunnen overleggen. Op het moment dat je garant kunt staan voor de borging van de mondelinge vaardigheden, is ook de evaluatie gegarandeerd. 2

3 Digitaal middel Wat is het? Opmerkingen Commerciële tool waarbij geschreven tekst in gesproken taal omgezet kan worden. Richt zich op bedrijven die hun klantenservice willen verbeteren. Uitspraak is nooit helemaal zoals in werkelijkheid. De gratis testversie op de website is vermakelijk om op school naar de uitspraak te luisteren van ingevoerde teksten. open source, cross-platform software Audacity Tool voor het opnemen en bewerken van geluiden. Compactcamera met videofunctie Fotocamera met videofunctie. Je moet er een of meerdere aanschaffen, afhankelijk van de inzet. Je moet vrij dichtbij staan voor betere verstaanbaarheid. Leerlingen hebben thuis ws zelf een compactcamera ter beschikking. In iedere omgeving te gebruiken, los van een computer. Computer nodig om resultaat op te slaan voor beoordeling. Tool waarmee je video s van een ondertiteling kunt voorzien. Mogelijk als aanvulling op opdracht gespreks-vaardigheid. Leerlingen kunnen zich nog een keer bezighouden met de woordenschat/ structuren van de gesproken tekst. Livemocha is een sociaal netwerk (language learning community). Je kunt online oefenen met elkaar en vooral de interactie en feedback van native speakers is hierbij erg belangrijk. De verstaanbaarheid en vloeiendheid van het spreken in een vreemde taal zijn vaardigheden die hier vooral worden geoefend. Gratis leren met elkaar via fora. Je krijgt feedback van medeforum-gebruikers; in dit geval Duits leerders of native speakers. Feedback van een professional kost geld. Je kunt je eigen tekst inspreken of een eigen filmpje toevoegen. Mobiele telefoon met videofunctie Slechte kwaliteit geluidsopname bij video. Veel ruis bij opname. Je moet dichtbij de microfoon zijn voor verstaanbaarheid Bijna alle leerlingen hebben het. Computer nodig om resultaat op te slaan voor beoordeling. Webbased software voor text-to-speech skills en automatische spraakherkenning. Wel free open source software. Met deze software worden chatbots gefabriceerd, waarbij met een avatar gecommuniceerd Niet voor Duits, wel Engels, Frans mogelijk. Je typt zelf jouw tekst in en je hoort hoe het uitgesproken wordt. Vanwege open source software is de tool afhankelijk van sponsoring en is vanwege

4 wordt. Online bellen, sms en en chatten met live videobeeld van computer naar computer wereldwijd. geldgebrek de spraakfunctie niet meer beschikbaar (juni 2012). Met buitenlandse lln gesprekken in doeltaal voeren lastig qua organisatie i.v.m. (les)tijden. Gratis recorder nodig voor opname gesprekken (http://www.skype-record.com). Tool voor het tonen van presentaties, net als YouTube. Kan openbaar of privé worden geplaatst. Gratis account mogelijk. Lln kunnen password gebruiken of specifieke mensen uitnodigingen om het te bekijken. Je hebt dat deel als docent niet in eigen hand. Versant languages test Tool om een voice-over te maken, een opname van je beeldscherm, en om video of PowerPointpresentatie van audio te voorzien. Tool voor samenvoegen van presentaties en video s. Je kunt iets zeggen over de slides/foto s door schriftelijk commentaar te geven. Inspreken en elektronisch laten beoordelen. Beoordeling volgt op basis van stemherkenning Je moet een eigen serverruimte hebben voor opslag van het materiaal. Software moet gedownload worden, voordat je de tool kunt gebruiken. Als de presentatie van lln na 3 maanden niet is bekeken, wordt deze automatisch verwijderd. Bij betaalde accounts niet. Eerder geschikt voor beroepsprofielen en zakenleven. Duidelijk instructiemodel. ERK gerelateerde niveaus Videocamera Te duur om meerdere aan te schaffen. Te duur om aan lln mee te geven. Omzetten van videobestand naar avi voor kleinere bestanden. vitaal Het is een virtueel, gesimuleerd 3D-taaldorp, waarin gespreksvaardigheid getoetst en geoefend kan worden. Leerlingen voeren realistische taaltaken uit binnen een digitale wereld. Implementatie nodig met ICT er of systeembeheerder met kennis van dit soort omgevingen. Logistiek complex om op te zetten. Abonnement of licentie nodig voor Active Worlds. Binnen die omgeving heb je je taaldorp. Kant-en-klare pakketten mogelijk. Je moet je eigen input maken. Gesprekken opnemen mogelijk.

5 Voic board Voicerecorder Neem een bericht op met de recorder en verstuur een gesproken bericht via de mail: VOCIZ. Afzender en ontvanger ontvangen een voicebericht als bijlage in mp3-formaat in hun mailbox. Het is een eenvoudige webapplicatie die gesprekjes opneemt, bewaart en downloadbaar maakt. Met geïntegreerde functies en veel mogelijkheden: video, streaming video, geluiden, links (via bijv. YouTube of Slideshare) kun je de opdrachten weergeven. Opnameapparaat waarmee geluid opgenomen kan worden (ingesproken tekst/gesprekken). Tool waarmee je met meer mensen geüploade documenten, afbeeldingen of video s van commentaar kunt voorzien (groepsdiscussie mogelijk). Dit kan door jouw reactie als tekst, audio, video, document, tekening erbij te uploaden. Dit is zichtbaar als een fotolijst rondom de originele upload. Interactieve multimediatool. Tool waar je gespreksgroepen kunt maken en over een onderwerp kunt discussiëren. Je bijdrage kun je met een interne voicerecorder opnemen. Het is een soort message board/ forum waar je in plaats van geschreven, gesproken berichten kunt plaatsen. De gesproken berichten kunnen worden voorzien van tekstcommentaar/opdrachten. Het is mogelijk door discussiezones de opdrachten te individualiseren. Kan alleen geïntegreerd worden in de elektronische leeromgeving van school. Die moet je hebben of de software kopen. Vociz kost 89 euro per docent per jaar. Gebruiksvriendelijk en er zijn positieve ervaringen mee in het onderwijs. Opslag van materiaal via server, per gesprek max. 60 minuten. Opslaan via itunes/ipod of Podpuppy software als xmlbestand. Notificatie van ingesproken bericht via mail mogelijk. Docent kan feedback geven. Je hebt een of meerdere apparaatjes nodig voor jouw klas, afhankelijk van de inzet. In iedere omgeving te gebruiken, los van een computer. Computer nodig om resultaat op te slaan voor borging. Gratis met beperkingen Licentie voor $ 60 per jaar/ 50 leerlingen Dit geeft de mogelijkheid commentaar te geven per klas. Mogelijk om het in te richten als afgeschermd klaslokaal en bij de verschillende discussiepunten vragen neer te zetten. In een gespreksgroep kun je de discussie of het gesprek later ook achter elkaar beluisteren. Tool voor het samenvoegen van presentaties en video s. Bij een gratis account zijn filmpjes en presentaties openbaar.

6 Middelen Inplementatie/ voorbereiding andere apparatuur/ software onbeperkte toegang/ borging Kosten Opmerkingen Niet voor summatief toetsen Acapela /- audacity + +/- + + Audio compactcamera met videofunctie Livemocha Audio Audio + video mobiele telefoon + Audio + video videofunctie /- Skype + +/- + + Audio + video Utipu + +/- + + Audio Versant languages Onafhankelijk toetsingsinstituut test videocamera Audio + video Vitaal Virtueel taaldorp + = Je hebt iets niet nodig, er zijn geen kosten aan verbonden of het is niet van toepassing op de tool. +/- = Je hebt wel software nodig, maar gemakkelijk te regelen. Minimale kosten of de tool is met beperkte toepassingsmogelijkheden gratis en met uitgebreide mogelijkheden tegen betaling. Vociz /- audio - = Je hebt iets nodig, er zijn kosten aan Voic board /- Audio (+ video) Voicerecorder Audio Voicethread Audio + video Voxopop Audio Middelen met beperkingen* inplementatie voorbereiding andere apparatuur software onbeperkte toegang borging Kosten Opmerkingen Zentation Presentatietool vcasmo /- Presentatietool Slideshare Presentatietool Dotsub Ondertitelingstool * In samenwerking met andere tools voor video- en/of audio-opname verbonden of het is van toepassing op de tool.

7 naam digitaal middel spreken - monoloog gesprekken - dialoog synchroone toetsing asynchrone toetsing individueel groepsgewijs docent externe op school thuis andere locatie implementatietijd standaard ICT software randapparatuur gevoelige microfoon gratis betaald summatief woordenschat en woordgebruik Acapela x x x x x x x x MVT audacity x x x x x x x x x x x x x x x x x x* MVT x x compactcamera met videofunctie x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x MVT x x Livemocha x x x x x x x x x x x x x x x x x x x* x x MVT x x mobiele telefoon + videofunctie x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x MVT x x Pandorabots x x x x x x x ENG x Skype x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x MVT x x Utipu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x MVT x x Versant lang. test x x x x x x x x x x x x x x x x ENG videocamera x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x MVT x x Vitaal x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x MVT x x x Vociz x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x* x x MVT x x Voic board x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x MVT x x x Voicerecorder x x x x x x x x x x x x x x x x x x* x x MVT x x Voicethread x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x MVT x x Voxopop x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x MVT x x * Bij asynchroon toetsen is alleen uitspraak mogelijk om te toetsen. grammaticale correctheid interactie uitspraak coherentie vloeiend spreken Duits, E, F via software of extern opslag webbased publiekelijk prive (beschermd)

8 Tools met beperkingen * Dotsub x x x x x x x x x x MVT x x x Slideshare x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x MVT x x vcasmo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x MVT x x Zentation x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x MVT x x x * in samenwerking met andere tools voor video- en/of audio-opname

9 3 Zelf een middel kiezen Wat is je budget voor de inzet van een digitaal middel? Implementatie werkwijze digitaal middel Is er extra personele inzet vereist? Heb je een licentie nodig voor het digitaal middel? 4 Voorbereiding op het toetsen van gespreksvaardigheid met een gekozen digitaal middel Voordat je kunt starten met het toetsen van gespreksvaardigheid, ondersteund door een digitaal/digitale middelen, is het belangrijk jezelf de volgende vragen te stellen. 4.1 Planning didactisch Welke taaltaak kies je; gesprekken voeren of spreken? Welke taalhandelingen kies je? Of Gesprekken voeren Informele gesprekken Zaken regelen Informatie uitwisselen Bijeenkomsten en vergaderingen (A2) Spreken monoloog publiek toespreken (presentatie) Welke mondelinge vaardigheid will je beoordelen? - Woordenschat - Interactie (alleen bij gesprekken voeren) - Grammaticale correctheid - Vloeiend spreken - Coherentie uitspraak Op welke manier wil je de resultaten beoordelen? (zie bijlage voorbeelden rubrics ) Voorbeelden didactische keuze Voor de diverse criteria hebben wij op A1 & A2 niveau ter ondersteuning van het mondeling toetsen een aantal opdrachten geselecteerd. Met behulp van deze opdrachten kun je op het gewenste niveau de leerling(en) mondeling toetsen. Aan welke criteria en welk niveau moet de leerling voldoen: A1 Gesprekken voeren dialogen * Voor bijbehorende opdrachten - zie bijlage Informele gesprekken kan op eenvoudige manier groeten en afscheid nemen kan zichzelf en anderen voorstellen en reageren als iemand voorgesteld wordt kan eenvoudige informatie vragen en geven over welbevinden Zaken regelen kan om dingen vragen, iets aanbieden, voor iets bedanken, begrijpen wanneer om iets gevraagd wordt 9

10 kan een aantal getallen uitspreken en verstaan Informatie uitwisselen Kan eenvoudige informatie over vertrouwde, concrete onderwerpen vragen of geven. Kan met een kort en eenvoudig antwoord reageren op korte, eenvoudige vragen over zichzelf en andere mensen. Kan in eenvoudige bewoordingen zeggen wat hij/zij wel en niet leuk vindt en vragen wat anderen wel en niet leuk vinden. Kan om verduidelijking vragen, eventueel met hulp van gebaren. A2 Gesprekken voeren dialogen * Voor bijbehorende opdrachten - zie bijlage Informele gesprekken Kan in alledaagse situaties op eenvoudige manier bekenden en onbekenden aanspreken, groeten, zich bij hen voor iets verontschuldigen. Kan op eenvoudige wijze voorkeur en mening uitdrukken over vertrouwde alledaagse onderwerpen Kan in beperkte mate meedoen aan eenvoudige gesprekken over alledaagse, bekende onderwerpen. Kan iemand correct ontvangen en op zijn/haar gemak stellen Bijeenkomsten en vergaderingen Kan, indien rechtstreeks gevraagd, tijdens een groepsgesprek een mening geven, mits om herhaling gevraagd kan worden en hulp geboden wordt bij het formuleren van een antwoord. Zaken regelen Kan iets bestellen, reserveren, ergens naar vragen. Kan iemand uitnodigen en op uitnodigingen ingaan of afslaan. Kan in een vertrouwde situatie eenvoudige voorstellen doen en op voorstellen reageren. Kan getallen uitspreken en verstaan. Kan eenvoudige informatie vragen met betrekking tot reizen en gebruik maken van het openbaar vervoer. Kan een eenvoudig gesprek aan een balie voeren. Kan een eenvoudig telefoongesprek voeren. Kan afspraken maken Kan communicatie in stand houden. Informatie uitwisselen Kan eenvoudige aanwijzingen en instructies geven en opvolgen. Kan beperkte informatie uitwisselen over eenvoudige, concrete zaken. Kan informatie van persoonlijke aard vragen en geven. A1 Spreken monoloog/presentatie * Voor bijbehorende opdrachten - zie bijlage. Monoloog Kan eenvoudige informatie over zich zelf geven. Kan in losse woorden en simpele, korte zinnen iets of iemand beschrijven. 10

11 Publiek toespreken Kan een korte, vooraf geoefende mededeling voorlezen aan een groep. A2 Spreken * Voor bijbehorende opdrachten - zie bijlage Monoloog Kan in een serie korte zinnen informatie geven over zich zelf en anderen Kan vertrouwde zaken en personen op eenvoudige manier beschrijven Kan in eenvoudige, korte zinnen vertellen over ervaringen, gebeurtenissen, activiteiten Kan op een eenvoudige manier vertellen hoe iets gedaan word Publiek toespreken Kan voor een groep in korte, vooraf ingeoefende zinnen iets aankondigen of meedelen Kan een kort, eenvoudig, vooraf ingeoefend praatje houden voor een groep 4.2 Planning praktisch Hoeveel voorbereidingstijd heb je nodig om een mondelinge toets met het digitale middel te realiseren? Waar kun/wil je de resultaten van de leerlingen opslaan? Welke materialen heb je bij de tool nodig? Hoeveel/ Welke personen moet je inplannen en instrueren? Wat voor soort ruimte heb ik nodig? Hoe ziet je planning en het tijdspad van de toets eruit? Op welk moment kun/wil je de toetssituatie op school testen? 11

12 5 Aan de slag met Voic board in 11 stappen Op basis van het onderzoek naar de verschillende digitale middelen is gekozen voor een middel waarbij niet op alle locaties de software hoeft te downloaden. A Starten B1 Planning didactisch B2 Planning praktisch C Aan de slag D Borging / Evaluatie A Starten met voic board op jouw school Implementatie: minimaal 6 weken van te voren Als je met het voic board wilt toetsen, is het aan te raden om de leerlingen ook eerst met dit middel de lesstof te laten oefenen. Stap 1: Check randvoorwaarden Benodigde softwarecomponenten voor het schoolnetwerk / image en of de thuiscomputer behoren tegenwoordig tot de standaard uitrusting. Neem voor de zekerheid van tevoren contact op met het netwerkbeheer op jouw school, om er zeker van te zijn dat leerlingen - ook op hun eigen account - over deze componenten mogen beschikken. - Java runtime plugin 1.3 of hoger (hier gratis te downloaden); - Flash player 6 of hoger (hier gratis te downloaden). Klik hier om uw Java- en Flash-versies te controleren. Of hier: 12

13 Stap 2: Licentie Je vraagt een proefabonnement voor 3 maanden aan: Budget: De licentieovereenkomst is maatwerk. Stap 3: Faciliteiten testen Probeer eerst met een klein groepje leerlingen het gebruik van het voic board uit, voordat je er met hele klassen mee gaat werken. Links voor handleidingen Didactische en praktische Handleiding voor docenten zie B1en B2 Duidelijke Handleiding voor leerlingen op slideschare FAQ klik hier voor FAQ door docenten Check ook de microfooninstellingen Bijzondere mogelijkheden B1 Didactische planning voor toetsen Stap 4: Kies een opdracht (eventueel als onderdeel van een taaltaak). (Voorbeeld) taken en opdrachten vind je in hoofdstuk 4. Of in: Bij wijze van spreken (kosten 12,50). B2 Praktische planning voor toetsen Stap 5: Computerlokaal Reserveer op tijd een computerlokaal. Stap 6: Leerlingenlijst en tijdspad Afhankelijk van de grootte van de klas, maak je een leerlingenlijst voor de uitvoering van de opdracht. Als de klas te groot is, om zonder geluidsoverlast met de mondelinge toetsing aan de slag te gaan, zul je de klas in toetsgroepjes in moeten delen, zodat zij na elkaar de opdracht kunnen inspreken. Laat de wachtende leerlingen bijvoorbeeld in stilte een 13

14 leesopdracht uitvoeren. Bij een klas met meer dan 30 leerlingen zou je ervoor kunnen kiezen om de leerlingen in 3 groepjes naar het computerlokaal te sturen. Omdat de opdrachten van de doelgroep (niveau A1/A2) vrij kort zijn, kun je in principe binnen 20 minuten een grote klas mondeling toetsen (incl. wisselen). Stap 7: Opdracht plaatsen in Voic board Om een nieuwe opdracht te plaatsen, klik je op new topic Je typt eerst je eigen naam in. Daarna kies je het onderwerp bij Thema. Om een bericht te ontvangen, als er een antwoord is ingesproken, moet je je adres invullen. Ook moet je aanvinken of je adres voor andere gebruikers zichtbaar blijft of niet. 14

15 De opdracht kan je inspreken, schrijven of met links naar video s of websites voorzien. Inspreken Klik op de rode opname-toets en spreek je berichtje (opdracht) in. De maximale opnametijd is 3 minuten. Om de opname stop te zetten klik je op de stop-toets. Wil je je opname beluisteren? Klik hiervoor op de Play-toets. Je kunt nu inspreken of opnieuw inspreken dan verdwijnt de oude opname - of het gesproken berichtje versturen. Schrijven of andere Media invoegen Je gebruikt de teksteditor om een tekst bij de opdracht te plaatsen. Ook voor het invoegen van plaatjes, foto s of video gebruik je de editor. Voor het invoegen van eigen mp3-files kijk op web-in-de-klas. Voorbeeld plaatje invoegen: Klik op het symbool voor afbeelding. Geef vervolgens een URL-adres als hyperlink op. 15

16 Op dezelfde manier voeg je ook andere bestanden in. Met de toets verstuur je het bericht. C Uitvoering van de toetsopdracht: Aan de slag Stap 8: Reactie op een opdracht De leerling reageert door op Antwort te klikken. In het beeld verschijnt het antwoordvenster. Om een bericht in te spreken, volg je stap 7 Een gesproken bericht kan je op ieder tijdstip nog eens beluisteren door op de player te klikken. 16

17 Er is een instructievideo op ieder voic board beschikbaar - in de footer: help - die in het kort uitlegt, hoe de leerlingen kunnen antwoorden. D Borging/ Evaluatie Stap 9: Antwoorden beluisteren Je kunt de berichten beluisteren als podcast. Dit doe je door rechts onder op klikken. De verschillende berichten kan je achter elkaar in chronologische of in een zelfgekozen volgorde afspelen en stop zetten. te Het is ook mogelijk om een hele thread te beluisteren. Gebruik hiervoor de knop onder. links Stap 10: Berichten opslaan (borging) Voor een goede borging kan je uitgezochte berichten op jouw vaste schijf downloaden door op het download icoon te klikken rechts naast het ingesproken berichtje. Verder bestaat er de mogelijkheid om met podpuppy hele threads op vaste schijf op te slaan. Zie hiervoor de handleiding podpuppy. 17

18 Stap 11: Beoordelen Toetsen onder toezicht Houd rekening met de toetssituatie bij het beoordelen! Afhankelijk van de uitvoering en de begeleiding van de toets zelf, kies je voor de te beoordelen vaardigheden. Een heikel punt is de controlemogelijkheid van de (a)synchrone communicatie door de docent: Het spreekt voor zich dat een mondelinge toets waarbij de leerling thuis zit en geen webcam wordt gebruikt, minder betrouwbaar is voor de beoordeling. Als vaardigheid zou je hierbij alleen de uitspraak kunnen toetsen. Een videobericht opgenomen met een webcam zorgt ervoor dat bijvoorbeeld het aflezen van tekst minder waarschijnlijk is. Een bijkomend positief effect van de inzet van een webcam is de zichtbaarheid van mimiek van de leerling. Ook de plek waar de toets plaatsvindt en de daarvoor beschikbare tijd spelen een rol voor een gecontroleerde toetsingssituatie. Een toets onder toezicht en dus zonder mogelijkheden voor fraude is dus voor de beoordeling van de vaardigheden veel betrouwbaarder. Hoe meer toezicht, hoe groter de mogelijkheden voor het toetsen van meerdere vaardigheden. Rubrics In het document Bij wijze van spreken vind je voorbeelden van ERK-gerelateerde rubrics en een beoordelings-format. Een goed uitgewerkt beoordelingsformulier bespaart tijd, zorgt voor betrouwbaarheid en ondersteunt de feedback. 18

VerstERKt over de grens

VerstERKt over de grens VerstERKt over de grens Internationalisering en het ERK Meike Berben Trees Haaksma Janneke van Hardeveld Judith Richters versterkt over de grens Internationalisering en het ERK Meike Berben Trees Haaksma

Nadere informatie

Spraakmodule in Quayn. Spraaktechnologie voor het taalonderwijs

Spraakmodule in Quayn. Spraaktechnologie voor het taalonderwijs Spraakmodule in Quayn Spraaktechnologie voor het taalonderwijs De ITSLanguage spraakmodule helpt leerlingen te leren communiceren in een vreemde taal. Leerlingen kunnen met hun stem vragen beantwoorden

Nadere informatie

Starten met E- Learning in Moodle

Starten met E- Learning in Moodle Starten met E- Learning in Moodle Auteurs: Michiel Boerman, id5r en Isabelle Langeveld, Helder & Wijzer Op dit moment overweeg je om te starten met E- Learning. Je wilt een opleiding die je aanbiedt ondersteunen

Nadere informatie

Social Software in het onderwijs

Social Software in het onderwijs Colofon Titel Social Software in het onderwijs Auteur Pierre Gorissen, P.Gorissen@fontys.nl Fontys Hogescholen Afdeling Onderwijs Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek Postbus 347, 5600AH Eindhoven

Nadere informatie

Leerlingen handleiding

Leerlingen handleiding Springplank naar kennis Leerlingen handleiding Aan de slag met it s learning it s learning 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nuttige links... 3 Aanmelden... 4 Inlog voor it s learning... 4 Hoofdpagina...

Nadere informatie

Wat is LinkedIn. Vormen van profielen

Wat is LinkedIn. Vormen van profielen PROFIEL HANDLEIDING Inhoudsopgave Wat is LinkedIn?.. 3 Vormen van profielen op LinkedIn.. 3 Waarom LinkedIn?.. 4 Aan de slag (Enkele handvatten).. 4 Aanmelden en inloggen.. 5 Instellingen.. 6 Taal.. 6

Nadere informatie

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Versie 1.0 Redactie: Erno Mijland 1 Inleiding Sociale media zijn internettoepassingen, waarmee mensen online met elkaar in contact kunnen komen. Je kunt ze op

Nadere informatie

Presenteren met Powerpoint in de les

Presenteren met Powerpoint in de les PROVINCIALE HANDELSSCHOOL HASSELT ICT Presenteren met Powerpoint in de les Samengesteld door: Christ Bosmans ict-coördinator christ.bosmans@pandora.be http://www.christbosmans.be Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie

Een Taaldorp spreekt niet vanzelf

Een Taaldorp spreekt niet vanzelf Een Taaldorp spreekt niet vanzelf Expertisecentrum Colofon Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. Redactie: Eindredactie: Vormgeving: Erik van Nieuwenhoven Alessandra Corda Johanneke

Nadere informatie

1 Informatie verzamelen

1 Informatie verzamelen 1 Informatie verzamelen 1 Lezen Wat is het? Om op een goede en handige manier een artikel uit een tijdschrift of welke andere tekst dan ook te lezen kun je een bepaalde manier van lezen toepassen: een

Nadere informatie

WHITEPAPER SOCIAL MEDIA

WHITEPAPER SOCIAL MEDIA WHITEPAPER SOCIAL MEDIA Whitepaper social media 1 Inleiding Social media is hot. Alle mobiele telefoons worden tegenwoordig social friendly in de markt gezet, onze politici strijden om de meeste online

Nadere informatie

Wegwijs op Twitter Praktische Twitterhandleiding voor beginners

Wegwijs op Twitter Praktische Twitterhandleiding voor beginners Wegwijs op Twitter Praktische Twitterhandleiding voor beginners Maaike Gulden Wegwijs op Twitter Een praktische Twitterhandleiding voor beginners Dit is een gratis e-book. Je mag het dus ook gratis doorsturen,

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Toolbox SBCM www.toolbox.sbcm.nl

Toolbox SBCM www.toolbox.sbcm.nl Toolbox SBCM www.toolbox.sbcm.nl Praktische activiteiten Loopbaanontwikkeling 0-2 uur voorbereidingstijd Inhoudsopgave 0 2 UUR VOORBEREIDINGSTIJD COLLAGE: WIE BEN IK, WAT KAN IK, WAT WIL IK... 4 Bijlage

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Waar praten we over? 26 Lesideeën voor gespreksvaardigheid in moderne vreemde talen. Colofon

Waar praten we over? 26 Lesideeën voor gespreksvaardigheid in moderne vreemde talen. Colofon Waar praten we over? 26 Lesideeën voor gespreksvaardigheid in moderne vreemde talen Colofon Uitgave : NaB-MVT Samenstelling : Judith Richters, projectleider Werkplaats Talen Eindredactie : Susan de Boer

Nadere informatie

Lesbrief Phone Challenge Workshop. : Workshop, met online onderdelen. : 45-60 minuten

Lesbrief Phone Challenge Workshop. : Workshop, met online onderdelen. : 45-60 minuten Phone Challenge Workshop mbo 1-2 Lesbrief Phone Challenge Workshop mbo 1-2 Lesvorm Leerlijn Doelgroep Duur Gastdocent : Workshop, met online onderdelen : Grip op geld : Niveaus 1-2 mbo, vanaf 18 jaar :

Nadere informatie

Microsoft Office 365, de juiste keuze! 3. Even aanmelden en dan aan de slag! Office 20xx en Office 365 8. Overal e-mail 14. Lync 2010 22.

Microsoft Office 365, de juiste keuze! 3. Even aanmelden en dan aan de slag! Office 20xx en Office 365 8. Overal e-mail 14. Lync 2010 22. Startersgids. Inhoud Microsoft Office 365, de juiste keuze! 3 Even aanmelden en dan aan de slag! Office 20xx en Office 365 8 Overal e-mail 14 Lync 2010 22 Beheer 28 Extra functionaliteiten 36 Overal werken

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

1 Overzicht digitale platforms

1 Overzicht digitale platforms Bijlagen 1 Overzicht digitale platforms... 2 2 Meetinstrument versie 1... 3 3 Definitief meetinstrument... 6 4 Codeerschema... 8 5 Interview Yvonne de Jong... 11 6 Weggevallen platforms... 14 7 Analyse

Nadere informatie

Trendonderzoek mobiele technologie

Trendonderzoek mobiele technologie Trends gebruik mobiele technologie binnen het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording kwalitatief 8 onderzoek 2 Resultaten kwalitatief onderzoek 10 3 Generieke behoeften ten

Nadere informatie

De huiskamer als cursuslokaal

De huiskamer als cursuslokaal DE BEHOEFTE AAN MEER FLEXIBILITEIT IN HET LEERPROCES WORDT STEEDS GROTER. DAT HEEFT TE MAKEN MET NIEUWE TECHNOLOGISCHE MOGELIJKHEDEN, NIEUWE ONDERWIJSKUNDIGE INZICHTEN, MAAR OOK MET GEWOONTEN: MENSEN RAKEN

Nadere informatie

Office Compact Online samenwerken

Office Compact Online samenwerken Office Compact Online samenwerken 9 789059 064225 Bestelnummer vbb31131410 ISBN artikelnummer ISBN 9789059064225 artikelnummer titel vbb31131410 uitgave titel Office Compact - Online samenwerken versie

Nadere informatie

Slimmer met Outlook 1 uur tijdwinst per dag!

Slimmer met Outlook 1 uur tijdwinst per dag! Slimmer met Outlook 1 uur tijdwinst per dag! Auteur: Hugo Bakker Dit e-book is geschreven door Hugo Bakker en beschrijft hoe jij FOCUS kunt creëren en MS Outlook gebruiken om je daarbij te ondersteunen

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ DE TAALPORTFOLIO BVE

HANDLEIDING BIJ DE TAALPORTFOLIO BVE HANDLEIDING BIJ DE TAALPORTFOLIO BVE Titel: Handleiding bij de Taalportfolio BVE De Handleiding bij de Taalportfolio BVE is ontwikkeld in het kader van het project Kwaliteitsimpuls MVT van de Bve Raad.

Nadere informatie