Private Banking. Macro- & marktvooruitzichten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Private Banking. Macro- & marktvooruitzichten"

Transcriptie

1 Private Banking Macro- & marktvooruitzichten December 2012

2 Terugblik De steunmaatregelen van de Fed en de ECB hebben de afgelopen periode hun uitwerking niet gemist. Hoewel de acties geen structurele oplossing hebben gebracht voor de onderliggende problemen van de crisis, hebben ze aan beide kanten van de oceaan het sentiment op financiële markten sterk verbeterd. Dit heeft geleid tot een aanhoudend herstel op financiële markten en vooral gezorgd voor een stijging van de koersen van meer risicovolle beleggingscategorieën. In de Verenigde Staten wees de speech van Ben Bernanke, voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, tijdens het Jackson Hole Symposium er al op dat de Fed de absolute prioriteit geeft aan het creëren van maximale werkgelegenheid. Het dubbele mandaat van de Fed, namelijk het zorgen voor zowel prijsstabiliteit als maximale werkgelegenheid, stelt de centrale bank vaak voor een dilemma. Bernanke richt het monetaire beleid nu echter vooral op het stimuleren van de arbeidsmarkt die cruciaal is voor het herstel van de Amerikaanse economie op lange termijn. Het opkopen van hypotheekobligaties, voor ca. USD 40 miljard per maand, gaat door totdat er een duidelijke kentering in de werkgelegenheid merkbaar is (dit betekent vermoedelijk dat het werkloosheidspercentage onder de 7% moet belanden). ECB president Draghi maakte in september een nieuw ongelimiteerd opkoopprogramma bekend onder de naam Outright Monetary Transactions waarmee de ECB, onder specifieke voorwaarden, obligaties opkoopt van eurolanden met onhoudbare renteniveaus. De aankondiging leidde tot een rally in Spaanse en Italiaanse staatsobligaties, nadat de rentes in deze landen aan het begin van het derde kwartaal weer fors opgelopen waren. De rente op 3-jaars Spaanse staatsobligaties was midden juli gestegen tot bijna 7% om na de aankondiging van de ECB weer te dalen tot onder de 4% aan het einde van het kwartaal. De ECB beperkt zich tot het aankopen van obligaties met looptijden tot 3 jaar, hetgeen een daling van obligatierentes in vooral de korte looptijden tot gevolg heeft. De Chinese centrale bank, de PBOC (The People s Bank of China), heeft de afgelopen periode met liquiditeitsinjecties de zwakke economische groei van eerder dit jaar een halt proberen toe te roepen. De afzwakkende groei was vooral het gevolg van een daling van de export waarmee duidelijk werd dat de Chinese economie niet immuun is voor de problemen elders in de wereld, in het bijzonder in Europa. De hoge Chinese groeicijfers lijken tot het verleden te behoren nu de Chinese overheid een omschakeling probeert te bewerkstelligen van een export gedreven economie naar een economie die vooral door binnenlandse bestedingen moet worden gedragen. Een gunstige ontwikkeling is dat de inflatie in China daalt, hetgeen ruimte geeft voor monetaire en fiscale stimulering. Daarnaast neemt dit ook een mogelijke bron van sociale onrust weg. De Chinese inflatie die eind vorig jaar nog hoge niveaus bereikte, is in het derde kwartaal gedaald naar 2%. Dit is ook gunstig voor Chinese aandelenmarkten die reeds lange tijd in een dalende trend zitten en die over het algemeen positief beïnvloed worden door een trend van lagere inflatie. Aanpak schuldencrisis De maatregelen van centrale banken en overheden wereldwijd hebben de schuldencrisis voor nu even de kop ingedrukt, maar een uiteindelijke oplossing lijkt nog altijd ver weg. De crisis is het acuutst in Europa, maar in de loop van de tijd zullen ook Japan en de VS niet aan een schuldencrisis ontsnappen. In het publieke debat over de aanpak van de schuldencrisis zijn er een aantal stromingen te typeren. Deze verschillende stromingen zullen we hieronder achtereenvolgens bespreken. Aan de linkerzijde van het politieke spectrum zijn er de post-keynesianen die menen dat bezuinigingen de totaal verkeerde weg zijn, de fouten van de Grote Depressie kunnen herhalen, de consumptieve vraag drukken en de problemen alleen maar vergroten. Voorstanders van de Keynes aanpak menen dat extra overheidsuitgaven nodig zijn om de vraag te stimuleren en het vertrouwen terug te brengen. Het vergroten van de overheidsuitgaven zou een meer dan 2

3 evenredige stijging van het bruto binnenlands product (bbp) betekenen. Academisch onderzoek lijkt er echter op te wijzen dat begrotingsstimulering geen positieve impact heeft op middellange tot lange termijn, vooral in landen met hoge schulden. Het verhogen van overheidsuitgaven zal dus niet voor voldoende economische groei zorgen om insolventie op te lossen. Aan de rechterkant zijn er diegenen, zoals de Republikeinen in de Verenigde Staten, die in de aanbodeconomie geloven en menen dat economische zwakte en grote begrotingstekorten het best kunnen worden bestreden met belastingverlagingen die ondernemerschap, productiviteit en groei stimuleren. Hogere belastingen ontmoedigen ondernemerschap en het nemen van risico, waardoor de belastingopbrengsten zelfs dalen. Dit betekent niet automatisch dat men pleit voor zo laag mogelijke belastingtarieven, dit zou immers tot lagere opbrengsten leiden, maar eerder een optimaal belastingtarief beoogt. Het hoogste marginale belastingtarief in de Verenigde Staten ligt momenteel bijna op het laagste punt sinds de Tweede Wereldoorlog. Het aandeel van belastingopbrengsten van het bbp ligt onder het gemiddelde op lange termijn, tegen de onderzijde van de naoorlogse bandbreedte. Het is dus onredelijk te stellen dat de belastingen in de VS te hoog zijn. Bovendien is er geen overtuigend bewijs dat belastingverlagingen op dit moment zouden leiden tot hogere opbrengsten en een daling van het begrotingstekort. Tot slot hebben we het IMF, Angela Merkel en de Europese Commissie, die stellen dat bezuinigingen tekorten verminderen, de rente verlagen en het vertrouwen onder beleggers bevorderen. Opmerkelijk genoeg is er overtuigend empirisch bewijs dat een juiste combinatie van bezuinigingen en beperkte belastingverhogingen geringe en relatief kort durende gevolgen heeft voor de economische groei. In tegenstelling tot de Keynesiaanse overtuiging doen bezuinigingen de vraag vanuit de overheid dalen, verminderen deze de langetermijn staatsrente en vervangt de vraag uit de privésector de lagere vraag vanuit de overheid. Lagere tekorten betekenen op lange termijn lagere belastingverplichtingen voor de privésector en stimuleren de economie en de vraag uit de privésector door een lagere rente, meer vermogen en hogere toekomstige inkomsten. Dit mechanisme werkt echter alleen wanneer de privésector de lagere vraag vanuit de overheid kan opvangen. Dit is vandaag de dag niet het geval. In Spanje bijvoorbeeld zijn de schulden van de privésector een groot probleem en de overheid ging de recessie in met een bijzonder laag schuldenniveau in vergelijking met andere landen. Bezuinigingen in de publieke sector leveren geen positieve effecten op als ook de privésector tot bezuinigingen gedwongen wordt door insolvabele banken en als gevolg van de dalende waarde van hun vermogen. Als zowel de publieke als de privésector tegelijkertijd moeten bezuinigingen is er geen vervanging van de vraag, maar alleen krimp en onafwendbare economische neergang. Wij zagen dit in Griekenland en verwachten dat deze situatie zich op een veel grotere schaal in Spanje zal herhalen. Hoewel de aanhangers van elk van de hierboven beschreven richtingen sterke en onwrikbare overtuigingen hebben, is er geen of nauwelijks overtuigend bewijs voor elk van de opinies. Allemaal gaan ze, met betrekking tot de aanpak van de schuldencrisis, uit van onrealistische en simplistische veronderstellingen en de gevolgen van ieder beleid kunnen de huidige problemen alleen maar groter maken. 3

4 Kwantitatieve verruiming Het monetaire beleid van centrale banken heeft zelden zo een grote invloed gehad op het verloop van financiële markten als in de afgelopen jaren. Dit is goed zichtbaar in onderstaande grafiek waaruit valt op te maken dat toppen en bodems van de Amerikaanse S&P 500 index samenvallen met het begin en einde van monetaire stimuleringsmaatregelen. De impact van kwantitatieve verruiming op financiële activa is tot op heden dus groot geweest, maar de effecten op de reële economie zijn in onze ogen gering. Als de Fed (of een andere centrale bank) overgaat op kwantitatieve verruiming, creëert zij nieuw geld. Dit gebeurt doordat geld wordt gecrediteerd op de rekening van een bank bij de Fed, bijvoorbeeld JP Morgan of Citigroup, in ruil voor effecten. De Fed verhoogt haar eigen verplichtingen (zij crediteert een geldbedrag op de rekening van Citigroup) evenals haar bezittingen (zij koopt obligaties van Citigroup). Het nominale rendement op het geld van Citigroup op de rekening bij de Fed is momenteel nul, zelfs negatief na correctie voor werkelijke of verwachte inflatie. Doorgaans hebben beleggers niet graag veel geld in bezit met een negatief reëel impliciet rendement. De Fed moedigt Citigroup daarom aan om haar portefeuille beter te verdelen tussen cash en andere mogelijke beleggingen. Dit is het portfolio balance model dat Ben Bernanke en andere centrale bankiers beschrijven als het mechanisme voor de implementatie van kwantitatieve verruiming. Afhankelijk van het verwachte extra rendement op aandelen en obligaties boven cash, zal Citigroup alles of een deel van de nieuwe gelden gebruiken om in deze categorieën te beleggen. Kwantitatieve verruiming is expliciet bedoeld om de koersen van risicovollere beleggingen (bijvoorbeeld obligaties en aandelen) te laten stijgen. Dit moet zorgen voor vermogensopbouw en daarmee voor hogere bestedingen, economische groei en een verbetering van de werkgelegenheid. Het is een eenvoudig mechanisme, maar er is weinig empirisch bewijs voor de doeltreffendheid ervan. De Fed heeft veel onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt hoe het portfolio balance model de koersen van risicovollere beleggingen doet stijgen, maar er is weinig gepubliceerd op de manier waarop dit dan gunstig is voor de economie. Vermogensopbouw wordt als belangrijk argument genoemd op grond waarvan de Fed inflatie van financiële activa 4

5 creëert, maar de vermogenseffecten door koersstijgingen van aandelen en obligaties zijn relatief bescheiden, tenzij er sprake is van extreme zeepbellen op aandelenmarkten. Een monetair beleid waarvan de uitkomst afhankelijk is van inflatie van financiële activa is naar onze mening buitengewoon roekeloos en onverstandig. Een ander argument dat door voorstanders van kwantitatieve verruiming gebruikt wordt, is dat het de bankreserves bij de Fed verhoogt en zo banken grotere mogelijkheden geeft om geld uit te lenen. In de VS zijn deze bankreserves inderdaad gestegen van minder dan USD 100 miljard aan het begin van de crisis naar rond USD 1,6 biljoen nu. Feitelijk speelt het niveau van de reserves echter nauwelijks een rol in de kredietbeslissingen van banken. Het bedrag aan uitstaande kredieten wordt bepaald door de bereidheid van banken om geld uit te lenen en door de vraag naar deze leningen. Er is geen relatie tussen het reserveniveau in het Amerikaanse bankensysteem en de groei van consumenten- en bedrijfskredieten. De gevolgen van de vele rondes kwantitatieve verruiming zijn op lange termijn moeilijk in te schatten. Een veel gehoorde zorg is dat de grotere geldhoeveelheid tot een fors hogere inflatie zal leiden. De omvang van de balans van de ECB en de Fed heeft enorme proporties aangenomen (zie hieronder). Het starten met kwantitatieve verruiming was gemakkelijk, maar dit beleid beëindigen is een enorme technische uitdaging. De exit strategie is met grote risico s omgeven en moet snel en offensief worden uitgevoerd. Wanneer dit niet goed verloopt, dan kan dat zeer grote verstoringen op financiële markten tot gevolg hebben. Naar onze mening zijn noch forse bezuinigingsmaatregelen noch kwantitatieve verruiming de juiste ingrediënten om de financiële crisis op te lossen. Een extreem ruim monetair beleid (rentetarieven rond nul, liquiditeitsinjecties, wijziging van de samenstelling van de balans van centrale banken, etc.) en talloze overheidsmaatregelen (verlengingen werkloosheidsuitkeringen, belastingverlagingen, etc.) hebben sinds medio 2009 in de Verenigde Staten slechts een reële bbp-groei van 2,2% op jaarbasis opgeleverd en slechts de helft daarvan in Europa. Niemand kan in redelijkheid stellen dat de huidige malaise het gevolg is van een excessief hoge rente, een gebrek aan liquiditeit of, in het geval van de VS, excessief hoge belastingen. We hebben niet nog meer van hetzelfde medicijn nodig. Wat we nodig hebben is een fundamentele herstructurering van schulden in zowel de overheids- als de privésector. Dit is echter een moeilijke weg voor beleidsmakers, een weg die voor beleggers verliezen impliceert. Hoe langer er echter gewacht wordt met het nemen van pijnlijke beslissingen, hoe duurder de oplossing wordt. 5

6 Marktvooruitzichten De afgelopen maanden zijn wij op tactische gronden positiever geworden op aandelenmarkten. Dit is terug te voeren op een aantal factoren. Allereerst zijn er duidelijke tekenen van herstel op de Amerikaanse huizenmarkt. Na jaren waarin de huizenmarkt negatief bijdroeg aan de groei van de Amerikaanse economie, is nu het omgekeerde het geval. Alhoewel de bijdrage van de huizenmarkt als percentage van het bruto binnenlands product beperkt is, is het indirecte effect op de economie veel groter. Een aantrekkende huizenmarkt zorgt doorgaans voor een verbetering van het sentiment van consumenten en geeft daarmee met een vertragend effect een positieve impuls aan de werkgelegenheid en consumptieve bestedingen. Een belangrijke graadmeter van de Amerikaanse huizenmarkt is de index van de National Association of Homebuilders die het sentiment meet onder huizenbouwers. De index bereikte dit jaar het hoogste niveau sinds Een dergelijk sterke stijging is doorgaans niet de voorbode voor een recessie, want zoals in de grafiek hieronder duidelijk te zien is worden recessies meestal voorafgegaan door een daling van deze index. Voorts hebben centrale banken aan beide kanten van de oceaan met vergaande maatregelen een vangnet gespannen onder financiële markten. Het ruime monetaire beleid heeft op korte termijn het risico op een escalatie van de crisis sterk doen verminderen. Als gevolg hiervan durven beleggers geleidelijk aan meer risico s te nemen binnen hun beleggingsportefeuilles. De situatie op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten is nog altijd moeizaam te noemen, maar ook hier zijn lichtpuntjes waar te nemen. Het niveau van de aanvragen van werkloosheidsuitkeringen wijst op een gestage verbetering van de arbeidsmarkt. Zolang het monetaire beleid van centrale banken financiële markten zo sterk blijft ondersteunen en economische indicatoren niet wijzen op een recessie van de Amerikaanse economie en/of verslechtering van de groeivooruitzichten in andere regio s, verwachten wij dat aandelenmarkten kunnen rekenen op aanhoudende belangstelling van beleggers op zoek naar (dividend) rendement. Ondanks het feit dat het economisch herstel vanuit historisch perspectief tot de zwakste behoort in de recente geschiedenis, hebben veel aandelenmarkten sinds de bodem bijna vier jaar geleden een opmerkelijk herstel laten zien. Dit herstel kan naar onze mening vooral worden toegeschreven aan de sterke winstontwikkeling van bedrijven die in staat bleken om hun hoge winstmarges de laatste jaren te handhaven alsmede aan het beleid van centrale banken dat erop gericht is om beleggers in aandelen en obligaties te laten beleggen. Vooruitkijkend naar 2013 zal de grote vraag zijn in hoeverre centrale banken de richting van financiële markten kunnen blijven beïnvloeden. 6

7 Onderstaande grafiek toont het reële rendement op de S&P500 voor 6, 12 en 18 maanden na het begin van elke fase van kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten. Zoals duidelijk is te zien stimuleerden de eerste fasen van kwantitatieve verruiming de aandelenmarkt sterk, maar neemt het marginale effect van iedere nieuwe ronde af. De linker as in de grafiek geeft de koersstijging aan van de S&P 500 Index. De oranje lijn geeft de lange termijn koerswinstverhouding weer, gemeten als de koers gedeeld door de gemiddelde winst over de afgelopen 10 jaar. Eveneens een belangrijke vraag is hoe bedrijfswinsten zich vanaf de huidige niveaus ontwikkelen. Bedrijfswinsten liggen gemiddeld genomen zo n 30% hoger dan aan het begin van de crisis. Dit is vooral het gevolg van hogere winstmarges. Bedrijven die in 2008 en 2009 massaal gesneden hebben in hun personeelskosten, zijn zeer terughoudend geweest met het aannemen van personeel, getuige de nog altijd hoge werkloosheid in veel landen. Dit heeft de winstgevendheid van bedrijven sterk verbeterd. Terwijl Europa al volop aan het bezuinigen is geslagen, staan de Verenigde Staten nu ook aan de vooravond van talloze bezuinigingsmaatregelen. De Verenigde Staten moeten 6% bezuinigen op hun structurele primaire begroting, als we uitgaan van een reële trendgroei van iets meer dan 3% en financiering tegen de rente van vandaag, om de schuld/bbp-verhouding op het huidige niveau te houden. Wij verwachten dat de gevreesde begrotingsafgrond vermeden zal worden, na veel uitstel en gekibbel. De uiteindelijke bezuinigingsmaatregelen zijn echter ontegenzeglijk negatief voor bedrijfswinsten die historisch gezien onder druk komen in periodes waarin tekorten in sectoren van de economie worden teruggedrongen. De minder gunstige vooruitzichten die tijdens het laatste cijferseizoen door veel bedrijven geschetst werden, nopen tot waakzaamheid. 7

8 De Amerikaanse aandelenmarkt is nog altijd overgewaardeerd op basis van, voor de cyclus gecorrigeerde, koerswinstverhoudingen. Deze waarderingsgrondslag geeft aan dat rond 85% van alle waarderingen van de vorige eeuw onder het huidige niveau liggen. In Europa zijn aandelen daarentegen wel goedkoop gewaardeerd. De waardering van Europa ex-verenigd Koninkrijk ten opzichte van de Amerikaanse markt zit dicht bij het laagste niveau in de afgelopen 40 jaar zoals weergegeven in de grafiek hieronder (op basis van de verhouding koers/boekwaarde). Bij de huidige lage rente ligt de impliciete aandelenrisicopremie (het verwachte extra rendement boven cash) in Europa tussen de 4% en 10%. Wij verwachten nog altijd dat op termijn sommige landen de eurozone zullen verlaten, dat grote banken in de eurozone door de overheid geherkapitaliseerd moeten worden en dat herstructurering van schulden en een zwakke economische groei het waarschijnlijkste scenario zijn. Beleggers in Europese aandelen worden redelijk goed gecompenseerd voor dit scenario. Aandelen van de kernlanden van de eurozone bieden daarmee overtuigende kansen voor langetermijn beleggers. De waarderingen van aandelen uit opkomende landen zijn de afgelopen periode aantrekkelijker geworden en de verwachte positieve effecten van een ruimer monetaire beleid in veel landen, hebben onze vooruitzichten voor deze regio doen verbeteren. Het accommoderende beleid van centrale banken in de Westerse wereld heeft tot extreem lage rentes geleid waardoor staatsobligaties en kwalitatief goede bedrijfsobligaties zeer magere effectieve rendementen bieden. Zolang er sprake is van een lage economische groei, inflatoire krachten ontbreken en centrale banken een ruim monetair beleid voeren, verwachten wij dat rentes niet veel zullen oplopen. Categorieën als high yield (obligaties met een rating onder BBB-) en emerging market debt (obligaties uit opkomende landen) hebben dit jaar sterk gepresteerd als gevolg van de zoektocht van beleggers naar (coupon)rendement. Wij beschouwen dergelijke beleggingen als verkapte defensieve aandelenbeleggingen gezien de sterke correlatie tussen aandelen, high yield obligaties en de valuta s van veel opkomende landen. De vraag naar dergelijke beleggingen zal aanhouden zolang het marktsentiment positief blijft. 8

9 Wij menen dat de euro nog altijd sterk overgewaardeerd is en schatten dat de koers ten opzichte van de Amerikaanse dollar ca. 25% te hoog is. Een verdere escalatie van de schuldencrisis in de eurozone, met de onvermijdelijke redding van Spanje, een slechtere begrotingssituatie in Frankrijk en de druk waaronder Italië komt te staan door de wereldwijd zwakke conjunctuur, zullen de overwaardering op termijn doen verdwijnen. Zoals we al eens eerder stelden heeft de eurozone een zwakkere euro nodig om te overleven. Een lagere euro heeft een significante invloed op de groei in de eurozone, vooral in Duitsland. Op korte termijn wordt de verhouding tussen de euro en de Amerikaanse dollar vooral gedreven door de relatieve verandering van de omvang en samenstelling van de balans van de ECB ten opzichte van die van de Fed. Dit is goed te zien in de grafiek hieronder. Goud beschouwen we als een goede bescherming tegen spanningen op de kredietmarkten en de dreiging van een verlies aan vertrouwen in papiergeld als gevolg van het voortdurend aanzetten van de geldpers door centrale banken. Goud presteert daarnaast sterk wanneer de reële rente (de rente minus inflatie) negatief is, hetgeen thans het geval is. Naast vastgoed, historisch gezien één van de beste beschermingen tegen inflatie, biedt goud bescherming tegen het risico van een uit de hand lopende inflatie en kan het een dempend effect hebben in portefeuilles in tijden van dalende aandelen- en/of obligatiekoersen. Wij handhaven vooralsnog onze huidige positionering en proberen een goede balans in portefeuilles te vinden tussen enerzijds de kansen die, door centrale banken gedreven, rally s bieden en anderzijds de risico s op waardedalingen als gevolg van verslechterende groeivooruitzichten en een sluimerende schuldencrisis. 9

10 Indices en performances Hieronder treft u een overzicht aan van de performance van de belangrijkste indices. Financiële markten Stand per 10 december Ontwikkeling YTD Valuta EUR/USD % EUR/GBP % EUR/JPY % Rente ECB Refi rente 0.75% - 25 bp * Fed Funds rente 0.25% 0 bp * 10-jaars rente EMU 1.31% - 52 bp * 10-jaar rente US 1.62% - 26 bp * 10-jaars rente Japan 0.70% - 29 bp * Markt indices AEX Index % MSCI Europe ND ( ) % MSCI USA ND ($) % MSCI Asia Pacific ND ($) % Barclays Euro Aggregate Bond Index % HFRI Fund of Funds Composite 70% hedged (Hedge funds) % Grondstoffen Olie ($) % Goud ($) % *) bp = basispunten, 1 bp = 0,01% Belangrijke informatie Dit document wordt u voor informatieve doeleinden beschikbaar gesteld en heeft een inhoudelijk algemeen karakter. Hiermee wordt nadrukkelijk niet beoogd een aanbod te doen of een advies te geven voor de aan- of verkoop van effecten. De in dit document opgenomen informatie en analyses zijn mede gebaseerd op bronnen die door Lombard Odier als betrouwbaar worden beschouwd. Lombard Odier garandeert echter niet het actuele karakter, noch de juistheid of volledigheid van deze informatie en analyses. De in dit document opgenomen analyses houden geen rekening met omstandigheden, doelstellingen of behoeften van individuele cliënten. De dienstverlening van Lombard Odier zal in individuele gevallen derhalve af kunnen wijken van bedoelde analyses. 10

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen?

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? 1. Precies een jaar geleden schreven we over het inflatiefenomeen dat altijd zijn kop opsteekt na periodes van recessie. Onze conclusie was dat nieuwe

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten

De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten De Ezel en de Spiegel: over disjunctie van de reële economie en financiële markten 1. Toen Ben Bernanke op 19 juni in een optimistische noot over de vooruitzichten van de VS economie de mogelijkheid opperde

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht

Visie 2016 BNG Vermogensbeheer. Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Visie 2016 BNG Vermogensbeheer Ronald Balk 12 november 2015 Muntgebouw Utrecht Het beeld van 2015: de beurzen Het is niet altijd wat het lijkt -43% van top naar bodem 2 de schandalen Het is niet altijd

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen

25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4. Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen 25-01-2015, Jaargang 2, Editie 4 Mario Draghi slaagt voor zijn eerste examen Het is alweer ruim twee jaar geleden, dat Mario Draghi een verdere verdieping van de crisis in Europa afwendde. Hij deed dat

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

Beursupdate september 2015 Is het weer net zo erg als in 2008?

Beursupdate september 2015 Is het weer net zo erg als in 2008? Beursupdate september 2015 Is het weer net zo erg als in 2008? Karel Mercx Sinds september weer terug bij Beleggers Belangen Beleggingsspecialist RTL Z Beursspel (2015) Beurstwitteraar van het jaar (2014)

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer:

Belangrijkste overwegingen voor beleggers dit kwartaal zijn onder meer: Beleggers zijn terecht optimistisch over Europa, aldus J.P. Morgan Asset Management Bedrijfswinsten moeten wel aan hogere verwachtingen voldoen, wil de rally aanhouden Luxemburg, 21 april 2015: Beleggers

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Rendement in een laagrentende omgeving

Rendement in een laagrentende omgeving Rendement in een laagrentende omgeving FIN bijeenkomst, 9 april 2015 Hendrik Zonnenberg (Multifund B.V.) Inhoud Lage verwachte lange termijn rendementen 3 Implicaties laag renderende omgeving 6 Impact

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie

Het 1 e kwartaal van 2015.

Het 1 e kwartaal van 2015. 1 Het 1 e kwartaal van 2015. Achteraf bezien was het eerste kwartaal van 2015, vooral in Europa, uiterst vriendelijk voor beleggers. Hoewel door Invest4You, ondanks de jubelverhalen in de pers een zekere

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis Twaalf grafieken over de ernst van de crisis 1 Frank Knopers 26-04-2012 1x aanbevolen Voeg toe aan leesplank We hebben een aantal grafieken verzameld die duidelijk maken hoe ernstig de huidige crisis is.

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Kwartaal Update. Gold&Discovery Fund. Er lijkt een einde gekomen aan de zware correctie in grondstofgerelateerde. januari 2012

Kwartaal Update. Gold&Discovery Fund. Er lijkt een einde gekomen aan de zware correctie in grondstofgerelateerde. januari 2012 Kwartaal Update Gold&Discovery Fund januari 2012 In de eerste maand van dit jaar steeg goud bijna 11%, zilver 21%, terwijl de koperprijs 12% steeg. De waarde van onze portfolio steeg zelfs circa 18%. Hiermee

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Beursdagboek 24 Mei 2013.

Beursdagboek 24 Mei 2013. Beursdagboek 24 Mei 2013. Loopt Abenomics nu al op zijn laatste benen! Tijd 10:30 uur. Het was afgelopen nacht in Japan een angstige sessie voor de handelaren. Na eerst een winst van drie procent vlogen

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2014-1 juli 2014 t/m 30 september 2014 Nominale dekkingsgraad is gedaald van 123,1% naar 117,0% Beleggingsrendement is 1,8%, Obligaties stegen

Nadere informatie

Update oktober 2014 Beleggen

Update oktober 2014 Beleggen Update oktober 1 Beleggen De zoektocht naar rendement Doordat de spaarrente en de rente op obligaties op veel plaatsen in de wereld historisch laag staan gaan veel beleggers op zoek naar investeringen

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

ING Maandvisie ING Investment Management

ING Maandvisie ING Investment Management ING Maandvisie ING Investment Management Augustus - September 2009 Nieuwsbrief Kernpunten Risicorally heeft veel veerkracht Wij verhogen groeiramingen voor 2009 Wij zijn positiever voor aandelen Waardering

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

Finance Avenue 16 november 2013. Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies

Finance Avenue 16 november 2013. Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies Finance Avenue 16 november 2013 Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies Wie zijn wij? Dichtbij en ten dienste van de klant Een luisterend oor inspelend op de behoe5e van de klant Een

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Wall of worry. 17 maart 2016

Wall of worry. 17 maart 2016 17 maart 2016 Wall of worry De MSCI World aandelenindex (uitgedrukt in Euro) is sinds 11 februari 12,5% hersteld maar staat nog -5,5% vanaf het begin van het jaar. Een combinatie van factoren zorgde voor

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel

Voorbeeldrapportage 2015. Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015. Vermogensrapportage : 400000. Portefeuilleprofiel : geel Voorbeeldrapportage 2015 Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015 Vermogensrapportage : 400000 Portefeuilleprofiel : geel ibeleggen Van Eeghenstraat 108 1071 GM AMSTERDAM 020-673 63 72 Rapportagedatum:

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 Korte terugblik 2013 Ben Bernanke, de voorzitter van het Amerikaanse stelsel van Centrale Banken (de Fed ), was in 2013 voor het tweede jaar op rij één van de blikvangers

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie