GELD EEN POSITIEVE DRAAI GEVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GELD EEN POSITIEVE DRAAI GEVEN"

Transcriptie

1 België - Belgique PB 1000 Brussel 1 1/1366 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2007 nieuwsbrief Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 25 e jaargang, nr 3 GELD EEN POSITIEVE DRAAI GEVEN Netwerk Vlaanderen: terugblikken en vooruitkijken Afgiftekantoor 1000 Brussel 1, P2A Afzender: Netwerk Vlaanderen, Vooruitgangstraat 333/9, 1030 Brussel 1

2 Edito HET BEGIN Toen Netwerk me vroeg om een artikeltje te schrijven over het ontstaan, aarzelde ik aanvankelijk wat. Ik beschikte niet meer over de verslagen en papieren die het ontstaan van Netwerk documenteerden. Ik moest dus volledig steunen op mijn geheugen en na durft dat wel eens grote gaten vertonen. Bovendien was ik niet eens het belangrijkste radertje in het hele proces dat aanleiding gaf tot het ontstaan van Netwerk Zelfhulp Vlaanderen (zo noemde de organisatie zich bij de oprichting). Hoofdrolspelers met een sterker geheugen en een beter archief kunnen misschien wel een accurater verslag geven over die boeiende periode. Mijn verslag is dus een hoogstpersoonlijke herinnering, subjectief en vervaagd door de tijd. In het ontstaansjaar van Netwerk Vlaanderen was ik vooral actief in de sociaal-culturele sector. Het sociaal-cultureel werk en het opbouwwerk in Vlaanderen hadden gemeen dat ze financieel in zeer moeilijke papieren zaten. De subsidiëring op zich was geen grote vetpot en dat werd stukken erger gemaakt door het feit dat we niet konden rekenen op vaste voorschotten, zoals nu wel het geval is. Zowel voorschotten als de eindafrekening van de subsidie, werden met maanden vertraging uitbetaald. We spraken toen niet meer van voorschotten maar van naschotten. Ook in de rest van de sociale sector was die situatie schering en inslag. Om een enigszins stabiele werking te kunnen uitbouwen, waren deze organisaties dus genoodzaakt om kaskredieten aan te vragen. Dat hield in dat we aan onze subsidiegevers een attest vroegen, waarbij die bevestigden dat ze van plan waren ons te bedenken met zus of zoveel subsidies. Vervolgens gaven we die subsidies in pand bij de bank. Wanneer die dan gestort werden, hield de bank het geleende bedrag er af plus de verschuldigde intrest. Mensen kunnen het zich vandaag niet meer voorstellen, maar het ging hier echt om woekerintresten. Er waren perioden dat we tot achttien procent intrest op het geleende betaalden. Met andere woorden: de bank ging lopen met een vijfde van de subsidie. De Vlaamse regering subsidieerde dus de banken. Het ongenoegen in de socialprofit steeg ten top. Steeds meer mensen in sociaal-culturele en andere sectoren gingen zich via de vakbonden organiseren. Daarnaast zonnen we met enkele mensen uit vormingsinstellingen, buurt- en opbouwwerk, sociaal werk en coöperatieven op andere manieren om de hoogst noodzakelijke middelen bijeen te krijgen om toch maar te kunnen werken. Zo hadden de Volkshogescholen Elcker-Ik al enkele coöperatieven opgericht, zoals het drukkerscollectief De Wrikker en het garagecollectief De Krikker, om hun educatief werk ook een economische onderbouw te geven. De winsten die deze coöperatieven maakten zouden ten goede komen aan Elcker-Ik. Maar ook dat kon nauwelijks voldoende zijn. Bovendien waren we zwaar gebeten op de woekerwinsten die banken en beleggers met onze werkingsmiddelen maakten. We zonnen op manieren om zelf de financieringsfunctie van de banken over te nemen. Er werd studie gemaakt van de bankwetgeving en andere mogelijkheden om te kunnen voorfinancieren; we bekeken hoe we het noodzakelijke beginkapitaal konden verwerven. Geen moment te vroeg, was er het initiatief van het BRTtelevisieprogramma Ommekaar van Miek Billet, Bea Materne en Walter De Brouwer. Het programma en zijn samenstellers waren een goede reputatie aan het opbouwen. Een simpele zoektocht op het internet leert dat heel wat jeugd- en sociale initiatieven zich naar het programma Ommekaar noemden. En nog altijd zijn er initiatieven die, net als Netwerk Vlaanderen, 2

3 naar Ommekaar verwijzen als start voor hun werking. Ommekaar wijdde toen een uitzending aan Netzwerk Selbsthilfe Berlin. In die toen nog verdeelde stad slaagden alternatieve organisaties en initiatieven er in een geldcircuit uit te bouwen. Organisaties die omwille van hun kritische maatschappijvisie en hun vernieuwend karakter er niet in slaagden bij de banken geld te lenen, konden via Netzwerk Selbsthilfe Berlin, toch geholpen worden. Op het einde van de uitzending riepen presentatoren Miek Billet en Bea Materne verzamelen geblazen in de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Het was de bedoeling dat in Vlaanderen een gelijkaardig initiatief zou starten. Met onze initiatiefgroep zagen en bediscussieerden we die uitzending. We besloten ons aan te sluiten bij die oproep. Zo n kans mochten we niet laten voorbijgaan. Het was nu of nooit. Met ons zakten tweehonderd anderen af naar the place to be, een auditorium van de VUB. Op het eind vormden we een voorbereidende commissie die Netwerk Zelfhulp Vlaanderen uit de grond zou stampen. Nagenoeg heel onze initiatiefgroep was daar bij. Een aantal maanden hebben we toen zeer hard gewerkt: de grondslag en de organisatie van het initiatief van alle kanten bekijken en bediscussiëren. Statuten en een huishoudelijke reglement schrijven, een manifest opstellen... Op 27 juni in 1982 bij onderhandse acte, hielden we de vergadering om de vzw op te richten. Naast goedkeuring van statuten, huishoudelijk reglement en manifest, kozen we een Raad van Bestuur en een projectencommissie. Ik werd aangeduid als eerste voorzitter van die projectencommissie. Lang heb ik dat niet meer kunnen doen: omwille van de vele vrijetijdsengagementen raakte ik er fysiek wat onderdoor, zodat ik noodzakelijkerwijze moest afbouwen. Ik bleef echter passief en steunend lid van Netwerk Vlaanderen tot ik in 1992 terug actief werd, eerst met een interim-contract als projectsecretaris en naderhand als bestuurslid. En dat heb ik me nooit beklaagd: het huidige Netwerk Vlaanderen is niet alleen een warm nest met respect voor alle medewerkers, maar ook een professioneel geleide, goed werkende organisatie. Er zijn maar weinig organisaties die dat na kunnen zeggen. Johan De Vriendt Bestuurslid Netwerk Vlaanderen 25 JAAR LATER... Nu, later, zie ik dat Netwerk nog steeds voor een belangrijk deel dezelfde activiteiten invult als in de beginjaren. Via Netwerk Rentevrij cvba bieden we aan organisaties vandaag een alternatief in hun zoektocht naar financiële middelen. Vanuit Netwerk Vlaanderen zijn we, meer nadrukkelijk zelfs, de kritische stem die vragen stelt hoe banken met ons geld omgaan. Afhankelijk van hoe je het bekijkt is dit een bemoedigende continuïteit, dan wel de ontmoedigende vaststelling dat het werken is aan een lange weg. We zullen inspanningen doen om individuen, organisaties, banken en overheid bewust te maken van het feit dat hun geld op positieve wijze kan bijdragen aan een rechtvaardigere, milieuvriendelijkere en aangenamere samenleving. Ondanks het vele werk dat ons nog wacht, wil ik dit vooral positief bekijken. Dankzij de professionele en rechtlijnig volgehouden aanpak, heeft Netwerk Vlaanderen doorheen de jaren een stem verworven die effectief stenen kan verleggen. Ik wil dan ook alle mensen bedanken die doorheen de afgelopen Netwerk Vlaanderen hebben helpen maken tot wat het nu is. Erik Baelus Voorzitter Netwerk Vlaanderen TAM TAM De Feniciërs hebben het geld uitgevonden, maar waarom zo weinig? 3

4 De jaren 80 KREKELSPAREN Een alternatieve bank starten, dat bleek toch een ietsiepietsie te hoog gemikt. Maar het was een idee van een werkgroep van Netwerk Zelfhulp Vlaanderen. Zo noemde Netwerk Vlaanderen zich in die tijd. Netwerk had toen nog geen financiële middelen. Vandaar doopten we deze werkgroep om tot alternatief sparen. De geboorte van de duurzame Krekelspaarrekening volgde al snel. Via het Krekelsparen verdiende Netwerk commissielonen, die een mooie opbrengst betekenden. Op de hoogste som spaargeld verdienden we ooit twee procent! Met dit geld bouwden we zelf een vermogen op, dat we op haar beurt tegen voordelige voorwaarden konden uitlenen tegen voordelige voorwaarden. De naam Krekelsparen is tussen pot en pint en vele andere voorstellen verzonnen. Door marketingdeskundigen destijds verguisd omwille van een lettergreep teveel, door ons geliefd omwille van het sympathieke beestje (miersparen klinkt toch wat zuur). GELD VOOR PIONIERSWERK Indien alle mogelijkheden voor subsidiëring waren uitgeput en geen andere inkomsten meer voor handen waren, konden organisaties altijd nog aankloppen bij Netwerk. In 1983 verstrekte Netwerk haar eerste giften en leningen aan organisaties die hiermee bijvoorbeeld een aankoop, een actie of een onderzoek wilden financieren. Na langdurig wikken en wegen, veel vergaderen, zorgvuldig berekenen, divers schrijven en talloze bezoeken selecteerde Netwerk projecten die in aanmerking kwamen voor een gift. De Straatmus in Leuven bleek één van de eersten en gelukkigen. Deze nieterkende buurtinstelling die kinderen met leermoeilijkheden opving, kreeg een bedrag van BEF (1.239,47 euro) voor de aankoop van didactisch materiaal. Aanvankelijk hielp men de kinderen enkel bij het maken van hun huiswerk. Maar al vlug evolueerde deze naschoolse opvang naar een individuele begeleiding van de kinderen en hun probleemgezin. Het startschot voor giften en leningen was gegeven en de aanvragen stroomden binnen. Ook drie jonge gasten die van kaasmaken hun beroep wilden maken, wisten Netwerk te vinden. In 1982 richtten ze de ambachtelijke kaasmakerij Het Hinkelspel op. Voor de aanmaak en productie van Vachement Blue ontvingen ze in 1984 een lening van BEF (3.718,40 euro). Ze kloppen na die tijd nog tot vijf maal toe aan bij Netwerk. Daarmee zijn ze één van de meest trouwe leningklanten. Nu, bijna later, maken ze nog altijd kaas op een ambachtelijke wijze in het centrum van Gent. 4

5 VERGADEREN TOT IN DE LATE UREN Vergaderen, daar lustten de eerste Netwerkers wel pap van. Vergaderen over het manifest, de doelstellingen, de promotie en het secretariaat: overal bestond wel een werk- of vergadergroepje voor. Stevige debatten, kritisch en niet altijd zachtaardig. Tijdrovend ook. Maar meestal wel uitmondend in een weg die gedragen en bezield was. Daar met vrijwilligers gewerkt werd, kozen we voor avondvergaderingen. Van sommige vergaderingen werd de vergaderplaats geroteerd. Overnachtingen ter plekke waren niet uitgesloten. Stevige vergaderingen waren eerder regel dan uitzondering. Voor sommige personeelsleden waren twee of drie avondvergaderingen per week zeker geen uitzondering. Ook menige vrijwilliger had meerdere netwerkvergaderingen of activiteiten per maand. NETWERK VLAANDEREN ACTIEF IN DE REGIO VIER VRAGEN AAN EX-VERANTWOORDELIJKE VAN WEST-VLAANDEREN Johan Desender uit Brugge was jarenlang actief voor Netwerk in zijn regio. Hij promootte het Krekelsparen en beoordeelde dossieraanvragen van projecten die om financiële redenen bij Netwerk aanklopten. 1. Johan, je was verantwoordelijke van de regio West-Vlaanderen. Hoe ging dat in zijn werk? Johan: Onze groep was gestart vanuit een open oproep door een medewerker van een Brugse Vormingsorganisatie en onder impuls van Jan Vandergracht van Netwerk Vlaanderen vzw. Na een moeilijke start, bleven we uiteindelijk met twee mensen over: Nand Morlion en ikzelf. Toch groeide de zin om door te doen. We haalden eerst wat vrienden en kennissen erbij, en deden dan een (geslaagde) tweede oproep. Er ontstond een groep van een achttal mensen. Veel is die groep niet meer gewijzigd doorheen de periode dat ik regioverantwoordelijke was. Het was een hechte groep. We voerden vaak erg grondige discussies over het al of niet goedkeuren van kredietaanvragen. Elke vergadering stond er ook een stukje vorming op het menu. 2. Wat deden jullie in de regio West-Vlaanderen? Johan: Er waren twee taken: dossiers beoordelen (red. van organisaties die een erkenning aanvroegen om zo in aanmerking te komen voor financiële steun), en promotie maken voor het Krekelsparen. Vooral die tweede taak kreeg erg veel aandacht en er werden verschillende geslaagde campagnes opgezet, samen met vormingsinstelling Wijzer en Freinetschool Klimop. We hadden een stand op de vrouwendag en organiseerden een groots feest met sociaal tewerkstellingsinitiatief Loca Labora. 3. Wat vond je interessant aan Netwerk? Johan: Ik vond het vooral boeiend dat Netwerk financiële mogelijkheden creëerde voor tal van startende organisaties, of voor bestaande die zich wilden consolideren in een snel wijzigend alternatief landschap. TAM TAM Voor hetzelfde geld koop je niets (Loesje) 5

6 4. Welke concrete verhalen of gebeurtenissen staan er in je geheugen gegrift? Johan: Vooral een aantal feesten zijn me erg bijgebleven. Het eerste was een feest ik denk voor tien jaar Netwerk in het Tolhuis in Gent. Daar mocht ik een markt opzetten, waar bezoekers rechtstreeks contact konden hebben met projecten uit alle Vlaamse provincies: ongeveer dertig projecten gingen op de vraag in! 250 mensen mochten tijdens de beurs een toneelstuk met Jan Decleir gaan bekijken. Ook aan de samenwerking met Loca Labora hou ik erg goeie herinneringen over, ondanks de uitzonderlijk slechte weersomstandigheden: kinderspelen in het teken van geld, een fuif met een optreden van een plaatselijke band, bezoeken aan Loca met poëzie in de tuin en de kans om een gezonde, warme maaltijd te genieten. Op zondag hadden we zelfs een aperitiefconcert van de plaatselijke fanfare! Verder hou ik de beste herinneringen over aan het enthousiasme waarmee we de promotie oppakten. We hebben zelfs eens een mansgroot krekelpak geknutseld...niets was te gek of te groot. Uren brachten we door op tientallen stands, overal in de provincies! KREKELSPAREN IN HET PARLEMENT Netwerk ondersteunde organisaties die op een deskundige en democratische manier wilden samenwerken aan milieu, verdraagzaamheid en ontwikkeling. Netwerk gaf kansen aan kansarme doelgroepen, in plaats van hen uit te sluiten. Bovendien werkte Netwerk op een pluralistische manier aan een samenleving waarin we winsten aanwenden voor sociaal-ecologische activiteiten, in plaats van ze in eigen zak te steken. (al heette dat toen zo nog niet), daar ging het Netwerk om. De commissies van het Krekelsparen werden toen hoofdzakelijk aangewend om giften en renteloze leningen aan organisaties te geven. Op die manier ging Netwerk zelf anders om met haar geld. Organisaties die in aanmerking kwamen voor deze financiering, waren organisaties die niet streefden naar maximale winst, maar die in eerste instantie wilden meebouwen aan een open en sociaal-ecologische samenleving. Deze organisaties gingen zelf dus ook anders om met hun geld. Niet iedereen werd wild van deze ideeën Meer zelfs, de rechterzijde van de CVP (nu CD&V) stelde een parlementaire vraag: kan een met overheidsgeld gefinancierde bank als ASLK dergelijke politieke doelstellingen wel steunen? Het debat haalde eind 1984 de cover van het tendentieuze weekblad Topics en de voorpagina van de Gazet van Antwerpen. De toenmalige minister Grootjans antwoordde dat van het bewust propageren van één welbepaalde politieke visie geen sprake is. En gelijk had hij. 6

7 de jaren 80 IN T LIIEG PLAFOND NETWERK GAAT INTERNATIONAAL In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw ontstonden wereldwijd meerdere alternatieve financiers. Dikwijls wisten ze zelfs van elkaars bestaan niet af. In (West) Duitsland, waar ook Netzwerk Selbsthilfe ontstond, werd na lange voorbereiding een heuse alternatieve bank opgericht. Belangrijke drijvende kracht was de vredesbeweging, zodat Kein Geld in die Rüstung (Geen geld naar wapens) de eerste slogan van de Ökobank werd. De Ökobank slaagde er in om andere initiatieven samen te brengen en stond zo aan de wieg van de International Association of Investors in the Social Economy (INAISE). Samen met Triodosbank, IDES (Fr), e.a. behoorde Netwerk in 1989 tot de eerste leden. Op 28 april 1990 organiseerde Netwerk een internationaal congres, met daaraan gekoppeld de start conferentie voor INAISE. Inmiddels telt INAISE 44 leden uit heel de wereld. Zij ontmoeten elkaar op hun jaarvergadering. Het secretariaat is in Brussel gevestigd en de volgende bijeenkomst is gepland in Quebec, Canada op 5-6 juni Het inrichten van het eerste Netwerksecretariaat begin van de jaren tachtig was makkelijk, want veel kantoormateriaal was er niet. De grootste onder de medewerkers kon, voeten op de grond, het laag plafond schilderen. Niet verwonderlijk dus dat de actuele secretariaatsruimte, door medewerkers van toen, de balzaal genoemd wordt. De kantooradministratie was van een andere eeuw. Leden en Krekelspaarders werden netjes ingeschreven op individuele kaartjes en geklasseerd in een fiche-bak. Van boekhouden kreeg je letterlijk vuile handen. De boekhouding werd immers verricht met carbonpapier. Een klein reken- of doorschrijffoutje betekende bovendien uren of dagen zoeken en herberekenen met de zakjapanner. TAM TAM Waarom geld sparen dat een ander nu nodig heeft? (Loesje) 7

8 De jaren 90 NETWERK BEGINT ETHISCH ASLK AGENTSCHAP Op 10 april 1990 opende het eerste ethische bankagentschap in België haar deuren: het ASLKkantoor Netwerk. Om het even welke bankverrichting je deed via dit kantoor, je kon er prat op gaan dat ze bijdroeg aan een duurzame samenleving. Zo waren er enkele specifiek door het Netwerkagentschap ontwikkelde ethische producten, bijvoorbeeld de Spaarbons met Krekelcertificaat en de verzekeringen voor de Liga voor Mensenrechten. Bovendien garandeerde ASLK (later Fortis Bank) dat alle spaargelden van de klanten van dit kantoor ethisch werden herbelegd. Enkele persoonlijke memories van medewerker Piet Van Laecke aan zijn tijd ( ) bij ASLK-kantoor Netwerk: - héél veel gelachen, maar ook heel hard gewerkt. We verdienden ons eigen loon met de inkomsten als zelfstandig agentschap - grootste troef van deze job was het sociaal bezig zijn en toch commercieel - we verzekerden zelfs de mensenrechten! - eigen postkaartjes met de slogan: onder nul en toch positief - met de opgang van de beweging stierf deze instelling een stille dood (30 oktober 2001), maar niet in mijn geheugen. (OP)NIEUW VUUR MAKEN Wie een gloeiend kooltje meedraagt, kan onder de juiste omstandigheden opnieuw vuur maken. Natuurvolkeren weten het. Sociale bewegingen en NGO s passen het oeroude principe op een aantal kernideeën toe. Ze proberen de reflectie over hun thema gaande te houden, zelfs op denksporen die tijdelijk onbruikbaar of oneigentijds lijken, in de hoop dat er ooit een succesvol alternatief uit groeit. Netwerk Vlaanderen is van bij haar ontstaan kritisch begaan met geld. Dat vertaalt zich al lang in teksten, vormingen en congressen over anders omgaan met geld. Of in levendige discussies in de werkgroep ideeën en congressen over zinvolle arbeid, rente en ethisch bankieren. Een mijlpaal was het internationaal congres Twaalf sterren geld in 1990 met meer dan 250 deelnemers. Participanten herinneren zich nu meer dan vijftien jaar later nog de uiteenzettingen van Pat Conaty over sociaal gericht beleggen of Dieter Suhr over een negatieve interest op het aanhouden van geld. Zulke ideeën leven voort binnen een organisatie. Onder de juiste omstandigheden ontbranden dan projecten zoals het Krekelsparen, de LETS ruilkringen of de rentevrije kredietverlening. Maar wat brengen de komende? De klimaatverandering, de vergrijzing of de monetaire instabiliteit staan voor de deur. De Belg Bernard Lietaer wijst er in zijn boek Het geld van de toekomst op dat ze allen samenhangen met ons huidig geldsysteem. De zoektocht naar alternatieven om die problemen te ontzenuwen blijft met andere woorden brandend actueel. 8

9 PRIJS VOOR ECONOMIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP In 1991 ontving Netwerk de Prijs voor Economie van de Vlaamse Gemeenschap, uitgereikt door toenmalig verantwoordelijk Vlaams minister van Economie, Energie en Middenstand: Norbert De Batselier te Herselt-Ramsel: Ik herinner me dat ik als toenmalig Vlaams minister Economie met die prijs mijn appreciatie wou tonen voor de het professionele. De koppeling van het economisch haalbare aan het maatschappelijk nuttige. De koppeling van democratie aan efficiëntie. Zij hebben niet enkel geld ingezameld op grote schaal als solidariteitsfonds, maar dit geld aan vernieuwende projecten besteed in de economische, culturele of welzijnssector in de vorm van VAN INSTELLING NAAR BEWEGING Een tiental jaar na de oprichting was Netwerk uitgegroeid tot een stevige financiële instelling. Na enkele jaren van interne debatten, audits en externe consultaties besliste de Algemene Vergadering van november 1995 om de Netwerkstrategie verregaand te veranderen. Naast haar financiële dienstverlening wilde Netwerk een beweging doen ontstaan waardoor de vraag naar de rol van geld opnieuw wordt gesteld, zo meldt de toenmalige nieuwsbrief. Sociale en economische functies van geld wilden we confronteren met onze waarden en principes. volgehouden pioniersrol van Netwerk Vlaanderen in de realisatie van vernieuwende sociaal-economische projecten. Die appreciatie is er trouwens vandaag de dag nog steeds, aldus Norbert De Batselier. De toenmalige minister verwoordde de waardering in zijn toespraak destijds als volgt: Ik wens echter deze Prijs van de Vlaamse Gemeenschap vandaag in de eerste plaats aan Netwerk Vlaanderen uit te reiken voor tien jaar professionele en grondige aanpak. De koppeling van het idealistische aan giften, renteloze leningen of borgstellingen. Zij hebben daar andere criteria gehanteerd dan in de harde economische sector door de klemtoon te leggen op het innovatieve van projecten, de weerslag op de economische en sociale verhoudingen, het milieuaspect of de bijdrage die kon geleverd worden voor een rechtvaardig en ethisch verantwoord project. Deze principes van Netwerk zouden ingang moeten vinden in onze andere economische structuren. Het strategisch plan dat eind 1995 werd goedgekeurd, legde de basis voor het Netwerk dat we nu kennen. Het was een belangrijke stap van instelling naar beweging. Een stap ook die onze aandacht verhoogde voor de massa s geld die niet op een duurzame manier aangewend worden en die ons niet louter op het alternatief oriënteerde. TAM TAM Bien sûr l argent n a pas d odeur. Mais pas d odeur vous monte au nez. (uit Voir un Ami Pleurer van Jacques Brel) 9

10 LETS & THATCHER Hele woonwijken zonder bankkantoor, sparen in het buurtcafé, koeriers met loonzakjes,... geen fictie of beelden uit verre ontwikkelingslanden, maar keiharde realiteiten in het Groot- Brittannië onder het bewind van Thatcher. We zagen het met eigen ogen tijdens een studiereis in het voorjaar van De reis was voor velen letterlijk een eye-opener. De liberalisering van de markt had ervoor gezorgd dat banken hun gelden liever investeerden in verre wingewesten. Financiering aanbieden aan de weinig lucratieve bevolkingsgroepen was geen prioriteit. Ook zat er geen rem meer op rentes die op hypotheken aangerekend mocht worden. Krediethaaien die werkten aan woekerrentes, overspoelden de markt. De rentes van lopende hypotheken werden herhaaldelijk opgetrokken. Vele gezinnen kwamen in een schuldenspiraal terecht en soms zelfs zonder huis te zitten. Maar we zagen ook mensen die niet bij de pakken neer bleven zitten. We bezochten lokale gemeenschappen in onder andere Londen, die zich solidair herorganiseerden, sociale woningprojecten startten en LETSgroepen oprichtten. LETS (Local Exchange Trade System) is een principe dat gebaseerd is op de alom gekende ruilhandel: ik doe iets voor jou en jij doet iets voor mij. Julia Rottiers nam deel aan deze reis voor de vzw Leren Ondernemen: We bezochten in de omstreken van Londen een buurtwerking waar de techniek planning for real wordt toegepast. Men werkt met maquettes, zodat mensen die het niet zo goed kunnen uitleggen, en ook kinderen, kunnen meedoen. Bovendien betrok men niet alleen de buurtbewoners, maar eveneens de besluitnemers zelf in dit proces. Dit inspireerde ons, zodat we ons eigen participatief werken hebben aangepast en het meer ging inhouden dan alleen rond de tafel zitten. Een alternatief dat momenteel ook de twee miljoen Amerikanen, die hun huis dreigen te verliezen door de recente kredietcrisis, misschien te wachten staat. De geldhonger van sommige kredietverstrekkers en zij die erin beleggen blijft ook nu groter dan de zorg om het lot van kansarmere bevolkingsgroepen. De centrale banken zijn er als de kippen bij, om bijna zonder extra voorwaarden, extra geld in het financieel systeem te pompen. Maar wat gebeurt er met de echte slachtoffers, diegenen die zich kredieten hebben laten aansmeren die ver boven hun draagkracht gaan? HANGT UW SPAARGELD HET VARKEN UIT? De muurkrant uit 96/ 97 visualiseerde de omslag van Netwerk naar beweging. Het maakte duidelijk dat Netwerk meer was geworden dan een financier van sociale en ecologische projecten. Leuzen als: hangt uw spaargeld het varken uit, als iemand slapend rijk wordt, ligt de ander daar wakker van en anders omgaan met geld waren in het oog springende boodschappen. Met Let s do it zetten we aan tot actie en verwezen we naar de toen in opkomst zijnde Local Exchange Trade System (LETS) groepen. 010

11 AANDEELHOUDERSVERGADERING BARCO 13 mei Actievoerders van Netwerk en Vredesactie kochten een aandeel van de Belgische technologiereus Barco en stellen op de Algemene Vergadering van dat bedrijf lastige vragen over de betrokkenheid van Barco in de wapenindustrie. De heren-bestuurders schuiven wat ongemakkelijk op hun stoel en besluiten dan maar bij meerderheid de kleine aandeelhouders de mond te snoeren. Dat pikken we niet, en we stappen naar de rechtbank. 18 april Het hof van beroep in Gent bevestigt een vonnis van de rechtbank van Ieper in Barco heeft op haar Algemene Vergadering in 1998 het vraagrecht van de minderheidsaandeelhou ders miskend. Het vraagrecht is niet recht evenredig met de dikte van je portefeuille. Nu nog het stemrecht ;-). Wapens, vervuilende mijnbouw, kinderarbeid, dictaturen, bedrijven die mensenrechten schenden... Het is geen geheim dat banken deze activiteiten financieren. In ons driemaandelijkse tijdschrift gaan we dieper op deze zaken in. Ook geven we je tips over hoe je duurzaam spaart en belegt in België. Jouw geld kan immers ook bijdragen aan positieve activiteiten. Wil je op de hoogte blijven? Neem dan nu een abonnement op ons driemaandelijkse tijdschrift Anders omgaan met geld. Banken verschuilen zich vaak achter het bankgeheim als we ze vragen wat ze met ons geld doen. Netwerk Vlaanderen legt zich daar niet bij neer. Al brengen we zowel positieve als negatieve geldstromen in kaart. Interesse in een abonnement op ons tijdschrift? Vul dan de postkaart in en stuur hem op. Geen postkaart meer aanwezig? Geen nood. Maak dan 10 euro over op nr van Netwerk Vlaanderen met de mededeling nieuwsbrief. Je ontvangt dan een jaar lang de nummers in je brievenbus. Als we de kaart voor 1 december 2007 ontvangen, krijg je vijf nummers voor de prijs van vier! Na afloop sturen we je een schriftelijke uitnodiging tot herabonnering. Met een abonnement blijf je niet alleen op de hoogte, je steunt ook onze werking. 11

12 CASINO-FUIF: EEN BRUISENDE NACHT TEGEN FINANCIËLE SPECULATIE Dans jij naar de pijpen van de speculanten of probeer je hen te snel af te zijn? Een dansje plaatsen, pintje drinken en ondertussen een gokje wagen? Durf jij het aan? Kom dan op 30 september 2000 naar de casino-fuif in de Balzaal van de Vooruit te Gent. Het wordt een verrassende avond met een aantal acts, een groot beursscherm, halsbrekende muntschommelingen, verraderlijke valkuilen en momenten van glorie. En natuurlijk een stevig potje dansmuziek. Zo stelden we in 2000 de casino-fuif van Netwerk voor. Een vernieuwend concept waarbij de gevolgen van financiële speculatie geduid werden... door...uhm...pintjes te drinken en te dansen. Wie er niet bij was, kan het waarschijnlijk nauwelijks geloven, maar het werkte. STARTSCHOT WAPENCAMPAGNE Een heuse persconferentie in het Kaaitheater te Brussel. Daar presenteerden we op 29 oktober 2003 ons allereerste campagnedossier over wapeninvesteringen. Met dit rapport en een orginele adbusting posters reden Vrede, (Forum voor) Vredesactie en Netwerk Vlaanderen van bank tot bank om de feiten onder de neus van de banken te drukken. Ondertussen stonden de telefoons roodgloeiend, flitsten de camera s en waren radio, krant, televisie en vooral kilo s adrenaline aanwezig. We mogen deze eerste dag nooit vergeten. Het is het begin van wat toen mission impossible leek: in de glazen torens van de bankhoofdkwartieren beweging krijgen om investeringen in wapens stop te zetten. Maar onmogelijk is een woord dat je soms moet schrappen uit je vocabulaire, want deze campagne bleek een succesverhaal. FEEST VAN PROTEST Op de Kouter in Gent heb je alle Belgische banken op een kluitje. Een ideale plek voor een feestje, leek ons. In 2003 lanceerden we onze eerste actie tegen investeringen in de wapenindustrie. En waar konden we dat beter doen dan op deze symbolische plek? Begin november, het was een gok voor een openluchtfestival maar we hadden geluk. Het was warm, droog en de opkomst was massaal. We trokken van bank naar bank en sloten voor de gelegenheid de kantoren symbolisch af. Daarna lieten we ons gaan op de muziek van Jaune Toujours, de Boomfanfare en 13 à l aise. Een mooi begin van meer, véél meer... 12

13 NETWERK RENTEVRIJ De volhouder wint! Al in de jaren tachtig pleitte Netwerk voor het verstrekken van voordelige kredieten aan projecten met sociale, maatschappelijke meerwaarde. Met de komst van Netwerk Rentevrij is het eindelijk zover. Alhoewel nog steeds niet in bancaire vorm, al wel via een vennootschap. Rentevrij helpt initiatieven aan de nodige financiële middelen door een groep spaarders-geïnteresseerden te motiveren om rentevrij geld te lenen. Voor elke rentevrije euro die een initiatief zo kan mobiliseren, legt Netwerk Rentevrij er twee bovenop, zonder interest. Netwerk Vlaanderen stond in 2003 aan de wieg van de oprichting, samen met Ethias en het Kringloopfonds. Netwerk Rentevrij is dringend op zoek naar bijkomende financiële middelen om haar activiteit te kunnen voortzetten. Interesse? Netwerk Rentevrij anno 2007: - vermogen: 2,5 mio euro - vermogen samengebracht door Netwerk Vlaanderen, Kringloopfonds, Ethias nv, Fonds Celina Ramos en 16 particulieren - 31 leningen toegekend voor in totaal 1,8 mio euro door Netwerk Rentevrij en nog euro door particulieren en achterban. Samen dus 2.7 mio euro. CASH CLASH IN VOORUIT 5 mei Wat Prince en Clouseau kunnen in het Sportpaleis, kunnen wij in de Vooruit. Een podium in het midden van de zaal zetten (wij noemden het de boksring) en de zaal gewoon uitverkopen. Nee, we speelden geen muziek, maar gingen in debat met de banken over hun investeringen in controversiële wapens. Tweehonderdvijftig geïnteresseerden volgden het ACHTERBLIJVERS KRIJGEN HET ZWAAR TE VERDUREN ONTMIJNINGSDIENST BEZOEKT AXA KANTOOR IN BRUSSEL Nadat we de eerste campagnedossiers lanceerden, schoten de meeste Belgische banken in actie. Ze schroefden investeringen in de producenten van controversiële wapens terug. Maar er was één achterblijver: AXA. Dat bracht ons op de idee van een symbolische actie. Zo wilden we de druk op de Franse groep verhogen. Op 18 oktober 2005 kwam een speciaal uitgedost ontmijningsteam toe op het AXA hoofdkwartier in Brussel. Met veiligheidslint werd de debat. Bob Docx, die mee aan de wieg stond van Netwerk en andere initiatieven, sprak als afsluiter de volgende woorden: Gaat Netwerk de wapens uit de wereld helpen. Ik denk het niet. Maar ze willen liever deel van de oplossing zijn, dan deel van het probleem. En als ik het hier zo aanhoor, dan vrees ik te moeten vaststellen dat de banken een deel van het probleem zijn. (lees verder op pagina 14) TAM TAM Money is funny, they keep it in banks (liedje van cabaretgezelschap brass) 13

Financiering clustermunitie

Financiering clustermunitie België - Belgique PB 1000 Brussel 1 1/1366 juni - juli - augustus 2007 nieuwsbrief Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 25 e jaargang, nr 2 Financiering clustermunitie Wie staat er op de zwarte

Nadere informatie

ANDERS OMGAAN. De Wikke. Winnaar fotowedstrijd Bankgeheimen.be JUNI - JULI -AUGUSTUS 2008

ANDERS OMGAAN. De Wikke. Winnaar fotowedstrijd Bankgeheimen.be JUNI - JULI -AUGUSTUS 2008 België - Belgique PB 1000 Brussel 1 1/1366 JUNI - JULI -AUGUSTUS 2008 Magazine Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 26 e jaargang, nr 2 ANDERS OMGAAN met geld De Wikke Winnaar fotowedstrijd Bankgeheimen.be

Nadere informatie

CRISIS shoppen ANDERS OMGAAN. Letsers hebben veerkracht. Wegwijzer groen investeren. September - Oktober - November 2010

CRISIS shoppen ANDERS OMGAAN. Letsers hebben veerkracht. Wegwijzer groen investeren. September - Oktober - November 2010 België - Belgique PB 1000 Brussel 1 1/1366 September - Oktober - November 2010 Magazine Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 28 e jaargang, nr 3 ANDERS OMGAAN met geld CRISIS shoppen Letsers

Nadere informatie

ANDERS OMGAAN MET GELD JUNI - JULI - AUGUSTUS 2009. Magazine Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 27 e jaargang, nr 2

ANDERS OMGAAN MET GELD JUNI - JULI - AUGUSTUS 2009. Magazine Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 27 e jaargang, nr 2 België - Belgique PB 1000 Brussel 1 1/1366 JUNI - JULI - AUGUSTUS 2009 Magazine Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 27 e jaargang, nr 2 ANDERS OMGAAN MET GELD Afgiftekantoor 1099 Brussel X,

Nadere informatie

Vorming Wat doet de bank met mijn geld? Ontwikkeld door Netwerk Vlaanderen. Aanbod KWB, werkjaar 2010-2011

Vorming Wat doet de bank met mijn geld? Ontwikkeld door Netwerk Vlaanderen. Aanbod KWB, werkjaar 2010-2011 Vorming Wat doet de bank met mijn geld? Ontwikkeld door Netwerk Vlaanderen Aanbod KWB, werkjaar 2010-2011 Inhoud 1. DOEL pag. 2 2. OPBOUW pag. 3 3. METHODIEK EN TIMING pag. 4 A. Voorbereiding pag. 4 B.

Nadere informatie

NIETS IS WAT HET LIJKT

NIETS IS WAT HET LIJKT België - Belgique PB 1000 Brussel 1 1/1366 DECEMBER 2006 - JANUARI - FEBRUARI 2007 nieuwsbrief Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 24ste jaargang, nr 4 NIETS IS WAT HET LIJKT Afgiftekantoor

Nadere informatie

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW Campagnedossier FairFin December 2012 Auteurs: Stijn Suijs en Frank Vanaerschot 1. Tem het Bankwezen De financiële markten hebben ons woelige jaren bezorgd. Het bankwezen

Nadere informatie

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar.

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar. # 1 Welke zekerheden zijn er in 2012? WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank Ontdek de spaarrekeningen van het jaar Focus op uw spaargeld 2 Edito Geslaagde vergelijking 3 OOK IN 2012 HET

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Money for nothing. Material girl. Tien miljoen INHOUD

Money for nothing. Material girl. Tien miljoen INHOUD dossier UITNEEM- BARE KATERN 24 PAGINA S Geld [doet de wereld draaien?] P i n k F l o y d Money d o n n a s u m m e r She works hard for the money W i l l t u r a Geld u r b a n u s Help me, ik ben rijk

Nadere informatie

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden

De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden De Schoonheid van [ 1 ]* en al haar schitterende (on)mogelijkheden [ 12 ] en geluk Noorwoord [ 1 ] geeft vrijheid. [ 2 ] geeft onmogelijkheid. [ 3 ] is een middel. [ 4 ] is een doel. Volgens de makers

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Wervelkrant. focus op het platteland 07/4. - 2,5 euro december 2007 Nr 4. Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw vzw

Wervelkrant. focus op het platteland 07/4. - 2,5 euro december 2007 Nr 4. Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw vzw WERKGROEP VOOR EEN RECHTVARDIGE EN VERANTWOORDE LANDBOUW P:A LUS MUSSCHE VINKENDREEF 13 3120 TREMELO Driemaandelijks tijdschrift erkenningsnummer P508018 België - Belgique P.B. 1099 Brussel X 1/1761 Wervelkrant

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Het percentage startende ondernemers van 50 jaar en ouder is de afgelopen vier jaar

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels Inhoud 004 VOORWOORD Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse regering Vlaams minister van Economie

Nadere informatie

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X hoofdartikel ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus FOtO LEO DEBOCK www.cdenv.be 1 zogezegd FOtO LEO DEBOCK

Nadere informatie

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE de kleur Van geld EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE In dit nummer: meerwaarde voor social profit baanbrekend In bouwsector: Instapklare passiefwoningen filmklassiekers

Nadere informatie

Vlietstreek-Zoetermeer

Vlietstreek-Zoetermeer ichterbij Vlietstreek-Zoetermeer Samen zijn we de bank Dialoog over krimp: we moeten trotser worden op Zoetermeer Wesley Verhoek heeft een goede klik met zijn adviseurs Dirk Duijzer en Wout Dekker Maak

Nadere informatie

Noord-Drenthe. Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank?

Noord-Drenthe. Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank? ichterbij Noord-Drenthe Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank? Bedrijf in beeld Coop Schippers in Annen Klantenpanels Complimenten en verbeterpunten

Nadere informatie

Jullie stellen vragen, wij geven antwoorden.

Jullie stellen vragen, wij geven antwoorden. Jullie stellen vragen, wij geven antwoorden. Verslag aan de samenleving over 2013 We willen onze cliënten zo behandelen dat ze kiezen voor een relatie met KBC op lange termijn. 2 Verslag aan de samenleving

Nadere informatie

Universiteit HasseltMagazine

Universiteit HasseltMagazine België - Belgique PB 3500 Hasselt 1 12/867 afgiftekantoor 3500 Hasselt 1 erkenning: P303505 Universiteit HasseltMagazine Eredoctoraten in het teken van diversiteit Nummer 3 juli 2011 jaargang 6 Verschijnt

Nadere informatie

N E S T E L. België - Belgique P.B. 2600 Berchem 1, 2de afd. BC1615

N E S T E L. België - Belgique P.B. 2600 Berchem 1, 2de afd. BC1615 Nestel 25 driemaandelijks januari-februari-maart 2012 P608038 Nieuwsbrief van de Antwerpse LETS-groepen Feesteditie voor heel Vlaanderen! Met medewerking van LETS Vlaanderen vzw en letsers uit verschillende

Nadere informatie

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeld Geheimen Geef je het wel of geef je het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeldgeheimen, een boek samengesteld door Amanda van der Gulik Kies uit wat voor jou werkt! Zakgeld geheimen

Nadere informatie

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/mvo Geen profit of planet zonder people nr.

Nadere informatie

"Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel" driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel

Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel "Ouderen en eenzaamheid in de kijker" "Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel" driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel pj:!j!-e- flü!

Nadere informatie

maand bericht 5 Beweging.net Gent-Eeklo focust op zorgzame buurt De toekomst van thuiszorg en woonzorgcentra De nieuwe Vlaamse regering

maand bericht 5 Beweging.net Gent-Eeklo focust op zorgzame buurt De toekomst van thuiszorg en woonzorgcentra De nieuwe Vlaamse regering maand bericht 5 beweging.net Gent-Eeklo - Jaargang 70 - september - oktober 2014 TWEEMAANDELIJKS - GENT X - P602 404 Beweging.net Gent-Eeklo focust op zorgzame buurt De toekomst van thuiszorg en woonzorgcentra

Nadere informatie