Informatie voor bewoners en woningzoekenden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor bewoners en woningzoekenden"

Transcriptie

1 Zo zit dat bij WoonGenoot Informatie voor bewoners en woningzoekenden 1

2 2

3 Inhoudsopgave Bladzijde Welkom bij WoonGenoot 5 Openingstijden en telefoonnummers 6 Routebeschrijving en busverbinding 7 uurovereenkomst 8 uurbetaling 9 uurtoeslag 10 Veilige woonomgeving 11 Uit oogpunt van de bewoners 13 Onderhoud 14 Reglement Servicefonds uurdersonderhoud 16 Onderhoud van A tot en met Z 19 Reparatieverzoeken 26 andige tips bij onderhoud 29 Aanbrengen van veranderingen 34 Schematisch overzicht van veranderingen 36 Materiaallijst 38 Procedure en richtlijnen zelf aangebrachte voorzieningen 41 Materialenlijst zelf aangebrachte voorzieningen 43 Kleine klussendienst 46 Verhuizen 48 Woning huren in de regio Arnhem Nijmegen 50 Woningruil 52 Woning kopen 53 Klachten 54 Plattegrond met alle wijken in Nijmegen 55 Informatie woningbezit 56 3

4 4

5 Welkom bij WoonGenoot Woorden als bondgenoot, echtgenoot, huisgenoot, landgenoot en zelfs lotgenoot maken duidelijk dat mensen iets samen doen of samen delen. WoonGenoot is een woningcorporatie die al meer dan 50 jaar actief is in Nijmegen. Met onze naam maken we duidelijk dat we voor onze bewoners een partner, een maatje willen zijn als het op goed wonen aankomt. En dat we onze doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting willen realiseren door met andere partijen samen te werken. et verhuren van woningen is onze kernactiviteit. Daarnaast leveren wij diensten en producten die het wonen kunnen veraangenamen en werken we aan een rustige en veilige woonomgeving. et bieden van goede en betaalbare huisvesting aan mensen die deze - meestal om financiële redenen - niet kunnen vinden, beschouwen wij als onze belangrijkste doelstelling. WoonGenoot richt zich in eerste instantie op de kwetsbaren in onze samenleving: mensen die zorg nodig hebben, jongeren en senioren. Dat neemt niet weg dat wij alle anderen ook graag helpen. Iedereen is welkom bij WoonGenoot. Individuele woonwensen van mensen vormen de leidraad in ons dagelijks werk en in onze beleidskeuzes. Wij willen mensen keuzemogelijkheden geven op het gebied van het wonen. WoonGenoot vindt het belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen. Bij WoonGenoot kijken we constant of we onze dienstverlening kunnen verbeteren en hoe we dat dan kunnen doen. Niet alleen door met nieuwe producten en diensten te komen, maar ook door verbeteringen in procedures en in het contact met mensen. WoonGenoot wil vernieuwen. WoonGenoot vindt dat iedereen, ongeacht leeftijd, inkomen of sociale positie, levensovertuiging of geaardheid recht heeft op een thuis: op een eigen plek. Een plek waar hij of zij zich alleen, met een partner of met een gezin geborgen en prettig voelt. We stellen de mens centraal; zijn wensen, zijn portemonnee, zijn leefwijze en zijn zorgbehoefte zijn daarbij belangrijk. We zien het als onze verantwoordelijkheid dat onze bewoners goed wonen in een hele en veilige woonomgeving. WoonGenoot richt zich vooral op mensen met een lager inkomen. WoonGenoot werkt aan buurten en wijken die schoon, heel en veilig zijn. WoonGenoot is open en informatie. WoonGenoot is professioneel maar ook zorgzaam. WoonGenoot is maatschappelijk breed betrokken zonder buitensporigheid. WoonGenoot wil stimuleren zonder de verantwoordelijkheid over te willen nemen. WoonGenoot werkt samen met gemeente, bewoners, politie, scholen, maatschappelijke organisaties, zorg/welzijnsinstellingen, collega s. 5

6 Openingstijden en telefoonnummers Opening van kantoor Ons kantoor gevestigd aan de Aldenhof 5002 in Nijmegen is geopend op: maandag tot en met donderdag van uur, vrijdagochtend van uur. Telefonische bereikbaarheid Wij zijn op genoemde dagen en tijden telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer: De telefooncentrale is zo ingericht dat u alle diensten onder dit telefoonnummer kunt bereiken. Na het kiezen van het algemene nummer kunt u vervolgens, via het menu, kiezen uit de volgende mogelijkheden: 1 Voor vragen op administratief gebied of huurbetalingen. 2 Voor het doorgeven van reparatieverzoeken of vragen over onderhoud aan de woning. 3 Informatie en vragen over het huren en verhuren van woningen. 4 Vragen, opmerkingen die betrekking hebben op leefbaarheid in de straat, buurt en wijk en melding van vernieling, vandalisme en overlast. ebt u algemene vragen of wilt u doorverbonden worden met de receptie, dan hoeft u geen keuze te maken. U wordt dan doorverbonden met een medewerker. Correspondentie Alle correspondentie, formulieren, et cetera kunt u zenden aan ons postadres: WoonGenoot Postbus GG Nijmegen Zaken per telefa: et adres is: Ons internetadres: U kunt ons ook raadplegen via internet, op onze pagina kunt u allerlei informatie vinden over onze woningcorporatie. 6

7 Complebeheerder WoonGenoot heeft een complebeheerder in het woonzorgcentrum de Meiberg. Deze is telefonisch bereikbaar via Storingsnummers die u rechtstreeks kunt bellen Seuren Glasservice : Storingen aan C.V. en warmwatervoorziening : Storingen aan C.V. en warmwatervoorziening Voor bewoners van de endrik de Keijserstraat : Storingen aan de liftinstallatie : zie telefoonnummer in lift Voor spoedeisende reparaties buiten kantoortijd belt u naar WoonGenoot , en u wordt dan doorverbonden met de meldkamer. Routebeschrijving Vanaf de N325 richting Nijmegen oud op de Generaal James Gavinweg links aan, Na Waalbrug rechts het Keizer Traianusplein op, Neem na 1,2 km 4 de afslag rotonde richting Den Bosch, Na 3,1 km linksaf Neerbosscheweg op, Na 0,6 km rechtsaf Nieuwe Dukenburgseweg op, Na 1,9 km 2 de afslag op rotonde (van Apelterenweg), Na 1,2 km rechtsaf Aldenhof 10 de straat, Na 100 m rechtsaf Aldenhof 50 ste straat, Kantoor WoonGenoot rechterzijde. Vanaf de A73 richting Nijmegen Op knooppunt Neerbosch richting Venlo volgen, Na 5 km afslag Nijmegen-Dukenburg, Volg na 0,6 km op Van Boetbergweg naar links, Na 1,1 km linksaf Van Apelterenweg op, Na 400 m linksaf Aldenhof 10 de straat, Na 100 m rechtsaf Aldenhof 50 ste straat, Kantoor WoonGenoot rechterzijde. Met het openbaar vervoer kunt u ons kantoor het beste bereiken met de stadsdienst, lijn 2. De bus stopt op de Van Apelterenweg, circa 50 m. van ons kantoor 7

8 uurovereenkomst Een huurovereenkomst kan op één of meerdere namen staan. Iedereen die op de huurovereenkomst staat vermeld en deze heeft ondertekend, wordt huurder van de woning genoemd. Alle huurders hebben dezelfde rechten en plichten. Behalve op de woning kan een huurovereenkomst ook betrekking hebben op een bijbehorende ruimte zoals een garage of een plaats in de parkeergarage. Voor de bepalingen die op een huurovereenkomst van toepassing zijn, wordt verwezen naar de Algemene voorwaarden die een separaat onderdeel vormen van de overeenkomst. Voordat de huurovereenkomst wordt ondertekend, ontvangt de nieuwe huurder altijd een eemplaar van deze Algemene voorwaarden. Nieuwe huurders worden automatisch lid van het servicefonds. Gehuwd of geregistreerd partnerschap Als u gehuwd bent, is uw partner van rechtswege huurder, ook al staat uw partner niet op de huurovereenkomst vermeld en heeft hij of zij die niet ondertekent. etzelfde geldt voor geregistreerd partnerschap. Vaak zullen echter in deze situaties op de huurovereenkomst beide namen staan vermeld. In het geval van echtscheiding of verbreken van het partnerschap is het van belang dat u WoonGenoot zo snel mogelijk op de hoogte stelt zodat de huurovereenkomst kan worden aangepast. Dit kan ook van belang voor mensen die een samenlevingsovereenkomst hebben. In het geval een rechter uitspraak doet, is deze bindend. De rechter bepaalt wie het huurrecht van de woning mag voortzetten. Een dergelijke uitspraak moet aan de woningcorporatie overlegd worden. Samenwonen Voor samenwonenden geldt een geheel andere situatie. Staat de huurovereenkomst op één naam dan is de partner van rechtswege geen huurder van de woning. De partner kan dus geen aanspraak maken op de woning. Zodra de huurovereenkomst door de contractant wordt beëindigd, zal ook de partner de woning moeten verlaten. Onder bepaalde voorwaarden kan bij samenleving de partner op de huurovereenkomst worden vermeld, waardoor hij of zij dezelfde rechten en plichten heeft als de huurder. Een dusdanig verzoek moet schriftelijk aan WoonGenoot worden gedaan. De woningcorporatie beslist of de partner als huurder wordt erkend. Bij langdurig samenwonen is het altijd verstandig een samenlevingscontract te laten opstellen bij een notaris. 8

9 uurbetaling et betalen van de huur komt elke maand terug. Volgens onze huurovereenkomst moet dit vóór de eerste van elke maand gebeuren. uurbetaling kan op twee manieren gebeuren: 1. Automatische incasso U geeft WoonGenoot toestemming om de eerste van elke maand de huur automatisch van uw bankrekening af te schrijven. Met automatische incasso betaalt u precies op tijd en het juiste bedrag. Bij wijziging van de huurprijs wordt het bedrag automatisch aangepast, als u recht heeft op huurtoeslag kan dit bedrag automatisch in mindering gebracht worden op de te betalen huur. Uiteraard kan een wijziging alleen worden doorgevoerd nadat u hierover geïnformeerd bent. U blijft baas over uw eigen rekening! Een automatische betaling kunt u ieder moment stopzetten en als u het met een afschrijving niet eens bent, kunt u de bank opdracht geven het bedrag weer terug te storten op uw rekening. Voor een automatische incasso kunt u een speciale machtigingskaart op ons kantoor krijgen. U kunt ook een machtigingsformulier downloaden via onze website. 2. Spontaan In het geval u de woningcorporatie niet heeft gemachtigd, zult u zelf voor stipte en correcte betaling moeten zorg dragen. Als u uw bankinstelling heeft gemachtigd maandelijks de verschuldigde huur over te boeken (periodieke overschrijving), dan moet u erop letten dat u bij wijziging van de huurprijs uw bankinstelling tijdig informeert. uurachterstand Als er huurachterstand ontstaat, zal WoonGenoot u direct benaderen met het verzoek om onmiddellijk te betalen. Mocht er geen betaling of reactie van uw kant komen, zal de vordering uiteindelijk uit handen worden gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. Zorg ervoor dat u niet in deze situatie terechtkomt, dit brengt namelijk aanzienlijke kosten voor u met zich mee en u loopt het risico dat WoonGenoot de woning laat ontruimen. et is dus verstandig dat u bij betalingsproblemen zelf tijdig aan de bel trekt. Misschien kunnen we samen een oplossing vinden voor de betalingsproblemen. 9

10 uurtoeslag uurt u een woning? En bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen: de huurtoeslag. Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de Belastingdienst over de hoogte van uw huurtoeslag; de voorschotbeschikking. Vanaf dat moment krijgt u huurtoeslag die elke maand rond de 20ste wordt uitbetaald voor de maand daarop volgend. U kunt de huurtoeslag ook direct in mindering laten brengen op de verschuldigde huur. Wel zo gemakkelijk! In het geval u wijzigingen doorgeeft, wordt de huurtoeslag aangepast. Aan het einde van het jaar krijgt u automatisch de voorschotbeschikking voor het nieuwe jaar. Opnieuw aanvragen is dus niet nodig. In de loop van het nieuwe jaar krijgt u een definitieve berekening van de huurtoeslag over het afgelopen jaar; beschikking definitieve berekening. Meer informatie kunt u vinden op of bellen met de Belastingdienst Toeslagen: Maar u kunt natuurlijk ook met ons contact opnemen. 10

11 Veilige woonomgeving Samen verantwoordelijk We leven in een land waar bijna iedereen met buren heeft te maken, dus op een of andere manier komen we elkaar geregeld tegen. Om prettig te kunnen wonen is het dus van belang dat buren rekening houden met elkaar en met hun omgeving. Toch komt het voor dat de verstandhouding minder soepel verloopt. Geluidshinder is een veel voorkomende klacht, maar ook een vervuild trapportaal of een vuilnisbelt in een tuin zijn bronnen van ergernis. Vaak realiseren mensen zich niet dat ze overlast veroorzaken. Ga, als u last heeft van uw buren, eerst eens rustig met ze praten. et uitspreken van ergernissen kan vaak leiden tot een gezamenlijke oplossing. ebt u het gevoel er alles aan te hebben gedaan om een probleem op te lossen en het helpt echt niet, neem dan contact op met onze woningcorporatie. Zwerfvuil, kapotte straatverlichting, vandalisme, onverzorgd groen, weinig speelgelegenheid. Als de woonomgeving niet op orde is, gaat de kwaliteit van het wonen achteruit. WoonGenoot probeert in nauwe samenwerking met gemeente, politie, huurdersbelangenorganisaties en andere betrokkenen naar oplossingen te zoeken. ierbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor de bewoners. Ergert u zich aan allerlei kleine tekortkomingen in de woonomgeving in Nijmegen dan kunt u bellen met de Bel- en erstellijn van de gemeente, tel Trappenhuis en galerij Gemeenschappelijke ruimten, zoals portieken, trappenhuizen, berginggangen en galerijen, horen bij het woongebouw. Gebruik deze gemeenschappelijke ruimten waarvoor ze bedoeld zijn. et is niet de bedoeling dat ze worden gebruikt als fietsenstalling of opslagplaats voor vuilniszakken, oud papier of overtollige huisraad. Ze zijn ook niet bedoeld om honden of katten vrij te laten rondlopen, en honden uit te laten als het slecht weer is. De gemeenschappelijke ruimten moeten vrij toegankelijk blijven voor alle bewoners en bijvoorbeeld brandweer en andere hulpdiensten. Voor de meeste woongebouwen is het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten geregeld door WoonGenoot. U zult echter merken dat als alle bewoners de boel netjes houden, de schoonmaakkosten en daardoor de servicekosten verminderd kunnen worden, en het veel prettiger leven is. Complebeheerder Indien er in uw comple een complebeheerder aanwezig is, kunt u hem of haar benaderen voor zaken zoals schoonmaakwerkzaamheden, onderhoud, serviceverlening en sociaal beheer. Complebeheerder woonzorgcentrum de Meiberg ; telefoonnummer:

12 Tuinen en achterpaden Tuinen en achterpaden behoren ook tot het gehuurde. et is dus de bedoeling dat u die zelf onderhoudt. Een tuin moet er verzorgd uitzien en het achterpad moet toegankelijk blijven voor de medebewoners in een straat. uisvuil In Nijmegen wordt het huisvuil gescheiden ingezameld in kliko s en groene afvalzakken. Voor bewoners van flatgebouwen zijn er speciale Gft-containers in de buurt. Voor verdere informatie hierover kunt u contact opnemen met het algemene servicenummer van de DAR. Voor het ophalen van grofvuil kunt u telefonisch een afspraak maken met de DAR. et grofvuil wordt tweemaal per jaar gratis opgehaald. Pas op de dag van ophalen, mag huisvuil buiten gezet worden. Zorg ervoor dat kliko s, containers en huisvuilzakken goed gesloten blijven, zodat er geen ongedierte bij kan. Schoonhouden van containers en kliko s moet u zelf doen. Ongedierte Iedereen heeft wel eens last van ongedierte. Als u een abonnement servicefonds heeft, kunt u kakkerlakken, wespen en bijennesten laten bestrijden door WoonGenoot. ebt u dit abonnement niet dan moet u zelf voor bestrijding zorg dragen. Wespennesten kunt u laten verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf. Bijennesten moet u laten verwijderen door een imker. Bijen behoren tot beschermde diersoorten die niet gedood mogen worden. Mierenoverlast moet u altijd zelf verhelpen. In de winkel kunt u diverse strooimiddelen kopen die u op de looproute van de mieren strooit. ebt u kleine kinderen dan kunt u beter gebruik maken van lokdoosjes. Klantenservice Voor vragen of opmerkingen over de leefbaarheid in de straat, buurt of wijk, of voor het melden van vervuiling, vernielingen, vandalisme en overlast, kunnen huurders van contact opnemen met de woningcorporatie, telefoon (keuze 3). 12

13 Uit oogpunt van de bewoners Klantenpanel WoonGenoot wil graag weten wat de bewoners van de woningcorporatie vinden. oe kijken bewoners aan tegen het beleid en wat willen ze graag veranderd zien? oe is de dienstverlening en de kwaliteit van de services? Wat moet er veranderd worden en hoe kan de communicatie verbeterd worden? Deze en nog veel meer zaken leggen wij voor aan klantenpanels. Een klantenpanel is een groep van tien tot twaalf huurders van WoonGenoot. De groep komt één keer bij elkaar en praat onder leiding van een onafhankelijke discussieleider over één of meerdere onderwerpen. et gaat dus echt om de mening en suggesties van de panelleden. WoonGenoot houdt twee keer per jaar deze bijeenkomsten, en telkens is het panel uit andere bewoners samengesteld. Als er een klantenpanel wordt georganiseerd worden onze bewoners hiervan in kennis gesteld, met de mogelijkheid om zich voor de bijeenkomst aan te melden. Bewonersparticipatie WoonGenoot vindt het een goede zaak als bewoners opkomen voor het wonen in hun buurt. Uiteraard is WoonGenoot bereid om, eventueel samen met andere organisaties, met bewoners te praten over het wonen. Bewoners die van plan zijn een bewonerscommissie of bewonersraad op te richten, kunnen rekenen op hulp en medewerking van WoonGenoot. In bewonersvergaderingen kunnen allerlei zaken die te maken hebben met de kwaliteit van het wonen in de verschillende buurten worden besproken. Dat kan gaan om de meest uiteenlopende zaken waarbij bewoners een gemeenschappelijk belang hebben. Wilt u weten of er bij u in de buurt ook een bewonerscommissie of bewonersraad actief is, of heeft u nog andere vragen, dan kunt u contact opnemen met onze woningcorporatie. WoonGenoot ondersteunt het functioneren en de activiteiten van bewonersorganisaties. Dit gebeurt door bepaalde onkosten te vergoeden, of materialen en diensten ter beschikking te stellen uurdersvereniging Naast de bewonerscommissies functioneert de uurdersvereniging OMSLAG. Deze uurdersvereniging is voor WoonGenoot gesprekspartner op alle hoofdlijnen van beleid, voor zover ze tenminste betrekking hebben op het bewonersbelang. In de vergaderingen met het bestuur van WoonGenoot kunnen zaken zoals jaarplannen, begrotingen, activiteitenplanning, onderhoudsbeleid, veranderingen in diensten en services, huurcontracten en andere regels, woonomgeving en leefbaarheid, et cetera aan de orde komen. Voor meer informatie over OMSLAG kunt u terecht op: 13

14 Onderhoud Enkele regels bij verhuur en onderhoud Iedereen wil graag in een goed onderhouden woning wonen. Daarom willen wij - als verhuurder - ervoor zorgen dat onze woningen in een goede staat blijven. Wij kunnen echter niet voorkomen dat er zo nu en dan iets stuk gaat aan een woning. De beste manier om problemen te voorkomen is goed onderhoud. Onderhoud is een zaak voor ons beiden. Dat houdt in dat u ook zelf verantwoordelijk bent voor kleine reparaties. Daarnaast is het belangrijk dat u snel met ons contact opneemt als er een reparatie uitgevoerd moet worden die voor onze rekening komt. Wie voor welke reparatie verantwoordelijk is, staat beschreven in onze Algemene voorwaarden voor zelfstandige woonruimte die onderdeel vormen van de huurovereenkomst. Verzorging en instandhouding De verdeling van de onderhoudsverplichtingen tussen huurder en verhuurder ligt vast in de Algemene voorwaarden van WoonGenoot. a. Verzorging door de huurder In artikel 10 van de Algemene voorwaarden staat een aantal zaken beschreven dat onder uw verantwoording valt. Bijvoorbeeld het sausen en behangen van muren en het verzorgen van uw tuin. Ook kleine reparaties als het schoonhouden en ontstoppen van onder andere toiletpot, gootsteen en dakgoot vallen hieronder. De onderhoudswerkzaamheden waarvoor de huurder zelf verantwoordelijk is, noemen wij huurdersonderhoud. et is voor een huurder niet altijd eenvoudig om het huurdersonderhoud zelf te doen. Vandaar dat wij onze huurders de mogelijkheid bieden een abonnement op het servicefonds te nemen. Als u zich abonneert op het servicefonds voeren wij diverse kleine werkzaamheden uit die u normaal zelf zou moeten (laten) uitvoeren en die voor uw rekening komen. Zittende huurders kunnen zich abonneren door het invullen van het inschrijfformulier dat via ons kantoor verkrijgbaar is. De kosten voor het deelnemen aan het abonnement zijn maandelijks 3,40 en een eenmalig entreegeld van 23,00. Nieuwe huurders worden automatisch lid van het servicefonds, zij betalen geen entreekosten. 14

15 b. Instandhouding door de verhuurder WoonGenoot zal als verhuurder noodzakelijke reparaties verrichten zodat u als huurder de woning prettig en veilig kunt bewonen. Zo zijn bijvoorbeeld werkzaamheden in algemene ruimten voor onze rekening evenals het buitenschilderwerk en het vervangen van ramen en deuren in de buitengevel. Van de elektrische installatie vallen leidingen en de groepenkast onder onze verantwoordelijkheid. Ook veel van het loodgieterwerk is voor onze rekening, zoals het onderhoud aan dak en riolering. Wie verantwoordelijk is en welke werkzaamheden onder het abonnement servicefonds huurdersonderhoud vallen, kunt u nalezen op pagina 23 t/m 29. Servicefonds Veel onderhoudswerkzaamheden worden door WoonGenoot uitgevoerd. Er zijn echter ook werkzaamheden die u als huurder zelf uit moet (laten) voeren. In de Algemene voorwaarden staat een aantal zaken beschreven dat onder de verantwoordelijkheid van de huurder valt. et is niet altijd eenvoudig om dit huurdersonderhoud zelf te doen. Vandaar dat WoonGenoot haar bewoners de mogelijkheid biedt een abonnement op het servicefonds te nemen. Bij een abonnement voeren wij diverse kleine werkzaamheden uit die u normaal zelf zou moeten (laten) doen en voor uw rekening komen. In de lijst Onderhoud van A tot en met Z staan in de kolom SF aangegeven welke werkzaamheden door WoonGenoot worden uitgevoerd voor bewoners die een abonnement hebben op het servicefonds. Zittende huurders kunnen lid worden van het servicefonds en betalen een eenmalig entreebedrag van 23,00 en een maandelijkse vergoeding van 3,40. Nieuwe huurders worden automatisch lid van het servicefonds en betalen geen entreekosten. Voor aanmelding kunt u contact opnemen met onze afdeling Beheer Vastgoed, telefoonnummer: (keuze 2). 15

16 Reglement Servicefonds uurdersonderhoud Algemene voorwaarden Deelnemers zijn huurders van een woning van woningcorporatie WoonGenoot, die schriftelijk akkoord gaan met het reglement servicefonds huurdersonderhoud. Artikel 1 Omvang van de dekking et servicepakket omvat de geringe dagelijks onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, welke normaliter tot de verplichtingen van de huurder behoren. Een opsomming van de posten die onder de dekking valt, is opgenomen in het hoofdstuk Onderhoud van A tot en met Z. De werkzaamheden worden verricht aan voorzieningen die tot het gehuurde behoren. Artikel 2 Uitsluitingen Van het servicefonds zijn uitgesloten: - alle niet genoemde onderhoudswerkzaamheden die volgens de bepalingen van huurreglement geacht worden voor rekening van de huurder te komen; - zaken waaraan reparatie of waarvan vervanging noodzakelijk is door opzet of grove schuld van de huurder, diens huisgenoten of degenen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen; - zaken waaraan reparatie of waarvan vervanging noodzakelijk is als gevolg van schade door vorst, welke schade door het treffen van tijdelijke voorzorgsmaatregelen door de huurder voorkomen had kunnen worden; - reparatie of vervanging van zaken die eigendom zijn van de huurder. Artikel 3 Melding en uitvoering Melden van schade of gebreken dient te gebeuren bij de afdeling Beheer & Vastgoed. et herstel zal binnen redelijke termijn en tijdens normale werkuren van woningcorporatie WoonGenoot plaatsvinden. Vernieuwing van onderdelen zal slechts dan plaatsvinden als dit in technisch opzicht noodzakelijk is. WoonGenoot bepaalt of dit het geval is. In alle gevallen wordt uitgegaan van standaard voorzieningen. et dient dus om normale slijtage gevallen te gaan. Artikel 4 Betaling bijdrage en schorsing Voor deelname aan het servicefonds betaalt men een bijdrage van 3,40 per maand. 16

17 Deelnemer is verplicht de bijdrage aan het servicefonds maandelijks bij vooruitbetaling te voldoen, tegelijkertijd met de maandelijks verschuldigde huur. Niet betaling van de bijdrage binnen dertig dagen na de vervaldag betekent schorsing van deelname aan het servicefonds, zonder dat ingebrekestelling is vereist en onverminderd de verplichtingen van deelnemer tot betaling van het verschuldigde en tot verdere betaling van de bijdrage. De schorsing wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van het tijdvak waarover de bijdrage is verschuldigd. Deelnemer kan geen aanspraak maken op reparatie c.q. vervanging, ontstaan in de tijd dat deelneming aan het servicefonds was geschorst. Zittende huurders die deelnemer willen worden, betalen een entreegeld van 23,00. Zittende huurders die na eigen opzegging of na een schorsing van drie maanden opnieuw deelnemer wensen te worden, betalen opnieuw een entreegeld van 23,00. Nieuwe huurders kunnen kosteloos lid van het servicefonds worden, gelijktijdig met het aangaan van de huurovereenkomst of binnen een maand na ondertekening van de huurovereenkomst. Artikel 5 Wijziging van de bijdrage, Reglement en Onderhoud van A tot en met Z Woningcorporatie WoonGenoot zal jaarlijks, binnen 4 maanden na beëindiging van het boekjaar, op kantoor van WoonGenoot een overzicht ter inzage hebben wat voor alle deelnemers van het servicefonds toegankelijk is. Eerst nadat uit genoemd overzicht blijkt dat aanpassing van de te betalen bijdrage noodzakelijk is, zal tot aanpassing worden overgegaan. Wijziging van het reglement en het Onderhoud van A tot en met Z kunnen worden bepaald in het overleg van de uurdersvereniging en de directie van WoonGenoot, hiervan worden deelnemers schriftelijk op de hoogte gesteld. Deelnemers worden geacht met de aanpassing van de nieuwe bijdrage en/of de wijziging akkoord te gaan, indien niet binnen dertig dagen schriftelijk melding van de deelnemer is ontvangen, waarin verklaard wordt de deelname aan het servicefonds te willen beëindigen. Artikel 6 Duur en beëindiging De deelname wordt aangegaan voor een periode van drie jaar en telkens stilzwijgend met drie jaar verlengd. Schriftelijke opzegging tegen het einde van de periode is mogelijk met inachtneming van een opzegperiode van dertig dagen. Tussentijdse opzegging door de deelnemer is niet mogelijk, behoudens het bepaalde in artikel 5. WoonGenoot kan tussentijds schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen, wanneer WoonGenoot van oordeel is dat de huurder misbruik van het fonds maakt. 17

18 Tegen de beslissing van de directeur/bestuurder van WoonGenoot staat beroep open bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o. Bij tariefsverhoging staat het de deelnemer vrij de deelname te beëindigen. Opzegging van de deelname moet in dat geval voor de bijdrageverhoging gebeuren. Bovendien vervalt de deelname aan het servicefonds automatisch indien de deelnemer de door hem/haar gehuurde woning verlaat, waarbij de opzegtermijn gelijk is aan de termijn die geldt voor het opzeggen van de huur van de woning. Artikel 7 Geschillen Bij onenigheid over de uitleg van dit reglement kan de huurder zich schriftelijk wenden tot de directeur/bestuurder van onze woningcorporatie. Indien men niet tot een passende oplossing komt kan men zich wenden tot de Klachtencommissie Woningcorporaties. 18

19 Onderhoud van A tot en met Z SF A Aanrecht onderhouden en herstellen van aanrechtblok, deurtjes, scharnieren en sluitingen SF onderhouden en herstellen van kraan, stop, sifon en roostertje SF ontstoppen van de aanrechtafvoer SF Afvoer herstellen van afvoeren van douche, wastafels, gootsteen, e.d. ontstoppen binnenriolering SF Afzuigkap onderhouden en herstellen, indien aangebracht door WoonGenoot B Behang behangen, sauswerk en binnenschilderwerk Bel onderhouden en herstellen van bel en installatie bij de eigen voordeur SF onderhouden en herstellen van gemeenschappelijk belinstallatie Bestrating herstraten bij ernstige verzakking van terrassen en voordeurpaden indien deze door WoonGenoot zijn aangebracht herstraten van gemeenschappelijke paden onderhouden van bestratingen aangebracht door de huurder Boiler onderhoud en herstel van boilers Brandblusapparatuur brandblusvoorzieningen in de woning brandblusvoorzieningen in gemeenschappelijke ruimten Brievenbus onderhouden en herstellen van de briefplaat in de eigen voordeur SF onderhouden en herstellen van brievenbus in algemene entree onderhouden en herstellen van het postkastslotje SF C Centrale verwarming onderhouden en herstellen van de individuele CV installatie bijvullen en ontluchten van de individuele CV installatie een maal per jaar SF onderhouden en herstellen van gemeenschappelijke CV installatie 19

20 SF Closet onderhouden en herstellen van pot en aansluitingen SF onderhouden en herstellen van stortbak, hoekstopkraan en closetrolhouder indien aangebracht door WoonGenoot onderhouden en herstellen van closetbril D Daken onderhouden en herstellen van dakbedekkingen, goot, doorvoeren en dakluiken schoonhouden van dakgoten van laagbouwwoningen schoonhouden van dakgoten van laagbouwwoningen is in comple Grootstal via servicekosten geregeld i.v.m. de ecologische zone en het lozen op grindkoffers ontstoppen van hemelwaterafvoeren van laagbouwwoningen SF ontstoppen van hemelwaterafvoeren is in comple Grootstal geregeld via servicekosten, dit i.v.m. ecologische zone en het lozen op grindkoffers schoonhouden van dakgoten en ontstoppen van hemelwater afvoeren bij hoogbouw Douche onderhouden en herstellen van kranen, slang, zeepbakje en douchekop SF Deuropener onderhouden en herstellen van gemeenschappelijke deuropeners Deuren herstellen of vervangen bij houtrot of normale slijtage schilderwerk van de buitenzijde schilderwerk aan binnendeuren herstellen en onderhouden van hang en sluitwerk buitendeur herstellen en onderhouden van hang en sluitwerk binnendeur SF herstellen van inbraakschade altijd op vertoon van een kopie van het politie aangiftebewijs E Elektra onderhouden en herstellen van leidingen en groepenkasten vervangen van smeltveiligheden (zekeringen) onderhouden en herstellen van schakelaars en wandcontactdozen SF onderhouden en herstellen van lampen en armaturen in gemeenschappelijke ruimten voorzieningen om elektrisch te koken voorzieningen om elektrisch te koken in het comple Meiberg 20

Onderhouds-ABC Waardwonen

Onderhouds-ABC Waardwonen aardwonen A AANRECT Onderhouden en herstellen van aanrechtblok, - blad, - deurtjes, scharnieren en sluitingen Onderhouden en herstellen van kraan, stop, sifon en roostertje KO aardwonen uurder KO Ontstoppen

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

Wie doet wat van A tot Z

Wie doet wat van A tot Z Accolade Servicefonds Bewoner Wie doet wat van A tot Z A Aanrecht afvoerstop blad handgrepen ladegeleider scharnieren Aardlekschakelaar Afvoer ontstoppen reparatie / vervanging schoonhouden Afzuiging centrale

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. et is echter mogelijk dat zaken veranderen of tot misverstanden kunnen leiden. U kunt daarom aan de inhoud van deze informatie geen

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder is. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking het

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder komt. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking

Nadere informatie

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de woning is verdeeld tussen huurder en verhuurder. Wij geven in de onderstaande lijst per onderdeel (van het gehuurde) aan of het onderhoud voor u of voor

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning rekening Zeeuwland of rekening? Zeeuwland Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor rekening van de is. Al het overig onderhoud

Nadere informatie

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst In het volgende overzicht wordt bij elke reparatie aangegeven voor wie

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Versie Schouwen-Duiveland Onderhoud aan uw woning op Schouwen-Duiveland In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de komt. Al

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In de lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt

Nadere informatie

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt?

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? www.woldwaard.nl december 2014 Onderhoud We vinden het belangrijk dat uw huurwoning goed wordt onderhouden. Daarom zorgen we dat reparaties op tijd worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Onderhoud - Wie betaalt wat?

Onderhoud - Wie betaalt wat? Onderhoud - Wie betaalt wat? In de wet is geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een huurwoning. Als ver is de Noordwijkse Woningstichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties aan uw huurwoning Als huurder heeft u het voordeel dat Openbaar Belang het onderhoud van uw woning verzorgt. Dat proberen wij op de beste manier te doen.

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren onderhoudswijzer In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren Dergelijke ongemakken kunnen er voor

Nadere informatie

Onderhoudsfonds kleine gebreken

Onderhoudsfonds kleine gebreken Onderhoudsfonds kleine gebreken Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met een lekkende kraan, een verstopte riolering, een kapotte deurbel of andere kleine gebreken die u als huurder zelf zult moeten

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren onderhoudswijzer In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren Dergelijke ongemakken kunnen er voor

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers)

Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Het onderhouden van uw woning Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Een kraan die lekt, een CV die ontlucht moet worden, of een

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren onderhoudswijzer In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren Dergelijke ongemakken kunnen er voor

Nadere informatie

AANRECHT EN AANRECHTBLAD

AANRECHT EN AANRECHTBLAD Volgens het huurrecht verantwoordelijk voor deze werkzaamheden AANRECHT EN AANRECHTBLAD zie kasten AFVOER - vervangen van afvoersifons - reparatie aan dakafvoeren - schoonmaken van dakgoten - ontstoppen

Nadere informatie

Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder?

Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoud van A tot Z 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 4 Wie zal dat betalen? 6 Instandhoudings- versus verzorgingsplicht

Nadere informatie

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot onderhoudsoverzicht woningen Oirschot Vanaf 1 oktober beheert Wooninc. alle huurwoningen van Laurentius in de gemeente Oirschot. Voor u als huurder verandert er vooralsnog niet zoveel. In onderstaand overzicht

Nadere informatie

Trefwoordenlijst wie doet wat?

Trefwoordenlijst wie doet wat? Trefwoordenlijst wie doet wat? voor rekening van en uit te voeren door 30 augustus 2012 voor rekening van en uit te voeren door huurder kosten/uitvoering vallen onder door huurder af te sluiten onderhoudsabonnement

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds 1 Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het servicefonds 2 Het onderhoud van uw woning Net als elk ander gebruiksvoorwerp heeft uw woning onderhoud nodig. En als er iets kapot gaat, moet

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Onderhoud van a tot z. Wie doet wat?

Baston Wonen. informatie. Onderhoud van a tot z. Wie doet wat? aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In een goed onderhouden woning is het prettig wonen. Samen met aston Wonen kunt u aan het onderhoud van uw huis een steentje bijdragen

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Helpt Elkander doet er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud nodig. Bovendien kunnen dingen

Nadere informatie

Samen houden we uw woning in orde

Samen houden we uw woning in orde Samen houden we uw woning in orde 1 Service Hoe houden we samen uw woning in orde? U wilt graag een goede woning. Daarom besteden we aandacht aan het onderhoud van uw woning. En aan reparaties als iets

Nadere informatie

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte In dit overzicht wordt reparatie en onderhoud weergegeven. Er is met de letter aangegeven wat EBO onderhoudt en met de letter wat de huurder zelf dient te onderhouden. et is natuurlijk mogelijk dat een

Nadere informatie

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Service, reparatie en onderhoud De woning waarin u woont moet worden onderhouden. Voor dit onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Deze brochure geeft

Nadere informatie

Serviceabonnement Welke werkzaamheden vallen onder ons serviceabonnement? Wat blijft nog steeds uw eigen verantwoordelijkheid? Kosten.

Serviceabonnement Welke werkzaamheden vallen onder ons serviceabonnement? Wat blijft nog steeds uw eigen verantwoordelijkheid? Kosten. Serviceabonnement Handig! Het serviceabonnement Het serviceabonnement biedt uitkomst als u bepaalde onderhoudsklussen die u volgens het huurcontract (en het onderhouds-abc) zelf moet doen, niet kunt of

Nadere informatie

onderhoudswijzer wonen met karakter

onderhoudswijzer wonen met karakter onderhoudswijzer wonen met karakter wonen met karakter In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppelende kraan, slecht sluitende deuren

Nadere informatie

Goed onderhoud doen we samen

Goed onderhoud doen we samen Goed onderhoud doen we samen In de Algemene Huurvoorwaarden van staat dat een aantal onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor rekening van de huurder zijn. Uit reacties van bewoners merken wij dat veel

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JANUARI 2017 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

Reglement van het onderhoudsabonnement. A Prijs van het onderhoudsabonnement

Reglement van het onderhoudsabonnement. A Prijs van het onderhoudsabonnement Reglement van het onderhouds A Prijs van het onderhouds 1 De prijs van het onderhouds is 6,- per maand (prijspeil januari 2013 tot 1 juli 2014) en kan jaarlijks per 1 juli worden aangepast met de consumentenprijsindex

Nadere informatie

Wie doet wat? gewoon goed wonen

Wie doet wat? gewoon goed wonen Wie doet wat? gewoon goed Wie doet wat? Alles heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Een groot deel van dit onderhoud is voor rekening van. Een ander deel is voor rekening van de. Volgens de wet hebben

Nadere informatie

KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC

KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC Nieuwbouw Wat is...? In deze folder informeren wij u over de werkzaamheden toelichting aan uw woning. Wat regelt u zelf en wat regelt Woningbouwvereniging. Woningbouwvereniging

Nadere informatie

reparatieverzoeken A - Z

reparatieverzoeken A - Z reparatieverzoeken A - Z 2 Onderhoud U huurt een woning van. Om prettig te kunnen wonen dient onderhoud aan de woning gepleegd te worden. voert daarom onderhoud uit aan uw woning. Daarnaast heeft u ook

Nadere informatie

Wie onderhoudt wat: overzicht

Wie onderhoudt wat: overzicht Wie onderhoudt wat: overzicht Omschrijving werkzaamheden Afvoeren Ontstoppen van gootsteen, wastafel en toilet Ontstoppen standleidingen en horizontale hoofdleiding hoogbouw Schoonmaken sifons Schoonmaken

Nadere informatie

Wie doet wat? Wat doet u bij schade?

Wie doet wat? Wat doet u bij schade? Samen houden we uw woning in orde Service Hoe houden we samen uw woning in orde? In deze brochure staat wie welke werkzaamheden uitvoert. Verder leest u hoe u reparaties kunt aanvragen. En we vertellen

Nadere informatie

Onderhoud. Onderhouds ABC

Onderhoud. Onderhouds ABC Onderhoud Onderhouds ABC BrabantWonen 10 e druk december 2014 Onderhoud van A tot Z Op de volgende pagina s staat een lijst met trefwoorden, woorden die te maken hebben met onderhoud en herstel. Deze woorden

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het servicefonds 2 Het onderhoud van uw woning Net als elk ander gebruiksvoorwerp heeft uw woning onderhoud nodig. En als er iets kapot gaat, moet dat

Nadere informatie

onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Wat houdt het abonnement huurdersonderhoud

onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Wat houdt het abonnement huurdersonderhoud onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Onderhoud voor rekening van? De verdeling van de onderhoudswerkzaamheden tussen de huurder en de verhuurder is wettelijk geregeld.

Nadere informatie

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat?

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat? Lek en Waard Wonen Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud bij Lek en Waard Wonen In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Lek en Waard Wonen onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik

Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik Onderhouds-ABC Onderhoud is een zaak van u en Woningbouwvereniging Onderhouds-ABC Het huis waarin u woont moet onderhouden worden. Dat is een zaak zowel voor u als voor Woningbouwvereniging. Uit de telefoontjes

Nadere informatie

Het onderhouden van uw woning. Abonnement huurdersonderhoud

Het onderhouden van uw woning. Abonnement huurdersonderhoud Het onderhouden van uw woning Abonnement huurdersonderhoud Het onderhouden van uw Lorem ipsum dolor sit amet woning Een kraan die lekt, een CV die ontlucht moet worden, of een slot dat niet meer goed werkt;

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Word deelnemer en bespaar uzelf een hoop werk

Word deelnemer en bespaar uzelf een hoop werk Abonnement klein onderhoud Word deelnemer en bespaar uzelf een hoop werk Het Abonnement klein onderhoud van Sint Joseph Snel en vakkundig Uw maandelijkse bijdrage aan het Abonnement klein onderhoud dekt

Nadere informatie

Van de Camp & Temme B.V. Postbus 6373 2001 HJ Haarlem

Van de Camp & Temme B.V. Postbus 6373 2001 HJ Haarlem 1. Hoe meldt u een reparatieverzoek? Tussen 09.00 uur en 12.00 uur kunt u ons bellen en uw klacht melden op 023-7510590. Na deze tijd kunt u een reparatieverzoek inspreken op een antwoordapparaat. Uiteraard

Nadere informatie

De woning waarin u woont, moet worden onderhouden. Voor dat onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk.

De woning waarin u woont, moet worden onderhouden. Voor dat onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Het onderhoudsabc De woning waarin u woont, moet worden onderhouden. Voor dat onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Het was echter niet altijd even

Nadere informatie

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf.

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf. ONDERHOUD ABC Er gaat iets kapot en in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf? Hieronder staat op alfabetische volgorde per item aangegeven of u hiervoor verantwoordelijk

Nadere informatie

Dat is goed geregeld. Alles over het serviceabonnement

Dat is goed geregeld. Alles over het serviceabonnement Dat is goed geregeld Alles over het serviceabonnement Dat is goed geregeld Alles over het serviceabonnement ALLES OVER het serviceabonnement 4 Goed onderhoud van uw woning is belangrijk voor u maar ook

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

Daar zorgen we samen voor

Daar zorgen we samen voor AAN UW WONING Daar zorgen we samen voor Als huurder en verhuurder zijn we samen verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning. Wonen Limburg neemt u veel onderhoud uit handen, maar we verwachten dat

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar.

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar. In deze brochure geven we antwoord op een aantal vragen over het onderhoud van uw woning. Wat kunt u op dit gebied verwachten: waar bent u zelf verantwoordelijk voor en waar is Destion verantwoordelijk

Nadere informatie

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning ONDEROUDS ABC In ons Onderhouds-ABC leest u bij elk onderdeel wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. In het Onderhouds-ABC vindt u informatie bij de trefwoorden. Onder Sanitair

Nadere informatie

Onderhoud van A t/m Z

Onderhoud van A t/m Z Onderhoud van A t/m Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden Aanrecht W A H Bijstellen en vervangen van scharnieren en sluitingen van aanrechtdeurtjes en of bovenkastjes Vervangen aanrechtblok

Nadere informatie

Word deelnemer en bespaar uzelf een hoop werk

Word deelnemer en bespaar uzelf een hoop werk Service-Abonnement Word deelnemer en bespaar uzelf een hoop werk Het Service-Abonnement van STJA Snel en vakkundig Uw maandelijkse bijdrage aan het Service-Abonnement dekt zowel de materiaalkosten als

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15 INHOUD Inleiding blz. 3 Onderhoudsreglement blz. 4 Trefwoordenlijst blz. 5 Naschrift blz. 14 Handige adressen blz. 15 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 2 INLEIDING U

Nadere informatie

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden A aanrecht Zie keuken afval Vuilkokerinstallatie Vuilstortkokerinstallatie ontstoppen Achtergebleven goederen na verhuizing verwijderen afvoeren Repareren van afvoeren en sifons van wastafels douche, gootsteen,

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement uitgave juli 2015 Onderhoud, reparaties en serviceabonnement Wat moet ik zelf doen? En wat regelt De Zes Kernen? In een veilig en betrouwbaar huis kunt u prettig wonen. De Zes Kernen vindt het daarom belangrijk

Nadere informatie

Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot?

Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? 58 Gids voor goed wonen Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Groot onderhoud aan uw woning wordt gedaan door Stadgenoot. Klein onderhoud doet u zelf. U kunt een serviceabonnement afsluiten,

Nadere informatie

Onderhouds ABC. glasverzekering

Onderhouds ABC. glasverzekering Onderhouds ABC Staat de bol in de eerste kolom? Herstel en kosten zijn dan voor SCW. U kunt de klacht daar melden. Staat de bol in de tweede kolom? Herstel en /of kosten zijn dan voor u als huurder. U

Nadere informatie

Klein dagelijks onderhoud

Klein dagelijks onderhoud Klein dagelijks onderhoud heeft een uitgebreide onderhoudsservice. In deze folder leest u voor wie de kosten zijn van de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden in de woning. In het onderhoudsoverzicht

Nadere informatie

Uitgave 1 April Reparatiewijzer

Uitgave 1 April Reparatiewijzer Uitgave 1 April 2017 Reparatiewijzer Algemeen Graag zorgen wij er samen voor dat uw woning in goede staat blijft. Maar hoe weet u nou wat uw en onze verantwoordelijkheid is? Wij hebben daarvoor deze reparatiewijzer

Nadere informatie

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u?

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? Samen wonen, leven en ondernemen Het onderhouds ABC Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? In het onderhouds ABC op de volgende pagina s hebben

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties aan mijn woning. Wie regelt wat?

Onderhoud en reparaties aan mijn woning. Wie regelt wat? Huizen die niet goed worden onderhouden, gaan achteruit. Daarom besteedt veel aandacht aan het onderhoud van haar woningen. Niet alleen aan de buitenkant, ook van binnen valt er heel wat aan een huis te

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken 1 Onderhouds-ABC In dit onderhouds-abc staat van A tot Z beschreven welke reparaties en welk onderhoud voor rekening van t Heem of voor uzelf komen. Hoe zit het met de lekkende sifon, een kapotte boiler

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet Klusrecht Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Aan de binnenzijde van uw gehuurde woning mag u veranderingen en toevoegingen aanbrengen, onder de voorwaarde dat deze zonder noemenswaardige kosten

Nadere informatie

ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC. Woning Periodieke Keuring

ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC. Woning Periodieke Keuring In deze folder informeren wij u over de werkzaamheden aan uw woning. Wat regelt u zelf en wat regelt Woningbouwvereniging. ONDERHOUDS ABC Woningbouwvereniging vindt het belangrijk dat u prettig kunt blijven

Nadere informatie

SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Wie is lid van het servicefonds?

SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Wie is lid van het servicefonds? SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Het goed onderhouden van uw woning is belangrijk voor uw woongenot. voert het groot onderhoud uit. Als u lid bent van het servicefonds voert ook een groot gedeelte

Nadere informatie

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV Doelenstraat 40 3512 XJ UTRECHT tel. 030-2312692

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV Doelenstraat 40 3512 XJ UTRECHT tel. 030-2312692 Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV Doelenstraat 40 3512 J UTRECHT tel. 030-2312692 onderhoud voor rekening van huurder of verhuurder: onderstaande verdeling is conform de wettelijke regels onderwerp

Nadere informatie

Onderhoud, wie betaalt wat?

Onderhoud, wie betaalt wat? A Aanrecht Herstel aanrechtblok, -blad en keukenkastjes Bijstellen, smeren en vervangen van scharnieren / sluitingen Herstellen of vernieuwen van planken, dragers, laden Aardlekschakelaar Herstellen en

Nadere informatie

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon A Afvoer reparatie en vervanging van de deksel van de doucheput, afvoer van de wastafel, douche en gootsteen, inclusief eventuele kettingen en afvoerstoppen ontstoppen van stankafsluiter (sifon), toilet,

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

info Wie onderhoudt wat? Info Woningstichting Putten Bel: (0341) 357 405 of mail: info@wsputten.nl

info Wie onderhoudt wat? Info Woningstichting Putten Bel: (0341) 357 405 of mail: info@wsputten.nl info Wie onderhoudt wat? Info Woningstichting Putten Bel: (0341) 357 405 of mail: info@wsputten.nl Het onderhouden van uw huurwoning is zowel een verantwoordelijkheid van u als van ons. Woningstichting

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Onderhouds ABC. Onderhouds ABC. Woning Periodieke Keuring

Onderhouds ABC. Onderhouds ABC. Onderhouds ABC. Woning Periodieke Keuring pagina 1 / 6 Onderhouds ABC Onderhouds ABC In deze folder informeren wij u over de werkzaamheden aan uw woning. Wat regelt u zelf en wat regelt Woningbouwvereniging. Onderhouds ABC Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis!

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! // Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! Voor bijna alle klussen in en om het huis kunt u bij ons terecht. Onderstaande lijst geeft de meest voorko Zie hieronder een een greep van de klussen

Nadere informatie

ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden

ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden Trefwoord Welbions Abonnement Huurder Aanrecht Bijstellen en vervangen van scharnieren en sluitingen van aanrechtdeurtjes en of bovenkastjes

Nadere informatie

Simpel en snel met mijn.waterwegwonen.nl

Simpel en snel met mijn.waterwegwonen.nl Simpel en snel met mijn.waterwegwonen.nl Via onze online klantenservice mijn.waterwegwonen.nl kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week een groot aantal zaken regelen. Voor onder andere informatie over uw

Nadere informatie

Serviceabonnement. Voor uw kleine reparaties

Serviceabonnement. Voor uw kleine reparaties Serviceabonnement Voor uw kleine reparaties beleid: juli 2005, versie: 2015 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens

Nadere informatie

Onderhoudswijzer. huurdersinfo voor complexen buiten de beheerstructuur

Onderhoudswijzer. huurdersinfo voor complexen buiten de beheerstructuur Onderhoudswijzer huurdersinfo voor complexen buiten de beheerstructuur Inhoud 4 Onderhoud 4 Rol verhuurder 4 Rol huurder 5 Servicefonds 5 Inventaris 5 Schoonmaak 5 Reparatieverzoeken melden 5 Verzekering

Nadere informatie

Reparatie uitvoeren en Onderhoud Wie betaalt wat

Reparatie uitvoeren en Onderhoud Wie betaalt wat Welke reparatiewerkzaamheden betaalt de huurder? En welke de verhuurder? Dit is vastgelegd In het Burgerlijk Wetboek. Soms is het moeilijk in te schatten wie verantwoordelijk is voor de herstelkosten van

Nadere informatie

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x A Aanrecht aanrechtblok vervangen bij slijtage/verval aanrechtblok: lade en hang/sluitwerk repareren bovenkastjes onderhoud en reparatie wijzigingen door na schriftelijke toestemming Afvoeren wastafel/keuken/douche

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties Als in uw huurwoning het dak lekt, aarzelt u vast niet om Acantus te waarschuwen. Dat is ook terecht. Wij zijn verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud aan de woning. Maar

Nadere informatie

2. BEGLAZING V H S Glas binnen en buiten de woning x x Glas uithalen i.v.m. verhuizingen enz.

2. BEGLAZING V H S Glas binnen en buiten de woning x x Glas uithalen i.v.m. verhuizingen enz. V = verhuurder, H = huurder, S = servicefonds Versie datum 9-6-2011 1. ALARMERING Alarmering Hanger voor alarmering Rookmelder Batterij voor rookmelder 2. BEGLAZING Glas binnen en buiten de woning Glas

Nadere informatie

Wie. onderhoudt I NFORMATIEFOLDER OVER ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN. AAN UW HUURWONING wat? Woningstichting. Nijkerk

Wie. onderhoudt I NFORMATIEFOLDER OVER ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN. AAN UW HUURWONING wat? Woningstichting. Nijkerk Wie onderhoudt I NFORMATIEFOLDER OVER ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN UW HUURWONING wat? Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Postbus 98 3860 AB Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 Telefoon:

Nadere informatie

ONDERHOUD. Onderhoud. ieder zijn deel. Over onderhoud en het service-abonnement

ONDERHOUD. Onderhoud. ieder zijn deel. Over onderhoud en het service-abonnement ONDERHOUD Onderhoud ieder zijn deel Over onderhoud en het service-abonnement WONINGSTICHTING BUITENLUST Het is prettig om in een woning te wonen die goed onderhouden is. Dit onderhoud is een zaak van Buitenlust,

Nadere informatie

Dat is goed geregeld. Alles over het serviceabonnement

Dat is goed geregeld. Alles over het serviceabonnement Dat is goed geregeld Alles over het serviceabonnement 1 2 Dat is goed geregeld Alles over het serviceabonnement 3 Alles over het serviceabonnement Goed onderhoud van uw woning is belangrijk voor u maar

Nadere informatie