Informatie voor bewoners en woningzoekenden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor bewoners en woningzoekenden"

Transcriptie

1 Zo zit dat bij WoonGenoot Informatie voor bewoners en woningzoekenden 1

2 2

3 Inhoudsopgave Bladzijde Welkom bij WoonGenoot 5 Openingstijden en telefoonnummers 6 Routebeschrijving en busverbinding 7 uurovereenkomst 8 uurbetaling 9 uurtoeslag 10 Veilige woonomgeving 11 Uit oogpunt van de bewoners 13 Onderhoud 14 Reglement Servicefonds uurdersonderhoud 16 Onderhoud van A tot en met Z 19 Reparatieverzoeken 26 andige tips bij onderhoud 29 Aanbrengen van veranderingen 34 Schematisch overzicht van veranderingen 36 Materiaallijst 38 Procedure en richtlijnen zelf aangebrachte voorzieningen 41 Materialenlijst zelf aangebrachte voorzieningen 43 Kleine klussendienst 46 Verhuizen 48 Woning huren in de regio Arnhem Nijmegen 50 Woningruil 52 Woning kopen 53 Klachten 54 Plattegrond met alle wijken in Nijmegen 55 Informatie woningbezit 56 3

4 4

5 Welkom bij WoonGenoot Woorden als bondgenoot, echtgenoot, huisgenoot, landgenoot en zelfs lotgenoot maken duidelijk dat mensen iets samen doen of samen delen. WoonGenoot is een woningcorporatie die al meer dan 50 jaar actief is in Nijmegen. Met onze naam maken we duidelijk dat we voor onze bewoners een partner, een maatje willen zijn als het op goed wonen aankomt. En dat we onze doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting willen realiseren door met andere partijen samen te werken. et verhuren van woningen is onze kernactiviteit. Daarnaast leveren wij diensten en producten die het wonen kunnen veraangenamen en werken we aan een rustige en veilige woonomgeving. et bieden van goede en betaalbare huisvesting aan mensen die deze - meestal om financiële redenen - niet kunnen vinden, beschouwen wij als onze belangrijkste doelstelling. WoonGenoot richt zich in eerste instantie op de kwetsbaren in onze samenleving: mensen die zorg nodig hebben, jongeren en senioren. Dat neemt niet weg dat wij alle anderen ook graag helpen. Iedereen is welkom bij WoonGenoot. Individuele woonwensen van mensen vormen de leidraad in ons dagelijks werk en in onze beleidskeuzes. Wij willen mensen keuzemogelijkheden geven op het gebied van het wonen. WoonGenoot vindt het belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen. Bij WoonGenoot kijken we constant of we onze dienstverlening kunnen verbeteren en hoe we dat dan kunnen doen. Niet alleen door met nieuwe producten en diensten te komen, maar ook door verbeteringen in procedures en in het contact met mensen. WoonGenoot wil vernieuwen. WoonGenoot vindt dat iedereen, ongeacht leeftijd, inkomen of sociale positie, levensovertuiging of geaardheid recht heeft op een thuis: op een eigen plek. Een plek waar hij of zij zich alleen, met een partner of met een gezin geborgen en prettig voelt. We stellen de mens centraal; zijn wensen, zijn portemonnee, zijn leefwijze en zijn zorgbehoefte zijn daarbij belangrijk. We zien het als onze verantwoordelijkheid dat onze bewoners goed wonen in een hele en veilige woonomgeving. WoonGenoot richt zich vooral op mensen met een lager inkomen. WoonGenoot werkt aan buurten en wijken die schoon, heel en veilig zijn. WoonGenoot is open en informatie. WoonGenoot is professioneel maar ook zorgzaam. WoonGenoot is maatschappelijk breed betrokken zonder buitensporigheid. WoonGenoot wil stimuleren zonder de verantwoordelijkheid over te willen nemen. WoonGenoot werkt samen met gemeente, bewoners, politie, scholen, maatschappelijke organisaties, zorg/welzijnsinstellingen, collega s. 5

6 Openingstijden en telefoonnummers Opening van kantoor Ons kantoor gevestigd aan de Aldenhof 5002 in Nijmegen is geopend op: maandag tot en met donderdag van uur, vrijdagochtend van uur. Telefonische bereikbaarheid Wij zijn op genoemde dagen en tijden telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer: De telefooncentrale is zo ingericht dat u alle diensten onder dit telefoonnummer kunt bereiken. Na het kiezen van het algemene nummer kunt u vervolgens, via het menu, kiezen uit de volgende mogelijkheden: 1 Voor vragen op administratief gebied of huurbetalingen. 2 Voor het doorgeven van reparatieverzoeken of vragen over onderhoud aan de woning. 3 Informatie en vragen over het huren en verhuren van woningen. 4 Vragen, opmerkingen die betrekking hebben op leefbaarheid in de straat, buurt en wijk en melding van vernieling, vandalisme en overlast. ebt u algemene vragen of wilt u doorverbonden worden met de receptie, dan hoeft u geen keuze te maken. U wordt dan doorverbonden met een medewerker. Correspondentie Alle correspondentie, formulieren, et cetera kunt u zenden aan ons postadres: WoonGenoot Postbus GG Nijmegen Zaken per telefa: et adres is: Ons internetadres: U kunt ons ook raadplegen via internet, op onze pagina kunt u allerlei informatie vinden over onze woningcorporatie. 6

7 Complebeheerder WoonGenoot heeft een complebeheerder in het woonzorgcentrum de Meiberg. Deze is telefonisch bereikbaar via Storingsnummers die u rechtstreeks kunt bellen Seuren Glasservice : Storingen aan C.V. en warmwatervoorziening : Storingen aan C.V. en warmwatervoorziening Voor bewoners van de endrik de Keijserstraat : Storingen aan de liftinstallatie : zie telefoonnummer in lift Voor spoedeisende reparaties buiten kantoortijd belt u naar WoonGenoot , en u wordt dan doorverbonden met de meldkamer. Routebeschrijving Vanaf de N325 richting Nijmegen oud op de Generaal James Gavinweg links aan, Na Waalbrug rechts het Keizer Traianusplein op, Neem na 1,2 km 4 de afslag rotonde richting Den Bosch, Na 3,1 km linksaf Neerbosscheweg op, Na 0,6 km rechtsaf Nieuwe Dukenburgseweg op, Na 1,9 km 2 de afslag op rotonde (van Apelterenweg), Na 1,2 km rechtsaf Aldenhof 10 de straat, Na 100 m rechtsaf Aldenhof 50 ste straat, Kantoor WoonGenoot rechterzijde. Vanaf de A73 richting Nijmegen Op knooppunt Neerbosch richting Venlo volgen, Na 5 km afslag Nijmegen-Dukenburg, Volg na 0,6 km op Van Boetbergweg naar links, Na 1,1 km linksaf Van Apelterenweg op, Na 400 m linksaf Aldenhof 10 de straat, Na 100 m rechtsaf Aldenhof 50 ste straat, Kantoor WoonGenoot rechterzijde. Met het openbaar vervoer kunt u ons kantoor het beste bereiken met de stadsdienst, lijn 2. De bus stopt op de Van Apelterenweg, circa 50 m. van ons kantoor 7

8 uurovereenkomst Een huurovereenkomst kan op één of meerdere namen staan. Iedereen die op de huurovereenkomst staat vermeld en deze heeft ondertekend, wordt huurder van de woning genoemd. Alle huurders hebben dezelfde rechten en plichten. Behalve op de woning kan een huurovereenkomst ook betrekking hebben op een bijbehorende ruimte zoals een garage of een plaats in de parkeergarage. Voor de bepalingen die op een huurovereenkomst van toepassing zijn, wordt verwezen naar de Algemene voorwaarden die een separaat onderdeel vormen van de overeenkomst. Voordat de huurovereenkomst wordt ondertekend, ontvangt de nieuwe huurder altijd een eemplaar van deze Algemene voorwaarden. Nieuwe huurders worden automatisch lid van het servicefonds. Gehuwd of geregistreerd partnerschap Als u gehuwd bent, is uw partner van rechtswege huurder, ook al staat uw partner niet op de huurovereenkomst vermeld en heeft hij of zij die niet ondertekent. etzelfde geldt voor geregistreerd partnerschap. Vaak zullen echter in deze situaties op de huurovereenkomst beide namen staan vermeld. In het geval van echtscheiding of verbreken van het partnerschap is het van belang dat u WoonGenoot zo snel mogelijk op de hoogte stelt zodat de huurovereenkomst kan worden aangepast. Dit kan ook van belang voor mensen die een samenlevingsovereenkomst hebben. In het geval een rechter uitspraak doet, is deze bindend. De rechter bepaalt wie het huurrecht van de woning mag voortzetten. Een dergelijke uitspraak moet aan de woningcorporatie overlegd worden. Samenwonen Voor samenwonenden geldt een geheel andere situatie. Staat de huurovereenkomst op één naam dan is de partner van rechtswege geen huurder van de woning. De partner kan dus geen aanspraak maken op de woning. Zodra de huurovereenkomst door de contractant wordt beëindigd, zal ook de partner de woning moeten verlaten. Onder bepaalde voorwaarden kan bij samenleving de partner op de huurovereenkomst worden vermeld, waardoor hij of zij dezelfde rechten en plichten heeft als de huurder. Een dusdanig verzoek moet schriftelijk aan WoonGenoot worden gedaan. De woningcorporatie beslist of de partner als huurder wordt erkend. Bij langdurig samenwonen is het altijd verstandig een samenlevingscontract te laten opstellen bij een notaris. 8

9 uurbetaling et betalen van de huur komt elke maand terug. Volgens onze huurovereenkomst moet dit vóór de eerste van elke maand gebeuren. uurbetaling kan op twee manieren gebeuren: 1. Automatische incasso U geeft WoonGenoot toestemming om de eerste van elke maand de huur automatisch van uw bankrekening af te schrijven. Met automatische incasso betaalt u precies op tijd en het juiste bedrag. Bij wijziging van de huurprijs wordt het bedrag automatisch aangepast, als u recht heeft op huurtoeslag kan dit bedrag automatisch in mindering gebracht worden op de te betalen huur. Uiteraard kan een wijziging alleen worden doorgevoerd nadat u hierover geïnformeerd bent. U blijft baas over uw eigen rekening! Een automatische betaling kunt u ieder moment stopzetten en als u het met een afschrijving niet eens bent, kunt u de bank opdracht geven het bedrag weer terug te storten op uw rekening. Voor een automatische incasso kunt u een speciale machtigingskaart op ons kantoor krijgen. U kunt ook een machtigingsformulier downloaden via onze website. 2. Spontaan In het geval u de woningcorporatie niet heeft gemachtigd, zult u zelf voor stipte en correcte betaling moeten zorg dragen. Als u uw bankinstelling heeft gemachtigd maandelijks de verschuldigde huur over te boeken (periodieke overschrijving), dan moet u erop letten dat u bij wijziging van de huurprijs uw bankinstelling tijdig informeert. uurachterstand Als er huurachterstand ontstaat, zal WoonGenoot u direct benaderen met het verzoek om onmiddellijk te betalen. Mocht er geen betaling of reactie van uw kant komen, zal de vordering uiteindelijk uit handen worden gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. Zorg ervoor dat u niet in deze situatie terechtkomt, dit brengt namelijk aanzienlijke kosten voor u met zich mee en u loopt het risico dat WoonGenoot de woning laat ontruimen. et is dus verstandig dat u bij betalingsproblemen zelf tijdig aan de bel trekt. Misschien kunnen we samen een oplossing vinden voor de betalingsproblemen. 9

10 uurtoeslag uurt u een woning? En bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen: de huurtoeslag. Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de Belastingdienst over de hoogte van uw huurtoeslag; de voorschotbeschikking. Vanaf dat moment krijgt u huurtoeslag die elke maand rond de 20ste wordt uitbetaald voor de maand daarop volgend. U kunt de huurtoeslag ook direct in mindering laten brengen op de verschuldigde huur. Wel zo gemakkelijk! In het geval u wijzigingen doorgeeft, wordt de huurtoeslag aangepast. Aan het einde van het jaar krijgt u automatisch de voorschotbeschikking voor het nieuwe jaar. Opnieuw aanvragen is dus niet nodig. In de loop van het nieuwe jaar krijgt u een definitieve berekening van de huurtoeslag over het afgelopen jaar; beschikking definitieve berekening. Meer informatie kunt u vinden op of bellen met de Belastingdienst Toeslagen: Maar u kunt natuurlijk ook met ons contact opnemen. 10

11 Veilige woonomgeving Samen verantwoordelijk We leven in een land waar bijna iedereen met buren heeft te maken, dus op een of andere manier komen we elkaar geregeld tegen. Om prettig te kunnen wonen is het dus van belang dat buren rekening houden met elkaar en met hun omgeving. Toch komt het voor dat de verstandhouding minder soepel verloopt. Geluidshinder is een veel voorkomende klacht, maar ook een vervuild trapportaal of een vuilnisbelt in een tuin zijn bronnen van ergernis. Vaak realiseren mensen zich niet dat ze overlast veroorzaken. Ga, als u last heeft van uw buren, eerst eens rustig met ze praten. et uitspreken van ergernissen kan vaak leiden tot een gezamenlijke oplossing. ebt u het gevoel er alles aan te hebben gedaan om een probleem op te lossen en het helpt echt niet, neem dan contact op met onze woningcorporatie. Zwerfvuil, kapotte straatverlichting, vandalisme, onverzorgd groen, weinig speelgelegenheid. Als de woonomgeving niet op orde is, gaat de kwaliteit van het wonen achteruit. WoonGenoot probeert in nauwe samenwerking met gemeente, politie, huurdersbelangenorganisaties en andere betrokkenen naar oplossingen te zoeken. ierbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor de bewoners. Ergert u zich aan allerlei kleine tekortkomingen in de woonomgeving in Nijmegen dan kunt u bellen met de Bel- en erstellijn van de gemeente, tel Trappenhuis en galerij Gemeenschappelijke ruimten, zoals portieken, trappenhuizen, berginggangen en galerijen, horen bij het woongebouw. Gebruik deze gemeenschappelijke ruimten waarvoor ze bedoeld zijn. et is niet de bedoeling dat ze worden gebruikt als fietsenstalling of opslagplaats voor vuilniszakken, oud papier of overtollige huisraad. Ze zijn ook niet bedoeld om honden of katten vrij te laten rondlopen, en honden uit te laten als het slecht weer is. De gemeenschappelijke ruimten moeten vrij toegankelijk blijven voor alle bewoners en bijvoorbeeld brandweer en andere hulpdiensten. Voor de meeste woongebouwen is het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten geregeld door WoonGenoot. U zult echter merken dat als alle bewoners de boel netjes houden, de schoonmaakkosten en daardoor de servicekosten verminderd kunnen worden, en het veel prettiger leven is. Complebeheerder Indien er in uw comple een complebeheerder aanwezig is, kunt u hem of haar benaderen voor zaken zoals schoonmaakwerkzaamheden, onderhoud, serviceverlening en sociaal beheer. Complebeheerder woonzorgcentrum de Meiberg ; telefoonnummer:

12 Tuinen en achterpaden Tuinen en achterpaden behoren ook tot het gehuurde. et is dus de bedoeling dat u die zelf onderhoudt. Een tuin moet er verzorgd uitzien en het achterpad moet toegankelijk blijven voor de medebewoners in een straat. uisvuil In Nijmegen wordt het huisvuil gescheiden ingezameld in kliko s en groene afvalzakken. Voor bewoners van flatgebouwen zijn er speciale Gft-containers in de buurt. Voor verdere informatie hierover kunt u contact opnemen met het algemene servicenummer van de DAR. Voor het ophalen van grofvuil kunt u telefonisch een afspraak maken met de DAR. et grofvuil wordt tweemaal per jaar gratis opgehaald. Pas op de dag van ophalen, mag huisvuil buiten gezet worden. Zorg ervoor dat kliko s, containers en huisvuilzakken goed gesloten blijven, zodat er geen ongedierte bij kan. Schoonhouden van containers en kliko s moet u zelf doen. Ongedierte Iedereen heeft wel eens last van ongedierte. Als u een abonnement servicefonds heeft, kunt u kakkerlakken, wespen en bijennesten laten bestrijden door WoonGenoot. ebt u dit abonnement niet dan moet u zelf voor bestrijding zorg dragen. Wespennesten kunt u laten verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf. Bijennesten moet u laten verwijderen door een imker. Bijen behoren tot beschermde diersoorten die niet gedood mogen worden. Mierenoverlast moet u altijd zelf verhelpen. In de winkel kunt u diverse strooimiddelen kopen die u op de looproute van de mieren strooit. ebt u kleine kinderen dan kunt u beter gebruik maken van lokdoosjes. Klantenservice Voor vragen of opmerkingen over de leefbaarheid in de straat, buurt of wijk, of voor het melden van vervuiling, vernielingen, vandalisme en overlast, kunnen huurders van contact opnemen met de woningcorporatie, telefoon (keuze 3). 12

13 Uit oogpunt van de bewoners Klantenpanel WoonGenoot wil graag weten wat de bewoners van de woningcorporatie vinden. oe kijken bewoners aan tegen het beleid en wat willen ze graag veranderd zien? oe is de dienstverlening en de kwaliteit van de services? Wat moet er veranderd worden en hoe kan de communicatie verbeterd worden? Deze en nog veel meer zaken leggen wij voor aan klantenpanels. Een klantenpanel is een groep van tien tot twaalf huurders van WoonGenoot. De groep komt één keer bij elkaar en praat onder leiding van een onafhankelijke discussieleider over één of meerdere onderwerpen. et gaat dus echt om de mening en suggesties van de panelleden. WoonGenoot houdt twee keer per jaar deze bijeenkomsten, en telkens is het panel uit andere bewoners samengesteld. Als er een klantenpanel wordt georganiseerd worden onze bewoners hiervan in kennis gesteld, met de mogelijkheid om zich voor de bijeenkomst aan te melden. Bewonersparticipatie WoonGenoot vindt het een goede zaak als bewoners opkomen voor het wonen in hun buurt. Uiteraard is WoonGenoot bereid om, eventueel samen met andere organisaties, met bewoners te praten over het wonen. Bewoners die van plan zijn een bewonerscommissie of bewonersraad op te richten, kunnen rekenen op hulp en medewerking van WoonGenoot. In bewonersvergaderingen kunnen allerlei zaken die te maken hebben met de kwaliteit van het wonen in de verschillende buurten worden besproken. Dat kan gaan om de meest uiteenlopende zaken waarbij bewoners een gemeenschappelijk belang hebben. Wilt u weten of er bij u in de buurt ook een bewonerscommissie of bewonersraad actief is, of heeft u nog andere vragen, dan kunt u contact opnemen met onze woningcorporatie. WoonGenoot ondersteunt het functioneren en de activiteiten van bewonersorganisaties. Dit gebeurt door bepaalde onkosten te vergoeden, of materialen en diensten ter beschikking te stellen uurdersvereniging Naast de bewonerscommissies functioneert de uurdersvereniging OMSLAG. Deze uurdersvereniging is voor WoonGenoot gesprekspartner op alle hoofdlijnen van beleid, voor zover ze tenminste betrekking hebben op het bewonersbelang. In de vergaderingen met het bestuur van WoonGenoot kunnen zaken zoals jaarplannen, begrotingen, activiteitenplanning, onderhoudsbeleid, veranderingen in diensten en services, huurcontracten en andere regels, woonomgeving en leefbaarheid, et cetera aan de orde komen. Voor meer informatie over OMSLAG kunt u terecht op: 13

14 Onderhoud Enkele regels bij verhuur en onderhoud Iedereen wil graag in een goed onderhouden woning wonen. Daarom willen wij - als verhuurder - ervoor zorgen dat onze woningen in een goede staat blijven. Wij kunnen echter niet voorkomen dat er zo nu en dan iets stuk gaat aan een woning. De beste manier om problemen te voorkomen is goed onderhoud. Onderhoud is een zaak voor ons beiden. Dat houdt in dat u ook zelf verantwoordelijk bent voor kleine reparaties. Daarnaast is het belangrijk dat u snel met ons contact opneemt als er een reparatie uitgevoerd moet worden die voor onze rekening komt. Wie voor welke reparatie verantwoordelijk is, staat beschreven in onze Algemene voorwaarden voor zelfstandige woonruimte die onderdeel vormen van de huurovereenkomst. Verzorging en instandhouding De verdeling van de onderhoudsverplichtingen tussen huurder en verhuurder ligt vast in de Algemene voorwaarden van WoonGenoot. a. Verzorging door de huurder In artikel 10 van de Algemene voorwaarden staat een aantal zaken beschreven dat onder uw verantwoording valt. Bijvoorbeeld het sausen en behangen van muren en het verzorgen van uw tuin. Ook kleine reparaties als het schoonhouden en ontstoppen van onder andere toiletpot, gootsteen en dakgoot vallen hieronder. De onderhoudswerkzaamheden waarvoor de huurder zelf verantwoordelijk is, noemen wij huurdersonderhoud. et is voor een huurder niet altijd eenvoudig om het huurdersonderhoud zelf te doen. Vandaar dat wij onze huurders de mogelijkheid bieden een abonnement op het servicefonds te nemen. Als u zich abonneert op het servicefonds voeren wij diverse kleine werkzaamheden uit die u normaal zelf zou moeten (laten) uitvoeren en die voor uw rekening komen. Zittende huurders kunnen zich abonneren door het invullen van het inschrijfformulier dat via ons kantoor verkrijgbaar is. De kosten voor het deelnemen aan het abonnement zijn maandelijks 3,40 en een eenmalig entreegeld van 23,00. Nieuwe huurders worden automatisch lid van het servicefonds, zij betalen geen entreekosten. 14

15 b. Instandhouding door de verhuurder WoonGenoot zal als verhuurder noodzakelijke reparaties verrichten zodat u als huurder de woning prettig en veilig kunt bewonen. Zo zijn bijvoorbeeld werkzaamheden in algemene ruimten voor onze rekening evenals het buitenschilderwerk en het vervangen van ramen en deuren in de buitengevel. Van de elektrische installatie vallen leidingen en de groepenkast onder onze verantwoordelijkheid. Ook veel van het loodgieterwerk is voor onze rekening, zoals het onderhoud aan dak en riolering. Wie verantwoordelijk is en welke werkzaamheden onder het abonnement servicefonds huurdersonderhoud vallen, kunt u nalezen op pagina 23 t/m 29. Servicefonds Veel onderhoudswerkzaamheden worden door WoonGenoot uitgevoerd. Er zijn echter ook werkzaamheden die u als huurder zelf uit moet (laten) voeren. In de Algemene voorwaarden staat een aantal zaken beschreven dat onder de verantwoordelijkheid van de huurder valt. et is niet altijd eenvoudig om dit huurdersonderhoud zelf te doen. Vandaar dat WoonGenoot haar bewoners de mogelijkheid biedt een abonnement op het servicefonds te nemen. Bij een abonnement voeren wij diverse kleine werkzaamheden uit die u normaal zelf zou moeten (laten) doen en voor uw rekening komen. In de lijst Onderhoud van A tot en met Z staan in de kolom SF aangegeven welke werkzaamheden door WoonGenoot worden uitgevoerd voor bewoners die een abonnement hebben op het servicefonds. Zittende huurders kunnen lid worden van het servicefonds en betalen een eenmalig entreebedrag van 23,00 en een maandelijkse vergoeding van 3,40. Nieuwe huurders worden automatisch lid van het servicefonds en betalen geen entreekosten. Voor aanmelding kunt u contact opnemen met onze afdeling Beheer Vastgoed, telefoonnummer: (keuze 2). 15

16 Reglement Servicefonds uurdersonderhoud Algemene voorwaarden Deelnemers zijn huurders van een woning van woningcorporatie WoonGenoot, die schriftelijk akkoord gaan met het reglement servicefonds huurdersonderhoud. Artikel 1 Omvang van de dekking et servicepakket omvat de geringe dagelijks onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, welke normaliter tot de verplichtingen van de huurder behoren. Een opsomming van de posten die onder de dekking valt, is opgenomen in het hoofdstuk Onderhoud van A tot en met Z. De werkzaamheden worden verricht aan voorzieningen die tot het gehuurde behoren. Artikel 2 Uitsluitingen Van het servicefonds zijn uitgesloten: - alle niet genoemde onderhoudswerkzaamheden die volgens de bepalingen van huurreglement geacht worden voor rekening van de huurder te komen; - zaken waaraan reparatie of waarvan vervanging noodzakelijk is door opzet of grove schuld van de huurder, diens huisgenoten of degenen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen; - zaken waaraan reparatie of waarvan vervanging noodzakelijk is als gevolg van schade door vorst, welke schade door het treffen van tijdelijke voorzorgsmaatregelen door de huurder voorkomen had kunnen worden; - reparatie of vervanging van zaken die eigendom zijn van de huurder. Artikel 3 Melding en uitvoering Melden van schade of gebreken dient te gebeuren bij de afdeling Beheer & Vastgoed. et herstel zal binnen redelijke termijn en tijdens normale werkuren van woningcorporatie WoonGenoot plaatsvinden. Vernieuwing van onderdelen zal slechts dan plaatsvinden als dit in technisch opzicht noodzakelijk is. WoonGenoot bepaalt of dit het geval is. In alle gevallen wordt uitgegaan van standaard voorzieningen. et dient dus om normale slijtage gevallen te gaan. Artikel 4 Betaling bijdrage en schorsing Voor deelname aan het servicefonds betaalt men een bijdrage van 3,40 per maand. 16

17 Deelnemer is verplicht de bijdrage aan het servicefonds maandelijks bij vooruitbetaling te voldoen, tegelijkertijd met de maandelijks verschuldigde huur. Niet betaling van de bijdrage binnen dertig dagen na de vervaldag betekent schorsing van deelname aan het servicefonds, zonder dat ingebrekestelling is vereist en onverminderd de verplichtingen van deelnemer tot betaling van het verschuldigde en tot verdere betaling van de bijdrage. De schorsing wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van het tijdvak waarover de bijdrage is verschuldigd. Deelnemer kan geen aanspraak maken op reparatie c.q. vervanging, ontstaan in de tijd dat deelneming aan het servicefonds was geschorst. Zittende huurders die deelnemer willen worden, betalen een entreegeld van 23,00. Zittende huurders die na eigen opzegging of na een schorsing van drie maanden opnieuw deelnemer wensen te worden, betalen opnieuw een entreegeld van 23,00. Nieuwe huurders kunnen kosteloos lid van het servicefonds worden, gelijktijdig met het aangaan van de huurovereenkomst of binnen een maand na ondertekening van de huurovereenkomst. Artikel 5 Wijziging van de bijdrage, Reglement en Onderhoud van A tot en met Z Woningcorporatie WoonGenoot zal jaarlijks, binnen 4 maanden na beëindiging van het boekjaar, op kantoor van WoonGenoot een overzicht ter inzage hebben wat voor alle deelnemers van het servicefonds toegankelijk is. Eerst nadat uit genoemd overzicht blijkt dat aanpassing van de te betalen bijdrage noodzakelijk is, zal tot aanpassing worden overgegaan. Wijziging van het reglement en het Onderhoud van A tot en met Z kunnen worden bepaald in het overleg van de uurdersvereniging en de directie van WoonGenoot, hiervan worden deelnemers schriftelijk op de hoogte gesteld. Deelnemers worden geacht met de aanpassing van de nieuwe bijdrage en/of de wijziging akkoord te gaan, indien niet binnen dertig dagen schriftelijk melding van de deelnemer is ontvangen, waarin verklaard wordt de deelname aan het servicefonds te willen beëindigen. Artikel 6 Duur en beëindiging De deelname wordt aangegaan voor een periode van drie jaar en telkens stilzwijgend met drie jaar verlengd. Schriftelijke opzegging tegen het einde van de periode is mogelijk met inachtneming van een opzegperiode van dertig dagen. Tussentijdse opzegging door de deelnemer is niet mogelijk, behoudens het bepaalde in artikel 5. WoonGenoot kan tussentijds schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen, wanneer WoonGenoot van oordeel is dat de huurder misbruik van het fonds maakt. 17

18 Tegen de beslissing van de directeur/bestuurder van WoonGenoot staat beroep open bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o. Bij tariefsverhoging staat het de deelnemer vrij de deelname te beëindigen. Opzegging van de deelname moet in dat geval voor de bijdrageverhoging gebeuren. Bovendien vervalt de deelname aan het servicefonds automatisch indien de deelnemer de door hem/haar gehuurde woning verlaat, waarbij de opzegtermijn gelijk is aan de termijn die geldt voor het opzeggen van de huur van de woning. Artikel 7 Geschillen Bij onenigheid over de uitleg van dit reglement kan de huurder zich schriftelijk wenden tot de directeur/bestuurder van onze woningcorporatie. Indien men niet tot een passende oplossing komt kan men zich wenden tot de Klachtencommissie Woningcorporaties. 18

19 Onderhoud van A tot en met Z SF A Aanrecht onderhouden en herstellen van aanrechtblok, deurtjes, scharnieren en sluitingen SF onderhouden en herstellen van kraan, stop, sifon en roostertje SF ontstoppen van de aanrechtafvoer SF Afvoer herstellen van afvoeren van douche, wastafels, gootsteen, e.d. ontstoppen binnenriolering SF Afzuigkap onderhouden en herstellen, indien aangebracht door WoonGenoot B Behang behangen, sauswerk en binnenschilderwerk Bel onderhouden en herstellen van bel en installatie bij de eigen voordeur SF onderhouden en herstellen van gemeenschappelijk belinstallatie Bestrating herstraten bij ernstige verzakking van terrassen en voordeurpaden indien deze door WoonGenoot zijn aangebracht herstraten van gemeenschappelijke paden onderhouden van bestratingen aangebracht door de huurder Boiler onderhoud en herstel van boilers Brandblusapparatuur brandblusvoorzieningen in de woning brandblusvoorzieningen in gemeenschappelijke ruimten Brievenbus onderhouden en herstellen van de briefplaat in de eigen voordeur SF onderhouden en herstellen van brievenbus in algemene entree onderhouden en herstellen van het postkastslotje SF C Centrale verwarming onderhouden en herstellen van de individuele CV installatie bijvullen en ontluchten van de individuele CV installatie een maal per jaar SF onderhouden en herstellen van gemeenschappelijke CV installatie 19

20 SF Closet onderhouden en herstellen van pot en aansluitingen SF onderhouden en herstellen van stortbak, hoekstopkraan en closetrolhouder indien aangebracht door WoonGenoot onderhouden en herstellen van closetbril D Daken onderhouden en herstellen van dakbedekkingen, goot, doorvoeren en dakluiken schoonhouden van dakgoten van laagbouwwoningen schoonhouden van dakgoten van laagbouwwoningen is in comple Grootstal via servicekosten geregeld i.v.m. de ecologische zone en het lozen op grindkoffers ontstoppen van hemelwaterafvoeren van laagbouwwoningen SF ontstoppen van hemelwaterafvoeren is in comple Grootstal geregeld via servicekosten, dit i.v.m. ecologische zone en het lozen op grindkoffers schoonhouden van dakgoten en ontstoppen van hemelwater afvoeren bij hoogbouw Douche onderhouden en herstellen van kranen, slang, zeepbakje en douchekop SF Deuropener onderhouden en herstellen van gemeenschappelijke deuropeners Deuren herstellen of vervangen bij houtrot of normale slijtage schilderwerk van de buitenzijde schilderwerk aan binnendeuren herstellen en onderhouden van hang en sluitwerk buitendeur herstellen en onderhouden van hang en sluitwerk binnendeur SF herstellen van inbraakschade altijd op vertoon van een kopie van het politie aangiftebewijs E Elektra onderhouden en herstellen van leidingen en groepenkasten vervangen van smeltveiligheden (zekeringen) onderhouden en herstellen van schakelaars en wandcontactdozen SF onderhouden en herstellen van lampen en armaturen in gemeenschappelijke ruimten voorzieningen om elektrisch te koken voorzieningen om elektrisch te koken in het comple Meiberg 20

Uw woning - onderhouden en (ver) bouwen

Uw woning - onderhouden en (ver) bouwen Uw woning - onderhouden en (ver) bouwen In dit document leest u algemene informatie over het onderhouden van uw woning en de voorwaarden die Beter Wonen stelt wanneer u uw woning aan wilt passen. De volgende

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het serviceabonnement 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen.

Nadere informatie

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Het onderhoud van uw woning Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Wierden en Borgen - Het onderhoud van uw woning

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het service 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen. In deze

Nadere informatie

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij.

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij. Onderhoud aan uw huurwoning Alle regels en tips op een rij. 1 2 Huurdersonderhoud De wet kent met betrekking tot huur en verhuur twee soorten onderhoud: het onderhoud dat de huurder en het onderhoud dat

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles. wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles. wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na Gefeliciteerd met uw nieuwe woning. In deze handige bewaarmap staat alles wat u moet weten over wonen bij Seyster Veste. Gedrukte informatie kan na verloop van tijd verouderen. Op www.seysterveste.nl vindt

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Arnemuiden

Woningbouwvereniging Arnemuiden Bewonersgids Kantooradres Woningbouwvereniging Arnemuiden Langstraat 16b 4341 EE Arnemuiden tel. 0118-601720 fax.0118-602906 e-mail : wbv@wbvarnemuiden.nl www.wbvarnemuiden.nl Bankrelaties Rabobank: IBAN:

Nadere informatie

Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang. www.devooruitgang.com

Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang. www.devooruitgang.com Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang www.devooruitgang.com Welkom beste huurder. U woont (binnenkort) in een woning van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang. Dat brengt bepaalde rechten en plichten met

Nadere informatie

2.2 ONDERHOUD AAN DE WONING: EEN ZAAK VAN VERHUURDER EN HUURDER

2.2 ONDERHOUD AAN DE WONING: EEN ZAAK VAN VERHUURDER EN HUURDER 2.2 ONDEROUD AAN DE ONING: EEN ZAAK VAN VERUURDER EN UURDER Algemeen et huis waarin u woont moet onderhouden worden. In het onderhouds-abc is aangegeven welk onderhoud voor rekening van V is en welk onderhoud

Nadere informatie

Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement

Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement INOUD Inleiding 5 Kleine reparaties 5 Serviceabonnement 6 Reparatieverzoek 7 Trefwoordenlijst 8 erdeling onderhoud huurder - verhuurder 8 Tips om ongemak te voorkomen

Nadere informatie

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

Onderhoud. Het onderhoud aan uw woning goed geregeld

Onderhoud. Het onderhoud aan uw woning goed geregeld Onderhoud van A tot Z Het onderhoud aan uw woning goed geregeld Hebt u een lekkage? Is de WC verstopt? Het slot van de voordeur kapot? Woningcorporatie Wateringen zorgt ervoor dat uw woning goed onderhouden

Nadere informatie

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Algemene INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK WONING informatie Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van 't Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres:

Nadere informatie

Jutphaas Plus service-abonnement

Jutphaas Plus service-abonnement Overzicht van het onderhoud aan uw woning en de diensten van zorgorganisatie Vitras Jutphaas Plus service-abonnement Inclusief het Onderhouds-ABC Inhoud 1. Inleiding.......................................

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik

Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik Onderhouds-ABC Onderhoud is een zaak van u en Woningbouwvereniging Onderhouds-ABC Het huis waarin u woont moet onderhouden worden. Dat is een zaak zowel voor u als voor Woningbouwvereniging. Uit de telefoontjes

Nadere informatie

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

HET ABC VAN HET ONDERHOUD

HET ABC VAN HET ONDERHOUD ET ABC VAN ET ONDEROUD Voor uw woonplezier en voor oedestede is het belangrijk dat de woning die u huurt in goede staat van onderhoud is. uurders en verhuurder hebben allebei een aantal verplichtingen

Nadere informatie

Uitleg over onderhoud

Uitleg over onderhoud Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave STICHTING MARIËNHOVEN

Inhoudsopgave STICHTING MARIËNHOVEN Aanleunwoningen Woonzorgcentrum Theresia Huize Elisabeth Woonz W zorgcentrum Th Elisabeth Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Contactgegevens 3 Belangrijke telefoonnummers 4 Ruimte voor aantekeningen

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Onderhoud. Inleiding. Waarom dit boekje over onderhoud?

Onderhoud. Inleiding. Waarom dit boekje over onderhoud? Iets stuk in uw woning? Dien een reparatieverzoek in via Mijn OFW op onze website en plan direct een afspraak in met een servicemedewerker. INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Fonds Huurdersonderhoud 3 Het melden

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Onderhoud voor de huurder of verhuurder?

Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Onderhouds ABC Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Bij het sluiten van een huurcontract voor een woning gaat u als huurder en Waterweg Wonen als verhuurder een aantal verplichtingen aan. et onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat?

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? U huurt een woning van Woontij. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud aan en in de door u gehuurde woning. Maar wie

Nadere informatie

VerstandigVerhuren met 123Wonen. Alles wat u moet weten over verstandig verhuren

VerstandigVerhuren met 123Wonen. Alles wat u moet weten over verstandig verhuren erstandigerhuren met 123Wonen Alles wat u moet weten over verstandig verhuren Twee IJzersterke Fundamenten an 123Wonen Commerciële verhuur en gedegen fullservice beheer in één organisatie. Uw belang als

Nadere informatie

Welkom bij Woonkracht10

Welkom bij Woonkracht10 Welkom bij Woonkracht10 woonwijzer Welkom bij Woonkracht10 Inhoud Welkom bij Woonkracht10 4 Huurprijzen 5 Hoe betaalt u de huur? 5 Huurverhoging 5 Hoe wordt de huurprijs van uw woning bepaald? 6 Overige

Nadere informatie

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds Onderhouds ABC en reglementen en 1 Inleiding Het Onderhouds ABC biedt u een overzicht van veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. In deze brochure kunt u lezen welke reparaties Goed Wonen

Nadere informatie

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel 1 Huren bij Stadgenoot Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Stadgenoot is een grote woningcorporatie. We verhuren ruim

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie