Bewonersinformatie. Werkzaamheden Druiven- en Kersenstraat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewonersinformatie. Werkzaamheden Druiven- en Kersenstraat"

Transcriptie

1 Bewonersinformatie Werkzaamheden Druiven- en Kersenstraat 1

2 2

3 Voorwoord In onze vorige informatiebrochure las u dat de Sleutels wil starten met de aanpak van de Druiven en Kersenstraat. In de brochure stond ook welke onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen we willen gaan uitvoeren. Om onze plannen te realiseren hadden wij uw toestemming nodig. Wij zijn erg blij dat 93% van de bewoners heeft ingestemd met onze plannen. Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen. We starten op 13 november met de eerste woningen in de Kersenstraat. De huisbezoeken (warme opnames) zijn in volle gang. Met deze brochure informeren we u over de komende werkzaamheden. Wij vertellen u welke maatregelen wij nemen om het werk zo veilig en efficiënt mogelijk te laten verlopen en welke voorbereidingen u zelf kunt nemen. Verder treft u een uitleg over het gebruik van de nieuwe onderdelen in uw woning. Wij realiseren ons dat de werkzaamheden ingrijpend zijn en overlast gaan veroorzaken. Wij proberen deze overlast zoveel mogelijk te beperken. We kijken uit naar een prettige samenwerking en natuurlijk een mooi resultaat! INHOUD Voor en na 3 Planning 5 Uitvoering 6 Nieuw in huis 8 Financiële zaken 13 Contact 13 Gerda van de Berg directeur-bestuurder de Sleutels 3

4 Werkzaamheden: voor en na Ballast Nedam voert samen met haar co-makers de (groot onderhoud) werkzaamheden uit. Wij laten u graag een impressie zien van de werkzaamheden. Voor een uitgebreid overzicht van de werkzaamheden verwijzen we u naar het informatieboekje dat u bij de draagvlakmeting heeft ontvangen. Huidige situatie Toekomstige situatie 4

5 Planning We starten met de werkzaamheden aan de eerste woning op 13 november Alle bewoners worden persoonlijk per brief over de startdatum geïnformeerd. De werkzaamheden duren 15 werkdagen per woning (als er geen onvoorziene omstandigheden zijn). De volgorde van de werkzaamheden door de beide straten loopt volgens onderstaand schema. We starten in de Kersenstraat en steken gedurende het werk de straat een aantal keer over. Op deze manier proberen we de overlast in de straat te beperken. Tijdens de kerstperiode is Ballast Nedam twee weken gesloten. Dit betekent dat we de laatste woning vóór de kerstvakantie starten op 28 november 2014, om deze woning op 18 december 2014 op te leveren. Op 5 januari 2015 starten we met de eerstvolgende woning. 5

6 Uitvoering Inrichting straten tijdens uitvoering Wij proberen ervoor te zorgen dat er tijdens de werkzaamheden voldoende parkeergelegenheid in de straten overblijft voor bewoners. Zoals u weet is de aanwezige ruimte echter beperkt. Dit proberen we deels op te lossen door de benodigde bouwmaterialen zo kort mogelijk van tevoren aan te leveren. Ook vragen we aan alle partijen om zo min mogelijk in de beide straten zelf te parkeren. Desondanks is er wel wat overlast te verwachten. Bij sloopwerkzaamheden (van bijvoorbeeld badkamers) komen er tijdelijk vuilcontainers voor de deur te staan. Bij woningen waar slechts de kozijnen worden vervangen komen containers en wagens met glas en kozijnen voor de deur te staan. De containers en wagens nemen tijdens de werkzaamheden enkele parkeerplaatsen in beslag. Ze verhuizen mee met de werkzaamheden in de straat. Hier heeft u dus enige tijd last van maar het is noodzakelijk om de werkzaamheden uit te voeren. Tijdens de uitvoering plaatsen we ook een aantal opslagcontainers, op de stoep tegenover Kersenstraat 35. Hier bovenop wordt een schaftkeet geplaatst voor de werklieden. Voorzieningen voor bewoners Gedurende de werkzaamheden richten we een lege woning in als rust- en douchewoning. Dit is de woning aan Druivenstraat 42. U kunt er bijvoorbeeld gebruik van maken als het geluid of de stof u even te veel wordt. Voorbereidingen door bewoners Voordat de werkzaamheden van start gaan, hebben wij uw hulp nodig bij het treffen van een aantal voorbereidingen. Tijdens de warme opname is/wordt dit ook met u besproken. Zolder leegruimen We vragen u de zolder leeg te maken voor de duur van de werkzaamheden. Aanwezige betimmering moet verwijderd zijn. Heeft u op zolder een wasmachine of een droger? Die hoeft u niet weg te halen. We vragen u wel deze los te koppelen, zodat wij ze kunnen verschuiven als ze in de weg staan. Kozijnen vrijmaken De gevelkozijnen gaan we vervangen. Om dat te doen hebben we ruimte nodig, zowel binnen als buiten. Het gaat daarbij om zo n 1,5 meter vrije ruimte rondom de huidige kozijnen. Dus haalt u alstublieft potten en planten, meubels, gordijnen, zonwering, verlichting, schotel, beplanting enzovoorts weg. Meubels afdekken U dient zelf uw meubels af te dekken. Voor de voorbereidingen kunt u verhuisdozen en afdekfolie ophalen bij de uitvoerder Richard van Dijk, aan de Druivenstraat 25. 6

7 Sleutel achterlaten Er moet iemand in huis zijn die de deur open doet voor de aannemer. Bent u niet thuis, vraag dan iemand anders om de deur open te doen, zoals de buren. U kunt ook een sleutel afgeven bij het uitvoeringsteam. Daarvoor tekent u een sleutelformulier. De werktijden zijn van uur tot uur. Aan het einde van iedere werkdag wordt uw woning veilig achtergelaten. Voorkomen van schade Om te voorkomen dat wij uw eigendommen beschadigen, nemen wij een aantal voorzorgsmaatregelen: wij geven instructies aan de medewerkers over hoe zij met eigendommen van anderen moeten omgaan; wij dekken uw trap en vloeren af op plaatsen waar wij werkzaam zijn; wij leveren afdekfolie waarmee u zelf uw meubels kunt afdekken. Als er toch schade is De bouwplaatsmedewerkers werken zorgvuldig en met respect voor uw eigendommen in uw woning. Toch kan het gebeuren dat er schade ontstaat. Wat kunt u doen in zo n geval? bij schade meldt u dat binnen twee dagen bij de bewonersbegeleider (Sarie Onderwater); samen met de bewonersbegeleider vult u het schadeformulier in; u krijgt advies over de schadeafhandeling; de aannemer neemt indien nodig contact met u op; de schade ook melden bij uw inboedelverzekering. Ter voorkoming van diefstal Wij adviseren u dringend kostbaarheden en waardevolle eigendommen op te bergen. Ook adviseren wij u, als de steigers om uw woning staan, de ramen op de verdieping buiten werktijd gesloten te houden. Wij rekenen op uw medewerking. Als u spullen mist, meldt u dat bij de bewonersbegeleider en/of de uitvoerder en doet u daarna aangifte bij de politie. Uw claim kunt u vervolgens neerleggen bij uw eigen inboedelverzekering. Oplevering Als de werkzaamheden zijn afgerond, stellen we samen met u vast of het werk goed is uitgevoerd en of er onvolkomenheden zijn. Dit noteren we in een opleveringsrapport, u ondertekent dit rapport en we maken afspraken over de afwerking van eventuele opleverpunten. Eventuele gebreken worden binnen maximaal zes weken na ondertekening hersteld. Na het ondertekenen worden de vooraf besproken vergoedingen aan u uitbetaald.! We om bij voordat starten, TIP! We raden u aan om bij uw inboedelverzekeraar, voordat de werkzaamheden starten, aan te geven dat uw woning wordt opgeknapt. Sommige verzekeraars willen dit vooraf weten, in verband met een verhoogd risico voor uw inboedel. raden u aan uw inboedelverzekeraar, de werkzaamheden aan te geven dat uw 7

8 Nieuw in huis Veel van de werkzaamheden die we in uw woning uitvoeren zijn energiebesparende maatregelen. Graag geven wij u meer informatie over hoe de nieuwe voorzieningen werken en enkele energie-bespaartips. Mechanische ventilatie De Sleutels heeft in uw woning een mechanisch ventilatiesysteem aangebracht: een STORK COMFOFAN S CO2, met draadloze afstandsbediening. De mechanische ventilatie voert vuile lucht af. Hoe werkt de mechanische ventilatie? De keuken, het toilet, de badkamer en de zolder worden mechanisch geventileerd door middel van afzuigventielen in combinatie met ventilatiekanalen, voorzien van een ventilatie-unit met motor. Deze hangt op zolder. U kunt dit systeem met de draadloze afstandsbediening bedienen, als u gaat douchen of koken. Het systeem is ook voorzien van een CO2 meter. Deze meet het CO2-gehalte (koolstofdioxide) in de lucht van de woonkamer. Als dat gehalte te hoog is, dan gaat de mechanische ventilatie harder draaien. U ziet dan een oranje of rood lampje branden. Als het lampje groen is, is het CO2-gehalte goed. Bij bijvoorbeeld een feestje waar meerdere mensen aanwezig zijn kan het oranje of rode lampje gaan branden. De installatie is hier niet standaard op berekend. Het advies is om extra te ventileren door bijvoorbeeld een raam open te zetten. Hoe ventileren? U kunt op een eenvoudige manier overmatige waterdampvorming voorkomen. Houd de badkamerdeur tijdens het douchen dicht en zet de ventilatiestand op maximaal. Maak na het schoonmaken of douchen alles goed droog, kook met de deksels op de pannen en droog de was buiten als het mooi weer is. Behalve deze "handmatige" oplossingen kunt u ook gebruik maken van het mechanische ventilatiesysteem. De afzuigventielen zijn zodanig ingesteld dat de juiste hoeveelheid lucht per ruimte wordt afgezogen en dient op dezelfde wijze afgesteld te blijven. Uw woon- en slaapkamer worden op natuurlijke wijze geventileerd door het openen van eventueel aanwezige ramen, deuren en ventilatieroosters. Ook in de winter is goede ventilatie belangrijk, omdat schone droge lucht eerder warm is dan vervuilde vochtige lucht. Schoonmaken van de ventielen Om optimaal te kunnen werken, moeten de ventielen elke maand schoongemaakt worden. Dat doet u zo: 1. Trek het rooster voorzichtig naar voren en haal het uit het kanaal. U maakt het rooster schoon met een normaal schoonmaakmiddel. 2. Plaats het rooster voorzichtig weer terug in het kanaal. 8

9 De ventilatieroosters in de kozijnen maakt u eenvoudig zelf schoon: 1. Trek het filter vanaf de onderkant naar voren. 2. U kunt nu de binnenkant van het rooster stofzuigen. 3. Maak het klikfilter schoon met lauw water en een afwasmiddel. 4. Plaats het klikfilter terug. Hang het eerst aan de bovenrand van het rooster, duw het daarna rustig over de klikrand aan de onderkant. Let erop dat u de ventielen weer op dezelfde plek terugplaatst en dat de instelling niet is veranderd. Het is handig ze te merken of te nummeren met bijvoorbeeld plakkertjes zodat u ze niet verwisselt. Problemen aan de mechanische ventilatie verhelpen Mocht een storing optreden, ga dan eerst na wat de storing kan zijn en of u deze zelf kan verhelpen. In de handleiding staat aangegeven hoe storingen worden verholpen. Er zijn storingen die u eenvoudig zelf kunt oplossen. Voor ingewikkelde storingen is het raadzaam de onderhoudsinstallateur van de Sleutels in te schakelen. Ventilatieroosters Het is belangrijk dat vocht en schadelijke (afval)stoffen uw huis uit kunnen. Laat daarom altijd de ventilatieroosters in de kozijnen openstaan en open regelmatig een raam. Ook in de winter! Van onvoldoende ventilatie kunt u ziek worden. Ventileren is niet hetzelfde als luchten. Bij luchten zet u een raam een tijdje open om de lucht in een ruimte in één keer te verversen. Bij ventileren zorgt u voor continue verversing van de lucht in uw huis, 24 uur per dag. De ventilatieroosters kunt u openlaten als u weg bent. U hoeft dan geen raam open te zetten om te luchten. Dat is veiliger: de kans op inbraak is kleiner. Dichte ventilatieroosters Als u de roosters allemaal dicht laat, ontstaat er onderdruk. Dat kan de volgende problemen veroorzaken: klemmende deuren fluitende ventilatieroosters tocht ongezond binnenklimaat Afzuigkap U mag geen gemotoriseerde afzuigkap op dit systeem aansluiten. Wilt u een motorloze afzuigkap plaatsen? Dat kan wel. De Sleutels informeert u graag over de voorwaarden. Ook het plaatsen van een recirculatiekap blijft mogelijk. Optimaal gebruik van de centrale verwarming Stook niet met de ramen open. Laat wel de ventilatieroosters open staan. U verliest daar bijna geen warmte door. Sluit alle deuren. Plaats niets voor of over de radiatoren. Plaats geen reflecterende folie achter de radiatoren met thermostaatknoppen. De radiator voelt een hogere temperatuur en slaat dan af. Stook een graadje lager. Zet de verwarming een half uur tot een uur voor u naar bed gaat al lager. 9

10 Zet niet alle radiatoren helemaal uit. Ook s nachts niet. s Morgens opnieuw opwarmen kost meer energie dan zacht doorstoken. Zet de thermostaat s nachts wel 3 tot 4 C lager. Heeft u lekkage bij een radiator of cv-leiding? Tijdens het hele project kunt u contact opnemen met Ballast-Nedam. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (010) Nadat de werkzaamheden zijn afgerond neemt u bij storingen contact op met de Sleutels. Dubbelglas Alle ramen in uw woning worden vervangen door HR ++ glas met een hoge isolerende kwaliteit. Wij krijgen regelmatig vragen over de werking van het glas. Hieronder zetten wij het voor u op een rij. Condens Bij HR ++ glas kan condensvorming ontstaan aan de buitenzijde van het raam. Dit is niet een fout in het raam, maar een gevolg van de hoge isolerende werking van het HR ++ glas. We zien deze condensvorming vooral in het voorjaar en najaar in de ochtenduren. Dan is de buitentemperatuur laag en de luchtvochtigheid hoog. Als de buitentemperatuur stijgt, dan verdwijnt de condens vanzelf. Vlekken Soms zijn bij een bepaalde lichtinval in het HR ++ glas olieachtige vlekken zichtbaar. Soms zijn het vlekken, soms strepen of cirkels. Dit heet met een moeilijk woord interferentie. Het is geen fout in het product, maar een natuurlijk verschijnsel. Breuken HR ++ glas is gevoelig voor thermische breuk. Thermische breuk kan ontstaan door grote temperatuurverschillen tussen de verschillende lagen van het glas. U kunt de kans op thermische breuk verkleinen door: Jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van het glas te plaatsen. Aanbevolen wordt mininmaal 10cm. Het glas niet met folie te beplakken. Het glas niet te schilderen. Geen grote voorwerpen direct achter het raam te plaatsen. Voordeur Ook in de nieuwe voordeur zit HR++ glas. Ook hier mag u dit glas niet beplakken met raamfolie! Kozijnen, ramen en deuren Onderhoud kunststof kozijnen Om de kozijnen er blijvend goed uit te laten zien hoeft u niet veel te doen: alleen schoonmaken en controleren van het hang- en sluitwerk. Hieronder vindt u daar tips voor. Het eventueel nastellen van ramen en deuren dient door een vakkundig persoon te gebeuren. Bij foutief afstellen kunnen hang- en sluitwerk onderdelen onherstelbaar worden beschadigd. Let op: u mag niet boren, schroeven of spijkeren in kunststof kozijnen! Onderhoudstips 10

11 De kozijnen kunt u wassen met behulp van een zachte vochtige spons, eventueel doordrenkt met een niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis (niet op basis van o.a. ammoniak en chloorhoudende producten zoals bleekwater). Enkele speciale aandachtspunten Nooit de kozijnen droog reinigen, om krassen en/of schrammen op het oppervlak te voorkomen. Nooit de kozijnen schilderen. Nooit de kozijnen reinigen met schuurmiddelen en agressieve stoffen of aromatische oplosmiddelen zoals wasbenzine, aceton, terpentine, petroleum, white-spirit e.d. Richtlijnen voor het verwijderen van vlekken en beschadigingen Krassen of schrammen kunnen worden verwijderd. We raden u sterk af dit zelf te doen omdat het onherstelbare schade kan aanrichten. Neem hiervoor contact op met de Sleutels. Tochtafdichtingen onderhouden Om de tochtstrippen in een goede conditie te houden, is het gewenst om de lippen éénmaal per jaar met talkpoeder, siliconenspray of een ander speciaal onderhoudsmiddel voor rubber trips (verkrijgbaar in autoshops) in te smeren. Tip: U kunt dit het beste voor het begin van de winter doen. Tip: Om uitdroging van de tochtstrippen te voorkomen kunnen deze ook worden ingesmeerd met groene zeep. Inzethorren De inzethor is geschikt voor alle kunststof (draaikiep)ramen en wordt zonder te boren of te schroeven in het kozijn geplaatst. Bij het openen of dichtdoen van het (draaikiep)raam kan de inzethor blijven zitten. U kunt bij de aannemer meer informatie hierover opvragen, evenals een prijsopgave. Rookmelders In uw woning zijn, één of meerdere rookmelders aanwezig. Deze zijn voorzien van een batterij. Als de batterij leeg is, dient die vervangen te worden. Lees daarvoor de gebruiksaanwijzing. Wanneer er teveel rook in de woning is, gaan de rookmelders piepen. Bij veel stof (zoals wanneer u iets aan het schuren bent), is het raadzaam de rookmelder af te dekken, bijvoorbeeld met een douchemuts of iets dergelijks. De rookmelder is namelijk gevoelig voor stof en kan daardoor afgaan. 11

12 Storingen aan de elektrische installatie verhelpen Mocht er een storing optreden, ga dan eerst na wat de storing kan zijn en of u deze storing zelf kunt verhelpen. Er zijn storingen die u eenvoudig zelf kunt oplossen, voor ingewikkelde storingen is het raadzaam de installateur, of de Sleutels te bellen. Wij adviseren u om een zaklantaarn in de meterkast op te hangen. Wanneer het licht uitvalt, zult u er gemak van hebben. Hang- en sluitwerk Nieuwe sleutels voordeur Alle nieuwe draaikiepramen en -deuren zijn uitgevoerd conform het Politiekeurmerk Veilig Wonen en voldoen aan SKG weerstandklasse 2. De sloten van uw voor- en achterdeuren worden vervangen. Ze zijn gelijksluitend uitgevoerd. Dit betekend dat dezelfde sleutel voor alle deuren kan worden gebruikt. U ontvangt van ons drie nieuwe sleutels. Gebruik voor het smeren van piepende scharnieren bij voorkeur zuurvrije vaseline of eventueel naaimachine olie. De sloten niet met olie smeren. Gebruik voor het smeren van sloten zuurvrije vaseline, (niet te veel) want een slot kan anders verstopt raken en werkt dan niet meer. Ook kan er met cilinderspray gesmeerd worden. Voor cilinders zijn er spuitbusjes te koop met onderhoudsspray die ook voor sloten en meerpuntssluitingen gebruikt kan worden. Wij adviseren u het beslag regelmatig te reinigen met een zeem en een nietagressief schoonmaakmiddel en water. Geen schuursponsjes gebruiken. Laat de draai-kiepramen niet langere tijd in de draaistand open staan. 12

13 Financiële zaken Wanneer gaat de huurverhoging voor de energiebesparing in? De huurverhoging gaat in op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand waarin de werkzaamheden in uw woning zijn afgerond. Wanneer worden de vergoedingen uitbetaald? Wij betalen de onkosten- en ongeriefs-vergoedingen uit binnen een maand nadat u het opleverformulier heeft ondertekend. Als wij nog geld van u tegoed hebben, dan brengen we de vergoeding hierop in mindering. Als u een bewindvoerder heeft, dan maken we het geld aan die organisatie over. Contact Overdag en bij calamiteiten Met vragen over de techniek, de uitvoering en de planning kunt u onder werktijd terecht bij Richard van Dijk, de uitvoerder van Ballast Nedam. Hij is te vinden aan de Druivenstraat 25, iedere werkdag tussen uur en uur. Bij calamiteiten die rechtstreeks te maken hebben met de werkzaamheden kunt u buiten werktijd contact opnemen met Ballast Nedam via telefoonnummer (010) Ook op zon- en feestdagen! In alle andere gevallen kunt u het algemene nummer van de Sleutels bellen. U kunt ons elke werkdag, behalve op vrijdagmiddag, bereiken via telefoonnummer (071) Voor spoedeisende reparaties zijn wij 24 uur per dag bereikbaar. Richard van Dijk Sarie Onderwater Bewonersbegeleider Voor alle overige vragen tijdens het project kunt u terecht bij Sarie Onderwater, de bewonersbegeleider van de Sleutels, ook te vinden aan de Druivenstraat 25. Sarie Onderwater is aanwezig op dinsdag en donderdag van uur tot uur. Voor spoedzaken is zij te bereiken via de Sleutels. 13

14 Bezoekadres: Langegracht 70a, Leiden Postadres: Postbus BA Leiden Telefoon: (071) Internet: 14

Bewonersinformatie. Voorstel aanpak Druiven- en Kersenstraat

Bewonersinformatie. Voorstel aanpak Druiven- en Kersenstraat Bewonersinformatie Voorstel aanpak Druiven- en Kersenstraat Bezoekadres: Langegracht 70a, Leiden Postadres: Postbus 1041 2302 BA Leiden Telefoon: (071) 516 26 36 E-mail: info@desleutels.nl Internet: www.desleutels.nl

Nadere informatie

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Gebruikershandleiding ééngezinswoningen Olykampen naar aanleiding van uitgevoerd Groot Onderhoud in 2014 Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Raalte, 16 april 2014 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Hierbij treft u gerangschikt op onderwerp belangrijke informatie over uw gerenoveerde woning. Wij wensen u heel veel woonplezier in uw woning. 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

HBN/informatiemap renovatie Dahliastraat e.o./versie 4-9-2012 0

HBN/informatiemap renovatie Dahliastraat e.o./versie 4-9-2012 0 HBN/informatiemap renovatie Dahliastraat e.o./versie 4-9-2012 0 Inhoudsopgave blz Inleiding 1 Bewonerswerkgroep renovatie en contactpersonen 1.1 Bewonerswerkgroep renovatie 1.2 Conctactpersoon Huurdersraad

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

Groot onderhoud en energiebesparende maatregelen Pallaspad

Groot onderhoud en energiebesparende maatregelen Pallaspad Groot onderhoud en energiebesparende maatregelen Pallaspad Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het verplichte onderhoud 4 2.1 Verplicht onderhoud buitenzijde 4 2.2 Verplicht onderhoud binnenzijde 4 3. Keuze:

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN UW APPARTEMENT

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN UW APPARTEMENT GEBRUIKSHANDLEIDING VAN UW APPARTEMENT Inhoudsopgave 1 Welkom in uw nieuwe woning... 3 2 Verzekeringen... 3 Inboedelverzekering... 3 Glasverzekering... 3 Opstalverzekering... 3 3 Tips voor de eerste bewoning...

Nadere informatie

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen 1 2 uw huis een comfortabel thuis! het project in vogelvlucht Lefier doet mee aan het landelijke initiatief Stroomversnelling. In dit

Nadere informatie

BEWONERSINFORMATIE DE FURIE HET BALKON TE MAASSLUIS

BEWONERSINFORMATIE DE FURIE HET BALKON TE MAASSLUIS BEWONERSINFORMATIE DE FURIE HET BALKON TE MAASSLUIS BEWONERSINFORMATIE Nieuwbouw De Furie Het Balkon te Maassluis Een project uitgevoerd door: Bezoekadres: Waal Schiedamsedijk 22 3134 KK VLAARDINGEN Postadres:

Nadere informatie

Project Hoevenbuurt. Uitvoeringbrochure groot onderhoud

Project Hoevenbuurt. Uitvoeringbrochure groot onderhoud Project Hoevenbuurt Uitvoeringbrochure groot onderhoud Bunnikhoeve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Zeisthoeve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Lunterenhoeve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,

Nadere informatie

Informatiebrochure. Informatieboekje grootonderhoud Oranjewijk Strijen fase 2

Informatiebrochure. Informatieboekje grootonderhoud Oranjewijk Strijen fase 2 Informatiebrochure Informatieboekje grootonderhoud Oranjewijk Strijen fase 2 Hier gaan we aan de slag 2 Voorwoord 4 Inleiding 5 De inhoud van het plan 6 Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV s) 9 Uitvoering

Nadere informatie

Verbeterplan Parnassiaflats

Verbeterplan Parnassiaflats Renovatie Parnassiaflats Verbeterplan Parnassiaflats bewonersinformatieboekje juni 2014 bewonersinformatie over het groot onderhoud van complex 3218 Kerspelstraat 1 t/m 47 Markestraat 1 t/m 47 Prinses

Nadere informatie

Meer woonplezier, minder energie. Informatie over de renovatie van uw flat en woning

Meer woonplezier, minder energie. Informatie over de renovatie van uw flat en woning Meer woonplezier, minder energie Informatie over de renovatie van uw flat en woning Inhoudsopgave Inleiding 4 1 2 3 4 5 6 Wat gaan we doen? 6 Voor we beginnen 10 Tijdens de uitvoering 12 Gevolgen voor

Nadere informatie

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk Hofstra Hulshof Bouw b.v. Noorderdiep 126a 9521 BG telefoon (0599) 21 29 77 fax (0599) 21 23 09 E-mail: info@hofstrahulshof.nl website: www.hofstrahulshof.nl Rabobank 3112.07.820 k.v.k. meppel 04065540

Nadere informatie

welkom welkom 4 belangrijke contactgegevens 5 bewonersinformatie extra informatie appartement extra informatie wooninc.plus

welkom welkom 4 belangrijke contactgegevens 5 bewonersinformatie extra informatie appartement extra informatie wooninc.plus bewoners informatie welkom 4 belangrijke contactgegevens 5 bewonersinformatie veiligheid in en om uw woning 8 telefoon en televisie 9 beglazing 9 uw woning in de winter 9 ventilatie 9 verwarming 11 koken

Nadere informatie

Bouwcombinatie Hoek van Holland

Bouwcombinatie Hoek van Holland 57 woningen Fase II L Avenue te Hoek van Holland Handleiding voor het gebruik en onderhoud van uw woning Type Chainon Geachte heer/mevrouw, Het doet ons genoegen u dit boekje te mogen aanbieden. Binnenkort

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het serviceabonnement 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen.

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het service 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen. In deze

Nadere informatie

Onderhoud. Inleiding. Waarom dit boekje over onderhoud?

Onderhoud. Inleiding. Waarom dit boekje over onderhoud? Iets stuk in uw woning? Dien een reparatieverzoek in via Mijn OFW op onze website en plan direct een afspraak in met een servicemedewerker. INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Fonds Huurdersonderhoud 3 Het melden

Nadere informatie

Onderhoud. Het onderhoud aan uw woning goed geregeld

Onderhoud. Het onderhoud aan uw woning goed geregeld Onderhoud van A tot Z Het onderhoud aan uw woning goed geregeld Hebt u een lekkage? Is de WC verstopt? Het slot van de voordeur kapot? Woningcorporatie Wateringen zorgt ervoor dat uw woning goed onderhouden

Nadere informatie

Wenken en instructies voor het gebruik van zelfstandige kamers Rijnveste

Wenken en instructies voor het gebruik van zelfstandige kamers Rijnveste Wenken en instructies voor het gebruik van zelfstandige kamers Rijnveste Beste bewoner, Hartelijk welkom op Rijnveste! Deze beschrijving staat bol van tips en instructies voor het gebruik van je nieuwe

Nadere informatie

Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement

Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement INOUD Inleiding 5 Kleine reparaties 5 Serviceabonnement 6 Reparatieverzoek 7 Trefwoordenlijst 8 erdeling onderhoud huurder - verhuurder 8 Tips om ongemak te voorkomen

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont Organisatie en doelstelling Woningbouwvereniging Reeuwijk is ontstaan

Nadere informatie

Bewonersinformatieboekje. Energiesprong 62 woningen Kerkrade

Bewonersinformatieboekje. Energiesprong 62 woningen Kerkrade Bewonersinformatieboekje Energiesprong 62 woningen Kerkrade Inhoud 1. Inleiding 2. Contactpersonen 3. Toelichting op de woningverbetering en planning 4. Uitleg van de werkzaamheden 5. De woningverbetering

Nadere informatie

Patiënteninformatie over ASTMA: PRIKKELS VERMIJDEN, HUISSTOFMIJT BESTRIJDEN. LONGGENEESKUNDE Astma: huisstofmijt

Patiënteninformatie over ASTMA: PRIKKELS VERMIJDEN, HUISSTOFMIJT BESTRIJDEN. LONGGENEESKUNDE Astma: huisstofmijt Patiënteninformatie over ASTMA: PRIKKELS VERMIJDEN, HUISSTOFMIJT BESTRIJDEN LONGGENEESKUNDE Astma: huisstofmijt INHOUDSOPGAVE PRIKKELS VERMIJDEN... 3 Welke prikkels spelen een rol?... 4 Waar zit de huisstofmijt?...

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Arnemuiden

Woningbouwvereniging Arnemuiden Bewonersgids Kantooradres Woningbouwvereniging Arnemuiden Langstraat 16b 4341 EE Arnemuiden tel. 0118-601720 fax.0118-602906 e-mail : wbv@wbvarnemuiden.nl www.wbvarnemuiden.nl Bankrelaties Rabobank: IBAN:

Nadere informatie

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Het onderhoud van uw woning Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Wierden en Borgen - Het onderhoud van uw woning

Nadere informatie

Beter een goede buur. U kunt op vrij eenvoudige wijze ervoor zorgen dat uw buren geen last hebben van uw geluid:

Beter een goede buur. U kunt op vrij eenvoudige wijze ervoor zorgen dat uw buren geen last hebben van uw geluid: Beter een goede buur De belangrijkste taak van ons is mensen goede en betaalbare woningen te bieden. Daarnaast zijn we er ook als het gaat om de leefbaarheid in buurten en dorpen. Individuele problemen

Nadere informatie