Bewonersinformatie. Werkzaamheden Druiven- en Kersenstraat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewonersinformatie. Werkzaamheden Druiven- en Kersenstraat"

Transcriptie

1 Bewonersinformatie Werkzaamheden Druiven- en Kersenstraat 1

2 2

3 Voorwoord In onze vorige informatiebrochure las u dat de Sleutels wil starten met de aanpak van de Druiven en Kersenstraat. In de brochure stond ook welke onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen we willen gaan uitvoeren. Om onze plannen te realiseren hadden wij uw toestemming nodig. Wij zijn erg blij dat 93% van de bewoners heeft ingestemd met onze plannen. Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen. We starten op 13 november met de eerste woningen in de Kersenstraat. De huisbezoeken (warme opnames) zijn in volle gang. Met deze brochure informeren we u over de komende werkzaamheden. Wij vertellen u welke maatregelen wij nemen om het werk zo veilig en efficiënt mogelijk te laten verlopen en welke voorbereidingen u zelf kunt nemen. Verder treft u een uitleg over het gebruik van de nieuwe onderdelen in uw woning. Wij realiseren ons dat de werkzaamheden ingrijpend zijn en overlast gaan veroorzaken. Wij proberen deze overlast zoveel mogelijk te beperken. We kijken uit naar een prettige samenwerking en natuurlijk een mooi resultaat! INHOUD Voor en na 3 Planning 5 Uitvoering 6 Nieuw in huis 8 Financiële zaken 13 Contact 13 Gerda van de Berg directeur-bestuurder de Sleutels 3

4 Werkzaamheden: voor en na Ballast Nedam voert samen met haar co-makers de (groot onderhoud) werkzaamheden uit. Wij laten u graag een impressie zien van de werkzaamheden. Voor een uitgebreid overzicht van de werkzaamheden verwijzen we u naar het informatieboekje dat u bij de draagvlakmeting heeft ontvangen. Huidige situatie Toekomstige situatie 4

5 Planning We starten met de werkzaamheden aan de eerste woning op 13 november Alle bewoners worden persoonlijk per brief over de startdatum geïnformeerd. De werkzaamheden duren 15 werkdagen per woning (als er geen onvoorziene omstandigheden zijn). De volgorde van de werkzaamheden door de beide straten loopt volgens onderstaand schema. We starten in de Kersenstraat en steken gedurende het werk de straat een aantal keer over. Op deze manier proberen we de overlast in de straat te beperken. Tijdens de kerstperiode is Ballast Nedam twee weken gesloten. Dit betekent dat we de laatste woning vóór de kerstvakantie starten op 28 november 2014, om deze woning op 18 december 2014 op te leveren. Op 5 januari 2015 starten we met de eerstvolgende woning. 5

6 Uitvoering Inrichting straten tijdens uitvoering Wij proberen ervoor te zorgen dat er tijdens de werkzaamheden voldoende parkeergelegenheid in de straten overblijft voor bewoners. Zoals u weet is de aanwezige ruimte echter beperkt. Dit proberen we deels op te lossen door de benodigde bouwmaterialen zo kort mogelijk van tevoren aan te leveren. Ook vragen we aan alle partijen om zo min mogelijk in de beide straten zelf te parkeren. Desondanks is er wel wat overlast te verwachten. Bij sloopwerkzaamheden (van bijvoorbeeld badkamers) komen er tijdelijk vuilcontainers voor de deur te staan. Bij woningen waar slechts de kozijnen worden vervangen komen containers en wagens met glas en kozijnen voor de deur te staan. De containers en wagens nemen tijdens de werkzaamheden enkele parkeerplaatsen in beslag. Ze verhuizen mee met de werkzaamheden in de straat. Hier heeft u dus enige tijd last van maar het is noodzakelijk om de werkzaamheden uit te voeren. Tijdens de uitvoering plaatsen we ook een aantal opslagcontainers, op de stoep tegenover Kersenstraat 35. Hier bovenop wordt een schaftkeet geplaatst voor de werklieden. Voorzieningen voor bewoners Gedurende de werkzaamheden richten we een lege woning in als rust- en douchewoning. Dit is de woning aan Druivenstraat 42. U kunt er bijvoorbeeld gebruik van maken als het geluid of de stof u even te veel wordt. Voorbereidingen door bewoners Voordat de werkzaamheden van start gaan, hebben wij uw hulp nodig bij het treffen van een aantal voorbereidingen. Tijdens de warme opname is/wordt dit ook met u besproken. Zolder leegruimen We vragen u de zolder leeg te maken voor de duur van de werkzaamheden. Aanwezige betimmering moet verwijderd zijn. Heeft u op zolder een wasmachine of een droger? Die hoeft u niet weg te halen. We vragen u wel deze los te koppelen, zodat wij ze kunnen verschuiven als ze in de weg staan. Kozijnen vrijmaken De gevelkozijnen gaan we vervangen. Om dat te doen hebben we ruimte nodig, zowel binnen als buiten. Het gaat daarbij om zo n 1,5 meter vrije ruimte rondom de huidige kozijnen. Dus haalt u alstublieft potten en planten, meubels, gordijnen, zonwering, verlichting, schotel, beplanting enzovoorts weg. Meubels afdekken U dient zelf uw meubels af te dekken. Voor de voorbereidingen kunt u verhuisdozen en afdekfolie ophalen bij de uitvoerder Richard van Dijk, aan de Druivenstraat 25. 6

7 Sleutel achterlaten Er moet iemand in huis zijn die de deur open doet voor de aannemer. Bent u niet thuis, vraag dan iemand anders om de deur open te doen, zoals de buren. U kunt ook een sleutel afgeven bij het uitvoeringsteam. Daarvoor tekent u een sleutelformulier. De werktijden zijn van uur tot uur. Aan het einde van iedere werkdag wordt uw woning veilig achtergelaten. Voorkomen van schade Om te voorkomen dat wij uw eigendommen beschadigen, nemen wij een aantal voorzorgsmaatregelen: wij geven instructies aan de medewerkers over hoe zij met eigendommen van anderen moeten omgaan; wij dekken uw trap en vloeren af op plaatsen waar wij werkzaam zijn; wij leveren afdekfolie waarmee u zelf uw meubels kunt afdekken. Als er toch schade is De bouwplaatsmedewerkers werken zorgvuldig en met respect voor uw eigendommen in uw woning. Toch kan het gebeuren dat er schade ontstaat. Wat kunt u doen in zo n geval? bij schade meldt u dat binnen twee dagen bij de bewonersbegeleider (Sarie Onderwater); samen met de bewonersbegeleider vult u het schadeformulier in; u krijgt advies over de schadeafhandeling; de aannemer neemt indien nodig contact met u op; de schade ook melden bij uw inboedelverzekering. Ter voorkoming van diefstal Wij adviseren u dringend kostbaarheden en waardevolle eigendommen op te bergen. Ook adviseren wij u, als de steigers om uw woning staan, de ramen op de verdieping buiten werktijd gesloten te houden. Wij rekenen op uw medewerking. Als u spullen mist, meldt u dat bij de bewonersbegeleider en/of de uitvoerder en doet u daarna aangifte bij de politie. Uw claim kunt u vervolgens neerleggen bij uw eigen inboedelverzekering. Oplevering Als de werkzaamheden zijn afgerond, stellen we samen met u vast of het werk goed is uitgevoerd en of er onvolkomenheden zijn. Dit noteren we in een opleveringsrapport, u ondertekent dit rapport en we maken afspraken over de afwerking van eventuele opleverpunten. Eventuele gebreken worden binnen maximaal zes weken na ondertekening hersteld. Na het ondertekenen worden de vooraf besproken vergoedingen aan u uitbetaald.! We om bij voordat starten, TIP! We raden u aan om bij uw inboedelverzekeraar, voordat de werkzaamheden starten, aan te geven dat uw woning wordt opgeknapt. Sommige verzekeraars willen dit vooraf weten, in verband met een verhoogd risico voor uw inboedel. raden u aan uw inboedelverzekeraar, de werkzaamheden aan te geven dat uw 7

8 Nieuw in huis Veel van de werkzaamheden die we in uw woning uitvoeren zijn energiebesparende maatregelen. Graag geven wij u meer informatie over hoe de nieuwe voorzieningen werken en enkele energie-bespaartips. Mechanische ventilatie De Sleutels heeft in uw woning een mechanisch ventilatiesysteem aangebracht: een STORK COMFOFAN S CO2, met draadloze afstandsbediening. De mechanische ventilatie voert vuile lucht af. Hoe werkt de mechanische ventilatie? De keuken, het toilet, de badkamer en de zolder worden mechanisch geventileerd door middel van afzuigventielen in combinatie met ventilatiekanalen, voorzien van een ventilatie-unit met motor. Deze hangt op zolder. U kunt dit systeem met de draadloze afstandsbediening bedienen, als u gaat douchen of koken. Het systeem is ook voorzien van een CO2 meter. Deze meet het CO2-gehalte (koolstofdioxide) in de lucht van de woonkamer. Als dat gehalte te hoog is, dan gaat de mechanische ventilatie harder draaien. U ziet dan een oranje of rood lampje branden. Als het lampje groen is, is het CO2-gehalte goed. Bij bijvoorbeeld een feestje waar meerdere mensen aanwezig zijn kan het oranje of rode lampje gaan branden. De installatie is hier niet standaard op berekend. Het advies is om extra te ventileren door bijvoorbeeld een raam open te zetten. Hoe ventileren? U kunt op een eenvoudige manier overmatige waterdampvorming voorkomen. Houd de badkamerdeur tijdens het douchen dicht en zet de ventilatiestand op maximaal. Maak na het schoonmaken of douchen alles goed droog, kook met de deksels op de pannen en droog de was buiten als het mooi weer is. Behalve deze "handmatige" oplossingen kunt u ook gebruik maken van het mechanische ventilatiesysteem. De afzuigventielen zijn zodanig ingesteld dat de juiste hoeveelheid lucht per ruimte wordt afgezogen en dient op dezelfde wijze afgesteld te blijven. Uw woon- en slaapkamer worden op natuurlijke wijze geventileerd door het openen van eventueel aanwezige ramen, deuren en ventilatieroosters. Ook in de winter is goede ventilatie belangrijk, omdat schone droge lucht eerder warm is dan vervuilde vochtige lucht. Schoonmaken van de ventielen Om optimaal te kunnen werken, moeten de ventielen elke maand schoongemaakt worden. Dat doet u zo: 1. Trek het rooster voorzichtig naar voren en haal het uit het kanaal. U maakt het rooster schoon met een normaal schoonmaakmiddel. 2. Plaats het rooster voorzichtig weer terug in het kanaal. 8

9 De ventilatieroosters in de kozijnen maakt u eenvoudig zelf schoon: 1. Trek het filter vanaf de onderkant naar voren. 2. U kunt nu de binnenkant van het rooster stofzuigen. 3. Maak het klikfilter schoon met lauw water en een afwasmiddel. 4. Plaats het klikfilter terug. Hang het eerst aan de bovenrand van het rooster, duw het daarna rustig over de klikrand aan de onderkant. Let erop dat u de ventielen weer op dezelfde plek terugplaatst en dat de instelling niet is veranderd. Het is handig ze te merken of te nummeren met bijvoorbeeld plakkertjes zodat u ze niet verwisselt. Problemen aan de mechanische ventilatie verhelpen Mocht een storing optreden, ga dan eerst na wat de storing kan zijn en of u deze zelf kan verhelpen. In de handleiding staat aangegeven hoe storingen worden verholpen. Er zijn storingen die u eenvoudig zelf kunt oplossen. Voor ingewikkelde storingen is het raadzaam de onderhoudsinstallateur van de Sleutels in te schakelen. Ventilatieroosters Het is belangrijk dat vocht en schadelijke (afval)stoffen uw huis uit kunnen. Laat daarom altijd de ventilatieroosters in de kozijnen openstaan en open regelmatig een raam. Ook in de winter! Van onvoldoende ventilatie kunt u ziek worden. Ventileren is niet hetzelfde als luchten. Bij luchten zet u een raam een tijdje open om de lucht in een ruimte in één keer te verversen. Bij ventileren zorgt u voor continue verversing van de lucht in uw huis, 24 uur per dag. De ventilatieroosters kunt u openlaten als u weg bent. U hoeft dan geen raam open te zetten om te luchten. Dat is veiliger: de kans op inbraak is kleiner. Dichte ventilatieroosters Als u de roosters allemaal dicht laat, ontstaat er onderdruk. Dat kan de volgende problemen veroorzaken: klemmende deuren fluitende ventilatieroosters tocht ongezond binnenklimaat Afzuigkap U mag geen gemotoriseerde afzuigkap op dit systeem aansluiten. Wilt u een motorloze afzuigkap plaatsen? Dat kan wel. De Sleutels informeert u graag over de voorwaarden. Ook het plaatsen van een recirculatiekap blijft mogelijk. Optimaal gebruik van de centrale verwarming Stook niet met de ramen open. Laat wel de ventilatieroosters open staan. U verliest daar bijna geen warmte door. Sluit alle deuren. Plaats niets voor of over de radiatoren. Plaats geen reflecterende folie achter de radiatoren met thermostaatknoppen. De radiator voelt een hogere temperatuur en slaat dan af. Stook een graadje lager. Zet de verwarming een half uur tot een uur voor u naar bed gaat al lager. 9

10 Zet niet alle radiatoren helemaal uit. Ook s nachts niet. s Morgens opnieuw opwarmen kost meer energie dan zacht doorstoken. Zet de thermostaat s nachts wel 3 tot 4 C lager. Heeft u lekkage bij een radiator of cv-leiding? Tijdens het hele project kunt u contact opnemen met Ballast-Nedam. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (010) Nadat de werkzaamheden zijn afgerond neemt u bij storingen contact op met de Sleutels. Dubbelglas Alle ramen in uw woning worden vervangen door HR ++ glas met een hoge isolerende kwaliteit. Wij krijgen regelmatig vragen over de werking van het glas. Hieronder zetten wij het voor u op een rij. Condens Bij HR ++ glas kan condensvorming ontstaan aan de buitenzijde van het raam. Dit is niet een fout in het raam, maar een gevolg van de hoge isolerende werking van het HR ++ glas. We zien deze condensvorming vooral in het voorjaar en najaar in de ochtenduren. Dan is de buitentemperatuur laag en de luchtvochtigheid hoog. Als de buitentemperatuur stijgt, dan verdwijnt de condens vanzelf. Vlekken Soms zijn bij een bepaalde lichtinval in het HR ++ glas olieachtige vlekken zichtbaar. Soms zijn het vlekken, soms strepen of cirkels. Dit heet met een moeilijk woord interferentie. Het is geen fout in het product, maar een natuurlijk verschijnsel. Breuken HR ++ glas is gevoelig voor thermische breuk. Thermische breuk kan ontstaan door grote temperatuurverschillen tussen de verschillende lagen van het glas. U kunt de kans op thermische breuk verkleinen door: Jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van het glas te plaatsen. Aanbevolen wordt mininmaal 10cm. Het glas niet met folie te beplakken. Het glas niet te schilderen. Geen grote voorwerpen direct achter het raam te plaatsen. Voordeur Ook in de nieuwe voordeur zit HR++ glas. Ook hier mag u dit glas niet beplakken met raamfolie! Kozijnen, ramen en deuren Onderhoud kunststof kozijnen Om de kozijnen er blijvend goed uit te laten zien hoeft u niet veel te doen: alleen schoonmaken en controleren van het hang- en sluitwerk. Hieronder vindt u daar tips voor. Het eventueel nastellen van ramen en deuren dient door een vakkundig persoon te gebeuren. Bij foutief afstellen kunnen hang- en sluitwerk onderdelen onherstelbaar worden beschadigd. Let op: u mag niet boren, schroeven of spijkeren in kunststof kozijnen! Onderhoudstips 10

11 De kozijnen kunt u wassen met behulp van een zachte vochtige spons, eventueel doordrenkt met een niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis (niet op basis van o.a. ammoniak en chloorhoudende producten zoals bleekwater). Enkele speciale aandachtspunten Nooit de kozijnen droog reinigen, om krassen en/of schrammen op het oppervlak te voorkomen. Nooit de kozijnen schilderen. Nooit de kozijnen reinigen met schuurmiddelen en agressieve stoffen of aromatische oplosmiddelen zoals wasbenzine, aceton, terpentine, petroleum, white-spirit e.d. Richtlijnen voor het verwijderen van vlekken en beschadigingen Krassen of schrammen kunnen worden verwijderd. We raden u sterk af dit zelf te doen omdat het onherstelbare schade kan aanrichten. Neem hiervoor contact op met de Sleutels. Tochtafdichtingen onderhouden Om de tochtstrippen in een goede conditie te houden, is het gewenst om de lippen éénmaal per jaar met talkpoeder, siliconenspray of een ander speciaal onderhoudsmiddel voor rubber trips (verkrijgbaar in autoshops) in te smeren. Tip: U kunt dit het beste voor het begin van de winter doen. Tip: Om uitdroging van de tochtstrippen te voorkomen kunnen deze ook worden ingesmeerd met groene zeep. Inzethorren De inzethor is geschikt voor alle kunststof (draaikiep)ramen en wordt zonder te boren of te schroeven in het kozijn geplaatst. Bij het openen of dichtdoen van het (draaikiep)raam kan de inzethor blijven zitten. U kunt bij de aannemer meer informatie hierover opvragen, evenals een prijsopgave. Rookmelders In uw woning zijn, één of meerdere rookmelders aanwezig. Deze zijn voorzien van een batterij. Als de batterij leeg is, dient die vervangen te worden. Lees daarvoor de gebruiksaanwijzing. Wanneer er teveel rook in de woning is, gaan de rookmelders piepen. Bij veel stof (zoals wanneer u iets aan het schuren bent), is het raadzaam de rookmelder af te dekken, bijvoorbeeld met een douchemuts of iets dergelijks. De rookmelder is namelijk gevoelig voor stof en kan daardoor afgaan. 11

12 Storingen aan de elektrische installatie verhelpen Mocht er een storing optreden, ga dan eerst na wat de storing kan zijn en of u deze storing zelf kunt verhelpen. Er zijn storingen die u eenvoudig zelf kunt oplossen, voor ingewikkelde storingen is het raadzaam de installateur, of de Sleutels te bellen. Wij adviseren u om een zaklantaarn in de meterkast op te hangen. Wanneer het licht uitvalt, zult u er gemak van hebben. Hang- en sluitwerk Nieuwe sleutels voordeur Alle nieuwe draaikiepramen en -deuren zijn uitgevoerd conform het Politiekeurmerk Veilig Wonen en voldoen aan SKG weerstandklasse 2. De sloten van uw voor- en achterdeuren worden vervangen. Ze zijn gelijksluitend uitgevoerd. Dit betekend dat dezelfde sleutel voor alle deuren kan worden gebruikt. U ontvangt van ons drie nieuwe sleutels. Gebruik voor het smeren van piepende scharnieren bij voorkeur zuurvrije vaseline of eventueel naaimachine olie. De sloten niet met olie smeren. Gebruik voor het smeren van sloten zuurvrije vaseline, (niet te veel) want een slot kan anders verstopt raken en werkt dan niet meer. Ook kan er met cilinderspray gesmeerd worden. Voor cilinders zijn er spuitbusjes te koop met onderhoudsspray die ook voor sloten en meerpuntssluitingen gebruikt kan worden. Wij adviseren u het beslag regelmatig te reinigen met een zeem en een nietagressief schoonmaakmiddel en water. Geen schuursponsjes gebruiken. Laat de draai-kiepramen niet langere tijd in de draaistand open staan. 12

13 Financiële zaken Wanneer gaat de huurverhoging voor de energiebesparing in? De huurverhoging gaat in op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand waarin de werkzaamheden in uw woning zijn afgerond. Wanneer worden de vergoedingen uitbetaald? Wij betalen de onkosten- en ongeriefs-vergoedingen uit binnen een maand nadat u het opleverformulier heeft ondertekend. Als wij nog geld van u tegoed hebben, dan brengen we de vergoeding hierop in mindering. Als u een bewindvoerder heeft, dan maken we het geld aan die organisatie over. Contact Overdag en bij calamiteiten Met vragen over de techniek, de uitvoering en de planning kunt u onder werktijd terecht bij Richard van Dijk, de uitvoerder van Ballast Nedam. Hij is te vinden aan de Druivenstraat 25, iedere werkdag tussen uur en uur. Bij calamiteiten die rechtstreeks te maken hebben met de werkzaamheden kunt u buiten werktijd contact opnemen met Ballast Nedam via telefoonnummer (010) Ook op zon- en feestdagen! In alle andere gevallen kunt u het algemene nummer van de Sleutels bellen. U kunt ons elke werkdag, behalve op vrijdagmiddag, bereiken via telefoonnummer (071) Voor spoedeisende reparaties zijn wij 24 uur per dag bereikbaar. Richard van Dijk Sarie Onderwater Bewonersbegeleider Voor alle overige vragen tijdens het project kunt u terecht bij Sarie Onderwater, de bewonersbegeleider van de Sleutels, ook te vinden aan de Druivenstraat 25. Sarie Onderwater is aanwezig op dinsdag en donderdag van uur tot uur. Voor spoedzaken is zij te bereiken via de Sleutels. 13

14 Bezoekadres: Langegracht 70a, Leiden Postadres: Postbus BA Leiden Telefoon: (071) Internet: 14

Bewonersinformatie. Uitvoering aanpak van de Tuinstadwijk Fase 2 Mei 2013

Bewonersinformatie. Uitvoering aanpak van de Tuinstadwijk Fase 2 Mei 2013 Bewonersinformatie Uitvoering aanpak van de Tuinstadwijk Fase 2 Mei 2013 Voorwoord In onze vorige informatiebrochure las u dat de Sleutels wil starten met Fase 2 van de aanpak van de Tuinstadwijk. In

Nadere informatie

Instructie Ventilatie

Instructie Ventilatie Instructie Ventilatie Type woning Bij de bouw van een woning wordt er rekening mee gehouden dat de woning geventileerd kan worden. Hierin is onderscheid te maken in 3 type woningen; woningen met luchtkanalen,

Nadere informatie

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning Bewonersinformatie Rosmalen Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning 2 Voorwoord Afgelopen periode heeft BAM Woningbouw in opdracht van de eigenaar van uw woning, a.s.r., uw woning verbeterd. Bij de woningverbetering

Nadere informatie

Montage informatie. Hoe kunt u zich voorbereiden? Wat mag u van ons verwachten? Wat verwachten wij van u? Hoe wordt het afval afgevoerd?

Montage informatie. Hoe kunt u zich voorbereiden? Wat mag u van ons verwachten? Wat verwachten wij van u? Hoe wordt het afval afgevoerd? Montage informatie Kiezen voor Ploeg kozijnen is kiezen voor zorgeloze montage. Onze eigen monteurs monteren de ramen en kozijnen bij u thuis, conform de met u gemaakte afspraken. Waar moet u allemaal

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK & ONDERHOUD Kunststof & Aluminium kozijnen

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK & ONDERHOUD Kunststof & Aluminium kozijnen INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK & ONDERHOUD Kunststof & Aluminium kozijnen Lutkeberg 79, 7678 AJ Geesteren ov T: 0546-631697 F: 0546-631055 info@owkozijnen.nl www.owkozijnen.nl Instructies voor gebruik & onderhoud

Nadere informatie

Vochtoverlast en ventilatie in de woning

Vochtoverlast en ventilatie in de woning Vochtoverlast en ventilatie in de woning Soms hebben mensen last van vocht in hun woning. Vochtoverlast wordt meestal in een laat stadium ontdekt. Er komen schimmelplekken op de muur, behang laat los en

Nadere informatie

Dagkalender Onderhoud aan uw woning

Dagkalender Onderhoud aan uw woning Dagkalender Onderhoud aan uw woning Indigostraat Deze kalender is met veel zorgvuldigheid samengesteld door Ooijevaar bevlogen bouwers. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Dagkalender Onderhoud aan uw woning Indigostraat

Dagkalender Onderhoud aan uw woning Indigostraat Dagkalender Onderhoud aan uw woning Indigostraat Deze kalender is met veel zorgvuldigheid samengesteld door Ooijevaar bevlogen bouwers. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Dagkalender Onderhoud aan uw woning

Dagkalender Onderhoud aan uw woning Dagkalender Onderhoud aan uw woning Indigostraat Deze kalender is met veel zorgvuldigheid samengesteld door Ooijevaar bevlogen bouwers. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VOCHT EN VENTILATIE Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VENTILEREN GEZOND LUCHT OPEN BUITENLUCHT VOCHT RAMEN WONING Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning Het voorkomen van vocht in uw woning

Nadere informatie

> Verwarmen en ventileren

> Verwarmen en ventileren > Verwarmen en Verwarmen en Vochtproblemen in huis, condens op de ramen, een beschimmelde muur u kunt het allemaal voorkomen door goed te en te verwarmen. Zorg voor voldoende frisse lucht in huis. Lees

Nadere informatie

GEVEL[PLAN] BV. Gebruik en onderhoud van de kozijnen, ramen en voor-/achterdeur van de 419 eengezinswoningen Grootstal te Nijmegen

GEVEL[PLAN] BV. Gebruik en onderhoud van de kozijnen, ramen en voor-/achterdeur van de 419 eengezinswoningen Grootstal te Nijmegen GEVEL[PLAN] BV Gebruik en onderhoud van de kozijnen, ramen en voor-/achterdeur van de 419 eengezinswoningen Grootstal te Nijmegen Versie: 04-05-2010 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag. 3 2. Dagelijks gebruik

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Goed ventileren, erg belangrijk

Huurdersinformatie. Goed ventileren, erg belangrijk 1 Huurdersinformatie Goed ventileren, erg belangrijk Goed ventileren zorgt voor gezonde en droge lucht in uw woning. In deze brochure tips om te ventileren en om vocht te voorkomen. Inhoud Ventileren:

Nadere informatie

Aan de slag Start werkzaamheden

Aan de slag Start werkzaamheden informatie CAVALJEPLEIN EN JHR VAN CITTERSPLEIN MAART 2015 Aan de slag Start werkzaamheden In januari ontving u van ons een brief dat een ruime meerderheid van de bewoners instemde met de werkzaamheden

Nadere informatie

Bewonershandleiding. Nieuwe voorzieningen /42017

Bewonershandleiding. Nieuwe voorzieningen /42017 Bewonershandleiding Nieuwe voorzieningen 2017-033/42017 Speciaal voor u Dit boekje is gemaakt voor de huurders van de St.-Maartendreef 172-402. In deze handleiding leest u over het gebruik en het onderhoud

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer;

Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer; Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer; Onderhoud / storing Belangrijk: Reinig de (toevoer)roosters in de gevel en de afvoerventielen minimaal 1x per

Nadere informatie

GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDS- HANDLEIDING. INspIrereNDe IDeeËN met De mooiste

GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDS- HANDLEIDING. INspIrereNDe IDeeËN met De mooiste GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDS- HANDLEIDING INspIrereNDe IDeeËN met De mooiste KOZIJNeN VaN europrovyl Gebruikers- en onderhoudshandleiding Onlangs heeft u gekozen voor de hoogwaardige kunststof producten van

Nadere informatie

Ventileren in huis. Handleiding mechanisch ventilatiesysteem

Ventileren in huis. Handleiding mechanisch ventilatiesysteem Ventileren in huis Handleiding mechanisch ventilatiesysteem 2 Samen met uw huisgenoten, huisdieren en kamerplanten produceert u iedere dag gemiddeld tien liter vocht. Tel daarbij op de waterdamp die vrijkomt

Nadere informatie

Zijpendaalstraat groot onderhoud

Zijpendaalstraat groot onderhoud Inhoud Wat komen we doen? Wie gaat het werk uitvoeren? Met wie heeft u contact? Planning Nieuwe sleutels Isolatieglas Steigers Wat doet de aannemer voor u? Wat wordt er van u verwacht? Rustwoning Bouwplaatsinrichting

Nadere informatie

Warmte & ventilatie. Richtlijnen voor een warme en geventileerde woning

Warmte & ventilatie. Richtlijnen voor een warme en geventileerde woning Warmte & ventilatie Richtlijnen voor een warme en geventileerde woning Om prettig te wonen, moet uw woning niet alleen goed onderhouden zijn, maar ook comfortabel. Een warm huis in de winter, maar ook

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: Decentrale ventilatie

Uw ventilatiesysteem: Decentrale ventilatie Uw ventilatiesysteem: Decentrale ventilatie Systeemopbouw: In één of meerdere vertrekken heeft u een decentrale ventilatieunit die voor de ventilatie van dat vertrek zorgt. In de overige vertrekken is

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer Onderhoud / storing Belangrijk: Reinig de (toevoer)roosters in de gevel en de afvoerventielen minimaal 1x per jaar of zoveel vaker als nodig

Nadere informatie

Informatieboekje. welkom. Een warm. voor het Ketel-team! Nieuwe HR combiketels voor de Schansen en Dreven

Informatieboekje. welkom. Een warm. voor het Ketel-team! Nieuwe HR combiketels voor de Schansen en Dreven Informatieboekje Nieuwe HR combiketels voor de Schansen en Dreven Een warm welkom voor het Ketel-team! Voorwoord In opdracht van Stichting Rijnhart Wonen gaat Bonarius Zuid-Holland B.V. energiezuinige

Nadere informatie

Advieswijzer: verwarmen en ventileren

Advieswijzer: verwarmen en ventileren 100% wonen Vochtproblemen in huis, condens op de ramen, een beschimmelde muur u kunt het voorkomen door goed te en te verwarmen. Zorg voor voldoende frisse lucht in huis. Lees deze advieswijzer aandachtig

Nadere informatie

Verwarmen en ventileren. Advies voor frisse lucht in huis

Verwarmen en ventileren. Advies voor frisse lucht in huis Verwarmen en Advies voor frisse lucht in huis 1 Vochtproblemen in huis, condens op de ramen, een beschimmelde muur u kunt het allemaal voorkomen door goed te en te verwarmen. Zorg voor voldoende frisse

Nadere informatie

Onderhoudsproject Talmaweg. 33 t/m 37, 63 t/m 67, 79 t/m 89 en 93 t/m 97

Onderhoudsproject Talmaweg. 33 t/m 37, 63 t/m 67, 79 t/m 89 en 93 t/m 97 Onderhoudsproject Talmaweg 33 t/m 37, 63 t/m 67, 79 t/m 89 en 93 t/m 97 Geachte bewoner(s) Woningen zeggen niets, bewoners wel is een uitspraak van een van onze relaties. In dit boekje staat informatie

Nadere informatie

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw)

Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw) Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (wtw) Onderhoud / storing Belangrijk: Maak 1x per maand de twee filters in de wtw-unit schoon en vervang ze minimaal 2 per jaar. Zowel voor het schoonmaken

Nadere informatie

voorkomt schade aan uw woning door vocht en schimmel

voorkomt schade aan uw woning door vocht en schimmel ventileren goede ventilatie... voorkomt schade aan uw woning door vocht en schimmel is beter voor uw gezondheid bespaart energie Ventilatie is: gebruikte lucht eruit en frisse lucht erin. Goed ventileren

Nadere informatie

Vocht en ventilatie. Tips voor een droger huis

Vocht en ventilatie. Tips voor een droger huis Vocht en ventilatie Tips voor een droger huis Vocht en ventilatie Een gezin produceert per dag tussen de tien en vijftien liter vocht. Door te ademen, door huisdieren en planten, maar ook door te koken,

Nadere informatie

Informatieboekje, april 2014. Onderhoud en verbetering appartementen Stevensberg, Ketelberg en Meresberg

Informatieboekje, april 2014. Onderhoud en verbetering appartementen Stevensberg, Ketelberg en Meresberg Informatieboekje, april 2014 Onderhoud en verbetering appartementen Stevensberg, Ketelberg en Meresberg Waarom onderhoud? Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt in uw appartement en dat u er

Nadere informatie

Onderhoudsproject de Donge. 1 t/m 23, 30 t/m 52

Onderhoudsproject de Donge. 1 t/m 23, 30 t/m 52 Onderhoudsproject de Donge 1 t/m 23, 30 t/m 52 Geachte bewoner(s) Met dit boekje willen we u als bewoner van de Donge informeren over het groot onderhoud dat Patrimonium Barendrecht laat uitvoeren aan

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

Ventileren in huis. Handleiding warmte-terug-win-installatie

Ventileren in huis. Handleiding warmte-terug-win-installatie Ventileren in huis Handleiding warmte-terug-win-installatie Samen met uw huisgenoten, huisdieren en kamerplanten produceert u iedere dag gemiddeld tien liter vocht. Tel daarbij op de waterdamp die vrijkomt

Nadere informatie

Ventileren. Op adem komen doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Ventileren. Op adem komen doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Ventileren Op adem komen doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op onze website

Nadere informatie

Vocht in de woning. Ventileren is gezond en bespaart energie

Vocht in de woning. Ventileren is gezond en bespaart energie Ventileren is gezond en bespaart energie We staan er meestal niet bij stil, maar de lucht om ons heen bevat vocht. Dat geldt natuurlijk ook voor de lucht in huis. Door transpiratie, douchen, koken en wassen

Nadere informatie

Met deze brochure informeren wij u over het aanstaande onderhoud aan uw woning.

Met deze brochure informeren wij u over het aanstaande onderhoud aan uw woning. Voorwoord Vorig jaar zijn we met u in gesprek gegaan om gezamenlijk te overleggen wat we met uw woning gaan doen. Uit die gesprekken is veel informatie opgehaald. Er is een goed beeld ontstaan over de

Nadere informatie

Saneren. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Saneren. Ziekenhuis Gelderse Vallei Saneren Ziekenhuis Gelderse Vallei De huisstofmijt is één van de grootste veroorzaker van allergische klachten. Wie allergisch is aangelegd moet er dan ook voor zorgen dat de mijt zo min mogelijk overlevingskansen

Nadere informatie

Informatieboekje. Ventileren, vocht en schimmel

Informatieboekje. Ventileren, vocht en schimmel Informatieboekje Versie: 8 juni 2017 1 Bewoners, huisdieren en planten zorgen samen voor zo'n tien liter vocht per dag in een woning. Dit vocht ontstaat door douchen, koken, planten en drogen van wasgoed.

Nadere informatie

Aan de slag Start werkzaamheden

Aan de slag Start werkzaamheden nieuwsbrief HOORN NOORD FASE 2 SEPTEMBER 2016 nr 1 Aan de slag Start werkzaamheden In juli ontving u van ons een brief dat 72% van de bewoners instemde met de werkzaamheden en bijbehorende huurverhoging.

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

Beste student, Met vriendelijke groet, Afdeling Studentenhuisvesting WonenBreburg

Beste student, Met vriendelijke groet, Afdeling Studentenhuisvesting WonenBreburg Beste student, Gefeliciteerd met je appartement in PAX. In je appartement vind je voorzieningen die je misschien nog niet kent of waarvan je niet weet hoe ze werken. Dat leggen we graag aan je uit. Lees

Nadere informatie

ventileren wonen met karakter

ventileren wonen met karakter ventileren wonen met karakter goede ventilatie... voorkomt schade aan uw woning door vocht en schimmel is beter voor uw gezondheid bespaart energie Ventilatie is: gebruikte lucht eruit en frisse lucht

Nadere informatie

Handleiding. project: Groot Onderhoud Muziekbuurt, Heemskerk Versiedatum Uw duurzame woning

Handleiding. project: Groot Onderhoud Muziekbuurt, Heemskerk Versiedatum Uw duurzame woning project: Groot Onderhoud Muziekbuurt, Heemskerk Versiedatum 24-02-2017 Uw duurzame woning 1 Algemene informatie Beste bewoner(s), In de periode 2016-2017 zijn er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan

Nadere informatie

Aan de slag Start werkzaamheden

Aan de slag Start werkzaamheden nieuwsbrief HOORN NOORD FASE 1 JULI 2016 nr 1 Aan de slag Start werkzaamheden In april ontving u van ons een brief dat 77% van de bewoners instemde met de werkzaamheden en bijbehorende huurverhoging, ondertussen

Nadere informatie

Heerdehoeve en Lemsterlandhoeve

Heerdehoeve en Lemsterlandhoeve Heerdehoeve en Lemsterlandhoeve Informatiebrochure groot onderhoud Heerdehoeve 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 en 25 Lemsterlandhoeve 4, 10, 12, 16, 18, 24, 26, 28, 30 en

Nadere informatie

Handige tips. Handige tips voor bewoners, maart 2012 Pagina 1 van 7

Handige tips. Handige tips voor bewoners, maart 2012 Pagina 1 van 7 Handige tips Na de werkzaamheden aan uw woning is de werking van een aantal systemen veranderd. Zoals de verwarming, de ventilatie en de deuropener. In dit overzicht vindt u een aantal gebruikstips en

Nadere informatie

1 Inhoudsopgave 1. 2 Inleiding 2. 3 Algemeen 2. 4 Eerste reiniging na oplevering 2

1 Inhoudsopgave 1. 2 Inleiding 2. 3 Algemeen 2. 4 Eerste reiniging na oplevering 2 Gebruikershandleiding en reinigingsvoorschriften Onderwerp Pagina 1 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 2 3 Algemeen 2 4 Eerste reiniging na oplevering 2 5 Periodieke reiniging van de lichtstraat 3 a) Periodieke

Nadere informatie

In deze brief geven wij een toelichting waarin staat welke werkzaamheden er worden uitgevoerd en wanneer.

In deze brief geven wij een toelichting waarin staat welke werkzaamheden er worden uitgevoerd en wanneer. A J Rennenstraat C. Kombrinkstraat KRAGGENBURG Behandeld door: de heer A.W.B. Rouhof Ons kenmerk: M380963 Datum: 28 juli 2015 Onderwerp: onderhoudswerkzaamheden Geachte heer, mevrouw, Op 11 augustus starten

Nadere informatie

Sjef Kickken. Kickken Bouwtechnisch Advies

Sjef Kickken. Kickken Bouwtechnisch Advies Sjef Kickken Kickken Bouwtechnisch Advies 1 Behoud van waarde Voorkomen van schade Lange levensduur 2 Kapconstructie Bitumen dakbedekking PVC dakgoten Zinken dakgoten Houten dakkapel Kunststof dakkapel

Nadere informatie

Bewonersinformatie. Voorstel aanpak Druiven- en Kersenstraat

Bewonersinformatie. Voorstel aanpak Druiven- en Kersenstraat Bewonersinformatie Voorstel aanpak Druiven- en Kersenstraat Bezoekadres: Langegracht 70a, Leiden Postadres: Postbus 1041 2302 BA Leiden Telefoon: (071) 516 26 36 E-mail: info@desleutels.nl Internet: www.desleutels.nl

Nadere informatie

WANT IEDEREEN HEEFT VOCHT IN HUIS

WANT IEDEREEN HEEFT VOCHT IN HUIS Ventileren WANT IEDEREEN HEEFT VOCHT IN HUIS Iedereen heeft vocht in huis Niemand ontkomt er aan. Door alleen al in huis te zijn, produceren we liters vocht per dag. En bij het koken, douchen, afwassen,

Nadere informatie

Goed ventileren in huis

Goed ventileren in huis Goed ventileren in huis Wist u dat de binnenlucht meestal viezer is dan de buitenlucht? Eén op de tien huizen heeft schimmel en in veel woningen is er meer fijnstof dan buiten. Daarom is ventileren zo

Nadere informatie

Informatieboekje. Ketelteam. Het. komt eraan!

Informatieboekje. Ketelteam. Het. komt eraan! Informatieboekje Nieuwe HR combiketels voor de Schansen en Dreven Het Ketelteam komt eraan! Voorwoord Rijnhart Wonen wil graag energiezuinige Hoog Rendement (HR) combiketels plaatsen in uw woning in de

Nadere informatie

Ventileren... Waarom? 1. 't voorkomt vochtoverlast 2. 't zorgt voor frisse lucht en zuurstof voor u, uw huisdieren, uw planten en uw gasapparaten

Ventileren... Waarom? 1. 't voorkomt vochtoverlast 2. 't zorgt voor frisse lucht en zuurstof voor u, uw huisdieren, uw planten en uw gasapparaten Ventileren... Waarom? 1. 't voorkomt vochtoverlast 2. 't zorgt voor frisse lucht en zuurstof voor u, uw huisdieren, uw planten en uw gasapparaten Vochtproblemen: hoe komen we er aan? Vee! mensen hebben

Nadere informatie

Ventileren. Alles wat u moet weten over ventilatie in uw woning

Ventileren. Alles wat u moet weten over ventilatie in uw woning Ventileren Alles wat u moet weten over ventilatie in uw woning Ventileren voor uw gezondheid Is het vaak drukkend in uw woning? Zijn uw ramen vaak beslagen? Dit zijn de eerste tekenen dat er teveel vocht

Nadere informatie

Dagelijks ventileren. woonwijzer

Dagelijks ventileren. woonwijzer Dagelijks ventileren woonwijzer 2 Dagelijks ventileren Dagelijks ventileren Veel mensen hebben last van vocht in huis. Ze denken meestal dat die vochtoverlast van buiten komt: optrekkend vocht of doorslaande

Nadere informatie

De Rode Driehoek DEEL 2. Aan de slag

De Rode Driehoek DEEL 2. Aan de slag De Rode Driehoek DEEL 2. Aan de slag www.derodedriehoek.nl INHOUD INLEIDING 2 Uw contactpersoon 2 Projectteam 3 Huurverhogingen en tegemoetkomingen 4 Hulp tijdens het werk 4 Aandacht voor hulpbehoevenden

Nadere informatie

GEEF LUCHT AAN JE HUIS!

GEEF LUCHT AAN JE HUIS! GEEF LUCHT AAN JE HUIS! Zorg voor een gezonde woning: geef vocht en schadelijke stoffen geen kans! Laat voortdurend frisse lucht binnen via een ventilatiesysteem, ventilatierooster of door een raam op

Nadere informatie

Verwarmen, Koelen, Ventileren

Verwarmen, Koelen, Ventileren Gebruikershandleiding d.d. 1 mei 2015 Verwarmen, Koelen, Ventileren Appartementen dr. Struyckenplein, Rijpstraat en Jan Ligthartstraat Heeft u een storing aan de verwarming, de koeling of de ventilatie?

Nadere informatie

Voorbereiding op uw nieuwe badkamer, keuken en/of toilet

Voorbereiding op uw nieuwe badkamer, keuken en/of toilet Voorbereiding op uw nieuwe badkamer, keuken en/of toilet Bewonersinformatie over de uitvoering van de Hobbemalaan 1 t/m 28, Ruysdaellaan 1 t/m 28 en Vermeerlaan 2 t/m 28 (evenhuisnummers) in Soest Straat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding en reinigingsvoorschriften. 1 Inhoudsopgave 1. 2 Inleiding 2. 3 Algemeen 2. 4 Eerste reiniging na oplevering 2

Gebruikershandleiding en reinigingsvoorschriften. 1 Inhoudsopgave 1. 2 Inleiding 2. 3 Algemeen 2. 4 Eerste reiniging na oplevering 2 Luxlight BV Postbus 12 5570 AA BERGEIJK Leemskuilen 4 5563 CK WESTERHOVEN T 040 207 01 24 F 040 207 01 26 E info@luxlight.nl I www.luxlight.nl Rabobank Bergeijk: 1064.02.536 IBAN: NL55RABO0106402536 BIC:

Nadere informatie

EnErgiE zuiniger van jouw woning

EnErgiE zuiniger van jouw woning EnErgiE zuiniger maken van jouw woning 2016 EnErgiE zuiniger maken van jouw woning, 2016 Inhoud 02 Waarom dit boekje? 04 Waarom jouw woning energiezuiniger? 04 Wat komen we bij jou doen: 1. Reeds geïsoleerde

Nadere informatie

1e Van Swindenstraat 94 t/m 142 (even) Pontanusstraat 228, 229 en 230 2e Van Swindenstraat 63 t/m 125 (oneven)

1e Van Swindenstraat 94 t/m 142 (even) Pontanusstraat 228, 229 en 230 2e Van Swindenstraat 63 t/m 125 (oneven) 1e Van Swindenstraat 94 t/m 142 (even) Pontanusstraat 228, 229 en 230 2e Van Swindenstraat 63 t/m 125 (oneven) Etro Vastgoedzorg Handelsweg 15 1521NH Wormerveer 075-6280244 www.etro.nl Opdrachtgever: Hoogte

Nadere informatie

Puur genieten in Ittersum

Puur genieten in Ittersum Puur genieten in Ittersum De Trento Comfortabele Woning Zuiver Zuid en de Comfortabele Woning Een gezond woon- en leefklimaat Lekker kunnen slapen Met een nieuwbouwwoning in Zuiver Zuid kies je voor wonen

Nadere informatie

Presentatie Renovatieplannen Bilderdijkstraat / Da Costastraat

Presentatie Renovatieplannen Bilderdijkstraat / Da Costastraat Programma van vanavond: Inleiding Renovatieplan/werkzaamheden - pauze - Woonlasten Sociaal plan Vragen Inleiding Inleiding: Samenwerking heeft in 2011 aangekondigd de badkamer, de keuken en het toilet

Nadere informatie

Vocht, schimmels & gezondheid

Vocht, schimmels & gezondheid Vocht, schimmels & gezondheid Ongeveer 15 procent van de woningen in Nederland is vochtig. Te veel vocht vermindert de kwaliteit van de binnenlucht. Dit kan luchtweg- en andere gezondheidsklachten bij

Nadere informatie

Huize de Geerlaan Werkzaamheden in uw woning en trappenhuis

Huize de Geerlaan Werkzaamheden in uw woning en trappenhuis Huize de Geerlaan Werkzaamheden in uw woning en trappenhuis Inleiding Wat gaan we doen? Vereiste werkzaamheden een koker wordt geplaatst in een hoek van de De afgelopen maanden is er onderhoud. We berekenen

Nadere informatie

VAN INBOUW TOT ONDERHOUD UW NIEUWE KUNSTSTOFRAMEN UIT REHAU PROFIELSYSTEMEN. Bouw Automotive Industrie. www.rehau.com www.kunststoframen.

VAN INBOUW TOT ONDERHOUD UW NIEUWE KUNSTSTOFRAMEN UIT REHAU PROFIELSYSTEMEN. Bouw Automotive Industrie. www.rehau.com www.kunststoframen. VAN INBOUW TOT ONDERHOUD UW NIEUWE KUNSTSTOFRAMEN UIT REHAU PROFIELSYSTEMEN www.rehau.com www.kunststoframen.nl Bouw Automotive Industrie RAMEN WAARAAN U VEEL PLEZIER BELEEFT Nieuwe ramen geven uw woning

Nadere informatie

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de gebruiker

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de gebruiker ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de gebruiker Handleiding voor de installateur z.o.z. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Inhoudsopgave 1. Introductie...2 2. Werking systeem...3 3. Garantie...4 4.

Nadere informatie

Informatie voor de gebruikers van kozijn, ramen en deuren.

Informatie voor de gebruikers van kozijn, ramen en deuren. Informatie voor de gebruikers van kozijn, ramen en deuren. Kochs kozijnen, ramen en deuren zijn hoogwaardige bouwelementen met een veelvoud aan mogelijkheden. Om U jaren lang naar tevredenheid te kunnen

Nadere informatie

Vereniging van eigenaren

Vereniging van eigenaren este bewoners, rahmslaan 22-62 te Leiden Diverse woningen kampen met vochtige buitenmuren al dan niet in samenhang met vocht- en schimmelplekken. De VVE heeft de firma Cauberg-Huygen een onderzoek laten

Nadere informatie

CARESHEET ALUMINIUM SCHRIJNWERK

CARESHEET ALUMINIUM SCHRIJNWERK CARESHEET ALUMINIUM SCHRIJNWERK AVC, ALU CONCEPT vervaardigt aluminium schrijnwerk met de profielreeksen van SAPA BUILDING SYSTEM. Voor onze pergola s werken we met de profielen van BioSSUN. Ongeschikte

Nadere informatie

Energiebespaar Tips!

Energiebespaar Tips! Energiebespaar Tips! Hieronder vind u een aantal tips waarmee u op uw energierekening vele euro s kunt besparen. De tips zijn verdeeld in de verschillende onderdelen waaraan u energie verbruikt in uw huis.

Nadere informatie

Ventileren en verluchten. Woon gezond, geef lucht aan je huis! Ventileer 24 uur op 24 en verlucht aanvullend Tips voor gezonde binnenlucht

Ventileren en verluchten. Woon gezond, geef lucht aan je huis! Ventileer 24 uur op 24 en verlucht aanvullend Tips voor gezonde binnenlucht Ventileren en verluchten Woon gezond, geef lucht aan je huis! Ventileer 24 uur op 24 en verlucht aanvullend Tips voor gezonde binnenlucht 1 Waarom ventileren en verluchten? Binnen is de lucht meestal slechter

Nadere informatie

Energiebespaar Tips!

Energiebespaar Tips! Energiebespaar Tips! Hieronder vind u een aantal tips waarmee u op uw energierekening vele euro s kunt besparen. De tips zijn verdeeld in de verschillende onderdelen waaraan u energie verbruikt in uw huis.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012

VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 VEELGESTELDE VRAGEN BEWONERSAVOND TER HAARKADE 16 MEI 2012 Algemene vragen Waarom kiest Portaal voor renovatie en niet voor sloop? Op het moment dat Portaal een afweging maakt voor renovatie of sloop wordt

Nadere informatie

Welkom thuis! www.mitros.nl

Welkom thuis! www.mitros.nl Handige tips in huis Welkom thuis! www.mitros.nl Welkom thuis! Uw huis is weer opgeknapt. Wij hopen dat u nog jaren met veel plezier in uw huis woont. In uw woning zitten nu nieuwe onderdelen. In deze

Nadere informatie

Hoofdbediening CO 2. RF en Uitbreidingssensor CO 2. RF Handleiding voor de gebruiker. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Hoofdbediening CO 2. RF en Uitbreidingssensor CO 2. RF Handleiding voor de gebruiker.  Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Hoofdbediening RF en Uitbreidingssensor RF Handleiding voor de gebruiker In de Kasbah geplaatst in het voorjaar 2015 Verwarming Koeling Ventilatie Filtering www.dekasbah.nl Inhoudsopgave 1. Introductie

Nadere informatie

Wie is Weijman Vastgoedonderhoud?

Wie is Weijman Vastgoedonderhoud? Geachte bewoner, In opdracht van Kleurrijk Wonen gaat Weijman Vastgoedonderhoud B.V. binnenkort onderhoudswerkzaamheden aan uw woning verrichten. Middels dit boekje informeren wij u over deze werkzaamheden

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie

Onderhoud 84 WONINGEN. Sprundel. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten:

Onderhoud 84 WONINGEN. Sprundel. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Onderhoud 84 WONINGEN Sprundel De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Graaf Ansfriedstraat Benedictastraat Anna Leonorastraat Anna Salomestraat Koekoekstraat Noorderstraat 8 september

Nadere informatie

Nieuwsbrief Cluster 20

Nieuwsbrief Cluster 20 Het is zover! Na een periode van voorbereiding en overleg, starten wij begin september met het onderhoud aan uw woning. Nieuwsbrief Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over de onderhoud- en renovatiewerkzaamheden

Nadere informatie

Groot onderhoud. Flemingstraat informatie voor bewoners

Groot onderhoud. Flemingstraat informatie voor bewoners Groot onderhoud Flemingstraat 18-92 informatie voor bewoners Inhoud 1 Uw flat wordt opgeknapt 1 2 Welke werkzaamheden voeren we uit? 2 3 Vergoeding voor de werkzaamheden 2 4 Overlast tijdens de werkzaamheden

Nadere informatie

Voorkom schimmel. Ventileren helpt. verhuurt

Voorkom schimmel. Ventileren helpt. verhuurt Voorkom schimmel Ventileren helpt Vocht? Dat kunt u voorkomen Veel mensen hebben last van vocht in huis. Schimmel op de muur en vochtplekken in het behang zijn duidelijke gevolgen. Maar vocht in huis is

Nadere informatie

BINNEN ROKEN IS NOOIT OKÉ

BINNEN ROKEN IS NOOIT OKÉ BINNEN ROKEN IS NOOIT OKÉ De rook van sigaretten verspreidt zich in je huis en auto. En plakt daar aan alles: kleding, zetels, vloer, speelgoed, Dat is niet goed voor jouw gezondheid én die van je kinderen.

Nadere informatie

Ventileren. Alles wat u moet weten over ventilatie in uw woning

Ventileren. Alles wat u moet weten over ventilatie in uw woning Ventileren Alles wat u moet weten over ventilatie in uw woning Ventileren: heel belangrijk! Wist u dat u elke dag samen met uw huisgenoten, huisdieren en kamerplanten wel 10 tot 15 liter vocht produceert?

Nadere informatie

Sessie 5: binnenlucht specialist in 60 minuten. Ventilatie in huis verbeteren. Mariken Stolk 2 November 2017

Sessie 5: binnenlucht specialist in 60 minuten. Ventilatie in huis verbeteren. Mariken Stolk 2 November 2017 Sessie 5: binnenlucht specialist in 60 minuten Ventilatie in huis verbeteren Mariken Stolk 2 November 2017 Milieu Centraal als vraagbaak 2 Milieu Centraal over ventilatie 3 Bereik milieucentraal.nl over

Nadere informatie

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners ENERGIE ZUINIGER WONEN! Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners 1 Energiebesparingsproject Energie besparen is een zaak van iedereen. Daarom investeert Woonpartners samen met haar huurders

Nadere informatie

GEFELICITEERD! U bent eigenaar geworden van een hoogtechnologisch raam- en deursysteem Made in Belgium die uw woning de gepaste toets bezorgt.

GEFELICITEERD! U bent eigenaar geworden van een hoogtechnologisch raam- en deursysteem Made in Belgium die uw woning de gepaste toets bezorgt. GEFELICITEERD! U bent eigenaar geworden van een hoogtechnologisch raam- en deursysteem Made in Belgium die uw woning de gepaste toets bezorgt. Kunststoframen onderhouden is zeer eenvoudig en bezorgt uw

Nadere informatie

K U N S T S TO F KOZ I J N E N

K U N S T S TO F KOZ I J N E N onderhouds advies K U N S T S T O F K O Z I J N E N Gefeliciteerd met uw kunststof kozijnen van Transcarbo Onderhouds- en bedieningsadvies kunststof kozijnen Kunststof kozijnen zijn onderhoudsarm. Maar

Nadere informatie

Groot onderhoud. Ooievaarstraat en Rembrandtplein, Lisse

Groot onderhoud. Ooievaarstraat en Rembrandtplein, Lisse Groot onderhoud Ooievaarstraat en Rembrandtplein, Lisse De Kleine Ooievaar Ooievaarstraat 70 t/m 212 Rembrandtplein flat 3 Rembrandtplein 145 t/m 240 Rembrandtplein flat 4 Rembrandtplein 73 t/m 144 Groot

Nadere informatie

ComfoFan CO 2 -systeem. Koeling Ventilatie Filtering

ComfoFan CO 2 -systeem. Koeling Ventilatie Filtering -systeem Verwarming Koeling Ventilatie Filtering - systeem nog eenvoudiger ventileren Voor een optimaal binnenklimaat is continue ventilatie onontbeerlijk. Hiervoor wordt verse buitenlucht toegevoerd en

Nadere informatie

Ventileren voor een optimale luchtkwaliteit

Ventileren voor een optimale luchtkwaliteit Ventileren voor een optimale luchtkwaliteit Maandag 4 september 2017 Panoramazaal 1. Algemeen... 2 Waarom ventileren?... 2 2. Twee opties: Individueel of collectief... 2 3. Relevante info voor collectieve

Nadere informatie

Woonhandleiding. De Zwanenpoort

Woonhandleiding. De Zwanenpoort Woonhandleiding De Zwanenpoort 1 Inleiding Beste bewoner(s), Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Wij hopen dat u er met plezier zult wonen. Om zo lang mogelijk prettig en comfortabel te wonen, ontvangt

Nadere informatie

Klussen in je woning

Klussen in je woning Klussen in je woning Je wilt je woning het liefst helemaal naar eigen wens inrichten. Die wensen zijn voor iedereen verschillend: de keuken uit breiden, een dakraam plaatsen of een schuurtje in de tuin.

Nadere informatie

Onderhoudsproject De Laar. in Arnhem

Onderhoudsproject De Laar. in Arnhem Onderhoudsproject De Laar in Arnhem Inleiding Binnenkort starten wij met groot onderhoud aan uw woning. Het gaat om onderhoud aan de douche, het toilet en de keuken. In dit informatieboekje vindt u een

Nadere informatie

Project Hoevenbuurt. Informatiebrochure groot onderhoud. Gelderlandlaan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 48, 52, 56, 60

Project Hoevenbuurt. Informatiebrochure groot onderhoud. Gelderlandlaan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 48, 52, 56, 60 Afbeelding niet heel groot. Hebben jullie een grotere? Project Hoevenbuurt Informatiebrochure groot onderhoud Gelderlandlaan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 48, 52, 56, 60 December

Nadere informatie

Informatieboekje Groot Onderhoud Beethovenflat

Informatieboekje Groot Onderhoud Beethovenflat Informatieboekje Groot Onderhoud Beethovenflat 1 We gaan aan de slag! Het groot onderhoud in de Van Beethovenflat start binnenkort. Velen van u hebben we gezien op de bewonersavonden. Daarnaast hebben

Nadere informatie

WOONLASTEN 4 15. Zijn de maandlasten voor huur + energie in een Passiefhuis lager dan in een normale woning? 4

WOONLASTEN 4 15. Zijn de maandlasten voor huur + energie in een Passiefhuis lager dan in een normale woning? 4 PASSIEFHUIZEN COLUMBUSKWARTIER ALMERE VEEL GESTELDE VRAGEN PASSIEFHUIZEN EN WONEN IN EEN PASSIEFHUIS 2 1. Wat is een Passiefhuis? 2 2. Wat is het voordeel van een Passiefhuis? 2 3. Wat zijn bewonerservaringen

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschrift kunststof HEBO Kozijnen BV

Verwerkingsvoorschrift kunststof HEBO Kozijnen BV HEBO ramen en deuren voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Maar zoals ieder technisch product worden ze belast en kan hun levensduur beïnvloed worden door het onderhoud. EXTRA AANDACHTSPUNTEN VOOR UITVOERING

Nadere informatie