Informatieboekje, april 2014 Groot onderhoud Wal en Het Struweel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje, april 2014 Groot onderhoud Wal en Het Struweel"

Transcriptie

1 Informatieboekje, april 2014 Groot onderhoud Wal en Het Struweel

2 Waarom groot onderhoud? Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt in uw appartement en dat u er met plezier woont. Een goed onderhouden appartement draagt hier aan bij. In mei 2014 starten we met onderhoud en verbeteringen aan uw appartement. Maar ook het woongebouw: de entreepartijen en onderdoorgangen worden aangepakt. U betaalt hiervoor geen extra huurverhoging. Als we klaar zijn is het niet alleen prettiger wonen, maar ook de uitstraling, de bruikbaarheid en de veiligheid van het gebouw zijn verbeterd! Inhoudsopgave 1. Wat gaan we doen? Buitenkant appartementen Binnenkant appartementen Energie besparen Vernieuwing keuken (indien noodzakelijk) Onderdoorgangen en entreepartijen Verwijderen asbesthoudend materiaal Aanpak woonomgeving 5 2. Hoe gaat het in zijn werk? Warme opname De uitvoering: wanneer en hoe lang duurt het? Overlast tijdens de uitvoering Wat verwachten wij van u? Ongeriefsvergoeding Oplevering 8 3. Wat te doen bij schade? 9 4. Met wie krijgt u te maken en hoe kunt u hen bereiken? 10 Bijlage: Keuzepakketten keuken 13 Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld kan aan de inhoud ervan geen rechten worden ontleend. 2

3 1. Wat gaan we doen? In deze brochure leest u alles wat van belang is over het groot onderhoud. Om de appartementen weer in goede technische staat te brengen, gaan we onderhoudwerkzaamheden uitvoeren. 1.1 Buitenkant appartementen Aan de buitenzijde worden de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd: - Gevelkozijnen, ramen en deuren vervangen door aluminium - Isolerende HR++ beglazing plaatsen - Gevelbeplating vervangen - Balkonhekwerken vervangen - Betonnen gevelelementen en loggiavloeren schilderen - Shingles schuine daken vervangen en dakvlakken isoleren 1.2 Binnenkant appartementen Aan de binnenzijde worden de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd: - Ventilatiesysteem verbeteren - CV-ketel vervangen door nieuwe VR-ketel - CV-kasten isoleren - Vervangen keukenblok en tegelwerk waar nodig. 1.3 Energie besparen De werkzaamheden bevatten ook een aantal energiebesparende maatregelen. Deze zorgen ervoor dat u waarschijnlijk gaat besparen op uw energiekosten. Hoeveel dit is, hangt af van uw stookgedrag. Uw stookgedrag wordt onder meer bepaald door hoe hoog u de thermostaat zet. 1.4 Vernieuwing keuken Naast het verplichte onderhoud bieden we u ook een gratis vernieuwing aan van uw verouderde keuken. Voor deze verbetering betaalt u ook geen huurverhoging! Let wel, als uw keuken van recente datum is dan wordt deze niet vervangen. Het standaard groot onderhoud aan de keuken omvat de volgende werkzaamheden: - vervangen van de keukeninrichting: keukenkastjes, aanrechtblad en mengkraan; - vervangen van de wandtegels; - vervangen van de gaskraan (met een nieuwe gasslang). De gaskraan wordt standaard in één van de keukenkastjes aangebracht, maar u kunt ook kiezen voor het aanbrengen van de gaskraan boven het aanrechtblad. U mag kiezen Er zijn een aantal pakketten waar u uit kunt kiezen: - kleur van de tegels in keuken, wit of roomwit (tegels zijn 15 x 20 cm); - kleur van de keukenkastdeurtjes en aanrechtbladen; - soorten handgrepen. Achterin deze brochure ziet u de mogelijkheden. De keuzemogelijkheden zijn straks ook te zien in De Inloper (Gagelbeek 29). Uw definitieve keuze kunt u aangegeven bij de woning-opname. Zie

4 U bent als huurder verplicht om uw medewerking aan deze onderhoudswerkzaamheden te verlenen. 1.5 Onderdoorgangen en entreepartijen De onderstaande werkzaamheden worden uitgevoerd: - Vergroten van entreehallen en aanbrengen nieuwe luifels; - Nieuwe postkasten; - Dichtmaken onderdoorgangen; - Vier fietsenstallingen voor bewoners van de appartementen; - Energiebesparende verlichting in de entreehal en fietsenstalling; - Trappenhuisdeuren en woningtoegangsdeur brandveilig maken. 1.6 Verwijderen asbesthoudend materiaal thuis streeft ernaar om bij groot onderhoud zoveel mogelijk asbesthoudend materiaal te verwijderen. Voor 1993 werd in de bouw vaak asbesthoudend materiaal gebruikt, met name om brandwering en isolatie te verbeteren. In de appartementen zit bijvoorbeeld asbest in de kozijnen, bergingen en bij de cv-ketels. Zolang je er niet aan komt, zijn er geen gezondheidsrisico s. Maar weghalen is natuurlijk beter. Er zijn strenge regels om asbest op een veilige manier te verwijderen. thuis werkt daarvoor met gecertificeerde bedrijven. U ziet straks dus ook mensen in blauwe of witte pakken. Toelichting Voor alle bewoners is er straks extra ruimte om fietsen of brommers te parkeren. Deze fietsenstalling is niet toegankelijk voor anderen. Uw huidige privéberging blijft gewoon gehandhaafd. 4

5 Ook de woonomgeving pakken we aan! 1.7 Aanpak woonomgeving In samenwerking met de gemeente worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: - Aan de voorzijde van de Wal het huidige groen vervangen door nieuwe, laagblijvende beplanting; - Opnieuw bestraten; - Plaatsen van drie afgesloten ondergrondse afvalcontainers door de gemeente. Nieuwe situatie omgeving Nieuwe situatie omge Nieuwe situati Nieuwe situatie omgeving Ondergrondse afvalcontainers Tegelbestrating Nieuwe lage beplanting 5

6 Bestaande straatgevel Nieuwe straatgevel Bestaande achtergevel Nieuwe achtergevel Impressies onderdoorgangen en entrees 6

7 2. Hoe gaat het in zijn werk Het verloop van de werkzaamheden bespreken we persoonlijk met u. Voor een goede gang van zaken hebben we uw medewerking nodig. 2.1 Warme opname Voor de start van de werkzaamheden maken de opzichter van thuis: Ivo Djulic en de uitvoerder van de aannemer, Huybregts Relou uit Son; Willem van Vroenhoven, een afspraak bij u thuis voor de woningopname. Dit wordt ook warme opname genoemd. Wat komt er aan de orde bij dit gesprek: - welke werkzaamheden in uw woning uitgevoerd worden; - uw keuze voor het nieuwe keukenblok en het tegelwerk; - welke voorbereidingen u zelf moet treffen; - mogelijke bestaande schades aan woning, inboedel of stoffering; - de tijdsplanning van de werkzaamheden; - andere bijzonderheden. Van de warme opname wordt een verslag gemaakt dat door u en de opzichter wordt ondertekend. We vragen u ook om een akkoordverklaring tekenen. Uw keuzepakket voor de keuken wordt daarin ook vastgelegd. Natuurlijk krijgt u daar een kopie van. 2.2 De uitvoering: wanneer en hoe lang duurt het? Half mei 2014 starten we met de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. Mede afhankelijk van het weer, wordt het werk eind 2014 afgerond. Op het onderstaande kaartje kunt u zien in welke volgorde we gaan werken. Wanneer uw appartement precies aan de beurt is, is nu nog niet bekend. Ten minste 2 weken voordat uw woning aan beurt is, krijgt u van ons bericht. Houd u er rekening mee dat ze onge- 7

8 veer 8 werkdagen in uw woning aan het werk zijn. U krijgt van de aannemer een dagplanning, waarin u kunt zien wie op welk moment in uw appartement aan het werk is. Uiteraard willen we de overlast voor u zo kort mogelijk houden. 2.3 Overlast tijdens de uitvoering Verbouwingen aan uw appartement brengen ongemak, stof en rommel met zich mee. Er zullen regelmatig werklieden in en rond uw appartement aan het werk zijn. Wat doen we om de overlast zoveel mogelijk te beperken: - We verwachten van de vaklieden dat zij zich als gast in uw woning gedragen. - Vloeren worden zorgvuldig afgedekt in ruimten waar de aannemer moet werken (of doorheen moet met materialen). - De vaklieden ruimen aan het einde van de werkdag bezemschoon op. - Aan het eind van elke werkdag is uw appartement wind- en waterdicht. - Indien u wenst stellen we een eenvoudige kookplaat ter beschikking. Ondanks dit moet u zelf ook rekening houden met extra schoonmaakwerk. En het zal af en toe wat behelpen zijn. Normaal gesproken kunt u in uw woning blijven wonen tijdens de werkzaamheden. Als u vanwege gezondheidsredenen opziet tegen het groot onderhoud, bespreek dit dan bij de warme opname. thuis kijkt samen met u wat de beste oplossing is. 2.4 Wat verwachten wij van u? Voor een goed verloop van het werk hebben we uw medewerking nodig: - Zorg dat u aanwezig bent als er in uw appartement gewerkt wordt. - Maak ruimte zodat de aannemer er goed bij kan. - Op aanwijzing van de aannemer uw meubels verplaatsen en afdekken. Kostbare spullen goed opbergen. - Gaat er iets mis gaan tijdens de werkzaamheden, neem dan zo snel mogelijk contact op met de uitvoerder van de aannemer of de opzichter van thuis. Als u hier rekening mee houdt dan is de kans ook klein, dat er schade ontstaat in uw huis. Tijdens de warme opname krijgt u uitleg over de voorbereidingen die u zelf moet treffen. Schade aan voorwerpen die in de woning achterblijven tegen het advies in van de aannemer of thuis vergoeden wij niet! Het is dus de bedoeling dat u zelf voorbereidingen treft om de werkzaamheden tijdig en soepel te laten verlopen. Het is in principe niet mogelijk hierbij hulp te krijgen van thuis. Schakel eventueel familie, vrienden of kennissen in. Bent u door omstandigheden niet in staat zelf iets te regelen, meldt u dit dan tijdens de woningopname aan de opzichter van thuis, Ivo Djulic. Hij kan dan samen met u zoeken naar een passende oplossing. 2.5 Ongeriefsvergoeding De werkzaamheden zijn voor u behoorlijk ingrijpend. Daarom krijgt u na afloop van thuis een ongeriefvergoeding. thuis keert geen extra onkostenvergoedingen uit, ook niet vanwege het opnemen van vrije dagen, extra reiskosten en dergelijke. thuis verrekent te allen tijde de ongeriefs-vergoedingen met eventuele huurachterstanden. Mogelijk kunt u niet al uw onkosten uit de vergoeding betalen. Daar staat tegenover dat wij uw woning grondig moderniseren en daar heeft u uiteindelijk ook profijt van. Vergoeding bij vernieuwen van kozijnen: 113,- Vergoeding bij keukenvervanging en vernieuwen van de kozijnen: 227,- 2.6 Oplevering Na afronding van de werkzaamheden in en aan uw appartment maken de opzichter en uitvoerder opnieuw een afspraak met u. Samen met u wordt gekeken of alles correct is uitgevoerd en wat er eventueel nog moet gebeuren. Dit wordt vastgelegd op het opleveringsformulier en dit wordt door u en de opzichter ondertekend. Opleverpunten worden na de oplevering binnen 10 werkdagen uitgevoerd. Soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld als iets besteld moet worden. Dan wordt met u een aparte afspraak gemaakt. 8

9 3. Wat te doen bij schade? Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er door de werkzaamheden schade ontstaat, bijvoorbeeld aan uw vloerbedekking of aan één van uw meubels. Schade? Meld dit direct! Als u schade constateert die veroorzaakt is door de aannemer, dan moet u binnen één werkdag contact opnemen met de uitvoerder. Wacht u te lang met het melden van de schade, dan kan dat ertoe leiden dat de oorzaak niet meer aantoonbaar is. De aannemer kan de aansprakelijkheid om die reden terecht afwijzen. De uitvoerder komt zodra de schade bekend is binnen 2 werkdagen bij u langs om de schade te bekijken. Hij vult samen met u een schade-formulier in. Zowel u als thuis krijgen een kopie van het schadeformulier. Soms kan de schade meteen met u worden afgewikkeld, maar in sommige gevallen kan dat ook een tijdje duren. Door de kopieën van de schadeformulieren blijft thuis op de hoogte van eventuele schadegevallen en kunnen wij de aannemer desnoods aanzetten tot een snelle en correcte afhandeling. We raden u aan om elke schade ook direct te claimen bij uw inboedelverzekering. Vaak keert deze een deel van de schade uit. Laat u een claim bij uw eigen verzekering achterwege en blijkt na een paar weken dat de aannemer niet aansprakelijk kan worden gesteld, dan kan het zijn dat uw eigen verzekering niet meer uitkeert. Controleer in elk geval alvast of uw eigen inboedelverzekering op orde is. Wij doen ons best om alles goed te laten verlopen. Bent u desondanks ontevreden? Neem contact met ons op. Heeft het gesprek met thuis niet voor opheldering gezorgd of bent u nog niet tevreden? Dan kunt u een bezwaar indienen. 9

10 4. Met wie krijgt u te maken en hoe kunt u hen bereiken? Contactpersoon thuis Contactpersoon aannemer Legitimatiebewijs Ivo Djulic De opzichter van thuis is Ivo Djulic. Ivo controleert het werk van de aannemer en zorgt ervoor dat afspraken met u en andere bewoners goed worden opgevolgd door de aannemer. Ivo is aanwezig bij de warme opname en bij de oplevering. Ook tijdens de uitvoering is Ivo vaak aanwezig op het werk. Bij hem kunt u terecht voor alles wat te maken heeft met het groot onderhoud. Als hij een probleem zelf niet kan oplossen, dan brengt hij u in contact met iemand bij thuis die u verder kan helpen :32 Ivo is bereikbaar: Tel. (040) Willem van Vroenhoven De uitvoerder van aannemersbedrijf Huybregts-Relou is Willem van Vroenhoven. Hij is iedere dag op het werk aanwezig. Gaat er iets niet naar wens tijdens de uitvoering, of constateert u een beschadiging? Neemt u dan contact op met de uitvoerder. Willem is bereikbaar op het werk. Tel. (0499) Voor spoedgevallen buiten kantoortijd kunt u contact opnemen met de servicelijn van thuis, telefoonnummer (040)

11 Aantekeningen 11

12 12 Aantekeningen

13 In de bijlagen staat welke opties en extra s u kunt kiezen. Bijlage: Keuzepakketten keuken 13

14 KEUZEPAKKETTEN Model: Elba wit Model: Elba schelp Model: Elba clay Model: Elba basalt Plintkleur: zwart Plintkleur: zwart Plintkleur: zwart Plintkleur: zwart R 5151 TR H 1146 ST 22 R 5151 TR H 1146 ST 22 R 5151 TR H 1146 ST 22 R 5151 TR H 1146 ST 22 F 7919 TC F 8340 MP F 7919 TC F 8340 MP F 7919 TC F 8340 MP F 7919 TC F 8340 MP F 7646 TC F 7620 TC F 7646 TC MK 432 C F 7646 TC MK 432 C F 7646 TC F 7620 TC MK 432 C MK 432 C RVS werkblad: Spoelbak: RVS wafel Spoelbak - Splash 100

15 KEUZEPAKKETTEN Model: Elba ahorn Model: Elba gebleekt eiken Model: Elba washed oak Model: Elba bronce Plintkleur: zwart Plintkleur: zwart Plintkleur: zwart Plintkleur: zwart F 7919 TC F 8340 MP F 7919 TC F 8340 MP F 7919 TC F 8340 MP F 7919 TC F 8340 MP F 7646 TC MK 432 C F 7646 TC MK 432 C F 7646 TC MK 432 C F 7646 TC MK 432 C H 1146 ST 22 Keuzemogelijkheden grepen: 401 metaal mat nikkel kleurig 402 metaal mat nikkel kleurig 405 metaal mat nikkel kleurig 410 metaal RVS 271 metaal nikkel kleurig 644 metaal RVS look Plaatsing van de grepen geschiedt standaard horizontaal.

16 Getekende uitvoering Keukenopstelling / spiegelbeeld 1800 mogelijk mm tbv keuzeformulier Getekende uitvoering / spiegelbeeld mogelijk Bovenaanzicht Klant: Woonstichting Thuis Vooraanzicht Offerte Woonstichting Thuis Adres: +/ verhuureenheden Plaats: Ontwerp: Basis tekening 83 Getekend: JvdL Keller Project Raster 130 v. 1 lant: Woonstichting Thuis Offerte Woonstichting Thuis Schaal Passende schaal dres: +/ verhuureenheden Datum laats: Printdatum 13/3/14 ntwerp: Basis tekening 83 Versie 1 etekend: JvdL Keller Project Raster 130 v. 1 DEZE TEKENING IS NIET BINDEND Datum: Handtekening akkoord: Handtekening medewerker 'thuis: / concept

17

18 Hoofdvestiging Boschdijk 7-13 Eindhoven Postadres Postbus AT Eindhoven (040)

Groot onderhoud en energiebesparende maatregelen Pallaspad

Groot onderhoud en energiebesparende maatregelen Pallaspad Groot onderhoud en energiebesparende maatregelen Pallaspad Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het verplichte onderhoud 4 2.1 Verplicht onderhoud buitenzijde 4 2.2 Verplicht onderhoud binnenzijde 4 3. Keuze:

Nadere informatie

Bewonersinformatie. Voorstel aanpak Druiven- en Kersenstraat

Bewonersinformatie. Voorstel aanpak Druiven- en Kersenstraat Bewonersinformatie Voorstel aanpak Druiven- en Kersenstraat Bezoekadres: Langegracht 70a, Leiden Postadres: Postbus 1041 2302 BA Leiden Telefoon: (071) 516 26 36 E-mail: info@desleutels.nl Internet: www.desleutels.nl

Nadere informatie

Verbeterplan Parnassiaflats

Verbeterplan Parnassiaflats Renovatie Parnassiaflats Verbeterplan Parnassiaflats bewonersinformatieboekje juni 2014 bewonersinformatie over het groot onderhoud van complex 3218 Kerspelstraat 1 t/m 47 Markestraat 1 t/m 47 Prinses

Nadere informatie

Project Hoevenbuurt. Uitvoeringbrochure groot onderhoud

Project Hoevenbuurt. Uitvoeringbrochure groot onderhoud Project Hoevenbuurt Uitvoeringbrochure groot onderhoud Bunnikhoeve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Zeisthoeve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Lunterenhoeve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,

Nadere informatie

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen 1 2 uw huis een comfortabel thuis! het project in vogelvlucht Lefier doet mee aan het landelijke initiatief Stroomversnelling. In dit

Nadere informatie

Informatiebrochure. Informatieboekje grootonderhoud Oranjewijk Strijen fase 2

Informatiebrochure. Informatieboekje grootonderhoud Oranjewijk Strijen fase 2 Informatiebrochure Informatieboekje grootonderhoud Oranjewijk Strijen fase 2 Hier gaan we aan de slag 2 Voorwoord 4 Inleiding 5 De inhoud van het plan 6 Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV s) 9 Uitvoering

Nadere informatie

HBN/informatiemap renovatie Dahliastraat e.o./versie 4-9-2012 0

HBN/informatiemap renovatie Dahliastraat e.o./versie 4-9-2012 0 HBN/informatiemap renovatie Dahliastraat e.o./versie 4-9-2012 0 Inhoudsopgave blz Inleiding 1 Bewonerswerkgroep renovatie en contactpersonen 1.1 Bewonerswerkgroep renovatie 1.2 Conctactpersoon Huurdersraad

Nadere informatie

Meer woonplezier, minder energie. Informatie over de renovatie van uw flat en woning

Meer woonplezier, minder energie. Informatie over de renovatie van uw flat en woning Meer woonplezier, minder energie Informatie over de renovatie van uw flat en woning Inhoudsopgave Inleiding 4 1 2 3 4 5 6 Wat gaan we doen? 6 Voor we beginnen 10 Tijdens de uitvoering 12 Gevolgen voor

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

Bewonersinformatieboekje. Energiesprong 62 woningen Kerkrade

Bewonersinformatieboekje. Energiesprong 62 woningen Kerkrade Bewonersinformatieboekje Energiesprong 62 woningen Kerkrade Inhoud 1. Inleiding 2. Contactpersonen 3. Toelichting op de woningverbetering en planning 4. Uitleg van de werkzaamheden 5. De woningverbetering

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning. Vervanging van begane grondvloer in verband met kelderzwam

Onderhoud aan uw woning. Vervanging van begane grondvloer in verband met kelderzwam Onderhoud aan uw woning Vervanging van begane grondvloer in verband met kelderzwam Inleiding Zoals u weet is in 2010 in uw woning in de kruipruimte kelder zwam aangetroffen. Hierdoor is uw houten vloer

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Huur opzeggen en verhuizen. waar je thuis bent...

Huur opzeggen en verhuizen. waar je thuis bent... Huur opzeggen en verhuizen waar je thuis bent... Hoe kan ik de huur opzeggen? Wanneer u een andere woning heeft gevonden en wilt verhuizen, zegt u de huur van uw woning bij HEEMwonen op. Als u een aparte

Nadere informatie

Informatie voor huurders van Vidomes. Zelf klussen aan mijn woning. Wat mag? En hoe regel ik toestemming? Over eigen aanpassingen en verbouwingen

Informatie voor huurders van Vidomes. Zelf klussen aan mijn woning. Wat mag? En hoe regel ik toestemming? Over eigen aanpassingen en verbouwingen Informatie voor huurders van Vidomes Zelf klussen aan mijn woning. Wat mag? En hoe regel ik toestemming? Over eigen aanpassingen en verbouwingen Klussen in uw woning? Overleg met Vidomes! Droomt u wel

Nadere informatie

UW WONING IS UW THUIS, DUS AANPASSEN MAG

UW WONING IS UW THUIS, DUS AANPASSEN MAG De woning die u van Woningstichting Dinteloord (WSD) huurt, wilt u natuurlijk naar uw eigen smaak inrichten. U kiest zelf de vloerbedekking en de meubels. Maar misschien heeft u meer wensen op het terrein

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

APPARTEMENTEN CASTELLUM WEST HOUTEN

APPARTEMENTEN CASTELLUM WEST HOUTEN APPARTEMENTEN CASTELLUM WEST HOUTEN verwachte oplevering medio 2011 Trappenhuis 2 4 appartementen vrije sector 16 huurappartementen sociale huur 4 appartementen sociale huur 13 april 2010 Dit project is

Nadere informatie

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus advies bij uw klus vergoedingen als u verhuist Zelf klussen aan uw woning Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Deze brochure gaat over

Nadere informatie

ingrijpende verbeteringen

ingrijpende verbeteringen ingrijpende verbeteringen Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989 www.lefier.nl

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzaam (t)huis. www.nieuwegein.nl/nieuwegeinenergiek

Samen werken aan een duurzaam (t)huis. www.nieuwegein.nl/nieuwegeinenergiek Samen werken aan een duurzaam (t)huis. www.nieuwegein.nl/nieuwegeinenergiek Profiteer juist nu! Meer dan 200 woningeigenaars in Nieuwegein werken momenteel aan meer wooncomfort, minder lasten en een duurzaam

Nadere informatie

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner

Nadere informatie

ingrijpende verbeteringen

ingrijpende verbeteringen ingrijpende verbeteringen inhoudsopgave Inleiding 4 1 Hoe en wanneer informeren wij u? 4 2 Akkoordverklaring 5 3 Logeer- of verblijfswoning bij ingrijpend verbeterplan 5 4 Schade aan inboedel 6 5 Vergoeding

Nadere informatie

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER

GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER Informatieboekje groot onderhoud en nieuwbouw 2 Dit boekje is bedoeld om u als bewoner te informeren over het grootonderhoudsplan en de energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N.

Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Dillenburglaan 57 te TILBURG Koopstudio 1 - Koopprijs 139.000,-- V.O.N. Speciaal voor studenten en starters op de markt!* Koopsom 139.000,- Netto maandlast ca. 244,- Nabij het centrum vindt u deze zeer

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 model 2013 1 wijzigingen voorbehouden SOPHIES REGLEMENT INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 4 VOORDEUR 4 SLEUTELS 4 TUSSENDEUREN 4 GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK 5 LIFT 5

Nadere informatie