Informatiefolder Korenveld voor patiënten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiefolder Korenveld voor patiënten"

Transcriptie

1 Informatiefolder Korenveld voor patiënten Altrecht Senior Altrecht Senior biedt geestelijke gezondheidszorg aan mensen van 60 jaar en ouder. Zij is één van de voortrekkers binnen de ouderenpsychiatrie in Nederland. We bieden de zorg die recht doet aan de veranderende levensomstandigheden van de ouder wordende cliënt, zonder te stigmatiseren. De ambitie van Altrecht Senior is het behandelen van zoveel mogelijk ouderen met complexe psychiatrische problematiek op een kwalitatief goede en specialistische manier. Wij zien het als onze opdracht een toekomstbestendige, sterke en betrouwbare organisatie te bouwen. Altrecht Senior doet dit door te investeren in samenwerking met verwijzers en andere instellingen, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, innovatie, opleiding en organisatieontwikkeling. Altrecht Senior, Kliniek De kliniek wordt gevormd door de vestigingen Korenveld in Den Dolder en Den Eik in Zeist. U verblijft momenteel in Korenveld. Tijdens uw verblijfsperiode ligt het accent op (langdurige) behandeling van de psychiatrische problematiek waarvoor u bent opgenomen. De behandeling is vooral gericht op het toewerken naar herstel en het behouden of vergroten van uw zelfstandigheid. Wij streven naar terugkeer naar uw oorspronkelijke woonomgeving. Wanneer terugkeer niet mogelijk is, wordt gekeken naar een passende setting. Wat vinden wij belangrijk? Korenveld is een klinische afdeling waar meerdere cliënten voor korte of langere tijd verblijven. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy en veiligheid tijdens uw verblijf zoveel mogelijk gewaarborgd zijn. Daarom is het onvermijdelijk een aantal afspraken te maken, zodat uw verblijf zo prettig mogelijk verloopt. Binnen Korenveld gelden de algemene instellingsregels van Altrecht. De brochure waarin de instellingsregels zijn opgenomen wordt uitgereikt tijdens uw intakegesprek. Daarnaast hebben wij een aantal richtlijnen en huisregels geformuleerd die specifiek gelden voor Korenveld. Deze zijn van toepassing in alle afdelingsgebouwen, tenzij anders is aangegeven. Wanneer worden de richtlijnen en huisregels met u besproken? De richtlijnen en huisregels die gelden binnen gebouw Korenveld, worden met u besproken tijdens uw intakegesprek. Wanneer u zich niet aan de regels houdt of kunt houden, worden met u afspraken op maat gemaakt. U kunt hierbij denken aan rookwaren die bewaard worden door de begeleider. Het niet naleven van algemene of individuele afspraken kan voor u consequenties hebben. Wij kunnen in het uiterste geval besluiten tot ontslag. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt op grond van uw persoonlijke situatie. Individuele afspraken die afwijken van het afdelingsbeleid worden opgenomen in uw behandelplan. De aanvullende afspraken in uw persoonlijk behandelplan gaan voor op de richtlijnen en huisregels van de afdeling. 1

2 Welke richtlijnen en huisregels zijn er? Afwezigheid Wanneer u tijdens een dag, nacht of meerdere dagen afwezig bent, bent u verplicht dat te melden bij de begeleiding. Afwezigheid is in beperkte mate toegestaan. Alcohol en drugs Alcohol en drugs zijn niet toegestaan op de afdeling. Bezoektijden Er gelden afspraken rond bezoektijden overdag en in de avond, dit om mogelijke overlast voor anderen tot een minimum te beperken. In overleg met de begeleiding kunt u het beste bepalen wanneer u het bezoek kunt en wilt ontvangen. Wij hebben liever niet dat u bezoek ontvangt tijdens de maaltijden (12.00 uur uur en uur uur) en op momenten dat er activiteiten worden aangeboden. Bezoek aan ziekenhuis etc. U heeft bijvoorbeeld een afspraak in een algemeen ziekenhuis en u kunt niet alleen. Wij verwachten dan dat u daarbij ondersteund wordt door familie en/of vrienden. Indien dit niet mogelijk is, kunt u begeleid worden door een medewerker van Korenveld. Brandalarm Wanneer u door eigen toedoen een brandalarm veroorzaakt, kunnen de kosten bij u in rekening gebracht worden. Deze variëren van 25,-- (vooralarm) tot 1.000,-- (hoofdalarm). Eigendommen Altrecht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van persoonlijke bezittingen. Wij adviseren u geen waardevolle spullen mee te brengen. Medewerkers van Korenveld nemen geen geld, sieraden of andere persoonlijke eigendommen in bewaring. Altrecht is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van uw eigendommen. Bij toebrenging van schade aan eigendommen van anderen en/of afdelingseigendommen wordt u aansprakelijk gesteld. Financiën Medewerkers mogen geen cliëntengelden beheren. Verwacht wordt dat u uw geld in eigen beheer houdt en zelf geld opneemt bij de bank. Indien u voor langere tijd bent opgenomen, kunt u desgewenst een rekening openen bij Altrecht. U kunt dan zelf, eventueel met begeleiding, geld op te nemen bij de centrale kas. Dat kan alleen wanneer hier afspraken over zijn gemaakt in uw behandelplan. Kamer Uw kamer is standaard gemeubileerd. Het is in verband met de ruimte op uw kamer slechts in beperkte mate mogelijk om eigen meubels en kleding etc. mee te nemen. Dit gaat altijd in overleg met de afdeling. U krijgt een eigen sleutel van uw kamer en een transponder voor het openen van andere deuren. De sleutel en transponder worden eenmaal kosteloos aan u verstrekt door de huismeester. Bij verlies van sleutel en/of transponder worden kosten in rekening gebracht. U draagt zelf zorg voor het opruimen en verzorgen van uw eigen kamer. Indien nodig krijgt u hulp, hiervoor worden dan afspraken met u gemaakt. De schoonmaakdienst maakt enkele keren per week uw vloer en wastafel schoon. 2

3 Huisdieren Het houden of meebrengen van huisdieren is niet toegestaan, tenzij de teammanager hiervoor toestemming geeft. Medicatie Het verplegend team beheert in principe uw medicijnen en verstrekt deze aan u per uitgiftemoment. Wanneer het gewenst en passend is binnen uw behandeling, kunt u in overleg met verpleegkundige en behandelaar afspraken maken over het in eigen beheer houden van medicatie. Deze afspraken worden opgenomen in uw behandelplan. Overlast Op de afdeling gelden de volgende regels om het samen verblijven met zoveel mensen goed te laten verlopen. U veroorzaakt geen overlast voor andere gebruikers van het gebouw en omwonenden. Overlast kan te maken hebben met: o lawaai (radio, schreeuwen, TV) o hygiëne (onderhouden en schoonhouden van uw kamer, persoonlijke verzorging) o privacy (ongewenst bemoeien met anderen). Klachten worden zo snel mogelijk met u besproken door de begeleiding van de afdeling. Voortdurende overlast kan leiden tot ontslag of overplaatsing. U krijgt allereerst een mondelinge waarschuwing van de teammanager. Wanneer de overlast aanhoudt volgt er een schriftelijke waarschuwing. Tevens wordt een behandelplanbespreking belegd om afspraken te maken over het voorkomen van verdere overlast. Mocht dat niet helpen en de overlast houdt aan, dan ontvangt u een tweede schriftelijke waarschuwing en zal de teammanager samen met de behandelaar u ontslag aanzeggen. Het onderwerp overlast kan ook onderdeel zijn van uw crisisprotocol. In dat geval zullen de daarin gemaakte afspraken worden gehanteerd. Daarnaast is het niet toegestaan om binnen de instelling onderling te handelen, te ruilen of geld te lenen. Roken Roken is alleen toegestaan in de afgesloten rokersruimte op uw afdeling en buiten het gebouw. Het is niet toegestaan om te roken op uw kamer en/of andere plekken dan de daarvoor bestemde ruimten. Scootmobiel Het gebruik van de scootmobiel op de afdelingen en gangen is niet toegestaan. De scootmobiel wordt geparkeerd op een door de huismeester aangewezen plek. 3

4 Van welke faciliteiten kunt u gebruik maken? Computers In de centrale ruimte staan diverse computers tot uw beschikking. Desgewenst kan de (activiteiten)begeleider u hierbij helpen. Maaltijden De maaltijden worden veelal gebruikt in de centrale ruimte van Korenveld. Enkele dagen per week bereidt onze kok maaltijden op de afdeling. De overige dagen worden die verzorgd door een cateraar. Telefoon In de centrale ruimte staat een telefoon. De telefoonkosten zijn voor eigen rekening. Was In principe verzorgt u uw was zelf. U kunt daarvoor gebruik maken van wasmachines en droogtrommels die op de afdeling aanwezig zijn. In de nabije toekomst zal het gebruik hiervan niet geheel kosteloos zijn. Eventueel kunt u uw was laten verzorgen door een externe wasserij. Hieraan zijn nog geen kosten verbonden Deze mogelijkheid is beschikbaar wanneer uw verblijf op Korenveld een langerdurend karakter heeft. Uw kleding zal dan gemerkt moeten worden. Dit kan door de centrale linnenkamer van Altrecht gedaan worden. Altrecht is niet aansprakelijk voor vermissing en/of schade aan uw kleding. Overige zaken Klachten Klachten over behandeling, bejegening en dergelijke kunt u in eerste instantie het beste bespreken met uw behandelaar, uw eerstverantwoordelijke verpleegkundige/begeleider of de teammanager. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich altijd wenden tot de commissie klachtenbehandeling voor patiënten van Altrecht. Opgenomen patiënten kunnen met hun klachten ook terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). De PVP kan helpen bij het indienen van uw klacht. Het klachtenreglement is verkrijgbaar bij het secretariaat van de afdeling. Kosten Uw klinisch verblijf bij Altrecht wordt het eerste jaar betaald vanuit de zorgverzekeringswet. Vanaf 1 januari 2012 geldt, vanaf de 32 ste opnamedag tot maximaal een jaar, een vastgestelde maandelijkse eigen bijdrage van 145 euro voor uw klinisch verblijf in een GGz instelling. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u in de aparte folder op de afdeling. Het beleid verschilt per zorgverzekeraar. Wij raden u dan ook aan om bij uw zorgverzekeraar te informeren hoe de eigen bijdrage in rekening wordt gebracht. Indien u langer dan een jaar verblijft binnen een klinische setting worden de kosten betaald vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). U dient hiervoor ook een eigen bijdrage te betalen. Deze eigen bijdrage is echter afhankelijk van uw inkomen. 4

5 Uitluistersysteem In uw kamer is geen belsysteem aanwezig waarmee u het verplegend personeel kunt oproepen. s Nachts kunt u via een microfoon hulp van de verpleging inroepen. De microfoon is ingebouwd in het plafond van uw kamer. Verzekeringen Gedurende uw verblijf zijn uw spullen in geval van brand (beperkt) verzekerd, door middel van de uitgebreide inboedelverzekering van Altrecht. U bent alleen verzekerd voor diefstal binnen Altrecht, als er inbraaksporen worden aangetroffen. Identificatieplicht U dient bij opname in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. Informatie & contact Vragen Wanneer u nog vragen hebt over uw verblijf in Korenveld, kunt u deze stellen aan uw persoonlijke begeleider/verpleegkundige. Bovendien heeft Korenveld een eigen plek op de website van Altrecht (www.altrecht.nl/senior) waar u meer informatie kunt vinden. Contact U kunt tijdens kantoortijden contact opnemen met het centrale secretariaat van Altrecht Senior, Kliniek, via telefoonnummer Buiten kantoortijden kunt u direct contact opnemen met gebouw Korenveld via telefoonnummer Adresgegevens Altrecht Senior, Kliniek Gebouw Korenveld Bezoekadres: Dolderseweg BN Den Dolder Postadres: Oude Arnhemseweg BK Zeist 5

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Informatie Nieuwmarke

Informatie Nieuwmarke 1 Informatie Nieuwmarke INFORMATIE Persoonlijk begeleider: Gedragsdeskundige: Coördinerend begeleider: Postadres: Postbus 94, 7200 AB Zutphen Bezoekadres: Dr. W. Slotlaan 12, Rekken T 088 547 73 00 2 INFORMATIE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen Inhoudsopgave Welkom 1: Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Regenboog 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Modelhuisregels 20 november 2009

Modelhuisregels 20 november 2009 Modelhuisregels 20 november 2009-1 - INHOUD Inleiding op de modelhuisregels van GGZ Nederland 3 Huisregels zijn verplicht voor instellingen met een Bopz-aanmerking; voor andere instellingen worden huisregels

Nadere informatie

Algemene informatie. Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Algemene informatie. Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V 6.0_ 2013 Welkom! Geachte cliënt, Hartelijk welkom bij Zorgwaard! Wij beseffen dat het voor u een grote overgang

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

Wonen in het woonservicecentrum

Wonen in het woonservicecentrum Wonen in het woonservicecentrum Inhoudsopgave Inleiding...4 Even voorstellen...5 Verhuizen naar woonservicecentrum...6 Wonen...6 Familieparticipatie...6 Inrichting...7 Valpreventie...7 Bevestiging...8

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V1_2011 INHOUDSOPGAVE WELKOM!... 3 1 DE STICHTING ZORGWAARD... 5 2 VISIE... 5 3 BELANGENBEHARTIGING... 7 4 CONTACTPERSONEN...

Nadere informatie

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang

Nadere informatie

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt:

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt: Revalidatie ABC Voor u ligt ons ABC Een alfabetisch overzicht van zaken waarmee u in het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (kortweg het RRR) te maken kunt krijgen. In de eerste dagen van uw

Nadere informatie

VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3

VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3 VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3 Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Welkom 1.1. Visie 1.2. Verslaving 1.3. Behandeling 1.4. Het opnamegesprek 1.5. Detoxificatie 1.6. Behandelteam 1.7. Afdelingsklimaat

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3. mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Geachte lezer,

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Belangenbehartiger Volmacht, onderbewindstelling en mentorschap

Belangenbehartiger Volmacht, onderbewindstelling en mentorschap Centrum voor Neuropsychiatrie Ouderenpsychiatrie Belangrijk genoeg om te lezen... Maarsheerd Handige tips bij al uw administratieve en financiële zaken Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen Informatie

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten

second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten informatie en toestemming bescherming persoonsgegevens second opinion klachtenregeling medisch dossier schade en aansprakelijkheid Rechten en plichten Leeswijzer In deze brochure treft u regelmatig het

Nadere informatie

Wegwijzer t Ronde Sant

Wegwijzer t Ronde Sant Wegwijzer t Ronde Sant Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over t Ronde Sant bij de hand! Welkom in t Ronde Sant Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 t Ronde Sant... 1 3 Prettig

Nadere informatie

open en toegankelijk een huis in de wijk

open en toegankelijk een huis in de wijk open en toegankelijk een huis in de wijk De Liendert Zwaluwenstraat 1 3815 SB Amersfoort T (033) 472 28 44 E liendert@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Beste lezer, Wij heten u van harte welkom als

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Rechten en plichten bij opname

Rechten en plichten bij opname Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Rechten en plichten bij opname Informatie voor cliënten >> Bij opname ontvangt u een kopie van de huisregels van ggze Wanneer u bij GGzE wordt opgenomen,

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand DUINRAND - NOLENSSTRAAT 2-2221 CE KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE DUINRAND --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie