FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 december 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 december 2010"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 december 2010 Gegevens onderneming : Technical Training Equipment B.V. Faillissementsnummer : 10/483 F Datum uitspraak : 31 augustus 2010 Curator : Mr. A.J. van der Knijff R-C : Mr. P.A.M. Struijs Activiteiten onderneming : Het ontwerpen, vervaardigen en inrichten van constructies, apparatuur en installaties ten behoeve van educatieve- en onderzoeksdoeleinden, in de meest uitgebreide zin, met al hetgeen daartoe behoort of daaraan verwant is. Het vervaardigen van aanhangwagen. Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : Verslagperiode : 27 september 2010 t/m 27 december 2010 Bestede uren in verslagperiode : 31 uren en 32 minuten Bestede uren Totaal : 69 uren en 07 minuten 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Alexander Swagemakers 1.2 Winst en verlies : dit jaar ca ,00 verlies volgens de directie 1.3 Balanstotaal : ca , Lopende procedures : geen 1.5 Verzekeringen : opgezegd 1.6 Huur huur van de bedrijfspanden aan de Hogerwerf 15 te Roosendaal zijn opgezegd op de gebruikelijke termijn van drie maanden. Mede ivm de doorstart is afgesproken dat de huur met wederzijdse instemming eerder zal eindigen ingeval de doorstart doorgang heeft per 1 oktober a.s. De doorstarter zal per die datum een nieuw huurcontract met de verhuurders aangaan. Dit heeft ook mijn voorkeur om zo te komen tot beperking van de boedelkosten terzake de huur. De doorstart is per 1 oktober gerealiseerd. Per die datum is de huurverplichting ook geëindigd. 1.7 Oorzaak faillissement : In het verleden zijn de kosten te weinig beheerst. Dit heeft

2 er toe geleid dat men nu een te forse financieringslast draagt. Daarbij zijn ook investeringen in het opzetten van de verkoop in de USA, Italië en Frankrijk via locale distributeurs niet succesvol geweest, wat leidde tot hoge kosten zonder rendement. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : Op 1 september 2010 zijn de arbeidsovereenkomst met toestemming van de Rechter-Commissaris opgezegd. : Afgerond 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : geen : afgerond Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : complete bedrijfsinventaris + voorraden etc. 3.6 Verkoopopbrengst in het kader van de doorstart zijn alle goederen aanwezig in de bedrijfspanden van de failliet (voor zover eigendom van de failliet) verkocht onder voorbehoud toestemming Rechter-Commissaris voor ,00. De overeenkomst ligt nu ter goedkeuring bij u. de curator heeft eveneens met de koper overname van de leasecontracten terzake de auto s geregeld. De netto opbrengst hiervan ( ,00) komt de lessor (DLL) en de pandhouder (Rabobank het Markiezaat) ten goede. Tevens heeft de curator na datum faillissement nog een machine welke stond bij een derde verkocht aan de doorstarter. Deze heeft hiervoor 4.000,00 voldaan. De opbrengst gaat na aftrek van de boedelvergoeding (ad 10%) naar de pandhouder (de bank) 3.7 Boedelbijdrage : met de pandhouder (Rabobank het Markiezaat te Bergen op Zoom is een boedelvergoeding van 10% conform de separatistenregeling afgesproken. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : aanwezig op de inventaris bij calculatie is gebleken dat deze qua waarde ca. de helft van de waarde van al

3 wat aanwezig is in het bedrijfspand belichamen. In verband daarmee is met de pandhouder onder voorbehoud van toestemming van de Rechter-Commissaris de principe afspraak gemaakt dat de helft ( ,00) van de verkoopopbrengst van de goederen bij het doorgaan van de overname door een doorstartende partij aan de bodemgoederen zal worden toegerekend en derhalve ex art. 57 lid 3 via de boedel lopen. : afgerond Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving buiten de complete inventaris in de bedrijfspanden blijken er nog enkele exemplaren van de producten bij de (voormalig) importeur aanwezig te zijn. Deze zijn niet in de verkoop met de mogelijke doorstarter betrokken. De curator moet nog bezien of het rendabel is de betreffende machines terug te halen. Daarnaast blijkt nog een zgn. rollerbank met een nieuwwaarde van ca ,00 die op de voorraadlijst van de failliet stond, feitelijk te staan bij TTA international B.V. te Dordrecht. Deze onderneming is ook eigendom van de heer Swagemakers, directeur bij failliet. De rollerbank zou feitelijk ook door TTA zijn gebruikt in het kader van haar bedrijfsvoering en dus niet meer nieuw zijn. De curator zal verder navraag doen, maar stelt zich vooralsnog op het standpunt dat TTA de waarde van deze machine aan TTE moet vergoeden nu eigenlijk sprake is / zou moeten zijn van een reguliere verkoop. Volgens TTA was er sprake van een bruikleenovereenkomst. TTA heeft de machine terug geleverd. Deze is verkocht aan de doorstarter (DDES) 3.10 Verkoopopbrengst : Zie hierboven onder 3.6. Bij het doorgaan van de verkoop aan de doorstarter, zal volgens plan 50% van de totale verkoopopbrengst toegerekend moeten worden aan de voorraden Boedelbijdrage : 10% conform de separatistenregeling : afronden van de overdracht Andere activa 3.12 Beschrijving : merkrechten, domeinnaam en know how 3.13 Verkoopopbrengst : Indien de verkoop aan de doorstarter doorgaat, zal hiervoor 6.000,00 worden gerealiseerd. : afronden overdracht.

4 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : volgens opgave ca , Opbrengst : moet nog worden gerealiseerd. Enkele schuldeisers hebben alsnog betaald. Met een andere is een betalingsregeling getroffen. De curator bekijkt nog in hoeverre verdere aktie tegen de niet betalende schuldeisers opportuun is. Dit ook nu een aantal van hen in het buitenland zijn gevestigd. 4.3 Boedelbijdrage : 10% conform de separatistenregeling : incasseren van de debiteuren 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : ca , Leasecontracten : De lease contracten terzake 3 auto s lopen bij De Lage Landen. De doorstarter heeft aangegeven bij het doorgaan van de doorstart van zins te zijn de lopende leasecontracten over te nemen. Dit is gerealiseerd. 5.3 Beschrijving zekerheden : pandrecht op alle huidige en toekomstige goederen en alle vorderingen. 5.4 Separatistenpositie : ja, zie Boedelbijdragen : 10% conform de separatistenregeling 5.6 Eigendomsvoorbehoud : geclaimd op voorraad ter waarde van ca. 400,00. De betreffende voorraad bleek al geleverd te zijn aan een klant, waardoor het eigendomsrecht vervallen is. De crediteur is hierover bericht. 5.7 Reclamerechten : nvt 5.8 Retentierechten : nvt : afwerken van eventuele nieuwe vorderingen terzake eigendomsvoorbehouden etc. Nb. In het kader van de overeenkomst met de doorstarter is een regeling opgenomen waaruit volgt dat bij een terecht beroep op het eigendomsvoorbehoud de goederen geretourneerd kunnen worden.

5 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : nvt 6.2 Financiële verslaglegging : nvt : afgerond Doorstart 6.3 Beschrijving : ja, zie ook onder 3.5. Onder voorbehoud van uw toestemming is al wat aanwezig is in het bedrijfspand van failliet (voor zover eigendom van failliet) verkocht aan een doorstartende partij voor ,00 en de I.E. rechten voor 6.000,00. de doorstarter zou tenminste 4 werknemers opnieuw in dienst nemen per 1 oktober a.s. De overname overeenkomst ligt ter goedkeuring bij de Rechter- Commissaris. De verkoop is geaccordeerd en afgerond. 6.4 Verantwoording : geen eigenlijk doorstart, maar activa transactie 6.5 Opbrengst : bij doorgaan verkoop , Boedelbijdrage : 10% over de verpande zaken voor zover niet vallend onder het bodemvoorrecht ( met toe te rekenen waarde van ,00) : afronden overdracht 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : nog in onderzoek. De curator heeft inmiddels een accountant ingeschakeld door wie de administratie medio januari zal worden geanalyseerd. 7.2 Depot jaarrekeningen : nog in onderzoek 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : nvt 7.4 Stortingsverpl. aandelen : nog in onderzoek. De vennootschap is opgericht in Onbehoorlijk bestuur : nog in onderzoek. Zie onder Paulianeus handelen : nog in onderzoek. Zie wel onder 3.9. voor de aan de verbonden vennootschap TTA geleverde rollerbank. Dit

6 punt is inmiddels afgewikkeld. Zie onder 3.9 : zie hierboven 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : vordering terzake huur, belastingen over verkopen na datum faillissement en de vordering van het UWV terzake de lonen na datum faillissement betaald ogv de loongarantieregeling moeten nog worden verwerkt. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : zou ca ,00 bedragen volgens opgave van de directie , Pref. vord. van het UWV : nog niet aangemeld 8.4 Andere pref. crediteuren : 1.877,37 (pensioenfonds) 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : opheffing wegens de toestand van de boedel : verwerken aanmeldingen 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : nog niet duidelijk 9.2 Plan van aanpak : zie hierboven 9.3 Indiening volgend verslag : 31 maart 2011 : zie hierboven Breda, 27 december 2010 A.J. van der Knijff Curator

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker FAILLISSEMENTSVERSLAG Ex ART. 73 A FW Nummer Eerste verslag Datum 3 juni 2015 Gegevens gefailleerde A.R.W.M. Rombouts Faillissementsnummer F.02/15/271 Datum uitspraak 12 mei 2015 Curator Mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27

Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 07 juli 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kindercentrum t Spektakel Faillissementsnummer : 11/114 F Datum uitspraak : 8 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (Eindverslag) Datum: 14 november 2013 Gegevens onderneming: Willy Loos B.V., Kwinkenplein 1-3, 9717 GW Groningen. Datum uitspraak:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 08 Datum: 29 november 2012 Gegevens onderneming : IJsselsteden Beheers Groep B.V. Faillissementsnummer : 10/616F Datum uitspraak : 9 november

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum : 20 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum : 20 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum : 20 maart 2014 Gegevens onderneming : Haak Holding B.V. Faillissementsnummer : 12/253 F Datum uitspraak : 18 september 2012 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.M. Degenaar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie