Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen Tabellenboek Best -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Best -"

Transcriptie

1 Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen Tabellenboek Best - Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. Zwangerschap en ontwikkeling C. Gezondheid en welzijn D. Woonomgeving en voorzieningen E. Opvang F. Opvoeding G. Voeding H. Vrijetijdsbesteding J. School K. Gezonde relaties L. Welbevinden M. Mantelzorg N. Leefstijl en gedrag Tabel 1. Kernindicatoren Gemeente Regio Brabant- Per geslacht Per leeftijdscategorie Per geslacht binnen de leeftijdscategorieën Tabel 2. Vergelijking Jeugdmonitors 2008 en 2005 Gemeente Regio -Brabant (excl. Eindhoven) Tabel 3. Antwoordpercentages per vraag Gemeente Regio Brabant- Vragenlijst Jeugdmonitor 2008

2 Jeugdmonitor 0- t/m 11-jarigen LEESWIJZER- Algemeen De gepresenteerde cijfers zijn met behulp van zogenaamde weegfactoren gecorrigeerd voor de verdeling naar leeftijd en geslacht. De cijfers geven dan ook een beeld van de werkelijke situatie wat betreft leeftijds- en geslachtsopbouw, voor uw gemeente en voor de regio. Bovenaan de kolom op de eerste pagina staat het aantal kinderen waarop het cijfer is gebaseerd. Alle percentages zijn afgerond naar gehele getallen. Uitzondering hierop zijn cijfers kleiner dan 1 procent, die worden met 1 cijfer achter de komma weergegeven. Door afronding kan een totaal boven 100 procent uitkomen. Wanneer er sprake is van een subcategorie is dit in de lay-out terug te vinden. Bijvoorbeeld Obesitas staat ingesprongen; dit betekent dus dat Obesitas een subcategorie is van de bovengenoemde categorie Overgewicht. Tabel 1: Kernindicatoren In tabel 1 worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek beschreven in de vorm van kernindicatoren. De resultaten zijn weergegeven als percentages voor de gemeente (totaal) en de regio Brabant- (totaal, naar geslacht, naar leeftijdsgroep en naar geslacht binnen de drie leeftijdsgroepen). Vetgedrukte cijfers in de tabel geven een statistisch significant verschil 1 aan tussen: a) uw gemeente en de regio, b) tussen jongens en meisjes in de regio, c) tussen 0- t/m 3-jarigen, 4- t/m 7 jarigen en 8- t/m 11-jarigen in de regio en d) tussen jongens en meisjes binnen de drie leeftijdsgroepen. Tabel 2: Vergelijking Jeugdmonitors 2008 en 2005 In tabel 2 zijn de kernindicatoren van de Jeugdmonitor 2008 voor de gemeente en de regio waar mogelijk vergeleken met de resultaten uit Omdat de Jeugdmonitor 2005 niet is afgenomen in Eindhoven, zijn de Eindhovense resultaten niet meegenomen in de vergelijking van de regiocijfers. De regionale cijfers van 2008 in tabel 2 zijn daarom niet exact hetzelfde als de regionale cijfers van 2008 in tabel 1. Vetgedrukte cijfers in de tabel geven een statistisch significant verschil 1 aan tussen: a) uw gemeente in 2008 en 2005 en b) de regio Brabant in 2008 en Tabel 3: Antwoordpercentages per vraag In tabel 3 worden de antwoordpercentages op alle vragen uit de vragenlijst gegeven voor uw gemeente en de regio Brabant-. Deze resultaten zijn niet getoetst. Wanneer in de vragenlijst bij een bepaalde vraag meerdere antwoordcategorieën konden worden aangekruist, kan het totaal van deze percentages boven 100 procent uitkomen. 1 Getoetst met Chi-kwadraat toets. In minder dan 5% van de gevallen wordt een verschil tussen twee percentages ten onrechte als verschil benoemd bij toetsen tussen gemeente en regio (p<0.05). Bij toetsen tussen geslacht en leeftijdsgroepen in de regio is uitgegaan van een onbetrouwbaarheid van 1% (p<0.01).

3 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant A. Algemene kenmerken Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Geslacht Jongen Meisje Leeftijd 0 t/m 3 jaar t/m 7 jaar t/m 11 jaar Lengte/gewicht (vanaf 2 jaar) Overgewicht Obesitas 0, Gezinssituatie Tweeoudergezin Nieuw gevormd gezin , , Eenoudergezin Etniciteit Autochtoon Westers allochtoon Niet-westers allochtoon Opleiding ouders Ouders laag opgeleid (geen opleiding of alleen basisonderwijs) 0, Ouders ten hoogste MBO-kort Ouders hoog opgeleid (HBO of universiteit) Werksituatie ouders Geen werkende ouder/ verzorger Eén of beide ouders werkloos, arbeidsongeschikt of langdurig ziek

4 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant Inkomen Huishoudinkomen (netto per maand) Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Beneden modaal ( 1700,- en lager) Minimuminkomen en lager ( 1300,- en lager) Moeite om rond te komen Enige tot grote moeite Grote moeite B. Zwangerschap en ontwikkeling Alcoholgebruik Moeder heeft alcohol gebruikt tijdens (deel van) de zwangerschap Roken Moeder rookte tijdens (deel van) de zwangerschap Couveuse In couveuse gelegen Melkvoeding (t/m 4 jaar) Uitsluitend met moedermelk gevoed tot een leeftijd van: 1 tot 3 maanden tot 5 maanden maanden of ouder Nooit / vanaf geboorte (ook) kunstvoeding C. Gezondheid en welzijn Mening ouders gezondheid kind (Heel) goed Gaat wel tot slecht Lengte/gewicht (vanaf 2 jaar) Overgewicht Obesitas 0,

5 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant Mening ouders gewicht kind Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Iets/ veel te zwaar Allergieën Een of meer allergieën door arts vastgesteld Langdurige ziekten/aandoeningen (door arts vastgesteld) Eén of meer langdurige ziekten/ aandoeningen Eczeem Astma of bronchitis Buikklachten langer dan 3 maanden Diabetes mellitus 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 Sterk belemmerd door langdurige ziekte/ aandoening Problemen (volgens mening ouders) Slaapproblemen Zindelijkheidsproblemen Eetproblemen Problemen met motoriek Taal- of spraakproblemen Leerproblemen (vanaf 4 jaar) Geen van bovengenoemde problemen Ongevallen Medisch behandeld letsel/ vergiftiging/ blessure in afgelopen 3 maanden Laatste letsel ontstaan: - In huis Tijdens sporten ,1 0,6 3 0,1 0 0,7 0,5 4 2 Medische consumptie Contact afgelopen 3 maanden: Met huisarts

6 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant Contact afgelopen 12 maanden: Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Opgenomen geweest in ziekenhuis Met specialist Met fysio-/ cesartherapeut of mensendieck Met alternatief genezer Met logopedist Persoonsgebonden Budget (PGB) Ontvangt momenteel voor kind PGB , ,9 0,7 2 0,8 5 2 Heeft PGB aangevraagd 0,5 0,5 0,6 0,4 0,3 0,6 0,6 0,2 0,4 0,7 0,4 0,9 0,3 Medicijngebruik* (in afgelopen 14 dagen) Medicijnen gebruikt Zonder recept van arts Met recept van arts * inclusief versterkende en weerstandsverhogende middelen, zoals Echinaforce Meestgebruikte medicijnen zonder recept - Medicijnen tegen pijn en koorts Medicijnen tegen hoest, verkoudheid, griep Meestgebruikte medicijnen met recept - Medicijnen voor de huid Medicijnen tegen astma of bronchitis Gevoelens afgelopen 3 maanden (Heel) blij Beetje blij tot neutraal Beetje tot erg somber ,6 0,9 3 0,5 0,6 1 0,

7 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant Life events Gezin heeft ooit één of meer ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt Gezin heeft nu nog problemen met één of meer ingrijpende gebeurtenissen Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Meestgenoemde ingrijpende gebeurtenissen waar gezin nu nog problemen mee heeft: - Overlijden van familielid of geliefd persoon Problemen met ander kind in gezin Echtscheiding of langdurig weggaan gezinslid Mondhygiëne Tenminste jaarlijkse controle door tandarts of mondhygiënist (vanaf 2 jaar) Tanden voldoende (na)gepoetst Roken ouders Tenminste één rokende ouder D. Woonomgeving en voorzieningen Buurt Niet aanwezig of ontevreden over: - Contact met andere ouders Contact kind met andere kinderen Mogelijkheid voor kind om alleen buiten te spelen Activiteiten in de buurt voor het kind Speeltuintje Park of groenvoorziening Trottoirs Meestgenoemde voorzieningen die gemist worden in de buurt: - Veilige speelplek Speeltuin voor kinderen Grasveld Mist niets in de buurt

8 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant Woning Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Zonder tuin waarin gespeeld kan worden Binnenmilieu (Sigaretten) rook In de afgelopen 7 dagen in huis aan (sigaretten) rook blootgesteld Schimmel of vocht Schimmel of vocht in woning In badkamer In woonkamer of slaapkamer kind Op overige plekken 0, E. Opvang Opvang Wordt minimaal 1 keer per week overdag opgevangen Gebruikt minimaal 1 dag per week de volgende opvang: Kinderdagverblijf/crèche (tot 4 jaar) Speciaal (medisch) kinderdagverblijf (tot 4 jaar) 0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 Gastouderopvang Buitenschoolse opvang (vanaf 4 jaar) Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE-voorziening) (tot 4 jaar) 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Maakt gebruik van: Kinderdagverblijf/crèche (tot 4 jaar) 1 dag per week dagen dagen Gastouderopvang 1 dag per week , ,8 0,5 2-3 dagen dagen 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 0,4 0,3 0,6 0,8 0,4 0,3 0,3 0,4 6

9 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant Buitenschoolse opvang (vanaf 4 jaar) Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % 1 dag per week dagen dagen 0,6 0,9 1 0,9 1 0, ,3 0,6 F. Opvoeding Vragen Ouder heeft soms tot vaak vragen over opvoeding Problemen Ouder ervaart soms tot vaak problemen bij opvoeding Ouder ervaart vaak problemen bij opvoeding , ,7 0, Meestgenoemde opvoedingsproblemen: - Luisteren, gehoorzamen Houden aan/ stellen van grenzen en regels Ontwikkeling en gezondheid Angst, onzekerheid, faalangst Sociaal contact, spelen Ouder heeft professionele hulp of advies gevraagd voor problemen Ouderlijke stress Ouder ervaart bovengemiddeld veel stress bij de opvoeding Ouder ervaart (zeer) veel stress bij de opvoeding

10 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant Informatie over opvoeding Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Ouder maakt meer dan 1 keer per maand gebruik van volgende informatiebronnen: - Tv-programma's Brochures Tijdschriften Internet Ouder maakt nooit gebruik van bovenstaande informatiebronnen Personen en instanties die hulp kunnen geven In de afgelopen 12 maanden hulp gezocht bij een professionele hulpverlener excl. CJG Consultatiebureau of schoolarts/ verpleegkundige GGD (buiten de reguliere controles) - Psycholoog/psychiater/orthopedagoog , , Schoolmaatschappelijk werk 0, Bureau Jeugdzorg , ,9 0, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) , ,4 0,4 3 0,9 5 2 In afgelopen 12 maanden hulp gezocht bij Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 Hulpvraag opvoeding Ouder heeft momenteel behoefte aan professionele ondersteuning bij opvoeding Gewenste vorm opvoedondersteuning - Internet Centraal punt voor advies en informatie Persoonlijke begeleiding van hulpverlener Van wie opvoedondersteuning gewenst: - Psycholoog / opvoedkundige Schoolarts/-verpleegkundige/jeugdarts Huisarts Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

11 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant G. Voeding (vanaf 1 jaar) Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Minder dan 5x per week ontbijten Minder dan 5x per week een warme maaltijd Niet dagelijks groente Niet dagelijks fruit of meer keer per dag een zoet of hartig tussendoortje (exclusief fruit) Gemiddeld aantal glazen frisdrank per dag bij 1-3 jarigen 1,4 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5 bij 4-7 jarigen 1,8 1,6 1,7 1,5 1,6 1,7 1,5 bij 8-11 jarigen 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 H. Vrijetijdsbesteding (vanaf 1 jaar) Activiteiten (vanaf 1 jaar) Kijkt meer dan 2 uur per dag tv/video/dvd Zit meer dan 2 uur per dag achter de computer , , ,6 6 2 Speelt minder dan een half uur per dag buiten Leest (ook voorlezen) niet dagelijks Verenigingen (vanaf 4 jaar) Lid van een vereniging Sportvereniging/ -school Overige vereniging Sporten (vanaf 1 jaar) Doet wekelijks aan (peuter)gym Doet wekelijks aan bewegen op muziek Zwemt wekelijks Sporten (vanaf 4 jaar) Sport niet Sport weinig (<1u/wk) Sport gemiddeld (1-3u/wk) Sport veel (>3u/wk) Sport minimaal 2x per week een uur buiten school Niet in bezit van zwemdiploma A (vanaf 8 jaar)

12 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant J. School (vanaf 4 jaar) Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Onderwijs Basisonderwijs Speciaal basisonderwijs/ Regionale Expertise Centra (REC) ,7 7 3 Leerlinggebonden financiering Ontvangt momenteel een 'rugzakje' Ontvangt rugzakje en volgt regulier onderwijs ,9 4 2 Heeft rugzakje aangevraagd 0,8 0,5 0,7 0,3 0,5 0,6 0,5 0,4 0,9 0,2 Reden rugzakje: - Visuele handicap kind 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 - Gehoor-, taal- en of spraakproblemen kind 0,8 0,9 1 0,6 0,5 1 0,6 0,4 2 0,9 - Verstandelijke en/of lichamelijke handicap 0,5 0,9 1 0,6 0,5 1 0,7 0,4 1 0,8 - Psychiatrische en/of gedragsstoornis kind ,9 0, ,4 4 1 Ziekteverzuim Afgelopen 4 weken wegens ziekte verzuimd van school Vriendjes Niet genoeg vriend(inn)en buiten schooltijd Problemen op school Ervaart problemen in relaties met andere kinderen Wordt gepest op school 0,5 0,6 0,8 0,4 0,3 0,9 0,3 0,2 1 0,5 Vertoont agressief gedrag 1 0,6 0,8 0,3 0,4 0,8 0,5 0,2 1 0,4 Concentratieproblemen Voelt zich niet prettig op school Slechte relatie met leraar Sport op school Sport minder dan 2 keer per week op school Sport nooit op school 0 0,7 0,8 0,7 1 0, ,1 Vervoer naar school Meestal met auto gebracht

13 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant Mening rol school m.b.t. opvoeding (Helemaal) eens met stelling: Zowel ouders als school verantwoordelijk voor opvoeding Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % School bemoeit zich te weinig met de opvoeding School moet zich meer dan vroeger met opvoeding bezighouden, omdat ouders hier minder aan toekomen School mag eisen stellen aan de manier waarop ouders hun kinderen opvoeden K. Gezonde relaties (vanaf 4 jaar) Ouder heeft (beetje) moeite met praten met kind over: - Seks Voortplanting/ zwangerschap Homoseksualiteit Ouder praat niet met kind over: - Seks Homoseksualiteit Voortplanting/ zwangerschap Ouder heeft behoefte aan ondersteuning bij seksuele en relationele vorming kind Meest gewenste vormen van ondersteuning bij de seksuele en relationele vorming - Voorlichtingsmateriaal voor kind (Aanvullende) lessen voor kind op school Informatie over specifieke thema's zoals ontwikkeling, seksualiteit, etc

14 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant L. Welbevinden (vanaf 4 jaar) Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Psychosociale gezondheid Heeft indicatie voor psychosociale problematiek Heeft indicatie voor mogelijke aanwezigheid lichtere psychosociale problematiek Indicatie voor emotionele problemen Indicatie voor gedragsproblemen Indicatie voor hyperactiviteit Indicatie voor problemen met leeftijdsgenoten Indicatie voor problemen met prosociaal gedrag Aanwijzing voor verstoring van het dagelijks functioneren door psychosociale problemen Autisme Heeft autisme vastgesteld door arts ,5 7 2 Wordt momenteel onderzocht op autisme , ,8 2 0,6 Ondersteuning bij (mogelijke) autisme Ouder heeft behoefte aan informatie of ondersteuning bij (mogelijke) autisme kind , ,8 5 1 Op welk terrein ondersteuning ten aanzien(mogelijk) autisme kind gewenst: - (Extra) begeleiding op school ,5 0,6 1 0,9 0,4 2 0,6 - Dagelijkse omgang met kind 2 0,9 1 0,4 0, ,4 2 0,4 - Vrijetijdsbesteding van mijn kind 2 0,9 1 0,2 0, ,3 2 0,4 M.Mantelzorg (vanaf 8 jaar) Geeft momenteel mantelzorg Kind verricht huishoudelijke taken 0 1 0, ,8 1 - Kind geeft emotionele steun 1 1 0, ,7 1 - Kind helpt mee in de persoonlijke verzorging 1 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 12

15 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant N. Leefstijl en gedrag (vanaf 8 jaar) Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Alcoholgebruik Wel eens alcohol gedronken Alcohol gedronken in afgelopen 4 weken 0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 Mening ouders over alcoholgebruik kind Kind drinkt geen alcohol Ouder weet niet of kind alcohol drinkt Ouder vindt het goed 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 Ouder raadt het af Ouder verbiedt het Ouder laat het aan kind over 0 0,2 0,3 0 0,2 0,3 0 Verantwoorde leeftijd eerste slokje alcohol 15 jaar of jonger jaar jaar of ouder Verantwoorde leeftijd eerste glas alcohol 15 jaar of jonger jaar jaar of ouder Verantwoorde leeftijd regelmatig zelfstandig alcoholgebruik 15 jaar of jonger , , jaar jaar of ouder

16 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant Attitude ouders alcoholgebruik (Helemaal) eens met stelling: Kinderen die thuis geen alcohol mogen drinken, gaan eerder buitenshuis experimenteren Als ouder kun je niet voorkomen dat je kind veel alcohol gaat drinken Ouders die zelf alcohol drinken kunnen hun kind(eren) niet verbieden te drinken Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Roken Wel eens gerookt 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Mening ouders over roken Af en toe roken onder 16 jaar acceptabel Dagelijks roken onder 16 jaar acceptabel Ongewenst gedrag Heeft in de afgelopen 12 maanden ongewenst gedrag vertoond - Omgegaan met kinderen die negatief effect op kind hebben Ruzie gehad met meester of juf op school Eén van de ouders/verzorgers geslagen of geschopt

17 Tabel 2. Vergelijking Jeugdmonitor 0-11 jaar 2005 vs Gemeente Best en de regio -Brabant. Vergelijking 2008 en 2005: regiocijfers exclusief Eindhoven Best Best - Brabant - Brabant A. Algemene kenmerken % % % % n=477 n=563 n= n= Geslacht Jongen Meisje Leeftijd 0 t/m 3 jaar t/m 7 jaar t/m 11 jaar Lengte/gewicht (vanaf 2 jaar) Overgewicht Obesitas 0, Gezinssituatie Tweeoudergezin Nieuw gevormd gezin Eénoudergezin Etniciteit Autochtoon Westers allochtoon Niet-westers allochtoon Opleiding ouders Ouders laag opgeleid (geen opleiding of alleen basisonderwijs) 0, Ouders ten hoogste MBO-kort Ouders hoog opgeleid (HBO of universiteit) Werksituatie ouders Geen werkende ouder/ verzorger Eén of beide ouders werkloos, arbeidsongeschikt en/of langdurig ziek Inkomen Moeite om rond te komen Enige tot grote moeite Grote moeite Vergelijking Jeugdmonitors 0- t/m 11-jarigen 2008 en 2005 in de regio -Brabant. 1

18 Vergelijking 2008 en 2005: regiocijfers exclusief Eindhoven Best Best - Brabant - Brabant B. Zwangerschap en ontwikkeling Alcoholgebruik Moeder heeft alcohol gebruikt tijdens (deel van) de zwangerschap Roken Moeder rookte tijdens (deel van) de zwangerschap % % % % Couveuse Heeft in couveuse gelegen Melkvoeding (t/m 4 jaar) Uitsluitend met moedermelk gevoed tot een leeftijd van: 1 tot 3 maanden tot 5 maanden maanden of ouder Nooit / vanaf geboorte (ook) kunstvoeding C. Gezondheid en welzijn Mening ouders gezondheid kind (Heel) goed Gaat wel tot slecht Lengte / gewicht (vanaf 2 jaar) Overgewicht Obesitas 0, Mening ouders gewicht kind Iets/ veel te zwaar Langdurige ziekten/aandoeningen (door arts vastgesteld) - Eczeem Astma of bronchitis Diabetes mellitus 0,6 0,2 0,4 0,1 Problemen (volgens mening ouders) Slaapproblemen Zindelijkheidsproblemen Eetproblemen Problemen met motoriek Taal- of spraakproblemen Leerproblemen (vanaf 4 jaar) Geen van bovengenoemde problemen Vergelijking Jeugdmonitors 0- t/m 11-jarigen 2008 en 2005 in de regio -Brabant. 2

19 Vergelijking 2008 en 2005: regiocijfers exclusief Eindhoven Best Best - Brabant - Brabant Ongevallen Medisch behandeld letsel/ vergiftiging/ blessure in afg. 3 maanden % % % % Laatste letsel ontstaan: - In huis Tijdens sporten ,9 Medische consumptie Contact afgelopen 3 maanden: Met huisarts Contact afgelopen 12 maanden: Opgenomen geweest in ziekenhuis Met specialist Met fysio-/ mensendieck-/ of cesartherapeut Met alternatief genezer Met logopedist Mondhygiëne Tenminste jaarlijkse controle door tandarts of mondhygiënist (vanaf 2 jaar) Tanden voldoende (na)gepoetst Medicijngebruik* (in afgelopen 14 dagen) Medicijnen gebruikt Zonder recept van arts Met recept van arts Meest gebruikte medicijnen zonder recept - Medicijnen tegen pijn en koorts Medicijnen tegen hoest, verkoudheid of griep Meest gebruikte medicijnen met recept - Medicijnen voor de huid Medicijnen tegen astma of bronchitis * incl. versterkende en weerstandsverhogende middelen, zoals Echinaforce Gevoelens afgelopen 3 maanden (Heel) blij Beetje blij tot neutraal Beetje tot erg somber Vergelijking Jeugdmonitors 0- t/m 11-jarigen 2008 en 2005 in de regio -Brabant. 3

20 Vergelijking 2008 en 2005: regiocijfers exclusief Eindhoven Best Best - Brabant - Brabant D. Woonomgeving en voorzieningen % % % % Buurt Niet aanwezig of ontevreden over: - Contact met andere ouders Contact met andere kinderen Mogelijkheid voor kind om alleen buiten te spelen Activiteiten in de buurt voor het kind Speeltuintje Park of groenvoorziening Trottoirs Meestgenoemde voorzieningen die gemist worden in de buurt: - Veilige speelplek Speeltuin voor kinderen Grasveld Mist niets in de buurt Woning Zonder tuin waarin gespeeld kan worden Binnenmilieu (Sigaretten) rook Tenminste één rokende ouder In de afgelopen 7 dagen in huis aan (sigaretten)rook blootgesteld Schimmel Schimmel of vocht in woning In badkamer In woonkamer of slaapkamer kind Op overige plekken 0, E. Opvang Opvang Maakt minimaal 1 dag per week gebruik van de volgende opvang: - Kinderdagverblijf / crèche Gastouderopvang Buitenschoolse opvang Maakt gebruik van: Kinderdagverblijf/crèche (tot 4 jaar) 1 dag per week dagen dagen Vergelijking Jeugdmonitors 0- t/m 11-jarigen 2008 en 2005 in de regio -Brabant. 4

Jeugdenquête 0- t/m 11-jarigen. Vergelijking 2005 en 2008

Jeugdenquête 0- t/m 11-jarigen. Vergelijking 2005 en 2008 Jeugdenquête 0- t/m 11-jarigen Leeswijzer In de tabel op de volgende pagina's wordt een vergelijking gemaakt met 2005. De gemeente 's-hertogenbosch heeft in 2005 niet deelgenomen. De regiocijfers die in

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Someren -

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Someren - Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Someren - Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. Zwangerschap en ontwikkeling C. Gezondheid en welzijn D. Woonomgeving en voorzieningen E. Opvang F.

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Reusel-De Mierden -

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Reusel-De Mierden - Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek - Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. Zwangerschap en ontwikkeling C. Gezondheid en welzijn D. Woonomgeving en voorzieningen E. Opvang F. Opvoeding

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Eindhoven -

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Eindhoven - Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Eindhoven - Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. Zwangerschap en ontwikkeling C. Gezondheid en welzijn D. Woonomgeving en voorzieningen E. Opvang

Nadere informatie

Jeugdmonitor 2013 (0-11 jaar)

Jeugdmonitor 2013 (0-11 jaar) Jeugdmonitor 2013 (0-11 jaar) Tabel 4: Kernindicatoren wijken vs gemeente Achtergrondkenmerken Geslacht Jongen 50 52 52 51 51 Meisje 50 48 48 49 49 Leeftijd 0 t/m 3 jaar 32 34 33 32 33 4 t/m 7 jaar 34

Nadere informatie

JEUGDMONITOR 2013-2014 0 t/m 11-jarigen

JEUGDMONITOR 2013-2014 0 t/m 11-jarigen JEUGDMONITOR 2013-2014 0 t/m 11-jarigen Tabellenboek gemeente Asten Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013-2014 Gemeente Asten Onderwerpen Algemene kenmerken Zwangerschap en ontwikkeling Gezondheid en welzijn Woonomgeving

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar werksituatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar werksituatie Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar werksituatie Regio Zuidoost-Brabant werken Algemene kenmerken Geslacht Jongen 51 52 51 51 53 Meisje 49 48 49 49 47 Leeftijd

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar opleiding

Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar opleiding Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar opleiding Regio Brabant-Zuidoost Algemene kenmerken Geslacht Jongen 51 51 52 Meisje 49 49 48 Leeftijd 0 t/m 3 jaar 30 22 31

Nadere informatie

Jeugdmonitor 2013/ t/m 11 jarigen

Jeugdmonitor 2013/ t/m 11 jarigen Jeugdmonitor 2013/2014 0 t/m 11 jarigen Wijktabellenboek gemeente www.regionaalkompas.nl Inleiding In dit tabellenboek worden de cijfers van de Jeugdmonitor 2013 gepresenteerd voor de verschillende wijkclusters

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 11-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 11-jarigen JEUGDMONITOR 2013-2014 0 t/m 11-jarigen Tabellenboek gemeente Oirschot Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013-2014 Gemeente Oirschot Onderwerpen Algemene kenmerken Zwangerschap en ontwikkeling Gezondheid en welzijn

Nadere informatie

opleiding moeder midden

opleiding moeder midden Tabellenboek gezondheidsmonitor 0-12 jarigen gemeente Toelichting: In de eerste kolommen staan de resultaten voor uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, van de en etniciteit. De laatste kolom geeft het

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar etniciteit

Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar etniciteit Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar etniciteit Regio Zuidoost-Brabant Algemene kenmerken Geslacht Jongen 51 52 51 50 Meisje 49 48 49 50 Leeftijd 0 t/m 3 jaar

Nadere informatie

Gemeente Westervoort. Tabellenboek Kindermonitor 2009

Gemeente Westervoort. Tabellenboek Kindermonitor 2009 Tabellenboek Kindermonitor 2009 Gemeente Toelichting: In de eerste kolommen worden de bevindingen in de gemeente weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau van de moeder. De laatste twee

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar leeftijd en geslacht

Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar leeftijd en geslacht Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar leeftijd en geslacht Regio Zuidoost-Brabant Algemene kenmerken Jongen 51 100 0 51 52 51 Meisje 49 0 100 49 48 49 Leeftijd

Nadere informatie

Lees voordat u begint met invullen eerst de onderstaande instructies

Lees voordat u begint met invullen eerst de onderstaande instructies 90 000 Lees voordat u begint met invullen eerst de onderstaande instructies In verband met de verwerking van de vragenlijst verzoeken wij u de vragenlijst met een zwarte of blauwe balpen in te vullen (niet

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014

Tabellenboek kindermonitor regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Tabellenboek kindermonitor regio GGD, juni 2014 Toelichting: In de eerste negen kolommen worden de bevindingen in de regio in 2013 weergegeven. Daarna volgt een kolom met de bevindingen in de regio NOG

Nadere informatie

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Renkum

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Renkum Tabellenboek Kindermonitor 2009 Gemeente Toelichting: In de eerste kolommen worden de bevindingen in de gemeente weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau van de moeder. De laatste twee

Nadere informatie

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Nijkerk

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Nijkerk Tabellenboek Kindermonitor 2009 Gemeente Toelichting: In de eerste kolommen worden de bevindingen in de gemeente weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau van de moeder. De laatste twee

Nadere informatie

Totaal Totaal Totaal Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

Totaal Totaal Totaal Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Tabellenboek Kindermonitor 2009 Gemeente Rozendaal Toelichting: In de eerste kolom wordt de bevindingen in de gemeente weergegeven. De volgende twee kolommen zijn de resultaten van de regio Gelderland

Nadere informatie

Presikhaaf Arnhem. Tabellenboek Kindermonitor 2009

Presikhaaf Arnhem. Tabellenboek Kindermonitor 2009 Tabellenboek Kindermonitor 2009 Presikhaaf Arnhem Toelichting: In de eerste kolommen worden de bevindingen in de wijk Presikhaaf weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau van de moeder.

Nadere informatie

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Scherpenzeel

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Scherpenzeel Tabellenboek Kindermonitor 2009 Gemeente Toelichting: In de eerste kolommen worden de bevindingen in de gemeente weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau van de moeder. De laatste twee

Nadere informatie

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Wageningen

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Wageningen Tabellenboek Kindermonitor 2009 Gemeente Toelichting: In de eerste kolommen worden de bevindingen in de gemeente weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau van de moeder. De laatste twee

Nadere informatie

Wilt u voordat u begint even onderstaande instructies lezen?

Wilt u voordat u begint even onderstaande instructies lezen? Wilt u voordat u begint even onderstaande instructies lezen? De vragenlijst graag invullen met een zwarte of blauwe balpen (niet met potlood). Het is de bedoeling dat de vragen worden beantwoord voor het

Nadere informatie

Raalte. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen

Raalte. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen [Geef tekst op] Tabellenboek Kindermonitor 2013-2014 0-12 jarigen [Geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoudsopgave tabellenboek Algemeen Etniciteit Gezin Opleiding Werk Financiën Gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

Deventer. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen

Deventer. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen [Geef tekst op] Tabellenboek Kindermonitor 2013-2014 0-12 jarigen [Geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoudsopgave tabellenboek Algemeen Etniciteit Gezin Opleiding Werk Financiën Gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

Ommen. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen

Ommen. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen [Geef tekst op] Tabellenboek Kindermonitor 2013-2014 0-12 jarigen [Geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoudsopgave tabellenboek Algemeen Etniciteit Gezin Opleiding Werk Financiën Gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

Zwolle. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen

Zwolle. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen [Geef tekst op] Tabellenboek Kindermonitor 2013-2014 0-12 jarigen [Geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoudsopgave tabellenboek Algemeen Etniciteit Gezin Opleiding Werk Financiën Gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014

Tabellenboek kindermonitor regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Tabellenboek kindermonitor regio GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Deze regio bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen Toelichting: In de eerste

Nadere informatie

opleiding moeder midden Totaal Zaanstad 0-4 jr 4-8 jr 8-12 jr jongen meisje

opleiding moeder midden Totaal Zaanstad 0-4 jr 4-8 jr 8-12 jr jongen meisje Tabellenboek gezondheidsmonitor 0-12 jarigen gemeente Zaanstad Toelichting: In de eerste kolommen staan de resultaten voor Zaanstad uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, van de en etniciteit. De laatste

Nadere informatie

VOORDAT U BEGINT ALGEMENE VRAGEN GEZONDHEID. Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek.

VOORDAT U BEGINT ALGEMENE VRAGEN GEZONDHEID. Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. VOORDAT U BEGINT Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. De bedoeling is dat één van de ouders/verzorgers de vragenlijst op internet invult voor het kind dat bovenaan de brief

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor gemeente Doetinchem GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014

Tabellenboek kindermonitor gemeente Doetinchem GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Tabellenboek kindermonitor gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Dit tabellenboek hoort bij het rapport: Kindermonitor 2013 - Resultaten van de regio Achterhoek. Deze regio bestaat uit de gemeenten

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor gemeente Epe GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014

Tabellenboek kindermonitor gemeente Epe GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Tabellenboek kindermonitor gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Dit tabellenboek hoort bij het rapport: Kindermonitor 2013 - Resultaten van de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Deze regio bestaat

Nadere informatie

HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8%

HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8% Jeugdmonitor 0-11 jaar -LEENDE -2014 HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN 85% 87% 97% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 17% 21% (heel) goed Meest

Nadere informatie

GGD Zaanstreek-Waterland juni Tabellenboek gemeente Purmerend Enquête 0 t/m 11 jarigen 2007 Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland juni Tabellenboek gemeente Purmerend Enquête 0 t/m 11 jarigen 2007 Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland juni 2009 Tabellenboek gemeente Purmerend Enquête 0 t/m 11 2007 Zaanstreek-Waterland Colofon: Martine Mulder, epidemioloog; Carolien Plevier, epidemioloog; Mariska Jansen, onderzoeker

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

GGD Zaanstreek-Waterland juni Tabellenboek gemeente Zaanstad Enquête 0 t/m 11 jarigen 2007 Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland juni Tabellenboek gemeente Zaanstad Enquête 0 t/m 11 jarigen 2007 Zaanstreek-Waterland GGD Zaanstreek-Waterland juni 2009 Tabellenboek gemeente Enquête 0 t/m 11 2007 Zaanstreek-Waterland Colofon: Martine Mulder, epidemioloog; Carolien Plevier, epidemioloog; Mariska Jansen, onderzoeker GGD

Nadere informatie

Tabellenboek. Jeugdmonitor 0 t/m 11 jaar, Oss

Tabellenboek. Jeugdmonitor 0 t/m 11 jaar, Oss Tabellenboek Jeugdmonitor 0 t/m 11 jaar, 2013 Oss Colofon Jeugdmonitor 0 t/m 11 jaar, 2013 Epidemiologen, programma Leefomgeving, GGD, oktober 2014 GGD Postbus 3024 5003 DA Tilburg tel: (073) 640 40 11

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 448 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n

E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n Brabantse Jeugdmonitor 2007 E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n Gemeente: Goirle Leeswijzer In de tabellenset op de volgende pagina's worden de resultaten uit de Brabantse Jeugdmonitor 2007

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor 0-12-jarigen regio Twente GGD Regio Twente, juli 2014

Tabellenboek kindermonitor 0-12-jarigen regio Twente GGD Regio Twente, juli 2014 Tabellenboek kindermonitor 0-12-jarigen regio GGD Regio, juli 2014 Toelichting: In de eerste negen kolommen worden de uitgesplitste bevindingen in de regio weergegeven." In de tiende kolom staan de gegevens

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente Olst-Wijhe 444 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 458 ouders van kinderen van een half tot twaalf jaar inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8%

GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8% Jeugdmonitor 0-11 jaar Cranendonck -2014 GEZONDHEID & WELZIJN 85% 89% 98% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 21% 18% (heel) goed Meest voorkomende

Nadere informatie

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo:

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo: 1e Vragenlijst Toelichting op de vragenlijst Alle gegevens uit dit onderzoek zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dat alleen de onderzoekers uw gegevens kunnen inzien. Er wordt alleen op

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R THUISSITUATIE, KINDEROPVANG EN OPVOEDING K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 2 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied,

Nadere informatie

GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8%

GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8% Jeugdmonitor 0-11 jaar eldhoven -2014 V GEZONDHEID & WELZIJN 85% 85% 9 Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 21% 2 9 (heel) goed Meest voorkomende

Nadere informatie

VOORDAT U BEGINT ALGEMENE VRAGEN GEZONDHEID. Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek.

VOORDAT U BEGINT ALGEMENE VRAGEN GEZONDHEID. Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. VOORDAT U BEGINT Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. De bedoeling is dat één van de ouders/verzorgers de vragenlijst op internet invult voor het kind dat bovenaan de brief

Nadere informatie

Jeugdmonitor. 0 t/m 11 jaar Tabellen. Gemeente en West-Brabant. Programma Lokaal Gezondheidsbeleid

Jeugdmonitor. 0 t/m 11 jaar Tabellen. Gemeente en West-Brabant. Programma Lokaal Gezondheidsbeleid Jeugdmonitor 0 t/m 11 jaar 2013 Tabellen Gemeente en Programma Lokaal Gezondheidsbeleid GGD Breda, juli 2014 Inhoud Leeswijzer bij tabellenboek Tabel 1 Aantal 0 t/m 11 jarigen, steekproefgrootte en respons

Nadere informatie

Ik vond het leuk om een vragenlijst over mijn kind in te vullen.

Ik vond het leuk om een vragenlijst over mijn kind in te vullen. Kindermonitor 2013 Reacties van ouders die de lijst al invulden! Uitstekende vragenlijst. Ik ben benieuwd naar de resultaten. Ik vond het leuk om een vragenlijst over mijn kind in te vullen. Het invullen

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Kernpunten Oirschot -

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Kernpunten Oirschot - Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Kernpunten Oirschot - GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Team Onderzoek en Preventie Auteurs: Yvonne Meertens en Mieke van Duijnhoven September

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar

Jeugdmonitor 0-11 jaar Jeugdmonitor 0-11 jaar IERLO M P O R D L E G -2014 GEZONDHEID & WELZIJN 85% 86% 95% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 21% 20% 96% (heel)

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/ KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Nieuwkoop totaal geslacht leeftijd totaal HM

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor GGD Gelderland-Zuid 2013/2014 GGD Gelderland-Zuid april 2014

Tabellenboek kindermonitor GGD Gelderland-Zuid 2013/2014 GGD Gelderland-Zuid april 2014 Tabellenboek kindermonitor GGD Gelderland-Zuid 2013/2014 GGD Gelderland-Zuid april 2014 gebied: gemeente: Dit tabellenboek hoort bij het rapport Kindermonitor 2013/2014. In dat rapport staan de meeste

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor GGD Gelderland-Zuid 2013/2014 GGD Gelderland-Zuid april 2014

Tabellenboek kindermonitor GGD Gelderland-Zuid 2013/2014 GGD Gelderland-Zuid april 2014 Tabellenboek kindermonitor GGD Gelderland-Zuid 2013/2014 GGD Gelderland-Zuid april 2014 gebied: gemeente: Dit tabellenboek hoort bij het rapport Kindermonitor 2013/2014. In dat rapport staan de meeste

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Gezondheidsonderzoek 0 t/m 11 jarigen GGD Zaanstreek-Waterland 2011

Gezondheidsonderzoek 0 t/m 11 jarigen GGD Zaanstreek-Waterland 2011 Gezondheidsonderzoek 0 t/m 11 jarigen GGD Zaanstreek-Waterland 2011 voor ouders/verzorgers van kinderen van 0 t/m 3 jaar Toelichting: deze vragenlijst is bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) waar het

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar

Jeugdmonitor 0-11 jaar Jeugdmonitor 0-11 jaar -2014 INTRODUCTIE LAARBEEK GEZONDHEID & WELZIJN Jeugdmonitor 0-11 jaar Onderzoek onder ouders 0-11 jarigen Najaar 8 97% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor GGD Gelderland-Zuid 2013/2014 GGD Gelderland-Zuid april 2014

Tabellenboek kindermonitor GGD Gelderland-Zuid 2013/2014 GGD Gelderland-Zuid april 2014 Tabellenboek kindermonitor GGD Gelderland-Zuid 2013/2014 GGD Gelderland-Zuid april 2014 gebied: gemeente: Dit tabellenboek hoort bij het rapport Kindermonitor 2013/2014. In dat rapport staan de meeste

Nadere informatie

Vragenlijst BaO2. voor ouders/verzorgers

Vragenlijst BaO2. voor ouders/verzorgers Vragenlijst BaO2 voor ouders/verzorgers 2013 2 Inleiding Deze vragenlijst gaat over de gezondheid en het welzijn van uw kind. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Het is belangrijk dat u bij alle vragen

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

E U RN E 86% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden. (heel) blij 20% Het kind heeft één of meer. Gewicht (vanaf 2 jaar) ondergewicht

E U RN E 86% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden. (heel) blij 20% Het kind heeft één of meer. Gewicht (vanaf 2 jaar) ondergewicht Jeugdmonitor 0-11 jaar E U RN E -2014 INTRODUCTIE D GEZONDHEID & WELZIJN Jeugdmonitor 0-11 jaar Onderzoek onder ouders 0-11 jarigen Najaar 86% 95% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor GGD Gelderland-Zuid 2013/2014 GGD Gelderland-Zuid april 2014

Tabellenboek kindermonitor GGD Gelderland-Zuid 2013/2014 GGD Gelderland-Zuid april 2014 Tabellenboek kindermonitor GGD Gelderland-Zuid 2013/2014 GGD Gelderland-Zuid april 2014 gebied: gemeente: Dit tabellenboek hoort bij het rapport Kindermonitor 2013/2014. In dat rapport staan de meeste

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor GGD Gelderland-Zuid 2013/2014 GGD Gelderland-Zuid april 2014

Tabellenboek kindermonitor GGD Gelderland-Zuid 2013/2014 GGD Gelderland-Zuid april 2014 Tabellenboek kindermonitor GGD Gelderland-Zuid 201/2014 GGD Gelderland-Zuid april 2014 gebied: gemeente: egen Dit tabellenboek hoort bij het rapport Kindermonitor 201/2014. In dat rapport staan de meeste

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Kernpunten Veldhoven -

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Kernpunten Veldhoven - Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Kernpunten Veldhoven - GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Team Onderzoek en Preventie Auteurs: Yvonne Meertens en Mieke van Duijnhoven September

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Tabellenboek Regio Zuidoost-Brabant Inhoud Leeswijzer Tabel 1: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar leeftijd en geslacht Tabel 2: Kernindicatoren regio

Nadere informatie

Eerst wat algemene gegevens. Vragen over je lichaam. 1. In welke klas zit je?

Eerst wat algemene gegevens. Vragen over je lichaam. 1. In welke klas zit je? Eerst wat algemene gegevens. 1. In welke klas zit je? 2. Bij wie woon je de meeste dagen van de week? Je mag één antwoord geven. Ik woon: Bij mijn vader en moeder (samen) Ongeveer de helft van de tijd

Nadere informatie

Brabantse Jeugdmonitor 2011

Brabantse Jeugdmonitor 2011 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Brabantse Jeugdmonitor 2011 Tabellenboek wijken L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\jeugdmonitor 12-18\Uitvoering 2011\Tabellen\Voorzijde plus

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Brabantse Jeugdmonitor 2011

Brabantse Jeugdmonitor 2011 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Brabantse Jeugdmonitor 2011 Tabellenboek wijken L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\jeugdmonitor 12-18\Uitvoering 2011\Tabellen\Voorzijde plus

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Ik vond het leuk om een vragenlijst over mijn kind in te vullen.

Ik vond het leuk om een vragenlijst over mijn kind in te vullen. Kindermonitor 2013 Reacties van ouders die de lijst al invulden! Uitstekende vragenlijst. Ik ben benieuwd naar de resultaten. Ik vond het leuk om een vragenlijst over mijn kind in te vullen. Het invullen

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 220 reacties Alle reacties weergeven richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut, maatschappelijk

Nadere informatie

32% 51% schoolverzuim laatste 4 weken 52% migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn. 22% 15/16 jr

32% 51% schoolverzuim laatste 4 weken 52% migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn. 22% 15/16 jr Kinderen in beeld In deze infographic is een aantal belangrijke resultaten over de gezondheid en het welzijn van kinderen tot 12 jaar in Gelderland-Midden weergegeven. De resultaten zijn afkomstig uit

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Wat vond u van uw behandeling bij de logopedist? Uw logopedist en de beroepsvereniging NVLF, zijn geïnteresseerd in uw mening. Uw mening

Nadere informatie

Brabantse Jeugdmonitor 2011

Brabantse Jeugdmonitor 2011 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Brabantse Jeugdmonitor 2011 Tabellenboek wijken L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\jeugdmonitor 12-18\Uitvoering 2011\Tabellen\Voorzijde plus

Nadere informatie

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Consumer Quality Index versie 4.0 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Kampen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 630 664 1294 10163 Geslacht jongen 49 50 49 49 meisje 51 50 51 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor 0-12-jarigen in rgeio Twente GGD Regio Twente, juli 2014

Tabellenboek kindermonitor 0-12-jarigen in rgeio Twente GGD Regio Twente, juli 2014 Tabellenboek kindermonitor -12-jari in rgeio GGD Regio, juli 214 Toelichting: In de eerste 14 kolommen worden de totalen per individuele gemeente weergegeven. In de 15e kolom staan de gegevens, en in de

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen Kernpunten Helmond -

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen Kernpunten Helmond - Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Kernpunten Helmond - GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Team Onderzoek en Preventie Auteurs: Yvonne Meertens en Mieke van Duijnhoven September

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwolle Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 1181 1116 2297 10163 Geslacht jongen 49 47 48 49 meisje 51 53 52 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwartewaterland Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 303 309 612 10163 Geslacht jongen 54 48 51 49 meisje 46 52 49 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen Kernpunten Eersel -

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen Kernpunten Eersel - Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Kernpunten Eersel - GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Team Onderzoek en Preventie Auteurs: Yvonne Meertens en Mieke van Duijnhoven September 2009

Nadere informatie

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Olst-Wijhe Algemeen Olst-Wijhe Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 185 181 366 10163 Geslacht jongen 52 51 52 49 meisje 48 49 48 51 Etniciteit

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen Kernpunten Nuenen c.a. -

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen Kernpunten Nuenen c.a. - Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Kernpunten Nuenen c.a. - GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Team Onderzoek en Preventie Auteurs: Yvonne Meertens en Mieke van Duijnhoven September

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie