Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen Tabellenboek Best -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Best -"

Transcriptie

1 Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen Tabellenboek Best - Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. Zwangerschap en ontwikkeling C. Gezondheid en welzijn D. Woonomgeving en voorzieningen E. Opvang F. Opvoeding G. Voeding H. Vrijetijdsbesteding J. School K. Gezonde relaties L. Welbevinden M. Mantelzorg N. Leefstijl en gedrag Tabel 1. Kernindicatoren Gemeente Regio Brabant- Per geslacht Per leeftijdscategorie Per geslacht binnen de leeftijdscategorieën Tabel 2. Vergelijking Jeugdmonitors 2008 en 2005 Gemeente Regio -Brabant (excl. Eindhoven) Tabel 3. Antwoordpercentages per vraag Gemeente Regio Brabant- Vragenlijst Jeugdmonitor 2008

2 Jeugdmonitor 0- t/m 11-jarigen LEESWIJZER- Algemeen De gepresenteerde cijfers zijn met behulp van zogenaamde weegfactoren gecorrigeerd voor de verdeling naar leeftijd en geslacht. De cijfers geven dan ook een beeld van de werkelijke situatie wat betreft leeftijds- en geslachtsopbouw, voor uw gemeente en voor de regio. Bovenaan de kolom op de eerste pagina staat het aantal kinderen waarop het cijfer is gebaseerd. Alle percentages zijn afgerond naar gehele getallen. Uitzondering hierop zijn cijfers kleiner dan 1 procent, die worden met 1 cijfer achter de komma weergegeven. Door afronding kan een totaal boven 100 procent uitkomen. Wanneer er sprake is van een subcategorie is dit in de lay-out terug te vinden. Bijvoorbeeld Obesitas staat ingesprongen; dit betekent dus dat Obesitas een subcategorie is van de bovengenoemde categorie Overgewicht. Tabel 1: Kernindicatoren In tabel 1 worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek beschreven in de vorm van kernindicatoren. De resultaten zijn weergegeven als percentages voor de gemeente (totaal) en de regio Brabant- (totaal, naar geslacht, naar leeftijdsgroep en naar geslacht binnen de drie leeftijdsgroepen). Vetgedrukte cijfers in de tabel geven een statistisch significant verschil 1 aan tussen: a) uw gemeente en de regio, b) tussen jongens en meisjes in de regio, c) tussen 0- t/m 3-jarigen, 4- t/m 7 jarigen en 8- t/m 11-jarigen in de regio en d) tussen jongens en meisjes binnen de drie leeftijdsgroepen. Tabel 2: Vergelijking Jeugdmonitors 2008 en 2005 In tabel 2 zijn de kernindicatoren van de Jeugdmonitor 2008 voor de gemeente en de regio waar mogelijk vergeleken met de resultaten uit Omdat de Jeugdmonitor 2005 niet is afgenomen in Eindhoven, zijn de Eindhovense resultaten niet meegenomen in de vergelijking van de regiocijfers. De regionale cijfers van 2008 in tabel 2 zijn daarom niet exact hetzelfde als de regionale cijfers van 2008 in tabel 1. Vetgedrukte cijfers in de tabel geven een statistisch significant verschil 1 aan tussen: a) uw gemeente in 2008 en 2005 en b) de regio Brabant in 2008 en Tabel 3: Antwoordpercentages per vraag In tabel 3 worden de antwoordpercentages op alle vragen uit de vragenlijst gegeven voor uw gemeente en de regio Brabant-. Deze resultaten zijn niet getoetst. Wanneer in de vragenlijst bij een bepaalde vraag meerdere antwoordcategorieën konden worden aangekruist, kan het totaal van deze percentages boven 100 procent uitkomen. 1 Getoetst met Chi-kwadraat toets. In minder dan 5% van de gevallen wordt een verschil tussen twee percentages ten onrechte als verschil benoemd bij toetsen tussen gemeente en regio (p<0.05). Bij toetsen tussen geslacht en leeftijdsgroepen in de regio is uitgegaan van een onbetrouwbaarheid van 1% (p<0.01).

3 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant A. Algemene kenmerken Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Geslacht Jongen Meisje Leeftijd 0 t/m 3 jaar t/m 7 jaar t/m 11 jaar Lengte/gewicht (vanaf 2 jaar) Overgewicht Obesitas 0, Gezinssituatie Tweeoudergezin Nieuw gevormd gezin , , Eenoudergezin Etniciteit Autochtoon Westers allochtoon Niet-westers allochtoon Opleiding ouders Ouders laag opgeleid (geen opleiding of alleen basisonderwijs) 0, Ouders ten hoogste MBO-kort Ouders hoog opgeleid (HBO of universiteit) Werksituatie ouders Geen werkende ouder/ verzorger Eén of beide ouders werkloos, arbeidsongeschikt of langdurig ziek

4 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant Inkomen Huishoudinkomen (netto per maand) Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Beneden modaal ( 1700,- en lager) Minimuminkomen en lager ( 1300,- en lager) Moeite om rond te komen Enige tot grote moeite Grote moeite B. Zwangerschap en ontwikkeling Alcoholgebruik Moeder heeft alcohol gebruikt tijdens (deel van) de zwangerschap Roken Moeder rookte tijdens (deel van) de zwangerschap Couveuse In couveuse gelegen Melkvoeding (t/m 4 jaar) Uitsluitend met moedermelk gevoed tot een leeftijd van: 1 tot 3 maanden tot 5 maanden maanden of ouder Nooit / vanaf geboorte (ook) kunstvoeding C. Gezondheid en welzijn Mening ouders gezondheid kind (Heel) goed Gaat wel tot slecht Lengte/gewicht (vanaf 2 jaar) Overgewicht Obesitas 0,

5 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant Mening ouders gewicht kind Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Iets/ veel te zwaar Allergieën Een of meer allergieën door arts vastgesteld Langdurige ziekten/aandoeningen (door arts vastgesteld) Eén of meer langdurige ziekten/ aandoeningen Eczeem Astma of bronchitis Buikklachten langer dan 3 maanden Diabetes mellitus 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 Sterk belemmerd door langdurige ziekte/ aandoening Problemen (volgens mening ouders) Slaapproblemen Zindelijkheidsproblemen Eetproblemen Problemen met motoriek Taal- of spraakproblemen Leerproblemen (vanaf 4 jaar) Geen van bovengenoemde problemen Ongevallen Medisch behandeld letsel/ vergiftiging/ blessure in afgelopen 3 maanden Laatste letsel ontstaan: - In huis Tijdens sporten ,1 0,6 3 0,1 0 0,7 0,5 4 2 Medische consumptie Contact afgelopen 3 maanden: Met huisarts

6 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant Contact afgelopen 12 maanden: Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Opgenomen geweest in ziekenhuis Met specialist Met fysio-/ cesartherapeut of mensendieck Met alternatief genezer Met logopedist Persoonsgebonden Budget (PGB) Ontvangt momenteel voor kind PGB , ,9 0,7 2 0,8 5 2 Heeft PGB aangevraagd 0,5 0,5 0,6 0,4 0,3 0,6 0,6 0,2 0,4 0,7 0,4 0,9 0,3 Medicijngebruik* (in afgelopen 14 dagen) Medicijnen gebruikt Zonder recept van arts Met recept van arts * inclusief versterkende en weerstandsverhogende middelen, zoals Echinaforce Meestgebruikte medicijnen zonder recept - Medicijnen tegen pijn en koorts Medicijnen tegen hoest, verkoudheid, griep Meestgebruikte medicijnen met recept - Medicijnen voor de huid Medicijnen tegen astma of bronchitis Gevoelens afgelopen 3 maanden (Heel) blij Beetje blij tot neutraal Beetje tot erg somber ,6 0,9 3 0,5 0,6 1 0,

7 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant Life events Gezin heeft ooit één of meer ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt Gezin heeft nu nog problemen met één of meer ingrijpende gebeurtenissen Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Meestgenoemde ingrijpende gebeurtenissen waar gezin nu nog problemen mee heeft: - Overlijden van familielid of geliefd persoon Problemen met ander kind in gezin Echtscheiding of langdurig weggaan gezinslid Mondhygiëne Tenminste jaarlijkse controle door tandarts of mondhygiënist (vanaf 2 jaar) Tanden voldoende (na)gepoetst Roken ouders Tenminste één rokende ouder D. Woonomgeving en voorzieningen Buurt Niet aanwezig of ontevreden over: - Contact met andere ouders Contact kind met andere kinderen Mogelijkheid voor kind om alleen buiten te spelen Activiteiten in de buurt voor het kind Speeltuintje Park of groenvoorziening Trottoirs Meestgenoemde voorzieningen die gemist worden in de buurt: - Veilige speelplek Speeltuin voor kinderen Grasveld Mist niets in de buurt

8 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant Woning Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Zonder tuin waarin gespeeld kan worden Binnenmilieu (Sigaretten) rook In de afgelopen 7 dagen in huis aan (sigaretten) rook blootgesteld Schimmel of vocht Schimmel of vocht in woning In badkamer In woonkamer of slaapkamer kind Op overige plekken 0, E. Opvang Opvang Wordt minimaal 1 keer per week overdag opgevangen Gebruikt minimaal 1 dag per week de volgende opvang: Kinderdagverblijf/crèche (tot 4 jaar) Speciaal (medisch) kinderdagverblijf (tot 4 jaar) 0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 Gastouderopvang Buitenschoolse opvang (vanaf 4 jaar) Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE-voorziening) (tot 4 jaar) 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Maakt gebruik van: Kinderdagverblijf/crèche (tot 4 jaar) 1 dag per week dagen dagen Gastouderopvang 1 dag per week , ,8 0,5 2-3 dagen dagen 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 0,4 0,3 0,6 0,8 0,4 0,3 0,3 0,4 6

9 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant Buitenschoolse opvang (vanaf 4 jaar) Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % 1 dag per week dagen dagen 0,6 0,9 1 0,9 1 0, ,3 0,6 F. Opvoeding Vragen Ouder heeft soms tot vaak vragen over opvoeding Problemen Ouder ervaart soms tot vaak problemen bij opvoeding Ouder ervaart vaak problemen bij opvoeding , ,7 0, Meestgenoemde opvoedingsproblemen: - Luisteren, gehoorzamen Houden aan/ stellen van grenzen en regels Ontwikkeling en gezondheid Angst, onzekerheid, faalangst Sociaal contact, spelen Ouder heeft professionele hulp of advies gevraagd voor problemen Ouderlijke stress Ouder ervaart bovengemiddeld veel stress bij de opvoeding Ouder ervaart (zeer) veel stress bij de opvoeding

10 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant Informatie over opvoeding Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Ouder maakt meer dan 1 keer per maand gebruik van volgende informatiebronnen: - Tv-programma's Brochures Tijdschriften Internet Ouder maakt nooit gebruik van bovenstaande informatiebronnen Personen en instanties die hulp kunnen geven In de afgelopen 12 maanden hulp gezocht bij een professionele hulpverlener excl. CJG Consultatiebureau of schoolarts/ verpleegkundige GGD (buiten de reguliere controles) - Psycholoog/psychiater/orthopedagoog , , Schoolmaatschappelijk werk 0, Bureau Jeugdzorg , ,9 0, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) , ,4 0,4 3 0,9 5 2 In afgelopen 12 maanden hulp gezocht bij Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 Hulpvraag opvoeding Ouder heeft momenteel behoefte aan professionele ondersteuning bij opvoeding Gewenste vorm opvoedondersteuning - Internet Centraal punt voor advies en informatie Persoonlijke begeleiding van hulpverlener Van wie opvoedondersteuning gewenst: - Psycholoog / opvoedkundige Schoolarts/-verpleegkundige/jeugdarts Huisarts Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

11 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant G. Voeding (vanaf 1 jaar) Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Minder dan 5x per week ontbijten Minder dan 5x per week een warme maaltijd Niet dagelijks groente Niet dagelijks fruit of meer keer per dag een zoet of hartig tussendoortje (exclusief fruit) Gemiddeld aantal glazen frisdrank per dag bij 1-3 jarigen 1,4 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5 bij 4-7 jarigen 1,8 1,6 1,7 1,5 1,6 1,7 1,5 bij 8-11 jarigen 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 H. Vrijetijdsbesteding (vanaf 1 jaar) Activiteiten (vanaf 1 jaar) Kijkt meer dan 2 uur per dag tv/video/dvd Zit meer dan 2 uur per dag achter de computer , , ,6 6 2 Speelt minder dan een half uur per dag buiten Leest (ook voorlezen) niet dagelijks Verenigingen (vanaf 4 jaar) Lid van een vereniging Sportvereniging/ -school Overige vereniging Sporten (vanaf 1 jaar) Doet wekelijks aan (peuter)gym Doet wekelijks aan bewegen op muziek Zwemt wekelijks Sporten (vanaf 4 jaar) Sport niet Sport weinig (<1u/wk) Sport gemiddeld (1-3u/wk) Sport veel (>3u/wk) Sport minimaal 2x per week een uur buiten school Niet in bezit van zwemdiploma A (vanaf 8 jaar)

12 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant J. School (vanaf 4 jaar) Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Onderwijs Basisonderwijs Speciaal basisonderwijs/ Regionale Expertise Centra (REC) ,7 7 3 Leerlinggebonden financiering Ontvangt momenteel een 'rugzakje' Ontvangt rugzakje en volgt regulier onderwijs ,9 4 2 Heeft rugzakje aangevraagd 0,8 0,5 0,7 0,3 0,5 0,6 0,5 0,4 0,9 0,2 Reden rugzakje: - Visuele handicap kind 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 - Gehoor-, taal- en of spraakproblemen kind 0,8 0,9 1 0,6 0,5 1 0,6 0,4 2 0,9 - Verstandelijke en/of lichamelijke handicap 0,5 0,9 1 0,6 0,5 1 0,7 0,4 1 0,8 - Psychiatrische en/of gedragsstoornis kind ,9 0, ,4 4 1 Ziekteverzuim Afgelopen 4 weken wegens ziekte verzuimd van school Vriendjes Niet genoeg vriend(inn)en buiten schooltijd Problemen op school Ervaart problemen in relaties met andere kinderen Wordt gepest op school 0,5 0,6 0,8 0,4 0,3 0,9 0,3 0,2 1 0,5 Vertoont agressief gedrag 1 0,6 0,8 0,3 0,4 0,8 0,5 0,2 1 0,4 Concentratieproblemen Voelt zich niet prettig op school Slechte relatie met leraar Sport op school Sport minder dan 2 keer per week op school Sport nooit op school 0 0,7 0,8 0,7 1 0, ,1 Vervoer naar school Meestal met auto gebracht

13 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant Mening rol school m.b.t. opvoeding (Helemaal) eens met stelling: Zowel ouders als school verantwoordelijk voor opvoeding Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % School bemoeit zich te weinig met de opvoeding School moet zich meer dan vroeger met opvoeding bezighouden, omdat ouders hier minder aan toekomen School mag eisen stellen aan de manier waarop ouders hun kinderen opvoeden K. Gezonde relaties (vanaf 4 jaar) Ouder heeft (beetje) moeite met praten met kind over: - Seks Voortplanting/ zwangerschap Homoseksualiteit Ouder praat niet met kind over: - Seks Homoseksualiteit Voortplanting/ zwangerschap Ouder heeft behoefte aan ondersteuning bij seksuele en relationele vorming kind Meest gewenste vormen van ondersteuning bij de seksuele en relationele vorming - Voorlichtingsmateriaal voor kind (Aanvullende) lessen voor kind op school Informatie over specifieke thema's zoals ontwikkeling, seksualiteit, etc

14 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant L. Welbevinden (vanaf 4 jaar) Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Psychosociale gezondheid Heeft indicatie voor psychosociale problematiek Heeft indicatie voor mogelijke aanwezigheid lichtere psychosociale problematiek Indicatie voor emotionele problemen Indicatie voor gedragsproblemen Indicatie voor hyperactiviteit Indicatie voor problemen met leeftijdsgenoten Indicatie voor problemen met prosociaal gedrag Aanwijzing voor verstoring van het dagelijks functioneren door psychosociale problemen Autisme Heeft autisme vastgesteld door arts ,5 7 2 Wordt momenteel onderzocht op autisme , ,8 2 0,6 Ondersteuning bij (mogelijke) autisme Ouder heeft behoefte aan informatie of ondersteuning bij (mogelijke) autisme kind , ,8 5 1 Op welk terrein ondersteuning ten aanzien(mogelijk) autisme kind gewenst: - (Extra) begeleiding op school ,5 0,6 1 0,9 0,4 2 0,6 - Dagelijkse omgang met kind 2 0,9 1 0,4 0, ,4 2 0,4 - Vrijetijdsbesteding van mijn kind 2 0,9 1 0,2 0, ,3 2 0,4 M.Mantelzorg (vanaf 8 jaar) Geeft momenteel mantelzorg Kind verricht huishoudelijke taken 0 1 0, ,8 1 - Kind geeft emotionele steun 1 1 0, ,7 1 - Kind helpt mee in de persoonlijke verzorging 1 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 12

15 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant N. Leefstijl en gedrag (vanaf 8 jaar) Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Alcoholgebruik Wel eens alcohol gedronken Alcohol gedronken in afgelopen 4 weken 0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 Mening ouders over alcoholgebruik kind Kind drinkt geen alcohol Ouder weet niet of kind alcohol drinkt Ouder vindt het goed 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 Ouder raadt het af Ouder verbiedt het Ouder laat het aan kind over 0 0,2 0,3 0 0,2 0,3 0 Verantwoorde leeftijd eerste slokje alcohol 15 jaar of jonger jaar jaar of ouder Verantwoorde leeftijd eerste glas alcohol 15 jaar of jonger jaar jaar of ouder Verantwoorde leeftijd regelmatig zelfstandig alcoholgebruik 15 jaar of jonger , , jaar jaar of ouder

16 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente Best en de regio Brabant Attitude ouders alcoholgebruik (Helemaal) eens met stelling: Kinderen die thuis geen alcohol mogen drinken, gaan eerder buitenshuis experimenteren Als ouder kun je niet voorkomen dat je kind veel alcohol gaat drinken Ouders die zelf alcohol drinken kunnen hun kind(eren) niet verbieden te drinken Best Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=477 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Roken Wel eens gerookt 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Mening ouders over roken Af en toe roken onder 16 jaar acceptabel Dagelijks roken onder 16 jaar acceptabel Ongewenst gedrag Heeft in de afgelopen 12 maanden ongewenst gedrag vertoond - Omgegaan met kinderen die negatief effect op kind hebben Ruzie gehad met meester of juf op school Eén van de ouders/verzorgers geslagen of geschopt

17 Tabel 2. Vergelijking Jeugdmonitor 0-11 jaar 2005 vs Gemeente Best en de regio -Brabant. Vergelijking 2008 en 2005: regiocijfers exclusief Eindhoven Best Best - Brabant - Brabant A. Algemene kenmerken % % % % n=477 n=563 n= n= Geslacht Jongen Meisje Leeftijd 0 t/m 3 jaar t/m 7 jaar t/m 11 jaar Lengte/gewicht (vanaf 2 jaar) Overgewicht Obesitas 0, Gezinssituatie Tweeoudergezin Nieuw gevormd gezin Eénoudergezin Etniciteit Autochtoon Westers allochtoon Niet-westers allochtoon Opleiding ouders Ouders laag opgeleid (geen opleiding of alleen basisonderwijs) 0, Ouders ten hoogste MBO-kort Ouders hoog opgeleid (HBO of universiteit) Werksituatie ouders Geen werkende ouder/ verzorger Eén of beide ouders werkloos, arbeidsongeschikt en/of langdurig ziek Inkomen Moeite om rond te komen Enige tot grote moeite Grote moeite Vergelijking Jeugdmonitors 0- t/m 11-jarigen 2008 en 2005 in de regio -Brabant. 1

18 Vergelijking 2008 en 2005: regiocijfers exclusief Eindhoven Best Best - Brabant - Brabant B. Zwangerschap en ontwikkeling Alcoholgebruik Moeder heeft alcohol gebruikt tijdens (deel van) de zwangerschap Roken Moeder rookte tijdens (deel van) de zwangerschap % % % % Couveuse Heeft in couveuse gelegen Melkvoeding (t/m 4 jaar) Uitsluitend met moedermelk gevoed tot een leeftijd van: 1 tot 3 maanden tot 5 maanden maanden of ouder Nooit / vanaf geboorte (ook) kunstvoeding C. Gezondheid en welzijn Mening ouders gezondheid kind (Heel) goed Gaat wel tot slecht Lengte / gewicht (vanaf 2 jaar) Overgewicht Obesitas 0, Mening ouders gewicht kind Iets/ veel te zwaar Langdurige ziekten/aandoeningen (door arts vastgesteld) - Eczeem Astma of bronchitis Diabetes mellitus 0,6 0,2 0,4 0,1 Problemen (volgens mening ouders) Slaapproblemen Zindelijkheidsproblemen Eetproblemen Problemen met motoriek Taal- of spraakproblemen Leerproblemen (vanaf 4 jaar) Geen van bovengenoemde problemen Vergelijking Jeugdmonitors 0- t/m 11-jarigen 2008 en 2005 in de regio -Brabant. 2

19 Vergelijking 2008 en 2005: regiocijfers exclusief Eindhoven Best Best - Brabant - Brabant Ongevallen Medisch behandeld letsel/ vergiftiging/ blessure in afg. 3 maanden % % % % Laatste letsel ontstaan: - In huis Tijdens sporten ,9 Medische consumptie Contact afgelopen 3 maanden: Met huisarts Contact afgelopen 12 maanden: Opgenomen geweest in ziekenhuis Met specialist Met fysio-/ mensendieck-/ of cesartherapeut Met alternatief genezer Met logopedist Mondhygiëne Tenminste jaarlijkse controle door tandarts of mondhygiënist (vanaf 2 jaar) Tanden voldoende (na)gepoetst Medicijngebruik* (in afgelopen 14 dagen) Medicijnen gebruikt Zonder recept van arts Met recept van arts Meest gebruikte medicijnen zonder recept - Medicijnen tegen pijn en koorts Medicijnen tegen hoest, verkoudheid of griep Meest gebruikte medicijnen met recept - Medicijnen voor de huid Medicijnen tegen astma of bronchitis * incl. versterkende en weerstandsverhogende middelen, zoals Echinaforce Gevoelens afgelopen 3 maanden (Heel) blij Beetje blij tot neutraal Beetje tot erg somber Vergelijking Jeugdmonitors 0- t/m 11-jarigen 2008 en 2005 in de regio -Brabant. 3

20 Vergelijking 2008 en 2005: regiocijfers exclusief Eindhoven Best Best - Brabant - Brabant D. Woonomgeving en voorzieningen % % % % Buurt Niet aanwezig of ontevreden over: - Contact met andere ouders Contact met andere kinderen Mogelijkheid voor kind om alleen buiten te spelen Activiteiten in de buurt voor het kind Speeltuintje Park of groenvoorziening Trottoirs Meestgenoemde voorzieningen die gemist worden in de buurt: - Veilige speelplek Speeltuin voor kinderen Grasveld Mist niets in de buurt Woning Zonder tuin waarin gespeeld kan worden Binnenmilieu (Sigaretten) rook Tenminste één rokende ouder In de afgelopen 7 dagen in huis aan (sigaretten)rook blootgesteld Schimmel Schimmel of vocht in woning In badkamer In woonkamer of slaapkamer kind Op overige plekken 0, E. Opvang Opvang Maakt minimaal 1 dag per week gebruik van de volgende opvang: - Kinderdagverblijf / crèche Gastouderopvang Buitenschoolse opvang Maakt gebruik van: Kinderdagverblijf/crèche (tot 4 jaar) 1 dag per week dagen dagen Vergelijking Jeugdmonitors 0- t/m 11-jarigen 2008 en 2005 in de regio -Brabant. 4

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Reusel- De Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

VOORDAT U BEGINT ALGEMENE VRAGEN GEZONDHEID. Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek.

VOORDAT U BEGINT ALGEMENE VRAGEN GEZONDHEID. Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. VOORDAT U BEGINT Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. De bedoeling is dat één van de ouders/verzorgers de vragenlijst op internet invult voor het kind dat bovenaan de brief

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de vragenlijst

Bijlage 1 Toelichting op de vragenlijst Bijlage 1 Toelichting op de vragenlijst Wilt u alstublieft vóórdat u begint met invullen onderstaande instructies lezen? Deze vragenlijst gaat over uw gezondheid. Het is de bedoeling dat de vragenlijst

Nadere informatie

GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003

GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003 GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003 Voor u ligt de vragenlijst van de gezondheidsonderzoek Drenthe 2003. De GGD Drenthe, de Drentse gemeenten en de Provincie stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Vragenlijst 1 deel 1. voor deelnemers van 65 jaar en ouder. LifeLines

Vragenlijst 1 deel 1. voor deelnemers van 65 jaar en ouder. LifeLines Nummer: In te vullen door LifeLines medewerker Vragenlijst 1 deel 1 voor deelnemers van 65 en ouder LifeLines Wat te doen wanneer u deze vragenlijst niet zelf kunt invullen. mt u de onvolledig of niet

Nadere informatie

Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten. Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht.

Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten. Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht. Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht. Hoe gezond is en leeft de jeugd? Clothilde Bun en Françoise Schütz Juni 2008 Dit is een publicatie van:

Nadere informatie

Achtergrond Onderwerp Vraagstelling

Achtergrond Onderwerp Vraagstelling Vragenlijst E-MOVO 2011 GGD Gelre-IJssel Hieronder staan per thema de vragen die zijn gesteld. De vragen zijn opgenomen in volgorde van de rapportage; de vragenlijst voor de deelnemers had een enigszins

Nadere informatie

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Rapport in het kort...5 Hoofdstuk 1 Zo kunnen we de gezondheid

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Colofon Uitgave: Kennis- en Expertisecentrum GGD Gelre-IJssel Postbus 51 7300 AB Apeldoorn

Nadere informatie

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Jeugdmonitor Utrecht. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. www.utrecht.nl/jeugdmonitor

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Jeugdmonitor Utrecht. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. www.utrecht.nl/jeugdmonitor Geneeskundige en Gezondheidsdienst Jeugdmonitor Utrecht Groep 7 en 8 van het basisonderwijs www.utrecht.nl/jeugdmonitor Schooljaar 9-1 Voorwoord Met trots presenteer ik u alweer de vijfde editie van de

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Schiedam April 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord In dit rapport vindt u de resultaten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 *D13.0064* D13.0064 Nota lokaalgezondheidsbeleid Koggenland 2013 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Leeswijzer 4 1 Terugblik 5 1.1 Alcohol en drugs 5 1.2 Roken 6 1.3 Overgewicht

Nadere informatie

GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD

GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD Resultaten jongerenmonitor 2013 in de regio Limburg-Noord De factsheet Gezondheid Jongeren in beeld beschrijft per thema de belangrijkste resultaten van de GGD Jongerenmonitor.

Nadere informatie

Jeugdmonitor Gouda 2007

Jeugdmonitor Gouda 2007 Jeugdmonitor Gouda 2007 Jeugdmonitor Gouda 2007 Opdrachtgever: Uitgave en rapportage: Colofon Opdrachtgever: Gemeente Gouda, Afdeling Samenleving. Postbus 1086, 2800 BB Gouda. Contactpersoon: Addie de

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme,

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, Allemaal Anders Sander Begeer, Marlies Wierda en Stance Venderbosch In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme Voorwoord De Nederlandse Vereniging voor Autisme

Nadere informatie

Wat zijn de vier cijfers van de postcode van het adres waar je woont?

Wat zijn de vier cijfers van de postcode van het adres waar je woont? Bijlage: Vraag 1. De vragenlijst Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje Vraag 2. Vraag 3. Vraag 4. Hoe oud ben je? jaar Wat zijn de vier cijfers van de postcode van het adres waar je woont? In

Nadere informatie

Vragenlijst 2A. voor deelnemers van 18 jaar en ouder + aanvulling 65 jaar en ouder. LifeLines

Vragenlijst 2A. voor deelnemers van 18 jaar en ouder + aanvulling 65 jaar en ouder. LifeLines Nummer: Vragenlijst 2A voor deelnemers van 18 jaar en ouder + aanvulling 65 jaar en ouder LifeLines Wanneer u deze vragenlijst niet zelf kunt invullen dan kunt u contact met ons opnemen (tel. 050-361 1113).

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Leeswijzer Tabellenboek Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Over het onderzoek In dit tabellenboek vindt u de belangrijkste cijfers

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Een krant. vol tips over. opvoeden en opgroeien! Informatiekrant over opvoeden en opgroeien in Amersfoort

Een krant. vol tips over. opvoeden en opgroeien! Informatiekrant over opvoeden en opgroeien in Amersfoort Een krant vol tips over opvoeden en opgroeien! Wat heeft wethouder Stoelinga met jeugd? Een interview door Parto en Nick Parto en Nick zitten in 3 vwo. Ze maken kennis met wethouder Stoelinga van Jeugd

Nadere informatie

Belangrijke toelichting

Belangrijke toelichting Belangrijke toelichting De vragenlijst is vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat je nergens je naam hoeft in te vullen. Niemand komt te weten wat jij op deze vragenlijst hebt ingevuld! Deze vragenlijst wordt

Nadere informatie

Jongeren in Zeeland. Merendeel Zeeuwse jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed. Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010

Jongeren in Zeeland. Merendeel Zeeuwse jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed. Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 Jongeren in Zeeland Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 Om de gezondheid en leefstijl van jongeren (12 t/m 18 jarigen) in Zeeland in kaart te brengen is in najaar 2010 door de GGD Zeeland in samenwerking

Nadere informatie

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied.

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE VELSEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE VELSEN Een onderzoek naar de gezondheid,

Nadere informatie