Maat! Bernard Wouters en Rein Bakker. Koopstart is klaar voor de verkoop! Koopstart Kopgroep aan de slag. NHG Ieder geval is maatwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maat! Bernard Wouters en Rein Bakker. Koopstart is klaar voor de verkoop! Koopstart Kopgroep aan de slag. NHG Ieder geval is maatwerk"

Transcriptie

1 Maat! maart nummer 14 Maat! is een uitgave van OpMaat Bernard Wouters en Rein Bakker Koopstart is klaar voor de verkoop! Ω pagina 6 NHG Ieder geval is maatwerk Koopstart Kopgroep aan de slag Verkopen Soms loont investeren Verkoopplatform Kennis, training en advies Interview met Karel Schiffer Nieuw verkoopmodel goedgekeurd Van kluswoning naar pluswoning Zinvol voor betrokken corporatiewoningverkopers Ω pagina 4 Ω pagina 7 Ω pagina 8 Ω pagina 10

2 2 inhoud/column 3 Het kan raar lopen Ω Rein Bakker Ieder geval is maatwerk voor de NHG Interview met Karel Schiffer Ω pagina 4 Maat! In het Kort Lees meer over samenwerking met Platform 31, Best Practice en OpMaat Opleidingen. Ω pagina 6 Koopstart goedgekeurd Kopgroep gaat van start met nieuw verkoopmodel Ω pagina 7 Woning opknappen voor de verkoop Van kluswoning naar pluswoning: vooraf investeren loont soms. Ω pagina 8 Verkopen van corporatiewoningen Verkoopplatform Woningcorporaties biedt kennisdeling advies en opleiding aan betrokken medewerkers. Ω pagina 10 OpMaat agenda Bijeenkomsten in 2014 Ω pagina 12 In deze Maat! treft u een interview met Karel Schiffer, directeur van het Waarborgfonds Eigen Woningen beter bekend als de Nationale Hypotheek Garantie. Sinds het ontstaan begin jaren 90 is het WEW uitgegroeid tot een begrip, dat vooral in moeilijke woningmarkttijden zijn nut bewijst. Toen ruim 10 jaar geleden werd ontwikkeld, was de goedkeuring door de NHG die er voor zorgde dat een eventuele restschuld op de hypotheek voor een woning netjes werd afgewikkeld min of meer een formaliteit. De woningprijzen stegen elk jaar en de woningcrisis van lag ver achter ons. Het restschuldrisico werd in de hele financiële wereld als een gering risico beschouwd. In die periode werden aan de lopende band nieuwe koop- en financieringsvormen ontwikkeld, waarvan een groot aantal werd goedgekeurd door het WEW. Zo n drie jaar geleden voerde het WEW een flinke opschoonactie uit en werd het aantal goedgekeurde vormen drastisch ingeperkt. Met daarbij de aantekening dat verdere inperking van de lijst in de nabije toekomst kon worden verwacht. Tegen deze achtergrond verzocht OpMaat het afgelopen najaar aan de NHG om Koopstart goed te keuren. Geheel terecht stelde de NHG zich kritisch op, een uitbreiding van de lijst met goedgekeurde producten was en is immers niet hun bedoeling. Uiteindelijk bleken de kwaliteit van de Koopstartbepalingen, de reputatie van OpMaat plus het feit dat bij aanvang er direct een groep corporaties met Koopstart aan de slag gaat, doorslaggevend. Eind 2013 ontvingen we de goedkeuring van het WEW. Een cruciale stap in de ontwikkeling van Koopstart die beduidend groter bleek dan 10 jaar geleden bij. Rein Bakker directeur OpMaat

3 Ieder geval is maatwerk voor de NHG 4 5 Voorkom huisuitzettingen en veilingen Interview Karel Schiffer Waarborgfonds Eigen Woningen In de meeste gevallen worden woningen bij verkoop gefinancierd met een hypotheek onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een reden om in gesprek te gaan met Karel Schiffer, directeur van Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de organisatie die verantwoordelijk is voor het beleid en de uitvoering van de NHG. We spraken met hem over de gevolgen van de huidige economische crisis op de woningmarkt en over. NHG en de crisis Door de forse daling van de huizenprijzen, staat een groot deel van de koopwoningen onder water. Dit betekent dat de hypotheek op de woning hoger is dan de verwachte verkoopopbrengst. De restschuld bij verkoop bedraagt gemiddeld In 65% van deze gevallen wordt de woning verkocht wegens relatiebreuk van de eigenaren. Restschuld wegwerken Volgens Schiffer is op dit moment het belangrijkste doel van de NHG om er voor te zorgen dat mensen hun woning kunnen behouden. Medio 2013 heeft de NHG samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een pilot opgestart om woningbezitters die in grote financiële problemen verkeren te helpen. Dit gebeurt door de lening te verlagen, een tijdelijke financiële bijdrage te leveren om de woonlasten te drukken, of door te helpen met het saneren van de woonschuld. Deze pilot heeft reeds tientallen mensen geholpen. Wij werken een restschuld weg waar je anders jaren mee bezig bent, aldus Schiffer. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: de mensen kunnen in hun woning blijven wonen en er hoeft minder geld te worden uitgekeerd door de NHG. Als er één organisatie is die zijn meerwaarde aantoont in de crisis, zijn wij het wel. Executieveilingen Een andere belangrijke doelstelling van de NHG is te voorkomen dat woningen op de veiling komen. Schiffer vindt veilingen een middeleeuws systeem. Een handjevol kopers die in zaaltje in een hotel een prijs bepalen. Daar heb je alleen maar verliezers. Gemiddeld gezien is de opbrengst bij een executieveiling lager dan bij een onderhandse verkoop. Tot een paar jaar geleden werd nog 60-70% van de woningen die gefinancierd waren met NHG, gedwongen verkocht op de veiling. Door het actieve beleid van NHG en samenwerking met de financiële instellingen en actieve benadering van de consumenten, is dat nu slechts 7%. NHG en Ook eigenaren hebben soms problemen met het betalen van hun maandelijkse hypotheeklasten. De geldverstrekker kan ook in die gevallen tot gedwongen verkoop over gaan en klopt dan aan bij de corporatie. Schiffer adviseert corporaties om dan contact op te nemen met de NHG. De medewerkers van de NHG denken dan mee over een passende oplossing. Ook voor de situaties waarin sprake is van bijvoorbeeld hennepteelt of illegale verhuur, adviseert hij de corporaties contact op te nemen met de NHG en de geldverstrekker. Er is immers sprake van een gezamenlijk financieel belang. Duidelijk is voor hem wel: ieder geval is maatwerk. Wij werken een restschuld weg waar je anders jaren mee bezig bent Karel Schiffer Koopvarianten Schiffer vindt dat er in het verleden veel te veel koopconstructies door woningcorporaties zijn bedacht. De één was hierbij nog ingewikkelder dan de ander. Hij is een groot voorstander van begrijpbare en transparante producten, voor zowel de consument als de financiers. De huidige lijst met koopvarianten die gefinancierd kunnen worden met de NHG, moet volgens hem dan ook drastisch ingeperkt worden. Van de huidige bijna 30 koopvarianten moeten er uiteindelijk nog vijf tot 10 overblijven. In 2014 neemt de NHG het initiatief om samen met een aantal partijen, waaronder OpMaat, te bepalen welke koopproducten op het lijstje van de NHG kunnen blijven staan. Schiffer is positief over de verkoop van corporatiewoningen met : Fantastisch dat corporaties in deze tijd mensen met een koop wens in staat stellen op een verantwoorde wijze een woning te kopen, aldus Schiffer.

4 Maat! 6 Best Practice Kasstroomrisico's Enthousiaste reacties op Netwerkbijeenkomst Kopgroep begint met Koopstart 7 De accountant, de raad van toezicht, het WSW, het CFV en de bank stellen steeds vaker kritische vragen Ruim 60 deelnemers bezochten onze Netwerkbijeenkomst op 21 januari op een sfeervolle locatie in Soesterberg. De reacties na afloop waren zeer positief. Eind 2014 is de volgende Netwerkbijeenkomst. In maart gaat een kopgroep van negen woningcorporaties aan de slag met Koopstart. Na zo n twee jaar voorbereiding komt OpMaat nu met een nieuw verkoopmodel, dat inspeelt op de actuele situatie op de woningmarkt en past bij de hui- over de financiële risico's die dige eisen aan de bedrijfsvoering van corporaties. Na de introductie bij de kopgroep samenhangen met. De vinden er zo nodig nog bijstellingen plaats, waarna Koopstart gereed is voor brede ene corporatie heeft zelf al een risi- toepassing. We verwachten dat Koopstart binnen enkele maanden na de introductie cobeoordeling gemaakt en kan der- breed beschikbaar komt. gelijke vragen goed beantwoorden, de andere corporatie voelt zich overrompeld. OpMaat is samen met enkele corporaties een project gestart waarin methoden worden ontwikkeld om deze risico s goed in beeld te brengen. Het gaat daarbij zowel om een scenario voor een regulier verloop van terug- en doorverkopen, als om een crash-scenario. Met het vergroten van de kennis op dit terrein willen we voorkomen dat een goede risicobeoordeling verstoord wordt door onjuiste en of irreële aannames. Natuurlijk is er ook aandacht nodig voor een crash-scenario : Wat gebeurt er als er zich tijdelijk een bijzondere omstandigheid voordoet waarbij er tijdelijk wat meer woningen worden teruggekocht of de doorverkoop moeizamer gaat? Het project is toegesneden op woningcorporaties, omdat zij vooral te maken hebben met vragen van interne en externe toezichthouders. De uitkomsten van het project kunnen tevens bruikbaar zijn voor ontwikkelaars. Ook voor hen is een realistisch scenario voor de eigen bedrijfsvoering en voor het overleg met externe financiers van belang. OpMaat Ω partner van Platform31 OpMaat is sinds januari 2014 partner van Platform31 geworden. Platform31 is de fusieorganisatie van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV en is een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Partners van Platform31 halen en brengen kennis, inspiratie en expertise. Omdat OpMaat veel kennis en praktijkervaring bundelt op het terrein van woningverkoop, verwachten we dat het partnerschap van Platform31 voor OpMaat en haar licentiehouders meerwaarde heeft. OpMaat Opleidingen Ω workshops 2014 Wij organiseren in 2014 weer diverse workshops en incompany-trainingen voor onze klanten. De workshops vinden plaats op meerdere locaties en verschillende data. Ze nemen slechts een halve dag in beslag en de deelnemers kunnen de kennis en vaardigheden uit de workshop direct toepassen in de praktijk. Achterop deze Maat! vindt u de opleidingenagenda. Op kunt u meer informatie vinden over de workshops en de mogelijkheden voor een incompany-training. Ook kunt u zich inschrijven via de website of een sturen naar Korting en afrekenen Bij Koopstart krijgt de koper een korting tot 25% op de marktwaarde van de woning. De bewoner is vrij om de woning door te verkopen, mits hij dan de oorspronkelijke korting en een deel van de waardeontwikkeling afrekent met de corporatie. Het is ook mogelijk om tussentijds af te rekenen, waarna de bewoner volledig eigenaar wordt en niets meer hoeft te verrekenen met de corporatie. MIKK-meter Bij verkoop van bestaande woningen met Koopstart toetst de corporatie vooraf de financiële draagkracht van de koper. Wie de woning zonder korting kan kopen, komt niet in aanmerking voor Koopstart. Voor deze toetsing wordt gebruik gemaakt van de door OpMaat ontwikkelde MIKK-meter. De MIKKmeter voorkomt dat de corporatie met de Koopstartwoningen rechtstreeks concurreert met particulieren (waaronder de Koopstarteigenaren), die hun woning marktconform proberen te verkopen. Een dergelijke concurrentie zou niet alleen een negatief effect hebben op de woningmarkt, maar zou ook rechtstreeks deze Koopstarteigenaren duperen. Goedgekeurd Koopstart is fiscaal goedgekeurd waardoor kopers er zeker van zijn dat ze recht hebben op hypotheekrenteaftrek. Ook staat Koopstart op de lijst met modellen die zijn goedgekeurd voor de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) en hebben inmiddels diverse banken zich bereid verklaard om financieringen te verstrekken. Toepassingsmogelijkheden Voorlopig is Koopstart alleen beschikbaar voor verkoop van bestaande woningen. We verwachten binnen een jaar een aanpassing van de regelgeving over BTW en overdrachtsbelasting, waarna Koopstart ook mogelijk wordt bij nieuwbouw. Geen terugkoopverplichting Met Koopstart kan een woningcorporatie woningen met korting verkopen zonder terugkoopverplichting. Koopstart is hierdoor een ideaal product om koop mogelijk te maken voor (lagere) middeninkomens. Een woning die is verkocht met Koopstart komt niet meer op de balans voor en de corporatie hoeft geen rekening te houden met een toekomstig liquiditeitsbeslag in verband met de terugkoop. Doelgroep Koopstart Voor corporaties is Koopstart goed inzetbaar naast. Bij heeft de koper meer risicobescherming en de corporatie kan, na terugkoop, de woning opnieuw inzetten voor de lagere middeninkomensgroepen. Koopstart biedt een eenmalige ondersteuning aan kopers. Voor deze kopers heeft Koopstart wat meer financiële kansen en risico s dan bij. Daarmee is het vooral geschikt voor kopers die goede perspectieven hebben op een wooncarrière op de koopmarkt. Aanmelden Woningcorporaties die belangstelling hebben voor Koopstart, kunnen dit kenbaar maken via de website Wanneer er veel belangstelling is zullen we prioriteit geven aan onze bestaande klanten.

5 Van kluswoning naar pluswoning 8 9 wanneer knap je een woning op? Een paar jaar geleden was het gebruikelijk om een voormalige huurwoning te verkopen zonder er iets aan te doen. De kopers gingen zelf klussen of namen een aannemer in de arm. De bank en de NHG boden ruime mogelijkheden om verbouwingen en verbeteringen mee te financieren. Een corporatie die de woningen wel eerst opknapte, zag vaak direct na de sleuteloverdracht het keukenblok of de maken we nu scherpere keuzes. Soms blijkt een wat lager uitrustingsniveau voldoende te zijn. Nu kunnen de extra investeringen meestal uit. En daar komt dan de hogere verkoopsnelheid bovenop. wandtegels in de container verdwijnen. Dit is veranderd. Een kale huurwoning is niet altijd meer zo gemakkelijk te verkopen. Maar wanneer knap je hem op? Voordat deze in de verkoop gaat? Of tussen verkoop en eigendomsoverdracht? En is een dergelijke investering rendabel? Klaar om te wonen De Alliantie, werkzaam in de noordvleugel van de Randstad, begon in 2011 met het project Klaar om te wonen vanwege de strengere financieringsregels (zie kader). Maar ook constateerden zij dat veel kopers van appartementen in stedelijke gebieden geen tijd en geen zin hebben om te klussen. Bovendien wilden we ons aanbod beter in de markt positioneren. Er was destijds immers heel veel aanbod, aldus Jan Theunissen, marketingadviseur bij de Alliantie. Onze doelgroep voor appartementen bestaat voor een flink deel uit net afgestudeerde starters. Ze zien dan bij ons een strak afgewerkt appartement met een nieuwe keuken en badkamer en een nette vloer. Want dat is de kern van Klaar om te Wonen : de Alliantie knapt de woning op voordat deze in de verkoop gaat. Daarbij wordt gekozen voor een neutrale strakke Financieringsregels verbouwingen uitstraling, die veel kopers aanspreekt. Theunissen: We startten met Klaar om te wonen in een complex met 30 woningen waarvan de helft volgens dit nieuwe concept ging en de andere helft als kluswoning werd aangeboden. Binnen een paar maanden hadden we alle Klaar-om te wonen - woningen verkocht, maar geen enkele kluswoning. Scherpe keuzes Maar is het rendabel? Het opknappen kan immers een behoorlijke investering vergen, terwijl de waarde lang niet altijd evenredig meestijgt. Chris Pettersson, manager vastgoed bij de Alliantie, zegt hierover: We hebben onlangs op rijtje gezet welke woningen we hebben verkocht en de investering vergeleken met de meeropbrengst. Aanvankelijk legden we er op toe. Maar doordat we ervaring hebben opgedaan, Tot 2011 was het eenvoudig om een verbouwing mee te financieren in de hypothecaire lening. Mits uiteraard het inkomen toereikend was voor de totale lening. Dit veranderde met de invoering van de Gedragscode Hypothecaire Financiering. Sindsdien moet de hoogte van de lening worden afgestemd op de getaxeerde marktwaarde na verbetering. Hierdoor kan alleen nog de waardestijging als gevolg van de verbeteringen worden geleend en is voor het restant eigen geld nodig. De Alliantie past Klaar om te Wonen alleen toe bij appartementen. Theunissen: Bij eengezinswoningen zijn de investeringen te hoog. Die halen we er nooit uit. Een combinatie met komt bij de Alliantie niet voor, volgens Chris Pettersson. De woningen worden toch wel verkocht, dus is het niet echt nodig om via Klaar om te wonen de woning beter in de markt te zetten. woningen die worden teruggekocht zien er over het algemeen goed uit en kunnen zonder problemen weer de verkoop in. Pettersson ziet de markt inmiddels al weer veranderen. De vraag trekt aan, waardoor het investeringsniveau lager kan worden. Waar we naar toe willen, is dat we in overleg met de klant bepalen wat we investeren. Dit vind ik mooi De Rotterdamse corporatie Havensteder biedt sinds 2011 dit vind ik mooi -pakketten aan bij de verkoop van woningen. De koper kan allerlei keuzes maken voor de afwerking van de woning, bijvoorbeeld over de keuken, de badkamer en de vloerafwerking. De prijs voor het pakket wordt opgenomen in de koopsom en de werkzaamheden worden uitgevoerd vóór de eigendomsoverdracht. De koper kan op deze manier de investering meefinancieren. Ron van Noort, portfoliomanager verkoop bij Havensteder: We zijn begonnen in Ommoord, waar we veel verkopen. Er stonden daar veel woningen leeg en we konden dus makkelijk modelwoningen inrichten. Dat was belangrijk, want veel kopers kunnen zich moeilijk een voorstelling maken van de opgeknapte woning. We werken ook wel met artist impressions en met een brochure. De planning van de uitvoering is krap: We gaan pas aan de slag zodra de termijn van het financieringsvoorbehoud voorbij is. De aannemer moet dan al met z n spullen klaar staan. Tot nu toe kon het transport altijd binnen de afgesproken termijn plaatsvinden. Ook Havensteder combineert dit vind ik mooi niet met. Over het algemeen dekt de taxatiewaarde de extra investering, zegt Noort, maar bij gaat daar dan weer een korting af en dan is het niet meer rendabel. Aanpak varieert Het verkopen van een woning met een verbeterpakket lost voor veel kopers een financieringsprobleem op. Wanneer de woning wordt opgeknapt, is er de keuze op welk moment je dit doet. Gebeurt dit vooraf, dan kan dit in een moeilijke markt de woningen extra aantrekkelijk maken. Investeren na verkoop geeft kopers nog keuze. De aanpak zal dus steeds moeten passen bij de marktomstandigheden. De Alliantie en Havensteder passen hun opknapbeurt nog niet toe bij, maar een dergelijke combinatie is zeker niet uitgesloten.

6 10 11 Het Verkoopplatform Woningcorporaties Verkopen is een vak Op initiatief van OpMaat en CorporatieNL is dit najaar het Verkoopplatform Woningcorporaties opgericht. Wij spraken met Caroline Nolet (manager Wonen/Markt bij Dudok Wonen) en Sylvia Reinders (manager verkoop bij Rochdale) over hun deelname aan het Verkoopplatform. Ook Roeland Weijs (zelfstandig organisatieadviseur en interim-manager), de begeleider en trainer van het platform, schetst zijn drive en passie voor verkoop van corporatiewoningen. Kennisplatform Het verkoopplatform is een kennisplatform van hoge kwaliteit voor alle woningcorporaties in Nederland. Maar ook voor makelaars, notarissen en financieel adviseurs. Kortom, iedereen die betrokken is bij de verkoop van corporatiewoningen. Het maakt daarbij niet uit of woningen verkocht worden met koopvarianten, financieringsproducten of gewoon regulier.. Deelnemers werken in kleine groepen. Training, advies en kennisdeling staan centraal. Belangrijke omschakeling Volmondig geven Caroline Nolet, Sylvia Reinders en Roeland Weijs aan dat verkoop van corporatiewoningen belangrijk is en ook steeds belangrijker wordt. Door de maatregelen van de overheid wordt het steeds lastiger alleen met sociale verhuur een duurzaam verdienmodel te hebben. Desondanks is verkoop in veel corporaties nog een ondergeschoven kindje. De afdelingen en processen zijn vaak nog niet professioneel ingericht, vertelt Nolet. Weijs beaamt dit: De noodzaak tot commercieel denken en handelen is nog niet groot, terwijl de koopmarkt zich op dit moment kenmerkt als een ruime markt. Corporaties hebben dus met een omschakeling te maken naar een meer commerciële manier van werken, in ieder geval voor de verkoop. Nolet vult aan: En juist daarom is het belangrijk om de krachten te bundelen en van elkaar te leren! Verkoopplatform heeft meerwaarde Hoewel Nolet ook lid van het Aedes verkoopnetwerk is, heeft het Verkoopplatform voor haar toegevoegde waarde: het platform is meer naar buiten gericht en heeft goede communicatielijnen. Bovendien nemen er ook niet-corporaties aan deel. Weijs: De deelnemers zijn verkoopprofessionals, ze willen leren van elkaar, ideeën uitwisselen, een visie ontwikkelen voor de komende jaren en uiteindelijk proberen invloed uit te oefenen op de spelregels. Nolet is het met hem eens: Je kunt altijd veel van elkaar leren. Zeker als je in je eigen organisatie niet veel collega s hebt die zich met verkoop bezig houden, is het erg prettig om met collega s van andere corporaties te kunnen sparren. Reinders drukt de meerwaarde van het Platform kernachtig uit in drie woorden kennis, bevestiging en relaties. Programma Het Verkoopplatform biedt een afwisselend programma. Tijdens twee bijeenkomsten per jaar komen actuele verkooponderwerpen, nieuwe theoretische inzichten en praktijkcases aan de orde. De deelnemers wisselen daarbij ervaringen en informatie uit over succesvolle methodes en strategieën. We vroegen aan Weijs op welke wijze dit programma tot stand is gekomen: Het programma heeft als doel om op een open manier kennis te delen en beter te worden met elkaar. De rode draad is het verkoopproces, de propositie en de organisatie van de verkoop. Ontmoeting vindt plaats online, via de Linkedin-groep, via webinars, maar ook offline: tijdens bijeenkomsten met sprekers van binnen en buiten de branche. Nolet vult hem aan: Het programma vullen we met elkaar in! De deelnemers bepalen dus samen met de trainer het programma, aan de hand van de vragen die er liggen. Lid worden De bedoeling is dat het Verkoopplatform met meerdere groepen gaat opereren. Zowel Nolet als Reinders geven aan Hoe meer deelnemers, hoe beter het Verkoopplatform zal functioneren. Een landelijke dekking zou mooi zijn voor landelijke acties, vult Nolet nog aan. Volgens Weijs zou je lid moeten worden van het Verkoopplatform wanneer je je verantwoordelijk voelt voor het behalen en zelfs overtreffen van de verkoopdoelstellingen van je corporatie. En deelname is natuurlijk ook zinvol als je vindt dat je andere verkoopprofessionals kunt inspireren met je eigen ideeën en aanpak. Meer weten over het Verkoopplatform Het verkoopplatform is een initiatief van OpMaat en Corporatie.nl. Het biedt kennis en ervaringsuitwisseling op het gebied van corporatiewoningverkoop. Training, advies en kennisdeling staan centraal staan voor een selecte groep deelnemers. Er wordt gebruik gemaakt van gastsprekers en praktijkcases. Meer informatie vindt u op onze website of op

7 12 OpMaat Ω agenda voorjaar 2014 Ω Maart 13 Workshop Gemengd beheer 20 Workshop Terugkoop en taxatie 27 Workshop Basiskennis Ω April 10 Workshop Probleemeigenaren Ω Mei 8 Workshop Terugkoop en taxatie 15 Workshop Gemengd beheer 15 Workshop Basiskennis 22 Workshop Probleemeigenaren Wilt u informatie over de workshop De eigenaarsrol in de VvE, bel dan met Simone van de Kuit, tel Meer informatie over de workshops, de locatie en inschrijven kunt u vinden op onze website trainingen. OpMaat Ω wie zijn we en wat doen we OpMaat ontwikkelt producten en diensten om de stap van huren naar kopen gemakkelijker te maken. Wij verstrekken licenties voor het toepassen van en Koopcomfort en leveren hiervoor ondersteunende diensten. Recent hebben wij Koopstart ontwikkeld en gaan dit op korte termijn op de markt brengen. Hiernaast faciliteert Opmaat deelnemers aan Te Woon. Onze diensten variëren van beleidsadvisering, procesmatige begeleiding, organisatie van expertmeetings, financieel- juridisch advisering tot toetsing van de ingediende projecten. Alle licentiehouders krijgen toegang tot het Servicenet, waar alle relevante actuele informatie, zoals contracten, regelingen en communicatiemiddelen zijn te vinden. Verder bieden wij workshops aan voor medewerkers die met onze producten werken en verzorgen wij op verzoek incompany een cursus op maat. Ter ondersteuning in de communicatie met potentiële kopers bieden wij speciaal ontwikkelde software aan: de Huur-koopvergelijker. Ω Onze producten Ω Een woning verkopen met korting met de terugkoopgarantie van de woningcorporatie/ projectontwikkelaar en waardedeling bij verkoop op termijn. Ω Koopstart Een woning verkopen met korting en waardedeling bij verkoop op termijn. Ω Koopcomfort Een woning verkopen met terugkoopgarantie van de woningcorporatie. Ω Te Woon De woningcorporatie biedt de klant keuze uit meerdere contractvormen, op portefeuilleniveau of individueel. Ω Huur-koopvergelijker Softwaretool, te gebruiken in de communicatie met potentiële kopers, om huren en kopen met elkaar te vergelijken. Postbus CE Amersfoort Telefoon Maat! Ω colofon Maat! Is een uitgave van OpMaat en verschijnt tweemaal per jaar. Zijn er meer collega s in uw organisatie die graag een Maat! ontvangen? Stuur dan een berichtje naar Redactie Rein Bakker, Bernard Wouters, Irene Dijsselbloem (eindredactie) Vormgeving hierwordjeblijvan! Fotografie OpMaat, hwjbv!

kopen naar wens maakt kopen bereikbaar en verkopen aantrekkelijk

kopen naar wens maakt kopen bereikbaar en verkopen aantrekkelijk kopen naar wens maakt kopen bereikbaar en verkopen aantrekkelijk Kopen naar Wens is een koopformule voor het kopen en verkopen van een woning. Met Kopen naar Wens kunt u als woningcorporatie huurders en

Nadere informatie

Koopgarant. Werking en toepassing. Stichting OpMaat, Rein Bakker Niki Event 31 oktober 2011

Koopgarant. Werking en toepassing. Stichting OpMaat, Rein Bakker Niki Event 31 oktober 2011 Koopgarant Werking en toepassing Stichting OpMaat, Rein Bakker Niki Event 31 oktober 2011 Stichting OpMaat Start Stichting Koopgarant in 2004: Netwerk: Woonbron, Woondrecht, Parteon, de Alliantie 2008

Nadere informatie

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting.

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting. WONING KOPEN MET KOOPGARANT Koopgarant, dat is kopen met korting. De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De Alliantie biedt een oplossing door

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting! - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Of u hiervoor in aanmerking komt

Nadere informatie

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING!

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT Voordelig kopen, gegarandeerd verkopen In de huidige woningmarkt is de stap naar een koopwoning als starter of middeninkomer vaak onoverbrugbaar.

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Kenmerken

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting! - 1 - - 2 - Koopstart: koop een woning voor een lagere prijs! Met Koopstart koopt u een woning voor een lagere prijs dan de marktwaarde. Zo biedt Koopstart

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de getaxeerde marktwaarde.

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed VA S T G O E D Koopgarant Kopen zonder zorgen! KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed 2 Veel mensen die nu een woning huren, zouden liever een woning kopen. Maar door de snel gestegen huizenprijzen

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen

Koopgarant. Kopen zonder zorgen Koopgarant Kopen zonder zorgen KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting reikt Eemland

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning best groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

103.500,- k.k. Maandlasten: ± 373,- p.m. Hart van Brabantlaan 395 5038LE, Tilburg. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg

103.500,- k.k. Maandlasten: ± 373,- p.m. Hart van Brabantlaan 395 5038LE, Tilburg. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg Hart van Brabantlaan 395 5038LE, Tilburg Oppervlakte: 83 m 2 Aantal kamers: 4 Appartement 103.500,- k.k. Maandlasten: ± 373,- p.m. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg infoverkoop@wonenbreburg.nl

Nadere informatie

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar.

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, een eigen keuze. WoonInvest Koopgarant Droomt u weleens van het hebben van een eigen woning? De stap naar het kopen van een eigen woning neemt u

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht 10 kopen geld ouders helpen starters 11 Ouders helpen starters Bedankt pa en ma! Tekst Miriam Bauwer Fotografie Ed van Rijswijk en Isis Torensma Ouders kunnen op verschillende manieren hun kind financieel

Nadere informatie

Koopstart. een eerste woning kopen

Koopstart. een eerste woning kopen Koopstart een eerste woning kopen start Een eigen woning via Koopstart Hulp bij de aankoop van een eerste woning Voor starters is het nog steeds erg moeilijk op de Nederlandse koopmarkt. Het is voor velen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen 1. Waarom verkoopt Casade een aantal van haar huurwoningen? Casade biedt haar klanten graag een breed keuzepakket van woonmogelijkheden en wil hen de kans bieden een woning

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 1 april 2015 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart een

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk Koopgarant Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting

Nadere informatie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie In deze brochure vindt u algemene informatie over het kopen en terugkopen van een Koopgarantwoning. Het is belangrijk dat u goed

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning wel groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw huis

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 1 juli 2015 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart een

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

Koopgarant. maakt een woning betaalbaar

Koopgarant. maakt een woning betaalbaar Koopgarant maakt een woning betaalbaar Koopgarant voor onze klanten Vier woningcorporaties ontwikkelden op basis van jarenlange ervaring Koopgarant en inmiddels bieden ruim 100 corporaties het aan. Duizenden

Nadere informatie

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. jestek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek bieden wij bestaande

Nadere informatie

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. JeStek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek biedt Woongoed

Nadere informatie

Wegwijzer voor koopzekerwoningen

Wegwijzer voor koopzekerwoningen VE3/RO/0506 Wegwijzer voor koopzekerwoningen In deze brochure vindt u informatie over: Te verkopen woningen Betaalbaar een huurwoning kopen Lage woonlasten Verzekerde terugkoop Waardestijging/waardedaling

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

92.250,- k.k. Maandlasten: ± 332,- p.m. Brusselstraat 670 4826NR, Breda. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg

92.250,- k.k. Maandlasten: ± 332,- p.m. Brusselstraat 670 4826NR, Breda. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg Brusselstraat 670 4826NR, Breda Oppervlakte: 90 m 2 Aantal kamers: 4 Appartement 92.250,- k.k. Maandlasten: ± 332,- p.m. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg infoverkoop@wonenbreburg.nl Brochure

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

Een woning kopen met Koopgarant

Een woning kopen met Koopgarant Een woning kopen met Koopgarant Trivire heeft regelmatig woningen te koop. Nieuwbouwwoningen én bestaande woningen. Een deel van die woningen verkopen we met Koopgarant. Dat betekent korting op de koopprijs,

Nadere informatie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie kopen zonder korting Naast de mogelijkheid tot het kopen van een woning met korting, biedt Stek u de mogelijkheid uw woning te kopen zonder

Nadere informatie

,- k.k. Maandlasten: ± 512,- p.m. Brusselstraat NS, Breda. WonenBreburg Prof de moorplein DR, Tilburg

,- k.k. Maandlasten: ± 512,- p.m. Brusselstraat NS, Breda. WonenBreburg Prof de moorplein DR, Tilburg Brusselstraat 800 4826NS, Breda Oppervlakte: 95 m 2 Aantal kamers: 4 Appartement 108.750,- k.k. Maandlasten: ± 512,- p.m. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg infoverkoop@wonenbreburg.nl

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond 1 juli 2015 1. Inleiding Deze versie van de instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of ontwikkelaar eigenaar is van de grond

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

VOOR SLIMME CORPORATIES

VOOR SLIMME CORPORATIES VOOR SLIMME CORPORATIES Slimmer Kopen een slimme deal voor bewoners én corporaties U stelt klanten met een smalle beurs in de gelegenheid een eigen woning te kopen. Tegelijkertijd blijft die woning beschikbaar

Nadere informatie

90.000,- k.k. Maandlasten: ± 324,- p.m. Brusselstraat NP, Breda. WonenBreburg Prof de moorplein DR, Tilburg

90.000,- k.k. Maandlasten: ± 324,- p.m. Brusselstraat NP, Breda. WonenBreburg Prof de moorplein DR, Tilburg Brusselstraat 566 4826NP, Breda Oppervlakte: 90 m 2 Aantal kamers: 3 Appartement 90.000,- k.k. Maandlasten: ± 324,- p.m. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg infoverkoop@wonenbreburg.nl Brochure

Nadere informatie

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00

Onze dienstverlening voldoet aan de normen van het KWH-Huurlabel. Callistolaan 2 Postbus 8008 3301 CA Dordrecht T 078 633 16 00 Nog vragen? Heeft u nog vragen? Bel ons via telefoonnummer 078 633 16 00. Of stuur een e-mail naar wonen@trivire.nl. U kunt ook langskomen. U vindt ons kantoor aan de Callistolaan 2 in Dordrecht, vlakbij

Nadere informatie

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT KOPEN MET GARANTIE KleurrijkWonen verkoopt een deel van haar bestaande woningvoorraad. Maar ook nieuwbouwwoningen met Koopgarant. Koopgarant maakt een koop woning haalbaar, betaalbaar en neemt een aantal

Nadere informatie

in een Vrije verkoopwoning

in een Vrije verkoopwoning in een Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf

Nadere informatie

Feiten & Spelregels. Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Feiten & Spelregels. Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Feiten & Spelregels Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Januari 2013 Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. De korting bedraagt

Nadere informatie

> Koopgarant: kopen zonder zorgen!

> Koopgarant: kopen zonder zorgen! > Koopgarant: kopen zonder zorgen! Koopgarant: kopen zonder zorgen! Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar is de stap naar een koopwoning erg groot? Vraagt u zich wel eens af of uw inkomen toereikend

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Koopgarant. Informatieset

Koopgarant. Informatieset Koopgarant Informatieset 26 augustus 2013 Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar. U krijgt een korting bij de aankoop van een woning en heeft daardoor dus lagere woonlasten. De terugkoopgarantie

Nadere informatie

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt Koopgarant Koopgarant Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt verkopen. U leest er alles over in deze folder. Betaalbaar

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant!

Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Inleiding Een woning kopen met korting én minder risico? Kies voor koopgarant! Na jaren van stijgende prijzen, zijn de huizenprijzen de afgelopen jaren flink gedaald. Best spannend om nu een woning te

Nadere informatie

99.000,- k.k. Maandlasten: ± 558,- p.m. Griegstraat HN, Tilburg. WonenBreburg Prof de moorplein DR, Tilburg

99.000,- k.k. Maandlasten: ± 558,- p.m. Griegstraat HN, Tilburg. WonenBreburg Prof de moorplein DR, Tilburg Griegstraat 573 5011HN, Tilburg Oppervlakte: 85 m 2 Aantal kamers: 4 Appartement 99.000,- k.k. Maandlasten: ± 558,- p.m. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg infoverkoop@wonenbreburg.nl Brochure

Nadere informatie

Verdiplein ,- k.k. WonenBreburg

Verdiplein ,- k.k. WonenBreburg Verdiplein 78 5049NP, Tilburg Oppervlakte: 95 m 2 Aantal kamers: 3 Appartement 118.125,- k.k. Maandlasten: ± 425,- p.m. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg infoverkoop@wonenbreburg.nl Brochure

Nadere informatie

5 Aanvullende informatie: Wat komt er nog meer kijken bij het (ver)kopen? Kopen algemeen Kopen bestaande woning Kopen nieuwbouw woning

5 Aanvullende informatie: Wat komt er nog meer kijken bij het (ver)kopen? Kopen algemeen Kopen bestaande woning Kopen nieuwbouw woning Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf bouwkundige

Nadere informatie

Groedestraat 95. Berkel en Rodenrijs. Koopsom 233.325,= v.o.n.

Groedestraat 95. Berkel en Rodenrijs. Koopsom 233.325,= v.o.n. Groedestraat 95 Berkel en Rodenrijs Koopsom 233.325,= v.o.n. Prachtige vergezichten over het groen (Annie MG Schmidtpark in wording) en de skyline van Rotterdam, heeft u vanuit dit drie kamer appartement

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK

OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK EEN EIGEN HUIS WIE DROOMT DAAR NIET VAN? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant

Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant met k Door de crisis in de woningmarkt is de stap van huur naar koop voor veel mensen helaas te groot. Wij willen door betaalbare koopwoningen op de markt te brengen,

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Naam en voorletters :. Geboortedatum en geslacht : man / vrouw * Straat en huisnummer :. Postcode en woonplaats :.

Inschrijfformulier. Naam en voorletters :. Geboortedatum en geslacht : man / vrouw * Straat en huisnummer :. Postcode en woonplaats :. Inschrijfformulier Koopgarantwoningen Castellum West Tot en met 29 maart kunt u zich bij Van der Werf makelaars inschrijven op de Koopgarantwoningen. Deze inschrijving geschiedt geheel vrijblijvend en

Nadere informatie

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen

Voorwaarden in het kort. Feiten en regels Slimmer Kopen Slimmer Kopen Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat

Nadere informatie

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem kopen+verkopen 52 eigen huis magazine september 2014 Scheiden wordt (te) duur voor huisbezitter Bij elkaar blijven voor de hypotheek Sinds de crisis op de woningmarkt, is scheiden toch al naar en duur

Nadere informatie

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering?

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering? Kopen naar Wens Inhoud 1 Kopen naar Wens: wat betekent dit eigenlijk? Betaalbaar door een lager instapbedrag Wie kan een Kopen naar Wens woning kopen? Bijkopen of doorverkopen Wat kost Kopen naar Wens?

Nadere informatie

Inleiding 1. Slimmer Kopen 2. Afspraken

Inleiding 1. Slimmer Kopen 2. Afspraken 1 Inleiding Slimmer Kopen is een woonproduct dat is ontwikkeld en beproefd door woningcorporatie Trudo uit Eindhoven en waarvan door Vallei Wonen de licentie is verworven. Woningen met het Slimmer Kopen

Nadere informatie

Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012. - Mascha van den Brule-van Zijl

Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012. - Mascha van den Brule-van Zijl Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012 Inleiders: - Frederik de Bruijne - Mascha van den Brule-van Zijl Waarom deze bijeenkomst? Op 31 mei jl. heeft de gemeenteraad de Nota grondexploitatie 2012

Nadere informatie

A l l e v a r i a n t e n v a n d e m e e r k e u z e w o n i n g. b i j W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Algemene informatie

A l l e v a r i a n t e n v a n d e m e e r k e u z e w o n i n g. b i j W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Algemene informatie A l l e v a r i a n t e n v a n d e m e e r k e u z e w o n i n g b i j W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Algemene informatie Meerkeuzewoning bij Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk

Nadere informatie

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart

Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart Toelichting bij de Taxatie-instructie Koopstart 1 april 2015 Deze toelichting is bedoeld als achtergrondinformatie voor de opdrachtgevende woningcorporaties en projectontwikkelaars bij de Taxatie-instructie

Nadere informatie

Koopstart en hypotheek informatie voor financiers 17 april 2014

Koopstart en hypotheek informatie voor financiers 17 april 2014 Koopstart en hypotheek informatie voor financiers 17 april 2014 Deze informatie heeft betrekking op de financiering van woningen waarbij in de koopovereenkomst de Erfpacht- en Koopstartbepalingen 1 april

Nadere informatie

Stap voor stap naar je eigen huis. goede koop

Stap voor stap naar je eigen huis. goede koop Stap voor stap naar je eigen huis goede koop Inhoud Kopen bij Rochdale Waarom nu kopen? Korting In 8 stappen van huurder naar huiseigenaar Kopen bij Rochdale in detail Rochdale maakt kopen bereikbaar Belangstelling?

Nadere informatie

,- k.k. Maandlasten: ± 466,- p.m. Papaverhof 18 B 5044BK, Tilburg. WonenBreburg Prof de moorplein DR, Tilburg

,- k.k. Maandlasten: ± 466,- p.m. Papaverhof 18 B 5044BK, Tilburg. WonenBreburg Prof de moorplein DR, Tilburg Papaverhof 18 B 5044BK, Tilburg Oppervlakte: 88 m 2 Aantal kamers: 3 Hoekwoning 129.375,- k.k. Maandlasten: ± 466,- p.m. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg infoverkoop@wonenbreburg.nl Brochure

Nadere informatie

Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap

Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap Expertteam Eigenbouw in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eigenbouw is ook haalbaar voor starters Ook starters op de woningmarkt

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Feiten en spelregels ten behoeve van 7 rug-aan-rugwoningen Beekweide

Feiten en spelregels ten behoeve van 7 rug-aan-rugwoningen Beekweide Feiten en spelregels ten behoeve van 7 rug-aan-rugwoningen Beekweide 1 van 7 Feiten en spelregels voor kopers (nieuwbouw) April 2017 Gemeente Renswoude vindt het belangrijk dat starters in de gelegenheid

Nadere informatie

Slimmer Kopen. Brochure Slimmer Kopen 13.08 februari 2014. Pagina 1 van 8

Slimmer Kopen. Brochure Slimmer Kopen 13.08 februari 2014. Pagina 1 van 8 De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Vaak zijn dat de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval is Slimmer Kopen misschien een slim idee.

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Betaalbaar Particulier Opdrachtgeverschap

Betaalbaar Particulier Opdrachtgeverschap Betaalbaar Particulier Opdrachtgeverschap van het Expertteam Eigenbouw Eigenbouw is haalbaar voor (beneden) modale inkomens. Het is mogelijk om mensen met een (beneden) modaal inkomen in staat te stellen

Nadere informatie

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178.

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178. Kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis. Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht? Wat als de waarde

Nadere informatie

Koopcomfort en hypotheek informatie voor financiers

Koopcomfort en hypotheek informatie voor financiers Koopcomfort en hypotheek informatie voor financiers 30 januari 2014 Deze informatie heeft betrekking op de financiering van woningen waarbij in de koopovereenkomst de Erfpacht- en Koopcomfortbepalingen

Nadere informatie

Vind uw weg naar een koopwoning

Vind uw weg naar een koopwoning Vind uw weg naar een koopwoning Inhoud 1 Inleiding 4 2 Verkoop van huurwoningen 5 3 Kopen met Koopgarant 7 4 Liever kopen of huren? 9 5 Het koopproces 11 6 Het verkoopprogramma 13 Pagina 3 Verkoopbrochure

Nadere informatie

Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen...

Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen... Een eigen huis nu ook voor jou betaalbaar! Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen... Je koopt de woning en huurt de grond Starters en jonge huishoudens hebben het moeilijk op de Westlandse woningmarkt.

Nadere informatie

Koopgarant een woning kopen met korting

Koopgarant een woning kopen met korting Koopgarant een woning kopen met korting Inhoud Koopgarant: een woning kopen met korting 3 Wat is Koopgarant? 4 Voordelen Koopgarant 5 Voorwaarden Koopgarant 6 Nationale Hypotheek Garantie 7 Financieren

Nadere informatie

TE WOON Kopen of huren? U kiest!

TE WOON Kopen of huren? U kiest! TE WOON Kopen of huren? U kiest! Goed Wonen Zederik wil graag meer keuzemogelijkheden bieden voor haar klanten. Kopen of huren van dezelfde woning? Dat bepaalt u zelf! U kunt hierbij kiezen uit vier mogelijkheden:

Nadere informatie

Slamatstraat 62. 79.900 k.k. 3029 NJ Rotterdam. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 0102801100 www.woonbronmakelaars.nl

Slamatstraat 62. 79.900 k.k. 3029 NJ Rotterdam. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 0102801100 www.woonbronmakelaars.nl Slamatstraat 62 3029 NJ Rotterdam woonoppervlakte 71 m 2 2 slaapkamers te koop 79.900 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 0102801100 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie Slamatstraat

Nadere informatie

huren? kopen? kopen met korting?

huren? kopen? kopen met korting? huren? kopen? kopen met korting? lefier ZuidoostDrenthe Hooggoorns 16 Emmen open: ma. t/m vr. 8.00-17.00 uur Achter de Brink 2-3 Borger open: ma. t/m vr. 8.00-12.00 uur t 0591-69 77 77 f 0591-64 28 10

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Verkenning instrumenten koopstarters

Verkenning instrumenten koopstarters Verkenning instrumenten koopstarters gemeente Baarn afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Oktober 2008 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Financiële instrumenten om de maandlast te

Nadere informatie

Grote Hagen 71. 110.500 k.k. 3078 AC Rotterdam. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 0102801100 www.woonbronmakelaars.nl

Grote Hagen 71. 110.500 k.k. 3078 AC Rotterdam. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 0102801100 www.woonbronmakelaars.nl Grote Hagen 71 3078 AC Rotterdam woonoppervlakte 93 m 2 3 slaapkamers te koop 110.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 0102801100 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie Grote Hagen

Nadere informatie

f e i t e n & s p e l r e g e l s

f e i t e n & s p e l r e g e l s f e i t e n & s p e l r e g e l s Feiten & spelregels Slimmer Kopen Slimmer Kopen is een woonproduct van Wovesto. Woningen met het Slimmer Kopen label en dat kunnen zowel bestaande als nieuwe woningen

Nadere informatie

,- k.k. Maandlasten: ± 466,- p.m. Papaverhof 18 A 5044BK, Tilburg. WonenBreburg Prof de moorplein DR, Tilburg

,- k.k. Maandlasten: ± 466,- p.m. Papaverhof 18 A 5044BK, Tilburg. WonenBreburg Prof de moorplein DR, Tilburg Papaverhof 18 A 5044BK, Tilburg Oppervlakte: 88 m 2 Aantal kamers: 3 Hoekwoning 129.375,- k.k. Maandlasten: ± 466,- p.m. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg infoverkoop@wonenbreburg.nl Brochure

Nadere informatie

Over Koopgarant. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest

Over Koopgarant. Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl Over Koopgarant Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij

Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Brabantse Waard brengt een eigen huis dichterbij Inhoudsopgave 3 Slimmer Kopen 3 Afspraken 5 Beëindiging overeenkomst 5 Bijkomende kosten 5 Vergelijking Slimmer Kopen, (normaal) kopen en huren 7 Fiscale

Nadere informatie

Toelichting/voorwaarden bij Koopstart regeling Mooi Bellinck 2 juli 2015

Toelichting/voorwaarden bij Koopstart regeling Mooi Bellinck 2 juli 2015 Toelichting/voorwaarden bij Koopstart regeling Mooi Bellinck 2 juli 2015 Toelichting/voorwaarden bij Koopstart Mooi Bellinck De Koopstartregeling wordt in het project Mooi Bellinck uitsluitend aangeboden

Nadere informatie

127.500,- k.k. Maandlasten: ± 459,- p.m. Professor de Moorplein 504 5037DR, Tilburg. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg

127.500,- k.k. Maandlasten: ± 459,- p.m. Professor de Moorplein 504 5037DR, Tilburg. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg Professor de Moorplein 504 5037DR, Tilburg Oppervlakte: 79 m 2 Aantal kamers: 3 Appartement 127.500,- k.k. Maandlasten: ± 459,- p.m. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg infoverkoop@wonenbreburg.nl

Nadere informatie

Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het!

Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het! Starters Renteregeling van Mitros Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het! De Starters Renteregeling is ontwikkeld door woning corporaties, de hypotheek service

Nadere informatie

Maat! Margreet van Eck, Rik Walstra en Cees Braat. Te Woon succes Pragmatiek en commitment. Gemengd beheer Voortrekkersrol corporatie

Maat! Margreet van Eck, Rik Walstra en Cees Braat. Te Woon succes Pragmatiek en commitment. Gemengd beheer Voortrekkersrol corporatie Maat! februari 2013 www.opmaat.nl nummer 13 Maat! is een uitgave van OpMaat Margreet van Eck, Rik Walstra en Cees Braat Te Woon vraagt om een wezenlijk andere klantbenadering Ω pagina 8 Terugkoop Transparant

Nadere informatie