Maat! Bernard Wouters en Rein Bakker. Koopstart is klaar voor de verkoop! Koopstart Kopgroep aan de slag. NHG Ieder geval is maatwerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maat! Bernard Wouters en Rein Bakker. Koopstart is klaar voor de verkoop! Koopstart Kopgroep aan de slag. NHG Ieder geval is maatwerk"

Transcriptie

1 Maat! maart nummer 14 Maat! is een uitgave van OpMaat Bernard Wouters en Rein Bakker Koopstart is klaar voor de verkoop! Ω pagina 6 NHG Ieder geval is maatwerk Koopstart Kopgroep aan de slag Verkopen Soms loont investeren Verkoopplatform Kennis, training en advies Interview met Karel Schiffer Nieuw verkoopmodel goedgekeurd Van kluswoning naar pluswoning Zinvol voor betrokken corporatiewoningverkopers Ω pagina 4 Ω pagina 7 Ω pagina 8 Ω pagina 10

2 2 inhoud/column 3 Het kan raar lopen Ω Rein Bakker Ieder geval is maatwerk voor de NHG Interview met Karel Schiffer Ω pagina 4 Maat! In het Kort Lees meer over samenwerking met Platform 31, Best Practice en OpMaat Opleidingen. Ω pagina 6 Koopstart goedgekeurd Kopgroep gaat van start met nieuw verkoopmodel Ω pagina 7 Woning opknappen voor de verkoop Van kluswoning naar pluswoning: vooraf investeren loont soms. Ω pagina 8 Verkopen van corporatiewoningen Verkoopplatform Woningcorporaties biedt kennisdeling advies en opleiding aan betrokken medewerkers. Ω pagina 10 OpMaat agenda Bijeenkomsten in 2014 Ω pagina 12 In deze Maat! treft u een interview met Karel Schiffer, directeur van het Waarborgfonds Eigen Woningen beter bekend als de Nationale Hypotheek Garantie. Sinds het ontstaan begin jaren 90 is het WEW uitgegroeid tot een begrip, dat vooral in moeilijke woningmarkttijden zijn nut bewijst. Toen ruim 10 jaar geleden werd ontwikkeld, was de goedkeuring door de NHG die er voor zorgde dat een eventuele restschuld op de hypotheek voor een woning netjes werd afgewikkeld min of meer een formaliteit. De woningprijzen stegen elk jaar en de woningcrisis van lag ver achter ons. Het restschuldrisico werd in de hele financiële wereld als een gering risico beschouwd. In die periode werden aan de lopende band nieuwe koop- en financieringsvormen ontwikkeld, waarvan een groot aantal werd goedgekeurd door het WEW. Zo n drie jaar geleden voerde het WEW een flinke opschoonactie uit en werd het aantal goedgekeurde vormen drastisch ingeperkt. Met daarbij de aantekening dat verdere inperking van de lijst in de nabije toekomst kon worden verwacht. Tegen deze achtergrond verzocht OpMaat het afgelopen najaar aan de NHG om Koopstart goed te keuren. Geheel terecht stelde de NHG zich kritisch op, een uitbreiding van de lijst met goedgekeurde producten was en is immers niet hun bedoeling. Uiteindelijk bleken de kwaliteit van de Koopstartbepalingen, de reputatie van OpMaat plus het feit dat bij aanvang er direct een groep corporaties met Koopstart aan de slag gaat, doorslaggevend. Eind 2013 ontvingen we de goedkeuring van het WEW. Een cruciale stap in de ontwikkeling van Koopstart die beduidend groter bleek dan 10 jaar geleden bij. Rein Bakker directeur OpMaat

3 Ieder geval is maatwerk voor de NHG 4 5 Voorkom huisuitzettingen en veilingen Interview Karel Schiffer Waarborgfonds Eigen Woningen In de meeste gevallen worden woningen bij verkoop gefinancierd met een hypotheek onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een reden om in gesprek te gaan met Karel Schiffer, directeur van Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de organisatie die verantwoordelijk is voor het beleid en de uitvoering van de NHG. We spraken met hem over de gevolgen van de huidige economische crisis op de woningmarkt en over. NHG en de crisis Door de forse daling van de huizenprijzen, staat een groot deel van de koopwoningen onder water. Dit betekent dat de hypotheek op de woning hoger is dan de verwachte verkoopopbrengst. De restschuld bij verkoop bedraagt gemiddeld In 65% van deze gevallen wordt de woning verkocht wegens relatiebreuk van de eigenaren. Restschuld wegwerken Volgens Schiffer is op dit moment het belangrijkste doel van de NHG om er voor te zorgen dat mensen hun woning kunnen behouden. Medio 2013 heeft de NHG samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een pilot opgestart om woningbezitters die in grote financiële problemen verkeren te helpen. Dit gebeurt door de lening te verlagen, een tijdelijke financiële bijdrage te leveren om de woonlasten te drukken, of door te helpen met het saneren van de woonschuld. Deze pilot heeft reeds tientallen mensen geholpen. Wij werken een restschuld weg waar je anders jaren mee bezig bent, aldus Schiffer. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: de mensen kunnen in hun woning blijven wonen en er hoeft minder geld te worden uitgekeerd door de NHG. Als er één organisatie is die zijn meerwaarde aantoont in de crisis, zijn wij het wel. Executieveilingen Een andere belangrijke doelstelling van de NHG is te voorkomen dat woningen op de veiling komen. Schiffer vindt veilingen een middeleeuws systeem. Een handjevol kopers die in zaaltje in een hotel een prijs bepalen. Daar heb je alleen maar verliezers. Gemiddeld gezien is de opbrengst bij een executieveiling lager dan bij een onderhandse verkoop. Tot een paar jaar geleden werd nog 60-70% van de woningen die gefinancierd waren met NHG, gedwongen verkocht op de veiling. Door het actieve beleid van NHG en samenwerking met de financiële instellingen en actieve benadering van de consumenten, is dat nu slechts 7%. NHG en Ook eigenaren hebben soms problemen met het betalen van hun maandelijkse hypotheeklasten. De geldverstrekker kan ook in die gevallen tot gedwongen verkoop over gaan en klopt dan aan bij de corporatie. Schiffer adviseert corporaties om dan contact op te nemen met de NHG. De medewerkers van de NHG denken dan mee over een passende oplossing. Ook voor de situaties waarin sprake is van bijvoorbeeld hennepteelt of illegale verhuur, adviseert hij de corporaties contact op te nemen met de NHG en de geldverstrekker. Er is immers sprake van een gezamenlijk financieel belang. Duidelijk is voor hem wel: ieder geval is maatwerk. Wij werken een restschuld weg waar je anders jaren mee bezig bent Karel Schiffer Koopvarianten Schiffer vindt dat er in het verleden veel te veel koopconstructies door woningcorporaties zijn bedacht. De één was hierbij nog ingewikkelder dan de ander. Hij is een groot voorstander van begrijpbare en transparante producten, voor zowel de consument als de financiers. De huidige lijst met koopvarianten die gefinancierd kunnen worden met de NHG, moet volgens hem dan ook drastisch ingeperkt worden. Van de huidige bijna 30 koopvarianten moeten er uiteindelijk nog vijf tot 10 overblijven. In 2014 neemt de NHG het initiatief om samen met een aantal partijen, waaronder OpMaat, te bepalen welke koopproducten op het lijstje van de NHG kunnen blijven staan. Schiffer is positief over de verkoop van corporatiewoningen met : Fantastisch dat corporaties in deze tijd mensen met een koop wens in staat stellen op een verantwoorde wijze een woning te kopen, aldus Schiffer.

4 Maat! 6 Best Practice Kasstroomrisico's Enthousiaste reacties op Netwerkbijeenkomst Kopgroep begint met Koopstart 7 De accountant, de raad van toezicht, het WSW, het CFV en de bank stellen steeds vaker kritische vragen Ruim 60 deelnemers bezochten onze Netwerkbijeenkomst op 21 januari op een sfeervolle locatie in Soesterberg. De reacties na afloop waren zeer positief. Eind 2014 is de volgende Netwerkbijeenkomst. In maart gaat een kopgroep van negen woningcorporaties aan de slag met Koopstart. Na zo n twee jaar voorbereiding komt OpMaat nu met een nieuw verkoopmodel, dat inspeelt op de actuele situatie op de woningmarkt en past bij de hui- over de financiële risico's die dige eisen aan de bedrijfsvoering van corporaties. Na de introductie bij de kopgroep samenhangen met. De vinden er zo nodig nog bijstellingen plaats, waarna Koopstart gereed is voor brede ene corporatie heeft zelf al een risi- toepassing. We verwachten dat Koopstart binnen enkele maanden na de introductie cobeoordeling gemaakt en kan der- breed beschikbaar komt. gelijke vragen goed beantwoorden, de andere corporatie voelt zich overrompeld. OpMaat is samen met enkele corporaties een project gestart waarin methoden worden ontwikkeld om deze risico s goed in beeld te brengen. Het gaat daarbij zowel om een scenario voor een regulier verloop van terug- en doorverkopen, als om een crash-scenario. Met het vergroten van de kennis op dit terrein willen we voorkomen dat een goede risicobeoordeling verstoord wordt door onjuiste en of irreële aannames. Natuurlijk is er ook aandacht nodig voor een crash-scenario : Wat gebeurt er als er zich tijdelijk een bijzondere omstandigheid voordoet waarbij er tijdelijk wat meer woningen worden teruggekocht of de doorverkoop moeizamer gaat? Het project is toegesneden op woningcorporaties, omdat zij vooral te maken hebben met vragen van interne en externe toezichthouders. De uitkomsten van het project kunnen tevens bruikbaar zijn voor ontwikkelaars. Ook voor hen is een realistisch scenario voor de eigen bedrijfsvoering en voor het overleg met externe financiers van belang. OpMaat Ω partner van Platform31 OpMaat is sinds januari 2014 partner van Platform31 geworden. Platform31 is de fusieorganisatie van KEI, Nicis Institute, Nirov en SEV en is een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Partners van Platform31 halen en brengen kennis, inspiratie en expertise. Omdat OpMaat veel kennis en praktijkervaring bundelt op het terrein van woningverkoop, verwachten we dat het partnerschap van Platform31 voor OpMaat en haar licentiehouders meerwaarde heeft. OpMaat Opleidingen Ω workshops 2014 Wij organiseren in 2014 weer diverse workshops en incompany-trainingen voor onze klanten. De workshops vinden plaats op meerdere locaties en verschillende data. Ze nemen slechts een halve dag in beslag en de deelnemers kunnen de kennis en vaardigheden uit de workshop direct toepassen in de praktijk. Achterop deze Maat! vindt u de opleidingenagenda. Op kunt u meer informatie vinden over de workshops en de mogelijkheden voor een incompany-training. Ook kunt u zich inschrijven via de website of een sturen naar Korting en afrekenen Bij Koopstart krijgt de koper een korting tot 25% op de marktwaarde van de woning. De bewoner is vrij om de woning door te verkopen, mits hij dan de oorspronkelijke korting en een deel van de waardeontwikkeling afrekent met de corporatie. Het is ook mogelijk om tussentijds af te rekenen, waarna de bewoner volledig eigenaar wordt en niets meer hoeft te verrekenen met de corporatie. MIKK-meter Bij verkoop van bestaande woningen met Koopstart toetst de corporatie vooraf de financiële draagkracht van de koper. Wie de woning zonder korting kan kopen, komt niet in aanmerking voor Koopstart. Voor deze toetsing wordt gebruik gemaakt van de door OpMaat ontwikkelde MIKK-meter. De MIKKmeter voorkomt dat de corporatie met de Koopstartwoningen rechtstreeks concurreert met particulieren (waaronder de Koopstarteigenaren), die hun woning marktconform proberen te verkopen. Een dergelijke concurrentie zou niet alleen een negatief effect hebben op de woningmarkt, maar zou ook rechtstreeks deze Koopstarteigenaren duperen. Goedgekeurd Koopstart is fiscaal goedgekeurd waardoor kopers er zeker van zijn dat ze recht hebben op hypotheekrenteaftrek. Ook staat Koopstart op de lijst met modellen die zijn goedgekeurd voor de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) en hebben inmiddels diverse banken zich bereid verklaard om financieringen te verstrekken. Toepassingsmogelijkheden Voorlopig is Koopstart alleen beschikbaar voor verkoop van bestaande woningen. We verwachten binnen een jaar een aanpassing van de regelgeving over BTW en overdrachtsbelasting, waarna Koopstart ook mogelijk wordt bij nieuwbouw. Geen terugkoopverplichting Met Koopstart kan een woningcorporatie woningen met korting verkopen zonder terugkoopverplichting. Koopstart is hierdoor een ideaal product om koop mogelijk te maken voor (lagere) middeninkomens. Een woning die is verkocht met Koopstart komt niet meer op de balans voor en de corporatie hoeft geen rekening te houden met een toekomstig liquiditeitsbeslag in verband met de terugkoop. Doelgroep Koopstart Voor corporaties is Koopstart goed inzetbaar naast. Bij heeft de koper meer risicobescherming en de corporatie kan, na terugkoop, de woning opnieuw inzetten voor de lagere middeninkomensgroepen. Koopstart biedt een eenmalige ondersteuning aan kopers. Voor deze kopers heeft Koopstart wat meer financiële kansen en risico s dan bij. Daarmee is het vooral geschikt voor kopers die goede perspectieven hebben op een wooncarrière op de koopmarkt. Aanmelden Woningcorporaties die belangstelling hebben voor Koopstart, kunnen dit kenbaar maken via de website Wanneer er veel belangstelling is zullen we prioriteit geven aan onze bestaande klanten.

5 Van kluswoning naar pluswoning 8 9 wanneer knap je een woning op? Een paar jaar geleden was het gebruikelijk om een voormalige huurwoning te verkopen zonder er iets aan te doen. De kopers gingen zelf klussen of namen een aannemer in de arm. De bank en de NHG boden ruime mogelijkheden om verbouwingen en verbeteringen mee te financieren. Een corporatie die de woningen wel eerst opknapte, zag vaak direct na de sleuteloverdracht het keukenblok of de maken we nu scherpere keuzes. Soms blijkt een wat lager uitrustingsniveau voldoende te zijn. Nu kunnen de extra investeringen meestal uit. En daar komt dan de hogere verkoopsnelheid bovenop. wandtegels in de container verdwijnen. Dit is veranderd. Een kale huurwoning is niet altijd meer zo gemakkelijk te verkopen. Maar wanneer knap je hem op? Voordat deze in de verkoop gaat? Of tussen verkoop en eigendomsoverdracht? En is een dergelijke investering rendabel? Klaar om te wonen De Alliantie, werkzaam in de noordvleugel van de Randstad, begon in 2011 met het project Klaar om te wonen vanwege de strengere financieringsregels (zie kader). Maar ook constateerden zij dat veel kopers van appartementen in stedelijke gebieden geen tijd en geen zin hebben om te klussen. Bovendien wilden we ons aanbod beter in de markt positioneren. Er was destijds immers heel veel aanbod, aldus Jan Theunissen, marketingadviseur bij de Alliantie. Onze doelgroep voor appartementen bestaat voor een flink deel uit net afgestudeerde starters. Ze zien dan bij ons een strak afgewerkt appartement met een nieuwe keuken en badkamer en een nette vloer. Want dat is de kern van Klaar om te Wonen : de Alliantie knapt de woning op voordat deze in de verkoop gaat. Daarbij wordt gekozen voor een neutrale strakke Financieringsregels verbouwingen uitstraling, die veel kopers aanspreekt. Theunissen: We startten met Klaar om te wonen in een complex met 30 woningen waarvan de helft volgens dit nieuwe concept ging en de andere helft als kluswoning werd aangeboden. Binnen een paar maanden hadden we alle Klaar-om te wonen - woningen verkocht, maar geen enkele kluswoning. Scherpe keuzes Maar is het rendabel? Het opknappen kan immers een behoorlijke investering vergen, terwijl de waarde lang niet altijd evenredig meestijgt. Chris Pettersson, manager vastgoed bij de Alliantie, zegt hierover: We hebben onlangs op rijtje gezet welke woningen we hebben verkocht en de investering vergeleken met de meeropbrengst. Aanvankelijk legden we er op toe. Maar doordat we ervaring hebben opgedaan, Tot 2011 was het eenvoudig om een verbouwing mee te financieren in de hypothecaire lening. Mits uiteraard het inkomen toereikend was voor de totale lening. Dit veranderde met de invoering van de Gedragscode Hypothecaire Financiering. Sindsdien moet de hoogte van de lening worden afgestemd op de getaxeerde marktwaarde na verbetering. Hierdoor kan alleen nog de waardestijging als gevolg van de verbeteringen worden geleend en is voor het restant eigen geld nodig. De Alliantie past Klaar om te Wonen alleen toe bij appartementen. Theunissen: Bij eengezinswoningen zijn de investeringen te hoog. Die halen we er nooit uit. Een combinatie met komt bij de Alliantie niet voor, volgens Chris Pettersson. De woningen worden toch wel verkocht, dus is het niet echt nodig om via Klaar om te wonen de woning beter in de markt te zetten. woningen die worden teruggekocht zien er over het algemeen goed uit en kunnen zonder problemen weer de verkoop in. Pettersson ziet de markt inmiddels al weer veranderen. De vraag trekt aan, waardoor het investeringsniveau lager kan worden. Waar we naar toe willen, is dat we in overleg met de klant bepalen wat we investeren. Dit vind ik mooi De Rotterdamse corporatie Havensteder biedt sinds 2011 dit vind ik mooi -pakketten aan bij de verkoop van woningen. De koper kan allerlei keuzes maken voor de afwerking van de woning, bijvoorbeeld over de keuken, de badkamer en de vloerafwerking. De prijs voor het pakket wordt opgenomen in de koopsom en de werkzaamheden worden uitgevoerd vóór de eigendomsoverdracht. De koper kan op deze manier de investering meefinancieren. Ron van Noort, portfoliomanager verkoop bij Havensteder: We zijn begonnen in Ommoord, waar we veel verkopen. Er stonden daar veel woningen leeg en we konden dus makkelijk modelwoningen inrichten. Dat was belangrijk, want veel kopers kunnen zich moeilijk een voorstelling maken van de opgeknapte woning. We werken ook wel met artist impressions en met een brochure. De planning van de uitvoering is krap: We gaan pas aan de slag zodra de termijn van het financieringsvoorbehoud voorbij is. De aannemer moet dan al met z n spullen klaar staan. Tot nu toe kon het transport altijd binnen de afgesproken termijn plaatsvinden. Ook Havensteder combineert dit vind ik mooi niet met. Over het algemeen dekt de taxatiewaarde de extra investering, zegt Noort, maar bij gaat daar dan weer een korting af en dan is het niet meer rendabel. Aanpak varieert Het verkopen van een woning met een verbeterpakket lost voor veel kopers een financieringsprobleem op. Wanneer de woning wordt opgeknapt, is er de keuze op welk moment je dit doet. Gebeurt dit vooraf, dan kan dit in een moeilijke markt de woningen extra aantrekkelijk maken. Investeren na verkoop geeft kopers nog keuze. De aanpak zal dus steeds moeten passen bij de marktomstandigheden. De Alliantie en Havensteder passen hun opknapbeurt nog niet toe bij, maar een dergelijke combinatie is zeker niet uitgesloten.

6 10 11 Het Verkoopplatform Woningcorporaties Verkopen is een vak Op initiatief van OpMaat en CorporatieNL is dit najaar het Verkoopplatform Woningcorporaties opgericht. Wij spraken met Caroline Nolet (manager Wonen/Markt bij Dudok Wonen) en Sylvia Reinders (manager verkoop bij Rochdale) over hun deelname aan het Verkoopplatform. Ook Roeland Weijs (zelfstandig organisatieadviseur en interim-manager), de begeleider en trainer van het platform, schetst zijn drive en passie voor verkoop van corporatiewoningen. Kennisplatform Het verkoopplatform is een kennisplatform van hoge kwaliteit voor alle woningcorporaties in Nederland. Maar ook voor makelaars, notarissen en financieel adviseurs. Kortom, iedereen die betrokken is bij de verkoop van corporatiewoningen. Het maakt daarbij niet uit of woningen verkocht worden met koopvarianten, financieringsproducten of gewoon regulier.. Deelnemers werken in kleine groepen. Training, advies en kennisdeling staan centraal. Belangrijke omschakeling Volmondig geven Caroline Nolet, Sylvia Reinders en Roeland Weijs aan dat verkoop van corporatiewoningen belangrijk is en ook steeds belangrijker wordt. Door de maatregelen van de overheid wordt het steeds lastiger alleen met sociale verhuur een duurzaam verdienmodel te hebben. Desondanks is verkoop in veel corporaties nog een ondergeschoven kindje. De afdelingen en processen zijn vaak nog niet professioneel ingericht, vertelt Nolet. Weijs beaamt dit: De noodzaak tot commercieel denken en handelen is nog niet groot, terwijl de koopmarkt zich op dit moment kenmerkt als een ruime markt. Corporaties hebben dus met een omschakeling te maken naar een meer commerciële manier van werken, in ieder geval voor de verkoop. Nolet vult aan: En juist daarom is het belangrijk om de krachten te bundelen en van elkaar te leren! Verkoopplatform heeft meerwaarde Hoewel Nolet ook lid van het Aedes verkoopnetwerk is, heeft het Verkoopplatform voor haar toegevoegde waarde: het platform is meer naar buiten gericht en heeft goede communicatielijnen. Bovendien nemen er ook niet-corporaties aan deel. Weijs: De deelnemers zijn verkoopprofessionals, ze willen leren van elkaar, ideeën uitwisselen, een visie ontwikkelen voor de komende jaren en uiteindelijk proberen invloed uit te oefenen op de spelregels. Nolet is het met hem eens: Je kunt altijd veel van elkaar leren. Zeker als je in je eigen organisatie niet veel collega s hebt die zich met verkoop bezig houden, is het erg prettig om met collega s van andere corporaties te kunnen sparren. Reinders drukt de meerwaarde van het Platform kernachtig uit in drie woorden kennis, bevestiging en relaties. Programma Het Verkoopplatform biedt een afwisselend programma. Tijdens twee bijeenkomsten per jaar komen actuele verkooponderwerpen, nieuwe theoretische inzichten en praktijkcases aan de orde. De deelnemers wisselen daarbij ervaringen en informatie uit over succesvolle methodes en strategieën. We vroegen aan Weijs op welke wijze dit programma tot stand is gekomen: Het programma heeft als doel om op een open manier kennis te delen en beter te worden met elkaar. De rode draad is het verkoopproces, de propositie en de organisatie van de verkoop. Ontmoeting vindt plaats online, via de Linkedin-groep, via webinars, maar ook offline: tijdens bijeenkomsten met sprekers van binnen en buiten de branche. Nolet vult hem aan: Het programma vullen we met elkaar in! De deelnemers bepalen dus samen met de trainer het programma, aan de hand van de vragen die er liggen. Lid worden De bedoeling is dat het Verkoopplatform met meerdere groepen gaat opereren. Zowel Nolet als Reinders geven aan Hoe meer deelnemers, hoe beter het Verkoopplatform zal functioneren. Een landelijke dekking zou mooi zijn voor landelijke acties, vult Nolet nog aan. Volgens Weijs zou je lid moeten worden van het Verkoopplatform wanneer je je verantwoordelijk voelt voor het behalen en zelfs overtreffen van de verkoopdoelstellingen van je corporatie. En deelname is natuurlijk ook zinvol als je vindt dat je andere verkoopprofessionals kunt inspireren met je eigen ideeën en aanpak. Meer weten over het Verkoopplatform Het verkoopplatform is een initiatief van OpMaat en Corporatie.nl. Het biedt kennis en ervaringsuitwisseling op het gebied van corporatiewoningverkoop. Training, advies en kennisdeling staan centraal staan voor een selecte groep deelnemers. Er wordt gebruik gemaakt van gastsprekers en praktijkcases. Meer informatie vindt u op onze website of op

7 12 OpMaat Ω agenda voorjaar 2014 Ω Maart 13 Workshop Gemengd beheer 20 Workshop Terugkoop en taxatie 27 Workshop Basiskennis Ω April 10 Workshop Probleemeigenaren Ω Mei 8 Workshop Terugkoop en taxatie 15 Workshop Gemengd beheer 15 Workshop Basiskennis 22 Workshop Probleemeigenaren Wilt u informatie over de workshop De eigenaarsrol in de VvE, bel dan met Simone van de Kuit, tel Meer informatie over de workshops, de locatie en inschrijven kunt u vinden op onze website trainingen. OpMaat Ω wie zijn we en wat doen we OpMaat ontwikkelt producten en diensten om de stap van huren naar kopen gemakkelijker te maken. Wij verstrekken licenties voor het toepassen van en Koopcomfort en leveren hiervoor ondersteunende diensten. Recent hebben wij Koopstart ontwikkeld en gaan dit op korte termijn op de markt brengen. Hiernaast faciliteert Opmaat deelnemers aan Te Woon. Onze diensten variëren van beleidsadvisering, procesmatige begeleiding, organisatie van expertmeetings, financieel- juridisch advisering tot toetsing van de ingediende projecten. Alle licentiehouders krijgen toegang tot het Servicenet, waar alle relevante actuele informatie, zoals contracten, regelingen en communicatiemiddelen zijn te vinden. Verder bieden wij workshops aan voor medewerkers die met onze producten werken en verzorgen wij op verzoek incompany een cursus op maat. Ter ondersteuning in de communicatie met potentiële kopers bieden wij speciaal ontwikkelde software aan: de Huur-koopvergelijker. Ω Onze producten Ω Een woning verkopen met korting met de terugkoopgarantie van de woningcorporatie/ projectontwikkelaar en waardedeling bij verkoop op termijn. Ω Koopstart Een woning verkopen met korting en waardedeling bij verkoop op termijn. Ω Koopcomfort Een woning verkopen met terugkoopgarantie van de woningcorporatie. Ω Te Woon De woningcorporatie biedt de klant keuze uit meerdere contractvormen, op portefeuilleniveau of individueel. Ω Huur-koopvergelijker Softwaretool, te gebruiken in de communicatie met potentiële kopers, om huren en kopen met elkaar te vergelijken. Postbus CE Amersfoort Telefoon Maat! Ω colofon Maat! Is een uitgave van OpMaat en verschijnt tweemaal per jaar. Zijn er meer collega s in uw organisatie die graag een Maat! ontvangen? Stuur dan een berichtje naar Redactie Rein Bakker, Bernard Wouters, Irene Dijsselbloem (eindredactie) Vormgeving hierwordjeblijvan! Fotografie OpMaat, hwjbv!

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

Koopgarant Kopen zonder zorgen

Koopgarant Kopen zonder zorgen h e t b i l d t f e rwerderadiel m e n a l d u madeel f r a n e k e r a d e e l Koopgarant Kopen zonder zorgen Veel mensen denken er wel eens over om een huis te kopen. Maar de stap om het ook daadwerkelijk

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

K O O P G A R A N T. Koopgarant. Bestaande eengezinswoningen. Kopen zonder zorgen

K O O P G A R A N T. Koopgarant. Bestaande eengezinswoningen. Kopen zonder zorgen K O O P G A R A N T Koopgarant Bestaande eengezinswoningen Kopen zonder zorgen W O N I N G S T I C H T I N G B U I T E N L U S T Inhoud 1. Dit is Koopgarant..............................................................................................................3

Nadere informatie

I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t. Koopgarant en Kooprecht

I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t. Koopgarant en Kooprecht I n f o r m a t i e o v e r K o o p g a r a n t e n K o o p r e c h t Koopgarant en Kooprecht Koopgarant en Kooprecht en wat er allemaal komt kijken bij het kopen van een woning Meerkeuzewoning Woningstichting

Nadere informatie

koopgarant kopen zonder zorgen

koopgarant kopen zonder zorgen koopgarant kopen zonder zorgen > Koopgarant - Kopen zonder zorgen RWS Partner in wonen vindt dat u als klant moet kunnen kiezen als het om wonen gaat. En dan niet alleen in de keuze van het soort woning,

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Inventarisatie financieringsconstructies

Inventarisatie financieringsconstructies Inventarisatie financieringsconstructies anders denken en doen Opdrachtgever: Agentschap NL Rotterdam, december 2010 Inventarisatie financieringsconstructies anders denken en doen Opdrachtgever: Agentschap

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie

DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007

DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007 DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007 INHOUD Voorwoord De missie en visie van Dudok Wonen 1 Wij bieden kansen voor beweging 1.1 Woningvoorraad (bestaand bezit) Analyse woningportefeuille Verkoop en aankoop 1.2

Nadere informatie

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant Kopen mét korting en zónder zorgen Koopgarant Inhoud 1. Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? 4 2. Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? 6 3. Wanneer is de woning van u? 7 4. Hoe zorgt u voor goede

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker In Nederland staat meer dan 8 miljoen vierkante meter kantoren leeg, inclusief verborgen leegstand (gedeeltelijk leegstaande panden) meer dan 10 miljoen. Daar staat tegenover dat er in veel gemeenten vraag

Nadere informatie

Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering?

Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Samen werken aan wonen Koopgarant kopen met korting Door de hoge prijzen op de woningmarkt is

Nadere informatie

RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS

RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS COLOFON Auteur: Marco Florijn december 2014, NVVK Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Optimisme over komende verkiezingen 6. De crisis heeft stof tot nadenken gegeven 7. Rondetafeldebat NVM en LTO over herbestemming 9.

Optimisme over komende verkiezingen 6. De crisis heeft stof tot nadenken gegeven 7. Rondetafeldebat NVM en LTO over herbestemming 9. Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 2 maart 2014 zie ook: www.nvm.nl D66-wethouder Berend de Vries (Tilburg): Optimisme over komende verkiezingen 6 BNA-directeur Fred

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit

Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit Advies van Kenniskring Particuliere woningverbetering Anouk Schuitemaker Frank Wassenberg Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit Advies van Kenniskring

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 1 februari 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 1 februari 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Dylan Dresens: NHG voor duurzaam woningbehoud Wel of geen huizenzeepbel Stoplichtconvenant tegen criminaliteit in huurmarkt Uw verdienmodel verdient meer aandacht WOZ moet actueel en

Nadere informatie

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning

De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning De Starterslening de stap naar uw eerste koopwoning U wilt graag voor het eerst een woning kopen. Misschien heeft u al een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning op het oog.

Nadere informatie

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant

Kopen mét korting en zónder zorgen. Koopgarant Kopen mét korting en zónder zorgen Koopgarant Inhoud 1. Koopgarant: wat koopt u eigenlijk? 4 2. Wat komt er kijken bij de koop van uw woning? 7 3. Wanneer is de woning van u? 8 4. Hoe zorgt u voor goede

Nadere informatie

Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk MAART 2015. 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren

Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk MAART 2015. 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren Vakblad voor Erkend Hypotheekadviseurs MAART 2015 Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren 8 Pensioenwijzigingen

Nadere informatie

2 the Point. personeelsblad woonbron Nr. 3 mei 2009 jaargang 8

2 the Point. personeelsblad woonbron Nr. 3 mei 2009 jaargang 8 personeelsblad woonbron Nr. 3 mei 2009 jaargang 8 00 00 Erwin Zwijnenburg in Mensen maken wonen Het allerbelangrijkste is dat we elkaar proberen te helpen. Anders halen we het niet. André Rouwers in Even

Nadere informatie

Intern toezicht op Verkoop onder Voorwaarden

Intern toezicht op Verkoop onder Voorwaarden Intern toezicht op Verkoop onder Voorwaarden Deze publicatie behandelt de belangrijkste risicoaspecten van het opbouwen en exploiteren van een portefeuille met woningen verkocht of gefinancierd onder voorwaarden.

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

Te Woon: Koopcomfort. Kopen met gemak

Te Woon: Koopcomfort. Kopen met gemak Te Woon: Koopcomfort Kopen met gemak Koopcomfort Kopen met gemak Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Koopcomfort Welke kosten maakt u bij het kopen van een woning? Wanneer is de woning van u? Hoe zorgt u voor een goede

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

JAARGANG 8 NUMMER 1 MAART 2012. Gongslag. Anders denken over pensioen. Minder geld maakt niet ongelukkig, minder grip wél. Weinig verandering

JAARGANG 8 NUMMER 1 MAART 2012. Gongslag. Anders denken over pensioen. Minder geld maakt niet ongelukkig, minder grip wél. Weinig verandering JAARGANG 8 NUMMER 1 MAART 2012 M A G A Z I N E Gongslag Anders denken over pensioen Weinig verandering Minder geld maakt niet ongelukkig, minder grip wél IFK PE-trainingen FFP 2012 Adviseur Zilveren Golf

Nadere informatie