Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen Tabellenboek Reusel-De Mierden -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Reusel-De Mierden -"

Transcriptie

1 Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen Tabellenboek - Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. Zwangerschap en ontwikkeling C. Gezondheid en welzijn D. Woonomgeving en voorzieningen E. Opvang F. Opvoeding G. Voeding H. Vrijetijdsbesteding J. School K. Gezonde relaties L. Welbevinden M. Mantelzorg N. Leefstijl en gedrag Tabel 1. Kernindicatoren Gemeente Regio Brabant- Per geslacht Per leeftijdscategorie Per geslacht binnen de leeftijdscategorieën Tabel 2. Vergelijking Jeugdmonitors 2008 en 2005 Regio -Brabant (excl. Eindhoven) Tabel 3. Antwoordpercentages per vraag Gemeente Regio Brabant- Vragenlijst Jeugdmonitor 2008

2 Jeugdmonitor 0- t/m 11-jarigen Algemeen - LEESWIJZER- De gepresenteerde cijfers zijn met behulp van zogenaamde weegfactoren gecorrigeerd voor de verdeling naar leeftijd en geslacht. De cijfers geven dan ook een beeld van de werkelijke situatie wat betreft leeftijds- en geslachtsopbouw, voor uw gemeente en voor de regio. Bovenaan de kolom op de eerste pagina staat het aantal kinderen waarop het cijfer is gebaseerd. Alle percentages zijn afgerond naar gehele getallen. Uitzondering hierop zijn cijfers kleiner dan 1 procent, die worden met 1 cijfer achter de komma weergegeven. Door afronding kan een totaal boven 100 procent uitkomen. Wanneer er sprake is van een subcategorie is dit in de lay-out terug te vinden. Bijvoorbeeld Obesitas staat ingesprongen; dit betekent dus dat Obesitas een subcategorie is van de bovengenoemde categorie Overgewicht. Tabel 1: Kernindicatoren In tabel 1 worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek beschreven in de vorm van kernindicatoren. De resultaten zijn weergegeven als percentages voor de gemeente (totaal) en de regio Brabant- (totaal, naar geslacht, naar leeftijdsgroep en naar geslacht binnen de drie leeftijdsgroepen). Vetgedrukte cijfers in de tabel geven een statistisch significant verschil 1 aan tussen: a) uw gemeente en de regio, b) tussen jongens en meisjes in de regio, c) tussen 0- t/m 3-jarigen, 4- t/m 7 jarigen en 8- t/m 11-jarigen in de regio en d) tussen jongens en meisjes binnen de drie leeftijdsgroepen. Tabel 2: Vergelijking Jeugdmonitors 2008 en 2005 In tabel 2 zijn de kernindicatoren van de Jeugdmonitor 2008 voor de regio waar mogelijk vergeleken met de resultaten uit Omdat uw gemeente destijds niet gekozen heeft voor een steekproef op gemeenteniveau, is het voor uw gemeente niet mogelijk om deze vergelijking te maken. In 2005 is de Jeugdmonitor nog niet afgenomen in de gemeente Eindhoven. Bij het berekenen van de vergelijkende regiocijfers zijn de Eindhovense resultaten daarom nu niet meegenomen in de regiocijfers van De regionale cijfers van 2008 in tabel 2 zijn daarom niet exact hetzelfde als de regionale cijfers van 2008 in tabel 1. Vetgedrukte cijfers in de tabel geven een statistisch significant verschil 1 aan tussen: a) uw gemeente in 2008 en 2005 en b) de regio Brabant in 2008 en Tabel 3: Antwoordpercentages per vraag In tabel 3 worden de antwoordpercentages op alle vragen uit de vragenlijst gegeven voor uw gemeente en de regio Brabant-. Deze resultaten zijn niet getoetst. Wanneer in de vragenlijst bij een bepaalde vraag meerdere antwoordcategorieën konden worden aangekruist, kan het totaal van deze percentages boven 100 procent uitkomen. 1 Getoetst met Chi-kwadraat toets. In minder dan 5% van de gevallen wordt een verschil tussen twee percentages ten onrechte als verschil benoemd bij toetsen tussen gemeente en regio (p<0.05). Bij toetsen tussen geslacht en leeftijdsgroepen in de regio is uitgegaan van een onbetrouwbaarheid van 1% (p<0.01).

3 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente en de regio Brabant A. Algemene kenmerken Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=404 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Geslacht Jongen Meisje Leeftijd 0 t/m 3 jaar t/m 7 jaar t/m 11 jaar Lengte/gewicht (vanaf 2 jaar) Overgewicht Obesitas Gezinssituatie Tweeoudergezin Nieuw gevormd gezin , , Eenoudergezin Etniciteit Autochtoon Westers allochtoon Niet-westers allochtoon Opleiding ouders Ouders laag opgeleid (geen opleiding of alleen basisonderwijs) Ouders ten hoogste MBO-kort Ouders hoog opgeleid (HBO of universiteit) Werksituatie ouders Geen werkende ouder/ verzorger Eén of beide ouders werkloos, arbeidsongeschikt of langdurig ziek

4 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente en de regio Brabant Inkomen Huishoudinkomen (netto per maand) Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=404 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Beneden modaal ( 1700,- en lager) Minimuminkomen en lager ( 1300,- en lager) Moeite om rond te komen Enige tot grote moeite Grote moeite B. Zwangerschap en ontwikkeling Alcoholgebruik Moeder heeft alcohol gebruikt tijdens (deel van) de zwangerschap Roken Moeder rookte tijdens (deel van) de zwangerschap Couveuse In couveuse gelegen Melkvoeding (t/m 4 jaar) Uitsluitend met moedermelk gevoed tot een leeftijd van: 1 tot 3 maanden tot 5 maanden maanden of ouder Nooit / vanaf geboorte (ook) kunstvoeding C. Gezondheid en welzijn Mening ouders gezondheid kind (Heel) goed Gaat wel tot slecht Lengte/gewicht (vanaf 2 jaar) Overgewicht Obesitas

5 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente en de regio Brabant Mening ouders gewicht kind Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=404 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Iets/ veel te zwaar Allergieën Een of meer allergieën door arts vastgesteld Langdurige ziekten/aandoeningen (door arts vastgesteld) Eén of meer langdurige ziekten/ aandoeningen Eczeem Astma of bronchitis Buikklachten langer dan 3 maanden Diabetes mellitus 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 Sterk belemmerd door langdurige ziekte/ aandoening Problemen (volgens mening ouders) Slaapproblemen Zindelijkheidsproblemen Eetproblemen Problemen met motoriek Taal- of spraakproblemen Leerproblemen (vanaf 4 jaar) Geen van bovengenoemde problemen Ongevallen Medisch behandeld letsel/ vergiftiging/ blessure in afgelopen 3 maanden Laatste letsel ontstaan: - In huis Tijdens sporten ,1 0,6 3 0,1 0 0,7 0,5 4 2 Medische consumptie Contact afgelopen 3 maanden: Met huisarts

6 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente en de regio Brabant Contact afgelopen 12 maanden: Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=404 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Opgenomen geweest in ziekenhuis Met specialist Met fysio-/ cesartherapeut of mensendieck Met alternatief genezer Met logopedist Persoonsgebonden Budget (PGB) Ontvangt momenteel voor kind PGB , ,9 0,7 2 0,8 5 2 Heeft PGB aangevraagd 0,8 0,5 0,6 0,4 0,3 0,6 0,6 0,2 0,4 0,7 0,4 0,9 0,3 Medicijngebruik* (in afgelopen 14 dagen) Medicijnen gebruikt Zonder recept van arts Met recept van arts * inclusief versterkende en weerstandsverhogende middelen, zoals Echinaforce Meestgebruikte medicijnen zonder recept - Medicijnen tegen pijn en koorts Medicijnen tegen hoest, verkoudheid, griep Meestgebruikte medicijnen met recept - Medicijnen voor de huid Medicijnen tegen astma of bronchitis Gevoelens afgelopen 3 maanden (Heel) blij Beetje blij tot neutraal Beetje tot erg somber 0, ,6 0,9 3 0,5 0,6 1 0,

7 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente en de regio Brabant Life events Gezin heeft ooit één of meer ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt Gezin heeft nu nog problemen met één of meer ingrijpende gebeurtenissen Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=404 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Meestgenoemde ingrijpende gebeurtenissen waar gezin nu nog problemen mee heeft: - Overlijden van familielid of geliefd persoon Problemen met ander kind in gezin Echtscheiding of langdurig weggaan gezinslid Mondhygiëne Tenminste jaarlijkse controle door tandarts of mondhygiënist (vanaf 2 jaar) Tanden voldoende (na)gepoetst Roken ouders Tenminste één rokende ouder D. Woonomgeving en voorzieningen Buurt Niet aanwezig of ontevreden over: - Contact met andere ouders Contact kind met andere kinderen Mogelijkheid voor kind om alleen buiten te spelen Activiteiten in de buurt voor het kind Speeltuintje Park of groenvoorziening Trottoirs Meestgenoemde voorzieningen die gemist worden in de buurt: - Veilige speelplek Speeltuin voor kinderen Grasveld Mist niets in de buurt

8 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente en de regio Brabant Woning Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=404 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Zonder tuin waarin gespeeld kan worden Binnenmilieu (Sigaretten) rook In de afgelopen 7 dagen in huis aan (sigaretten) rook blootgesteld Schimmel of vocht Schimmel of vocht in woning In badkamer In woonkamer of slaapkamer kind Op overige plekken E. Opvang Opvang Wordt minimaal 1 keer per week overdag opgevangen Gebruikt minimaal 1 dag per week de volgende opvang: Kinderdagverblijf/crèche (tot 4 jaar) Speciaal (medisch) kinderdagverblijf (tot 4 jaar) 0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 Gastouderopvang Buitenschoolse opvang (vanaf 4 jaar) Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE-voorziening) (tot 4 jaar) 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Maakt gebruik van: Kinderdagverblijf/crèche (tot 4 jaar) 1 dag per week dagen dagen Gastouderopvang 1 dag per week , ,8 0,5 2-3 dagen dagen 0 0,4 0,4 0,5 0,7 0,4 0,3 0,6 0,8 0,4 0,3 0,3 0,4 6

9 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente en de regio Brabant Buitenschoolse opvang (vanaf 4 jaar) Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=404 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % 1 dag per week dagen dagen 0,4 0,9 1 0,9 1 0, ,3 0,6 F. Opvoeding Vragen Ouder heeft soms tot vaak vragen over opvoeding Problemen Ouder ervaart soms tot vaak problemen bij opvoeding Ouder ervaart vaak problemen bij opvoeding , ,7 0, Meestgenoemde opvoedingsproblemen: - Luisteren, gehoorzamen Houden aan/ stellen van grenzen en regels Ontwikkeling en gezondheid Angst, onzekerheid, faalangst Sociaal contact, spelen Ouder heeft professionele hulp of advies gevraagd voor problemen Ouderlijke stress Ouder ervaart bovengemiddeld veel stress bij de opvoeding Ouder ervaart (zeer) veel stress bij de opvoeding

10 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente en de regio Brabant Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=404 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Informatie over opvoeding Ouder maakt meer dan 1 keer per maand gebruik van volgende informatiebronnen: - Tv-programma's Brochures Tijdschriften Internet Ouder maakt nooit gebruik van bovenstaande informatiebronnen Personen en instanties die hulp kunnen geven In de afgelopen 12 maanden hulp gezocht bij een professionele hulpverlener excl. CJG Consultatiebureau of schoolarts/ verpleegkundige GGD (buiten de reguliere controles) - Psycholoog/psychiater/orthopedagoog , , Schoolmaatschappelijk werk Bureau Jeugdzorg , ,9 0, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) , ,4 0,4 3 0,9 5 2 In afgelopen 12 maanden hulp gezocht bij Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 Hulpvraag opvoeding Ouder heeft momenteel behoefte aan professionele ondersteuning bij opvoeding Gewenste vorm opvoedondersteuning - Internet Centraal punt voor advies en informatie Persoonlijke begeleiding van hulpverlener Van wie opvoedondersteuning gewenst: - Psycholoog / opvoedkundige Schoolarts/-verpleegkundige/jeugdarts Huisarts Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

11 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente en de regio Brabant Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=404 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % G. Voeding (vanaf 1 jaar) Minder dan 5x per week ontbijten 0, Minder dan 5x per week een warme maaltijd Niet dagelijks groente Niet dagelijks fruit of meer keer per dag een zoet of hartig tussendoortje (exclusief fruit) Gemiddeld aantal glazen frisdrank per dag bij 1-3 jarigen 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5 bij 4-7 jarigen 1,6 1,6 1,7 1,5 1,6 1,7 1,5 bij 8-11 jarigen 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 H. Vrijetijdsbesteding (vanaf 1 jaar) Activiteiten (vanaf 1 jaar) Kijkt meer dan 2 uur per dag tv/video/dvd Zit meer dan 2 uur per dag achter de computer , , ,6 6 2 Speelt minder dan een half uur per dag buiten Leest (ook voorlezen) niet dagelijks Verenigingen (vanaf 4 jaar) Lid van een vereniging Sportvereniging/ -school Overige vereniging Sporten (vanaf 1 jaar) Doet wekelijks aan (peuter)gym Doet wekelijks aan bewegen op muziek Zwemt wekelijks Sporten (vanaf 4 jaar) Sport niet Sport weinig (<1u/wk) Sport gemiddeld (1-3u/wk) Sport veel (>3u/wk) Sport minimaal 2x per week een uur buiten school Niet in bezit van zwemdiploma A (vanaf 8 jaar)

12 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente en de regio Brabant J. School (vanaf 4 jaar) Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=404 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Onderwijs Basisonderwijs Speciaal basisonderwijs/ Regionale Expertise Centra (REC) ,7 7 3 Leerlinggebonden financiering Ontvangt momenteel een 'rugzakje' Ontvangt rugzakje en volgt regulier onderwijs ,9 4 2 Heeft rugzakje aangevraagd 0,9 0,5 0,7 0,3 0,5 0,6 0,5 0,4 0,9 0,2 Reden rugzakje: - Visuele handicap kind 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 - Gehoor-, taal- en of spraakproblemen kind 0,4 0,9 1 0,6 0,5 1 0,6 0,4 2 0,9 - Verstandelijke en/of lichamelijke handicap 1 0,9 1 0,6 0,5 1 0,7 0,4 1 0,8 - Psychiatrische en/of gedragsstoornis kind ,9 0, ,4 4 1 Ziekteverzuim Afgelopen 4 weken wegens ziekte verzuimd van school Vriendjes Niet genoeg vriend(inn)en buiten schooltijd Problemen op school Ervaart problemen in relaties met andere kinderen Wordt gepest op school 0,4 0,6 0,8 0,4 0,3 0,9 0,3 0,2 1 0,5 Vertoont agressief gedrag 0,4 0,6 0,8 0,3 0,4 0,8 0,5 0,2 1 0,4 Concentratieproblemen Voelt zich niet prettig op school Slechte relatie met leraar Sport op school Sport minder dan 2 keer per week op school Sport nooit op school 1 0,7 0,8 0,7 1 0, ,1 Vervoer naar school Meestal met auto gebracht

13 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente en de regio Brabant Mening rol school m.b.t. opvoeding (Helemaal) eens met stelling: Zowel ouders als school verantwoordelijk voor opvoeding Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=404 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % School bemoeit zich te weinig met de opvoeding School moet zich meer dan vroeger met opvoeding bezighouden, omdat ouders hier minder aan toekomen School mag eisen stellen aan de manier waarop ouders hun kinderen opvoeden K. Gezonde relaties (vanaf 4 jaar) Ouder heeft (beetje) moeite met praten met kind over: - Seks Voortplanting/ zwangerschap Homoseksualiteit Ouder praat niet met kind over: - Seks Homoseksualiteit Voortplanting/ zwangerschap Ouder heeft behoefte aan ondersteuning bij seksuele en relationele vorming kind Meest gewenste vormen van ondersteuning bij de seksuele en relationele vorming - Voorlichtingsmateriaal voor kind (Aanvullende) lessen voor kind op school Informatie over specifieke thema's zoals ontwikkeling, seksualiteit, etc

14 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente en de regio Brabant L. Welbevinden (vanaf 4 jaar) Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=404 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Psychosociale gezondheid Heeft indicatie voor psychosociale problematiek Heeft indicatie voor mogelijke aanwezigheid lichtere psychosociale problematiek Indicatie voor emotionele problemen Indicatie voor gedragsproblemen Indicatie voor hyperactiviteit Indicatie voor problemen met leeftijdsgenoten Indicatie voor problemen met prosociaal gedrag Aanwijzing voor verstoring van het dagelijks functioneren door psychosociale problemen Autisme Heeft autisme vastgesteld door arts ,5 7 2 Wordt momenteel onderzocht op autisme , ,8 2 0,6 Ondersteuning bij (mogelijke) autisme Ouder heeft behoefte aan informatie of ondersteuning bij (mogelijke) autisme kind , ,8 5 1 Op welk terrein ondersteuning ten aanzien(mogelijk) autisme kind gewenst: - (Extra) begeleiding op school ,5 0,6 1 0,9 0,4 2 0,6 - Dagelijkse omgang met kind 1 0,9 1 0,4 0, ,4 2 0,4 - Vrijetijdsbesteding van mijn kind 1 0,9 1 0,2 0, ,3 2 0,4 M.Mantelzorg (vanaf 8 jaar) Geeft momenteel mantelzorg Kind verricht huishoudelijke taken 2 1 0, ,8 1 - Kind geeft emotionele steun 2 1 0, ,7 1 - Kind helpt mee in de persoonlijke verzorging 2 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 12

15 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente en de regio Brabant Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=404 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % N. Leefstijl en gedrag (vanaf 8 jaar) Alcoholgebruik Wel eens alcohol gedronken Alcohol gedronken in afgelopen 4 weken 0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 Mening ouders over alcoholgebruik kind Kind drinkt geen alcohol Ouder weet niet of kind alcohol drinkt Ouder vindt het goed 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 Ouder raadt het af Ouder verbiedt het Ouder laat het aan kind over 0 0,2 0,3 0 0,2 0,3 0 Verantwoorde leeftijd eerste slokje alcohol 15 jaar of jonger jaar jaar of ouder Verantwoorde leeftijd eerste glas alcohol 15 jaar of jonger jaar jaar of ouder Verantwoorde leeftijd regelmatig zelfstandig alcoholgebruik 15 jaar of jonger , , jaar jaar of ouder

16 Tabel 1. Kernindicatoren Jeugdmonitor 0-11 jaar Gemeente en de regio Brabant Attitude ouders alcoholgebruik (Helemaal) eens met stelling: Kinderen die thuis geen alcohol mogen drinken, gaan eerder buitenshuis experimenteren Als ouder kun je niet voorkomen dat je kind veel alcohol gaat drinken Ouders die zelf alcohol drinken kunnen hun kind(eren) niet verbieden te drinken Regio Brabant- 0-3 jarigen 4-7 jarigen 8-11 jarigen Totaal Totaal jongens meisjes 0-3 jr 4-7 jr 8-11 jr jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes N=404 N= N=7348 N=7098 N=4532 N=4788 N=5126 N=2296 N=2236 N=2418N=2370 N=2634 N=2492 % % % % % % % % % % % % % Roken Wel eens gerookt 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Mening ouders over roken Af en toe roken onder 16 jaar acceptabel Dagelijks roken onder 16 jaar acceptabel Ongewenst gedrag Heeft in de afgelopen 12 maanden ongewenst gedrag vertoond Omgegaan met kinderen die negatief effect op kind hebben Ruzie gehad met meester of juf op school 0, Eén van de ouders/verzorgers geslagen of geschopt

17 Tabel 2. Vergelijking Jeugdmonitor 0-11 jaar 2005 vs Regio -Brabant Vergelijking 2008 en 2005: regiocijfers exclusief Eindhoven A. Algemene kenmerken - - Brabant Brabant % % n= n= Geslacht Jongen Meisje Leeftijd 0 t/m 3 jaar t/m 7 jaar t/m 11 jaar Lengte/gewicht (vanaf 2 jaar) Overgewicht Obesitas 2 2 Gezinssituatie Tweeoudergezin Nieuw gevormd gezin 3 3 Eénoudergezin 5 5 Etniciteit Autochtoon Westers allochtoon 5 5 Niet-westers allochtoon 6 5 Opleiding ouders Ouders laag opgeleid (geen opleiding of alleen basisonderwijs) 1 1 Ouders ten hoogste MBO-kort Ouders hoog opgeleid (HBO of universiteit) Werksituatie ouders Geen werkende ouder/ verzorger 3 4 Eén of beide ouders werkloos, arbeidsongeschikt en/of langdurig ziek 5 7 Inkomen Moeite om rond te komen Enige tot grote moeite Grote moeite 2 4 Vergelijking Jeugdmonitors 0- t/m 11-jarigen 2008 en 2005 in de regio -Brabant. 1

18 Vergelijking 2008 en 2005: regiocijfers exclusief Eindhoven - - Brabant Brabant B. Zwangerschap en ontwikkeling Alcoholgebruik Moeder heeft alcohol gebruikt tijdens (deel van) de zwangerschap Roken Moeder rookte tijdens (deel van) de zwangerschap % % Couveuse Heeft in couveuse gelegen Melkvoeding (tot 4 jaar) Uitsluitend met moedermelk gevoed tot een leeftijd van: 1 tot 3 maanden tot 5 maanden maanden of ouder Nooit / vanaf geboorte (ook) kunstvoeding C. Gezondheid en welzijn Mening ouders gezondheid kind (Heel) goed Gaat wel tot slecht 4 6 Lengte / gewicht (vanaf 2 jaar) Overgewicht Obesitas 2 2 Mening ouders gewicht kind Iets/ veel te zwaar 8 8 Langdurige ziekten/aandoeningen (door arts vastgesteld) - Eczeem Astma of bronchitis Diabetes mellitus 0,4 0,1 Problemen (volgens mening ouders) Slaapproblemen 10 4 Zindelijkheidsproblemen 9 5 Eetproblemen 7 5 Problemen met motoriek 6 3 Taal- of spraakproblemen 8 5 Leerproblemen (vanaf 4 jaar) 11 7 Geen van bovengenoemde problemen Vergelijking Jeugdmonitors 0- t/m 11-jarigen 2008 en 2005 in de regio -Brabant. 2

19 Vergelijking 2008 en 2005: regiocijfers exclusief Eindhoven - - Brabant Brabant Ongevallen Medisch behandeld letsel/ vergiftiging/ blessure in afg. 3 maanden % % 6 5 Laatste letsel ontstaan: - In huis Tijdens sporten 1 0,9 Medische consumptie Contact afgelopen 3 maanden: Met huisarts Contact afgelopen 12 maanden: Opgenomen geweest in ziekenhuis 7 6 Met specialist Met fysio-/ mensendieck-/ of cesartherapeut 7 6 Met alternatief genezer 6 5 Met logopedist 8 7 Mondhygiëne Tenminste jaarlijkse controle door tandarts of mondhygiënist (vanaf 2 jaar) Tanden voldoende (na)gepoetst Medicijngebruik* (in afgelopen 14 dagen) Medicijnen gebruikt Zonder recept van arts Met recept van arts Meest gebruikte medicijnen zonder recept - Medicijnen tegen pijn en koorts Medicijnen tegen hoest, verkoudheid of griep Meest gebruikte medicijnen met recept - Medicijnen voor de huid Medicijnen tegen astma of bronchitis 4 5 * incl. versterkende en weerstandsverhogende middelen, zoals Echinaforce Gevoelens afgelopen 3 maanden (Heel) blij Beetje blij tot neutraal Beetje tot erg somber 1 1 Vergelijking Jeugdmonitors 0- t/m 11-jarigen 2008 en 2005 in de regio -Brabant. 3

20 Vergelijking 2008 en 2005: regiocijfers exclusief Eindhoven D. Woonomgeving en voorzieningen - - Brabant Brabant % % Buurt Niet aanwezig of ontevreden over: - Contact met andere ouders Contact met andere kinderen Mogelijkheid voor kind om alleen buiten te spelen Activiteiten in de buurt voor het kind Speeltuintje Park of groenvoorziening Trottoirs Meestgenoemde voorzieningen die gemist worden in de buurt: - Veilige speelplek Speeltuin voor kinderen Grasveld 8 10 Mist niets in de buurt Woning Zonder tuin waarin gespeeld kan worden 2 2 Binnenmilieu (Sigaretten) rook Tenminste één rokende ouder In de afgelopen 7 dagen in huis aan (sigaretten)rook blootgesteld Schimmel Schimmel of vocht in woning In badkamer In woonkamer of slaapkamer kind Op overige plekken 2 3 E. Opvang Opvang Maakt minimaal 1 dag per week gebruik van de volgende opvang: - Kinderdagverblijf / crèche Gastouderopvang Buitenschoolse opvang 14 6 Maakt gebruik van: Kinderdagverblijf/crèche (tot 4 jaar) 1 dag per week dagen dagen 2 1 Vergelijking Jeugdmonitors 0- t/m 11-jarigen 2008 en 2005 in de regio -Brabant. 4

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Someren -

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Someren - Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Someren - Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. Zwangerschap en ontwikkeling C. Gezondheid en welzijn D. Woonomgeving en voorzieningen E. Opvang F.

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Best -

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Best - Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Best - Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. Zwangerschap en ontwikkeling C. Gezondheid en welzijn D. Woonomgeving en voorzieningen E. Opvang F. Opvoeding

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Eindhoven -

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Eindhoven - Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Tabellenboek Eindhoven - Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. Zwangerschap en ontwikkeling C. Gezondheid en welzijn D. Woonomgeving en voorzieningen E. Opvang

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar werksituatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar werksituatie Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar werksituatie Regio Zuidoost-Brabant werken Algemene kenmerken Geslacht Jongen 51 52 51 51 53 Meisje 49 48 49 49 47 Leeftijd

Nadere informatie

JEUGDMONITOR 2013-2014 0 t/m 11-jarigen

JEUGDMONITOR 2013-2014 0 t/m 11-jarigen JEUGDMONITOR 2013-2014 0 t/m 11-jarigen Tabellenboek gemeente Asten Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013-2014 Gemeente Asten Onderwerpen Algemene kenmerken Zwangerschap en ontwikkeling Gezondheid en welzijn Woonomgeving

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar opleiding

Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar opleiding Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar opleiding Regio Brabant-Zuidoost Algemene kenmerken Geslacht Jongen 51 51 52 Meisje 49 49 48 Leeftijd 0 t/m 3 jaar 30 22 31

Nadere informatie

opleiding moeder midden

opleiding moeder midden Tabellenboek gezondheidsmonitor 0-12 jarigen gemeente Toelichting: In de eerste kolommen staan de resultaten voor uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, van de en etniciteit. De laatste kolom geeft het

Nadere informatie

Gemeente Westervoort. Tabellenboek Kindermonitor 2009

Gemeente Westervoort. Tabellenboek Kindermonitor 2009 Tabellenboek Kindermonitor 2009 Gemeente Toelichting: In de eerste kolommen worden de bevindingen in de gemeente weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau van de moeder. De laatste twee

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014

Tabellenboek kindermonitor regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Tabellenboek kindermonitor regio GGD, juni 2014 Toelichting: In de eerste negen kolommen worden de bevindingen in de regio in 2013 weergegeven. Daarna volgt een kolom met de bevindingen in de regio NOG

Nadere informatie

Wilt u voordat u begint even onderstaande instructies lezen?

Wilt u voordat u begint even onderstaande instructies lezen? Wilt u voordat u begint even onderstaande instructies lezen? De vragenlijst graag invullen met een zwarte of blauwe balpen (niet met potlood). Het is de bedoeling dat de vragen worden beantwoord voor het

Nadere informatie

VOORDAT U BEGINT ALGEMENE VRAGEN GEZONDHEID. Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek.

VOORDAT U BEGINT ALGEMENE VRAGEN GEZONDHEID. Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. VOORDAT U BEGINT Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. De bedoeling is dat één van de ouders/verzorgers de vragenlijst op internet invult voor het kind dat bovenaan de brief

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8%

HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8% Jeugdmonitor 0-11 jaar -LEENDE -2014 HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN 85% 87% 97% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 17% 21% (heel) goed Meest

Nadere informatie

E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n

E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n Brabantse Jeugdmonitor 2007 E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n Gemeente: Goirle Leeswijzer In de tabellenset op de volgende pagina's worden de resultaten uit de Brabantse Jeugdmonitor 2007

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Gezondheidsonderzoek 0 t/m 11 jarigen GGD Zaanstreek-Waterland 2011

Gezondheidsonderzoek 0 t/m 11 jarigen GGD Zaanstreek-Waterland 2011 Gezondheidsonderzoek 0 t/m 11 jarigen GGD Zaanstreek-Waterland 2011 voor ouders/verzorgers van kinderen van 0 t/m 3 jaar Toelichting: deze vragenlijst is bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) waar het

Nadere informatie

VOORDAT U BEGINT ALGEMENE VRAGEN GEZONDHEID. Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek.

VOORDAT U BEGINT ALGEMENE VRAGEN GEZONDHEID. Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. VOORDAT U BEGINT Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. De bedoeling is dat één van de ouders/verzorgers de vragenlijst op internet invult voor het kind dat bovenaan de brief

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo:

Zet een duidelijk kruis in het antwoordvakje bij het goede antwoord, dit gaat bijvoorbeeld zo: 1e Vragenlijst Toelichting op de vragenlijst Alle gegevens uit dit onderzoek zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dat alleen de onderzoekers uw gegevens kunnen inzien. Er wordt alleen op

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Vragenlijst BaO2. voor ouders/verzorgers

Vragenlijst BaO2. voor ouders/verzorgers Vragenlijst BaO2 voor ouders/verzorgers 2013 2 Inleiding Deze vragenlijst gaat over de gezondheid en het welzijn van uw kind. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Het is belangrijk dat u bij alle vragen

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Kernpunten Oirschot -

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Kernpunten Oirschot - Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Kernpunten Oirschot - GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Team Onderzoek en Preventie Auteurs: Yvonne Meertens en Mieke van Duijnhoven September

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

Ik vond het leuk om een vragenlijst over mijn kind in te vullen.

Ik vond het leuk om een vragenlijst over mijn kind in te vullen. Kindermonitor 2013 Reacties van ouders die de lijst al invulden! Uitstekende vragenlijst. Ik ben benieuwd naar de resultaten. Ik vond het leuk om een vragenlijst over mijn kind in te vullen. Het invullen

Nadere informatie

E U RN E 86% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden. (heel) blij 20% Het kind heeft één of meer. Gewicht (vanaf 2 jaar) ondergewicht

E U RN E 86% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden. (heel) blij 20% Het kind heeft één of meer. Gewicht (vanaf 2 jaar) ondergewicht Jeugdmonitor 0-11 jaar E U RN E -2014 INTRODUCTIE D GEZONDHEID & WELZIJN Jeugdmonitor 0-11 jaar Onderzoek onder ouders 0-11 jarigen Najaar 86% 95% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Consumer Quality Index versie 4.0 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Kernpunten Veldhoven -

Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Kernpunten Veldhoven - Jeugdmonitor 0 t/m 11 jarigen 2008-2009 - Kernpunten Veldhoven - GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Team Onderzoek en Preventie Auteurs: Yvonne Meertens en Mieke van Duijnhoven September

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Kernbevindingen 0- t/m 11-jarigen, 2008

Kernbevindingen 0- t/m 11-jarigen, 2008 Gezondheid telt! Ook voor de kinderen in Oss Kernbevindingen 0- t/m 11-jarigen, 2008 In 2008 is in de GGD-regio Hart voor Brabant voor de tweede keer de Jeugdenquête 0- t/m 11-jarigen bij hun ouders afgenomen.

Nadere informatie

32% 51% schoolverzuim laatste 4 weken 52% migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn. 22% 15/16 jr

32% 51% schoolverzuim laatste 4 weken 52% migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn. 22% 15/16 jr Kinderen in beeld In deze infographic is een aantal belangrijke resultaten over de gezondheid en het welzijn van kinderen tot 12 jaar in Gelderland-Midden weergegeven. De resultaten zijn afkomstig uit

Nadere informatie

Eerst wat algemene gegevens. Vragen over je lichaam. 1. In welke klas zit je?

Eerst wat algemene gegevens. Vragen over je lichaam. 1. In welke klas zit je? Eerst wat algemene gegevens. 1. In welke klas zit je? 2. Bij wie woon je de meeste dagen van de week? Je mag één antwoord geven. Ik woon: Bij mijn vader en moeder (samen) Ongeveer de helft van de tijd

Nadere informatie

TABELLENBOEK ONDERZOEK KINDEREN 0 T/M 11 JAAR

TABELLENBOEK ONDERZOEK KINDEREN 0 T/M 11 JAAR TABELLENBOEK ONDERZOEK KINDEREN 0 T/M 11 JAAR GEMEENTE ZOETERMEER, 8 oktober 2007 Tabellenboek Onderzoek Kinderen 0 t/m 11 jaar 2006, GGD Zuid-Holland West, gemeente 1 1. Onderzoeksopzet en achtergrondgegevens...4

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Wat vond u van uw behandeling bij de logopedist? Uw logopedist en de beroepsvereniging NVLF, zijn geïnteresseerd in uw mening. Uw mening

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Heeze - Leende Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Heeze-Leende Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003

Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Vragenlijst voor interviews met personen van 18 jaar en ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld

Nadere informatie

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Waterland Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Waterland. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Vragenlijst naar Zorggebruik, Ziekte en Werk (TIC-P)

Vragenlijst naar Zorggebruik, Ziekte en Werk (TIC-P) Vragenlijst naar Zorggebruik, Ziekte en Werk (TIC-P) Instructie Het eerste gedeelte van deze vragenlijst is bedoeld om in kaart te brengen met welke hulpverleners u voor uzelf in de afgelopen 3 maanden

Nadere informatie

Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Consumer Quality Index ggz (CQ-Index)

Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Consumer Quality Index ggz (CQ-Index) Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg Consumer Quality Index ggz (CQ-Index) versie 3.0 juni 2008 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de ambulante geestelijke

Nadere informatie

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Toelichting: In de eerste kolommen staan de cijfers van de gemeente, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In de kolom "R'land" staat het totaalcijfer

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk op basis van de monitors van de GGD

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk op basis van de monitors van de GGD Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk op basis van de monitors van de GGD Leefstijl De manier waarop we leven en het gedrag dat we vertonen zijn van invloed op de gezondheid. Een

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO regio GGD, oktober 2012 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de resultaten van de regio weergegeven, uitgesplitst naar onderwijsniveau, klas en geslacht, en. De laatste drie

Nadere informatie

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman 1. Welke situatie is op u van toepassing? Ik ben 18 jaar of ouder en vul deze

Nadere informatie

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Beemster Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Beemster. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo

Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo Unieke code (in te vullen in blokletters door de verloskundige hulpverlener) Prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo Wat weet u ervan? Wat vindt u ervan? Heeft u tijdens het invullen van

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Reusel- De Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid

Nadere informatie

Gezondheidsonderzoek 0 t/m 11 jarigen GGD Zaanstreek-Waterland 2011

Gezondheidsonderzoek 0 t/m 11 jarigen GGD Zaanstreek-Waterland 2011 Gezondheidsonderzoek 0 t/m 11 jarigen GGD Zaanstreek-Waterland 2011 voor ouders/verzorgers van kinderen van 8 t/m 11 jaar Toelichting: deze vragenlijst is bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) waar het

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Gezondheidsonderzoek op school

Gezondheidsonderzoek op school Gezondheidsonderzoek op school Kinderen rond de leeftijd van 10/11 jaar Deze vragenlijst maakt deel uit van het gezondheidsonderzoek van kinderen van 10/11 jaar op de basisschool. Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Eersel op basis van de monitors van de GGD.

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Eersel op basis van de monitors van de GGD. Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Eersel op basis van de monitors van de GGD. Leefstijl De manier waarop we leven en het gedrag dat we vertonen zijn van invloed op de gezondheid. Een gezonde

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQ-index

Nadere informatie

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Reusel De Mierden op basis van de monitors van de GGD.

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Reusel De Mierden op basis van de monitors van de GGD. Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Reusel De Mierden op basis van de monitors van de GGD. Leefstijl De manier waarop we leven en het gedrag dat we vertonen zijn van invloed op de gezondheid.

Nadere informatie

Inschrijfformulier met Ouderverklaring

Inschrijfformulier met Ouderverklaring Inschrijfformulier met Ouderverklaring Leerling voor groep.. (in te vullen door De Prins Clausschool) De volgende gegevens moeten (deels i.v.m. wettelijke bepalingen) volledig worden ingevuld. Met uw gegevens

Nadere informatie

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg thuis vragenlijst voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen maart 2007

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?'

Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?' pagina 1 van 10 Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?' Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid in de zorg betekent vooral dat u als patiënt geen

Nadere informatie

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie Patiëntervaring CQi-GGZ-VZ Instrument Naam instrument CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Code Versie/uitgever Meetpretentie

Nadere informatie

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 [Inleidende tekst; deze geldt voor alle drie de lijsten, de routering zit pas na vraag 3] Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapie

Nadere informatie

VOORDAT U BEGINT ALGEMENE VRAGEN GEZONDHEID

VOORDAT U BEGINT ALGEMENE VRAGEN GEZONDHEID VOORDAT U BEGINT Allereerst hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek. Wij willen u vragen deze vragenlijst alleen in te vullen als deze aan u gericht is. Het invullen duurt ongeveer een 20

Nadere informatie

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Elektronische Monitor en Voorlichting Onderzoek In het najaar

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

Tabellen Jeugdmonitor 12-18 jaar 2011 Gemeente Moerdijk

Tabellen Jeugdmonitor 12-18 jaar 2011 Gemeente Moerdijk Tabellen Jeugdmonitor 12-18 jaar 2011 Gemeente Programma Lokaal Gezondheidsbeleid GGD West- Breda, augustus 2012 Inhoud Leeswijzer Tabel 1 Aantal 12-18 jarigen, steekproefgrootte en respons per gemeente

Nadere informatie