Trainingen Pakkettrainingen Syntess Atrium

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trainingen 2015. Pakkettrainingen Syntess Atrium"

Transcriptie

1 Trainingen 2015 Pakkettrainingen Syntess Atrium

2 Syntess Software Trainingen

3 Trainingen 2015 Pakkettrainingen Syntess Atrium Voorwoord Deze brochure biedt u een overzicht van de Syntess-trainingen voor 2015, met bij elke training de belangrijkste kenmerken. Meer informatie over het doel en de inhoud van onze trainingen vindt u op onze gebruikerssite Mijn Syntess, rubriek Trainingen en vervolgens Agenda. Via deze site kunt u per training de inhoudsopgave van het betreffende trainingsboek bekijken. Voor alle trainingen biedt Syntess Software doorgangsgarantie. Met andere woorden, indien u zich opgeeft, heeft u de zekerheid dat de training ook doorgaat. Zekerheid dat u kennis kunt opdoen die belangrijk is, maar kennis is ook vluchtig. Daarom is het belangrijk hierin te blijven investeren. Om deze kosten te drukken kunt u gebruikmaken van diverse subsidies (zie verderop). Bovendien biedt Syntess Software u een korting op de Syntess-trainingen aan. Hiervoor zijn achter in deze brochure actiecodes opgenomen die u bij aanmelding kunt opgeven. Bezoek voor meer informatie over onze trainingen en aanmelding onze gebruikerssite Mijn Syntess We hopen u dit jaar bij onze Syntess-trainingen te mogen ver- welkomen. 3

4 Syntess Software Trainingen

5 Aanmelding (groeps)training Subsidies OTIB en OOM De agenda en aanmelding voor standaard- en groepstrainingen zijn digitaal. Hiervoor verwijzen wij u naar onze site Via Mijn Syntess in het hoofdmenu linksboven komt u op het gebruikersgedeelte van onze site. Hier kiest u voor de rubriek Trainingen en vervolgens voor Agenda. De aanmelding voor een training is eenvoudig. U klikt op de gewenste datum van de training naar keuze. Een aanmeldingsformulier wordt geopend waarop de algemene gegevens (uw bedrijfsgegevens en de gewenste training en datum) al voor u zijn ingevuld. Resteert alleen nog het aanvullen van uw persoonlijke gegevens, de eventuele actiecode en het verzenden ervan. Via ontvangt u direct een ontvangstbevestiging voor uw aanmelding. Twee weken voordat de training start ontvangt u uw uitnodiging. Op onze internetsite vindt u ook de voorwaarden van Syntess-trainingen terug. Naast aanmelding voor standaardtrainingen kunt u ook kiezen voor een groepstraining voor de medewerkers van alleen uw organisatie èn voor een datum die u het beste uitkomt! Dit is mogelijk in zowel ons trainingscentrum in Gorinchem als bij u op locatie. Ook trainingen op locatie worden gesubsidieerd door OTIB. Om de kosten van een opleiding te beperken, zijn er diverse subsidiemogelijkheden. Zo zijn er de subsidieregelingen van het OTIB en OOM. OTIB biedt voor aangesloten bedrijven verschillende vormen van subsidies, zoals het individuele scholingsrecht (per werknemer in dienst op 1 januari), de collectieve OntwikkelingsStimuleringsRegeling (OSR) en de regeling OSR-Specifiek. Het loont de moeite om eens te informeren naar zo n subsidie. Voor de OSR-regeling kan de subsidie oplopen tot 150,- per training per deelnemer per jaar. Het OOM staat voor het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalverwerkingsbedrijf en biedt voor aangesloten bedrijven verschillende vormen van subsidies. Bedrijven kunnen voorafgaand aan een cursus, training of opleiding een bijdrage aanvragen voor hun werknemers via De bijdrage in de scholingskosten is 50% per persoon per jaar, tot een maximum van 750,- per jaar. Voor vragen aan het OTIB kunt u contact opnemen via aan of via het gratis telefoonnummer Voor meer informatie omtrent OOM-subsidies verwijzen wij u naar het OOM. U kunt contact opnemen via aan of via telefoonnummer

6 Basistraining ATR001 Artikelbeheer ATR002 ATR001 In deze basistraining staat het behandelen van de meest voorkomende zaken die een beginnend Syntess Atrium gebruiker tegenkomt centraal. Voorbeelden hiervan zijn het invoeren en opzoeken van basisgegevens (relaties en artikelen) en het gebruiken van deze basis bij correspondentie en facturering. Schermbediening in het algemeen Het invoeren en opzoeken van relaties en contactpersonen Het gebruik van rollen, meldingen en sjablonen bij relaties Het invoeren en opzoeken van voorkeursartikelen De juiste informatie op het scherm krijgen d.m.v. filters en eigen filterschema s Maken en verwerken van facturen en brieven In het dagelijks werk, zoals calculeren, factureren en bestellen, is men in belangrijke mate afhankelijk van een up-to-date artikelbestand. Echter, in de praktijk blijkt dat artikelbeheer niet effectief of helemaal niet uitgevoerd wordt. Deze training heeft als doel inzicht te geven in hoe u uw werkwijzen kunt verbeteren om tot juist en periodiek artikelbeheer te komen. Artikelbeheer in het algemeen Het gebruik van 2BA via de Live-artikelupdate Het instellen en omzetten van voorkeursleveranciers Het koppelen/samenvoegen/verwijderen van artikelen Rapporteren op afwijkende kortingen, vervallen artikelen (-groepen), kortingsgroepen zonder update etc. ATR002 Trainingscode ATR001 Data: 4 februari, 4 maart, 8 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 9 september, 7 oktober, 4 november, 2 december Trainingscode ATR002 Data: 13 mei, 14 oktober Syntess Software Trainingen

7 Rapportgenerator-1 Basis ATR003 Rapportgenerator-2 Gevorderd ATR004 In Syntess Atrium zijn tal van lay-outs standaard al aanwezig. Echter, met behulp van de rapportgenerator bent u in staat om zelf uw eigen rapportages te maken. Ook onderdelen van uw huisstijl kunnen verwerkt worden in de rapportgenerator. Kortom, een ideaal instrument om uw eigen factuur- of brieflay-out te maken of rapportages op managementniveau samen te stellen. Het maken van nieuwe lay-outs Het gebruik van sorteer- en selectievelden Het gebruik van huisstijlelementen in de rapportgenerator Het gebruik van de Syntess lay-outbibliotheek Het exporteren en importeren van lay-outs Het via rechten beveiligen van lay-outs Trainingscode ATR003 Data: 11 februari, 15 april, 17 juni, 10 september, 12 november Deze training is een vervolg op de basis en gaat dieper in op de mogelijkheden van de rapportgenerator. Hoe groepeert u in kopen/of voetteksten? Wat is het verschil tussen subrapporten en hoofdrapporten? Hoe maakt u uw eigen velden aan? Hoe gebruikt u diverse functies in eigen velden? Hoe exporteert u de data naar MS-Excel? Deze onderwerpen vormen de rode draad van deze training. Groeperen in kop- en voetteksten Toepassing van minimum, maximum, gemiddelde en som Het gebruik van subrapporten Het gebruik van formulevelden Het gebruik van parametervelden Het exporteren naar MS-Excel Trainingscode ATR004 Data: 25 februari, 29 april, 24 juni, 24 september, 26 november ATR003 ATR004 7

8 Syntess Software Trainingen

9 Rapportgenerator-3 Doen ATR005 Financieel ATR006 Met de rapportgenerator in Syntess Atrium bent u in staat om zelf documentafdrukken en rapportages te maken. Echter, oefening baart kunst. Nog beter beheerst u dit middel indien u onder begeleiding van een docent dit oefenen uitvoert. Vandaar dat deze training te beschouwen is als een doe-training. Deze training sluit aan op de basistraining Rapportgenerator-1, maar kan ook uitstekend gevolgd worden indien u de training Rapportgenerator-2 Gevorderden hebt gevolgd. Via een aantal veelvoorkomende lay-outs uit de praktijk van onze consultants wordt uw kennis van de Atrium rapportgenerator geoefend en verder uitgediept. Oefening servicewerkbon met historie Oefening werkbon met gespecificeerde opbrengst Oefening uren gesommeerd per medewerker Oefening inkopen per leverancier Oefening vergelijking voorcalculatie en nacalculatie Trainingscode ATR005 Data: 26 mei, 23 september, 3 december In deze tweedaagse training wordt het dagelijks reilen en zeilen van een financiële administratie in Syntess Atrium besproken. In eerste instantie de basis van een financiële administatie waaronder het inboeken en betalen van facturen. Dit laatste handmatig of via telebanking. Ook de maandafsluiting, btw-aangifte en bijzondere btw-situaties behoren tot het takenpakket van een financieel medewerker. Verder komt de extra functionaliteit die Syntess Atrium Financieel u biedt aan de orde: diverse middelen voor effectief debiteurenbeheer (bijv. aanmaningen, registratie van betaalafspraken, (bel)acties etc.), verdeling van grote kostenposten over verschillende periodes, afletteren en afschrijvingen. Het inboeken van facturen en betalingen Het doorboeken en het uitvoeren van (maandelijkse) controles Het aanmaken van de btw-aangifte Debiteurenbeheer: aanmanen en koppeling met (bel)acties Transitorische posten en afletteren Grafisch overzicht grootboek Trainingscode ATR006 Prijs: 695,- Duur: 2 dagen Data: 12 en 19 maart, 11 en 18 juni, 6 en 13 oktober, 1 en 8 december ATR005 ATR006 9

10 Dashboard ATR008 Calculeren-1 Basis ATR010 ATR008 ATR010 Hoe brengt u het reilen en zeilen van uw afdeling of organisatie al dan niet grafisch in beeld en houdt u hier grip op? Syntess Atrium biedt hier meerdere middelen voor. Uitgangspunt hierbij is het opstellen van voor u belangrijke succesmeters, ook wel aangeduid met Kritieke Prestatie Indicatoren, afgekort met KPI. Deze KPI s worden vervolgens gevoed met de gegevens uit uw administratie. Onder dit laatste verstaan we niet alleen uw financiële administratie, want het Atrium Dashboard kan pakketbreed ingezet worden. Dus ook inzicht in de status en voortgang van uw projecten, projecttermijnen, offertes, werkbonnen etc. Het hebben van inzicht geldt tenslotte voor het gehele bedrijf. Wat zijn KPI s? Voorgedefinieerde kengetallen gebruiken Eigen kengetallen maken Dashboardschermen ontwerpen en maken De verschillende grafische presentaties toepassen Dashboard slideshow maken Trainingscode ATR008 Data: 26 maart, 25 juni, 20 oktober Deze training gaat in op de basis van het calculeren in Syntess Atrium. Dit omvat het gehele traject, vanaf het instellen en maken van een (voor)calculatie tot en met het maken van de offerte naar de klant. Hoe richt u de calculatie in? Hoe voegt u de calculatie toe, met welke calculatieparagrafen en hoe voert u calculatieregels in? Hoe past u calculatierecepten toe? Na invoer van regels wordt ingegaan op de verschillende manieren om tot de verkoopprijs te komen. Daarna integreren we de calculatie in een offerte. Het invoeren van de calculatie Het invoeren van calculatieregels Het maken en toepassen van recepten Calculatietotaal en rapportages Behandeling van diverse methodes om de verkoopprijs te berekenen Calculatie inlezen in de offerte Trainingscode ATR010 Data: 12 februari, 9 april, 10 juni, 8 september, 3 november Syntess Software Trainingen

11 Calculeren-2 Gevorderd ATR011 Calculeren-3 Calculeren vanuit BIM ATR012 In deze vervolgtraining staat het verhogen van de snelheid en de efficiency waarmee de calculatie tot stand komt centraal. We borduren hiermee voort op de basis die in de eerste training gelegd is. In welke mate maakt u gebruik van tijdnormen en standaardindelingen zoals STABU of moedercalculaties? Hoe knipt of kopieert en plakt u (delen) van calculaties? Hoe maakt u gebruik van verdere calculatiefuncties? Maar ook onderwerpen zoals het gebruik van artikel webselectie en de toepassing van staartkosten. Toepassen standaardindeling en calculaties Het aanmaken en toepassen van tijdnormen Toepassing bloktoeslag, kopiëren & plakken en groepswijziging Via internet artikelen selecteren en toevoegen Het gebruik van tijdnormen, taken en standaardcalculaties Het gebruik van staartkosten Trainingscode ATR011 Data: 23 april, 8 juli, 21 oktober BIM wordt bij steeds meer partijen gemeengoed en een middel om informatie over nieuwe projecten met partners te delen. Logisch want een Building Information Model oftewel BIM is een informatiemodel dat gemaakt en gebruikt wordt bij ontwerpen en bouwen. Meestal vormt een 3D-model een onderdeel van het totale model. Vaak wordt het model gezien als een grote materiaallijst. Hierop sluit het calculatieproces in Syntess Atrium naadloos aan door die materialen te integreren, waardoor het BIM proces met een kostencomponent wordt verrijkt. In deze training wordt het BIM model als uitgangspunt gebruikt voor de calculatie en/of werkvoorbereiding, twee schakels in het logistieke concept dat het fundament van Syntess Atrium vormt. BIM versus Atrium logistiek concept BIM dimensies: Van 2D naar 6D 4D: Tijdsplanning vanuit BIM 5D: Kostprijs calculatie vanuit BIM Calculeren volgens NF-Sfb en/of Stabu 6D: Werkvoorbereiding vanuit BIM Trainingscode ATR012 Data: 15 september, 19 november ATR011 ATR012 11

12 Syntess Software Trainingen

13 Offertebeheer ATR013 Projecten-1 Basis ATR015 Met Syntess Atrium kunt u uw relaties beheren met als doel interesse bij uw klanten te genereren: Customer Relation Management (CRM). Hoe gebruikt u deze toepassingen en de mailing binnen Syntess Atrium? Hoe beheert u uitstaande offertes en gebruikt u het actiesysteem om klanten na te bellen en gemaakte afspraken te registreren? Want uitstaande offertes kunnen geld kosten. Hoe kunt u de ingevoerde offerteregels toepassen binnen logistiek of facturering. Vanuit deze onderwerpen werkt u toe naar een efficiënter beheer van uw offertes. CRM-toepassingen in Syntess Atrium Rollen, Interessegebieden en Groepen Het maken en opvolgen van mailings Het maken van offertes Het actiesysteem om offertes te beheren Integratie offertes in logistiek en verkoopfacturen Trainingscode ATR013 Data: 5 maart, 2 juli, 17 november Projecten Basis gaat in op de basiselementen van een projectadministratie. Deze training behelst het gehele traject vanaf het aanmaken van een nieuw project, het aanmaken van brieven gekoppeld aan het project, het veranderen van de projectfase en status, het invoeren van de projectorder en het uitfactureren van projecttermijnen tot en met het voeren van een nacalculatie en het maken van diverse rapportages. Ook wordt kennisgemaakt met het projectdossier. Deze training fungeert daarom als basis voor alle trainingen die te maken hebben met de menukeuze Projecten in Syntess Atrium. Het aanmaken en doorboeken van een project Het veranderen van de projectfase Het maken van een projectofferte Het maken van projectorder en termijnen Het factureren van projecttermijnen en regiewerk Het boeken van kosten op het project Trainingscode ATR015 Data: 5 februari, 16 april, 9 juni, 17 september, 11 november ATR013 ATR015 13

14 Projecten-2 Financieel ATR016 Projecten-3 Logistiek ATR017 ATR016 ATR017 In Projecten Financieel vormt de financiële kant van de projectadministratie de rode draad. De basis hiervoor wordt gelegd door een gedegen inrichting via werkgroepen met gekoppelde grootboekrekeningen en de inrichting van projectfasering. Meerwerk en regiefacturatie zijn sleutelbegrippen. Bovendien worden projectnetwerken en projectbudgettering via opnames geïntroduceerd als extra middelen om controle over uw projecten te houden zodat tussentijds bijgestuurd kan worden. Ook het percentage gereed wordt besproken als middel van tussentijdse bijsturing. De financiële inrichting van uw projecten Meerwerk registreren en factureren Bepaling projectresultaat en tussentijdse bijsturing Gebruik percentage gereed Projectbudgettering/opnames Projectmedewerkers en projectnetwerken Trainingscode ATR016 Data: 11 maart, 16 juni, 15 oktober Projecten Logistiek gaat in op de logistieke projectuitvoering: het reserveren, bestellen, ontvangen van projectartikelen. Bo- vendien wordt het gebruik van artikel webselectie (artikelen bekijken en selecteren op de sites van leveranciers) en de beschikbaarheid van artikelen bij groothandels besproken. Ook de fase van werkvoorbereiding komt in deze training aan de orde. Hoe integreert u de calculatie in de werkvoorbereiding, stelt u de definitieve werkbegroting op en roept u het materiaal in delen af? Bestellingen en magazijnuitgiften op project Webselectie artikelen t.a.v. beschikbaarheid en bestellen Calculatie inlezen in Werkvoorbereiding Begroten, plannen en afroepen via Werkvoorbereiding Reserveren en bestellen vanuit Werkvoorbereiding Leverancieroffertes aanvragen en beheren vanuit Werkvoorbereiding Trainingscode ATR017 Data: 18 maart, 30 juni, 22 oktober Syntess Software Trainingen

15 Magazijnbeheer ATR018 Service-1 Contractbeheer ATR021 In deze training staat de inrichting en het gebruik van uw magazijn centraal. Hoe richt u een magazijn in? Hoe wordt aanwezige voorraad geteld of automatisch aangevuld of via besteladvies besteld? Tevens komt de dagelijkse praktijk van de magazijnmeester aan bod: materiaaluitgiften en retouren voor diverse bestemmingen, de afwikkeling van bestellingen en het inlezen van bestanden van scanners. Inrichting magazijn Tellen en muteren van de voorraad Magazijnuitgiften en retour materiaal Balieverkoop Automatisch besteladvies en aanvulling van de voorraad Het inlezen van bestanden van een barcodescanner Trainingscode ATR018 Data: 26 februari, 4 juni, 18 november Met de serviceadministratie beheert u uw servicecontracten en legt u installatiegegevens en adressen vast. In deze training wordt de structuur uitgelegd. De verschillende schermen komen aan de orde en worden gecombineerd in het scherm Contractbeheer. Centrale vragen van deze training: wat zijn de mogelijkheden en hoe richt u dit in? Hoe voert u standaard contracten in en hoe vangt u mutaties op: vervangen van de installatie of van het contract. En tot slot, hoe maakt u vanuit Contractbeheer snel een werkbon aan ten behoeve van een storing of onderhoud? Het gebruik van installatie- en contractsoorten Het handmatig en (massaal) invoeren van contracten Verschillende contracttypes Het wijzigen en beëindigen van contracten Het vervangen van installaties Aanmaken werkbon voor storing en onderhoud Trainingscode ATR021 Data: 18 februari, 20 mei, 9 juli, 16 september, 5 november Let op, deze training is niet geschikt voor de Atrium-taak Abonnementen ATR018 ATR021 15

16 Syntess Software Trainingen

17 Service-2 Financieel ATR022 Service-3 Planning ATR023 In deze training staat de financiële kant van de serviceadministratie centraal. Hoe factureert u uw servicecontracten en voert u de (jaarlijkse) prijsindexering uit? Hoe gaat u om met zaken zoals garantie en hoe legt u specifieke contractvoorwaarden of prijsafspraken vast. Hoe heeft u via het contract inzicht in de geboekte kosten en opbrengsten? Het factureren van contractorders Het indexeren van contracten Het toepassen van contractvoorwaarden Het boeken van garantie Het factureren van storingen Prijsafspraken en verkoopcondities Trainingscode ATR022 Data: 25 maart, 23 juni, 19 oktober Let op, deze training is niet geschikt voor de Atrium-taak Abonnementen In deze training staat de onderhoudsplanning van de serviceadministratie centraal. Welke elementen van de contracten bereidt u hierop voor? Hoe gebruikt u Onderhoudsplanning voor het daadwerkelijke planproces? Hoe plant u meerdere werkzaamheden die van elkaar afhankelijk zijn onder één contract? Hoe kondigt u onderhoud aan bij uw klanten zodat niet thuis zoveel mogelijk voorkomen wordt? Tot slot gebruikt u het scherm Contractbeheer voor inzicht in de toekomstige capaciteitsbehoefte: inzicht in pieken en dalen van verplichte contracturen en beschikbare capaciteit. Uitleg elementen serviceplanning Onderhoudsplanning: plannen en aanmaken werkbonnen Plannen met vaste en dynamische interval Plannen meerdere werkzaamheden in één contract Het aankondigen van onderhoud Capaciteitsanalyse toekomstig onderhoud Trainingscode ATR023 Data: 10 maart, 2 juni, 28 oktober Let op, deze training is niet geschikt voor de Atrium-taak Abonnementen ATR022 ATR023 17

18 Service-4 MJOP ATR024 Planscherm ATR025 ATR024 ATR025 Steeds meer opdrachtgevers vragen om inzicht in toekomstige onderhoudskosten om hun budgetten hierop af te stemmen. In deze training staat het meerjarenonderhoudsplan ( MJOP ) centraal door inzicht te geven in de elementen planning, prognose en kwaliteit. Planning door inzicht te verschaffen wanneer wat gedaan moet worden per installatie of object. Prognose verschaft inzicht in de toekomstige jaarkosten. Kwaliteit door de conditie van de verschillende installaties te registreren. Dit om inzicht te krijgen in vraagstukken zoals vervangen of onderhouden van installaties. Ook wordt aandacht geschonken aan de rapportage van deze elementen. Wat is MJOP? Invoervormen werkvoorbereiding contractparagraaf Planning: inzicht in wat er wanneer gedaan moet worden Prognose: toekomstige jaarkosten onderhoudskosten Kwaliteit: conditieregistratie op installatie Van kostenprognose tot offerte voor uw opdrachtgever Trainingscode ATR024 Data: 28 mei, 2 september, 29 oktober Let op, deze training is niet geschikt voor de Atrium-taak Abonnementen Met het Planscherm in Syntess Atrium heeft u een grafisch opgezet stuk gereedschap in handen waarmee u uw medewerkers (bijvoorbeeld in de buitendienst) kunt aansturen. Vandaar dat de training zeer geschikt is voor iedereen die met de planning van personeel te maken heeft. Ook het automatisch inplannen van werkbonnen wordt besproken. Maar niet alleen de buitendienst kan van het Planscherm profiteren. Het Planscherm is ook geschikt om als digitale agenda voor kantoorpersoneel te dienen. Voorbereiding en inrichting van het Planscherm Het genereren van beschikbaarheid Het inplannen van werkbonnen Het kopiëren van planregels naar meerdere monteurs Het inplannen van indirecte uren zoals vakantie, ziekte of verlof Het inplannen van service- of projectmonteurs Trainingscode ATR025 Data: 17 maart, 27 mei, 24 november Syntess Software Trainingen

19 Koeltechniek ATR026 Installateurs of beheerders van koelinstallaties dienen te voldoen aan de Nederlandse regelgeving. Hierbij zijn de F-gassen verordening (2015) en de PED (Pressure Equipment Directive) van toepassing. Beide zijn Europese regels die in de Nederlandse regelgeving geïmplementeerd zijn. Hoe vertaalt zich dit naar Syntess Atrium? Het doel van deze training is om het verbruik aan F-gassen te volgen en te komen tot een transparante en sluitende koelmiddelenregistratie die voldoet aan de laatste wettelijke eisen. Het aanmaken van cilinders en voorraad koudemiddel Invoeren PED en Koelinstallaties Het bestellen en ontvangen van koudemiddelen Het boeken van werkbonnen met koudemiddelen Het wegen en retourneren van cilinders met restgas (zuiver en mengvormen) Het rapporteren van de koelmiddelenregistratie ATR026 Trainingscode ATR026 Data: 24 maart, 7 juli, 10 november Let op, deze training is niet geschikt voor de Atrium-taak Abonnementen 19

20 Syntess Software Trainingen

21 Actiecodes Pakkettrainingen Syntess Atrium Unieke korting Wij bieden u unieke kortingen op onze trainingen door middel van onderstaande actiecodes. Bij boeking voor een training uit ons aanbod gebruikt u op het aanmeldingsformulier eenvoudig de actiecode naar keuze. 4 voor 2 Actiecode: KOR Vier cursisten voor de prijs van twee, op één training naar keuze. Eenmalig twee trainingsplaatsen geheel gratis indien vier collega s (medewerkers van één bedrijf) zich opgeven voor dezelfde training. Ons aanbod trainingen, meer informatie en aanmelding vindt u op of scan de QR-code. Van/Voor Actiecode: KOR Een Syntess training van 375,- voor 250,- Eenmalig 125,- korting op een Syntess training naar keuze. Spelregels: Deze aanbieding is eenmalig geldig voor trainingen afgenomen in 2015 en is te combineren met de subsidiemogelijkheden van OTIB of OOM. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere Syntess aanbiedingen. Syntess Software behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen. Spelregels: Deze aanbieding is eenmalig geldig voor trainingen afgenomen in 2015 en is te combineren met de subsidiemogelijkheden van OTIB of OOM. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere Syntess aanbiedingen. Syntess Software behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen. 8 voor 5 Actiecode: KOR Acht plaatsen voor de prijs van vijf. U huurt het complete cursuslokaal voor uzelf af (één bedrijf) inclusief een cursusleider en u betaalt voor vijf cursisten op een training naar keuze. Spelregels: Deze aanbieding is eenmalig geldig voor trainingen afgenomen in 2015 en is te combineren met de subsidiemogelijkheden van OTIB of OOM. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere Syntess aanbiedingen. Syntess Software behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen. Scan de QR voor meer informatie over onze trainingen en aanmelding. 21

22 Code Omschrijving Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ATR001 Atrium Basistraining ATR002 Atrium Artikelbeheer ATR003 Atrium Rapportgenerator-1 Basis ATR004 Atrium Rapportgenerator-2 Gevorderd ATR005 Atrium Rapportgenerator-3 Doen ATR006 Atrium Financieel (2 dagen) 12 & & 18 6 & 13 1 & 8 ATR008 Atrium Dashboard ATR010 Atrium Calculeren-1 Basis ATR01 1 Atrium Calculeren-2 Gevorderd ATR012 Atrium Calculeren-3 Calculeren vanuit BIM ATR013 Atrium Offertebeheer ATR015 Atrium Projecten-1 Basis ATR016 Atrium Projecten-2 Financieel ATR017 Atrium Projecten-3 Logistiek ATR018 Atrium Magazijnbeheer ATR021 Atrium Service-1 Contractbeheer ATR022 Atrium Service-2 Financieel ATR023 Atrium Service-3 Planning ATR024 Atrium Service-4 MJOP ATR025 Atrium Planscherm ATR026 Atrium Koeltechniek Bovenstaande trainingen worden gegeven in onze trainingsruimte in Gorinchem. De genoemde prijzen in deze brochure zijn excl. 21% btw. Syntess Software Trainingen

23 Trainingen 2015 Trainingsruimte Syntess Software 23

24 Syntess Software BV Spijksedijk 16a 4207 GN Gorinchem tel Syntess Software

TRAININGEN 2014 PAKKETTRAININGEN SYNTESS ATRIUM

TRAININGEN 2014 PAKKETTRAININGEN SYNTESS ATRIUM TRAININGEN 2014 PAKKETTRAININGEN SYNTESS ATRIUM 2 Trainingen 2014 Voorwoord Deze brochure biedt u een overzicht van onze trainingen voor 2014. In dit overzicht wordt kort en krachtig bij de trainingen

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Productinformatie ALERT. Copyright 2015,

Productinformatie ALERT. Copyright 2015, Copyright 2015, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,

Nadere informatie

Centix4 Modules Workflow Management

Centix4 Modules Workflow Management 1 Gestructureerd beheer van uw werkprocessen Efficiënter inzetten van operationele medewerkers Voert uw organisatie activiteiten uit waarvoor u mensen moet inplannen, zoals het afhandelen van klachten

Nadere informatie

Trainingsbrochure. Januari tot en met juli 2014

Trainingsbrochure. Januari tot en met juli 2014 Trainingsbrochure Januari tot en met juli 2014 2 Inhoudsopgave 3 Vergroot uw rendement 5 Basistrainingen 11 Moduletrainingen 27 Applicatiebeheertrainingen 35 Planningen, praktische informatie & inschrijven

Nadere informatie

business software It s a pleasure running business It s a pleasure running business

business software It s a pleasure running business It s a pleasure running business re running business re running business business software [ I N S TA L LWA R E] De AGP Group is een overkoepelende organisatie waarin zich meerdere vooraanstaande softwarehuizen hebben gevestigd. Allen

Nadere informatie

Unit 4 Multivers Extended. Unit 4 Multivers. De financiële en logistieke. oplossing voor. handelsbedrijven en zakelijke dienstverleners

Unit 4 Multivers Extended. Unit 4 Multivers. De financiële en logistieke. oplossing voor. handelsbedrijven en zakelijke dienstverleners Unit 4 Multivers Extended Unit 4 Multivers De financiële en logistieke oplossing voor handelsbedrijven en zakelijke dienstverleners 2 U NIT 4 MULTIVERS E XTENDED 3 I NHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 Unit 4 Multivers

Nadere informatie

Bouwsoftware van Herke ICT Group

Bouwsoftware van Herke ICT Group 1 Inhoud Bouwsoftware van Herke ICT Group... 3 BouwVision ERP... 4 Visie op Calculatie... 4 Visie op integratie met IBIS-TRAD... 6 Visie op Inkoopofferte aanvraag en spiegel... 8 Visie op Projectbewaking...

Nadere informatie

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage

Prodin-P3 Suite. De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB. Groothandel & retail. Service & onderhoud. Productie & assemblage De toonaangevende ERP-oplossing voor het MKB Groothandel & retail Service & onderhoud Productie & assemblage Prodin Business Solutions B.V. Tel 088 808 11 00 sales@prodin.nl WWW.PRODIN.NL Inhoudsopgave

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Installatie

UNIT4 Multivers Installatie UNIT4 Multivers Installatie Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Installatie UNIT4 Multivers Installatie: Thuis in uw bedrijf UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware gericht op

Nadere informatie

7T software. dé standaard in branche oplossingen

7T software. dé standaard in branche oplossingen 7T software dé standaard in branche oplossingen 7T software Dé standaard in branche oplossingen 7T software levert de automatisering voor uw administratieve- en logistieke organisatie. Met onze specialisatie

Nadere informatie

TRAININGSGIDS. WinRIS

TRAININGSGIDS. WinRIS TRAININGSGIDS WinRIS Prijzen WinRIS-trainingen Omschrijving Tarief Trainingsduur Basistraining 315,00 één dag Selectie en Mail-merge 315,00 één dag Forecast 170,00 één dagdeel Beheer buitendienst 170,00

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Installatie

UNIT4 Multivers Installatie UNIT4 Multivers Installatie UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 MULTIVERS Installatie UNIT4 Multivers Installatie: Thuis in uw bedrijf UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

Exact Globe Next Het nieuwe managen

Exact Globe Next Het nieuwe managen Exact Globe Next Het nieuwe managen Inhoud 2 Ontwikkeld voor uw uitdagingen 4 Exact Globe Next, het product 6 Grip op uw financiën 10 Track and Trace 14 Planning 18 Uw klanten op de eerste plaats 25 Exact

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software

Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software Tracer 3.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (C.R.M.) en Bedrijfsmiddelenbeheer (E.R.P.) software oplossingen. Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software Inhoudsopgave 1. Werken met relatiebeheer

Nadere informatie

Versie 3.0.32. Centix. Gebruikershandleiding. Versie 3.0.32 Centix

Versie 3.0.32. Centix. Gebruikershandleiding. Versie 3.0.32 Centix Versie 3.0.32 Centix Gebruikershandleiding Versie 3.0.32 Centix 1 Inhoudsopgave Algemene uitleg over sneltoetsen, Schermindelingen e.d. 6 Afdrukken...6 Sluiten...7 Automatisch tekst zoeken...7 Detailscherm...8

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Syntess Software Nieuwsbrief. Voor de Technisch Dienstverlener. Synformatief. CV en Loodgieter Elektrotechniek Koeltechniek Beveiliging Sanitair

Syntess Software Nieuwsbrief. Voor de Technisch Dienstverlener. Synformatief. CV en Loodgieter Elektrotechniek Koeltechniek Beveiliging Sanitair Syntess Software Nieuwsbrief Voor de Technisch Dienstverlener Synformatief Editie voorjaar 2015 CV en Loodgieter Elektrotechniek Koeltechniek Beveiliging Sanitair In dit nummer Profiteren van integratie

Nadere informatie

Maintenance Management

Maintenance Management Maintenance Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One! Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

AccountView voor Exact-gebruikers

AccountView voor Exact-gebruikers AccountView voor Exact-gebruikers Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in uw

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding versie 2.59. Uw onderneming in balans Uitgave van Praestantia Automatisering Alle rechten voorbehouden Praestantia Automatisering, juli 2015 Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E SHIPCHANDLERS 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, specifiek voor het gebruik

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie