P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ"

Transcriptie

1 P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ

2 Inleiding De toezichtketen in perspectief Toezicht door IGZ Onderzoek A. Huisman De toezichtketen in perspectief bij suïcides Persoonlijke adviezen

3 Inleiding De toezichtketen in perspectief Toezicht door IGZ Onderzoek A. Huisman De toezichtketen in perspectief bij suïcides Persoonlijke adviezen

4 Kwaliteit van zorg Wat verwacht de burger van elke zorgaanbieder? Handelen volgens professionele standaarden: effectiviteit, veiligheid Bieden van patiëntgerichte zorg: organisatie, bejegening, service

5 Wat verwacht de burger van elke zorgaanbieder? Intern kwaliteitsysteem gericht op leren en verbeteren Cyclisch proces: normen vaststellen, meten, verbeteren, borgen, verantwoording afleggen (intern/extern) Streefniveau: state of the art functioneren

6 Wat verwacht de burger van elke zorgaanbieder? Externe verantwoording Maatschappelijke verantwoordelijkheid: publieke taak (toezicht IGZ) Keuze patiënt, zorgverzekeraar (marktgericht stelsel) Basis voor: Gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg Meerjaren strategisch beleidsplan IGZ

7 Vormen van toezicht door de IGZ Algemeen toezicht (Gefaseerd Toezicht) Incidenten toezicht Thematisch toezicht

8 Algemeen toezicht JAARGESPREK UITWISSELING ONTWIKKELINGEN KWALITEITSBELEID PRESTATIE-INDICATOREN FOLLOW UP THEMATISCHE ONDERZOEKSTRAJECTEN

9 INCIDENTEN TOEZICHT MELDING VAN CALAMITEITEN EN INCIDENTEN INSTELLINGEN PROFESSIONALS BURGERS KLACHTEN STRUCTUREEL KARAKTER ALGEMEEN BELANG

10 VEEL VOORKOMENDE VEROORZAKERS VAN INCIDENTEN MANCO S IN: ONDEUGDELIJKE DOSSIERVOERING COMMUNICATIE GEMOTIVEERD NEGEREN / AFWIJKEN PROTOCOL SAMENWERKING/KETENZORG

11 THEMATISCH TOEZICHT KENMERK LANDELIJK ONDERZOEK 1 THEMA AANLEIDING BUNDELING INFORMATIE UIT MELDINGEN EN CALAMITEITENONDERZOEK EXTERNE FACTOREN

12 Inleiding De toezichtketen in perspectief Toezicht door IGZ Onderzoek A. Huisman De toezichtketen in perspectief bij suïcides Persoonlijke adviezen

13 Onderzoek A. Huisman Het evalueren van toezicht op suïcides in de GGZ door Bestudering van: Richtlijnen voor de zorg voor suïcidale patiënten Kenmerken van suïcide meldingen aan de IGZ en reacties van inspecteurs Visies van eerste geneeskundigen, hulpverleners en inspecteurs Bruikbaarheid van data uit suïcidemeldingen voor aanbevelingen voor de praktijk

14 Suïcidemeldingen aan de IGZ 505 meldingen aan de IGZ ( ): 55% man; 45% vrouw diagnose: depressie, schizofrenie (e.a.) en verslaving 68% uitte zich suïcidaal in de 2 maanden voor de suïcide 54% was opgenomen of 3 maanden voor de suïcide ontslagen uit klinische zorg 53% (deels) non-compliant met de behandeling

15 Suïcidemeldingen aan de IGZ In 132 van 505 meldingen werden leerpunten door de betrokken hulpverleners getrokken na de suïcide (26%): - Betere communicatie en continuïteit van zorg (n=52) - Betere risico inschatting (n=32) - Meer betrekken van significante anderen (n=16) - Betere richtlijnen voor inschatting en behandeling (n=15)

16 Suïcidemeldingen aan de IGZ Reacties door inspecteurs op de 505 meldingen: N % dossier gesloten aanvullende informatie opmerkingen contact 17 3 In 2006: response-rate van 38%

17 Suïcidemeldingen aan de IGZ Aandachtspunten in reacties inspecteurs op de 505 meldingen: Evaluatie van de suïcide Behandeling van psychiatrische stoornis Richtlijnen Samenwerking met andere hulpverleners/instellingen Risico inschatting suïcidaliteit Medicatie

18 Interviews met hulpverleners, eerste geneeskundigen en inspecteurs Naar aanleiding van 50 suïcidemeldingen zijn interviews gehouden met: 30 hulpverleners die een suïcide hebben gemeld aan de IGZ 28 eerste geneeskundigen 15 inspecteurs

19 Interviews met hulpverleners, eerste geneeskundigen en inspecteurs Resultaten + Evaluatie van suïcide door betrokken hulpverleners Extern toezicht op kwaliteit van zorg Ontwikkeling van richtlijnen Feedback van inspecteurs

20 Interviews met hulpverleners, eerste geneeskundigen en inspecteurs Resultaten - Schuld / calamiteit Te veel nadruk op specifieke suïcide in plaats van structurele problemen in de zorg Beperkte generaliseerbaarheid van leerpunten na een suïcide

21 Bevindingen De IGZ hanteert de normen van het veld bij de beoordeling van suïcidemeldingen. Een interdisciplinaire richtlijn voor beoordeling en behandeling van suïcidaliteit is tot op heden niet beschikbaar; maar wordt momenteel ontwikkeld. Er zijn aanwijzingen in zowel nationaal als internationaal onderzoek dat kwaliteit van zorg voor suïcidale patiënten verbeterd kan worden

22 Conclusie Validiteit van toezicht op suïcides in de GGZ kan goed onderbouwd worden (samenhang suïcide en geestelijke gezondheid; huidige kwaliteit van zorg niet optimaal) en er zijn aanwijzingen dat toezicht leidt tot verbetering van kwaliteit van zorg (niet tot vervolging van hulpverleners). De manier waarop het toezicht gehouden wordt zou mogelijk optimaler kunnen (generaliseerbaarheid van leerpunten na een suïcide/ meer effect op kwaliteit van zorg)

23 Learning from suicides Towards an improved supervision procedure of suicides in mental health care in the Netherlands. A. Huisman P.B.M. Robben A.J.F.M. Kerkhof Promotie 8 juni 2010 Vrije Universiteit Amsterdam

24 Inleiding De toezichtketen in perspectief Toezicht door IGZ Onderzoek A. Huisman De toezichtketen in perspectief bij suïcides Persoonlijke adviezen

25 UITGANGSPUNTEN IGZ De professional is van het grootste belang voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg Extern Toezicht op afstand Intern Toezicht op orde Bron: SGZ 2009: De vrijblijvendheid voorbij

26 UITGANGSPUNTEN IGZ Systeemtoezicht Instellingen moeten zelf onderscheid maken tussen calamiteit enerzijds en incident/complicatie anderzijds VIM-protocol voor incidenten/complicaties (Veilig Incidenten Melden: 100% veiligheid)

27 Denkrichting IGZ: INTERN EN EXTERN TOEZICHT BIJ SUÏCIDE Suïcideonderzoek, beoordeling en evaluatie vindt door intern toezicht plaats Het huidige format van de IGZ wordt hierbij gevolgd Intern toezicht is op orde

28 INTERN EN EXTERN TOEZICHT BIJ SUÏCIDE Wel blijven melden aan de IGZ: Suïcide van een patiënt met een IBS of RM Suïcide waarbij er sprake was van toepassing van beperkende maatregelen, ongeacht de juridische status van de patiënt

29 INTERN EN EXTERN TOEZICHT BIJ SUÏCIDE Wel blijven melden aan de IGZ: Door de Geneesheer-Directeur of de interne onderzoekscommissie is vastgesteld dat er een (vermoeden) van een calamiteit is

30 INTERN EN EXTERN TOEZICHT BIJ SUÏCIDE Definitie van een calamiteit: Niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid

31 Denkrichting IGZ: INTERN EN EXTERN TOEZICHT BIJ SUÏCIDE IGZ start pilot bij 3 instellingen met de nieuwe procedure met in principe het doel om per 1 januari 2011 voor alle instellingen de nieuwe procedure te laten gelden

32 Denkrichting IGZ: INTERN EN EXTERN TOEZICHT BIJ SUÏCIDE In het kader van het Algemeen toezicht: (Half)jaarlijkse evaluatie van de, door de instelling onderzochte, suïcides op geaggregeerd niveau met aandacht voor evt. beleidsaanpassingen van het suïcidepreventiebeleid of andere beleidszaken

33 Inleiding De toezichtketen in perspectief Toezicht door IGZ Onderzoek A. Huisman De toezichtketen in perspectief bij suïcides Persoonlijke adviezen

34 Hoe om te gaan met de IGZ persoonlijke adviezen Wees open en transparant Er is in de jaren 80 één tuchtzaak gestart vanwege een suïcide; IGZ beoordeelt ongeveer 600 suïcides per jaar Geef fouten zo veel mogelijk toe Stel je leerbaar en toetsbaar op

35 Hoe om te gaan met de IGZ persoonlijke adviezen Probeer je te verplaatsen in de rol van de IGZ Zie de IGZ/inspecteur niet als tegenstander Er zijn meer overeenkomstige belangen dan tegengestelde belangen

36 Hoe om te gaan met de IGZ persoonlijke adviezen Vat klachten niet te persoonlijk op (al raakt het je uiteraard wel) Het omgaan met de IGZ na een klacht/incident zegt vaak veel over de klacht zelf!

37 GEMEENSCHAPPELIJK DOEL GERECHTVAARDIGD VERTROUWEN IN VERANTWOORDE ZORG ZOWEL INTERN ALS EXTERN

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag A.M. van Hemert, A.J.F.M. Kerkhof, J. de Keijser,

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag A.M. van Hemert, A.J.F.M. Kerkhof, J. de Keijser,

Nadere informatie

KEHR Suïcide. Marieke de Groot, Derek de Beurs, Remco de Winter, Ad Kerkhof Vrije Universiteit Amsterdam mariekedegroot@ziggo.nl

KEHR Suïcide. Marieke de Groot, Derek de Beurs, Remco de Winter, Ad Kerkhof Vrije Universiteit Amsterdam mariekedegroot@ziggo.nl Kwalitatieve Evaluatie van Handelen rond Suïcide KEHR Suïcide 10 september 2014. Wereld Suïcide Preventie Dag. Suïcidepreventie van morgen. Over de borging van initiatieven op het gebied van suïcidepreventie.

Nadere informatie

Toezicht Horizon, locatie Anker, afdeling ZIKOS

Toezicht Horizon, locatie Anker, afdeling ZIKOS Toezicht Horizon, locatie Anker, afdeling ZIKOS Hertoets na onderzoek na meldingen Inspectie Jeugdzorg Inspectie voor de Gezondheidszorg Utrecht, januari 2014 2 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg en de

Nadere informatie

Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015

Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015 Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Hoe houden de inspecties toezicht?...

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Samenvatting

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Samenvatting A.M. van Hemert, A.J.F.M.

Nadere informatie

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Hoe meet je dit? Een afstudeeropdracht van: Hanneke Reijrink Voor de opleiding Management in de Zorg Avans Hogeschool Februari 2009 In opdracht van: Annevillegroep

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Beleidsplan Kwaliteit 2015-2019 Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose Nederlandse Vereniging van Artsen voor

Nadere informatie

In deze brief ga ik nader in op de bevindingen van deze onderzoeken en plaats die in het licht van mijn visie op het toezicht door de IGZ.

In deze brief ga ik nader in op de bevindingen van deze onderzoeken en plaats die in het licht van mijn visie op het toezicht door de IGZ. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Patiëntveiligheid in het Maaslandziekenhuis. Beleidsplan 2007-2012

Patiëntveiligheid in het Maaslandziekenhuis. Beleidsplan 2007-2012 Patiëntveiligheid in het Maaslandziekenhuis Beleidsplan 2007-2012 augustus 2007 Verantwoordelijken: ziekenhuisdirectie voorzitter Medische Staf directeur Facilities directeur Human Resources Auteurs: Benno

Nadere informatie

Geheel van beleidslijnen, procedures of eisen (normen) die worden gebruikt als referentie.

Geheel van beleidslijnen, procedures of eisen (normen) die worden gebruikt als referentie. Definities Accreditatie Accreditatie is de erkenning door een gezaghebbende organisatie dat een andere organisatie of persoon competent is om een bepaalde taak uit te voeren. De Raad voor Accreditatie

Nadere informatie

Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen

Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen NVLF, februari 2014 E. Cox, MA (NVLF) Drs. J. van der Vloed (NVLF) 1. Inleiding Om kwaliteitskringbegeleiders en de kringleden goed te informeren

Nadere informatie

Deel II Het programma van eisen voor het kwaliteitsjaarverslag

Deel II Het programma van eisen voor het kwaliteitsjaarverslag Deel II Het programma van eisen voor het kwaliteitsjaarverslag 1 1. Inleiding Bij de uitwerking van het programma van eisen is gestreefd naar vragen die inzicht geven in de essentie van het kwaliteitsbeleid.

Nadere informatie

Toelichting bij de Handreiking

Toelichting bij de Handreiking Toelichting bij de Handreiking Ondersteuningsplannen 2013 [Geef tekst op] www.kennispleingehandicaptensector.nl Verbeterprogramma gehandicaptenzorg Goed gebruik van het ondersteuningsplan in de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Kraamzorg in ontwikkeling. Weinig risico s in de kraamzorg, veel risico s in de keten

Kraamzorg in ontwikkeling. Weinig risico s in de kraamzorg, veel risico s in de keten Kraamzorg in ontwikkeling Weinig risico s in de kraamzorg, veel risico s in de keten Den Haag, april 2009 Aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

Algemene kwaliteitsnormen plastische chirurgie

Algemene kwaliteitsnormen plastische chirurgie Algemene kwaliteitsnormen plastische chirurgie Datum laatste revisie: 8 oktober 2012 Opdrachtgever: NVPC Auteurs: Rob Schieman en Jacqueline Bakx, organisatieadviseurs OAZ Hay Winters, plastisch chirurg

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Integraal risicomanagement

Integraal risicomanagement Samenvatting Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoud Inleiding 3 Onderzoeksvragen 3 Integraal risicomanagement onvoldoende beschreven 4 Aanbevelingen 5 Over VvAA 7 2 VvAA Risicomanagement

Nadere informatie

Calamiteiten bij zwangere vrouwen in Nederland*

Calamiteiten bij zwangere vrouwen in Nederland* Calamiteiten bij zwangere vrouwen in Nederland* Een analyse van risicofactoren Lucie M. Martijn, Annelies J.E. Jacobs, Marianne P. Amelink-Verburg, Renske H.R. Wentzel, Simone E. Buitendijk en Michel Wensing

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: 8 november 2012 Versie: definitief 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Uitgangspunten... 4 1.4 Leeswijzer...

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID I NSPECTIE VOOR DE G EZONDHEIDSZ ORG. www.igz.nl

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID I NSPECTIE VOOR DE G EZONDHEIDSZ ORG. www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID I NSPECTIE VOOR DE G EZONDHEIDSZ ORG www.igz.nl JAAR BERICHT2006 Den Haag, juni 2007 3 JAARBERICHT 2006 Inhoudsopgave Focus IGZ: veilige, effectieve en patiëntgerichte

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Landelijk Beleidskader OTO

Landelijk Beleidskader OTO Landelijk Beleidskader OTO INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING 0 Managementsamenvatting 0. MANAGEMENTSAMENVATTING 3 Het landelijk beleidskader OTO is op 19 juni 2012 door de OTO-Stuurgroep, het OTO-Platform

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie