vws Weigeringsgrond 10.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: en nieuwe activiteiten Bijlagen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vws Weigeringsgrond 10.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 18.1 11.1 11.1 Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: en nieuwe activiteiten Bijlagen:"

Transcriptie

1 Beste Bijgaand vind je zoals afgesproken het overzicht van de activiteiten die de leden van het CBL ondernemen om de Aan: Bijlagen: CC: Verzonden: Onderwerp: Overzicht van activiteiten van supermarktorganisaties Verantwoorde - alcoholverkoop. DCCX.. CBL en nieuwe activiteiten vws... fax.: 3(0) tel.: 3(0) AG LEIDSCHENDAM 2266 JZ LEIDSCHENDAM Centraal Bureau Levensmiddelenhandel Overgoc 3 Postbus 262 Algemeen Directeur Met vriendelijke groet, Met vriendelijke groet, Mocht je hier nog vragen over hebben dan kunnen we deze maandagochtend bespreken. bij jongeren als hun ouders onder de aandacht te brengen. waarbij er weer miljoenen flyers worden ver5preid onder consumenten om de regels in de supermarkt zowel Het CBL wil op korte termijn weer een massamediale campagne opstarten (vergel.jkbaar met die in 2009) Ir )ertgroep Nog geen 20 is gesproken over het opstarten van een aantal pilots met technieken, rondom de verkoop van alcohol te monitoren. Aan deze code moet ook een onafhanke k onderzoeksmethode worden gekoppeld om de gang van zaken basisregels voor verantwoorde verkoop. De supermarktbranche gaat een Code Verantwoorde verkoop alcohol en tabak opstellen met daarin de Verder heeft de expertgroep Nog geen 20 vanmiddag uitgebreid en akkoord gegeven op de volgende plannen: overzicht gekregen. Het is een opsomming van de gezamenlijke inspanningen. naleving van de leeftijdsgrenzen verder te verbeteren, heeft eerder deze week een conceptversie van dit Weigeringsgrond 0.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 8.

2 - Training - personeel - Intern Doc. 8.la. Overzicht van activiteiten van supermarktorganisaties Verantwoorde alcoholverkoop trai bureau Iver;midciph nhancie Verantwoorde alcoholverkoop staat hoog op de agenda van het CBL en haar leden. Niet voor niets is in 2009 branchebreed afgesproken om de legitimatieleeftijd op te schroeven naar 20 jaar. Dit om te voorkomen dat 6-minners die er ouder (dan 6) uitzien toch alcohol kunnen kopen. De invoering van de maatregel ging gepaard met een grootscheepse campagne waarmee een nieuwe impuls gegeven aan het naleven van de leeftijcisgrenzen en het verantwoord verkopen van alcohol aan jongeren. Naast deze branchemaatregel ontwikkelen de individuele leden een groot aantal initiatieven die erop gericht zijn op verantwoorde wijze alcohol te verkopen, In onderstaand overzicht zijn deze op onderwerp opgesomd onderverdeel naar: en instructie - Communicatie richting personeel en richting consument - Controles - Samenwerking Training en instructie Alle supermarktorganisaties besteden veel aandacht en tijd aan het instrueren van medewerkers. Naar aanleiding van de invoering van de nieuwe legitimatiemaatregel is de training aangepast en is al het zittend personeel opnieuw getraind ( medewerkers) en wordt het nieuwe personeel volgens de nieuwe regels geïnstrueerd. De basis is de training Soms Moet Je Nee Verkopen, maar er zijn ook organisaties die een eigen training hebben ontwikkeld. Van de training Soms Moet ie Nee Verkopen worden nog steeds maandelijks gemiddeld 850 certificaten behaald! Supermarkten trainen hun medewerkers op de volgende manieren: kan niet achter de kassa zonder een behaald SMJNV-certificaat; de training wordt jaarlijks (of soms meerder maren per jaar) herhaald - opleiding Kassatrainer, opleiding voor (assistent)supermarktmanager met extra aandacht voor het alcoholbeleid - leidinggevenden en/of superniarktmanagers krijgen een weerbaarheidstraining - procedures zijn onderwerp van werkoverleg, kassabesprekingen, voortgangs- of functionerings gesprekken - meerdere keren per jaar aandacht voor de regels via Intranet, personeelsbladen, con5umentenbladen, werkinstructies en interne gedragsregels draaiboek alcohol met daarin uitleg van wet- en regelgeving en interne maatregelen voor marketingspecialisten, inkopers, kwaliteitsmedewerkers en de (afdeling) winkelorganisatie - bij sollicitaties is het nee verkopen een specifiek gespreksonderwerp - expliciete vragenronde onder caissières of ze zich opgeassen voelen tegen de taak en hoe ze ondersteund wilden worden Communicatie richting personeel en richting consument (ook ivm nieuwe Drank- en Horecawet) De taak van de caissière wordt makkelijker wanneer de consument (jong en oud) op de hoogte is van de maatregel. Bij de invoering van de nieuw legitimatiematregei zijn daarom nieuwe winkelmaterialen en flyers ontwikkeld die massaal zijn bd5teld door supermarkten. Deze worden, samen met nieuw ontwikkelde materialen nog steeds gebruikt. Daarnaast zijn er hulpmiddelen voor

3 - in 200 zijn leeftijdsschijven verspreid waarmee caissières de leeftijd kunnen berekenen aan regels omtrent alcoholverkoop in meerdere talen bij de kassa stickers, etc.) - CBL-rnaterialen: - Supermarkten - signaleringssysteem ( piepsysteem ) in de kassa (ook bij zelfscankassa s) hebben eigen materialen ontwikkeld om regels te communiceren (schapkaarten, stickers bij de kassa en serviceballe; schapkaartjes; kassaband dividers; flyers; 2 instituut). maatschappelijke stage Jerantwoord alcoholgebruik (opgezet in samenwerking met het Trimbos onder de aandacht te brngen. Bijvoorbeeld door flyeracties door jongeren of mee t doen aan de Ondernemers nemen ook zelf initiatieven om het onderwerp verantwoorde alcoholconsumptie Koninginnedag, Vijf mei feesten, Vaderdag () en de periode rondom eindexamenfeesten. met andere partijen zoals gemeenten) extra beleid voor hoogtijdagen, bijvoorbeeld: Supermarktorganisaties ijn alert op bijzondere situaties en formuleren (al dan niet in samenwerking Overig DOA. participeert daarom in de werkgroep Alcohol en Jongeren van het Trimbos-instituut, het ROA en het (lokale en regionale) projecten rondom verantwoord alcoholgebruik door jongeren. Het CBL overmatig alcoholgebruik door jongeren en het op te jonge leeftijd drinken van alcohol moeten uit een zo breed mogelijk spectrum van partijen komen. Supermarktorganisaties participeren in diverse De problematiek rondom alcohol en jongeren is breed en de oplossingen voor het terugdringen van Samenwerking - overzetten - soms volgt schorsing of ontslag. naar een andere functie - gesprek - officiële waarschuwing - herscholing in een klasje - opnieuw Resultaten worden teruggekoppeld en besproken. Vervolgacties zijn o.a.: de training volgen Om te monitoren of alle inspanningen resultaat opleveren, voeren organisaties interne controles uit. Controles schermen in de winkels Nog - - de geen ZO-logo bij alle advertenties, commercials en reclamefolders automatisch op de kassa als er alcohol wordt gescand. - datum - jongeren - CBL-leden onderschrijven Reclamecode voor Alcoholhoudende drank worden door medewerkers aangesproken bij het alcoholschap op of waarvoor een koper moet zijn geboren (om alcohol te mogen kopen), verschijnt de hand van een legitimatiemaatregel legitimatiemaatregel wordt gecommuniceerd op reclameboodschappen in de winkels en op TV gecommuniceerd. de caissière ontwikkeld die naleving vergemakkelijken. En wordt de maatregel ook in diverse uitingen

4 CBL), vws Weigeringsgrond O.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 8 Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: maandag 24 oktober 20 7:09 Sonnema. mw. drs. M. FW: Betr.: Afspraken fl] vws Beste Marjolijn, De mail van vorige week is uiteraard doorgeleid naar de heren die bij het gesprek aanwezig waren. Het adres van is: lidi.nl, Wat betreft de afspraken heb ik de volgende opmerkingen. Wij komen op korte termijn met in -. leeftijdsgrenzen te verbeteren. hadden ook gevraagd om het or r de inspanningen van de branche om de naleving van de Lft hierover inmiddels contact gehad met Wij ieeft laten weten dat het rapport eerst naar de minister gaat. L_LL!&_J Aan: - (Lidi) Heren, In het gesprek van maandagmiddag ji. over de naleving van de leeftijdsgrenzen is gebleken dat VWS en de supermarkten beiden van mening zijn dat de naleving nog een stevige verbetering behoeft. Hiertoe zijn de volgende afspraken gemaakt:. Met vriendelijke groet, Marjolijn Sonnema Directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie.

5 Weigeringsgrond 0.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 9 vws Verzonden: Aan: CC: Onderwerp:. antwoording Kamervragen cbi.ni} Hal o Ik had jou deze week gebeld over de beantwoordinp Trimbos en GGD, maar kreeg je niet te pakken. [ n de Kamervragen over de brief van STAP,. Zoals je weet is de verbetering van de leeftijdscontroles dagelijkse kost voor supermarktondernemers, - managers en hun medewerkers. Supermarkten zoeken continu naar manieren om op verantwoorde wijze alcohol te verkopen aan jongeren. Organisaties besteden veel tijd en aandacht aan training en instructie van personeel, het intensief betrekken van managers en/of leidinggevenden en het zoeken naar hulpmiddelen om de leeftijdscontrole te vergemakkelijken. Hierbij wordt ook serieus naar de diverse technische systemen gekeken en gezocht naar een systeem dat het beste past bij de manier waarop supermarktorganisaties hun klanten willen benaderen en waarmee de doelgroep (de jongeren rondom de 6 jaar) wordt aangesproken en eventueel aangepakt. De een geeft de voorkeur aan een heel technisch systeem, voor de ander werkt een A4 met een stoplichtsysteem heel goed.. Kortom, de oproep om te werken aan goede systemen nemen wij ter harte. Door de vele aandacht die wij aan het onderwerp besteden, zien wij de naleving van de leeftijdsgrenzen steeds beter worden. Daarnaast neemt ook het aantal jongeren onder de 6 dat alcohol probeert te kopen in de supermarkt steeds verder af. In 20 was dat nog slechts 2% (bron: Intraval 20).. Met vriendelijke groet, Public Affairs CBL

6 vws Weigeringsgrond O.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 20 Verzonden: Aan: Onderwerp: maandaa 8 arril 203 4:39 Kamervragen CU vws nu Hal o k weet niet ofje er prijs op stelt, maar namens de supermarktbranche wil ik graag reageren/input aanleveren voor de Kamervragen over naleving van de leeftijdsgrenzen. Zoals ik al eerder schreef zoeken supermarktorganisaties naar systemen waarmee zowel directe als indirecte verkoop voorkomen kan worden, die passen in het beleid van de winkel en aanvaardbaar zijn voor klanten. Er worden verschillende systemen in winkels gebruikt of getest. Er zijn supermarkten die het ageviewsysteem gebruiken, er zijn organisaties die de ID-checker gebruiken of een doodgewoon A4- tje hebben met de cruciale geboortedatum dat iedere dag opnieuw wordt uitgedraaid. Geen enkel systeem is op dit moment bewezen waterdicht, net zoals geen enkel systeem bewezen inefficiënt is. Wel zijn aan iedere methode voor- en nadelen verbonden, die per organisatie anders uitpakken. I. [ et is niet zo het CBL één systeem omarmt en alle andere systemen afwijst. Wij beschouwen de ageviewer, waar in de Kamervragen specifiek naar wordt verwezen, als één van de technische hulpmiddelen.. Overigens zijn er naast het inzetten van technische systemen ook ideeën om met convenanten binnen een bepaald gebied te gaan werken waarbij lle verstrekkers (de supermarkt is slechts één van de verkoopkanalen en dan ook nog degene die op de slijterijen na het best de leeftijdsgrenzen naleeft) zijn betrokken. En waarbij er op hetzelfde moment veel aandacht is voor naleving van de leeftijdsgrenzen en voor het creëren van bewust zijn door jongeren en ouders via school of GGD te informeren over de gevaren van teveel en te jong alcohol drinken, ook de doelgroep wordt duidelijk aangesproken op hun gedrag. Verder heb je misschien in de media ook gehoord over het initiatief in West Stellingerwerf waar de gemeente de handhaving heeft uitbesteed aan een extern bureau. Ook hier ligt de nadruk niet alleen op naleving, maar ook op bewustwording. Kortom, nieuwe r i blijven onderzoeken en werken aan verbeterin. Mocht je hier over willen doorpraten, aarzel niet om te bellen. Met vriendelijke groet,

7 Weigeringsgrond O.2.e Doc. 2. Valt buiten het verzoek. VWS Verzonden: vrijdag 3 mei 203 9:27 Aan: Geachte dames en heren, Ahold, CBL, Lidl, Jumbosupermark ten, Detailresults Betreft: overlea over handhaving leeftiidsgrenzen n.a.v. CBL-metinci van de naleving Na verwerking van de datumbriefjes is het overleg over de handhaving van leeftijdsgrenzen vastgesteld op: maandag 0 juni a.s. van uur ministerie van VWS, Rijnstraat 50 te Den Haag vergaderzaal Aanwezigen: Jumbo Detailresuits Met vriendelijke groet, managementassistente / KA coördinator Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Tel: nvws. ni ONS NIEUWE ADRES (tot begin 205) IS: De Hoftoren Rijnstraat 50, 255 XP DEN HAAG

8 Verzonden: Onderwerp: etc. Dan heb je er ook weer veel profijt van. Aan: Hi vrijdag 2 juni203 7:45 Betr.: FW: NIK in kleur Ahold en VWS voor andere zaken toch ook handig om een afwijkende kleur te hebben. Toegang in clubs, cofifeeshops. Dank voor je moeite. Ik snap het kostenaspect, maar misschien is het nu vws Doc. 22 Kijk ook eens op NIK = Nederlande Identiteits Kaart. Spreekt voor zich. met vriendelijke groet. senior juridisch beleidsmedewerker Ministerie van VWS, directie VGP t TflVWS. fl Dames, zie hier onder de reactie van BZK nav jullie 6/2/203 5:2» vjgr : Public Affairs CBL Groet en goed weekend! Weigeringsgrond 0.2.e, tenzij anders aangegeven.

9 Weigeringsgrond 0.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 22a. Woensdag niet aanwezig Tijdelijk adres: De Hoftoren Rijnstraat 50, 255 XP Den Haag BZK Verzonden: donderdag 20 juni 203 8:02 Aan: vws Onderwerp: NIK in kleur Beste Ik heb de vraag van de supermarkten, of de NIK aan jongeren onder de 8 jaar in een bepaalde kleur zou kunnen J aan mfn colle ta die zich oudt met de NIK. Met vriendelijke groet, Coördinerend beleidsmedewerker Directie Burgerschap en Informatiebeleid Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 205: Rijnstraat 50, 255 XP, Den Haag. Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd. Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch veizenden van berichten This message may contain information that is not intended for you f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the serrder and delete the message The State accepta no liability for damage of any kind resutting from the risks inherent in the etectronic transmission of messages. 2

10 cbi.nij Valt buiten het verzoek. - Iedere alcohol kopen in de supermarkt). ook gewoon de doelgroep (ze zullen vanaf januari hun legitimatie moeten laten zien als ze geinformeerd. De insteek is om hen niet als zijnde een medewerker te benaderen, maar in hun hoedanigheid als consument. Een grote groep medewerkers is onder de 25 jaar en is in die zin - Voor de invoering van de nieuwe leeftijdsgrens worden alle medewerkers hierover hangen de materialen in iedere winkel bij de ingang, het schap en de kassa. ontwikkelt het CBL nieuwe, uniforme winkelmaterialen. Het uitgangspunt is het logo dat VWS voor verhoging van de leeftijd voor alcohol én tabak heeft ontworpen. Per januari Ook voor januari 204 (opnieuw) getraind. nieuwe versie van de e-learning Soms Moet Je Nee Verkopen. Alle kassamedewerkers zijn - In het kader van de verhoging van de leeftijds- en legitimatiegrens ontwikkelt het CBL een - Op het moment dat de leeftijd voor alcohol wordt verhoogd naar 8 jaar, wordt de legitimatieleeftijd verhoogd naar 25 jaar. krijgen. /ondernemers maximaal stimuleert verantwoorde verkoop van alcohol en tabak op de rit te Iedere supermarktorganisatie gaat aan de slag met een prestatieregeling die bedrijfsleiders - Ook bij managers/leidinggevenden en ondernemers moet deze noodzaak gevoeld worden. kassa. leeftijdscontrole geen vrijblijvende zaak is, maar een belangrijk onderdeel van het werk achter de keten gaat een sanctiebeleid opstellen waardoor voor medewerkers duidelijk wordt dat lid kijken naar hulpmiddelen waarmee rekenfouten voorkomen kunnen worden. - Om de foutmarge nadat een medewerker om ld heeft gevraagd te reduceren, gaat ieder CBL maatregelen opgesteld: Als vervolg op ons gesprek van 0 juni hebben we samen met de leden het volgende pakket aan Beste Onderwerp: maatrege enpakket CBL CC: î CBL Aan: _vws Verzonden: vrijdag 2 juli 203 4:36 Weigeringsgrond 0.2.e Doc. 23

11 - Het CBL zal er bij de ministeries van BZK en VWS op aandringen om de mogelijkheid te onderzoeken om gekleurde ID s uit te geven. Wanneer ID s voor jongeren <8 jaar een andere kleur hebben dan ID s voor jongeren jaar, kunnen kassamedewerkers in één oogopslag zien of de koper oud genoeg is om alcohol te mogen kopen. 8 - Alle CBL-leden besteden minimaal één keer per kwartaal aandacht aan het onderwerp verantwoorde verkoop alcohol en tabak via nieuwsbrieven, teamavonden of andere informatiekanalen of activiteiten. Communicatiemomenten zijn in ieder geval de bijzondere dagen en feestdagen. - In de vergaderingen van de Projectgroep Alcohol en Jongeren zullen best practices worden uitgewisseld. Al deze maatregelen worden toegevoegd aan de Code Verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt. Ieder CBL-Iid wordt expliciet gevraagd commitment af te geven. Begin september staat de eerste vergadering gepland om te inventariseren waar de leden staan met de implementatie van de maatregelen. Met vriendelijke groet, Doc. 23 Met vriendelijke groet, Algemeen Directeur Centraal Bureau Levensmiddelenhandel Overgoo JZ LEIDSCHENDAM tel.: 3 (0)70-33, DISCLAIMER Dit bericht en de eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger. Inzage, gebruik en verspreiding van de inhoud ervan is aan hem of haar voorbehouden. Indien u niet de beoogde ontvanger of diens gemachtigde bent, dan is inzage, gebruik en verspreiding derhalve niet toegestaan. In geval van onjuiste adressering wordt u verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afzender van dit bericht en zorg te dragen voor onmiddellijke verwijdering van dit bericht uit uw systemen. Dit bericht is niet beschermd tegen manipulatie door derden. Voor de door u ontvangen inhoud kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden en evenmin kunt u er rechten aan ontlenen. DISCLAIMER The information contained in this message may be confidential and is intended to be exclusively for the addressee. Should you receive this message unintentionally, please do not use the contents herein and notify the sender immediately by return e-rnail. 2

12 Weigeringsgrond 0.2.e Doc. 24 vws Verzonden: woensdag 2 augustus 203 5:00 Aan: VWS Onderwerp: vraag over Hallo Wij zijn bezig met een nieuwe versie te ontwikkelen voor de e-learning Soms Moet je Nee Verkopen voor de kassamedewerkers. Een van de vragen gaat over ofje je buurjongen die 8 jaar is om legitimatie moet vragen. In onze vorige versie (die we samen met de NVWA hebben gemaakt) was het antwoord op deze vraag nee, je weet dat hij 8 is. Dat willen we in deze training anders doen, omdat we dit soort twijfel/discussie gevallen uit willen bannen (bijvoorbeeld: ik heb niks gevraagd, omdat ik weet dat hij oud genoeg is, want hij zit bij mijn zus in de klas). Iedereen onder de 25 altijd legitimeren. Nu hoorde ik van iemand dat dat juridisch misschien helemaal niet toegestaan is, omdat je, als je weet dat iemand 8 is, geen grond meer hebt om iemand om legitimatie te vragen. Weet jij hoe dat zit? Ik hoor graag van je. Groet, Public Affairs CBL Kijk ook eens op

13 Weigeringsgrond 0.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 25 vws Verzonden: Aan: Onderwerp: dnsdag 2 januari 204 3:00 vws Betr.: RE: Vragen n.a.v. reactie alcoholverkoop nu Besten Bedankt voor onderstaand bericht. Onze communicatie naar onze leden is in lijn met jullie standpunt, zoals we vorige week ook hebben besproken. We zullen dit ook gebruiken in verdere communicatie. Ik kom graag een keer kennismaken als dat uitkomt. Dinsdag februari ben ik op het ministerie om deel te nemen aan de klankborci bijeenkomst over de NIX8 campagne. De bijeenkomst duurt tot half 2. Wellicht kunnen we daarna afspreken om kennis te maken en een kop koffie drinken? Ik hoor het graag! Met vriendelijke groet, manager public affairs Mobiel: Op bezoek bij het CBL? U kunt parkeren op parkeerplaatsen Platform Plaza.» minvws.nl> :03» Beste VWS krijgt zoveel opmerkingen en vragen naar aanleiding van slechte ervaringen van klanten over het al dan niet mogen verkopen van alcohol en tabak aan minderjarigen, dat het mij van belang lijkt dat jullie de volgende lijn duidelijk communiceren onder jullie leden en ook de teksten die over dit onderwerp aanpassen op jullie website. De volgende tekst wordt naar iedereen gestuurd die ons over dit onderwerp mailt. Maak er svp gebruik van in jullie woordvoering. Supermarkten en slijters mogen gewoon alcohol of tabak verkopen aan ouders die boodschappen doen met hun kinderen. Het is onnodig dat hier verwarring of onduidelijkheid over bestaat, want aan de regels hierover is niets veranderd. Alleen de leeftijdsgrens is per januari verhoogd van 6 naar 8 jaar. Al sinds 2000 staat in de wet dat caissières of horecamedewerkers de verkoop moeten weigeren als een volwassene alcohol wil kopen die kennelijk bestemd is (lees: voor iedereen overduidelijk bedoeld is) voor een jongere. Dan gaat het bijvoorbeeld om een groepje jongeren waarvan er eentje boven de 8 is. Of iemand die in de rij bij de kassa zegt laat mij het maar even afrekenen als de verkoop wordt geweigerd aan een minderjarige. Dat soort situaties hebben niets te maken met ouders die samen met hun kinderen boodschappen doen en die alcohol of tabak voor zichzelf

14 kopen. De verkoper heeft onterecht geweigerd u drank of tabak te verkopen, omdat hij verder geen aanwijzing had dat dit voor uw kinderen bestemd was. Doc. 25 Over dit onderwerp zijn inmiddels incjnals rdinn daarvan zal. met vriendelijke groet, senior juridisch beleidsmedewerker Ministerie van VWS, directie VGP t f m minvws.nl Woensdag niet aanwezig Tijdelijk adres: De Hoftoren Rijnstraat 50, 255 XP Den Haag, Verzo Aan: CC: Onderwerp:.a.v. reactie alcoholverkoop Beste 2

15 Graag stel ik mezelf even voor: bij het CBL als manager Public Affairs. Specifiek ben ik ook het aanspreekpunt voor het dossier Alcohol en Tabak. Wij ontvingen uw reactie op de onduidelijkheden ontstaan ten gevolge van de leeftijdsverhoging van een van onze leden. Hoewel wij weten dat de regel niet nieuw is, heeft het wel tot verwarring geleid bij zowel de consument als de supermarkt. De supermarkt houdt zich aan de wet en voert die uit. De consequenties van het niet naleven zijn immers zo groot dat zij niet het risico willen lopen geen alcohol of tabak meer te kunnen verkopen. Ik stel uw reactie zeer op prijs, maar het roept bij mij nog een aantal vragen op. Ik hoop dat u die kunt beantwoorden. Allereerst noemt u het voorbeeld van het groepje jongeren. Dat is ons duidelijk, maar geldt dat ook wanneer een ouder met zijn of haar kind (in plaats van als onderdeel van een groep) alcohol koopt en de kassamedewerker twijfelt of de alcohol bedoeld is voor het kind? Kan de medewerker dan weigeren? Verder vragen wij ons af of u kunt bevestigen dat alleen in situaties waarbij een ouder duidelijk tegen een jongere zegt: Heb je hieraan genoeg? of iets van die strekking de verkoop kan weigeren? Dus alleen wanneer wordt uitgesproken dat de alcohol of tabak voor de jongere is? Ik kijk uit naar uw reactie. Alvast bedankt. Met vriendelijke groet, Doc. 25 manager Op bezoek bij het CBL? U kunt parkeren op parkeerplaatsen Platform Plaza iijke verv!ei. Jaar red ten b.iif. :i.;:: uien u njel e boogdc niet toeqestaan. In geval v te nemen niet de afzender van d uw systemen. Dt! bericht is met bi nnen wij dan ook geen De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 205: Rijnstraat 50, 255 XP, Den Haag. Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd. Dii bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievolijk aan u is toegezonden. wordt u vezocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade. van welke aard ook, Cie verband houdt niet risicos verbonden aan het etektronisch verzenden van berichten This message ma contain in(orrrration that is not intended for you. f you are not the addressee or (this message was sent to you by mistake. you are requested to nform the sender and delete the message. The State accepts no liability for danrage of ariy kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages 3

16 vws Weigeringsgrond O.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 26 Verzonden: Aan: donderdag 6 februari 204 3:0 vws Betr. RE: VGP : antwoorden op de vragen van het Kamerlid (D66) over het bericht Alcohol taboe voor ouders Beste Ik bespreek graag de antwoorden dinsdag voor de klankbordbijeenkomst. Om onze acties en samenwerking met het Ministerie over te brengen zal ik ook nog in een reactie aan de Kamerleden de verwarring toelichten. Allereerst dat we de antwoorden gecommuniceerd hebben naar onze leden, dus zij zijn op de hoogte. Strekking zal verder zijn dat de supermarkten met het doel van de wet voor ogen (geen drank voor jongeren onder de 8) de wet streng hebben uitgevoerd. Nu weten we dat het minder streng kan, al blijven er situaties op de werkvloer waarbij het lastig is voor de kassamedewerker om een inschatting te maken. Ook heb ik het dinsdag graag met jullie over de rol van gemeenten en het draagvlak onder de ouders zelf (waar de meeste weerstand van komt). Hoop dat we daar in samenwerking met het Ministerie nog stappen in kunnen zetten. Tot dinsdag! Met vriendelijke groet, manager public affairs Op bezoek bij het CBL? U kunt parkeren op parkeerplaatsen Platform Plaza.,. r :22» Groet,» Brief aan de Voorzitter van de TK, Onderwerp: antwoorden op de vragen van het Kamerlid ouders, Verzonden d.d. 4 februari 204. D66) over het bericht Alcohol taboe voor De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 205: Rijnstraat 50, 255 XP, Den Haag.

17 - komen Weigeringsgrond 0. 2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 27. Verzonden: Aan: Onderwerp: Bij lagen: vws maandag 7 februari 204 6:25 Q&A Alcoholverkoop 3024 Q&A Beste In de bijlage heb ik een paar situaties geschetst waar wij veel vragen over krijgen. Aan de ene kant verkoop aan ouders met kinderen en aan de andere kant de legitimatieplicht. Kunnen jullie mee kijken of jullie het eens zijn met de vragen en deze van een kort antwoord kunnen voorzien? Nog ts heel anders, vii hebbenver vandaag nog met een reactie, i zal ik ook naar j._ sturen.. Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, manager public affairs Op bezoek bij het CBL? U kunt parkeren op parkeerplaatsen Platform Plaza.

18 Weigeringsgrond 0.2.e, tenzij anders aangegeven. Doc. 28. vws Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: alcoholveoop Ivws Beste We hebben het gezien. Ik heb inmiddels Aldi gesproken en ze uitgelegd hoe kassamedewerkers moeten reageren op bepaalde situaties. Ook heb ik aangegeven dat we samen Vraag&Antwoord opstellen zodat kassamedewerkers weten hoe ze moeten reageren in bepaalde situaties. Hoewel dat document waarschijnlijk wel meer duidelijkheid gaat bieden, is de verwarring nog groot. Ik en mijn collega hebben besproken dat we het niet meer gaan hebben over de onduidelijke wet, maar over oplossingen die we met het ministerie opstellen om de wet op de werkvloer zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Ik stuur nog een keer de Q&A terug voor een laatste check, omdat ik een paar stukken heb aangevuld voor de volledigheid. Dat doe ik later vandaag of morgen, zodat het nog voor het weekend of uiterlijk maandag naar de hoofdkantoren kan. Met vriendelijke groet, manager public affairs Mobiel: desupermarkt J Op bezoek bij het CSL? Ii kunt parkeren op parkeerplaatsen Platform Plaza.» Beste çuminvws.nl> :5» Wij zagen dit stuk langskomen. Bekend bij jullie? Hoe verhoudt de uitspraak van het CBL in dit stuk zich tot de mail die we afgelopen donderdag 20 februari naar jullie hebben gestuurd? met vriendelijke groet, senior juridisch beleidsmedewerker alcoholbeleid en drugsbeleid

19 Doc. 28. Ministerie van VWS, directie VGP Woensdag niet aanwezig Tijdelijk adres: De Hoftoren Rijnstraat 50, 255 XP Den Haag VE Aan: CC: Onderwerp: C Ivws J februari 204 5:07 CBL J vws alcoholverkoop Ha Mijn collega n ik hebben ons over jullie Q s gebogen en bieden jullie hierbij onze A s aan. Graag verwijzen we je ook naar artikel 20 van de Drank- en Horecawet (http://wetten.overheid.nl/bwbr /) Hierop hebben wij onze antwoorden gebaseerd. Mocht e.e.a. vragen oproepen of niet duidelijk zijn spreekt het vanzeifdatje me kunt bellen. Vriendelijke groet, beleidsmedewerker Directie Voeding. Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) Rijnstraat XP Den Haag Postbus EJ Den H ag 070) 340 held. fl De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 205: Rijnstraat 50, 255 XP, Den Haag. Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd. 2

Marjon Opgenoort-Peeters; Karin Klooswijk; Manon Bieleman; Erna van de Peppel; Ben Lampe CC:

Marjon Opgenoort-Peeters; Karin Klooswijk; Manon Bieleman; Erna van de Peppel; Ben Lampe CC: Gera Gerritsen Van: Hermine van den Berg-van Zijl Verzonden: woensdag 17 september 2014 18:01 Aan: Marjon Opgenoort-Peeters; Karin Klooswijk; Manon Bieleman; Erna van de Peppel; Ben Lampe CC: Peter Spitteler;

Nadere informatie

Welke stukken ontbraken er in het incomplete dossier dat professor Maat bij de eerst inzage te zien kreeg?

Welke stukken ontbraken er in het incomplete dossier dat professor Maat bij de eerst inzage te zien kreeg? Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 13:28 Aan: ' - BD/NCTV/PDCT/PBI';. - BD/NCTV'; CC: '. - BD/NCTV/PDCT/VS'; Onderwerp: RE: Nieuwe Kamervraag inzake het feitenrelaas over professor Maat Beste Ik weet niet

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Met vriendelijke groet, adviseur bedrijfsvoering

Geachte mevrouw, Met vriendelijke groet, adviseur bedrijfsvoering Cc: Onderwerp: RE: Vragen betreffende Offerteaanvraag Vormgeving grote verplichtstelling, kenmerk 021500100.017.040 Datum: woensdag 4 maart 2015 9:53:42 Bijlagen: Bijlage (nummer optioneel) Verklaring

Nadere informatie

-----Original Message----- From: Sent: Monday, March 30, :32 PM W. Europe Standard Time To: Subject: RE: aangepaste offerte

-----Original Message----- From: Sent: Monday, March 30, :32 PM W. Europe Standard Time To: Subject: RE: aangepaste offerte Van: Onderwerp: RE: aangepaste offerte Datum: woensdag 1 april 2015 10:45:33 Wat mij betreft meld je dat wij een rondetafel willen. Geen interviews. Onze ervaring is dat dit snel en efficiënt werkt. De

Nadere informatie

Inventaris. nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr Verzoek erkenning x x x 2 Aanvraagformulier x x x

Inventaris. nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr Verzoek erkenning x x x 2 Aanvraagformulier x x x Inventaris wordt verstrekt weigeringsgronden nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr. 9 1 Verzoek erkenning x x x 2 Aanvraagformulier x x x 3 Reglement x 4 Samenstelling

Nadere informatie

Kijk jij er nog een keer naar. Dan kan het deze week naar de anderen.

Kijk jij er nog een keer naar. Dan kan het deze week naar de anderen. Dag B Bijgaand nog met wat track changes. I Gaat het via ons naar CPB, of hoe loopt het? g'h Van: mm Verzonden: maandag 8 december 2014 15:02 Aan: mhh Onderwerp: Kansrijk-Inleiding SdecRB.docx Ik heb jouw

Nadere informatie

Isi l'v 1 2J. donderdag 8 juni :50. tfnederland.nll

Isi l'v 1 2J. donderdag 8 juni :50. tfnederland.nll si l'v 1 2J ÄilS i-v -Van: '"Verzonden: Aan: donderdag 8 juni 2017 9:50 ce nderwerp: FW: tarieven EWN Urgentie: Hoog Allen, ter info en ter bespreking vrijdag. Groet, Van: W-Äi^ërSdag 7 juni ^17 10:2^

Nadere informatie

Eenvoudig Beter Oog op de Omgevingswet Nieuwsmail nr. 24, juni 2014

Eenvoudig Beter Oog op de Omgevingswet Nieuwsmail nr. 24, juni 2014 Oog op de Omgevingswet Eenvoudig Beter Oog op de Omgevingswet Nieuwsmail nr. 24, juni 2014 Nieuwsmail interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke

Nadere informatie

-www.twitter.com/omdenhaag

-www.twitter.com/omdenhaag Van: Pritl Stift Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 15:44 Aan: Heer, 1. de CAPDen Haag) Onderwerp: Re: Verzoek contact Hoepel op. Jullie begonnen. groeten, de hoofdredactie Op 21 augustus 2014 15:39

Nadere informatie

Inventaris. nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr. 8 1 Uitnodiging bijeenkomst x x x

Inventaris. nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr. 8 1 Uitnodiging bijeenkomst x x x Inventaris wordt verstrekt weigeringsgronden nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr. 8 1 Uitnodiging bijeenkomst x x x 2 Aanvraagformulier x x x 3 Reglement x 4

Nadere informatie

Vr gr. CeiUiddl ridnbureau. Sector 1 Publieke financiën Bezoekadres; Centraal Planbureau, Van Stoikweg 14, 2585 JR Den Haag

Vr gr. CeiUiddl ridnbureau. Sector 1 Publieke financiën Bezoekadres; Centraal Planbureau, Van Stoikweg 14, 2585 JR Den Haag Vr gr CeiUiddl ridnbureau Sector 1 ^ublieke financiën Bezoekadres: Centraai Pianbureau, Van Stoikweg 14, 2585 JR Den Haag Postadres; Pncthi K 80510, 2508 GM Den Haag Telefoon. Internet: hiip://www.cpo.nl/

Nadere informatie

In deze mail: artikel 10, lid 2 onder d, e en g en artikel 11, lid WOB

In deze mail: artikel 10, lid 2 onder d, e en g en artikel 11, lid WOB Page 1 of 5 In deze mail: artikel 10, lid 2 onder d, e en g en artikel 11, lid WOB Van: Verzonden: woensdag 22 april 2015 17:50 Aan: Onderwerp: Gesprek ter info Politie Landelijke Eenheid afdeling Communicatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Van Werk Naar Werk Nr7, 12juni2014

Nieuwsbrief Van Werk Naar Werk Nr7, 12juni2014 Nr 7, 12 juni 2014 Nieuwsbrief Van Werk Naar Werk Nr7, 12juni2014 Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van het Van Werk Naar Werk-beleid bij Dii. Deze nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en

Nadere informatie

Vanaf 21 april is de website van Agentschap NL in een nieuw jasje gestoken. De toegankelijkheid en leesbaarheid zijn aanzienlijk verbeterd.

Vanaf 21 april is de website van Agentschap NL in een nieuw jasje gestoken. De toegankelijkheid en leesbaarheid zijn aanzienlijk verbeterd. nummer 2, april 2011 EVOA Nieuwsbrief nummer 2, april 2011 Nieuwsbrief voor internationaal afvaltransport Inhoud Website van EVOA in een nieuw jasje Nieuwe tool om de hoogte van de financiële zekerheid

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer 00475094. Verzoek Ageviewers herziening preventie- en handhavingsplan alcohol

Collegevoorstel. Zaaknummer 00475094. Verzoek Ageviewers herziening preventie- en handhavingsplan alcohol Zaaknummer 00475094 Onderwerp Verzoek Ageviewers herziening preventie- en handhavingsplan alcohol Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 4 mei verzocht Ageviewers de gemeente om het Preventie-

Nadere informatie

1. Toelichting afwijking (C7C/08): Investering Stedelijke Vernieuwing

1. Toelichting afwijking (C7C/08): Investering Stedelijke Vernieuwing Nummer 40, 01-03-2013 Nieuwsbrief IBI Nummer 40, 01-03-2013 Hierbij ontvangt u de veertigste nieuwsbrief Interbestuurlijke informatie (IBI). De nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van interbestuurlijke

Nadere informatie

Het bezwaar is afgewezen omdat het een gemeente verordening betreft waar geen bezwaar tegen gemaakt kan worden.

Het bezwaar is afgewezen omdat het een gemeente verordening betreft waar geen bezwaar tegen gemaakt kan worden. From: Stephanie Boom (Gemeente Oosterhout) Sent: vrijdag 7 maart 2014 9:05:20 To: #Servicepunt PIM Cc: Subject: svp inboekenfw: Brief gemeente Oosterhout Van: Hans Knol [mailto:h.knol@gnk-group.com] Verzonden:

Nadere informatie

Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012

Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012 Nummer 36, 23-07-2012 Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012 Hierbij ontvangt u de zesendertigste nieuwsbrief Interbestuurlijke informatie (IBI). De nieuwsbrief IBI brengt informatie over het brede terrein

Nadere informatie

Inventaris. nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr Verzoek erkenning x x x 2 Ontvangstbevestiging x x x

Inventaris. nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr Verzoek erkenning x x x 2 Ontvangstbevestiging x x x Inventaris wordt verstrekt weigeringsgronden nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr. 16 1 Verzoek erkenning x x x 2 Ontvangstbevestiging x x x 3 Aanvraagformulier

Nadere informatie

Westmaas G.A. Met vriendelijke groet, Ronald van Klinken Adviseur vergunningen

Westmaas G.A. Met vriendelijke groet, Ronald van Klinken Adviseur vergunningen Westmaas G.A. Van: Klinken, Ronald van Verzonden: maandag 11 juli 2016 8:42 Aan: Westmaas G.A. CC: Terpstra, Hans Onderwerp: RE: Gestuurde boring Gasunie thv niedorperdijk 3 Beste

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 27. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/77

Nieuwsbrief NRGD. Editie 27. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/77 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 27 VULLING REGISTER VORDERT GESTAAG! / 2 NOVEMBER 2011 In deze editie: De vulling van het register

Nadere informatie

Reden waarom ik in deze brief graag alsnog de visie en standpunten van Koninklijke Horeca Nederland naar voren wil brengen.

Reden waarom ik in deze brief graag alsnog de visie en standpunten van Koninklijke Horeca Nederland naar voren wil brengen. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. staatssecretaris de heer M.J. Van Rijn Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Woerden, 20 juni 2014 Onderwerp Contact : Integraal alcoholbeleid : 0348-489423

Nadere informatie

Wat te doen met uw vakantie-uitkering? Inzetten of uitbetalen? Doe mee aan de P Direkt fiets fotoactie en win!

Wat te doen met uw vakantie-uitkering? Inzetten of uitbetalen? Doe mee aan de P Direkt fiets fotoactie en win! Wat te doen met uw vakantie-uitkering? Inzetten of uitbetalen? Doe mee aan de P Direkt fiets fotoactie en win! Doet u dit jaar belastingaangifte? Uw jaaropgave vindt u in het P Direktportaal Betaaldata

Nadere informatie

G roe:, From: Sent: woensda To: Cc: 20 januari 2C16 9:58

G roe:, From: Sent: woensda To: Cc: 20 januari 2C16 9:58 G roe:, From: Sent: woensda Cc: 20 januari 2C16 9:58 Subject: RE: notitie minimumjeugdloon Dit is de finale versie met gecorrigeerde grafiek in de appendix. Voor wat betreft het moment van pubiicatie:

Nadere informatie

Coolsingel AD Rotterdam. 10 2e. . website:

Coolsingel AD Rotterdam. 10 2e.  . website: Coolsingel 6 3011 AD Rotterdam mob. 10 2e e-mail 10 2e website: www.naleving.net Van: @MINSZW.NL] Verzonden: woensdag 7 oktober 2015 12:08 Aan: CC: Onderwerp: RE: Regionaal Platform Fraudebestrijding:

Nadere informatie

- BD/DRD/NCC )- BD/DV/P&B

- BD/DRD/NCC )- BD/DV/P&B Van: Verzonden: CC: Onderwerp: Bijlagen: BD/DRD/NCC/ECO donderdag 9 oktober 2014 8:05 - BD/DRD/NCC )- BD/DV/P&B FW: Bericht NL-taal definitief.doc Bericht zuurstofmasker NL-taal definitief.doc DV; - minbuza.nl)

Nadere informatie

We hopen van harte datje wilt meedoen. Met vriendelijke groet.

We hopen van harte datje wilt meedoen. Met vriendelijke groet. From: To: Cc: Subject: Date: klankbord KansRijk Arbeidsmarktbeleid maandag 15 deœmber 2014 14:42:00 Momenteel werken we bij het CPB aan een publicatie "Kansrijk Arbeidsmarktbeleid", onderdeel van de CPB-brede

Nadere informatie

Onderwerp: 714068 MER Windpark De Veenwieken Toetsing LVNL & ILenT

Onderwerp: 714068 MER Windpark De Veenwieken Toetsing LVNL & ILenT Marjolein Pigge Van: CNSToetsing@lvnl.nl Verzonden: maandag 11 mei 2015 14:52 Aan: CC: henk.van.den.berg@ilent.nl Onderwerp: RE: 714068 MER Windpark De Veenwieken Toetsing LVNL & ILenT Beste heer Vogelaar/Bouke,

Nadere informatie

Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat uiteraard graag! Veel succes met de afronding!

Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat uiteraard graag! Veel succes met de afronding! Verder zijn we erg benieuwd naar het vervolg van het proces en horen we graag van Jullie wat de planning is en of wij bijvoorbeeld nog stukken wat eerder kunnen ontvangen e.d. Mochten er nog vragen zijn,

Nadere informatie

Vandaar dat wij deze brief onder de dringende aandacht van uw college en die van de Raad brengen. Laatstgenoemde zal deze brief in kopie ontvangen.

Vandaar dat wij deze brief onder de dringende aandacht van uw college en die van de Raad brengen. Laatstgenoemde zal deze brief in kopie ontvangen. From: Reinders, M.T.P. (Martijn) Sent: 4 May 2017 11:55:43 To: Undisclosed recipients:; Cc: Subject: t.a.v. De Gemeenteraad Attachments:5083 - NVWA Handleiding RAS v2.pdf; Brief

Nadere informatie

De tekeningen en andere documenten zullen we zo snel mogelijk aanleveren.

De tekeningen en andere documenten zullen we zo snel mogelijk aanleveren. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Matthijs Bakker Tuesday, August 09, 2016 3:30 PM Ouweelen, Rinze van Fwd: Zaak 990301 - Schiphol Real Esate B.V. - Toepassen brandschermen in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NLRF 2013 Nummer 1, December 2011/Januari 2012

NIEUWSBRIEF NLRF 2013 Nummer 1, December 2011/Januari 2012 Nummer 1, December 2011/Januari 2012 NIEUWSBRIEF NLRF 2013 Nummer 1, December 2011/Januari 2012 Dit is de eerste Nieuwsbrief over het Nederland-Ruslandjaar 2013 (NLRF2013). Op deze manier houden wij u

Nadere informatie

Pier Wiebe Rienstra Onderwerp: FW: vooroverleg bestemmingsplan MFA Westergeest en Camping degreidpole. Geachte mevrouw van der Heide,

Pier Wiebe Rienstra Onderwerp: FW: vooroverleg bestemmingsplan MFA Westergeest en Camping degreidpole. Geachte mevrouw van der Heide, B i j l a g e 3 : O v e r l e g r e a c t i e s Bericht pagina 1 van 1 Pier Wiebe Rienstra Onderwerp: FW: vooroverleg bestemmingsplan MFA Westergeest en Camping degreidpole!"# "" $%&'( Geachte mevrouw

Nadere informatie

CBL Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt

CBL Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt CBL Code verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt Augustus 2012 2 1. Inleiding Verantwoorde verkoop van alcohol in de supermarkt Alcoholhoudende dranken maken een belangrijk deel uit van het assortiment

Nadere informatie

Ik mail om een nieuwe afspraak te maken voor het inzien van mijn dossier. Ik kan volgende week ma, di en woe.

Ik mail om een nieuwe afspraak te maken voor het inzien van mijn dossier. Ik kan volgende week ma, di en woe. Van: George Maat < Verzonden: donderdag 17 december 2015 15:02 Onderwerp: RE: Verzoek om inzage Feitenrelaas Urgentie: Hoog Beste, Ik mail om een nieuwe afspraak te maken voor het inzien van mijn dossier.

Nadere informatie

Acties raken op stoom

Acties raken op stoom Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Acties raken op stoom Nieuwsbrief Meldpunt Verspilling in de zorg - mei '14 nr. 4 Vandaag, 28 mei, is een voortgangsbrief over het Programma

Nadere informatie

image001.gif; image002.png; image003.png; NB_verklaring PV cellen op dak GRA gebouw.pdf

image001.gif; image002.png; image003.png; NB_verklaring PV cellen op dak GRA gebouw.pdf Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Eric van Noord Monday, November 02, 2015 7:41 PM Kramer, Rob RE: Rietveld academie kapvergunning en image001.gif; image002.png; image003.png;

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Emiel Krijt, Accountmanager Public Affairs NOC*NSF 1 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Nadere informatie

Je bent geweldig. George Maat. Verstuurd vanaf mijn iphone. geschreven: Beste,

Je bent geweldig. George Maat. Verstuurd vanaf mijn iphone. geschreven: Beste, Van: Verzonden: dinsdag 1 december 2015 12:29 Onderwerp: Re: Verzoek om inzage Feitenrelaas Je bent geweldig. George Maat Verstuurd vanaf mijn iphone Op 1 dec. 2015 om 07:54 heeft geschreven: @knp.politie.nl>

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Volp (PvdA) over het stijgende aantal jonge comazuipers (2016Z05066).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Volp (PvdA) over het stijgende aantal jonge comazuipers (2016Z05066). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Van: Verzonden: woensdag 4 november :22 Aan: CC: Onderwerp: FW: Brief_-_Antwoorden_Kamervragen_steekpartij_PI_Zoetermeer.

Van: Verzonden: woensdag 4 november :22 Aan: CC: Onderwerp: FW: Brief_-_Antwoorden_Kamervragen_steekpartij_PI_Zoetermeer. Van: Verzonden: woensdag 4 november 2015 19:22 Aan: CC: Onderwerp: FW: Brief_-_Antwoorden_Kamervragen_steekpartij_PI_Zoetermeer.docx en zijn akkoord met de nu voorliggende beantwoording.. Wil jij de accordering

Nadere informatie

file:///h:/personalsettings/digidoc/90.%20re%20update%20database%20wga%20...

file:///h:/personalsettings/digidoc/90.%20re%20update%20database%20wga%20... pagina 1 van 6 Verzonden: maandag 10 oktober 20169:52 Hoi, Het IB levert de dataset aan via een beveiligde USB stick aan een (informatie(analist). Deze gaat de dataset in een acces database zetten en de

Nadere informatie

Nieuwsbrief KP7, Horizon 2020 en Eureka maart 2013

Nieuwsbrief KP7, Horizon 2020 en Eureka maart 2013 Page 1 of 5 Schoten, Beppie van Van: Agentschap NL - EiOI Verzonden: donderdag 4 april 2013 16:24 Aan: Agentschap NL - EiOI Onderwerp: Nieuwsbrief KP7, Horizon 2020 en Eureka - maart 2013 maart 2013 Nieuwsbrief

Nadere informatie

LMA nieuwsbrief nr. 4, 2014 Beste lezer,

LMA nieuwsbrief nr. 4, 2014 Beste lezer, LMA nieuwsbrief nr. 4, 2014 Beste lezer, Wij zijn voor vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief te bereiken via helpdesk@lma.nl of telefoonnummer: (088) 6025969 (bereikbaar op werkdagen tussen 09:00

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27565 Alcoholbeleid Nr. 133 Herdruk 1 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2015 Vanuit de Drank-

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen, ter attentie van Bert van de Vorstenbosch

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen, ter attentie van Bert van de Vorstenbosch Van Postbus VI Ruimtelijkeplannen Aan: "'juza.roez@groningen.nl'" Datum 9-5-2011 15:49:22 Onderwerp: FW: vooroverleg bestemmingsplan Oostelijke

Nadere informatie

Alvast een fijn v/eekend! Vriendelijke groet.

Alvast een fijn v/eekend! Vriendelijke groet. vragen leiden, n;em dan gerust contact op. Degene die bij ons meegekeken hebben op jullie stukken zijn graag bereid om een :oelichting te geven. Een enkele collega neemt vandaag nog de zijd om naar de

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

NBV themanummer Nieuwsbrief December 2010

NBV themanummer Nieuwsbrief December 2010 December 2010 NBV themanummer Nieuwsbrief December 2010 Het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV), onderdeel van de AIVD, geeft voor zijn relaties tweemaandelijks een nieuwsbrief uit. Dit is een

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Beste Paul, Met vriendelijke groet, Anton Remmerswaal uitvoerder 06-e Heijmans Infra BV. Labradoriet KB Dordrecht

Beste Paul, Met vriendelijke groet, Anton Remmerswaal uitvoerder 06-e Heijmans Infra BV. Labradoriet KB Dordrecht Van: Remmerswaal, Anton Verzonden: woensdag e8 juni e017 6:56 Aan: Joormann, Paul CC: Godert Overweel; Mastenbroek, Jan Onderwerp: FW: Bypass Marathonweg Bijlagen: By-pass met

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

NOVI Nieuws Nieuwsmail van het programmateam Nationale Omgevingsvisie Nr. 2, oktober 2015

NOVI Nieuws Nieuwsmail van het programmateam Nationale Omgevingsvisie Nr. 2, oktober 2015 NOVI Nieuws NOVI Nieuws Nieuwsmail van het programmateam Nationale Omgevingsvisie Nr. 2, oktober 2015 Nieuwsmail voor professionals bij de overheid, in de wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke

Nadere informatie

Van: Verzonden: woensdag 10 januari 2007 16:18 Aan: Aanbesteding CoZa - DBOB Onderwerp: Vragen m.b.t aanbesteding 5433844/06/DBOB (2006/S 188-200063) Geachte Na bestudering van uw bestek betreffende de

Nadere informatie

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Sabine Uitslag Juni 2012 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van het Aanvalsplan Alcohol & Jongeren. Met dit integrale aanvalsplan wil de CDA Tweede Kamerfractie,

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 115.005068 I 05/10/2015 Gemeente Zuidpks Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Directie Voeding Gezondiieidsbesclierining en Preventie Betreft Lokaal

Nadere informatie

Pit bouwadvies - Nienke te Slaa

Pit bouwadvies - Nienke te Slaa Pit bouwadvies - Nienke te Slaa Van: [niels.tenvoorde@forfarmers.eu] Verzonden: maandag 12 januari 2015 9:52 Aan: Pit bouwadvies - Nienke te Slaa Onderwerp: FW: Verzoek aanvullende gegevens Radstaak -

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor examinatoren voor luchtvarenden Juli 2014

Nieuwsbrief voor examinatoren voor luchtvarenden Juli 2014 Juli 2014 Nieuwsbrief voor examinatoren voor luchtvarenden Juli 2014 Inhoud Afwijken Flight Test Schedules Aftekenen Europese brevetten door RFE LPE-level 4 voortaan vier jaar geldig Wijzen op juiste gegevens

Nadere informatie

M. Arents, B.Waning. wethouder De Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A Datum: 1 september 2016

M. Arents, B.Waning. wethouder De Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A Datum: 1 september 2016 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A.00850 Datum: 1 september 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Hoop je voldoende geïnformeerd te hebben mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Hoop je voldoende geïnformeerd te hebben mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag. Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Randen van, Dennis Monday, February 08, 2016 11:25 AM Kramer, Rob Dijk van, Peter; Deriga, Liesbeth RE: Kapaanvraag

Nadere informatie

Make it Work Nieuwsbrief Make it Work nr. 1, januari 2015

Make it Work Nieuwsbrief Make it Work nr. 1, januari 2015 Nieuwsbrief Make it Work Make it Work Nieuwsbrief Make it Work nr. 1, januari 2015 Make it Work is het project dat als doel heeft om consistentere en beter uitvoerbare EU- milieuregelgeving tot stand te

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Hoi, Jij geeft een seintje als ik iets kan doen aan kansrijk en zo ja wat? Grl

Hoi, Jij geeft een seintje als ik iets kan doen aan kansrijk en zo ja wat? Grl From: Date: kansrijk maandag 30 maart 2015 16:18:00 Hoi, Jij geeft een seintje als ik iets kan doen aan kansrijk en zo ja wat? Grl From: Date: woensdag 29 april 2015 21:34:12 From: Date: FW: Input voor

Nadere informatie

Inventaris. nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr Verzoek erkenning x x x 2 Aanvraagformulier x x x

Inventaris. nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr Verzoek erkenning x x x 2 Aanvraagformulier x x x Inventaris wordt verstrekt weigeringsgronden nr. document reeds openbaar niet geheel deels 10.1.c 10.2.e 10.2.g 11.1 DEC nr. 5 1 Verzoek erkenning x x x 2 Aanvraagformulier x x x 3 Reglement x 4 Samenstelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 27 565 Alcoholbeleid Nr. 145 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

t.a.v. Het College B&W: De NVWA vraagt uw aandacht voor het RAS Bijlagen:

t.a.v. Het College B&W: De NVWA vraagt uw aandacht voor het RAS Bijlagen: Ilonka Deddens Van: Reinders, M.T.P. (Martijn) Verzonden: donderdag 4 mei 2017 13:53 Onderwerp: t.a.v. Het College B&W: De NVWA vraagt uw aandacht voor het RAS Bijlagen: Brief

Nadere informatie

Welke stukken ontbraken er in het incomplete dossier dat professor Maat bij de eerst inzage te zien kreeg?

Welke stukken ontbraken er in het incomplete dossier dat professor Maat bij de eerst inzage te zien kreeg? Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 12:58 Aan: Onderwerp: RE: Nieuwe Kamervraag inzake het feitenrelaas over professor Maat Thanks! @politie.nl] Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 12:30 Aan:. - BD/NCTV/PDCT/PBI;.

Nadere informatie

Soms moet je nee verkopen

Soms moet je nee verkopen COLOFON Stichting Platform Verkoop Alcoholhoudende Dranken voor Thuisgebruik (PVAD) Postbus 182 2260 AD Leidschendam F 070 317 5046 pvad@raadndh.nl Huisregels en leeftijdsstickers zijn tegen kostprijs

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

1.0. Incident- Datum Draai Omschrijving meidingen

1.0. Incident- Datum Draai Omschrijving meidingen Incident- Datum Draai Omschrijving meidingen gebruik Midazoiam 1 22-12-2010 Nee Meiding caiamiteit, compiicaties na toediening Midazoiam en maagsonde in long. 2 22-8-2011 Ja Adviesvraag inzake melding

Nadere informatie

CBL Code Verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt

CBL Code Verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt CBL Code Verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt 1 2 1. Inleiding Verantwoorde verkoop van alcohol in de supermarkt Alcoholhoudende dranken maken een belangrijk deel uit van het assortiment van de

Nadere informatie

Gezamenlijke agenda van het Directeuren Overleg Alcohol 1

Gezamenlijke agenda van het Directeuren Overleg Alcohol 1 Gezamenlijke agenda van het Directeuren Overleg Alcohol 1 Samen naar een verantwoord alcoholgebruik voor een gezonder Nederland De afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers van Stichting Verantwoord

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Hoogachtend, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn

Hoogachtend, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Geachte mevrouw Goossens,

Geachte mevrouw Goossens, Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders From: D.Gruijters@omwb.nl To: laura.goossens@cofely-gdfsuez.nl Cc: Aaken, Jan van Subject: RE: reactie op overleg concept ontwerpbeschikking dat u m :

Nadere informatie

Wetterskip Fryslân Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden T 058 292 2612 F 058 292 2223 E jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl www.wetterskipfryslan.

Wetterskip Fryslân Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden T 058 292 2612 F 058 292 2223 E jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl www.wetterskipfryslan. Wim Noom Aan: Onderwerp: Bootsma, Nico RE: Watertoets - planvorming De Riich te Schiermonnikoog Van: Jelly van der Kloet [jvanderkloet@wetterskipfryslan.nl] Verzonden: maandag 7 september 2015 12:01 Aan:

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

- 1 O.2.e CC: Goed plan. Prijzen zijn aan de hoge kant. Dat moet en kan echt omlaag. Ik heb destijds bij fez

- 1 O.2.e CC: Goed plan. Prijzen zijn aan de hoge kant. Dat moet en kan echt omlaag. Ik heb destijds bij fez Groet! Markeringsstatus: CC: Verzonden: Onderwerp: Opvolgingsmarkering: Wever, L.J.S. (Léon) 0k! We gaan nog even kijken voor een alternatief en zonder afkoop van drank Opvolgen He: feest jeugdwet - 1

Nadere informatie

2015D Lijst van vragen

2015D Lijst van vragen 2015D43891 Lijst van vragen De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van

Nadere informatie

Succes met afronden! G roet. Verstuurd vanaf mijn ipad. Op 17 Mar 2015 om 00:01 heeft! het volgende geschreven: Dag allen,

Succes met afronden! G roet. Verstuurd vanaf mijn ipad. Op 17 Mar 2015 om 00:01 heeft! het volgende geschreven: Dag allen, Succes met afronden! G roet Verstuurd vanaf mijn ipad Op 17 Mar 2015 om 00:01 heeft! het volgende geschreven: Dag allen, Bijgesloten het concept hoofdstuk over fiscaal beleid. Een paar opmerkingen:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De regering dankt uw Kamer voor de inbreng bij het onderhavige wetsvoorstel.

De regering dankt uw Kamer voor de inbreng bij het onderhavige wetsvoorstel. > Retouradres: 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Dank voor uw e-mail. Op een aantal punten ervan wil ik graag nog wat nader ingaan.

Dank voor uw e-mail. Op een aantal punten ervan wil ik graag nog wat nader ingaan. Andre Elings Van: Cert (NCSC-NL) [cert@ncsc.nl] Verzonden: maandag 21 juli 2014 15:26 Aan: Andre Elings Onderwerp: RE: Hulpvraag i.v.m. verdachte inlog Digi-D / RE: "Handreiking cybercrime" Beste heer

Nadere informatie

Besluit. Verloop van de procedure. Datum 5 augustus 2014 546684 Onderwerp Besluit op bezwaar. Geachte

Besluit. Verloop van de procedure. Datum 5 augustus 2014 546684 Onderwerp Besluit op bezwaar. Geachte Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retoutadres Postbus 20301 2500 EN Den Haag Juridische Zaken Sector Juridische Zaken Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverhejd.nh/venj

Nadere informatie

From: Sent: To: Subject:

From: Sent: To: Subject: From: Sent: To: Subject: Ik snap niet dat de MIVD toegestaan heeft dat publicatie met de namen van MIVD medewerkers op internet zijn gezet. Want namen zijn vrij eenvoudig via internet aan foto's en erger

Nadere informatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport c ( e Rijksinstituut voor Volksgezondheid Ministerie van Valksqezandheid, Welzijn en Spart e e (_ c t Rijksinstituut voor Volksgezondheid en MiJieu c . . c C Ministerîe van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het bericht Toename overgewicht in achterstandswijken (2015Z08832).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het bericht Toename overgewicht in achterstandswijken (2015Z08832). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Stuknummer: AI12.07536

Stuknummer: AI12.07536 Stuknummer: AI12.07536 Gemeente Den Helder T.a.v. Aan het college van Burgermeester en Wethouders centraal bureau levensmiddelenhandel Postbus 36 bezoekadres 1780 AA Den Helder Leidschendam, 13 augustus

Nadere informatie

Handleiding. Spelregelbewijs in Sportlink Club

Handleiding. Spelregelbewijs in Sportlink Club Handleiding Spelregelbewijs in Sportlink Club Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Spelregelbewijs voor O-17 1.1.1. Kennen, begrijpen, accepteren en toepassen 1.1.2. Oefenen en Eindtoets 1.1.3. Proces en planning

Nadere informatie

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers 1. Bepaal uw standpunt. Eenduidigheid over de regels bij beide ouders is cruciaal. Tips: Kies als ouders samen regels voor het gezin. Bepaal als ouders vooraf

Nadere informatie

Communicatiemateriaal

Communicatiemateriaal Communicatiemateriaal ACE ARNHEM/ACHTERHOEK/LIEMERS Communicatiemateriaal V 1.0 27-01-2017 Inhoudsopgave Programma 3 Mail werkplekbegeleiders 4 Flyer werving medewerkers 5 Mail gast-medewerkers 6 Tekst

Nadere informatie

De naleving van de alcoholleeftijdsgrens door supermarkten, slijterijen, horecagelegenheden, cafetaria s en sportkantines in 2013, 2014 en 2015.

De naleving van de alcoholleeftijdsgrens door supermarkten, slijterijen, horecagelegenheden, cafetaria s en sportkantines in 2013, 2014 en 2015. De naleving van de alcoholleeftijdsgrens door supermarkten, slijterijen, horecagelegenheden, cafetaria s en sportkantines in 2013, 2014 en 2015. Het resultaat van ruim 5800 aankooppogingen door mysteryshoppers

Nadere informatie

Vragen en antwoorden die mogelijk worden gesteld i.v.m. de spoedwet heffing rechten Nederlandse identiteitskaart (NIK)

Vragen en antwoorden die mogelijk worden gesteld i.v.m. de spoedwet heffing rechten Nederlandse identiteitskaart (NIK) Bijlage afkomstig van ministerie van binnenlandse zaken behorend bij instructiebrief van BZK d.d. 21 september 2011 in verband met de indiening van de spoedwet heffing rechten Nederlandse identiteitskaart

Nadere informatie

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan De keuze voor preventie- en handhavingsactiviteiten hangen idealiter samen met het risicoprofiel. De activiteiten die De Ronde Venen gaat inzetten om

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

http://us.f906.mail.yahoo.com/ym/showletter?box=sent&msgid=9808_0_45957_656...

http://us.f906.mail.yahoo.com/ym/showletter?box=sent&msgid=9808_0_45957_656... http://us.f906.mail.yahoo.com/ym/showletter?box=sent&msgid=9808_0_45957_656... Date: Wed, 21 May 2008 04:36:48-0700 (PDT) "Fam. R. Sloots" vraag t.a.v. Minor Change Certificatie

Nadere informatie