STRAATHOEK.be vzw LISS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STRAATHOEK.be vzw LISS"

Transcriptie

1 STRAATHOEK.be vzw LISS Registratie straathoekwerk LiSS 2010 Deze registratie geeft een beeld van het straathoekwerk van de individuele contacten in Limburg. Profiel van de gasten? Hoe en waar ontmoet de straathoekwerker hen? Over wat praten ze? Met welke diensten/organisaties wordt er samengewerkt? In 2010 waren volgende 14 straathoekwerkers actief in Limburg en aangesloten of in dienst van het LiSS: LiSS Genk: Jessy Van Gemert, Bart Huisman, Tine Seynaeve LiSS Beringen: Tina Wouters LiSS Noord-Limburg: Mira Kwanten Maasmechelen vzw Jeugdorganen: Hanna Jansen Gemeente Ham: Steve Roten Gemeente Houthalen-Helchteren: Grazia Calcagnile CAD-MSOC: Clemens Put (Houthalen), Alexander Desmedt (Heusden-Zolder), Bert D Heere (Tongeren), Maarten Geraerts (Genk, vanaf ), Silvie Loenders en Patrick Reymen (Hasselt). 13 straathoekwerkers (Maarten CAD registreerde nog niet)realiseerden 39 meer werkrelaties dan in Verder bereikten we 330 nieuwe gasten afgelopen jaar. Dat is iets meer dan ¼ de van totale groep. Dit zijn enerzijds contacten door de nieuwe straathoekwerksters Tine Seynaeve in Genk Zuid en Tina Wouters in Beringen en anderzijds werken de straathoekwerkers met een open houding naar nieuwe groepen/individuen in het werkgebied. 1. Wie zijn de gasten? Aantal In deze registratie worden alleen de werkrelaties opgenomen. Een werkrelatie houdt in dat de straathoekwerkster al meerdere contacten had met de gast waarbij er gepraat werd rond één of meer leefdomeinen (dus niet alleen problemen). Daarnaast hebben de straathoekwerkers nog losse contacten met gasten die eerder als kennismaking of oppervlakkige contacten beschouwd worden. Op termijn zijn deze gesprekken de aanloop naar werkrelaties. De straathoekwerkers zijn gekend bij de gasten en zij weten dat ze bij hen terecht kunnen. De straathoekwerkers hadden in 2010 met 1120 gasten een werkrelatie. Een stijging dus van 39 gasten ten opzichte van Registratie straathoekwerk Limburg 2010 Pagina 1

2 Geslacht Man 994 Vrouw 126 Totaal % van de bereikte doelgroep zijn jongens, mannen. Leeftijd Leeftijd aantal 7-17 j onbekend 76 Totaal 1120 De doelgroep wordt vooral op straat bereikt. 48 % is 25 jaar of jonger. De -18 jarigen blijven zichtbaar op straat rondhangen en zijn een belangrijke doelgroep voor de straathoekwerkers naar jongeren. De + 30 jarigen worden vooral bereikt door de straathoekwerkers van CAD. We merken een tendens dat steeds meer gasten niet meer buitenkomen in de open ruimte. Bij problemen op persoonlijk vlak zijn zij dus minder bereikbaar, aanspreekbaar. Dit zijn tot heden de grenzen van het straathoekwerk. Inkomen Soort inkomen aantal Arbeid 309 Werkloos 176 Ziekenvergoeding/invalide 185 Tegemoetk.gehandicapten 3 Inkom.garantie ouderen 3 OCMW-steun 40 Pensioen 12 gevangenisarbeid 5 geen officieel inkomen 86 Inkomen via ouders 147 Onbekend 154 Totaal 1120 Registratie straathoekwerk Limburg 2010 Pagina 2

3 1/4 de van bereikte doelgroep was aan het werk, weliswaar meestal via interim of tijdelijke contracten. Deze situatie is dus zeer veranderlijk. Daarnaast leven 424 gasten van een vervangingsinkomen (omtrent 1/3 de) en hebben 86 gasten (+18 jarigen) geen officieel inkomen. Dit vertaalt zich ook in de individuele begeleidingen van gasten met meerdere individuele problemen waar maatschappelijke voorzieningen dikwijls geen blijf mee weten. De rest leeft nog bij de ouders en is schoolgaand: inkomen via ouders betekent dat deze jongeren nog bij de ouders wonen en geen eigen inkomen ontvangen. Van 154 gasten zijn deze gegevens niet gekend. Bestaanszekerheid aantal boven Europese armoedegrens 321 gelijk aan Europese armoedegrens 42 onder de Europese armoedegrens 151 Onbekend; niet van toepassing 606 totaal 1120 Hier zijn te veel gegevens onbekend. Scholing Richting Aantal basisonderwijs 22 Leercontract/deeltijds 58 ASO 25 TSO 101 KSO 2 BSO 147 BuSO 37 hoger niet-univ. Onderwijs 26 universiteit 3 geen diploma 38 buitenlands diploma 4 onbekend 657 Totaal 1120 De meeste gasten hebben een diploma van maximum BSO. De lage kwalificatie op vlak van onderwijs wordt mede veroorzaakt door een verschillende factoren: gebroken gezin, opleiding van ouders, middelengebruik. Daardoor staan ze redelijk zwak op de arbeidsmarkt. Afgelopen jaar breidde het netwerk van straathoekwerk uit naar overleg met CLB over concrete jongeren en om mekaars aanbod beter te leren kennen. Dit blijft een belangrijk netwerk om verder aan te pakken. We hebben hier ook veel onbekende gegevens omdat de groep van CAD + 30 jaar is en deze gegevens over opleiding, school niet meer ter sprake komen. Registratie straathoekwerk Limburg 2010 Pagina 3

4 2. Contacten Aantal contacten De straathoekwerkster had in 2010 met 1120 gasten in totaal contacten. Dit is een gemiddelde van 10,48 contacten per gast. Het geeft tegelijk aan dat straathoekwerk op een actieve en laagdrempelige wijze aanwezig is op straat en contacten uitbouwt met de doelgroep. De contacten beginnen met een kennismaking en worden verder uitgebouwd tot gesprekken over verschillende leefdomeinen en op termijn kunnen er ook individuele problemen worden besproken. De focus ligt NIET op problemen: ook interesses, vrije tijd, capaciteiten van gasten, gewone dingen worden uitgewisseld. Contactplaats plaats aantal straat/buiten 557 café 307 aan huis 33 bureel 23 residentieel 3 jeugdhuis 53 gevangenis 7 Sociaal ontmoetingscentrum 100 bushalte 7 andere 16 onbekend 14 totaal 1120 De contacten, gesprekken vinden plaats in de leefwereld van de gasten. Dat is één van de kenmerken van straathoekwerk nl. contacten, gesprekken op straat. Het eerste contact wordt voor 90 % gelegd door de werkers zelf. Er zijn dus weinig doorverwijzingen naar het straathoekwerk. Straathoekwerk heeft als opdracht om zelf gasten door te verwijzen naar andere diensten of gasten terug aansluiting te laten vinden bij diensten. 3. Leefdomeinen Aantal In de werkrelatie komen verschillende thema s of leefdomeinen aan bod komen. Dit zijn interesses, ervaringen en problemen die de gasten aangeven en duidt onder andere op de integrale benadering van het straathoekwerk. Het schema hieronder geeft een overzicht van de besproken leefdomeinen voor Registratie straathoekwerk Limburg 2010 Pagina 4

5 leefdomeinen aantal Emotioneel welzijn 3412 vrije tijd 3017 middelengebruik 1538 tewerkstelling 1375 Relaties 1039 Huisvesting 900 financieel 747 onderwijs/vorming 549 geestelijke gezondheid 411 fysieke gezondheid 354 Juridisch 352 administratie/info 223 minderjarigheid 84 Verblijf 27 Prostitutie 3 Totaal druggebruik gaat. In totaal zijn er afgelopen jaar gesprekken geregistreerd met de gasten. Dit zijn gerichte gesprekken op meerdere leefdomeinen. Scoren hoog: emotioneel welzijn, vrije tijd, middelengebruik (= drugs en alcohol), tewerkstelling, relaties. Emotioneel welzijn is het verhaal van het algemeen welbevinden dat veel gasten brengen waar zij bij diensten, voorzieningen of binnen het eigen netwerk (vrienden, familie, wijk) niet (meer) bij terecht kunnen: hulp, zorg, aanbod is gespecialiseerd, in categorieën gevat en krijg je op afspraak. Vrije tijd hangt sterk samen met het rondhangen van jongeren in de open ruimte. Tewerkstelling blijft op meerdere vlakken het centrale thema voor de gasten vanaf 18 jaar. Uiteraard hangt dit samen met de andere leefdomeinen. Het middelengebruik blijft net zoals de vorige jaren verontrustend omdat de doelgroep voor het grootste deel onder de 25 jaar is en dat het dikwijls om problematisch Doorverwijzing, samenwerking Niet elk verhaal, vraag of gesprek hoeft een doorverwijzing. Meestal is luisteren voldoende: dit is zo voor 85 % van de leefdomeinen. In 105 situaties is er samengewerkt met een dienst of organisatie. Per geregistreerd leefdomein worden er meestal meerdere acties ondernomen door de straathoekwerker. Ondernomen actie aantal luisteren Informeren/adviseren Verwijzen 891 Praktische dienstverlening 362 Bemiddelen 164 Toeleiden 172 Samenwerking 34 Belangenbehartiging 34 Uitdelen preventief materiaal 5 Crisisinterventie 5 Onbekend 17 Totaal Het werk van de straathoekwerker is vooral luisteren en ondersteunen! Op die manier is straathoekwerk voor veel gasten nog de enige positieve link met de samenleving. Door een aantal maatschappelijk evoluties (opdeling van diensten, specialisering, hogere drempels, ) kunnen gasten niet meer terecht met hun gewone verhalen, gesprekken. Registratie straathoekwerk Limburg 2010 Pagina 5

6 Deze aanloop schept vertrouwen en geeft ruimte om problemen te bespreken of vragen te kunnen formuleren. De straathoekwerkers hebben 3248 keer effectief samengewerkt met of diensten gecontacteerd in verband met individuele vragen van gasten. Deze brugfunctie is trouwens één van de voornaamste taken van straathoekwerk. Diensten waar shw mee samenwerkte aantal Administratieve diensten 129 Onderwijs/CLB 243 Tewerkstelling 642 Financieel (ook OCMW) 414 Diensten huisvesting 440 Geestelijke gezondheid 204 Emotioneel welzijn 287 Relationele omgeving 315 Juridische diensten 196 Vrije tijd Druggebruik 505 Fysieke gezondheid 146 verblijfsstatuut 11 Jeugdzaken: Cbj; kind en gezin 32 totaal 4801 Bovenstaande tabel geeft de brugfunctie weer naar andere maatschappelijke instellingen door oriëntering, toeleiding en doorverwijzing. In 4801 situaties is er samengewerkt met of doorverwezen naar andere diensten wat alleszins een sterke stijging is ten opzichte van vorig jaar. 4. Middelengebruik Het overzicht van het middelengebruik is belangrijk omdat het drug- en alcoholgebruik een belangrijke plaats inneemt in het leven van veel gasten die bereikt worden. Voor een grote groep heeft dit een sterke invloed op hun functioneren op andere leefdomeinen. Totaal aantal middelen middel aantallen cocaïne 99 XTC 12 medicatie 44 cannabis 312 speed 60 alcohol 237 ghb 5 heroïne 125 methadon 109 amfetamine 30 Registratie straathoekwerk Limburg 2010 Pagina 6

7 benzodiazepines 58 Paddo s 2 gokken 10 anabolen 3 Andere 61 Totaal Bovenstaande tabel gaat over 585 gasten of iets meer dan de helft van de totale groep die we bereiken die drugs gebruikt of waarvan de straathoekwerker weet dat hij/zij drugs gebruikt. Een aantal gasten gebruiken meerdere drugs wat verklaart dat er 1167 middelen gemeten worden voor 585 gasten. De zwaardere middelen zoals heroïne, cocaïne, medicatie, methadon en alcohol wordt vooral gebruikt door de oudere groep van de CAD straathoekwerkers. Cannabis, speed, XTC zit bij de jongere groepen. Vooral cannabis en speed is verontrustend hoog gezien de gebruikers dikwijls minderjarig zijn waardoor het product en wijze van gebruik meer risico inhoudt. Frequentie gebruik frequentie aantallen meermaals daags 193 dagelijks keer per week 282 maandelijks 96 Andere 26 Onbekend 182 totaal Meer dan 75 % van de middelen worden meermaals per week gebruikt wat op zijn minst kan wijzen op een risicovol gebruik. Aard gebruik aard gebruik aantallen gebruik 299 misbruik 206 afhankelijkheid 185 onbekend 477 totaal Voor bijna 400 gasten of 34 % van de doelgroep stellen we misbruik of afhankelijkheid vast. Dit uit zich in de psychische klachten van gasten, het slechte functioneren op school en werk en heeft zoals hoger aangegeven invloed op het ganse functioneren van de gasten. Dit druggebruik is voor de gasten een uitlaatklep, ontspanning wat op termijn voor een aantal kan leiden tot verslaving of allerlei klachten. Registratie straathoekwerk Limburg 2010 Pagina 7

8 Vanuit preventief oogpunt (gezondheid en weinig perspectief) maken we ons wel zorgen voor de effecten van het druggebruik bij erg jonge gasten. 5. Activiteiten. Straathoekwerk wordt door de buitenwereld vooral beschouwd als individueel werk. Dit is gedeeltelijk zo. Gasten tussen de 14 en 25 jaar hangen veel samen in groepjes. Bij oudere gasten zijn dit kleinere groepjes of stappen gasten alleen door de straten. Ze trekken veel samen op met vrienden, vriendinnen; ze zoeken mekaars gezelschap op. De eerste contacten van de straathoekwerkers met jonge leeftijdsgroepen gebeuren bijna altijd met groepen. Geleidelijk worden werkrelaties uitgebouwd met individuen. De groep is voor alle gasten belangrijk voor hun sociaal netwerk. Daar kunnen zij zichzelf zijn maar ook heelwat vaardigheden leren. Daarom nemen straathoekwerkers regelmatig het initiatief om samen met gasten activiteiten op te zetten. We hanteren daarbij enkele regels om een optimale betrokkenheid van de gasten te garanderen: korte activiteiten, voorstel/idee moet gedragen zijn, gasten werken mee aan voorbereiding/uitvoering/nawerking, lage kost van de activiteit, gasten doen zelf een financiële bijdrage. In 2010 zijn 11 activiteiten georganiseerd door straathoekwerkers met gasten waarbij er in totaal 168 gasten hebben deelgenomen. 26 gasten waren bij deze initiatieven organisator of mede-organisator. De activiteiten: Actio Parc en bbq (georganiseerd door LiSS voor 5 projecten straathoekwerk met jongeren); basketmatch; straatbarbeque en voetbal Ham; bezoek mijn Blegny; graffiti en barbeque Hamont; Klimmen; Sex and stuff; Summer soccer; 2 keer deelname aan voetbaltornooi; zaalvoetbal. Daarnaast namen een aantal straathoekwerkers met gasten nog deel aan activiteiten die door organisaties in het eigen netwerk werden georganiseerd. Tot slot DEZE GEGEVENS TONEN AAN DAT HET STRAATHOEKWERK IN LIMBURG EEN GOEDE ANTENNE IS VAN EEN AANTAL KWETSBARE GROEPEN DIE ZICH IN DE OPENBARE RUIMTE BEWEGEN. HUN SITUATIE, BEHOEFTEN WORDEN IN BEELD GEBRACHT. STRAATHOEKWERK GAAT EERST LUISTEREN EN MENSEN ONDERSTEUNEN. INDIEN NODIG EN GEWENST WORDEN ER SAMEN MET GASTEN STAPPEN GEZET NAAR VERANDERING OF WORDEN ZIJ DOORVERWEZEN OF BEGELEID NAAR ANDERE MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN. OP DIE MANIER MAKEN WE VERBINDING MET DIENSTEN VAN DE SAMENLEVING. HET NETWERK EN HET HULPVERLENINGS- EN DIENSTENAANBOD ROND KWETSBARE GASTEN IS DIKWIJLS ONTOEREIKEND; ANDERE VOORZIENINGEN ZIJN NOG TE HOOGDREMPELIG OF DOOR HUN SPECIALISATIE ONBEREIKBAAR VOOR DE MEEST KWETSBAREN. DEZE CIJFERS GEVEN EEN KWANTITATIEF BEELD VAN HET STRAATHOEKWERK. HET ECHTE WERK OMVAT VEEL MEER EN KAN GEDUID WORDEN MET VERHALEN (ZIE STRAATVERHALEN)EN BEELDEN MAAR WORDT VOORAL LEVEND MET SUCCESSEN, MET SOLIDARITEIT TUSSEN GASTEN, MET FRUSTRATIES, ONMACHT, ONTROERENDE EN SCHRIJNENDE SITUATIES. MEI 2011 Registratie straathoekwerk Limburg 2010 Pagina 8

2010, een bijzonder jaar

2010, een bijzonder jaar 2010, een bijzonder jaar 2010 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Voor het eerst in onze lange geschiedenis werd de drempel "van 3.000 cliënten in begeleiding" doorbroken. De toename van het

Nadere informatie

CAD Jaarverslag 2011

CAD Jaarverslag 2011 CAD Jaarverslag 2011 De werking van de Centra voor Alcohol en andere Drugproblemen, omvat Ambulante en Online Hulpverlening, Preventie en Straathoekwerk. Het werkgebied voor de ambulante hulpverlening

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

BIJLAGE 2: Oorspronkelijke vragenlijst

BIJLAGE 2: Oorspronkelijke vragenlijst BIJLAGE 2: Oorspronkelijke vragenlijst MILD Monitor Integraal (Lokaal) Drugbeleid Vragenlijst Stakeholders IDENTIFICATIEGEGEVENS RESPONDENT Stad: Job/Functie:. Ervaring met het drugfenomeen: WAAROM deze

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Aanbevelingenrapport Beringen 2014-2015. Aanbevelingenrapport. Beringen

Aanbevelingenrapport Beringen 2014-2015. Aanbevelingenrapport. Beringen Aanbevelingenrapport Beringen 1 Aanbevelingenrapport 2014-2015 Beringen Inleiding... 3 1. Wie is maatschappelijk kwetsbaar? Wie is de doelgroep? 4 1.1 Maatschappelijke kwetsbaarheid als individueel traject..7

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN ALIAS VZW

JAARVERSLAG 2014 VAN ALIAS VZW JAARVERSLAG 2014 VAN ALIAS VZW Actieprogramma voor mannelijke prostitués te Brussel 2 INHOUDSOPGAVE DANKWOORD ALGEMENE VOORSTELLING VAN ALIAS CONTEXT EN PUBLIEK Mannelijke straatprostitutie in Brussel

Nadere informatie

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w.

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w. Erkenningsnummer P702012 België-Belgique P.B. 9890 Gavere 3/3505 t h e r a p e u t i s c h p r o g r a m m a V O O R D R U G G E B R U I K E R S Jaargang 18 januari, februari, maart 2010 1 Driemaandelijks

Nadere informatie

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ 1 2 de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ straathoekwerk vertelt 3 COLOFON Deze publicatie kwam tot stand ism vzw ASTROV vzw LISS vzw VOS vzw WESTROV vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Voorstelling De Oever Dagcentrum De Sluis en De Dijk bzw verhuizen naar de Ghoosstraat in Heusden-Zolder

Voorstelling De Oever Dagcentrum De Sluis en De Dijk bzw verhuizen naar de Ghoosstraat in Heusden-Zolder Voorstelling De Oever Dagcentrum De Sluis en De Dijk bzw verhuizen naar de Ghoosstraat in Heusden-Zolder De Oever vzw is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg (Jongerenwelzijn). Wij werken op

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Algemeen Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk Jaarverslag 2014 versterkt welzijn OOST-VLAANDEREN Centrum versterkt welzijn Algemeen Welzijnswerk APRIL 2015 - V.U.: PATRICK SEYS CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153, 9000 Gent ondernemingsnr. 0508

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ACTIEPLAN. over tabak, alcohol en drugs 2009-2015. ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Stuk 2155 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 6 maart 2009 ACTIEPLAN over tabak, alcohol en drugs 2009-2015 ingediend door mevrouw Veerle Heeren, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 5448

Nadere informatie

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag omvang en hulpvraag Directie Wijk en Stad, afdeling Onderzoek en Statistiek April 2007 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Uitkomsten 3 1.2.1 Omvang en samenstelling 3 1.2.2 Hulpbehoefte

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE ANNELINE GEERTS DANIELLE DIERCKX LIEF VANDEVOORT In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

RECHT OP ANDERS LEREN In de Marge

RECHT OP ANDERS LEREN In de Marge Rapport RECHT OP ANDERS LEREN In de Marge Beschrijving van de jongeren die, In de regio Leuven Hageland, in de diverse time-out initiatieven terecht komen op basis van gegevens die via het Meldpunt School

Nadere informatie

ggz- en verslavingspreventie

ggz- en verslavingspreventie productcatalogus ggz- en verslavingspreventie Productcatalogus GGZ- en Verslavingspreventie Voorwoord Met veel genoegen bieden wij u de productcatalogus GGZ- en Verslavingspreventie aan. Wij zijn trots

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage

Nadere informatie

Lokaal drugbeleidsplan stand van zaken in 2008

Lokaal drugbeleidsplan stand van zaken in 2008 Sint-Niklaas, december 2008 Lokaal drugbeleidsplan stand van zaken in 2008 Vervolg op de Lokale vertaling van de federale beleidsnota drugs (december 2003) Synthesenota Overzicht van de beschikbare gegevens

Nadere informatie

Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs

Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs Een kortdurend onderzoek in het kader van Klein maar Fijn oktober 2012 Lydian Veldhuis

Nadere informatie

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Anneke Risselada Tim M. Schoenmakers Gerda Rodenburg Liesbeth Naaborgh Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Versie 2, 2014 1 Protocol

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Je hebt iemand nodig

Je hebt iemand nodig Je hebt iemand nodig Onderzoek naar eenzaamheid in de gemeenten Loppersum en Eemsmond Je hebt iemand nodig Onderzoek naar eenzaamheid in de gemeenten Loppersum en Eemsmond Je hebt iemand nodig Je hebt

Nadere informatie

Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid

Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid Nr. 011.041.0003 Kadernota Integraal Genotsmiddelenbeleid Integraal beleid op het gebied van drugs- en alcoholproblematiek in de gemeente Twenterand Datum 23 mei 2011 Versie 7.0 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie