Colofon Arcuris Maatschappelijke Opvang, Loenenseweg 44, 7361 GC Beekbergen Telefoon (055) Fax (055)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon Arcuris Maatschappelijke Opvang, Loenenseweg 44, 7361 GC Beekbergen Telefoon (055) 201 10 00 Fax (055) 506 33 36"

Transcriptie

1 JA ARVERSL AG 2005

2 Colofon Arcuris Maatschappelijke Opvang, Loenenseweg 44, 7361 GC Beekbergen Telefoon (055) Fax (055) Website Samenstelling en inhoud: Arcuris Tekstrealisatie: Anne-Marie Veldkamp Grafische vormgeving: GROND Fotografie: Grafisch bureau Koninkrijk Drukwerk: Felua-groep Coördinatie: Ineke Dral, Ellen Zengerink Raad van Bestuur Arcuris-De Grift: drs. B.F.M. Kuijf MSM (voorzitter), W.J. Foppen MSM, drs. D.F.L. Olthof MHA Raad van Toezicht: mr R.W. Dijkstra (voorzitter), mr. H.L.M. Bloemen, mw. G. Bouman, dhr. W. Bouwman mw. M.J. Louppen-Laurant, drs. G.E.W. Prick, ir. J.M.F.D. de Valk MBA Met dank aan een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan dit jaarverslag. Beekbergen, juni 2006

3 JAARVERSLAG 2005 Fusiewoord Arcuris Maatschappelijke Opvang is sinds 1 januari 2006 bestuurlijk gefuseerd met De Grift. Binnen afzienbare tijd zullen de twee organisaties tevens juridisch fuseren. De Grift is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, gespecialiseerd in verslavingsproblematiek. Mensen met problemen door gebruik van alcohol, drugs en gokken kunnen bij de Grift terecht. Ook familie en vrienden van verslaafden kunnen aankloppen voor informatie en advies. Verder biedt De Grift zorg en opvang aan verslaafde dak- en thuislozen. De Grift is een erkende instelling voor verslavingsreclassering voor het arrondissement Arnhem en de kantons Terborg en Groenlo. Wie als gevolg van gebruik van alcohol, drugs of gokken met politie en justitie in aanraking komt, wordt voor reclasseringshulp naar De Grift verwezen. De Grift zet zich ook in om verslaving te voorkomen met preventieactiviteiten zoals voorlichting op scholen, aan ouders en jongeren op straat. De Grift werkt met meer dan zeshonderd medewerkers vanuit circa dertig vestigingen in Zuid-, Midden- en Oost-Gelderland. Arcuris: hoe & wat Arcuris vangt kwetsbare mensen op die, veelal door een combinatie van problemen, de thuissituatie hebben verlaten en (tijdelijk) niet in staat zijn om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Zij kunnen gebruikmaken van opvang, huisvesting, basale zorg, begeleiding en dagbesteding. Arcuris werkt in drie regio s: Noord (Deventer, Lelystad en Nunspeet), Midden (Apeldoorn, Beekbergen, Doetinchem en Harderwijk) en Zuid (Nijmegen en Tiel). De Raad van Bestuur werkt vanuit Beekbergen en wordt net als de regiodirecties ondersteund door het centraal bureau. Arcuris heeft 390 medewerkers en leverde in 2005 dagelijks diensten via 43 voorzieningen aan ruim zeshonderd cliënten.

4 *Overal waar in dit jaarverslag over de cliënt als hij wordt gesproken kan uiteraard ook zij worden gelezen Inhoud Voorwoord 8-fasenmodel Leefgebiedenwijzer Missie, visie, strategie en beleid in 2005 Cliënt centraal Jan de Vries Aanbod activiteiten steeds uitgebreider Werkplaats en Activiteiten in 2005 Herman Veldmaat Investeren in samenwerking voor complete zorgketen Ontwikkelingen in de regio s André van Wely Kwantitatieve gegevens, balans en jaarrekening Cijfers Bijlagen Organogram PAG 02 JAARVERSLAG ARCURIS 2005

5 Arcuris: organisatie in be Arcuris: organisatie in beweging Voorwoord uris: organisatie in beweging De samenleving is voor iedereen. Oók voor de mensen die zich niet zelfstandig kunnen redden. Juist voor deze mensen zet Arcuris zich in. Helaas zien we de groep cliënten die ons tijdelijk of voor langere tijd nodig heeft, groeien. Om al die cliënten de gewenste specialistische zorg en hulp te geven, zoeken wij waar mogelijk samenwerking met andere organisaties. Ons doel is immers onze cliënten in de totale zorgketen een stap verder te helpen, zo mogelijk op weg naar maatschappelijk herstel. Deze visie op samenwerking ligt ook aan de basis van de bestuurlijke fusie met verslavingsinstelling De Grift in Arnhem, die 31 december 2005 een feit werd. De problematiek van de doelgroepen van Arcuris en De Grift overlappen elkaar regelmatig, omdat verslaving en een zwakke maatschappelijke positie helaas vaak samen gaan. Door onze krachten te bundelen, hopen wij die grote groep cliënten nog beter te bedienen. Ook de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen maken samenwerking zinvol. Neem de toenemende marktwerking in de zorg, de nieuwe Zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: er komen veel veranderingen op ons af. Hierop kunnen we nu samen inspelen. Afgelopen jaar maakten tal van medewerkers van Arcuris en De Grift kennis met elkaar. De cliëntenraden en ondernemingsraden van beide organisaties stemden in met de bestuurlijke fusieplannen en zoeken ook meer en meer samenwerking. In 2006 onderzoeken we verder hoe we de structuur van de nieuwe organisatie vorm willen geven. We streven ernaar om die nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2007 in te voeren en juridisch te fuseren. Uit de bestaande Raden van Toezicht is een nieuwe Raad van Toezicht gevormd. Binnen Arcuris is het afgelopen jaar ongelofelijk hard gewerkt om onze cliënten nóg meer centraal te stellen. Het 8-fasenmodel is ingevoerd, iedere cliënt kreeg een eigen begeleidingsplan en ook registreren we onze hulpverlening nu via Clever, ons nieuwe cliëntregistratiesysteem. Een geweldige stap vooruit, waar we in 2006 op verder bouwen. Dan werken we ook verder aan ons kwaliteitsbeleid. Steeds staat daarbij onze missie centraal. Vanuit een sterke betrokkenheid en solidariteit met de kwetsbare medemens willen we een vangnet zijn voor al die personen die geen dak boven hun hoofd hebben, zich (tijdelijk) niet meer op eigen kracht in de samenleving kunnen redden en bijna nergens anders terecht kunnen. Wat dat in de praktijk betekent, illustreren de drie verhalen van cliënten in dit jaarverslag. De rode draad: hun toekomstwensen staan centraal. En zo moet het. W.J. Foppen MSM Raad van Bestuur JAARVERSLAG ARCURIS 2005 PAG 03

6 model centraal in 2005 Invoering 8-fasenmodel centr Invoering 8-fasenmodel centraal in fasen en 8 leefgebieden Onze medewerkers hebben in 2005 een enorme krachtsinspanning geleverd. Niet alleen gingen zij werken met het nieuwe 8-fasenmodel, ook is het cliëntregistratiesysteem Clever geïmplementeerd. Een omslag in denken en handelen. Van groepsgericht naar meer individuele begeleiding, meer registreren, planmatiger en meer taakgericht werken Het harde werken heeft resultaten opgeleverd: iedere cliënt kreeg in 2005 zijn eigen begeleidingsplan. Individuele cliëntenparticipatie krijgt zo steeds meer vorm binnen Arcuris. Na de invoering wordt 2006 het jaar van het inzoomen op verdere verbetering van de kwaliteit van cliëntbegeleiding. 8-fasenmodel Iedere cliënt doorloopt bij ons acht fasen: van aanmelding tot en met uitstroom. Per fase worden onder meer doel, duur en werkwijze beschreven in het begeleidingsplan. Samengevat beschrijft het 8-fasenmodel het primaire proces: dat wat gebeurt tussen onze cliënt en zijn hulpverlener. Binnen al onze voorzieningen wordt, dankzij het 8-fasenmodel, nu planmatig en uniform gewerkt. Het cliëntregistratiesysteem Clever, dat ook in 2005 is ingevoerd, is aangepast op dit model. Ook de registratie van geleverde zorg en hulp gebeurt nu dus uniform. 1, Aanmelding: door cliënt of externe hulpverleners 2, Intake: kunnen wij passende hulp bieden en komt de cliënt voor een begeleidingstraject in aanmerking? 3, Opname: de cliënt maakt kennis met Arcuris en onze begeleiding start 4, Analyse: samen met de cliënt brengen we in kaart wat zijn sterke en zwakke kanten zijn op elk van de acht leefgebieden 5, Planning: aan welke doelen gaan we werken in het begeleidingsplan? 6, Uitvoering: de acties uit het begeleidingsplan worden uitgevoerd om de gestelde doelen te behalen 7, Evaluatie: zijn de gestelde doelen gehaald, hoe is de uitvoering verlopen en hoe zetten we de begeleiding voort? 8, Uitstroom: het vertrek van de cliënt wordt voorbereid, de hulpverlening afgerond of overgedragen aan anderen en het verblijf wordt geëvalueerd * Schema 8-fasenmodel op pagina 6 PAG 04 JAARVERSLAG ARCURIS 2005

7 8 leefgebieden Of het goed gaat met je, hangt van veel factoren af. Ben je lichamelijk gezond, hoe is je geestelijke gesteldheid? Maar ook: heb je sociale contacten en kun je de dagen zinvol invullen? Om álle onderwerpen die bepalend zijn voor je welzijn in beeld te hebben, nemen de cliënt en zijn persoonlijk begeleider in hun gesprekken steevast door hoe het gaat met de acht leefgebieden: huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding. * Leefgebiedenwijzer op pagina 7 Hoe beleven cliënten onze nieuwe manier van werken? In dit jaarverslag vindt u ter illustratie drie persoonlijke verhalen van cliënten, plus een toelichting van hun clusterhoofden, op pagina 19, 25 en 33. JAARVERSLAG ARCURIS 2005 PAG 05

8 Het 8-fasenmodel. 1 Aanmeldingsfase Het 8-fasenmodel onderscheidt acht fasen in de individuele begeleiding aan cliënten, namelijk: Aanmeldingsfase 1 2 Intakefase 7 Evaluatiefase 8 Uitstroomfase Intakefase 2 Opnamefase 3 Analysefase 4 Planningsfase 5 3 Opnamefase 4 Analysefase 6 Uitvoeringsfase Uitvoeringsfase 6 Evaluatiefase 7 Uitstroomfase 8 5 Planningsfase PAG 06 JAARVERSLAG ARCURIS 2005

9 Rituelen Zelfzorg Medische behandeling Hygiëne en zelfzorg Beleving eigen gezondheid Sport Voeding Dag-/nachtritme Plannen en organiseren Leefgebiedenwijzer Acht leefgebieden in thema s Huisvesting Financiën Sociaal functioneren Psychisch functioneren Soort huisvesting Beleving huisvesting Verwachtingen Soort en hoogte inkomen Vaste lasten Schulden: hoogte en schuldeisers Aflossingsregeling/saneringsplan Inkomensbeheer Inzicht in financiën Bestedingspatroon Spaarsaldi Contacten met familie, kennissen, hulpverleners, medecliënten Opvoeding kinderen Sociale vaardigheden Houding en gedrag in de maatschappij (waarden en normen, wetgeving) Intieme relaties Seksualiteit Sociale vaardigheden Conflicthantering Emotionele staat van zijn Zelfbeeld, zelfwaardering en zelfvertrouwen Psychische klachten Trauma's Psychiatrische problemen Psychiatrische diagnose Verslaving Mate van ziektebesef Behandeling Zingeving Lichamelijk functioneren Praktisch functioneren Dagbesteding Belangrijke waarden en normen Persoonlijke drijfveren Levensovertuiging Geloofsovertuiging Zingevende activiteiten Rituelen Gezondheid Gezondheidsklachten (Chronische ziekte) Handicap Allergieën Zelfzorg Medische behandeling Hygiëne en zelfzorg Beleving eigen gezondheid Sport Voeding Dag-/nachtritme Nederlandse taal (spreken en schrijven) Huishoudelijke zorg Computervaardigheden Administratieve vaardigheden Plannen en organiseren Vrijwilligerswerk Betaald werk Hobby's Opleiding of cursus JAARVERSLAG ARCURIS 2005 PAG 07

10 tegie en beleid in 2005 Missie, visie, strategie en bel Missie, visie, strategie en beleid in 2005 Cliënt centraal Missie Vanuit een sterke betrokkenheid en solidariteit met de kwetsbare medemens, wil Arcuris een maatschappelijk vangnet zijn voor al die personen, die geen dak boven hun hoofd hebben, zich (tijdelijk) niet meer op eigen kracht in de samenleving kunnen redden en bijna nergens anders terecht kunnen. Voor deze groep wil Arcuris garant staan voor opvang, huisvesting, basale zorg en dagbesteding. Daarnaast wil Arcuris hen de benodigde individuele begeleiding bieden bij het (weer) opbouwen van een zo zelfstandig en maatschappelijk mogelijk leven. Visie op zorg Iedere cliënt komt bij Arcuris binnen met zijn eigen levensgeschiedenis, problemen, behoeften en hulpvragen. Op elke vraag willen wij een passend antwoord bieden, door een gedifferentieerd aanbod: opvang, huisvesting, begeleiding en dagbesteding. De kwaliteit van onze zorg en dienstverlening is van een hoog niveau. Deskundig personeel, betrokkenheid naar cliënten en een respectvolle wijze van met elkaar omgaan dragen hiertoe bij. Onze begeleiding is erop gericht om de vaardigheden van cliënten en hun zelfredzaamheid te behouden, te herstellen en uit te breiden. Waar mogelijk begeleiden we cliënten naar terugkeer in de samenleving. Arcuris is er niet alleen voor cliënten die korte tijd op ons zijn aangewezen, wij verlenen ook langdurige zorg. Waarschijnlijk wordt die langdurige zorg in de toekomst alleen gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Arcuris maakt zich echter óók sterk voor de groep cliënten die niet in aanmerking komt voor zo n AWBZ-indicatie, maar die wel langdurige zorg nodig heeft. Onze voorzieningen zijn laagdrempelig. Kunnen wij wat betreft ons dienstenaanbod of deskundigheid niet de passende zorg en opvang bieden voor cliënten, dan zoeken wij hiervoor samenwerking met andere instellingen. Strategie In ons concernbeleidsplan uit 2004 staan onze visie, strategie en doelen tot en met 2005 beschreven. Stap voor stap veranderen we steeds meer in een vraaggestuurde organisatie. Cliënten praten, denken en beslissen steeds meer mee over hun begeleidingsplan. Ook de wet- en regelgeving rondom maatschappelijke opvang was en is in PAG 08 JAARVERSLAG ARCURIS 2005

11 beweging. Neem de AWBZ en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), die gevolgen hebben voor onze werkwijze. We moeten een flexibele, innovatieve en transparante organisatie zijn, om tijdig in te kunnen spelen op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook samenwerking met andere zorginstellingen is een belangrijke voorwaarde om onze kwaliteit van zorg te kunnen blijven garanderen. Organisatie Cliënten zo goed mogelijk begeleiden. Daar is onze organisatie op ingericht. We hebben een platte organisatiestructuur. Arcuris wordt geleid door de Raad van Bestuur in de persoon van W.J. Foppen MSM. De Raad van Toezicht bestond in 2005 uit de heer mr. R.W. Dijkstra (voorzitter), de heer drs. G. van Barneveld (vice-voorzitter), mevouw G. Bouman (vanaf 31 maart 2005), de heer A.C.W. Graaf van Limburg Stirum, de heer drs. G.E.W. Prick en de heer W. Smids (vanaf 31 maart 2005). * schema organisatiestructuur Arcuris als bijlage in dit jaarverslag Doelen In ons concernbeleidsplan staan onze vijf strategische beleidsdoelen: 1 Zorgvernieuwing: inspelen op doelgroepontwikkelingen 2 Ontwikkeling van nieuwe diensten en zorg op maat 3 Samenwerking en partnerschap in sluitende zorgketen 4 Transparante zorg- en dienstverlening en profilering als maatschappelijke netwerkorganisatie 5 Het garanderen van kwalitatieve zorg- en dienstverlening In 2005 is binnen alle voorzieningen van Arcuris hard gewerkt om deze doelen te realiseren. 1 Zorgvernieuwing: inspelen op doelgroepontwikkelingen De cliënt bestaat niet. Ieder komt met zijn persoonlijke, specifieke hulpvraag bij ons. Wel zien we dat het steeds vaker voorkomt dat cliënten met meervoudige en complexe problemen te maken hebben. Ook stijgt de groep kwetsbare mensen die een beroep doet op maatschappelijke opvang. Dit soort ontwikkelingen vraagt om nieuwe zorgconcepten. Bijvoorbeeld voor de groter wordende groep (zwerf)jongeren die een beroep doet op maatschappelijke opvang. Daarom werkte Arcuris in 2005 mee aan een onderzoek van de provincie Gelderland, om dakloze jongeren vanaf 18 jaar goed te kunnen opvangen. Ook in Deventer zijn we betrokken bij de opvang van zwerfjongeren. Doel is enerzijds voorkomen dat jongeren dakloos worden en anderzijds de aansluiting van opvang van dakloze jongeren door Jeugdzorg en de maatschappelijke opvang verbeteren. JAARVERSLAG ARCURIS 2005 PAG 09

12 Doelgroepgericht werken Met de vergrijzing neemt ook de vraag naar zorg en verpleging voor oudere cliënten toe. De schuldenproblematiek wordt groter. Ook zien we het aantal thuislozen met psychische stoornissen en/of verslavingsproblemen stijgen. Dankzij de bestuurlijke fusie met verslavingsinstelling De Grift, kunnen wij gezamenlijk nog betere zorgvormen ontwikkelen voor juist deze groep verslaafde cliënten. Onze samenwerking in het Multifunctioneel centrum in Nijmegen sinds 2004 illustreert dit al langer. In dit centrum slaan maatschappelijke opvang en verslavingszorg de handen ineen en bieden verslaafde cliënten gezamenlijk zorg. Aanvraag CvZ: méér doen voor cliënten Cliënten kunnen sinds de modernisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (ABWZ) een beroep doen op die wet voor verschillende functies: verblijf, behandeling, verpleging, persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging, ondersteunde begeleiding en activerende begeleiding. Cliënten konden al bij ons terecht voor ondersteunende en activerende begeleiding, waarvoor het College voor Zorgverzekeringen ons in 2004 een erkenning gaf. Om al onze verschillende cliënten nog beter te bedienen, deed Arcuris in 2005 een aanvraag bij het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) voor de zogenoemde extramurale functies: verblijf, huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging. De zorgkantoren waarmee we samenwerken hebben onze aanvraag ondersteund. In 2006 beslist het CvZ over ons verzoek. 2 Ontwikkeling van nieuwe diensten en zorg op maat Het feit dat je als cliënt gebruik maakt van maatschappelijke opvang, wil natuurlijk niet zeggen dat je geen regie wilt over je eigen leven Juist daarom maakt Arcuris werk van zorg op maat. Door nieuwe diensten aan te bieden en anders te werken, krijgen cliënten meer grip op hun begeleiding. 8-fasemodel: wennen Het jaar 2005 stond organisatiebreed in het teken van de implementatie van het zogenaamde 8-fasenmodel. Dit model ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn biedt structuur voor de begeleiding van cliënten. Samen met zijn begeleider doorloopt een cliënt steevast de acht stappen van het model: aanmelding, intake, opname, analyse, planning, uitvoering, evaluatie en (zo mogelijk) uitstroom. Geregeld wordt het begeleidingsplan besproken door de cliënt en zijn begeleider. Centraal staan de acht leefgebieden. Huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding komen in elke fase van het model aan bod. Klantgericht werken en planmatig begeleiden waren voor de meeste van onze voorzieningen niet nieuw. Het werken met het 8-fasenmodel wél. Daarom is veel aandacht gegeven aan de nieuwe werkwijze en is ook gebruik gemaakt van externe deskundigheid bij de invoering van het model. Medewerkers zijn PAG 10 JAARVERSLAG ARCURIS 2005

13 getraind in het methodisch werken, het formuleren van doelstellingen en het schrijven van begeleidingsplannen en leidinggevenden werden ondersteund bij de implementatie. Clever: beter registreren Al in 2004 startten de voorbereidingen en in 2005 is het ingevoerd: het nieuwe cliëntregistratiesysteem Clever. Clever ondersteunt begeleiders bij het primaire proces van zorg- en dienstverlening en zorgt voor een eenduidige registratie en rapportage. Dit was nodig, omdat zorgkantoren in verband met de AWBZ vragen om inhoudelijke en kwantitatieve verantwoording van de gemaakte productieafspraken. Op twee voorzieningen na, werkte de gehele organisatie op 31 december 2005 met Clever. Een projectgroep en een werkgroep begeleidden de implementatie. In het voorjaar van 2005 startte een Cleverpilot bij drie voorzieningen, om zo ervaring op te doen. Na evaluatie van deze pilots is Clever in de rest van onze organisatie gefaseerd ingevoerd. Uiteraard zijn Clever en het 8-fasenmodel op elkaar aangepast, zodat de werkwijze en de registratie ervan synchroon lopen. Om de infrastructuur geschikt te maken voor Clever, is in 2005 ons datanetwerk vernieuwd. Begin 2006 krijgt dit een vervolg met verbetering van de telecommunicatie. Afspraken per regio Na lang en intensief overleg met het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) hoeven we niet langer centraal afspraken te maken over de te leveren zorg en opvang voor cliënten. Dit kan nu per regio. Daar zijn we blij mee, want nu kunnen regiospecifieke afspraken worden gemaakt, wat cliënten alleen maar ten goede komt. WMO Gaat de Eerste Kamer akkoord, dan wordt per 1 januari 2007 de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd. Deze nieuwe wet bundelt de oude Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten, de Huishoudelijke Verzorging uit de AWBZ, de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en een aantal subsidieregelingen uit de AWBZ, waaronder diensten bij wonen met zorg. Doel van de nieuwe wet is dat gemeenten een samenhangend beleid ontwikkelen voor maatschappelijke ondersteuning, waarbij meer mensen die ondersteuning nodig hebben, kunnen meedoen in de samenleving. Natuurlijk zijn de gemeenten waarmee of waarin Arcuris werkzaam is, druk doende met de voorbereidingen voor de nieuwe wet. Wij zijn hier bij veel gemeenten bij betrokken en hopen zo in 2007 een natuurlijke partner te zijn als aanbieder van maatschappelijke opvang. JAARVERSLAG ARCURIS 2005 PAG 11

14 De WMO is nog met een aantal onzekerheden omgeven. Zo kent de nieuwe wet negen prestatievelden, waarvan maatschappelijke opvang er een is. Toch zou Arcuris ook in andere velden een rol kunnen vervullen. Een werkgroep inventariseert proactief de mogelijke toekomstscenario s, om te kijken welke zorgproducten wij verder kunnen aanbieden. 3 Samenwerking en partner in sluitende zorgketens Een cliënt met problemen wil geholpen worden. Door wélke instelling of zorgverlener dan ook. Daar is Arcuris zich goed van bewust. Wij willen dan ook effectief bijdragen aan de gehele zorgketen van preventie, asiel, handhaving, herstel en nazorg. Om cliënten dat passende zorgaanbod te bieden, is samenwerking met collegazorginstellingen noodzakelijk. De fusie met De Grift betekent niet dat Arcuris samenwerking met andere instellingen uitsluit. Sterker nog: die wordt de komende tijd juist geïntensiveerd. Zo zocht Passade, een welzijnsinstelling met activiteiten in de maatschappelijke opvang, algemeen maatschappelijk werk en jongerenopvang, in 2005 ook toenadering tot Arcuris. In de maatschappelijke opvang werkt Arcuris ook samen met Hera Vrouwenopvang en het Leger des Heils. In de geestelijke gezondheidszorg onderhouden we onder meer samenwerkingsrelaties met Spatie, Stichting Meerkanten, GGZ Nijmegen en GGnet. Ook de Pompe kliniek is een belangrijke partner. Gaat het om verzorging en verpleging, dan werken we onder meer samen met Stichting Atlant Zorggroep en Stichting de Hostert. Stimulans voor werk Arcuris is ook betrokken bij reïntegratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, onder wie ook dak- en thuislozen. Zo participeren wij in het Stimulans initiatief, waarin Arcuris samenwerkt met ROC Aventus, Stichting WijkWerk, Olympia Uitzendburo, Kringloopcentrum Apeldoorn en Vaassen, Circulus Stadsreiniging en TACTUS verslavingszorg. Stimulans biedt of regelt dagbesteding, leerwerkplekken, scholing en arbeidsbemiddeling. In 2005 wees de gemeente Apeldoorn Stimulans - als eerste aanbesteding - al vijftien dak- en thuisloze en/of alcohol- en drugsverslaafde cliënten toe om te reïntegreren. Stimulans krijgt ook onderdak in het Omnizorgcentrum in Apeldoorn, dat in 2007 open gaat. 4 Transparante zorg- en dienstverlening en profilering als maatschappelijke netwerkorganisatie Als maatschappelijke organisatie vindt Arcuris het belangrijk om aan een breed publiek kenbaar te maken wat zij precies doet. In 2005 bestond Arcuris, in de huidige vorm, vijf jaar en dat was een goede PAG 12 JAARVERSLAG ARCURIS 2005

15 aanleiding om open huis te houden. Verschillende voorzieningen openden hun deuren om bezoekers te laten zien wat maatschappelijke opvang allemaal biedt. Doel was ook begrip te kweken voor de groep kwetsbare mensen die bij ons onderdak vinden. Cliënten werkten dan ook mee aan de open dag en gingen in gesprek met bezoekers. Ook de Oogstfair en de Artfair, die in 2005 plaatsvonden in het tuincentrum en de Modeltuinen in Beekbergen, waren een succes en trokken vele bezoekers. Arcuris profileert zich nadrukkelijk als maatschappelijke netwerkorganisatie. Dus laten wij ook collega-instellingen en samenwerkingspartners weten wat zij van ons kunnen en mogen verwachten. Dit wordt in algemene zin door voorlichting en communicatiemiddelen ondersteund. Als transparante organisatie verantwoorden wij ons niet alleen door te voldoen aan (verantwoording van) gemaakte productieafspraken, maar ook via dit jaarverslag voor externe relaties. Ook intern is openheid belangrijk. Medewerkers worden geïnformeerd via het personeelsblad arcourant en krijgen sinds eind 2005 ook Fusienieuws: een periodiek waarmee de raden van bestuur van Arcuris en De Grift hun medewerkers op de hoogte houden over de stand van zaken van de fusie tussen beide organisaties. 5 Het garanderen van kwalitatieve zorg- en dienstverlening Om kwaliteit te leveren en vraaggericht te werken, kún je niet zonder de inbreng van cliënten. Met het 8-fasenmodel en de gesprekken die de cliënt en zijn begeleider hierover voeren, hebben we op individueel niveau flinke stappen gezet. Cliënten praten, denken en beslissen immers actief mee over de doelen die zij willen bereiken en hoe de begeleiding is geregeld. Cliëntenparticipatie is collectief ook georganiseerd, via de cliëntenraden. Via de deelraden in elke regio en de Centrale Cliëntenraad hebben cliënten inspraak op de dagelijkse gang van zaken in hun leefomgeving. De Centrale Cliëntenraad heeft geregeld overleg met de Raad van Bestuur en bestaat uit de voorzitters en secretarissen van de deelraden. Pilot cliëntenparticipatie In opdracht van Arcuris en collega instelling Passade voerde het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) een onderzoek uit naar mogelijkheden om cliëntenparticipatie te verbeteren. Het kan immers altijd beter. Een van de resultaten is een pilotproject dat Arcuris en het NIZW sinds 2005 uitvoeren bij 24-uurswoonvoorziening Parkzicht in Apeldoorn. Allereerst is een algemene enquête gedaan onder cliënten, om verbeteronderwerpen op tafel te krijgen. Samen met cliënten wordt in het begeleidingsplan JAARVERSLAG ARCURIS 2005 PAG 13

16 vervolgens steeds een verbeterpunt aangepakt. Deze werkwijze helpt niet alleen de cliënt, maar biedt zijn begeleider en het team ook reflectie op het werken. Het is de bedoeling om deze manier van verbeteren ook in andere voorzieningen te implementeren. Vergrijzing neemt toe Arcuris had eind personeelsleden in dienst. Opvallend is dat het aantal parttimers toeneemt. Omgerekend hebben wij 279 arbeidsplaatsen, die dus door beduidend meer medewerkers worden ingevuld. Een ander punt van aandacht is de toenemende vergrijzing. Eind 2004 was 47 procent van de werknemers 45 jaar of ouder, eind 2005 is dit percentage toegenomen tot 51. Het aantal jongere werknemers onder de 24 jaar nam af. Jong of oud(er): Arcuris staat voor een gedegen personeelsbeleid voor al haar medewerkers. Ons human resourcemanagement is erop gericht de individuele kwaliteiten van medewerkers beter te benutten en verder te ontwikkelen. Goede arbeidsvoorwaarden en een veilige werkomgeving zijn hiervoor noodzakelijke randvoorwaarden. Wat betreft een veilige werkomgeving is in 2005 een gedragscode opgesteld. Hierin hebben we spelregels vastgesteld ten bate van een gezonde bedrijfscultuur, maar ook voor bijvoorbeeld bejegening van cliënten. Scholing en training Willen we cliënten die kwaliteit leveren die zij verdienen, dan is deskundig en gemotiveerd personeel noodzakelijk. Medewerkers maken onze organisatie. Daarom kent Arcuris een uitgebreid scholingsplan. Deskundigheidsbevordering is zéker belangrijk als medewerkers moeten wennen aan andere manieren van werken. Zo begeleidde een externe coach/trainster medewerkers bij het planmatiger werken dat het 8-fasenmodel met zich meebrengt en werd iedereen getraind in het werken met Clever. BOT helpt na schokkende ervaring Onze medewerkers hebben in hun dagelijkse praktijk nogal eens te maken met agressie. Die neemt ook bij ons toe. Veiligheid stond dan ook hoog op de agenda in Zo is er het bedrijfsopvangteam (BOT) in het leven geroepen. Dit team verleent nazorg en hulp bij grensoverschrijdende incidenten. Dat hoeft overigens niet altijd met agressie te maken te hebben. Ook getuige zijn van het overlijden van een cliënt of het maken van een ernstige fout kunnen bijvoorbeeld schokkende ervaringen zijn. Om onze medewerkers te ondersteunen bij de verwerking van zo n ingrijpende gebeurtenis, verleent het bedrijfsopvangteam psychische EHBO. Naast het BOT zijn er in 2005 ook vertrouwenspersonen gekomen bij Arcuris en kunnen medewerkers terecht bij een klachtencommissie. PAG 14 JAARVERSLAG ARCURIS 2005

17 Focus op werving en selectie Afgelopen jaar hebben we ons werving- en selectiebeleid kritisch onder de loep genomen en daar een nieuwe procedure voor gemaakt. Door een heldere werkwijze zorgen we ervoor dat we die medewerkers aannemen die passen bij Arcuris en onze manier van werken. Interne Arbo-dienst Eind 2005 heeft Arcuris de samenwerking met de Arbo-dienst beëindigd. Nu verzorgen wij zelf de administratieve werkzaamheden rond ziekteverzuim en huren wij op contractbasis zelf twee bedrijfsartsen in. Zij ondersteunen de leidinggevenden in onze organisatie bij het voorkomen van ziekteverzuim, waardoor wij dat verder hopen terug te dringen. Samengevat hebben we een interne Arbo-dienst opgezet, om zo te werken aan een gezonde organisatie. Het in 2005 vastgestelde Verzuimprotocol moet hier ook toe bijdragen. Ziekteverzuim iets gestegen In 2005 was het ziekteverzuim 6,9 procent. Een toename van een half procent, vergeleken met vorig jaar. Vooral het eerste kwartaal kende een hoog ziekteverzuim. Dit werd voor een groot deel veroorzaakt door het hoge ziekteverzuim binnen de voorziening Ravesteyn in Almere. Het bericht dat de voorziening gesloten zou gaan worden, zorgde hier voor een hoger uitvalpercentage. Op weg naar HKZ Arcuris wil graag een zogenoemde HKZ-gecertificeerde instelling worden. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in Zorgsector en een HKZ-certficaat wil zeggen dat onze interne bedrijfsvoering goed op orde is. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt steeds vaker de eis dat zorginstellingen zo n HKZ-certificaat halen en ook zorgkantoren stimuleren dit. De eerste stap op weg naar certificering is het opzetten en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee we in 2005 al zijn gestart. Deze voorbereidingen worden in 2006 voortgezet, nu samen met fusiepartner De Grift. Overigens kán certificering in de maatschappelijke opvang nu nog niet plaatsvinden, omdat er nog geen erkend certificatieschema is. De Stichting HKZ werkt hieraan, samen met Federatie Opvang en andere koepelorganisaties van de ketenpartners. Waarschijnlijk is het schema in het derde kwartaal van 2006 klaar. Vooruitlopend hierop baseren wij ons kwaliteitsmanagementsysteem alvast op de HKZ-normen van beoordeling, die Federatie Opvang al wel uitwerkte. Quickscan AWBZ In de zomer van 2005 voerden wij een quickscan uit om na te gaan in hoeverre onze regio s al werken volgens het protocol AWBZ-uitvoering Ondersteunende en Activerende begeleiding. Dit was nog niet in alle voorzieningen voldoende op niveau, dus zijn verbeteracties gestart. JAARVERSLAG ARCURIS 2005 PAG 15

18 Cliëntenraad anticipeert op verandering In het jaarverslag over 2004 liet de Centrale Cliëntenraad al weten bezorgd te zijn over de continuïteit van de raden in de maatschappelijke opvang. Het verloop speelt hierbij een rol. Een grote groep cliënten verblijft immers niet permanent in de maatschappelijke opvang. De Centrale Cliëntenraad van Arcuris anticipeert niet alleen op deze ontwikkeling, maar volgt ook actuele ontwikkelingen in het speelveld van de maatschappelijke opvang op de voet. Cliënten Belangenbureaus De Centrale Cliëntenraad is druk doende met de voorbereidingen om per 1 januari 2007 te komen tot Cliënten Belangenbureaus, in samenwerking met instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Waarschijnlijk start met steun van de provincie Gelderland in Arnhem een proefproject voor deze samenwerking. De Centrale Cliëntenraad van Arcuris werkt ook nauw samen met de cliëntenraden van de partners waarmee Arcuris het Omnizorgcentrum gaat runnen. Tevens is de raad in gesprek met de cliëntenraad van De Grift. Doel is dat eind 2006 ook de cliëntenraden zijn gefuseerd. Netwerken Ook de cliëntenraad timmert stevig aan de weg als het gaat om netwerken. Intern, bijvoorbeeld in de werkgroep zorgketen voor mensen met een dubbele diagnose, maar ook extern. Zo is de voorzitter in 2005 ook bestuurslid geworden van de Landelijke Vereniging Thuislozen en zet Arcuris en haar cliënten zo ook landelijk stevig op de kaart. Om de belangen van de achterban goed te behartigen, nam hij in 2005 deel aan de zorgtour langs 25 steden in Nederland, om zoveel mogelijk dak- en thuislozen te overtuigen hun zorgtoeslag aan te vragen en zich te laten verzekeren. De tour werd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gefinancierd in verband met het nieuwe zorgstelsel. Centraal was de cliëntenraad in 2005 binnen Arcuris nauw betrokken bij de bestuurlijke fusie met De Grift en bij het onderzoek naar verbetering van cliëntenparticipatie en cliënteninspraak, dat Arcuris liet uitvoeren door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Deelraden actief Natuurlijk hebben de deelraden in 2005 de belangen van cliënten in de regio s goed proberen te behartigen. In regio Noord is de communicatie tussen cliëntenraad en groepsleiding en directie sterk verbeterd. De deelraad Midden investeerde in contacten met lokale en provinciale politiek. In regio Zuid was de brand die de werkplaats in Nijmegen eind mei 2005 in de as legde, uiteraard terugkerend onderwerp van gesprek voor de deelraad. Gelukkig werd al binnen twee weken vervangende ruimte gevonden, op loopafstand van de oude werk- PAG 16 JAARVERSLAG ARCURIS 2005

19 plaats en komt er een nieuwe werkplaats. Helaas was de cliëntenraad in Zuid het afgelopen jaar niet voltallig, door het vertrek en overlijden van enkele leden. Ondernemingsraad: spin in t web In het jaarverslag van 2004 beloofde secretaris van de Ondernemingsraad Jan de Grip het al: de OR zou in 2005 meer aan de weg timmeren. En dat is ook gedaan. De Ondernemingsraad (OR) bezocht diverse locaties van Arcuris, om daar in gesprek te gaan met medewerkers over medezeggenschap. De OR heeft zelfs een commissie Achterban & PR, die de betrokkenheid met de achterban wil vergroten. De andere twee commissies houden zich bezig met Veiligheid, Gezondheid en Welzijn en met Financiën. Belangrijkste thema: bestuurlijke fusie Het belangrijkste onderwerp van 2005 was de bestuurlijke fusie van Arcuris met De Grift. De ondernemingsraden van beide organisaties werken inmiddels samen in een OR-platform, dat de medezeggenschapzaken rondom de fusie stroomlijnt. Het platform laat zich bijstaan door een externe deskundige, om zo goed beslagen ten ijs te komen. Afgelopen jaar passeerden vanzelfsprekend allerlei adviesaanvragen rondom de bestuurlijke fusie de medezeggenschaptafel. Ook voor het nieuwe Omnizorgcentrum in Apeldoorn is een OR-platform opgericht. Hierin werkt de OR samen met de ondernemingsraden van TACTUS en RIBW Oost-Veluwe, om de belangen van de toekomstige medewerkers van het nieuwe multifunctionele centrum gezamenlijk te behartigen. Instemming en adviesvragen Natuurlijk gingen de dagelijkse zaken binnen Arcuris ook gewoon door. Denk aan de jaarlijkse bespreking van de begroting en jaarrekening en de vele advies- en instemmingaanvragen over diverse thema s die bij de OR binnenkwamen. Bijvoorbeeld de reiskostenregeling, werving en selectie, de functie voor preventiemedewerker/arbo-coördinator en het huisvestingsbeleid van Arcuris. De OR was en is verder betrokken bij nieuwe organisatieontwikkelingen, zoals de totstandkoming van de samenwerking met s Heerenloo Midden-Nederland en de nieuwbouw van het activiteitencentrum in Beekbergen, voor cliënten van beide organisaties. Arbo: nieuwe impuls Het verzuimbeleid stond hoog op de OR-agenda in De OR was nauw betrokken bij de oprichting van de nieuwe, interne Arbo-dienst en stelde samen met het managementteam de randvoorwaarden voor de Arbo-dienstverlening op. De OR stemde tevens in met het aangepaste Verzuimprotocol. Ook de Gedrags- JAARVERSLAG ARCURIS 2005 PAG 17

20 code, Klachtenregeling, het Opvangprotocol en de komst van het bedrijfsopvangteam konden rekenen op instemming van de OR. Sociaal plan Almere Voor de medewerkers van de voorziening Ravesteyn in Almere, die gesloten moest worden, maakte de OR zich sterk voor een goed sociaal plan. De bezuinigingen op de subsidie voor de voorziening in Lelystad werden op de voet gevolgd, net als de maatregelen die nodig waren na de brand in de werkplaats in Nijmegen. Permanent bijblijven De onderwerpen die op de OR afkomen zijn veelal complex en omvangrijk. Niet verwonderlijk, aangezien Arcuris als organisatie sterk in beweging is. Aan het lidmaatschap van de OR worden steeds meer eisen gesteld. Daarom investeert de raad in scholing. Afgelopen jaar volgden de OR-leden een meerdaagse cursus, om hun deskundigheid en slagvaardigheid verder te vergroten. PAG 18 JAARVERSLAG ARCURIS 2005

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren Colofon IrisZorg Arnhem Oplage: 250 exemplaren RVT 13.015 Stichting IrisZorg Arnhem, maart 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 22 maart 2013 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2013

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 3. Governance... 7 3.1 Bestuur en toezicht... 7 3.2 Bedrijfsvoering... 10 3.3 Cliëntenraad...

Nadere informatie

Maaszicht biedt uitzicht

Maaszicht biedt uitzicht Maaszicht biedt uitzicht Maatschappelijk Verslag 2010 (en meerjarenbeleid) Stichting Pension Maaszicht Rotterdam April 2011 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 2 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 4 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Stichting IrisZorg. Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 28 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d.

Jaardocument 2014. Stichting IrisZorg. Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 28 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. Jaardocument 2014 Stichting IrisZorg Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 28 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 29 mei 2015 IrisZorg 1 Jaardocument 2014 Inhoudsopgave Pagina MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 INHOUD

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 INHOUD Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 2 JAARVERSLAG STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 2009 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Nadere informatie

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over het IMW 4 2. Aanbod 5 3. Ontwikkelingen in de gemeenten 8 4. Samenwerkingsprojecten 12 5. Het IMW als organisatie 16 6. Feiten

Nadere informatie

Uitval project Door!

Uitval project Door! Uitval project Door! Uitval project Door! mevrouw drs. T. Rietveld P. van Daal PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant mei 2007 Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

COLOFON. Jaarverslag 2005 (bestuursverslag en jaarrekening) De Grift, Arnhem 10 april 2006

COLOFON. Jaarverslag 2005 (bestuursverslag en jaarrekening) De Grift, Arnhem 10 april 2006 JAARVERSLAG 2005 COLOFON Jaarverslag 2005 (bestuursverslag en jaarrekening) De Grift, Arnhem 10 april 2006 Vormgeving en productie Beerens en Van Ierland bv, creative communication, Nijmegen Oplage 175

Nadere informatie

Surplus Groei Groei Surplus Indruk 2006

Surplus Groei Groei Surplus Indruk 2006 1 Groei Surplus Indruk 2006 2 3 De kernen waarin Surplus actief is per 1 januari 2007 Verzorgingshuizen Fendertshof Fijnaart Mauritshof Klundert De Ganshoek Lage Zwaluwe St. Antonius Abt Terheijden Huize

Nadere informatie

HVO-Querido jaarverslag 2013. Inhoud. 1 Voorwoord. 2 Profiel 2.1 Algemeen 2.2 Organisatiestructuur 2.3 Kerngegevens 2.

HVO-Querido jaarverslag 2013. Inhoud. 1 Voorwoord. 2 Profiel 2.1 Algemeen 2.2 Organisatiestructuur 2.3 Kerngegevens 2. HVO-Querido jaarverslag 2013 Inhoud 1 Voorwoord 2 Profiel 2.1 Algemeen 2.2 Organisatiestructuur 2.3 Kerngegevens 2.4 Belanghebbenden 3 Governance 3.1 Toezicht en bestuur 3.2 Bedrijfsvoering 3.3 Cliëntenraad

Nadere informatie

MENS. is de naam Strategisch Beleidsplan 2012-2015

MENS. is de naam Strategisch Beleidsplan 2012-2015 MENS is de naam Strategisch Beleidsplan 2012-2015 inhoud 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Visie 7 Missie 8 Doelstellingen 2012-2015 10 Cultuur en waarden 12 Wat maakt het verschil 14 Externe analyse 16 Wijze

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Maatschappelijk jaardocument 2013

Maatschappelijk jaardocument 2013 RvB. Maart 2014 Zorggroep Ena Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van Zorggroep Ena... 5 2.3 Kerngegevens... 6 2.4 Werkgebied...

Nadere informatie

JAARBERICHT 2012. Maak het mogelijk met de SIG

JAARBERICHT 2012. Maak het mogelijk met de SIG JAARBERICHT 2012 1 Maak het mogelijk met de SIG De vier pijlers van de SIG Transparantie - uitleggen en overleggen Respect - gelijkwaardig zijn Autonomie - ikzelf: mijzelf kunnen zijn Professionaliteit

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

LEKKER OUD WORDEN THIJS DEKKER PAMEIJER VO MOB 2006-2008 TRANSFERGROEP ROTTERDAM

LEKKER OUD WORDEN THIJS DEKKER PAMEIJER VO MOB 2006-2008 TRANSFERGROEP ROTTERDAM LEKKER OUD WORDEN THIJS DEKKER PAMEIJER VO MOB 2006-2008 TRANSFERGROEP ROTTERDAM 1 INLEIDING - Voor u ligt de scriptie Lekker Oud Worden als afsluiting van de Voortgezette Opleiding Management, Organisatie

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Cliënten keuren de dagbesteding

Cliënten keuren de dagbesteding Cliënten keuren de dagbesteding Een bottom-up evaluatie van acht Haagse dagbestedingsvoorzieningen Maarten Davelaar Jorrit van Mierlo Cliënten keuren de dagbesteding Een bottom-up evaluatie van acht Haagse

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie