Colofon Arcuris Maatschappelijke Opvang, Loenenseweg 44, 7361 GC Beekbergen Telefoon (055) Fax (055)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon Arcuris Maatschappelijke Opvang, Loenenseweg 44, 7361 GC Beekbergen Telefoon (055) 201 10 00 Fax (055) 506 33 36"

Transcriptie

1 JA ARVERSL AG 2005

2 Colofon Arcuris Maatschappelijke Opvang, Loenenseweg 44, 7361 GC Beekbergen Telefoon (055) Fax (055) Website Samenstelling en inhoud: Arcuris Tekstrealisatie: Anne-Marie Veldkamp Grafische vormgeving: GROND Fotografie: Grafisch bureau Koninkrijk Drukwerk: Felua-groep Coördinatie: Ineke Dral, Ellen Zengerink Raad van Bestuur Arcuris-De Grift: drs. B.F.M. Kuijf MSM (voorzitter), W.J. Foppen MSM, drs. D.F.L. Olthof MHA Raad van Toezicht: mr R.W. Dijkstra (voorzitter), mr. H.L.M. Bloemen, mw. G. Bouman, dhr. W. Bouwman mw. M.J. Louppen-Laurant, drs. G.E.W. Prick, ir. J.M.F.D. de Valk MBA Met dank aan een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan dit jaarverslag. Beekbergen, juni 2006

3 JAARVERSLAG 2005 Fusiewoord Arcuris Maatschappelijke Opvang is sinds 1 januari 2006 bestuurlijk gefuseerd met De Grift. Binnen afzienbare tijd zullen de twee organisaties tevens juridisch fuseren. De Grift is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, gespecialiseerd in verslavingsproblematiek. Mensen met problemen door gebruik van alcohol, drugs en gokken kunnen bij de Grift terecht. Ook familie en vrienden van verslaafden kunnen aankloppen voor informatie en advies. Verder biedt De Grift zorg en opvang aan verslaafde dak- en thuislozen. De Grift is een erkende instelling voor verslavingsreclassering voor het arrondissement Arnhem en de kantons Terborg en Groenlo. Wie als gevolg van gebruik van alcohol, drugs of gokken met politie en justitie in aanraking komt, wordt voor reclasseringshulp naar De Grift verwezen. De Grift zet zich ook in om verslaving te voorkomen met preventieactiviteiten zoals voorlichting op scholen, aan ouders en jongeren op straat. De Grift werkt met meer dan zeshonderd medewerkers vanuit circa dertig vestigingen in Zuid-, Midden- en Oost-Gelderland. Arcuris: hoe & wat Arcuris vangt kwetsbare mensen op die, veelal door een combinatie van problemen, de thuissituatie hebben verlaten en (tijdelijk) niet in staat zijn om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Zij kunnen gebruikmaken van opvang, huisvesting, basale zorg, begeleiding en dagbesteding. Arcuris werkt in drie regio s: Noord (Deventer, Lelystad en Nunspeet), Midden (Apeldoorn, Beekbergen, Doetinchem en Harderwijk) en Zuid (Nijmegen en Tiel). De Raad van Bestuur werkt vanuit Beekbergen en wordt net als de regiodirecties ondersteund door het centraal bureau. Arcuris heeft 390 medewerkers en leverde in 2005 dagelijks diensten via 43 voorzieningen aan ruim zeshonderd cliënten.

4 *Overal waar in dit jaarverslag over de cliënt als hij wordt gesproken kan uiteraard ook zij worden gelezen Inhoud Voorwoord 8-fasenmodel Leefgebiedenwijzer Missie, visie, strategie en beleid in 2005 Cliënt centraal Jan de Vries Aanbod activiteiten steeds uitgebreider Werkplaats en Activiteiten in 2005 Herman Veldmaat Investeren in samenwerking voor complete zorgketen Ontwikkelingen in de regio s André van Wely Kwantitatieve gegevens, balans en jaarrekening Cijfers Bijlagen Organogram PAG 02 JAARVERSLAG ARCURIS 2005

5 Arcuris: organisatie in be Arcuris: organisatie in beweging Voorwoord uris: organisatie in beweging De samenleving is voor iedereen. Oók voor de mensen die zich niet zelfstandig kunnen redden. Juist voor deze mensen zet Arcuris zich in. Helaas zien we de groep cliënten die ons tijdelijk of voor langere tijd nodig heeft, groeien. Om al die cliënten de gewenste specialistische zorg en hulp te geven, zoeken wij waar mogelijk samenwerking met andere organisaties. Ons doel is immers onze cliënten in de totale zorgketen een stap verder te helpen, zo mogelijk op weg naar maatschappelijk herstel. Deze visie op samenwerking ligt ook aan de basis van de bestuurlijke fusie met verslavingsinstelling De Grift in Arnhem, die 31 december 2005 een feit werd. De problematiek van de doelgroepen van Arcuris en De Grift overlappen elkaar regelmatig, omdat verslaving en een zwakke maatschappelijke positie helaas vaak samen gaan. Door onze krachten te bundelen, hopen wij die grote groep cliënten nog beter te bedienen. Ook de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen maken samenwerking zinvol. Neem de toenemende marktwerking in de zorg, de nieuwe Zorgverzekeringswet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: er komen veel veranderingen op ons af. Hierop kunnen we nu samen inspelen. Afgelopen jaar maakten tal van medewerkers van Arcuris en De Grift kennis met elkaar. De cliëntenraden en ondernemingsraden van beide organisaties stemden in met de bestuurlijke fusieplannen en zoeken ook meer en meer samenwerking. In 2006 onderzoeken we verder hoe we de structuur van de nieuwe organisatie vorm willen geven. We streven ernaar om die nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2007 in te voeren en juridisch te fuseren. Uit de bestaande Raden van Toezicht is een nieuwe Raad van Toezicht gevormd. Binnen Arcuris is het afgelopen jaar ongelofelijk hard gewerkt om onze cliënten nóg meer centraal te stellen. Het 8-fasenmodel is ingevoerd, iedere cliënt kreeg een eigen begeleidingsplan en ook registreren we onze hulpverlening nu via Clever, ons nieuwe cliëntregistratiesysteem. Een geweldige stap vooruit, waar we in 2006 op verder bouwen. Dan werken we ook verder aan ons kwaliteitsbeleid. Steeds staat daarbij onze missie centraal. Vanuit een sterke betrokkenheid en solidariteit met de kwetsbare medemens willen we een vangnet zijn voor al die personen die geen dak boven hun hoofd hebben, zich (tijdelijk) niet meer op eigen kracht in de samenleving kunnen redden en bijna nergens anders terecht kunnen. Wat dat in de praktijk betekent, illustreren de drie verhalen van cliënten in dit jaarverslag. De rode draad: hun toekomstwensen staan centraal. En zo moet het. W.J. Foppen MSM Raad van Bestuur JAARVERSLAG ARCURIS 2005 PAG 03

6 model centraal in 2005 Invoering 8-fasenmodel centr Invoering 8-fasenmodel centraal in fasen en 8 leefgebieden Onze medewerkers hebben in 2005 een enorme krachtsinspanning geleverd. Niet alleen gingen zij werken met het nieuwe 8-fasenmodel, ook is het cliëntregistratiesysteem Clever geïmplementeerd. Een omslag in denken en handelen. Van groepsgericht naar meer individuele begeleiding, meer registreren, planmatiger en meer taakgericht werken Het harde werken heeft resultaten opgeleverd: iedere cliënt kreeg in 2005 zijn eigen begeleidingsplan. Individuele cliëntenparticipatie krijgt zo steeds meer vorm binnen Arcuris. Na de invoering wordt 2006 het jaar van het inzoomen op verdere verbetering van de kwaliteit van cliëntbegeleiding. 8-fasenmodel Iedere cliënt doorloopt bij ons acht fasen: van aanmelding tot en met uitstroom. Per fase worden onder meer doel, duur en werkwijze beschreven in het begeleidingsplan. Samengevat beschrijft het 8-fasenmodel het primaire proces: dat wat gebeurt tussen onze cliënt en zijn hulpverlener. Binnen al onze voorzieningen wordt, dankzij het 8-fasenmodel, nu planmatig en uniform gewerkt. Het cliëntregistratiesysteem Clever, dat ook in 2005 is ingevoerd, is aangepast op dit model. Ook de registratie van geleverde zorg en hulp gebeurt nu dus uniform. 1, Aanmelding: door cliënt of externe hulpverleners 2, Intake: kunnen wij passende hulp bieden en komt de cliënt voor een begeleidingstraject in aanmerking? 3, Opname: de cliënt maakt kennis met Arcuris en onze begeleiding start 4, Analyse: samen met de cliënt brengen we in kaart wat zijn sterke en zwakke kanten zijn op elk van de acht leefgebieden 5, Planning: aan welke doelen gaan we werken in het begeleidingsplan? 6, Uitvoering: de acties uit het begeleidingsplan worden uitgevoerd om de gestelde doelen te behalen 7, Evaluatie: zijn de gestelde doelen gehaald, hoe is de uitvoering verlopen en hoe zetten we de begeleiding voort? 8, Uitstroom: het vertrek van de cliënt wordt voorbereid, de hulpverlening afgerond of overgedragen aan anderen en het verblijf wordt geëvalueerd * Schema 8-fasenmodel op pagina 6 PAG 04 JAARVERSLAG ARCURIS 2005

7 8 leefgebieden Of het goed gaat met je, hangt van veel factoren af. Ben je lichamelijk gezond, hoe is je geestelijke gesteldheid? Maar ook: heb je sociale contacten en kun je de dagen zinvol invullen? Om álle onderwerpen die bepalend zijn voor je welzijn in beeld te hebben, nemen de cliënt en zijn persoonlijk begeleider in hun gesprekken steevast door hoe het gaat met de acht leefgebieden: huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding. * Leefgebiedenwijzer op pagina 7 Hoe beleven cliënten onze nieuwe manier van werken? In dit jaarverslag vindt u ter illustratie drie persoonlijke verhalen van cliënten, plus een toelichting van hun clusterhoofden, op pagina 19, 25 en 33. JAARVERSLAG ARCURIS 2005 PAG 05

8 Het 8-fasenmodel. 1 Aanmeldingsfase Het 8-fasenmodel onderscheidt acht fasen in de individuele begeleiding aan cliënten, namelijk: Aanmeldingsfase 1 2 Intakefase 7 Evaluatiefase 8 Uitstroomfase Intakefase 2 Opnamefase 3 Analysefase 4 Planningsfase 5 3 Opnamefase 4 Analysefase 6 Uitvoeringsfase Uitvoeringsfase 6 Evaluatiefase 7 Uitstroomfase 8 5 Planningsfase PAG 06 JAARVERSLAG ARCURIS 2005

9 Rituelen Zelfzorg Medische behandeling Hygiëne en zelfzorg Beleving eigen gezondheid Sport Voeding Dag-/nachtritme Plannen en organiseren Leefgebiedenwijzer Acht leefgebieden in thema s Huisvesting Financiën Sociaal functioneren Psychisch functioneren Soort huisvesting Beleving huisvesting Verwachtingen Soort en hoogte inkomen Vaste lasten Schulden: hoogte en schuldeisers Aflossingsregeling/saneringsplan Inkomensbeheer Inzicht in financiën Bestedingspatroon Spaarsaldi Contacten met familie, kennissen, hulpverleners, medecliënten Opvoeding kinderen Sociale vaardigheden Houding en gedrag in de maatschappij (waarden en normen, wetgeving) Intieme relaties Seksualiteit Sociale vaardigheden Conflicthantering Emotionele staat van zijn Zelfbeeld, zelfwaardering en zelfvertrouwen Psychische klachten Trauma's Psychiatrische problemen Psychiatrische diagnose Verslaving Mate van ziektebesef Behandeling Zingeving Lichamelijk functioneren Praktisch functioneren Dagbesteding Belangrijke waarden en normen Persoonlijke drijfveren Levensovertuiging Geloofsovertuiging Zingevende activiteiten Rituelen Gezondheid Gezondheidsklachten (Chronische ziekte) Handicap Allergieën Zelfzorg Medische behandeling Hygiëne en zelfzorg Beleving eigen gezondheid Sport Voeding Dag-/nachtritme Nederlandse taal (spreken en schrijven) Huishoudelijke zorg Computervaardigheden Administratieve vaardigheden Plannen en organiseren Vrijwilligerswerk Betaald werk Hobby's Opleiding of cursus JAARVERSLAG ARCURIS 2005 PAG 07

10 tegie en beleid in 2005 Missie, visie, strategie en bel Missie, visie, strategie en beleid in 2005 Cliënt centraal Missie Vanuit een sterke betrokkenheid en solidariteit met de kwetsbare medemens, wil Arcuris een maatschappelijk vangnet zijn voor al die personen, die geen dak boven hun hoofd hebben, zich (tijdelijk) niet meer op eigen kracht in de samenleving kunnen redden en bijna nergens anders terecht kunnen. Voor deze groep wil Arcuris garant staan voor opvang, huisvesting, basale zorg en dagbesteding. Daarnaast wil Arcuris hen de benodigde individuele begeleiding bieden bij het (weer) opbouwen van een zo zelfstandig en maatschappelijk mogelijk leven. Visie op zorg Iedere cliënt komt bij Arcuris binnen met zijn eigen levensgeschiedenis, problemen, behoeften en hulpvragen. Op elke vraag willen wij een passend antwoord bieden, door een gedifferentieerd aanbod: opvang, huisvesting, begeleiding en dagbesteding. De kwaliteit van onze zorg en dienstverlening is van een hoog niveau. Deskundig personeel, betrokkenheid naar cliënten en een respectvolle wijze van met elkaar omgaan dragen hiertoe bij. Onze begeleiding is erop gericht om de vaardigheden van cliënten en hun zelfredzaamheid te behouden, te herstellen en uit te breiden. Waar mogelijk begeleiden we cliënten naar terugkeer in de samenleving. Arcuris is er niet alleen voor cliënten die korte tijd op ons zijn aangewezen, wij verlenen ook langdurige zorg. Waarschijnlijk wordt die langdurige zorg in de toekomst alleen gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Arcuris maakt zich echter óók sterk voor de groep cliënten die niet in aanmerking komt voor zo n AWBZ-indicatie, maar die wel langdurige zorg nodig heeft. Onze voorzieningen zijn laagdrempelig. Kunnen wij wat betreft ons dienstenaanbod of deskundigheid niet de passende zorg en opvang bieden voor cliënten, dan zoeken wij hiervoor samenwerking met andere instellingen. Strategie In ons concernbeleidsplan uit 2004 staan onze visie, strategie en doelen tot en met 2005 beschreven. Stap voor stap veranderen we steeds meer in een vraaggestuurde organisatie. Cliënten praten, denken en beslissen steeds meer mee over hun begeleidingsplan. Ook de wet- en regelgeving rondom maatschappelijke opvang was en is in PAG 08 JAARVERSLAG ARCURIS 2005

11 beweging. Neem de AWBZ en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), die gevolgen hebben voor onze werkwijze. We moeten een flexibele, innovatieve en transparante organisatie zijn, om tijdig in te kunnen spelen op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook samenwerking met andere zorginstellingen is een belangrijke voorwaarde om onze kwaliteit van zorg te kunnen blijven garanderen. Organisatie Cliënten zo goed mogelijk begeleiden. Daar is onze organisatie op ingericht. We hebben een platte organisatiestructuur. Arcuris wordt geleid door de Raad van Bestuur in de persoon van W.J. Foppen MSM. De Raad van Toezicht bestond in 2005 uit de heer mr. R.W. Dijkstra (voorzitter), de heer drs. G. van Barneveld (vice-voorzitter), mevouw G. Bouman (vanaf 31 maart 2005), de heer A.C.W. Graaf van Limburg Stirum, de heer drs. G.E.W. Prick en de heer W. Smids (vanaf 31 maart 2005). * schema organisatiestructuur Arcuris als bijlage in dit jaarverslag Doelen In ons concernbeleidsplan staan onze vijf strategische beleidsdoelen: 1 Zorgvernieuwing: inspelen op doelgroepontwikkelingen 2 Ontwikkeling van nieuwe diensten en zorg op maat 3 Samenwerking en partnerschap in sluitende zorgketen 4 Transparante zorg- en dienstverlening en profilering als maatschappelijke netwerkorganisatie 5 Het garanderen van kwalitatieve zorg- en dienstverlening In 2005 is binnen alle voorzieningen van Arcuris hard gewerkt om deze doelen te realiseren. 1 Zorgvernieuwing: inspelen op doelgroepontwikkelingen De cliënt bestaat niet. Ieder komt met zijn persoonlijke, specifieke hulpvraag bij ons. Wel zien we dat het steeds vaker voorkomt dat cliënten met meervoudige en complexe problemen te maken hebben. Ook stijgt de groep kwetsbare mensen die een beroep doet op maatschappelijke opvang. Dit soort ontwikkelingen vraagt om nieuwe zorgconcepten. Bijvoorbeeld voor de groter wordende groep (zwerf)jongeren die een beroep doet op maatschappelijke opvang. Daarom werkte Arcuris in 2005 mee aan een onderzoek van de provincie Gelderland, om dakloze jongeren vanaf 18 jaar goed te kunnen opvangen. Ook in Deventer zijn we betrokken bij de opvang van zwerfjongeren. Doel is enerzijds voorkomen dat jongeren dakloos worden en anderzijds de aansluiting van opvang van dakloze jongeren door Jeugdzorg en de maatschappelijke opvang verbeteren. JAARVERSLAG ARCURIS 2005 PAG 09

12 Doelgroepgericht werken Met de vergrijzing neemt ook de vraag naar zorg en verpleging voor oudere cliënten toe. De schuldenproblematiek wordt groter. Ook zien we het aantal thuislozen met psychische stoornissen en/of verslavingsproblemen stijgen. Dankzij de bestuurlijke fusie met verslavingsinstelling De Grift, kunnen wij gezamenlijk nog betere zorgvormen ontwikkelen voor juist deze groep verslaafde cliënten. Onze samenwerking in het Multifunctioneel centrum in Nijmegen sinds 2004 illustreert dit al langer. In dit centrum slaan maatschappelijke opvang en verslavingszorg de handen ineen en bieden verslaafde cliënten gezamenlijk zorg. Aanvraag CvZ: méér doen voor cliënten Cliënten kunnen sinds de modernisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (ABWZ) een beroep doen op die wet voor verschillende functies: verblijf, behandeling, verpleging, persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging, ondersteunde begeleiding en activerende begeleiding. Cliënten konden al bij ons terecht voor ondersteunende en activerende begeleiding, waarvoor het College voor Zorgverzekeringen ons in 2004 een erkenning gaf. Om al onze verschillende cliënten nog beter te bedienen, deed Arcuris in 2005 een aanvraag bij het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) voor de zogenoemde extramurale functies: verblijf, huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging. De zorgkantoren waarmee we samenwerken hebben onze aanvraag ondersteund. In 2006 beslist het CvZ over ons verzoek. 2 Ontwikkeling van nieuwe diensten en zorg op maat Het feit dat je als cliënt gebruik maakt van maatschappelijke opvang, wil natuurlijk niet zeggen dat je geen regie wilt over je eigen leven Juist daarom maakt Arcuris werk van zorg op maat. Door nieuwe diensten aan te bieden en anders te werken, krijgen cliënten meer grip op hun begeleiding. 8-fasemodel: wennen Het jaar 2005 stond organisatiebreed in het teken van de implementatie van het zogenaamde 8-fasenmodel. Dit model ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn biedt structuur voor de begeleiding van cliënten. Samen met zijn begeleider doorloopt een cliënt steevast de acht stappen van het model: aanmelding, intake, opname, analyse, planning, uitvoering, evaluatie en (zo mogelijk) uitstroom. Geregeld wordt het begeleidingsplan besproken door de cliënt en zijn begeleider. Centraal staan de acht leefgebieden. Huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding komen in elke fase van het model aan bod. Klantgericht werken en planmatig begeleiden waren voor de meeste van onze voorzieningen niet nieuw. Het werken met het 8-fasenmodel wél. Daarom is veel aandacht gegeven aan de nieuwe werkwijze en is ook gebruik gemaakt van externe deskundigheid bij de invoering van het model. Medewerkers zijn PAG 10 JAARVERSLAG ARCURIS 2005

13 getraind in het methodisch werken, het formuleren van doelstellingen en het schrijven van begeleidingsplannen en leidinggevenden werden ondersteund bij de implementatie. Clever: beter registreren Al in 2004 startten de voorbereidingen en in 2005 is het ingevoerd: het nieuwe cliëntregistratiesysteem Clever. Clever ondersteunt begeleiders bij het primaire proces van zorg- en dienstverlening en zorgt voor een eenduidige registratie en rapportage. Dit was nodig, omdat zorgkantoren in verband met de AWBZ vragen om inhoudelijke en kwantitatieve verantwoording van de gemaakte productieafspraken. Op twee voorzieningen na, werkte de gehele organisatie op 31 december 2005 met Clever. Een projectgroep en een werkgroep begeleidden de implementatie. In het voorjaar van 2005 startte een Cleverpilot bij drie voorzieningen, om zo ervaring op te doen. Na evaluatie van deze pilots is Clever in de rest van onze organisatie gefaseerd ingevoerd. Uiteraard zijn Clever en het 8-fasenmodel op elkaar aangepast, zodat de werkwijze en de registratie ervan synchroon lopen. Om de infrastructuur geschikt te maken voor Clever, is in 2005 ons datanetwerk vernieuwd. Begin 2006 krijgt dit een vervolg met verbetering van de telecommunicatie. Afspraken per regio Na lang en intensief overleg met het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) hoeven we niet langer centraal afspraken te maken over de te leveren zorg en opvang voor cliënten. Dit kan nu per regio. Daar zijn we blij mee, want nu kunnen regiospecifieke afspraken worden gemaakt, wat cliënten alleen maar ten goede komt. WMO Gaat de Eerste Kamer akkoord, dan wordt per 1 januari 2007 de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd. Deze nieuwe wet bundelt de oude Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten, de Huishoudelijke Verzorging uit de AWBZ, de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en een aantal subsidieregelingen uit de AWBZ, waaronder diensten bij wonen met zorg. Doel van de nieuwe wet is dat gemeenten een samenhangend beleid ontwikkelen voor maatschappelijke ondersteuning, waarbij meer mensen die ondersteuning nodig hebben, kunnen meedoen in de samenleving. Natuurlijk zijn de gemeenten waarmee of waarin Arcuris werkzaam is, druk doende met de voorbereidingen voor de nieuwe wet. Wij zijn hier bij veel gemeenten bij betrokken en hopen zo in 2007 een natuurlijke partner te zijn als aanbieder van maatschappelijke opvang. JAARVERSLAG ARCURIS 2005 PAG 11

14 De WMO is nog met een aantal onzekerheden omgeven. Zo kent de nieuwe wet negen prestatievelden, waarvan maatschappelijke opvang er een is. Toch zou Arcuris ook in andere velden een rol kunnen vervullen. Een werkgroep inventariseert proactief de mogelijke toekomstscenario s, om te kijken welke zorgproducten wij verder kunnen aanbieden. 3 Samenwerking en partner in sluitende zorgketens Een cliënt met problemen wil geholpen worden. Door wélke instelling of zorgverlener dan ook. Daar is Arcuris zich goed van bewust. Wij willen dan ook effectief bijdragen aan de gehele zorgketen van preventie, asiel, handhaving, herstel en nazorg. Om cliënten dat passende zorgaanbod te bieden, is samenwerking met collegazorginstellingen noodzakelijk. De fusie met De Grift betekent niet dat Arcuris samenwerking met andere instellingen uitsluit. Sterker nog: die wordt de komende tijd juist geïntensiveerd. Zo zocht Passade, een welzijnsinstelling met activiteiten in de maatschappelijke opvang, algemeen maatschappelijk werk en jongerenopvang, in 2005 ook toenadering tot Arcuris. In de maatschappelijke opvang werkt Arcuris ook samen met Hera Vrouwenopvang en het Leger des Heils. In de geestelijke gezondheidszorg onderhouden we onder meer samenwerkingsrelaties met Spatie, Stichting Meerkanten, GGZ Nijmegen en GGnet. Ook de Pompe kliniek is een belangrijke partner. Gaat het om verzorging en verpleging, dan werken we onder meer samen met Stichting Atlant Zorggroep en Stichting de Hostert. Stimulans voor werk Arcuris is ook betrokken bij reïntegratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, onder wie ook dak- en thuislozen. Zo participeren wij in het Stimulans initiatief, waarin Arcuris samenwerkt met ROC Aventus, Stichting WijkWerk, Olympia Uitzendburo, Kringloopcentrum Apeldoorn en Vaassen, Circulus Stadsreiniging en TACTUS verslavingszorg. Stimulans biedt of regelt dagbesteding, leerwerkplekken, scholing en arbeidsbemiddeling. In 2005 wees de gemeente Apeldoorn Stimulans - als eerste aanbesteding - al vijftien dak- en thuisloze en/of alcohol- en drugsverslaafde cliënten toe om te reïntegreren. Stimulans krijgt ook onderdak in het Omnizorgcentrum in Apeldoorn, dat in 2007 open gaat. 4 Transparante zorg- en dienstverlening en profilering als maatschappelijke netwerkorganisatie Als maatschappelijke organisatie vindt Arcuris het belangrijk om aan een breed publiek kenbaar te maken wat zij precies doet. In 2005 bestond Arcuris, in de huidige vorm, vijf jaar en dat was een goede PAG 12 JAARVERSLAG ARCURIS 2005

15 aanleiding om open huis te houden. Verschillende voorzieningen openden hun deuren om bezoekers te laten zien wat maatschappelijke opvang allemaal biedt. Doel was ook begrip te kweken voor de groep kwetsbare mensen die bij ons onderdak vinden. Cliënten werkten dan ook mee aan de open dag en gingen in gesprek met bezoekers. Ook de Oogstfair en de Artfair, die in 2005 plaatsvonden in het tuincentrum en de Modeltuinen in Beekbergen, waren een succes en trokken vele bezoekers. Arcuris profileert zich nadrukkelijk als maatschappelijke netwerkorganisatie. Dus laten wij ook collega-instellingen en samenwerkingspartners weten wat zij van ons kunnen en mogen verwachten. Dit wordt in algemene zin door voorlichting en communicatiemiddelen ondersteund. Als transparante organisatie verantwoorden wij ons niet alleen door te voldoen aan (verantwoording van) gemaakte productieafspraken, maar ook via dit jaarverslag voor externe relaties. Ook intern is openheid belangrijk. Medewerkers worden geïnformeerd via het personeelsblad arcourant en krijgen sinds eind 2005 ook Fusienieuws: een periodiek waarmee de raden van bestuur van Arcuris en De Grift hun medewerkers op de hoogte houden over de stand van zaken van de fusie tussen beide organisaties. 5 Het garanderen van kwalitatieve zorg- en dienstverlening Om kwaliteit te leveren en vraaggericht te werken, kún je niet zonder de inbreng van cliënten. Met het 8-fasenmodel en de gesprekken die de cliënt en zijn begeleider hierover voeren, hebben we op individueel niveau flinke stappen gezet. Cliënten praten, denken en beslissen immers actief mee over de doelen die zij willen bereiken en hoe de begeleiding is geregeld. Cliëntenparticipatie is collectief ook georganiseerd, via de cliëntenraden. Via de deelraden in elke regio en de Centrale Cliëntenraad hebben cliënten inspraak op de dagelijkse gang van zaken in hun leefomgeving. De Centrale Cliëntenraad heeft geregeld overleg met de Raad van Bestuur en bestaat uit de voorzitters en secretarissen van de deelraden. Pilot cliëntenparticipatie In opdracht van Arcuris en collega instelling Passade voerde het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) een onderzoek uit naar mogelijkheden om cliëntenparticipatie te verbeteren. Het kan immers altijd beter. Een van de resultaten is een pilotproject dat Arcuris en het NIZW sinds 2005 uitvoeren bij 24-uurswoonvoorziening Parkzicht in Apeldoorn. Allereerst is een algemene enquête gedaan onder cliënten, om verbeteronderwerpen op tafel te krijgen. Samen met cliënten wordt in het begeleidingsplan JAARVERSLAG ARCURIS 2005 PAG 13

16 vervolgens steeds een verbeterpunt aangepakt. Deze werkwijze helpt niet alleen de cliënt, maar biedt zijn begeleider en het team ook reflectie op het werken. Het is de bedoeling om deze manier van verbeteren ook in andere voorzieningen te implementeren. Vergrijzing neemt toe Arcuris had eind personeelsleden in dienst. Opvallend is dat het aantal parttimers toeneemt. Omgerekend hebben wij 279 arbeidsplaatsen, die dus door beduidend meer medewerkers worden ingevuld. Een ander punt van aandacht is de toenemende vergrijzing. Eind 2004 was 47 procent van de werknemers 45 jaar of ouder, eind 2005 is dit percentage toegenomen tot 51. Het aantal jongere werknemers onder de 24 jaar nam af. Jong of oud(er): Arcuris staat voor een gedegen personeelsbeleid voor al haar medewerkers. Ons human resourcemanagement is erop gericht de individuele kwaliteiten van medewerkers beter te benutten en verder te ontwikkelen. Goede arbeidsvoorwaarden en een veilige werkomgeving zijn hiervoor noodzakelijke randvoorwaarden. Wat betreft een veilige werkomgeving is in 2005 een gedragscode opgesteld. Hierin hebben we spelregels vastgesteld ten bate van een gezonde bedrijfscultuur, maar ook voor bijvoorbeeld bejegening van cliënten. Scholing en training Willen we cliënten die kwaliteit leveren die zij verdienen, dan is deskundig en gemotiveerd personeel noodzakelijk. Medewerkers maken onze organisatie. Daarom kent Arcuris een uitgebreid scholingsplan. Deskundigheidsbevordering is zéker belangrijk als medewerkers moeten wennen aan andere manieren van werken. Zo begeleidde een externe coach/trainster medewerkers bij het planmatiger werken dat het 8-fasenmodel met zich meebrengt en werd iedereen getraind in het werken met Clever. BOT helpt na schokkende ervaring Onze medewerkers hebben in hun dagelijkse praktijk nogal eens te maken met agressie. Die neemt ook bij ons toe. Veiligheid stond dan ook hoog op de agenda in Zo is er het bedrijfsopvangteam (BOT) in het leven geroepen. Dit team verleent nazorg en hulp bij grensoverschrijdende incidenten. Dat hoeft overigens niet altijd met agressie te maken te hebben. Ook getuige zijn van het overlijden van een cliënt of het maken van een ernstige fout kunnen bijvoorbeeld schokkende ervaringen zijn. Om onze medewerkers te ondersteunen bij de verwerking van zo n ingrijpende gebeurtenis, verleent het bedrijfsopvangteam psychische EHBO. Naast het BOT zijn er in 2005 ook vertrouwenspersonen gekomen bij Arcuris en kunnen medewerkers terecht bij een klachtencommissie. PAG 14 JAARVERSLAG ARCURIS 2005

17 Focus op werving en selectie Afgelopen jaar hebben we ons werving- en selectiebeleid kritisch onder de loep genomen en daar een nieuwe procedure voor gemaakt. Door een heldere werkwijze zorgen we ervoor dat we die medewerkers aannemen die passen bij Arcuris en onze manier van werken. Interne Arbo-dienst Eind 2005 heeft Arcuris de samenwerking met de Arbo-dienst beëindigd. Nu verzorgen wij zelf de administratieve werkzaamheden rond ziekteverzuim en huren wij op contractbasis zelf twee bedrijfsartsen in. Zij ondersteunen de leidinggevenden in onze organisatie bij het voorkomen van ziekteverzuim, waardoor wij dat verder hopen terug te dringen. Samengevat hebben we een interne Arbo-dienst opgezet, om zo te werken aan een gezonde organisatie. Het in 2005 vastgestelde Verzuimprotocol moet hier ook toe bijdragen. Ziekteverzuim iets gestegen In 2005 was het ziekteverzuim 6,9 procent. Een toename van een half procent, vergeleken met vorig jaar. Vooral het eerste kwartaal kende een hoog ziekteverzuim. Dit werd voor een groot deel veroorzaakt door het hoge ziekteverzuim binnen de voorziening Ravesteyn in Almere. Het bericht dat de voorziening gesloten zou gaan worden, zorgde hier voor een hoger uitvalpercentage. Op weg naar HKZ Arcuris wil graag een zogenoemde HKZ-gecertificeerde instelling worden. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in Zorgsector en een HKZ-certficaat wil zeggen dat onze interne bedrijfsvoering goed op orde is. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt steeds vaker de eis dat zorginstellingen zo n HKZ-certificaat halen en ook zorgkantoren stimuleren dit. De eerste stap op weg naar certificering is het opzetten en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee we in 2005 al zijn gestart. Deze voorbereidingen worden in 2006 voortgezet, nu samen met fusiepartner De Grift. Overigens kán certificering in de maatschappelijke opvang nu nog niet plaatsvinden, omdat er nog geen erkend certificatieschema is. De Stichting HKZ werkt hieraan, samen met Federatie Opvang en andere koepelorganisaties van de ketenpartners. Waarschijnlijk is het schema in het derde kwartaal van 2006 klaar. Vooruitlopend hierop baseren wij ons kwaliteitsmanagementsysteem alvast op de HKZ-normen van beoordeling, die Federatie Opvang al wel uitwerkte. Quickscan AWBZ In de zomer van 2005 voerden wij een quickscan uit om na te gaan in hoeverre onze regio s al werken volgens het protocol AWBZ-uitvoering Ondersteunende en Activerende begeleiding. Dit was nog niet in alle voorzieningen voldoende op niveau, dus zijn verbeteracties gestart. JAARVERSLAG ARCURIS 2005 PAG 15

18 Cliëntenraad anticipeert op verandering In het jaarverslag over 2004 liet de Centrale Cliëntenraad al weten bezorgd te zijn over de continuïteit van de raden in de maatschappelijke opvang. Het verloop speelt hierbij een rol. Een grote groep cliënten verblijft immers niet permanent in de maatschappelijke opvang. De Centrale Cliëntenraad van Arcuris anticipeert niet alleen op deze ontwikkeling, maar volgt ook actuele ontwikkelingen in het speelveld van de maatschappelijke opvang op de voet. Cliënten Belangenbureaus De Centrale Cliëntenraad is druk doende met de voorbereidingen om per 1 januari 2007 te komen tot Cliënten Belangenbureaus, in samenwerking met instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Waarschijnlijk start met steun van de provincie Gelderland in Arnhem een proefproject voor deze samenwerking. De Centrale Cliëntenraad van Arcuris werkt ook nauw samen met de cliëntenraden van de partners waarmee Arcuris het Omnizorgcentrum gaat runnen. Tevens is de raad in gesprek met de cliëntenraad van De Grift. Doel is dat eind 2006 ook de cliëntenraden zijn gefuseerd. Netwerken Ook de cliëntenraad timmert stevig aan de weg als het gaat om netwerken. Intern, bijvoorbeeld in de werkgroep zorgketen voor mensen met een dubbele diagnose, maar ook extern. Zo is de voorzitter in 2005 ook bestuurslid geworden van de Landelijke Vereniging Thuislozen en zet Arcuris en haar cliënten zo ook landelijk stevig op de kaart. Om de belangen van de achterban goed te behartigen, nam hij in 2005 deel aan de zorgtour langs 25 steden in Nederland, om zoveel mogelijk dak- en thuislozen te overtuigen hun zorgtoeslag aan te vragen en zich te laten verzekeren. De tour werd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gefinancierd in verband met het nieuwe zorgstelsel. Centraal was de cliëntenraad in 2005 binnen Arcuris nauw betrokken bij de bestuurlijke fusie met De Grift en bij het onderzoek naar verbetering van cliëntenparticipatie en cliënteninspraak, dat Arcuris liet uitvoeren door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Deelraden actief Natuurlijk hebben de deelraden in 2005 de belangen van cliënten in de regio s goed proberen te behartigen. In regio Noord is de communicatie tussen cliëntenraad en groepsleiding en directie sterk verbeterd. De deelraad Midden investeerde in contacten met lokale en provinciale politiek. In regio Zuid was de brand die de werkplaats in Nijmegen eind mei 2005 in de as legde, uiteraard terugkerend onderwerp van gesprek voor de deelraad. Gelukkig werd al binnen twee weken vervangende ruimte gevonden, op loopafstand van de oude werk- PAG 16 JAARVERSLAG ARCURIS 2005

19 plaats en komt er een nieuwe werkplaats. Helaas was de cliëntenraad in Zuid het afgelopen jaar niet voltallig, door het vertrek en overlijden van enkele leden. Ondernemingsraad: spin in t web In het jaarverslag van 2004 beloofde secretaris van de Ondernemingsraad Jan de Grip het al: de OR zou in 2005 meer aan de weg timmeren. En dat is ook gedaan. De Ondernemingsraad (OR) bezocht diverse locaties van Arcuris, om daar in gesprek te gaan met medewerkers over medezeggenschap. De OR heeft zelfs een commissie Achterban & PR, die de betrokkenheid met de achterban wil vergroten. De andere twee commissies houden zich bezig met Veiligheid, Gezondheid en Welzijn en met Financiën. Belangrijkste thema: bestuurlijke fusie Het belangrijkste onderwerp van 2005 was de bestuurlijke fusie van Arcuris met De Grift. De ondernemingsraden van beide organisaties werken inmiddels samen in een OR-platform, dat de medezeggenschapzaken rondom de fusie stroomlijnt. Het platform laat zich bijstaan door een externe deskundige, om zo goed beslagen ten ijs te komen. Afgelopen jaar passeerden vanzelfsprekend allerlei adviesaanvragen rondom de bestuurlijke fusie de medezeggenschaptafel. Ook voor het nieuwe Omnizorgcentrum in Apeldoorn is een OR-platform opgericht. Hierin werkt de OR samen met de ondernemingsraden van TACTUS en RIBW Oost-Veluwe, om de belangen van de toekomstige medewerkers van het nieuwe multifunctionele centrum gezamenlijk te behartigen. Instemming en adviesvragen Natuurlijk gingen de dagelijkse zaken binnen Arcuris ook gewoon door. Denk aan de jaarlijkse bespreking van de begroting en jaarrekening en de vele advies- en instemmingaanvragen over diverse thema s die bij de OR binnenkwamen. Bijvoorbeeld de reiskostenregeling, werving en selectie, de functie voor preventiemedewerker/arbo-coördinator en het huisvestingsbeleid van Arcuris. De OR was en is verder betrokken bij nieuwe organisatieontwikkelingen, zoals de totstandkoming van de samenwerking met s Heerenloo Midden-Nederland en de nieuwbouw van het activiteitencentrum in Beekbergen, voor cliënten van beide organisaties. Arbo: nieuwe impuls Het verzuimbeleid stond hoog op de OR-agenda in De OR was nauw betrokken bij de oprichting van de nieuwe, interne Arbo-dienst en stelde samen met het managementteam de randvoorwaarden voor de Arbo-dienstverlening op. De OR stemde tevens in met het aangepaste Verzuimprotocol. Ook de Gedrags- JAARVERSLAG ARCURIS 2005 PAG 17

20 code, Klachtenregeling, het Opvangprotocol en de komst van het bedrijfsopvangteam konden rekenen op instemming van de OR. Sociaal plan Almere Voor de medewerkers van de voorziening Ravesteyn in Almere, die gesloten moest worden, maakte de OR zich sterk voor een goed sociaal plan. De bezuinigingen op de subsidie voor de voorziening in Lelystad werden op de voet gevolgd, net als de maatregelen die nodig waren na de brand in de werkplaats in Nijmegen. Permanent bijblijven De onderwerpen die op de OR afkomen zijn veelal complex en omvangrijk. Niet verwonderlijk, aangezien Arcuris als organisatie sterk in beweging is. Aan het lidmaatschap van de OR worden steeds meer eisen gesteld. Daarom investeert de raad in scholing. Afgelopen jaar volgden de OR-leden een meerdaagse cursus, om hun deskundigheid en slagvaardigheid verder te vergroten. PAG 18 JAARVERSLAG ARCURIS 2005

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Zelfstandigheidstraining voor Jongeren www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Stichting Neos is een HKZ-gecertificeerde organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk

Nadere informatie

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Traverse! Thuis in opvang & begeleiding Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Missie: Traverse organiseert met gevoel voor medemenselijkheid de hulpverlening voor mensen in probleemsituaties

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

We onderscheiden drie vormen van woonbegeleiding: begeleid wonen beschermd wonen 24-uurszorg

We onderscheiden drie vormen van woonbegeleiding: begeleid wonen beschermd wonen 24-uurszorg woonbegeleiding 1 Drie Vormen woonbegeleiding Het grootste deel van het hulpaanbod van HVO-Querido valt onder de noemer woonbegeleiding. Bij woonbegeleiding gaat het om de combinatie van huisvesting en

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

informatie voor cliënten

informatie voor cliënten informatie voor cliënten 2 Inhoud Welkom bij HVO-Querido 2 Welke zorg bieden wij 3 Opvang 3 Woonbegeleiding 3 Dagactiviteiten 3 Aanmelding en werkwijze 4 Hoe meld ik me aan? 4 Zorgprogramma 4 Zorgzwaartepakket

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Stichting Jabbok Beleidsplan

Stichting Jabbok Beleidsplan Stichting Jabbok Beleidsplan Juli 2016 Jabbok Eeserstraat 7 9537 TA Eesergroen Gemeente Borger Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie, visie en doelstellingen... 3 3. Werkwijze... 3 4. Organisatie...

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

HANDLEIDING 8-FASENMODEL

HANDLEIDING 8-FASENMODEL HANDLEIDING 8-FASENMODEL Inleiding Het 8-fasenmodel Deze handleiding beschrijft het primaire proces; datgene wat er gebeurt tussen hulpverlener en cliënt. Het primaire proces is gebaseerd op het 8-fasenmodel,

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek Brochure voor verwijzers Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek ribw arnhem & veluwe vallei 2 Meedoen in de maatschappij; voor veel mensen met langdurige psychiatrische problemen

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt We willen allemaal wel hulp bieden aan

Nadere informatie

INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik

INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik INDIVIDUELE PLAATSING EN STEUN Het kan binnen de RIBW! Marit Kos Guus van Maurik Arbeidsrehabilitatie Traditionele aanpak: langdurige, stapsgewijze voorbereiding (SV) voorafgaand aan plaatsing in echte

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen De Sociaal Psychiatrische WMO Mogelijkheden of valkuilen Top drie geluk over gehele wereld Autonomie sociale contacten zinvol werk/ dagbesteding Typen mens en veranderen 10 % betweters 80 % volgelingen

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Informatie voor verwijzers Volwassenenzorg voor geestelijke gezondheid Inleiding Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT) is een zorgproduct dat de divisie Integrale

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015

Workshop. Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Workshop Toegang tot beschermd wonen in de Wmo 2015 Rina Beers, Federatie Opvang Agenda voor workshop: 1. Schets van toegang in Awbz en Wmo nu 2. Praktijk huidige centrale toegang MO 3. Schets van toegang

Nadere informatie

Het 8- fasenmodel. Een reisgids voor de begeleiding van het maatje

Het 8- fasenmodel. Een reisgids voor de begeleiding van het maatje Het 8- fasenmodel Een reisgids voor de begeleiding van het maatje Waar gaat de reis naartoe? Wat is jouw rol tijdens de reis? De rol die je kiest, is afhankelijk van de reden waarom je gevraagd bent, dit

Nadere informatie

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Housing First: eerst een huis, dan de zorg Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. Dat is het idee achter Housing First. Een eigen (huur)woning geeft

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Wonen, werken, leren en activiteiten

Wonen, werken, leren en activiteiten Wonen, werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'.

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. 1.1 Het grootste deel van de daklozen in de Achterhoek betreffen mannen die lijden aan alcoholverslaving.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 20170602 NETQ verwarde personen Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Deze brochure is bedoeld voor iedereen die beroeps- en beleidsmatig met zwerfjongeren werkt. Zwerfjongeren

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen Sociaal Vangnet Apeldoorn Preventieve aanpak van (multi) problemen 1 Wim ter Beek Coördinator VSW Lieneke Postema Teamleider Mens en Buurt, De Goede Woning Huurt u van een woningcorporatie? U heeft recht

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur Programma van Eisen volgens TRILL voor Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Welkom bij Promens Care!

Welkom bij Promens Care! Promens Care Welkom bij Promens Care! Ieder mens wil graag een goed leven. Een leven met familie, vrienden, een goed huis, leuk werk en de mogelijkheid om er af en toe op uit te trekken. Heel gewone wensen,

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

Welkom bij Promens Care!

Welkom bij Promens Care! Promens Care Welkom bij Promens Care! Ieder mens wil graag een goed leven. Een leven met familie, vrienden, een goed huis, leuk werk en de mogelijkheid om er af en toe op uit te trekken. Heel gewone wensen,

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

Hoofdlijnen. van het

Hoofdlijnen. van het Hoofdlijnen van het BELEIDSPLAN Terug naar de samenleving December 2013 Stichting De Overbrugging Graaf van Egmondstraat 48 KvKnummer 000024369104 www.deoverbrugging.nl Inhoud 1 Doel... 2 2 Doelgroep...

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland December 2013 Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland Inhoud Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland... 3 Financiën... 3 Omzetgroei... 3 Geldwerving*...

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Dit is het verslag van de Mede-zeggenschap van Pluryn. Het verslag gaat over het jaar 2008. Bijvoorbeeld wat deden de lokale cliëntenraden en wat deed

Nadere informatie

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH)

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Werkenrode Volwassenen Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Mensen met een handicap willen graag zo zelfstandig mogelijk leven. Meedoen in de maatschappij

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Mondriaan. Mondriaan. in vogelvlucht. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid in vogelvlucht voor geestelijke gezondheid Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Afdeling Communicatie is an institute for mental health care in Limburg and is spread over more than fifty sites. This enables

Nadere informatie

3 HVO-Querido ondersteunt mensen met een psychiatrische beperking of met sociaal-economische problemen in hun streven om zelf - opnieuw - de regie

3 HVO-Querido ondersteunt mensen met een psychiatrische beperking of met sociaal-economische problemen in hun streven om zelf - opnieuw - de regie QueridoHVO visiedocument hvo-querido 2010-2012 3 HVO-Querido ondersteunt mensen met een psychiatrische beperking of met sociaal-economische problemen in hun streven om zelf - opnieuw - de regie over hun

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang. Informatie over ondersteuning van dak- en thuislozen. Promens Care

Maatschappelijke opvang. Informatie over ondersteuning van dak- en thuislozen. Promens Care Maatschappelijke opvang Informatie over ondersteuning van dak- en thuislozen Promens Care Weer grip op je leven! De maatschappij wordt voor steeds meer mensen té ingewikkeld. Het komt steeds vaker voor

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Jaarbericht 2012. Stichting De Frisse Wind Zorgboeren

Jaarbericht 2012. Stichting De Frisse Wind Zorgboeren Jaarbericht 2012 Stichting De Frisse Wind Zorgboeren 2012 Is het eerste jaar dat Stichting De Frisse Wind Zorgboeren kleinschalige zorg in natura kan aanbieden. In dit Jaarbericht een overzicht van de

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie?

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie? Stichting RIBW Zaanstreek, Waterland en West-Friesland (RIBW ZWWF) begeleidt en ondersteunt mensen met langdurige psychiatrische of ernstige psychosociale problemen. We begeleiden hen in hun streven op

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Balanceren tussen hoop en wanhoop

Balanceren tussen hoop en wanhoop i n e vo or h a m Balanceren tussen hoop en wanhoop vo or a f In deze bijdrage staat het Leger des Heils centraal. Het Leger des Heils doet veel voor mensen, die te kampen hebben met chronische verslaving

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Laat letsel geen beletsel zijn!

Laat letsel geen beletsel zijn! Laat letsel geen beletsel zijn! Een ongeval Elke dag komt het wel ergens voor dat het leven van mensen in luttele seconden door een ongeval volledig op zijn kop wordt gezet. Een verkeers- of bedrijfsongeval

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 metingen 2009-2012 Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen vormgeven,

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Thuisbegeleiding nodig?

Thuisbegeleiding nodig? Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding nodig? Als problemen u boven het hoofd groeien Evean. Midden in het leven. Praktische en psychosociale ondersteuning gewoon bij u thuis Soms loopt het leven niet op rolletjes.

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht Welkom Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden Papendrecht Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

BAWI/U200800686 Lbr. 08/091

BAWI/U200800686 Lbr. 08/091 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 3738022 betreft Ledenraadpleging certicifering schuldhulpverlening uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200800686 Lbr. 08/091 bijlage(n)

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie