Zorgtraject Dubbeldiagnose Arrondissement Turnhout 17 oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgtraject Dubbeldiagnose Arrondissement Turnhout 17 oktober 2011"

Transcriptie

1 Zorgtraject Dubbeldiagnose Arrondissement Turnhout 17 oktober 2011 Schematisch overzicht (pagina 1): A/ Crisisopvang B/ Stabilisatie begeleiding/ behandeling C/ Begeleiding/ behandeling 0u-24u Dag 1-3 Dag 1-2 wk: overbrugging Dag 4- Na overbrugging Opvang +- 3 wk Residentieel Diagnosestelling Begel./Behand. ambulant Ambulant Behandeling residentieel Opvang AZ PAAZ OPZ CGG MSOC Drughulp 1 e lijn CRC CGG Inloopcentrum, Team IFG, Opvangcentra Begeleid Wonen & Begeleid Zelfstandig Wonen Beschut Wonen Kempen Activiteitencentrum t Twijgje D/ Begeleiding Deelaspecten Zinvolle dagbesteding Wonen (onderdak en of werk woonbegeleiding) Andere psychosociale ondersteuning 1

2 Beschrijving traject en zorgmodules (pagina 2-9): A. CRISISOPVANG 0-24u: Acute fase 1/ Controle van de fysieke situatie Doel: Medische stabilisatie verzekeren Spoeddiensten: Aanbieden van dringende medische hulp, medische behandeling en verzorging: - Onderzoek, behandeling en eventueel tijdelijke hospitalisatie in functie van de noodzaak. Daarna volgt ontslag, of opname in het ziekenhuis. - Indien nodig: opname bij intoxicatie - Isolatieruimte - Procedure over opvang psychiatrische patiënt op Spoedgevallen : in voorbereiding vanuit urgentiegeneeskunde (Dr. Barry Dekeyser, Mol) en psychiatrie (Dr. Chris Bervoets, Brugge) teneinde een breed draagvlak te bekomen. - Verplichte 24u-permanentie psychiatrie voor alle spoeddiensten! Bijzonderheden: Spoed AZ Turnhout: Mogelijkheid tot telefonisch overleg met psychiater of consult bij psychiater PAAZ rond medicatie. Spoed AZ Mol: - Isolatieruimte technisch niet volledig in orde - Mogelijkheid tot telefonisch overleg met psychiater van OPZ, door (spoed)arts van het AZ Mol en bij uitzondering door de psycholoog AZ Mol, onder supervisie van de arts. Psychiater van OPZ kan beslissen tot een inschatting ter plaatse in het AZ Mol. (Uit de samenwerkingsovereenkomst tussen OPZ Geel en AZ Mol, die de psychiatrische ondersteuning op de dienst spoedgevallen beschrijft. Deze overeenkomst beschrijft wanneer en op welke wijze beroep kan gedaan worden op de wachtdienst van de psychiaters in het OPZ). Spoed AZ Herentals: tijdens kantooruren: psychiater beperkt beschikbaar (van ma. tot do., 3u/dag). Buiten kantooruren: psychiater van wacht OPZ mag altijd opgebeld worden voor specifieke vragen. PAAZ Turnhout: Aanbieden van telefonisch overleg van psychiater met spoedarts en de mogelijkheid tot een consult van de psychiater op dienst spoedgevallen van beide campussen van AZ Turnhout. Geen overname zorgbeleid: zolang de medische situatie onstabiel is, blijft de regie bij de spoedarts. Aanbieden telefonisch overleg psychiater aan spoedarts van AZ Mol, AZ Geel en AZ Herentals i.v.m. advies medicatie. Geen overname zorgbeleid, de regie blijft bij de spoedarts. 0-24u: Acute fase 2/ Psychische screening Doel: Toestandsbeeld geven en voorstel vervolgtraject voor cliënt DD Spoeddiensten: Bij iedere intoxicatie: inschatting van de noodzaak van doorverwijzing naar verdere hulpverlening (naar bvb huisarts, maar ook bvb. naar drughulp eerste lijn, PAAZ of OPZ.) Bijzonderheden: Spoed AZ Turnhout: - Mogelijkheid om binnen 24u een consult bij psychiater of psycholoog van de PAAZ aan te bieden om de patiënt te screenen op psychosociaal vlak. - Van elke aanmelding op spoed wordt een verslag naar de huisarts g d, mits goedkeuring van de patiënt. Spoed AZ Mol: 2

3 - Tijdens kantooruren kan een psychologisch consult worden aangeboden. Buiten kantooruren -> zie overbruggingsfase - Van elke aanmelding op spoed wordt, via een beveiligde verbinding, een verslag naar de huisarts g d, mits goedkeuring van de patiënt. - Op advies van de psychiater OPZ kan een spoedconsultatie in het OPZ plaatsvinden, waarna de patiënt terugkeert naar AZ Mol. Psychiater OPZ kan goedkeuring geven voor transfer naar OPZ. (Uit de samenwerkingsovereenkomst tussen OPZ Geel en AZ Mol, die de psychiatrische ondersteuning op de dienst spoedgevallen beschrijft). Spoed AZ Herentals: - Tijdens kantooruren kan een consult bij psycholoog/psychiater aangevraagd worden. Buiten kantooruren -> zie overbruggingsfase - Bij ontslag wordt een geschreven brief meegegeven aan de patiënt voor de huisarts. Er zijn wel plannen dit digitaal te gaan doen, maar nog geen zicht op wanneer dit zou gebeuren. PAAZ Turnhout: Tijdens de kantooruren kunnen psychiater/psycholoog opgeroepen worden door Spoed AZ Turnhout. Buiten de kantooruren kan enkel de psychiater van wacht opgeroepen worden. Zodra medische behandeling voltooid is, overdracht patiënt aan psychiater. - Opname bij acute psychiatrische hulpvraag verloopt via psychiater, eventueel psychiater van wacht, en op basis van indicatiestelling. De totale opnamecapaciteit is verdeeld over een open afdeling (25 bedden) en gesloten afdeling (20 bedden). Er is ook de mogelijkheid van gedwongen opname: de sleutel ligt hierbij niet bij OPZ. - Spoedadvies door psychiater OPZ. Spoedadvies= eerste en eenmalige inschatting om tegemoet te komen aan de acuutheid van de vraag. Momenteel experimenteert OPZ hier mee (niet exclusief voor problematiek van dubbeldiagnose): een aantal voormiddagen per week stelt een psychiater OPZ zich op vraag van de huisarts beschikbaar voor acute problemen. Hierbij wordt van de huisarts verwacht dat deze belt met een correcte vraag en de beperkte capaciteit respecteert. Daarnaast dient de patiënt gemotiveerd te zijn tot hulp. - Initiatieven arrondissement Turnhout in kader van art. 107 (ambulante teams). Volgens dit artikel zou de dienstverlening 24/24 gegarandeerd moeten worden. Hoe die permanentie concreet voorzien wordt, is niet vastgelegd. Voorwaarde bij dit aanbod is de (jaarlijkse) goedkeuring van het project m.b.t. financiering. Dag 1-3: Overbruggingsfase residentieel Doel: Oriënteren PAAZ AZ Turnhout: - Opname PAAZ mits geïndiceerd (voor opnamecriteria zie B.) - Vindt plaats op beide opname-eenheden met eventuele doorverwijzing naar extern of intern, bv. psychosezorg. Algemene ziekenhuizen: AZ Mol: - Indien nodig kan patiënt worden opgenomen in het ziekenhuis, en kan dan op consult komen bij de psychiater: op vraag van de behandelende arts AZ Mol kan een liaisonconsult psychiatrie vanuit OPZ worden aangevraagd. AZ Herentals: - Indien nodig kan patiënt worden opgenomen in het ziekenhuis, en kan dan op consult komen bij een psychiater/psycholoog (op weekdagen 3u/dag). 3

4 Dag 1-2 weken: Overbruggingsfase ambulant Doel: Oriënteren Algemene Ziekenhuizen: Aanbieden van een afspraak bij psychiater/psycholoog voor screening van het toestandsbeeld van de cliënt DD. Op basis daarvan vervolgtraject uittekenen. Bijzonderheden: AZ Turnhout: - Indien het gaat om een medisch niet dringende hulpvraag wordt er s nachts of in het weekend geen psychiater opgeroepen, maar wordt op korte termijn een afspraak gemaakt. - Als patiënten onder invloed zijn, kunnen ze een afspraak voor de volgende dag bij de psychiater krijgen. AZ Mol: - Mensen die in het weekend binnen komen op spoed en psychische hulp nodig hebben, krijgen een kaartje mee waarop staat dat ze maandag mogen langskomen bij de psycholoog. AZ Herentals: - Momenteel niet mogelijk om ambulante consultaties aan te bieden. Beleidsplan 2012 om de zorg voor de psychiatrische patiënt te verbeteren: in voorbereiding. CGG kempen - De Meander: - Centraal aanmeldingspunt Drughulp Kempen: inhoudelijk uitgewerkt, maar (nog) niet operationeel. MSOC Kempen: - Voor mensen die illegale drugs gebruiken of gebruikt hebben en problemen ervaren op verschillende levensdomeinen. MSOC biedt een multidisciplinaire behandeling van druggerelateerde medische problemen (medische screening infectieziekten, wondzorg, substitutiebehandeling e.a.), psychologische behandeling van psychische en psychiatrische problemen, alsook sociaal-maatschappelijke begeleiding, oriëntering en doorverwijzing. - Centraal aanmeldingspunt Drughulp Kempen: inhoudelijk uitgewerkt, maar (nog) niet operationeel. Drughulp eerste lijn: Iedereen met een vraag of probleem m.b.t. middelengebruik kan terecht bij het onthaal. Men heeft een gesprek met een drughulpverlener, waarin wordt bekeken wat volgende stappen kunnen zijn, m.n. verdere begeleiding door drughulpverlener, opvolging door andere dienst, geen verder gevolg. - Centraal aanmeldingspunt Drughulp Kempen: inhoudelijk uitgewerkt, maar (nog) niet operationeel. Huisartsen zijn hier ook mogelijke partners. 4

5 B. STABILISATIE, BEGELEIDING EN BEHANDELING Dag 4-1/ Stabilisatie en behandeling residentieel Doel: Kortdurende behandeling /opname in afwachting van een langere opname (in een andere zorgeenheid). PAAZ Turnhout: Opname tot +/- 3 weken, Enkel bij combinatie psychiatrische aandoening alcohol/softdrugs. Opname: geen intake, behalve bij DD: face to face intakegesprek bij DD Exclusie bij agressie, illegale drugs, thuisloosheid. Verloop: Iedere patiënt op de afdeling wordt opgevolgd door een individuele begeleider (psychiatrisch verpleegkundige), met wie hij praktisch elke dag een gesprek heeft. Op basis van teamoverleg wordt een individueel behandelplan opgesteld. Er worden verschillende therapieën aangeboden (ergo-, bewegings-, relaxatie-) en de cliënt heeft wekelijks contact met de psychiater. Indien diagnostisch onderzoek aangewezen blijkt, wordt dit gedaan door de psycholoog. Sociale dienst regelt papierwerk, zoals bvb. ziekteaangifte. Bij DD komt in eerste instantie ontwenning aan bod. Verder is er extra aandacht voor doorverwijzing naar een gespecialiseerde setting en werken rond motivatie. - Kan op indicatiestelling. Indicatie: Wordt bepaald door de afdelingspsychiater of psychiater van wacht, op basis van de ernst van het psychiatrisch ziektebeeld en de beschikbaarheid van bedden op een voor het ziektebeeld aangewezen afdeling (bvb. op basis van type pathologie, open vs gesloten afdeling,..) Opname: inschatting welke problematiek primair is: verslaving (1) of psychiatrie (2). (1): worden doorverwezen naar ontwenningscentrum, in sommige gevallen met overbrugging en lichamelijke ontwenning in OPZ. Indien uit anamnese blijkt dat patiënt zich reeds elders in een zorgtraject bevindt, volgt er in principe geen opname en wordt er naar de respectievelijk hulpverlening doorverwezen. (2): Bij afwezigheid van diagnose wordt er in principe opgenomen. - Zorgprogramma psycho-educatie middelengebruik over de verschillende afdelingen binnen de divisie volwassenen: in voorbereiding Na overbruggingsfase (na dag 1, na 2 weken ) 2/ Stabilisatie en begeleiding ambulant Doel: Counseling en ondersteuning MSOC Kempen: Voor mensen die illegale drugs gebruiken of gebruikt hebben en problemen ervaren op verschillende levensdomeinen. MSOC biedt een multidisciplinaire behandeling van druggerelateerde medische problemen (medische screening infectieziekten, wondzorg, substitutiebehandeling e.a.), psychologische behandeling van psychische en psychiatrische problemen, alsook sociaal-maatschappelijke begeleiding, oriëntering en doorverwijzing. Drughulp eerste lijn: Iedereen met een vraag of probleem m.b.t. middelengebruik kan terecht bij het onthaal. Voor verdere begeleiding wordt een minimale bereidheid verwacht om stil te staan bij het eigen gebruik. Verdere begeleiding bij drughulpverlener betreft informatie, advies, ondersteuning of begeleiding, oriëntering en doorverwijzing, (geen diagnostiek, behandeling van psychiatrische stoornissen, medische opvolging of substitutiebehandeling). 5

6 Privétherapeuten en huisartsen zijn hier ook mogelijke partners. Na overbruggingsfase (na dag 1, na 2 weken ) 3/ Opvang +/-3 weken Doel: Opname met begeleiding op verschillende levensdomeinen, met nadruk op het psychosociale CRC (CAW De Kempen): Crisisopvang voor thuislozen, met vaak problemen op verschillende levensdomeinen. De psychische/psychiatrische- en verslavingproblematiek van de cliënten moeten gestabiliseerd zijn. M.a.w. moet er een psychisch stabiele situatie zijn zonder acute verschijnselen. Van de cliënten wordt verwacht dat zij in een vrij chaotische omgeving kunnen functioneren, zelfredzaam zijn, Gebruik wordt niet toegestaan. Naast onderdak, krijgen cliënten ook intensieve psychosociale begeleiding, met nadruk op sociale administratie (rond inkomen, mutualiteit, daginvulling, woonst/verblijfplaats, ). 6

7 C. BEGELEIDING EN BEHANDELING (langere termijn) 1/ Diagnosestelling Doel: Het aanbieden van een gedetailleerde assessment met de bedoeling een klinisch diagnostisch evaluatie te formuleren met eventueel een advies voor toewijzing aan een module en zorgeenheid. AZ Turnhout: Via raadpleging op de polikliniek, op vraag van alle partners PAAZ Turnhout: Diagnosestelling mogelijk, mits opname (-> opnamecriteria idem als bij B.) - Diagnosestelling mogelijk, mits opname (->opnamecriteria) - Via raadpleging psychiater polikliniek CGG Kempen - De Meander: Diagnosestelling gebeurt uitsluitend in het kader van een langdurige begeleiding/behandeling in het centrum, indien dit geïndiceerd is door het multidisciplinaire team van De Meander. 2/ Begeleiding en behandeling ambulant Doel: begeleiden en behandelen van de problematiek CGG Kempen - De Meander ( vrijwillige werking ): Psychische, psychosociale en psychiatrische begeleiding en behandeling. Doelgroep: mensen met een ernstige psychische/psychiatrische problematiek waarbij sprake is van disfunctioneren op meerdere levensdomeinen, een neiging tot chroniciteit of herval, of de cliënt leeft in een multi-problem gezin. Daarbovenop is ook een verslavingsproblematiek aanwezig. Instroom: via telefonische screening door een hulpverlener wordt nagegaan of cliënt in aanmerking komt voor begeleiding/behandeling. De tijd tussen aanmelding en telefonische screening bedraagt gemiddeld 2 weken; tegenwoordig zelfs meestal binnen de 1,5 week. Indien na de telefonische screening blijkt dat het aanbod van De Meander toch niet het meest passende is, wordt er samen met de cliënt gezocht naar een geschikter hulpverleningsaanbod. Bij opstart wordt voor elke cliënt een individueel behandelplan opgesteld. Op basis daarvan wordt de cliënt dan verder begeleid/behandeld. MSOC Kempen: Voor mensen die illegale drugs gebruiken of gebruikt hebben en problemen ervaren op verschillende levensdomeinen. MSOC biedt een multidisciplinaire behandeling van druggerelateerde medische problemen (medische screening infectieziekten, wondzorg, substitutiebehandeling e.a.), psychologische behandeling van psychische en psychiatrische problemen, alsook sociaal-maatschappelijke begeleiding, oriëntering en doorverwijzing. Drughulp eerste lijn: Iedereen met een vraag of probleem m.b.t. middelengebruik kan terecht bij het onthaal. Voor verdere begeleiding wordt een minimale bereidheid verwacht om stil te staan bij het eigen gebruik. Verdere begeleiding bij drughulpverlener betreft informatie, advies, ondersteuning of begeleiding, oriëntering en doorverwijzing. (geen diagnostiek, behandeling van psychiatrische stoornissen, medische opvolging of substitutiebehandeling). 7

8 Privétherapeuten zijn hier ook mogelijke partners. De prijs bij privétherapeuten is dikwijls een drempel voor cliënten. 3/ Behandeling residentieel Doel: Het op systematische, gestructureerde en methodische wijze uitvoeren van activiteiten die het psychische, sociale en somatische functioneren van patiënten beïnvloeden met het oog op het herstellen, het verbeteren of het behouden van een verworven niveau van functioneren, vanuit een residentiële voorziening. Kan op indicatiestelling - Bij een primaire psychiatrische problematiek en een volledig onder controle zijnd middelengebruik, kan de patiënt na de gesloten opnameafdeling doorstromen naar een gespecialiseerde afdeling (angst en depressie, psychosezorg of structurerende zorg), afhankelijk van zijn/haar problematiek. - Bij een primaire verslavingsproblematiek wordt de patiënt in principe doorverwezen naar een hiervoor gepaste setting. 8

9 1/ Zinvolle dagbesteding D/ Begeleiding deelaspecten CGG Kempen - De Meander: Arbeidstrajectbegeleiding: laagdrempelige begeleiding bij het vinden en/of behouden van een geschikte daginvulling/tewerkstelling voor mensen met een verslavingsproblematiek. Activiteitencentrum t Twijgje (Beschut Wonen Kempen): Dagbesteding en arbeidszorg voor mensen die nood hebben aan een aangepaste daginvulling omwille van psychiatrische problematiek. Geen specifiek aanbod voor cliënt DD, maar men kan wel terecht indien men de huisregels kan naleven, en men bereid is tot begeleiding, maar geen permanente individuele begeleiding nodig heeft, vermits de activiteiten in groepen georganiseerd worden. DD is dus geen exclusiecriterium maar bepaalde gedragsproblemen als gevolg van middelenmisbruik kunnen wel aanleiding geven tot exclusie. OCMW s zijn hier ook mogelijke partners. 2/ Wonen: onderdak en woonbegeleiding Beschut Wonen Kempen: Begeleide huisvesting voor mensen die woonzorg nodig hebben omwille van psychiatrische problematiek. Geen specifiek aanbod voor cliënt DD, maar men kan wel terecht indien er motivatie is tot huisvesting én begeleiding, en men in staat is de huisregels na te leven. DD is dus geen exclusiecriterium maar bepaalde gedragsproblemen als gevolg van middelenmisbruik kunnen wel aanleiding geven tot exclusie. Begeleid Wonen en Begeleid Zelfstandig Wonen (CAW De Kempen): Geen specifiek aanbod voor cliënten DD, maar ze kunnen er wel beroep op doen indien ze in staat zijn tot (evolutie naar) zelfstandigheid. - Begeleiding voor mensen die moeilijkheden ervaren met het alleen wonen. - Begeleid Wonen (BeWo) heeft een klein aantal eigen studio s ter beschikking. Opvangcentra (CAW De Kempen): Geen specifiek aanbod voor cliënten DD, maar ze kunnen er wel beroep op doen indien ze in staat zijn tot (evolutie naar) zelfstandigheid. SVK (Sociaal Verhuurkantoor) is ook partner en begeleiding via het OCMW. 3/ Andere psychosociale ondersteuning Inloopcentrum, Team intrafamiliaal geweld, (CAW De Kempen): Geen specifiek aanbod voor cliënten DD, maar kunnen wel beroep doen op aanbod indien ze in staat zijn tot (evolutie naar) zelfstandigheid. Inloopcentrum (ILC): Ontmoetingsplek voor iedereen die problemen ervaart als dakloosheid, armoede, thuisloosheid, Team intrafamiliaal geweld (IFG): Begeleiding aan koppels, gezinnen en hulpverleners met betrekking tot intrafamiliaal geweld. 9

10 Engagementen m.b.t. Zorgtraject Dubbeldiagnose Arrondissement Turnhout De ondertekening van dit document Zorgtraject Dubbeldiagnose arrondissement Turnhout betekent akkoord met de doelstellingen van dit zorgtraject DD: Vanuit het gegeven van een tekort aan capaciteit en zorgaanbod in de Kempen, zowel wat betreft de geestelijke gezondheidszorg als de verslavingszorg, engageren alle betrokken organisaties zich (zie lijst als bijlage) om samen een oplossing uit te werken voor deze doelgroep. Het Netwerk DD is bereid om het schaarse aanbod en dito middelen in de regio optimaal in te zetten voor de doelgroep van mensen met dubbeldiagnose. Het Zorgtraject Dubbeldiagnose biedt een oplossing aan het probleem van uitval van deze patiënten/cliënten DD. Het uitgangspunt is: een gedeelde zorg. De reden daartoe vinden we terug in de aard en ernst van de problematiek DD op zich, en het ontbreken van gespecialiseerd (residentieel) aanbod in de Kempen. Het in de praktijk toepassen van gedeelde zorg betekent dat alle betrokken organisaties samen zoeken naar het meeste geschikte traject voor de patiënt/cliënt DD. Het uitgetekende zorgtraject heeft slechts kans op slagen wanneer iedere organisatie zijn eigen module(s) in dit traject zoveel als mogelijk opneemt. Bij een patiënt/cliënt DD wordt het druggebruik op zich niet van bij aanvang als een exclusiecriterium gebruikt, maar mogelijks wel het storend en overschrijdend gedrag dat de werking van een dienst en een team te ernstig ondermijnt. 10

11 Ondertekenaars Zorgtraject Dubbeldiagnose Arrondissement Turnhout Organisatie functie Naam CAW De Kempen Directeur CAW De Kempen Frans Heylen MSOC Kempen Directeur CAD Limburg Marcel Vanhex CGG Kempen - De Meander Beschut Wonen Kempen Medisch coördinator MSOC Kempen Directeur CGG Kempen Directeur Beschut Wonen Kempen Dr. Guido Nicolaï Wim Wouters Jeroen Dillen AZ Herentals Algemeen Directeur Michel Detailleur Hoofdgeneesheer Dr. Luc Belmans Voorzitter medische raad Dr. Stefaan Verfaillie AZ Mol Algemeen directeur René Daemen Hoofdgeneesheer Dr. Ivo Jacobs Voorzitter medische raad Dr. Robrecht Ceulemans Medisch diensthoofd Dr. Barry Dekeyser spoedgevallen AZ Turnhout Algemeen directeur Felix Vanbel Medisch directeur Dr. Jo Leysen Voorzitter medische raad Dr. Ludo Hansen Medisch diensthoofd Dr. Marc Bronckaers spoedgevallen Medisch diensthoofd Dr. Ilse Mertens spoedgevallen Medisch diensthoofd PAAZ Dr. Rudolf Linhart OPZ Geel Administrateur generaal Pieter Jans Algemeen directeur Hans Verbiest Hoofdgeneesheer Dr. Tom Geuens Voorzitter medische raad Dr. Roland Malfroid 11

Welkom. Zorgtraject DD: voorstelling. Blikvangers van de voorbije werkjaren: Programma praktisch. 22/9/2009: Voorzet optie zorgtraject 1/6/2012

Welkom. Zorgtraject DD: voorstelling. Blikvangers van de voorbije werkjaren: Programma praktisch. 22/9/2009: Voorzet optie zorgtraject 1/6/2012 Welkom Dhr. Bart Wuyts, directeur SPK Gedeelde zorg voor mensen met dubbeldiagnose: het traject doorlopen 25 oktober 2011 Studienamiddag i.k.v. het project Gedeelde zorg voor mensen met dubbeldiagnose

Nadere informatie

Welkom. Zorgtraject DD: voorstelling. Visie van het Vlaamse beleid. Blikvangers van de voorbije werkjaren: Programma praktisch 10/26/2011

Welkom. Zorgtraject DD: voorstelling. Visie van het Vlaamse beleid. Blikvangers van de voorbije werkjaren: Programma praktisch 10/26/2011 Welkom Dhr. Bart Wuyts, directeur SPK Gedeelde zorg voor mensen met dubbeldiagnose: het traject doorlopen 25 oktober 2011 Studienamiddag i.k.v. het project Gedeelde zorg voor mensen met dubbeldiagnose

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ Als acuut residentieel dient te worden (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/- 1,5 FTE

Nadere informatie

Psychische problemen : waar kan ik terecht?

Psychische problemen : waar kan ik terecht? Psychische problemen : waar kan ik terecht? Marc Vermeire Dag van de Zorg 17 maart 2012 1 Voorkomen van psychische stoornissen (ESEMeD-studie 2002) 10,7 % stoornis voorbije jaar (850.000 6 % angststoornis

Nadere informatie

Netwerk. Verschillende oriëntatie- en behandelcentra : Ambulant Dagcentra Sociale werkplaatsen

Netwerk. Verschillende oriëntatie- en behandelcentra : Ambulant Dagcentra Sociale werkplaatsen - Verschillende oriëntatie- en behandelcentra : Ambulant Dagcentra Sociale werkplaatsen Netwerk Residentieel Crisisinterventiecentrum TG en TG dubbeldiagnose Residentieel kortdurend programma voor jongeren

Nadere informatie

AZ WEST, Veurne. Module detox (bij alcoholafhankelijkheid, score +20 op AUDIT)

AZ WEST, Veurne. Module detox (bij alcoholafhankelijkheid, score +20 op AUDIT) AZ WEST, Veurne Module detox (bij alcoholafhankelijkheid, score +20 op AUDIT) 1. Algemene kenmerken van de behandelsetting 1.1.Gespecialiseerde medewerkers Verpleegkundigen voor 24u/24u zorg Leden van

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (residentieel) Spreker: Koen Lefevre (Psychiatrisch Centrum Sint-Jan) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): 6 officiële voorzieningensoorten Psychiatrische

Nadere informatie

HET ZORGTRAJECT COGNITIE. Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen

HET ZORGTRAJECT COGNITIE. Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen HET ZORGTRAJECT COGNITIE Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen HET ZORGTRAJECT COGNITIE Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen Doelstelling Het zorgtraject

Nadere informatie

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK Van een kijk als solist naar interdisciplinair samenwerken Rita Verrando, huisarts Brussel, 14 november 2014 De rol van

Nadere informatie

Voorstelling Team Verslavingszorg

Voorstelling Team Verslavingszorg 27/05/2015 Voorstelling Team Verslavingszorg Ivo Vanschooland Doelgroep De afdeling staat open voor mannen en vrouwen uit gans Vlaanderen en Nederland met problemen gekoppeld aan misbruik of afhankelijkheid

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

Noden bij de opvang en doorverwijzing van psychiatrische patiënten in AZ Vesalius

Noden bij de opvang en doorverwijzing van psychiatrische patiënten in AZ Vesalius Noden bij de opvang en doorverwijzing van psychiatrische patiënten in AZ Vesalius Ellen Beets 18 juni 2013 Inhoudstabel 1. Korte voorstelling AZ Vesalius 2. Psychologische dienst 3. Huidige zorgen en bestaande

Nadere informatie

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN MOBIEL CRISISTEAM NOOLIM 1 VOORSTELLING VAN MOBIEL CRISISTEAM 1.1 Noolim Noolim - het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg

Nadere informatie

Wat kan je doen na een suïcide of suïcidepoging? Multidisciplinaire Richtlijn: Detectie & Behandeling van Suïcidaal Gedrag Gent 30/03/2017

Wat kan je doen na een suïcide of suïcidepoging? Multidisciplinaire Richtlijn: Detectie & Behandeling van Suïcidaal Gedrag Gent 30/03/2017 Wat kan je doen na een suïcide of suïcidepoging? Multidisciplinaire Richtlijn: Detectie & Behandeling van Suïcidaal Gedrag Gent 30/03/2017 Wat kan je doen na een suïcidepoging? Peter Beks - Zorg voor Suïcidepogers

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Behandeling bij angsten stemmingsstoornissen

Behandeling bij angsten stemmingsstoornissen Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Behandeling bij angsten stemmingsstoornissen Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Jessa Ziekenhuis

Nadere informatie

Infobrochure. Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis

Infobrochure. Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis Infobrochure Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis Welkom Het PAAZ Het PAAZ staat voor enerzijds de Psychiatrische Afdeling in het Algemeen Ziekenhuis en anderzijds voor het ruimere aanbod

Nadere informatie

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende werksoorten binnen de alcohol- en drughulpverlening.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende werksoorten binnen de alcohol- en drughulpverlening. WEGWIJS IN DE DRUGHULPVERLENING Mensen die er niet in slagen hun middelengebruik onder controle te krijgen, kunnen een beroep doen op een gevarieerd zorg- en hulpaanbod. De welzijns- en gezondheidssector

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

NETWERKPUNT. Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015

NETWERKPUNT. Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015 NETWERKPUNT Voorstelling Art. 107 regio Mechelen 9 oktober 2015 Het PAKT: regio NETWERKPUNT Medewerkers: Sofie Wybo & Liesbeth Reynders Start: april 2012 1.5VTE Doelpubliek: hulp- en dienstverleners Regio:

Nadere informatie

Netwerk Crisishulp 18 Regio Mechelen Situering en toelichting.

Netwerk Crisishulp 18 Regio Mechelen Situering en toelichting. Marc Van Echelpoel Netwerk Crisishulp 18 Regio Mechelen Situering en toelichting. Binnen de ontwikkelingen van de integrale jeugdhulpverlening wordt dit jaar en volgend jaar per arrondissement een netwerk

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

Netwerk GGZ Kempen. Samen sterk in Geestelijke Gezondheidszorg. Voorstelling aan de externe partners. 15 mei 2012

Netwerk GGZ Kempen. Samen sterk in Geestelijke Gezondheidszorg. Voorstelling aan de externe partners. 15 mei 2012 Netwerk GGZ Kempen Samen sterk in Geestelijke Gezondheidszorg Voorstelling aan de externe partners 15 mei 2012 Inhoud Inleiding door Eric Nysmans Toelichting over het Netwerk GGZ Kempen door Hans Verbiest

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken

Naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken Forum Netwerk GGZ Kempen 1. Verbreding en verdieping projecten Psy 107 2. Aanmeldingsteam 3. vanuit een getrapt zorgmodel 4. Woonzorgloket 5. Vragen? Inspiratie! Verbreding en verdieping projecten Psy

Nadere informatie

CGG VAGGA. Afdeling Volwassenen en ouderenzorg

CGG VAGGA. Afdeling Volwassenen en ouderenzorg VAGGA vzw Centrale aanmelding forensisch cliënteel Inleiding CGG Vagga wil zijn verantwoordelijkheid opnemen en ons zorgaanbod openstellen voor mensen die met justitie in aanraking kwamen en verplicht

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid Algemene Informatie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Uw hulpvraag staat bij ons centraal. Wie zijn wij? De Divisie Verslavingszorg is één van de vijf divisies

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (ambulant en thuis) Spreker: Kurt Lievens (PopovGGZ) Missie De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) biedt behandeling en begeleiding aan mensen met

Nadere informatie

Evaluatie Winterwerking

Evaluatie Winterwerking Evaluatie Winterwerking 2014-2015 Inhoud Presentatie 1. Evaluatie nachtopvang 2. Evaluatie dagopvang 3. Evaluatie geneeskundige, verpleegkundige en (para)medische zorgen 4. Evaluatie algemene organisatie

Nadere informatie

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO Club 107 voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek een initiatief van GGALIMERO PC Duffel woensdag 23 mei 2012 1. Welkom 2. GGALIMERO 3. GGZ-vernieuwing 4. Experimenten 5. En onze regio?

Nadere informatie

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat 84 8700 Tielt intredebegleiding@sintandriestielt.be Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Voorstelling van de dienst 2 3. Verwachtingen

Nadere informatie

Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres

Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres Kalmthout 21 september 2016 ggz-congres 1 2 historiek zorgarme regio afstanden naar stad en stadsrand groot 4 betrokken organisaties engageren zich: CAW De Terp, CGG Andante, AZ Klina, OLO intersectorale

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen Wat is de PAAZ? 1 Wanneer is behandeling op de PAAZ nodig? 1 Is de PAAZ een gesloten

Nadere informatie

Studienamiddag Anders wonen in de toekomst? Sessie 2: Wonen aan de onderkant van de woonladder Spreker: Lotte Van Ranst, projectmedewerker dak-en

Studienamiddag Anders wonen in de toekomst? Sessie 2: Wonen aan de onderkant van de woonladder Spreker: Lotte Van Ranst, projectmedewerker dak-en Studienamiddag Anders wonen in de toekomst? Sessie 2: Wonen aan de onderkant van de woonladder Spreker: Lotte Van Ranst, projectmedewerker dak-en thuislozen bij Welzijnszorg Kempen 15-01-2015 Dak- en thuisloosheid

Nadere informatie

STEMMINGS- STOORNISSEN. Afdelingsbrochure

STEMMINGS- STOORNISSEN. Afdelingsbrochure PZ SINT-CAMILLUS Doelgroep Behandelvisie BEHANDELAANBOD Het PZ Sint-Camillus is een acuut psychiatrisch ziekenhuis opgericht in 1936 door de Mariazusters van Franciscus van Waasmunster. Het PZ Sint-Camillus

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Sint-Norbertus Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 pcsintnorbertushuis@emmaus.be www.pz-duffel.be Geachte lezer, Deze brochure laat u in kort

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG

PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG Bij de ondersteuningspakketten geïntegreerde zorg staat de zorgaanbieder, in dialoog met jou, in voor de volledige organisatie van zorg en begeleiding. Deze

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

De Sociale plattegrond. Inhoudstafel

De Sociale plattegrond. Inhoudstafel De Sociale plattegrond Sector: Verslaving Spreker: Marc Tack (CAT CGG Eclips) Inhoudstafel I. Kenmerken van problematisch alcoholen middelengebruik II. Implicaties voor de hulpverlening III. Overzicht

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU)

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrisch Medische Unit (PMU) Psychiatrisch Medische Unit (PMU) U bent opgenomen op de psychiatrisch medische unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De PMU is onderdeel van

Nadere informatie

Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen

Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen Wat is sociaal centrum De Wilg? Sociaal centrum De Wilg begeleidt OCMW-klanten met psychiatrische problemen. Die mensen vragen

Nadere informatie

De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams

De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams De effectieve samenwerking tussen de gespecialiseerde crisisopvang voor middelenmisbruik en de mobiele crisisteams CrEM AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV MCT Noord-West-Vlaanderen Samenwerking CrEM-MCT Samenwerking

Nadere informatie

Welkom. Korte kadering van het project. Focus op de interviews. Overzicht geïnterviewde diensten. Wie is geïnterviewd?

Welkom. Korte kadering van het project. Focus op de interviews. Overzicht geïnterviewde diensten. Wie is geïnterviewd? Welkom Project Gedeelde zorg voor mensen met dubbeldiagnose Presentatie resultaten van de interviews 22 september 2009 Dhr. Bart Wuyts, directeur SPK Pijler innoverende welzijnsregio Project binnen team

Nadere informatie

Binnen en buiten met aandacht verbonden

Binnen en buiten met aandacht verbonden Binnen en buiten met aandacht verbonden Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis 03 380 30 11 Tussen 9 en 17 uur is er steeds een psychiater bereikbaar. Voor dringende opnames buiten de kantooruren is de

Nadere informatie

Sociaal centrum De Wilg

Sociaal centrum De Wilg Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen Wat is sociaal centrum De Wilg? Sociaal centrum De Wilg begeleidt OCMW-klanten met psychiatrische problemen. Die mensen vragen

Nadere informatie

Behandeling bij psychose

Behandeling bij psychose Behandeling bij psychose Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Jessa Ziekenhuis vzw Maatschappelijke

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Het Psychiatrische Expertiseteam, op de brug tussen de eerstelijnszorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg

Het Psychiatrische Expertiseteam, op de brug tussen de eerstelijnszorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Het Psychiatrische Expertiseteam, op de brug tussen de eerstelijnszorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Uitwisseling Innovatieve Praktijken FOD Volksgezondheid 2 februari 2017 Filip Desmit

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen. Titeltekst

Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen. Titeltekst Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen Titeltekst inhoud Crisis? Regionaal crisisnetwerk Algemene werking Crisisinterventie Multidisciplinair crisisoverleg Trajectbegeleiding uitdagingen Crisis binnen

Nadere informatie

OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT

OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT OVERGANG ONLINE NAAR AMBULANT Binnen een geïntegreerd model van geestelijke gezondheidszorg volgens het stepped care model (getrapte zorg) kan er best gestreefd worden naar een vloeiende overgang tussen

Nadere informatie

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen Doel Omschrijven van criteria wanneer een cliënt in aanmerking komt voor verpleging en verzorging binnen de intramurale setting en de grenzen van

Nadere informatie

Onderzoek naar de afstemming tussen zorgvraag en aanbod in de Oost-Vlaamse drughulpverlening

Onderzoek naar de afstemming tussen zorgvraag en aanbod in de Oost-Vlaamse drughulpverlening Onderzoek naar de afstemming tussen zorgvraag en aanbod in de Oost-Vlaamse drughulpverlening Delphine Mortier Masterstudent vakgroep Orthopedagogiek, Ugent Promotor: Wouter Vanderplasschen Overzicht Inleiding

Nadere informatie

In te vullen door de behandelend geneesheer (bij voorkeur psychiater) en. terug te zenden t.a.v. de coördinerend psychiater van vzw Pro Mente:

In te vullen door de behandelend geneesheer (bij voorkeur psychiater) en. terug te zenden t.a.v. de coördinerend psychiater van vzw Pro Mente: vzw PRO MENTE Beschut Wonen in de geestelijke gezondheidszorg AANMELDINGSFORMULIER Tel: +32(0)3 766 67 09 Fax: +32(0)3 766 10 59 team@promente.be www.promente.be Hazewindstraat 41 9100 Sint-Niklaas vzw

Nadere informatie

TILBURGS MODEL VOOR SOCIAAL-MEDISCHE ZORG

TILBURGS MODEL VOOR SOCIAAL-MEDISCHE ZORG TILBURGS MODEL VOOR SOCIAAL-MEDISCHE ZORG IEDEREEN HEEFT RECHT OP MEDISCHE ZORG DINSDAG 13 JUNI 2017 AMY VAN BEURDEN; VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST OGGZ GGD HART VOOR BRABANT :LOCATIE TILBURG DAK- EN THUISLOZEN

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Ouderen Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Introductie Op dit moment is uw dementerend familielid in behandeling bij Mondriaan Ouderen van Mondriaan.

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013 PRIT praat INTERSECTORAAL 12 december 2013 Wie is de persoon met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek? Enkele cijfers (Itinera) Als 3 willekeurige Belgen rond een tafel zitten,

Nadere informatie

Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen?

Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Richtlijnen Casus IDDT Richtlijnen, wat zeggen ze niet! Richtlijnen Dubbele Diagnose, Dubbele hulp (2003) British

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie open afdeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie open afdeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie open afdeling Psychiatrie open afdeling U bent opgenomen op de open opnameafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De open opnameafdeling is onderdeel van de afdeling

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO Arbeidscoaching in een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg ART 107 Psycho-sociaal revalidatiecentrum Mirabello Arbeidscoaching Art 107 Ziekenhuizen

Nadere informatie

26/06/2017. Subtitel. Crisisteam De Schelp

26/06/2017. Subtitel. Crisisteam De Schelp Wat is een CAW? Subtitel Crisisteam De Schelp 2 1 Crisisteam De Schelp 1. Doelgroep 2. 3. Principes 4. Doelstellingen 5. Spanningsvelden 6. Contact 3 Doelgroep Voor iedereen die zich in een crisissituatie

Nadere informatie

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten

Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie. A-Borg. Winschoten Lentis De Opnamekliniek van Kop 1,Ouderenpsychiatrie pagina 1 Kop 2, pagina 1! Opnamekliniek A-Borg Lentis Ouderenpsychiatrie Winschoten A-Borg Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische

Nadere informatie

Kortdurende Behandeling. Afdelingsbrochure

Kortdurende Behandeling. Afdelingsbrochure Afdelingsbrochure HET PZ SINT-CAMILLUS Het PZ Sint-Camillus is een acuut psychiatrisch ziekenhuis opgericht in 1936 door de Mariazusters van Franciscus van Waasmunster. Het PZ Sint-Camillus beschikt over

Nadere informatie

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Informatie voor cliënten en familie Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Psychiatrische Intensieve Thuiszorg De Divisie Ouderen is een onderdeel van

Nadere informatie

WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL

WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

DRAAIBOEK REGIONALE SAMENWERKING KRACHT.WONEN. September 2017

DRAAIBOEK REGIONALE SAMENWERKING KRACHT.WONEN. September 2017 DRAAIBOEK REGIONALE SAMENWERKING KRACHT.WONEN September 2017 Regionale samenwerking : Kracht.wonen Kracht.wonen is een regionale en sectoroverstijgende samenwerking bij knelpuntsituaties van (dreigende)

Nadere informatie

In en exclusiecriteria

In en exclusiecriteria In en exclusiecriteria Omschrijving organisatie Schutse Zorg Tholen heeft formeel een toelating voor het bieden van intramurale zorg in het kader van de wet Langdurige zorg (85 plaatsen) waarvan 20 plaatsen

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Polikliniek psychiatrie. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Polikliniek psychiatrie. rkz.nl Patiënteninformatie Polikliniek psychiatrie rkz.nl U bent verwezen naar de Afdeling Psychiatrie door uw huisarts of een andere hulpverlener/ instantie. De polikliniek Psychiatrie is bedoeld voor onderzoek

Nadere informatie

Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie

Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie 20135014 PP bavo Neuro algemeen brochure.indd 1 24-09-13 13:48 Behandel- en expertise centrum NAH/neuropsychiatrie Het

Nadere informatie

Tweedelijnspijnzorg vanuit de praktijk

Tweedelijnspijnzorg vanuit de praktijk Tweedelijnspijnzorg vanuit de praktijk Nationaal congres NVKVV 29/03/2011 Guido Van Hamme Psycholoog-Gedragstherapeut Ziekenhuis Oost-Limburg Schiepse Bos 6 B-3600 Genk e.: Guido.vanhamme@zol.be Inhoud

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op de dienst spoedgevallen

Patiënteninformatie. Welkom op de dienst spoedgevallen Patiënteninformatie Welkom op de dienst spoedgevallen Welkom op onze dienst Namens het team van de dienst spoedgevallen heten wij u van harte welkom. U heeft wellicht veel vragen, bent ongerust en wil

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Dementiepoli Als je geheugen je in de steek laat... September 2011 Copyright Mondriaan

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners

Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners 1 Inhoudsopgave 1. GEZAMENLIJKE VISIE 3 2. TOEGANKELIJKHEID 4 3. DOMEINEN 5 3.1. PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG 5 3.2. LEREN

Nadere informatie

TANDEMplus, het mobiele crisisteam van HERMESplus T REGISTRATIECIJFERS

TANDEMplus, het mobiele crisisteam van HERMESplus T REGISTRATIECIJFERS TANDEMplus, het mobiele crisisteam van HERMESplus T 02 201 22 00 REGISTRATIECIJFERS 2013-2016 www.hermesplus.be - info@hermesplus.be 1 1. INLEIDING De mobiele equipe TANDEMplus en het telefonisch onthaal

Nadere informatie

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld.

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 502 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 23 maart 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Moeder-kindeenheden - Stand van zaken Voor de meeste vrouwen

Nadere informatie

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl

informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl informatie voor cliënten en verwijzers AFPN Ambulante Forensische Psychiatrie Noord www.ggzdrenthe.nl www.afpn.nl GGZ Noord-Drenthe AFPN Wanneer u problemen heeft of psychisch ziek bent, kunt u na een

Nadere informatie

Ontwenningskliniek De Pelgrim

Ontwenningskliniek De Pelgrim Ontwenningskliniek De Pelgrim Historiek VZW 1972 I.A.T. CAT Gent 1 januari 1973 KLINIEK DE PELGRIM T.G. De Kiem AUTONOOM 1978 Historiek VZW 1992 VZW DE KIEM VZW DE PELGRIM 2006 NIEUWBOUW 2002 NIEUWBOUW

Nadere informatie

ZIKOS Indicatieformulier

ZIKOS Indicatieformulier ZIKOS Indicatieformulier Doelgroep Op de afdeling ZIKOS (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie- en Stabilisatieafdeling) worden jongens en meisjes tot een leeftijd van 18 ar opgenomen bij wie sprake is

Nadere informatie

Het Tussenhuis. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie

Het Tussenhuis. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Het Tussenhuis Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor

Nadere informatie

Medische psychiatrische unit (MPU)

Medische psychiatrische unit (MPU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Medische psychiatrische unit (MPU) Unit B Medische Psychiatrische Unit (MPU) U bent opgenomen op de Medische Psychiatrische Unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De MPU is onderdeel

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) en ouderen. Grip houden op je leven, Als afhankelijkheid dreigt!

Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) en ouderen. Grip houden op je leven, Als afhankelijkheid dreigt! Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) en ouderen Grip houden op je leven, Als afhankelijkheid dreigt! Psychiatrische Rehabilitatie Divisie Ouderen (GP) Doel van de behandeling Mensen met psychiatrische

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling U bent opgenomen op de gesloten acute opnameafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De gesloten

Nadere informatie

PopovGGZ vzw. PopovGGZ/2014/RVB/GN/067ter 26/2/2015

PopovGGZ vzw. PopovGGZ/2014/RVB/GN/067ter 26/2/2015 PopovGGZ vzw Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Gent (Drongen) Overlegplatform tel: 09 / 216 65 50 & fax: 09 / 216 65 59 Geestelijke e-mail: info@popovggz.be Gezondheidszorg website: www.popovggz.be Oost-Vlaanderen

Nadere informatie