Justitiethesaurus mutatielijst ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Justitiethesaurus mutatielijst (2011-2012)"

Transcriptie

1 Justitiethesaurus mutatielijst ( ) Nieuwe voorkeurstermen, verwijstermen en scope notes Aandelenkapitaal (nieuwe verwijsterm) USE Kapitaal Aaw SN in 1998 ingetrokken (nieuw) Afstand doen SN van kinderen (nieuw) Akte SN niet burgerlijke stand (nieuw) Alcoholslot (nieuwe verwijsterm) USE Ademanalyse Authentieke akte SN niet burgerlijke stand (nieuw) USE Akte Bankgiroloterij (nieuwe voorkeursterm) organisatie BT Loterij Bedrijfsfusie (nieuwe verwijsterm) USE Fusie Behendigheidsautomaat (nieuwe verwijsterm) USE Speelautomaat Behendigheidsspel (nieuwe voorkeursterm) RT Kansspel Belspel (nieuwe voorkeursterm) Bescherming SN algemeen (nieuw) Bezwaar SN tegen een besluit (nieuw) Biologisch ouderschap (nieuwe verwijsterm) USE Ouderschap Blaasproef (nieuwe verwijsterm) USE Ademanalyse Cadeaustelsel SN wet ingetrokken op 17 april 1997 (nieuw) Cannabis (nieuwe verwijsterm) USE Softdrugs Casinospel (nieuwe voorkeursterm) RT Holland casino Computerrecht (nieuwe verwijsterm) USE Informaticarecht Criminele getuigen (nieuwe verwijsterm) USE Kroongetuigen Criminele jeugdgroep (nieuwe verwijsterm) USE Jeugdbende Cwi SN tot 1 januari 2009 (nieuw) UF Centrum voor werk en inkomen Decentralisatie SN bestuurlijke organisatie (nieuw) Deconcentratie SN van macht en competentie (nieuw) Deelnemers (nieuwe voorkeursterm) SN i.v.m. kansspelen UF Spelers (nieuwe verwijsterm)

2 NT Risicospelers RT Kansspel Designer drugs (nieuwe verwijsterm) USE Synthetische drugs Detachering SN van werknemers in binnen- en buitenland (nieuw) Dienstbetrekking (nieuwe verwijsterm) USE Arbeidsverhouding Dienstplicht SN vanaf 1 mei 1997 opkomstplicht opgeschort (nieuw) Digitale criminaliteit (nieuwe verwijsterm) USE Computercriminaliteit Digitale spionage (nieuwe verwijsterm) USE Spionage Drugs in het verkeer (nieuwe verwijsterm) USE Rijden onder invloed Dwaling SN burgerlijk recht (nieuw) Educatieve maatregel verkeer (nieuwe verwijsterm) USE Verkeersveiligheidscursus Europese betekeningsverordening (nieuwe verwijsterm) USE Betekening Exceptie SN niet strafrechtelijk (nieuw) Factor 15 RvdK SN personeelsblad (nieuw) Financieel beleid SN van een organisatie (nieuw) Forensische assistenten (nieuwe verwijsterm) USE Technische recherche Gerechtelijke kaart (nieuwe verwijsterm) USE Herziening rechterlijke organisatie Ghb (nieuwe verwijsterm) USE synthetische drugs Goed doel (nieuwe voorkeursterm) RT Kansspelopbrengst Goedkeuring SN van overheidsbesluiten en verdragen (nieuw) Gokautomaat (nieuwe verwijsterm) USE Speelautomaat Grootschalig incident (nieuwe verwijsterm) USE Incident Holland casino (nieuwe voorkeursterm) organisatie RT Casinospel Hoogheemraadschap (nieuwe verwijsterm) USE Waterschap Horizontale fraude (nieuwe verwijsterm) USE Fraude Horizontale werking SN van internationale richtlijnen en verdragen (nieuw) Hulpzaak SN burgerrechtelijk (nieuw) USE Bestanddeel Illegale drugteelt (nieuwe verwijsterm) USE Drugteelt Individuele keuzen arbeidsvoorwaardenpakket (nieuwe verwijsterm) USE Ikap Industriele knowhow (nieuwe verwijsterm) USE Knowhow

3 Inspectie santietoepassing (nieuwe verwijsterm) SN tot 14 april 2012 USE Inspectie veiligheid en justitie Inspectie veiligheid en justitie (nieuwe voorkeursterm) SN vanaf 14 april 2012 UF Inspectie sanctietoepassing (nieuwe verwijsterm) UF Ist (nieuwe verwijsterm) BT Inspectiedienst Internetkansspel (nieuwe voorkeursterm) UF Kansspel via internet (nieuwe verwijsterm) Instituut fysieke veiligheid (nieuwe voorkeursterm) UF Ifv (nieuwe verwijsterm) RT Veiligheidsregio Interpretatie SN van juridische teksten (nieuw) Ist (nieuwe verwijsterm) USE Inspectie veiligheid en justitie Jco SN inzake jeugdige verdachten (nieuw) Jeugdzorgplus (nieuwe verwijsterm) USE Gesloten jeugdzorg Kansspelautomaat (nieuwe verwijsterm) USE Speelautomaat Kansspelautoriteit (nieuwe voorkeursterm) UF Ksa (nieuwe verwijsterm) BT Inspectiedienst Kansspelbelasting (nieuwe voorkeursterm) BT Belasting RT Kansspelopbrengst RT Wet op de kansspelbelasting Kansspelopbrengst (nieuwe voorkeursterm) RT Goed doel RT Kansspelbelasting Kansspelorganisatie (nieuwe voorkeursterm) NT Bankgiroloterij NT Holland casino NT Postcodeloterij NT Sporttotalisator NT Staatsloterij NT Vriendenloterij RT Vergunninghouders Kansspelvergunning (nieuwe voorkeursterm) BT Vergunning RT Speelautomatenvergunning Kansspelverslaving (nieuwe voorkeursterm) UF Gokverslaving RT Cad RT Gokverslaving en criminaliteit RT Risicospelers RT Verslaving Klein kansspel (nieuwe voorkeursterm) NT Bingo Lening van geld (nieuwe verwijsterm) USE Geldlening Levensbeeindiging op verzoek (nieuwe verwijsterm) USE Euthanasie Levensloopregeling SN tot 1 januari 2012 (nieuw)

4 Levering SN van goederen (nieuw) Lijdelijkheid SN van de civiele rechter (nieuw) Loterij (nieuwe voorkeursterm) NT Bankgiroloterij NT Postcodeloterij NT Sporttotalisator NT Staatsloterij NT Vriendenloterij RT Promotioneel kansspelmotivering SN van besluiten, vonnisen en bewijs (nieuw) Nationaal cyber security centrum (nieuwe voorkeursterm) UF Ncsc (nieuwe verwijsterm) RT Bedreigingsanalyse RT Computercriminaliteit Ncsc (nieuwe verwijsterm) USE Nationaal cyber security centrum Next VenJ (nieuwe voorkeursterm) UF Jong justitie Onderhandse akte SN niet burgerlijke stand (nieuw) USE Akte Owm (nieuwe verwijsterm) USE Onderlinge waarborgmaatschappij Paardenrace (nieuwe voorkeursterm) RT Sporttotalisator RT Weddenschap Pemba SN tot 1 januari 2008 (nieuw) Piramidespel (nieuwe voorkeursterm) delict RT Kansspel Poker Politievoertuig (nieuwe voorkeursterm) BT Politieuitrusting Postcodeloterij (nieuwe voorkeursterm) UF Nationale postcode loterij (nieuwe verwijsterm) organisatie BT Loterij Prijsvraag (nieuwe voorkeursterm) RT Promotioneel kansspel Promotioneel kansspel (nieuwe voorkeursterm) NT Sweepstake RT Beroepscode RT Loterij RT Prijsvraag Proportionaliteitsbeginsel (nieuwe verwijsterm) USE Evenredigheidsbeginsel Rechtsbeginsel (nieuwe verwijsterm) USE Algemeen rechtsbeginsel Rechtsdwaling SN strafrecht en burgerlijke recht (nieuw)

5 Regioburgemeesters (nieuwe voorkeursterm) BT Burgemeesters Repetitive strain Injury (nieuwe verwijsterm) USE Beroepsziekte Risicospelers (nieuwe voorkeursterm) SN i.v.m. kansspelen BT Deelnemers RT Gokverslaving en criminaliteit RT Kansspelverslaving Rsi (nieuwe verwijsterm) USE Beroepsziekte Snelheidsovertreding (nieuwe verwijsterm) USE Verkeersovertreding Sociale uitkering (nieuwe verwijsterm) USE Uitkering Sociale voorziening SN wetgeving en beleid (nieuw) Spaarloonregeling SN tot 1 januari 2012 (nieuw) Speelautomatenvergunning (nieuwe voorkeursterm) UF Exploitatievergunning (nieuwe verwijsterm) BT Vergunning RT Kansspelvergunning Speelhal (nieuwe voorkeursterm) RT Casino Sporttotalisator (nieuwe voorkeursterm) UF De lotto (nieuwe verwijsterm) organisatie BT Loterij RT Paardenrace Staatsloterij (nieuwe voorkeursterm) UF Nederlandse staatsloterij (nieuwe verwijsterm) organisatie BT Loterij Steekwapen (nieuwe verwijsterm) USE Wapen Sterilisatie (nieuwe verwijsterm) USE Anticonceptie Sweepstake (nieuwe voorkeursterm) BT Promotioneel kansspel Trajectcontrole (nieuwe verwijsterm) USE Snelheidscontrole Transgender (nieuwe verwijsterm) USE Transseksualiteit Uwv (nieuwe voorkeursterm) UF Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (nieuwe verwijsterm) NT Cwi RT Bijstand RT Sociale voorziening RT Werkgelegenheid Veiligheidsbranche (nieuwe verwijsterm) USE Particuliere beveiligingdienst Veiligheidsregio (nieuwe voorkeursterm) RT Crisis RT Instituut fysieke veiligheid RT Rampomstandigheden Vergunninghouders (nieuwe voorkeursterm) RT Kansspelorganisatie

6 Vriendenloterij (nieuwe voorkeursterm) UF Sponsorloterij (nieuwe verwijsterm) organisatie BT Loterij Vertrouwensleer SN in het privaatrecht (nieuw) Voorwaardelijke straf (nieuwe verwijsterm) USE Voorwaardelijke veroordeling Wagw SN tot 1 januari 2006 (nieuw) Waz SN tot 1 augustus 2004 (nieuw) UF Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen Weddenschap (nieuwe voorkeursterm) RT Paardenrace Werknemersverzekering SN wetgeving en beleid (nieuw) Wet op de kansspelbelasting (nieuwe voorkeursterm) RT Kansspelbelasting Wet op de kansspelen (nieuwe voorkeursterm) RT Kansspel Wettigheid (nieuwe verwijsterm) USE Legitimiteit Wwb SN vanaf 1 januari 2004 (nieuw) UF Wet werk en bijstand Wwv SN tot 1 januari 1998 (nieuw) UF Wet werkloosheidsvoorzieningen Zorgverzekeringswet SN vanaf 1 januari 2006 (nieuw) Wijziging van schrijfwijze en wijziging van relaties Aanbieding BT Aanbod (toevoegen) Algemene weduwen- en wezenwet SN tot 1 juli 1996 (tekstwijziging) Anticonceptie BT Fysieke behandeling (toevoegen) Arbeidsbureau (Voorkeursterm gewijzigd in verwijsterm) USE Cwi Attributie BT Bestuursbevoegdheid (toevoegen) Awbz UF Algemene wet bijzondere ziektekosten BT Volksverzekering (toevoegen) Aww SN tot 1 juli 1996 (tekstwijziging) Bb RvdK SN programma (tekstwijziging) USE Beter beschermd RvdK Beklemrecht BT Erfpacht (toevoegen) Beleggingsinstelling (wijziging schrijfwijze van: Beleggingsfonds) Beroepsgerechtigden (voorkeursterm gewijzigd in verwijsterm) USE Belanghebbenden

7 Bestanddeel SN burgerrechtelijk (tekstwijziging) Beter beschermd RvdK SN programma (tekstwijziging) Bingo UF Kienen BT Klein kansspel Binnenlandse zaken (voorkeursterm gewijzigd in verwijsterm) USE Bzk Bodemsanering BT Bodembescherming (RT gewijzigd in BT) Bruikleen BT Bijzondere overeenkomst (toevoegen) Buitenlandse rechtspersoon (wijziging schrijfwijze van: Formeel buitenlandse vennootschap) UF Buitenlandse vennootschap (UF schrappen) BT Rechtspersoon (RT gewijzigd in BT) NT Delaware corporation (toevoegen) NT Ecv (toevoegen) NT Eom (toevoegen) NT Ev (toevoegen) NT Llc (toevoegen) Cabotage BT Personenvervoer (RT gewijzigd in BT) Casino (verwijsterm gewijzigd in voorkeursterm) Clientenbeleid RvdK (wijziging schrijfwijze van: Clientenbeleid) BT Raad voor de kinderbescherming (toevoegen) Clientenraad RvdK (wijziging schrijfwijze van: Clientenraad) Commissionairs (voorkeursterm gewijzigd in verwijsterm) USE Tussenpersonen Concurrentiebeding BT Beding (toevoegen) Cooperatieve vereniging BT Vereniging (RT gewijzigd in BT) Crisisteam RvdK BT Team RvdK (toevoegen) Cwi UF Centrum voor werk en inkomen BT Uwv (toevoegen) Datawarehousing (voorkeursterm gewijzigd in verwijsterm) USE Gegevensopslag Dochtermaatschappij BT Dochtermaatschappij (toevoegen) Documentenonderzoek BT Criminalistiek (toevoegen) Doorlooptijd RvdK BT Raad voor de kinderbescherming (toevoegen) Erkenning van kinderen BT Erkenning (toevoegen) Europese unie NT Centrale bank (toevoegen) NT Europese rekenkamer (RT gewijzigd in NT) NT Hof van justitie (RT wijzigen in NT) Evocatie SN art. 17 gw (tekstwijziging) Expediteursovereenkomst (voorkeursterm gewijzigd in verwijsterm) USE Vervoersovereenkomst Genetisch ouderschap BT Ouderschap (toevoegen)

8 Gerechtelijke dwaling (voorkeursterm gewijzigd in verwijsterm) SN strafrecht en burgerlijke recht (nieuw) USE Rechtsdwaling Gesloten jeugdzorg RT Jeugdzorg (BT gewijzigd in RT) Gokverslaving USE Kansspelverslaving (nieuwe verwijsterm) Gokverslaving en criminaliteit SN gokken als oorzaak van criminaliteit (verbetering schrijffout) Groepsmaatschappij (voorkeursterm gewijzigd in verwijsterm) USE Concern Houdstervennootschap BT Concern (toevoegen) Incidenteel beroep (voorkeursterm gewijzigd in verwijsterm) USE Hoger beroep Informatisering (voorkeursterm gewijzigd in verwijsterm) USE Informatie- en communicatietechnologie Inkomen RT Sociaal-economische omstandigheden (BT gewijzigd in RT) Inspectie jeugdzorg BT Inspectiedienst (toevoegen) Instroom RvdK BT Raad voor de kinderbescherming (toevoegen) Intake RvdK-zaak BT Raad voor de kinderbescherming (toevoegen) Jeugdpsychiatrie BT Psychiatrie (RT gewijzigd in BT) Jong justitie (voorkeursterm gewijzigd in verwijsterm) USE Next VenJ Kamer bij rechtscollege NT Alleenrechtspraak (RT gewijzigd in NT) NT Meervoudige rechtspraak (RT gewijzigd in NT) Kapitaalmarkt (schrijfwijze gewijzigd van: Kapitaalverkeer) Kbps RvdK (schrijfwijze gewijzigd van: Kbps) Keteninformatisering BT Informatisering (BT schrappen) Kinderbijslag BT Uitkering (toevoegen) Klacht (enkelvoud gemaakt) Kloneren BT Genetische manipulatie (toevoegen) Knowhow-overeenkomst BT Licentie (toevoegen) Landelijk bureau RvdK BT Landelijk RvdK (toevoegen) BT Raad voor de Kinderbescherming (BT schrappen) Landelijke directie RvdK BT Landelijk RvdK (toevoegen) BT Raad voor de kinderbescherming (BT schrappen) Leerplichtambtenaren BT Functionele toezichthouders (toevoegen) Leges BT Tarieven in burgerlijke zaken (toevoegen) Levensbeeindiging pasgeborenen (wijziging schrijfwijze van: Levensbeeindigend handelen) Levering van onroerende goederen (wijziging schrijfwijze van: Levering van onroerende zaken) BT Levering (toevoegen) Levering van roerende goederen (wijziging schrijfwijze van: Levering van roerende zaken) BT Levering (toevoegen)

9 Llc UF Limited liabiliby company BT Buitenlandse rechtspersoon (toevoegen) Lojuza RvdK UF Landelijk overleg juridische zaken RvdK BT Landelijk RvdK (toevoegen) Loopbaanbegeleiding BT Personeelszaken (toevoegen) M-team RvdK BT Team RvdK (toevoegen) Maatschappelijke positie BT Sociale omstandigheden (toevoegen) Mentorschap (voorkeursterm gewijzigd in verwijsterm) USE Jobcoaching (verwijsterm gewijzigd in voorkeursterm) Meststoffenwet (wijziging schrijfwijze van: Mest) Moedermaatschappij BT Concern (toevoegen) Monopoliepositie (wijziging schrijfwijze van: Monopolie) RT Mededinging (toevoegen) Monumentenzorg (wijziging schrijfwijze van: Monument) Offerte USE Aanbod (verwijzing gewijzigd) Onderlinge waarborgmaatschappij BT Cooperatieve vereniging (toevoegen) Onderneming RT Rechtspersoon (BT gewijzigd in RT) Onroerend goed (wijziging schrijfwijze van: Onroerende zaak) Palliatieve sedatie (verwijsterm gewijzigd in voorkeursterm) RT Euthanasie (verwijzing gewijzigd in RT) Premiedifferentiatie bij arbeidsongeschiktheid (wijziging schrijfwijze van: Premiedifferentiatie) Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Proceskosten RT Kosten (BT gewijzigd in RT) RT Tarieven in burgerlijke zaken (NT gewijzigd in RT) RT Tarieven in strafzaken (NT gewijzigd in RT) Processtuk (enkelvoud gemaakt) Raad voor de volksgezondheid en zorg BT Adviesorgaan (toevoegen) Regio RvdK BT Raad voor de kinderbescherming (toevoegen) NT Regio Amsterdam RvdK (toevoegen) NT Regio Friesland en Flevoland RvdK (toevoegen) NT Regio Gelderland RvdK (toevoegen) NT Regio Groningen en Drenthe RvdK (toevoegen) NT Regio Haaglanden en Zuid-Holland Noord RvdK (toevoegen) NT Regio Limburg RvdK (toevoegen) NT Regio Midden- en West-Brabant RvdK (toevoegen) NT Regio Noord- en Zuidoost-Brabant RvdK (toevoegen) NT Regio Noord-Holland RvdK (toevoegen) NT Regio Overijssel RvdK (toevoegen) NT Regio Rotterdam-Rijnmond RvdK (toevoegen) NT Regio Utrecht RvdK (toevoegen) NT Regio Zuid-Holland Zuid en Zeeland RvdK (toevoegen) Registergoed (wijziging schrijfwijze van: Registergoederen) Reprorecht (voorkeursterm gewijzigd in verwijsterm) USE Auteursrecht Roerend goed (wijziging schrijfwijze van: Roerende zaak) Schriftexpertise BT Criminalistiek (toevoegen)

10 Sociale verzekering SN wetgeving en beleid UF Sociale zekerheid (toevoegen) NT Sociale voorziening (toevoegen) Sociale voorziening NT Toeslagenwet (RT gewijzigd in NT) NT Wajong-regeling (toevoegen) NT Wsw (RT gewijzigd in NT) Sociale zekerheid USE Sociale verzekering (verwijzing gewijzigd van: Sociale voorziening) Speelautomaat (verwijsterm gewijzigd in voorkeursterm) UF Behendigheidsautomaat UF Gokautomaat UF Kansspelautomaat Toetsende taak RvdK BT Taak en werkwijze RvdK (toevoegen) Tractatenblad BT Overheidspublicatie (toevoegen) Vertrouwensbeginsel SN in het publiekrecht (tekstwijziging) Volksverzekering BT Sociale verzekering NT Akw (toevoegen) NT Awbz (toevoegen) NT Wia (NT schrappen) NT Ww (NT schrappen) NT Zorgverzekeringswet (RT gewijzigd in NT) Wagw SN tot 1 januari 2006 (nieuw) UF Wet arbeid gehandicapte werknemers BT Wia (toevoegen) Wajong-regeling (wijziging schrijfwijze van: Wajong-uitkering) BT Sociale voorziening (toevoegen) BT Uitkering (schrappen) Waz SN tot 1 augustus 2004 (nieuw) UF Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen BT Sociale voorziening (toevoegen) Werkloosheid en criminaliteit RT Sociaal-economische omstandigheden (BT gewijzigd in RT) Werknemersverzekering SN wetgeving en beleid (nieuw) BT Sociale verzekering NT Wia (toevoegen) NT Ww (toevoegen) NT Ziektewet (toevoegen) Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (verbetering schrijffout) USE Waz Wet verbetering poortwachter (wijziging schrijfwijze: Wet poortwachter) Wetsuitleg BT Interpretatie (toevoegen) Wia SN vanaf 1 januari 2004 UF Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen BT Volksverzekering (BT schrappen) BT Werknemersverzekering (toevoegen) Wir SN tot februari 1988 (tekstwijziging)

11 Wsw Ww UF Wet sociale werkvoorziening BT Sociale voorziening (RT gewijzigd in BT) UF Werkloosheidswet BT Volkverzekering (BT schrappen) BT Werknemersverzekering (toevoegen) Wwb SN vanaf 1 januari 2004 (nieuw) UF Wet werk en bijstand BT Sociale voorziening (toevoegen) Zaak (voorkeursterm gewijzigd in verwijsterm) SN alleen in de zin van het nbw USE Goederen Ziektekostenverzekering BT Verzekering (toevoegen) RT Volksverzekering (BT gwijzigd in RT) Ziektewet BT Volksverzekering (BT schrappen) BT Werknemersverzekering (toevoegen) Zorgverzekeringswet SN vanaf 1 januari 2006 (nieuw) UF Zvw BT Volksverzekering (RT gewijzigd in BT) Vervallen voorkeurstermen, verwijstermen en scope notes Aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken (vervallen) Aanstelling (vervallen) Abj (vervallen) UF Ambulant bureau jeugdwelzijnszorg (vervallen) Afschaffing (vervallen) Afschaffing verplicht procuraat (vervallen) Afstand van rechtsmiddel (vervallen) Algemene bankvoorwaarden (vervallen) Allochtone pleegkinderen (vervallen) UF Bpk (vervallen) UF Buitenlandse pleegkinderen (vervallen) Ambtelijk secretarissen (vervallen) Ambtskostuum (vervallen) Apj (vervallen) UF Arrondissementaal platform jeugdcriminaliteit (vervallen) Apk (vervallen) SN van auto s UF Algemene periodieke keuring (vervallen) Arbeidsgeschiktheid (vervallen) Arbeidsplicht (vervallen) Assurantiemakelaars (vervallen) Autochtonen (vervallen) Banenpool (vervallen) Bedrijfsruimte (vervallen) Beeindiging (vervallen) Begeleid wonen (vervallen) Begeleiding (vervallen) Beleidsimplementatie (vervallen) Beperking van staatsgezag (vervallen) Bevordering (vervallen) UF Promotie (vervallen) Beroepskeuze (vervallen) Bescherming van vrouwelijke werknemers (vervallen)

12 Betalingsbalans (vervallen) Bevrijdingsbeweging (vervallen) UF Verzetsbeweging (vervallen) Biologische ouders (vervallen) USE Genetisch ouderschap Bor RvdK (vervallen) UF Begeleide omgangsregeling RvdK (vervallen) Bruikbare rechtsorde (vervallen) Buitenlandse vennootschap (vervallen) USE Buitenlandse rechtspersoon Clientvolgsysteem (vervallen) UF Cvs (vervallen) Coordinatie (vervallen) Cvo Rvdk (vervallen) UF Commissie vorming en opleiding (vervallen) Den Haag RvdK (vervallen) USE Regio Haaglanden en Zuid_Holland Noord RvdK Depot (vervallen) Depressie (vervallen) Diploma (vevallen) Duo-moederschap (vervallen) Eenheidsstaat (vervallen) Eetstoornis (vervallen) UF Anorexia (vervallen) UF Boulimia (vervallen) Etiologie (vervallen) UF Oorzakenleer (vervallen) Examen (vervallen) Expertise (vervallen) Families first (vervallen) Fathers for justice (vervallen) UF Dwaze vaders (vervallen) Fdj (vervallen) UF Forensische diagnostiek in de jeugdzorg (vervallen0 Financieel zelfbeheer (vervallen) Gerechtelijke zekerheidstelling (vervallen) UF Cautie (vervallen) Geschil (vervallen) Geslachtsziekte (vervallen) Gezagsverhouding (vervallen) Herplaatsing (vervallen) Intergentiel recht (vervallen) Joc (vervallen) UF Jongeren opvangcentrum (vervallen) Kdh Rvdk (vervallen) UF Klantgericht denken en handelen RvdK (vervallen) Kenniseconomie (vervallen) Lerende organisatie (vervallen) Levensberoving op verzoek (vervallen) USE Euthanasie Leveringsovereenkomst (vervallen) Ligging van het goed (vervallen) UF Lex rei sitae (vervallen) Literatuurrapport (vervallen) Marktonderzoek (vervallen) Medisch hulpmiddel (vervallen) Meidenvenijn (vervallen) Merk (vervallen) Methode en techniek (vervallen) Milieu (vervallen)

13 Militairen (vervallen) Model (vervallen) Mwkj (vervallen) UF Multidisciplinair werkverband kinder- en jeugdzorg (vervallen) Piketdienst (vervallen) Schorsende werking (vervallen) Teamwork (vervallen)

NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM

NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM Dit uitgebreide naslagwerk geeft u inzicht in de laatste stand van zaken maar ook een historisch beeld van het ontstaan van de regelingen en de achtergrond

Nadere informatie

Marktscan Analyse van de Nederlandse kansspelmarkt 2013

Marktscan Analyse van de Nederlandse kansspelmarkt 2013 Marktscan Analyse van de Nederlandse kansspelmarkt 2013 Versie 1.0 Datum 16 oktober 2014 Status Vastgesteld in raad van bestuur, 7 oktober 2014 Colofon Afzendgegevens Kansspelautoriteit Wijnhaven 24 2511

Nadere informatie

Bewaken & inspelen. Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013

Bewaken & inspelen. Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013 Bewaken & inspelen Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013 Inhoud Staat van de sector 4 Bewaken 6 Inspelen 10 Publieke doelen: resultaten op kerntaken

Nadere informatie

A. Vo o r wa a r d e n

A. Vo o r wa a r d e n Beknopte nhoudsopgave Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 35 Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen.............. 79 Hoofdstuk IV Boekhoudkundige

Nadere informatie

Op stoom & op koers. Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Jaarverslag 2014

Op stoom & op koers. Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Jaarverslag 2014 Op stoom & op koers Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod Jaarverslag 2014 Inhoud > Staat van de sector > Op stoom > Preventie kansspelverslaving > Het voorkomen van illegaliteit

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der

Nadere informatie

Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime. Visiedocument van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en. het Ministerie van Financiën

Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime. Visiedocument van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en. het Ministerie van Financiën Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime Visiedocument van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën Inhoud 1 Inleiding en achtergronden 3 2 Onderzochte scenario s casinoregime

Nadere informatie

Register onderzoeken en trefwoorden

Register onderzoeken en trefwoorden 174 Register onderzoeken en trefwoorden Deze index bevat in alfabetische volgorde en vet afgedrukt de complete titels van de onderzoeken. Kenmerkende woorden en begrippen uit deze titels zijn cursief weergegeven.

Nadere informatie

Beknopte inhoudsopgave

Beknopte inhoudsopgave Beknopte inhoudsopgave......... Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 35 Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen... 67 Hoofdstuk IV Boekhoudkundige

Nadere informatie

Noot. Bijlage 1 (blz. 1709)

Noot. Bijlage 1 (blz. 1709) Bijlage 1 (blz. 1709) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister en de staatssecretaris van Justitie op vragen gesteld in de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Justitie (32 123-VI).

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Langdurige Zorg Bijlage(n) 3 Datum 16 januari 2013 Betreft Onderzoeksrapport

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID

WERK MAKEN VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID WERK MAKEN VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID WERK MAKEN VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID Advies van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid Den Haag, 30 mei 2001 Secretariaat Aarts, de Jong, Wilms en Goudriaan Public Economics

Nadere informatie

Onderwerpen scripties departement privaatrecht 2009. Alternatieve geschiloplossing

Onderwerpen scripties departement privaatrecht 2009. Alternatieve geschiloplossing Onderwerpen scripties departement privaatrecht 2009 Alternatieve geschiloplossing ADR en materieel contractenrecht. Conflictoplossing bij rechtbanken: samenwerking rechter en mediator. Gedragscode letselschade.

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers 2e herziene druk, februari 2008 achtergrondstudies en verkenningen

Nadere informatie

Deel I. Handels- en economisch recht

Deel I. Handels- en economisch recht Deel I. Handels- en economisch recht Wetboek van Koophandel............... 3 Wetboek van Koophandel (Uittreksel)......... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen................. 3 Wet houdende Titels I tot

Nadere informatie

Wijzigingen loonbelasting 2014

Wijzigingen loonbelasting 2014 Nieuwsbrief _ feb 2014 LOONBELASTING Wijzigingen afdrachtverminderingen 2014 Per 1 januari 2014 zijn de volgende zaken gewijzigd in de afdrachtverminderingen. Onderwijs De afdrachtvermindering onderwijs

Nadere informatie

ICTRecht in de praktijk

ICTRecht in de praktijk 04 - december 2014 ICTRecht in de praktijk Hoe verkrijgt u de auteursrechten op bestelde software? Wie is verantwoordelijk voor het maken van back-ups? Online kansspelen: verandering van beleid en wetgeving

Nadere informatie

VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van

Nadere informatie

Ziektekosten - verzekeringen in Nederland

Ziektekosten - verzekeringen in Nederland Ziektekosten - verzekeringen in Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 1 De Zorgverzekeringswet 13 1.1 Achtergrond 14 1.2 Karakter van de zorgverzekering 18 1.3 De verzekeringsplichtigen 18 1.4

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 - in vogelvlucht

Jaarverslag 2001 - in vogelvlucht Jaarverslag 2001 - in vogelvlucht jaarverslag 2007 Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn of haar persoonsgegevens. Het College bescherming persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving

Nadere informatie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste fiscale punten uit de Miljoenennota en Rijksbegroting

Samenvatting van de belangrijkste fiscale punten uit de Miljoenennota en Rijksbegroting NIEUWSBRIEF jaargang 6 EXTRA EDITIE Full Finance adviseert en begeleidt op het terrein van accountancy en fiscaliteit, strategie, fusie & overname, management & organisatie, veranderingsprocessen en ICT.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep

Nieuwsbrief Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep februari 2014 Nieuwsbrief Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep Inhoud Wijzigingen afdrachtverminderingen 2014 Wijzigingen loonbelasting 2014 Hervorming pensioenopbouw 30%-regeling voor tandarts

Nadere informatie

Een voorbeeldige letselschadezaak

Een voorbeeldige letselschadezaak Een voorbeeldige letselschadezaak Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 Smartengeld in Nederland 6 De casus 6 Algemeen ter uitwerking van deze casus 6 Belangenbehartiging/telefonische intake 7 Het aansprakelijkheidstraject

Nadere informatie

Recht voor het middenkader op kantoor

Recht voor het middenkader op kantoor Recht voor het middenkader op kantoor antwoordenboek Mr T.P. den Uil T.P. den Uil, Waddinxveen Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag verveelvoudigd worden, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal INHOUDSOPGAVE 1 Over de Nederlandse Staatsloterij 7 2 Staatsloterij en de directie 15 3 Bericht

Nadere informatie

DE BEROEPSSPORTER IN HET SOCIALEZEKERHEIDSRECHT, EEN BIJZONDER GEVAL?

DE BEROEPSSPORTER IN HET SOCIALEZEKERHEIDSRECHT, EEN BIJZONDER GEVAL? J.W.F. OVERTOOM - DE BEROEPSSPORTER IN HET SOCIALEZEKERHEIDSRECHT, EEN BIJZONDER GEVAL? DE BEROEPSSPORTER IN HET SOCIALEZEKERHEIDSRECHT, EEN BIJZONDER GEVAL? Student J.W.F. Overtoom Studentnummer 334355

Nadere informatie