ptt: J53o1- 1 t Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer J /Jdït[a[ / H J[ r P r /\ E L D V\1 E F K ;/\. C* QPIT b.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ptt: J53o1- 1 t Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer J /Jdït[a[ / H J[ r P r /\ E L D V\1 E F K ;/\. C* QPIT b.v."

Transcriptie

1 ptt: J53o1- Rijkswaterstaat 1 t Adviesdienst Verkeer en Vervoer J /Jdït[a[ / H J[ r P r /\ E L D V\1 E F K ;/\. C* QPIT b.v.

2 D: I853o'. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer qrt - -. r f- [E J[ Cj nnnatui 1\4 E L Cj \/\[ E P K Nr /!van 15 Versie A Referentie QPIT: :1 0/A Datum: 12 december 1998 Goedgekeurd: T QPIT b.v.

3

4 Inhoudsopgave SAMENVATI1NG.4 INLEIDING Algemeen Doelstelling Structuur Revisie overzicht Referenties...7 EISEN EN SPECIFICATIES 8 AANPAK Inleiding Initiatie Analyse Testen en optimalisaties AANBEVELINGEN Inleiding Analyse meetresultaten Functionele aspecten Toegepaste architectuur Performance verbeteringen MELDWERK client Invloed netwerkverkeer Netwerk configuratie MELDWERK server Hardware configuratie MELDWERK server Software configuratie MELDWERK server Replicatie functionaliteit MELDWERK server Batch transacties MELDWERK server Alternatieve architectuele concepten CONCLUSIES 20 BIJLAGE MET MEETRESULTATEN Inleiding Configuratie Testspecificatie Testresultaten Basistesten Detailtesten...26 QPIT: :1 DIA Auditrapport systeemprogrammatuur MELD WERK \\QUARK\data\Projects\001 1 \DeeLOO 1 \d0crapa.doc 12 december

5 8. BIJLAGE WAN-, SERVER EN ODBC INFORMATIE WAN bandbreedte informatie ODBC informatie van Intersolve Bijlage Meldwerkserver informatie QPIT: :1 0/A Auditrapport systeemprogrammatuur MELD WERK \\QUARK\data\Projects\001 1\DeeLOOl\d0cRAPA.doc 12 december 1998

6 Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer 1 J/_J /i L r OPIT

7 1. Samenvatting Gebruikers van het MELDWERK systeem hebben te maken met een slechte performance, die het gebruik en de doelmatigheid van de appllcatie nadelig beïnvloedt. Een audit op de systeemprogrammatuur en diverse performance testen zijn uitgevoerd op de MELDWERK applicatie ten einde de oorzaak te achterhalen en oplossingen te identificeren. De volgende conclusies zijn getrokken: De toegepaste client/server architectuur biedt een basis voor verbetering van de performance. De volgende MELDWERK functies zijn met een aangepaste client- en serverconfiguratie met een responstijd tussen de 5 en 6 seconden uit te voeren: Genereren van een wegafzetting; Wijzigen van een wegafzetting; Verwijderen van een wegafzetting. De inzet van additioneel geheugen op de operationele MELDWERK server, een verbeterde server schijfconfiguratie en actuelere versies van de client software, kunnen bovendien de responstijden van 5 tot 6 seconden nog verder verbeteren en oplopende responstijden bij gelijktijdig gebruik met meerdere MELDWERK clients voorkomen; Gebruikers gaven aan dat versie 1.2 en een WAN aansluiting van 128 kbps en hoger een significante verbetering hadden opgeleverd in de responstijden van de MELDWERK applicatie; Gelijktijdige netwerktesten en vergelijkende controles op de testconfiguratie gaven aan dat de beschikbare netwerkverbindingen ten tijde van de testen geen significante bijdrage leverden aan de gemeten responstijden. De volgende verbeteringen en maatregelen worden geadviseerd: De benodigde client configuratie aanpassingen betreffen de inzet van een krachtiger platform in de vorm van een Pentium II 333 Mhz met 64 Mb geheugen. Bovendien kan nader onderzocht worden in hoeverre een significante verbetering te bereiken is met de actuele versies van de client software onderdelen [MS-Visual Basic, Intersolve ODBO driver en CA-OpenlngresNET]. Hierdoor is het mogelijk een significante verbetering te verkrijgen op basis van de huidige client Pentium 166 MMX configuratie; Server verbeteringen betreffen het vergroten van het geheugen van 128 Mb naar 256 Mb [hardware kosten circa 2 kfl] en de inzet van een separate schijf voor de Server database [hardware kosten inclusief upgrade naar D360, circa 15 kfl]. Daarnaast dient nader onderzocht te worden waardoor de huidige Meldwerkserver sporadisch kampt met geheugentekorten. In deze situatie ontstaan responstijden van 20 seconden en hoger. Voornoemde geheugenuitbreiding lost dit probleem op. De achterliggende oorzaak van de geheugentekorten is nog niet geïdentificeerd. Een aangescherpte bewaking op het geheugengebruik van de server door de systeembeheerder is wenselijk ten einde de frequentie van optreden te kunnen registreren. Dit is eenvoudig op te zetten met de reeds aanwezige BMC-Patrol beheerssoftware; Netwerk verkeer, veroorzaakt door andere applicaties dan MELDWERK die gebruik maken van hetzelfde lokale of remote netwerk (LAN of WAN) kan de MELDWERK QPIT: :1 0/A Auditrapport systeemprogrammatuur MELD WERK \\QUARK\data\Proiects\001 1\DeeI001\d0cRAPA.doc 12 december

8 performance nadelig beïnvloeden. De MELDWERK applicat ie heeft zelf minimaal een 64 kbps WAN bandbreedte (aansluiting) nodig. Ten einde deze bandbreedte veilig te stellen, zijn specifieke LAN/WAN oplossingen nodig met congestiebewaking in geval van gedeelde LAN/WAN infrastructuren. De complexe gedeelde netwerk- en bijbehorende organisatiestructuur voor beheer maakt het echter moeilijk eventuele specifieke netwerkproblemen te identificeren en te registreren. Het is zaak de performance afspraken voor de netwerkdiensten duidelijker te relateren aan de applicaties en niet op de lokaties en aansluitingen. Hiermee zijn dan rapportages mogelijk op basis van het netwerkgebruik en mogelijke knelpunten door individuele applicaties; Functionele testen en analyse zijn nodig om specifieke storingen in de MELDWERK applicatie te herstellen en corrigerende acties mogelijk te maken. Tijdens het testen zijn storingen gevonden op het gebied van het afdrukken van een wegafzettingsrecord en het aanmaken van een bebakeningsschema. Daarnaast treden sporadisch deadlock situaties op de database op; De replicatie functionaliteit voor TIC en de batch transacties met wegafzettingen afkomstig van de VAlS applicatie veroorzaken periodiek blokkades van de toegang tot de database en hoge responstijden. Nagegaan dient te worden in hoeverre de gekozen concepten bijgesteld kunnen worden. QPIT: :1 0/A Auditrapport systeemprogrammaluur MELD WERK \\QUARK\dota\F'rojects\OOl 1 \DeeI_001 \d0crapa.doc 12 december 1998

9 Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer 2 ii ÊLLLiLJiI ) QHT bv.

10 2. Inleiding 2.1. Algemeen Het MELDWERK systeem is binnen en buiten Rijkswaterstaat een essentiële bron van informatie over de beschikbaarheid van het wegennet. MELDWERK dient over een actueel overzicht te beschikken van geplande wegafzettingen op alle rijkswegen. Binnen de RWS-AVV stuurgroep MELDWERK is de bezorgdheid uitgesproken over de huidige matige performance van het MELDWERK systeem. Ten einde een beeld te krijgen van de mogelijkheden voor performance verbeteringen heeft Rijkswaterstaat opdracht verstrekt voor het uitvoeren von een audit op de systeemprogrammatuur van Meldwerk. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: De MELDWERK documentatie en applicatie software is geanalyseerd door en besproken met een team van specialisten; Diverse performance testen zijn uitgevoerd op de MELDWERK client, het netwerk en de MELDWERK server; Overleg heeft plaatsgevonden met een beperkt aantal gebruikers ten aanzien van de performance en het gebruik Doelstelling Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de performance problematiek en bevat: de resultaten van de analyse van de systeemprogrammatuur (alle software onderdelen) en de netwerkomgeving; een oordeel over de gekozen systeemarchitectuur; een advies over de mogelijkheden om het systeem te verbeteren binnen de huidige architectuur; indien verbeteringen binnen de huidige architectuur niet mogelijk zijn, een advies met globale kostenraming en schatting van doorlooptijd; een overzicht van de mogelijkheden tot verbeteringen van de performance tot een acceptabel niveau op basis van alternatieve architecturele concepten met als randvoorwaarden, behoud van functionaliteit zonder nadelige neveneffecten. QPIT: :1 0/A Auditrapport systeemprogrammatuur MELD WERK \\QUARK\data\Proiects\001 1 \DeeL 001 \d0crapa.doc 12 december 1998

11 2.3. Structuur Dit rapport heeft de volgende sectie structuur: Samenvatting Inleiding Eisen en specificaties Aanpak Aanbevelingen Conclusies Bijlage met meetresultaten Bijlage WAN-, server en ODBC informatie 2.4. Revisie overzicht Van dit document zijn de volgende revisies gemaakt: Revisie Datum Omschrijving 16 november 1998 Eerste werkdocument versie 25november 1998 Interne QPIT review 7 december 1998 Eerste concept versie, nader uitgewerkt, commentaar verwerkt A 12 december Definitieve versie 2.5. Referenties Dit rapport is gebaseerd op de volgende documenten, waarnaar het kan verwijzigen (ref. 1 t/m5). Systeemdocumentatie MELDWERK, versie 1.2 dd. 14 oktober 1998; Handleiding MELDWERK, versie 1.0 dd. oktober 1997; Projektplan MELDWERK performancetest, projektcode BPID , dd. 2 juli 1998; Bevindingen MELDWERK per dienstkring, projectnummer 1-389, map 1, tabbiad 9; Projectplan audit systeemprogrammatuur Meldwerk, versie A, d.d. 29 oktober QF'IT: :1 DIA Audifrapport systeemprogrammatuur MELDWERK \\QUARK\data\Projects\001 1 \DeeLOOl \docrapa.doc 12 december

12 Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer 3 LiiLi 1 Li r QPIT

13 3. Eisen en specificaties Het MELDWERK systeem is binnen en buiten Rijkswaterstaat een essentiële bron van informatie over de beschikbaarheid van het wegennet. Als gevolg van werkzaamheden aan hef wegennet kunnen gebruikers van MELDWERK onder andere de aard, omvang en tijdsduur van de benodigde wegafzetfingen aanmelden. Op deze wijze is een compleet actueel overzicht beschikbaar van geplande wegafzeftingen op alle autosnelwegen. Binnen de RWS-AVV stuurgroep MELDWERK is de bezorgdheid uitgesproken over de performance van het MELDWERK systeem. Performance metingen bij gebruikers op diverse RWS afdelingslocaties laten zien dat ook bij een optimale V&W netwerkaansluiting de reactietijden binnen het systeem op kunnen lopen tot 20 seconden. Bij de reguliere V&W netwerkaansluiting die het meest gangbaar is onder de MELDWERK gebruikers, kan dit oplopen tot meer dan 1 minuut. Deze responstijden zijn niet acceptabel en werken demotiverend bij het gebruik van de applicatie. Het welslagen van het MELDWERK project en het landelijk geïmplemenfeerd krijgen van een MELDWERK systeem met betrouwbare, actuele en volledige MELDWERK informatie hangt af van het draagvlak en het daadwerkelijk hanteren door de gebruikers van de MELDWERK applicatie. De volgende punten vormen de basis eisen ten aanzien van performance: Uitgangspunt is dat de MELDWERK applicatie beschikt over een actueel en volledig bestand met wegafzettingen. Dit uitgangspunt is alleen haalbaar indien de gebruikers de hiervoor benodigde gegevens tijdig en nauwgezet invoeren. Hierbij dient de MELDWERK applicatie de gebruikers optimaal te ondersteunen, ten einde het mogelijk te maken dat de gebruikers de benodigde gegevens nauwgezet en snel in kunnen voeren. Responstijden voor reguliere en frequent gebruikte gebruikersacties dienen een onmiddellijke respons van het systeem te geven [ 80% binnen maximaal 3 seconde, 20% binnen maximaal 5 seconden]; Onder de acties onder punt 1 worden verstaan alle handelingen, die nodig zijn om een wegafzetting aan te maken; Niet reguliere gebruikersacties mogen een respons geven van maximaal 10 seconden, met daarbij een indicatie aan de gebruiker, dat het systeem bezig is de gebruikersactie te verwerken en een indicatie van de voortgang. QPIT: :1 0/A Audifrapporf sysleemprogrammatuur MELD WERK \\QUARK\data\Projecls\001 1\DeeLOOl\d0cRAPA.doc 12 december 1998 n.

14 Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer j - QPIT b.v.

15 4. Aanpak 4.1. Inleiding De gevolgde aanpak bestond uit de volgende fasen (zie ook het projectplan ref.5): initiatie; analyse; testen; rapportage; review en afronden. Deze sectie bevat de aanpak voor de fasen initiatie, analyse en testen. Testen en resultaten zijn beschreven in de bijlage van dit rapport. Naar aanleiding van deze resultaten en de analyse van hef systeem zijn de aanbevelingen geformuleerd in de sectie 5. Aanbevelingen Initiatie Als onderdeel van de inifiatie is nagegaan welke documentatie en software sources beschikbaar zijn om te gebruiken in de analysefase. De gebruikte documenten en software sources worden in dit audit rapport opgesomd in de sectie 2.5. Referenfies Analyse Gedurende deze fase hebben specialisten van QPIT hef MELDWERK systeem geanalyseerd aan de hand van de documentatie en de source code. Bovendien is additionele informatie onderzocht zoals onder andere de resultaten van de eerder uitgevoerde performance-test en de gebruikers evaluatie (ref.3 en ref.4). Als gevolg van dit onderzoek is de teststrategie uitgewerkt in overleg met de RWS-AVV. Deze teststrategie betrof een aantal basistesten op een beperkt aantal lokaties ten einde snel knelpunten te kunnen vaststellen Testen en optimalisaties De uitgevoerde basistesten hebben tot doel op een snelle wijze knelpunten in het systeem te identificeren. Dit knelpunt in het systeem kan zich in één of meer van de drie systeemcomponenfen bevinden: de Visual Basic PC client, de database server en de netwerkverbinding tussen de clients en de server. Om deze flessenhals(-zen) te localiseren is de operationele omgeving onderzocht. Ten einde de resultaten te verifieren zijn specifieke testen op de tesfomgeving geverifieerd. Bovendien zijn additionele testen op de operationele omgeving uitgevoerd. Deze additionele testen zijn uitgevoerd naar aanleiding van de identificatie van een specifiek probleemgebied tijdens de basistesten. QPIT: :1 0/A Auditrapport systeemprogrammaf uur MELD WERK \\QUARK\data\Projects\001 1 \DeeLOO 1 \d0crapa.doc 12 december 1998

16 De volgende basistesten zijn uitgevoerd, waarvan de detailbeschrijving en de meetresultaten in bijlage 5 zijn toegevoegd. Op twee verschillende MELDWERK client PC's in de operationele omgeving gedurende verschillende momenten op de dag (ochtend, middag, namiddag): Nefwerkperformance test voor de tijd om een pakket van 32 bytes van een MELDWERK client naar de server en weer terug naar de client te sturen; Genereren van een wegafzetting in combinatie met netwerkperformance test; Wijzigen en opslaan van een wegafzetting in combinatie met netwerkperformance test Historisch maken van een wegafzetting in combinatie met netwerkperformance test; Verwijderen van een wegafzetting. Tegelijk op twee MELDWERK client PC's in de test omgeving: Genereren van een wegafzetting; Wijzigen en opslaan van een wegafzetting; Historisch maken van een wegafzetting; Verwijderen van een wegafzetting. De basistesten elimineerden het netwerk als een mogelijk probleempunt. De detailtesten gaven aan dat de server, de client of beide bepalend waren voor de performance. De detailtesten gingen derhalve verder in op deze onderdelen en betroffen onder andere: Reproduceren van basistesten op verschillende typen PC platformen; Reproduceren van basistesten bij toenemende clientbelasting en analyse geheugengebruik server; Reproduceren van basistesten gedurende diverse momenten op de dag. Op basis van deze testen zijn de aanbevelingen als geformuleerd in sectie 5 tot stand gekomen. QPIT:100003:10/A Audifrapport systeemprogrammatuur MELD WERK \\QUARK\data\Prolects\OO 1 1 \DeeL 001 \d0crapadoc 12december 1998

17 Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer r- i- J LL/LLJi L)J QPIT b.v.

18 5. Aanbevelingen 5.1. Inleiding De aanbevelingen als geformuleerd in deze sectie zijn tot stand gekomen naar aanleiding van de analyse van de documentatie, de verkregen testresultaten en overleg met technische specialisten en gebruikers. Deze sectie behandeld de aanbevelingen in separate subsecties met betrekking tot: 5.2. Analyse meetresultaten 5.3. Functionele aspecten 5.4. Toegepaste architectuur 5.5. Performance verbeteringen MELDWERK client 5.6. Invloed netwerkverkeer 5.7. Netwerk configuratie MELDWERK server 5.8. Hardware configuratie MELDWERK server 5.9. Software configuratie MELDWERK server Replicatie functionaliteif MELDWERK server Batch transacties MELDWERK server Alternatieve architecturele concepfen 5.2. Analyse meetresultaten De meetresultaten en de detailspecificatie van de testen is op genomen in de bijlage 7. De resultaten van de basistesten lieten zien dat een aanzienlijke spreiding in de meetresultaten aanwezig is. Tevens gaven de looptijdtesfen aan dat voldoende bandbreedte beschikbaar was. Ten einde de oorzaak van de spreiding te achterhalen zijn de detailtesten uitgevoerd. Bij de uitvoering van de detailtesten bleek op een bepaald moment een toename in de responstijd van 300% op te treden [test Id 65 ten opzichte van test id 33]. Aangezien deze toename reproduceerbaar was, is vervolgens de operationele Meldwerkserver in deze probleemsituafie nader geanalyseerd. Hieruit bleek dat geen vrij geheugen meer beschikbaar was, waarmee de verslechtering van de responsfijd is verklaard. De oorzaak van de specifieke toename was niet duidelijk. Wel bleek dat met name de Ingres processen een aanzienlijk beslag op het geheugen legden [meer dan 6 0%]. De defailtesfen lieten verder zien dat de inzet van een krachtigere client configuratie een performance verbetering met zich meebracht. Dit betekent dat één of meerdere software onderdelen die in gebruik zijn voor de MELDWERK applicatie de client performance bepalen. QPIT: :1 0/A Audilrappori systeemprogrammatuur MELD WERK \\QUARK\data\Projects\001 1 \DeeI_001 \d0crapa.doc 12december 1998

19 De resultaten van de testen 95 tot en met 110 gaven aan dat de responstijd niet significant afhankelijk is van de omvang van en het dwarsprofiel van het traject waarop de wegafzetting betrekking op heeft. Tenslotte gaven de testen met gelijktijdig gebruik aan dat de responstijden opliepen bij meerdere client PC's die tegelijk een specifieke actie uitvoerden. Deze toename bedroeg 50-80% uitgaande van de situatie van 2 naar 5 gelijktijdige gebruikersacties. In de volgende tabellen en grafieken zijn de volgende testresultaten verder verduidelijkt:. effect van het client platform;. effect van gelijktijdig gebruik. De volgende referentie meetwaarden zijn afgeleid uit de meetresultaten in de bijlage: ID Configuratie Meting Meetwaarde Abs.fout [1-] 1 P166 MMX 32 Mb Nieuwe wegafzetting Wegafzetting genereren Wegafzetting wijzigen Verwijderen wegafzetting P200 MMX 64 Mb Nieuwe wegafzetting Wegafzetting genereren Wegafzetting wijzigen Verwijderen wegafzetting PIl Mb Nieuwe wegafzetting Wegafzetting genereren Wegafzetting wijzigen Verwijderen wegafzetting 4 1 tabel 1 Client referentie meetwaarden in seconden voor diverse platformen DPII 333 P2OO MMX 0 P166 MMX 0) G) figuur 1 Grafisch overzicht meetwaarden in seconden voor diverse platformen QPIT: :1 0/A Auditrapport systeemprogrammatuur MELD WERK \\QUARK\data\Projects\001 1 \DeeI_001 \d0crapa.doc 12december

20 De volgende tabel en grafiek geeft een overcht van de meetwaarden op het P166 MMX platform in wanneer tegelijkertijd andere client dezelfde handelingen uitvoeren. ID Aantal clients Meting Meelwaarde 1 1 Wegafzetting genereren 2 Wegafzetting wijzigen 3 Verwijderen wegafzetting 4 2 Wegafzetting genereren 8 5 Wegafzetting wijzigen 8 6 Verwijderen wegafzetting Wegafzetting genereren 11 8 Wegafzetting wijzigen 8 9 Verwijderen wegafzetting Wegafzetting genereren Wegafzetting wijzigen Verwijderen wegafzetting Wegafzetting genereren Wegafzetting wijzigen Verwijderen wegafzetting 10 tabel 2 Meetwaarden vanaf een P 166 MMX client, in seconden met meerdere active clients die tegelijk de zelfde handeling verrichten j 0) 0).2' > Dl client 2 clients 03 clients 04 clients. figuur 2 Grafisch overzicht meetwaarden vanaf een P166 MMX client, in seconden met meerdere active clients die tegelijk de zelfde handeling verrichten Functionele aspecten Specifieke functies [test 111, 22 & 621, gaven aan dat nog sprake is van te corrigeren functionele problemen in de MELDWERK applicatie. Gebruikers gaven verder aan dat de nauwkeurigheid van de wegprofielen onvoldoende is voor het aangeven van een accurate bebakening. Wisselende aantallen rijstroken worden op het te bebakenen traject niet aangegeven en moeten als commentaar worden vermeld. Ook hanteren de gebruikers nog separate bebakeningslijsten afkomstig van de Signaleringscentrales. 13 QHT: :1 0/A Auditrapport systeemprogrammat uur MELD WERK \\QUARK\data\Projects\00 11 \DeeL 001 \d0crapa.doc 12december 1998

21 Op deze lijsten moeten de planners nog eens handmatig de gewenste bebakening aangeven en vervolgens naar de betreffende centrale faxen. De Signaleringscentrales kunnen deze gegevens ook uit de MELDWERK applicatie halen. Dit voorkomt fouten en dubbel werk. Als functionele uitbreiding kan nog worden overwogen om een electronische overdracht van de MELDWERK applicatie naar de Signaleringsapplicatie van bebakeningsverzoeken mogelijk te maken. De signaleringsoperator hoeft deze dan niet langer handmatig in te voeren en kan de bijbehorende maatregelen na controle activeren Toegepaste architectuur De meetresultaten gaven aan dat de toegepaste architectuur een basis biedt voor verdere optimalisatie van de performance. Wel worden bij specifieke onderdelen kanttekeningen geplaatst. Deze onderdelen betreffen: de inzet van MS-Access op de client. MS-Access vormt een additionele component in de client architectuur die het technische gedrag van de client applicatie complexer maakt. Niet duidelijk is welke performance voordelen de inzet van MS-Access met zich meebrengt. De nieuwe MS-VB versie biedt goede mogelijkheden om de MS-Access database uit de MELDWERK client applicatie te verwijderen; de replicator functionaliteit op de server. De replicator functionaliteit legt een significant beslag op de server en veroorzaakt locking problemen; de verwerking van VAlS batch transacties op de server. De verwerking van batch transacties gedurende de dag legt een significant beslag op de server en kan locking problemen veroorzaken; het gebruik van een WAN/LAN infrastructuur die met andere applicaties gedeeld wordt. Deze kanttekeningen met uitzondering van de eerste, worden in de volgende subsecties in meer detail behandeld. S.S. Performance verbeteringen MELDWERK client Specifieke performance verbeteringen aan de MELDWERK client kant zijn mogelijk gebleken door de inzet van een zwaarder platform op basis van een Pentium II processor. De oorspronkelijke aanbevelingen voor de configuratie van de MELDERK client hebben medio 97 plaats gevonden en zijn gebaseerd op voor die tijd gangbare PC configuraties. Bovendien zijn geen performance testen uitgevoerd om deze aanbevelingen te toetsen. De inzet van de diverse MELDWERK client componenten legt een significant beslag op de resources van de PC, waardoor de gebruiker geen onmiddellijke respons ervaart. Een zwaarder platform met een Pentium II processor van 333 Mhz gaf verbetering op zowel de lokale respons [50%] als de client/server respons [20 tot 30%]. Dit is gemeten in de testen voor de Pentium II configuratie ten opzichte van de testen voor de Pentium 166 MMX configuratie. Dit betekent dat één of meer software onderdelen die in gebruik zijn voor de MELDWERK applicatie de client performance bepalen Met name de versies van de Intersolve ODBC QPIT: :1 0/A Audifrapport systeemprogrammaluur MELD WERK \\QUARK\data\Projects\00I 1\DeeI_001\d0cRAPA.doc 12 december

22 driver [2.12], de MS-VB [4.0] omgeving en de CA-OpenlngresNET [1.2] driver zijn vervangen door recentere versies [respectievelijk 3.12, 6.0 en Invloed netwerkverkeer Netwerk verkeer, veroorzaakt door andere applicaties dan MELDWERK die gebruik maken van hetzelfde lokale of remote netwerk (LAN of WAN) kan de MELDWERK performance nadelig beïnvloeden. De MELDWERK applicatie heeft zelf minimaal een 64 kbps WAN bandbreedte (aansluiting) nodig. Indien de aansluiting gedeeld wordt met andere toepassingen, is afhankelijk van de toepassing minimaal 128 kbps nodig. Het delen van het netwerk met andere applicaties dient echter zo veel mogelijk te worden vermeden. Indien dit niet vermeden kan worden is een effectieve bewaking op hef optreden van WAN of LAN congesfie door de netwerkbeheerder of provider essentieel. Waar problemen zijn met de gemeenschappelijke WAN toegang kan een afzonderlijke ISDN aansluiting zoals beschikbaar middels een ROAD aansluiting, wellicht verbetering geven. Middels addifionele compressie is op een enkel 64 kbps kanaal een bandbreedte van 100 kbps haalbaar. De inzet van geschakelde ethernet segmenten middels switches is aan te bevelen voor het lokale netwerk [LAN]. Hierdoor kan de LAN performance performance van zowel de MELDWERK client als de server niet nadelig beïnvloed worden door andere applicaties. Uit overleg met de beheerder werd duidelijk dat de WAN aansluiting aan zowel de client als server kant, opgedeeld is in logische verbindingen met een gegarandeerde bandbreedte. De WAN aansluiting naar de Meldwerkserver in Spijkenisse heeft een gegarandeerde bandbreedte van 4 tot 8 kbps. Door de inzet van het frame-relay concept voor WAN communicatie kan echter de feitelijke beschikbare bandbreedte vele malen hoger liggen tot maximaal de aansluifwaarde. Dit is alleen het geval als de andere logische kanalen niet gebruikt worden. In hoeverre bandbreedte garanties ook nog opgaan voor de backbone is niet duidelijk. In de oude situatie onder beheer door EDS is sprake van een viertal prioriteit niveaus, zonder bandbreedfe garantie voor de individuele trajecten of applicaties. Hoe dit voor de nieuwe situatie is geregeld is niet duidelijk. Daarnaast bevinden zich in Spijkenisse nog andere server systemen. Vanaf de client locatie kan eveneens gebruik wordt gemaakt van deze server systemen. De MELDWERK client deelt dan de beschikbare en ook de gegarandeerde bandbreedte met de betreffende andere niet-meldwerk clients. Nagegaan dient verder in hoeverre de prioriteitsfelling van MELDWERK client/server netwerkverkeer over de WAN backbone op de juiste wijze is ingevuld. QPIT: :1 0/A Audifrapport systeemprogrammatuur MELD WERK \\QUARK\data\Projects\00 11 \DeeL 001 \d0crapa.doc 12 december

23 5.7. Netwerk configuratie MELD WERK server Uit overleg met de betreffende beheerder kwam naar voren dat de MELDWERK server is geplaatst op een shared lobaset LAN. Dit betekent dat de LAN bandbreedte van lombps gedeeld wordt met de andere systemen op het LAN. Vanuit belastingoverwegingen lijkt deze bandbreedte voldoende. Echter gezien het feit dat er een significant aantal servers in het betreffende LAN aanwezig is kunnen piekbelastingen optreden of beheersmatige handelingen uitgevoerd worden, die voor congestie kunnen zorgen. Aangeraden wordt om het risico van onderlinge beïnvloeding te elimineren door de inzet van een geschakelde LAN topologie op basis van een swifch Hardware configuratie MELDWERK server Een optimalisatie is mogelijk door de sysfeemschijf te ontlasten en de MELDWERK database op separate schijven te plaatsen. De systeemschijf van de server wordt ook voor interne besturingssysteem operaties gebruikt. Aangezien in een database server de schijfperformance voor een groot deel de database performance bepaalt, is het belangrijk de schijftoegang naar de database zo snel mogelijk te maken. Gezien het feit dat de operationele MELDWERK server reeds over twee interne schijven beschikt is, is een upgrade van het processor board van D260 naar D360 nodig. De kosten van de hardware upgrade bedragen circa 15 kfl. De detailtesfen gaven verder aan dat de situatie kan optreden waarbij de server over onvoldoende geheugen beschikt en de responstijden significant oplopen [test 52 en 53 ten opzichte van test 65 en 661. Dit probleem verklaart een aantal meldingen van gebruikers over slechte performance met responstijden van 20 seconden en hoger. Een geheugenuitbreiding met 128 Mb naar 256 Mb lost zeer waarschijnlijk dit probleem op. Hierbij dient dan wel de omvang van de SWAP vergroot te worden tot minimaal 650 Mbyte, ten einde de geheugenuitbreiding ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken. De geheugen en schijfuitbreidingen verbeteren daarnaast ook de server performance en beperken de achteruitgang van de performance van de server bij gelijktijdig gebruik door meerdere clients. Uit overleg met de applicatie en systeembeheerder bleek dat sprake is van een intensieve backup procedure [dagelijks in de nacht een incremenfal backup en wekelijks een fullbackup]. Door de aard van het systeem en de intensiteit van de uitvoering treden fouten op, waardoor hef voorkomt dat de Meldwerkserver niet beschikbaar is voor de gebruikers. Voor het maken van een zinvolle backup dient immers de CA-Ingres database gestopt te worden. Na het uitvoeren van de backup kan de database weer gestart worden. Het stoppen van de database heeft problemen veroorzaakt, waardoor de backup niet goed werd uitgevoerd en vervolgens de database ook niet meer correct gestart kon worden. QPIT: :1 0/A Auditrapport systeemprogrammatuur MELD WERK \\QUARK\data\Projects\001 1 \DeeLOOl \docrapa.doc 12december 1998 Ir!

24 Momenteel wordt gewerkt aan een verbeterde strategie voor het uitvoeren van backups middels check-points. Niettemin blijft het systeem kwetsbaar voor gegevensverlies als gevolg van falen van een harde schijf. Geadviseerd wordt raid opslag te overwegen van de gegevens in de vorm van bijvoorbeeld hef HP Aufo-raid concept Software configuratie MELDWERK server Met name de CA-Ingres database structuur dient nader onderzocht te worden op mogelijke optimalisafies. De resultaten van de testen met gelijktijdig gebruik gaven een significante achteruitgang te zien. In hoeverre dit in de praktijk in de operationele omgeving een rol speelt is, hangt af van de intensiteit en gelijktijdigheid van het gebruik. Aangegeven is door de applicatiebeheerder dat piekbelastingen van 10 ingelogde gebruikers zijn geregistreerd. Als deze piekbelasfingen worden waargenomen kan middels gelijktijdige performance metingen worden bepaald in hoeverre sprake is van een significante achteruitgang van de responstijden Replicatie functionaliteit MELD WERK server De replicatie functionaliteit voor TIC en de batch transacties veroorzaken periodiek blokkades van de toegang tot de database en hoge responstijden voor de gebruikers. Nagegaan dient te worden in hoeverre de gekozen concepten bijgesteld kunnen worden. Het replicatie concept betreft het kopiëren van de database naar een separate tweede database op een fysiek separaat systeem, opgesteld bij het TIC en verhoogt significant de server belasting. Bovendien ontstaan regelmatig blokkades op de toegang naar de MELDWERK server [eens per week tot enige malen op een dag]. Deze worden waarschijnlijk veroorzaakt door een bug. De oorzaak is echter nog niet getraceerd. Tenslotte wordt de server software significant complexer in hef onderhoud, hetgeen de kans op storingen verhoogd. Mogelijke alternatieven zijn: Een standaard MELDWERK client PC in hef TIC; Replicafie frequentie terugbrengen naar eens per 4 uur en zo veel mogelijk buiten de werktijden van de gebruikers; Inzet van nieuwe Openingres DBMS versie met nauwkeurigere locking faciliteiten [record in plaats van page locking]; Transacties opdelen in kleinere eenheden. 17 QPIT: :1 0/A Audilrapport systeemprogrammatuur MELD WERK \\QUARK\data\Prolects\001 1\DeeLOOl\d0cRAPA.doc 12 december 1998

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Marktscan Digikoppeling 2017

Marktscan Digikoppeling 2017 Testrapport Marktscan Digikoppeling 2017 Versie: 1.0 Datum: 18-6-2015 Auteur: egem Datum : 2 juni 2017 Versie : 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Managementsamenvatting... 3 3. Testopzet... 4 3.1

Nadere informatie

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK

RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK RAPPORT PERFORMANCETEST QUESTIONMARK AOC RAAD Door: Marcel Verberkt Stoas Learning Systems Uitgevoerd : 04 mei 2010 INHOUD AOC Raad... 1 Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inleiding... 3 Doelstelling... 4 Opzet

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING AREX DIGICOMM

GEBRUIKERSHANDLEIDING AREX DIGICOMM GEBRUIKERSHANDLEIDING AREX DIGICOMM Arex Test Systems bv, Vennestraat 4b, 2161 LE Lisse, Holland Product van: Arex Test Systems bv Vennestraat 4b 2161 LE Lisse Holland Tel: +31 (0)252 419151 Fax: +31 (0)252

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat

Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat C8108 BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus 20.000 3502 LA Utrecht Onderzoek Migratie Windows NT voor Wegontwerpafdelingen in Rijkswaterstaat Keuze voor Windows NT BIBLIOTHEEK BOUWOiENST RI.IKSWATERSTAAT

Nadere informatie

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH Basis systeemeisen Versie 3 Approved Aangemaakt op: 16-2-2016 9:34:43 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 client-server 5 2.3 Remote 6 1. Inleiding Deze systeemeisen

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen Basis. Versie 3.0 Approved CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen Basis. Versie 3.0 Approved CREATED WITH Systeemeisen Basis Versie 3.0 Approved Aangemaakt op: 28-7-2015 16:19:16 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 server en werkstations 4 2.3 Remote 5 1. Inleiding

Nadere informatie

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3.4 Approved CREATED WITH

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3.4 Approved CREATED WITH Basis systeemeisen Versie 3.4 Approved Aangemaakt op: 28-10-2015 8:11:01 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 server en werkstations 4 2.3 Remote 5 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

TradePoint Systems NCTS Oplossingen

TradePoint Systems NCTS Oplossingen TradePoint Systems NCTS Oplossingen Van overheidswege bent u vanaf 1 april 2004 verplicht om uw huidige transitdocumenten elektronisch aan te maken en te versturen. Indien uw organisatie niet beschikt

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

- Installatie-instructie CHECK PC2Web

- Installatie-instructie CHECK PC2Web Handleiding - Installatie-instructie CHECK PC2Web (bijgewerkt tot en met versie 2011.07 / 5.1) augustus 2011 ComponentAgro B.V. augustus 2011 (HL201107001/4081/RH) Pagina 1 van 7 2009 ComponentAgro B.V.,

Nadere informatie

Het blijvend belang van faxverkeer De functie van een Fax Server Hoe werkt een Fax Server?

Het blijvend belang van faxverkeer De functie van een Fax Server Hoe werkt een Fax Server? DE FAX SERVER ISDN Het blijvend belang van faxverkeer Faxverkeer vervult een belangrijke rol in de zakelijke communicatie. De fax heeft een aantal voordelen boven e-mail. De belangrijkste daarvan zijn

Nadere informatie

Installatie handleiding. EGIS-2 Offline software Werkplaats informatie systeem

Installatie handleiding. EGIS-2 Offline software Werkplaats informatie systeem Installatie handleiding EGIS-2 Offline software Werkplaats informatie systeem Versie 7.01 / 16-08-2010 EurotaxGlass s Pagina 1 van 33 Versie 7.01 Inhoud Voorwoord... 3 Systeemeisen... 3 Hardware... 3 Software...

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

FAQ Aura Client/Server

FAQ Aura Client/Server FAQ Aura Client/Server Wat is een Client/Server applicatie? Een Client/Server applicatie (ook wel C/S genoemd) is een software applicatie die op een efficiënte manier gebruikmaakt van zogenaamde clients

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING Inhoudsopgave 1. Belangrijkste spelregels... 3 2. Contact met tools4ever international support... 4 isupport webomgeving... 4 Eerste maal inloggen...

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 1.1 Om te beginnen...1 1.2 Systeemeisen...1 1.2.1 Server...1 1.2.2 Client...2 1.3 Installatie...3 1.3.1 Installatie

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Om de gegevens aan te bieden aan de NBC benchmark heeft u de volgende gegevens nodig:

Om de gegevens aan te bieden aan de NBC benchmark heeft u de volgende gegevens nodig: NBC Benchmark Verkoop informatie naar NBC Benchmark Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 20 februari 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 29 juni 2012 Definitief Carol Esmeijer Taakplanner

Nadere informatie

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal Quick Start Guide for Mxstream In de Nederlandse taal 1 Inleiding Deze quick start guide bevat de beschrijving van de stappen die moeten worden gezet om de C100BRS4 router in te zetten in de Nederlandse

Nadere informatie

DSLSTL. Handleiding Copyright 2008. Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11

DSLSTL. Handleiding Copyright 2008. Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11 DSLSTL Handleiding Copyright 2008 Handleiding DSLSTL Pagina 1 of 11 1 Versie beheer...3 2 Algemene omschrijving DSLSTL...4 3 Gebruik achter een router en/of firewall...5 4 Installeren van de software...6

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

PictoWorks Netwerk infrastructuur

PictoWorks Netwerk infrastructuur PictoWorks Netwerk infrastructuur dongle server file server validatie bestandsuitwisseling Op de file server bevindt zich de client-software van PictoWorks: {PictoWorks-directory} thumbs\ pictogrammen\

Nadere informatie

Axoft managed router rapportage Toelichting week rapportage

Axoft managed router rapportage Toelichting week rapportage Axoft managed router rapportage Toelichting week rapportage Als onderdeel van de Axoft managed router dienst monitoren wij 24 uur per dag, 7 dagen per week uw router en uw verbindingen. Onze bevindingen

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 Om te beginnen...1 Systeemeisen...1 Server...1 Client...2 Installatie...3 Installatie op server...3 Installatie

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

November 2004 versie 1.0

November 2004 versie 1.0 November 2004 versie 1.0 Vooraf» De handleiding kan een nuttig hulpmiddel zijn bij eventuele vragen of problemen. Voor een eerste introductie verwijzen we u naar de basishandleiding van de digitale Milieutafel.»

Nadere informatie

CTI Installatie & Configuratie

CTI Installatie & Configuratie CTI Installatie & Configuratie Nimava Group BV Huis ter Heideweg 20 3705 LZ Zeist Inhoudsopgave InhoudsopgaveOfficeServLink (O.S.L.)... 1 OfficeServLink (O.S.L.)... 2 Wat is de OfficeServLink?... 3 Wanneer

Nadere informatie

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding Customer Interface Technology ExpressShipper Installatiehandleiding Revisie Historie Datum Versie Beschrijving Auteur 15 juli 2011 1.2 Def. versie FW Extern 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Technische

Nadere informatie

RLBS (robbert Location based services)

RLBS (robbert Location based services) RLBS (robbert Location based services) Functioneel ontwerp Robbert Brussaard 22-02-2010 Versie 1.0 Robbert Brussaard (62391) 22-02-2010 Inhoudsopgave 1.1 Samenvatting...2 1.2 Samenvatting...2 1.3 Versiebeheer...2

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1 Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen Versie 1.3 20-04-2015 1 PostBase (Mini) verbindingsinstellingen Deze handleiding zal u stapsgewijs door de verbindingsinstellingen helpen. Dit is een aanvulling

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19

Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Internet Veiligheidspakket van KPN Handleiding Windows XP, Vista, 7,8 Versie 13.04.19 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Gebruik en instellingen... 12 4.1 Algemeen...

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 1 Document status Datum Auteur Versie Status 12-06-2008 H.A.M. van Korven 0.1 Concept 06-11-2008 K. Kaptein 1.0 Concept 08-11-2008

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Modelit Elisabethdreef 5 4101 KN Culemborg Telefoon +31 345 521121 info@modelit.nl www.modelit.nl Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Datum 27 April 2007 Modelit KvK Rivierenland

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Inleiding. 1 Handleiding IRMA

Inleiding. 1 Handleiding IRMA 1 Handleiding IRMA Inleiding IRMA (ICT Resource Manager) is het registratieprogramma dat gebruikt wordt door ICT AmeRijck. Het staat op de computer in het virtuele kantoor van de Servicedesk. IRMA is niet

Nadere informatie

In de meeste netwerkomgevingen staan de firewalls het browsen of surfen op internet toe.

In de meeste netwerkomgevingen staan de firewalls het browsen of surfen op internet toe. m:\helpdesk\vgmbox\documenten\handleiding - inzet binnen beveiligd netwerk (dmv proxyserver) - 20110112 - tbv pdf.doc Inzet van De VGM Box binnen een beveiligd netwerk Dit document beschrijft het functioneren

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Handleiding Lab Safety Monitor Versie 16 juli 2009

Handleiding Lab Safety Monitor Versie 16 juli 2009 Handleiding Lab Safety Monitor Versie 16 juli 2009 LegioBox C3 Wireless Module Inhoud Inloggen... 3 Openingsscherm... 4 Navigatiebalk (figuur 2)... 4 Menubalk... 4 Datascherm... 5 Navigeren... 5 Hoe doe

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems Cocon in het kort: speciaal ontwikkeld voor glasvezel, helder overzicht netwerk, snel iedere gewenste informatie, automatische routering en budgettering, werken in heden en toekomst, projectmatig werken,

Nadere informatie

SLA Hosting camerabeelden

SLA Hosting camerabeelden SLA Hosting camerabeelden DAXIS WEB B.V. Maagdenburgstraat 22 7421 ZC Deventer 1 DEFINITIES 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER 5 2.2 ALGEMENE BESCHIKBAARHEID VAN HET NETWERK

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE BROWSER... 4 BEHEER VIA DE CONSOLE... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s h a n d l e i d i n g N I - 7 0 7 5 3 2 n e d e r l a n d s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Allereerst hartelijk

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

HD IP Conferentie Toestel

HD IP Conferentie Toestel HD IP Conferentie Toestel CP860 Quick Start Handleiding Inhoud verpakking De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking. Indien een onderdeel niet aanwezig is, raadpleeg dan uw leverancier. Het

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Multi-user module 5.5

Multi-user module 5.5 Handleiding Multi-user module 5.5 Versie Datum 1.1 27-2-2012 Multi-user 5 LogiVert 1 Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor er 5

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 Copyright @ 1988-2014 * CVBA Seynaeve Rudi * Alle Rechten Voorbehouden SR.NET prikklok - INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Systeemeisen...... 1.2 Voorbeeldconfiguraties......

Nadere informatie

Introductie. NAV performance. Derk Jan Oelemans. Manager Development, BI en E-Business Qurius Business Solutions

Introductie. NAV performance. Derk Jan Oelemans. Manager Development, BI en E-Business Qurius Business Solutions Introductie Microsoft Global Partner of the Year 2007 NAV performance Manager, BI en E-Business Qurius Business Solutions Performance domeinen Functionele alternatieven Datamodel wijzigingen standaard

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98

Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98 Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...1 Woord vooraf...1 Stap 1 Installatie werkstation...2 Stap 2 Netwerk instellen...3 Stap 3 - Poledit......5 Stap 4

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Uitleg over het implementeren van Microsoft Windows XP Professional op de werkstations en de bijbehorende management tools. Dit boekje

Nadere informatie

rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer

rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer DAGBER6 Installatieplan

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

1. Installeren Update 2.4.7

1. Installeren Update 2.4.7 1. Installeren Update 2.4.7 De update kan rechtstreeks geïnstalleerd worden vanaf internet. U moet altijd wel MeaFinance afsluiten alvorens de update te draaien Let op: maak voordat u de update uitvoert

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

AZO@Home installatie

AZO@Home installatie AZO@Home installatie OPGELET Deze nieuwe technologie kan enkel gebruikt worden op de door Microsoft courant ondersteunde versies van Windows. Momenteel is dit: Windows 7, Windows 8 en 8.1 0. Registratie

Nadere informatie