2 Algemeen Wat is de relatie van het ESB dossier met het dossier van bestandstransfer (FTP)?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Algemeen Wat is de relatie van het ESB dossier met het dossier van bestandstransfer (FTP)?"

Transcriptie

1 N Question Paragraphe Page Langue Question Réponse Vraag Nr. Paragraaf Pagina Taal Vraag Antwoord 1 Général FR Quel est le budget du projet? euros 2 Algemeen Wat is de relatie van het ESB dossier met het dossier van bestandstransfer (FTP)? Het zijn 2 gescheiden projecten. Niettemin kan de inschrijver, indien hij wenst, zijnvisieoverdeintegratievandeze2projectenbeschrijvenom zode kwaliteiten de volledigheid van zijn aanbod te verhogen. Welk budget heeft FOD Financiën voor de eerste 12 maanden van deze opdracht voorzien (cfr 3 Algemeen NL hoofdopdracht)? Zie vraag 1. 4 Algemeen NL Wat is het door FOD financiën voorziene budget voor de dienstverlening(excl. licenties) voor de eerste 12 maanden van deze opdracht voorzien (cfr hoofdopdracht)? Zie vraag 1. 5 Algemeen NL Welk budget heeft FOD Financiën voor de laatste 4 jaar van deze opdracht voorzien (cfr na hoofdopdracht) voor licenties & onderhoud? Tot op heden nog niet bepaald. 6 Algemeen NL Welk budget heeft FOD Financiën voor deze opdracht voorzien (5 jaar)? Tot op heden nog niet bepaald. Inhoudstabel klopt niet met werkelijke hoofdstukken in bestekdocument. De nummering gaat fout vanaf hoofdstuk III.2.3. Klopt het dat de titel voor het Ja er is een probleem met de nummering van de titels in de nederlandstalige 7 Algemeen NL hoofdstuk III.2.3. Context van de opdracht de structuur in de war brengt? versie. Een versie met de correcte nummering zal worden gepubliceerd. 8 I.I.1 6 NL 9 I NL 10 I.3 12 FR 11 I.3 12 FR 12 I.3 12 FR Een SOA Gouvernance model kan eventueel gevraagd worden in het kader van In de bestaande standaarden van FOD Fin wordt geen SOA Governance model vermeld. Behelst secundaire opdrachten van dit project. De inschrijver kan ons van nu af aan de huidige opdracht ook het definiëren van een dergelijk SOA Governance model? informeren over zijn expertise met zijn antwoord op de vraag Q50 van het bestek. Kunnen de CISCO ACE loadbalancers ook gebruikt worden om een high availability oplossing uit te werken voor de ESB oplossing, of zijn deze loadbalancers enkel bedoeld voor de clustering van De Cisco loadbalancers kunnen ook gebruikt worden voor de implementatie van de web servers? de ESB oplossing. A la lumière du paragraphe I.3, est-il correct de comprendre qu'une éventuelle licence site s'applique uniquement pour le SPF Finances et PAS pour d'autres organismes fédéraux éventuels? Oui, uniquement pour le SPF Finances Nous comprenons que les autres pouvoirs adjudicateurs fédéraux et entreprises publiques fédérales pourront bénéficier des mêmes conditions de licence que celles accordées aux SPF Finances. Néanmoins, vu la demande de licence site, les infrastructures entre administrations peuvent varier considérablement et influencer considérablement le prix des licences site. Doiton fournir dès lors en sus de l'inventaire global de l'annexe B du cahier spécial des charges, un pour le calcul du prix global d'un site donné doit être joint. Les ristournes Un inventaire détaillé applicable à un site donné et reprenant tous les paramètres inventaire détaillé applicable à un site donné et reprenant tous les paramètres site ayant conduit appliquées sur les prix repris dans cet inventaire seront les mêmes que celles au prix global par site? appliquées pour la licence site du SPF Finances. Nous comprenons que les autres pouvoirs adjudicateurs fédéraux et entreprises publiques fédérales pourront bénéficier des mêmes conditions de licence que celles accordées aux SPF Finances. Néanmoins, vu la demande de licence site, les infrastructures entre administrations peuvent varier considérablement et influencer considérablement le prix des licences site. Doiton rapprocher ce paragraphe du paragraphe I.6 et comprendre que cela signifie uniquement que Les commandes des autres pouvoirs adjudicateurs fédéraux ne se feront pas sur les autres pouvoirs adjudicateurs fédéraux pourront entamer une procédure négociée avec base d'une procédure négociée mais via un bon de commande basé sur les prix l'adjudicataire. proposés dans l'inventaire des prix mentionné à la question ci-dessus.

2 13 I NL 14 I.12, I FR 15 II NL 16 II NL 17 II III , 78 NL 18 II NL 19 II NL 20 II.8.I 36 NL 21 II NL 22 II.11 Garantie 38 NL In deze paragraaf wordt aangegeven: De offerte en de bijlagen bij het offerteformulier worden opgesteld in het Nederlands of het Frans. Mogen beide talen (Nederlands en het Frans ) gebruikt worden in de offerte en de bijlagen bij het offerteformulier? Neen. Slechts één en dezelfde taal mag gebruikt worden voor het volledige bod. Pouvez-vous nous confirmez si l interdiction des variantes libres et des options libres concerne uniquement la présentation de l offre et non pas les choix technologiques? En d autres termes, est ce qu il est permis de présenter et proposer deux configurations techniques différentes qui Non, une offre ne peut contenir qu'une seule configuration technique et un seul se fondent sur des produits différents? tableau de prix. Quid blijvende beschikbaarheid van profielen en gebeurlijke vervanging binnen 20 werkdagen? Kan de aanbestedende overheid ermee instemmen dat we back-up profielen voorstellen? Maximaal drie kantoorplaatsen tegelijk ter beschikking stellen van het type "shared desk" : zijn dit 3 werkposten of 3 ruimtes waar meerdere personen kunnen plaats nemen. In het laatste geval, hoeveel werkposten staan er in totaal ter beschikking. (in kader van het verzoek om de uitvoering van de opdracht te laten plaats vinden in de lokalen van de Stafdienst ICT op pagina 28) Drie werkposten. In III staat Het beheer van het project dient te voldoenaan destandaarden diebij defod Financiën worden gebruikt, zoals PMFin en FUP. In II.6.6 wordt verwezen naar (onder ICT en informaticaplan ). Op deze site is de informatie mbt FUP ( de zip bestanden) niet toegankelijk/beschikbaar. Kunnen deze toegankelijk/beschikbaar gesteld worden? De website zal geüpdatet worden. Ja, maar er moet een duidelijk onderscheid zijn in de offerte tussen de voorgestelde profielen en de back-up profielen. Waar staat het verklarend document met de gehanteerde standaarden en staan daar ook de PMFIN documenten. De URL in het document "http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm" De URLs zijn en verwijst direct door naar "http://minfin.fgov.be/portail2" hoofdpagina. Aansprakelijkheid diensten (laatste paragraaf): wie zouden eventuele derden kunnen zijn aan wie schadevergoeding verschuldigd zou zijn in geval van vertraging / in gebreke blijven? Geen derden. Betekent deze paragraaf dat na de oplevering van gelijk welk document de uitvoerder 30 dagen moet wachten vooraleer hij kan starten met een vervolgfase? Graag opheldering omtrent deze paragraaf, hoe ziet FOD FIN dit in de werkelijkheid rekening In principe ja. Het bestaat uit een maximale vertaging die kan worden ingekort in houdend met mogelijke vertragingen op doorlooptijd en uiteindelijke opleverdatum. geval van een minder belangrijke oplevering. "Stap 1" ontbreekt. Op pagina 36 staan deze wel opgelijst onder de planning. Voor welke delen De stappen verwijzen naar de hoofdopdrachten (zie III Hoofdopdrachten). Er valt de definitieve oplevering samen met de voorlopige? is geen tijdelijke ontvangst na stap 1, hierdoor is deze daar niet hernomen. De voorlopige oplevering waarvan sprake, + ook de garantieperiode, heeft louter en alleen betrekking tot de implementatie van het pilootproject? Neen. De garantie heeft betrekking tot alle aspecten van het project.

3 23 II NL Wat betreft de "Specifieke Ontwikkelingen" (creaties), zou de aanbestenden overheid ermee kunnen instemmen om genoegen te nemen met een verregaande gebruikslicentie, eerder dan een overdracht van de volle en exclusieve eigendom? De gebruikslicentie zou dermate verstrekkend zijn dat ze voor intern gebruik door de aanbestedende overheid geen belemmeringen zou impliceren. Het gaat om een recht tot onbeperkt gebruikt, geen eigendomsrecht. Deponering bj een Escrow agent : het gaat hier toch effectief over specifieke ontwikkelingen bvb ESB mediation of een transformatie uitgevoerd in de aangeboden commerciële ESB software? 24 II NL 25 I FR Kan hier bevestigd worden dat het niet gaat over een escrow van de source code van de Het gaat hier inderdaad om de source code van speifieke ontwikkelingen, niet commerciële COTS software? over de source code van COTS software. L'offre est-elle d'office considérée comme irrégulière si l'offre ne répond pas à une exigence Toutes les exigences doivent être respectées. Comme expliqué au point III.2, une technique de basse priorité? Quelle est l'influence de la priorité sur la régularité ou l'irrégularité priorité basse ou moyenne indique que le respect de cette exigence peut arriver d'une offre? plus tard dans la réalisation du projet. 26 III FR Comme expliqué au paragraphe I.1.1, page 6, au paragraphe III.1.1, page 43 et au paragraphe III , page 54, la liste des standards utilisés au SPF Finances est disponible dans le document ABB (Architecture Building Blocks). Comme expliqué au paragraphe I.1.2.3, page 11, au paragraphe I.1.3.2, page 12, au paragraphe II.6.6, page 31, au paragraphe III.1.2.3, page 48, au paragraphe III.1.3.2, page 49, au paragraphe III.2.1.2, page 50 et au paragraphe III , page 62, nous attendons que la solution ESB s'intègre harmonieusement avec l'existant et utilise les standards actuels et futurs du SPF Finances. En ce qui concerne les serveurs d'application JEE, veuillez vous référer au document ABB, section 5.3 Applications Le logiciel SOA de certaines éditeurs demande une infrastructure de base (p. ex., le serveur Server Services ABB En ce qui concerne les SGBD, veuillez vous référer au d application et le SGBD). Quel est le type du serveur d application Oracle Weblogic disponible document ABB, section 5.6 DataBase Management Services ABB Pour ( standard, enterprise ou suite )? Quel est la version du SGDB Oracle disponible? Est-ce que rappel, les standards du SPF Finances sont IBM DB2 et Microsoft SQL Server avec le SPF Finances mettra à disposition de l adjudicataire les licences nécessaires pour le serveur une préférence marquée pour DB2 en ce qui concerne les systèmes critiques. Il d application et le SGBD? sinon, doit-on ajouter les prix pour ces licences (serveur d application, est de la responsabilité du soumissionnaire d'expliquer comment il compte SGBD) aux licences du logiciel ESB? utiliser les standards existants et futurs via ses réponses aux questions. 27 III FR Est-ce qu il est obligatoire d installer la solution sous Solaris 10? Sinon, est qu il y a des serveurs disponibles, p.ex. sous Linux? Veuillez donner des précisions. Cfr. question 26 pour l'utilisation des standard. Veuillez également vous référer au document ABB sections Serveurs Unix ABB et Serveurs Wintel ABB et 2.5 Operating System Services ABB.01-5 Cfr. question 26 pour les technologies utilisées. Veuillez également vous référer Quelleestlatechnologiedebase dusystème CCFF? Quelestle typed API qu iloffre? Quelleest au document ABB sections 3.7 Identity et Access Management Services ABB.02- la technologiede base de l IAM? Quel est le type d API qu il offre? Quelle est la technologiede 6, 5.1 Process Management Services ABB.04-1 et 6.9 CCFF Framework ABB III FR base du système D&RMC? Quel est le type d API qu il offre? III FR Est-ce qu il y a des documents officiels présentant les standards ICT du SPF Finances? Oui, cfr. question 26.

4 30 Q08 - UC1 53 FR IAM est un système d'authentification et d'autorisation basé sur des utilisateurs. Dans le cadre de services, l'authentification et l'autorisation se fera au niveau des applications/organisations appelantes. Comment ceci sera-t-il géré avec IAM et FedIAM? C'est au soumissionnaire de trouver une solution à ce problème. 31 Q15, Q36 55,61 FR Quelles sont les possibilités techniques d'intégration avec IAM et FedIAM? Cfr. document ABB (voir question 26). 32 III FR Q11 : Qu'entendez -vous par flux de communications inter-applicatives? Il s'agit des communications entre les applications (métier et techniques) du SPF Finances. 33 III NL In de beschrijving van de ESB oplossing wordt verwezen naar hoofdstuk III Dit hoofdstuk ontbreekt echter in het bestek. Uit de tekst vermoeden we dat III.2.3 handelt De tekst op pagina 54 verwijst naar de niet-functionele behoeften die beschreven over de niet-functionele vereisten. Kan dit hoofdstuk verduidelijkt worden zodat we precies zijn in punt III Dit is foutief. De correcte referentie is III Zie ook vraag weten waarop de inschrijver moet antwoorden? 7. Onder het subhoofdstuk "Vragen", staat volgende zin: "In de antwoorden op de vragen in deze sectie...". Er staan echter geen vragen verder opgelijst behalve een algemene vraag. Graag bevestiging dat we enkel op de algemene vraag moeten antwoorden? Of worden hiermee de vragen onder hoofdstuk III.2.3. Context van de opdracht? Of staat de hoofdsing van III.2.3 verkeerd? Indien dit laatste zo is, kan dan de correcte titels meegegeven worden aangezien het een vereiste is dat we in ons antwoord moeten rekening houden met de De vragen met betrekking tot de titels "Vragen" zijn de vragen V13 tot V19. Zie 34 III NL structuur van hoofdstuk III? ook vraag 7. Oui. Si cette fonctionnalité implique l'utilisation de modules additionnels, ceux-ci 35 III FR Doit-on prévoir que l ESB se connecte aux mainframes actuels : Bull, Siemens, IBM? doivent être compris dans le prix. De inschrijver moet de functionaliteiten die effectief beschikbaar zijn beschrijven. Er wordt gevraagd welke connectoren wel/niet beschikbaar zijn, en op welke manier nieuwe Indien het aangeboden bod geen rekening houdt met de licenties, nodig voor het connectoren kunnen geïntegreerd of gebouwd worden. Wordt er enkel en alleen gevraagd naar integeren of ontwikkelen van nieuwe connectoren, dan dient de inschrijven dit 36 III NL de mechanismen om dit te doen, of wordt er ook gevraagd naar de bijhorende kost? duidelijk te vermelden. 37 III è bullet 46 FR L'utilisation de l'ume pour la communication avec la FedICT est-elle toujours réellement d'application? Souhaitez-vous que la solution ESB fournisse un connecteur pour ce protocole? Il n'est pas nécessaire de fournir un connecteur pour ce protocole. Oui. Pour rappel les prix de tous les composants doivent être inclus dans l'offre 38 III FR Q14 : Pas de connecteur disponible : acceptez-vous le développement spécifique? remise. Le tableau de prix ne peut en aucun cas être modifié. Le terme plusieurs instances (Q05) s applique aux différentes installations physiques du ESB? Par instance nous entendons bien les différentes installations physiques de la 39 III.2.2.1, Q05 52 FR Sinon, a quoi se réfère-t-il? solution ESB. 40 III FR Relatif à la question 5 «Expliquer les mécanismes de création de plusieurs instances de la solution», une instance de la solution fait référence a un environnement complet ou à un serveur ESB? Par exemple, est-ce relatif a la réplication de l environnement de production dans un autre data center, ou est-ce relatif a l instanciation d un nœud supplémentaire dans le cluster? Voir question 39.

5 Betreffende vraag 08: Gebruiksvoorbeeld 3: (vervaldag, piek 15 dagen) Applicatie A gebruikt 3 services, de andere applicaties ook. Kunnen de achterliggende resources(databanken en services) de volledig voorziene load van alle applicaties aan? Maw ligt de voorzien bottleneck op de ESB services? Werken alle applicaties met synchrone services? Zijn er bepaalde time-outs op de applicaties die een buffering van de service requests al dan niet toelaten? Moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de beschikbaarheid voor applicatie A en de andere applicaties; maw moeten er prioriteiten gegeven worden? Is het de bedoeling om zo goed mogelijk te load-balancen over de verschillende applicaties binnen de gegeven infrastructuur context, met een eventuele prioriteiten regeling om de dienstverlening zo accuraat mogelijk te verlenen? Of is een tijdelijke uitbreiding van de infrastructuur een mogelijkheid waarbij deze wordt uitgevoerd zonder impact op de running Het antwoord op deze vraag maakt deel uit van de volledigheid, de creativiteit en 41 III NL business? de kwaliteit van het bod. 42 Q03 52 FR Qu'entendez-vous par proposition de capacity planning et sizing de la solution? Cfr. les notions de capacity management décrites dans ITIL. 43 III NL V9: Wat wordt er specifiek bedoeld met KPI? Key Performance Indicator Par EDA, voulez-vous dire Event Driven Architecture. Pouvez-vous décrire comment vous Par EDA, nous entendons bien Event Driven Architecture. La réponse à la question 44 III Q12 57 NL envisager d'utiliser cette event driven architecture? Q12 fait partie de la qualité et de la richesse de l'offre. 45 III NL V12: Kan U uitleggen wat U bedoelt met architectuur van het type EDA? Is dit van toepassing voor FOD FIN? Zie vraag III FR Relatif à la question 12 «Expliquer s'il est envisageable et souhaitable de faire évoluer la solution ESB vers une architecture de type EDA» Y-a-t-il des besoins spécifiques relatifs à cette question? Voir question 44. Le CSC demande "Quelles sont les possibilités de scripting et d'automatisation de la solution ESB". Ces possibilités de scripting au niveau de la question 6 font référence uniquement à l'aspect opérationnel (installation de l'esb, déploiement de services,...) ou bien s'appliquent La question Q06 traite uniquement de l'automatisation des aspects également à d'autres aspects (Implementation de services avec langage de script, langage de opérationnels. L'automatisation des autres aspects sont couverts, entre autres, 47 III Q06 53 FR script pour l'orchestration,...)? par les questions Q22, Q24, Q25, Q27, Q31 et Q33 48 III FR 49 Q28 59 FR III en 50 III NL 51 II NL Relatif à la question 7 «Décrire la structure organisationnelle à mettre en place» Doit-on étendre la proposition de rôles et la structure organisationnelle au delà de ce projet, selon les La réponse à cette question fait partie de la richesse, la créativité et la qualité de meilleures pratiques d une mise en oeuvre d une approche SOA sur le long terme? l'offre. Pouvez-vous fournir une copie de la condition de proportionnalité décrite dans la loi vie privée du 8 décembre 1992? En quoi IAM/FEDIAM aident-t-il a respecter cette condition pour des Elle est disponible sur le Moniteur Belge. A l'heure actuelle, IAM/FEDIAM ne applications web par exemple? gèrent pas cette condition. Welke zijn deze vereisten voor Routing en Transformatie? Diegene die in de paragraaf staan net De vragen omtrent de routing zijn de vragen V20 tot V22. De vragen omtrent de voor de vragen V20 en V23? Of elders in het document? transformatie zijn de vragen V23 en V24. Zie ook vraag 7. Betreffende vraag 24: externe devices voor de transformatie: bedoelt men hiermee de (XML) appliances Ja, bij voorbeeld. 52 III Q26 62 NL Par Governance Interoperability Framework, vous référez-vous au framework proposé par HP (https://h10078.www1.hp.com/cda/hpms/display/main/hpms_content.jsp?zn=bto&cp= ^2804_4000_2 )? Oui. 53 III NL V26: Wat is het Governance Interoperability Framework? Zie vraag 52.

6 Hoe integreren de directory en de catalogus in de reeds bestaande tools van de FOD Financiën, zoals bijvoorbeeld de Configuration Management DataBase (CMDB) 54 V26 62 NL Wat is de use case? Wat wordt bedoeld met integratie met de CMDB? Welke andere tools worden bedoeld? Het is aan de inschrijven om een oplossing voor dit probleem te vinden. Que souhaitez-vous fonctionnellement faire en intégrant un service registry avec une CMDB? C'est au soumissionnaire d'expliquer les possibilités d'intégration de sa solution 55 Q26 58 FR Quelles sont les possibilités techniques d'intégration avec HP universal CMDB? avec nos standards. Support des 56 standards 63 FR Q42 : Les standards à respecter sont-ils ceux du marché et/ou ceux du SPF Finances? Les standards du marché ET du SPF Finances. Relatif a la question42 : «Décrireles standards quine sont pas respectés»nous supposonsque 57 III FR cela s applique à la seule liste reproduite au point III.2.3.4? Voir la question III FR Est-ce qu il y a d autres standards que le soumissionnaire doit respecter, en outre que ceux qui sont mentionnés dans ce paragraphe? Oui, tous les autres standards en vigeur au SPF Finances. Cfr. question III NL 60 III FR Deze vereiste is gemiddeld; moet slechts een subgeheel bij aanvang, volledige functionaliteiten later te leveren. Indien men kiest voor een product, dan heeft dat product al dan niet de mogelijkheid van service directory en cataloog. De kans is klein dat een product deze functionaliteit later aanbouwt. Vandaar onze verwarring rond deze vereiste. Wil dit zeggen dat Indien uw Service registry en repository producten meerdere functionaliteiten men bij de opzet van de ESB oplossing de service directory en catalogus niet volledig moet omvatten is het niet noodzakelijk dat alles wordt geïnstalleerd tijdens het begin opzetten? Dat men slechts enkele policies bv moet inroduceren? van het project. Le SPF Finance peut-il préciser la signification exacte du rôle business dans ce contexte et le type d'informations dont ils doivent disposer Par informations business, nous entendons des informations non-techniques, issues du métier pouvant être extraite des messages (par exemple montant moyen des remboursement TVA par province). Les types d'information ne sont à priori pas fixes et doivent pouvoir être personnalisables. 61 III NL V32: Kan U meer detail geven over de gewenste functionaliteiten van het Business Dashboard? Zie vraag III NL 63 III NL 64 III FR Kan men een voorbeeld geven van een businessconcept? Een geaggregeerd bedrag van belastingen die verwerkt worden in een verschillende services? Maw op basis van de informatie uit de payload van de messages? Zie vraag 60. Een piek van gemiddeld 44K dagelijkse bezoeken. Piek en gemiddeld zijn wat contradictorisch. Was de piekdag 44K? Was elke hit een service request? Wat waren de antwoordtijden van de services requests? Waren en gemiddeld over zulk een taxon-web piek dag dan 20 transacties per seconde? Voor dit specifiek voorbeeld wilt dit zeggen dat de maand Juni de maand is Of waren die transacties niet gelijk verdeeld over de 24 uur en waren het er soms per waarbij het gemiddeld aantal bezoekers per dag het hoogste is. Gemiddeld zijn er seconde? 44K dagelijkse bezoeken. Le SPF Finances peut-il décrire le contenu/éléments importants à couvrir lors des formations pour les différents groupe-cible. C'est au soumissionnaire de définir le contenu des éléments. Voir à ce sujet, entre autres, les questions Q46 et Q47 du cahier spécial des charges.

7 65 III NL NL Wat wordt er verstaan onder gezamenlijke installatie van de ESB oplossing? Kunnen we een inzage krijgen in de split van de verantwoordelijkheden volgens FOD FIN? In paragraaf 2.6 wordt aangegeven dat de kennisoverdracht zal gebeuren door nauw samen te werken met het interne personeel van de FOD Financiën bij de installatie van de ESB-oplossing en de realisatie van het pilootproject en de doelgroep voor kennisoverdracht operatoren, programmeurs, architecten-analisten en projectleiders zijn. Hoeveel programmeurs, architectenanalisten en projectleiders van FOD Financiën gaan meewerken aan de installatie & realisatie en wat is hun beschikbaarheid? Zie vraag 65. Dit zal worden bepaald aan het begin van het project. Ter herinnering, zoals uitgelegd in punt III is het verplicht een resultaat te hebben voor de hoofdopdrachten, de verantwoordelijkheid ligt bijgevolg volledig bij de opdrachtnemer. Ter verduidelijking, in deze opdracht is er geen sprake van co-sourcing. 67 III NL 68 III FR 69 III FR 70 II.7 34 FR 71 III NL Wat is de aard, scope en grootte van het 2de piloot project? Kunnen we veronderstellen dat het functioneel van dezelfde grootte is als het 1ste pilootproject? Wanneer zal dit project plaatsvinden? Vlak na de opleidingen? Kunnen we inzage krijgen in het team dat zal samenwerken met de inschrijver op het 1ste project? Heeft de inschrijver het recht om minimum competentievereisten te formuleren? Relatif à la question 48 : «Le soumissionnaire décrira quelles remédiations il s engage à fournir s il s avère que les formations ou le transfert de connaissances ont été inadaptés» Qu entendezvous par remédiation? Comment doit-on comprendre le terme «inadapté»? Pouvez-vous nous fournir une description plus précise du contenu du projet pilote afin de pouvoir affiner notre offre en prix fixe? Het tweede pilootproject en zijn einddatum zijn nog niet bepaald. Niettegenstaande zal zijn grootte en complexiteit vergelijkbaar zijn met het eerste pilootproject. Wat de minimale competenties betreft, de inschrijver mag beschouwen dat de personen die zullen opgeleid worden vertrouwd zijn met Java programmatie. Alle andere competenties moeten onderwezen worden tijdens de opleidingen. C'est au soumissionnaire de définir ces termes dans sa réponse. A ce jour, nous ne pouvons pas vous fournir une description plus précise du contenu du projet pilote. L'analyse détaillée fait partie de la réalisation du pilote et doit être prise en compte dans le prix de l'offre. Le proof-of-concept est un sous-ensemble du projet pilote visant à démontrer la bonne installation de la solution ESB et son intégration harmonieuse avec l'existant. Typiquement, un proof-of-concept peut ne pas intégrer les aspects nonfonctionnels tels que, par exemple, la haute disponibilité ou la répartition de En quoi le proof of concept du pilote va-t-il différer du pilote en lui-même en terme fonctionnels? charge. Het pilootproject is een volwaardig project. Kan u de aanvaardingscriteria meer detailleren? Volgens welke criteria is de piloot succesvol? Dit maakt deel uit van de analyse van het pilootproject. Zie ook vraag 69.

8 72 III NL 73 III FR 74 Bijlage E iv) 92 NL Ivm met de piloot: - Over hoeveel instanties die een studiebeurs willen toekennen spreken we hier? - Hanteren alle instanties exact hetzelfde formaat? - Is dit bestand comma separated of XML of iets anders? - Komt dit bestand binnen op een interne FTP directory of via de nieuwe FTP oplossing ( dossier bestandstransfer) - Kan een volledige flow/sequence diagram bezorgd worden van de ESB stroom? - Moet de batchverwerking die de nuttige informatie opzoekt in een tabel van TAXI opgenomen worden als ee n mediation in de ESB of is deze batch een target applicatie naar dewelke het tekstbestand gestuurd moet worden? - Wat moet er teruggestuurd worden als bestand? - Wat moet er gebeuren op vlak van exception en error handling? - Wat zijn de non-functional requirements voor het piloot project? Response time etc.. Zie vraag 69. Dans le cadre du pilote, la solution ESB doit-être intégrée avec IAM et la solution doit pouvoir Le but du projet pilote est de prouver que toutes les exigences décrites dans le être monitorée à partir d'hp OV. Y a-t-il d'autres intégrations nécessaires pour le pilote (avec la cahier spécial des charges sont ou pourront être respectées. Cela inclus donc CMDB par exemple)? toutes intégrations prévues dans le cahier spécial des charges. In de gevraagde totaalprijs voor de realisatie in vaste prijs, is hier ook in begrepen de software licenties nodig voor het piloot project? Hoeveel omgevingen moeten geïnstalleerd worden? Neen, de prijs voor de realisatie bevat niet de aankoop van de licenties. Deze zullen apart aangekocht worden. Het pillotproject is een project zoals een ander en zal worden geinstalleerd op een DEV,ACC en PROD omgeving. Hoe gaan de software licenties + onderhoud berekend worden voor het pilootproject? Hoe wordt de ontwikkelomgeving berekend? Quid acceptatie en productie? De licenties voor het pilootproject zullen apart aangekocht worden.(zie vraag 74). Met andere woorden, hoe zal de Total Cost of Ownership van de software nodig voor de piloot Het TCO van het pilootproject omvat de realisatie prijs plus de prijs van de 75 Bijlage E iv) 92 NL berekend worden? noozakelijke licenties. 76 III NL Om welke redenen wordt de huidige Taxi aanslag -- IPCAL service niet gebruikt? Zie vraag 69. Wat is de bedoeling van de zin: Deze service wordt momenteel echter niet gebruikt door de KSZ. Is het de bedoeling dat deze service in de piloot ook door de KSZ 77 III NL wordt gebruikt? Zie vraag III NL Is het de bedoeling dat de toepassingen van de studiebeurzen de webservices via de ESB rechtsreeks aanspreken?. Is er bij die toepassingen ook een simultaan project voor de consumption van die services? Moet de support en integratietesten met deze toepassingen ook voorzien worden? Wie beheert het programma van deze integratie? Of blijft de communicatie met deze toepassingen via FTP verlopen en gebeurt de verwerking van deze FTP door de ESB? Gaat het hier om de regionale departementen van Onderwijs zoals Studietoelage in Vlaanderen? Zie vraag 69.

9 79 III FR Quelle protocole/standard devront être mis à disposition de la BCSS/autres partenaires dans le cadre de ce pilote? Seul un webservice TAXI (Taxi aanslag -- IPCAL) sera utilisé pour offrir le nouveau service ou celui-ci nécessite-t-il une agrégation/composition de services divers(si tel est le cas, pouvez-vous fournir plus d'information sur cette agrégation)? Cela fait partie de l'analyse du projet pilote. Voir à ce sujet la question 69. La description du travail indique aussi d'ajouter un audit adéquat. Pouvez-vous décrire plus en détail ce qui est attendu à ce niveau. S'agit-il simplement de logger les transaction? Si oui, est-il Il faut au minimum logger les transactions. La définition de l'audit adéquat fait 80 III FR attendu que le prestataire de service utilise l'api CCFF pour créer ces logs? partie du travail d'analyse du projet pilote. Voir à ce sujet la question III NL Hoeveel wordt bedoeld "de inschrijver zal maximum die cv's per profiel voorstellen" Typfout. Het is "drie" en niet "die". De SLA's betreft hetgene dat geleverd en gepresteerd is door de begunstigde. De inschrijver kan uitleggen hoe hij de beschikbaarheid van de FOD Financien SLA: gezien de omgeving door FOD Financiën zal worden beheerd gaan we er van uit dat de SLA infrastrauctuur in rekening zal brengen met behulp van zijn antwoorden op 82 III NL geen beschikbaarheid op technisch vlak moet beschrijven. Klopt dat? vragen Q61 en Q III.2.10 & III NL SLA: desla zalbetrekkinghebbenopdeinde pilootte realiserenservices. Moetde SLA rekening houden met wat reeds werd gerealiseerd (cfr III.1.2.2)? Op welke manier worden deze services nu beheerd en kunnen deze aan de op te stellen standaarden worden aangepast. Zie vraag Annexe C 82 FR Quelle est la signification de «systèmes sources» (point 13 du modèle de référence)? Il s'agit des systèmes qui étaient déjà présents lors du début du projet présenté. 85 Annexe E 85 FR 86 III et Annexe E 64, 85 FR 87 Annexe E 85 FR 88 Annexe E 85 FR Les directives de l'annexe E - Inventaire doivent être scrupuleusement respectées Certains éditeurs offrent de prix spéciaux quant on achète au préalable plusieurs ans de sous peine de nullité de l'offre. Si le soumissionnaire décide d'utiliser un produit maintenance et support. Comment peut-on spécifier ces conditions spéciales dans le tableau? dont le modèle de prix n'est pas compatibleavec les exigencesdu SPF Finances, il Les prix unitaires de la maintenance et du support par licence processeur comment seront-ils est de la responsabilité du soumissionnaire de traduire ce modèle de prix pour pris en considération dans le prix final (le prix qui sera considéré pour le calcul du prix offerte, qu'il respecte scrupuleusement les directives de l'annexe E. Le tableau de prix ne page 23)? peut en aucun cas être modifié. La conception de licence sur un core physique n existe pas dans la plupart des éditeurs. Il existe toujoursun minimum de cores, soit n, pourla licence minimale, dontle prix soit P. Dans ce cas, qu est ce qu on doit specifier comme prix pour un core dans le tableau de la page 85? Le montant P/n? ou bien il faut donner le prix de la licence minimale tout en spécifiant le nombre de cores auxquelles il s applique? Cfr. question 85. Tous les éditeurs offrent des prix spéciaux selon le volume. Comment ceci va être pris en considération dans le prix finale (le prix qui sera considéré pour le calcul du prix offerte, page 23)? Cfr. question 85. Certains éditeurs n offrent pas du tout de licences «site». Dans ce cas pourrions-nous donner un prix pour le nombre maximal de «licences processeur» que le SPF Finances compte à acheter dans la future? Dans ce cas, quel serait ce nombre maximal? Le nombre de «licences processeur» comment sera-t-il pris en considération dans le prix final (le prix qui sera considéré pour le calcul du prix offerte, page 23)? Cfr. question 85.

10 89 I.17.3 et Annexe E 23, 84 FR L annexe E comprend plusieurs tableaux de type prix unitaires (p. ex. transfert de connaissances, prix des licences, missions secondaires) et de type prix fixe (p.ex. reste des Les prix présentés dans le tableau de prix seront utilisés pour évaluerle coût d'un missions principales ). Quelle est la formule pour le calcul du prix de l offre (Profferte) à partir "panier de la ménagère". Le prix de ce "panier" sera comparé entre les différentes des prix fixes et unitaires? En plus, en ce qui concerne la fonction de volumétrie, le tableau de offres et les points deront attribués selon la formule présentée au point I.17.3 la page 87 comment sera-t-il pris en considération dans le prix de l offre? page Bijlage E iv) 91 NL 91 III FR 92 Bijlage E iv) 91 NL De volumetrietable stelt een systeem voor waar: Wat is de complexiteit van de berichten stromen waarvoor de volumetrietabel geldt? Zijn dit - alle elementen van de ESB oplossing gebruikt en actief zijn. simpelweg message parsings? Of meer complexe transformaties? Met of zonder - meerdere simultante behandelingen toegepast worden zoals daar zijn: routing encryptie/decryptie? regels, validatie regels, authentificatie, cryptografische acties, monitoring,... Le nombre de messages et la taille des messages ne sont pas les seuls paramètres qui influencent le dimensionnement du matériel de l ESB. Comment peut-on en tenir compte dans la formule qui est ici proposée? Cfr. questions 85 et 90. Wat zijn de randcondities voor de volumetrie tabel? Indien er een bindende garantie moet gegeven worden per combinatie berichten/sec - grootte van de berichten, dan is de volgende informatie nodig: - welke platform van de information building blocks zal het platform zijn waarop de ESB wordt geïnstalleerd? - wat gebeurt er met deze volumetrie tabel en garantie indien de ESB op een ander platform ( De volumetrietabel is een contractuele verbintenis. Het type materiaal dat de lees minder krachtig) wordt geïnstalleerd FOD Financien beschikbaar stelt is beschreven in het ABB document (zie vraag 5). - wat zijn de performantie criteria? berichten moeten behandeld worden binnen x sec? wat is Het is aan de inschrijver om te beschrijvenhoe hij de ESB oplossingzal installeren deze behandeling? op de FOD Financiën omgeving zodanig deze installatie de volumetrietabel - op welke CPU % mogen de cpu's maximaal draaien om de werklast te behandelen respecteert (voor dit onderwerp gelieve vraag V03 van het bestek). 93 III Volumetrie 68 NL Om de volumetrie functie beter te kunnen berekenen hadden we graag volgende detailvragen gesteld : - Wat mag de maximale CPU capaciteit zijn tijdens de verwerking van de berichten? - Welke protocollen dienen in acht worden genomen voor deze berichten ( SOAP, (persisten)jms, JCA, HTTP,...)? - Het aantal en de complexiteit van de transformaties gebruikt voor de verwerking van de berichten? - Het aantal en de complexiteit van de transformaties gebruikt voor de verwerking van de berichten? - Aantal stappen in de verwerking van een bericht en het type ( publishing actions, service calls,.. )?- Wordt er gebruik gemaakt van HTTP authenticatie voor het verwerken van een bericht? Zie vragen 90, 92 en III FR 95 III NL 96 Annexe E point iii 87 FR 97 Bijlage E iv) 91 NL Cette approche signifie-t-elle que pour un volume constaté dans un environnement donné le SPF Finances commandera le nombre de licenses-processeur donné par la fonction de volumétrie? Oui. Wenst de FOD Financiën op het einde van de hoofdopdracht ( na eerste 12 maanden) te beschikken over een licentiecontract van het type site? Tot op heden nog niet bepaald. Non. Le nombre moyen de message est calculé environnement par Le nombre moyen de messages par seconde est-il la somme du nombre de messages circulant environnement. La tableau de volumétrie doit pouvoir s'appliquer sur chacun des sur tous les environnements, c'est-à-dire Développement, Acceptance et Production? environnements. Is de volumetrietabel ook geldig voor de ontwikkel en acceptatieomgeving? Indien niet, hoe zullen deze omgevingen worden gedimensioneerd en becijferd? Zie vraag 96.

11 98 Bijlage E iv) 91 NL Wat moet er ingevuldworden in de sizing tabel op pagina 71 indienblijkt dat de combinatie van grootte van de berichten en het aantal berichten per seconde de fysieke capaciteit van een Zoals uitgelegd in annex E punt iii, indien de inschrijver schat dat een bepaalde netwerkkaart of zelfs het netwerk overstijgt? volume niet haalbaar is dan vult hij het overeenkomstig veld in met een X. Ivm beschikbaarheid van de ESB oplossing wordt hier de notie van clusters vermeld. Hoe wordt het concept van clusters gepositioneerd ten opzichte van de volumetrie tabel op pagina 91? 99 III NL NL Moet de volumetrietabel ingevuld worden in achtname van een cluster principe of is het aantal processoren dat moet ingevuld worden onafhankelijk van de fysische implementatie. Bvb een minimum configuratie zou 1 core zijn voor bvb 1 bericht per sec van 1k => echter in een cluster De oplossing van de inschrijver moet voldoen aan de technische vereisten (zie gaat er sowieso 2 cores gebruikt worden, dus een overcapaciteit van 100% of een meerprijs van punt III Beschikbaarheid). In uw voorbeeld : indien uw oplossing, met 100%. Een inschrijver die correct volgens de fysische implementatie invult heeft hierdoor betrekking tot de hoge beschikbaarheid voorwaarde, het gebruik van 2 cores misschien op prijsgebied een nadeel? Wat is de policy hier? impliceert dan zullen 2 processorlicenties noodzakelijk zijn. Als er eenbam productmoet wordenaangebodenals onderdeelvan deesb oplossing, moetdit BAM product dan voldoen aan de volumetrietabel wetende dat een BAM product onafhankelijkalle elementen die behoren tot de ESB oplossing moeten de waarden, is van aantal berichten per seconde of grootte van berichten gedefinieerd in de volumetrie tabel, aankunnen. een processorlicentie, ongeacht de omgeving(ontwikkeling, acceptatie, productie) waarvoor ze bestemd is, omvat tevens in haar prijs het recht op de installatie en het gebruik van alle ontwikkelings-, configuratie-, bewerkings- en consultatietools die verbonden zijn met de verschillende componenten van de ESB-oplossing op vijf bijkomende werkstations, zonder onderscheid van omgeving 101 III NL 102 Annexe E 85 FR Begrijpen wie hier goed dat per core van de oplossing 5 developer licenties moeten gegeven wordenvan de toolsom de ESB te configureren: dus indieneensite licensevastgelegdwordt op bvb 200 cores, dan moeten er 200 * 5 = 1000 developer licenties inbegrepen zijn in de prijs? Ja. L environnement de développement sera installé dans les locaux du SPF Finances ou dans les Toutes les installations ainsi que toutes les prestations devront se dérouler dans locaux de l adjudicataire (tout en permettant l accès au SPF Finances)? les locaux du SPF Finances.

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij Algemeen De door de inschrijver ingediende offerte moet realistisch

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

POC Case Management Vragen/Antwoorden

POC Case Management Vragen/Antwoorden POC Case Management Vragen/Antwoorden FOD Sociale Zekerheid 09/06/2016 ThankYou + 14 firma s and more + 150 vragen Day Menu - Terugkerende vragen - Nieuwe vragen Iedereen krijgt alle vragen en antwoorden

Nadere informatie

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone :

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES 1) Deel B punt 2.5 (pagina 19/33) Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : Laptops 2009 3. PARTIE C : SPECIFICATIONS

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Ref. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05

VRAGEN - ANTWOORDEN Ref. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05 VRAGEN - ANTWOORDEN Ref. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05 Overheidsopdracht voor diensten Q1. In het bestek staat dat er een aantal bedrukte rollen moeten toegevoegd worden aan de prijsofferte. Graag zouden

Nadere informatie

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010 Fast2web Drupal site Builder Informatiesessie M1010 Session d information M1010 M1010 Gebruik van Forum toepassing Utilisation de l application Forum Mini-competition - Minicompetitie OpenFED / drupal.org

Nadere informatie

Document strictement confidentiel. Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale

Document strictement confidentiel. Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale Document strictement confidentiel Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.013/2014 Trajets de formation comportementale Questions et réponses / Vragen en Antwoorden Vraag 1 In het kader

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Deel A - punt 6 16 N De inschrijver moet beschikken over drie minstens

Deel A - punt 6 16 N De inschrijver moet beschikken over drie minstens Paragraphe n de page. langue Questions Réponses partie A: 4.3.1 Contenu de l'offre volet 3B partie B: 2.1.2 Sous-traitants Partie B: 2.2.2.2 Exigences techniques: profils compétences Partie B: 2.2.2.2

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

NL/FR Vraag/ Question Antwoord/ Réponse

NL/FR Vraag/ Question Antwoord/ Réponse Bestek/ Cahier spécial des charges : S&L/DO/2016/078 Nr. / N Pagina/ Page Onderdeel/ Section 1 Général FR 2 D.1 FR 3 FR 4 Boissons froides NL/FR Vraag/ Question Antwoord/ Réponse FR Est-ce que le système

Nadere informatie

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif.

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. Questions 1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. 2) Capacité technique : les références demandées doivent-elles

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

QUESTIONS ET REPONSES EN REFERENCE AVEC LE CAHIER SPECIAL DES CHARGES BTC/CTB BXL 732 VRAGEN EN ANTWOORDEN MBT HET BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 732

QUESTIONS ET REPONSES EN REFERENCE AVEC LE CAHIER SPECIAL DES CHARGES BTC/CTB BXL 732 VRAGEN EN ANTWOORDEN MBT HET BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 732 QUESTIONS ET REPONSES EN REFERENCE AVEC LE CAHIER SPECIAL DES CHARGES BTC/CTB BXL 732 VRAGEN EN ANTWOORDEN MBT HET BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 732 Formulaire de Questions / Réponses Langue Questions Réponses

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles?

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelles sont les missions de votre service? Où travaillez-vous? Comment votre service

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA 1. Où déposer? 1. Déposer un pré-projet? 1. Déposer un pré-portefeuille de projets? 1. Waar indienen? 2. Indiening projectconcept?

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions.

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. ACTIEFORMULIER / FORMULAIRE D ACTION Aanbod enkel geldig op aankopen in België van

Nadere informatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Consultatie BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Om te voldoen aan de eis inzake

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35327 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2006 2713 [C 2006/00412] 27 JUNI 2006. Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

Hoe legacy en mainframe naar eigen ritme en mogelijkheden ontsluiten, rentabiliseren en klaar maken voor de toekomst?

Hoe legacy en mainframe naar eigen ritme en mogelijkheden ontsluiten, rentabiliseren en klaar maken voor de toekomst? mainframe academy Hoe legacy en mainframe naar eigen ritme en mogelijkheden ontsluiten, rentabiliseren en klaar maken voor de toekomst? Comment gérer et planifier l avenir de vos systèmes legacy et mainframe,

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion De minister van Begroting - La Ministre du Budget Antwoord op de parlementaire vraag nr. 179 (Begroting)

Nadere informatie

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE www.mottura.com ORIENTE ORIENTE 542 ORIENTE 543 Une gamme complète - Oriente est le programme de systèmes de parois coulissantes de Mottura, fonctionnel et qualitatif et qui se décline comme suit: La gamma

Nadere informatie

NOTIFICATIONS : COMMANDES PAYEES PAR CARTE DE CREDIT 1/ ACCOWIN FR (CC) Chère Cliente, Cher Client, Merci pour votre commande du logiciel Accowin.

NOTIFICATIONS : COMMANDES PAYEES PAR CARTE DE CREDIT 1/ ACCOWIN FR (CC) Chère Cliente, Cher Client, Merci pour votre commande du logiciel Accowin. NOTIFICATIONS : COMMANDES PAYEES PAR CARTE DE CREDIT 1/ ACCOWIN FR (CC) Chère Cliente, Cher Client, Merci pour votre commande du logiciel Accowin. Votre payement a bien été reçu pour la commande suivante

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Welke strategie zal hier in de dashboard vertaald worden (wat is de scope van de dashboard?): a. De doelstellingen van de beheersovereenkomst b. De doelstellingen van het ondernemingsplan

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/003 DOC 54 0413/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 5 januari 2016 5 janvier 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

Session d information du 05/11/2015 à 14 h Réponses aux questions posées dans le cadre du marché B&O.2015.0058

Session d information du 05/11/2015 à 14 h Réponses aux questions posées dans le cadre du marché B&O.2015.0058 Session d information du 05/11/2015 à 14 h Réponses aux questions posées dans le cadre du marché B&O.2015.0058 Appel d'offres ouvert pour le développement et l organisation en français et en néerlandais

Nadere informatie

des Ingénieurs-Conseils C.Ir. FABI - KVIV Raadgevend Ingenieurs à partir du 1 janvier 2014 vanaf 1 januari 2014

des Ingénieurs-Conseils C.Ir. FABI - KVIV Raadgevend Ingenieurs à partir du 1 janvier 2014 vanaf 1 januari 2014 MISSION A Constructions industrielles (Missions d ensembles) OPDRACHT A Industriële constructies (Geheelopdrachten) A Classe - Klasse 1 2 3 4 5 a = 9,0192 11,4255 13,5747 15,4350 17,4016 b = -0,0854-0,0814-0,0875-0,0896-0,0913

Nadere informatie

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Le Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Qu est-ce que le PGP? Le PGP est une extension de garantie pour les pièces détachées. Il vous

Nadere informatie

Document strictement confidentiel

Document strictement confidentiel Document strictement confidentiel Cahier spécial des charges - Bijzonder Bestek Smals-BB-001.010/2014 Mobile Device Management Questions et réponses / Vragen en Antwoorden Question 1 Seriez-vous disposés

Nadere informatie

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig.

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. WIJ ZIJN IN-LITE In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. HET IN-LITE SYSTEEM Alle in-lite verlichting is gebaseerd op laagspanning

Nadere informatie

15 * 7,5 * Multi. Remboursement Terugbetaling. Hapto. La Moulinette. Moulinette. www.moulinex.be. Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02.

15 * 7,5 * Multi. Remboursement Terugbetaling. Hapto. La Moulinette. Moulinette. www.moulinex.be. Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02. Remboursement Terugbetaling Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02.2012 15 * Hapto DD411 La Moulinette DP700 7,5 * Multi *Sur votre compte bancaire Gestort op uw bankrekening Moulinette AT7101 www.moulinex.be

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016

Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016 Version française ci- dessous Wedstrijdreglement Kinepolis 02/11/2015 31/01/2016 Deze online wedstrijd wordt georganiseerd door ONLY ENGINEER JOBS SPRL- BVBA, waarvan de bedrijfszetel zich situeert op

Nadere informatie

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS

Nadere informatie

CABLE SUPPORT SYSTEMS BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU

CABLE SUPPORT SYSTEMS BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU SYSTÈMES RÉSISTANTS AU FEU (RGIE 104) Lorsqu un incendie se déclare dans un bâtiment, l objectif essentiel est le sauvetage de vies humaines. C est pourquoi nous attachons

Nadere informatie

Aanmaak van het programmanummer.

Aanmaak van het programmanummer. Aanmaak van het programmanummer. Procedure en verantwoordelijkheden voor de aanmaak van een programmanummer binnen het User Management «U&AM» voor een gebruiker van het type «Systeem» voor de A1- stroom

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux NEERLEGGING-DÉPÔT REGISTR.-ENREGISTR. IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005 NR. Annexe Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen métaux non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 17juni

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

Paragraaf Pagina nr. Taal Vraag Nr. Frans Vraag: Welke garanties worden er gegeven voor de toegang tot de productieplatforms voor de probleemanalyse?

Paragraaf Pagina nr. Taal Vraag Nr. Frans Vraag: Welke garanties worden er gegeven voor de toegang tot de productieplatforms voor de probleemanalyse? Bijlage D: Vraag en antwoordformulier Opmerking: Indien de vraag niet aan een paragraaf kan gekoppeld worden, wordt in de eerste kolom algemeen vermeld. Paragraaf Pagina nr. Taal Vraag Nr Algemeen Générale

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Langue Bedrukte envelop EA4 Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster*

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 415 [C 2010/00012] 25 JANUARI 2010. Ministerieel besluit betreffende de hondengeleiderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 RELATIVE A LA A 58 ANS. Art. La présente convention collective de travail

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français Servetten Serviettes Taal Langue Servetten Op zoek naar fijne en stijlvolle witte servetten? Wij hebben ze in alle soorten en maten. Of maak het nog bonter: servetten met jouw logo, design of foto! Tips

Nadere informatie

Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2

Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2 Session 2016 BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE NEERLANDAIS LANGUE VIVANTE 2 Epreuve du Mardi 21 Juin 2016 Série L langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve : 3h Coefficient : 4 Série L LVO

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Bedrukte paraplu s en ponchobal Parapluie imprimé

Bedrukte paraplu s en ponchobal Parapluie imprimé Bedrukte paraplu s en ponchobal Parapluie imprimé Taal Langue Bedrukte paraplu s en ponchobal Met deze mooie paraplu s en poncho kan je zelfs met regen goed voor de dag komen. We hebben 4 soorten paraplu

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/05 Marché public de services Rouleaux de papier thermique imprimé Questions -réponses Rouleaux de papier thermique imprimé Q1. In het bestek staat dat er

Nadere informatie

17609_Manual_zet in en win.indd :03

17609_Manual_zet in en win.indd :03 17609_Manual_zet in en win.indd 1 18-07-12 10:03 NL Spelregels Een vraag- en antwoordspel, waarbij je niet zélf alle antwoorden hoeft te weten; als je goed in kunt schatten wat je medespelers weten, scoor

Nadere informatie

Information produit : Bacs en bois exotique

Information produit : Bacs en bois exotique Information produit : Bacs en bois exotique Pour la fabrication de nos bacs, nous n utilisons que du bois exotique certifié FSC, provenant de sources légales et gérées durablement, d une durabilité de

Nadere informatie